Revista Telecomunicaciones N125cat

Page 1

125 100100111100011100011 000011110101010 01100 0001 100100111100011100011

0

00

10

01

1

01100 0001 100100111100011100011 00001111 01010111001110001110 01 11 10 0 0 0 0 1 00 1 Exemplar gratuït 1 01 0 0 0 10 11 01 1 1 00 0 0 11 1 0 11 0 1 00 1 01 0 11 00 00 0 0 01 1 1 1 1 0 0 1 0 01

00

11

11

00

01

10

01

00 0 10 01 0

00 00

01

1 11

01

01 11

01

00 01

11

11 01

11

01

01

00

00

0

00

11

01

11

11

10

00

00

0 00

10

01

01

11

10

00

01

01

11

La TDT per satèl·lit avança amb noves jornades informatives impulsades per Feceminte, la Generalitat de Catalunya, ABERTIS i els Socis Col·laboradors TELEVES i IKUSI. 00

1

telecomunicacions

Èxit d’assistència d’Aules Tècniques i cursos de formació de Feceminte Feceminte potencia els seus canals de comunicació Article d’interès d’Abertis Telecom sobre TDT SAT Valoració dels Socis Col·laboradors del mercat actual (II part) Article de PIMEC sobre la situació actual del sector

Federació Catalana d’Empresaris Instal.ladors de Telecomunicacions


SUMARI

EDITORIAL 4 Editorial OPINIÓ INSTAL·LADORS 6 Visió de l’instal·lador sobre la TDT de pagament NOUS FEDERATS 8 Radio Servicio Sepúlveda 102 S.L y ANPA S.L (unió) AULES TÈCNIQUES I FORMACIÓ 10 Realitzades amb èxit Aules Tècniques de Promax 11 Èxit d’assistència del curs de seguretat de treballs en altura AGENDA 10 Agenda FECEMINTE 12 Feceminte potencia els seus canals de comunicació 13 Ja està en marxa la web de deficiències de cobertura de la TDT 13 Feceminte participa a la Jornada de la Llar Digital d’Asimelec 14 La TDT per satèl·lit avança amb noves jornades de formació a través de Feceminte i els seus Socis Col·laboradors 14 Feceminte visita el nou espai domòtic de Bticino 15 Feceminte trasllada a la sectorial Pimec Metall les inquietuds del sector i s’adhereix a la Plataforma de Morositat 15 Feceminte inaugura el curs acadèmic d’ADE de la UB 16 Feceminte participa al VI Fòrum @asLAN Expo Barcelona 16 Celebració del segon aniversari de Maresmedigital TV 16 Feceminte assisteix a la 8a Diada de les Telecomunicacions a Catalunya ARTÍCLE D’INTERÈS 17 Cap a la cobertura total, SAT TDT. Per Abertis Telecom

SOCIS COL·LABORADORS 18 La Intranet de Feceminte: aparador ideal per al Soci Col·laborador 18 Feceminte i els seus Socis Col·laboradors es tornen a reunir per parlar del sector 19 3M 20 Alcad 21 Fagor 22 Fermax e Ikusi 23 Fte maximal 24 Legrand 25 Promax 26 Schneider Electric L’ARTÍCLE 28 Cambi de Model Productiu: Del BOE a la Realitat NOTÍCIES 30 Hispasat llança l’Amazones 2 30 Gescable canvia d’ubicació 32 Mútua Intercomarcal posa en marxa un Servei d’Informació sobre la Grip A 32 BTicino estrena nova web 33 Jornades tècniques KNX de Jung a Múrcia i Madrid 33 Nous cursos d’Agilent Technologies NOVETATS 34 Himel by Schneider Electric presenta la seva nova tarifa VDI 34 Nou mesurador de camp d’Unaohm 34 Fagor presenta el seu nou Receptor TDT de pagament Sèrie IOMIRO 500 36 Ikusi, primera empresa nacional a aconseguir la certificació per a un receptor de la TDT de pagament 36 La televisió del futur arriba al Regne Unit i Irlanda de la mà del Tour HDTV de Televes 36 Més possibilitats per al videoporter de xalet de Fermax 37 Siemens Gigaset presenta el seu primer dispositiu per gaudir d’accés universal a la TDT de pagament 38 NPG llança un nou receptor de TDT i gravador digital dins de la seva gamma per a instal·ladors 38 TV-95 PREMIER preparada per a la TDT

LLAR DIGITAL 40 Nova Botonera Multifunció SimonVIT@ 40 L’Associació KNX Espanya signa un acord amb CASADOMO.com per a la promoció de la domòtica i la inmótica KNX 40 Tez presenta el seu nou catàleg CCTV 41 Nova carcassa per a càmeres de videoseguretat de Pelco 41 MOBOTIX llança el convertidor de mitjans Mx2wire 41 Enterasys presenta noves solucions de xarxa per al mercat de Video IP INSTAL·LA B 42 R&S ZVA67, el nou analitzador vectorial de xarxes de Rohde&Schwarz 42 Mòdul RJ45 amb certificació Cat 6A de Corning 44 Himel by Schneider Electric presenta els nous panells de 19’’LexCom 44 Solucions d’alta densitat en fibra òptica d’R&M 46 Els connectors Micro-D d’Axon ‘CALBLE obtenen la certificació QPL segons la normativa MILDTL-83513 46 Alvarion introdueix al mercat la primera solució de WiMAX mòbil 802.16e per a bandes no llicenciades 47 Protecció contra Sobretensions a ICTs. Per Cirprotec FIRES 48 WORLD TELECOM 2009 reflecteix les necessitats i les realitats de la nova indústria 48 InstalMat 2.010 coincidirà amb la primera edició de Concepte Bany 48 Espanya, país convidat de CeBIT 2.010 EMPRESES ASSOCIADES A FECEMINTE 50 Empreses associades SERVEIS 54 Empreses que ofereixen importants descomptes als associats de Feceminte


EDITORIAL

TDT i satèl·lit: de la mà però una solució d’últim recurs

E

n els passats dies Feceminte ha es-

plenament justificat tècnicament i, per això,

tat implicada, com no podria ser

només hem de complir un requisit molt senzill

d’una altra manera, en la difusió de

i amb el qual estem, com a empreses, plena-

la solució d’accés als continguts de

ment familiaritzats: un breu informe tècnic de

televisió digital terrestre a través de

cobertura que avali la necessària instal·lació

mitjans satel·litals per a aquells usuaris que no

de TDT SAT en aquesta ubicació. S’enforteix

tindran possibilitats de fer-ho per mitjans ter-

encara més, si és possible, un vincle neces-

restres. I dic que no podria de ser d’una altra

sari entre instal·ladors i Administració que ha

manera ja que això s’emmarca en la corres-

d’anar en benefici de tots dos.

ponsabilitat que, com a federació, hem mostrat en tot aquest procés de transició tecnològica i des del primer moment.

Finalment, i ja de cara a l’activació de receptors de TDT SAT, ha de ser l’operador d’infraestructures, Abertis Telecom, i els fabricants

Les jornades estan sent un èxit tant d’assistèn-

que han desenvolupat la tecnologia de recep-

cia com d’enfocament i això es deu en gran

ció que han d’indicar com finalitzar l’accés a

mesura a una convocatòria que ja abasta tot

aquest servei a l’interior de l’habitatge, amb

el territori (no només a aquells que es troben

criteris que es mouen en l’estrictament tèc-

afectats pels plans d’apagada analògica en

nic i comercial entre empreses a l’hora d’ob-

Fase I i II) i al gran interès demostrat per les

tenir aquests equips i conèixer el seu funci-

empreses instal·ladores, que ja veuen necessari

onament. Per tant, han d’estar presents en

poder prescriure aquesta solució en aquells ca-

aquestes jornades per tancar la informació i

sos en què l’usuari així la requereixi.

la formació adequada a les empreses que no

Unes jornades així han de tenir com a objec-

deixi cap dubte en l’aire.

tius establir molt clarament els temps i els pro-

Ens hem de felicitar novament per les sinergi-

cediments per obtenir autorització per efec-

es creades i els fruits del treball conjunt. Crec,

tuar aquest tipus d’instal·lacions. En aquest

sincerament, que aquest era un punt crucial

sentit, la Generalitat de Catalunya a través de

per garantir l’accés a la nova televisió. Seguim

la seva Secretaria de Telecomunicacions i So-

avançant.

cietat de la Informació serà qui vetlli i autoritzi només aquelles instal·lacions que estiguin dins dels supòsits que requereixin efectivament de la solució TDT SAT. Val a dir que l’Administració ha mostrat la sensibilitat necessària per

Xavier Núñez

admetre qualsevol supòsit, això sí, que estigui

President de Feceminte

Editor: Federació Catalana d’Empresaris Instal·ladors de Telecomunicacions / Directora: Mariel Sangrà / Redacció i publicitat: telecomunicaciones@ feceminte.cat / Administració: Viladomat 174, · 3a planta 08015 Barcelona · Tel.: 934 545 962 · Fax: 934 510 160 · feceminte@feceminte.cat · www. feceminte.cat / Disseny i maquetació: Cros i Massó · Tel. 933 290 607 · info@crosimasso.net / Impressió: Grafisol S.L. Aquesta revista Telecomunicacions correspon al núm. 125 (5/09) i abraça el periode de setembre i octubre de l’any 2009. Telecomunicacions no es fa responsable de l’opinió dels seus col·laboradors en els treballs publicats, ni s’identifica necessàriament amb llur opinió. D.L.: B. 41.330/86


OPINIÓ DE LES EMPRESES INSTAL·LADORES

Opinió de les

empreses instal·ladores

“El passat 13 d’agost, el Consell de Ministres va donar llum verda a la Televisió Digital Terrestre de pagament i el 17 de setembre es va ratificar el decret llei. El primer canal d’aquest nou sistema és Gol Televisión, que en les primeres tres setmanes va sumar 650.000 abonats dels quals només 15.000 eren abonats directes, ja que el retard en la comercialització dels descodificadors quan la Lliga va començar els va fer oferir el canal a través de les plataformes de cable. D’altra banda, diverses cadenes ja han mostrat interès per aquesta opció, i un estudi de l’analista de mercats Gfk va revelar que les vendes de descodificadors per a la TDT de pagament van créixer un 10%. Amb tot això, onsidera que aquesta iniciativa reactivarà les adaptacions de TDT? S’ha detectat un increment en la demanda a causa d’aquest servei? Quina és la seva opinió sobre la informació existent en equips, targetes, procediments, ...? Es considera ben informat del procés? “

C

Electrònica Ribes

Lleida

Tot i que ja estan fetes moltes adaptacions, en tractar-se d’un canal de futbol la gent ha tornat a interessar-se i ha fet que s’animessin a fer les reparacions necessàries tant a nivell col·lectiu com individual. Només amb equips de pagament, la resta es van venent molt poc a poc. D’altra banda, no es pot treure al mercat un canal amb aquestes presses sense haver ni targetes ni receptors en el mercat, ja que als clients no se’ls podia informar ni oferir el producte. Per la qual cosa, no ens considerem ben informats en absolut: la informació era poca i confusa, ja havia començat la lliga i en concret no se sabia res. Com a instal·ladors, en molts moments, no sabies què dir als clients.


OPINIÓ DE LES EMPRESES INSTAL·LADORES

SERCO, Servei Colectivas

Electronic Instalaciones

L’aparició de qualsevol nou canal de televisió, necessàriament ha d’activar la demanda de la seva instal·lació i la TDT de pagament no serà una excepció. No obstant això, com per ara l’única llicència (GOL T) emet per una freqüència que ja estava en ús, la demanda de l’amplificador de canal 69 ha estat nul. Com a empresa - i en això Feceminte té molt a veure -, ens considerem ben informats tant del procés com de l’ús dels receptors Premium, però constatem que al públic en general l’Administració li ha complicat la vida, havent de torejar amb l’amplificador de la col·lectiva, el receptor Premium i l’empresa comercialitzadora de la targeta.

La iniciativa del Govern de possibilitar canals de pagament a través de la TDT no provoca que les adaptacions de comunitats augmentin. Hi ha molta gent particular i presidents d’escala que el que tenen és desconfiança. Quan es va activar la TDT, la informació que donaven era que a través de la mateixa no hi hauria canals de pagament. I, a més, oferir un canal de pagament i que quan el client et pregunta per aquest canal li has de dir que els receptors encara no estan a la venda, només provoca un gran malestar. I no parlem del preu dels receptors i que la majoria de televisors no funcionen amb la targeta.

Barcelona

Rubí


FEDERATS

Nous federats

Radio Servicio Sepúlveda 102 S.L

El negoci va començar fa més de trenta anys en una altra botiga del mateix carrer, que era d’electrodomèstics i que tenia el taller de reparacions a l’altell. Quan l’empresa es va separar, el taller va continuar funcionant al local actual amb els mateixos tècnics. Amb el pas dels anys es va renovar la plantilla i, en l’actualitat, són tres els que treuen el negoci endavant: Elena, l’administradora, i dos tècnics, un d’ells especialitzat en les antenes. Els serveis que ofereix són instal·lacions d’antenes individuals, col·lectives, venda de material, reparació de televisors, vídeos i petits electrodomèstics, manteniment de tot tipus d’aparells, etc.

Radio Servei Sepúlveda 102, S.L c/Sepúlveda 102 08015 Barcelona Telf.: 93 424 31 89 Fax: 93 424 31 89 E-mail: info@radiosepulveda.com Web: www.lasguias.com/sepulveda

Fusions

ANPA TELECOMUNICACIONS I ELECTRÒNICA S.L, un any de balanç positiu Tot i la conjuntura econòmica, ANPA va apostar fort per la fusió entre Antiva i Pamer i, un any després, no han tingut ni un dia de descans. A principis-mitjans de 2008, les dues empreses van entaular conversa per poder fer front a una crisi que encara no s’havia declarat oficialment. D’aquesta manera, es van complementar a la perfecció, amb un departament comercial en condicions i un bon nivell tècnic.

Actualment, ANPA està formada per cinc professionals entre tècnics, comercials i administració. Compta amb una flota de dues furgonetes, una monovolum i dues motocicletes per realitzar visites dins i fora de Barcelona, i reparacions petites. Els serveis que ofereix són: muntatge i reparació d’antenes, porters i videoporters (és un dels primers serveis tècnics oficials que hi va haver de Fermax), video, cctv, megafonia, alta fidelitat, audiovisual, xarxes informàtiques, veu i dades, instalacions a mida, etc. Alguns dels seus treballs han estat la realització de part de la instal·lació i manteniment del servei de control d’accés del centre comercial La Maquinista, i la instal·lació de tota la part audiovisual de l’auditori Caprabo. El seu secret és una bona coordinació, treballar amb bons materials, oferir un servei professional, i proximitat i bon tracte amb el client. ANPA TELECOMUNICACIONS I ELECTRÒNICA S.L c/Bartrina 9, local 08030 Barcelona Telf.: 93 274 25 67 Fax: 93 274 25 62 E-mail: pamertel2@terra.es


AULES

Realitzades amb èxit Aules Tècniques de Promax

El Soci Col·laborador de Feceminte va impartir aquest curs davant d’un bon nombre d’assistents L’Aula, eminentment pràctica, es va realitzar a les instal·lacions de Promax i va tractar sobre Radiofreqüència avançada i Mesures en Gapfillers. El temari va ser el següent: 10

• Modulació digital DVB-T i DVB-S/S2. • Paràmetres de mesura de senyals digitals. Ñ

Potència Ñ C/N MER Ñ Ñ CBER VBER Ñ

Feceminte agraeix la col·laboració dels centres de formació en què s’organitzen les sessions d’Aules Tècniques

Tarragona

Barcelona

PIMEC Rambla Nova 41, 4ª planta

ESCOLA DEL TREBALL Aula Taller d’Electrònica Compte d’Urgell 187

Girona

IES MONTILIVI - Aula d’Electrònica Avda Montilivi 125

• Aprofundiment en l’anàlisi del MER (què ens • • • • •

aporta i quines mesures hi ha disponibles). Constel·lació MER sobre portadores Marge de Soroll sobre el MER MEROGRAMA Maneig i aplicació de l’instrumental necessari per a la instal·lació de centres emissors (Instal·ladors tipus D) Ñ Ñ

Mesurador de Camp Freqüencímetre.

Ñ

Watímetro i càrregues artificials. Multímetre. Mesurador de Terra Ñ Analitzador d’Espectre. Ñ Pont de ROE. Ñ Analitzador de Radiocomunicacions. Ñ Ñ

• Mesuraments, problemàtiques i funcionament d’un Gapfiller. Ñ

Què és un Gap Filler. Com funciona i de quines parts està compost. Ñ Mesures prèvies a la instal·lació. Ñ Mesures en el procés d’instal·lació. Problemes més comuns en instal·lar un Gapfiller. Ñ Ñ La problemàtica de l’aïllament. Ñ Problemes i solucions. Ñ Documentació exigida. Ñ

Ñ

Properes convocatòries

A causa de l’èxit d’assistència, es realitzarà una altra Aula de Promax el 9 de novembre. I per als propers mesos estan previstes Aules Tècniques de Legrand, Fte Maximal, Unex, Fagor i Cirprotec. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb Feceminte o consulteu la web www.feceminte.cat. t

AGENDA NOVEMBRE 2009

Forum @asLAN Expo Barcelona 3 i 4 novembre (Barcelona) www.aslan.es VI edició organitzada per l’Associació @asLAN amb el suport d’empreses associades i institucions locals. Es presenten les últimes novetats relacionades amb les xarxes: Xarxes en el CPD - Xarxes en entorns de campus - Xarxes i eficiència energètica - Serveis IP i virtualització - Seguretat en Mobilitat - Seguretat en Virtualització - Seguretat en Xarxes - Productivitat en el lloc de treball, etc. Feceminte modera un Panell d’Experts.

