Page 59

- Vzgojne, za izvajanje aktivnosti, ki imajo kot cilj razvoj znanj, spretnosti, socialnih in komunikativnih sposobnosti, ki omogočajo uspešne medseboje odnose; izvajajo se tudi aktivnosti, ki temeljijo na odnosu in odprtosti do zunanjega okolja, in sicer z ustvarjanjem prostorov in pogojev za integracijo v skupnosti, s posebnm poudarkom na športno, družbeno in kulturno razsežnost. - Skrbstvene, ki zagotavljajo izvajanje osnovne oskrbe in nege ter varnosti uporabnika ter omogočajo izvajanje vsakodnevnih življenjskih aktivnosti V dnevih centrih se izvajajo programi socialne rehabilitacije in oskrbe v skladu s potrebami pacientov, in sicer: - - - - - -

vzgojne aktivnosti za doseganje osebne samostjnosti; aktivnosti v procesu socializacije; vzgojne psihomotorične aktivnosti; vzgojne zaposlitvene aktivnosti; aktivnosti za ohranjevanje dosežene stopnje v kulturnem razvoju; aktivnosti na terapevtskem in rehabiltacijskem področju.

Centri, glede na svojo vzgojno funkcijo, morajo zagotavljati oskrbo na domu, če je to potrebno. Storitve izvajajo vsaj pet dni na teden, delovni urnik pa mora zajemati vsaj sedem ur dnevno; morebitno izvajanje storitev še šesti dan v tednu je odvisno od socialnoskrbstvenih potreb družin in ne velja za vsa zdravstvena podjetja. Poleg tega center daje možnost fleksibilne uporabe svojih storitev, tako da uporabnikom omogoča nekontinuirano koriščenje svojih storitev ali samo ob določenih urnikih ali na podlagi osebnih potreb funkcionalno omejenih oseb in njihovih družin. Lahko koristijo te storitve uporabniki s srednje težko, težko ali zelo težko prizadetostjo, ki so starejše od 14 let. IZVENBOLNIŠNIČNA REHABIITACIJSKA PONUDBA NA DOLGI ROK ZA OTROKE IN ODRASLE OSEBE Z INVALIDNOSTJO Vrsta ponudbe Trenutna zmogljivost Nastanitvne ustanove za otroke PZS 6 La Nostra Famiglia

27

NATANTVNENE USTANOVE Z. 41/’96 za odrasle osebe PZS 1 Nastanitvena ustanova za hude in zelo hude oblike bolezni

30

PZS 2 Nastanitvena ustanova za hude in zelo hude oblike bolezni

24

PZS 3 Comunità di Rinascita Nastanitvena ustanova za hude in zelo hude oblke bolezni PZS 4 Nastanitvena ustanova za hude in zelo hude oblike bolezni Skupnost Piergiorgio nekdanji 26. člen Medicinski psihopedagoški inštitut, nekdanji 26. čl.

8 0 49 24 res. 25 Diurno 22 27

PZS 5 Nastanitveni center “Ai Girasoli” CAMPP

20 + 4

PZS 6 Nastanitvena ustanova za hude in zelo hude oblike bolezni Skupno odrasle osebe

43 154

Ponudbo dopolnjujejo storitve v okviru dnevnih centrov, ki se izvajajo za osebe v obdobju razvoja in odrasle osebe. 55

Sloveno  

Presentato l'atlante FVG in sloveno, a Trieste presso la direzione salute

Sloveno  

Presentato l'atlante FVG in sloveno, a Trieste presso la direzione salute

Advertisement