Page 99

ZNANSTVENO ONKOLOŠKI INŠTITUT ZA HOSPITALIZACIJO IN ZDRAVSTVENO OSKRBO “CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO” CRO V AVIANU Center za onkologijo CRO v Avianu (PN) spada med Znanstveno onkološke inštitute za hospitalizacijo in zdravstveno oskrbo, ki delujejo v Italiji na onkološkem področju. Ustanovil ga je Deželni odbor Furlanije Julijske Krajine leta 1981 in ga namestil v stavbi, ki je bila prvotno namenjena splošni bolnišnici “San Zenone” v občini Aviano. Leta 2007 je v v deželi Frulaniji Juliski Krajini potekala preureditev centrov ZOIHZO, skladno z določili zakona 3/2003 in naslednjim Zak. odl. 288/2003. S tem se jedežela odločila, da obdrži te javne ustanove in uredi njihovo delovanje s svojim specifičnim deželnim zakonom. V letu 2007 je torej inštitut dobil svoj prvi pravilnik, na osnovi zgoraj navedenega zakona, ki se na deželni ravni izvaja z D.Z.14/2006, ki urejuje istitucionalno, organizacijsko in upravno ureditev deželnih znanstvenih inštitutov za hospitalizacijo in zdravstveno oskrbo, med katere spada tudi CRO.

Oddelek za onkološko medicino - Zdravstvena Onkologija A - Zdravstvena Onkologija B - Celična terapija in kemioterapija z visokimi dozami - Nalezljive bolezni - Bioimunoterapija človeškega raka Oddelek za senologijo - Zdravstvena onkologija C - Kirurška onkologija senologije - Preventivna klinična onkologija Oddelek za pomožno specijalistično klinično dejavnost - Anestezija, Reanimacija in - Kardiologija - Farmacija - Bolečinska terapija in paliativna oskrba - Onkološka psihologija 95

Sloveno  

Presentato l'atlante FVG in sloveno, a Trieste presso la direzione salute

Sloveno  

Presentato l'atlante FVG in sloveno, a Trieste presso la direzione salute

Advertisement