Broadcast Del 3 al 6 (Madrid) www.broadcast.ifema.es Saló Professional Internacional de la Tecnologia Audiovisual que arriba a la seva 14a edició. Les empreses líders en aquest segment econòmic donaran a conèixer als professionals la seva oferta més actual en equipament per a ràdio i televisió, per a estudis d’àudio i vídeo, i per a sales (so professional); televisió terrenal per cable i satèl·lit; multimèdia per broadcast; infografia; telecomunicacions d’imatge i so, àudio i vídeo a Internet; projecció de vídeo, il·luminació espectacular, lloguer d’equipament; interactivitat audiovisual; sistemes d’accés condicional; operadors audiovisuals, i gestió d’actius audiovisuals.

I Congreso Hogar Digital 19 i 20 (Gijón) www.asimelec.es Organitzat per la Comissió de Llar Digital d’Asimelec, comprèn la celebració de dues jornades tècniques d’alt nivell en què experts nacionals i internacionals debatran sobre l’actual legislació, projectes, la realitat actual de les tecnologies a la llar digital, els serveis de la llar digital, així com la formació i responsabilitat dels professionals que els fan possibles. Obert a tots els representants de les diferents administracions públiques, promotors i constructors, enginyers, empresaris del sector de l’electrònica, informàtica i telecomunicacions.


FORMACIÓ

Èxit d’assistència del curs de seguretat de treballs en alçada Va tenir lloc a Barcelona durant dos dies en què es va realitzar part teòrica i pràctica en una torre de telecomunicacions

11

El curs, dirigit tant a treballadors en actiu del sector metall com a autònoms, tenia com a objectius conèixer els equips de seguretat i el seu correcte maneig, sensibilitzar i motivar el treballador per tal que incorpori els coneixements adquirits a la rutina laboral, practicar i executar accions utilitzant els equips de manera autònoma i segura, i capacitar els alumnes perquè puguin donar solucions pràctiques a les situacions reals presents en el seu treball particular. El temari que es va impartir va ser el següent:

Legislació bàsica.

• Legislació i normativa sobre treball i equips.

Conceptes bàsics del treball en altura. • Sistemes anticaigudes, subjecció i retenció. • Forces desenvolupades.

• Treball en torres de telecomunicacions, torres elèctriques, antenes i altres estructures.

Seguretat en escales

• Escales de mà. • Fixes amb i sense línia de vida.

Introducció al rescat i evacuació. Cobertes. • Riscos en cobertes. • Tipus de cobertes. Progressió.

Cobertes amb ancoratges per epi.

• Cobertes equipades amb línia de vida. • Cobertes amb un altre tipus d’ancoratge.

Cobertes sense ancoratges instal·lats.

• Accés al lloc de treball en cobertes sense equipar.

Material utilitzat.

• Punts d’ancoratge exteriors. • Línies de Vida provisionals. • Ancoratges provisionals.

Punts d’ancoratge.

Pròximes convocatòries

• Utilització i limitacions del material. • Segons en 795 • Altres tipus.

Línies d’ancoratge rígides. • Tipus i ús.

Línies d’ancoratge flexibles. • Tipus i ús.

Línies d’ancoratge flexibles mòbils. • Instal·lació i ús.

Progressió en estructures.

• Sistemes de progressió vertical i horitzontal en seguretat.

Està previst un curs bàsic de Veu i Dades, on s’explicaran tots els conceptes necessaris per poder muntar una xarxa homogènia de veu i dades. Es parteix de zero i el seu nivell de dificultat augmenta a mesura que avança el curs. L’objectiu final és dissenyar tota la xarxa d’un edifici de forma teòrica, on tots els conceptes s’expliquen durant el curs. Més informació a Feceminte o a la intranet del federat a www.feceminte.cat. t

AGENDA OCTUBRE 2009


FECEMINTE

Feceminte potencia els seus canals de comunicació A través de la web, la revista, el butlletí de notícies, la Federació segueix en el seu afany de fomentar l’apropament professional entre les figures presents en el sector i reafirmar-se com el referent de les telecomunicacions a Catalunya

www.feceminte.cat

Con el nuevo portal renovado este año, Feceminte ofrece muchas más posibilidades, un amplio contenido y elementos de comunicación para el profesional de las telecomunicaciones. Accesible en Amb el nou portal renovat aquest any, Feceminte ofereix moltes més possibilitats, un ampli contingut i elements de comunicació per al professional de les telecomunicacions. Accessible en català i en català i amb vocació d’anar cap a la web 2.0, s’ha creat i millorat amb l’objectiu de seguir consolidant-se com el portal de referència del sector de les telecomunicacions a Catalunya. S’hi pot trobar informació corporativa, agenda del sector i una de les seccions més importants: la intranet, tant per a l’empresa federada com per al Soci Col·laborador. Una intranet renovada on els usuaris registrats poden gaudir de tota la informació que tenien fins ara però més àmplia i actualitzada. La web també permet dirigir-se a la notificació d’incidències d’Abertis i a allò relacionat amb la TDT (cobertura, canals, Agent TDT), a més de l’important apartat de comunicació amb informació dels actes realitzats per la Federació, notes de premsa, aparicions en els mitjans, etc. I, a destacar, també gaudeix d’un apartat especial el principal mitjà de comunicació de la federació: la revista ‘Telecomunicacions’.

12

Revista ‘Telecomunicacions’

A més de constar una hemeroteca amb les edicions anteriors, la versió digital de la revista ofereix la possibilitat de descarregar o visionar el darrer número publicat. L’última novetat al respecte és que ja està disponible la versió en català en línia, una

iniciativa amb la qual Feceminte pretén arribar a una part més gran del sector que llegeix la seva publicació. Pel que fa a la versió en paper, i com ve fent fins ara, la revista de Feceminte continua sent l’altaveu ideal perquè el federat pugui expressar allò que consideri oportú, tant instal·lacions d’interès com ampliacions de local, etc. La publicació està oberta a suggeriments, comentaris, precs, preguntes ... Tot això amb l’afany que l’ha mogut sempre de cuidar i potenciar les seves empreses federades en tot allò que necessiten o que els preocupa. D’altra banda, ‘Telecomunicacions’ és l’aparador ideal per donar-se a conèixer en el sector amb totes les facilitats disponibles. Per això, com a principal novetat, en breu s’informarà dels packs promocionals de publicitat per a l’any 2010, que oferiran la possibilitat d’afegir publicitat online (banners).

Butlletí de notícies

Seguint amb la seva tasca de mantenir ben informats als seus usuaris, Feceminte va crear recentment el nou butlletí online com a nou canal de comunicació per a les seves empreses associades. Aquest butlletí, que es remet per correu electrònic periòdicament, recull les principals notícies actualitzades del sector de les Telecomunicacions, així com les activitats més destacades relacionades amb la Federació. D’aquesta manera, es pretén donar una informació més àgil i ràpida a l’empresa associada a Feceminte i als seus Socis Col·laboradors i que contribueixi a mantenir una visió actualitzada i global del sector. Amb totes aquestes novetats, Feceminte continua posicionant-se com a referent de les telecomunicacions a Catalunya. t

El portal web de referència del sector a Catalunya

Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ

Contingut ampli Intranet millorada per al federat i el Soci Col·laborador Informació corporativa Revista ‘Telecomunicacions’ online Sala de premsa Notícies del sector ¡Y molt més!

Entri i descobreixi grans possibilitats al seu abast


FECEMINTE

Ja està en marxa la web de deficiències de cobertura de la TDT Després de l’acord signat entre Fenitel i Abertis Telecom i de les jornades de difusió realitzades conjuntament, es posa en funcionament la Web per a la comunicació de deficiències de cobertura de la TDT Per accedir a l’aplicació web, es pot fer des de la pàgina principal de www.feceminte.cat (a l’apartat ‘deficiències de cobertura’) o des de www.tdt. feniteldigital.es. Per facilitar el procés d’alta i comunicació, s’ha procedit a precarregar en l’aplicació web les dades de les empreses associades de Feceminte, de tal manera que, seguint el procés de validació, l’empresa rebi l’usuari i contrasenya d’una manera ràpida i senzilla. Un cop introduïdes les claus per entrar es procedeix a informar d’una deficiència de cobertura. Aquest

procés consta de tres passos: creació de la deficiència completant una fitxa amb una sèrie de dades tècniques; enviament de l’informe de deficiència, i resposta de l’operador de xarxa. Aquesta resposta es podrà consultar quan el seu estat sigui “respost” (indicat amb una estrella de color verd). A més, el sistema enviarà un mail al seu correu electrònic indicant que s’ha registrat una resposta per la deficiència. Per a més informació, dubte o problema, poden adreçar-se a Feceminte o directament al servei de suport de l’aplicació al telèfon 91 563 50 43. t

13

Feceminte participa a la Jornada de la Llar Digital d’Asimelec

L’Associació Multisectorial d’Empreses de Tecnologies de la Informació, Comunicacions i Electrònica, ASIMELEC, va organitzar a través de la Comissió Multisectorial de la Llar Digital, una “JORNADA DE LA LLAR DIGITAL” amb el propòsit de difondre aquest concepte i la normativa que el regula. La jornada, realitzada a Barcelona, va constar d’una presentació d’obertura d’Asimelec, seguida d’una presentació del concepte de Llar Digital a càrrec de Valentín Fernández, de la Comissió Multisectorial del mateix nom. A la taula rodona “Projecte i Normativa (I): Definició, Metodologia i Serveis. Processos i agents involucrats. Certificació i Segell de Qualitat “van participar Xavier Núñez, president de Feceminte; José Miguel Solans, director d’Innovació de Schneider Electric, i Alejandro Valdovinos, desenvolupament de Negoci i Product Manager de Simon. I, finalment, la xerrada sobre “Projecte i Normativa (II): El Projecte IHD. La nova normativa IAU “, va córrer a càrrec de Guillermo Cana, secre-

tari Tècnic del Col·legi Oficial d’Enginyers de Telecomunicació de Catalunya. Les Jornades de Difusió de la Llar Digital, un total de 19, han permès als professionals de la petita i mitjana empresa tenir una informació precisa i senzilla dels serveis que les noves tecnologies permeten oferir a les llars. Així mateix, es van descriure les línies mestres de la nova regulació de les Infraestructures d’Accés ultrarràpides que està sent elaborada pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, que inclourà recomanacions sobre la Llar Digital, i les activitats d’R + D + i que es realitzen al voltant de la Plataforma Tecnològica de la Llar Digital, patrocinada pel Ministeri de Ciència i Innovació. Els dies 19 i 20 d’aquest mes, Gijón es convertirà en la capital espanyola de la Llar Digital a l’acollir els empresaris que conformen la Comissió de la Llar Digital d’ASIMELEC en el I Congrés de la Llar Digital. t

Xavier Núñez, president de la Federació, va estar en la taula rodona “Projecte i Normativa (I): Definició, Metodologia i Serveis. Processos i agents involucrats. Certificació i Segell de Qualitat “. Aquest mes s’organitza el I Congrés de la Llar Digital


FECEMINTE

La TDT per satèl·lit avança amb noves jornades de formació a través de Feceminte i els seus Socis Col·laboradors

14

Amb la participació d’Abertis Telecom i la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, van reunir més de 150 instal·ladors a les ciutats on es van organitzar El procés de transició a la televisió digital terrestre que s’està duent a terme a Catalunya inclou diferents fases d’execució, així com l’aplicació de diferents alternatives que han de garantir els criteris d’eficiència i eficàcia necessaris per a la seva implantació a tot el territori. D’aquesta manera, es treballa amb la possibilitat d’habilitar la recepció de la TDT via Satèl·lit en aquells casos on no sigui viable la recepció convencional. Per això, la Generalitat organitza amb Feceminte aquestes jornades informatives adreçades a tots els instal·ladors de les zones on s’està implantant la TDT segons calendari. Les jornades que es van realitzar recentment van tenir lloc a Tremp (per als instal·ladors de les comarques de la Vall d’Aran, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça, Cerdanya, Alt Urgell, Noguera i Solsonès), Salt (per a les comarques del Gironès,

Pla de l’Estany, la Selva, Alt i Baix Empordà i Garrotxa), i Tortosa (per a les comarques del Montsià, Ribera d’Ebre, Baix Ebre, Terra Alta i Priorat). El programa era el següent: introducció i benvinguda a la jornada per part de Feceminte; presentació per part de la Generalitat de Catalunya del desplegament i cobertura prevista de la TDT al territori. Criteris per a l’acceptació de la solució de TDT SAT en aquelles zones sense cobertura; presentació de la solució TDT SAT per part d’Abertis Telecom. Procediment d’alta; i formació tècnica d’equips per part de representants d’Ikusi i Televes, de moment, els dos únics fabricants establerts amb aquesta finalitat. Tot el material que es va presentar a les jornades només està disponible a la intranet de www.feceminte.cat. Es realitzaran més jornades, informeuvos a Atenció al Federat de Feceminte. t

Feceminte visita el nou espai domòtic de Bticino Es tracta de Concept Store, un espai on poder interactuar i descobrir experimentant les principals aplicacions domòtiques amb les que es pot equipar un habitatge de nova generació

Es tracta d’un espai que va més enllà de l’exposició, un ambient capaç de solucionar inquietuds estètiques, funcionals i tecnològiques. Un espai que ofereix solucions integrals en tots els àmbits: les sèries Living i Light, que ofereixen noves funcions electròniques per al confort i la seguretat; Axolute, solució innovadora per a la seguretat, la comunicació i l’entreteniment, i el sistema My Home, que integra funcions dels equipaments d’un habitatge de nova

generació. Aquestes sensacions, estètiques i funcionals, són les que es poden descobrir en el nou Concept Store Bticino.

Visites per a federats

BTICINO obre les seves portes a les empreses associades a Feceminte per poder mostrar en grups reduïts el seu nou espai domòtic. Informeu-vos a Feceminte sobres els dies i els horaris. t


FECEMINTE

Feceminte trasllada a la sectorial Pimec Metall les inquietuds del sector i s’adhereix a la Plataforma de Morositat En les seves taules de treball, Feceminte ha traslladat a la sectorial Pimec Metall les inquietuds relacionades amb la formació sectorial, l’impacte regulatori de la Llei Òmnibus, a més de les que des del col·lectiu d’empreses instal·ladores de telecomunicacions s’han identificat en relació a la Morositat, entre d’altres Precisament, la Federació s’ha adherit a la Plataforma Multisectorial contra la Morositat, que té per objectiu traslladar la problemàtica derivada de la creixent morositat que afecta les pimes i els autònoms, i de proposar mesures per corregir les clàusules abusives que conté la Llei contra la Morositat 3/2004. Feceminte també manifesta la seva voluntat de participar i formar part de la “Plataforma empresarial per a l’impuls de l’aplicació de la Llei de Mesures contra la morositat i la reducció dels terminis de pagament” de la qual PIMEC és membre constituent. El proper dia 18, la Plataforma organitza a Madrid una Cimera Político-Empresarial per valorar l’actual Llei contra la Morositat. Feceminte forma part de la sectorial Pimec Metall com a vocal des de 2004, any en què es va constituir amb la ferma voluntat de reunir les inquietuds i necessitats dels empresaris del sector del metall i donar respostes concretes a la problemàtica específica d’una indústria amb una tradició indubtable en el teixit empresarial català.

Sobre la sectorial Pimec Metall

La sectorial PIMEC Metall té per objectius, d’una banda, mantenir la solidesa adquirida com a punt de referència del sector i com a centre bidireccional des del qual canalitzar les preocupacions que afectin els empresaris i trobar la solució més adequada. D’altra banda, seguir treballant per millorar la tasca institucional, i estrènyer les bones relacions amb les diferents conselleries, departaments i institucions. A més, Pimec Metall vetlla perquè el futur normatiu que afecta les pimes sigui el més coherent possible, i dotar la sectorial de més funcionalitat efectiva, perquè tots aquells que en formen part vegin representats els seus interessos i reflectides les seves necessitats. t

Feceminte inaugura el curs acadèmic d’ADE de la UB Xavier Núñez, president de la Federació, va estar convidat a l’acte d’inauguració del curs d’Administració i Direcció d’Empreses de la Universitat de Barcelona Núñez va repassar l’evolució de la introducció de les TIC a les empreses i el paper que juguen les empreses instal·ladores de telecomunicacions. Va introduir prèviament el concepte TIC i la seva història i evolució així com els trets diferenciadors a Espanya i la seva situació actual. Per explicar la capacitat d’anàlisi que tenen els empresaris de les telecomunicacions va analitzar el perquè del seu paper en el mercat de les TIC. Finalment, va destacar l’aspecte

més important: Què representen les TIC a les empreses? El president de Feceminte va fer una anàlisi dels punts en els quals les TIC milloren l’activitat de l’empresa. Núñez va remarcar que el factor estrella és el factor humà i social dins de l’empresa, i va enumerar els aspectes que tenen a veure amb les relacions laborals i personals així com la millora de la productivitat personal dins de l’organització. t

15

Mapa de morositat a Espanya. Abril 2008 Font: Iberinform


FECEMINTE

Feceminte participa al VI Fòrum @asLAN Expo Barcelona Va tenir lloc recentment al Palau de Congressos de Catalunya amb la participació de destacades empreses del sector. Feceminte va moderar el Panell d’Experts sobre Xarxes en entorns de Campus.

