Page 36

sobami za posameznike in s tem daje svojcem možnost, da bodisi podnevi kot ponoči stojijo ob strani bolniku. V deželi delujejo avtonomne specializirane ustanove haspice. Paliativna okrba se izvaja tudi v nekaterih nastanitvenih zdravstvenh ustanovah DZO. V Furlaniji Julijski krajini (razen mest, ki so na voljo v drugih zdravstvenih ustanovah, kot so nastanitvene ustanove DZO ali bolnišnice) delujejo sledeči hospici: - javne ustanove: ASS4 Martignacco, ASS5 Latisana, ASS6 S.Vito al Tagliamento - zasebne ustanove ali s koncesijo: Pineta del Carso Trieste, “via di Natale” Aviano.

STORITVE ZA STAREJšO POPULACIJO

Dežela je postopoma razvila sistem izvajanja zdravstvenih storitev za starejše osebe na domu. S tem daje bolnikom možnost, da se lahko odločijo za zdravljenje na domu in ne za nastanitev v domu. Pri tem je potrebno poudariti, da zajema osnovna zdravstena oskrba (OZO) tri glavne vrste storitev: ü storitve na domu – zdravstvena oskrba na domu – integrirana oskrba na domu (socialna + zdravstvena) ü storitve na področju varstva starejjših oseb – dnevni centri aktivnosti – centri za dnevno varstvo ü nastanitvene storitve – sprejem za lajšanje zdravstvenega stanja – začasen sprejem – trajen sprejem Razvoj integrirane mreže storitev bo omogočil vse večjo ponudbo zgoraj navedenih storitev, ki zagotavljajo ustreznost, profesionalnost in kakovost izvajanja. Pri tem je pomembno poudariti, da se občan, ki želi uporabiti te storitve, lahko obrne neposredno na svoje zdravstveno okrožje ali na občinsko socialno službo.

POS - JAVNA PODJETJA ZA OSEBNE STORITVE

Nekdanje javne ustanove za zdravstveno oskrbo in dobrodelnost (JUOD) je dežela Furlanija Julijska krajina z DZ št. 19 z dne 203 preoblikovala v javna podjetja za osebne storitve (POS) in s tem spremenila njihovo pravno naravo. V Atlasu so predstavljena številna podjetja za osebne storitve, zlasti v seznamu dnevnih centrov aktivnosti in varstvenih domov. POS izvajajo predvsem socialno-skrbstvene in socalno-zdravstvene storitve, sodelujejo pri načrtovanju storitev na območju zdravstvenega okraja in so del integriranega sistema in mreže storitev. Statute POS odobri z odločbo odbornik za krajevne avtonomije.

SEZNAM JAVNIH PODJETIJ ZA OSEBNE STORITVE - POS PODJETJE

SEDEž

Javno podjetje za osebne storitve “Daniele Moro”

33033 Codroipo (UD) viale Duodo, 80

Javno podjetje za osebne storitve”Casa di Riposo Giuseppe Sirch”

33049 San Pietro al Natisone (UD) ul. Klancic, 2

Javno podjetje za osebne storitve “ITIS”

34129 Trst ul. Giovanni Pascoli, 31

Javno podjetje za osebne storitve “La Quiete”

33100 Videm ul. S. Agostino, 7

32

Sloveno  

Presentato l'atlante FVG in sloveno, a Trieste presso la direzione salute

Sloveno  

Presentato l'atlante FVG in sloveno, a Trieste presso la direzione salute

Advertisement