Page 1

nº 157 27 de febrer de 2015

LA FEDAIA REFLEXIONA I DEBAT ENTORN LA LLEI 14/2010 DELS DRETS I LES OPORTUNITATS EN LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA El passat dia 11 de febrer la FEDAIA va organitzar, al Palau Macaya de Barcelona, una

“No pot haver-hi una revelació més intensa de l’ànima d’una societat que la manera com tracta els seus infants” Nelson Mandela Expresident de Sudàfrica (1918-2013)

sessió de debat, anàlisi i posada en comú sobre els cinc anys d’implementació de la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència (LDOIA). Una llei que suposa una fita històrica al nostre país en l’àmbit de la protecció a la infància i la preservació dels seus drets, però amb diferents velocitats en el desplegament dels seus punts. De la mà del destacat expert en dret familiar i professor en Dret i Màster en Dret de Família per la Universitat de Barcelona, Isaac Ravetllat, es va exposar com s’està realitzant el desplegament de la LDOIA, l’abast al qual ha arribat a dia d’avui i els diferents punts a millorar que seria convenient poder incorporar en el desenvolupament reglamentari posterior d’aquesta Llei. La jornada va ser introduïda per Marta Garcia, membre de la Junta Directiva de la federació. El debat es va veure enriquit també per les aportacions dels assistents que van mostrar la realitat amb la que treballen dia a dia i com estan percebent la repercussió de la normativa.

SUMARI La FEDAIA reflexiona entorn la Llei 14/2010 (LDOIA).....................................1 Comunitat FEDAIA......................................5 Subvencions i premis .......................................6 Formació i activitats....... ...........................10


ACTUALITAT FEDAIA

LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA ENTITATS SOCIALS

I

COM

AFECTA

A

LES

L'any 2013 s'aprovà la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, a nivell estatal, i un any després, a Catalunya la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Encara que amb algunes diferències, ambdues lleis pretenen garantir la transparència de l’activitat pública i el dret d’accés dels ciutadans a la informació i la documentació pública. Estan sotmesos a aquesta normativa totes les administracions públiques: centrals, autonòmiques i l'administració local, el Parlament i els òrgans estatutaris, les universitats, els grups d'interès, les persones físiques o jurídiques que presten serveis públics o que reben fons públics, els partits polítics, les organitzacions sindicals i empresarials i les entitats privades que rebin subvencions. Per conèixer amb més detall com afecte a les entitats socials aquesta normativa, el 27 de febrer des de la federació es va organitzar una xerrada informativa impartida per l'Alfred Vallejo Coll, advocat de la firma ROS PETIT, i expert, entre d’altres matèries, en temes relacionats amb les fundacions i el món del tercer sector. La reunió va servir per analitzar la llei i les conseqüències que tindrà per les entitats, així com per resoldre dubtes dels participants.

REUNIÓ DE LA TAULA DE COORDINACIÓ DE XARXES DE L’ACORD CIUTADÀ A la reunió que va tenir lloc el passat 19 de febrer, i a la qual va assistir Eva González (sotsdirectora de la FEDAIA) es va fer un repàs de les activitats més rellevants que van desenvolupar cada Xarxa durant el 2014, i també es van poder posar en comú les propostes d’activitats de cara al 2015. Un altre dels punts destacats va ser l’explicació de la Jornada Anual de l'Acord Ciutadà ,que enguany es celebrarà el dimecres 8 d’abril.

COMISSIÓ DE LA DESIGUALTAT

SEGUIMENT

SOBRE

LA

POBRESA

I

El Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya va convocar la Comissió de seguiment del compliment dels acords sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats, acords que van ser adoptats en el debat general, celebrat els dies 9 i 10 de març de 2014 al Parlament de Catalunya. La reunió va tenir lloc el passat divendres 6 de febrer i van assistir diversos representants d’entitats socials, entre els quals el president de la FEDAIA, Jaume Clupés, i la directora de la mateixa, Sònia Martínez, i va comptar amb la presència de la consellera Neus Munté, per tal de seguir avançant en estratègies conjuntes de lluita contra la pobresa.

