Page 1

nº 147 28 de març de 2014

IMPROVISAR AMB LA INFÀNCIA El Parlament va celebrar els dies 12 i 13 de març un Ple monogràfic sobre la pobresa a Catalunya. El debat arriba precedit de diversos mesos de polèmica entorn de les conseqüències que està tenint el deteriorament de la situació econòmica en els infants que viuen al sí de les famílies més desafavorides. Les persones que treballem amb la infància més vulnerable del nostre país veiem cada dia com la crisi està destruint el futur d'un ampli col·lectiu de nens i joves. Encara que entenem que la situació actual no permet massa marge de maniobra, creiem també que la política actual d'improvisació respecte a les necessitats de la infància no es pot perpetuar en el temps. Una lluita efectiva contra la pobresa infantil a mitjà i llarg termini requereix trencar d'una vegada amb les polítiques de beneficència, solidàries o de caritat, que són les que estan predominant en aquests moments i que no poden ser les que marquin el camí a seguir en el futur. Els infants tenen uns drets que estem obligats a garantir. L'accés a un nivell de vida adequat pel seu desenvolupament és un d'aquests drets i s'ha d'avalar amb unes polítiques públiques finançades amb els nostres impostos. El futur dels infants no pot dependre de la solidaritat ciutadana. A Catalunya ens hem dotat de dos instruments potents que aspiren a ser garants d'aquests drets: la llei de drets i oportunitats de la infància i el pacte nacional per la infància. S'hi afegeix la recent proposta d'un pacte nacional per l'eradicació de la pobresa presentat per Benestar Social. Són les eines que haurien de permetre'ns una lluita efectiva contra la pobresa infantil i

Cal tota la tribu per educar un infant Proverbi africà

SUMARI Improvisar amb la infància..............................................1 Comunitat FEDAIA...................6 Subvencions i Formació ...........................................10 Impactes mitjans................... 12


servir-nos com a guia. El pas que hem de fer ara és disposar dels recursos necessaris per començar a treballar amb aquestes eines. Sense una dotació pressupostària, difícilment aconseguirem resultats. Necessitem també impulsar una coordinació efectiva entre els diferents agents que tenen a les seves mans les polítiques públiques, el govern i les entitats que treballem amb els col·lectius més afectats, perquè els recursos de què disposem tinguin el millor rendiment possible. Des de la FEDAIA apostem per organitzar tots els recursos que es troben ara dispersos per la creació d'un sistema integral de prestacions que es materialitzi en una renda de suficiència econòmica per a les famílies amb infants que garanteixi que aquests disposin dels mínims necessaris per tenir un nivell de vida adequat. També apostem per augmentar de manera decidida el percentatge dels nostres recursos que destinem al combat de la pobresa, ja que seguim estant a la cua en aquesta matèria. Segons les dades d'Eurostat del 2010, Espanya va gastar aquest any en programes per combatre l'exclusió social 57 euros per habitant enfront dels 66 euros de Portugal, els 133 de Grècia, els 668 d'Holanda o els 270 de Dinamarca. Creiem que el debat sobre la pobresa que des de diferents sectors hem anat fent en els últims mesos respecte a la precarietat creixent i els seus efectes sobre la infància ha aconseguit que la societat assumeixi que vivim una situació d'emergència. Ara ha arribat el moment d'actuar. No podem seguir improvisant amb el futur de la infància. És urgent consolidar unes polítiques públiques que impedeixin que, quan tornem a viure una crisi econòmica en el futur, es repeteixin situacions com les que veiem en l'actualitat. Jaume Clupés President de la FEDAIA Publicat a El Punt Avui (13/03/14)

CELEBRADA L’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS FEDAIA El passat 27 de març va tenir lloc l’Assemblea general ordinària de la FEDAIA, que va aplegar els socis de la Federació a la sala d’actes del Palau Macaya de Barcelona, per posar en comú i avaluar la feina feta i encarar els reptes dels propers temps. Durant el matí, representants de les diferents comissions de treball que hi ha constituïdes a la Federació van explicar el treball que han dut a terme aquest últim any i van explicar a planificació de la seva feina per el 2014. Es van aprovar la memòria del 2013 i el Pla de treball 2014, es van presenten el balanç econòmic del 2013 i el pressupost del 2014, així com la proposta de Reglament de Règim Intern de la Federació. També es va explicar el sorgiment de la nova cooperativa FINAN3 i la nostra participació en la mateixa. Un altre moment destacat va ser la presentació i benvinguda de la noves entitat associades, que es van donar a conèixer breument. Les noves incorporacions des de l’anterior assemblea són: Grup d’Esplai la Fàbrica, Club Infantil i Juvenil Sant Ildefons, Institució Escolar Balmes, Fundació Eveho, AEMA, SCCL, Esplai Masia Espinós, Coordinadora d’Entitats de Poble Sec i Centre d’Esplai Xixell. L’acte el va tancar en Pau Vidal, director de l’Observatori del Tercer Sector, que va presentar i reflexionar sobre

