Page 1

Memòria 2011 FDM


Memòria 2011 FDM

European Capital of Sport


Edita: Fundació Esportiva Municipal de València. Passeig de la Petxina 42, València Fotografia: José Royo i Aitor Alcalde Depòsit legal: V-1689-2011


Presentació Acaba l’any 2011 i, amb ell, la nostra ciutat cedix el testimoni a Istanbul com a Capital Europea de l’Esport. Es tanquen d’esta manera 12 intensos mesos d’activitat esportiva i cultural promoguts des de la Fundació Esportiva Municipal (FDM) i la Delegació d’Esports de l’Ajuntament de València. Totes estes iniciatives i activitats queden arreplegues en esta Memòria i ens permeten recórrer, a través de les seues pàgines, el treball realitzat per als nostres ciutadans durant este temps.

L’any 2011 hi ha marcat un punt d’inflexió en un dels esdeveniments esportius que està cridat a convertir-se en un vaixell almirall de la ciutat. Després del seu trenta aniversari, la Marató Divina Pastora València ha traslladat el seu centre neuràlgic d’activitat a la Ciutat de les Arts i de les Ciències, mostrant al món tot el seu potencial com a prova de referència per a l’atletisme popular internacional i convertint-se en el clar exemple d’una nova tendència, el “turisme pràctica”, a què la nostra ciutat se suma amb il·lusió i treball.

La promoció de l’esport i els seus valors a tots i cada un dels racons dels nostres barris és una de les prioritats de la FDM en el desenrotllament de la política esportiva de l’Ajuntament de València. Les instal·lacions esportives —Cada dia en nombre més gran i qualitat— I la varietat i excel·lència dels nostres programes esportius ens permeten oferir unes condicions immillorables que ens van fer mereixedors de la distinció i el reconeixement de l’Associació de Capitals Europees de l’Esport (ACES).

La imatge dels dos vials del Pont de Montolivet replets de corredors i la màgica arribada sobre les aigües del Museu príncep Felipe ja han donat la volta al món i són la millor carta de presentació perquè les pròximes edicions ens porten un major èxit de participació i organització si és possible. Pocs mesos abans, el València Triatló va obrir el camí d’esta nova manera de combinar esport i turisme.

Especial menció mereix, un any més i ja van set, el Circuit CRM Ruralcaja de Carreres Populars. En a penes unes hores es van esgotar les 6.000 places disponibles per a uns corredors que demostren prova després de prova la seua fidelitat a este projecte popular que ha iniciat en l’esport a milers de valencians. L’esport en edat escolar continua sent un dels pilars bàsics sobre els quals gira l’activitat de la FDM. Al voltant de 40.000 menors entre els 3 i els 16 anys s’impliquen a través de la Fundació Esportiva Municipal, bé directament en les nostres Escoles Esportives municipals, Jocs Esportius municipals, o bé per mitjà de la utilització de les Instal·lacions Esportives municipals de manera directa, en cursets o usos simples, o amb la seua pertinença als més de 100 clubs que tenen conveniat la cessió de l’ús de les mateixes amb l’organisme autònom. Les activitats i programes dirigits a majors, jóvens i adults continuen mostrant uns alts nivells d’acceptació i utilització per part dels valencians, satisfent, d’esta manera, les necessitats dels diferents barris de la ciutat. Els cursos de natació per a totes les edats i les múltiples activitats en sec conformen una completa oferta per a tots els públics.

L’elit de l’esport mundial va tornar a protagonitzar alguns dels millors moments de l’any gràcies a la novena edició de l’Open de Tenis, el quart Gran Premi d’Europa en el Circuit Urbà de Fórmula 1 o la tercera edició de la Global Champions Tour en la nostra ciutat. El començament de l’any ens va portar la presentació al gran públic del document de referència que marcarà les línies estratègiques de l’esport de la nostra ciutat. Amb la participació de tots els agents implicats en l’esport municipal, i la gran aportació dels ciutadans a través de la pàgina web, va veure la llum el document de conclusions del Pla Estratègic de l’Esport, que proposa 15 projectes i 80 mesures concretes. El dit document va ser aprovat per unanimitat i guiarà les actuacions de la Delegació d’Esports durant la pròxima dècada. El futur se’ns presenta replet de reptes i no absent de dificultats, però si alguna cosa aconseguix representar i transmetre l’esport són una sèrie de valors que ens ajudaran a superar els moments adversos: treball, constància, afany de superació i solidaritat. Per això, València s’enorgullix de l’estreta relació que manté amb l’esport i des de l’Ajuntament de València continuarem treballant perquè esta unió continue creixent en benefici de tots. Rita Barberá Nolla Alcaldessa de València


Finalitzat l’any 2011 es presenta la preceptiva Memòria de la Fundació Esportiva Municipal i la Regidoria d’Esports, que arreplega les actuacions realitzades al llarg de tot l’exercici en matèria d’esports en la ciutat de València. Entre tots els programes que s’han dut a terme, hi ha un que ha trascendit per la seua naturalesa i envergadura, que és el de la Capitalitat Europea de l’Esport València 2011. Este guardó va ser concedit per l’Associació de Capitals Europees de l’Esport a la ciutat de València, en reconeixement al treball realitzat per este Ajuntament en els últims anys en matèria de promoció i foment de l’esport entre els seus ciutadans. Amb este reconeixement, la nostra ciutat ha passat a formar part d’una important xarxa de ciutats europees que treballen de manera conjunta per a millorar l’esport a nivell municipal. Amb motiu d’esta efemèride s’han desenrotllat al llarg de l’any una sèrie d’esdeveniments esportius, culturals i festius que han vingut a reforçar la ja completa agenda esportiva de la ciutat. Entre ells cal destacar els tres congressos científics que s’han celebrat a València durant l’any 2011: El I Congrés Europeu d’Infraestructures Esportives, el II Congrés d’Esport en Edat Escolar i el I Congrés Europeu del Voluntariat Esportiu. Tots ells s’han convertit en un referent a nivell

mundial, elevant les seues conclusions a fòrums internacionals en cada una de les matèries. Destacar les conclusions d’este últim congrés que van ser elevades a la Unió Europea a través d’Associació de Capitals de l’Esport (ACES-Europa) per a la seua publicació en The White ‘Book’ on Volunteers and Active Citizenship ‘in’ Europe i que suposen un dels principals llegats que s’han dut a terme en ocasió de la Capitalitat Europea en 2011. Una altra de les grans accions a destacar de l’any 2011 ha sigut la presentació el 23 de març del 2011 de les conclusions del Pla Estratègic de l’Esport de la ciutat de València, les propostes del qual marcaran les directrius estratègiques a seguir en els pròxims anys. Resultat d’esta fase de treball es posa en marxa un Pla d’Acció, el primer informe bianual de seguiment del qual s’elaborarà durant l’any 2012 per un equip tècnic multidisciplinari. Junt amb estos dos programes anteriors l’Ajuntament de València, a través de la seua Fundació Esportiva Municipal, desenrotlla programes esportius dirigits a tota la població en general, entre els que destaca la població escolar. Per mitjà de les Escoles Esportives municipals i la Fase Municipal dels Jocs Esportius es facilita l’accés de tota esta població als poliesportius municipals i als col·legis de la ciutat per a practicar activitats d’entrenament (iniciació i perfeccionament) i de competició.


Introducció

Un altre dels programes consolidats, i que s’ha convertit en un referent popular és el Circuit de Carreres Populars de València, que en la seua sèptima edició ha incrementat en un 12,1% el nombre de participants a través de les deu carreres que ho componen, amb la qual cosa continua sent un programa d’una gran acceptació. Junt amb elles, altres diverses carreres més i altres proves populars disputades al llarg dels mesos, com la Travessia a Nadeo al Port, han donat lloc a una oferta participativa molt àmplia. A més de les anteriors activitats, molts han sigut els grans esdeveniments esportius que han tingut lloc durant 2011, entre els que es troben les noves edicions de la prova hípica Global Champions Tour, la Màster Golden Sèries RSX Planxa de vela, el IX Open ATP de Tenis, el Gran Premi de Fórmula 1, que cada any es consoliden més i ens consoliden al seu torn, com a ciutat de referència internacional. A més, s’han celebrat altres proves esportives amb repercussió nacional i internacional, entre les que es troben, el Campionat del món de Velocitat, el Quatre nacions d’Hoquei Femení, el campionat d’Espanya d’Atletisme en Pista Coberta, Copa de S.M. la Reina d’Atletisme o el VI Internacional de Pàdel. Junt amb els anteriors cal destacar la celebració enguany de 19 Trofeus Ciutat de València. A través d’ells es recolza i dóna la possibilitat de prendre part a la joventut, a través

dels seus clubs i federacions esportives, al mateix temps que contribuïxen a fomentar l’afició i l’assistència a l’esport com a espectacle. Finalment, cal assenyalar el nostre verdader interés quotidià, el nostre esforç i la nostra il·lusió és la pràctica quotidiana i continuada d’activitats físiques i esports pels ciutadans de València, a través dels molt diferents programes que oferim en els poliesportius municipals, en els carrers, places, platges de la ciutat i en la naturalesa del seu entorn, sense oblidar les ajudes i subvencions que any rere any, també en 2011, es concedixen. La campanya de ‘Jocs tradicionals’ i la de ‘Activitat Temps lliure al teu abast’ és un esforç per recuperar la memòria dels jocs més antics i les activitats en la naturalesa, a través de la FETCV i del CEV, respectivament. En definitiva, 2011 ha sigut un any que recordarem durant molt de temps en el que es referix a l’esport en la ciutat de València. No sols s’han dut a terme actuacions com resultat del treball realitzat en els últims anys, sinó que també, i el més important, s’han assentat les bases d’actuació del nostre esport per al futur. Cristóbal Grau Muñoz Regidor d’Esports


A fi d’aconseguir una continuïtat que facilite la comprensió i l’anàlisi de la informació continguda en la Memòria de la FDM, la redacció del document corresponent a l’any 2011 manté la mateixa estructura que en edicions anteriors i presenta el seu contingut ordenat a través de les actuacions dels quatre Servicis en què s’estructura la Fundació Esportiva Municipal. Excepcionalment en esta ocasió al principi d’estos quatre blocs s’inclou un apartat especial dedicat a la Capitalitat Europea 2011. En primer lloc s’arrepleguen les dades que corresponen al Servici Esportiu, per correspondre-li la funció de promoció i posada en marxa tant del “esport per a tots” com la de la resta d’esdeveniments i actuacions vinculades amb l’activitat física i l’esport en general. En l’apartat d’Esport en Edat Escolar, és important destacar la confecció i posada en pràctica del Pla Municipal de l’Esport en Edat Escolar, que sorgix del desenrotllament de les conclusions extretes del Pla Estratègic de l’Esport de València 2010 (PEEV), per mitjà del qual s’arrepleguen i ordenen totes les actuacions municipals dirigides a la població escolar que es desenrotllen en la ciutat de València en l’àmbit de l’esport (activitats en instal·lacions, escoles esportives, jocs esportius, esdeveniments esportius populars, ajudes a l’associacionisme, educació en valors, salut i esport i altres activitats). També es detalla en esta primera part de la Memòria, el conjunt d’esdeveniments esportius organitzats o patroci-

nats per l’Ajuntament i la Fundació Esportiva, en els que s’inclouen els 19 Trofeus Ciutat de València celebrats, les 10 carreres que formen el Circuit de Carreres Populars, altres 11 carreres i els altres esdeveniments populars que se celebren l’any, així com els grans esdeveniments esportius. La difusió de les nostres activitats i actes a través dels mitjans de comunicació (premsa escrita, programes de ràdio i televisió, aparició en revistes…), ha seguit desenrotllant-se amb normalitat. Cal destacar el gran esforç realitzat enguany a donar publicitat de totes les nostres activitats a través dels mitjans digitals. S’ha completat la web de la FDM amb diversos microsites específics (Circuit de Carreres Populars, València Congressos, 3 reptes 1 meta, Pla Estratègic de l’Esport de València, etc.). En relació al sistema de gestió de la qualitat basat en la Norma ISO 9011:2008, que la FDM té implantat, durant l’any 2011 es va passar sense cap dificultat l’auditoria de seguiment per part d’AENOR. En este aspecte cal mencionar que l’any 2011 hi ha hagut per primera vegada un descens en el nombre de queixes i reclamacions presentades pels usuaris. No obstant això, han continuat creixent les actuacions d’atenció als suggeriments i consultes ciutadanes de temes esportius, sobretot les rebudes telefònicament i per correu electrònic, a través de la pàgina web.


Preàmbul

Igualment mereix destacar-se l’obertura de l’Oficina del Voluntariat Esportiu de la ciutat de València, que enguany ha participat en 13 accions pràctiques i 5 formatives en les que s’han mobilitzat més de 800 voluntaris. Les dades obtingudes en l’apartat pròpiament de la gestió, com ve sent habitual, permeten continuar apreciant un manteniment en les xifres d’utilització anual de les nostres Instal·lacions Esportives Municipals, que en enguany han superat els 8.590.353 usos en el conjunt de totes les Instal·lacions Esportives Municipals. El Servici d’Infraestructures continua desenrotllant les seues actuacions en els poliesportius municipals, en tres àrees: la realització de projectes, el desenrotllament de les obres i el manteniment de les instal·lacions i els equipaments existents. La coordinació d’estes tres seccions afavorix el bon funcionament de les instal·lacions, al mateix temps que permeten la celebració dels esdeveniments esportius amb garanties tècniques i de seguretat. El més destacable en l’apartat d’infraestructures durant este exercici ha sigut l’obertura de les instal·lacions del Camp de Futbol i del Poliesportiu de Quatre Carreres. En l’apartat corresponent al Servici Jurídic i de Recursos Humans es resumixen les actuacions que s’han dut a terme durant 2011 per part del mateix, entre les que podem destacar les relacionades amb la Prevenció de Riscos Laborals.

La Memòria corresponent al Servici d’Administració inclou un resum de la Liquidació Del Pressupost de la Fundació Esportiva Municipal de 2011, que es presenta per a la seua aprovació per la Junta rectora en document a banda. El seu import total ha aconseguit la xifra de 11.871.737,1 ., mereixent destacar-se l’alt grau d’execució del pressupost definitiu que ha suposat el 95 %. La presentació de les conclusions del Pla Estratègic de l’Esport de la ciutat de València 2010 mereix un apartat destacat per la importància i el pes que ha de tindre en les actuacions de la FDM ja que les seues propostes marcaran les directrius estratègiques a seguir en els pròxims anys. Després del resultat d’esta fase de treball s’estan posant en marxa diferents accions, que hauran de detallar-se i valorar-se en el primer informe bianual de seguiment del Pla Estratègic de l’Esport de la ciutat de València 2010 que es presentarà durant l’any que ve. Finalment, la Memòria dedica una especial atenció a tots els esdeveniments esportius, festius i culturals que s’han desenrotllat en la Ciutat amb motiu de la Capitalitat Europea de l’Esport València 2011.

Luis Cervera Torres Director Gerent


VALÈNCIA CAPITAL EUROPEA DE L’ESPORT 2011

11

I. GOVERN I ESTRUCTURA DE LA FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL DE VALÈNCIA

21

II. SERVICI ESPORTIU 1.  ACTIVITATS ESPORTIVES 1.1. Escoles Esportives Municipals (EEEEMM) 1.2.  Jocs Esportius Municipals (JJEEMM) 1.3. Activitats de formació contínua-esportiva 1.4. Estratègia d’intervenció davant la violència observada en el Futbol escolar en la ciutat 1.5.  Activitats en la naturalesa 1.6.  Jocs Tradicionals

27 29 31 34 37 37 40 40

2.  ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 2.1.  Trofeus Ciutat de València 2.2.  Grans Esdeveniments 2.3.  Carreres Populars 2.4. Esdeveniments Esportius Participatius 2.5.  Altres esdeveniments 2.6. Resum general i dades dels esdeveniments esportius

43 45 47 48 51 52 53

3.  GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 3.1.  La gestió d’instal·lacions esportives 3.2.  Instal·lacions Esportives Municipals (IIEEMM) 3.3.  Dades de les activitats

55 57 59 61


Índex

4.  COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ 4.1. Programa de relació amb els mitjans de comunicació 4.2. Programa de difusió esportiva de la Fundació Esportiva Municipal 4.3.  www.deportevalencia.com, el portal de l’esport municipal de València 4.4.  Gestió d’espais en el Complex Esportiu Cultural ‘Petxina’ 4.5.  Programa del Centre de Documentació i Biblioteca Esportiva Municipal 4.6. Servici de Publicacions Esportives de la Fundació Esportiva Municipal. Col·lecció Aula Esportiva de l’Ajuntament de València 4.7.  Oficina d’informació a l’usuari 4.8.  Queixes, reclamacions i suggeriments gestionats durant l’any 2011 4.9.  Sistema de Gestió de la Qualitat de la Fundació Esportiva Municipal de València 4.10. L’Oficina del Voluntariat Esportiu de la ciutat de València 4.11. Programa de suport a la tecnificació esportiva. Gestió del Centre de Tecnificació Esportiva ‘Petxina’

77 79 79 80 81 81 82 83 84 85 86 87

III. SERVICI D’INFRAESTRUCTURES Introducció Seccions de Projectes i Obres Secció de Manteniment

91 93 97 103

IV. SERVICI JURÍDIC I DE RECURSOS HUMANS

111

V. SERVICI D’ADMINISTRACIÓ I PLANIFICACIÓ ECONÒMICA

115

VI. PREMIS AL MÈRIT ESPORTIU ‘CIUTAT DE VALÈNCIA’ 2010

119

VII. PLA ESTRATÈGIC DE L’ESPORT DE VALÈNCIA

127


València, Capital Europea de l’Esport 2011


Què significa ser Capital Europea de l’Esport? L’Associació de Capitals Europees de l’Esport (ACES), segons el seu mode d’entendre l’esport, tracta de mantindre la tradició olímpica i la difusió dels valors universals de l’olimpismo a nivell municipal, motivant en la societat els hàbits de gaudi de l’exercici, compromís d’èxit, sentit de comunitat, pràctica de joc net i millora de la salut. Qui concedix esta distinció? Este guardó és entregat per ACES, associació creat l’any 1999 en la ciutat de Milà (Itàlia), com una organització sense ànim de lucre. Les seues actuacions estan basades en el Manifest de les Capitals Europees de l’Esport i està inclosa dins del Llibre Blanc de l’Esport Europeu. Quins criteris se seguixen per a decidir la Capitalitat Europea de l’Esport? És objectiu primordial d’ACES promoure els valors universals de l’olimpismo a nivell municipal. Igual que els anells olímpics s’entrellacen entre ells, així ho fan els cinc objectius de les ciutats membres d’ACES: Gaudi de l’exercici Compromís d’èxit Sentit de comunitat Pràctica de joc net Millora de la salut Estos objectius són els que les ciutats membres d’ACES pretenen promoure per a tota la població, ja siguen jóvens o majors, nacionals o estrangers, amb diversitat funcional o sense ella.

Patinada Popular.

Per a aconseguir estos cinc objectius, cada any, ACES premia amb el títol Capital Europea de l’Esport a una ciutat europea amb més de 500.000 habitants. Així mateix, diferents poblacions europees reben cada any la distinció de Ciutat Europea de l’Esport o Vila Europea de l’Esport per la seua contribució a la promoció de l’esperit olímpic i de l’activitat física i esportiva, segons les línies establides en els cinc objectius citats. A més, es premien les pràctiques innovadores en les polítiques esportives municipals. La valoració considera els esforços realitzats en el camp de les activitats fisicoesportives i la cultura de l’esport en els últims tres anys. Estos inclouen entre altres: –– Promoció sostinguda de l’esport. –– Millora de la salut a través de l’esport en tots els segments socials de població. –– Integració de diferents grups de població a través de l’esport. –– Desenrotllament de les infraestructures per a l’esport. –– Realització de projectes innovadors. –– Organització d’esdeveniments i competicions esportives rellevants. Què suposa el Guardó ACES? En primer lloc, suposa un reconeixement al treball desenrotllat per part de l’Ajuntament de València en matèria d’esports. Amb este guardó València forma ara part de la Xarxa de Capitals Europees de l’Esport, junt amb les grans capitals d’Europa. A més, esta distinció és una garantia que la ciutat de València enfortix les seues línies de treball en matèria esportiva seguint els patrons europeus.

Festa del Futbol regional. MEMÒRIA ANY 2011   13


València Triatló.

D’altra banda, a l’aconseguir València este guardó, suposa que la nostra ciutat serà el lloc de referència pel que fa a investigació, innovació i promoció de l’esport municipal a nivell europeu. El dit treball serà dut a terme de manera conjunta per la Xarxa de Capitals Europees de l’Esport i l’Ajuntament de València a través de la seua Fundació Esportiva Municipal. València, a més, i al ser triada Capital Europea està treballant per a la creació del Consell Europeu d’Investigació Esportiu Cultural, davall la supervisió d’ACES, amb seu permanent a València i presidència itinerant. Ciutats guardonades Les ciutats guardonades fins a la data han sigut: 2001 Madrid 2002 Estocolm 2003 Alacant 2004 Glasgow 2005 Rotterdam 2006 Copenhaguen 2007 Stuttgart 2008 Varsòvia 2009 Milà 2010 Dublín 2011 València 2012 Istanbul 2013 Anvers 14‌   MEMÒRIA ANY 2011

Punts forts de la candidatura de València Diversos han sigut els mèrits pels quals la ciutat ha rebut esta distinció internacional, entre els quals destaquem: La planificació com guia Basada en estudis empírics d’investigacions encarregades a institucions independents, com ara la Universitat de València, el Centre d’Investigacions Sociològiques i el Consell Superior d’Esports, proporcionem a la ciutat de València el que els seus ciutadans demanden: educació en valors, hàbits esportius saludables, etc. La consecució dels objectius ha estat marcada per tres documents tècnics que han regit el funcionament de la política esportiva de València: Pla rector. Quines activitats fem; Pla director. On les fem i Pla Gestor. Com hem de ferles. Des de 2010 estos objectius estan plantejats dins del Pla Estratègic de l’Esport de València. Fes esport amb nosaltres El model de foment de l’esport per a tots per mitjà de programes esportius participatius. La nostra oferta cobrix totes les franges d’edat i condicions. Xiquets, jóvens, adults, persones majors, persones amb discapacitat… Tots fan esport amb nosaltres.


Jornada de Formació amb Vicente del Bosc.

Patinada Popular.

Marxa cicloturista.

València és la ciutat del món que més carreres a peu organitza. Esta dada, per si mateix, indica la importància que per a l’Ajuntament de València té l’esport popular. Instal·lacions per a tots: 1. 112 instal·lacions esportives en la ciutat. 2. 1.596.857 m2 de sòl esportiu destinat a l’esport. 3. Per al període 2009-2011, inversió aprovada de 42.000.000 €. per a la construcció i remodelació d’instal·lacions públiques esportives. 4. La falta d’instal·lacions esportives públiques no és un motiu pel qual els valencians no fan esport.

El gran esdeveniment esportiu, foment de l’esport per a tots Esforç per portar a la ciutat grans campionats, trofeus i esdeveniments esportius per a accesibilitar l’esport espectacle a la població i crear un “ambient esportiu”. Com a exemple, l’America’s Cup ha suposat la creació de l’Escola de Vela; el XII Campionat del món d’Atletisme en Pista Coberta València 2008 (del 7 al 9 de març) va generar la Guia Didàctica per a l’ensenyança de l’Atletisme…

MEMÒRIA ANY 2011   15


XXVII Sant Silvestre popular valenciana.

València promou treballar per i per a Europa València proposa la creació d’un Consell Europeu d’Investigació Esportiu Cultural, davall la supervisió d’ACES. Amb seu permanent a València, assumirà la secretaria del mateix. La seua presidència serà itinerant, recaient en la ciutat que eixe any siga triada com a Capital Europea de l’Esport. Amb motiu d’este guardó l’Ajuntament de València a través de la seua Fundació Esportiva Municipal va programar al llarg del 2011 una sèrie d’esdeveniments entre els que es destaca la celebració de diversos fòrums científics i formatius relacionats amb l’esport dissenyats des de la vocació europea. És desig de la Fundació Esportiva Municipal la difusió del coneixement generat amb la pràctica i l’experiència, l’estudi, el debat, l’anàlisi i les conclusions de les diferents propostes desenrotllades durant els congressos. Esperem amb esta iniciativa contribuir a la difusió d’una activitat que cada dia resulta més bàsica per als valencians: el foment de l’esport com a hàbit de vida saludable. 16‌   MEMÒRIA ANY 2011

Programa d’actes de la Capital Europea de l’Esport València 2011 Amb motiu d’este guardó l’Ajuntament de València a través de la seua Fundació Esportiva Municipal va programar una sèrie d’esdeveniments esportius, culturals i formatius per a celebrar en la ciutat l’any 2011. Benvinguda popular a la Capitalitat Europea de l’Esport València 2011 El dijous 30 de desembre del 2010, i amb motiu de la tradicional Sant Silvestre valenciana, va tindre lloc el tret d’eixida popular del gran any europeu de l’esport per a València amb la celebració de diferents actes oberts a tots els ciutadans. Presentació del Pla Estratègic de l’Esport de València 2010 El Pla Estratègic de l’Esport de València 2010 és un document que arreplega tot el “procés d’anàlisi i reflexió sobre la situació actual de la pràctica d’activitat física i esport en la nostra ciutat, conjuntament amb la resta d’agents esportius que intervenen, proposant posteriorment línies futures d’actuació”.


I Congrés Europeu d’Infraestructures Esportives.

Cicle de Cine Esportiu Mostra de València. Presentació de Senna.

Mesa sectorial Pla Estratègic de l’Esport de València.

