Lärumkatalog 2021

Page 1

Till Dig som stöder personer i behov av stöd i inlärningen

2021

En del r r me behöve få för att cket lika my

SINNESMATERIAL HJÄLPMEDEL SPRÅKSTIMULERING MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP

FACKLITTERATUR LÄTTLÄST DELAKTIGHET I SAMHÄLLET Lärum är en del av FDUV, intresseorganisationen för personer med intellektuell funktionsnedsättning


INNEHÅLL SINNESMATERIAL 04 HJÄLPMEDEL 08 SPRÅKSTIMULERING 12 MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP

16

FACKLITTERATUR 17 LÄTTLÄST 18 DELAKTIGHET I SAMHÄLLET 20 PRODUKTLISTA 24

Lärums pedagogiska verksamhet finansieras med bidrag från STEA. Lärums materialproduktion finansieras med bidrag från Brita Maria Renlunds stiftelse. Ombrytning: Kustmedia Ab Tryckeri: KTMP 2020

www.larum.fi www.shop.larum.fi


EN HJÄLPANDE HAND

D

u håller nu Lärums förnyade materialbroschyr i handen och vi hoppas att den ska hjälpa dig i ditt dagliga arbete eller i vardagen. Vi vill sprida information om läromedel, material och hjälpmedel som kan vara till nytta för personer med behov av stöd i inlärningen samtidigt som vi ger konkreta tips och råd inom olika områden. Läs till exempel våra pedagogers tips om tidshantering på sida 10 eller hur du kan främja delaktighet i samhället på sida 20 och framåt. Av oss kan du också få handledning kring inlärning och hur specialpedagogiskt material och olika hjälpmedel kan stöda den enskilda individens inlärning. Handledningens innehåll varierar beroende på behov och situation och vi riktar oss till utbildningspersonal inom alla stadier, personal från sociala området och anhöriga. Tveka inte att ta kontakt, all handledning är helt kostnadsfri. Vi försöker tillgodose behovet av nivåanpassade läromedel och uppdaterar vårt utbud av material hela tiden. Via vår webbshop kan ni enkelt köpa materialet. Om ni har önskemål eller förslag på något läromedel eller material som saknas i vårt utbud så får ni gärna vara i kontakt med oss! Via den digitala enkäten på https://webropol.com/s/material2021 eller genom att skanna QR-koden nedan kan ni enkelt ge feedback eller lämna önskemål. Jag hoppas att ni tar er tid att svara på den korta undersökningen.

Tack för er feedback!

Malin Sandström Teamledare malin.sandstrom@larum.fi 050 557 27 67

HÄLSNING FRÅN DISTRIBUTION OCH BESTÄLLNING

R

ing eller mejla om du har frågor kring leverans, beställningar eller annat du funderar på. Kom ihåg att meddela faktura- och leveransadress då du gör din beställning. Uppge alltid referens vid beställning så sker faktureringen smidigt för båda parterna. Kom även ihåg att ett paket uppbevaras endast 7 dagar på posten innan det returneras till oss igen. Vår leveranstid är 3 dagar till 4 veckor. Vi reserverar oss för prisändringar och eventuella tryckfel.

Anki Hagstrand Försäljningssekreterare forlaget@larum.fi 040 653 97 76


SINNESMATERIAL HÅLL FOKUS En del barn eller vuxna som vi möter har i större eller mindre utsträckning svårt att hålla fokus. Det kan märkas genom att personen snabbt byter från ett samtalsämne till ett annat eller att personen har svårt att genomföra aktiviteter i lugn och ro eller har svårt att vänta på sin tur. Andra igen kan ha svårt att komma igång med aktiviteter och behöver puffas på för att börja fokusera på det viktiga. För att vi ska kunna hålla oss fokuserade behöver centrala nervsystemet vara på optimal nivå. För att hållas på rätt nivå kan man ta hjälp av väckande eller dämpande sinnesstimulans.

Det är naturligtvis individuellt hur man reagerar på olika stimuli, men i stort kan man göra följande indelning: Väckande stimuli: Intryck som fås via syn, lukt, smak, hörsel, rörelse (känsel- och balanssinnet), snabb beröring (känselsinnet). Dämpande stimuli: Intryck som fås via rörelse i riktning fram-och-tillbaka (balans), djupa tryck (led- och muskelsinnet), vibrationer (led- och muskelsinnet), långsam beröring (känselsinnet). Med andra ord kan man på olika sätt med hjälp av olika sinnesmaterial påverka hur en person kan hålla sig fokuserad eller för att uppnå bättre fokus.

LÄS MER!

Sinnesintryck och omvärldsuppfattning vid autism och Aspergers syndrom 27,80 € (exkl. moms 25,27 €)

Handlar om de problem sensorisk perception spelar för personer med autism - så som de själva beskriver dem.

4

Introduktion till Lågaffektivt bemötande

Värt att veta om koncentrationssvårigheter

11,00 € (exkl. moms 10 €)

13,00 € (exkl. moms 11,82 €)

Boken riktar sig till Dig som jobbar inom skola, vård och omsorg, men även till dig som är förälder och upplever att du behöver kunna mer för att klara av vardagen med ditt barn.

En beskrivning av hur koncentrationssvårigheter kan se ut hos yngre barn och vilka konsekvenserna är. Boken riktar sig till pedagoger inom småbarnspedagogiken.


Tanglarna är bra för motoriskt nervösa händer. Genom att sitta och vrida på en tangle kan det vara lättare att få koncentration och fokus.

Tangle Texture

Tangle Fuzzy

Tangle Therapy

Tangle Relax

5,60 € (exkl. moms 4,52 €)

5,60 € (exkl. moms 4,52 €)

12,10 € (exkl. moms 9,76 €)

10,90 € (exkl. moms 8,79 €)

Tangle Junior Metallic

Tangle Texture Metallic

Tangle JR

5,60 € (exkl. moms 4,52 €)

5,60 € (exkl. moms 4,52 €)

5,60 € (exkl. moms 4,52 €)

Squichy boll 5 € (exkl. moms 4,03 €)

Taktil och mjuk att klämma på och behagligt att känna hur innehållet flyttas runt vid tryck. Lätta att greppa tack vare att bollen är mjuk och knottrig.

Tuggtopp för penna 5 € (exkl. moms 4,03 €)

Tugghalsband, Legogubbe 23 € (exkl. moms 18,55 €)

Hörselskydd 19,50 € (exkl. moms 15,73 €)

Hörselskydd för elever som behöver ha tystnad, lugn och ro. Eleven får lättare att koncentrera sig på sitt arbete. Utestänger störande ljud. Enkla att justera så att de passar elevens huvud. Kåpans storlek är 10,5 x 8 cm.

Sinnesbalans 6 € (exkl. moms 4,84 €)

Vänd den upp och ner. Följ bubblorna på väg ner mot botten. Rogivande, lugnande och avslappnande. Rörelser som fängslar och fascinerar. Säljs i osorterade färger.

Fidgetsnurra för pennor 2 € (exkl. moms 1,61 €)

För fingrar som behöver vara sysselsatta. Snurra, skruva och pilla. Säljs i osorterade färger.

Tugghalsband, Brick 18 € (exkl. moms 14,52 €)

Tuggsaker är hjälpmedel som ökar fokus och koncentration. Tuggrörelsen är lugnande och det är bra att bejaka den, med ett hjälpmedel som är gjort för ändamålet. Säljs i osorterade färger.

5


SINNESMATERIAL BOLL- OCH TYNGDPRODUKTER Förutom att hålla oss på en lagom nivå av sinnesbelastning, så finns det även andra saker som gör att vi mår bra. En viktig faktor är sömnen. En del har svårt att somna eller sover lätt utan den djupa sömnen. En del upplever att en dålig sömn leder till koncentrationssvårigheter, stressymptom, ångest, depression eller allmän psykisk och motorisk oro. Om det finns en störning i hjärnans mottagning eller bearbetning av beröring, kan hudkontakt upplevas både smärtfullt och mycket stressande. Punktvist tryck i kombination med vikten av de många bollarna i Protacs produkter ger kroppen en ständig uppdatering av kroppens yta, vilket har en mycket lugnande effekt, samtidigt som det stimulerar kroppsuppfattningen. Ett annat viktigt sinne är led- och muskelsinnet, som också kallas för proprioceptiva sinnet. Ledoch muskelsinnet hjälper oss att uppfatta hur vår kropp rör sig. De signaler som leder och muskler sänder till hjärnan lugnar nervsystemet. Intui-

Kontakta oss om du vill bekanta dig med bollprodukterna. Produkterna kan du hyra före du gör ett köpbeslut. Boka tid för att komma och bekanta dig med utbudet.

tivt använder vi ofta led- och muskelsinnet till att skapa ro. Om man är rastlös, hjälper det att promenera en stund. Är man otålig, sitter man oroligt på stolen eller vippar med en fot, vilket är vardagliga exempel på att vi använder muskeloch ledsinnet till att skapa lindring och ro. När bollarna i Protacs produkter ger tryck på leder och muskler, sänds signaler till nervsystemet, och hjärnan uppfattar det som att det sker en rörelse. Därför kommer vikten av bollarna att upplevas som lugnande.

Annika Martin Kurskoordinator vid FDUV Ansvarig för uthyrning av boll- och tyngdprodukter annika.martin@fduv.fi 040 567 92 57

BALANSERA MER!

Stimulera sinnen med rörelse! ...och håll balans mellan vila och aktivitet

Prislista för uthyrning: Bolltäcke, vuxen: 20 €/vecka Bolltäcke, junior: 10 €/vecka Bollväst: 10 €/vecka Bolldyna: 5 €/vecka Rekommenderad tid för uthyrning är minst 2 veckor. Maxtid är 2 månader. Hyrestagaren står för transport- och postkostnader. Täcken används alltid med hygienskydd.

6

Aktivitetskort Motorik och rörelse

Aktivitetskort Rastlekar

58 € (exkl. moms 46,77 €)

58 € (exkl. moms 46,77 €)

Innehåller 48 olika övningar och är tänkta att underlätta det dagliga behovet hos barn att få röra på sig.

Där lek erbjuds som rastaktivitet ökar rörelseglädjen, gemenskapen och koncentrationen - samtidigt som konflikterna minskar. Rastlekar innehåller 50 kort med aktiviteter.


Bolltäcke Calm Junior 3,5 kg

Myfit bollväst junior

528 € (exkl. moms 420 €)

384,40 € (exkl. moms 310 €)

Bolldyna 25 mm eller 38 mm

Bekanta dig med hela vårt utbud av tyngdtäcken på shop.larum.fi. Våra täcken är av god kvalitet. De håller tvätt och slitage och har lång livslängd.

MyFit Bollväst M/L

115 € (exkl. moms 92,74 €)

446,40 € (exkl. moms 360 €)

Det punktvisa trycket ger sinnesro och lugn. Bolldynan är ett bra hjälpmedel för barn med fysisk oro och ADHD-problematik. Finns i färgerna; Dusty green, Lime, Aqua och Mörk grå.

En sinnesstimulerande väst med tyngder, ger en lugnande effekt och ökar känslan av säkerhet och välbefinnande.

SenSit standard stol 1612 € (exkl. moms 1300 €)

Sensit straight stol 2356 € (exkl. moms 1900 €)

KneedMe knätäcke 372 € (exkl. moms 300 €)

KneedMe knätäcket ger punktvis tryck på huden för att stimulera på djupet. Knätäcket används i famnen på en sittande person. Finns i två format. En mer lämplig för seniorer och en för barn och skolungdom. Finns i färgerna; Dusty green, Lime, Aqua och Mörk grå.

Ground me golvdyna 10 cm 155 € (exkl. moms 125 €)

Ground me golvdyna 20 cm 173,60 € (exkl. moms 140 €)

För rastlösa fötter eller att sitta på exempelvis i samlingar. Finns i färgerna Dusty green, Lime, Aqua och Mörk grå.

SenSit standard fotpall 248 € (exkl. moms 200 €)

Stol som ger en skön omslutande känsla av trygghet. Används med fördel inom skola, psykiatrin, boende och i hemmet. Fotpallen kan användas tillsammans med SenSit stolen som ben-/fotstöd, eller ensam som pall t.ex. för barn. Finns i flera olika färger.

7


HJÄLPMEDEL INLÄRNINGSMILJÖ Inlärningsmiljöer finns det överallt. Inte bara i skolan, utan även i hemmet, på arbetsplatser och på många andra ställen. Många saker kan störa inlärningen, till exempel motivation, behov av stöd, oro och inlärningssvårigheter. Det gäller att hitta en fungerande rutin.

Här presenteras några saker att fundera på. Skolarbete hemma med barn i behov av stöd en handledning åt dig som förälder

av Fredrika Nyqvist ISBN: 978-952-7099-33-9 2020. Lärum-förlaget Ab

R! LÄS ME

te i hem e b r a l o k fi/ ...om s .larum. w w w å r miljö p dninga e l d n a h

8

Struktur: Gör ett tydligt och synligt schema. Ett strukturerat schema hjälper den som till exempel har svårt med tidsuppfattningen, eller den som har koncentrationssvårigheter. Placera schemat på en synlig och central plats så att det hålls i aktivt medvetande. Tidshantering: Fundera på hur lång tid som ägnas åt en mer krävande uppgift. Inlärningspass skall som regel vara betydligt kortare i hemmiljö än lektionstiden är i en skola. Redan 15-20 minuter kan vara väldigt krävande för någon, medan andra kan sitta en längre stund med samma uppgift. Använd tidshjälpmedel! Det fysiska rummet: Välj en specifik plats där uppgifter som kräver tankearbete utförs. Det skapar trygghet och arbetsro. Allt material och alla konkreta hjälpmedel samlas vid denna plats. Då måste inte arbetet avbrytas för att leta saker. Som regel har de flesta nytta av att man plockar bort så många störande element som bara möjligt. Undvik skrikiga färger, bilder, små saker, fladdrande gardiner och brokiga mönster som stör. Konkreta hjälpmedel: Det finns bra material, verktyg och hjälpmedel att tillgå, när man försöker skapa en så gynnsam miljö för inlärning som man bara kan. I denna katalog presenteras en del av de material som finns i Lärums sortiment. Ta också gärna kontakt med oss på Lärum om just Du har funderingar kring olika inlärningssituationer.


Rätt penngrepp förebygger skrivsvårigheter och ger ett avslappnat tag om pennan. Fungerar även för vänsterhänta. Nyheter för i år är:

Penngrepp, Pointer grip

Penngrepp, mjuk, trekantig

Penngrepp, Fjäril

2 € (exkl. moms 1,61 €)

2 € (exkl. moms 1,61 €)

2 € (exkl. moms 1,61 €)

Bekanta dig med hela sortimentet av penngrepp på shop.larum.fi

Läsverktyg Läslinjaler och lässidor underlättar vid lässvårigheter. Alla läsare har en individuell upplevelse av hur kontrasterna fungerar. Pröva exempelvis på vår nyhet Färgad överläggssida 5 € (exkl. moms 4,03 €) Färgade lässidor kan enligt vissa forskare motverka visuella perceptuella problem.