2


ACTUALITAT FEDAIA l’informe referent als grups de discussió intern sobre la cartera de serveis del PNI duts a terme l’octubre de l’any passat. Donem de nou les gràcies a tots per la vostra implicació i us animem a que continueu participant en els diferents grups de treball i comissions de la comunitat FEDAIA.

LA FEDAIA ESTÀ PRESENT AL DEBAT SOBRE POBRESA DEL PARLAMENT El passat 10 de març Jaume Clupés, President de FEDAIA, va participar en una trobada al Parlament, juntament amb altres representants d’entitats socials, convocada per el grup socialista i ICV. Trobada que tenia per objectiu que les entitats exposessin el que considerem més important, urgent i estratègic per tractar l’augment de la pobresa i les desigualtats socials avui a Catalunya, per tal de què els representants polítics presents ho poguessin traslladar al Ple monogràfic sobre pobresa i desigualtats a Catalunya celebrat els dies 12 i 13 de març. Al Ple va estar present el nostre President, convidat a assistir a la llotja a seguir el desenvolupament del debat juntament amb altres representants d’entitats del sector social. Dijous 13 a la tarda el ple del Parlament va aprovar 18 resolucions, en el tram final del debat. Podeu consultar les resolucions aprovades aquí. A la pàg. 12 d’aquest Notifedaia trobareu un resum dels impactes als mitjans més interessants apareguts arran d’aquest Ple monogràfic.

3


ACTUALITAT FEDAIA

REUNIÓ AMB LA SECRETARIA D’OCUPACIÓ I RELACIONS LABORALS Dimarts 18 de març Joan Areggio, secretari d’ocupació i relacions laborals del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, va rebre a Jaume Clupés i Conxi Martínez, President i Vicepresidenta respectivament de FEDAIA, i Sònia Martínez, directora de la mateixa. El President va donar a conèixer la situació en la que es troben els adolescents i joves en situació de risc d’exclusió social i els dels joves tutelats i extutelats, agreujada per la crisi, i les necessitats d’aquests pel que fa als processos d’orientació i inserció laboral. Destacant sobretot la necessitat de reforçar programes d’acompanyament i processos de formació i inserció sociolaboral adreçats a aquest col·lectiu.

XARXA DEL PROGRAMA CAIXAPROINFÀNCIA (CPI) Durant aquest mes de març s’han dut a terme tres sessions de treball (els dies 4, 5 i 19 de març) per consensuar criteris que van reunir gran part de les entitats de la FEDAIA que integren el Programa CaixaProinfància. Es van debatre i consensuar els criteris tècnics del programa CPI relatius a la gestió administrativa, metodologia de treball i treball en xarxa. Per una altra banda, també es va continuar amb les reunions de les coordinadores de Barcelona del programa CPI (Càrites, Escoles Cristianes, Save the Children, Casal dels Infants i FEDAIA) per preparar la que serà la Primera Jornada Formativa del programa CaixaProinfància, que tindrà lloc el proper 13 de maig i del qual us anirem informant puntualment,

XVIª TROBADA DE CENTRES OBERTS INFANTILS I JUVENILS DE CATALUNYA “L’acompanyament integral des del Centre Obert: Què volem dir?” Sota aquest títol es durà a terme el proper 25 d’abril la Trobada anual dels Centres Oberts d’arreu de Catalunya. En aquesta 16ena Trobada es vol aprofundir i tractar sobre el concepte d’Acompanyament, eix primordial de la tasca socioeducativa que comprèn un fonament molt ampli i complex. Es vol incidir de manera acurada en el seu significat, analitzant aquells aspectes de gran complexitat que van més enllà de la nostra competència, però que davant la realitat en la que ens trobem, ens afecten i ens obren moltes inquietuds sobre la tasca dels Centres Oberts i les funcions que assumeix. La trobada es durà a terme a l’Auditori Barradas de L’Hospitalet de Llobregat. Ja es poden fer les inscripcions aquí.