Gala del Circuit de Carreres Populars de València El divendres 14 de gener del 2011, amb la presència de l’alcaldessa de València, va tindre lloc l’acte de clausura del VI Circuit de Carreres Populars i es va presentar el VII Circuit, amb les carreres que ho integren i les novetats. Van participar aproximadament 1.500 persones.

I Jornades de Dret Esportiu ‘Ciutat de València’ 29 i 30 d’octubre del 2010, Complex Esportiu Cultural ‘Petxina’. L’objectiu és la divulgació d’aspectes legislatius que puguen contribuir decisivament, en el futur pròxim, a reorientar el sistema actual de l’esport.

A més, es van entregar els trofeus als primers classificats per categoria i els obsequis a tots aquells atletes que van acabar un mínim de huit proves.

Acte d’entrega dels Premis de l’Esport de València Els Premis al Mèrit Esportiu Ciutat de València es van instaurar l’any 2000 amb l’objectiu de reconéixer els millors resultats esportius, així com la labor en favor de l’esport MEMÒRIA ANY 2011   17


l’àmbit jurídic que permeten, al sistema, desenrotllar-se el més eficientment possible, són els principals objectius d’estes jornades. I Congrés Europeu d’Infraestructures Esportives L’estudi des de les grans infraestructures per a esdeveniments multitudinaris, fins a la planificació esportiva de la ciutat, passant per aspectes com la qualitat, sostenibilitat, etc.…són aspectes que es van tractar àmpliament amb este congrés, avançant en el coneixement dels espais esportius en una societat en què cada dia més el pes específic de l’esport té un valor més elevat. Es va desenrotllar del 31 de març al 2 abril. II Congrés d’Esport en Edat Escolar La finalitat d’este II Congrés de l’Esport en Edat Escolar, dissenyat des de la vocació europea de la ciutat de València, ha sigut i continua sent la de promocionar l’esport en edat escolar, en general, i millorar les condicions educatives de l’oferta d’activitats, en particular. Per a aconseguir este fi els objectius estratègics plantejats per l’organització són, d’una banda, la difusió dels valors íntimament associats a l’esport escolar, la salut, l’educació i el joc net, i d’altra banda, la difusió del coneixement generat després del debat i anàlisi de les diferents experiències i propostes presentades.Es va desenrotllar del 26 al 28 d’octubre del 2011. Falla Plaça de l’Ajuntament. València 2011. Esport tot l’any. Pere Baenas. Foto: Antonio Cortés.

realitzat per les diferents entitats i esportistes de la ciutat. Este acte es va celebrar durant el primer trimestre de 2011. Els premis s’entreguen en un acte que se celebra en el Saló de Plens de la ciutat davant dels representants del món d’esport i que s’ha convertit en una cita obligada en el calendari esportiu de la ciutat. Detalls dels congressos Aportacions del Dret a l’Esport del Segle XXI: I Jornada de Dret Esportiu ‘Ciutat de València’ El principal objectiu d’estes jornades de dret de l’esport és la divulgació d’una matèria que pot contribuir decisivament, en el futur pròxim, a reorientar el sistema actual de l’esport. Realitzar un diagnòstic de la realitat social del sistema esportiu a Espanya, aportar noves propostes d’actuació en 18‌   MEMÒRIA ANY 2011

I Congrés Europeu del Voluntariat Esportiu Amb motiu de l’Any Europeu del Voluntariat en este primer congrés es va reflexionar sobre la figura del “Voluntari” en l’àmbit de l’esport, tenint en compte que és un dels aspectes que sustenten este sistema i afavorix el seu progrés. Les conclusions extretes dels treballs dels responsables del voluntariat dels pròxims JJOO fins al 2020, dels directors de les maratons més importants del món, així com experiències a nivell local, municipal i autonòmic van ser elevades a la Unió Europea i publicades en el The White ‘Book’ on Volunteers and Active Citizenship ‘in’ Europe. 17 i 18 de novembre. Cicle de cine esportiu en La Mostra La Mostra de València, l’any en què València ostenta el guardó de Capital Europea de l’Esport, va organitzar junt amb la Fundació Esportiva Municipal de l’Ajuntament de València un cicle de cine enfocat cap a l’esport. Les projeccions cinematogràfiques, amb quatre títols en cartell, van tindre lloc entre el dilluns 11 d’abril i el dijous 14.


40 Anys d’Esport a València.

L’organització va seleccionar quatre pel·lícules que giren entorn de valors com l’esforç, sacrifici i esperit de superació. Les temàtiques a tractar van ser: l’atletisme popular, l’escalada, l’automobilisme i el ciclisme. Els seus títols són: La soledat del corredor de fons, Tocant el buit, Senna i Esprint especial. Després de la projecció, i junt amb els presentadors de la pel·lícula, es va obrir un fòrum de debat i diàleg entorn dels aspectes succeïts en el llargmetratge. Actes culturals esportius Junt amb els actes estrictament esportius es van programar una sèrie d’activitats culturals relacionades amb l’esport: –– 40 Anys d’esport a València (primer semestre de 2011). Repàs fotogràfic en col·laboració amb l’Agència EFE i El Corte Inglés. –– Concurs Popular de Fotografia Popular ‘Esport a València’. –– Falla Plaça de l’Ajuntament. Cant a l’esport popular. Pere Baenas. Amb motiu de la Capitalitat Europea de l’Esport la Junta Central Fallera va decidir retre homenatge a l’esport popular plantant en la plaça de l’Ajuntament el monument València 2011. Esport tot l’any de l’artista Pere Baenas.

–– Una publicació de la Col·lecció Aula Esportiva: València Capital Europea de l’Esport 2011. Una visió històrica de l’esport popular valencià (1868-2011). El filòleg i historiador Recaredo Agulló, el professor Juan Mestre, el periodista José Corell i el sociòleg Víctor Agulló han col·laborat estretament per a oferir-nos la història esportiva de València entre 1868 i 2011 en el que concernix al ciclisme, la natació, el joc de pilota, les corregudes de joies, la vela llatina, el tir i arrossegament, el patinatge i les carreres a peu, les carreres d’orientació, la marxa atlètica, les carreres per la muntanya i el triatló en l’obra que tanca l’any de València com a Capital Europea de l’Esport. –– Final de la Copa de S.M. el Rei de Futbol BarcelonaReal Madrid (20 d’abril). –– Partit benèfic Champions for Africa d’UNICEF (29 de desembre). Acte de clausura de la Capitalitat Europea Coincidint amb la celebració del XXXI Marató Popular de València van tindre lloc els actes de clausura oficials de l’any 2011 per a la nostra ciutat com a Capital Europea de l’Esport. MEMÒRIA ANY 2011   19


I Govern i estructura de la Fundaci贸 Esportiva Municipal de Val猫ncia


Govern i estructura de la Fundació Esportiva Municipal L’Ajuntament de València, per mitjà d’un model de gestió molt consolidat en el temps, organitza la seua Delegació d’Esports a través del seu Servici d’Esports, el qual actua com a unitat i suport administratiu i inclou com a Organisme Autònom Local a la Fundació Esportiva Municipal de València, la qual du a terme les seues actuacions, d’acord amb els seus estatuts, amb una doble finalitat, per un costat actuant com a oficina tècnica de l’Ajuntament en matèria d’esport i, d’un altre, com a organisme de gestió que desenrotlla els plans, programes i projectes esportius municipals que s’oferixen als ciutadans, al mateix temps que es gestionen les instal·lacions esportives. En este disseny de model es combinen diferents formes de gestió dels servicis i instal·lacions, unint-se la gestió pública directa de l’esport amb la gestió pública indirecta a través, tant d’empreses especialitzades, com del teixit associatiu local, en concret clubs i federacions. Es tracta d’un model mixt que busca sempre l’equilibri global entre rendibilitat social i esportiva de la nostra gestió amb la rendibilitat econòmica.

Composició de la Junta Rectora President D. Cristóbal Grau Muñoz Vocals Titulars D. Julio Martínez García

Organigrama funcional de l’esport municipal Ajuntament de València

D.ª Ana Albert Balaguer D. Víctor Luengo Císcar D. Félix Estrella Botella D. Josep Portas Coso D.ª Rosa Albert Berlanga Vocals Suplents D. Vicente Igual Alandete

Delegació d’Esports

D. Juan Pedro Gómez Cerón D. Pedro Aracil Sanmartín D.ª Anaïs Menguzzato García D. Salvador Gil Almiñana D. Amadeu Sanchis i Labiós

Servici d’Esports

Director Gerent D. Luis Cervera Torres Llicenciat en Educació Física D. Juan A. Mestre Sancho Arquitecte Tècnic

Fundación Esportiva Municipal

D. Jesús Gracia Pérez Secretaria Delegada i Cap del Servici d’Esports D.ª Alicia Torres Chust Interventor Delegat D. José Jaime Agustín Vallés

Oficina Tècnica

Organismo Autònom de Gestió

Tresorer Delegat D. Alfonso Brage Serrano MEMÒRIA ANY 2011   23


24‌   MEMÒRIA Any 2011


Organigrama Junta Rectora President

Director Gerent

Secretaria Intervenció Tresoreria

Servici d’Administració Planificació Econòmica Administració Servici Jurídic i RR.HH Personal Servici d’Esports

Activitats Esportives

Esdeveniments

Difusió i Comunicació Control Gestió Indirecta Control Gestió Directa Directors d’Instal·lació

Encarregats Servici d’Infraestructures Auxiliars de Poliesportiu Nous projectes

Manteniment MEMÒRIA ANY 2011   25


II Servici esportiu


1.  Activitats esportives 1.1. EscOLES ESPORTIVES MUNICIPALS (EEEEMM) 1.2. JOCS ESPORTIUS MUNICIPALS (JJEEMM) 1.3. ACTIVITATS DE FORMACIÓ CONTÍNUA-ESPORTIVA 1.4. ESTRATÈGIA D’INTERVENCIÓ DAVANT LA VIOLÈNCIA OBSERVADA EN EL FUTBOL ESCOLAR EN LA CIUTAT 1.5. ActiviTATS en la naturaleSa 1.6. Jocs tradicionals

31 34 37 37 40 40


1.1.  ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS (EEEEMM) 1.1.1.  Descripció de l’activitat Este programa es caracteritza per l’exercici d’activitats d’ensenyança esportiva amb objectiu de familiaritzar primer i especialitzar més tard, a l’alumne en l’esport. Es desenrotllen en horari extraescolar i comprenen un ampli espectre de modalitats esportives. Les EEEEMM es configuren a través d’un itinerari esportiu-educatiu que comprén els cicles educatius d’Infantil, Primària, Secundària i Batxiller; és a dir, des dels 4 fins als 18 anys. L’alumne inicia la seua activitat esportiva amb les Activitats Físiques de Base i Preesportives per a més tard, a partir de 3er curs de Primària, triar una modalitat esportiva específica. Desenrotlla un programa esportiu, elaborat per tècnics especialitzats, al llarg d’un curs escolar, amb una càrrega lectiva entre dos i tres hores setmanals respectivament segons el cicle o etapa en què es troben els alumnes. A més, realitzen, puntualment, activitats extraordinàries al llarg del curs que complementen la seua formació esportiva general. L’accés progressiu a la competició es realitza, a partir de 3er curs de Primària, des d’estes escoles, a través d’un projecte d’interrelació amb el programa dels Jocs Esportius Municipals (JJEEMM), la qual cosa permet als alumnes disposar d’un calendari de competicions al llarg del curs, adequat al seu nivell de pràctica. 1.1.2.  Objectius generals –– Promocionar l’esport en edat escolar en la ciutat com a hàbit de vida, vehicle socioparticipatiu i font de salut. –– Proporcionar als seus alumnes un bagatge psicomotriu, a través d’una formació bàsica esportiva que desenrotlla al màxim les seues qualitats físiques, socials, emocionals i intel·lectuals o cognitives, contribuint així a la seua formació integral. –– Aprofitar les Instal·lacions Esportives Municipals i les dels centres escolars, com a nucli de promoció esportiva de base, creant una vinculació social entre el poliesportiu i el barri o districte que puga desembocar en un primer nucli d’associacionisme generant, en un futur, una entitat esportiva. –– Promocionar els esports minoritaris a València recolzant la creació d’una base esportiva.

–– Especialitzar a l’alumne en l’esport triat per ell. Esta especialització esportiva s’estructura generalment en fases i s’adaptarà a l’edat dels participants. –– Introduir l’alumne progressivament en la competició. La finalitat és incorporar els esportistes jóvens, una vegada acabada la seua etapa esportiu-educativa, al teixit associatiu que configuren els clubs en la ciutat. 1.1.3.  Característiques Població diana: Població escolar compresa entre els 4 i els 18 anys. Temporització: 9 / 10 mesos, de setembre / octubre a maig / juny. Forma de gestió: Directa amb prestació de servicis. Són organitzades per la FDM en col·laboració amb les respectives federacions esportives territorials i altres entitats que presten servicis esportius. 1.1.4.  Contingut de l’activitat/s que formen part del projecte Es distingixen dos tipus d’activitats en funció de la variable temporal: a) Activitats contínues: tenen la duració d’un curs escolar d’octubre a maig; dos, tres o sis hores de pràctica esportiva per alumne, a la setmana, en sessions de 60 o de 90 minuts. b) A més, complementàriament es desenrotllen puntualment una altra sèrie d’activitats esportives, que completen la formació esportiva dels alumnes. Activitats extraordinàries de caràcter puntual, de duració variable i curta. c) També es programa una oferta encaminada als tècnics esportius, directius, representants de les AMPAs, i qualsevol altre agent que puga intervindre o influir en el programa, que fonamentalment es resumix de la manera següent: –– Jornades pedagògiques per a monitors esportius –– Assessorament tècnic especialitzat –– Xarrades, col·loquis, conferències, etc. 1.1.5.  Recursos utilitzats Personal: Qualificació: tècnic esportiu nivell 1, nivell 2 i nivell 3, TAFAD, diplomats i llicenciats en Educació Física. MEMÒRIA ANY 2011   31


Pertany a les entitats col·laboradores: federacions, empreses. –– Instal·lacions: Centres d’ensenyança en horari extraescolar. També s’utilitzen instal·lacions dels poliesportius municipals. –– Col·laboradors: Les entitats sol·licitants (centres d’ensenyança, federacions) seran les encarregades d’inscriure als alumnes. S’establixen dos terminis de matrícula: setembre-octubre i desembre-gener. –– Grups: El nombre d’alumnes per grups és de 10 mínim i 18 màxim. En casos especials, com en el Tenis, estos números es reduïxen a l’interval de 4 a 10, i en Escacs

Miniolimpiades i Jocs Esportius Municipals. 32‌   MEMÒRIA ANY 2011

són de 10 a 15. En les Escoles municipals d’Especialització Esportiva (EMEE), el grup oscil·la entre els 8 i els 15 alumnes. –– Programació tècnica: Elaborada per cada una de les entitats col·laboradores, s’orienta cap als aprenentatges esportius, des d’una perspectiva pedagògica. –– Bonificacions: S’oferix la possibilitat als alumnes sense recursos econòmics de sol·licitar la bonificació de la matrícula. S’establix com a norma de selecció o barem de sol·licituds el mateix que utilitza l’Ajuntament de València en Primària i Infantil, i la Conselleria, en Secundària, per a concedir les ajudes de menjador escolar.


1.1.6.  Avaluació quantitativa

Nombre de centres segons el seu caràcter

Nombre de modalitats esportives / curs

Curs

Públic

Privat

Concertat

Total

10 / 11

109

3

27

139

26

Curs 2010/2011 nombre alumnes per esport i génere GENERE

Xiquets

Xiquetes

Curs 2010/2011 Nombre de grups d’EEEEMM per esport

Total

AFB

435

331

766

A Preesport

463

276

739

Escacs

729

319

1.048

Atletisme

267

204

471

Atletisme

Esport

EmDp

Escacs

Emid

Emed

AFB

Preesp.

Total Grups

78

4

0

0

0

82

5

25

6

4

8

48

Bàdminton

119

90

209

Bàdminton

10

5

1

4

0

20

Bàsquet

859

440

1.299

Bàsquet

67

23

0

7

5

102

Handbol

324

253

577

Handbol

26

14

1

6

3

50

Beisbol

151

49

200

Beisbol

0

20

0

0

0

20

Esgrima

161

76

237

Esgrima

14

9

0

0

0

23

Fedi

106

27

133

Fedi

0

19

0

0

0

19

Fesa

67

20

87

Fesa

0

24

0

0

0

24

0

63

63

CFF Maritim

0

6

0

0

0

6

Futbol sala

280

26

306

Futbol sala

25

2

0

0

0

27

Gimnàstica

37

820

857

Gimnàstica

58

10

0

14

13

95

Halterofília

17

3

20

Halterofília

0

2

0

0

0

2

389

140

529

Hoquei

28

19

4

12

9

72

CFF Maritim

Hoquei Judo

76

27

103

Judo

0

7

0

0

0

7

Karate

252

90

342

Karate

31

4

0

2

0

37 10

77

7

84

3

4

3

0

0

Pilota

151

64

215

Pilota

10

5

0

0

0

15

Rugbi

456

7

463

Rugbi

0

46

0

0

0

46

Pilota (frontenis)

23

2

25

151

48

199

Tenis de taula

70

20

90

Triatló

48

27

75

320

474

794

6.028

3.903

9.931

Esquaix Tenis

Voleibol Total

Pilota (frontenis)

0

6

0

0

0

6

18

0

0

0

0

18

Tenis de taula

6

2

0

0

0

8

Triatló

4

2

1

1

0

8

51

17

1

6

5

80

434

275

17

56

43

825

Esquaix Tenis

Voleibol Total

Escoles Esportives Municipals d’Estiu 2011 Esport

Lloc

Dates

Gimnàstica/Voleibol/Esgrima/Tenis de taula Complex Educatiu Cheste

Edat

Del 28 de juny fins al 24 de juliol (6 dies, 4 torns)

8-16 anys

N. places 400

Hoquei

Alberg Sant Crist del Mar (Benicarló)

Del 23 al 27 de juny

8-16 anys

50

Voleibol

Platja Malva-rosa

Del 14 de juny al 23 de juliol (tres torns de dos setmanes)

8-18 anys

108

Atletisme

Càmping L´Alquería (Gandia)

Del 28 de juny al 4 de juliol (7dies)

8-16 anys

65

Bàsquet

Col·legi Iale (l'Eliana)

Del 27 de juny al 3 de juliol (7 dies)

9-15 anys

115

Escacs

Alberg "El Tosal" (Corbera)

Del 28 de juny al 2 de juliol i 5 al 9 de juliol (5 dies, 2 torns)

8-14 anys

150

Futbol Sala

Centre de Vacacions Tarihuela (Jérica)

Del 28 de juny al 3 de juliol (6 dies)

8-16 anys

50

Bàdminton karate

Cent de Vacacions Embassament d'Alarcón

Del 23 i 29 de juny i 29 de juny al 5 de juliol (7 dies, 2 torns)

8-18 anys

130

Triatló

C. Vacacions Embassament d'Alarcon

Del 28 de juny al 2 de juliol (5 dies)

8-14 anys

50

Handbol

Complex Educatiu Cheste

Del 28 de juny al 3 de juliol (6 dies)

8-14 anys

50

Rugbi

C. Vacacions Tarihuela (Jérica)

Del 26 de juny al 2 de juliol (7 dies)

10-14 anys

55

Futbol femení

Poliesportiu Municipal Natzaret

Del 28 de juny al 9 de juliol

6-16 anys

Total

12

55 1.278

MEMÒRIA ANY 2011   33


1.2.  JOCS ESPORTIUS MUNICIPALS (JJEEMM) 1.2.1.  Breu descripció de l’activitat Activitats de caràcter competitiu, adaptades a l’edat dels participants que es desenrotllen en forma de lliga, campionats o jornades. A partir de les edats i categories referides, sorgixen les inscripcions dels equips per modalitats esportives. Estes activitats que es manifesten en forma de partits, trobades, concentracions o jornades, solen disputar-se els caps de setmana, habitualment el dissabte al matí. Les trobades són arbitrats per jutges i àrbitres de la federació col·laboradora corresponent. 1.2.2.  Objectius generals –– Promocionar l’esport de competició, com a complement a la pròpia activitat esportiva que desenrotllen els jóvens escolars i contemplant els valors formatius i constructors de la personalitat que han de considerar-se en estes edats. –– Possibilitar la progressiva introducció dels jóvens participants a l’àmbit de la competició esportiva, com a continuïtat en la seua pràctica de base en el futur i la seua introducció en la via de l’esport federat. –– Adaptar el fenomen competitiu a l’edat dels alumnes, establint-se distintes fases d’iniciació que coincidixen amb els cicles educatius, la qual cosa facilita l’accés a la competició esportiva de forma natural i no forçada. Per a aconseguir este objectiu és necessària l’adequació del reglament de l’esport en qüestió, al nivell o etapa en què s’aplique. –– Estimular l’associacionisme esportiu i la promoció de l’esport de base per mitjà de l’organització de competicions esportives. 1.2.3.  Característiques Població diana: poden participar tots els centres educatius, clubs esportius o qualsevol entitat pública o privada degudament legalitzada, organitzant als participants d’acord amb les categories establides: Prebenjamins (unicament la modalitat de Multiesport), Benjamins, Alevins, Infantils, Cadets i Juvenils. Les edats que comprenen estes categories van des dels 6 als 18 anys, i les categories són masculines i femenines, a excepció de Benjamins i en alguns esports fins a Alevins que són mixtes. 34‌   MEMÒRIA ANY 2011

Temporització: la duració dels campionats coincidix amb un curs escolar d’octubre a maig-juny. Les jornades o partits es disputen, habitualment, els dissabtes al matí. Forma de gestió: a nivell municipal són organitzades per la FDM en col·laboració amb les respectives federacions esportives territorials. La relació entre la FDM i les federacions esportives territorials es regula a través d’un conveni de col·laboració en què es comprometen ambdós parts a l’organització dels campionats. 1.2.4.  Contingut de les activitats que formen part del projecte Es poden distingir dos tipus d’activitats en funció de la seua estructura: a) Lligues o campionats: tenen la duració d’un curs escolar d’octubre a maig, els dissabtes al matí. Habitualment es juguen a doble volta el que garantix un número de partits suficient. A més, els grups per esport i categoria són de 8 a 12 equips. També s’utilitza el sistema de play-off, i inclús es realitzen dos voltes reagrupant als equips per nivells. b) Trobades o jornades: de duració variable i curta com a trobades entre centres, minicompeticions, activitats en la platja, finals, etc. En algunes d’estes categories no hi ha classificacions i són totalment participatives (la categoria Benjamí i Aleví). 1.2.5.  Recursos utilitzats Personal: l’oficina tècnica dels jocs està ubicada en el Complex Esportiu Cultural Petxina. A més, les federacions col·laboradores que organitzen els campionats específics del seu esport, atenen en la seua seu, als participants. El personal tècnic, qualificat (àrbitres i organització), pertany a les entitats col·laboradores i són els encarregats de dirigir i controlar els campionats. Instal·lacions: centres d’ensenyança en horari extraescolar. També s’utilitzen, instal·lacions dels poliesportius municipals. Inscripcions: les entitats esportives inscriuen els participants en la FDM, per mitjà de la formalització d’impresos oficials remesos per la Generalitat. El termini d’inscripció d’equips es tanca a mitjan octubre. Els requisits establits per l’Orde de la Generalitat per a participar són: inscriure


un nombre mínim i màxim de jugadors, aportar la documentació amb les dades personals dels participants, dades de l’entitat, terreny de joc, etc. Grups: el nombre d’inscrits per equip és un mínim de 8 i un màxim de 20 per a esports col·lectius. En esports individuals no hi ha limitacions de nombre. Programació tècnica: la programació tècnica ha sigut elaborada per les entitats col·laboradores, seguint les bases generals establides per la FDM.

Condicions: les categories Benjamí i Aleví són mixtes, podent participar en el mateix equip, xiquets d’ambdós sexes. En categoria Juvenil només poden participar esportistes que no tinguen llicència federada en el mateix esport. Les categories Infantil, Cadet i Juvenil es diferenciaran per sexe en masculines i femenines. No obstant això, en la competició municipal es permet la participació de xiquetes en equips masculins sempre que tinguen l’edat corresponent i el permís del pare / mare o tutor.

Halterofília en el pavelló d’El Cabanyal. MEMÒRIA ANY 2011   35


Excepcionalment, les categories poden variar quant a sexes i anys de naixement, reflectint-se així en les bases de competició específiques de cada esport. En la categoria Benjamí i Aleví no hi ha classificacions, els partits, trobades o jornades són sempre de caràcter amistós i educatiu. 1.2.6.  Avaluació quantitativa Nombre de Participants en la temporada 2010 / 2011 Esport

JJEEMM

 %

CVE

 %

Total

 %

Atletisme

815

8,56  %

-

-

815

Escacs

154

1,62 %

-

-

154

1,27 %

Bàdminton

182

1,91 %

-

-

182

1,50 %

414

4,35 %

267 10,11 %

681

5,60 %

3.223 33,84 %

649 24,58 %

Handbol Bàsquet

6,70 %

3.872 31,83 %

Beisbol-softbol

183

1,92 %

-

-

183

1,50 %

Esgrima

212

2,23 %

-

-

212

1,74 %

2.912 30,58 %

-

-

4,62 %

-

-

Futbol sala Hoquei

440

2.912 23,94 % 440

Copa de S.M. la Reina d’Atletisme.

