Page 60

STORITVE OSKRBE V DNEVNIH CENTRIH ZA OTROKE V RAZVOJNEM OBDOBJU Trenutna zmogljivost Vrsta ponudbe Uporabniki Objekti Dnevni centri za otroke v razvojnem obdobju nekdanji 26 čl. Združenje La Nostra Famiglia (Pasian di Prato -PZS 4) 110 Združenje La Nostra Famiglia (S.Vito al Tagl. - PZS 6) Skupno storitve oskbe v dnevnih centrih za otroke v razvojnem obdobju

180 290

1 1 2

STORITVE OSKRBE V DNEVNIH CENTRIH ZA ODRASLE OSEBE Vrsta ponudbe Dneni centri v sladu z DZ 41/96, ki jih upravljajo utanove skladno z določili zakona PZS 1 PZS 2 PZS 3 PZS 4 PZS 5 (CAMPP) PZS 6 Skupno Dnevni centri nekdanji člen 26 /833 Skupnost Rinascita (PZS 3) Skunost Piergiorgio (PZS 4) Medicinski pedagoški center Santa Maria dei Colli Fraelacco v Tricesimu (PZS 4) Skupno Skupno storitve oskrbe v dnevnih centrih za odrasle osebe

56

Trenutna zmogljivost Uporabniki Objekti

179 144 53 308 135 251 1008

10 12 3 19 9 16 63

5 20

1 1

35

1

60 1068

3 66

Sloveno  

Presentato l'atlante FVG in sloveno, a Trieste presso la direzione salute

Sloveno  

Presentato l'atlante FVG in sloveno, a Trieste presso la direzione salute

Advertisement