Hörlur Toobaloo

Bekanta dig med hela sortimentet av läsverktyg på shop.larum.fi

7,50 € (exkl. moms 6,05 €)

Clearboard + whiteboardpennor 10-pack 35 € (exkl. moms 28,23 €)

Kraftiga, transparenta plastfickor som är kantade med tyg i fem olika färger. Lägg in ett arbetsblad, skriv med whiteboardpenna och återanvänd sen arbetsbladet. Storlek. A4.

TRÄNA MER!

Med hörlur Toobaloo hör du själv hur andra hör din röst. Passar för nybörjarläsare, elever som lär sig ett främmande språk, elever med speciella behov. De auditiva eleverna lär sig bättre, när de hör sig själva läsa. Ett mycket viktigt hjälpmedel för logopeder och talpedagoger. Längd: 16 cm.

Öva upp förmågan att orientera i omgivningen.

BAS Ser du? A 7,50 € (exkl. moms 6,82 €)

BAS Ser du? B 7,50 € (exkl. moms 6,82 €)

BAS är en serie arbetsböcker som tränar grundläggande färdigheter, så som visuell diskrimination, visuella spatiala relationer, visuell figurbakgrund, visuellt minne, visuellt sekvensminne och visuell helhet. Det finns också övningar som tränar finmotoriken.

9


HJÄLPMEDEL HANTERA TIDEN Mycket av vår vardagskunskap bygger på användningen av tid. Tid är mycket mer än att lära sig klockan. Tiden är vårt sätt att orientera i omgivningen och i livet. Vi måste ge personer med språkliga svårigheter eller andra funktionsnedsättningar så goda förutsättningar som möjligt att hantera tidsuppfattning och tidsuttryck. Tiden är dels cirkulär, med dygnet, veckan och året som återkommer och upprepas enligt ett bestämt mönster. Men tiden är också linjär, då vi lägger in händelser på en kronologisk tidslinje. Dessa två dimensioner kräver mycket av hjärnfunktionerna. Dåtiden baseras på minnen. Personer med minnesproblem, har per definition därför svårt med tid. Nutiden baseras på sinnen. Många personer med språkliga svårigheter, funktionsvariationer och psykiska utmaningar av olika slag, lever mer i nuet. De bygger

R! LÄS ME

och attning f p p u s d dning ...om ti ärums handle r ck i L rsone tidsuttr y som stöder pe eter: åt dig svårigh a g li k å r med sp w.larum.fi/ ww r dninga handle

10

sin tillvaro på talat språk och de sinnen som för tillfället är aktiva. Framtiden baseras på tankar, drömmar och visioner. Framtiden existerar inte om man inte kan föreställa sig den på ett abstrakt plan. Många personer har på olika sätt svårt med abstrakt tänkande. Tidsmedvetenhet är inget vi människor har medfött. Det är i sociala och kulturella sammanhang som vi lär oss vad tid är. Alla barn behöver ett positivt och uppmuntrande socialt sampel med tidsmedvetna vuxna, för att börja bygga sin egen tidsidentitet.

PeM Fredrika Nyqvist Pedagogisk handledare Specialpedagog fredrika.nyqvist@larum.fi 050 360 21 68


TIDSHJÄLPMEDEL Time Timer PLUS Vit 5 min, 20 min, 60 min eller 120 min 64 € (exkl. moms 51,61 €)

Tid kan vara abstrakt, men med Time Timer blir det konkret. Time Timer gör det enkelt att se hur lång tid det är kvar. Det färgade fältet blir mindre när tiden går. När tiden är slut piper det några gånger. Ljudet går också att stänga av. Vad hinner du på 5, 20, 60 eller 120 minuter? Mycket viktigt hjälpmedel för logopeder och talpedagoger. Bredd: 14,5 cm Höjd: 18 cm.

Magnetisk Time Tracker + LH

Kalender 2021 A4

Mitt år

37,20 € (exkl. moms 30 €)

7,20 € (exkl. moms 5,81 €)

25 € (exkl. moms 22,73 €)

Nu kan du slippa frågan: Hur länge är det kvar? Ställ den på bordet, det finns ett stöd på baksidan. Eller häng upp den på väggen! Lätt att programmera, från 1 minut till 24 timmar. Med färgerna, grönt, gult och rött, ser man hur lång tid det är kvar. Handledning medföljer. Ni behöver 4 AA-batterier. Storlek: 18 x 12 cm.

Kalender 2021 A3

Almanacka i liggande A4-format med en veckas dagar per uppslag. Olika färger på dagarna underlättar orienteringen. Du fyller själv i datum och kan skriva, rita eller använda pictogram.

LÄR MER!

10,30 € (exkl. moms 8,31€)

En överskådlig månadskalender där dagarna är färgkodade enligt: måndag grön, tisdag - blå, onsdag - vit, torsdag brun, fredag - gul, lördag - rosa, söndag röd. Datumsiffrorna är stora och tydliga. Kalendern har också de finlandssvenska namnsdagarna samt helgdagar och flaggdagar utmärkta.

Räkna med TID

Månaderna

54,40 € (exkl. moms 49,45 €)

8,50 € (exkl. moms 7,72 €)

Ett kopieringsunderlag för arbete med tidsbegreppet och klockan. Uppgiftssidorna är uppdelade i olika tema: Lär känna klockan, Tiden går, Ange tiden med ord, Hur lång tid? och Året.

I det här arbetshäftet presenteras årets tolv månader. Varje månad är illustrerad med en bild för diskussion, som knyter an årstiden. Månaden presenteras på ett uppslag där layout och vissa uppgifter är återkommande. Det finns en eller flera matematiska vardagsproblem som passar till månaden. Häftet tar också upp årstiderna.

11


SPRÅKSTIMULERING VÄGARNA TILL LÄSNING SER OLIKA UT Läskunnigheten ska inte förbises eller underskattas på grund av en intellektuell funktionsnedsättning, även om det ibland är en stor utmaning att bli läskunnig. Det är ingen skillnad om nivån är igenkänning av eget namn och exempelvis logotyper, eller om man uppnår ett läsflyt som stöder en fungerande läsförståelse. Det finns alltid mycket gott att hämta från läsandet. Läskunnighet ger personer med inlärningssvårigheter en ökad chans till delaktighet. Det är viktigt att delta i inkluderad utbildning, delta i digitala miljöer, få en plats i arbetslivet, och uppnå tillräcklig självständighet i sitt liv. Om en person exempelvis har brister i arbetsminnet, betyder det att personen har svårt att hålla bokstäver och ord i minnet så länge, att texten får betydelse. På grund av det svaga arbetsminnet har man en svag fonologisk medvetenhet. Fonologisk medvetenhet handlar om förståelsen för att ord är byggda av olika ljud, och att bokstäverna representerar dessa specifika ljud. Därför är det viktigt att använda de styrkor som finns. Finns det exempelvis ett gott visuellt minne? Då kan man se ord som en hel bild istället för att

R! LÄS ME för

g nlärnin i s ä l n m ...o d Dow de m r e person rums handle m i Lä .fi/ syndro w.larum w w å ning p ledningar hand

12

se dem som flera separata bokstäver. Denna styrka går bra att använda inom lästräning. Studier visar att intensiva och systematiska lästräningsprogram verkligen har effekt. I ju yngre ålder interventionen görs, desto större effekt. Och ju yngre barnet är desto mer långvariga är de positiva effekterna. Lästräningsprogram kan göras om och om igen, i alla skeden av livet. Och även om nivån som har uppnåtts inte är så hög, så är det värt att upprätthålla den.

LÄS MER! Vägar till läsförståelse, texten, läsaren, samtalet 42 € (exkl. moms 38,18 €)

Elever har allt svårare att förstå vad de läser. Denna bok beskriver tre olika modeller för strukturerad undervisning i läsförståelse.


BÖRJA SPRÅKA!

Bokstavslådan med mera

Kul med stavelser

49,60 € (exkl. moms 40 €)

28,50 € (exkl. moms 25,91 €)

Bokstavslådor med gemener och versaler. Bokstavskorten är 40 mm höga. De varierar något i bredd, t.ex. har i ett smalt kort medan m är bredare. Det ger eleven rätt ordbild. Två trälådor med fack håller reda på bokstäverna. Sammanlagt 520 bokstäver, var och en i antal efter hur vanligt förekommande de är i vårt språk. Med bokstavslådorna följer ett skrivbräde av trä.

Kul med stavelser är ett kopieringsunderlag med vilket du kan tillverka läsinlärningsspel. Barnen får arbeta med diskussion och reflektioner kring språkets struktur. Syftet är att få en förståelse för hur ord byggs upp med hjälp av stavelser som språkliga byggstenar, och hur stavelserna används för att automatisera läsning och skrivning. Spelet består av tre nivåer som går från ljudenliga ord som är uppbyggda konsonant-vokal-konsonant-vokal, till konsonantmöten med dubbelteckning, konsonantkluster och ljudstridiga ord.

Skrivkort 1, 2, 3, 4 och Skrivkort med mera 12 € (exkl. moms 9,68 €)

32 små kort, med bilder, i varje förpackning. Ta ett kort, stava ordet med hjälp av bokstäverna i Bokstavslådan beta-4370. Vänd på kortet och där finns ordet stavat med likadana bokstäver som i bokstavslådan. Rätta och pröva nästa kort. Berätta, rita, skriv och måla till korten.

Aktivitetskort Språk i förskolan 58 € (exkl. moms 46,77 €)

Lådan innehåller 50 aktivitetskort. Korten är sorterade efter områdena Språklig medvetenhet, Lyssna, Tala och berätta samt Skriftspråk, symboler och ordförråd. På ena sidan av kortet finns en berättande text vilken kan läsas högt för barnen som inledning till aktiviteten. På andra sidan av kortet finns information till dig som pedagog. Här finns förtydligat vilket övergripande mål aktiviteten uppfyller, det är också tydligt beskrivet hur aktiviteten ska genomföras och vilket material som behövs.

MIXAT i matte och svenska A och B 34 € (exkl. moms 30,91 €)

29 arbetsblad i ett kopieringsunderlag. Tränar det matematiska språket, som ger en god grund för vardagliga situationer.

13


SPRÅKSTIMULERING LÄROMEDEL FÖR MODERSMÅLET

Läsa Lätt fakta om djur 1 och 2

Läsa Lätt läsförståelse Fakta om djur

23 € (exkl. moms 20,91 €)

Läsa Lätt Fakta om djur är en serie lättlästa böcker, som var och en presenterar ett av våra vanligaste djur. Böckerna innehåller intressanta och spännande fakta. De realistiska och detaljerade bilderna ger ett tydligt stöd i läsningen. Korta textrader och ett avslutande faktauppslag hjälper elever som är i början av sin läsutveckling.

Box Träna svenska

Box Läsförståelse

5,45 €/st (exkl. moms 4,95 €)

5,45 €/st (exkl. moms 4,95 €)

Träna svenska är en serie arbetsböcker med fokus på grundläggande språkfärdigheter. Häftena tar upp olika områden i ämnet svenska.

BOX Läsförståelse är en serie häften med lättlästa texter och läsförståelsefrågor. Här finns olika texttyper, både fakta och fantasi, vardagsberättelser och sagor. Nivå 1 har 3-5 rader per sida, frågor i direkt anslutning till texten, max 340 ord.

Läsförståelse MINI 8 € (exkl. moms 7,27 €)

Den populära serien Läsförståelse utökas med delen mini. Detta är en del som kan användas inom småbarnspedagogiken.

14

8 € (exkl. moms 7,27 €)

En arbetsbok bestående av tio lättlästa texter med tillhörande uppgifter. Innehåller texter som är hämtade ur Läsa Lätt Fakta om djur 1 och 2.

TRUGS

Serien TRUGS utökas nu med tre kortlekar som tränar specifika ljud:

sj-ljudet tj-ljudet sj- och tj-ljudet 22 €/st (exkl. moms 17,74 €)

Spelen bygger inledningsvis på så kallade minimala par av ord med sjeller tj-ljud. Spelarna får öva på vilka stavningsmönster som representerar dessa båda språkljud.


SVENSKA FÖR PERSONER MED ANNAN SPRÅKBAKGRUND Öva svenska 1 - Språkträning för nyanlända Öva svenska 2 - Språkträning för nyanlända 13 € (exkl. moms 11,82 €)

Öva svenska är ett tydligt förstamaterial med långsam progression. Ett stort antal detaljrika illustrationer konkretiserar innehållet. Serien består av allt-i-ett-böcker. Utvalda övningar är inlästa och ljudet finns tillgängligt kostnadsfritt på nok.se/ovasvenska. Öva svenska möjliggör för eleven att arbeta på egen hand

LÄS MER!

Nyanlända elever – undervisning, mottagande och flerspråkighet

Lär dig - Läs

Lär dig - Ord

19,60 € (exkl. moms 17,82 €)

19,60 € (exkl. moms 17,82 €)

Ett läromedel i läsförståelse. Det riktar sig till nyanlända elever i åk 7-9 och språkintroduktion. Varje text finns på tre svårighetsnivåer vilket möjliggör för elever som kommit olika långt i sin språkutveckling att samtala kring samma text och därmed lära av varandra. Inloggningskod hittar du på bokens första sida.

Ett läromedel i ordförståelse. Det riktar sig till nyanlända elever i åk 7-9 och språkintroduktion. Boken bygger upp ordförråd utifrån sju olika teman, till exempel Min familj, Ute i naturen, och Resor. Detta sker med övningar som till exempel att koppla begrepp till bilder, att placera ord i rätt ordföljd och att använda rätt tempus för nu och då. Eleven får även möjlighet att kontinuerligt jämföra svenskan med sitt modersmål.

36 € (exkl. moms 32,73 €)

Konkret, för pedagoger som vill utveckla ett funktionellt vardagsspråk för nyanlända elever.

ENGELSKA TRUGS box 1,2 och 3 Engelska 88,50 €/st (exkl. moms 71,37€)

Passa ihop adjektiv med deras motsatsord till exempel open – closed, big – small, hot – cold. Lärarhandledningen innehåller flera tips och idéer om spelmöjligheter: Memory, Surprise!, Who’s got the opposite?, Telling a story ... Innehåller: 132 spelkort och lärarhandledning.

Adjectives and opposites 22 € (exkl. moms 17,74 €)

Passa ihop adjektiv med deras motsatsord till exempel open – closed, big – small, hot – cold. Lärarhandledningen innehåller flera tips och idéer om spelmöjligheter: Memory, Surprise!, Who’s got the opposite?, Telling a story ... Innehåller: 132 spelkort och lärarhandledning.

15


MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP

Tiokamrater

Mattememory

12,40 € (exkl. moms 10 €)

16 € (exkl. moms 12,90 €)

Övar huvudräkning och grundläggande taluppfattning. Gör lekfulla spel eller individuella övningar.

Se talbilder och öva taluppfattning. 3 olika kortlekar: Blå kortlek (taluppfattning 0-10), Grön kortlek (addition och subtraktion 0-10), Röd kortlek (tiotalsövergång 0-20).

Spindelmatte Åk 2-6, kopieringsunderlag 54 €/st (exkl. moms 49,09 €)

I centrum är läraren (spindeln) som skickar eleverna till olika stationer där de får lösa en uppgift. Uppgifterna uppmuntrar till resonemang och eleverna bör därför få lösa dem i par eller i mindre grupp.

