Page 1

talegave NTNUs jubileumsgave til Trondheim kommune skal sørge for at byens borgere blir hørt.

Motstående side: Innsiden av Talerøret er malt med høyglanset svart maling. Facing page: The inside of the megaphone is painted with high gloss black paint.

talerøret, tordenskioldparken trondheim studenter fra ntnu / brendeland & kristoffersen arkitekter as arkitektens beskrivelse

Talerøret er en gave fra NTNU til Trondheim kommune i anledning NTNUs 100-årsjubileum. Prosjektet er utviklet av arkitektstudenter ved et ettårig masterkurs ved Fakultet for arkitektur og billedkunst, og er oppført i Tordenskioldparken ved Vår Frue kirke i Trondheim sentrum. Kurset ble ledet av Brendeland & Kristoffersen arkitekter. Arkitektstudentenes oppgave var tredelt og meget krevende. De skulle skape en romlig installasjon for lek og aktivitet, lyd og musikkinstrumenter skulle danne utgangspunkt for utformingen, og jubileet skulle markeres på en verdig og spennende måte. I første semester utførte studentene innledende undersøkelser knyttet til lyd, klang, lek, monument og situasjon. En lang rekke ideer ble prøvd ut individuelt og i grupper. I andre semester ble studentgruppen omskapt til et arkitektkontor, med oppgaver som detaljprosjektering, byggesak, endelig tomtevalg, kostnadsoverslag, finansiering, anbud, oppfølging av utførende og planlegging av arrangementer. Talerøret er en 18 meter lang avkuttet kjegle, med største diameter på seks meter og minste diameter på en meter. Den er bygget på et skipsverft i tre deler av tre mm stålplater. Kjeglen bæres av åtte søyler med 32

arkitektur N

. 08/2010

trykkfordelende plater som skåner de rike arkeologiske lagene under parken. Modulene ble fraktet på lekter fra Vestnes og montert i løpet av en mørk høstnatt. Eksteriøret er malt matt sinkhvitt. Interiøret er behandlet med høyglanset svart yachtmaling. Dette gir en kaleidoskopisk effekt hvor lys, farger fra parken, vegetasjon og objekter i bevegelse reflekteres og forvrenges. Flere akustiske fenomener oppstår i Talerøret. Røret fanger og forsterker lyd fra omgivelsene, mens lyd som ledes gjennom røret gis retning som i en enorm megafon. Inne i røret bidrar det sirkulære tverrsnittet til flutterekko som forandrer karakter ettersom en beveger seg gjennom installasjonen. Stålet gir lyden en tydelig klang. Etter markeringen av jubileumsåret flyttes Talerøret til en ny plassering i havna ved Nidelvas utløp. Her vil det stå i et større landskapsrom, rettet utover Trondheimsfjorden.

The Megaphone, Trondheim Architects: NTNU students in collaboration with Brendeland & Kristoffersen Arkitekter The Megaphone is a gift from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) to the city of Trondheim on the occasion of NTNU’s 100th anniversary. It was developed by students at the NTNU architecture school, and erected in a public park. The Megaphone is an 18 metre long cut cone made of 3 mm steel sheets, mounted on eight columns. The exterior is painted white, while the interior is painted with high gloss black, which makes it reflect light and colour as well as sound. Acoustically, the Megaphone with its 6-metre maximum diameter catches and transmits sounds from the environment, as well as working as an enormous, well, megaphone.

Brendeland og Kristoffersen Arkitekter

arkitektur N

. 08/2010

33


Talerøret er laget av 4mm tykke stålplater. The Megaphone is made of 4mm thick sheet steel.

Det er bygget på et skipsverft... It was built at a shipyard...

Talerøret

1000

6000

Talerøret i Tordenskioldparken. Fasade øst. Målestokk 1:500. The Megaphone. East facade. Scale 1:500.

A

...og fraktet på lekter til Trondheim sentrum. ...and shipped by barge to the centre of Trondheim.

A

Det skal stå i Tordenskioldparken så lenge NTNUs jubileum varer. It will remain in the park for the duration of the NTNU anniversary.

Plan, arbeidstegning som viser konstruksjonen. Målestokk 1:100. Plan, working drawing showing the structure. Scale 1:100.

PROSJEKTOPPLYSNINGER

Situasjonsplan. Målestokk 1:4000. Location plan. Scale 1:4000. Prosjekt

Fra åpningsarrangementet. From the opening ceremony.

34

arkitektur N

. 08/2010

Prosjektets navn: Talerøret Talerøret Tordenskjoldsparken Adresse: Tordenskioldparken, Trondheim Kongens gate 5, 7011 Trondheim Ferdigstilt: 2010 Talerøret Gnr: 400, Bnr: 11 Byggherre: NTNU Arkitekt: Arkitektstudenter ved NTNU, ledet av Brendeland & Kristoffersen arkitekter AS Medarbeidere: arkitektstudenter: Einar Bye, Cyril Chabaud, Pablo Fernández, Federica Frangipane, Styrkaar Hustveit, Fanny Jacquet, Christian O‘Riordan Larsen, Quentin Leroy, Mélanie Mathevet, Runar Nedregård, Ines Rakow, Kévin Sanouiller, Valentina Serra, Bergur Þorsteinsson, Martin Bergsmark Vodde og Henning Aschim Wien. Lærere: Geir Brendeland, ark. MNAL, Olav Kristoffersen, sivilark. MNAL, Nils Fjærvik, siviling. og Jan Siem, professor dr.ing. Konsulenter: Huse Engineering AS v/ Jørn Salthammer Foto: Stig Arne Heltorp, Bergur Þorsteinsson, Geir Brendeland

Byggherre

NTNU Stab for Eiendomsforvaltning Kontaktperson: Lindis Burheim T: +47 95 05 46 62 E: Lindis.burheim@ntnu.no

Arkitekt

Tegning

Brendeland & Kristo ersen AS Fjordgata 50, 7010 Trondheim T: 73 53 62 10 F: 73 53 62 01 E: rma@bkark.no

Talerøret

Fase

Takplan Målestokk

Kontrahering Tegnet av

1:50 Tegningsnummer

A 1.01

B ÞB

Kontroll

Nord

Dato

OK/GB 14.04.2010 Revisjon A

16.06.2010

Endring av ens

arkitektur N

. 08/2010

35

Talerøret  

Arkitektur N . 08/2010

Advertisement