4


ACTUALITAT FEDAIA

EUROCHILD CONTINUA FENT ARRIBAR ALS POLÍTICS LA SEVA CAMPANYA A FAVOR DELS DRETS DELS INFANTS Eurochild, plataforma europea de la qual FEDAIA en forme part, segueix fent una crida als candidats a les eleccions al Parlament Europeo del proper 25 de maig, perquè signin el seu manifest i es converteixin en “Campions dels drets dels infants”. Coneix i difon el manifest en català.

INFORMAT DEL PROGRAMA D’ASSESSORAMENT GRATUÏT PER L’ÚS DE LA FORMACIÓ BONIFICADA A LA TEVA ENTITAT

5


COMUNITAT FEDAIA

DONEM LA BENVINGUDA AL CENTRE ESPLAI XIXELL, NOVA ENTITAT FEDAIA El Centre d’Esplai Xixell és una entitat dedicada a l'educació en el temps lliure d'infants i joves del barri del centre de l’Hospitalet de Llobregat. Treballen per fer dels seus socis persones crítiques, lliure, capaces de lluitar per la Pau, pels Drets Humans, pel respecte i l’amor a l’entorn i per fer de la diversitat una font d’enriquiment. Per ser cada dia més feliç, la comunitat educativa del Centre Esplai Xixell treballa per aconseguir el benestar dels infants, joves i les seves famílies. Podeu trobar més informació a la seva pàgina web, www.xixell.com. Benvinguts!

3ª JORNADA SOBRE INTERVENCIÓ AMB FAMÍLIES I INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE

OBERT EL PERÍODE D’INSCRIPCIÓ PER LA NOVA EDICIÓ “CONSTRUEIX-TE” DE LA FUNDACIÓ COMTAL La Fundació Comtal té a disposició d’organitzacions socials i d’entitats tant públiques com privades el “Construeix-te”, un projecte prelaboral pel foment de la ocupació de joves que s’inicien en el món laboral a través del treball comunitari. Ja hi ha data per la propera sessió informativa per a totes aquelles persones interessades, serà el 7 d’Abril a les 10:00h i com sempre, serà obligatori la seva assistència per aquelles persones que vulguin participar del procés de selecció. Podeu ampliar informació aquí.

EDUVIC: SEMINARI I CELEBRACIÓ DEL SEU ANIVERSARI. ENHORABONA! EDUVIC-Escola Itinere, en col·laboració amb la DGAIA, organitza el seminari “Preservació familiar en situacions de risc psicosocial des de l’enfocament de la parentalitat posi-

tiva”, amb la psicòloga Mª José Rodrigo, que tindrà lloc els dies 8 i 9 de maig, a la Casa del Mar. L’organització d’aVULNERABILITAT quest seminari, a més a més, s’emmarca dins dels diferents Aquesta jornada, organitzada per Fundació Acció Social actes que organitza EDUVIC en motiu de la celebració del Infància (FASI) i DGA- seu 20è aniversari. Més informació. IA, comptarà amb les ponències del Professionals Paola Milani CONCERT DE LA CORAL CANTIGA A (Professora associada FAVOR DELS INFANTS I JOVES ATESOS PER a l’àrea de PedagoLA FUNDACIÓ SANT ROC gia de la família, de la Universitat de Pàdua) La Coral Cantiga ens oferirà un concert el proper dijous 10 i M a ti l d e L u n a d'abril de 2014 a les 21.00 h a l'església de Santa Maria de (Presidenta de la Red Latinoamericana de Acogimiento Badalona, a benefici dels projectes d'infància i joves en risc Familiar-RELAF), entre d’altres, i també es podrà assistir a una taula rodona sobre intervenció familiar, així com a la presentació d’un programa de l’Administració holandesa de participació social dirigit a joves tutelats i extutelats. La jornada tindrà lloc el proper 7 d’abril al CaixaForum. Més informació i inscripcions a www.fasi.cat.

