Page 8

ENOTNO OKENCE – ZDRAVSTVENA MATIčNA SLUžBA ............................................... 51 STORITVE ZA REHABILITACIJO ........................................................................ 51

Rehabilitacija v deželnih načrtih ............................................................................. Socialno-zdravstvene storitve in dejavnosti ................................................................ Socialno-skrbstvene storitve in dejavnosti ................................................................. Inštitut IRCCS E.Medea La Nostra Famiglia, regionalni pol v Furlaniji Julijski krajini ............... CISI - Soški konzorcij za integrirane storitve................................................................ CAMPP – Konzorcij za medicinsko psihopedagoško oskrbo ...............................................

51 53 53 57 60 62

STORITVE NA PODROčJU ODVISNOSTI.......................................................64 DUšEVNO ZDRAVJE .............................................................................65

Centri za duševno zdravje..................................................................................... Storitve rehabilitacije ......................................................................................... Psihiatrična služba za diagnozo in zdravljenje (s.p.d.c.) ................................................ Prostovoljno delo ............................................................................................... Storitve podjetja................................................................................................

66 67 67 68 68

ODDELKI ZA DUšEVNO ZDRAVJE (ODZ)......................................................68 PREVENTIVA IN ODDELEK ZA PREVENTIVO.................................................74

Higiena in javno zdravje....................................................................................... 75 Higiena živil in prehrane....................................................................................... 76 Preventiva in varno delovno okolje........................................................................... 76 Veterinarska oskrba ............................................................................................ 77 Sodna medicina ..................................................................................................78

BOLNIšNICE IN ZDRAVSTVENE USTANOVE..................................................84

Dostop do bolnišnice ........................................................................................... 84 Deželna mreža bolnišnic....................................................................................... 85 Zdravstveno univerzitetno podjetje “Ospedali riuniti di Trieste” ...................................... 86 Zdravstveno univerzitetno podjetje “Santa Maria della Misericordia” v Vidmu ...................... 88 Deželna mreža za presaditve.................................................................................. 90 Zdravstveno podjetje “Santa Maria degli Angeli” v Pordenonu ......................................... 91 Inštitut za fizikalno in rehabilitacijsko medicino “Gervasutta” v Vidmu .............................. 94 Znanstveno onkološki inštitut za hospitalizacijo in zdravstveno oskrbo Centro di Riferimento Oncologico” CRO v Avianu ..................................................................................... 95 Znanstveni inštitut za hospitaliacijo in zdravstveno oskrbo mater in otrok “Burlo Garofolo” v Trstu........................................................................................ 97 Druge deželne bolnišnice ...................................................................................... 98 Akreditirane zasebne bolnišnice s koncesijo ................................................................98

VIRI INFORMACIJ ............................................................................. 100

4

Sloveno  

Presentato l'atlante FVG in sloveno, a Trieste presso la direzione salute

Sloveno  

Presentato l'atlante FVG in sloveno, a Trieste presso la direzione salute

Advertisement