Page 1

nº 146 28 de febrer de 2014

LA LLUITA CONTRA EL FRACÀS ESCOLAR PASSA PER COMBATRE LES DESIGUALTATS EDUCATIVES CREIXENTS La Federació va presentar el 27 de febrer un article de reflexió elaborat pel politòleg Xavier Riudor que aprofundeix en el problema i advoca per implementar mesures que permetin millorar l'abandó escolar que es troba en 24% Garantir l'èxit educatiu passa per garantir a les famílies uns ingressos mínims que cobreixin les necessitats dels infants. Cap servei educatiu pot assolir, de manera òptima, els seus objectius d’èxit, si s’ ha de preocupar perquè els seus alumnes no arriben correctament alimentats o vestits. És una de les principals conclusions de l'article de reflexió “L'èxit escolar a Catalunya. Una reflexió en el dur context de la crisi econòmica” que va presentar la FEDAIA en el Palau Macaya de Barcelona. La presentació va comptar amb la presència de Mercè Santmartí, directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), i de Jordi Sabaté, subdirector general d’Ordenació Curricular del Departament d’Ensenyament de la Generalitat. L'article de reflexió, elaborat pel politòleg Xavier Riudor per encàrrec de la FEDAIA, aprofundeix en les causes que determinen l'èxit educatiu i intenta donar pautes perquè Catalunya millori els seus resultats. L’article recorda també que Catalunya ha aconseguit reduir l'abandó escolar des del 31,6% de 2007 al 24% en 2012 però que, malgrat això, segueix estant en un dels nivells d’abandó escolar més alt de la Unió Europea (UE). “Abans de centrar-nos en la política educativa, hem de ser conscients que la duresa i l’allargada d’aquesta crisi ens obliga a garantir uns ingressos mínims per a totes les famílies. Sense tenir cobertes les necessitats bàsiques, poc sentit té parlar d’aspectes específics de l’educació. Aquesta cobertura és un element fonamental per fer de l’equitat un dels elements claus del nostre sistema educatiu”, va dir Xavier Riudor. El president de la FEDAIA, Jaume Clupés, va destacar l'estancament que s'ha produït a Espanya i Catalunya, en l'última dècada, pel que fa als resultats educatius, tot i l'incre

On hi ha educació no hi ha distinció de classes Confuci

SUMARI Tribuna FEDAIA ........................1 Comunitat FEDAIA...................4 Subvencions i Formació .............................................8 Impactes mitjans................... 10


ment en la inversió d’un 35% . “Hem de preguntar-nos si podem fer millor les coses. Des de la FEDAIA creiem que l'equitat no passa sempre per donar els mateixos recursos a tots els infants sinó per invertir en els recursos apropiats allà on es necessiten”, ha assenyalat. Daniel Juan, membre de la junta directiva de la FEDAIA, va ressaltar el desequilibri que existeix entre el que necessita la societat i el que ofereix l'escola i va advocar per flexibilitzar el model educatiu del nostre país. “Els itineraris no poden ser fixos. Un alumne mai no hauria de prendre decisions que no es puguin revertir. Necessitem una educació oberta que garanteixi que hi hagi una segona oportunitat.”, va indicar. TRIBUNA FEDAIA neix amb l’ambició de constituir-se en una triple eina dins l’àmbit de la prevenció i protecció a la infància i família en risc: punt de trobada, creació de discurs i plataforma d’incidència política i social amb una mirada ampliada. Amb l’objectiu d’aportar noves línies de coneixement i reflexions entorn als diferents àmbits que afecten a la infància, adolescència i famílies més vulnerables, la FEDAIA inicia aquest cicle de conferències, que s’aniran programant periòdicament, i on s’oferirà aquest recull de reflexions i aportacions teòriques d’experts multidisciplinars que ens permetin obtenir diferents punts de vista i així enriquir i actualitzar la nostra tasca i els nostres coneixements i reivindicacions. Mitjançant les conferències-col·loqui que es duran a terme per professionals de contrastada solvència, i l’elaboració, publicació i presentació d’un Article de Reflexió FEDAIA per cadascun dels àmbits tractats, es permetrà tant l’adquisició i actualització de coneixements, com el disseny d’un espai de reflexió i debat pel sector, així com reforçar la nostra incidència social i política. Avancem, ens formem, ens dotem dels recursos i dels coneixements necessaris per fer front a una canviant situació social: una societat líquida, tal com va definir Zygmunt Bauman. La modernitat líquida està dominada per una inestabilitat associada a la desaparició dels referents als quals ancorar les nostres certeses. La incertesa en què vivim es correspon a transformacions com el debilitament dels sistemes de seguretat que protegien a l’individu i la renúncia a la planificació a llarg termini. Per això, la FEDAIA vol oferir un espai de debat i reflexió en l’atenció i protecció a la infància i família en risc a Catalunya en la línia de la millora contínua tant de la federació com de les entitats que la composen.