3,62 %

Rugbi

185

1,94 %

452

17,12 %

637

5,24 %

Voleibol

803

8,43 %

29

1,10 %

832

6,84 %

Pilota

-

-

70

2,65 %

70

0,58 %

Judo

-

-

545 20,64 %

545

4,48 %

Handbol

15

21

-

-

-

36

Frontenis

-

-

55

0,45 %

Bàsquet

67

77

43

36

25

248

Halterofília

-

-

Orientació

-

-

Equips participants. Participació per nombre d’equips. 2010 / 2011 Esport

55

2,08 %

16

0,61 %

16

0,13 %

Beisbol-Softbol

383 14,51 %

383

3,15 %

Futbol sala

Triatló

-

-

48

1,82 %

48

0,39 %

Rugbi

Aeròbic esportiu

-

-

22

0,83 %

22

0,18 %

Voleibol

Aleví

Infantil

Cadet

Juvenil

Total

4

4

3

4

6

21

62

69

32

26

36

225

7

8

-

-

-

15

29

26

16

10

8

89

-

-

104

3,95 %

104

0,86 %

Hoquei

17

15

9

7

4

52

9.523

100 %

2.640

100 %

12.163

100 %

Total

201

220

103

83

79

686

Educació especial Total

Benjamí

Total de participants en la temporada 2010/11     Atletisme

Categoría Benjamins Masculí

Alevins Masculí

Femení

Génere

Infantils Masculí

Femení

Cadets Masculí

Femení

Juvenils Masculí

Femení

Masculí

Femení

Femení

148

128

119

92

39

80

47

61

56

45

409

406

Escacs

67

26

40

9

8

0

4

-

-

-

119

35

Bàdminton

34

18

25

29

26

13

15

13

7

2

107

75

Handbol

120

63

147

84

-

-

-

-

-

-

267

147

Bàsquet

1289

520

341

655

399

316

256

303

130

140

163

1934

Beisbol-Softbol

30

2

28

4

22

4

31

16

30

16

141

42

Esgrima

60

13

45

18

31

13

15

14

0

3

151

61

Futbol sala

792

33

841

42

399

28

255

80

312

130

2599

313

Hoquei

94

29

105

22

61

30

50

10

22

17

332

108

Voleibol

539

102

109

77

116

38

140

28

104

19

70

264

Rugbi

79

3

101

2

-

-

-

-

-

-

180

5

Total

2.046

765

2.183

817

940

564

748

428

586

446

6.563

3.042

36‌   MEMÒRIA ANY 2011


1.2.7.  Avaluació qualitativa Al llarg d’este curs s’han seguit les estratègies següents: Informatització Inscripció per Internet: wes realitza a través d’una aplicació informàtica que permet la inscripció per Internet. Hi ha hagut un 50 % aproximat d’inscripcions (un 10 % més que el curs passat). A més, la informatització de les inscripcions ens ha permés generar una base de dades que permetrà realitzar en el futur estudis estadístics amb major facilitat. Imatge, mitjans de comunicació i difusió Actualització pàgina web. S’ha actualitzat la pàgina amb la nova remodelació que ha millorat, en general, la comunicació amb els participants, concretament en els apartats d’informació i documentació, inscripció, informació sobre ampliacions, consulta de reglaments, calendaris i classificacions, inserció de notícies, etc. A més, s’han incorporat enllaços amb totes les federacions el que permet al participant o persona interessada, navegar per Internet des de la mateixa pàgina de la FDM.

Projecte Multiesport Des de fa tres temporades funciona un projecte nou, dins del programa de JJEEMM que ha sigut dirigit a xiquets i xiquetes de 1r i 2n curs de Primària (6 i 7 anys). Es tracta d’activitats multideportivas, jocs que han sigut modificats i s’organitzen en forma d’estacions per les quals cal passar i resoldre l’exercici proposat (Esta iniciativa esta temporada no s’ha realitzat).

1.3.  ACTIVITATS DE FORMACIÓ CONTÍNUA-ESPORTIVA Dins d’este apartat cal destacar el II Congrés de l’Esport en Edat Escolar de València, que es va celebrar en el Complex Esportiu Cultural Petxina els dies 26 al 28 d’octubre del 2011, amb l’assistència de reconeguts especialistes del món de l’esport. En este congrés es van inscriure 270 persones. En la seua organització van col·laborar amb la Fundació Esportiva les entitats següents:

Difusió en els mitjans de comunicació. S’han editat quinzenalment articles sobre el «joc net», l’esport infantil i la competició escolar en les pàgines dels periòdics contractades per la FDM. L’objectiu d’esta edició és difondre el missatge esportiu, del joc net i els valors implícits que comporta la pràctica esportiva.

–– Universitat de València –– Universitat Catòlica de València “Sant Vicent Màrtir” –– Universitat Politècnica de València –– Universitat CEU Cardenal Herrera –– Associació de Capitals Europees de l’Esport (ACES) –– Col·legi de Llicenciats en CAFD –– Associació de Gestors Esportius Professionals (GEPACV)

Projectes S’han transmés orientacions des de la FDM a les federacions i entitats col·laboradores per a elaborar els projectes tècnics, mantenint un format comú i uns paràmetres equitatius.

Els continguts tractats en el congrés s’han arreplegat en el llibre d’actes publicades per la FDM a través de la pàgina web.

S’han posat en marxa els reglaments adaptats a l’edat dels participants com en anteriors cursos. Al llarg de tot el curs els responsables federatius s’han reunit amb els responsables de la FDM per a analitzar la posada en marxa d’este reglament tècnic i disciplinari i han presentat algunes millores que s’han anat aplicant progressivament. Els equips i participants en general, han anat adaptant-se als nous canvis i al final ha millorat la competició.

1.4.  ESTRATÈGIA D’INTERVENCIÓ DAVANT DE LA VIOLÈNCIA OBSERVADA EN EL FUTBOL ESCOLAR EN LA CIUTAT La ciutat de València disposa actualment de 18 camps de futbol de caràcter municipal que són gestionats, majoritàriament, per clubs de futbol, a través de convenis de col·laboració amb la Fundació Esportiva Municipal. Es calcula que aproximadament més de 30 entitats esportives utilitzen estes Instal·lacions Esportives Municipals donant servici a més de 5.600 jóvens (371 equips de futbol). MEMÒRIA ANY 2011   37


La FDM exercix el control en la gestió d’estes instal·lacions (apartat administratiu i comptable), a més de responsabilitzar-se del manteniment de les mateixes. No obstant això, este seguiment no afectava l’apartat de les activitats, responsabilitat que recau en les entitats esportives que col· laboren en la gestió a través dels seus equips directius i tècnics. No obstant això, la constatació de certes actituds i comportaments que, encara que de manera esporàdica, es produïxen en els camps de futbol municipals s’allunyen del model educatiu i formatiu que com a organisme públic municipal intenta desenrotllar en tots els programes esportius que promou, la qual cosa ha generat una certa preocupació en el si de la FDM. Tot açò ha derivat en la posada en marxa d’esta iniciativa que pretén determinar i difondre una estratègia d’intervenció davant de la violència esportiva que s’està produint en les competicions de Futbol escolar en la ciutat. Esta estratègia es concreta en les iniciatives següents: Comissió d’experts Creació d’una comissió d’experts per a analitzar el tema en profunditat. Este grup de treball format per representants del món del Futbol en els diferents àmbits, va concloure el seu treball d’anàlisi amb el dictamen següent: Resum del dictamen: 1. Falta en els clubs d’una cultura del Futbol Base educatiu. Cap club treballa a favor de la violència, però en general, excepte escasses excepcions, no s’aborda l’aspecte educatiu com un element que forme part de la identitat dels clubs i les seues escoles. 2. Objectiu: Guanyar, guanyar i guanyar. Generalment es perseguix el resultat i la victòria per damunt de qualsevol altre tipus d’objectiu formatiu. 3. En la majoria dels casos de Futbol escolar hi ha una absència de titulació i formació adequada. 4. Influència dels pares. 5. Finalment, s’observa en els clubs un excessiu interés econòmic en la gestió del Futbol Base. Normalment el Futbol Base finança altres apartats del club. Les quotes que els pares paguen, superiors a les d’altres esports, han de garantir, almenys, aspectes educatius. 38‌   MEMÒRIA ANY 2011

Propostes d’actuació enfront de les causes de producció de violència en el Futbol de les EEEEMM 1r Conscienciar als clubs en la cultura educatiu-esportiva És precís que els clubs de Futbol Base de la ciutat creuen una cultura educatiu-esportiva que es constituïsca en compromís de l’entitat. Per a això, les Juntes Directives aprovaran i presentaran firmat el compromís d’adhesió al Codi d’Ètica Esportiva aprovat pel Consell d’Europa, al text de les recomanacions que, a manera de «decàleg», ha elaborat un grup d’experts (el text del qual s’inclou) i així mateix per a cada temporada un Programa Educatiu-Esportiu que presentaran davant de la FDM. La pròpia FDM podrà facilitar els continguts mínims de tals programes. 2n Funcions de director Esportiu i Delegat de Camp Cada club de Futbol Base de la ciutat, tindrà un director Esportiu encarregat de complir i fer complir el programa educatiu-esportiu de l’entitat i de retre comptes d’això al propi col·lectiu social i a la FDM. Així mateix en cada Instal·lació Esportiva Municipal, cada club designarà un Delegat de Camp responsable d’emetre tots els dilluns un «informe d’Incidents» a la FDM a un correu electrònic que es crearà per a tal efecte (incidencias@fdmvalencia. es). El delegat podrà valdre’s d’observadors, així com dels mecanismes que el conveni establix per a exercir el dret d’admissió. Els incidents violents informats, o aquells que tinguera coneixement directe la FDM constituiran un «Registre Municipal» i obriran la via municipal sancionadora. 3r Calendari de titulacions Conscients de la necessitat que entrenadors i directors esportius compten amb una titulació adequada, com ja ocorre en la resta d’esports, la FDM ha convingut amb la Conselleria d’Educació, institució competent en l’expedició de titulacions esportives, l’establiment d’un procés de transició perquè com a límit l’any 2013 ja no puga existir cap entrenador sense la titulació corresponent. 4t Compromís de FDM-clubs-Federació Fruit del compromís entre totes les parts responsables d’aconseguir un Futbol Base sense violència la FDM posarà en marxa les iniciatives següents:


UNES ORIENTACIONS PER A PARES SOBRE L’ESPORT DELS SEUS FILLS Totes les organitzacions internacionals, educatives i de la salut recomanen l’exercici físic i la pràctica de l’esport entre la infància i la joventut considerat com una activitat formativa i educativa imprescindible en el seu desenrotllament. La pràctica física i l’esport són, per tant, mitjans necessaris per al foment de la salut i l’educació a totes les edats, però molt especialment entre la infància i la joventut. No obstant això, han de realitzar-se en condicions adequades i subjectes a unes premisses que convertisquen l’acte esportiu en una activitat verdaderament formativa, saludable i educativa, en la que l’entorn exercix una influència decisiva en la consecució dels enhorabones que porten associats. I en este entorn els pares cobren un protagonisme irrenunciable. Les reflexions que s’inclouen a continuació intenten afavorir una actitud positiva dels pares cap a la pràctica esportiva dels seus fills. Una adequada alimentació i uns convenients controls mèdics ajustats a l’edat són el complement per a una pràctica esportiva saludable. Finalment, hem de posar èmfasi en no «sobrecarregar» als xiquets amb activitats extraescolars després de la jornada escolar: esport, idiomes, música, catequesi, professors particulars... Recomanacions 1) Ajudaré a fer que la meua filla o fill realitze esport. 2) Col·laboraré en la mesura de les meues possibilitats amb la institució en què està la meua filla o fill. 3) Entendré que l’activitat que realitza la meua filla o fill no és igual a la que realitzen professionals del mateix esport. És un joc i els que participen estan aprenent (inclusivament les persones que arbitren o entrenen). 4) Intentaré que la xiqueta o el xiquet entenga l’esport com un joc i que s’ho passe bé, recolzant en els moments difícils i disfrutant de les alegries. 5) No suplantaré el paper de la persona que entrena. 6) No pressionaré a qui arbitra o a la jutgessa o jutge. 7) No entendré que la derrota és fracàs i l’èxit és victòria. Valoraré l’evolució de la meua filla o fill independentment del resultat. 8) Entendré que la derrota és una part del joc i sabré «traure-li partit» com a mare o pare. 9) No sobreprotegiré a la meua filla o fill. L’activitat esportiva és sana i els avantatges físics que ocasionen sempre són més beneficiosos que els seus inconvenients. Qualsevol incidència física la comentaré amb professionals. 10) Si he de castigar no serà eliminant la pràctica de l’esport, que suposa la retirada de la xiqueta o xiquet d’una activitat formativa tutelada. 11) Seré model de conducta en totes les activitats esportives que realitze amb la meua filla o fill. 12) Atallaré sempre qualsevol indici de violència que puga sorgir.

1. Establir una via permanent de comunicació amb el Comité de Competició de la Federació Valenciana de Futbol. 2. Adoptar l’acord de la Junta rectora que permeta aconseguir que clubs amb conveni o que siguen usuaris preferents d’una instal·lació pública, assumisquen jurídicament les obligacions tendents a complir els objectius que la Comissió ha proposat. Així mateix, mitjançant un Acord de Ple s’efectuarà una adequació de l’actual reglament d’instal·lacions esportives que permeta una actuació eficaç contra la violència. 3. Efectuar un estudi de campanyes de comunicació en les instal·lacions municipals. 4. Tindre observadors propis que informen respecte de l’evolució de les activitats esportives que es desenrotllen en les instal·lacions de la ciutat durant el cap de setmana. 1.4.1.  Activitats realitzades Dins d’este programa s’han desenrotllat diferents accions formatives, entre les que es destaquen les següents:

Data (2011)

Denominació

Jornades de Formació per a tècnics esportius: 19 de Gener Les titulacions dels Entrenadors de futbol 19 d'abril 2011 Experiències del Futbol Base: Aspectes educatius formatius 21 de juny Jornades per a Delegats de Camp 15 de novembre Jornades per a Entrenadors i directors Tècnics 19 de desembre Jornades per a directors Esportius dels Clubs de Futbol

Miniolimpiades i Jocs Esportius municipals. MEMÒRIA ANY 2011   39


1.5.  ACTIVITATS EN LA NATURALESA L’Ajuntament de València, a través d’un conveni de col· laboració subscrit amb el Centre Excursionista de València, realitza un conjunt d’activitats davall el lema «Activitat Temps lliure al teu abast». Les activitats que es realitzen anualment, amb l’aprovació prèvia per la FDM, es corresponen a les condicions marcades en el dit conveni, l’objecte del qual és la creació d’estos programes en la naturalesa destinats a la població de la ciutat, amb una major incidència sobre la població adulta i, sobretot, en la familiar buscant la integració dels pares i els fills. La FDM, en tant que oficina tècnica de la Delegació d’Esports, és l’encarregada del seguiment i control d’este conveni. Les dades de la Memòria 2011 que presenten s’estructuren en els apartats que a continuació s’indiquen, incloent el nombre d’activitats realitzades i el nombre de places cobertes.

Conveni Ajuntament CEV 2011 Excursions 1 dia pel Patrimoni Cultural i Natural de la CV

Activitats

Places

D’altra banda, com a complement, actualment el Rocòdrom situat en el Complex Esportiu Cultural Petxina és gestionat pel Centre Excursionista de València. Durant l’any 2011 s’ha mantingut el nombre d’usuaris.

1.6.  Jocs tradicionals Igualment l’Ajuntament de València té subscrit un conveni de col·laboració amb la Federació Jocs-Esports Tradicionals de la C.V. per al foment i la recuperació del nostre patrimoni lúdic, especialment els jocs populars. Les actuacions desenrotllades en 2011 com a conseqüència del mencionat conveni, han sigut les següents: –– El Programa «Tradició i Salut», destinat a persones majors de 65 anys. –– El Programa de «Promoció General», destinat a la població de la ciutat sense distinció d’edats.

50

2.021

Excursions cap de setmana

2

42

Excursionisme en família cap de setmana

9

401

Multiactividat xiquets i jóvens 3 dies

2

52

Programa

Multiactividat xiquets i jóvens 4 dies

2

109

Tradició i Salut

Multiactividat xiquets i jóvens 5 dies

1

34

Excursions 1 dia grups 6 a 17 anys Escola Naturalesa Total

5

271

71

2.930

Competició de tir i arrossegament en el Jardí del Túria. Foto: José Aleixandre. 40‌   MEMÒRIA ANY 2011

–– El Programa de «Jocs al barri», destinat a realitzar activitats en els barris.

Promoció General Jocs al Barri Total

Actuacions

Edats

Participants

181

+ 65 i xiquets/es

2.984

39

Totes

3.380

23

Totes

243

270 6.634


2.  Esdeveniments esportius 2.1. TROFEUS CIUTAT DE VALÈNCIA 2.2. GRANS ESDEVENIMENTS 2.3. CARRERES POPULARS 2.4. ESDEVENIMENTS ESPORTIUS PARTICIPATIUS 2.5. ALTRES ESDEVENIMENTS 2.6. RESUM GENERAL I DADES DELS ESDEVENIMENTS ESPORTIUS

45 47 48 51 52 53


L’Ajuntament de València, a través de la Regidoria d’Esports i Temps Lliure i la Fundació Esportiva Municipal, organitza i patrocina al llarg de l’any un important nombre d’esdeveniments esportius. Per a la seua millor planificació i organització s’ordenen els esdeveniments esportius en quatre grups: els Trofeus Ciutat de València, els Grans Esdeveniments, les Carreres Populars i els Esdeveniments Esportius Participatius.

2.1.  TROFEUS CIUTAT DE VALÈNCIA

–– Dies 30 a l’1 de maig: XIV Festival Internacional de Milotxes Ciutat de València. –– Dia 30: III Open Internacional Corcheo Mar Ciutat de València. Mes de juliol –– Dies 2 i 3: Trofeu de Rugbi platja Ciutat de València. –– Dies 9 i 10: XVIII Trofeu Futbol platja Ciutat de València. –– Dies 16 i 17: XIV Trofeu Futvoley Open Ciutat de València. –– Dies 16 i 17: VIII Trofeu Ciutat de València de Petanca. –– Dies 30 i 31: Handbol platja Ciutat de València.

Descripció de l’activitat Els Trofeus Ciutat de València són una mostra de la col· laboració municipal amb l’esport valencià d’elit, amb l’objectiu d’ajudar-lo en el seu desenrotllament, alhora que acostar-ho a l’abast del públic en general.

Mes de setembre –– Dia 10: XI Trofeu Birles-platja Ciutat de València. –– Dia 11: XIV Triatló Ciutat de València. –– Dia 17: XV Rallye Ciutat de València.

Objectius generals Els objectius més importants que té el programa són:

Mes d’octubre –– Dia 2: XVIII Trofeu de Bàsquet Ciutat de València.

–– Establir un marc d’actuació on els clubs d’elit de la ciutat puguen competir amb altres entitats, fora de les competicions federades.

Mes de novembre –– Dies 18 i 19: IV Open d’Esquaix Ciutat de València.

–– Facilitar al ciutadà la possibilitat d’assistir a un espectacle esportiu d’alt nivell per a satisfer en part les seues necessitats oci i temps lliure. Trofeus Ciutat de València celebrats durant 2011 Durant 2011 es van celebrar 19 Trofeus Ciutat de València. A continuació s’arrepleguen cada un d’ells per mesos.

Mes de desembre –– Dia 18: XVI Ciclocross Internacional Ciutat de València. S’estima que enguany un total de 5.029 esportistes van participar directament en la celebració d’estos 19 Trofeus que porten per nom “Ciutat de València” i prop de 73.530 espectadors van presenciar els mateixos.

Mes de gener –– Dies 13 al 16: XII Trofeu Internacional de Bowling Ciutat de València. –– Dia 22: 1r Open de Surf Ciutat de València. Mes de febrer –– Dia 26: XXIII Trofeu d’Esquí Ciutat de València. Mes de març –– Dia 13: 1r Trofeu Ciutat de València de Tir amb Arc. –– Dia 26: XII Trofeu Ciutat de València de Patinatge de Velocitat. Mes d’abril –– Dia 23: XII Trofeu de Futbol Americà Ciutat de València.

XII Trofeu Internacional de Bowling Ciutat de València. MEMÒRIA ANY 2011   45


1r Trofeu Ciutat de València de Tir amb Arc.

Trofeus Ciutat de València celebrats durant l’any 2011 Denominació

Lloc

XII Trofeu Internacional de Bowling “Ciutat de València”

Cosmic Bowling

4t Open d'Esquaix “Ciutat de València”

Poliesportiu El Carmen

14é Festival Internacional de Milotxes

Passeig Marítim

Participants 101

Públic (estimat) 300

32

100

135

40.000

1r Open de Surf Ciutat de València

Platja Malva-Rosa

XIV Triatló “Ciutat de València”

Port de València

70

500

2.205

5.000

XVIII Trofeu Futbol platja “Ciutat de València”

Platja de la Malva-Rosa

530

2.000

XV Seven Internacional de Rugbi platja “Ciutat de València”

Platja de la Malva-rosa

100

3.000

XIV Trofeu Futvoley "Open Ciutat de València"

Platja de les Arenes

278

4.500

XI Trofeu Birles-Platja "Ciutat de València"

Platja de la Malva-Rosa

63

180

VIII Trofeu Nacional de Petanca "Ciutat de València"

Camp futbol tram 1 i 2

108

500

XVIII Trofeu de Bàsquet “Ciutat de València”

Pavelló de la Font Sant Lluís

40

7.000

XVI Ciclo Cross internacional “Ciutat de València”

Jardí del Túria

317

3.000 250

XXIII Trofeu d'Esquí Ciutat de València

Javalambre

120

1r Trofeu Ciutat de València de Tir amb Arc

Estadi del Túria

120

150

XII Trofeu Ciutat de València de Patinatge de Velocitat

Poliesportiu Mare de Déu del Carme-Beteró

500

500 500

XII Trofeu de Futbol Americà Ciutat de València

Estadi del Túria

50

III Open Internacional Corcheo Mar Ciutat de València

Port de València

50

50

Handbol platja Ciutat de València

Platja Malva-Rosa

100

1.000

XV Rallye “Ciutat de València”

Velòdrom Luis Puig

Totals

Relació de Trofeus “Ciutat de València” celebrats l’any 2011 i una valoració aproximada de participants i espectadors. 46‌   MEMÒRIA ANY 2011

110

5.000

5.029

73.530


2.2.  GRANS ESDEVENIMENTS Descripció de l’activitat Es tracta d’activitats esportives puntuals en els calendaris de competicions nacionals i internacionals. Alguns exemples d’estos esdeveniments són Campionats d’Espanya, Finals de la Copa de S.M. el Rei i la Reina, i competicions de lligues europees.

Mes de gener –– Dia 22: 30é Copa de S.M. el Rei i la Reina d’Atletisme en pista coberta. Mes de febrer –– Dies 19 i 20: Campionat d’Espanya d’Atletisme en pista coberta.

Objectius generals Els objectius més importants que perseguix este programa són:

Mes d’abril –– Dia 17: Copa del món de Patinatge de Velocitat. –– Dies 22 al 25: Trofeu Hoquei 4 nacions S-16, S’i-18 S-21 Femenins.

–– Realitzar esdeveniments esportius de màxim nivell a escala nacional i internacional.

Mes de maig Dies 7 i 8: Global Champions Tour, Hípica.

–– Establir dins del calendari d’esdeveniments algunes cites puntuals amb els millors esportistes de l’elit de l’esport nacional i internacional.

Mes de juny –– Dies 3, 4 i 5: IV Campionat d’Espanya d’Atletisme IPC. –– Dies 24 al 26: Gran Premi de Fórmula 1. –– Dies 30 al 2 de juliol: Campionat d’Espanya de Gimnàstica Artística Masculina.

Durant 2011 es van realitzar 11 grans esdeveniments esportius.

Copa de la Reina de clubs d’Atletisme. Velòdrom Luis Puig. MEMÒRIA ANY 2011   47


Grans esdeveniments esportius celebrats l’any 2011 Denominació

Lloc

Participants

Públic (estimat)

30é Copa de S.M. El Rei i la Reina d’Atletisme en pista coberta

Palau Velódrom Luis Puig

300

3.500

Campionat d’Espanya d’Atletisme en pista coberta

Palau Velòdrom Luis Puig

420

4.000

Copa del món de Patinatge de Velocitat

Port de València

543

1.000

Trofeu d’Hoquei 4 nacions S-16, S’i-18 S-21

Poliesportiu Mare de Déu del Carme - Beteró

200

400

IV Campionat d’Espanya d’Atletisme IPC

Estadi del Túria

120

400

32

58.000

IV Open ATP 500 de Tenis + Fun Park

Àgora

Campionat d’Espanya de Gimnàstica Artística Masculina

Poliesportiu El Cabanyal

300

6.000

Global Champion Tour

CAC

115

16.000

VI Internacional de Pàdel Tutempo València

Pavelló Universitari

160

1.911

Gran Premi de Fórmula 1

Circuit Urbà

24

163.061

Màster Golden Sèries RSX

Marina Real Juan Carlos 1r

Totals

Mes de juliol –– Dies 14 al 17: IV Màster Golden Sèries RSX, Planxa de vela. Mes de novembre –– Dies 30 d’octubre al 6: IV Open ATP 500 + Fun Park. –– Dies 21 al 27: VI Internacional de Pàdel Tutempo València.

2.3.  CARRERES POPULARS VII Circuit Ruralcaja de Carreres Populars de la ciutat de València Es tracta de carreres a peu en els diferents barris de València amb distàncies compreses entre 5,5 Km i 7,5 Km. S’establix una classificació general per categories i una altra per equips. L’edat mínima per a poder participar és de 12 anys. El Circuit 2011 ho han compost 10 carreres.

