Page 53

PREVOZI

a- plačilo stroškov prilagoditve vozila za invalidne osebe. b- oprostitev plačila upravne takse za registracijo vozila. c- oprostitev plačila upravne takse za vozilo. d- Prevoz oseb (v številnih občinah storitev izvajajo v glavnem prostvoljne organizacije). e- Izdaja invalidskega znaka za parkiranje na invalidskih parkirnih mestih (storitev je na voljo na oddelkih za preventivo in na občinah).

DELO

a- Delovno dovoljene za osebe, ki skrbijo za nesamostojne sorodnike. Potrdilo v skladu z zakonom 104 iz leta 1993. b – Izreden odpust za zdravljenje za osebe, katerih delovna zmožnost za opravljanje njihovega poklica je zmanjšana za 50 %. c – Denarna podpora zaradi nezmožnosti zaposlitve.

DENARNA PODPORA

a- Invalidska penzija in plačilo stroškov za spremstvo. Prošnja se vloži pri osebnem zdravniku. b- Socialna denarna podpora “Social card”. c- Denarna pomoč družinam. Sklad za samostojnost Na podlagi dohodka in stopnje nesamostojnosti oz. stopnje odvisnosti se dodeli denarna pomoč svojcem invalidnih oseb za oskrbo na domu ali za plačevanje družinskega pomočnika (DZ št.6/2006). d- Sklad za hude oz.najhujše primere (DZ št.17 i z dne 30 decembra 2008). To je poseben sklad, ki je namenjen osebam s hudimi možganskimi okvarami, z mielozo in/ali s hudimi posledicami evolutivne oblike nevrološkh bolezni.

ZAščITNI UKREPI

Pomožni upravitelj. V primeru šibkega socialnega ali zdravstvenega stanja lahko bolnik zaprosi za imenovanje pomožnega upravitelja, ki bo upravljlal njegovo premoženje (zakon št. 6/2004 in DZ št.19 z dne 16. novembra 2010.).

STORITVE ZA MATERE IN OTROKE V RAZVOJNEM OBDOBJU IN INVALIDNE OSEBE V okviru storitev za matere in otroke se izvajajo aktivnosti za promocijo zdravja, za preventivo in za terapevtsko ter rehabilitacijsko nego, ki spodbujajo razvoj ključnih obdobij. Cilj storitev je izboljšanje življenjskih pogojev otrok, mladostnikov, žensk, moškov, družin in invalidnih oseb s tem da se v primerih, ko je potrebno, zagotavlja kulturna mediacija in tolmačenje. Poleg tega se na področju oskrbe mater in otrok izvajajo aktivnosti za vrednotenje in pomoč starševstvu in mladoletnkom na zahtevo ali pobudo sodne oblasti (Sodišče za madoletnike in/ali navadno sodišče).

DRUžINSKA POSVETOVALNICA

Družinska posvetovalnica deluje v sklopu zdravstvenega okraja in nudi storitve na področju varstva fizičnega in duševnega zdravja žensk, parov, družine, mladoletnikov in mladostnikov. Organizacijsko in institucionalno strukturo družinske posvetovalnice označuje mulidisciplinska delovna skupina in integracija zdravstvenih in psihosocialnih aktivnosti. V posvetovalnici deluje skupina strokovnjakov na različnih področjih: ginekolog, babica, zdravstveni asistent, pediater, psiholog in socialni delavec. Družinska posvetovalnica izvaja naslednje storitve: - v gineološki in porodniški ambulanti se opravljajo specialistični pregledi in svetovanje - oskrba nosečnic (tečaji pred in po porodu) in dojenčkov (tečaji masaže dojenčka) - spolna vzgoja in osveščanje o varni spolnosti (kontracepcijska tableta). - ocena starševskih sposobnosti in podpora starševstvu - pomoč ženskam in parom, ki se odločijo za prostovoljno prekinitev nosečnosti 49

Sloveno  

Presentato l'atlante FVG in sloveno, a Trieste presso la direzione salute

Sloveno  

Presentato l'atlante FVG in sloveno, a Trieste presso la direzione salute

Advertisement