ES CONSTITUEIX LA TAULA NACIONAL DE LA INFÀNCIA El passat 7 de febrer va tenir lloc l’acte de constitució de la Taula Nacional de la Infància. La FEDAIA va ser-hi present, representada per el seu president Jaume Clupés i la seva directora Sònia Martínez. L’acte va estar presidit per la Consellera de Benestar Social i Família Neus Munté, acompanyada per la Directora General de la DGAIA, Mercè Santmartí. La Taula Nacional de la Infància de Catalunya és un òrgan contemplat a la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència i regulat per un decret que va aprovar el Govern el passat mes de novembre. La Taula s’estructura en el Ple, la Comissió Tècnica, els grups de treball i les taules territorials d’infància. La FEDAIA participarà en els grups de treball, concretament en el grup de treball Inclusió Social, Qualitat de Vida i Igualtat d’Oportunitats, que es constituiran properament. La Taula Nacional, juntament amb les taules territorials que s’aniran constituint properament, és un òrgan col·legiat que coordinarà, impulsarà i promourà les polítiques d’infància d’arreu de Catalunya. A més, facilitarà la coordinació de les diverses administracions i institucions en la promoció social de la infància i l’adolescència, i també la detecció i la intervenció davant possibles situacions de risc o desemparament. Així mateix, servirà per desplegar els eixos del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència i garantirà la coordinació de tots els agents implicats per potenciar el treball en xarxa.

2


ACTUALITAT FEDAIA

PROPOSTA PACTE PER A LA LLUITA CONTRA LA POBRESA A CATALUNYA Des del 2011 la FEDAIA ha estat present i ha participat en els grups de treballs engegats per l’ICASS, per tal d’elaborar el Pacte de Lluita contra la Pobresa a Catalunya. El passat 4 de febrer es va fer la presentació pública de la Proposta d’aquest Pacte, a càrrec de la Consellera Neus Munté, acte en el qual el nostre president, en Jaume Clupés, va estar present. En aquest sentit, fins el 26 de febrer les entitats federades ens han pogut fer arribar els comentaris i esmenes que han considerat oportuns a la proposta de Pacte.

La FEDAIA assisteix al Ple del Consell General de Serveis Socials El passat 10 de febrer la directora de la Federació, Sònia Martínez, va assistir al Ple del Consell General de Serveis Socials. El Consell General de Serveis Socials és l'òrgan superior de participació en matèria de serveis socials i està adscrit al Departament de Benestar Social i Família. El ple del Consell es reuneix una vegada l’any, i en el transcurs de la reunió d’enguany es va presentar, entre d’altres aspectes, l’Estat dels Serveis Socials al 2014.

CONVENI AMB AJUNTAMENT DE BARCELONA El passat 21 de febrer va tenir lloc la reunió entre l’Àrea d’Infància i Família de l’Ajuntament de Barcelona i FEDAIA. Al llarg de la mateixa es va fer una valoració de les accions del conveni signat entre ambdues entitats per el període 2012-2013, i es van apuntar les línies d’acció per el conveni 2014-2015.

L’INSTITUT CATALÀ DE L’ACOLLIMENT I DE L’ADOPCIÓ (ICAA) REP A FEDAIA El passat 17 de febrer representants de la Federació van reunir-se amb Núria Canal, directora general de l’ICAA, i Anna Domènech, responsable de l’Àrea d’Acolliments Familiars i d’Adopció. A la reunió es va poder tractar les informacions generals entorn al Concurs del Servei d’Acolliments Familiars de l’any 2014 que es preveu que surti publicat al llarg del proper mes de març.

REUNIÓ AMB EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT El passat 19 de febrer va tenir lloc la reunió entre M. Teresa Pijoan, directora general d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Jordi Sabaté, Sots-director general, i FEDAIA. Aquesta trobada va servir per tractar sobre la novetats que comportarà la Llei Orgànica de millora de la qualitat de l’ensenyament (LOMCE). Un altre tema tractat va girar entorn de la propera licitació de les UECs així com de la seva situació actual.