58

40

10.082

248.352

Al final del Circuit es premia als tres primers de la classificació general (masculí i femení), als tres primers de cada categoria, als tres primers equips i a l’equip més nombrós. Els objectius més importants que perseguix este programa són: –– Aconseguir que la població de València participe i practique una activitat física-esportiva en el seu temps d’oci en els diferents barris, basada en una de les pràctiques més comunes i fàcils de dur-se a terme, la carrera contínua. –– Generar en la població de València un hàbit higienicosaludable per al manteniment i la millora de la seua qualitat de vida a través d’esta modalitat esportiva. –– Fomentar l’esport en família. El Circuit Ruralcaja està organitzat per la Fundació Esportiva Municipal de València en col·laboració amb diverses associacions i entitats esportives, el patrocini de Ruralcaja i

Vii Circuit crm Ruralcaja de Carreres Populars de la ciutat de València Fecha

Denominació

Organitzadors locals

Distància

30 de gener

XIII Trofeu Galápagos

CA Galápagos

7.120 m

27 de febrer

VIII Volta a Peu a Natzaret

Club Esportiu Natzaret i Associació de Veïns de Natzaret

6.000 m

27 de març

Volta a Peu Llevant UD-Benimaclet

Llevant UD / Amateurs Sport

6.000 m

28 de maig

V Carrera Popular a Benimàmet

CA Cafeteries Williams- Benimàmet

7.000 m

19 de juny

XIII Carrera Popular Tendetes contra la droga

AAVV de Tendetes

6.000 m

4 de setembre

XXXV Volta a Peu als barris de Sant Marcel·lí i Sant Isidre

Associació de Veïns Sant Marcel·lí i Sant Isidre

5.870 m

16 d'octubre

II Carrera per la salut ‘Junts Podem’

Col·legi Oficial de Metges de València i Club Esportiu Galé

6.250 m

6 de novembre

XII Volta a Peu al Cabanyal

Germandat del Santíssim Crist del Salvador

5.900 m

4 de desembre

II Volta a Peu de les Falles de València

Junta Central Fallera

6.140 m

18 de desembre

XI Volta a Peu Solidària ‘És Possible’

Associació i CD ‘És Possible’

7.400 m

48‌   MEMÒRIA ANY 2011


la col·laboració de Divina Pastora Segurs, Intersport/Joma, Coca-Cola, Serrano i l’Associació Esportiva Píndaro. Novetats VII Circuit Ruralcaja en esta edició Les novetats que es van incloure en esta edició del circuit són les següents: –– S’ha ampliat l’edat de participació des dels 12 anys d’ara en avant amb l’objectiu de fomentar l’esport en família. –– S’han muntat dos calaixos d’eixida d’accés controlat per temps i altres dos d’accés lliure també per temps que han millorat i ordenat totes les eixides.

–– Per sexes, la participació femenina ha suposat el 22,5 % enfront del 19 % de l’any anterior i la masculina el 77,6 %. –– En 2011 han finalitzat un mínim de huit proves 1.950 participants que representa el 35 % dels participants del Circuit disminuint respecte a l’edició anterior que va ser del 42 %. Açò pot ser degut al fet que hi ha hagut una prova menys i només es podia fallar en dos proves. –– En total 633 participants han finalitzat totes les proves, representant l’11,45 % de la participació. Evolució inscrits / participants

–– La V Carrera Popular a Benimàmet ha sigut per primera vegada en el circuit nocturna, tenint una gran acollida. Estadístiques de participació Enguany el circuit ho han compost deu carreres en compte de les onze de l’edició anterior. La mitjana de participació ha tornat a pujar passant de 3.879 a 4.047 corredors de mitja per prova el que suposa un increment del 4,3 %.

Edició

Inscrits

Participen

Finalitzen*

Completen*

I CIRCUIT

513

381

130

7

II CIRCUIT

1.305

1.018

217

32

III CIRCUIT

2.432

1.743

796

132

IV CIRCUIT

3.707

2.862

1.138

367

V CIRCUIT

5.001

4.421

1.864

498

VI CIRCUIT

5.748

5.042

2.145

619

VII CIRCUIT

6.447

5.525

1.950

633

Dades de participació en el VII Circuit Ruralcaja Denominació XIII Trofeu Galápagos

Participants

Públic

5.036

1.000

VIII Volta a Peu a Natzaret

5.078

1.000

Volta a Peu Llevant UD-Benimaclet

5.047

1.000

V Carrera Popular a Benimàmet

3.647

1.000

XIII Carrera Popular Tendetes contra la droga

3.937

1.000

XXXV Volta a Peu als barris de Sant Marcel·lí i Sant Isidre

3.361

1.000

II Carrera per la salut “Junts Podem”

3.975

1.000

XII Volta a Peu al Cabanyal

2.830

250

II Volta a Peu dels Falles de València

4.102

1.000

XI Volta a Peu Solidària “És Possible” Total

3.458

1.000

40.471

9.250

Evolució de la participació –– La mitjana de participació per carrera ha passat de 3.879 corredors en 2010 a 4.047 en 2011 el que suposa un increment del 4,3 %.

Evolució de la participació en els VII Circuits desenrotllats fins a la data Finalitzen*: corredors que han participat en 8 proves com a mínim. Completen*: corredors que han finalitzat totes les proves del circuit.

Altres carreres populars realitzades en la ciutat de València En paral·lel al Circuit de Carreres Populars es van realitzar 11 carreres populars organitzades per empreses, clubs o societats del sector esportiu; l’Ajuntament de València també va col·laborar de diferents maneres en el desenrotllament d’estes proves esportives de caràcter popular i participatiu com són les que es detallen a continuació. Mes de gener Dia 9: 10 K Ciutat de València. Eixida passeig de l’Albereda.

–– La inscripció al Circuit ha passat de 5.748 corredors en 2010 a 6.447 en 2011 representant un increment del 12,1 %

Mes de març Dia 6: 1r Ultrafons 6 hores Ciutat de València.

–– En valors absoluts hi ha hagut un augment de la participació femenina passant de 1.144 a 1.448 inscrites, incrementant-se un 26 %.

Mes d’abril Dia 10: VII Carrera de la Dona. Dia 16: XV Mini Marató Dia Mundial del Parkinson. MEMÒRIA ANY 2011   49


VII Carrera de la Dona.

Mes de novembre Dia 27: 31é Marató Divina Pastora València + 10 K Divina Pastora. Recorregut urbà.

Mes de maig Dia 15: 29é Volta a Peu a València. Mes de juliol Dia 8: X Volta a Peu a les platges de València. Mes d’octubre Dia 23: 21é Mitja Marató de València. Dia 30: XXIII Pas Ras al Port de València. Dàrsena Interior del Port.

Mes de desembre Dia 30: XXVIII Sant Silvestre Popular Valenciana. Recorregut urbà.

Altres carreres populars realitzades en la Ciutat de València Denominació

Lloc

Participants

Públic (estimat)

31é Marató a València

CAC

6.283

60.000

10 k Divina Pastora

CAC

5.220

20.000

XV Carrera commemorativa del dia mundial del Parkinson

Jardí del Túria

10 K Ciutat de València Divina Pastora

Passeig de l'Albereda

VII Carrera de la Dona

Passeig de l'Albereda

XXIX Volta a Peu

Eixida des de l'Albereda

21é Mitja Marató Adita X Volta a Peu a les platges

165

200

3.700

45.000

7.061

15.000

35.000

24.000

Recorregut Urbà

8.687

47.000

Platja Malva-Rosa

1.720

3.250

XXIII Pas Arran al Port de València

Dàrsena Interior del Port

1.161

3.200

XXVIII Sant Silvestre Popular Valenciana

Eixida Plaça de l'Ajuntament

13.000

10.000

Ultrafons 6 H Ciutat de València

Estadi del Túria

Totals

Estadístiques de participació i assistència de la resta de carreres populars celebrades a València l’any 2011. 50‌   MEMÒRIA ANY 2011

76

500

82.073

228.150


Esdeveniments esportius participatius

2.4.  ESDEVENIMENTS ESPORTIUS PARTICIPATIUS Descripció de l’activitat Junt amb les carreres a peu, organitzem dos esdeveniments de participació familiar, de caràcter no competitiu, en els quals el més important és participar.

Denominació

Lloc

Participants

XII Patinada Popular a València Passeig de l’Albereda XV Dia de la Bicicleta Totals

Passeig de l’Albereda

Públic (estimat)

2.343

1.500

12.000

10.000

14.343

11.500

Estadístiques de participació i assistència als esdeveniments esportiu participatiu celebrat l’any 2011

Objectius generals Els objectius més importants que té el programa són: –– Realitzar actes esportius de participació oberta, sense buscar un resultat de rendiment esportiu. –– Facilitar al ciutadà la possibilitat de participar d’un esdeveniment esportiu amb la seua família i amics. Esdeveniments Esportius Participatius celebrats durant l’any 2011 –– XII Patinada Popular a València (17 d’abril). –– XV Dia de la Bicicleta (23 de setembre). Valoració dels esdeveniments esportius participatius Ambdós activitats s’han mantingut en valors semblants quant al nombre de participants respecte a edicions anteriors, amb una lleugera baixada en el Dia de la Bicicleta degut a la mala climatologia d’eixe dia que va impedir que famílies amb fills jóvens acudiren inclús estant inscrits. Ara bé, cada vegada va sent més notable la participació de famílies senceres, inclús amb xiquets menuts i fins a vegades amb carrets.

XV Dia de la Bicicleta.

XII Patinada Popular a València. MEMÒRIA ANY 2011   51


2.5.  ALTRES ESDEVENIMENTS

–– Dia 21: Cross Escolar dels Poblats Marítims.

Descripció de l’activitat Al llarg de l’any tenen lloc en la nostra ciutat un altre grup, molt extens, de proves, trofeus, campionats, etc. de les diverses modalitats esportives, generalment organitzades per les corresponents federacions esportives, i altres vegades clubs de la ciutat o empreses del sector, comptant amb la col·laboració de l’Ajuntament de València i la seua Fundació Esportiva Municipal.

Mes de juny –– Dia 4: V Travessia a Nado a la platja de Pinedo.

Objectius generals L’objectiu que tenen com a comú denominador estos esdeveniments és fomentar la pràctica esportiva, ja siga invitant el ciutadà a ser partícip actiu de l’activitat o bé com a espectador de la mateixa. Mes de març –– Dies 24 al 27: Campionat Nacional de Dards. Palau Velòdrom Luis Puig. –– Dia 26: XII Trofeu Nacional de Patinatge de Velocitat. Mes d’abril –– Dia 9: V Trofeu de Ciclisme FDM. –– Dies 28 a l’1 de maig: Campionat d’Espanya d’Hoquei Sala infantil masculí i femení. –– Dia 30: Volta Ciclista a Pinedo. Mes de maig –– Dia 1: IX Triatló Popular de Valencia-Pinedo. –– Dia 7: 1a Regata Solidària Creu Roja Espanyola. –– Dia 14: 5a Olimpíada Infantil, Estadi del Túria.

Sorteig de la Copa de S.M. la Reina de Bàsquet. 52‌   MEMÒRIA ANY 2011

Mes de juliol –– Dies 1 al 3: XII Trofeu de S.M. la Reina de Vela Memorial Juan Romero. R.C.N.V. –– Dia 17: XIX Travessia a Nado al Port de València. –– Dies 23 i 24: V Soccer Vòlei, platja de les Arenes. –– Dies 29, 30 i 31: I Open Vòlei platja la Malva-Rosa. Mes de setembre –– Dia 8: Volta Ciclista província de València. –– Dia 11: XX Dia de la Pilota Valenciana. –– Dia 25: III Travessia a Nado Gent x Gent. –– Dia 25: Marxa Cicloturista. Mes d’octubre –– Dia 23: XIII Trofeu de Patinatge Artístic FDM. Mes de novembre –– Dies 11 i 12: EuroValència 2011. –– Dia 13: NBA BBVA Experience on Tour. –– Dia 13: Critèrium Internacional de Ciclisme de la C.V. Mes de desembre –– Dia 29: Partit Champions for Africa UNICEF. Valoració d’estos esdeveniments Es van realitzar 23 esdeveniments d’este programa en 2011.


Valoració d’esdeveniments Denominació

Lloc

Campionat Nacional de Dards

Palau Luis Puig

Campionat d’Espanya d’Hoquei Sala Infantil

UPV

1r Regata Solidària de Creu Roja Espanyola

Platja El Saler

Cross Escolar dels Poblats Marítims

Participants

Públic (estimat)

2.000

2.000

350

500

80

200

Platja de la Malva-rosa

150

300

XVII Travessia a Nade al Port de València

Port de València

554

700

1r Open Vòlei Malva

Platja Malva-rosa

210

500

Volta Ciclista a la província de València

Palau Congressos

220

500

Volta Ciclista a Pinedo

Travessia de Pinedo al mar núm. 27

138

600

IV Trofeu Ciclisme FDM

Castellar

174

2.000

XX Dia de la Pilota Valenciana

Plaça de l’Ajuntament

200

2.000

II Trofeu Nacional de Patinatge de Velocitat

Beteró

200

400

Marxa Cicloturista

Velòdrom Luis Puig

180

300

Champions for Africa UNICEF

Estadi Mestalla

60

39.800

5t’Olimpíada Infantil

Estadi del Túria

1.000

2.500

III Travessia a Nade Gent x Gent

Platja Malva-rosa

200

400

VI Travessia a Nade a la platja de Pinedo

Platja de Pinedo

450

200

NBA BBVA Experience on Tour

Plaça de la Riuada

360

4.500

V Soccer Vòlei

Platja de les Arenes

IX Triatló Popular de Valencia-Pinedo

Pinedo

32

300

400

1.500

XII Trofeu de Patinatge Artístic FDM

Pavelló Sant Isidre

145

300

Critèrium Internacional de Ciclisme de la CV I marxa Cicloturista.

CAC

500

10.000 1.500

EuroValència 2011

Poliesportiu Natzaret

700

XII Trofeu S.M. la Reina de Vela Memorial Juan Romero

R.C.N.V.

200

1.000

8.487

70.200

Totals

Estadístiques de participació i assistència a la resta d’esdeveniments esportiu celebrat l’any 2011.

Al veure el llistat dels mateixos s’observa que resulta divers en el seu contingut, i inclús alguns esdeveniments de prestigi, o campionats d’Espanya de categories menors, la qual cosa implica una oferta variada d’este tipus d’activitats, les que són generalment organitzades per empreses (locals i foranes) que oferixen als ajuntaments estes activitats.

2.6.  RESUM GENERAL I DADES DELS ESDEVENIMENTS ESPORTIUS Es fa en este apartat un balanç general dels esdeveniments esportius que es van realitzar a València en els que la Regidoria d’Esports i Temps lliure i la FDM intervenen d’alguna manera en la seua organització. Participants Aproximadament 160.285 persones han participat en algun dels actes esportius programats, dels quals estimem en 6.500 els participants de fora de la ciutat.

Espectadors Si bé no és senzill calcular amb precisió el nombre d’espectadors, hem intentat realitzar un càlcul el més ajustat a la realitat que ens ha sigut possible. El resultat d’este càlcul ha sigut de 640.732 espectadors al conjunt d’esdeveniments esportius organitzats a València. Impacte Econòmic En la Ciutat de València Un dels beneficis que es produïxen en la ciutat per la realització d’esdeveniments esportius, es correspon amb ingressos directes que generen els mateixos en diferents sectors econòmics de la ciutat. Entre les conclusions del Pla Estratègic de l’Esport de València s’ha destacat la necessitat que existisca un model únic per a valorar l’impacte econòmic dels esdeveniments esportius. La Fundació Esportiva Municipal està tractant d’unificar, de cara al futur, estos criteris a través de la col·laboració amb l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE) per a, d’esta manera, poder disposar de dades fidedignes del conjunt de tots els esdeveniments esportius que se celebren en la ciutat. MEMÒRIA ANY 2011   53


3.  Gestió de les instal·lacions esportives 3.1. LA GESTIÓ D’INSTAL·lACIONs ESPORTIVES 3.2. IINSTAL·lACIONs ESPORTIVES MUNICIPALS (IIEEMM) 3.3. DADES DE LES ACTIVITATS

57 59 61


Complex Esportiu Cultural Abastos.

3.1.  LA GESTIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES En l’Ajuntament de València la forma de gestió de l’esport adoptada, tal com reconeix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, i Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la modernització del Govern Local; combina la gestió directa amb la indirecta conformant un model mixt, en el que es pretenen i busquen beneficis esportius i socials abans que res, però sense descuidar els aspectes econòmics imprescindibles. Entre les funcions de la FDM es troba la del control de totes les instal·lacions esportives independentment del tipus de gestió utilitzat, per a aconseguir que el servici es preste amb totes les garanties de qualitat i es complisquen totes les normes aplicables en cada cas. Este control consistix, fonamentalment, en l’arreplega d’informació relativa a memòries, informes trimestrals, pòlisses RC, contractes de manteniment, planificacions d’activitats, etc., de totes les instal·lacions; en la transmissió dels acords i directrius que es marquen des de la FDM; en el compliment dels protocols de qualitat establits per a esta segons la Norma ISO; i en l’elaboració d’informes sobre el desenrotllament de la gestió en les instal·lacions. Descripció de l’activitat En l’actualitat, en la ciutat de València, les instal·lacions són gestionades de forma directa a través de la pròpia Fundació Esportiva Municipal o a través de l’externalització de la gestió per mitjà de convenis amb clubs o federacions, o bé per mitjà de concessions administratives a empreses privades. Les instal·lacions que tenen externalitzada la seua gestió tenen l’obligació de complir una sèrie de premisses mar-

cades en les pròpies clàusules dels convenis i/o en les concessions. Estos aspectes són comuns a totes elles per a intentar seguir la política esportiva establida per l’Ajuntament. Objectius –– Controlar el desenrotllament dels servicis en les instal·lacions esportives independentment del tipus de gestió. –– Controlar i arreplegar la informació sol·licitada des de la FDM: memòries anuals, informes mensuals, planificació esportiva anual, pòlissa de RC, inventari de béns, documentació de manteniment, etc. –– Entregar la documentació i informació rellevant per al correcte desenrotllament dels servicis en les instal·lacions en gestió indirecta. –– Controlar el compliment de les clàusules establides en els contractes, per part de les entitats gestores de les instal·lacions en gestió indirecta (visites a instal·lacions i arreplega d’informació). –– Realitzar informes sobre el funcionament de les instal· lacions en gestió indirecta. –– Resoldre problemes succeïts en les instal·lacions en gestió indirecta. Població a qui es dirigixen els cursos La població diana a què es dirigix esta secció està conformada per tota la població de la ciutat de València, ja que en cada una de les instal·lacions es duen a terme activitats destinades a tots els segments d’edat, bé siga a través d’activitats aquàtiques o activitats en sec. MEMÒRIA ANY 2011   57


Títol del curs

Curs esportius: activitats físic esportives en sec

Continguts

Gimnàstica de Manteniment, Aeròbic, Tonificació, Ioga, Taichí, Balls de Saló, Balls Llatins, Bodi Pump, Step, Pilates, Arts Marcials, Aeròbic Infantil, Bodylife, Spinning, Guerxo-training, Streching, Gimnàstiques Suaus, Cardio Power, Aerodance, Condicionament Físic, Bodi-Balanç, altres

Qui pot fer estos cursos?

A partir de 16 anys

Quan?

Durant tota la setmana

A quina hora?

De 8:00 a 23:00 hores

On?

Instal·lacions Esportives Municipals

Quants?

Per grups

Què costa?

En funció de l'activitat i hores setmanals. Segons Ordenança de Preus Públics de la Ciutat de València

Qui ho impartix?

Monitors titulats

Títol del curs

Curs esportius: activitats aquàtiques

Continguts

Natació Adults, Natació Escolar, Natació Preescolar, Bebés, Natació Adaptada, Aquagym, Natació Terapèutica, Aquafitness, Natació Pre-postpart, Natació 3a Edat, Natació Rehabilitació, altres

Qui pot fer estos cursos?

A partir d'1 any

Quan?

Durant tota la setmana

A quina hora?

De 8:00 a 23:00 hores

On?

Instal·lacions Esportives Municipals

Quants?

Individualment i per grups

Què costa?

En funció de l'activitat, hores setmanals i temporada (piscina coberta o a l'aire lliure). Segons Ordenança de Preus Públics de la Ciutat de València

Qui ho impartix?

Monitors titulats

Poliesportiu Municipal El Carmen. 58‌   MEMÒRIA ANY 2011


Instal·lacions de caràcter menor

3.2.  INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS (IIEEMM)

Poliesportiu Jocs Tradicionals Instal·lació Riu Túria (Tram I) Instal·lació Riu Túria (Tram II)

Instal·lacions Esportives Municipals de València:

Instal·lació Riu Túria (Tram IV) Instal·lació Riu Túria (Tram V)

Instal·lacions Esportives Municipals

Instal·lació Riu Túria (Tram VI)

Poliesportiu Natzaret

Instal·lació Riu Túria (Tram VIII)

Poliesportiu Municipal El Saler

Instal·lació Riu Túria (Tram XII)

Estadi Municipal El Túria (Tram III)

Camp de Futbol Torrelevante

Poliesportiu Municipal El Carmen

Camp de Futbol Pinedo

Poliesportiu Benimaclet

Camp de Futbol Marxalenes-Zaidia

Poliesportiu Municipal El Cabanyal

Camp de Futbol La Rambleta

Poliesportiu Municipal Benicalap

Camp de Futbol Malva-Rosa

Palau Velòdrom Lluís Puig

Camp de Futbol Benimàmet

Pavelló Font Sant Lluís

Camp de Futbol Torrefiel

Pavelló Malva-Rosa

Camp de Futbol Beniferri

Complex Esportiu Orriols

Camp de Futbol Camí Reial

Complex Esportiu Cultural Patraix

Camp de Futbol Dr. Lluch

Complex Esportiu Torrefiel Piscina de Trafalgar Piscina Font de Sant Lluís La Hípica

Camp de Futbol Quatre Carreres Camp de Futbol Col·legi Sant Calze (Gestió Regidoria d'Educació) Pavelló Escolar Miguel Hernández (Gestió Regidoria d'Educació)

Poliesportiu Municipal Montolivet

Pavelló Escolar Eliseo Vidal (Gestió Regidoria d'Educació)

Piscina València

Pavelló Escolar José Senent (Gestió Regidoria d'Educació)

Complex Esportiu Cultural Petxina

Pavelló Escolar Ramiro Jover (Gestió Regidoria d'Educació)

Complex Esportiu Cultural Abastos Poliesportiu Municipal Rambleta Poliesportiu Municipal Marxalenes Poliesportiu Municipal Benimàmet Piscina Municipal Ayora Pavelló Sant Isidre Poliesportiu Marni Centre Municipal de Pilota Valenciana Complex Piscines parc de l'Oest Piscina Castellar l'Oliveral “Enrique Velarte” Piscina de Benicalap La Creu del Grau Residència Petxina

Poliesportiu Natzaret.

Centre Mèdic Pavelló Benicalap Piscina El Palmar Poliesportiu Mare de Déu del Carmen-Beteró Escola Municipal de Vela Poliesportiu Dr. Lluch Poliesportiu Quatre Carreres

Així mateix, també hi ha un altre grup d’instal·lacions de caràcter menor, per la seua pròpia configuració, com pot veure’s, que són:

Poliesportiu Municipal El Cabanyal. MEMÒRIA ANY 2011   59


Instal·lacions Esportives Elementals

Poliesportiu Municipal Benicalap.

Estadi del Túria.

Finalment s’inclou la relació de les Instal·lacions Esportives Elementals (IIEEEE) de la ciutat de València, la característica de la qual és l’estar obertes al seu ús lliure i espontani, per la seua ubicació, generalment en el marc de parcs i jardins de la ciutat. La seua relació és la que seguix, apreciant-se un augment respecte a anys anteriors, motivat per la incorporació d’algunes d’elles construïdes per altres regidories i que han passat a formar part del cens controlat per la FDM per al seu manteniment.

Instal·lació Esportiva Elemental, Jardí del Túria. 60‌   MEMÒRIA ANY 2011

Mont-Olivet El Grau Benimaclet Els Tendetes Na Rovella (a) Tres forques (b) Benimàmet (a) Tres Forques (a) Na Rovella (b) Jardí Túria Tram II Fonteta de Sant Lluís Marxalenes La Creu Coberta Camí Fons Trinitat Torrefiel (a) L´illa Perduda Morverdre La Creu del Grau Benimàmet (b) Tres Forques ( c) Tres Forques (d) Malilla Carpesa Campanar (a) Soternes Penya-Roja (a) Camí Reial Torrefiel (b) El Palmar (a) Ciutat Jardí Massarrojos Perellonet (a) Ayora (a) El Palmar (b) Penya-Roja (b) La Carrasca (a) Sant Isidre Arrancapins Grau (b) Ayora (b) Castellar La Torre Campanar (b) Perellonet (b) La Carrasca (b) Sant Antoni L'Amistat Patraix La Raiosa Forn d'Alcedo


3.3.  DADES DE LES ACTIVITATS

3.3.2.  Usos per instal·lació

3.3.1.  Nombre d’activitats per instal·lació La següent taula reflectix el nombre d’activitats fisicoesportives diferents que es duen a terme en les Instal·lacions Esportives municipals, sent l’oferta molt semblant a la de l’any anterior (2010).