16

El Fòrum @asLAN Expo Barcelona 2009 es manté com el punt de trobada entre professionals TIC i els proveïdors del sector a Catalunya. Es va presentar com un complet escenari on va primar la importància d’establir Contactes i adquirir Coneixements sobre el món IP, i l’oportunitat de veure com aquestes tecnologies faciliten la innova-

ció, reducció de costos i eficiència ajudant les organitzacions a millorar la seva competitivitat. Algunes de les novetats van ser l’Àrea de Demostracions on destacades empreses del sector van mostrar el funcionament i funcionalitats dels seus productes estrella. L’Àrea de Canal va atendre la demanda dels participants de crear un punt de trobada exclusiu per als professionals del sector TIC. I, finalment, les converses / dinars especialitzats en què van participar els ponents dels Panells d’Experts i els assistents Plus. El Fòrum va repetir experiència amb la presentació de Casos d’èxit on empreses usuàries van exposar les seves experiències reals amb la tecnologia i com la innovació IP és clau per a la millora de la competitivitat i transformació empresarial. En el proper número de ‘Telecomunicaciones’ s’oferirà un article més extens sobre el Fòrum. t

Celebració del segon aniversari de Maresmedigital TV

Feceminte assisteix a la 8a Diada de les Telecomunicacions a Catalunya Organitzada pel COETTC (Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicacions de Catalunya), va congregar més de 1.500 professionals, 53 ponents del més alt nivell, i a nombroses personalitats de la Generalitat i del Govern estatal. La 8ª Diada la van conformar 9 taules rodones que van girar al voltant de 4 grans temes: Pimes digitals; Ciutats i llars digitals; Seguretat a la Xarxa, i TICs i discapacitat. Durant l’acte de cloenda, es van lliurar les plaques commemoratives i de reconeixement a TVE a Catalunya pel seu 50è aniversari d’emissions des

Feceminte va assistir a l’acte en què els presidents dels dos consorcis que impulsen els dos canals públics de televisió de la comarca van inaugurar el nou centre de producció de Calella. També es va presentar el segon canal públic de TDT, que ja emet en proves. L’acte va consistir en una tertúlia en la qual es va destacar la llarga tradició de televisió local a la comarca des d’on neix el nou canal de TDT, Maresmedigital TV, per esdevenir un nou concepte de comunicació de proximitat per a la comarca. Sobre els dos anys d’història de Maresmedigital es va destacar l’esforç per constituir un mitjà digital multiplataforma ja des de l’inici, de qualitat, veraç, amb vocació de servei i proper al ciutadà. El segon canal públic del Maresme, MARESMEDIGITAL2, va iniciar les emissions coincidint amb la celebració de l’aniversari. Comença ara un període d’emissions en proves fins que es consolidi la programació i la producció de nous estudis. Aquest segon canal estarà més orientat a serveis i aprofundir en les realitats locals, i quedarà pel programa número 1 una programació més generalista amb informació i actualitat de tota la comarca. t

de Catalunya; a l’Agència Catalana de Notícies, pel seu 10è aniversari; i al Sr. Alexandre Blasi, president de Mutua Intercomarcal (Soci Col·laborador de Feceminte), que assumeix la seva nova funció com a President d’Honor. També es van lliurar els “Premis Excel·lència a les Telecomunicacions”. Finalitzada la 8a Diada, es va iniciar la 1a Setmana de les Telecomunicacions en col·laboració amb totes les universitats catalanes que imparteixen l’ensenyament d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions i de la pròpia Obra Social La Caixa i de les Fundacions de tots els operadors i empreses del sector. t


FECEMINTE

Cap a la cobertura total, SAT.TDT

Per abertis telecom

La implantació de la Televisió Digital a Espanya és un procés imparable, que s’està desenvolupant amb satisfacció i amb el compliment dels terminis establerts per l’Administració. La societat espanyola està, al seu torn, responent amb destacat interès cap als continguts i aplicacions que tanca la TDT, que des del mes de juliol ha superat en quota de pantalla a la televisió analògica convencional.

17

L’Administració estableix els terminis i cobertures d’implantació de la TDT en el Pla Nacional de Transició a la TDT, articulat en tres fases, que culminen l’abril de 2010. La cobertura de TDT establerta un cop s’hagin desenvolupat les tres fases, serà del 98% per a les televisions públiques i del 96% per als canals de televisió privada. Per ampliar la cobertura indicada, s’estableixen diversos plans d’extensió, acordats puntualment per les administracions autonòmiques o locals i amb l’objectiu de donar cobertura a la població que no rebi TDT un cop implantat el Pla Tècnic Nacional i els corresponents plans d’extensió, abertis telecom desenvolupa la solució SAT.TDT.

Pautes legals per al desenvolupament de SAT.TDT

La Llei 7 / 2009 de 3 de juliol de mesures urgents en matèria de telecomunicacions estableix que “la plataforma satel·lital es configura com la solució més adequada” per “garantir que la cobertura en cada fase del Pla de Transició a la TDT és plenament satisfactòria”, assenyalant aquells nuclis en què no sigui possible rebre el senyal terrestre un cop complerts els compromisos que indica l’esmentat Pla de Transició a la TDT i els diferents plans d’extensió de cobertura impulsats per les administracions públiques. Per dur a terme allò que estableix aquesta Llei s’imposen una sèrie d’actuacions que contemplen des

dels requisits i validació de la sol·licitud d’accés a les senyals de satèl·lit, l’activació del receptor d’accés condicional i la posterior instal·lació del sistema per concloure amb la posada en funcionament a l’habitatge de l’usuari.

Punts forts de la solució SAT.TDT

El desenvolupament d’aquest projecte requereix de la col·laboració de tots els agents implicats, des de l’operador d’infraestructures, a les administracions locals, passant per la xarxa d’instal·ladors professionals registrats i els fabricants d’equips. Cada un d’ells compleix un paper en la posada en marxa d’aquesta solució, que es defineix en els següents punts: • S'utilitzen senyals ja disponibles per distribuir TDT als centres emissors i les llars, reutilitzant la distribució satèl·lit actual, per arribar a les llars a les quals no arriba la TDT. • Aquesta solució permet a les comunitats autònomes "pujar" el senyal dels seus canals a satèl·lit, per arribar als receptors domèstics. • La distribució de receptors es realitza a través de la xarxa d'instal·ladors professionals, autoritzats i formats per a aquest nou servei. • L'administració corresponent valida l'activació de l'equip receptor. • S'habilita una plataforma web específica per a l'activació del servei: www.sattdt.es. t


SOCIS COL·LABORADORS

La Intranet de Feceminte: aparador ideal per al Soci Col·laborador A la web de la Federació es reserva un paper destacat a les empreses col·laboradores, com no podia ser d’una altra manera, a qui s’agraeix la seva participació en totes les activitats de Feceminte

18

En el renovat apartat per a les empreses Soci Col·laboradores, aquestes es poden beneficiar de noves possibilitats, com per exemple, promocionar els seus productes o formació de cara a l’associat de Feceminte. Des de Feceminte entenem la importància de cuidar la imatge externa d’una empresa i de donar a conèixer tots els serveis que ofereix d’una forma adequada i eficaç. Per això, en aquest renovat espai en línia, el Soci Col·laborador pot incloure tota la documentació que cregui oportuna per facilitar a l’associat, pel que fa a promocions, informació d’interès, cursos, manuals, etc. Des d’aquest racó

exclusiu, l’empresa col·laboradora pot fer arribar de forma senzilla i directa les característiques tècniques del seu últim producte estrella, notes i convocatòries de premsa, cursos que realitzi a les seves instal·lacions, manuals d’ús dels seus productes, documentació de les Aules Tècniques que imparteixi, etc. Així doncs, la Intranet del Soci Col·laborador de Feceminte està disponible per a aquell que vulgui utilitzar una valuosa eina més de comunicació de cara al col·lectiu d’empreses instal·ladores. D’altra banda, en l’apartat general de Socis que es troba a la home de la pàgina web de Feceminte, aquells usuaris que estiguin interessats en saber més dels fabricants o en posar-se en contacte, trobaran informació general de cada un d’ells: logo, seu territorial, petita descripció, dades de contacte i enllaç a la seva pàgina web. Totes aquestes millores en la seva pàgina web, www.feceminte.cat, consoliden a la Federació com el portal de referència del sector de les telecomunicacions a Catalunya. t

Feceminte i els seus Socis Col·laboradors es tornen a reunir per parlar del sector Conscients de la necessitat d’unificar criteris en moments tan complexos com l’actual, la Federació i les seves empreses col·laboradores es reuneixen de nou a finals de mes a Barcelona per tractar els temes que ocupen l’actualitat del sector. Els punts que es debatran en la trobada seran:

• Valoració de la situació actual del nostre sector • Impacte de la imminent implantació a la Unió Europea de la Llei Òmnibus

• Avenços en la definició de la Llar Digital i FTTH • Iniciatives de Feceminte per a la consolidació de l’activitat dels seus associats

• Impuls a noves estratègies conjuntes per al futur del nostre sector. D’aquesta manera, des Feceminte es manté una actitud proactiva imprescindible per definir estratègies conjuntes per al futur immediat. t


SOCIS COL·LABORADORS

Visió del mercaT Part 2 Segon lliurament dels articles publicats pels Socis Col·laboradors de Feceminte sobre la situació actual del mercat i de com li planten cara. Aquests articles es publiquen per ordre segons el nom dels Socis Col·laboradors que col·laboren en cada revista. La seva opinió s’anirà publicant al llarg dels següents nombres.

3M Des del punt de vista de 3M, el mercat de les Telecomunicacions està marcat per dues tendències tecnològiques: l’extensió de la banda ampla fixa i mòbil i la convergència sobre el protocol IP. Tot això condicionat per l’actual situació de crisi econòmica i financera global.

Aquests processos fan que les xarxes de nova ge· neració basades en FTTH (Fiber to the Home) es despleguin massivament i que integrin cada cop més aplicacions diferents. En concret en el nostre mercat, el desplegament es farà per part dels operadors fins a l’interior de l’ha· bitatge, i en el cas dels habitatges de nova cons· trucció, el Ministeri d’Indústria ha creat la CADIAU (Comissió Assessora per al Desplegament d’Infra· estructures de Accés Ultraràpid), que està definint el que serà la nova ICT, que inclourà verticals en fibra òptica i la distribució en estrella a l’interior de l’habitatge mitjançant par trenat i RJ45. Això, unit als nous desenvolupaments de càmeres IP, d’antenes parabòliques amb LNB amb sortida a fibra òptica i antenes de mòbils connectades tam· bé per fibra (FTTA: Fibra a l’antena), confirmen la convergència de totes les instal·lacions sobre una xarxa comuna de fibra òptica, cables de parells i diferents tecnologies d’accés mòbil.

amb una inversió mínima en equips i formació, els instal·ladors puguin abordar els desplegaments de qualsevol mida sense cap problema. Treballar activament amb tots els agents del sec· tor, especialment amb operadors, distribuïdors i instal·ladors per implantar les solucions més in· novadores, més eficients i d’acord amb les grans tendències del mercat són les claus estratègiques de 3M Telecomunicacions per remuntar aquest sot circumstancial, en un mercat que serà el motor de l’economia en tots els països desenvolupats.

Aquesta realitat tecnològica està totalment condi· cionada per la situació econòmica general i el col· lapse del mercat de la construcció en particular. És missió de tots els agents implicats que els diferents desplegaments no estiguin condicionats per la sor· tida de la crisi, sinó que s’entenguin com a palanca que ens permetrà sortir-ne. Especialment les AAPP han d’entendre que aquest sector, a part de tenir un alt potencial en la creació d’ocupació, permet l’augment de la competitivitat de tot el país. 3M està preparada per als reptes que el desple· gament d’infraestructures per a xarxes IP basa· des en fibra òptica ens presenta i posa a l’abast d’operadors i instal·ladors, productes innovadors que permeten abordar aquests desplegaments a costos raonables. On abans es requerien equips molt costosos i personal tècnic altament qualificat, la tecnologia de fibra òptica de 3M permet que

Mario Lombán, cap de Vendes i Màrqueting

19


SOCIS COL·LABORADORS

ALCAD

20

A finals de l’any 2008 i durant l’any 2009, ens hem trobat amb una situació de crisi econòmica globalitzada a nivell dels diferents mercats i països que, com a la resta d’empreses, també afecta Alcad, reaccionant amb el canvi o adaptació d’estratègies a desenvolupar en el camí de la generació de negoci. Es tracta d’una situació que en el món econòmic es venia anunciant des de fa ja uns anys, sense tenir certesa sobre la seva data d’inici, de manera que tampoc ens ha agafat del tot desprevinguts, cosa que ens ha permès disposar d’un marc de pla estratègic i d’acció previst per a aquesta situació, i que, com és lògic, ho estem adaptant en funció de les necessitats específiques que ens estem trobant. Alcad és una empresa que exporta el 40% de la seva producció, cosa que implica abordar de forma específica cadascun dels nostres mercats, actuant en funció de les característiques dels diferents es· cenaris. En l’àmbit dels mercats d’Exportació està sent més fàcil l’adaptació a la nova situació, a causa de la diversitat de països en els quals estem presents i a la nostra diversificada gamma de productes, que ens facilita el poder enfocar el nostre negoci als pa· ïsos amb majors possibilitats de resultats i amb les divisions de producte que millor s’adaptin a cada moment. La planificació i desenvolupament de les diferents accions, sempre van de la mà dels nostres clients, en els diferents països, que són els que te· nen una visió més concreta de la situació específica i poden ajudar-nos a obtenir el millor enfocament.

A nivell nacional, les possibilitats d’actuació estan més acotades al dirigir-nos a un únic mercat, però dins de l’àmbit nacional també la situació és molt heterogènia en les diferents províncies, i són més importants els canvis en les províncies en què hi havia un índex de construcció d’habitatges de segona residència elevat, i on en l’actualitat els nivells d’atur, al marge de la construcció, són ele· vats. Estem desenvolupant una estratègia d’acció en nínxols de mercat, com és la televisió terrestre digital TDT que, a més en aquesta ocasió s’està desenvolupant de forma ordenada, a causa de la diferència de dates de les apagades analògiques dels diferents reemissors. També estem desenvo· lupant actuacions específiques de màrqueting, que realitzem juntament amb els nostres clients els instal·ladors de telecomunicació, amb els quals hem d’actuar conjuntament per buscar les millors accions, amb campanyes conjuntes cap a segments de mercat, com els sistemes de control d’accessos mitjançant sistemes de videoporters, desenvolupa· ment de manteniments en edificis, desenvolupa· ment d’instal·lacions de telecomunicació en edificis singulars, etc. En definitiva, en el mercat nacional estem adaptant les directrius de l’estratègia global en base a les possibilitats a cada província i la col·laboració amb els nostres clients, treballant amb el nostre catàleg de productes, diversificat en diferents divisions de productes, i sabent que en les situacions de crisi sempre es creen oportunitats, que estem aprofitant per captar nínxols de mercat i per desenvolupar de forma important l’última divisió de productes crea· da durant l’any 2008, Salut i Projectes. També estem convençuts que al llarg de l’any 2010 s’iniciarà la recuperació, i que hem de treballar ara de manera intensa en l’àmbit comercial amb l’ob· jectiu d’estar en la millor situació, per aprofitar al màxim el proper canvi de cicle.

Josean Martín, director comercial nacional


SOCIS COL·LABORADORS

FAGOR ELECTRÒNICA El nostre sector, com molts al nostre país, està afectat per la situació de recessió de l’economia. No obstant en aquests moments el procés d’adaptació a la TDT viu un moment d’ebullició. L’activitat ha anat millorant segons ha avançat l’any, impulsada també per la primera fase de l’encesa digital. Les expectatives són positives amb vistes al final de l’exercici, però s’haurà de fer un esforç addicional per part de les institucions pú· bliques per impulsar les adaptacions a la TDT. En l’actualitat, més d’un 20% d’edificis estan encara pendents d’adaptar, per això les administracions tenen la tasca d’informar clarament al ciutadà de les diferents opcions que ofereix aquesta nova TV, més encara si és possible des de la irrupció en el mercat de la TDT de pagament. A Fagor Electròni· ca, fidels a la nostra política de desenvolupament i innovació, seguim el procés de llançament de nous productes com la nova antena Di@na X-Trem, així com l’últim amplificador sèrie MicroMatv Book, o l’AMB 700, un amplificador de màstil que aporta una total flexibilitat al tractament de senyals en sis· temes individuals.

José Ignacio Iriarte, director comercial Mercat Interior

21


SOCIS COL·LABORADORS

FERMAX La recessió, en el nostre mercat, en xifres de vendes nacionals es va iniciar l’any passat, any en què encara es van acabar més de 600.000 habitatges nous. Aquest any s’acabaran menys de 400.000 i l’any que ve es finalitzaran sobre 200.000. Aquestes dades ens porten a una situació de mer· cat en la qual, per primera vegada en molts anys, el 2010 a Espanya el mercat de reposició per a no· saltres suposarà més facturació que l’obra nova. A causa d’això, plantegem la nostra estratègia a nivell nacional focalitzant al mercat de la reposició, amb esforços especials en màrqueting i en desenvolupa· ment de nous productes especialment dissenyats per a aquest mercat. A nivell global, evolucionen millor els mercats internacionals que el nostre. Fins i tot en alguns països de la zona asiàtica les nos· tres vendes s’incrementen a bon ritme. Per això,

22

Juan Francisco Sebastián, director general

IKUSI L’actual situació que viu el nostre sector, immers en un escenari de crisi econòmica, és delicada, encara que ens atrevim a veure-la amb optimisme. No podem oblidar que estem sent partícips d’un canvi tecnològic sense precedents: el pas de la televisió analògica a la digital, que està impulsant una significativa activitat econòmica. Però, no només això. Aquesta transformació tecnològica a la qual estem assistint, i la necessària adaptació de tots els agents del sector a ella, ha provocat també un procés d’innovació de gran intensitat i el sector ha experimentat una important modernització.