Förklara för mig Arbetsuppgifter i fysik och kemi

Aktivitetskort - Naturvetenskap i förskolan - Matematik i förskolan - Teknik i förskolan

QUICK RESPONSE Singaporemetoden Blockmodellen

58 € (exkl. moms 46,77 €)

Blockmodellen är ett sätt att visuellt organisera information som finns i textuppgifter. Bilden hjälper eleverna att lättare se vad som finns, vad som saknas och vad som söks. Till varje uppgift finns en tillhörande QR-kod som leder till en video där du ser hur uppgiften löses steg för steg.

50 kort per låda. På ena sidan av kortet finns uppstarten till aktiviteten beskriven. Texten kan läsas högt för barnen. Till texten finns det bilder på kortet som är kopplade till aktiviteten. På andra sidan av kortet finns information till dig som pedagog.

LÄS MER!

... och kartlägg kunskaperna:

18,50 € (exkl. moms16,82 €) Nina Aspegren, Conny Granqvist

Matematikens grunder, kvalitativ kartläggning 35,40 € (exkl. moms 32,18 €)

Analysschemat består av 110 matematiska områden och stödjer läraren att utvärdera sin undervisning. Forskning visar att det är komplicerat för läraren att fånga hur elever i matematiksvårigheter utvecklar sina förmågor och färdigheter. Boken är framtagen för att hantera problematik kring hur lärare kan dokumentera elevernas utveckling.

16

NYHET FRÅN LÄRUM

Förklara för mig – arbetsuppgifter i fysik och kemi 11,50 € (exkl. moms 10,45 €)

Kompletterande arbetshäfte till Lärums 15 filmer i fysik och kemi, Förklara för mig. Varje film behandlas med tre uppgiftstyper: Frågor till filmen, Uppgifter och Undersök och upptäck. Arbetshäftet riktar sig till ungdomar och unga vuxna i behov av stöd. Detta passar utmärkt för elever inom specialundervisningen som behöver repetition och tid för eftertanke. Filmerna i serien Förklara för mig hittar ni på Lärums hemsida www.larum.fi/forklaraformig. Filmerna kräver ingen registrering eller inloggning och de kan användas helt kostnadsfritt.


FACKLITTERATUR

Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro 32 € (exkl. moms 29,09 €)

Flickor med autism och ADHD 35 € (exkl. moms 31,82 €)

Problematisk skolfrånvaro är ett växande problem i våra skolor. Den här boken presenterar hur man kan förstå problematisk skolfrånvaro utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt. Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro utgår från att det är förhållningssättet och miljön runt eleverna som behöver förändras för att främja skolnärvaro.

Hur är det att vara flicka med autism och/eller ADHD? Hur påverkar autism och ADHD en flickas psykiska hälsa, skolgång, vardagsliv, samspel och vänskapsförhållanden? Traditionellt har forskningen på området utgått från pojkars situation och kunskapen om flickors problematik har därför släpat efter. Detta har bland annat lett till att flickors symtom tidigare har feltolkats och inte tagits på allvar av omvärlden.

Psykisk ohälsa i skolan – upptäcka, bemöta och åtgärda

Svåra föräldrasamtal – i skolan

29 € (exkl. moms 26,36 €)

25 € (exkl. moms 22,73 €)

Media rapporterar att psykisk ohälsa hos ungdomar ökar och kanske tror vi oss veta vad detta beror på. Men lyssnar vi på vad ungdomarna själva har att säga om psykisk ohälsa? Psykisk ohälsa i skolan är en bok som lyfter ungdomarnas egna röster, och låter dem komma till tals om sina olika erfarenheter. Genom pedagogiska beskrivningar om hur psykisk ohälsa kan yttra sig får läsaren verktyg för att upptäcka, bemöta och till viss del åtgärda psykisk ohälsa inom skolans organisation.

Boken vill ge pedagoger stöd i deras viktiga uppgift att samverka med föräldrar. Den ger konkret vägledning i samtalsstruktur och förhållningssätt som underlättar en rak och tydlig kommunikation med ömsesidig respekt. Boken riktar in sig på samtal som för en pedagog kan kännas extra besvärliga - de med föräldrar vars barn eller ungdomar möter svårigheter av olika slag - men ger samtidigt en generell kunskapsbas som kan överföras till alla typer av samtal och möten.

Elever med hög frånvaro – vad kan skolan göra? 13 €/st (exkl. moms 11,82 €)

Svårigheter med socialt samspel – kan det vara autism? Värt att veta om koncentrationssvårigheter Elever med särskild begåvning Elever med svag teoretisk begåvning Introverta elever – teori och praktik Hjälp ditt barn att klara skolan Dessa små korta böcker ger dig en överblick av varierande teman. Den information och fakta som presenteras är lätt att ta till sig. Konkreta exempel och logiska förklaringar.

Ärendehandledning inom skola, vård och omsorg 27,50 € (exkl. moms 25 €)

Denna bok handlar om ärendehandledning och riktar sig till personal som arbetar med barn och vuxna med funktionsnedsättningar så som autism, adhd och intellektuell funktionsnedsättning.

17


LÄTTLÄST EN LÄTTLÄST DÖRR IN TILL BÖCKERNAS VÄRLD I och med att samhället utvecklas och digitaliseras får läsförmågan en ökad betydelse. Samtidigt ökar behovet av lättläst. Lärum har ett stort och varierat utbud av lättlästa böcker, både från andra förlag och från Lärums egen produktion. I utbudet hittar du allt från faktaböcker till skönlitteratur och böcker som passar alla åldrar. Författaren Jolin Slotte har återberättat tre böcker om Mumintrollet till lättläst. I och med att Tove Janssons klassiker getts ut i lättläst bearbetning har nya grupper av läsare bjudits in till mumintrollens värld. Lärums utgivning av lättlästa versioner av skönlitterära böcker gör det finlandssvenska kulturarvet tillgängligt även för både barn och vuxna i behov av lättläst. I skolan kan de lättlästa versionerna möjliggöra att samma skönlitterära verk läses av alla i klassen eller gruppen, i och med att elever i behov av lättläst kan välja den lättlästa versionen. Följande bearbetningar av finlandssvenska romaner har utkommit: Farlig midsommar, Kometen kommer och Trollkarlens hatt av Tove Jansson, Maresi av Maria Turtschaninoff, Där vi en gång gått av Kjell Westö, Orgelbyggaren av Robert Åsbacka och Tusenblad av Birgitta Boucht. I Lärums digitala materialbank hittar du även gratis tillgängligt tilläggsmaterial i form av arbetsmaterial till en del av de lättlästa böckerna. www.larum.fi/digitalmaterialbank/

Mark Levengood har läst in de lättlästa bearbetningarna av muminböckerna. Dessa ljudböcker finns att tillgå, helt avgiftsfritt, på Lärums hemsida: larum.fi/muminljudbocker Dessa ljudböcker finns även tillgängliga i den digitala bibliotekstjänsten Ebban.

LÄRUMS

PRODUKTION

Farlig midsommar 18 € (exkl. moms 16,36 €)

Kometen kommer 18 € (exkl. moms 16,36 €)

Trollkarlens hatt 18 € (exkl. moms 16,36 €)

18


LÄTTLÄST FÖR BARN

Livat på Lingonvägen: Är jag bjuden? Livat på Lingonvägen: Det kliar! Livat på Lingonvägen: Du härmade mig!

Fantastiska Fanny och städkaoset Fantastiska Fanny och färgerna Fantastiska Fanny går till stranden

9,90 € (exkl. moms 9 €)

12,10 € (exkl. moms 11 €)

Böckerna i Livat på Lingonvägen är framtagna för barn som precis har börjat läsa. Böckerna är indelade i fyra nivåer, och svårighetsgraden ökar sakta mellan nivåerna. Detta för att barnen ska känna framgång och motivation att läsa en bok till. Böckerna kan läsas av barnen själva eller tillsammans med en vuxen.

Fantastiska Fanny ingår i en serie roliga och lärorika böcker för barn mellan 3 och 6 år. I dom här böckerna får du lära dig om färger, lägesorden under, bakom och bredvid, sortera och räkna upp till tio.

LÄTTLÄST FÖR UNGA Hur kär får man bli?

Himmelsdalen

15,60 € (exkl. moms 14,18 €)

18 € (exkl. moms 16,36 €)

Katrin och Frida är bästisar. Sista terminen på högstadiet börjar Adam i deras klass. Frida blir omedelbart kär i honom, men Adam blir kär i Katrin. Hur ska Katrin göra nu? Hon är förälskad i Adam, men hon kan ju inte svika bästisen Frida. Hopplöst läge!

Himmelsdalen är en underbar dal i de schweiziska Alperna. Hit reser Daniel för att besöka sin tvillingbror Max som vilar upp sig på ett lyxigt hälsohem. Max ber Daniel ta hans plats några dagar medan han åker i väg och ordnar sina affärer. Men Max kommer inte tillbaka.

LÄTTLÄST FÖR VUXNA Spåren i snön

En bur av guld

11 € (exkl. moms 10 €)

21,30 € (exkl. moms 19,36 €)

Redan vid frukosten är Jolly nervös. Idag ska hon nämligen på dejt. Men ingenting den här dagen blir som Jolly har tänkt sig. Det är den första boken i serien om grannarna på gruppboendet Bofinken.

Faye har allt. En perfekt man, en fin dotter och den lyxigaste lägenheten i stan. Men det är något som inte stämmer. När hennes man sviker henne har hon plötsligt ingenting alls. Lättläst bearbetning av Camilla Läckbergs succéroman En bur av guld.

19


DELAKTIGHET I SAMHÄLLET RÅD, STÖD OCH KUNSKAP

FDUV arbetar för mänskliga rättigheter för att skapa en bättre framtid för personer med intellektuell funktionsnedsättning och för att öka deras delaktighet i samhället.

För att vara delaktig i samhället behövs det kunskap om omvärlden. Ett sätt att öka sin kunskap och delaktighet är att läsa lättlästa böcker om varierande aktuella teman.

Att ha en anhörig med intellektuell eller liknande funktionsnedsättning innebär att man tvingas navigera i en snårig byråkratidjungel. Servicesystemet är rätt krångligt och vilka tjänster som erbjuds kan variera från region till region. Ofta måste familjerna verkligen stå på sig och kräva sin rätt. Därför erbjuder FDUV rådgivning till familjerna kring rättigheter, service och stöd. Ta gärna kontakt om du har frågor kring din eller din familjs situation. Också professionella inom skola och omsorg är välkomna att ta kontakt! Rådgivningstelefon: 040 674 72 47 E-post: radgivning@fduv.fi

Fakta om – serien 13 €/st (exkl. moms 11,82 €)

Fakta om mens Fakta om barnkonventionen Fakta om amerikansk politik Fakta om pandemier Fakta om parasport ...och många fler. Hela sortimentet ur Fakta om – serien hittar du på shop.larum.fi

Klimatförändringar 18 € (exkl. moms 16,36 €)

Baka kakor – med tydliga steg-för-steg-bilder 19 € (exkl. moms 17,27 €)

I boken finns tio goda recept som är lätta att följa. Varje steg i recepten förklaras med tydliga bilder och korta texter.

20

Flytta ihop 13 € (exkl. moms 11,82 €)

Moa och Ali ska flytta ihop. Många saker ska med i flyttbilen och det blir trångt. Men Moa och Ali är glada. Det här är en stor och viktig dag!

Värmerekord, smältande polarisar och extremväder. Klimatfrågan lyfts dagligen upp i nyheterna och skapar oro för framtiden hos många. Vem bär ansvaret? Är det världens mäktiga ledare – eller är det du och jag? Lättläst.

Vad är problemet med klimatet? Nivå 1 & 3 17,50 € (exkl. moms 15,91 €)

I de här böckerna får du svar på 15 frågor om klimatet och miljön. Till varje fråga finns ett kort svar och ett långt. Du kan läsa båda eller bara ett. Boken Nivå 1 är lättare än boken nivå 3, både vad det gäller språk, innehåll och form.


LÄROMEDEL OM SAMHÄLLE OCH DELAKTIGHET NYHET FRÅN LÄRUM

Alla vi tillsammans – Miljö och klimat Begreppskort 25 € (exkl. moms 20,16 €)

Alla vi tillsammans – Miljö och klimat består av 30 begreppskort med lättlästa förklaringar av begrepp relaterade till klimatförändringen och miljöproblem. Korten är nivåindelade i två nivåer så användningen kan anpassas enligt individuella behov. Läromedlet riktar sig till barn i årskurs 4–6, men också ungdomar och vuxna, i behov av stöd i inlärningen. Läs mer om läromedlet, och ta del av vår handledning, i vår digitala materialbank på www.larum.fi/allavitillsammans Materialet utkommer i början av 2021.

NYHET FRÅN LÄRUM

Alla vi tillsammans – Samhälle Begreppskort 29 € (exkl. moms 23,39 €)

Arbetshäfte 11,50 € (exkl. moms 10,45 €)

Till läromedlet hör 57 begreppskort som förklarar olika begrepp och fenomen i vårt samhälle. Korten är nivåindelade i två nivåer så användningen kan anpassas enligt individuella behov. Uppgifterna bygger på dessa kort. Läromedlet riktar sig till barn i årskurs 4–6, men också ungdomar och unga vuxna i behov av stöd i inlärningen, som behöver grundläggande kunskaper om vårt samhälle. Läs mer om läromedlet, och ta del av vår handledning, i vår digitala materialbank på www.larum.fi/allavitillsammans

LÄRUMS

PRODUKTION

Solklart Omgivningslära är ett digitalt läromedel som består av de sex temahelheterna Jag som människa, Trygg vardag, Min världsbild, En hållbar framtid, Naturens fenomen och Naturen omkring oss. Läromedlet är planerat för elever inom specialundervisningen och kan användas flexibelt i årskurserna 3–6. Läromedlet är ett grundmaterial i lättläst form och innehåller två läsnivåer med uppgifter. Läromedlet finns gratis tillgängligt på Lärums digitala materialbank. I materialbanken hittar du också utvalda delar av läromedlet med symbolstöd. larum.fi/jagsommanniska larum.fi/tryggvardag larum.fi/minvarldsbild larum.fi/enhallbarframtid larum.fi/naturensfenomen larum.fi/naturenomkringoss

21


DELAKTIGHET I SAMHÄLLET SOCIALT SAMPEL Delaktighet i samhället bygger på att du kan interagera med dina medmänniskor. Det går att träna upp sin förmåga att klara av ett socialt samspel.

Aktivitetskort Samspel och empati i förskolan 58 € (exkl. moms 46,77 €)

Korten kan användas som en del i den planerade verksamheten eller användas till spontana aktiviteter – du ska kunna ”rycka” ett kort och göra en aktivitet. Korten levereras i en låda med 50 aktivitetskort.

KortLeken Pallplats

Prata – lyssna

24 € (exkl. moms 19,35 €)

33,50 € (exkl. moms 27,02 €)

Ett spel utan tävlingsmoment där alla är vinnare. Etthundra kort med förslag till argumenterande samtal för grupper om minst två personer i olika åldrar. Ett, två eller tre svar får ges till varje kort, GULD, SILVER och BRONS. De flesta korten kan användas från 9-10 års ålder och uppåt.