2


PRINCIPALS RESULTATS ENTRE ELS USUARIS DEL PROGRAMA CAIXAPROINFÀNCIA El Programa CaixaProinfància es va començar a impulsar fa 7 cursos col·laborant amb les entitats del tercer sector per tal de lluitar contra la pobresa i exclusió social dels infants, adolescents i famílies més vulnerables del nostre país. La FEDAIA és una de les 5 coordinadores del Programa a la província de Barcelona, i actualment forma una xarxa de 23 entitats i 34 Centres de Serveis Socials, que són les encarregades de prestar els serveis com atenció psicoterapèutica, reforç educatiu, educació no formal i temps lliure, suport familiar i/o gestionar les ajudes puntuals d’alimentació i higiene infantil, equipament escolar, ulleres i audiòfons. Gràcies a la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa”, impulsora del Programa CaixaProinfància, les entitats han detectat importants resultats entre els seus usuaris. En termes generals, dels resultats del Programa CaixaProinfància, gràcies a la intervenció dels equips educatius i terapèutics de les entitats que gestionen els serveis, així com dels recursos que posa a disposició l’Obra Social “la Caixa” per a la implementació del programa, es poden extreure les següents conclusions:

Possibilitat de donar resposta a moltes de les necessitats detectades entre els nostres usuaris que sense el Programa CaixaProinfància quedarien desateses.

També es veu i es valora la sensació de poder reprendre les seves vides amb una ajuda temporal que té com a objectiu apoderar a les famílies i infants a poder tenir més capacitat de resiliència en el seu dia a dia.

Major conscienciació de les potencialitats com a individus (a nivell individual i en grup), que poden posar en pràctica en el dia a dia, millorant les seves satisfaccions personals i socials.

Prendre consciència dels factors que han provocat les seves dificultats relacionals i els ajuda a trobar noves dinàmiques i eines de relació i comunicació entre ells, revertint-se de manera directa en un millor benestar emocional i psicològic dels menors.

En la majoria dels casos, els mestres i els familiars veuen una millora bastant notable en el rendiment escolar dels seus alumnes i/o fills/e i sobretot en l’adquisició d’hàbits.

S’han millorat dinàmiques negatives a algunes de les aules de l’escola gràcies a la coordinació estreta entre tutors, famílies i educadors i al treball individual fet amb els nens del servei immersos en aquestes.

Els infants s’han involucrat i han participat en projectes externs tant d’altres projectes o entitats del barri, prenent contacte amb altres realitats diferents a les seves i amb persones d’altres generacions i orígens.

Els usuaris són molt feliços fent diverses activitats que els ajuden a formar-se. Els jocs, les joguines, els tallers, la psicomotricitat, les noves tecnologies, les festes tradicionals,.... fan que venir a l’entitat cada dia, sigui una sorpresa.

Les famílies han establert forts vincles tant dins del propi nucli familiar com entre les pròpies famílies participants. En ambdós s’han pogut treballar hàbits saludables en quant a relacions famílies, pautes educatives, entre d’altres.

Prendre consciència dels principals aspectes que intervenen en el rol de mare-pare i la vinculació i relació afectiva i educativa amb els nens i nenes.

3


ACTUALITAT

Nova convocatòria extraordinària per a entitats que lluiten contra la pobresa El Departament de Benestar Social i Família destinarà aquest 2015 3M€ a una convocatòria extraordinària de subvencions adreçada a entitats socials per al desenvolupament d’actuacions d’atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat, especialment les que tenen infants a càrrec. Aquesta dotació suposa un increment d’1M€ respecte la quantitat fixada a la convocatòria de 2014. Podeu llegir la notícia sencera en el següent enllaç.

Neix l’observatori de la infància de L’Hospitalet de Llobregat El 25 de febrer es va realitzar la presentació de l’Observatori de la Infància de l’Hospitalet, un organisme que neix amb els objectius generar coneixement objectiu i independent de la situació de la infància a la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat així com fonamentar propostes socials i polítiques en relació a la infància i avaluar polítiques sobre infància i adolescència. Podeu consultar la seva web a http://infancialh.cat.

Ajudes de la Generalitat a les famílies La Guia de prestacions i serveis a les famílies, que la Secretaria de Família actualitza periòdicament, informa des d'una perspectiva general dels ajuts i els serveis que les administracions destinen actualment a totes les famílies. Per facilitar-ne la consulta, s'indica l'administració i l'organisme responsables de cada prestació o ajut, així com l'adreça per obtenir-ne més informació o bé presentar, si escau, la sol·licitud corresponent. Podeu accedir a la guia aquí.

