Page 14

DEžELA FURLANIJA JULIJSKA KRAJINA O ZDRAVJU NA KRATKO PREBIVALSTVO IUSTANOVE Furlanija Julijska krajina je dežela s posebnim statutom, ki zavzema površino 7.858 km2 oz. 2,6% italijanskega ozemlja. Na dan 31.1.2009 (SISTAN – Nacionalni statistični sistem) je prebivalstvo dežele štelo 1.237.050 ljudi z gostoto poseljenosti 157,4 prebivalcev na km2. Dežela, ki ima primarno pristojnost glede ureditve Krajevnih ustanov in je izstopila iz Nacionalnega zdravstvenega sklada, je sestavljena iz 218 občin in 4 pokrajin. Prebivalstvo je porazdeljeno med štirimi občinami: Trst: 208.762 prebivalcev; Videm: 9.434 prebivalcev; Gorica: 35.971 prebivalcev; Pordenone: 51.441 prebivalcev. Po podatkih zavoda Istat na dan 31.12.2010 – uradno prebivalstvo – je v Furlaniji Julijski krajini 155 občin do 5.000 prebivalcev (71,1%) in 40 občin od 5.001 do 10.000 prebivalcev (1,35%) oziroma 195 občin do 10.000 pebivalcev (89,45%).

ZDRAVJE V šTEVILKAH Navedene informacije in podatki so povzeti iz poročila “Rapporto Osservasalute 2010”. Dežela Furlanija Julijska krajina se odlikuje po odlični bolnišnični oskrbi, saj je standardizirana stopnja vseh bolnišničnih odpustov (za redno hospitalizacijo in enodnevno hospitalizacijo) najnižja v Italiji,in sicer 148,5 na 1.000 v letu 2008, medtem ko je nacionalno povprečje 187,3 na 1.000. V Furlaniji Juljski krajini je prav tako zelo nizka standardizirana stopnja bolnišničnih odpustov v okviru rednih hospitalizacij, saj znaša 111,2 na 1.000 v letu 2008 (povprečna nacionalna vrednost je 129,1 na 1.000). Tudi standardizirana stopnja bolnišničnih odpustov v okviru enodnevne hospitalizacije je najnižja v Italiji, in sicer 37,3 na 1.000, medtem ko je nacionalno povprečje 58,2 na 1.000. Med letoma 2008-2009 je število prebivalcev v Furlaniji Julijski krajini naraslo. Povprečna letna rast je za 4,9 oseb na 1.000 prebivalcev letno v primerjavi z državnim povprečjem 6 oseb. Naravni prirastek prebivalstva znaša -3,1 na 1.000 prebivalcev, selitveni pa 8 na 1.000. Vrednost celotne stopnje rodnosti (oz. povprečno število otrok na žensko) znaša 1,37 otrok na žensko (1,20 na Italijanko; 2,34 otrok na tujko) v primerjavi s povprečno državno vrednostjo 1,42 otrok – podatki za leto 2008. Povprečna starost pri porodu je 31,1 let (nacionalna povprečna starost 31,1 leta). Visok je delež otrok, katerih eden od staršev je tujec: leta 2008 je 17,6% otrok imelo očeta s tujim državljanstvom v primerjavi z državnim povprečjem 13,4%, medtem ko je 20,7% otrok imelo mater s tujim državljanstvom v primerjavi z državnim povprečjem 15,9%.

STAREJšE PREBIVASTVO Leta 2008 je v Furlaniji Julijski krajini živelo 11,9% prebivalcev med 65. in 74. letom starosti v primerjavi z državnim povprečjem 10,3%, medtem ko je delež deželnega prebivalstva v starosti 75 let ali več znašal 11,3%, v primerjavi z državnim povprečjem 9,8%. Starejše osebe, ki živijo same: odstotek oseb, starih 65 let ali več, ki živijo same, je znašal skupno 27,8% oseb v primerjavi z državnim povprečjem 27,8%. Delež moških te starostne skupine je znašal 15,9% (povprečna državna vrednost 14,5%), delež žensk pa 36% (povprečna državna vrednost 37,5%), Delež starejših oseb, ki živijo same, v primerjavi s celotnim prebivalstvom iste starostne skupine, je pomemben podatek pri načrtovanju teritorialnih storitev na socialno-zdravstvenem področju, saj starejšim osebam, ki živijo same, v večji meri grozi nevarnost socialne izključenosti. Poleg tega pa so zaradi starosti izpostavljeni hudim boleznim, ki lahko privedejo do invalidnosti, zaradi česar potrebujejo socialno in zdravstveno pomoč pri izvajanju vsakodnevnih običajnih aktivnosti. 10

Sloveno  

Presentato l'atlante FVG in sloveno, a Trieste presso la direzione salute

Sloveno  

Presentato l'atlante FVG in sloveno, a Trieste presso la direzione salute

Advertisement