6


FINESTRA Oberta En aquest número us presentem breument dues de les nostres entitats federades. Ja sabeu que si voleu que la vostra entitat aparegui amb més detall en aquest apartat del NOTIFEDAIA, només ens heu de fer arribar un correu electrònic a fedaia@fedaia.org

7


FINESTRA Oberta

8


ACTUALITAT

Documental Adolescents del seLA POBRESA INFANTIL NO DISMIgle XXI: vides exemplars NUEIX Us adjuntem el link per accedir al Butlletí de març del CIIMU Els menors de 16 anys són els més afectats per la pobresa i la pateixen el 29,1%, segons les dades publicades el 19 de març per l’Institut d’ Estadística de Catalunya (Idescat) referents a 2012. De l’informe es desprèn que en 2012 la pobresa va afectar un de cada tres menors de 16 anys, mentre que en 2011 la van patir un de cada quatre. No obstant això, l’Idescat, que ha usat un nou mètode de càlcul, assegura que en realitat la taxa de 2011 era del 29,4%, similar a la del 2012. Podeu consultar l’informe complert de l’Idescat aquí

des d'on us podeu descarregar el Documental Adolescents del segle XXI: vides exemplars i altres informacions de les Jornades Adolescents fora de joc, celebrades els dies 27 i 28 de febrer de 2014, organitzades pel Consorci Institut d’Infància i Món Urbà (CIIMU).

Guia d'ajudes socials per a les famílies 2014 Publicació del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

Boi Ruiz reconeix que hi ha nens per facilitar informació sobre les ajudes socials existents. Descarregat el pdf aquí( PDF, 714.69 KB). Font: social cat amb risc de malnutrició però nega que això s'hagi traduït en “Realising the Rights of Every malalties Child Everywhere: Moving "Tenim dades per dir que no hi ha cap nen amb problemes de salut derivats d'una nutrició inadequada", va dir dimarts forward with the EU” ( 25 de març el conseller de Salut, Boi Ruiz, que va comparèixer a la comissió de la infància del Parlament per parlar de malnutrició infantil. No obstant, el conseller Ruiz va reconèixer que tenen registrats en la història clínica casos d'infants amb "risc de malnutrició" o "nutrició inadequada" derivats d'una situació de pobresa, de rendes molt baixes de les seves famílies o de famílies desestructurades. Boi Ruiz, però, va insistir que aquesta "nutrició inadequada" no s'ha traduït en problemes de salut. "Una cosa és tenir problemes de nutrició inadequada i una altra que això s'hagi traduït en problemes de salut". El conseller de Salut va recordar que la "malnutrició en si mateixa no és una malaltia però sí un factor de risc per tenir malalties". "I hem d'evitar que es cronifiqui", ha afegir el conseller. El conseller Boi Ruiz va donar detalls del procotol d'actuació que els tres departaments –Salut, Ensenyament i Benestar Social– han posat en marxa per detectar nens amb indicis de risc de malnutrició. Pel que fa a Salut, el conseller va assegurar que el sistema sanitari ha extremat els graus d'alerta "per detectar problemes fruit d'una nutrició inadequada", per "continuar així sense tenir nens amb problemes de salut" per aquest fet. Segons Ruiz, Salut "s'anticipa i detecta persones i nens amb problemes de nutrició". "Ens anticipem a les conseqüències de la malnutrició i la millor manera de fer-ho és detectar qui té un trastorn de nutrició inadequada", va concloure el conseller de Salut.

Publicat per Eurochild i UNICEF. Podeu veure el document aquí.

La joventut en temps de crisi El bloc del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, Àmbits de Política i Societat, acull un nou monogràfic: 'Les transicions juvenils en temps de crisi', coordinat pel sociòleg Pau Serracant, coordinador de l'àrea de recerca de l'Observatori Català de la Joventut i de l'Enquesta a la joventut de Catalunya 2012. En aquesta edició, des del Col·legi s’han preguntat sobre el concepte de joventut, que sembla que està experimentant una profunda transformació que la crisi encara ha agreujat més. En aquest sentit, el monogràfic se centra en l'anàlisi dels resultats de l'Enquesta de la Joventut de Catalunya de 2012, oferint una mirada particular sobre la joventut catalana, focalitzada sobretot en l'anàlisi de les trajectòries que les persones segueixen al llarg d'aquest període vital en diversos àmbits. Més informació aquí.

Font: Diari ARA, 26/03/2014

9


Subvencions i Premis

CONVOCATÒRIA CARREFOUR D’AJUDES 2014 La Fundación Solidaridad Carrefour ha obert la seva convocatòria d’ajudes 2014 per finançar sis projectes en benefici de la infància arreu de l’Estat Espanyol. Aquest any hi ha una modificació significativa a las bases, per la qual es permeten presentar projectes per a beneficiaris de 0 a 21 anys. Termini de presentació: fins el 30 d’abril. [+]

PREMI DE LA FUNDACIÓ PUENTES DEL MUNDO La Fundació Puentes del Mundo organitza els IV Premi Internacional a la responsabilitat social en els àmbits de la infància, la joventut, el voluntariat o l’acció social. Termini de presentació: fins el 23 d’abril [+]