48 kort och handledning. Fyra huvudämnen: Fantisera, informera, diskutera och konversera. Att kommunicera kan vara svårt, men det går att träna!

LÄS MER!

22

Socialt och emotionellt lärande – om att lyckas i skolan och livet

Barns sociala och emotionella lärande

34,30 € (exkl. moms 31,18 €)

29,50 € (exkl. moms 26,82 €)

Med ett förebyggande arbetssätt i undervisningen och genom att ta vara på skolvardagens alla övriga träningstillfällen, som exempelvis kan uppstå på raster, kan vi öka såväl kunskapsresultat som glädje och gemenskap i skolan.

Boken riktar sig till Dig som jobbar inom skola, vård och omsorg, men även till dig som är förälder och upplever att du behöver kunna mer för att klara av vardagen med ditt barn.

Svårigheter med socialt samspel – kan det vara autism? 13,00 € (exkl. moms 11,82 €)

I boken får du en beskrivning av hur svårigheter med socialt samspel kan se ut och vad sådana svårigheter kan innebära i vardagliga situationer på förskolan.


DIGITAL DELAKTIGHET Allt mer information publiceras digitalt och allt fler tjänster digitaliseras. IKT-kunskaper blir allt viktigare för att kunna delta i samhället och klara sig i livet. Det här är en utmaning för alla de, som har svårt att ta till sig ny information. Hur använder man ett bankkonto? Hur handlar man tryggt i nätbutiker? Och vem är egentligen alla dom, som deltar i de sociala medierna? Många i vårt samhälle behöver stöd för att klara av den digitala världen. De behöver handledning av trygga personer, som på ett sakligt och tillgängligt sätt kan förklara både tekniska funktioner, samt fördelar, risker och utmaningar i olika digitala tjänster.

Rör dig tryggt på internet

Ta hand om din dator, affisch

25 € (exkl. moms 22,73 €)

2,50 € (exkl. moms 1,95 €)

Rör dig tryggt på internet är en lättläst textbok om hur man använder internet på ett tryggt sätt.

Lärums egna lättlästa publikationer om IKT till exempel, riktar sig till personer med kognitiva funktionsnedsättningar. De passar också andra som inte är vana med IKT, till exempel seniorer eller nyanlända. Det finns material på varierande teman, internet, e-post, iPad, fotografering m.m. Du hittar också lättläst fakta i vårt sortiment. Intresserar exempelvis spel på nätet? Faktaböckerna berättar vad du behöver tänka på. Du kan också välja skönlitterära lättlästa böcker med berättelser om den digitala världen. Lärum har också IKTmaterial för pedagoger. Vill du ha idéer kring användningen av olika appar? Eller en informativ handledning i användningen av spelet Minecraft på ett pedagogiskt sätt?

Fakta om Fortnite

Fakta om e-sport

13 € (exkl. moms 11,82 €)

13 € (exkl. moms 11,82 €)

Om du följer affischens åtta goda råd håller dina prylar längre och fungerar som de ska!

Fortnite har många miljoner spelare i världen. Både barn och vuxna spelar, men det är främst bland barn som spelet har blivit populärt.

Många spelar datorspel och tevespel. Man kan också tävla i Counter-Strike, PUBG, Fortnite, League of Legends och andra spel. Då kallas det e-sport.

Värsta bästa nätet

Koll på AI

Farligt spel IRL

17,60 € (exkl. moms 16 €)

16,30 € (exkl. moms 14,82 €)

11 € (exkl. moms 10 €)

MINECRAFT som pedagogiskt verktyg

Ditt liv på nätet är det roligaste du vet, men nätet är också en otrygg plats. Näthat, tjat om nakenbilder och fejkade konton är vanligt och många mår dåligt av det. I den här boken får du tips som minskar risken att du råkar ut för jobbiga saker eller gör något brottsligt.

Datorer med artificiell intelligens, AI, är tränade att härma människors sätt att lära sig saker och ta beslut. AI har utvecklats för att det kan hjälpa oss att hitta sjukdomar, stötta soldater i krig, hjälpa oss i vardagen och mycket annat praktiskt.

Albin upptäcker att miljön i hans dataspel är gatan och huset där han bor. Det är så häftigt! Men så dyker det upp en elak clown i spelet. En clown med kniv i handen. Nu börjar det bli riktigt otäckt. Vad är spel och vad är verklighet?

36 € (exkl. moms 32,73 €)

Rätt använt kan spelet Minecraft utgöra ett utomordentligt motiverande pedagogiskt verktyg, både för elever och lärare. Minecraft kan bli ett sätt att förvalta och förmedla kunskap.

23


PRODUKTLISTA NAMN

INKL MOMS

... och för några går det ofta fel! Faktabok 10 goda råd om internet. Netikett på lättläst svenska 123-klisterremsa 438 dagar, lättläst bearbetning 50 oregelbundna verb i svenskan

A

37,90 5,01 2,60 18,00 17,50

ABC i stan 15,00 ABC-Block 30,00 ABC-Klisterremsa 3,72 ABC-Linjal 5,00 Addition 1-20 - Nycklar till matematiken 5,45 Addition och subtraktion 1-100 10,09 ADHD Att leva utan bromsar, faktabok 31,10 ADHD hos barn och vuxna, faktabok 38,01 ADHD/ADD som vuxen, faktabok 38,50 Adjectives & opposites + LH 22,00 Adolf Hitler - Ett liv 18,00 Adopted 8,90 Affisch: Ta hand om din dator 2,50 AKK i skolan - en pedagogisk utmaning, faktabok 32,00 Aktiv läskraft, Högstadiet 39,00 Aktiv läskraft, Mellanstadiet 38,01 Aktivitetskort Matematik i förskolan 57,99 Aktivitetskort MOTORIK & rörelse 57,99 Aktivitetskort Naturvetenskap i förskolan 57,99 Aktivitetskort Rastlekar 57,99 Aktivitetskort Samspel och empati i förskolan 57,99 Aktivitetskort Språk i förskolan 57,99 Aktivitetskort Teknik i förskolan 57,99 Aladdin och den magiska lampan 18,00 Albert Einstein -det modiga geniet 28,50 Alex och den magiska fotbollströjan 9,90 Alexander den Stores äventyr 8,45 Alfabetsbilder, mitt första alfabet 48,00 Alfabetskortlekar, mitt första alfabet 26,05 Alfabetskortleken, Tips och idéer, mitt första alfabet 30,50 Alfabetsplansch, mitt första alfabet 18,60 Alfabetspussel, mitt första alfabet 9,99 Alfabetsremsor, 30 st, mitt första alfabet 40,00 Alfabetsremsor, styckevis, mitt första alfabet 3,25 Alfred Nobel, den olycklige uppfinnaren, en lättläst faktabok 28,50 Ali Baba och de fyrtio rövarna 18,00 Alis kompisar A till Ö 38,01 Alla hundar har ADHD 18,60 Alla kan lära sig läsa och skriva, faktabok 12,63 Alla katter har AST 18,60 Alla ljuger, Lilla Extra 11,55 Almanacka 29,27 Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i teori och praktik, faktabok 47,43 Alternativa lärverktyg -digitalt stöd för elever med språk-, läs- och skrivutveckling 36,00 Alvin och lejonet 13,12 Andra världskriget, AHA, nu fattar jag 19,00 Animals - engelskt bingo 38,01 Anna på Brännö 20,00 Anna, Hanna och Johanna 8,70 Anne Frank -ett liv 18,00 Anne Frank -Her life 10,90 Anne Franks dagbok 13,81 Annonsen 14,30 ANTON -come on you blues 9,90 ANTON -goalie on wheels 9,90 Anton och den nya målvakten 13,00 Anton och Super-A klär på sig och säger nix 16,01 Anton och Super-A lägger sig och åker raket 16,01 Anton och Super-A, vill baka och tycker olika 16,01 ANTON -the ground is lava 9,90 APPAR lyfter det lustfyllda lärandet 24,65 Arbetsbok I 11,00

24

NAMN

INKL MOMS

Arbetsbok I - VI, paket 55,95 Arbetsbok II 11,00 Arbetsbok III 11,00 Arbetsbok IV 11,00 Arbetsbok V 11,00 Arbetsbok VI 11,00 Architecto 29,00 ARG SOM ETT BI och andra liknelser 16,50 Articula 66,34 Aspergers syndrom och andra autismspektrumsyndrom i grundskola och gymnasium 27,60 Aspergers syndrom -vad lärare behöver veta, faktabok 21,19 Aspergers syndrom, universum och allt annat, faktabok 20,00 Associera mera 23,50 Att använda svenska 1 15,00 Att använda svenska 2 15,00 Att använda svenska 3 15,00 Att använda svenska 4 15,00 Att använda utmaningar som arbetssätt, faktabok 37,99 Att bedöma elevers läsförståelse 37,99 Att bemöta explosiva barn, faktabok 36,00 Att förebygga läs- och skrivsvårigheter -i förskola och skolans tidiga årskurser 30,00 Att intervjua barn, faktabok 23,00 Att lära barn läsa, handbok 48,00 Att lära in engelska ute 2 26,80 Att lära in matematik ute 2 29,40 Att lära in svenska ute F-9 29,40 Att lära in ute för hållbar utveckling F-9 37,80 Att lära in ute året runt F-9 29,40 Att lära in ute -Övningar i bakfickan 13,50 Att lära sig stava rätt, kopieringsunderlag 68,50 Att lära teknik ute, Fritidshem, förskoleklass och grundskola 1-6 26,00 Att räkna med sagor 35,00 Att samtala med barn genom att lyssna med fyra öron, faktabok 24,52 Att undervisa i läsförståelse, faktabok 53,01 Att undervisa i läsförståelse, studiehandledning 11,10 Att undervisa och pedagogiskt bemöta barn/elever med ADHD, faktabok 6,60 Att utveckla elevhälsa, faktabok 51,70 Att vara förälder till barn med ADHD, handbok 6,60 Att vara olika - är roligt 27,01 Att vända en klass - från oro till fokus, lärarhandledning 57,34 August Strindberg - Bilder ur hans liv, lättläst faktabok 24,15 Autism - svårigheter och möjligheter, studiematerial 47,78 Autism och ADHD i skolan, handbok i tydliggörande pedagogik 31,50 Autism: Relationer och Sexualitet, faktabok 31,75 Autismspektrum -handbok för föräldrar och professionella 25,63 Avspark till Övertid - allt om fotboll, lättläst faktabok 20,00 Axel var idiot 22,50

B

b- och d-planscher ink.10 st småkort Baka kakor -med tydliga steg-för-steg-bilder Bakning, receptbok Bara dra Barn läser och skriver, faktabok Barn med överlappande diagnoser, faktabok Barn och trauma, faktabok Barn som bråkar -att hantera känslostarka barn i vardagen Barn som väcker funderingar -Se, förstå och hjälpa förskolebarn med en annorlunda utveckling Barn, ungdomar och vuxna med Asperger syndrom, faktabok Barnen på Parkgatan är tiokompisar, klippark Barnen på Rosenhöjd Arbetsbok Barnen på Rosenhöjd Lärarbok Barnen på Rosenhöjd Läsebok Barnens ö - lättläst bearbetning, nyutgåva

17,11 19,00 77,75 12,95 45,54 28,26 38,01 24,50 25,60 30,00 18,00 13,35 42,35 18,70 14,20


NAMN

INKL MOMS

Barns sociala och emotionella lärande 29,50 Barns sociala samvaro, faktabok 38,80 Barns tidiga läsning, faktabok 25,00 Barnsamtal, faktabok 37,90 BAS Ser du? A 7,50 BAS Ser du? B 7,50 Bedragaren 12,00 Begreppsspel till paketpris, 10 st 209,99 Bender 2,00 Bernadottepjäser 12 st i fyra färger 4,09 Berätta.nu 69,60 Berättelsetärningar + lärarhandledning 14,25 Beteendeproblem i förskolan 27,50 Beteendeproblem i psykiatriska vården 26,70 Beteendeproblem i skolan 26,50 Beteendeproblem i äldrevården 26,70 Beteendeproblem inom HVB- och ungdomsvård 27,50 Big Bang, lättläst ungdomsbok 14,20 Bilder för dialog -när språket inte räcker till 54,35 Bilder hemifrån 5,81 Biobesöket 13,00 Björnfigurer (Bear Figures) 36,00 Björnkort (Bear cards) 78,65 Blackie, arbetsbok i engelska 7,50 Bli en läsare, Läs 1 9,00 Bli en läsare, Läs 2 13,00 Bli en läsare, Läs 3 13,00 Bli en läsare, Skriv 1 6,90 Bli en läsare, Skriv 2 7,70 Bli en läsare, Skriv 3 7,70 Bodil och hundbajset 10,00 Bodil och monstret under sängen 10,00 Bodil spelar fotboll 10,00 Bodils ABC-bok 11,55 Bodils andra läsebok 29,50 Bodils första läsebok 29,50 Bodils Läslära 29,50 Bodils nya frisyr 10,00 Bokcirkel i lättläst - Att skapa läsmod hos läsare med funktionsvariationer 22,00 Bokstavsboken ABC 5-pack 42,80 BOKSTAVSGODIS, bokstäver och ljudenligt stavade ord 49,50 Bokstavskalas 74,00 Bokstavslådan med mera 49,60 Bolldyna/1 del, (38 mm bollar) 115,00 Bolldyna/1 del, med mindre bollar (25 mm) 115,00 Bolltäcke Calm 100-321-V-10 kg 843,20 Bolltäcke Calm 100-321-V-7 806,00 Bolltäcke Calm, junior 3,5 kg 520,80 Bolltäcke Calm, Trevira CS, 7 kg 917,60 Bolltäcke Calm, Trevira CS, junior 3,5 kg 595,20 Bolltäcke Classic, platsbollar + styroxkulor, 6 kg 892,80 Bolltäcke Flexible vuxen 100-201-V, 7 kg 868,00 Bolltäcke Flexible, vuxen, 6 kg 100-205-V 967,20 Bolltäcke Granulat 100-419-V 731,60 Bolltäcke Granulat/Rakeita, Trevira CS 781,20 Bolltäcke Junior Classic 100-101-J 508,40 Bolltäcke Trevira CS 100-102-V 868,00 Bolltäcke Trevira CS, vuxen 100-202-V 917,60 Bolltäcke vuxen, Flexible, 10 kg 100-201-V-10 1091,20 Bolltäcke, junior 558,00 Bolltäcke, vuxen 10 kg 1016,80 Bolltäcke, vuxen Classic 100-101-V 781,20 Bollväst M/L, 96-104 cm, 4,5 kg 446,40 Bornholmsmodellen, 300 bildkort 44,50 Bornholmsmodellen, språklekar i förskoleklass 70,00 Box 1: TV-spelet Zolo 5,45 Box 2: Sommarjobbet 5,45 Box 3: Fotbollsmatchen 5,45 Box 4: På bio 5,45 Box 5: Vikbyloppet 5,45