“Adicción a las redes sociales y nuevas tecnologías en niños y adolescentes: guía para educadores” Guia pràctica d’Enrique Echeburúa que descriu les característiques de les noves tecnologies i planteja els principals perills de les xarxes socials pels adolescents. També marca estratègies d’actuació a l’abast dels educadors. Exemplar consultable als centres DIXIT

Presentació-debat: Cal fer deures? El dimarts 10 de març a les 19 h a la Casa del Llibre (Rbla Catalunya, 37 de Barcelona ) amb motiu de la presentació del llibre Cal fer deures? del psicòleg i educador Jaume Funes, l'editorial Eumo us convida a la presentació-debat: “Cal fer deures? les famílies fan que l'escola sigui diferent”. Com educa l'escola i com eduquem les famílies? Què significa educar avui, dins de l'aula i sobretot a fora? Però, cal fer deures? Els deures sí o no, i com? Més informació aquí.

“Equitat i resultats educatius a Catalunya”. Informe de la Fundació Bofill Les desigualtats educatives han empitjorat a Catalunya entre 2003 i 2012. Aquesta és la principal conclusió de l'informe que ha presentat la Fundació Jaume Bofill i que assegura que l'estatus social i cultural de les famílies condiciona un 23% més els resultats l'any 2012 del que ho feia l'any 2003, a partir d’analitzar els resultats del projecte PISA. Podeu consultar o descarregar-vos l’estudi aquí.

Acte de cloenda de l'Any de la Família L’acte de cloenda del XXè Aniversari de l’Any de la Família “Barcelona és família” tindrà lloc el 4 de març a dos quarts de 7 al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona. Pels infants assistents s’habilitarà un espai de joc al Saló de Cròniques amb activitats al voltan del Joc de cartes de les Famílies de Barcelona, alhora que es podrà veure una exposició del procés participatiu de creació d’aquest joc. Podeu trobar tota la informació del’acte aquí.

4


COMUNITAT FEDAIA

INICIATIVES SOLIDÀRIES, NOVA ENTITAT DE LA FEDAIA Iniciatives Solidàries és una ONG d’acció social, acolliment i inserció social constituïda l’any 1996. Des del seu Centre Obert Ginkgo potencien una educació integral, així com la integració social i laboral dels joves en situacions desfavorables. Es tracta d’un servei diürn, en horari extraescolar que treballa per donar suport, estimular i optenciar l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics, entre d’altres. Per tenir més informació podeu consultar la seva plana web: www.iniciatives.org i seguirlos a través de twitter: @isolidaries.

FUNDACIÓ JOAN SALVADOR GAVINA: JORNADA SOBRE POBRESA INFANTIL I CELEBRACIÓ DEL SEU 35è ANIVERSARI.

dre d’una manera holística i compensadora i poder generar canvi en la seva perspectiva de vida i enfocament del seu present i futur. El projecte proposa una intervenció amb les joves amb una proposta formativa i 160 h de pràctiques, i amb els i les filles oferir-los un espai de criança de qualitat on els infants estiguin atesos i puguin desenvolupar-se de manera integral (mentre les seves mares es formen). Si esteu interessats en derivar joves a aquest projecte us podeu posar en contacte amb rsaez@fundesplai.org o al tel. 93 551 15 24. La data límit per poder fer les derivacions de les joves és la setmana del 9 al 13 de març.

JORNADA DE PORTES OBERTES A LA UEC D’ESCLAT Un any més la UEC d’Esclat obre les seves portes per tal que tots els professionals i el públic en general que vulguin, tinguin l’oportunitat de conèixer què fan, com i el dia a dia de l’entitat. Les portes s´obriran dos divendres, podeu escollir el dia que millor us vagi i confirmar-ho a begonya@esclat.org.

Durant aquest curs la Fundació celebra els seus 35 anys i, a més de les diferents activitats que es realitzaran, algunes de més lúdiques i altres de més reflexives, tindrà lloc una trobada amb Els dies de portes obertes seran el 13 o 20 de març a les 10 h. amics, col·laboradors i voluntaris el proper 17 de març al Palau L’adreça és Rbla. Marina, 50 L’Hospitalet de Llobregat. Tel. 93 Macaya de Barcelona. L’acte, que començarà a les 19h, 336 27 01. comptarà amb una conferència a càrrec del filòsof José Antonio Marina i l’estrena d’un video de presentació de la Fundació SEMINARI “TÉCNICAS DE LIBERACIÓN DE Joan Salvador Gavina i els projectes que realitzen.

TRAUMAS” D’ANOE-LLICASAJ

Per una altra banda, també està organitzant la jornada “La pobresa infantil a Catalunya: conseqüències i reptes”, el proper 11 de març. Teniu disponible tota la informació de la jornada aquí.