CONVOCATÒRIA D'AJUTS A ENTITATS DE L’ÀMBIT INFÀNCIA La Fundació Agrupació té oberta una convocatòria general d'ajuts a projectes d'intervenció relacionats amb les línies d'actuació prioritàries establertes per la Fundació. Dins d'aquestes línies prioritàries hi ha l'àmbit de la infància. Enguany els projectes que es presentin hauran de tenir com a eix principal la promoció de l'activitat física entre la població infantil. Termini de presentació: 11 d'abril [+]

CONCURS “I TU, QUÈ?” Concurs organitzat per la Fundació d’Ajuda contra la Drogoadicció (FAD) i Plataforma d’Infància, amb l’objectiu de fomentar la reflexió sobre les drogues entre la població jove,. Termini de presentació: fins el 20 de maig [+]

BECA ARTURO ALSINA I GALLART EADA Business School Barcelona convoca aquestes beques amb l’objectiu d’incentivar la formació dels equips d'organitzacions o institucions amb objectius d'interès social, del Tercer Sector. Termini de presentació: 15 dies abans d’iniciar cada programa [+]

BEQUES EDUCANT FOMENTANT L'ESFORÇ La Fundació Espavila ofereix aquestes beques per estimular i promoure totes aquelles iniciatives que es duguin a terme a Catalunya en l'àmbit educatiu i lúdic, dirigides a infants i joves de 0 a 16 anys, a través de les quals es promogui la cultura de l'esforç, inculcant valors fonamentals com treball, responsabilitat, sinceritat, optimisme, respecte, etc. Termini de presentació: 30 d'abril [+]

PREMIS A PROJECTES DE RECERCA I INVESTIGACIÓ Convoca: Fundació Agrupació Objecte: la gent gran, la infancia i les persones amb discapacitat Termini de presentació: fins el 19 de setembre [+]

10 10


Formació i Activitats JORNADES SOBRE EL CONSELL NACIONAL DELS INFANTS I ELS ADOLESCENTS DE CATALUNYA Arran de la signatura del Pacte per la Infància i l’Adolescència de Catalunya, el Departament de Benestar i Família organitza aquestes jornades que tindran lloc els propers dies 3 i 4 d’abril, a la Casa del Mar de Barcelona, per avançar en la consolidació dels consells d’infants com a òrgans de participació i representació dels infants i els adolescents de Catalunya, així com plantejar nous models adaptats al marc legal actual. [+]

PRESENTACIÓ ESTUDI "LA REACCIÓ DEL TERCER SECTOR SOCIAL A L'ENTORN DE CRISIS" La Fundació "la Caixa", l'Institut d'Innovació Social d'ESADE i la Fundació de PwC us conviden a la presentació de l'estudi "La reacció del Tercer Sector Social a l'entorn de crisi", el proper dia 3 d’abril, de 18 a 19.30h, al Palau Macaya (passeig de Sant Joan, 108 Barcelona). L'estudi inclou una anàlisi quantitativa sobre l'evolució del tercer sector en aquests anys de crisi. . Places limitades. Cal confirmar l'assistència mitjançant el telèfon 91 568 46 94 o a l'adreça de correu electrònic pwc.eventos@es.pwc.com

CONFERÈNCIA "L'EMANCIPACIÓ JUVENIL. UN REPTE PER ALS JOVES EN SITUACIÓ DE RISC"

ferència per tractar totes aquestes qüestions de la mà de Fran Rojas, coordinador de projectes d'inclusió a la Fundació IReS. [+]

II JORNADA ESTATAL D'INTERVENCIÓ SOCIAL EN SALUT MATERNAL, INFANTIL I JUVENIL Aquesta jornada, que es centrerà en el vincle, les noves tecnologies i els diferents escenaris, es celebrarà a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona el proper 13 de juny de 2014. [+]

TAULA RODONA: ELS REPTES DEL SISTEMA EDUCATIU I EL PAPER DE L'ESCOLTISME Activitat organitzada per els Escoltes Catalans i la Fundació Escolta Josep Carol, que tindrà lloc el proper 10 d’abril, a les 18.30h al Pati Llimona (c/del Regomir, 3 Barcelona). Cal confirmar assistència a ec@escoltes.org.