NAMN

INKL MOMS

Box 6: Kafé Koppen Box 7: Nöjesparken Liselund BOX Bråk och decimaltal A BOX Bråk och procent A BOX Läsförståelse 1, Fakta om rymden BOX Läsförståelse 1, Fakta om vampyrer BOX Läsförståelse 2, Fakta om sånt man kan äta BOX Multiplikation A BOX Multiplikation B BOX Tabeller och diagram A Box Träna addition 1-10 (Träna matematik) Box Träna addition 1-20 (Träna matematik) Box Träna subtraktion 1-10 (Träna matematik) Box Träna subtraktion1-20 (Träna matematik) BOX Träna svenska, adjektiv BOX Träna svenska, Dubbelteckning Box Träna svenska, Prepositioner Box Träna svenska, Pronomen BOX Träna svenska, Sammansatta ord och särskrivningar BOX Träna svenska, Stor bokstav och punkt BOX Träna svenska, Synonymer och motsatser Box Träna svenska, Verb 1 BOX Träna svenska, Å eller O Box Träna taluppfattning 1-10 (Träna matematik) Box Träna taluppfattning 1-100 (Träna matematik) Box Träna taluppfattning 1-20 (Träna matematik) Brandkåren kommer Briljant svenska 1 Arbetsbok Briljant svenska 1 Textbok Briljant svenska 2 Arbetsbok Briljant svenska 2 Textbok Bråk från början Bråk från början - laborativt material Bråk och procent, 5-pack (Träna med målet i sikte) Bråk och Procent, magnetiska cirklar Bråk, 5-pack (Träna med målet i sikte) Bråkbygget Bråkramar Bråksnurror & helgradskivor 2-pack Bråksnurror 3-pack med roterande fruktpajer Bröllopet, lättläst vuxenbok Bygg din grupp trygg, gruppstärkande lekar och övningar för fk-åk 3 Bygg din grupp trygg, praktiska värdegrundsövningar för åk 4-6 Bygg med stavelser 1 Bygg med stavelser 2 Bärpåse till bolltäcke Bärpåse, nylon, stor Börja med matte - Nyckeln till matematiken serien

C

5,45 5,45 5,50 5,50 5,45 5,45 5,45 5,50 5,45 5,50 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 15,00 13,15 24,10 13,15 22,45 7,01 7,89 15,00 28,00 15,00 30,00 16,24 14,42 5,00 12,10 48,90 36,50 27,90 27,90 52,08 69,19 5,45

Campingkärlek 6,70 Cars 9,90 Centikuben Tips och idéer 30,00 Centikuben/1000-pack 31,60 Clearboard + whiteboardpennor 10-pack 35,01 Clicko Lär dig bokstäver! 34,91 Clothes and Colours - engelskt bingo 48,35 Cykeln, Olle 8 10,40

D

Dadda hälsar på Damers list Daniel Deckare får näsan i kläm Daniel Deckare jagar en tjuv Daniel Deckare letar paket Danmark - en del av Norden Dans i regnet Darias stigar, lättläst vuxenbok De sju portarna

17,70 16,30 9,10 9,10 9,10 11,00 14,30 13,30 7,98

25


PRODUKTLISTA NAMN Decimaltal Decimaltal, 5-pack (Träna med målet i sikte) Delar av hela Den allvarsamma leken Den blinde taxichauffören, pocketbok Den nya flickan Den samarbetande läraren Den sista fyrvaktaren Den store Gatsby Den svarta katten och andra berättelser -Tecknade klassiker 1 Det avhuggna fingret Det blev ett barn Nio berättelser om att bli förälder till ett barn med Downs syndrom Det fördolda Det går an Det här är boken som handlar om dig Det perfekta livet Detektiv Långöra Dinosaurier och livet på jorden, Aha, nu fattar jag! Djur 1 Djur 1-3 paket Djur 2 Djur 3 Djur omkring oss A Djur omkring oss B Dogs Doktorn kunde inte riktigt laga mig Dokumentera och skapa med lärplatta Dolly Detektiv och bokstölden Dolly Detektiv och de stulna vantarna Dolly Detektiv och den försvunna matskålen Dolly Detektiv och kaninmatskuppen Dolly Detektiv och katt-tjuven Dolly Detektiv och midnattsmysteriet Dolly Detektiv och plånboken som försvann Dracula Dyskalkyli - Att hjälpa elever med specifika matematiksvårigheter Där vi en gång gått, lättläst bearbetning Döden och kärleken i Kumla

5,63 15,00 23,99 22,50 14,45 21,00 32,60 6,50 14,40

Easy contact - Cats Easy contact - Dogs Easy contact - Friends Easy contact - Fruits Easy contact - Hobbies Egen nyckel (Emmas liv) Ekvationer Elektricitet Elever med hög frånvaro - vad kan skolan göra? Elever med neuropsykiatriska svårigheter -vad gör vi och varför? Elever med svag teoretisk begåvning Elever med särskild begåvning Elevhälsa börjar i klassrummet Elevklocka Ellens 123 Emma EMPATI Närvaro eller metod? En andra chans, mycket lättläst vuxenbok En bur av guld En dag-böckerna, paket 1 En dag-böckerna, paket 2 En farlig vän En likvärdig förskola - alla barn rätt En man som heter Ove En naken karl blir söt En naken karl firar jul En natt i stallet

9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 16,40 10,12 17,49 13,00

E

26

INKL MOMS

28,00 19,50 38,50 9,99 16,01 14,50 6,50 39,92 19,00 7,80 20,13 7,80 7,80 12,65 13,75 9,90 20,00 30,00 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 7,60 52,00 16,50 9,90

32,00 13,00 13,00 30,00 8,00 9,00 15,30 32,00 15,95 21,30 36,15 36,15 24,00 33,64 14,50 15,09 13,93 13,12

NAMN

INKL MOMS

En oväntad vänskap, lättläst bearbetning 13,90 En riktig människa 26,24 En skola att längta till, elever med omfattande frånvaro 20,00 En skola som fungerar för alla 25,00 En ö i havet 18,80 English for you - kortlåda 89,65 English for You 1 11,00 English for You 2 11,00 English for You 3 11,00 English for You 4 11,00 English för You 5 11,00 English tools 15,24 ENKEL Engelska 55,00 ENKEL Europas länder 55,00 ENKEL Fysik 55,00 ENKEL Geografi 7-9 del 1 55,00 ENKEL Geografi 7-9, del 2 55,00 ENKEL Kemi 55,00 ENKEL Programmering 55,00 ENKEL Religionskunskap 55,00 ENKEL Svenska 55,00 ENKEL Teknik 55,00 Enkla fakta 2, 3 olika i paket 21,00 Enkla fakta om Medeltiden 7,00 Enkla fakta om Pirater 7,00 Enkla fakta om Riddare 7,00 Enkla försök 1 - arbetsbok 14,19 Enkla försök 1 - lärarhandledning 9,71 Enkla försök 2 - arbetsbok 14,19 Enkla försök 2 - lärarhandledning 8,80 Equilibrio 29,00 Erik April! April! 9,90 Erik blir hjälte 9,90 Erik blir kapten 9,90 Erik firar jul 9,90 Erik går vilse 9,90 Erik i full fart 9,90 Erik jagar en hund 9,90 Erik kör cross 9,90 Erik kör gokart 9,90 Erik kör traktor 9,90 Erik leker med elden 9,90 Erik möter en haj 9,90 Erik på cirkus 9,90 Erik på rally 9,90 Erik på skräckfilm 9,90 Erik på spökjakt 9,90 Erik på taket 9,90 Erik rymmer 9,90 Erik ser en zombie 9,90 Erik skejtar 9,90 Erik spelar trummor 9,90 Erik spökar 9,90 Erik står i mål 9,90 Erik testar bilar 9,90 Erik tältar 9,90 Erik tävlar 9,90 Erik upp och ner 9,90 Erik åker skoter 9,90 Ett barn i varje klass - om ADHD och DAMP 29,55 Ett dockhem - återberättad klassiker 13,90 Ett klassrum som lockar 39,38 Europa brinner 21,00 Euro-paket 30,27 Evas halsband 8,00 Exet, mycket lättläst vuxenbok 12,10 Explosiva Barn 44,40

F

Fakta om agility Fakta om amerikansk politik

13,00 13,00


NAMN

INKL MOMS

Fakta om Anne Frank 13,00 Fakta om barnkonventionen 13,00 Fakta om dansband 13,00 Fakta om e-sport 13,00 Fakta om Fortnite 13,00 Fakta om fotbolls-EM för herrar 13,00 Fakta om fotbolls-VM 13,00 Fakta om friidrott 13,00 Fakta om Greta Thunberg 13,00 Fakta om hundar som jobbar 13,00 Fakta om hästen 13,00 Fakta om jordskalv 13,00 Fakta om klimatförändringar 13,00 Fakta om Malala Yousafzai 13,00 Fakta om Marta 13,00 Fakta om matsvinn 13,00 Fakta om Melodifestivalen 13,00 Fakta om mens 13,00 Fakta om Nelson Mandela 13,00 Fakta om OS 13,00 Fakta om pandemier 13,00 Fakta om parasport 13,00 Fakta om parkour 13,00 Fakta om planeter 13,00 Fakta om plast i havet 13,00 Fakta om ridning 13,00 Fakta om robotar 13,00 Fakta om skateboard 13,00 Fakta om stenåldern 13,00 Fakta om tsunamier 13,00 Fakta om vikingar 13,00 Fantastiska Fanny går till stranden 12,10 Fantastiska Fanny och färgerna 12,10 Fantastiska Fanny och städkaoset 12,10 Faran vid fallna trädet, bok + kortspel 21,00 Farfar, mycket lättläst vuxenbok 12,10 Farlig midsommar 18,00 Farligt spel IRL 11,00 Fem världsreligioner 25,00 Fia får nya vänner 5-pack 17,05 Fia är ett får 5-pack 17,05 Fidgetsnurra för penna 2,00 Filmen, lättläst vuxenbok 12,10 Fingerfärdighet 31,90 Fingerresan 27,15 Finland - en del av Norden 11,00 Finlands historia, lättläst faktabok 10,00 FIXA Bokpaket 28,00 Fixa hemma 13,00 Flexible bolltäcke, vuxen 10 kg Trevira CS 1153,20 Flicka försvunnen 12,00 Flickor med AD/HD 48,00 Flickor med autism och ADHD 35,00 Fluffy (arbetsbok i engelska) 7,48 Flytta ihop 13,00 Flörten (Hon & Han) 13,00 Fonemkort 18,97 Fotbollsboken, lättläst ungdomsbok 22,20 Framgång genom språket -i praktiken 56,00 Framsteg i matematiken -Addition och subtraktion 1-10 10,09 Framsteg i matematiken -Addition och subtraktion 1-100 10,09 Framsteg i matematiken -Addition och subtraktion 1-20 10,09 Framsteg i matematiken -Addition och subtraktion 1-50 10,09 Framsteg i matematiken -Börja med begrepp 10,09 Framsteg i matematiken -lärarhandledning 69,12 Framsteg i matematiken -Mönster och geometri 10,09 Framsteg i matematiken -Mönster och sekvenser 10,09 Framsteg i matematiken -Tal och antal 10,09 Framsteg i matematiken -Tal och talsystem 10,09 Framsteg i matematiken -Talen 11-18 (med tiotalsövergång) 10,09 Framsteg lärarhandledning del 2 37,70

NAMN

INKL MOMS

Frankenstein 18,00 Frans och Fiffi fixar jul 11,10 Frans och Fiffi fyller år 11,10 Frans och Fiffi hittar en hund 11,10 Frans och Fiffi i badhuset 11,10 Frans och Fiffi i spökhuset 11,10 Frans och Fiffi och spökfällan 11,10 Frans och Fiffi trollar 11,10 Frans och Fiffi åker tåg 11,10 Frida och djuren - kartläggning av läsförståelse i åk 2 40,00 Frida och djuren - provhäften 10-pack 11,00 Frida åker buss 9,50 Från barn till ungdom 18,16 Från barn till ungdom - lärarhandledning 4,18 Från fladdermöss i luften till bävrar i backen 5,81 Från stenåldern till nutid 15,00 Från Vygotskij till lärande samtal 58,30 Fröken Spöke 14,11 FS Duvan, komplett 209,50 Fyra toner på dragspelet - paket 56,10 Fyra toner på dragspelet - texthäften 10-pack 20,00 Fysisk lärmiljö 30,80 Fågelflickan 13,20 Fåglarna och vi 23,30 Fånga Fisken 15,00 Fånga par 2 21,50 Fånga par 3 21,50 Fånga par 4 21,50 Fånga par 5 21,46 Fånga par 6 21,50 Färgad läslinjal 3,00 Färgmatchen 14,90 Färgtärning 5-pack 4,96 Före läsraketen, lärarbok 15,00 Förebygg och åtgärda läs- och skrivsvårigheter 47,60 Förebygg och åtgärda läs- och skrivsvårigheter - kopieringsunderlag 32,30 Förevisningsklocka Gul 21,50 Förnuft och känsla 18,00 Första Djurmemo 15,50 Första Insektsmemo 15,50 Första Trädmemo 15,50 Förstå och arbeta med ADHD 13,00 Förundrad 27,17 Förvandlingen 24,15

G

GAKK -Grafisk AKK 36,00 Genomskinliga geometriska figurer 22,30 Genväg till Aha-serien 19,00 Geometri och jämförelser - Nyckeln till matematiken 5,45 Gissa mitt ord 22,95 Glasfåglarna 7,47 God läsutveckling 45,41 God läsutveckling i praktiken 43,00 God läsutveckling, studiehandledning 10,99 God skrivutveckling 45,41 God skrivutveckling, studiehandledning 10,99 Grabit Väska 14,00 Grannen 12,00 Grekiska gudar och hjältar 7,92 Grodplanscher 22,82 GroundMe golvdyna, 10 cm 155,00 GroundMe golvdyna, 20cm 173,60 GrUS, bildhäfte med uppgifter 48,60 GrUS, blanketthäfte 18,70

H

Hamlet, lättläst klassiker Handbok för fonem/ljudträning Handen, lättläst spänning

22,20 27,21 12,80

27


PRODUKTLISTA NAMN

INKL MOMS

Hantera, utvärdera, förändra 28,80 Hantverk, estetik och slöjd -med utemiljön som inspiration F-9 35,81 Hej Flugo! lättläst barnbok 13,24 Hemligheten 14,65 Hemsöborna - ny utgåva 14,80 Henke och bokstäverna som hoppar 14,20 Heroka massageset 24,50 Himmelsdalen 18,00 Hitta den rätta, Lilla Extra 11,55 Hitta din väg 21,45 Hitta ljudet-spel 55,60 Hitta rätt 28,50 Hitta rätt 28,00 Hjälp ditt barn att klara skolan 13,00 Hjälpmedelsboken - Psykiska funktionsnedsättningar 31,10 Hjälten 15,20 Hjärnstark få en starkare hjärna med träning 21,30 Hjärnvägen till inlärning 27,20 Home and Society - engelskt bingo 48,36 Hon ville ju, lättläst ungdomsbok 32,75 Hos tandläkaren 7,59 Hugget & Sprickan 8,71 Hundra i myrstacken 38,01 Hur gör prinsessor? Genusarbete och normkritiskt tänkande i förskolan 34,90 Hur kär får man bli? 15,60 Huset, mycket lättläst vuxenbok 12,10 Hygien & Egenvård 60,15 Hygienskydd junior 142,60 Hygienskydd vuxenstorlek 155,00 Hypnotisören 11,50 Hårdrock! 20,89 Häng med till frisören 9,60 Häng med till läkaren 9,60 Häng med till optikern 9,60 Häng med till sjukgymnasten 9,60 Häng med till tandläkaren 9,60 Häng med till... alla 5 häften 43,23 Här är jag! Min första skrivbok 8,70 Hästhistorier 45,85 Hönshistorier 40,00 Hörlur Toobaloo Silver 7,50 Hörselskydd, blå 19,51 Hörselskydd, gröna 19,51 Hörselskydd, rosa 19,51