3


COMUNITAT FEDAIA

“Made in Jove”, nou projecte de la Fundació Germina

per començar a treballar en la definició d'usos i el model de gestió del nou equipament de la Fundació Marianao. Més de 50 joves es van reunir al nou local de la Fundació Marianao, a la plaça de Mercè Rodoreda de Sant Boi. Un local que s'ha pogut comprar gràcies a la donació d'una herència intestada i que destinarà gran part de la seva futura activitat al treball amb i per als joves.

Amb una festa on hi va haver una exhibició de Parkour, Hip-hop i pràctica oberta de Korfball, la Fundació Germina va estrenar el 21 de febrer aquest projecte en col·laboració amb els IES Numància i IES Bastida. El Made in Jove és un projecte desenvolu- “Sant Roc, pat per l'Espai jove Germina amb l’objectiu d’acostar els un barri divers “ interessos dels joves de Santa Coloma de Gramenet a les diferents ofertes d’oci i de lleure d’entitats del territori. Es Aquest és el títol de l’exposició organitzada per la Fundatracta d'un projecte d'aprenentatge-servei que compta ció Ateneu Sant Roc de la que podreu gaudir del 5 al 17 de març si us apropeu al Centre Cívic Can Basté, al passeig amb el suport de la Fundació Jaume Bofill. de Fabra i Puig 274 (metro Virrei Amat). L’exposició, formada per arpilleres (peces tèxtils de roba) reflecteix la realitat Cortines d’Aire d’aquest barri, dels seus carrers i de la seva gent. En aquesta iniciativa de la Fundació Vicki Bernadet una forEl projecte Tapa madora especialitzada porta a terme una narració animada d’un conte que facilita el col·loqui amb els nens i nenes Solidària, amb les assistents. L’objectiu és connectar amb els més petits a tra- mares en situació d’exclusió vés de la fantasia per a dotar-los de mecanismes per a demanar ajuda i reflexionar sobre situacions complexes en un El projecte Tapa Solidària del Casal dels Infants ha recaptat ambient lúdic, i sobretot, oferir-los una eina d’autoprotec- més de 19.000 euros a través de 79 restaurants barcelonins ció davant qualsevol situació abusiva. Per a més informa- en la seva tercera edició, La iniciativa serveix per finançar el programa maternoinfantil 'Vincles', que ajuda dones en ció i properes sessions, podeu consultar aquí. situació d'exclusió social amb nens de fins a tres anys. Més de 33.000 persones han consumit la “tapa solidària” al llarg dels tres mesos que ha durat el projecte. Font: El Periodico, 4/2/14

Més de 300 monitors de la Federació Catalana de l'Esplai comparteixen iniciatives de treball a favor de la infancia

Els joves, protagonistes d'un nou equipament Els joves de la Fundació Marianao vinculats al programa ESFERA Jove van participar el 22 de febrer en una jornada

4

El cap de setmana del 15 i 16 de febrer van tenir lloc les 17es Jornades de la Federació Catalana de l'Esplai, #Agofedesplai, a Sau, una trobada que va reunir prop de 300 responsables i monitors/es dels esplais que integren la Federació. Les Jornades són un espai col·lectiu, d'intercanvi d'experiències i projectes que duen a terme les entitats de lleure, alhora que es comparteix la reflexió i l'anàlisi dels principals reptes de cara a 2014.


FINESTRA Oberta

En aquest número us presentem breument dues de les nostres entitats federades. Ja sabeu que si voleu que la vostra entitat aparegui amb més detall en aquest apartat del NOTIFEDAIA, només ens heu de fer arribar un correu electrònic a fedaia@fedaia.org

5


FINESTRA Oberta

6


ACTUALITAT

Ple Monogràfic sobre pobresa infantil al Parlament de Catalunya

sal per part, adopció, tutela o acolliment múltiple als pressupostos d’aquest any 2014. Aquesta ajuda pública anava destinada a les famílies residents a Catalunya que havien tingut un part múltiple o haguessin adoptat, tutelat o acollit

Els grups parlamentaris PSC, ICV-EUiA i CUP van registrar a a dos o més infants de manera simultània. Font: Diari 20mimes de febrer una petició perquè el Parlament celebri un nutos, 18/2/14. (llegir més). ple extraordinari sobre l'increment de la pobresa i de les desigualtats, amb especial atenció als nens i la gent gran. Les sessions monogràfiques sobre pobresa infantil es celebraran els dies 12 i 13 de març. Font: Diari ARA