Lògicament, no ens referim només als fabricants com Ikusi, sinó també a tot el col·lectiu d’empreses instal·ladores de telecomunicacions, que han viscut amb intensitat, agilitat i esforç aquest trànsit des de el que ja és la televisió del passat a la televisió digital. A Ikusi hem intentat assumir el repte de la digitalització al costat dels nostres clients, impulsant, per exemple, iniciatives de formació, una necessitat creixent en un mercat en constant renovació, on es requereix un treball conjunt entre instal·ladors, associacions i fabricants del sector per afrontar amb èxit els di· versos reptes que es plantegen. A Ikusi no alberguem cap dubte que quan els mercats s’estabilitzin i les activi· tats econòmiques es normalitzin (això sí, potser amb un abast inferior al que estàvem acostumats), el sector econòmic del qual ens nodrim generarà treball i benefici per als implicats. Estem tan convençuts d’això que tenim un ambiciós pla estratègic de nous equips i tecnologies. És el nostre desig seguir treballant al costat dels nostres clients. Volem correspondre a la professionalitat mostrada pel sector d’empre· ses instal·ladores amb un ampli ventall de solucions i productes específics per a la TDT, tal com hem vingut fent des que es va anunciar l’arribada de la televisió digital. El procés continua obert i, per això, tots en el mercat, fabricants i instal· ladors continuem cooperant per seguir incorporant noves solucions per a la recepció de qualitat de la TDT.

Marco Domínguez, director de tecnologia


SOCIS COL·LABORADORS

seguirem donant suport, de manera decidida a l’exportació, ja que preveiem que es comportarà millor el 2010 que el mercat nacional. Pel que fa al mig termini, la nostra aposta estratègica la fem en R+D+i amb l’objecte de situar-nos en una avantat· josa posició a l’inici del pròxim cicle alcista.

Fte maximal El sector de les telecomunicacions així com els seus actors, ens hem vist inevitablement afectats per l’actual conjuntura de crisi econòmica. Segurament l’exponent més representatiu ha estat la brusca recessió en el mercat de la construcció residencial, la qual ha repercutit en el volum de negoci generat per les Infraestructures Comunes de Telecomunicacions (ICT). Però malgrat les dificultats, ens trobem sens dubte a les portes d’un dels canvis tecnològics més im· portants que ha patit el nostre sector que, al seu torn, comporta l’aparició d’infinitat d’oportunitats de negoci. Lamentablement, el context econòmic està provocant, malgrat els esforços de tots els integrants del sector, un retard innecessari en la progressió de les adaptacions TDT pendents de realitzar. La nostra estratègia comercial resideix de manera invariable en valors com el servei, la professiona· litat, la innovació, els quals ens permeten guanyar la confiança d’infinitat de clients a tot el món. La recerca i el desenvolupament de nous productes és el pilar més representatiu de l’empresa, disposant en l’actualitat d’un dels millors i més especialitzats equips de R+D+i del sector. Novetats tècniques com el mòdul TFF 310 (Proces· sador / regenerador TDT) indicat per a la regenera· ció de senyals TDT en zones de mala recepció fins a nivells de qualitat òptims, o les noves capçaleres IPTV que permet la distribució via IP de senyals de TDT/SAT, són un clar exponent de la línia de des· envolupaments tècnics presentats en els darrers anys. Cal ressaltar el paper tan destacat que han tingut en el desenvolupament de producte les filials del grup, com la ubicada a Madrid, especialitzada en la creació de solucions de programari per a equips de recepció; Fte maximal França, responsables del disseny i la fabricació de tota la nostra famí· lia d’equips de mesura, destacant entre les seves creacions el nou mesurador d’alta definició “Me· diamax MINI S2T”, un equip compacte d’escassos 1,8 Kg amb les màximes prestacions; Fte maximal

Alemanya, amb una llarga trajectòria professional en el disseny i la fabricació de les més avançades i noves solucions tècniques per a la distribució i el processament de senyals de satèl·lit. Fte maximal és avui una multinacional amb pre· sència en més de 50 països i delegacions a França, Portugal, Alemanya, Itàlia, Emirats Àrabs (Dubai), Hong Kong. El nostre creixement tant en el mercat nacional com en la resta ha estat gràcies a la con· fiança que els nostres clients dipositen dia a dia en la nostra companyia.

Alejandro Rodríguez, cap de vendes nacional

23


SOCIS COL·LABORADORS

Legrand Group La innovació com a font d’oportunitats

24

És per tots de sobres conegut que la situació econòmica actual no afavoreix l’activitat de les empreses instal·ladores de telecomunicacions. Aquelles centrades en la nova construcció han vist reduït el seu mercat de forma considerable arrossegades per l’anomenada “aturada de l’obra”. Les que tenen la renovació i el manteniment com a eix central del seu negoci es veuen afectades indirectament per la menor de liquiditat dels usuaris i propietaris a causa de l’augment de la desocupació

Aitor Martínez Molina, product manager Porters i Control d’Accés

Si bé és cert que la transició a la televisió digital terrestre està proporcionant una pilota d’oxigen gràcies al canvi de capçaleres i adaptació de instal· lacions, lamentablement aquesta transició està ja en una fase molt avançada i, per tant, serà neces· sari que l’empresa instal·ladora desenvolupi noves oportunitats de negoci per mantenir i desenvolu· par la seva activitat a mig i llarg termini. Allunyant-se de pessimismes gratuïts, és obligatori recordar que és també en els temps difícils quan es presenten les millors oportunitats per a aquelles empreses que saben adaptar-se al canvi i aprofi· ten la situació a favor seu. Algunes es quedaran pel camí, però aquelles més preparades sortiran

reforçades del que, fent un paral·lelisme amb la teoria de l’evolució de Darwin, podríem anomenar la “selecció natural” del món empresarial. És pre· cisament en aquest context on conceptes com la innovació, la diversificació i la proactivitat cobren encara més importància i aquesta realitat afecta per igual a tots els agents del nostre sector: els instal·ladors, els fabricants i les associacions profes· sionals que els representen i aglutinen. Amb l’objectiu de desenvolupar el negoci de la renovació, durant els darrers temps els diferents fabricants hem introduït en el mercat iniciatives i solucions enfocades al canvi del porter per video· porter, que van des de canvis en les polítiques de preus o fórmules especials fins al desenvolupament de la tecnologia 2 fils, que possibilita l’aprofitament del cablejat existent per realitzar la instal·lació de videoporter, facilita la tasca de l’instal·lador i obre les portes a la Llar Digital. Si bé aquestes iniciatives són un primer pas, per si soles no són suficient per millorar la competitivitat de l’empresa instal·ladora ni desenvolupar tot el potencial que el mercat li ofereix. Per fer front als reptes actuals i sortir ai· rosos cal que ara més que mai aquèsta estigui dis· posada a: • Innovar, desmarcant-se de la resta en no oferir el mateix de sempre o només el mateix que els competidors. • Diversificar-se, adoptant les noves tecnologies i endinsant-se en nous camps, podent així oferir solucions més completes als seus clients al ma· teix temps que arribar a un públic més ampli. • Ser proactiva, anticipant les necessitats dels seus clients i proposant solucions a mida. Com s'ha demostrat en altres ocasions, en el nostre sector en general i en l'àmbit del porter i videopor· ter en particular, aquestes tres fites són fàcilment assolibles. Aguditzem els sentits i donem junts un altre pas endavant.


SOCIS COL·LABORADORS

PROMAX Promax Electrònica SA s’enfronta al nou curs amb gran optimisme. L’empresa acaba de realitzar grans inversions en el seu laboratori de desenvolupament i en l’automatització de la planta de producció d’SMDs. Des del punt de vista de producte, està consumant el llançament de nous equips que canviaran per complet el panorama instrumental de l’instal·lador de telecomunicacions. I per si fos poc, acaba d’obrir una nova bretxa en el camp de la instal·lació amb la incorporació a la seva cartera de productes de tot el material necessari per instal·lar antenes. Tractant-se d’un mercat que coneixem tan bé, què millor que Promax per oferir una solució completa al professional de la instal·lació.

Per prendre tantes decisions simultàniament, s’ha analitzat l’horitzó proper i la nostra visió de futur és prometedora. L’instal·lador ha de saber que a més del treball que encara li queda per adequar les instal·lacions actuals a la TDT, també hi ha molt per fer després del renombrat 3 abril 2010, data defi· nitiva de l’Apagada Analògica. Hi ha vida després d’aquest dia.

formar-se i explorar noves oportunitats de negoci en camps com la fibra òptica, el cablejat estructu· rat, les xarxes de cable, etc. Les instal·lacions dei· xaran de ser exclusivament de radiofreqüència per anar incorporant tota aquesta sèrie de tecnologies de forma híbrida. Com és lògic, Promax disposarà de la instrumentació necessària per a cada ocasió amb els nivells de qualitat i preu habituals.

El primer que se’ns acut és que el següent pas a la TDT és la TDT d’alta definició. Promax està per· fectament preparada per a que els instal·ladors que vulguin confiar en nosaltres puguin afrontar aquest repte amb entusiasme. De fet, hem anun· ciat el llançament del nou TVEXPLORER HD que permet mesurar i visualitzar la senyal d’Alta Defi· nició comprimida en format MPEG2 i MPEG4. A més té sortida HDMI i enregistrament de Transport Stream (TS). En segon lloc, sabem que per llei, apareixeran tres nous múltiplex digitals en espectre que obligarà a intervenir totes les instal·lacions per afegir. Això es farà un cop quedi alliberat l’espectre. No cal que expliquem el que això significa pel que fa a càrrega de treball.

En definitiva, i per resumir, l’instal·lador de teleco· municacions no ha de témer per la seva ocupació. És possible que en períodes acotats, el desànim l’afligeixi, però no ha de defallir perquè els que superin aquesta prova tindran el seu futur assegu· rat... i Promax estarà sempre al seu costat.

D’altra banda, la llei també obliga a alliberar els canals d’UHF que van per sobre del 60 per cedirlos a serveis de telefonia i mobilitat. La Comunitat Europea ha donat un límit fins al 2015 perquè tots els països compleixin amb aquesta directiva. A la porció d’espectre que quedarà alliberada se l’ano· mena Dividend Digital. Cal anar acostumant-nos a aquestes paraules perquè, d’ara endavant, sonaran molt en boca del nostre sector. I per últim, però molt més important, s’ha de saber que s’està coent una reforma de la llei de les ICTs que afectarà tot el sector donant-li ales per volar molt més alt. L’instal·lador de Telecomunicacions que ja ha vist com s’ha hagut de reciclar de la TV analògica a la TDT, ara ha de tenir l’oportunitat de

Jordi Pallarès, director comercial

25


SOCIS COL·LABORADORS

SCHNEIDER ELECTRIC Parlar del mercat avui dia és parlar d’un tema complex. Després de diversos anys consecutius obtenint resultats molt favorables, 2008 es va presentar amb tots els ingredients per desenvolupar una important crisi, la que afecta notablement als nostres mercats principalment en l’exercici actual. Les nostres previsions apunten que el 2010 la situació continuarà sent de creixement negatiu i que, sembla, començaríem a veure una lleugera recuperació durant el 2011. 26 Per mercats, la construcció residencial està patint el ja conegut sever ajust, fruit de la contracció de la demanda deguda al seu torn a la restricció cre· ditícia, a les perspectives sobre l’ocupació, l’elevat estoc d’habitatges sense vendre, al nivell de preus assolit i de les expectatives de notables caigudes dels preus de les mateixes per part de l’inversor/ comprador. El 2009 la sol·licitud de visats continua desplomant, prova que es trigarà a veure la recu· peració del sector. Davant la caiguda del mercat, les oportunitats vindran per la incorporació de pro· jectes d’eficiència energètica i altres enriquiments de l’habitatge, com l’aplicació del CTE i la incor· poració de la domòtica en les noves promocions i reformes, és a dir, augmentant el valor afegit de la nostra oferta. Menys intensa, encara que igualment negativa, es mostra la caiguda de la construcció no-residencial. La crisi immobiliària ha arrossegat el sector en el seu conjunt, afectant el petit terciari i espais dedi· cats al comerç. En un context de reducció d’activi· tat, les iniciatives dependents de la inversió pública com les del sector sanitari i educació són les que mantenen cert to. Les oportunitats el 2009 vindran prin· cipalment de la demanda de solu· cions de gestió de les instal·lacions, derivades de l’apli· cació del CTE, així com els aspectes d’eficiència ener· gètica, accessos i seguretat, enllu· menat d’emergèn· cia i energies au· xiliars (termosolar i fotovoltaica) que incidiran en un major enriquiment de les edificacions. Pel que fa a l’obra civil, s’espera obte·

nir resultats positius fruit de les mesures anuncia· des pel Govern en matèria d’inversió en infraes· tructures i del Fons d’Inversió Local. Per la part del sector industrial, la caiguda actual i les previsions negatives de producció per a aquest exercici també afecten lògicament les empreses proveïdores de la indústria. Amb tot aquest escenari, a més, cal tenir en compte que la recuperació del mercat dependrà fonamentalment de factors macroeconòmics que queden fora de l’abast de fabricants i empreses instal·ladores. No obstant, això no significa que no hi hagi noves oportunitats de negoci, com l’efici· ència energètica, la reforma i l’enriquiment de les instal·lacions, com la domòtica. Una empresa tan diversificada com Schneider Elec· tric també ha de fer de la crisi una oportunitat i aprofitar la seva condició de lideratge per proveir i desenvolupar, per exemple, solucions de gestió de l’energia. Actualment, Schneider Electric proposa estalvis que van des del 10% fins al 40% d’energia per als diversos mercats en què opera. Així mateix resulta clau, en aquest context, ser capaç de de· tectar i oferir noves solucions d’acord a les norma· tives actuals i a les noves tendències del mercat, així com centrar els esforços en aquells segments de clients més proclius a la incorporació d’aquestes innovacions. Per això, és fonamental la innovació i una acurada segmentació del mercat per aportar el major valor afegit possible als clients. Amb l’objectiu de fer de Schneider Electric l’especi· alista i líder global en gestió de l’energia i eficiència energètica, hem iniciat un procés de transformació per a convertir-nos en un proveïdor de solucions global, un líder en les noves economies i els nego· cis emergents així com una simplificació de proces· sos per a què fer negocis sigui més fàcil. En aquest context s’emmarca el procés de convergència de marques iniciat fa pocs mesos amb què passarem d’operar amb les 120 marques que el nostre grup comercialitza en el món cap a una sola marca: Sch· neider Electric.

José Emilio Serra, director de màrqueting


ARTICLE

Canvi de Model Productiu: Del BOE a la Realitat

28

En les últimes setmanes han començat a circular en els mitjans de comunicació diversos comentaris sobre la futura Llei d’Economia Sostenible que, segons el govern espanyol, haurà de canviar radicalment el nostre model productiu. Al tancament d’aquest article, les organitzacions patronals i els grups parlamentaris no havien rebut encara el text de l’esborrany de projecte de llei, sinó només algunes “línies mestres” de caràcter molt programàtic i sense concreció alguna. De tota manera, ja s’han aprovat alguns instruments que acompanyaran a la norma en la seva aplicació, com la segona edició del “Pla E”, dotat amb 5.000 milions, que persegueix ara donar un “toc ecològic” a la remodelació de voreres i obertura de rases en vies públiques espanyoles, tan populars amb el pla anterior (els 8.000 milions ja estan esgotats).

Josep González i Sala President de la patronal PIMEC

Resulta irrisori pensar que el model productiu espanyol podrà començar a transformar de manera radical amb la mera publicació d’una nova llei en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), sense adoptar mesures més profundes en multitud d’àmbits. És paradoxal observar, per exemple, com la consolidació fiscal de l’Estat imposada en els Pressupostos de 2010 perjudica alguns ministeris clau per a les empreses i el canvi de model, com el de Ciència i Tecnologia o el d’Indústria. En un moment en que l’economia mundial es recupera, les empreses espanyoles exportadores es troben amb un ICEX molt

minvat (-17% menys de dotació), a més d’una menor despesa en R + D. El govern haurà d’aclarir com més aviat millor el contingut de la seva futura Llei de reforma del sistema de Suport a la Internacionalització i gestionar el nou Fons Estatal de Sostenibilitat de forma menys política i curt termini que el malaguanyat “Pla E”. No obstant això, de moment, els anuncis relatius al nou Pla no són molt prometedors, com hem vist. Un dels principals problemes pel que fa al nou “model” que propugna el govern és que no queda


ARTICLE

clar de quin model s’està parlant. Si bé tots coincidim en que Espanya ha d’innovar i exportar més, per la qual cosa no ajuda precisament la minva en els fons per a R + D i internacionalització, no sabem si el govern comparteix amb nosaltres la visió de la indústria, i en particular de les pimes com a motors de la nostra economia. En aquest context, no creiem que la futura Llei d’Economia Sostenible vagi a abordar qüestions clau per a la competitivitat de la nostra indústria, com la política energètica o les infraestructures. En el primer, assistim a una escalada en els costos de generació i al tabú permanent sobre l’energia nuclear. Fins i tot el mateix adjectiu “sostenible” de la futura Llei pot despertar certa preocupació en un moment en què es disparen les ajudes a les energies renovables, ajuts que paguem tots via pressupostos de l’Estat o via tarifa de la llum. Països pioners en la protecció del medi ambient com Alemanya, Finlàndia o Dinamarca estan ara revisant el seu model energètic per aconseguir un millor equilibri entre costos i rendiments. La nova coalició de govern alemanya acaba precisament d’anunciar la seva intenció d’allargar la vida útil de les centrals nuclears. Pel que fa a les infraestructures, els Pressupostos de l’Estat per a 2010 mostren de nou com l’Alta Velocitat es porta una quarta part del pressupost de Foment, mentre llangueixen les línies de mercaderies i els ports reben un 9% menys de dotació. El Pacte Nacional per les Infraestructures a Catalunya, que acaba de subscriure PIMEC, situa en canvi el Corredor del Mediterrani com una de les primeres prioritats en aquest camp. L’assignatura pendent continua sent convèncer el govern de torn a Madrid que la indústria catalana necessita aquesta connexió per a la seva competitivitat actual i futura. Fins i tot en l’àmbit de l’educació tenim encara importants reptes pendents. La Generalitat acaba de presentar un esborrany de reforma de la Llei d’Universitats de Catalunya (LUC) que segueix sense garantir l’adequació dels estudis a les necessitats del món de l’empresa. El canvi de model productiu exigeix uns estudis universitaris més pràctics i atorgar a la Formació Professional el prestigi de què gaudeix en altres països europeus. En definitiva, doncs, la transformació del model productiu espanyol requereix profundes mesures en diversos àmbits, que difícilment s’aconseguiran amb la mera publicació en el BOE de la nova Llei d’Economia Sostenible. PIMEC sosté que aquestes mesures han de ser fruit d’un gran Pacte d’Estat que superi les diferències polítiques, la fractura social i les disputes territorials. En aquest procés, però, govern, agents socials i societat civil han de coincidir, com dèiem, tant en les mesures, com sobretot en el rumb a prendre. Des de PIMEC considerem que la indústria i les petites i mitjanes empreses han de situar-se en el centre d’aquesta nova estratègia econòmica, tal com han estat fent els nostres veïns

europeus, que aborden ara el camí de la recuperació. A França, per exemple, el seu ambiciós “Pla pimes” (Pla PME) data de finals de 2006 i ha donat lloc a incomptables mesures de suport, incloent rebaixes impositives, simplificació administrativa i accés a finançament. Fins ara, les administracions espanyoles no han mostrat una sensibilitat cap a les pimes comparable a la dels nostres veïns del nord, i només canviant aquesta actitud serà possible un canvi real de model.