I

i Babblarnas hus 17,70 i Bobbos väska 17,70 I huvudet på Sigrid 20,00 I skuggorna 12,00 Icke-verbala inlärningssvårigheter 40,99 Ida och Filip - läsförståelsehäften 10-pack 20,00 Ida och Filip - paket 55,50 Ida tar ett bad 5-pack 17,05 Ida är en mus 5-pack 17,05 Inga och Herbert 15,00 Ingen ska få veta, en fotoberättelse 21,00 Inkluderingskompetens vid adhd & autism 38,50 Inte vara utan 14,31 Introducera Grammatik 16,10 Introduktion till Lågaffektivt bemötande 11,00 Introverta elever - teori och praktik 13,00 Invandrarna 20,00 Isa är en ko 5-pack 17,05 Island - en del av Norden 11,00 Ismail går till tandläkaren 9,50

J

Jag i samhället - Kort om samhället

28

16,01

NAMN

INKL MOMS

Jag i samhället - paketpris 60,01 Jag i samhället -Kort om samhället, Lättare 16,01 Jag i samhället: Arbetslivets ABC 14,30 Jag i samhället: Makt och påverkan 14,30 Jag i samhället: Pengar och ekonomi 14,30 Jag i samhället: Rättsstaten Finland 14,30 Jag i sammhället: Familj och välfärd 14,30 Jag kan - laga mat och baka 70,64 Jag känner mig arg 16,01 Jag känner mig glad 16,01 Jag känner mig ledsen 18,70 Jag lär mig klockan - del A 11,00 Jag lär mig klockan - del B 11,00 Jag lär mig siffran 0 10,67 Jag lär mig siffran 1 10,67 Jag lär mig siffran 2 10,67 Jag lär mig siffran 3 10,67 Jag lär mig siffran 4 10,67 Jag lär mig siffran 5 10,67 Jag lär mig siffran 6 10,67 Jag lär mig siffran 7 10,67 Jag lär mig siffran 8 10,67 Jag lär mig siffran 9 10,67 Jag lär mig termometern 9,68 Jag och du 21,00 Jag tog ditt liv 6,70 Jakten på jultomten, Monsterhotellet 15,00 Jane Eyre 14,37 Jason at the circus 9,90 Jasons´s dad washes his car 9,90 Javisst! 37,20 Jobb från A till Ö, Jobbhäftet, arbetsbok 6,50 Jobb från A till Ö, Läsebok 18,70 Jobb från A till Ö, Stora jobbhäftet 9,35 Jobb-memory 19,60 Joel är död 14,80 Johan tränar på gym 9,50 Jul igen på Monsterhotellet 15,00 Jul på Monsterhotellet 15,00 Julia är inte dum! 13,12 Junior contact 1 36,63 Junior contact 2 36,63 Junior Contact 3 36,63 Just ordinary words 18,60 Jämförbjörnar -Sekvenskort 14,26 Jämförbjörnar, grundpack 30,00 Jämförbjörnar, tips och idéer 6,00

K

Kafé Två Systrar 14,65 Kaffe med rån, pocketbok 19,00 Kalender 2021, A3-format 10,30 Kalender 2021, A4-format 7,20 Kallocain 18,00 Kameliadamen 5,81 Kan du göra och låta så här? 16,55 Kan vi prata med barn om allt? -de svåra samtalen 30,27 Karin tvättar 8,00 Kemi 3 - Vardagens kemi 17,49 Kemi 4 - Eld och eldsläckning 17,49 Kickboxaren 20,00 Kickboxaren 2, Fightern 20,00 Kidnappad 15,60 Kilkudde med luft 29,90 Kilkudde Senso, barn 37,70 Kilkudde Senso, vuxen 48,60 Kilkudde, förskolemodell 23,99 Kinetic sand - 5 kg 47,00 Klara färdiga läs - lärarbok 44,00 Klara färdiga läs - läsebok 28,57 Klara färdiga läs - övningsbok A 22,35


NAMN

INKL MOMS

Klara färdiga läs - övningsbok B 22,35 Klara färdiga läs -kopieringsunderlag 40,88 Klara färdiga läs, Evas kroppsbok 8,20 Klara färdiga läs, Taras sifferbok 7,57 Klimatförändringar 18,00 Klipp till! 34,10 Klisteretiketter till almanacka 16,50 Klockan 1, enhetsböckerna 16,50 Klockan 2, enhetsböckerna 16,50 KneedMe knätäcke 372,00 Knutby 21,30 Knådboll Rugby 6,30 Knådbollen 4,30 Knäck koden, en hoppfull bok om dyslexi 25,10 Knäck läskoden 26,80 Koda din kompis 48,36 Koll på AI 16,30 Kom igen, Amina 12,00 Kom vi gör om det 19,00 Kom vi gör om det i skolan 18,00 Kometen kommer 18,00 Kompisar, kärlek, känslor 22,06 Kompisserien: Nu är det fest, Passa bollen och Trumma på trumman 43,23 Konsten att läsa faktatexter 13,00 Koosh-bollar 2-pack 12,40 Korpens hemlighet, lättläst ungdomsbok i en serie 20,00 Kortets hemlighet, lättläst ungdomsbok i en serie 20,00 Kortlek - Våga prata 26,99 KortLeken Pallplats 23,99 Kristendomens historia 11,66 Kropp och hälsa, Aha, nu fattar jag! 19,00 Kropp, rörelse och hälsa i förskolan 27,50 KSS diktamen 2 20,00 KSS diktamen 5 20,00 Kul med stavelser 28,50 Kulram 5 och 5 14,00 Kungsgatan, lättläst bearbetning 12,80 Kuulolla 80,00 KänsloMemo 13,45 Kär i kärleken (Emmas liv) 16,40 Kär och galen 12,10 Kär på riktigt (Emmas liv) 16,40 Körkarlen 10,99 Köttbullar i fickan 15,60

L

Lady Chatterleys älskare, ll-bearbetad klassiker 28,00 Lathunden 5,01 Lea blir utvisad 11,00 Lea gör mål 11,00 Lea och matkriget 11,00 Lea och snöbollskriget 11,00 Lea på fest 11,00 Lea ringer 112 11,00 Lea slår hårt 11,00 Lea spelar hockey 11,00 Lea tävlar 11,00 Leas sorg 11,00 Lek och vänskap, inkluderande pedgogik för barn med autism 30,00 Leka och lära matematik ute, förskola 29,40 Leka och lära naturvetenskap och teknik ute, förskola och förskoleklass 37,80 Leka och lära språk ute - Förskola 26,00 Lenas ABC-plansch 11,00 Leo hittar en skatt 12,95 Leo räddar en kalv 12,95 Leo är en mås 5-pack 17,05 Leonardo da Vinci, den gåtfulle mästaren 21,45 Leta ljud 7,15

NAMN

INKL MOMS

Leva med asperger -en praktisk guide för tonåringar och vuxna 25,23 Lilla boken om tecken 28,71 Lilla FS-Duvan 209,50 Lille prinsen 15,00 Lions 9,90 Liten stund 12,00 Litet av varje 1 9,35 Litet av varje 2 9,35 Litet av varje 3 9,35 Litet av varje 4 9,35 Liv och miljö, Aha, nu fattar jag! 19,00 Livat på Lingonvägen: Det kliar! 9,90 Livat på Lingonvägen: Du härmade mig! 9,90 Livat på Lingonvägen: Du är inte min morfar! 9,90 Livat på Lingonvägen: En lös tand! 9,90 Livat på Lingonvägen: Gapa som en haj! 9,90 Livat på Lingonvägen: Hurra! Mål! 9,90 Livat på Lingonvägen: Kom ner Sotis! 9,90 Livat på Lingonvägen: Man får inte springa! 9,90 Livat på Lingonvägen: På utflykt! 9,90 Livat på Lingonvägen: Är jag bjuden? 9,90 Livsmedelskunskap del 1 30,09 Livsmedelskunskap del 2 30,09 Livsmedelskunskap del 3 30,09 Livsmedelskunskap del 4 30,09 Ljud - akustik 17,49 Ljudgrupper: Läs-, lägg- och skrivspel paket 192,70 Ljudparken 24,73 Loppor 15 mm, 12 st i fyra färger 2,23 Lyckas med problemlösning A - lärarstöd för strukturerad undervisning 45,68 Lyckas med problemlösning B 41,88 Lysande utsikter 12,50 Lyssna och berätta! 100 språklekar för små barn 44,00 Lyssna på mig! 20,00 Lågaffektivt bemötande 32,00 Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro 32,00 Låt barnen skapa -språkutveckling genom bilder 40,00 Låt oss tala om att bli äldre 28,09 Låt oss tala om kost, vikt och motion 28,09 Låt oss tala om mens 28,09 Låt oss tala om puberteten 28,09 Längd 1, enhetsböckerna 16,50 Längd 2, enhetsböckerna 16,50 Lär dig - Läs 19,60 Lär dig - Ord 19,60 Lär med surfplatta åk 1-3 45,25 Lär och lek med surfplatta i förskolan 41,80 Lärplatta och matematik - Vägen till ett lustfyllt lärande i förskola och förskoleklass 25,00 Lärplatta och språket 35,30 Läs in - räkna ut A 5,45 Läs in - räkna ut B 7,59 Läs och klura 1 6,50 Läs och klura 2 6,50 Läs och klura 3 6,50 Läs och skriv 7,15 Läs rätt! 2 7,06 Läs rätt! 3 7,06 Läs rätt! 4 7,06 Läs rätt! 5 7,06 Läsa Lätt 1 23,00 Läsa Lätt 2 23,00 Läsa Lätt Fakta om djur 1 23,00 Läsa Lätt Fakta om djur 2 23,00 Läsa Lätt Läsförståelse Fakta om djur 8,00 Läsa lätt Läsförståelse Lisa och Leo 8,00 Läsa lätt Versaler 1, 5 olika böcker 20,00 Läsa lätt Versaler 2, 5 olika böcker 20,00 Läsbiten, Kopieringsunderlag 25,20

29


PRODUKTLISTA NAMN

INKL MOMS

Läsbiten, Lärarhandledning 35,50 Läsbiten, Läsebok 17,00 Läsdomino 21,70 LäsEttan kartläggningstester för åk 1 99,41 Läsfönster 3,00 Läsfönster, 10-pack 25,00 Läsfönster, färgad 4-pack 7,50 Läsförståelse A 9,70 Läsförståelse B 9,70 Läsförståelse BLÅ för lågstadiet 8,40 Läsförståelse BLÅ, lärarens bok 12,60 Läsförståelse C 9,70 Läsförståelse D 9,70 Läsförståelse Fakta A 9,60 Läsförståelse Fakta B 9,60 Läsförståelse Fakta Start 9,60 Läsförståelse för lågstadiet GRÖN 8,40 Läsförståelse genom strukturerade textsamtal 60,50 Läsförståelse GRÖN, lärarens bok 12,60 Läsförståelse GUL för lågstadiet 8,40 Läsförståelse GUL, lärarens bok 12,60 Läsförståelse LILA 8,40 Läsförståelse Mini 8,00 Läsförståelse ORANGE 8,40 Läsförståelse RÖD för lågstadiet 8,40 Läsförståelse RÖD, lärarens bok 12,60 Läsförståelse Start 8,00 Läsförståelse under luppen, manual 15,00 Läsgrodan 1 14,50 Läsgrodan 2 14,50 Läsgrodan 3 14,50 Läshajen 1, ord med ljudenlig stavning 14,50 Läshajen 2, ord med konsonantförbindelse 14,50 Läshajen 3, sammansatta ord 14,50 Läslek kopieringsunderlag 86,35 Läslinjal Q 3,00 Läsning av faktatexter -från läsprocess till lärprocess 46,50 Läsning på flera nivåer 1 22,50 Läsraketen, lärarbok 15,00 Läståget - bok och material 16,01 Läståget Den gömda dalen 13,00 Läståget Mörkrets gåta 13,50 Läståget tuffar vidare - bok och material 16,01 Läståget tuffar vidare, lärarhandledning 6,60 Läståget, lärarhandledning 6,40 Lätta fakta om bilar 13,00 Lätta fakta om hunden 13,00 Lätta sexboken 33,45 Lättläst it - Lärarhandbok 30,00 Lättläst it - Utvärderingsblanketter 12,10 Lättläst om e-post 10,00 Lättläst om internet 15,00 Lättläst om Ipad 25,00 Lös ett problem i veckan, Nivå 1 34,99 Lös ett problem i veckan, Nivå 2 34,99 Lös ett problem i veckan, Start 34,99 LÖSGODIS, språk- och skrivträning i svenska 49,50

M

Magiska kort: Farm Magiska kort: Opposites Magiska kort: Vegetables & Fruits Magiska kort: Wild animals Magnetisk Time Tracker + LH Magnetism Maja och Milo på bio Maja på badhuset Malala Yousafzai Malala Yousafzai - Ett liv Mannen på stranden Mannen utan öde

30

9,80 9,80 9,80 9,80 37,20 17,49 8,94 8,94 16,90 18,00 4,64 10,00

NAMN

INKL MOMS

Maresi 16,50 Marie Curie -forskaren som sprängde gränser 22,00 Maskeraden 17,00 Massagekudde 32,00 Mata grodan 17,40 Matematik - Lärarens bok del 1 22,00 Matematik - Lärarens bok del 2 18,00 Matematik 1 24,31 Matematik 2 24,31 Matematik 3 24,31 Matematik 4 24,31 Matematik 5 24,31 Matematik 6 24,31 Matematik 7 24,31 Matematik 8 24,31 Matematik 9 24,31 Matematik i vardagen - Pengar 10,00 Matematik i vardagen - Tid 10,00 Matematikboken för vuxna VM 1 42,55 Matematikboken för vuxna VM 2 42,55 Matematikboken för vuxna, VM 1, lärarhandledning 90,32 Matematikens grunder, kvalitativ kartläggning 35,40 Matlagning 82,00 Mats bakar 8,00 MATS MELIN -från Hudik med kärlek 21,00 Matsalen, Olle 8 10,40 Mattegatan diagnos 10-pack 44,00 Mattegatan Handledning 32,60 Mattegatan protokoll, 10-pack 25,00 Mattekulspelet 67,00 Mattelek - kopieringsunderlag 69,50 Mattemagi 26,99 Mattememory 16,00 Matte-Mus 42,58 Mattemusslan 22,80 Max ute i kylan 22,10 Med sikte på förskolan - barn i behov av stöd 41,37 Medeltiden, Aha, nu fattar jag! 19,00 Medicinska texter - Svenska som andraspråk 17,80 Medkänslans pedagogik 28,00 Medveten matte - Algebra och ekvationer 7-9, formativ bedömning i matematik 51,72 Medveten matte - Geometri 7-9, formativ bedömning i matematik 42,96 Medveten matte - Taluppfattning 7-9, < formativ bedömning i matematik 42,96 Mellan himmel och hav 21,30 Mellan hopp och förtvivlan - berättelser om barnlöshet 28,20 Mellan raderna -avancerad 72,30 Mellan raderna lättläst 71,01 Memory med verb 35,01 Men jag är kär i henne 17,09 Messi (engelsk) 9,90 Meta-forms 21,01 Mia är en myra 5-pack 17,05 Midsommar 13,90 Miffon, nördar och Aspergers syndrom 27,01 MILLIM Längd Enhetskollen 2,42 MILLIM Längd Lärarpärm 50,62 MILLIM Massa Enhetskollen 2,20 MILLIM Massa Lärarpärm 43,40 MILLIM Tid/Temperatur Enhetskollen 2,20 MILLIM Tid/Temperatur Lärarpärm 53,04 MILLIMSPEL Längd 33,98 Milo rider 8,94 Milos kanin 8,94 Min bok 11,99 Min egen Må gott bok 6,00 Min läs och skrivbok 3 7,70 Min läs och skrivbok 4 7,70 Min skolvecka 8,58