El Departament d’Ensenyament resol les sol·licituds de beques menjador Un cop revisades totes les sol·licituds de beques menjador procedents dels Consells Comarcals, Ensenyament atorgarà aquest curs 2013-2014 un total de 70.000 beques menjador, que beneficiaran un total de 67.000 alumnes, 3.000 dels quals rebran el 100% de l’ajut. Font: Diari Ara 7/2/14 (llegir més)

Creada la plataforma unitària per a la promoció de colònies escolars

El projecte Colònies i Educació es planteja, entre d’altres objectius, aconseguir un reconeixement formal de les colònies escolars com a part del sistema educatiu, la validació acadèmica dels seus continguts i valors pedagògics i l’aprovació de mesures per facilitar a docents i centres escolars la realització d’aquest tipus d’activitat. El projecte, en el que han participat d’una trentena de representants d’organitzacions vinculades al món de l’educació, dels professionals implicats en el sector i del món acadèmic, preveu el seu desplegament inicial durant 2014 i 2015, amb més d’una vintena d’actuacions concretes.

Salut admet 660 infants malnodrits a Catalunya

Les tres organitzacions que impulsen inicialment el projecte són l’Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya (ACCAC), La Confederació (Patronal del Tercer Sector La secretaria de Salut Pública del Departament de Salut va Social de Catalunya) - de la qual FEDAIA en forma part- i reconèixer que a Catalunya hi ha 751 menors de 16 anys l’Associació d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura amb diagnòstic de malnutrició, 660 per "circumstàncies per- (Acellec). sonals i socials de risc per alimentació inadequada" i 91 per La primera passa d’aquest recorregut va consistir en la prepatologies que els impedeixen assimilar els nutrients. sentació de la Declaració per a la promoció de les colònies Aquestes dades desmenteixen el conseller de Salut, Boi Ruiz, escolars, en la qual es resumeix la filosofia del projecte i s’equi el 3 de setembre va assegurar que a Catalunya no hi numeren els seus objectius prioritaris. Des d’ara mateix i fins havia casos de desnutrició i va dir que "hi ha malnutrició per a l’estiu d’enguany, es recolliran adhesions a la declaració mals hàbits, per obesitat o per altres qüestions contra les per estendre el suport social i cívic al projecte tant com sigui quals cal lluitar", però va insistir en el fet que "no n'hi ha per possible i es posaran en marxa les primeres actuacions per donar compliment al projecte. Font: Social.cat qüestions econòmiques". Font: Diari Ara 5/2/14 (llegir més)

Govern retira la darrera ajuda universal que quedava per a les famílies amb fills L’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC)

Presentació de l’estudi “Inserció laboral dels ensenyaments professionals 2013”, de la Generalitat de Catalunya Podeu accedir a l’estudi en aquest enllaç [+]

va denunciar a través d’un comunicat la supressió de la Generalitat de la prestació econòmica de caràcter univer-

7


Subvencions i Premis

CONVOCATÒRIA ERASMUS + PER PROJECTES D'ASSOCIACIONS I XARXES EUROPEES DE LA SOCIETAT CIVIL Convoca: Comissió Europea Objecte: proporcionar suport estructural, en forma de subvencions de funcionament, a associacions i xarxes a nivell europeu que treballin en l’àmbit de l' educació, la formació o la joventut. Termini de presentació: fins el 17 de març [+]

CONVOCATÒRIA DRETS DE LA INFÀNCIA 2014 Convoca: Fundació Atresmedia Objecte: contribuir a l'avenç en el compliment dels Drets de la Infància a tot el món, incidint directament sobre les condicions de vida de menors en situació de risc o exclusió social. Termini de presentació: del 11 de febrer al 10 de març de 2014. [+]

INSERCIÓ SOCIOLABORAL (OBRA SOCIAL DE 'LA CAIXA') En la situació actual del mercat laboral, amb una alta incidència de l'atur juvenil i de persones desocupades de llarga durada, esdevé prioritari facilitar la inserció laboral i l'ocupabilitat, especialment de les persones en situació de més vulnerabilitat social. Amb aquesta convocatòria, des de l'Obra Social "la Caixa", es vol impulsar projectes d'inserció sociolaboral de persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social. Convoca: Obra Social la Caixa Termini de presentació: del 26 de març al 22 d’abril [+]

