Page 1

Federació Catalana de Drogodependències

Memòria d’activitats 2014


Índex


Presentaci贸


Les 26 entitats membres de la FCD


Valors de la FCD COMPROMÍS

PARTICIPACIÓ

COHERÈNCIA

INCLUSIÓ


Estructura de la FCD Assemblea

Junta Directiva

Secretaria Tècnica


La Junta Directiva


Assemblea General 2014


Participaci贸 en institucions Plataformes del Tercer Sector Social i el teixit associatiu


Participaci贸 en iniciatives del Tercer Sector Social


Participaci贸 en institucions Plataformes del Tercer Sector Social i el teixit associatiu


Participaci贸 en iniciatives del teixit associatiu de Barcelona


Participaci贸


Participaci贸 en activitats c铆viques


Activitats amb les entitats membres i els professionals del sector


Estrat猫gia de comunicaci贸


X Jornada Anual Cànnabis, parlem de regulació ?


Pla Estratègic 2010-2014

1.Sostenibilitat 2. Comunicació i Visibilitat 3. Aliances i posicionament 4. Participació dels socis 5. Influència en polítiques públiques


Informe econòmic Balanç de situació 2014


Informe econòmic Pèrdues i guanys 2014

Fonts d’ingressos

Distribució de la despesa € €

€ €


Entitats membres de la FCD


Via Laietana 54 1r 08003 Barcelona 93 268 22 22 fcd@sinergia.org www.fcd.cat @FCDrogodep

Amb la col路laboraci贸 de

Memòria d'activitats 2014. Federació Catalana de Drogodependències  

Memòria d'activitats 2014. Federació Catalana de Drogodependències.