NAMN

INKL MOMS

Mina drömmars stad och Barn av sin stad, lättläst bearbetning 17,90 Mina ord, Familjen/I skolan 11,12 Mina ord, Hemma/I affären 11,12 Mina ord, Kroppen/Kläder 11,12 Mina ord, lärarhandledning 95,05 Mindfulness i skolan -hälsa och lärande bland barn och unga 29,47 Minecraft som pedagogiskt verktyg 36,00 Minfakta om katter 9,90 Minifakta om kattungar 9,90 Minifakta om MESSI 9,90 Minifakta om resor i rymden 9,90 Minifakta om traktorer 9,90 Minifakta om tåg 9,90 Minna & Hugo 20,00 Minne & Sinne, Memory Fordon och djur/Ajoneuvot ja eläimet 15,00 Minne & Sinne, Memory Kroppen och känslor/Keho ja tunteet 15,00 Minne & Sinne, Memory Personer och platser/Henkilöt ja paikat 15,00 Minne & Sinne, Memory Verb/Verbit 15,00 Minns du den stad och I en förvandlad stad, lättläst bearbetning 17,90 Mitt År 25,00 Mixat i matte och svenska A 34,00 Mixat i matte och svenska B 34,00 Monsterkort 45,00 Monsterkort, mini 15,00 Monsterstickers 5,00 Monstertrubbel - Lyckas med problemlösning 8,75 More Contact 1 36,63 More Contact 2 36,63 More Contact 3 36,63 Mormor Polis och Röda faran 12,00 Mosippan 9,00 Motivation och medkänsla - om att samtala med tonåringar 63,40 Motivationshöjande samtal i skolan - att motivera och arbeta med elevers förändring 28,40 Motorik & Rörelseglädje 38,35 Mrs Dalloway 18,00 Multiplikation och division del 1, 5-pack (Träna med målet i sikte) 15,00 Multiplikation och division del 2, 5-pack (Träna med målet i sikte) 15,00 Multiplikations-MEMO 20,00 Mycket mer mellan raderna 72,30 MyFit bollväst 3XL/4XL 116-124 cm, 5 kg 545,60 MyFit bollväst XL/2XL, 108-114 cm, 4,5 kg 545,60 MyFit bollväst, barn 56-64 cm, 1,5 kg 384,40 MyFit bollväst, junior 384,40 MyFit bollväst, XS 384,40 Mystiska myter - Faraos förbannelse 11,00 Mystiska myter - Spöktåget Silverpilen 11,00 Må bra i förskolan 28,20 Må bra till kropp och själ 64,14 Må Gott, frågekort 15,00 Må så gott, faktabok 20,00 Målet i sikte 1 - kartläggning i matematik, årskurs 3 6,25 Målet i sikte 1-3 - kartläggning i matematik (koperingsmaterial) 78,65 Målet i sikte 2 - kartläggning i matematik, årskurs 3 6,25 Målet i sikte 4-6 - kartläggning i matematik (koperingsmaterial) 78,65 Målet i sikte 6 - kartläggning i matematik 7,00 Månaderna 8,50 Mångfald och differentiering 31,00 Män som hatar kvinnor 17,00 Människokroppen 1. Hur ser vi ut inuti? 16,90 Människokroppen 2. Hur fungerar kroppen? 16,90

NAMN

INKL MOMS

Människokroppen 3. Nerver och sinnen Människokroppen 4. Sex och samlevnad Mästerdetektiven Blomkvist Mönsterbitar -Arbetskort Mönsterbitar stora MÖRDAREN I PARKEN och andra skräckberättelser Mörkrets gåta, lärarhandledning Möt svenskan 1 Möt svenskan 2 Möt svenskan 3

N

Nancy Naturvetenskap och teknik i förskolan -med utemiljön som inspiration Nelson Mandela Nelson Mandela - Ett liv Netikett-affisch, 10 goda råd om internet Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige Noa får ont i magen Noa och julklappen Noa på flyget Noa på museum Noa på tivoli Noa skickar ett sms Noa äter nypon Noors trädgård Norge - en del av Norden Ny i laget Ny start 1, arbetsbok Ny start 1, lärarhandledning Ny start 1, läsebok Nya ledtrådsmatte 1 Nya ledtrådsmatte 2 Nya Läslänga 1 Nya Läslänga 3 Nya omsorgsboken Nya Rimord Nya Språknyckeln D NYA TESTAMENTET, på lätt svenska Nyanlända elever - undervisning, mottagande och flerspråkighet Nybyggarna Nyckelns hemlighet, lättläst ungdomsbok i en serie NYFIKNA bakar & gillar med Anton och Super-A, 1 NYFIKNA tvättar sig & väntar med Anton och Super-A, 2 Nypon-penna När jag var ung - En bok för samtal om svunna tider När tålamodsburken rinner över Nästan som Zlatan

O

16,90 16,90 17,50 15,50 20,46 14,60 46,20 15,00 15,00 15,00 9,00 22,30 9,90 18,00 2,50 15,00 8,31 8,31 8,31 8,31 8,31 8,31 8,31 23,00 11,00 23,24 30,13 125,38 30,13 57,99 57,99 25,00 25,00 49,30 27,28 35,20 18,70 36,00 20,00 20,00 8,50 8,50 8,80 16,01 45,32 14,65

Observera mera! 27,40 Olyckan 10,00 Om de bara kunde skärpa sig! 51,89 Omnimassage, Mini 7,44 Omnimassage, standard 15,00 Ondskan 8,70 Optik - läran om ljuset 17,49 Ord, ord, ord 33,50 Ordflätor 1 4,00 Ordflätor 2 4,00 Ordklassplanscher 16,99 Ordkunskap A, Verb 7,80 Ordkunskap B, Adjektiv 7,80 Ordkunskap C Substantiv 7,80 Ordlotto 30,57 Ord-memory 34,00 Orgelbyggaren, lättläst bearbetning 10,00 Ormen Långe, talområde 0-30 28,00 Oscar visar vägen 30,25

31


PRODUKTLISTA NAMN

INKL MOMS

P

Pappa, var är du? 13,12 Pengar, mycket lättläst vuxenbok 12,10 Penngrepp Greppo 2,00 Penngrepp Knottrig 2,00 Penngrepp mjuk, trekantig 2,00 Penngrepp Pointer grip 2,00 Penngrepp, fjäril 2,00 Penngrepp, Gel 1,50 Penngrepp, Jumbo 2,70 Penngrepp, Kors 2,70 Penngrepp, Kum 1,71 Penngrepp, Nya 1,70 Penngrepp, Trekantig 2,10 Penngrepp, Trepunktsgrepp 0,81 Penngrepp, Trepunktsgrepp 10-pack 7,69 Pennskaftet 16,01 Penntyngd 50 g 5,00 Pennvässaren 62,00 Pennvässaren - kopieringsunderlag 55,50 Piggoval -mindre 4,01 Piggoval -större 8,00 Piggring 6,00 Pinsamt eller? 17,09 Pirathistorier 47,20 Pluralövningar 1 11,00 Pluralövningar 1 - 6 55,00 Pluralövningar 2. En fisk, fem fiskar. 11,00 Pluralövningar 3. En katt, fyra katter. 11,00 Pluralövningar 4. Ett spöke, sex spöken. 11,00 Pluralövningar 5. Ett troll, fem troll. 11,00 Pluralövningar 6. En mus, fem möss. 11,00 Positionskort, blädderblock 20,16 Positionskort, magnetiska (ental/tiotal/hundratal) 44,26 Positionskort, magnetiska (tusental) 27,22 Positionssystemet 23,99 Positionstärningar, 8-pack 12,00 Prata - lyssna 33,50 Pratkvarnen! 37,20 Prepositioner 9,53 Pricktärning 5-pack 4,96 Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder 39,26 Procenträkning 5,67 Prutten hittar en skatt, Hemliga fyran 11,55 Psykisk ohälsa i skolan - upptäcka, bemöta och åtgärda 29,00 Pussel för ett gott liv 10,00 Pyramiden 8,45 På djupt vatten -att lära sig simma 23,24 På jobbet 9 till 5 20,00 På prao - Bageriet 11,00 På prao - Bonden 11,00 På prao - Fotbollsproffset 11,00 På prao - Frisören 11,00 På prao - Youtubern 11,00 På tumanhand 5,50

Q

QUICK RESPONSE Singaporemetoden Blockmodellen

R

18,50

Razzia, lättläst ungdomsbok 18,00 Rimleken Alfa 12,00 Rimleken Beta 12,00 Rimmemo 17,53 Robotmus 59,90 Rolands resa 4,64 Rolf bränner sig 11,00 Rolf cyklar 11,00 Rolf flyger i luften 11,00

32

NAMN

INKL MOMS

Rolf flyttar 11,00 Rolf får en gitarr 11,00 Rolf får ett paket 11,00 Rolf har en pistol 11,00 Rolf i parken 11,00 Rolf klipper håret 11,00 Rolf letar guld 11,00 Rolf och hunden 11,00 Rolf och katten 11,00 Rolf på disko 11,00 Rolf på en öde ö 11,00 Rolf på fotboll 11,00 Rolf på jakt 11,00 Rolf på tivoli 11,00 Rolf ser på teve 11,00 Rolf spelar in film 11,00 Rolf vid Havet 11,00 Rolf äter ute 11,00 Roligt och Klurigt huvudbry 39,80 Romeo och Julia -ny utgåva 14,40 Roseanna 7,57 R-spel 41,63 Rubiks kub 12,40 Rulle och raketen, bok + kortspel 21,00 Rut fyller år 11,00 Rut har kuddkrig 11,00 Rut hos doktorn 11,00 Ryggsäcken, Olle 8 10,40 Rymden, AHA, nu fattar jag! 19,00 Rånarhistorier - 5 olika 43,00 Råttorna 13,00 Rädda ekvationerna - laborativt material för ekvationsinlärning 131,44 Räkna med algoritmer, Addition 4,00 Räkna med algoritmer, Division 4,00 Räkna med algoritmer, Multiplikation 4,00 Räkna med algoritmer, Subtraktion 4,00 Räkna med spel 38,01 Räkna med TID 54,40 Räkneböckerna, andra boken 13,01 Räkneböckerna, femte boken 13,01 Räkneböckerna, fjärde boken 13,01 Räkneböckerna, första boken + kartongark 16,30 Räkneböckerna, lärarhandledning 1-4 13,01 Räkneböckerna, lärarhandledning 5-8 13,01 Räkneböckerna, multiplikation 1 14,73 Räkneböckerna, multiplikation 2 14,73 Räkneböckerna, sjunde boken 13,01 Räkneböckerna, sjätte boken 13,01 Räkneböckerna, tredje boken 13,01 Räkneböckerna, åttonde boken 13,01 Räknekakor 18,50 Rätt att leka! 35,00 Rätt eller Fel 59,00 Rävhistorier 34,54 Röda rummet 25,70 Röda trådar - en idé och metodikbok i textilslöjd för elever med funktionsnedsättning 35,00 Röde Orm 13,20 Rör dig hjärna! 24,09 Rör dig tryggt på internet 27,01 Rövarhistorier - 6 olika 45,00

S

Samtalsmatta Svenska erfarenheter av metoden -paket Samtalsmetodik för alla professioner Sant eller falskt Satsa på stavning 1 Schlagerhjältar -från ABBA till Loreen Se och upptäck! Se oss, hör oss, möt oss! 6 familjer berättar om sin vardag

58,31 32,25 59,50 20,00 20,00 36,30 15,00


NAMN

INKL MOMS

SE VAD JAG KAN! Kartläggning av matematikkunskaper för grundskolan 57,00 Sekvenskort Tips och idéer 7,00 Sekvenskort, 3-bilder 20,50 Sekvenskort, 4-bilder 20,50 Sekvenskort, 5-bilder 20,50 Sekvenskort, 6-bilder 20,50 Semester, mycket lättläst vuxenbok 12,10 SensCircle multikudde/multityyny 632,40 SenSit standard fotpall 248,00 SenSit standard stol 1612,00 SenSit Straight 2356,00 Senso rund, sittdyna 37,20 Serien om Anders och Lena 78,65 Sett med barns ögon - att förstå sig själv och andra 35,32 Sex och lite sånt, Aha, nu fattar jag! 19,00 Sharks 9,90 Sickan och skattkartan, bok + kortspel 21,00 Sifferblädderblock 4,54 Sifferkul - lärarhandledning 59,40 Siffror och tal 0-10 7,00 Siffror och tal 0-5 7,00 Silorema, ABC-boken Big Book 31,60 Silorema, arbetsbok 8,00 Silorema, lärarhandledning 26,00 Simon och ekarna 9,99 Sinnesfrid 6,50 Sinnesintryck och omvärldsuppfattning vid autism och Aspergers syndrom 27,80 Sinnesro 3,00 Sinnesstämning 7,50 Sista brevet till Sverige 20,00 Sjalen 13,12 Sjung Guds Lov 5,50 Sjöbergs affär - Bråk i bilen 16,65 Sjöbergs affär - Ny i butiken 16,65 Sjöbergs affär - Ut med hunden 16,65 Ska vi leka? 36,00 Ski tour 8,90 Skolfrånvaro -KBT-baserat kartläggnings- och åtgärdsprogram 29,00 Skoterfärden, lättläst ungdomsbok 18,00 Skriftliga räknemetoder - addition (kopieringsmaterial) 44,00 Skriftliga räknemetoder - division (kopieringsmaterial) 44,00 Skriftliga räknemetoder - multiplikation (kopieringsmaterial) 44,00 Skriftliga räknemetoder - subtraktion (kopieringsmaterial) 44,00 Skrivkort 1 12,00 Skrivkort 2 12,00 Skrivkort 3 12,00 Skrivkort 4 12,00 Skrivkort med mera 12,00 Skrivkul lärarhandledning 74,00 Skrivläxa 7,15 Skrivraketen, elevbok 10,51 Skrivraketen, lärarbok 15,00 Skrivsugen 1 12,50 Skrivsugen 2 12,50 Skrivtavla vit A4 30-pack 28,00 SKRÄCKEN I DUNWICH och andra berättelser 34,80 Slag i saken 6,77 SMARTA bakar & gillar med Anton och Super-A, 1 8,50 SMARTA tvättar sig & väntar med Anton och Super-A, 2 8,50 SMÅGODIS, språk- och skrivträning i svenska 49,50 Snabba Cash 18,00 Snackis 1 26,99 Snackis 2 26,99 Snubbeltråden, ADHD - så funkar det 6,50 Snöstormen 13,31 Socialt och emotionellt lärande -om att lyckas i skolan och livet 34,30 Sockdrottningen i landet Annorlund 15,40 Sofia med knuff -inte ett dugg annorlunda 12,50