Els traumes al llarg de la nostra vida originen “paràlisi emocional” i això ens desconnecta de la vida y de tot allò que implica. En aquest curs que es celebrà el proper 14 i 15 de març que ens proposa Anoe-Llicasaj aprendràs tècniques per a sanar traumes vitals. Pots trobar tota la informació aquí.

JORNADA TÈCNICA D’ACOLLIMENTS FAMILIARS S’INICIA EL PROJECTE “SALTA AMB LES TIC” DE DRECERA Sota el títol “Els acolliments familiars al segle XXI. Cap a una actualització de la pràctica” es celebrarà aquesta jornada el proper 20 de març, de 9:30 a 14h al Centre Cultural BellvitgeGornal. La jornada, organitzada per Drecera, pretén ser un espai per obrir interrogants que ens separin de les inèrcies del nostre treball quotidià per tal d'animar-nos a conversar sobre la pràctica dels acolliments familiars en el temps actual. Teniu temps per fer la inscripció fins el13 de març. Consulteu el programa definitiu aquí i feu la vostra inscripció aquí.

NOU “PROJECTE AMA” PER A MARES JOVES Des de Fundesplai estan engegant el nou projecte AMA, consistent en fer un acompanyament a dones joves (18 a 25 anys) embarassades o mares de fills entre 0 i 3 anys que, per la seva situació de vulnerabilitat, necessiten una oportunitat per apren-

Des del 2 de febrer els nens i nenes del grup de Petits del Centre Obert de la Fundació La Salut Alta han començat a fer el reforç escolar de les tardes amb tauletes. El projecte Salta amb les TIC, fruit d’un treball cooperatiu entre la Fundació Salut Alta i el CETEI (amb la col·laboració també de la doctorand de la UAB Carme Grimalt), i amb finançament especial d’una fundació privada, parteix de la hipòtesi que “en la mesura que els infants utilitzen les tauletes digitals en les activitats de reforç extraescolar, es facilita el seu aprenentatge i es minora el temps d’equiparació als nivells de competències curriculars prèvies de l’etapa i cicle on estan inserits a l’escola”. Podeu trobar tota la informació aquí.

5


Subvencions i Premis

CONVOCATÒRIA DE L’OBRA SOCIAL “LA CAIXA” PER LLUITAR CONTRA LA POBRESA I L’EXCLUSIÓ SOCIAL Amb aquesta convocatòria, des de l'Obra Social "la Caixa" volen impulsar projectes que fomentin la promoció i el desenvolupament integral de les persones en situació de pobresa i vulnerabilitat, centrats en les següents línies d'actuació: atenció psicosocial i suport a persones en situació de vulnerabilitat, desenvolupament social i educatiu d'infants i joves en situació de pobresa i les seves famílies, incloent-hi el lleure infantil, atenció de les necessitats bàsiques i noves situacions de pobresa i/o exclusió social: aïllament de la gent gran, pobresa energètica, treballadors pobres, etc. Termini de presentació: del 5 al 25 de març de 2015. [+]

PREMI BARCELONA ASSOCIACIONS L'Ajuntament de Barcelona i el Consell Municipal d'Associacions de Barcelona convoquen el XIVè Premi Barcelona Associacions a les Bones Pràctiques de Participació i Foment de l'Associacionisme. L’objectiu d’aquest premi és recolzar i incentivar les iniciatives realitzades per les associacions de la ciutat, adreçades a l'enfortiment de les seves estructures de funcionament democràtic i a l'impuls de processos participatius interns. Els guardons tenen una dotació econòmica de 9.000 euros per al primer premi i de 6.000 euros per al 2n premi. Termini de presentació: 3 de març de 2015. [+]

AJUTS IBERCAJA PER A PROJECTES SOCIALS 2015 L'Obra Social IberCaja obre una nova edició de la seva convocatòria per a projectes socials, per tal de col·laborar amb organitzacions sense ànim de lucre, associacions i fundacions privades la tasca dels quals es centri en l'atenció a diversos col·lectius que es troben en risc d'exclusió social o bé en situació de dependència social, física o psíquica. Termini de presentació: 6 de març de 2015. [+]

