Page 1

HORARI RECUPERACIÓ ESO

SETEMBRE 2013 ( DIES 2 I 3)

LLIURAME T DE OTES: DIMARTS 10 DE SETEMBRE HORA 8-9

9-10

10-11

11:30-12:30

12:30- 13:30

15:00-16:00

16:00-17:00

Dilluns, 2 de setembre 1 eso 2 eso 3 eso Plàstica 4 eso opt1 Bio/Llat/Tec 1 eso Castellà 2 eso Naturals 3 eso Matemàtiques 4 eso opt 2 FiQ / Fr/ Plàstica 1 eso Religió 2 eso Socials 3 eso Fi Q 4 eso Castellà 1 eso Català 2 eso Anglès 3 eso Bio-Geo 4 eso Matemàtiques 1 eso Socials 2 eso Matemàtiques 3 eso Català 4 eso opt3 Tec / Plast/ Bio 1 eso Naturals 2 eso Plàstica 3 eso Tecnologia 4 eso Et.Cívica 1 eso Música 2 eso 3 eso Anglès 4 eso Català

Dimarts, 3 de setembre 1 eso 2 eso Castellà 3 eso Socials 4 eso Anglès 1 eso Matemàtiques 2 eso Tecnologia 3 eso Castellà 4 eso Socials 1 eso Anglès 2 eso Religió 3 eso Música 4 eso Religió 1 eso Tecno 2 eso Català 3 eso Ciutadania 4 eso 1 eso Ed.Fisica 2 eso Ed. Física 3 eso E.Física 4 eso E.Física 1 eso 2 eso 3 eso Religió 4 eso 1 eso optatives 2 eso optatives 3 eso optatives 4 eso

Horari examens de setembre 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you