NAMN Sofia’s got talent Solklart, Biologi/Geografi åk 5 Solklart, Biologi/Geografi åk 6 Solklart, Fysik/Kemi åk 5 Solklart, Fysik/Kemi åk 6 Solklart, Historia åk 5 Solklart, Historia åk 6 Solklart, Miljö/Naturkunskap åk 3 Solklart, Miljö/Naturkunskap åk 4 Solklart, Religion åk 3 Solklart, Religion åk 4 Solklart, Religion åk 5 Solklart, Religion åk 6 Som det låter Sortera med mera Sova borta, Olle 8 Sova över, lättläst ungdomsbok Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan Spegelns hemlighet, lättläst ungdomsbok i en serie Spel med ABC Spela och lek med matematik - Handbok Spelar roll? Spindelmatte Åk 2 Spindelmatte Åk 3 Spindelmatte Åk 4 Spindelmatte Åk 6 Spindelmatte Åk 5 Spring, Amina Språkglädje Språkinriktad undervisning -en handbok Språklekar i skolan Språklig sårbarhet i förskola och skola Spåren i snön Spöket i skåpet Spökhistorier - 8 olika böcker (nivå A) Spökjakt, Hemliga fyran Spöktimmen - Vaktmästarens hämnd Squishy boll S-sj-tj-spel S-spel Stamning hos barn Starta med programmering Stavelsekort Stavningsraketen Elevbok Stavningsraketen Bakom raketerna Stavningsraketen Lärarbok Stavningsäventyret dubbelteckning Stavningsäventyret e eller ä Stavningsäventyret homofoner Stavningsäventyret j-ljudet Stavningsäventyret kluriga ord Stavningsäventyret ng-ljudet Stavningsäventyret o eller å Stavningsäventyret Paket Stavningsäventyret sj-ljudet Stavningsäventyret tj-ljudet Stay in contact - Animals Stay in contact - Challenges Stay in contact - Clothes Stay in contact - Cooking Stay in contact - Desserts Stay in contact - Flowers Stay in contact - Professions Stay in contact -The weather Stay in contact, hela serien Stenåldern, faktaserien Aha, nu fattar jag! Stick Flugo! Stickers English Happy Face Stickers Frukter Stickers Gulliga djur Stickspåret

INKL MOMS 8,90 121,00 121,00 126,50 126,50 126,50 126,50 121,00 121,00 126,50 126,50 126,50 126,50 53,80 5,45 10,40 13,30 33,10 20,00 24,50 40,44 18,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 12,00 38,50 38,50 44,00 37,90 11,00 8,45 47,20 11,55 11,00 5,00 41,66 41,63 19,80 25,00 18,97 9,90 17,05 12,10 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 242,00 31,90 31,90 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 50,00 19,00 13,24 4,50 4,50 4,50 13,00

33


PRODUKTLISTA NAMN

INKL MOMS

Stickspåret, lärarhandledning och 5 tärningar 7,98 Stjärnfamiljer 17,00 Stolthet och fördom, pocket 11,40 Stor över en natt 18,37 Stora boken om En naken karl 25,50 Stormaktstiden, Aha, nu fattar jag 19,25 Storytelling by Pictures 30,00 Stulen, lättläst ungdomsbok 18,00 STYRKEKORT för Barn 60,00 Stärk språket - Stärk lärandet 44,00 Subtraktion 1-20 - Nycklar till matematiken 5,45 Svag is 20,00 Svenska från början - Fyran 5,50 Svenska ordspråk 23,80 Svenska uttryck 25,00 Sverige - en del av Norden 11,00 Svåra föräldrasamtal - i skolan 25,00 Svårigheter med Social Kommunikation 63,50 Svårigheter med socialt samspel -kan det vara atuism? Förskolepocket 13,00 Så bygger man orden 12,03 Så fungerar kroppen, arbetsbok 8,80 Så fungerar kroppen, textbok 15,95 Så lyfter du fram styrkorna hos barn med ADHD 34,99 Så lyfter du fram styrkorna hos barn med ADHD, Aktivitetsbok 34,99 Så sjukt kär 17,09 Sånt är livet 15,95 Säker med matematik - B 16,50 Sätt in stöten! Matematik: addition och subtraktion 5,06 Sätt in stöten! Matematik: division 5,06 Sätt in stöten! Matematik: multiplikation 5,06 Sätt in stöten, dubbelteckning 7,40

T

Ta kommandot över din ADHD, Strategier för ett gott liv 40,10 TAKK Tecken som AKK 38,01 Tala ut och prata på 66,00 Talen 11-18 Tiotalsövergång 10,09 Talen upp till 100 34,52 Talkort magnetiska 30,00 Talmatta 0-30 37,20 Talrad 20,00 Talstavar 25,00 Taluppfattning 1-20 - Nyckeln till matematiken 5,45 Tangle Fuzzy 5,60 Tangle JR 5,60 Tangle Junior Metallic 5,60 Tangle Relax 10,90 Tangle Texture Metallic 7,01 Tangle Textured 5,60 Tangle Therapy 12,10 Tangramino 29,00 TANTRIX Game Pack 32,00 Tavlans hemlighet, lättläst ungdomsbok i en serie 20,00 Teaching Tac-Tiles 26,66 Teknik med el, Aha, nu fattar jag! 19,00 Teknik med hus och broar, Aha, nu fattar jag! 19,00 Tema Idéhäfte 32,90 Tema Start 9,70 Tema Tal A 10,51 Temperatur 1, enhetsböckerna 16,50 Temperatur 2, enhetsböckerna 16,50 Testbatteriet, språk- och minnesprov 53,32 The Movie Date 13,00 Things - engelskt bingo 48,36 Tid att inspireras 15,15 Tidig AKK - stöd för stora och små 36,00 TIL Tidig Intensiv Lästräning 30,58 Time Timer Large Magnetisk 75,00 Time timer med ljudsignal MOD + batteri, small 56,00 Time Timer PLUS med ljudsignal, medium 64,00

34

NAMN

INKL MOMS

Time Timer PLUS Vit 120 min 64,00 Time Timer PLUS Vit 20 min 64,00 Time Timer PLUS Vit 5 min 64,00 Time Timer PLUS Vit 60 min 64,00 Timglas litet 1 minut 2,50 Timglas litet 3 minuter 2,50 Timglas litet 5 minuter 2,50 Timglas Stor 1 min, blå 9,90 Timglas Stor 3 min, grön 9,90 Timglas stort 2 minuter 15,00 Timglas stort 30 sekunder 15,00 Timglas, stort blått 5 minuter 15,00 Timglas, stort grönt 1 minut 15,00 Timglas, stort gult 3 minuter 15,00 Timglas, stort lila 15 minuter 15,00 Timglas, stort orange 10 minuter 15,00 Timglas, stort svart 30 minuter 15,00 Tio mitt i prick 15,00 Tio tankar i huvet, men ingenting på pappret 36,00 Tio vanliga fåglar, fakta- och arbetsbok 7,60 Tio vanliga fåglar, fickbok 4,50 Tiokamrater 12,40 Tiokamratplanscher 32,24 Tiosidig tärning 5-pack 5,46 Titanic - katastrofen 28,60 Tjejer kan också leka med dockor 12,80 Tjejer kan också leka med dockor -lärarhandledning/kopieringsunderlag 42,80 Tjugan, lättläst ungdomsbok 13,00 Tjugosidig tärning 5-pack 5,46 TRAS - Vägledning 8,80 TRAS -Nya cirkelschemat (10 st) 18,60 TRAS -Nya handboken 52,80 TRAS -Nya schemat (10 st) 18,60 TRAS-TIPS, Observation av språk i dagligt samspel 38,30 Tre vänner - Läsförståelse från början 8,00 Trollkarlens hatt 18,00 Trollstav 7,50 True or False 55,70 TRUGS 1 108,00 TRUGS box 1 Engelska 88,50 TRUGS box 2 Engelska 88,50 TRUGS box 3 Engelska 88,50 TRUGS kortlek Sj- och tj-ljudet 22,00 TRUGS kortlek Sj-ljudet 22,00 TRUGS kortlek Tj-ljudet 22,00 Trädjur 8,00 Träna med Bläckfisken 5-pack 18,81 Träna med Erik 45,00 Träna med Fisken 5-pack 18,81 Träna med Fjärilen 5-pack 18,81 Träna med Grodan 5-pack 18,81 Träna med Haren 5-pack 18,81 Träna med Humlan 5-pack 18,81 Träna med Igelkotten 5-pack 18,81 Träna med Musen 5-pack 18,81 Träna med Myran 5-pack 18,81 Träna med Noa 45,00 Träna med Nyckelpigan 5-pack 18,81 Träna med Ormen 5-pack 18,81 Träna med Pingvinen 5-pack 18,81 Träna med Rolf 45,00 Träna med Sköldpaddan 5-pack 18,81 Träna med Snigeln 5-pack 18,81 Träna med Spindeln 5-pack 18,81 Träna med Sälen 5-pack 18,81 Träna med Tusenfotingen 5-pack 18,81 Träna med Ugglan 5-pack 18,81 Träna med Ödlan 5-pack 18,81 Träna mera - Läs- och skrivövningar 1 9,24 Träna mera - Läs- och skrivövningar 2 9,24


NAMN

INKL MOMS

Träna mera - Läs- och skrivövningar 3 Träna mera - Läs och skrivövningar 4 Träna mera - Läs och skrivövningar 5 Träna på prepositioner Träna på pronomen Träna på skiljetecken 1 Träna på stava vanliga ord Träna på verb Träna årets dagar, veckor och månader Tuggarmband däck, barn Tugghalsband Dödskalle Tugghalsband Tags Tugghalsband, Brick Tuggtopp för penna Turbo och den mystiske Kilroy Tusenblad, lättläst bearbetning-- Tuta och kör, lättläst bok Tvätt och klädvård Tvätta händerna och hela kroppen Tyst 20-sidig jättetärning (14 cm) Tyst jättetärning med fickor Tysta tärningar omärkta, 25-pack Tysta tärningar, 4 räknesätt Tysta tärningar, prickar Tysta tärningar, siffror Tärning Multiplikation & Division (5-pack) Tärning Siffror 1-6 (5-pack) Tärning stor (2-pack) Tärning, taktil 32 mm

9,24 9,24 9,24 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 7,59 18,00 23,00 23,00 18,00 5,00 13,12 16,50 15,73 77,00 28,00 11,00 14,88 12,40 10,79 10,79 10,79 4,96 4,96 14,88 4,01

Underbara ADHD Den svåra superkraften Unga kvinnor Ungdomar med ASPERGERS SYNDROM att mötas i samtal Uppmuntringar - set 1 Upptäck jorden, arbetsbok Upptäck jorden, textbok Upptäck ORDEN, Bildordbok Upptäck ORDEN, övningsbok Upptäck TEXTEN, elevbok Upptäck TEXTEN, övningsbok Utbyggd grammatik Utvandrarna Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och psykisk sårbarhet - om annorlunda barn

13,90 16,01 25,08 15,00 13,20 32,00 23,50 17,90 22,10 16,60 74,45 20,00

Vad alla bör veta om läs- och skrivsvårigheter Vad gör man här? Arbetsbok Vad gör man här? Läsebok Vad gör man här? Stora arbetsboken VAD passar ihop? Vad står det mellan raderna Vad säger kroppen? Vad är klockan? Vad är problemet med klimatet? Nivå 1 Vad är problemet med klimatet? Nivå 3 Vampyren i Blackeberg Vampyrjakt, lättläst barnbok Var det bra så? lättläst pocketbok Var la jag min man? Var är Babbas saker? Vardag - I tvättstugan Vardag - På Björkgården Vardag, lättläst vuxenbok Vardagsserien: Den nya klänningen, En dag på jobbet, Ska vi bo ihop Varför går du till jobbet? Om dagligverksamhet för personer med utvecklingsstörning Vasatiden, Aha, nu fattar jag! Vatten

18,16 6,22 14,77 8,94 17,31 72,30 16,01 5,45 17,50 18,80 9,89 14,30 10,00 19,00 17,70 14,00 14,00 12,10

U

V

41,15

NAMN

INKL MOMS

Veckan Vem behöver vad? läggpussel Vem bryr sig? Whiteboardtavla Vi är inte bra på barn som Oscar -hur kan vi bli det? Vidga klassrummet -våga undervisa utomhus Vikarien Vikingar, Aha, nu fattar jag! Vikingarnas värld Vikt 1, enhetsböckerna Vikt 2, enhetsböckerna Vildas vilda ben Vilken bild är rätt? En enkel klassdiagnos av läsförståelse Vilken smäll! Vilse i skolan Visst kan ALLA vara med! Visst kan vi! Vita fjädern 1 - skriva lätt Vita fjädern 2 - skriva lätt Vokalplanscher Volym 1, enhetsböckerna Volym 2, enhetsböckerna Vuxenserien: Studentmössan, Börja jobba, Flytta hemifrån Våga leva våga dö -om sorg och begravningar Vägar till engelska vid läs-och skrivsvårigheter Vägar till läsförståelse, texten, läsaren, samtalet Vägen till Vasaloppet Välkommen på fest! Välkommen älskade barn! Om Downs syndrom till nyblivna föräldrar Värme Värsta bästa nätet bli säker och trygg på sociala medier i chattar och spel Värt att veta om koncentrationssvårigheter, Förskolepocket Växter omkring oss A Växter omkring oss B

Z

13,00 23,00 18,00 18,00 30,25 9,00 13,00 19,00 24,38 16,50 16,50 12,50 50,60 14,50 34,56 27,75 20,00 7,35 8,50 17,11 16,50 16,50 43,30 15,84 18,60 42,00 25,30 13,00 9,70 15,95 17,60 13,00 16,75 16,50

Zlatan Zlatan Ibrahimovic - Ett liv

9,90 13,90

Åke söker ny lya 5-pack Åke är en räv 5-pack Året 1, enhetsböckerna Året 2, enhetsböckerna Årshjulet plansch Åttasidig tärning 5-pack

17,05 17,05 16,50 16,50 15,87 5,46

Ärendehandledning inom skola, vård och omsorg Äta efter årstid

27,50 30,80

Öva svenska 1 - Språkträning för nyanlända ungdomar Öva svenska 2 - Språkträning för nyanlända ungdomar Överlevaren Isaq

13,00 13,00 25,45

Å

Ä

Ö

33,70 9,15 19,00 15,95

35


BESÖK OSS I VÅRA MATERIALUTSTÄLLNINGAR!

VASA: STORALÅNGGATAN 60 HELSINGFORS: NORDENSKIÖLDSGATAN 18 A

36