SUBVENCIONS A PROJECTES TRANSNACIONALS RELACIONATS AMB L'ASSETJAMENT ESCOLAR A L'ESCOLA, CENTRES D'ACOLLIDA I DE DETENCIÓ Organitzats per la Comissió Europea, hi ha de termini fins el 10 de març de 2015 per presentar els projectes a aquesta convocatòria. Termini de presentació: 10 de març. [+]

PREMI DE RELATS CURTS MIRA’M ALS ULLS Des de l’Associació del Personal de “la Caixa” han llançat el Premi de Relats Curts “Mira’m als ulls”. Es tracta d’un premi obert a tothom que té una finalitat solidària, ja que amb els 40 relats finalistes s’editarà un llibre, els beneficis del qual aniran destinats a una entitat del tercer sector. El premi té quatre categories: infantil (menors de 14 anys), juvenil (de 14 a 25 anys), adult (de 25 a 65 anys) i sènior (majors de 65 anys). Es tracta d’explicar una història solidària o de superació personal, seguint el lema “Mira’m als ulls” i posant el focus en la realitat social actual. Pot ser una vivència pròpia o inventada, i el relat ha de ser curt, de 4.000 caràcters amb espais màxim. No es busquen grans relats, sinó que volen històries quotidianes, del dia a dia. Termini de presentació: ampliat fins el 15 de març [+]

6 6


Subvencions i Premis

CONVOCATÒRIA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A PROJECTES D’ACCIÓ SOCIAL Poden presentar projectes a la Diputació de Girona les entitats sense finalitats lucratives amb domicili social i fiscal a les comarques gironines, que tinguin per finalitat les activitats socials. Entre d’altres, seran subvencionables els projectes, dintre de l’àmbit de la infància i la joventut, d’activitats inclusives adreçades a col·lectius vulnerables i les accions comunitàries i de lluita contra l’exclusió social. Termini de presentació: fins el 31 de març [+]

FUNDACIÓ AGRUPACIÓ CONVOCA AJUDES PER L’ANY 2015 La Fundació Agrupació obre una convocatòria general d’ajudes a projectes d’intervenció relacionats amb les línies d’actuació prioritàries establertes per la fundació, una de les quals és la infància. Aquest any els projectes que es presentin relacionats amb aquest àmbits hauran de tenir com a eix principal la promoció del bon ús de les xarxes socials dins la població infantil i juvenil. Termini de presentació: 9 d’abril de 2015. [+]

FUNDACIÓ ESPAVILA: 4ª EDICIÓ DE LES BEQUES EDUCAR FOMENTANT L’ESFORÇ Les beques s’atorgaran als projectes innovadors que s'apliquin, ja sigui a dins l'escola, ja sigui a fora, però sempre en un entorn de desenvolupament lúdic i educatiu, i que siguin capaços de transmetre amb continuïtat en els infants i els joves un compromís per una educació basada en l’esforç. Termini de presentació: 15 d’abril 2015 [+]

PREMI DKV MEDICINA I SOLIDARITAT Convocats per DKV Seguros Médicos arriba la segona edició d’aquests premis que tenen per objecte donar a conèixer iniciatives socials i mediambientals solidàries en l'àmbit de la medicina i la salut, fomentar la Responsabilitat Social entre entitats, persones i empreses, retre homenatge a les persones o entitats que han desenvolupat iniciatives socials o de medi ambient responsables en l'àmbit de la medicina, la salut i el benestar o oferir vies de promoció i reconeixement a iniciatives socials o medi ambientals responsables en l'àmbit de la medicina, la salut i el benestar. Termini de presentació: 15 d’abril. [+]

PREMI EN EDUCACIÓ SOCIAL QUIM GRAU El Premi Internacional en Educació Social Joaquim Grau i Fuster, dotat amb 6.000 euros, té com a finalitat promoure la reflexió escrita sobre la pràctica professional en el camp de l’educació social amb infància, adolescència i joventut, aprofundint en els efectes educatius resultants de l’acció professional. Poden participar-hi en aquest premi tots aquells professionals i equips professionals que desenvolupin la seva tasca en el camp de l’educació social. Els treballs presentats han de versar sobre els diferents camps d’acció professional de l’educador social amb infants, adolescents i joves. Termini de presentació: 31 d’agost [+]

BECA ARTURO ALSINA I GALLART Convocades per EADA Business School Barcelona, aquestes beques cerquen incentivar la formació dels equips d'organitzacions o institucions amb objectius d'interès social. Termini de presentació: 15 dies abans d’iniciar cada programa. [+]

