Page 66

tako posameznikom kot celotni skupini. Načrtovanje programov in metodologija dela poteka v skladu z ustaljenim načinom dela, da bi odgovorila na potrebe: - Oskrbe, nege in varstva osebe - Vzpostavitve domačega okolja - Opravljanja dejavnosti v prostem času v ustanovi ali drugje - Dostojanstvenega in spodbudnega načinaživljenja v prijaznem in udobnem okolju - Spodbujanja in ohranjanja vezi (v skupini, z družino, z drugimi) Sedež: ul. V. Veneto, 72 - 34170 Gorica

KONZORCIJ ZA MEDICINSKO PSIHOPEDAGOšKO OSKRBO – KMPPO

Sedi Centri Diurni e Centro Residenziale  Sedeži dnevnih centrov in nastanitvenih ustanov

Sedi Servizio Integrazione Lavorativa  Sedeži službe za delovno integracijo

Kozorcij, ki ima svoj sedež v Červinjanu, ul. Sarcinelli št. 113, sestavlja Pokrajina Videm in 31 občin na območju Spodnje Furlanije. Konzorcij izvaja aktivnosti, ki jih določa Zakon 104/1992 in DZ 41/’96 (centri za socialno rehabilitacijo in vzgojo, nastanitveni center in služba za integracijo v delovno okolje) na področju zdravstvene oskrbe, vzgoje in usposabljanja in tudi raznih drugih aktivnosti namenjenih funkcionalno oviranim osebam. Konzorcij organizira, izvaja in upravlja dejavnosti, ki so namenjene prizadetim osebam. V sodelovanju s podjetjem za zdravstvene storitve, z ustanovami na socialno-zdravstvenem, šolskem in izobraževalnem področju, in z vsemi drugimi ustanovami, ki delujejo na teritoriju, prispeva k vzpostavitvi, razvoju in aktiviranju razvejane mreže storitev. Pri svojem delovanju upošteva naslednje principe in načela: - promocija poznavanja problematike prizadetih oseb in njihovih pravic, v spoštovanju človekovega dostojanstva in človekove pravice do svobode in samostojnosti; - bivanje prizadete osebe v družini, socialna in kulturna integracija, integracija v okolje in zaposlovanje; - preventiva in odstranitev ovir, ki vodijo k socialni izključenosti z izbolšanjem kakovosti življenja osebe s pizadetostjo in njegove družine; - spodbujanje in akiviranje pobud za informiranje, promocijo in ozaveščaje javnosti o najrazličnejših problematikah, s katerimi se vsakodnevno srečujejo prizadete osebe.

Konzorcij upravlja dnevne centre za socialno rehabilitacijo in vzgojo (C.S.R.V.), ki v skladu z določili odločbe deželnega odbora št. 1507 z dne 23 maja 1997: “prizadeti osebi omogočajo nadaljevanje predhodno začetih aktivnosti na področju integracije in socializacije, čeprav ne zagotavljajo kontinuirano 62

Sloveno  

Presentato l'atlante FVG in sloveno, a Trieste presso la direzione salute

Sloveno  

Presentato l'atlante FVG in sloveno, a Trieste presso la direzione salute

Advertisement