Pel que fa a les infraestructures, els Pressupostos de l’Estat per a 2010 mostren de nou com l’Alta Velocitat es porta una quarta part del pressupost de Foment, mentre llangueixen les línies de mercaderies El més notori exemple de l’insuficient suport públic i els ports reben un 9% menys de a la pime és la deficient redacció i falta d’aplicació dotació. de la Llei 3 / 2004 contra la morositat en operacions comercials. PIMEC ha vingut denunciant els efectes perniciosos d’aquesta situació i va arribar a quantificar el seu impacte econòmic en uns 1.300 milions € només a Catalunya el 2006. A data d’avui, segueixen les accions de la nostra entitat tant amb polítics i parlamentaris com amb altres associacions empresarials afectades pel mateix problema i agrupades amb PIMEC a la Plataforma Multisectorial contra la Morositat. El proper dia 18 de novembre aquesta Plataforma celebrarà precisament a Madrid el seu acte central per posar novament de relleu la passivitat del govern en aquesta matèria. Aquesta passivitat contrasta, en canvi, amb l’agilitat amb què les administracions aproven i apliquen noves normes, que en molts casos dificulten la creació d’empreses i la seva activitat habitual. PIMEC va publicar recentment un estudi sobre el cost normatiu en el sector hoteler i actualment segueix de prop projectes com la Llei de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats o un esborrany sobre l’obertura de centres sanitaris. En aquest context, PIMEC col·labora actualment en un projecte finançat per la Comissió Europea per explorar com adaptar millor a les pimes les normes i les accions de l’Administració. PIMEC celebra aquesta renovada preocupació de l’Administració per evitar que la càrrega normativa dificulti l’activitat empresarial i confia que aquesta inquietud es transformi en mesures reals i efectives. Mentre tots treballem pel canvi de model productiu, a favor d’una economia més innovadora, exportadora i basada en una indústria competitiva i unes pimes dinàmiques, el govern hauria d’encoratjar la recuperació econòmica mitjançant les oportunes mesures d’estímul fiscal que afavoreixin la inversió productiva. Convindria que l’anunciat increment de la imposició indirecta vingués acompanyat d’una rebaixa en la fiscalitat directa a empreses i autònoms. Tot i que aquesta reducció no sigui immediata, cal establir una “full de ruta”, com ha anunciat el nou govern alemany de coalició. En definitiva, el difícil moment actual exigeix que els poders públics situïn a l’empresa com a prioritat absoluta de la seva actuació, sense la qual cosa no serà possible superar la crisi, ni de bon tros transformar el nostre model econòmic. t

29

En definitiva, doncs, la transformació del model productiu espanyol requereix profundes mesures en diversos àmbits, que difícilment s’aconseguiran amb la mera publicació en el BOE de la nova Llei d’Economia Sostenible. .

El més notori exemple de l’insuficient suport públic a la pime és la deficient redacció i falta d’aplicació de la Llei 3 / 2004 contra la morositat en operacions comercials.


NOTÍCIES

Hispasat llança l‘Amazonas 2 Amb una inversió superior als 200 milions d’euros, Amazonas 2 duplica la capacitat a Amèrica i enforteix el lideratge d’HISPASAT en aquest continent

30

HISPASAT, Soci Col·laborador de Feceminte, va llançar recentment el seu nou satèl·lit Amazonas 2, amb el qual augmentarà la capacitat i flexibilitat operativa del seu sistema de satèl·lits, consolidantse com l’operador de referència en els mercats espanyol i portuguès. El satèl·lit Amazones 2 es va traslladar amb èxit en un avió especial, Antonov AN-124, a la base de llançament de l’Agència Europea de l’Espai situada a Kourou, Guaiana Francesa. Després de la seva arribada al Centre Espacial de la Guaiana es van realitzar les últimes verificacions funcionals, per procedir a l’ompliment dels tancs de combustible i completar la seva configuració. Amazones 2 està dotat de la més moderna tecnologia. La seva cobertura sobre tot el continent americà, des d’Alaska fins a Terra de Foc, i els seus 64

transponedors, 54 en banda Ku i 10 en banda C, fan d’Amazones 2 un satèl.lit idoni per satisfer les noves demandes de telecomunicacions dels clients del Grup i oferir una àmplia gamma de serveis tant en l’àmbit del negoci tradicional d’arrendament de capacitat espacial, com en el relacionat amb projectes vinculats amb la innovació tecnològica. Amb Amazones 1 i Amazones 2, HISPASAT es consolida com l’operador satel·lital de comunicacions líder en espanyol i portuguès. En el desenvolupament d’aquest projecte, HISPASAT ha invertit més de dos-cents milions d’euros, provinents dels fluxos de caixa generats pel negoci i del préstec sindicat subscrit el 2007 amb tretze entitats financeres, cosa que ha permès que aquesta inversió es realitzi sense recurs de l’accionista. t

Gescable canvia d’ubicació El Soci Col·laborador de Feceminte compta avui dia amb una superfície de més de 6.000m2 a Meco (Madrid), on es troba situada la fàbrica de Telefonia, Cables Coaxials i Cables Especials, magatzem i oficines. En elles s’ubiquen els departaments d’Administració, l’Oficina Comercial i Magatzem, i disposa, a més, d’un equipat laboratori per al seguiment del Control de Qualitat.

En les seves instal·lacions treballa una plantilla fixa de 30 professionals que atenen totes les necessitats dels seus clients, tant en fabricació, comercial com en logística. També compta amb 37 representants lliures, repartits per tota Espanya, molts d’ells amb dipòsit, dedicats especialment al sector de les telecomunicacions, cosa que suposa gran facilitat per aconseguir tota l’excel·lent gamma de productes. Obstinada a la superació i modernització de les seves instal·lacions, porta sis anys invertint en el muntatge de noves línies d’extrusió i diverses bateries

de trenadores, així com la modificació i adaptació de les seves línies de producció antigues, totes elles alimentades per una bateria de sitges, de nova construcció, per al subministrament automàtic del PVC. Des dels seus magatzems es distribueixen, entre els seus més de 1.500 clients, els seus propis fabricats i els productes en exclusiva de Draka Comteq, entre els quals es troben com a productes estrella els NKs. Més informació a www.gescable.es. t


NOTÍCIES

Mútua Intercomarcal rep el premi FUNDE a l’excel·lència per la seva tasca en conciliació laboral i personal L’Associació de dones Empresàries, Professionals i Directives ha concedit el seu premi FUNDE a l’Excel·lència a Mútua Intercomarcal, per la seva tasca en la conciliació de la vida laboral i personal i el desenvolupament de polítiques efectives El guardó reconeix la feina realitzada per l’entitat mutualista, molt lligat a la seva missió de proporcionar als empleats un entorn de desenvolupament personal satisfactori i que els permeti oferir un servei excel·lent a empreses i usuaris. En aquest sentit, Mútua Intercomarcal continua treballant en millores polítiques de compensació i beneficis socials, i també en la millora dels plans de carrera i desenvolupament professional. Tot plegat, per potenciar el paper actiu dels empleats en l’estratègia i l’èxit de

32

l’organització. A la gala d’entrega de premis que es va celebrar al Palau de Margalef (Lleida), hi va assistir una representació de Mútua Intercomarcal, encapçalada pel Director General, Miquel Blanch. Els Premis FUNDE, a través de les seves 16 categories, neixen amb l’objectiu de reconèixer l’èxit de dones que estan al capdavant d’una empresa o iniciativa amb èxit i d’aquelles entitats que treballen per potenciar el paper de la dona en cadascun dels seus àmbits. t

BTicino estrena nova web La seva nova interfície interactiva i estructura de seccions millora, sens dubte, l’experiència de l’usuari quant a accessibilitat i navegació

Conté una àrea de ‘Productes’ on, a més de la gamma completa i actualitzada, es mostren les últimes novetats de la marca. S’inclou, així mateix, un apartat de ‘Projectes de referència’ on es reflecteixen exemples d’obres i instal·lacions on els productes BTicino han aportat les seves solucions. Un ‘Catàleg on line’ a través del qual, via menú de navegació o cercador, és possible localitzar qualsevol referència BTicino, conèixer les seves característiques i incloure, si es vol, en una llista de materials personal, com si d’una ‘llista de la compra ‘es tractés, per posteriorment imprimir-la. Totes els fulletons i catàlegs de producte realitzats en els últims mesos ja

són ara disponibles en format PDF a l’apartat ‘Documentació’. Si es prefereix una consulta o lectura en línia, es pot realitzar en format e-book a la secció ‘Multimèdia’, on també s’accedeix als simuladors en línia, que ens ajudaran en la selecció d’acabats i colors de placa o il·lustraran el funcionament del Touch Screen. En aquesta mateixa secció es poden veure els vídeos de la marca. En definitiva, nous continguts i eines per aportar les millors solucions requerides, a més de poder contactar amb l’’Assistència tècnica’ i la ‘xarxa comercial’ mitjançant formulari o correu electrònic. T’esperem a www.bticino.es. t


NOTÍCIES

Jornades tècniques KNX de Jung a Múrcia i Madrid Seguint amb la seva campanya de formació i presentació de novetats a nivell nacional, el Soci Col·laborador de Feceminte, Jung Electro Ibérica, va organitzar recentment a Múrcia i Madrid unes jornades tècniques de producte dirigides a KNX Partners, integradors i especialistes en el sistema. Aquests cursos, als quals van assistir prop de noranta professionals, van córrer a càrrec d’Antonio Moreno, director tècnic de Jung, i Toni Cuello, responsable de formació. Així mateix, es va comptar amb la col·laboració dels representants comercials de la firma a les respectives zones. Les jornades van servir per aprofundir en els últims productes KNX llançats al mercat per Jung i també es van tractar temes tan actuals i interessants com el control d’accessos a edificis i habitatges i la consecució d’eficiència energètica mitjançant la tecnologia de control KNX. Durant els cursos es van realitzar pràctiques de producte amb el Mestre

33

Web Server, dissenyat per al control d’instal·lacions KNX en un entorn web, al qual es va dedicar un dia complet, la nova pantalla tàctil a color amb connexió IP, i els videoporters TKM. Aquestes jornades tècniques s’emmarquen en un ampli cicle de formació que l’empresa està realitzant en diferents ciutats espanyoles. Així, durant 2009, Jung ha impartit ja diferents cursos tècnics, com aquest últim i els dos organitzats anteriorment a Madrid. L’objectiu principal és apropar els darrers avenços del sistema KNX als professionals que treballen en diferents zones del nostre país. t

Nous cursos de Agilent Technologies El seminari ‘Fonaments de Mesura amb Oscil·loscopis i Analitzadors Lògics’ s’està realitzant en diverses ciutats Els dispositius electrònics envolten les nostres vides. Milions de persones utilitzen cada dia equips electrònics com telèfons, televisors o ordinadors. A mesura que la tecnologia avança, la velocitat a la qual operen aquests dispositius s’incrementa apareixent, així, noves necessitats de mesura que ens situen davant d’escenaris de major complexitat. Els enginyers necessiten depurar els seus dissenys digitals de forma precisa i exacta, per la qual cosa la instrumentació ha de ser seleccionada de forma convenient. Els oscil·loscopis i analitzadors lògics són només un exemple clar dins de la instrumentació. L’agenda del seminari tracta els Fonaments de mesura amb oscil·loscopis analògics i mixtos, Fonaments de mesura amb analitzadors lògics, i Aplica-

cions i Embedding-De-Embedding de senyals. El seminari ja s’ha realitzat a Vigo, Barcelona, Cantoblanco (Madrid), Cartagena, València, Granada, Màlaga, Sevilla i Puerto Real (Càdis). Ara recorrerà les ciutats de Saragossa (11 de novembre), Madrid (12 de novembre), Arrasate-Mondragón (13 de novembre), Valladolid (17 de novembre), Salamanca (18 de novembre) i Ciudad Real (19 Novembre). Les places són limitades, per la qual cosa s’aconsella inscriure’s el més aviat possible. Uns dies previs a l’esdeveniment rebrà un missatge de confirmació amb informació detallada sobre el lloc i l’agenda. Més informació a: http://www.agilent.es/find/seminario_osciloscopios_analizadoreslogicos o al 91 631 33 00. t


NOVETATS

Himel by Schneider Electric presenta la seva nova tarifa VDI Himel by Schneider Electric presenta la seva nova tarifa VDI de sistemes de cablejat estructurat i armaris per a veu, dades i imatge.

34

La principal novetat és la inclusió del nou producte de la gamma LexCom, els nous panells de 19’’LexCom, que formen part d’una solució senzilla, segura i eficient per a la configuració i connexió de dades, fibra òptica i telefonia, i per a la centralització de la infraestructura d’IT i xarxes. LexCom està formada per tres tipus de panells: els de dades, els de fibra òptica i els de telefonia. Tots tenen característiques innovadores, com el sistema Quick Fix

i la funció de lliscament, la gestió intel·ligent dels cables i un marcat molt clar. La gamma també possibilita escollir entre panells de dades amb i sense apantallat per a les categories 5 i 6. Aquesta tarifa VDI també inclou l’oferta de cable de categoria 6 ª segons la nova normativa i els nous suports per al lloc de treball. Es pot consultar a través de www.himel.es, i es pot descarregar en format PDF i XLS. t

Nou mesurador de camp d’Unaohm La seu comercial a Espanya, Unaohm Technology España SL, fa gairebé un any que està en funcionament. En aquest període, Unaohm ha aconseguit tenir un tracte més proper amb els seus clients espanyols recolzant-se en un equip humà de gran experiència en el sector i en un Servei Tècnic Postvenda ubicat a Madrid que treballa colze a colze amb la divisió comercial per poder donar als seus clients el millor assessorament tècnic/comercial a l’hora de conèixer els productes d’Unaohm. Actualment, dins de la gamma de productes, val la pena destacar el mesurador de camp Ap01, eina

indispensable en qualsevol instal·lació de televisió. A més d’estar equipat amb l’última tecnologia que l’instal·lador necessita com són les Mesures digitals/analògiques (DVB-S, DVB-S2 (HD), DVBT, DVB-C), MPEG2, data logger, anàlisi ECOS en senyals digitals terrestres, generació automàtica d’informes ICT, així com moltes altres funcions, es caracteritza per les seves dimensions reduïdes, bateria Li-Ion de gran capacitat i pel seu espectre EN TEMPS REAL (imprescindible per a un correcte apuntament d’antenes, detectant senyals interferents no desitjades). t

Fagor presenta el seu nou Receptor TDT de pagament Sèrie IOMIRO 500 Recentment ha començat a arribar a les llars una nova oferta de continguts de qualitat en modalitat de pagament gràcies al nou sistema de TDT Premium. Aquesta oferta s’ha iniciat amb l’emissió del nou canal de contingut esportiu, GolT i s’ampliarà en el futur amb un altre tipus d’emissions. El nou Receptor Digital Terrestre Iomiro 500, específicament dissenyat i homologat per la TDT de pagament -TDT Premium- és capaç de rebre tota l’oferta de la TDT de pagament, tant l’emissió actual com les noves emissions amb les quals es vagi ampliant l’oferta, cosa que permetrà accedir a qualsevol contingut, a més de tota l’oferta gratuïta disponible.

El receptor disposa de múltiple connectoritzat per facilitar la seva instal·lació, cerca automàtica i un senzill menú multi-idiomes en espanyol, català, gallec, euskera, valencià i anglès. A més, inclou la targeta d’abonat necessària per accedir als serveis de pagament, de manera que és possible accedir a tots els serveis sense moure’s del saló de casa, mitjançant tres senzills passos. t


NOVETATS

Ikusi, primera empresa nacional a aconseguir la certificació per a un receptor de la TDT de pagament El receptor Smart Premium d’Ikusi, que permet accedir a la TDT de pagament, ha estat el primer a nivell nacional en aconseguir la certificació de Nagra i Abertis, la qual cosa el converteix en el primer receptor homologat per a la TDT de pagament a Espanya.

