Page 73

URAD ZA USPOSABLJANJE IN ZAPOSLOVANJE Zavod, ki s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po izobraževanju, usposabljanju in zaposlovanju, izvaja naslednje programe: – tečaje profesionalnega usposbaljanja tudi v sodelovanju z izobraževalnimi ustanovami; – mesečno preverjanje programov za zaposlovanje in plačil za usposabljanje /delo; - usposabljanje delavcev s področja dejavnosti, ki so namenjene spodbujanju zaposlovanja in vključevanju na delovni trg. DNEVNI CENTER ZA USKLAJEVANJE NEFORMALNIH VIROV Dejavnosti dnevnega centra potekajo na različnih lokacijah. Dva najpomembnejša pola sta: Dnevni center v paviljonu M in dnevni center v Nabrežini. POLITEHNIKA Center promovira in usklajuje projekte, delavnice in aktivnosti na področju umetnosti, obrti in kulture. Dejavnsoti vodijo učitelji, učitelji za umetnostno vzgojo, umetniki,kulturna društva in prostovoljna združenja. Center organizira tudi tečaje osnovnega usposabljanja v sodelovanju z izobaževalnimi zavodi v okviru projektov, ki jih financira dežela ali Evropski socialni sklad. DNEVNI CENTER V NABREžINI Dnevni center v Nabrežini je del široke mreže storitev na področju usklajevanja habilitatinih dejavnosti, aktivne socializacije, promocije zdravja in drugih raznih programov. Vsaka operativna enota oddelka prispeva k napredovanju projekta s prisotnostjo vsaj enega delavca, ki skrbi za izvajanje dejavnosti samega centra ob predvidenih urnikih in usklajevanje neformalnih virov. Poleg tega ima vlogo povezovalnega člena med dnevnim centrom in centrom za duševno zdravje

APZS šT. 2 ZA POSOčJE ODDELEK ZA DUšEVNO ZDRAVJE ul. Vittorio Veneto, 174, Uprava - 34170 Gorica Oddelek za duševno zdravje za zgornje Posočje ul. Vittorio Veneto, 155 Prejšnji pnemološki paviljon - 34170 Gorica Oddelek za duševno zdravje za spodnje Posočje ul. Romana, 94 - 34074 Tržič

PZS šT. 3 ZA ZGONJO FURLANIJO ODDELEK ZA DUšEVNO ZDRAVJE ul. S. Lucia, 81 - 33013 Gemona del Friuli (UD) Oddelek za duševno zdravje v Huminu ul. S. Lucia, 81 - 33013 Gemona del Friuli (UD) Oddelek za duševno zdravje v Tolmeču ul. Bonanni, 2 - 33028 Tolmeč (UD) Pihiatrični nastanitveni domovi ul. S. Lucia, 81 - 33013 Gemona del Friuli (UD) 69

Sloveno  

Presentato l'atlante FVG in sloveno, a Trieste presso la direzione salute

Sloveno  

Presentato l'atlante FVG in sloveno, a Trieste presso la direzione salute

Advertisement