7

7


FINESTRA Oberta En aquest número us presentem breument dues de les nostres entitats federades. Ja sabeu que si voleu que la vostra entitat aparegui amb més detall en aquest apartat del NOTIFEDAIA, només ens heu de fer arribar un correu electrònic a fedaia@fedaia.org

8


FINESTRA Oberta

9


Formació i Activitats

SESSIONS INFORMATIVES PER CONÈIXER LES NOVETATS DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA Properament es publicaran les bases generals que regularan la convocatòria de subvencions per a entitats per a l’any 2015. Aquesta convocatòria comportarà uns canvis importants que es concretaran en un nou model de gestió mitjançant la tramitació electrònica i la simplificació del procediment de la concessió. Tota la informació dels canvis de la convocatòria estarà al web del Departament de Benestar Social i Família (http://benestar.gencat.cat). La mateixa informació, de forma presencial, es facilitarà en tres sessions a la Casa del Mar de Barcelona (carrer Albareda, 1-13, Metro Paral·lel L2 i 3) que la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària ha programat els dies 12, 19 i 23 de març, de 17h a 18:30h. En el cas que estigueu interessats en participar en alguna d'aquestes sessions, hauríeu d’adreçar-vos per correu electrònic a l’adreça spav.bsf@gencat.cat abans del 9 de març indicant nom entitat, nom i cognom de la persona referent, data d’assistència, núm. de persones assistents de l’entitat i telèfon de contacte.

INTERVENCIÓ AMB INFANTS I JOVES EN RISC SOCIAL Amb els objectius de conèixer el marc legal i el circuit d’intervenció, i aprendre habilitats i estratègies d’intervenció davant infants i joves en risc social i les seves famílies en el context del lleure educatiu, s’ofereix aquest curs subvencionat per a professionals del sector social. El curs tindrà lloc del 13 al 17 d’abril, de 16h a 20h a l’Escola Lliure El Sol (Av. de les Drassanes, 3. Barcelona). Teniu més informació en el següent enllaç.

PER QUÈ ENS CAL UN PLA PER A L’EQUITAT EDUCATIVA? L’Aula Fundació Jaume Bofill ens proposa aquesta jornada per reflexionar sobre com afecten les desigualtats als resultats educatius? Què és i què no és una política educativa per a l’equitat?. Un debat que s’efectuarà a partir dels resultats del PISA 2012. L’acte tindrà lloc el proper 4 de març a les 18:30h, al Palau Macaya de Barcelona. Per a més informació consulteu el següent enllaç.

COMPTABILITAT PER ASSOCIACIONS II Torre Jussana us ofereix aquest curs perquè aprofundiu en l'aprenentatge de la gestió econòmica i financera de la vostra entitat. Un cop realitzat aquest curs tindreu la capacitat de construir ì d'analitzar les dades econòmiques de la vostra associació, així com de planificar-ne els recursos econòmics i financers. Per inscriure's a aquesta formació cal haver realitzat el curs 'Comptabilitat per associacions I' o tenir coneixements previs de Comptabilitat. Les dates i horaris del curs són els següents: 16, 18, 23 i 25 de març de 10 a 13h . Consulteu el programa aquí i accedeix al formulari d’inscripció aquí.

10

10


Impactes Mitjans de Comunicació

El País: Barcelona dará 100 euros mensuales a 7.500 menores vulnerables (12/02/2015)

20 Minutos: Els nous ajuts a nens en risc social arriben sols al 12% de necessitats 12/02/2015)

La Vanguardia: La ESO apenas tiene becas comedor (10/02/2015)

11


Reserveu-vos la data

30 d’abril

Assemblea de socis de la FEDAIA

FEDAIA

Segueix-nos @FEDAIA

C/ Caballero 79, 1r B Tel. 933359891 | 933367265 Fax. 932635510 fedaia@fedaia.org

També ens hi trobaràs

www.fedaia.org

En compliment de l’establert a l’article 5 de la Llei 0rgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem de que la Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència disposa de les seves dades i que aquestes formen part d’un fitxer del qual n’és responsable, amb la finalitat de gestionar les comunicacions que es generen d’acord amb el seu objecte social. Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al seu tractament en els termes i condicions establerts a la pròpia LOPD i a la normativa que la desenvolupa posant-se en contacte amb les nostres oficines al C/ Caballero, 79 1er B o al telèfon 933359891.

12

Profile for FEDAIA

NOTIFEDAIA FEBRER 2015  

NOTIFEDAIA FEBRER 2015  

Profile for fedaia
Advertisement