36

Les primeres unitats d’aquest receptor van arribar a principis de setembre al mercat, amb la qual cosa Ikusi s’ha convertit també en la primera companyia que inicia la distribució d’un receptor homologat que permet rebre tota l’oferta de la TDT de pagament, una plataforma que ha començat amb l’emissió dels partits de lliga en tancat, i l’oferta s’anirà ampliant en el futur amb un altre tipus d’emissions. Smart Premium és un receptor que Ikusi ha adaptat per donar resposta a les necessitats específiques del mercat espanyol, i que ja està àmpliament estès en

països del nostre entorn. També està equipat de sèrie amb un menú multi-idiomes, dissenyat per a les diferents necessitats lingüístiques de diverses comunitats autònomes, i amb un sistema interactiu “Multimedia Home Platform” des del qual es pot accedir a informació del temps, el trànsit o informació borsària, entre d’altres. Amb el llançament del receptor per a la televisió digital terrestre de pagament, Smart Premium, Ikusi continua aportant al mercat solucions tecnològiques que ajudin a afrontar el canvi de la televisió analògica a la televisió digital. t

La televisió del futur arriba al Regne Unit i Irlanda de la mà del Tour HDTV de Televes Després del seu periple per Espanya i Portugal, la unitat mòbil de Televes ha realitzat un ampli recorregut per les Illes Britàniques al llarg del mes passat. La iniciativa va brindar als professionals de la televisió una oportunitat única per conèixer les possibilitats de l’alta definició i aproximar-se a les claus tecnològiques que la suporten. Entre els equips desenvolupats per Televes que es van poder conèixer en el tour es troben la nova antena DAT HD, que incorpora ‘tecnologia intel·ligent’; el mesurador de camp portàtil H45, el primer a la seva classe que incorpora el processament digital, o els mòduls T05 , amb els quals es pot configurar tot tipus de capçaleres

amb tecnologia específicament desenvolupada per l’HDTV. El ‘Tour HDTV ‘es va posar en marxa el passat mes d’abril. Fins ara ha recorregut bona part d’Espanya i la pràctica totalitat de Portugal. Ara tornarà a Espanya i el 2010 continuarà per França, Alemanya, els països nòrdics i Europa de l’Est. La gira pot ser seguida pas a pas pels internautes, a través del lloc www. hdtv-tour.com. Amb el ‘Tour HDTV’, Televes reafirma la seva política de proximitat i suport als instal·ladors i distribuïdors, alhora que ratifica l’aposta de la companyia per l’alta definició com el format de la televisió del futur. t

Més possibilitats per al videoporter de xalet de Fermax Conscient que habitatges unifamiliars i negocis tenen necessitats especials de seguretat i comunicació, Fermax ha llançat una campanya especial de comunicació de videoporters per a xalets amb l’edició d’un Suplement Especial per a xalets a la Guia Pràctica del Videoporter. Es tracta d’una guia breu, clara i definitiva amb la qual els usuaris podran triar els complements que millor s’adaptin a la seva vivenda i als usos que la seva família li dóna: des de la instal·lació de càmeres addicionals a la connexió de les llums de l’entrada o el control del videoporter per telèfon

fix o mòbil o per internet. Així doncs, els usuaris d’un xalet estan d’enhorabona: el llançament dels kits de vídeo de Fermax amb tecnologia VDS permeten passarse a vídeo a bon preu i sense necessitat d’alterar la façana. Així de senzill és si la placa instal·lada és de Fermax línia CityLine, sense tocar el cablejat que tantes vegades passa per un jardí i sense modificar en absolut el lloc on es troba l’antic telèfon, que serà substituït netament per un monitor de videoporter. Disponible per a tot el públic a www.guiadelvideoportero.com. t


NOVETATS

Siemens Gigaset presenta el seu primer dispositiu per gaudir d’accés universal a la TDT de pagament Es tracta de Gigaset Premiun CAM, dirigida a les televisions amb mòdul Common Interface (CI) i certificada amb tots els fabricants de TV els estàndards de qualitat dels quals són tan exigents com els de Gigaset Communications Iberia. La companyia ja ha assolit acords amb Nagravision (líder mundial en solucions de protecció de continguts) i els principals fabricants de televisions amb la finalitat d’assegurar els estàndards de qualitat i innovació tecnològica presents sempre en tot el portfoli de Siemens Gigaset. Per això, Gigaset Communications serà un dels primers fabricants que oferirà solucions per satisfer la demanda de tots els usuaris interessats a accedir als continguts de la nova TDT Premium. Els nous equips per a la TDT de pagament de Siemens Gigaset inclouen el sistema NAGRA Media ACCESS, tant en els seus descodificadors com en els seus Mòduls d’Accés Condicional (CAM). A més, permeten l’accés universal a la TDT de pagament, es tracta de l’aplicació d’un model horitzon-

tal per donar accés a futurs continguts que permet que aquests equips siguin compatibles amb totes les plataformes TDT de pagament del nostre país basades en la TDT Premium, incloent-hi el primer canal que s’emet a Espanya en aquesta modalitat: Gol Televisión. A la pàgina web www.tdtpremium.es els usuaris poden trobar un llistat amb els receptors de televisió compatibles amb la TDT Premium i que, per tant, permeten la utilització de Gigaset Premium CAM per gaudir de tots els continguts de la TDT de pagament amb una sola targeta. Gigaset Communications amplia la seva oferta de descodificadors per a la TDT amb el llançament al mercat del seu primer sintonitzador per a la TDT de pagament, el Gigaset M295 T CA.. t

37


NOVETATS

NPG llança un nou receptor de TDT i gravador digital dins de la seva gamma per a instal·ladors El fabricant NPG ha posat al mercat el receptor de TDT i gravador digital DTR 3.002 PRO, que incorpora un port USB.

llenguatge, Menú Gràfic en Pantalla, So estèreo, Sistema de TV PAL / NTSC - 16 / 9 o 4 / 3, 1000 memòries de canals de TV i Ràdio, etc. 38 La Funció de PVR (enregistrament i reproducció) es realitza a través d’un dispositiu extern (HD extern, USB Memory Disk ...). També permet connectar altres dispositius externs, com un pen disk, càmera digital, lector MP3, etc, i és compatible amb multitud de formats: MPEG2, MPEG4, AVI, DivX, CD Photo, JPEG, Kodak Picture. A més, aquest nou i revolucionari ordinador compleix amb l’estàndard DVB-T/MPEG-2. Algunes de les seves característiques tècniques són: Ràdio Digital (DVB-T), Resolució 720 x 576 - PAL / 720 x 480 - NTSC, Guia de Programes Electrònica (EPG) i Teletext, OSD Multi-

N. PG Technology SA, més coneguda per la seva marca NPG, empresa líder en el sector de les Comunicacions i Multimèdia (N º 1 en vendes de mòdem/fax a Espanya i Portugal), és el resultat de l’experiència adquirida durant vint anys creant i desenvolupant productes i marques de reconegut prestigi internacional dins els sectors de l’Electrònica, Telecomunicacions i Informàtica. L’experiència de la companyia abasta des dels primitius mòdem de 1.200 bds als actuals de banda ampla ADSL 2 / 2 +, o des de les primeres targetes de TV analògica amb chipset, com ara el BT848, fins als nous dispositius per a la Televisió Digital per Satèl·lit i Terrestre TDT, amb solucions externes o internes per PC’s o portàtils i sintonitzadors digitals. t

TV-95 PREMIER preparada per a la TDT TV-95, amb l’afany de superació que ens caracteritza, ha intentat posar-se al nivell de les necessitats que creiem són eminents en aquests moments, mantenint el que des dels nostres inicis ha estat el nostre lema: “DONAR SOLUCIONS a les necessitats de cada moment i LA QUALITAT PER PRINCIPIS “. És per això que TV-95 ha ampliat la seva ja coneguda i apreciada gamma de ferramentes PREMIER, creant una gamma de torres AUTO SUPORTADES per repetidors i reemissors que creiem aportaran solució a alguns punts en els quals la televisió digital tingui problemes de recepció o emissió. Aquest producte ja està disponible des de fa uns mesos, i està tenint molt bona acceptació, ja que són molt fàcils i ràpides de muntar, NO PRECISEN GRUA per al seu muntatge i instal·lació i, si a tot això li sumem la gamma de torres ARRIOSTRADES, es converteix en el suport perfecte per a la solució de qualsevol problema que pugui sorgir. Sobre l’ALÇAMENT SENSE GRUA, TV-95 PREMIER també ha ideat diverses solucions, ja que depenent

de les circumstàncies del terreny de què es disposi, la mida de la torre o la utilitat que se li hagi de donar per rendibilitzar-ho en el període de temps més curt, s’opta per recomanar un sistema o model diferent al Client. També disposem d’ofertes de producte variat que minimitzaran, en el possible, els costos de les adaptacions i instal·lacions que s’han de realitzar, animant així al consumidor final a preparar les seves instal·lacions per a la TDT, sense haver d’esperar a l’últim moment quan tot són presses i nervis. Tot això juntament amb l’ampliació que hem realitzat de les nostres instal·lacions, fa que puguem comprometre’ns a tenir un estoc superior i un més àgil lliurament. Per tal de poder estar a l’alçada dels nostres clients i les seves necessitats, oferintlos allò que precisin tant en servei, qualitat com en prestacions. Per la qual cosa estem segurs que posant el màxim d’interès i ganes, podrem atendre’ls com es mereixen. t


LLAR DIGITAL

Nova Botonera Multifunció SimonVIT@ La nova Multibotonera de SimonVIT@ combina a la perfecció funcionalitat i estètica La nova Multibotonera suposa un pas més en descentralització i senzillesa d’instal·lació en el sistema SimonVIT@, directament cablejada al Bus requereix portar un únic cable addicional fins a aquesta. De manera fàcil pot realitzar fins a 8 funcions diferents en un sol mecanisme encastat. Es converteix així en el dispositiu ideal per incorporar en instal·lacions domòtiques en habitatge o terciari, amb múltiples aplicacions que van des d’un potent creador d’escenes en les quals intervenen regulació i control de l’enllumenat, clima, persianes o

funcions més simples com encès de simulacions de presència, antiintrusió, apagats generals o reg, entre d’altres. La nova Multibotonera de SimonVIT@ combina a la perfecció funcionalitat i estètica: es presenta en acabats blanc, grafit i alumini Simon 82, amb 4 leds blaus indicatius de la funció seleccionada. A més, ofereix la possibilitat d’adquirir un pack de botons serigrafiats en cromat amb icones predefinits per personalitzar la funció assignada a cada tecla.

40

L’Associació KNX Espanya signa un acord amb CASADOMO.com per a la promoció de la domòtica i immótica KNX L’Associació KNX Espanya ha signat un acord amb el portal CASADOMO.com per tal de promocionar les instal·lacions domòtiques i immòtiques basades en l’estàndard KNX en qualsevol tipus d’edifici, i va dirigit principalment a potencials prescriptors i usuaris avançats de solucions de domòtica i immótica. L’objectiu de l’acord és, d’una banda, promoure l’Associació KNX Espanya, els seus serveis, activitats, tecnologia i membres entre els més de 40.000 subscriptors de CASADOMO.com. Alhora, KNX Espanya promourà CASADOMO.com dins de les activitats de KNX Espanya de promoció i difusió de la tecnologia i serveis que ofereixi l’associació.

L’Associació KNX Espanya agrupa empreses que fabriquen, comercialitzen, integren, instal·len o promocionen productes i/o serveis relacionats amb la tecnologia KNX, desenvolupant solucions adaptades a les particularitats d’aquest mercat. CASADOMO.com és el primer portal i el principal “mitjà de comunicació” en Espanyol per a tot tipus d’instal·lacions de domòtica i immótica a l’Edifici i Llar Digital. Promou el desenvolupament del sector de l’edifici i Llar Digital amb la millor i més actualitzada Informació i conté tota l’actualitat del sector (notícies, articles, entrevistes i diversos canals i serveis). També disposa de Guies d’Empreses, Productes, Fires i Esdeveniments, Formació del sector.

Tez presenta el seu nou catàleg Sistemes de Sonorització Tez, S.L. llança un nou catàleg de productes amb moltes i interessants novetats per a totes les sèries: llar, negocis i grans superfícies. Entre les novetats destaquen els nous comandaments de 2 canals amb display gràfic retroiluminat, intercomunicació per zones i FM-RDS (TMH60 i TMH61), així com el comandament autònom 230 V (TMH62/230V). També han ampliat els acabats estètics en reixetes i frontals de central

amb tres nous colors: níquel cava, gris titani i negre mat. A la sèrie de 100V trobarà més de 70 noves referències, amplificadors, etapes de potència, processadors i reproductors d’àudio, difusors, bafles, projectors, columnes, micròfons, etc. L’amplitud de catàleg i el nivell dels nous productes són un nou símptoma de la forta aposta de Tez en el mercat. Per a més informació: www.tez-sonido. com.


CCTV

Nova carcassa per a càmeres de videoseguretat de Pelco La companyia líder en el disseny, desenvolupament i fabricació de sistemes de seguretat de vídeo, anuncia el llançament de la seva nova carcassa de la sèrie EH1512 que ofereix la solució més completa, diversa i fiable per a càmeres de videoseguretat, incloses les noves unitats amb tecnologia IP Sarix™. Les carcasses per a càmeres EH1512, introduïdes per primera vegada el 1994, ara es presenten amb millores en sofisticació, robustesa i eficiència per adaptar-se així a les necessitats actuals de seguretat i instal·lació. El principal objectiu dels nous models és proporcionar als instal·ladors

major compatibilitat i facilitat d’instal·lació. El seu nou mecanisme d’obertura amb dos ancoratges i muntatge compta amb una superfície extraïble lliscant sobre la qual s’instal·la la càmera i un suport funcional pel qual s’introdueixen els cables. També té funcions d’alta qualitat, fabricació en alumini de fosa i acabat de polièster, finestra de Lexan testada i resistent a esgarrapades, hardware a prova de manipulacions, resistència ambiental IP66 i NEMA4, font d’alimentació de 24VAC incorporada amb kit calefactor/ventilador i tres anys de garantia. www.pelco.com. t

MOBOTIX llança el convertidor de mitjans Mx2wire El fabricant de sistemes de vídeo IP d’alta definició anuncia el llançament al mercat del seu nou producte, Mx2wire, amb l’objectiu de facilitar encara més la instal·lació de sistemes de vídeo i àudio IP.

El nou convertidor de mitjans Mx2wire de MOBOTIX transforma un cable bipolar en desús en un cable de xarxa, fins i tot d’alimentació elèctrica. D’aquesta manera es pot utilitzar, per exemple, un cable de telèfon o antena que ja no es faci servir per connectar equips multimèdia com un PC, un encaminador WLAN, o un videoporter, sense necessitat de tendir cables nous o d’instal lar una alimentació elèctrica addicional . Mx2wire de MOBOTIX consta de dos dispositius, connectats al principi i al final de la línia, que es

configuren automàticament com a emissor i receptor d’acord amb un procediment patentat per MOBOTIX. Transmeten dades a una velocitat de fins a 30 megabits per segon i reben alimentació elèctrica mitjançant l’estàndard “Power over Ethernet”. Estan compostos cada un per una targeta continguda en una carcassa, una cara davantera, un marc de caixa d’endoll, una caixa per a muntatge superficial o encastat i material de fixació. Ja està disponible al mercat. www.mobotix.com. t

Enterasys presenta noves solucions de xarxa per al mercat de Vídeo IP El líder en solucions de xarxa i seguretat per a entorns corporatius ha anunciat el llançament de dues noves solucions de xarxa específicament dissenyades per al mercat de vídeo sobre IP. La primera solució satisfà les necessitats específiques de les xarxes de videovigilància IP: està basada en la família de commutadors Matrix I Series, i uneix les capacitats de rendiment, disponibilitat, alta capacitat, gestió i priorització de tràfics i NAC (sistema de control d’accés a xarxa). Algunes característiques: la seva capacitat d’operar en condicions de temperatura extremes, alimentació redundant i refrigeració per convenció, capacitats avançades de QoS per priorització de tràfic de vídeo, etc. Mitjançant l’ús de les capacitats NAC s’aconsegueix

eliminar els principals problemes associats a la gestió de xarxes de videovigilància (assignació de la qualitat de servei als tràfics de vídeo, protecció d’accés no autoritzat a les dades i aplicacions de vídeo i reducció del cost operatiu d’instal·lació i manteniment de la xarxa). La segona solució està desenvolupada per a la indústria audiovisual: basada en els commutadors de core Matrix X-Series, satisfà totes les necessitats d’ample de banda i qualitat de servei que requereixen els processos d’edició, postproducció i gravació. L’alta capacitat d’aquesta solució de xarxa permet l’edició en temps real de material de vídeo emmagatzemat en xarxa. www.enterasys.com. t

41


INSTAL·LA B

R&S ZVA67, el nou analitzador vectorial de xarxes de Rohde & Schwarz

42

Amb el nou R&S ZVA67, Rohde & Schwarz introdueix al mercat el seu primer analitzador vectorial de xarxes per al rang de freqüència entre 10 MHz i 67 GHz És el més ràpid de la seva classe i amb el major rang dinàmic També presenta un altíssim rendiment -el temps de mesura és de només 3/5 μs per punt. Els usuaris involucrats en tasques de desenvolupament i producció industrial o en instituts de recerca i universitats ja tenen a la seva disposició l’analitzador vectorial de xarxes fins a 67 GHz, o fins i tot 70 GHz, més poderós del mercat. Amb una potència de sortida de 6 dBm a 67 GHz i un ampli rang d’escombrat de potència> 40 dB, el R & S ZVA67 pot analitzar l’actuació de qualsevol senyal en components actius, com ara els amplificadors. Així mateix, analitza no només els paràmetres S, sinó també els harmònics, la compressió, la intermodulació i els paràmetres de soroll. En el sector aeroespacial i de defensa, el R&S ZVA67 és ideal per a tasques de desenvolupament i producció en aplicacions militars de radar. L’amplada de

banda de mesura de fins a 30 MHz permet mesurar el perfil de pols en amplificadors amb una resolució de 12.5 ns. Juntament amb el nou sensor de potència de 67 GHz, R&S NRP-Z57, l’equip permet, per primera vegada, realitzar també mesures de soroll fins a 67 GHz, sense necessitat de cap adaptador de impedància o font de soroll. L’analitzador vectorial de xarxes mesura el retard de grup relatiu i absolut en components de conversió de freqüència, com ara mescladors, fins i tot quan l’oscil·lador local (LO) no està accessible. El R&S ZVA67 pot configurar segons les necessitats de cada usuari, és una inversió segura gràcies a la seva àmplia varietat d’opcions i accessoris de mesura a disposició. Per exemple, Rohde & Schwarz ofereix convertidors d’ona mil·limètrica per ampliar el rang de freqüència de l’analitzador fins a 325 GHz. t

