Page 35

NASTANITVENI DOMOVI ZA ZDRAVSTVENO OSKRBO - DZO

Domovi za zdravstveno oskrbo (D.Z.O.) so nastanitvene usanove na območju okrožja, ki bolnikom zagotavljajo neprekinjeno intenzivno oskrbo in nego, celostno terapevtsko in rehabilitacijsko obravnavo. Domovi sprejema tako starejše občane kot tudi druge bolnike, z začasno in/ali trajno oviranostjo oz. nesamostojnostjo. Zavodi niso namenjeni mladoletnikom. Na podlagi določil veljavne deželne zakonodaje (SDO št.1487/2000) DZO sprejemajo naslednje bolnike: - paciente, ki potrebujejo kontinuirano izvajanje oskrbo in imajo fizične težave (npr.: ortopedske, nevrološke, bronhijalne, pulmološke, kardiološke itd.); - paciente s socialnimi težavami, ki v glavnem potrebujejo “olajšanje”, njihove družine pa pomoč zaradi začasne nastanitve v socialno ogroženem okolju in/ali zaradi čakanja na sprejem v drugi ustanovi za odprvljanje socialnih težav; paciente, ki čakajo na sprejem v drugi ustanovi, ki izvaja storitve namenjene odpravljanju socialno-zdravstvenih stisk in težav; - paciente, ki imajo rane zdravstvene težave: bolnike v terminalni fazi, bolnike, ki potrebujo intenzivno zdravstveno nebolnišnčno nego in oskrbo. Nastanitveni dom zagotavlja: - fizično in/ali psihično rehabilitacijo, in sicer kontinuranost zdravljenja v bolnici, na teritoriju oz. na območju okraja - izvajanje kotinuirane zdravstene oskrbe - pomoč osebam s polipatologijami in omejenstjo pri opravljanju vsakodnevnih opravil - socialna pomoč na teritorialni ravni - zdravstvena oskrba bonikov v termnalni fazi in/ali pacientov, ki potrebujejo intenzivno zdravstveno oskrbo izven bolnišnice NASTANITVENI DOMOVI ZA ZDRAVSTVENO OSKRBO - DZO Podjetje PZS1

PZS 2

PZS 3

PZS 4

PZS 5 PZS 6

DZO Casa verde – Trst Igea – Trst Mademar – Trst San Giusto – Trst Krmin Gorica Tržič Humin Paluzza Tolmeč Čedad Codroipo S.Daniele del Friuli Opera Pia C. Tarcento IGA v Vidmu Bolnišnica v Vidmu Palmanova (Jalmicco) Latisana Azzano Decimo Maniago Pordenone Roveredo in Piano S.Vito al Tagliamento Sacile

Število ležišč 38 80 75 36 45 24 37 20 10 20 23 27 24 34 60 24 30 20 27 20 18 36 26 32

HOSPIC OSKRBA

Zdravstvene ustanove Hospice so sestavni del mreže paliativne oskrbe. Vloga Hospica, ki se vključuje v oskrbo terminalnih pacientov v zadnjih mesecih življenja, je v celoti posvečena skrbi za človeka, in sicer vzpostavljanju sočutega stika s pacietom, in podpori družini. Ustanova razpolaga s 31

Sloveno  

Presentato l'atlante FVG in sloveno, a Trieste presso la direzione salute

Sloveno  

Presentato l'atlante FVG in sloveno, a Trieste presso la direzione salute

Advertisement