HABITATGES TEMPORALS D'INCLUSIÓ SOCIAL (OBRA SOCIAL 'LA CAIXA') Els processos d'integració social sovint necessiten un suport específic en qüestió d’habitatge per aconseguir l'autonomia plena de les persones. Per això, des de l'Obra Social "la Caixa" col·laborem amb entitats que ofereixen una atenció integral en el marc dels seus programes d'inclusió residencial per promoure la inclusió social i la vida independent de persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social. Amb aquesta convocatòria volem contribuir a superar els reptes residencials actuals dels col·lectius més vulnerables. Termini de presentació: del 12 de febrer al 4 de març de 2014 [+]

PROGRAMES DE LLUITA CONTRA LA POBRESA I L'EXCLUSIÓ SOCIAL (OBRA SOCIAL DE 'LA CAIXA') En el moment actual és cabdal lluitar contra la pobresa i l'exclusió social fomentant els processos d'apoderament personal i potenciant la família com a centre d'atenció. Amb aquesta convocatòria, des de l'Obra Social "la Caixa" volem impulsar projectes que fomentin la promoció i el desenvolupament integral de les persones en situació de pobresa i vulnerabilitat. Termini de presentació: 5 de març i s'acaba el 25 de març de 2014 [+]

AJUTS A PROJECTES D’INTERVENCIÓ AMB LA INFÀNCIA Convoca: Fundació agrupació Objecte: els projectes que es presentin hauran de tenir com a eix principal la promoció de l'activitat física relacionada amb la infància. Termini de presentació: del 3 de gener al 11 d’abril [+]

8 8


Formació i Activitats TALLER: ELS GRUPS D'AJUDA MÚTUA (GAM). UNA EINA AL SERVEI DE LES PERSONES TORRE JUSSANA Sabeu què són els GAM? Petits grups de persones afectades per una característica comuna que es reuneixen voluntàriament per ajudar-se mútuament. Amb aquest curs pretenem fomentar el coneixement i la creació de Grups d'Ajuda Mútua en les associacions de persones que comparteixen una mateixa situació o problemática. Dates i horari del taller: 18, 20 i 25 de març, de 17.45h a 20.45h Confirmació de la inscripció: 11 de març Consulteu el programa complet Accedeix al formulari d'inscripció!

CURS: COM INCORPORAR PERSONES A LA JUNTA DIRECTIVA? ELS RELLEUS TORRE JUSSANA Els processos de renovació en les Juntes Directives són imprescindibles per al funcionament democràtic de les associacions. En aquest taller es mostraran els diferents aspectes que cal tenir en compte per tal d'aconseguir-ho i s'oferiran eines per facilitar-los. Un cop acabat el taller, aquelles associacions que necessitin suport en els processos de relleu podran sol·licitar el servei d'acompanyament en aquesta qüestió que ofereix Torre Jussana. Dates i horari del curs: 11, 13 i 18 de març, de 17.45h a 20.45h Confirmació de la inscripció: 4 de març Consulteu el programa complet Accedeix al formulari d'inscripció!

TALLER: TREBALL EN XARXA I COL·LABORACIÓ. COM GENERAR SOLUCIONS I OPORTUNITATS? TORRE JUSSANA Voleu conèixer com fer créixer l'associació a través de la col·laboració amb d'altres entitats? En aquest taller coneixereu de primera mà experiències de col·laboracions i fusions entre associacions. També s'exposaran alternatives com les conversions a d'altres formes jurídiques. Dates i horari del taller: 12, 19 i 26 de març, de 17.45h a 20.45h. Confirmació de la inscripció: 5 de març Consulteu el programa complet Accedeix al formulari d'inscripció!

TALLER: COM PARLAR EN PÚBLIC? TORRE JUSSANA Per la teva tasca a l'associació has de parlar sovint en públic i busques com millorar les teves exposicions orals?En aquest taller t'oferirem recursos i estratègies per millorar l'oratòria en públic, ja sigui per fer presentacions de projectes o resultats, realitzar xerrades o conferències o, simplement, per millorar les reunions internes. Dates i horari del taller: 14, 21 i 28 de març, de 16h a 20h Confirmació de la inscripció: 7 de març Consulteu el programa complet Accedeix al formulari d'inscripció!