Mòdul RJ45 amb certificació Cat 6A de Corning

El model Futurecom™ S500 és compatible amb els últims estàndards internacionals per oferir una solució de cablejat de coure universal

CMATIC, SL, empresa dedicada a la distribució de solucions per a xarxes LAN, anuncia que el mòdul de coure apantallat Futurecom™ S500 de Corning Cable Systems ha rebut la certificació Cat 6A després d’haver superat els requeriments de l’estàndard internacional ISO/IEC 11802:2002 amd 1.0 i 2.0. Aquests dos apartats (Amd. 1.0 i 2.0) de l’ISO/IEC 11801:2002 estableixen els requeriments més exigents per NEXT (near-end crosstalk), ACR-F i ACR-N (alien crosstalk far i near end) en el rang de freqüència de més de 500 MHz en comparació amb les especificacions TIA-EIA-568-B.2-10. Aquest marge addicional ofereix flexibilitat en entorns crítics i major integritat de xarxa. El Futurecom S500 forma part del nou sistema Futurecom EA, l’última incorporació a la família de

sistemes de cablejat de coure Ethernet de 10 Gbps de Corning, i ofereix una solució de cablejat universal per a l’ús d’Ethernet, VoIP, telèfon, televisió i altres serveis. També suporta Power over Ethernet i Power over Ethernet Plus. Els mòduls Futurecom S500 es distingeixen per un disseny robust, facilitat d’instal·lació i gestió i rendiment de xarxa d’elevada qualitat. La seva coberta die-cast ofereix protecció i aïllament de 360°, mentre que la ‘tapa’ de protecció anti-pols cobreix els ports no utilitzats. La instal·lació és molt més senzilla i ràpida gràcies al disseny innovador de tres peces i al sistema de gestió de cable més intuïtiu. En entorns amb restriccions d’espai, les entrades de cable de 0 i 90° del mòdul simplifiquen el procés. t


telecomunicacions La revista referent del sector de les Telecomunicacions a Catalunya Publicació bimestral amb edició online i distribució estatal, dirigida a tots els agents del sector s nous

lti el Consu

2010 S L A CION

ROMO P S PACK ra ials pe

spec dors ions e ic d n labora l· o Co C ocis ats i S Feder

Informi-se’n al Departament de Comunicació: telecomunicaciones@feceminte.cat 93 454 59 62 www.feceminte.cat Federació Catalana d’Empresaris Instal.ladors de Telecomunicacions


INSTAL·LA B

Himel by Schneider Electric presenta els nous panells de 19’’LexCom LexCom és una solució senzilla, segura i eficient per a la configuració i connexió de dades, fibra òptica i telefonia, i per a la centralització de la infraestructura d’IT i xarxes

Himel, empresa líder en sistemes d’instal·lació per a material elèctric de Schneider Electric, presenta la seva nova gamma de panells de 19’’LexCom, que es converteix en la millor opció per a instal·ladors, consultors i gestors d’instal·lacions i IT. La gamma LexCom d’Himel by Schneider Electric està formada per tres tipus de panells: els panells de dades, els de fibra òptica i els de telefonia. Tots tenen característiques innovadores, com el sistema Quick Fix i la funció de lliscament, la gestió intel·ligent dels cables i un marcat molt clar. LexCom compta amb algunes característiques que simplifiquen el treball: el concepte “tot en un”, la gestió intel·ligent del cablejat i el muntatge intuïtiu, pràcticament sense necessitat d’eines. El panell de dades de LexCom presenta una configuració frontal de 24 connectors RJ45. També hi ha una versió pre equipada amb connectors, obturadors, porta adhesius i un organitzador de cables

44

a la part posterior. A més, gràcies a la funció Quick Fix, és molt fàcil d’extreure. D’altra banda, el panell de telefonia intel·ligent d’alta capacitat disposa de fins a 50 connectors. Es caracteritza per un marcat clar, una connexió a terra senzilla i segura, una eina d’inserció, i identificació dels cables. I, finalment, el tauler de fibra òptica cobreix totes les necessitats i està disponible en dues versions, una per a la terminació directa i una altra per a connexions. Té capacitat per a 24 fibres i tapes protectores transparents que, alhora, faciliten la visibilitat de l’interior. Les seves principals característiques són: fixació ràpida a la part posterior, rodetes de bobinat, una protecció excel·lent i un marcat clar. LexCom d’Himel by Schneider Electric és una solució completa per a una oficina moderna. El catàleg es pot descarregar des del web d’Himel by Schneider Electric: www.himel.es. t

Solucions d’alta densitat en fibra òptica de R&M

Nous models flexibles i modulars en formats de 1U i 3u per a rack de 19” Les dues noves solucions de Reichle & De-Massari (R&M) són un xassís de tres unitats de rack que permet muntar fins a dotze mòduls de fibra òptica amb una densitat màxima de 288 terminacions per xassís i un subrack d’una unitat de rack que fa possible el muntatge de fins a tres mòduls de fibra òptica amb una densitat màxima de 72 terminacions per xassís. Aquests mòduls són intercanviables entre els dos suports i estan disponibles a tota la gamma de connectivitat, incloent SC, SC-dúplex, SCRJ, ST, FC, LC dúplex, LC quad, E2000 i E2000 Compact. Per oferir una solució que respongui als requeriments de cada aplicació, els mòduls R&M de fibra òptica estan disponibles en tres formats: terminació directa, terminació per fusió i connexió mitjançant MTP

(Solució MPO). Terminació directa: mòduls equipats amb els acobladors i amb un limitador de radi de 35 mm amb tancament per evitar la fuga dels fan-out amb la intenció de permetre l’entrada simultània de fins a dos cables. Terminació per fusió: disponibles amb acobladors i pigtail pre-muntats i amb una safata de fusió de 35 mm. I connexió mitjançant MTP (MPO): tenen un o dos ports posteriors per a la seva connexió a línies de dotze fibres òptiques pre-connectoritzades. La densitat màxima del sistema s’aconsegueix amb el format LC quad, que permet 24 terminacions per mòdul, obtenint una densitat màxima de 12 terminacions per mòdul a la resta de configuracions. t


INSTAL·LA B

Els connectors Micro-D d’AXON ‘ CALBLE obtenen la certificació QPL segons la normativa MIL-DTL-83513 Aquest certificat QPL permet a AXON’ CABLE ampliar la seva gamma de productes i proposar els seus connectors a qualsevol empresa del sector militar que exigeixi aquesta qualificació Des d’ara, Axon ‘Cable Inc està oficialment certificat per fabricar connectors Micro-D amb pas de 0,50 “(1,27 mm) segons la normativa M83513/01, / 02, / 03, / 04, / 06, / 07 , / 08, / 09. Gràcies al seu disseny, els connectors Micro-D compleixen amb les següents necessitats: robustesa, llarga durada de vida, baixa resistència de contacte, rigidesa elèctrica, vibracions, xocs, .. etc. Els connectors Micro-D són dues vegades més petits que els connectors de la família Sub-D i resulten idonis per a les condicions severes que es troben en aplicacions com ara: aeroespacials, militars, indústria, electromedicina o l’off-shore, on l’estalvi de massa, la miniaturització. Tots aquests productes certificats MIL utilitzen la tec-

46

nologia molt fiable del contacte twist pin. Un altre avantatge d’AXON ‘ és la possibilitat d’oferir una solució completa als seus clients. Especialitzat en solucions d’interconnexió avançades, AXON’ porta més de deu anys proposant una gamma Micro-D completa, des dels connectors per a PCB, fins als malls de cables. No només AXON’ fabrica components claus del connector Micro-D (contactes twist-pin, aïllants, juntes, etc ..) sinó que a més el grup AXON’ fàbrica conductors, cables especials i malls complets. Així, AXON’ està capacitat per proposar solucions que redueixen els efectes de les pertorbacions electromagnètiques. t

Alvarion ® introdueix al mercat la primera solució de WiMAX mòbil 802.16e per a bandes no llicenciades BreezeMAX ® Extreme respon a les necessitats de diferents segments i aplicacions verticals de mercat i té com a objectiu enfortir el lideratge d’Alvarion en banda ampla sense fils

Alvarion® estrena la nova solució extrem a extrem per a banda lliure (sense llicència) o bandes gairebé llicenciades BreezeMAX Extreme, que incorpora la tecnologia WiMAX més avançada que existeix en el mercat. BreezeMAX Extreme està dissenyat per ajudar a accelerar el desplegament d’infraestructura de banda ampla en diferents segments de mercat com ara banda ampla rural, residencial o per a empreses, vídeo vigilància o seguretat pública. Entre moltes altres característiques, la nova família de productes BreezeMAX Extreme està optimitzat per a l’espectre de 5 GHz a Europa i l’espectre gairebé llicenciat de 3.65 GHz als Estats Units. Proporciona tots els avantatges d’una completa solució WiMAX 802.16e. Les tècniques avançades MIMO, STC i MMRC implementades en les antenes jun-

tament amb el suport HARQ augmenten la taxa de transferència de les dades i el seu rendiment, mentre que l’ús de canals de 10 i 20 MHz millora la capacitat. BreezeMAX Extreme és una solució altament escalable i flexible i, a més, inclou tècniques complexes de mitigació d’interferències permetent un rendiment robust. Està proveïda també de la funcionalitat requerida de selecció dinàmica i automàtica de freqüències. La cartera completa de productes per a bandes no llicenciades d’Alvarion està formada ara mateix per la nova solució BreezeMAX Extreme i per la família BreezeACCESS VL -una solució punt a multipunt provada en la pràctica i àmpliament desplegada a tot el món. t


INSTAL·LA B

Protecció contra Sobretensions a Instal·lacions Comunes de Telecomunicacions (ICT) – Per Cirprotec Les sobretensions transitòries són pics de tensió que arriben a valors de desenes de quilovolts i una durada de microsegons. Encara que són de curta durada, causen la destrucció dels equips connectats a les diferents xarxes provocant greus danys i interrupcions de servei. El seu origen són els fenòmens atmosfèrics: l’impacte d’un llamp en una instal·lació crea un camp magnètic que provoca sobretensions en un radi de 50 metres.

Les noves tecnologies de telecomunicacions incorporen dispositius molt sensibles a les sobretensions. Per aquest motiu, les noves normatives i reglamentacions reflecteixen aquesta problemàtica i imposen la instal·lació de protectors, tant en xarxes elèctriques com en xarxes de telecomunicacions. Addicionalment, a causa del nou Codi Tècnic d’Edificació, un alt tant per cent dels edificis nous incorporarà un sistema de parallamps, el que agreujarà més les sobretensions rebudes a l’edifici. Tot conductor metàl·lic rebrà una inducció en cas de sobretensió. Aquestes sobretensions viatjaran per la línia i arribaran a tots els equips que estiguin connectats. Per tant, s’han de protegir totes les possibles vies de sobretensió que hi pugui haver en una instal·lació. En el cas de les ICTs, les vies que reben induccions són la xarxa telefònica, antenes i l’alimentació elèctrica. El següent esquema resumeix els productes necessaris per garantir una protecció bàsica de la instal·lació. Aquests productes es situen en el RITS i en el RITI. La figura també reflecteix una protecció complementària instal·lada dins de l’habitatge.

Protecció principal • CT10F (cód. 77801660), instal·lats al RITS per evitar els efectes de les sobretensions induïdes en els cables coaxials de les antenes. Protegeix el transmodulador i els receptors dels habitatges (TVs, PC, ...)

• KPL (cód. 77830070), instal·lats al RITI per evitar els efectes de les sobretensions induïdes en la línia telefònica. Protegeix als receptors d’aquest par telefònic. • CS2-15/230 (cód. 77705211) o NTB (cód. 77703220), instal·lat al RITS per a l’alimentació del transmodulador.

Protecció addicional • NETPRO (cód. según modelo), instal·lats dins de l’habitatge. Protectors per a línies Ethernet CAT5, CAT5E o CAT6. • NTB (cód. 77703220), instal·lats dins de l’habitatge. Garanteixen una òptima protecció oferint un últim esglaó molt a prop dels receptors. Per línies de xarxa elèctrica, telefonia i coaxial, segons model. • CT10 CCTV (cód. 77801670), s’instal·len dues unitats per línia, un a la caseta de control per protegir el receptor d’imatges i un altre al costat de la càmera. Cirprotec, empresa especialista en protecció contra el llamp i les sobretensions, disposa d’una gamma completa i eficaç per evitar danys i pèrdues de serveis, provocats per les sobretensions en les línies de les ICTs. La solució integral oferta al client inclou suport i assessorament tècnic.. t

47


FIRES

WORLD TELECOM 2.009 reflecteix les necessitats i realitats de la nova indústria La fira va acollir 456 expositors de 49 països i hi van assistir més de 2.000 personalitats i visitants. L’establiment d’estratègies de nivell superior encaminades a aprofitar el poder de la tecnologia per millorar el benestar mundial va ser el tema central de la passada edició. Caps d’Estat, ministres, ambaixadors, i executius de tot el món, es van reunir en una setmana que va incloure una sèrie de taules rodones d’alt nivell, reunions i debats sobre el paper de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC). L’objectiu va ser abordar molts dels problemes més urgents del nostre temps, com el canvi climàtic, la recuperació econòmica mundial i la seguretat cibernètica.

48

Empreses, països i regions de tot el món van demostrar les últimes tecnologies en el camp firal. Van incloure una sèrie de pavellons temàtics que es van centrar en àrees clau, com ara Green@ TIC, e-salut, i persones amb discapacitat a través de les TIC. D’altra banda, més de 250 joves de 135 països van prendre part en el Fòrum Joventut d’aquest any, que es va centrar en àrees com les tecnologies i serveis innovadors; New Visions, Política i Reglament, i Escoles de Connexió a comunitats a connectar. t

InstalMat 2.010 coincidirà amb la primera edició de Concepto Baño La propera edició del Saló Integral de Materials per a Instal·lacions, que tindrà lloc del 12 al 15 de maig de 2010 a Barcelona

Es celebrarà de manera simultània amb la primera edició de Concepto Baño, el Saló Europeu del Bany, per aprofitar les sinergies existents entre els dos col·lectius professionals. InstalMat, que ha iniciat ja el seu procés de comercialització, oferirà solucions integrals a instal·ladors i professionals que, per a la seva activitat, necessiten de tots els materials, productes i serveis relacionats amb les instal·lacions, com a enginyers tècnics, arquitectes tècnics, enginyers, arquitectes, constructors, responsables de manteniment, administradors de finques, promo-

tors, magatzemistes i distribuïdors, empreses subministradores i distribuïdores d’energies, i decoradors, entre d’altres. Instalmat també coincidirà amb CONAIF, el Congrés Internacional per a les Instal·lacions i l’Energia. La unió d’aquests dos grans esdeveniments representa un nou avenç per al sector, en constituir un gran punt de trobada dels professionals de les instal·lacions, que englobarà una oferta expositiva integral i el major fòrum de debat i reflexió sobre els temes que marcaran el futur de les instal·lacions. t

Espanya, país convidat de CeBIT 2010 L’organització destaca que és un dels més destacats socis comercials d’Alemanya, que figura entre els 5 primers mercats europeus d’altes tecnologies i que és líder en els negocis amb Amèrica del Sud. Aquest any, el lema és ‘Connected Worlds’, i descriu el ràpid procés de fusió de mons fins ara en gran part separats, gràcies a la força innovadora de les TIC. Les novetats seran “Advanced Office & Conference Solutions”, amb solucions dels sectors de Projecció, Tecnologies de Conferències, processos ofimàtics i Equipament d’oficines; i “Next Level 3D”, que agruparà les tecnologies d’estereoscòpia

tridimensional per a usos cinematogràfics, domèstics i ofimàtics. CeBIT 2010 se celebrarà del 2 al 6 de març a Hannover. La mostra durarà només cinc dies, un menys que en anys anteriors, per reduir els costos dels expositors. Els organitzadors preveuen que la xifra de visitants i d’expositors caurà entre un 20 i un 25%, respecte l’any anterior. t


EMPRESES ASSOCIADES

9 TEKNIC BLANES S.L. Tordera

ANTENAS LECHA Barcelona

A.D.T. TELECOMUNICACIONES, S.L. Montcada i Reixac

ANTENAS NUÑEZ (Diseño Y Desarrollo De Telecomunicaciones, S.l.) Terrassa

ABAD TELECOMUNICACIONS, S.L.L. Barcelona www.abadtelecomunicacions.es

AIE COM. ELECTRONICA., S.L. Montcada i Reixac 50

www.aieservice.com

AIR TV Barcelona ALBERT FONT CLOTAS Sant Pere Pescador ALPE TELEVISIÓ DIGITAL, S.C.P. Cerdanyola del Vallès Anmi Electrodomèstics Castefollit de la Roca www.anmi.cat

ANPA Telecomunicacions i Electrònica SL Barcelona ANSATE, S.C.P. Mataró www.ansate.es