Poliesportiu Natzaret Activitat

Nombre d’usos

Activitats escolars

80.868

Balls de Saló

1.326

Bàsquet

119.793

Handbol

45

Bany Lliure Instal·lació Poliesportiu Natzaret Poliesportiu Municipal El Saler

Nombre activitats

8.428

Busseig 25 6

2.212

Cursos Natació

161.923

Esgrima

3.382

Estadi Municipal El Túria (Tram III)

10

Frontó

Poliesportiu Municipal El Carmen

11

Futbol 11

41.151

0

Futbol 7

101.013

Poliesportiu Benimaclet Poliesportiu Municipal El Cabanyal

21

Futbol Sala

Poliesportiu Municipal Benicalap

7

Gimnàstica Artística

Palau Velòdrom Lluís Puig

6

Gimnàstica Manteniment

Pavelló Font Sant Lluís

61.799

24.478 3.840 100

13

Judo

17.568

Pavelló Malva-rosa

10

Musculació Equips

13.236

Complex Esportiu Orriols

24

Musculació

Complex Esportiu Cultural Patraix

30

Patinatge

26.449

Complex Esportiu Torrefiel

21

Petanca

2.306

Piscina de Trafalgar

19

Socorrisme

Piscina Font de Sant Lluís

14

Tai Txi

8.979

La Hípica

10

Tenis

64.089

Tir amb Arc

40.712

Poliesportiu Municipal Montolivet

2

Piscina València

18

Voleibol

Complex Esportiu Cultural Petxina

27

Waterpolo

Complex Esportiu Cultural Abastos

31

Total

Poliesportiu Municipal Rambleta

18

Poliesportiu Municipal Marxalenes

26

Poliesportiu Municipal Benimàmet

19

Piscina Municipal Ayora

27

Pavelló Sant Isidre

1

Poliesportiu Marni

9

Centre Municipal de Pilota Valenciana

2

Complex Piscines parc de l'Oest

9

Piscina Castellar l'Oliveral “Enrique Velarte”

6

Piscina de Benicalap

7

La Creu del Grau

9

Pavelló Benicalap

9

Piscina El Palmar Poliesportiu Mare de Déu del Carmen-Beteró

2.995

700

1.936 94.613 883.941

2 25

Escola Municipal de Vela

1

Poliesportiu Dr. Lluch

4

Poliesportiu Quatre Carreres

3

Campionat d’Espanya de Gimnàstica Artística Masculina. El Cabanyal. MEMÒRIA ANY 2011   61


Poliesportiu Municipal El Saler Activitat Activitats escolars

Poliesportiu Municipal El Cabanyal Nombre d’usos

Activitat

9.137

Aeròbic

Nombre d’usos 3.661

Atletisme

23.324

Balls de Saló

Futbol 11

18.502

Balls Llatins

Futbol 7

13.112

Bàsquet

4.183

Hoquei

22.689

Handbol

11.272

Rugbi

23.312

Centres Ocupacionals

Total

110.076

Estadi Municipal El Túria (Tram III) Activitat Abonament Esport

Nombre d’usos

588 395

4.591

Ed. Física Col·legi

42.530

Esgrima

23.456

Esdeveniments

55.245

Futbol Sala

10.529

Gimnàstica Artística

4.297

540

Gimnàstica Manteniment

4.717

Gimnàstica Rítmica

2.358

2.120

Judo

8.842

28.650

Karate

Futbol Americà

6.786

Lluita

18.727

Gimnàstica Manteniment

1.451

Musculació

19.077

Hoquei

2.405

Reunions

Musculació

8.745

Atletisme

130.631

Bons Futbol 7

620

Esquaix

16.420

Rugbi

600

Tai Txi

1.081

Tir amb Arc

290

Voleibol

2.344

Total

185.975

Ioga

2.071

Total

233.247

Poliesportiu Municipal El Carmen Activitat Aeròbic

Nombre d’usos

Poliesportiu Municipal Benicalap Activitat

2.602

Balls de Saló

555

Nombre d’usos

Bàsquet

948

Bany Lliure

28.625

Frontó

Cursos Natació

23.945

Futbol 11

20.141

Futbol 7

10.741

Dansa del Ventre

835

Gimnàstica Manteniment

9.293

Musculació

27.998

Esquaix

5.833

Tai Txi

3.170

Tonificació

7.728

Ioga

12.292

Total

122.876

5.428

Futbol Sala

1.032

Tenis

6.196

Tenis-curs

2.844

Total

47.330

Palau Velòdrom Luis Puig Activitat

Polidesportiu Doctor Lluch Activitat

Nombre d’usos

Nombre d’usos

Atletisme

14.470

Ciclisme

2.105

Ed. Física Col·legi

1.320

Pàdel

5.084

Gimnàstica Rítmica

4.775

Tenis

3.234

Musculació

2.525

Tenis-curs

35.290

Tonificació

100

Total 62‌   MEMÒRIA ANY 2011

43.708

Triatló

7

Total

25.202


Pavelló Font Sant Lluís Activitat

Complex Esportiu Orriols Nombre d’usos

Activitat

6.889

Bàsquet

19.785

Esgrima

9.247

Aquagym

Gap

1.850

Bany Lliure

12.029

5.508

Bons

14.220

Gimnàstica Manteniment

Abonats

Nombre d’usos

Aeròbic

Aquaeróbic

418.740 18.309 5.905

Judo

37.804

Guerxo Trainning

2.297

Karate

30.366

GAP

1.244

Musculació

9.664

Gimnàstica Manteniment

2.269

Step

1.150

Musculació

4.182

Tai Txi

2.030

Natació Adults

7.261

18.928

Natació Bebés

1.636

Natació Escolar

36.367

Tenis de Taula Tonificació

649

Ioga

3.618

Total

147.488

Natació Pre / Postpart Natació Preescolar Natació Terapèutica Natació Tercera Edat

Pavelló Malva-rosa Activitat

Altres Activitats Nombre d’usos

387 14.446 289 3.950 440

Pàdel

18.044

Pilates

8.262

Spinning

5.976

Aeròbic

6.543

Bàsquet

32.719

Handbol

2.159

Step

947

Esgrima

4.391

Tenis

11.604

Esdeveniments

2.485

Tenis-curs

10.684

Futbol Sala

3.007

Ioga

Gimnàstica Manteniment

3.741

Total

Hoquei

2.371

Musculació

5.014

Ioga Total

902 600.390

72 62.502

Complex Esportiu Orriols. MEMÒRIA ANY 2011   63


Complex Esportiu Cultural Patraix Activitat

Complex Esportiu Torrefiel Nombre d’usos

Activitat

Abonats

857.550

Abonats

Aeròbic

17

Aerobox

642

Aquagym

Aeròbic Infantil Aquaeróbic

5.706

Nombre d’usos 103.347 666 16.761

Balls de Saló

930

662

Balls Llatins

245

Balls Llatins

728

Bany Lliure

7.063

Bany Lliure

7.693

Bodi Balanç

1.230

9

Bodi Power

2.284

Bons

5.820

Balls de Saló

Bodi Power Bons Cardio Box Guerxo Trainning

19.530 496 3.066

Danse

136

Dansa del Ventre

169

Gimnàstica Mantín. Tercera Edat

2.310

Musculació

4.911

Natació Adults

6.175

Natació Bebés

1.653

Natació Escolar

39.027

Natació Pre / Postpart Natació Preescolar Natació Terapèutica Natació Tercera Edat Altres Activitats

152 14.985 970

EMID 2

8

Estirades

300

GAP

4.065

Gimnàstica Manteniment

1.415

Altres Activitats

40

Pilates

7.419

Programa Específic

270

Spinning

6.578

Step

2.283

Ta Txi

774

Tonificació

628

Total

162.126

8.267 330

Pàdel

4.364

Pilates

7.045

Spinning

1.900

Bons

210

Esquaix

3.348

Futbol 11

300 300

Poliesportiu Quatre Carreres Activitat

Nombre d’usos

Tai Txi

447

Futbol 7

Tonificació

136

Pàdel

340

1.543

Rugbi

12.012

993.967

Total

13.162

Ioga Total

Complex Esportiu Cultural Patraix. 64‌   MEMÒRIA ANY 2011

Poliesportiu Quatre Carreres.


Piscina de Trafalgar Activitat

La Hípica Nombre d’usos

Activitat

Abonats

927

Aeròbic

1.283

Aeròbic Infantil

431

Aquagym

7.577

Arts marcials

132

Bany Lliure

4.078

Bons

12.492

355

Condicionament Físic

103

Bany Lliure

976

Bons

3.070

Futbol 7

3.640

Hípica-curs

4.140

Pàdel

Escola Iniciació Competició

528

Pàdel-curs

Escoles d'Estiu

575

Tenis

Natació Adults

15.110

Natació Bebés

701

Natació Escolar

Nombre d’usos

Abonats

20.080 649 1.473

Tenis-curs

617

Total

35.103

32.754

Natació Pre / Postpart

88 Piscina València

Natació Preescolar

8.512

Natació Terapèutica

9.529

Altres Activitats

4.450

Abonats

Pilates

4.863

Aquaeróbic

Tai Txi

1.143

Aquagym

2.019

Bany Lliure

107.192

Bodi Pump

Ioga Total

Activitat

Bons Fitness / Hip-hop Piscina Font de Sant Lluís Activitat

GAP Nombre d’usos

Natació Adults

Nombre d’usos 42.937 9.328 15.913 5.024 9.167 51.345 152 2.679 34.360

Abonats

17.209

Natació Bebés

1.986

Aquagym

20.609

Natació Escolar

23.181

Bany Lliure

3.862

Natació Pre / Postpart

Bons

5.320

Natació Preescolar

21.751

Natació Terapèutica

5.291

Natació Tercera Edat

8.263

Altres Activitats

6.738

Pilates

4.002

Escola Iniciació Competició

618

Natació Adults

29.018

Natació Bebés

3.420

Natació Escolar

21.697

Natació Pre / Postpart

309

Natació Preescolar

7.164

Natació Sincronitzada

1.701

Natació Terapèutica

8.276

Natació Tercera Edat

6.421

Esquaix

Step Total

1.828

2.831 246.776

3.912

Total

129.536

Poliesportiu Municipal Mont-Olivet Activitat Tenis

Nombre d’usos 1.618

Tenis-curs

52.219

Total

53.837

Piscina Font de Sant Lluís. MEMÒRIA ANY 2011   65


Complex Esportiu Cultural Petxina Activitat

Nombre d’usos

Abonats

23.318

Aeròbic

744

Aeròbic Infantil

248

Aquagym

18.896

Bàdminton

2.200

Bàsquet

2.904

Handbol

1.980

Bany Lliure

9.073

Body Power Bons

1.696 39.010

Centres Ocupacionals

1.100

Futbol Sala

2.860

Gimnàstica Mant. Tercera Edat

3.204

Gimnàstica Manteniment

9.768

Hoquei

220

Complex Esportiu Cultural Abastos.

Complex Esportiu Cultural Abastos Activitat Abdominals 30 min

Nombre d’usos 5.908

Musculació

10.658

Abonats

Natació Adults

14.948

Condicionament Físic

Natació Bebés

1.288

Aeròbic

2.244

Natació Escolar

34.820

Aerobox

16.757

Aquagym

37.889

Bany Lliure

21.981

Natació Pre / Postpart Natació Preescolar Natació Tercera Edat

528 12.960 4.832

Batuka

649.455 9.730

4.140

Pilates

18.244

Body Balance

Spinning

14.280

Bodi Pump

24.681

7.495 59.620

Tai Txi

2.200

Bons

Voleibol

2.420

Dansa del Ventre

Ioga

3.848

Esgrima

20

Estirades

701

Total

238.247

Fitness / Hip-hop GAP Musculació Natació Adults

5.538 48.241 1.625

Natació Escolar

63.521

Natació Preescolar Natació Sincronitzada Natació Terapèutica

2.948 28.552 1.344 348

Natació Tercera Edat

10.948

Altres Activitats

42.744

Pilates

14.518

Spinning

46.546

Step Tai Txi Ioga Total

66‌   MEMÒRIA ANY 2011

945 11.598

Natació Bebés Natació Pre / Postpart

Complex Esportiu Cultural Petxina.

136

3.306 2.774 12.369 1.138.622


Poliesportiu Municipal Rambleta Activitat Abonats

Nombre d’usos 42.571

Condicionament Físic

2.313

Aquaeróbic

5.814

Bany Lliure

9.495

Bons

4.240

Dansa del Ventre

1.620

Futbol 7

10.338

Futbol Sala

6.201

Karate

275

Musculació

1.262

Natació Escolar

8.400

Natació Preescolar

2.800

Natació Terapèutica

5.916

Natació Tercera Edat

3.321

Altres Activitats

927

Pilates

6.498

Spinning

13.338

Ioga

6.644

Total

131.973

Poliesportiu Municipal Benimàmet Activitat Nombre d’usos Abonats 16.036 Aquagym 8.016 Bàsquet 400 Bany Lliure 4.550 Bodi Power 536 Bons 6.610 Frontó 1.848 Futbol 7 900 Gimnàstica Manteniment 1.864 Musculació 4.158 Natació Adults 1.488 Natació Bebés 280 Natació Escolar 9.744 Natació Preescolar 4.616 Natació Tercera Edat 296 Altres Activitats 360 Pilates 6.504 Spinning 7.592 Ioga 152 Total 75.950

Piscina Municipal Ayora Activitat

Poliesportiu Municipal Marxalenes Activitat

Nombre d’usos

Natació Terapèutica

1.512

Natació Tercera Edat

8.856

Pilates

4.896

Spinning

8.712

Tai Txi

2.160

Tenis

4.638

Tenis-curs

15.120

Ioga

2.520

Total

284.861

Pavelló Benicalap Activitat

Nombre d’usos

Aeròbic

614

Bàsquet

37.041

Handbol

2.379

Futbol Sala

4.132

Gimnàstica Manteniment

2.522

Musculació

4.712

Tai Txi Tonificació (Pilates)

998 2.422

Voleibol

27.325

Total

82.145

Abonats Condicionament Físic Aeròbic Aeròbic Llatí Aquagym Balls Llatins Bany Lliure Body Balance Body Combat Body Pump Bons Dansa del Ventre Estirades Musculació Natació Adults Natació Bebés Natació Escolar Natació Pre / Postpart Natació Preescolar Natació Terapèutica Natació Tercera Edat Altres Activitats Pilates Step Tai Txi Tonificació Urban Star Total

Nombre d’usos 178.950 2.169 334 376 37.292 1.250 30.490 2.792 4.695 5.251 7.160 1.721 1.326 4.316 11.557 773 14.787 970 5.036 3.635 3.214 3.778 2.784 2.131 3.388 4.049 977 335.201

MEMÒRIA ANY 2011   67


Pavelló Sant Isidre Activitat

Complex Piscines parc de l'Oest Nombre d’usos

Activitat

Nombre d’usos

Futbol Sala

372.760

Abonats

54

Total

372.760

Aquagym

810

Bany Lliure

45.771

Bons Poliesportiu Marni Activitat

790

Natació Nombre d’usos

Aerobox

6.417

Natació Adults 208

550

Natació Escolar

3.890 1.340

Atletismo

1.045

Natació Preescolar

Bádminton

1.076

Taller Aquàtic

Ballet / Danza Infantil

1.064

Total

Baloncesto

7.026

Balonmano

14.627

Combo Training

Piscina Castellar l'Oliveral Enrique Velarte

719

Educación Física Colegios

339 59.961

Activitat

63.898

Nombre d’usos

Fitness / Hip-hop

1.073

Abonats

Fútbol Sala

8.761

Bany Lliure

Gimnasia Rítmica

2.146

Bons

Judo

6.432

Natació Adults

60

Natació Escolar

650

Kendo

328

Otras Actividades

1.546

Natació Preescolar

Pádel

2.796

Total

Patinaje

3.346

Pilates

4.572

Tonificación

284

Voleibol

766

Total

121.713

3 6.822 120

350 8.005

Piscina Benicalap Activitat

Nombre d’usos

Abonats

4

Activitats Subaquàtiques

252

Aquagym Centre Municipal de Pilota Valenciana Activitat

840

Bany Lliure

Nombre d’usos

58.652

Bons

EMID 2

3.245

Natació Escolar

Pilota

4.619

Natació Preescolar

Total

7.864

Total

170 1.920 340 62.178

La Creu del Grau

Residència (CDC) Petxina Activitat Lloguer entitats Residència Lloguer lliure Residència

Activitat

Nombre d’usos 14.815 505

Cafeteria

23.252

Total

38.572

Aeròbic Balls de Saló

1.030 209

Bons

3.610

Dansa del Ventre

1.996

Fitness / Hip-hop

1.627

Gimnàstica Manteniment

1.969

Musculació Pilates

68‌   MEMÒRIA ANY 2011

Nombre d’usos

1.822 10.408

Tai Txi

447

Total

23.118


Centre Metge-Balneari Urbà (CDC Petxina) Activitat

Poliesportiu Mare de Déu del Carme-Beteró

Nombre d’usos

Activitat

Nombre d’usos

Alergología

44

Abonats

30.975

Cardiologia

146

Aeròbic

480

Dietètica

216

Aeròbic Infantil

283

870

Aerobox

4.220

Balls de Saló

2.790

Infermeria Fisioteràpia

17.940

Formació

88

Balls Llatins

568

186

Bodi Balanç

441

1.987

Bodi Power

340

Hidroteràpia Medicina de l'Esport Medicina General

314

Bons

3.400

Medicina Preventiva

238

Dansa del Ventre

2.512

Podologia

89

Fitness / Hip-hop

3.352

Preparació física

54

Futbol 7

Psicologia

149

GAP

Rehabilitació

741

Gimnàstica Mant. Tercera Edat

Traumatologia

1.499

Total

24.561 Piscina El Palmar Activitat

Nombre d’usos

Aquagym

960

Gimnàstica Manteniment

Musculació

7.293

Altres activitats

3.008

Pàdel

43.908 11.772 16.010

1.926

Total

2.886

Patinatge

Nombre d’usos

Pilates

3.200

Step

1.080

Tonificació

348 108

Vela

7.128

Ioga

Total

7.128

Total

Jornades obertes Escola Municipal de Vela.

1.372 10.844 9.000

Bany Lliure

Activitat

1.342

Hoquei

Pàdel-curso

Escola Municipal de Vela

27.305

185.951

Poliesportiu Mare de Déu del Carmen-Beteró. MEMÒRIA ANY 2011   69


3.3.3.  Total usos per instal·lació Usos

Any 2011

Poliesportiu Natzaret

883.941

Poliesportiu Municipal El Saler

110.076

Estadi Municipal El Túria (Tram III)

185.975

Poliesportiu Municipal El Carmen

122.876

Poliesportiu Benimaclet Poliesportiu Municipal El Cabanyal Poliesportiu Municipal Benicalap Palau Velòdrom Lluís Puig Pavelló Font Sant Lluís Pavelló Malva-rosa

0 233.247

3.3.4.  Nombre de places cobertes en cursets A continuació s’exposen les taules de les places cobertes en els cursets agrupades segons el criteri: –– Activitats Dirigides Aquàtiques –– Activitats Dirigides en Sec Activitats aquàtiques Aquagym Escola Iniciació Competició

Nombre de cursetistes 23.325 213

47.330

Natació Adults

20.698

25.202

Natació Bebés

3.061

147.488 62.502

Natació Discapacitats Natació Escolar

290 68.167

Complex Esportiu Orriols

600.390

Natació Pre / Postpart

Complex Esportiu Cultural Patraix

993.967

Natació Preescolar

Complex Esportiu Torrefiel

162.126

Natació Sincronitzada

Piscina de Trafalgar

107.192

Natació Terapèutica

4.782

Piscina Font de Sant Lluís

129.536

Natació Tercera Edat

6.306

La Hípica

35.103

Vela

Poliesportiu Municipal Montolivet

53.837

Total

Piscina València

246.776

Complex Esportiu Cultural Petxina

238.247

Complex Esportiu Cultural Abastos

1.138.622

Poliesportiu Municipal Rambleta

131.973

Poliesportiu Municipal Marxalenes

284.861

Poliesportiu Municipal Benimàmet

75.950

Piscina Municipal Ayora

335.201

Pavelló Sant Isidre

372.760

Poliesportiu Marni

121.713

Centre Municipal de Pilota Valenciana Complex Piscines parc de l'Oest Piscina Castellar l'Oliveral “Enrique Velarte”

7.864 59.961 8.005

Piscina de Benicalap

62.178

La Creu del Grau

23.118

Pavelló Benicalap

82.145

Piscina El Palmar

2.886

Poliesportiu Mare de Déu del Carmen-Beteró Escola Municipal de Vela Poliesportiu Dr. Lluch Poliesportiu Quatre Carreres Total

Activitats Complex Esportiu Cultural Abastos.

185.951 7.128 43.708 13.162 7.342.997

NOTA 1: Els valors de Residència (38.572 usos) i Centre Mèdic (24.561 usos) no es comptabilitzen a partir de l’any 2010 en esta taula, per a no desvirtuar els usos merament esportius. El còmput total amb la incorporació d’ambdós dades ascendix a 7.743.385 NOTA 2: No s’han incorporat dades del Poliesportiu Benimaclet, perquè durant tot l’any 2011 ha estat amb obres de remodelació de la instal·lació

Activitats Complex Esportiu Cultural Abastos. 70‌   MEMÒRIA ANY 2011

911 24.160 421

3.356 162.446


Activitats en Sec Abdominals 30 min.

774

Condicionament Físic

1.596

Aeròbic

1.959

Aeròbic Infantil Aeròbic Llatí Aerobox Arts marcials Balls de Saló

Instal·lació

Nombre de cursetistes

463 92 2.817 33 1.125

Poliesportiu Natzaret Poliesportiu Municipal El Saler

Nombre entitats externes 143 66

Estadi Municipal El Túria (Tram III)

134

Poliesportiu Municipal El Carmen

2

Poliesportiu Benimaclet Poliesportiu Municipal El Cabanyal Poliesportiu Municipal Benicalap Palau Velòdrom Lluís Puig

0 36 6 103

Balls Llatins

852

Pavelló Font Sant Lluís

9

Ballet / Dansa Infantil

168

Pavelló Malva-rosa

Batuka

888

Complex Esportiu Orriols

1

31

Bodi Balanç

2.505

Complex Esportiu Cultural Patraix

1

Bodi Combat

1.130

Complex Esportiu Torrefiel

3

Bodi Power

1.017

Piscina de Trafalgar

5

Bodi Pump

6.473

Piscina Font de Sant Lluís

0

Cardio Box

60

La Hípica

1

Poliesportiu Municipal Montolivet

0

Guerxo Trainning Danse

886 33

Piscina València

2

Dansa del Ventre

2.077

Complex Esportiu Cultural Petxina

15

Educació Física Col·legis

9.266

Complex Esportiu Cultural Abastos

7

Poliesportiu Municipal Rambleta

5

Estirades

554

Fitness / Hip-hop

1.498

Poliesportiu Municipal Marxalenes

4

GAP

4.371

Poliesportiu Municipal Benimàmet

2

Gimnàstica Manteniment Tercera Edat

3.485

Piscina Municipal Ayora

5

Gimnàstica Manteniment

5.116

Pavelló Sant Isidre

6

Gimnàstica Rítmica

348

Poliesportiu Marni

6

Hípica-curs

123

Centre Municipal de Pilota Valenciana

Pàdel-curs

2.913

Pilates Programa Específic Spinning Step Tai Txi

14.392 54 12.152

Complex Piscines parc de l'Oest Piscina Castellar l'Oliveral “Enrique Velarte”

1

Piscina de Benicalap

6

La Creu del Grau

2.858

Residència Petxina

2.656

Centre Mèdic

Tenis-curs

15.111

Pavelló Benicalap

Tonificació

3.289

Piscina El Palmar

Urban Star

239

Stretching Ioga Total

60 5.625 109.058

0 37 0 22 0

Poliesportiu Mare de Déu del Carmen-Beteró

14

Escola Municipal de Vela

10

Poliesportiu Dr. Lluch Poliesportiu Quatre Carreres Total

3.3.5.  Entitats externes que utilitzen Les instal·lacions En la relació d’entitats externes que han utilitzat les Instal·lacions Esportives municipals estan comptabilitzades, bàsicament, totes aquelles que les utilitzen regularment.

2 10

0 5 700

3.3.6.  Competicions en instal·lacions En la següent taula s’exposa la relació de competicions que es desenrotllen de forma regular (lligues) en les instal·lacions i / o campionats de duració més limitada (normalment tenen una duració inferior a una setmana). MEMÒRIA ANY 2011   71


Copa de la Reina de clubs d’Atletisme. Velòdrom Luis Puig.

Instal·lació

N. de competicions

Poliesportiu Municipal Rambleta

0

Poliesportiu Natzaret

41

Poliesportiu Municipal Marxalenes

2

Poliesportiu Municipal El Saler

13

Poliesportiu Municipal Benimàmet

0

Estadi Municipal El Túria (Tram III)

31

Piscina Municipal Ayora

0

Poliesportiu Municipal El Carmen

0

Pavelló Sant Isidre

5

0

Poliesportiu Marni

9

Centre Municipal de Pilota Valenciana

4

Complex Piscines parc de l'Oest

1

Piscina Castellar l'Oliveral “Enrique Velarte”

0

Piscina de Benicalap

0

La Creu del Grau

1

Poliesportiu Benimaclet Poliesportiu Municipal El Cabanyal Poliesportiu Municipal Benicalap Palau Velòdrom Lluís Puig Pavelló Font Sant Lluís Pavelló Malva-rosa

15 4 34 5 10

Complex Esportiu Orriols

0

Residència Petxina

0

Complex Esportiu Cultural Patraix

0

Centre Mèdic

0

Complex Esportiu Torrefiel

0

Pavelló Benicalap

Piscina de Trafalgar

0

Piscina El Palmar

Piscina Font de Sant Lluís

0

Poliesportiu Mare de Déu del Carmen-Beteró

La Hípica

3

Escola Municipal de Vela

4

Poliesportiu Municipal Montolivet

0

Poliesportiu Dr. Lluch

0

Piscina València

0

Poliesportiu Quatre Carreres

Complex Esportiu Cultural Petxina

5

Total

Complex Esportiu Cultural Abastos

0

72‌   MEMÒRIA ANY 2011

12 0 11

5 215


Camp de Futbol Tres Creus.