TALLER: LES OBLIGACIONS FISCALS DE LES ASSOCIACIONS TORRE JUSSANA Quines obligacions fiscals tenen les associacions? Conegueu els principals impostos als quals estan subjectes les entitats sense ànim de lucre, i les obligacions fiscals que cal tenir en compte per gestionar de forma eficaç la vostra associació. Dates i horari del taller: 24 i 26 de març de 17:45h a 20:45h Confirmació de la inscripció: 17 de març Consulteu el programa complet Accedeix al formulari d'inscripció!

PRIMER TALLER DE CAPACITACIÓ EN EL DRET INTERNACIONAL DE FAMÍLIA Modul I Conveni de La Haya 1980 i mediació en casos de sustraccio internaciol de Menors. Dates: Del 10 al 11 de abril de 2014 a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, España. Organitza: Silvia A. Sejas Pardo, advocada, mediadora i presidenta de l’associació CLAMíS (Centro Legal de Ayuda a Menores Internacionalmente Sustraídos) i Isabel Fernández de Castillejo, advocada hispanoalemana, mediadora, advocada de menors, perit en resolució alternativa de conflictes, traductora jurada, miembre de MiKK e.V. Aquest taller està dirigit a treballadors socials, intèrprets, psicòlegs i altres professionals a l’àmbit de familia internacional. Part de l’assistència es donarà a l’Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu. Més informació a wwwasociacionclamis.org.

9 9


Impactes Mitjans de Comunicació

A continuació us resumim alguns dels impactes més representatius que hem tingut el darrer mes : RAC1: Aparició del nostre president Jaume Clupés a El Món de RAC1 (07/02/14) Ràdio 4: http://www.rtve.es/alacarta/audios/mati-a-4bandes/mati-4-bandes-segona-part-tertuliapobresa-infantil/2390590/ Aparicions arrel del Tribuna FEDAIA (27/02/14) El Punt Avui digital: http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2societat/5-societat/720724.html? piwik_campaign=rss&piwik_kwd=index&utm_sourc e=rss&utm_medium=index&utm_campaign=rss ARA: http://www.ara.cat/societat/dinfancia-defensengarantida-familiar-afavorir_0_1092490906.html ABC: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp? noticia=1587185 La Vanguardia: http://www.lavanguardia.com/local/ barcelona/20140227/54401809107/fedaia-afirmaque-la-lucha-contra-el-fracaso-escolar-pasa-porcombatir-las-desigualdades.html Europa Press: http://www.europapress.es/catalunya/noticiafedaia-afirma-lucha-contra-fracaso-escolar-pasacombatir-desigualdades-20140227143616.html

Europa Press cat: http://www.europapress.cat/societat/noticiafedaia-afirma-lluita-contra-fracas-escolar-passaper-combatre-les-desigualtats20140227144454.html Te Interesa: http://www.teinteresa.es/catalunya/barcelona/ Fedaia-fracaso-escolar-combatirdesigualdades_0_1092492049.html Gente: http://www.gentedigital.es/barcelona/ noticia/1332661/fedaia-afirma-que-la-luchacontra-el-fracaso-escolar-pasa-por-combatir-lasdesigualdades/ La Información: http://noticias.lainformacion.com/educacion/ estudiantes/fedaia-afirma-que-la-lucha-contra-elfracaso-escolar-pasa-por-combatir-lasdesigualdades_xcg4DnlyVyRcULjMUJGM07/ NewsEsp: http://www.newsesp.com/noticias/fedaia-afirmala-lucha-el-fracaso-escolar-pasa-combatir-lasdesigualdades/relacionadas Iberoamerica: http://www.iberoamerica.net/espana/prensageneralista/lavanguardia.com/20140227/ noticia.html?id=DHraPf0

10


FEDAIA

Segueix-nos

C/ Caballero 79, 1r B Tel. 933359891 – 933367265 Fax. 932635510 fedaia@fedaia.org

També ens hi trobaràs

En compliment de l’establert a l’article 5 de la Llei 0rgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem de que la Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència disposa de les seves dades i que aquestes formen part d’un fitxer del qual n’és responsable, amb la finalitat de gestionar les comunicacions que es generen d’acord amb el seu objecte social. Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al seu tractament en els termes i condicions establerts a la pròpia LOPD i a la normativa que la desenvolupa posant-se en contacte amb les nostres oficines al C/ Caballero, 79 1er B

11

Notifedaia febrer 2014  
Notifedaia febrer 2014  
Advertisement