ANTENA RÀPID Badalona ANTENAS BALUN, S.A. Barcelona www.horta-bcn.com/balun

ANTENAS BARCELONA Barcelona ANTENAS DIGISAT Pallejà www.antenasdigisat.com

ANTENAS GAUDI, S.L. Barcelona ANTENAS INSTASER, S.L. Barcelona

AUBANELL REPARACIONS, S.L. Gandesa

COMERCIAL SINGULAR, S.L. Barcelona

AUDIO VISIÓN ELECTRÓNICA Sta. Coloma de Gramanet

COMERCIAL TEL-SAT, S.C. Platja d´Aro

AXP TECNITRONIC, S.L. Sitges

ANTENES GERUNDA, S.L. Girona

BARNASERVEI, S.C.C.L. Barcelona

ANTENAS SABADELL, S.L. Sabadell

www.barnaservei.net

ANTENAS TAPIA Sant Feliu de Llobregat ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES RX SAT, S.L. Cerdanyola del Vallès www.rxsat.com

ANTENES I SERVEIS BARCELONA S.L. Barcelona www.antenes-serveis.com

ANTENES MIRSAT, S.L. Terrassa ANTHENA, S.L. Barcelona AQUÍ ANTENAS, S.L. Sant Adrià del Besòs ARAM TELECOMUNICACIONES, S.L. Barcelona www.aramtele.com

ARTEMI ELECTRODOMÈSTICS, S.L Mora d´Ebre www.artemiservices.com

ASESORES DE TELECOMUNICACIONES JAE, S.L. Barcelona ASISTENCIA TECNICA MALADETA L´Hospitalet de Llobregat ASTRO ANTENAS Barcelona

BECANO INSTAL·LACIONS, S.L. Barcelona www.becano.com BERGADÁ INSTALACIONES, S.L. Sabadell www.bergadainstalaciones. com

BLANCO CARRASCAL, S.L. Barcelona BUIRA TECNICS, S.L. El Vendrell C.M. ROCA TELECOMUNI–CACIONS I SERVEIS, S.L. Gavà CAMOS COMUNICACIONS, S.L. Figueres www.grupcamos.cat

CATESTER, S.L. Cambrils

COMP. ELECT. TELELUX, S.L. El Vendrell www.teleluxsl.com

COMSIS COMUNICACIONS, S. C. Girona www.comsiscomunicacions. com DB SYSTEMS S.C.P. Terrassa www.dbsystems.es

DECIBEL TELECOMUNICACION, S.L Barcelona Delta Toga, S.L Tarragona DIGISERVEI BCN, S.L. Barcelona DIGITAL INS. ELECTRÓNICA, S.L. Barcelona www.antenasdigital.es

DIGITAL TVC Sant Esteve Sesrovires DINESTAR, S.L. Malgrat de Mar DISTRONIC, S.C. Palafrugell www.distronic.tv

ELECTRO GO.AN.CA, S.L. Vilassar de Mar ELECTRODOMÈSTICS ESTEVE, S.L. Maçanet de Cabrenys ELECTROLLAR, S.L. Malgrat de Mar ELECTRONIC INSTALACIONES RUBI, S.L. Rubí ELECTRÓNICA AUSTRALIA, S.C.P Badalona www.electronicaaustralia. com

ELECTRÓNICA BLAYA Igualada ELECTRÓNICA CANALDA Mora d´Ebre ELECTRÓNICA DURO Santa Coloma de Gramenet ELECTRÓNICA F. RIUS, S.L. Sant Pere de Ribes ELECTRÓNICA GIBERT, S.C.P Torredembarra ELECTRÓNICA GONZÁLEZ Castelldefels ELECTRONICA JOAN, S.L. Sant Joan de les Fonts www.electronicajoan.org

CERDANYA SEGURETAT INSTAL·LACIONS, S.L. Puigcerdà

DOMITEL, S.L.L. Vilanova i la Geltrú www.domitel.com

ELECTRONICA LOSADA. S.L. Blanes

CIBERTEL, S.L. Salt

DTT DIGITAL INSTAL·LACIONS, S.C.P Terrassa

ELECTRÓNICA MAXIM MIRANDA, S.L. Lleida

www.viasatvalles.com

ELECTRÓNICA NOVA IMATGE La Seu d´Urgell

www.cibertel.com

CLOVER, S.L. Barcelona CLUB DE LA ELECTRÓNICA Puigcerdà COLL FAVÀ SERVEIS, S.L. Sant Cugat del Vallès

EDISA TELECOMUNICACIONS, S.L. Girona ELECTEL RODRIGUEZ, S.L. Lleida www.electel.es

ELECTRÓNICA OLIVERAS, S.L. Manresa www.videoacustica.com


EMPRESES ASSOCIADES

ELECTRÓNICA RIBES, S.L. Lleida ELECTRÓNICA RODON, S.L. Barcelona ELECTRÓNICA ROMERO Sils ELECTRÓNICA SABOYA, S.L. Cardedeu ELECTRÓNICA SANFER, S.C. Cerdanyola del Vallès ELECTRÓNICA SEVITEL, S.L. Reus ELECTRÓNICA TEIDE Barcelona ELECTRÓNICA TRES TORRES, S.L. Granollers ELECTRÓNICA VIVET Vic ELECTROTÉCNICA FRANCESC FERRER Roses Empitel, S.L Gavà

FOLCH - CARBONELL, S.L. Valls

INSTALACIONES FERREIRA Cornellà de Llobregat

J.C. TECNICS, S.L. Figueres

MONKOTEL, S.L. El Prat de Llobregat

www.jctecnics.com

www.monkotel.com

FREKUENSIA ELECTRÓNICA, S.L. Sta. Coloma de Gramanet

INSTALACIONES GOVAL, S.L. Sabadell

JAIME MORÉ GUASCH Barcelona

MOLINA SERVEIS TÈCNICS, S.L. Barcelona

GINSER, S.L. Girona

INSTALACIONES INSTANTANEAS ACR-3, S.L. Barcelona

www.ginser.com

GO & GO MULTISERVICIOS S.L. Barcelona www.goandgo.es

GRUP BALASCH TELECOMUNICACIONS I SEGURETAT Terrassa GRUPO RED 4 Sistemas de Telecom. S.L. Molins de Rei

ERMENGOL ARMENGOL, S.L. Cervera

INSAGA Barcelona INSTAL AL SERVEI DE LA COMUNITAT, S.L. Barcelona www.instalservei.com

EUROSONIM Alella

Instal.electroniques@gmail. com

www.eurosonim.com

INSTAL·LACIONS QUIM ROCA, S.L. Valls

FELIX PEÑA, S.L. Barcelona

INSTALCARAZ Sabadell

INSTALRAPID VALLES, S.L. Mollet del Vallès

EURO ANTENA, S.C.P. Badalona

FELIU CANALIAS, C.B. Campdevànol

www.iscbarcelona.com

INSTALRAPID, S.L. Mollet del Vallès

INSTAL·LACIONS ELECTRONIQUES Parets del Vallès

EVALBERT, S.L. Sant Andreu de la Barca

JOSEP M. SOLER NOGUER Báscara

INSTALOC, S.L. Barcelona

IMSA, S.C.P. Terrassa

www.esplu.com

Instalaciones y servicios de comunicaciones S.A Barcelona

HISTELEK, S.L. Barcelona

www.empitel.com

ESPLU ELECTRÓNICA, S.L. Esplugues

JOSÉ A. GARCÍA RAIMUNDO Sant Feliu de Llobregat

INSTALGRUP CHIRIVELLA, S.L. Malgrat de Mar

IBERCOM 2 Vidreres

INSTAL-SAT Calella INSTELDAVA, S.L. Sant Feliu de Llobregat INTECSA, S.L. Castellar del Vallès INTELANT, S.C.P. Barcelona

INSTALACIONES BAENAS, S.L. L´Hospitalet de Llobregat

JORDI SARROCA I RIPOLL Miravet

INSTALACIONES SERVISON DOS, S.L Barcelona

GUIMSER ELECTRÒNICA, C.B. Manresa

www.histelek.com

JJ COMUNICACIONS 2006, S.L. Tarragona

INTERFONOS del Vallés, S.L. Sabadell www.interfonosdelvalles.com

ISIEGAS, S.C.P. Premià de Mar ITC COMUNICACIONES, S.L. Barcelona

JRC TELECOMUNICACIONES Piera www.jrctelecomunicaciones .com

JUBANY ABRIL, S.L. S.Mª de Palautordera LABORTRONIC, S.L. Martorell LAFCARR PROJECT & DESIGN, S.L. Vilablareix

NADIR INGENIERÍA SISTEMAS MÓVILES, S.L. Barcelona www.nadir.es

OIDALE, S.L. Vilassar de Mar OLGA BERNARD MADUELL. S.L.N.E. Reus ONA VALLÉS, S.L. Sabadell www.onavalles.com

OSI-SERVILANG, S.L.L. Barcelona PERARRIERA, C.B. Mataró PERE RIGALL DESPLANS Castelló d'Empúries www.telicom.cat

PHONWORLD, S.L. Mataró

LAYSO ELECTRONIC, S.A. Terrassa

PIRE TELECOMUNICACIONS, S.L. Gavà

www.layso.com

www.pire.es

LECHA TELECOMUNICACIONS, S.L. Barcelona

PRISCO ELECTRONICA, S.L. L´Escala

M.FRESNEDA TELECOMUNICACIONS, S.L. Montcada i Reixac

PROMATIC 1996, S.L. Barcelona

www.lafcarr.com

MEGATEL, S.C.C.L. Manresa MICROTELEFONO, S.L. Barcelona MIGUEL PERALTA Barcelona

www.priscoelectronica.es

PUNTAL ELECTRÓNICA Y TELECOM. Gandesa RADIOTECNICA Sta. Perpètua de Mogoda www.radiotecnica.es

RADIO LA PLATA, S.L. Barcelona www.radiolaplata.com

41 anys al servei de l’empresari instal·lador de telecomunicacions

51


EMPRESES ASSOCIADES

RADIO LUZ Vilanova i la Geltrú RÀDIO PEPE, S.A. Palamós Radio Servicio Sepúlveda 102, S.L Barcelona www.lasguias.com/sepulveda

RADIO WATT, S.A. Barcelona www.radiowatt.com

R.C. CONSULTORIA I INSTAL·LACIONS, S.C.P. Mataró www.rc-ci.com

52

REPARATUR TV Aiguafreda

SERTRONIC Palafrugell www.sertronic.tv

SERTRONIC PROYECTOS E INSTALACIONES Premià de Mar www.sertronic-sat.com

SERVITEC, S.C.P Mataró SEVSAT 2000 S.L. Barcelona SIAN ELECTRONICA, S.L. El Prat de Llobregat

SERVEI TÈCNIC BLAU, S.L. Barcelona

SIMAX Lleida

SERVEI TÈCNIC COSTA BRAVA, S.L. (ELECTROLLAR) Sant Feliu de Guíxols

SINCRO TV, S.L. Barcelona

SERVEI TÈCNIC GARCIA - RODA, S.L. Barcelona

www.sincrotv.com

SINOPHOS GROUP LLORET, S.L. Lloret de Mar www.sinophosgroup.com

REYRE, S.L. Sant Feliu

Servei Tècnic Joyma S.L Malgrat de Mar

SO IMATGE MARSINO CAMINAL, S.L. (ELECTRONICA SIMAC) La Seu d´Urgell

RODAMILANS SERVEIS, S.C.P. Les Borges Blanques

SERVEI TÈCNIC MERIDIANA, S.C.P. Barcelona

SO-IMATGE VALVERDE, S.C.P. Cubelles

RODI BCN DISTRIBUCIONES, S.L L´Hospitalet de Llobregat

SERVEIS GLOBALS ELECTRONICS, S.C.C.L. Girona

STAM TELECOMUNICACIONS, S.L. Sant Joan Despí

www.rodibcndistribuciones. es

RONETSA TELECOM, S.L. Mataró SABAT- SAT Tortosa SANT CUGAT TELECOMUNICACIONS S.C.P. Sant Cugat del Vallès SANYÉ ENGINYERIA I TELECOMUNICACIONS Granollers SATECA, S.L. Barcelona www.sateca.com

SATYBIT, S.L. Barcelona SELIGRAT ANTHEL Barcelona

www.sgelectronics.es

SERVEIS INTEGRATS DIGITALS S.L. Barcelona www.serinte.net

SERVEIS TÈCNICS D´ANTENES, S.L. Barcelona www.antenes.cat

SERVICIO JUCA, S.C.P El Prat de Llobregat SERVICIO TÉCNICO ALONSO 98, S.L. Ripollet SERVICIO TÉCNICO CHAROP Barcelona SERVICOLOR Viladecans

www.seligrat.com

SERVICOM REUS, C.B. Reus

SERCO, Servicio Colectivas, S.L. Barcelona

SERVITEC Barcelona

TELECOMUNICACIONES GARGALLO, S.L. Amposta

THE DIGITAL TELE & CO, S.C.P. Barcelona

TELECOMUNICACIONES ILUCTRON, S.L. Sta. Coloma de Cervelló

TKS ELECTRONICS Sant Boi de Llobregat

TELECOMUNICACIONS DIGITALS ALT NIVELL, S.L Barcelona TELECOMUNICACIONS ELECTRÒNICA SONIELEC, S.L. Mataró TELECOMUNICACIONS GATEU, S.L. Lleida

TRIAC ELECTROTÉCNIQUES, S.L. Roses

TELECOMUNICACIONES OPEN SERVICE, S.C.P. Sant Boi de Llobregat TELECOMUNICACIONES SMM, S.C.P. Badalona TELEDECO, S.L. Amposta

TÈCNICS EMPORDÀ, S.C. Castelló d´Empuries TECNOCOLOR T.T. Telecomunicacions, S.L. Igualada TECNOCOM 2006.S.L. Sant Feliu de Guixols TECNOTELE PENEDÈS, S.L. Vilafranca del Penedés TELE - ELECTRON, S.L. Barcelona www.tele-electron.com

TRANSMITEL, S.L. Barcelona

TELECOMUNICACIONS GIRONA, S.L. Girona

TALARN CONSULTING Mollet del Vallès

TARRAGÓ COMUNICACIÓN, S.C.P. Barcelona

TOYSY, S.C.P. Barcelona

www.grupgateu.com

www.tlcsmm.com

TANTIK SOLUCIONS S.L.L. L’Hospitalet de Llobregat

TOT-TELECOS Vilalba dels Arcs

TRES SAT, Inst. Elect., S.C.C.L. Vilanova

www.stam.cat

www.talarnconsulting.com

TOP TÈCNIC, S.L. Empuriabrava

TELEDOMO, S.L. L´Hospitalet de l´Infant TELESAT GAVA, S.L. Gavà TELESAT, TELECOMUNICACIONS Rubí TELETÈ, S.C.P Torredembara www.telete.es

TELEVIDEO TERRASSA, S.L. Terrassa TELNOVA, S.L. Sabadell TELKEN, S.L. Barcelona TELVI-3, C.B. Reus

www.triacelectro.com

TUDELA SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS, S.L.U Molins de Rei www.tudelatelecom.net

UIX CASALS, S.L. Mataró UNIÓN ELECTRÓNICA Mataró VALLÉS SERVICE, S.L. Granollers VESYS- VALLDAURA ELECTRÓNIC SYSTEM Ripollet VEU I DADES SERRA, S.L. Girona VICTOR SO PROFESSIONAL, S.L. Lloret de Mar VILA ELECTRÓNICA C.B.P Figueres www.vilaelectronica.com

VIPS TELECOM, S.L. Barcelona Xavier Roqueta Instalacions Gurb www.xrenginyers.com

ZAPPING EMPORDÀ, S.L. Figueres


SERVEIS

Empreses que ofereixen descomptes importants als associats a Feceminte.

54

La Salle: Corporate Training

OPEL-JColl

Formació tècnica i de gestió empresarial a mesura. Descomptes del 10% en plans de formació per a treballadors d’empreses associades a Feceminte.

Vehicles nous i d’ocasió a preus especials per a empreses associades a Feceminte.

Cros i Massó Disseny gràfic i comunicació. Desenvolupament, gestió i manteniment de llocs Webs. Tarifes especials per a les empreses associades a Feceminte (Web Hotel.)

La Caixa Condicions financeres especials. Acord específic amb l’empresa PROMAX i exclusiu per a empreses federades per a la compra d’equips de mesura mitjançant renting o leasing.

Jordi Vilaró Corredor d’Assegurances Assegurança de responsabilitat civil que respon a tots els paràmetres i obligacions definides per la llei en matèria de Registres professions. Tarifa especial per a empreses associades a Feceminte.

seprela xxi Prevenció de riscos laborals. Assessorament i descomptes especials per a empreses associades a Feceminte.

Pimec Telefónica – ADSL Sol·licitant una nova alta de línia ADSL, gaudirà d’un estalvi durant les 12 primeres quotes.

Movistar Condicions individualitzades i atenció personalitzada. Descompte trucades nacionals a partir de 13,5 % Descompte trucades internacionals 35% Descompte SMS nacional 60% Mòduls nombres propis i nombres Movistar: Gratuït.

Solred Descompte de 0,039 Euros per litre de gasoli. Descompte de 0,018 Euros per litre de gasolina.

SolRed-Vía-T Preu exclusiu PIMEC 38 Euros (IVA inclòs.) Validesa de 5 anys sense quotes de manteniment .

El portal web de referència del sector a Catalunya

Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ

Ampli contingut Intranet millorada per al federat i el Soci Col·laborador Informació corporativa Revista ‘Telecomunicacions’ online Sala de premsa Notícies del sector I molt més!

Entri i descobreixi grans possibilitats al seu abast.


Agra茂m el suport dels nostres Socis Col路laboradors