Camp de Futbol de Serrans, Jardí del Túria.

3.3.7.  Usos camps de Futbol i IIEEEE Els camps de Futbol Ubicació de la instal·lació 2011

Clubs cessionaris

N. equips F7

N. equips F11

N. jugadors

N. usuaris

N. usos

Instal·lació Riu Túria (Tram ii)

CD Rumb

7

8

247

247

25.688

Instal·lació Riu Túria (Tram VI) Nombre 2 marge dret

CF Esportiu Serrans

10

11

264

264

47.542

Instal·lació Riu Túria (Tram VI), Nombre 1, marge dret

UD Arnau Universal

8

5

186

186

25.416

11

5

245

Collvert

4

3

104

506

52.624

UE Atco. Amistat

5

5

157 396

41.184

570

68.784

404

48.396

359

37.336

124

12.896

536

55.744

CD Atlètic Túria Instal·lació Riu Túria (Tram VI), Nombre 3, marge esquerre

Camp de Futbol Marxalenes-Zaidia Camp de Futbol La Rambleta Camp de Futbol Torre Levante Camp de Futbol Pont de l'Exposició (Instal·lació Riu Túria, Tram VIII) Camp de Futbol Pinedo

Parreta CF

6

9

264

Marxalenes CF

7

3

132

CDA Sant Marcel·lí

11

10

350

EDE Salgui

11

5

220

CF Torre Llevant

17

10

404

Col·legi Alemany

9

5

225

Esports Xúquer

5

4

134

4

4

124

13

7

230

CF Malvarrosa

9

9

306

Camp de Futbol Benimàmet

CF Benimàmet

10

1

158

158

18.962

Camp Futbol Torrefiel

Torrefiel Athletic Club València Dones

4

1

74

222

28.588

Camp Futbol Beniferri

CF Escoles Sant Josep

420

43.680

515

65.000 41.080

Camp de Futbol Malva-Rosa

CD Pinedo Impossibles Llevant

15

12

420

CF Safranar

9

6

219

CF Rambleta

10

9

296

Dr. Lluch

UD Marítim Cabanyal

10

9

329

329

Camp de Futbol Quatre Carreres

CUD Fonteta

4

4

134

134

13.396

203

149

5.370

5.370

626.856

Camp Futbol Camí Reial

Total

21

Notes: 1) Equips Futbol-7: 12 jugadors / Equips Futbol-11: 18 jugadors. 2) Jugadors per lloguer: 22 3) Nombre lloguers en els Camps de Futbol: 1.424 MEMÒRIA ANY 2011   73


Nombre lloguers Camps Futbol

N. lloguers

Usuaris 22x lloguer

EDE Salgui

432

9.504

CF Esportiu Serrans

913

20.086

CF Torre llevant

290

6.380

CF Safranar

520

11.440

UD Arnau Universal

276

6.072

Col·legi Alemany

52

1.144

CP Marxalenes

40

880

CF Benimàmet

115

2.530

UD Marítim Cabanyal

312

6.864

Torrefiel Athletic

250

5.500

Instal·lacions Esportives Elementals i resta de camps En l’actualitat són 51 les instal·lacions d’este tipus, quatre més que l’any anterior, que hi ha en la ciutat. El seu caràcter lliure i obert a la barriada permet un ús continuat al llarg de tot el dia, si bé la seua major utilització té lloc al migdia, a partir de les 18:00 hores, els caps de setmana i els festius, i períodes de vacacions. En alguns casos també complixen una funció important com a espais esportius dels centres escolars de la zona, en el seu horari lectiu. El caràcter obert d’este tipus d’espais esportius fa que resulte d’una certa complexitat el determinar exactament

el nombre d’usos que tenen lloc diàriament en cada una d’elles. Com en passades edicions, i després de realitzar distintes visites a estes instal·lacions s’establix una mitja mínima de 20 persones al dia per instal·lació en 40 d’elles, la qual cosa dóna una xifra que supera els 7.300 usos a l’any. En les set restants —Na Rovella (a), Na Rovella (b), Tres Forques (b), Camí de Fons, Grau (b), La Creu del Grau, i Campanar— L’estimació d’usos és de 50 persones al dia a causa de l’augment de la utilització de les mateixes especialment per la població immigrant, per la qual cosa la xifra per instal·lació és de 18.250 usos. En el seu conjunt, totes les IIEEEE registraran amb este criteri un total d’almenys 448.950 usos anuals. Encara queda un conjunt d’instal·lacions de difícil obtenció de dades exactes, però consultats als responsables, s’han establit de la manera següent:

Persones /dia

Instal·lació Poliesportiu Jocs Tradicionals

20

Instal·lació Riu Túria (Tram I)

40

Instal·lació Riu Túria (Tram IV)

20

Instal·lació Riu Túria (Tram V): Camp Rugbi

60

Instal·lació Riu Túria (Tram VI): Camp Beisbol-Softbol i Pista Skate

60

Instal·lació Riu Túria (Tram XII)

20

Camp de Futbol Col·legi Sant Calze (Gestió Regidoria d'Educació)

50

Pavelló Escolar Miguel Hernández (Gestió Regidoria d'Educació)

50

Pavelló Escolar Eliseo Vidal (Gestió Regidoria d'Educació)

50

Pavelló Escolar José Senent (Gestió Regidoria d'Educació)

50

Pavelló Escolar Ramiro Jover (Gestió Regidoria d'Educació)

50

Per tot això, s’ha estimat un global d’usos entorn dels 171.550. Consegüentment, el total d’usos d’este punt ascendix a 591.300. Usos totals Campos de Futbol, IIEEEE i resta de camps A pesar de l’una certa aproximació que suposa la xifra d’usos de les IIEEEE, el total que s’estima per la suma dels Campos de Futbol i les IIEEEE és de: Instal·lació

Instal·lació Esportiva Elemental, Jardí del Túria. 74‌   MEMÒRIA ANY 2011

Usos

Campos de Futbol

626.856

IIDDEE

448.950

Resta camps

171.550


Camp de Futbol 7, Tram III, Jardí del Túria.

3.3.8.  Total final usos S’utilitza una taula independent a la d’usos en les instal· lacions de la ciutat de València per a establir els usos finals totals donat el caràcter aproximatiu de les dades de les IIEEEE que han de tindre la consideració d’usos mínims mitjans. Total usos 2010 Instal·lacions Municipals Total usos instal·lacions

Nombre usos 7.342.997

Total usos campos de futbol

626.856

Total usos IIDDEE

448.950

Total usos resta de campos Total

171.550 8.590.353

3.3.9.  Valoració En relació als resultats obtinguts en la present Memòria de 2011, apuntar que s’obtenen un total d’usos de: 8.590.353. Respecte a la seua comptabilització convé fer les consideracions següents: –– El Poliesportiu Benimaclet (en remodelació des de maig del 2010) ha romàs amb obres durant tot enguany, per la qual cosa no té cap apunt d’usos, usuaris, entitats externes i competicions. –– S’han obert centres nous com el Camp de Futbol i el Poliesportiu de Quatre Carreres. –– Els usos han augmentat en instal·lacions com el Poliesportiu El Carmen, Estadi del Túria Tram III, pavellons com Cabanyal i Font de Sant Lluís, degut fonamentalment a la posada en marxa de l’abonament esport mensual i a l’augment de reserves a clubs de diferents disciplines de la ciutat de València. –– Els usos en el Poliesportiu El Saler pel trasllat d’esportistes d’hoquei a Beteró, i perquè el camp de rugbi

s’utilitza en menor grau per l’obertura de Quatre Carreres. –– Igual que va ocórrer en anys anteriors, també s’han incrementat els usos en instal·lacions com C.D.C. Patraix, C.D.C. Abastos, C.D. Orriols, gràcies a les facilitats que proporciona l’accés a eixes instal·lacions amb “abonat mensual”. –– L’Escola Municipal de Vela i el Poliesportiu Dr. Lluch, després del seu segon any de funcionament, ha aconseguit anar optimitzant els seus espais i ampliant l’oferta, per la qual cosa també han pujat els usos respecte a l’any anterior. –– En relació als cursos d’Activitats Aquàtiques, els usuaris que han baixat en 2011 respecte a l’any anterior, són principalment en els cursos dirigits a persones adultes com Aquagym i Natació Adults, no obstant això, han pujat els cursos de Natació Escolar i Preescolar. –– En relació als cursos d’Activitats En Sec, indicar que han augmentat els cursetistes globals respecte al 2010, principalment la pujada ha sigut en activitats amb molta demanda social, com són les de Bodi Balanç, Bodi Combat, Bodi Pump, la Gimnàstica de manteniment per a 3a edat, els cursos de Pàdel i Tenis, i els de Balls de saló, principalment. Apuntar com a activitats més antigues en la seua concepció, com és l’Aeròbic i la Gimnàstica de Manteniment, han baixat en cursetistes a favor d’altres cursos que estan dins de la línia més actual del Fitness. A l’hora d’establir el criteri de comptabilització de les Instal· lacions Esportives Elementals i restants instal·lacions, com els diferents trams del riu oberts a tota la població o els pavellons escolars, indicar que s’ha seguit el mateix criteri que en la memòria 2009 i 2010 aconseguint amb això realitzar una comptabilització més precisa. MEMÒRIA ANY 2011   75


4.  Comunicació i Documentació 4.1. PROGRAMA DE RELACIÓ AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 4.2. PROGRAMA DE DIFUSIÓ ESPORTIVA DE LA FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL 4.3. WWW.DEPORTEVALENCIA.COM EL PORTAL DE L’ESPORT MUNICIPAL DE VALÈNCIA 4.4. GESTIÓ D’ESPAIS EN EL COMPLEX ESPORTIU CULTURAL ‘PETXINA’ 4.5. PROGRAMA DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I BIBLIOTECA ESPORTIVA MUNICIPAL 4.6. S  ERVICI DE PUBLICACIONS ESPORTIVES DE LA FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL. COL·LECCIÓ AULA ESPORTIVA DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 4.7. OFICINA D’INFORMACIÓ A L’USUARI 4.8. QUEIXES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS GESTIONATS DURANT L’ANY 2011 4.9. sistema de GESTIÓ DE la QUALITAT de la fdm de valÈncia 4.10. l’oficina del voluntariaT ESPORTIU de la ciuTAT de valÈncia 4.11. programa de SUPORT a la tecnificació ESportiva. gestió del centrE de tecnificació ESportiva ‘petxina’

79 79 80 81 81 82 83 84 85 86 87


Diverses són les actuacions realitzades per la Fundació Esportiva Municipal pel que fa a este àrea. 4.1.  PROGRAMA DE RELACIÓ AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ Descripció de l’activitat Per mitjà d’este programa es publiquen setmanalment en els principals mitjans de comunicació escrita de la ciutat de València diferents notícies i articles relacionats amb l’esport municipal. Objectius generals L’objectiu principal d’este programa és informar la població de les actuacions dutes a terme, dels aspectes de la gestió esportiva municipal, dels esdeveniments esportius, etc., utilitzant com a canal els mitjans de comunicació. Accions en premsa escrita A fi de donar la màxima difusió als programes desenrotllats per la FDM s’utilitzen diferents periòdics locals en què setmanalment es publica una pàgina amb les activitats o esdeveniments que es volen destacar. Totes les pàgines porten un faldó institucional amb els logotips de la FDM i l’Ajuntament de València. Quan es publiquen notícies relacionades amb el Circuit CRM Ruralcaja de Carreres Populars se substituïx el faldó habitual per un altre específic del Circuit. Estes accions s’han desenrotllat durant el primer semestre de l’any 2011. Els temes que més s’han tractat han sigut els següents: –– Circuit de Carreres Populars –– Trofeus Ciutat de València –– Esport en edat escolar –– Agenda esportiva de la setmana –– Agenda de temps lliure –– Campanyes de promoció esportiva

Relació d’espais en mitjans de comunicació Diari Esportiu

Nom Superdeporte

Secció Esport General

Es tracta d’un espai televisiu dedicat a l’esport municipal en Televisió Municipal València (TMV). El programa s’emet tots els divendres a les 20:35 hores en TMV. El seu contingut es basa en les activitats de la Fundació Esportiva Municipal i en escoles d’esport base. L’estructura habitual consta de tres reportatges extensos, dos sobre les activitats de la Fundació i un sobre una escola d’esport base, a més d’una entrevista en plató que servix per a promocionar les activitats del següent cap de setmana. Valoració del programa Els mitjans de premsa escrita s’han convertit en un valuós canal per a difondre tots aquells esdeveniments i programes duts a terme per la FDM. El fet de tindre un espai setmanal en cada un dels periòdics fa possible tindre un lector assidu. Quant al programa de televisió en TMV ha permés donar a conéixer les activitats de la FDM a través dels propis organitzadors. D’esta manera la FDM disposa de documents gràfics que poden ser consultats a través del servici de documentació i que, al seu torn, alguns d’ells són penjats en el canal de Youtube de la FDM i en la seua pàgina web i es redistribuïxen en les xarxes socials Twitter i Facebook.

4.2.  PROGRAMA DE DIFUSIÓ ESPORTIVA DE LA FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL

Relació de les aparicions en els diferents mitjans de comunicació escrita de la ciutat de València

Tipus

Accions en televisió Ja en la seua tercera temporada, va continuar el projecte que complementa les accions dutes a terme en premsa escrita: el programa de la Televisió Municipal de València, València 2011, amb el mateix format però diferent nom que Circuit Túria d’anys anteriors.

Frequència

Descripció de l’activitat L’edició de publicacions és una actuació primordial del Pla de Comunicació per la seua finalitat informativa. Els suports de comunicació són tots aquells mitjans materials que crega, organitza i desenrotlla una organització per a projectar la seua identitat esportiva i informar sobre els seus servicis.

1 pàgina dimecres

Diari

Las Provincias

Esport Base

1 pàgina dijous

Diari

Levante

Esport Ocio

1 pàgina dimecres

Objectius generals El seu principal objectiu és donar cobertura publicitària per mitjà de suport creat i editat de qualsevol activitat, servici, instal·lació, etc., de la Fundació Esportiva Municipal. MEMÒRIA ANY 2011   79


Accions realitzades –– Edició de fullets i cartelleria del Circuit de Carreres Populars, esdeveniments Ciutat de València, altres esdeveniments esportius, etc. –– Edició de fullets d’oferta de cursos en les diferents instal· lacions esportives. –– Edició de fullets d’oferta de cursos en les piscines d’estiu, etc. –– Edició de papereria corporativa (sobres, folis, targetes de presentació, etc.) –– Edició de bons d’accés a les Instal·lacions Esportives municipals. –– Edició de l’Ordenança de Preus Públics d’aplicació en les instal·lacions esportives de la ciutat de València. –– Col·locació del globus estàtic promocional de la FDM en els diferents esdeveniments organitzats per la FDM. –– Edició de material promocional i de comunicació de València 2011 Capital Europea de l’Esport (díptics informatius, lones microperforades d’exterior, banderoles d’exterior, globus aeroestàtic, lones de gran format per a exteriors, cartells oficials 50 × 70 cm, circuits municipals de MUPIS, dos monopostes, etc.). Valoració del programa A través d’estos suports el ciutadà pot saber tant els esdeveniments esportius que tindran lloc en la ciutat de València com de l’oferta de cursos i activitats en les instal· lacions esportives. L’edició de fullets i la seua adequada distribució possibilita que l’usuari tinga una informació més directa i específica. Cal destacar que cada vegada es reforça esta informació a través de la pàgina web, substituint en part a l’edició en paper.

4.3.  W WW.DEPORTEVALENCIA.COM EL PORTAL DE L’ESPORT MUNICIPAL DE VALÈNCIA Descripció de l’activitat En la web es pot trobar tota la informació sobre els programes que oferta la FDM, així com notícies de l’esport municipal i l’agenda esportiva. Es poden realitzar busques de cursos, inscripció al Circuit de Carreres Populars, trobar tota la informació referent al programa d’Escoles Esportives municipals i Jocs Esportius, etc. Objectius generals Els objectius més importants que es perseguixen en este programa són: –– Servir de punt d’informació de tot l’esport municipal. –– Facilitar l’intercanvi d’idees amb el ciutadà. –– Facilitar les tasques administratives amb el ciutadà. Actuacions realitzades Durant l’any 2011 –– Creació del microsite de Carreres Populars. –– Creació del microsite Pla Municipal de l’Esport Escolar. –– Creació dels microsites dels congressos relacionats amb València 2011: –– I Congrés Europeu d’Infraestructures Esportives. –– II Congrés d’Esport en Edat Escolar. –– I Congrés Europeu del Voluntariat Esportiu. –– S’han creat varis enllaços d’accés a altres pàgines d’interés per a donar una major cobertura a la informació local de l’esport. –– Modificacions en funcionalitats de la intranet. –– Realització de microsite València 2011 Resum de l’activitat / any Estadístiques del portal http://www.deportevalencia.com Quantitat total de visites d’usuari Mitjana per dia Duració mitjana d’una sessió d’usuari

367.050 1.008 2 min 21 seg

Valoració del programa El Circuit Ruralcaja de Carreres Populars s’ha situat com el contingut més visitat. L’augment en la mitjana de participació del Circuit ha fet que este contingut amb classificacions i informació de totes les carreres, siga el més visitat. Olimpíades Diocesanes en l’Estadi del Túria. 80‌   MEMÒRIA ANY 2011


El segon contingut més visitat ha sigut la portada o home de la pàgina web, que oferix un complet mosaic informatiu de l’actualitat de l’esport en la ciutat de València. El tercer apartat més visitat durant 2010 ha sigut l’agenda d’esdeveniments esportius, que arreplega els prop de 60 esdeveniments esportius de tota índole que se celebren a València. En quart lloc de visites es troba el buscador d’instal·lacions esportives a través del qual es pot accedir a la informació de totes les instal·lacions esportives de la ciutat, activitats, cursos, equipaments, etc.

4.4.  GESTIÓ D’ESPAIS EN EL COMPLEX ESPORTIU CULTURAL ‘PETXINA’ 4.4.1.  Descripció de l’activitat El Complex Esportiu Cultural Petxina compta amb una sala d’actes amb capacitat per a 280 persones, amb una sala de conferències per a 168 persones, una sala de premsa per a 35 / 40 persones, una aula de formació per a 50 persones i una sala de juntes per a 14 persones. Tots estos espais estan preparats amb megafonia, canó projector i pantalla. Al llarg de tot l’any, entitats esportives (clubs, federacions i grups de recreació esportiu), associacions culturals i festives, agències d’organització d’esdeveniments, mitjans de comunicació, etc., han fet ús d’estos espais. S’han organitzat congressos, presentacions, rodes de premsa, cursos, seminaris, recitals, concerts, etc.

4.4.2.  Objectius generals Els objectius més importants que es perseguixen per mitjà d’este programa són els següents:

4.4.3.  Valoració del programa En 2011 hi ha hagut un total de 802 lloguers i 6.762 hores d’ocupació en el conjunt dels diferents espais i 103.536 usos. Espai

Lloguers

Hores d’ocupació

Usos

Saló d’Actes

169

1.603

48.165

Sala de Conferències

142

1.211

23.856

Sala de Premsa

234

1.750

8.190

49

609

13.965

Aula de Formació

208

1.589

9.360

Total

802

6.762

103.536

Hall principal

4.5.  PROGRAMA DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I BIBLIOTECA ESPORTIVA MUNICIPAL Descripció de l’activitat El Centre de Documentació de la Fundació Esportiva Municipal de València és un servici de caràcter públic que naix com a resposta a una necessitat una societat incapaç d’accedir i de conéixer tota la informació existent sobre un tema en concret, convertint-se en mediador entre l’usuari i la informació demandada. En síntesi podria dir-se que el Centre de Documentació és una unitat d’informació especialitzada que sol estar adscrita a un organisme d’investigació, ensenyança o del sector empresarial. No cal confondre els centres de documentació amb les biblioteques; històricament es partix de la premissa que les biblioteques, inclús les especialitzades, només operen en un context passiu: adquirixen el material a comanda, ho fan circular baix demanda, i ho presten només quan és sol·licitat i, a pesar que la biblioteca especialitzada ha canviat, acceptant el desafiament i modificant les seues polítiques, entre estes i els centres de documentació hi ha diferències i així ho perceben els usuaris. Este centre està en el Complex Esportiu Cultural Petxina.

–– Col·laborar amb les entitats que sol·liciten els diferents espais en l’organització de jornades, cursos, presentacions, etc. –– Estructurar un programa de formació dirigit a totes les entitats i professionals de l’esport. –– Captació de recursos econòmics pel lloguer dels espais.

Objectius que es perseguixen Els objectius més importants que es perseguixen amb l’activitat d’este Centre són els següents: 1. Recolzar els investigadors, especialistes, professionals i públic en general interessat en l’esport, en la busca d’informació científica, subministrant-se-la amb precisió, d’acord amb el seu perfil d’interés, a fi d’estalviar-li temps, diners i esforç, a partir d’una MEMÒRIA ANY 2011   81


2.

3.

4.

5.

selecció exigent, d’una representació com cal de la literatura de l’àrea. Reunir la informació pertinent d’acord amb la política de la Fundació Esportiva Municipal de València, analitzant-la, avaluant-la, resumint-la, indicant-la, i difonent-la per a satisfer les necessitats informació dels usuaris. Establir un sistema estratègic de comunicació interna que assegure el flux d’informació oportuna i rellevant per a contribuir a l’èxit dels objectius de cada servici de la FDM per a garantir la qualitat del servici. Aportar als membres de la FDM la informació adequada, en condicions de màxima qualitat i eficiència per a optimitzar els processos de presa de decisions. Arreplegar i difondre tota la documentació sobre diferents aspectes de l’esport, per a satisfer tot tipus de demandes d’informació.

Actuacions realitzades durant l’any 2011 Durant l’any 2011, el Centre de Documentació de la Fundació Esportiva Municipal ha realitzat els servicis següents: –– Consulta en sala. Accés gratuït a les instal·lacions i atenció directa i personalitzada a qualsevol persona que es dirigisca al nostre centre. Fons bibliogràfic de lliure accés, ordenat segons classificació especialitzada en l’àmbit esportiu. –– Informació bibliogràfica. Assessorament sobre els recursos d’informació disponibles. –– Servici d’obtenció de documents i informació. –– Accés a publicacions periòdiques especialitzades en esport. –– Disseminació selectiva d’informació. –– Obtenció de dades per a suport de presa de decisions estratègiques. –– Manteniment de continguts de pàgina web de la Fundació Esportiva. –– Maquetació de dossiers i documents de treball. Valoració del programa Actualment, el centre de documentació compta amb un total de 1.287 registres, degudament catalogats segons les Regles de Catalogació del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a la redacció de seients bibliogràfics, la qual cosa permet, en última instància, l’intercanvi i l’aprofitament de la informació bibliogràfica entre biblioteques de forma normalitzada i l’accés a la mateixa per part dels 82‌   MEMÒRIA ANY 2011

ciutadans. Cal destacar que en tots i cada un d’ells s’han afegit el camp «Sumari», de tal manera que l’usuari pot consultar pel dit camp (a més dels ja clàssics de títol, autor, any, matèries, etc.). D’altra banda, també cal destacar el nombre de préstecs realitzats (sempre tenint en compte que es tracta d’un centre amb obres especialitzades en esport). S’han efectuat un total de 695 préstecs. 4.5.1.  Altres actuacions relacionades amb el Centre de Documentació i Biblioteca Servici PREGUNTA’NS Servici d’informació pensat per a resoldre qualsevol qüestió sobre el Centre de Documentació Esportiva, així com busques bibliogràfiques i documentals. Intentarem facilitar-li una resposta de qualitat sobre preguntes concretes o les ferramentes necessàries per a trobar les respostes que busca. Quins avantatges m’oferix este servici? –– Permet formular preguntes des de qualsevol ordinador connectat a Internet. –– Es poden fer consultes els 7 dies de la setmana, les 24 hores del dia. –– Les respostes es donen en un termini màxim de 5 dies laborables. –– Si la consulta necessita seguiment, ens posarem en contacte amb vosté per a informar-li dels resultats obtinguts. Quines preguntes es poden fer? –– Sobre busques bibliogràfiques i obtenció de documents (consulta de catàlegs, informació bibliogràfica, servici de préstec i reserva de documents, etc.). –– Sobre servicis electrònics (pàgines i recursos web, bases de dades, etc.). –– Suggeriments o opinions relacionades amb el Centre de Documentació i els seus servicis.

4.6.  SERVICI DE PUBLICACIONS ESPORTIVES DE LA FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL. COL·LECCIÓ AULA ESPORTIVA DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA L’objectiu fonamental que perseguix la Fundació Esportiva Municipal amb la secció de Publicacions Esportives és el foment de la cultura esportiva. Per a això s’han cre-


at dos col·leccions de llibres: Aula Esportiva i Aula Esportiva Tècnica. La col·lecció Aula Esportiva pretén constituir un element de difusió de l’activitat física dirigit cap a la joventut, els seus tutors i responsables esportius, en el desig d’aconseguir, a través d’ella, un acostament de la cultura esportiva a la població valenciana. L’objectiu més important és el d’estendre i difondre lúdicament entre la població interessada el coneixement del fet esportiu i la pràctica física, com a activitat saludable, com ben individual i social, educatiu i cultural, ressaltant, sobretot, els aspectes més pedagògics i culturals, humanistes en definitiva, de l’esport i l’activitat física. Però l’esport és també tècnica. I no sols enfocada des de la perspectiva d’aconseguir un millor o un òptim rendiment sinó, sobretot, encaminada cap a la realització idònia del gest tècnic com a prevenció de la salut de l’esportista. Des d’esta concepció es va crear la col·lecció Aula Esportiva Tècnica, en la que es pretén tinguen cabuda textos que, des de la referida intencionalitat, contribuïsquen a un millor enteniment de l’esport i al seu increment com a desenrotllament social, en els moments actuals en què la tècnica s’entronca, en la vida diària, amb la cultura. Durant l’any 2011, han vist la llum les publicacions següents: –– València Capital Europea de l’Esport 2011: Una visió històrica de l’esport popular valencià (1868-2011) / Recaredo Agulló, J. A. Mestre… (et al). –– Publicació de les conclusions i ponències de cada un dels quatre congressos celebrats: –– I Jornades de Dret Esportiu ‘Ciutat de València’ –– I Congrés Europeu d’Infraestructures Esportives –– II Congrés d’Esport en Edat Escolar –– I Congrés Europeu del Voluntariat Esportiu A més, el coneixement generat durant els diferents congressos duts a terme davall el marc del guardó València Capital Europea de l’Esport per a l’any 2011 s’ha arreplegat en diferents publicacions que es tracten en l’apartat corresponent.

