Page 69

DUšEVNO ZDRAVJE Storitve na podočju duševnega zdravja v deželi Furlaniji Julijski krajini se izvajajo v skladu z načeli Helsinške sklepne listine konference Svetovne zdrastvene organizacije (2005), ki je določila prednosti na tem področju. Prioritete so: - ni zdravja brez duševnega zdravja; - promocija mentalnega zdravja; - ukrepi za boj proti predsodkom, diskriminaciji in neenakosti, osveščanje in pomoč osebam z duševnimi motnjami in njihovim družinam, da se lahko aktivno udeležijo dejavnosti; - načrtovanje in izvajanje celostnih, integriranih in učikovitih programov duševnega zdravja, ki zajemajo promocijo, preventivo, oskrbo,nego, zdravljenje in socialno integracijo; - storitve izvajajo kompetentni in strokovno kvalificirani zdravstveni delavci; - priznaje izkušenj in znanja oseb, ki so doživele duševne motnje, njihovih svojcev in tistih, ki so bili soudeleženi v procesu zdravljenja, saj tvorijo pomembno podlago za načrtovanje in razvoj storitev na področju mentalnega zdravja.

PZS za Trst Oddelek za duševno zdravje

BIVANJSKE SKUPINE

LABORATORIJ POLITEHNIKA

ZADRUGE ZA DELOVNO USPOSABLJANJE

SAR SLUžBA ZA HABILITACIJO IN NASTANITEV

krankenhaus

PSIHIATRIčNA POMOč V ZAPORIH ZDRUžENJA ZA SAMOPOMOč IN SODELOVANJE

PROJEKT ŽENSKE IN DUŠEVNO ZDRAVJE

Mitwirkung mit Familienangehörigen

PSIHIATRIčNA SLUžBA ZA DIAGNOZO IN ZDRAVLJENJE

5 CENTROV ZA DUšEVNO ZDRAVJE 24UR/7DNI

24-urna dežurna služba

CSM univerzitetna pediatrična klinika Urgenca podnevi in ponoči

• vsakodnevno delo • pomoč v krizi • urgence tekom dneva • obiski na domu

65

Sloveno  

Presentato l'atlante FVG in sloveno, a Trieste presso la direzione salute

Sloveno  

Presentato l'atlante FVG in sloveno, a Trieste presso la direzione salute

Advertisement