TALLER DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN LES ASSOCIACIONS Fruit de l’acord entre el Consell d’Associacions de Barcelona i SEPRA, cooperativa de treball associat especialitzada en el servei de prevenció de riscos laborals us ofereixen aquest taller on s’informarà de les obligacions de les associacions al respecte i presentaran la Guia Bàsica per la gestió de la prevenció de riscos laborals. llLa sessió será el proper 3 d’abril de 19h a 20.30h al Casal de Barri Poble Nou (Rambla Poble Nou 49). Si esteu interessats us podeu inscriure en aquest enllaç

Hi ha molts joves que no compten amb una família o el suport d'un adult i s'han de preparar per a l'emancipació abans d'arribar als 18 anys. L'actual context complica aquest repte, però l'emancipació va més enllà de tenir feina i viure fora de la llar familiar. DIXIT Girona Centre de Documentació de Serveis Socials Marià Casadevall organitza el 9 d'abril una con-

11 11


Impactes Mitjans de Comunicació

A continuació us resumim alguns dels impactes més representatius que hem tingut el darrer mes : La Vanguardia: Danone i 8tv tornen a recollir llibres per a nens (24/03/14) 20 Minutos: La pobreza infantil no disminuye (19/03/14) Ràdio La Xarxa: intervenció al programa Els matins en xarxa de Xavier Riudor, autor de l'article de reflexió FEDAIA "L'èxit escolar a Catalunya. Una reflexió en el dur context de la crisi socioeconòmica". Pots escoltar l'entrevista aquí (14/03/14)

Impactes arrel del Ple monogràfic del Parlament sobre pobresa i desigualtats a Catalunya (12 i 13 de març): El Periódico: No hay Vía Catalana contra la pobreza (16/03/14) El Periodico: Pobresa, l'oportunitat perduda. Reaccions a una sessió parlamentària. Podeu veure la 1a part de la noticia aquí, i la segona aquí (15/03/14) El Público:Pacto de mínimos contra la pobreza en Catalunya (14/03/14) Ràdio Sant Feliu: Intervenció de Jaum Clupés al reportatge Actualitat a fons: pobresa (14/03/14) El Punt Avui: Improvisar amb la infància, article de Jaume Clupés (13/03/14) 20 Minutos: Renta garantizada, article de Jaume Clupés (13/03/14) El Punt Avui: Les entitats volen un acord de país contra la pobresa (13/03/14) El Periódico: La desigualtat, més evident a les aules. La FEDAIA vol mesures per frenar l'abandó d'alumnes sense recursos (13/03/14) El Periódico: Tema del dia: l'Estat del benestar. Recomanacions de les entitats enfront la pobresa (12/03/14) El Periódico: Video openpobresa de las entitats i moviments socials, intervenció Jaume Clupés min. 4'31" (12/03/14) Ara: Les receptes de les entitats per combatre la pobresa (12/03/14) Ara: Les entitats socials reclamen al Parlament mesures concretes contra la pobresa (11/03/14) El Punt Avui: Les entitats volen un acord de país contra la pobresa (11/03/14)

12


PER SANT JORDI, CAP NEN SENSE LLIBRE Aquest és el lema sota el qual Danone i 8tv, un any més, tornen a llançar aquesta campanya per recollir llibres nous o fets servir en bones condicions per a nens (de fins a 16 anys) que no poden adquirir-los per falta de recursos. A tots aquells que us acosteu amb un llibre a la Casa Danone (Torre Barcelona, Avda. Diagonal 477) entre els dies 1 i 15 d'abril, de les 10 hores a les 20 hores, us convidaran a un iogurt (fins a esgotar les unitats). Els llibres recollits seran lliurats a FEDAIA i a l'Hospital Sant Joan de Déu, que posteriorment els repartiran als nens i nenes, el dia 23 d'abril. Si sou una entitat sòcia de la FEDAIA i voleu participar en la Campanya de Sant Jordi 2014, només heu d'omplir aquest formulari.

FEDAIA

Segueix-nos

C/ Caballero 79, 1r B Tel. 933359891 – 933367265 Fax. 932635510 fedaia@fedaia.org

També ens hi trobaràs

En compliment de l’establert a l’article 5 de la Llei 0rgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem de que la Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència disposa de les seves dades i que aquestes formen part d’un fitxer del qual n’és responsable, amb la finalitat de gestionar les comunicacions que es generen d’acord amb el seu objecte social. Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al seu tractament en els termes i condicions establerts a la pròpia LOPD i a la normativa que la desenvolupa posant-se en contacte amb les nostres oficines al C/ Caballero, 79 1er B

13

NOTIFEDAIA MARÇ 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you