4.7.  OFICINA D’INFORMACIÓ A L’USUARI Les sol·licituds d’informació per part del ciutadà se centralitzen en esta oficina, portant un registre de les mateixes. La informació se sol·licita per via telefònica, de forma presencial en les mateixes oficines de la Fundació Esportiva Municipal i per correu electrònic. També s’ha mantingut un contacte constant amb el Servici d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de València (010), responent a les consultes que s’han formulat des d’este departament. Un 78% dels ciutadans que sol·licitaven algun tipus d’informació van ser remesos a la nostra pàgina web per a una major concreció de la mateixa (www.deportevalencia. com). A. Valoració general de la demanda d’informació per part del ciutadà De forma general es pot afirmar que es continua produint un augment de les consultes de sol·licitud d’informació per part dels ciutadans enguany. Així, durant l’any s’han registrat 11.170 sol·licituds. L’any 2010 es van comptabilitzar 10.208, l’any 2009 es van comptabilitzar 9.873. El canal utilitzat majoritàriament és la via telefònica, seguit de la consulta per correu electrònic. En últim lloc es troben aquelles consultes que es realitzen de forma presencial. De totes elles s’ha produït un augment considerable de la demanda d’informació referent a les Instal·lacions Esportives municipals (horaris, activitats, cursos, etc.), les Escoles Esportives municipals, el Circuit de Carreres Populars i informació general. B. Canals de sol·licitud de la informació Sens dubte el canal més utilitzat ha sigut la via telefònica, seguida del correu electrònic, situat en últim lloc la forma presencial. 2007

2008

2009

2010

2011

Vía telefònica

5.076

4.605

4.889

4.760

5.616

Vía e-mail

3.614

4.353

4.521

5.099

5.122

Presencial Total

290

561

463

349

432

8.980

9.519

9.873

10.208

11.170

MEMÒRIA ANY 2011   83


La informació presencial no és significativa si la comparem per la sol·licitada per via telefònica o per e-mail. Així durant l’any 2011, les dades són els següents: 2011 Vía telefònica

5.616

Vía e-mail

5.122

Presencial Total

Per percentatges més significatius són els temes referents a Informació General (19,68%), Jocs Esportius municipals (15,74%), Circuit de Carreres Populars (13,89%) i Instal· lacions (12,27%). F. Índex de temps necessari per a contestar les consultes

432 11.170

Temps resolució

Inmediat

Info. telefónica

Info. presencial

Total

Total

%

%

Info. e-mail Total

%

5.605

99,80

431

99,77

4.621

90,22

Hores

10

0,18

1

0,23

398

7,77

1 día

1

0,02

0

0,00

103

2,01

Total

5.616

432

5.122

Es pot concloure que la majoria de les sol·licituds d’informació es van gestionar en el moment en qualsevol de les formes de presentació (telefònica, correu electrònic i de forma presencial).

4.8.  QUEIXES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS GESTIONATS DURANT L’ANY 2011

C. Informació via telefònica any 2011 Per mitjà d’esta via s’han registrat 5.616 sol·licituds d’informació durant l’any 2011. Per percentatges més significatius són: Escoles Esportives municipals (27,30%), Instal·lacions (22,88%), Circuit de Carreres Populars (17,91%) i Informació General (17,91%).

Amb la implantació del Sistema de Gestió de la Qualitat, la Fundació Esportiva Municipal de València va desenrotllar un procediment que establix la forma de gestionar les queixes, reclamacions i suggeriments que presenten els usuaris. Totes elles es poden presentar de forma presencial en les Instal·lacions Esportives municipals o en les oficines de la Fundació Esportiva o bé a través de la pàgina web de l’entitat. A continuació s’arreplega un breu informe de les queixes, reclamacions i suggeriments tramitats al llarg de l’any.

Les informacions més habituals han sigut referents al Circuit de Carreres Populars (13,33%), Escoles Esportives municipals (12,46%), Salas Petxina (11,46%), Cursos (11,17%) i Esdeveniments (10,37%).

A. Gestió de reclamacions Durant l’any 2011 es van rebre un total de 728 queixes i reclamacions, de les quals el 68,27% es van tramitar de forma presencial (en les instal·lacions o en les oficines de la FDM) i el 31,73 % a través de la pàgina web (www.deportevalencia.com). Suposa una disminució respecte a l’any passat de 86 reclamacions, és a dir un 10% menys que en 2010.

E. Informació de forma presencial any 2011 Durant l’any 2011 s’han produït 432 sol·licituds d’informació de forma presencial.

El temps mitjà de contestació ha sigut de 25,51 dies, complint amb escreix l’indicador de qualitat marcat en 45 dies, com a termini màxim per a contestar els usuaris.

D. Informació via correu electrònic any 2011 Durant l’any 2011, s’han registrat un total de 5.122 sol· licituds d’informació utilitzant en canal electrònic.

84‌   MEMÒRIA ANY 2011


Quant a la casuística de les reclamacions, continua sent el manteniment de les instal·lacions, l’assumpte que centra el nombre més gran de reclamacions amb el 28,71% del total; li seguix amb un 15,52%, les reclamacions que afecten els cursos dirigits en les instal·lacions; amb un 14,01%, les relacionades amb el Circuit de Carreres Populars de la Ciutat de València i amb un 13,05%, aquelles relacionades amb l’aplicació del reglament d’ús de les Instal·lacions Esportives municipals. De totes estes queixes i reclamacions gestionades, el 43,13% van ser estimades, és a dir se li va donar la raó a l’usuari, a partir de les quals es van obrir un total de 30 ‘Accions Correctives’, i 3 ‘No Conformitats’, segons establix el nostre sistema de gestió de la qualitat.

C. Valoració final Per part del Responsable de Qualitat la valoració és molt positiva pels motius següents: –– Es constata una disminució de les queixes i reclamacions presentades al llarg dels últims tres anys: 2009 (981 reclamacions), 2010 (814 reclamacions) i 2011 (728reclamacions). –– Es constata un augment del nombre de suggeriments tramitats al llarg dels tres últims anys: 2009 (126suggeriments), 2010 (206 suggeriments) i 2011 (311 suggeriments). –– L’usuari preferix presentar les reclamacions de forma presencial en les instal·lacions i els suggeriments a través de la pàgina web.

B. Gestió de suggeriments S’entén per suggeriment aquella insinuació o observació de l’usuari relativa a la deficiència i possibilitat de millora d’una determinada situació o servici, que en cap cas esdevé d’un descontent manifest per part del mateix. Durant l’any 2011 s’han rebut 311 suggeriments tramitats per usuaris de les Instal·lacions Esportives municipals. D’estes, el 21,86%, s’han tingut en compte al tramitar 68 accions amb l’objectiu de millorar la qualitat del servici. Quant a la forma de presentació dels suggeriments, els usuaris preferixen utilitzar la web, ja que el 89,39% es van realitzar a través de www.deportevalencia.Com i el 10,61% de forma presencial en les Instal·lacions Esportives municipals.

4.9.  SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL DE VALÈNCIA La Fundació Esportiva Municipal de València ha continuat desenrotllant el Sistema de Gestió de la Qualitat que té implantat des de l’any 2006, per mitjà de la millora dels diferents procediments i instruccions tècniques que definixen cada un dels processos de gestió i incorporant més centres esportius a l’àmbit de la certificació. Del 20 al 24 de juny del 2011 es va desenrotllar la 2a auditoria de seguiment corresponent al 2n cicle d’implantació del Sistema de Gestió de la Qualitat de la FDM, basat en la Norma UNE-En ISO 9001:2008. L’auditoria es va desenrotllar amb total normalitat amb l’obertura de 2 ‘No conformitats menors’. Es tracta del miMEMÒRIA ANY 2011   85


llor resultat obtingut fins a la data de totes les auditories realitzades.

4.10.  L’OFICINA DEL VOLUNTARIAT ESPORTIU DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA 2011 ha sigut l’any en què l’Oficina del Voluntariat Esportiu de la Ciutat de València es va posar en marxa de forma operativa, participant en diferents accions de voluntariat al llarg de tot l’any. Este projecte s’inicia el 16 de novembre del 2010, quan la Junta rectora de la Fundació Esportiva Municipal, va apro-

Data

var la inscripció de la FDM com a entitat de Voluntariat Esportiu conforme establix la Llei 4/2001 de 19 de juny del Voluntariat Esportiu i el Decret 40/2009 de 13 de març del Consell. Amb la finalitat de coordinar totes les actuacions arreplegues en este programa, es constituïx una Oficina Municipal adscrita al Servici d’Esports de la Fundació Esportiva Municipal de l’Ajuntament de València, que va obrir les seues portes al públic a principis del mes de setembre del 2011. Al llarg d’enguany s’ha participat en les següents accions pràctiques de voluntariat desenrotllades en la ciutat de València:

Accions de voluntariat any 2011

N. voluntaris en cada acció

27/02

VII Volta a Peu a Natzaret

42

27/03

I Volta Peu Benimaclet

41

31/03 a 2/04 19/05 11/09

I Congrés Europeu Infraestructures Esportives

8

XIII Tendetes contra la droga

43

II Triatló València

250

16/10

I Carrera La Salud ‘Junts Podem’

26, 27, 28 /10

II Congrés Esport en Edad Escolar

8

XI Volta a Peu Cabanyal

100

VI Marxa Ciclista i XXII Critérium Internacional Ciutat de València

100

6/11 13/11 17 y 18/11 27/11 18/12 30/12 Total accions dels voluntaris/es

Una voluntària recolzant a un corredor en l’entrada de la Marató. 86‌   MEMÒRIA ANY 2011

100

I Congrés Europeu del Voluntarit Esportiu

8

31ª Marató Divina Pastora València X Volta a Peu solidària ‘Es posible’ 28º San Silvestre Popular valenciana

300 100 100

1.200


31a Marató Divina Pastora València.

Data

Accions formatives del voluntariat

N. voluntaris participants

Setembre

Triatló de València

250

Novembre

Circuit de Carreres Populars i Criterium Ciclista

100

Novembre

Marató de València

300

Desembre

Circuit de Carreres Populars, Sant Silvestre i 10 K

100

Total de voluntaris que han participat en les accions formatives

Junt amb les accions pràctiques anteriors, l’Oficina del Voluntariat a través del conveni amb el Servici d’Educació Física i Esports de la Universitat de València ha desenrotllat les accions formatives detallades en la taula superior.

4.11.  PROGRAMA DE SUPORT A LA TECNIFICACIÓ ESPORTIVA. GESTIÓ DEL CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA ‘PETXINA’ Descripció de l’activitat No sent un tema específicament municipal a l’estar patrocinat pel CSD, les federacions Esportives Nacionals i el propi Consell Valencià de l’Esport, durant l’any 2011, la Fundació Esportiva Municipal ha col·laborat i patrocinat la tecnificació esportiva, base de l’esport d’alt nivell.

750

Actualment hi ha tres centres de tecnificació classificats pel Consell Superior d’Esports i que estan ubicats en Instal·lacions Esportives municipals de la ciutat, que són: –– El Centre Especialitzat de Tecnificació Esportiva de Pilota. –– El Centre Especialitzat d’Alt Rendiment de Ciclisme. –– El Centre de Tecnificació Esportiva ‘Petxina’. Des de la Fundació Esportiva Municipal s’ha fet una labor de coordinació entre els diferents Centres de Tecnificació. Objectius generals Els principals objectius que es perseguixen amb este programa són els següents: MEMÒRIA ANY 2011   87


Trofeu d’Esgrima Ciutat de València. El Cabanyal.

1. Rendibilitzar l’ús de les instal·lacions esportives de la ciutat de València compaginant la pràctica popular amb la tecnificació esportiva. 2. Crear un itinerari en cada una de les modalitats esportives des de la detecció i formació fins a l’esport d’alt nivell, a través dels diferents programes de tecnificació esportiva. 3. Col·laborar amb el Consell Valencià de l’Esport i el Consell Superior d’Esports en l’organització d’activitats de tecnificació amb repercussió autonòmica i nacional. Centre de Tecnificació Esportiva ‘Petxina’ Segons resolució de la Direcció General del Consell Superior d’Esports de 3 de novembre del 2004, es va classificar el Centre de Tecnificació Esportiva ‘Petxina’, amb ubicació en el Complex Esportiu Cultural ‘Petxina’. En la gestió d’este Centre de Tecnificació col·labora la Fundació Esportiva Municipal de València, en coordinació amb el Consell Valencià de l’Esport, amb les federacions implicades i, per descomptat, amb el Consell Superior d’Esports. Des de l’any 2005, sis han sigut les modalitats esportives hi incloses, que són: Atletisme, Esport Adaptat, Hoquei 88‌   MEMÒRIA ANY 2011

Herba, Natació, Esgrima i Judo. Enguany s’han fet gestions per a incorporar altres dos modalitats: l’Halterofília i el Pàdel. A més, les instal·lacions d’este centre, han sigut utilitzades per altres programes de tecnificació (especialment, Residència i Centre Mèdic). Valoració d’este programa Per mitjà d’este programa s’ha aconseguit una bona coordinació entre la FDM de València, entitat titular de les instal·lacions esportives de la ciutat i el Consell Valencià de l’Esport de cara a la celebració d’activitats de tecnificació esportiva. Així mateix durant l’any 2011 s’ha rebut del Consell Superior d’Esports i de la Generalitat Valenciana una subvenció directa destinada a la millora d’inversions del CTD ‘Petxina’, per un import de 110.000 . A més, durant l’any 2011 s’han tramitat sengles convenis entre la Fundació Esportiva Municipal i el Consell Valencià de l’Esport, per a la utilització del Centre de Medicina Esportiva i la Residència per part dels esportistes inclosos en els diferents programes de tecnificació.


MEMÒRIA Any 2011   89


III Servici d’Infraestructures


Introducci贸


D’acord amb el que establix els seus Estatuts i en el Reglament, correspon a la Fundació Esportiva Municipal el manteniment de totes les instal·lacions esportives de la Ciutat de València, incloses les anomenades Instal·lacions Esportives Elementals i la resta d’espais esportius. En els articles 18 i 19 del Reglament indica que la Fundació Esportiva Municipal vetlarà per la bona conservació i el manteniment de les instal·lacions municipals i material adscrit a elles, garantint durant el període de vida útil de l’edifici i efectes, la possibilitat de prestació del servici per al que van ser construïdes o adquirides. Així mateix determinarà i dictarà les normes específiques adequades, tant per a l’ús de les distintes dependències com sobre el manteniment de les mateixes, les quals seran de compliment obligatori. El Servici d’Infraestructures té com a objecte exercir la funció d’oficina tècnica d’instal·lacions esportives de l’Ajuntament tant en projectes com en manteniment i esdeveniments estructurant-se des de l’any 2011 en tres seccions: Projectes, Obres i Manteniment. L’any 2011 s’ha gestionat en el Servici un volum molt important d’inversió motivat per la pròrroga de les obres i instal·lacions incloses en el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, així com el Pla d’Inversió Productiva de la Generalitat Valenciana, però mantenint els mateixos nivells que en anys anteriors en obres de reposició, renovació i condicionament d’instal·lacions per a la correcta pràctica esportiva, així com un augment considerable en el manteniment de centres incrementant-se l’import del contracte global de manteniment. Pel que fa a manteniment s’ha abordat la coordinació i supervisió dels mitjans humans i materials propis per a dur a terme els treballs de reparació, així com la contractació de servicis necessaris per al funcionament correcte de les mateixes, incloent el control de subministraments a les distintes dependències i els contractes de manteniment de les instal·lacions. En este aspecte s’han mantingut les millores obtingudes amb anterioritat en els consums d’energia elèctrica i gas de les instal·lacions.

aris, siga el més homogeni possible en totes les Instal· lacions Esportives municipals, independentment del tipus de gestió. En la Secció de Manteniment s’ha col·laborat amb les Seccions de Projectes i Obres en l’elaboració d’estudis i valoracions, així com en la contractació per a la renovació d’instal·lacions que han esgotat el seu període de vida útil i en el desenrotllament d’esdeveniments esportius que han tingut lloc en la ciutat. Respecte a les Seccions de Projectes i Obres, s’ha treballat fonamentalment en obra nova, tant en projecte com direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut. En alguns casos s’ha comptat amb assistències tècniques, participant aleshores en la seua contractació i exercint les tasques de direcció de projecte, seguiment i recepció de la construcció. En estes seccions s’ha treballat en el desenrotllament de futures infraestructures previstes en els Plans i responent a necessitats plantejades en el Pla Estratègic de la Ciutat. Mereix una menció especial precisament el treball realitzat en l’elaboració del document de síntesi del dit Pla Estratègic, així com la coordinació del Primer Congrés Europeu d’Infraestructures Esportives que en el mes de març va reunir als millors equips d’arquitectes i enginyers a nivell internacional sent un gran èxit de participació i projecció. El Servici d’Infraestructures servix així mateix com a coordinació amb els distints servicis de caràcter tècnic de l’Ajuntament (Servicis centrals Tècnics, Obres d’Infraestructura, Patrimoni, Planejament, Projectes Urbans, parcs i Jardins, Circulació i Transport, Cicle Integral, etc.) tant per al desenrotllament d’esdeveniments esportius en la ciutat, com per a la creació de noves infraestructures esportives i el seu manteniment..

D’altra banda, s’ha portat sistemàticament el control de les instal·lacions gestionades indirectament, realitzant les inspeccions necessàries i sol·licitant en tot moment la documentació oportuna als gestors, a fi de que el servici prestat, a més d’adequar-se a les necessitats dels usuMEMÒRIA ANY 2011   95


Seccions de Projectes i Obres


Seccions de Projectes i Obres Funcions: –– Redacció i supervisió de projectes de construcció. –– Direcció d’obres i de contractes d’execució. –– Redacció dels plans d’autoprotecció de cada instal· lació. –– Coordinació de seguretat i salut en fase de projecte i d’execució. –– Intervenció tècnica en l’organització d’esdeveniments. –– Assessorament tècnic a la regidoria. –– Oficina Tècnica Municipal del Servici d’Esports. –– Control de la gestió d’instal·lacions tècniques. Campos d’actuació: –– Instal·lacions Esportives Elementals (IIEEEE). –– Instal·lacions esportives de gestió directa. –– Instal·lacions esportives de gestió indirecta. –– Esdeveniments en qualsevol espai esportiu de la ciutat. Durant l’any 2011 s’han dut a terme o iniciat els projectes i obres següents: –– Supervisió de les obres de camp de futbol i vestuaris en el parc de la Vida. –– Supervisió de les obres de Poliesportiu Juan Antonio Samaranch (Antigues Naus Cross). –– Redacció de plecs i informes d’adjudicació per al concurs d’execució de l’obra del camp de futbol de Pinedo. –– Supervisió d’obres del Poliesportiu en el barri de Malilla. –– Supervisió de les obres dels nous vestuaris per als camps de futbol junt amb el pont de fusta.

–– Coordinació del I Congrés Europeu d’Infraestructures Esportives. –– Col·laboració en el grup de treball de l’àrea 1 del Pla Estratègic de l’Esport de la ciutat de València. –– Supervisió d’obres esportives d’urbanització en Sociópolis (La Torre). –– Supervisió Projecte Bàsic Nou Estadi Mestalla. –– Càlculs estructurals per a la col·locació d’un ventilador de grans dimensions en la sala de gimnàstica del Poliesportiu Font de Sant Lluís. –– Supervisió d’obres del Poliesportiu Quatre Carreres. –– Supervisió en la redacció del projecte modificat del Poliesportiu Quatre Carreres. –– Supervisió en la redacció del projecte del Camp de Rugbi - Tram V. –– Supervisió en la redacció del projecte del Camp de Beisbol i Softbol - Tram VI. –– Execució de plecs i la resta de documentació per a la licitació de les obres del Tram II, Tram V i Tram VI. –– Supervisió en l’execució de les obres del projecte del camp de futbol - Tram II. D’altra banda, s’han realitzat les següents propostes i estudis de viabilitat d’instal·lacions i equipaments: –– Estudi d’entorns BIC. –– Supervisió del Cobert 2 del Port de València, Fira de la Tapa. –– Supervisió de condicionament del local en la Piscina de Torrefiel. –– Supervisió del projecte de reformes en Beteró. –– Estudi de tràfic al voltant del Palau Velòdrom Luis Puig. –– Supervisió de l’estat actual de les instal·lacions cedides al Club Sporting de Tenis en el carrer Astúries. A més, s’han realitzat activitats d’I+D+I com:

Poliesportiu Juan Antonio Samaranch.

–– Ponència impartida sobre el Pla Estratègic en el I Congrés Europeu d’Infraestructures Esportives. –– Assistència al 3er Congrés Iberoamericà d’Infraestructures Esportives a Barcelona. –– Col·laboració amb la Plataforma INESPORT. –– Assistència al Curs “Camps municipals de gespa artificial: Selecció del gespa i del manteniment òptims depenent de l’ús final del camp”. –– Ponència impartida en les jornades tècniques de la Fira Sports Unlimited sobre eficiència energètica en instal·lacions esportives. MEMÒRIA ANY 2011   99


–– Redacció de la 2a edició del Manual de Manteniment d’Instal·lacions Esportives. –– Redacció de la publicació Criteris de Disseny en Instal· lacions Esportives. Tom I. Vestuaris. –– Coordinació de la publicació I Congrés Europeu d’Infraestructures Esportives. Finalment, en estes seccions s’han informat expedients relatius a sol·licituds i reclamacions dels usuaris sobre les infraestructures esportives, tant de gestió directa com a indirecta, dels quals un 46 % ha sigut de remodelació i construcció de noves instal·lacions, un 34 % de danys i un 20 % de peticions de trasllat d’IIDDEE. Contractació i finançament El major volum de contractació i el seu corresponent import econòmic s’ha adjudicat per mitjà de procediment obert. La utilització d’este procediment ve determinada fonamentalment per la contractació d’obres de gran import

Poliesportiu Malilla. 100‌   MEMÒRIA ANY 2011


Rehabilitació de les Naus de Cross. Poliesportiu Juan Antonio Samaranch.

que s’ha realitzat durant l’any 2011 amb la continuació dels plans d’inversió.

Finançament d’inversions realitzades en el Servici d’Infraestructures durant l’any 2011

El finançament de les actuacions realitzades procedix principalment dels Pressupostos de l’Estat. La resta s’ha finançat majoritàriament per la Fundació Esportiva Municipal i, en menor grau, per l’Ajuntament de València, la Diputació de València, la Generalitat Valenciana i el Consell Superior d’Esports. Això ve motivat per la pròrroga l’any 2011 del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local en què la Delegació d’Esports ha inclòs un gran volum d’obres de caràcter esportiu. Cal considerar que l’any 2011 es va iniciar el Pla d’Inversió productiva amb un volum important d’obres esportives que majoritàriament s’executaran en 2012 encara que la contractació de les dos majors (Poliesportius de Malilla i Nou Mols) ha sigut realitzada pel Consell Valencià de l’Esport.

MEMÒRIA ANY 2011   101


Secci贸 de Manteniment


Piscina del Complex Esportiu Orriols.

Secció de Manteniment Funcions: –– Treballs de manteniment i reparació d’Instal·lacions Esportives Elementals i instal·lacions de gestió directa. –– Coordinació i direcció del personal de manteniment propi. –– Control i supervisió dels treballs realitzats per les empreses de servicis contractades. –– Control i supervisió del manteniment de les instal· lacions esportives de gestió indirecta. –– Elaboració dels plans de manteniment de cada instal· lació. –– Redacció dels plans de seguretat i higiene de cada instal·lació. –– Intervenció tècnica en el desenrotllament d’esdeveniments. –– Compres del Servici. –– Gestió de les necessitats material per a les instal· lacions de gestió directa. Camps d’actuació: –– Obra, manyeria, paviments, pintura, cristalleria i equipament. –– Instal·lacions de llanterneria, Aigua Calenta Sanitària i climatització (aigua i ambient). –– Control sanitari de piscines. –– Instal·lacions elèctriques i d’il·luminació. –– Instal·lacions de megafonia, antiintrusió i de telecomunicació.

