Page 101

ZNANSTVENI INŠTITUT ZA HOSPITALIACIJO IN ZDRAVSTVENO OSKRBO MATER IN OTROK “BURLO GAROFOLO” V TRSTU Znanstveni inštitut za hospitalizacijo in zdravstveno oskrbo mater in otrok “Burlo Garofano” v Trstu spada med deželne ZOIHZO. Je torej inštitut, ki združuje raziskovalne dejavnosti in zdravniško oskrbo in je sedež univerzitetnih aktivnosti Univerze v Trstu. Izvaja storitve na področju oskrbe mater in otrok in je referenčna točka za te dejavnosti v deželi.

Bolnišnica “Burlo Garofolo” zajema naslednje oddelke: Oddelek za kirurgijo - Pediatrična kirurgija in urologija - Okulistika in vizuelno- motorična rehabilitacija - Maksilofacialna kirurgija in ostomatologija - Otorinolaringologija - Anestezija in oživljanje Oddelek za porodništvo in ginekologijo - Porodniška in ginekološka klinika - Porodniška in ginekološka patologija Oddelek za medicino in presaditve hrbtnega mozga - Pediatrična klinika - Gastroenterlogija in klinična prehrana - Alergologija in zdravljenje astme - Služba za endokrinologijo, auksologijo in diabetologijo - Bolezni presnove - Služba za pediatrično revmatologijo

- Služba za pediatrično nefrologijo - Deželni referenčni center za cistično fibroso in pljučne bolezni - Enota za sedacijo, preprečevanje in terapija postopkovnih bolečin - Enota za farmakovigilanco - Enota za umetno prehrano na domu - Onkohematologija - Urgentna pediatrija in služba prve pomoči - Pediatrična nevropsihiatrija in pediatrična nevrologija - Neonatalogija in Intenzivna neonatalna nega - Sistem rooming-in in uvajanje dojenju Laboratorijski oddelek - Klinična imunopatologija, z matere na plod in pri presaditvah z urgentni službi - Laboratorij zdravstvene genetike - Higijena - Pediatrična radiologija

ul. dell’Istria, 65/1 - 34137 Trst www.burlo.trieste.it 97

Sloveno  

Presentato l'atlante FVG in sloveno, a Trieste presso la direzione salute

Sloveno  

Presentato l'atlante FVG in sloveno, a Trieste presso la direzione salute

Advertisement