–– Sistemes informàtics. Maquinari i programari. –– Jardineria i sistemes de reg. Manteniment d’instal·lacions esportives Durant l’any 2011, i en compliment al que s’establix en el Reglament d’Instal·lacions Esportives municipals de la ciutat de València s’ha aplicat el Manual de Manteniment d’Instal·lacions Esportives, així com els plans de manteniment de les instal·lacions, documents tècnics que arrepleguen tots els procediments bàsics de manteniment a aplicar en cada una de les instal·lacions. Les principals actuacions de manteniment desenrotllades en les Instal·lacions Esportives municipals al llarg de l’any 2011 es detallen a continuació: –– Seguiment de la implantació del pla de manteniment i de les revisions obligatòries de les instal·lacions de camps de futbol per al seu funcionament correcte i optimització. –– Supervisió del manteniment de les IIEEEE, realitzat per les empreses que van executar les obres de remodelació de les dites instal·lacions. –– Supervisió en la redacció dels Plans d’Autoprotecció dels Poliesportius de Font de Sant Lluís, Cabanyal, Tram III i Carmen, realitzats per l’empresa Mapfre. –– Supervisió en la implantació dels Plans d’Autoprotecció dels poliesportius de gestió directa. MEMÒRIA ANY 2011   105


Actuacions de manteniment per instal·lació (% del pressupost) durant l’any 2011

Actuacions de manteniment per oficis (% del pressupost) durant l’any 2011

Durant l’últim any s’ha incrementat lleugerament el pressupost dedicat al manteniment de les instal·lacions esporti-

ves de la ciutat de València sent molt semblant al del 2009 tal com es reflectix en el gràfic:

Evolució del gasto de manteniment. 106‌   MEMÒRIA ANY 2011


Climatització i tractament d’aigües S’han realitzat estudis, projectes i valoracions per a la millora de l’equipament de les noves instal·lacions esportives que es troben en procés de construcció. Climatització, llanterneria i ACS: –– Actuacions englobades dins de la contracta de manteniment: 1. Manteniment tecnicolegal: 121 actuacions. 2. Manteniment preventiu: 169 actuacions. 3. Manteniment correctiu: 163 actuacions. –– Millora d’instal·lacions i obra nova: –– Instal·lació de nou sistema de control i dosificació automatitzat per al tractament de l’aigua de la piscina del Poliesportiu El Carmen. –– Sol·licitud de subvencions per a la realització d’auditories energètiques en diferents centres esportius municipals. –– Instal·lació de sistema de ventilació en la sala de gimnàstica esportiva de la Font de Sant Lluís. –– Substitució de trams de conduccions de diversos materials en els poliesportius de Natzaret, El Carmen, Cabanyal, Malva-Rosa, El Saler i Velòdrom. –– Reposició de grups de bombament de circuits primaris i secundaris de climatització i ACS en els poliespor-

tius de Natzaret, El Carmen, Cabanyal, Malva-Rosa, El Saler, Tram IV i Velòdrom. –– Inspeccions d’instal·lacions a fi de comprovar el seu correcte estat en gestió directa i indirecta. –– Anàlisi microbiològica de superfícies: –– Presa, cultiu i anàlisi de mostres: 18 unitats –– Desinfecció de les instal·lacions d’ACS, AFS i Reg: –– Tractaments tèrmics: 36 actuacions. –– Tractaments químics: 41 actuacions. –– Presa, cultiu i anàlisi de mostres: 98 unitats Suport informàtic Quant al manteniment dels sistemes i equips informàtics, s’han actualitzat diverses aplicacions informàtiques utilitzades en les oficines centrals i poliesportius de la FDM, així com s’han realitzat modificacions en el programa de gestió de poliesportius per a la millora i adaptació a les noves necessitats. Les actuacions per centres es detallen en el gràfic de la pàgina següent: Equip d’electricistes L’equip d’electricistes de què disposa la Secció de Manteniment de la Fundació Esportiva ha realitzat nombroses intervencions en totes les instal·lacions esportives de gestió directa, desenrotllant tasques de reparació i manteniment.

Complex Esportiu Cultural Abastos. MEMÒRIA ANY 2011   107


Nombre d’incidències en els equips informàtics.

De la mateixa manera, han col·laborat prestant suport tècnic en tots els esdeveniments organitzats per la FDM o per la Regidoria. Així mateix, s’han realitzat treballs de monitorització de xarxes elèctriques i estudiat els resultats obtinguts, posant-se en marxa mesures correctores per a reduir al màxim els consums d’energia elèctrica. També es van realitzar actuacions de substitució de lluminàries i equips d’il·luminació per altres de major eficiència en zones exteriors, reduint-se els consums amb la instal· lació d’equips reciclatges d’altres instal·lacions provisionals o fora d’ús. Camp de Béisbol-Sóftbol. Jardí del Túria.

Finalment, ressaltar la continuïtat del treball realitzat en la gestió de la contractació de subministraments elèctrics per a tots els consums de la FDM, aconseguint reduir l’import destinat al consum elèctric en percentatges molt considerables. Equip de jardineria La FDM disposa de terrenys de joc proveïts de gespa natural en què es desenrotllen de manera habitual nombroses activitats: Escoles Esportives municipals, campionats d’àmbit local i autonòmic i competicions d’alt nivell. El manteniment d’estes instal·lacions en condicions òptimes d’ús, així com de les zones enjardinades ubicades en zones comunes dels poliesportius municipals de gestió directa requerix una dedicació constant i exclusiva, treball que es du a terme per l’equip de jardiners d’este Servici. 108‌   MEMÒRIA ANY 2011

Camp de rugbi. Jardí del Túria.


MEMÒRIA ANY 2011   109


IV Servici JurĂ­dic i de Recursos Humans


Durant l’any 2011 el Servici Jurídic i de Recursos Humans de la Fundació Esportiva Municipal ha desenrotllat la seua labor en els dos àmbits habituals que li són propis i que són: per un costat la gestió i organització del personal dependent de l’Organisme Autònom i d’un altre, l’assessorament jurídic als distints Servicis i Departaments. S’ha mantingut la mateixa estructura orgànica d’anys anteriors. En matèria de Prevenció de Riscos Laborals s’han efectuat els simulacres d’emergència en els centres de treball i s’ha documentat la planificació de l’activitat preventiva; iniciant-se el procés d’actualització de la fitxa individual de riscos per a cada treballador d’acord amb la legislació vigent. Així mateix s’han dut a terme les accions formatives en relació als equips de protecció individual (EPI) i la formació específica per al personal d’oficis d’esta FDM. D’altra banda, s’han dut a terme les actualitzacions de les avaluacions de riscos de les instal·lacions de gestió directa. Quant a la prevenció sanitària s’ha implantat una ampliació de proves diagnòstiques addicionals a les que tradicionalment es realitzaven. La conclusió dels expedients de provisió de llocs de treball procedents de l’Oferta d’Ocupació Pública ha supo-

sat la formalització de tres contractes fixos de Llicenciats en Educació Física i un altre d’Arquitecte/Enginyer. D’altra banda, el tancament per reforma de la instal·lació de Benimaclet, així com la desaparició de l’antiga instal·lació de Racó de Boix ha suposat la reubicació del seu personal en la resta d’instal·lacions de gestió directa; reforç que ha minorat l’activitat de la borsa de treball. Esta raó justifica la disminució en les contractacions, havent-se formalitzat tres contractes de treball de caràcter interí a temps parcial, per a cobrir les necessitats plantilla. S’han efectuat tres millores d’ocupació de treballadors a temps parcial en prestacions a jornada completa; dos contractes de relleu per jubilació a temps parcial i dos per jubilació anticipada. Així mateix el servici ha prestat una assistència jurídica permanent i intervenció directa en expedients tramitats per altres departaments quan així s’ha requerit. Finalment, este Servici ha assumit la tramitació dels expedients de responsabilitat patrimonial instats pels particulars contra les lesions o perjuís patits en les Instal·lacions Esportives municipals de gestió directa, la tramitació de les quals fins a la data havia realitzat per l’Oficina de Responsabilitat Patrimonial de l’Ajuntament.

MEMÒRIA ANY 2011   113


V Servici d’Administració i Planificació econòmica


El Pressupost inicial de l’exercici 2011 de la Fundació Esportiva Municipal ascendia a 11.972.706,64 .. S’han produït modificacions de crèdit per un total de: 1.399.109,03 .. de la manera següent: –– *Incorporació de romanents de crèdit: 583.043,82 . –– *Incorporació de romanents de tresoreria: 329.354,74 . –– *Transferència entre partides: 470.000,00 . –– *Ingressos Superiors: 478.586,64 . –– *Ampliació de Cto.: 8.123,83 . Amb les dites modificacions, s’ha aconseguit un pressupost definitiu per import de 13.371.815,67 .. S’han reconegut obligacions per import total de 12.330.052,45 . pel que els romanents de crèdit són d’1.041.763,22 .. Gastos Amb càrrec al pressupost inicial, s’han reconegut obligacions per 11.871.737,1 ., la qual cosa suposa un grau d’execució del 95 %. De la incorporació de romanents de crèdit s’han reconegut obligacions per import 453.244,8 ., és a dir, un grau d’execució del 77 %.

De l’import corresponent a la incorporació de romanents de tresoreria, s’ha procedit al reconeixement d’obligacions per import de 5.070,54 ., un 1,5 %. En resum, el grau d’execució de pressupost definitiu és del 92 %, que inclús sent inferior al dels últims tres anys continua sent una alta cota d’execució del Pressupost. Ingressos En relació al Pressuposat d’ingressos, cal indicar que s’han produït drets reconeguts nets per import de 12.187.915,98 ., la qual cosa suposa un 91% sobre les previsions definitives. És destacable la important disminució respecte de les previsions inicials produït en la recaptació per l’ús de les nostres instal·lacions en un percentatge del 27,74 %. També és destacable un important increment de les transferències realitzades per empreses privades a causa de la gran quantitat de “Convenis de Col·laboració en activitats d’interés general” que tenim subscrits amb gran quantitat d’entitats, així com d’altres Ingressos Diversos. El resultat pressupostari ajustat suposa una xifra de 237.502,86 .. El romanent de tresoreria per a gastos generals ascendix a 697.673,25 . i 70.353,46 . finançaran el romanent de crèdit d’incorporació obligatòria.

Pressupost FDM. MEMÒRIA ANY 2011   117


VI Premis al Mèrit Esportiu ‘Ciutat de València’ 2010


A l’esportista més destacat Enrique Boned Guillot

Nascut a València el 4 de maig de 1978. És el jugador de futbol sala valencià més llorejat de la història. En el seu palmarés destaca: campionat de lliga des del 2005 al 2010; 3 Copes d’Espanya (2003, 2008 i 2010); 2 Supercopes d’Espanya (2006 i 2010); Copa Ibèrica (2007); Recopa d’Europa (2003) i Copa president de la Federació de Futbol de la regió de Múrcia (2010). A nivell selecció, ha sigut 149 vegades internacional i Campió del món (2000 i 2004); Campionat d’Europa (2001, 2005, 2007 i 2010). A nivell personal ha rebut un Torneig FIFA; Torneig IV nacions, jugador revelació; 3 vegades millor jugador de la lliga nacional; millor jugador en la LNFS en 6 ocasions. Però, sobretot, el millor guardó que ha rebut ha sigut el Futsal Planet 2009, que li acredita com a millor jugador del món.

A l’esportista més destacada Raquel Micó Sánchez Va nàixer a Alacant el 29 de juliol de 1979. Llicenciada en la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de la Universitat de València. Als 15 anys va començar a jugar amb la Pilota Olímpica, que és la modalitat a què es juga internacionalment. L’any 1998 van començar a arribar els seus grans títols guanyant el campionat d’Espanya Absolut amb un rècord de deu títols consecutius. En 1999 representa a Espanya i gana el Campionat del món Sub22. En 2001 es proclama Campiona d’Europa per Clubs i posteriorment suma set títols consecutius més al seu currículum esportiu. En el 2007 comença a representar al Club Valencià de Natació i li arriben els títols de Campiona d’Europa novament, sumant així el seu octau títol europeu, Subcampiona d’Espanya, Campiona de la Copa del món Absoluta de Frontó 30 metres (2009), aconseguint així per

a Espanya, per primera vegada en la història este títol tan preat. Posteriorment, el Subcampionat del món de Pilota Basca l’any 2010.

A l’esportista amb diversitat Funcional més destacat David Brau Torres

Va nàixer el 24 de març de 1981 en la capital del Túria. En el 2004, en un tràgic accident de tràfic, va perdre quasi per complet el seu braç esquerre. Després d’este terrible succés David va haver de replantejar-se de nou la trajectòria de la seua vida. És aleshores quan va combinar la pràctica esportiva al màxim nivell amb els seus estudis universitaris. Gràcies a la Federació d’Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana (FESA) en 2006 va començar a competir en l’atletisme paralímpic a les ordes del seu entrenador, José Peiró Guixot. Des de llavors ha aconseguit collir diferents èxits a nivell nacional com internacional com: –– Campió d’Espanya en salt de longitud en els anys 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010. –– Campió d’Espanya en 100 metres llisos les temporades 2006 i 2008. MEMÒRIA ANY 2011   121


–– Subcampió d’Espanya en 100 metres llisos en 2007 i 2009. –– Campió d’Espanya en triple bot els anys 2009 i 2010. –– Octau classificat en les Paralimpíades de Pequín de 2008. –– Diploma olímpic a Pequín 2008 en salt de longitud. –– Semifinalista en 100 metres llisos en el Campionat del món en Assen 2006. –– Nové classificat en el Campionat del món en salt de longitud en Assen 2006. –– Quart classificat en triple bot del Campionat del món en Nova Zelanda en 2011. –– Primer en salt de longitud, primer en triple bot, i primer en 100 metres llisos en el Campionat d’Europa de Standskaanal en 2010. –– Quart en salt de longitud i sèptim en 100 metres llisos en el Meeting Internacional de Marrakech en 2006. –– Quart classificat en salt de longitud en el Meeting Internacional d’Alemanya en 2007. –– Primer classificat salt de longitud en el Meeting Internacional de Tunis en 2009.

A l’equip o club masculí més destacat València Basket Club

David compagina els seus entrenaments al màxim nivell junt amb el seu treball com a mestre d’Educació Física en el Col·legi Públic Francisco Giner de València. A l’esportista amb diversitat funcional més destacada Vanesa García López Natural de Picassent es va iniciar en el món de l’atletisme gràcies al coordinador d’esports de l’ONZE Julio Santodomingo. A l’edat de huit anys va començar a entrenar en les pistes d’atletisme del llit del riu Túria en la que prompte es van reflectir els resultats al guanyar diverses medalles en els jocs esportius escolars de l’ONZE des de la categoria d’aleví fins a infantil. L’any 2004 va aconseguir debutar en el Campionat del món d’Atletisme de l’Associació Internacional d’Esports per a Cegos a Praga on es va proclamar campiona del món júnior en salt de longitud i en 100 metres llisos i subcampiona en 200 metres llisos. La seua millor marca personal va arribar en el Campionat Absolut d’Espanya per a Cegos i Deficients Visuals celebrat a Guadalajara amb una marca en 200 metres llisos de 28,6 segons. L’esportista invident en 2008 amb el Club d’Atletisme de Silla es proclama campiona d’Espanya d’hivern en 200 metres llisos. I amb el Club d’Atletisme València Terra i Mar s’alça amb el subcampionat d’Espanya Absolut en 200 i 400 metres llisos en Xerés. Posteriorment, a Màlaga es proclama campiona d’Espanya en 200 i 100 metres llisos. 122‌   MEMÒRIA ANY 2011

El València Basket Club ha collit al llarg de 2010 una sèrie de títols que mai abans havia aconseguit en la seua curta història com a club. L’Eurocup, és l’últim títol europeu que els valencians van aconseguir gràcies a la combinació del seu esforç i l’esperit en equip. A més d’aconseguir la classificació per a l’Eurolliga, màxima competició a nivell europeu, es van celebrar els 25 anys del club. Des que allà per 1986 nasquera el València Basket Club, commemorem des d’esta nova temporada tots els triomfs i vivències que la nostra família del bàsquet ha anat acumulant. L’any no va poder començar millor al tornar a disfrutar de l’ambient que es viu a Europa. Vitòria va ser la seu de les Eurocup Finals, fase final de l’Eurocup, torneig que hereta la denominació de l’antiga ULEB Cup, conquistada en 2003. La fase final es va tenyir de taronja en les grades del pavelló Fernando Buesa Arena de Vitòria, que va ser testimoni de dos grans triomfs, en semifinals davant del


Panellinios grec, i en la gran final davant dels alemanys de l’Alba Berlín. L’Eurocup tornava a casa, i amb ella, el passaport per a tornar a somiar en l’Eurolliga.

–– Millor club en el medaller espanyol en el Campionat d’Espanya Absolut de pista coberta i a l’aire lliure.

El període estival va servir per a començar amb les celebracions especials per a commemorar el 25 aniversari de l’equip taronja. Una gran festa de celebració que va començar amb un partit de presentació en què les figures més rellevants de la història del club van botar a pista i van deixar la seua empremta en forma de vídeo. Es van inaugurar exposicions de camisetes, imatges i objectes històrics que honrarien tots els aficionats que han format i formen la gran família taronja.

Al fet esportiu o millor resultat a nivell internacional Europilota

A l’equip o club femení més destacat València Terra i Mar

El Club d’Atletisme València Terra i Mar ha aconseguit en la temporada del 2009/2010 nombrosos èxits com a equip. Este club femení ha aconseguit els màxims reconeixements no sols a nivell nacional sinó que s’ha refermat com un club de referència, de gran potencial i prestigi a nivell europeu. Gràcies als resultats que han aconseguit les atletes al llarg de 2009 ha servit com a clar vencedor a l’hora d’alçar a este club com a vencedor del guardó al millor club femení més destacat en el seu conjunt al llarg de l’any 2010 de l’onzena edició dels Premis al Mèrit Esportiu Ciutat de València. Entre els èxits més destacats en 2009 són: –– Subcampionat de la Copa d’Europa de Clubs. –– Campiones de la Lliga Nacional de Divisió d’Honor. –– Campiones de la Copa de S.M. La Reina en pista coberta. –– Campiones de la Copa Nacional de Clubs. –– Premi al millor Club Femení Espanyol de l’any, concedit per la Real Federació Espanyola d’Atletisme.

Entre els dies 8 i 12 de setembre del 2010 els amants de la pilota van disfrutar del gran espectacle de la pilota. Les seus on es van celebrar els partits d’Europilota van ser en les localitats de València, Massamagrell, Paterna, Calp, Moncada i Chilches. La principal innovació que va dur a terme en este campionat va ser la incorporació de la dona en este tipus de competicions, ja que mai abans s’havia fet. La Selecció Valenciana femenina va aconseguir proclamar-se campiona en l’Europilota de 2010. Un altres dels èxits que se li atorga a este campionat és el fet d’aconseguir organitzar el millor Campionat d’Europa de la història. Quant als resultats en esta competició per a equips valencians no va poder ser més satisfactòria ja que es va aconseguir el subcampionat tant en la selecció femenina com masculina en la modalitat de frontó internacional. En llargues, la modalitat més coneguda en este esport, la Selecció Valenciana va aconseguir proclamar-se campiona d’Europa en l’incomparable marc de la Plaça de l’Ajuntament de València.

Al mitjà de difusió que més i millor haja recolzat i difós la realitat esportiva de la ciutat Televisió Municipal de València Hi ha un mitjà de comunicació que es bolca amb la part menys visible de l’esport col·locant un micròfon i una cambra on mai abans s’havien col·locat: en les activitats escolars, en les sales dels poliesportius, en els esdeveniments minoritaris, en els nombrosos clubs i escoles d’esport base de la nostra ciutat… MEMÒRIA ANY 2011   123


Des dels inicis del Circuit de Carreres Populars CRM Ruralcaja, la Televisió Municipal de València es convertix en l’únic mitjà que cobrix cada una de les proves. Amb el pas del temps, el Circuit creix de forma exponencial fins a convertir-se en un dels grans esdeveniments esportius que se celebren en estos moments en la ciutat, amb constants rècords de participació històrics. El programa Circuit Túria oferix cada divendres un ampli i detallat reportatge de cada carrera, i entrevista als participants sense distincions ni privilegis. El nostre micròfon s’acosta als guanyadors, i també als que arriben els últims, perquè tots són part fonamental de la festa de l’esport popular. Eixe constituïx el primer èxit del programa. Hui, nombrosos mitjans de comunicació s’han sumat a una aposta en què TMV va ser pionera. Cada divendres a partir de les 20:30 hores s’emet el programa dedicat a l’esport popular que succeïx en la ciutat de València. També suposa un repàs als esdeveniments ja celebrats i agenda de previsions per a les activitats que es van a celebrar durant el cap de setmana. Les diferents retransmissions i el servici de televisió a la carta a través d’Internet ho han fet més pròxim i accessible als ciutadans, que es veuen reflectits com a autèntics protagonistes de l’esport, quelcom impensable fa uns anys.

Al millor article o reportatge periodístic Sense Límitss

El programa de ràdio Sense límits de l’emissora Ràdio 9 s’ha implicat des de les ones amb l’esport d’aventura a València. Cada cap de setmana l’emissora del Grup RTVV oferix de 22 a 23 hores continguts dedicats a l’esport d’aventura i a totes aquelles persones vinculades al món de l’esport amb ganes de trencar els límits que ens imposa la naturalesa o que cada un s’imposa a si mateix. El 124‌   MEMÒRIA ANY 2011

programa busca fer-se eco d’aquells esportistes que practiquen estes modalitats més vinculades amb la naturalesa, i en els que cosina la superació més que la competitivitat, així com la voluntat de viure experiències inoblidables. Aquells esportistes, en definitiva, que representen l’esperit aventurer i de superació. A través de diferents seccions com l’agenda d’activitats, entrevistes, llibres i revistes, salut, material i reportatges està orientat als amants de l’alpinisme, escalada, senderisme, orientació, parapent, cicloturisme, barranquisme i ràfting, entre altres. Gràcies a la pàgina web de Ràdio 9, els seus continguts també es poden escoltar en qualsevol moment del dia.

A l’entitat no esportiva que més decididament ha recolzat l’esport del municipi Power Electronics

L’empresa Power Electronics es va fundar en 1986 amb la vocació d’oferir tecnologia puntera al servici dels seus clients les 24 hores del dia. Esta companyia és el principal fabricant nacional d’arrancadors estàtic i variadores de velocitat. L’actitud de lideratge per la qual destaca esta empresa s’ha volgut vincular amb l’equip de bàsquet a què patrocinen, el Power Electronics València. Power Electronics, ha sigut la primera empresa mundial a integrar estos equips en estacions de bombament per al sector agrícola. Un ampli desenrotllament del Programa de Bombes integrat en els nostres equips permet controlar els sistemes de bombament de forma excepcional permetent un estalvi energètic significatiu en el sector. El bàsquet que juga l’equip de la nostra ciutat junt amb la filosofia corporativa de Power Electronics es combinen a la perfecció. És per això que formen un matrimoni molt ben avingut. Les 9.000 ànimes que animen cada cap de setmana al quintet valencià és sinònim de satisfacció per a la multinacional, ja que des que va començar el seu mecenatge els triomfs no han deixat d’arribar.

A la trajectòria esportiva més destacada Emilio Ponce García Emilio Ponce és un dels precursors de l’atletisme i de la cultura física en la ciutat de València. A més, és una re-


ferència en la nostra ciutat, a causa de la seua lluita per fomentar l’atletisme en tots els estrats de la ciutat. Un altre dels mèrits que se li atorga és la cofundación de les bases del València Club d’Atletisme Terra i Mar. La trajectòria, labor, dedicació i treball a favor de l’esport en general i de l’atletisme en particular li han portat a obtindre diferents reconeixements. Encara que els èxits no sols vénen per l’àmbit de la promoció de l’esport sinó també com a atleta: –– 9 vegades campió d’Espanya. –– 11 vegades internacional en proves de velocitat. –– Fundador de la secció d’atletisme del València Club de Futbol. –– Impulsor de l’atletisme femení al crear el primer equip femení federat. –– Entrenador d’atletes com Rafa Blanquer. –– Professor d’Educació Física en col·legis com El Pilar, Maristes, Dominics, Escoles Pies de Calasanz, seminari de Moncada i en els instituts Lluís Vives i Sorolla. –– Medalla de Plata al Mèrit Esportiu en categoria nacional, atorgada pel Consell Superior d’Esports i imposada per D. Juan Antonio Samaranch. –– Medalla de la Generalitat Valenciana i la d’or de la Federació Valenciana d’Atletisme.

Des que va finalitzar els seus estudis com a Enginyer Agrònom en la Universitat Politècnica de Madrid en 1968, este valencià no ha cessat de realitzar estudis entorn de la sociologia en l’esport. Llicenciat en Ciències Econòmiques (secció Sociologia de l’Economia), Universitat Autònoma de Madrid, 1976. Este pioner professor va realitzar el Màster of Arts en Sociology en la Mississippi State University en 1970. En el continent americà ha realitzat també estudis de postgrau en el Departament de Sociologia de la Florida State University en 1970, professor visitant en les universitats de Sant Dídac, Yale i Connecticut. En l’actualitat és Catedràtic de Sociologia, facultat de Ciències Socials i economia en la Universitat de València en la que anteriorment també va ser de la Universitat Complutense. La seua sèrie històrica d’investigacions sobre els “Hàbits esportius de la població a Espanya”, 1980-2010; realitzada amb periodicitat quinquennal és un referent nacional i europeu. Autor d’una extensa producció de llibres i articles científics sobre esport, entre les que destaquen, succintament, les obres següents: –– Deporte y Sociedad. Las Bases Sociales del Deporte Popular en España, Madrid, Mº de Cultura, 1982. Primer Premi en el concurs Cultura i Comunicació, del Ministeri de Cultura, convocat per a promocionar i difondre estudis i investigacions sobre esport i cultura. –– Aspectos Sociales del Deporte. Una reflexión sociológica, Madrid, Aliança Ed. 1990. –– Ideal  democrático y bienestar personal. Enquesta sobre els hàbits esportius de la població a Espanya, Madrid, CSD i CIS, 2011.

En l’actualitat, als seus 80 anys, continua sent Entrenador Nacional de la Federació Espanyola d’Atletisme i acudix a les pistes del riu Túria a entrenar a un grup de més de 20 atletes.

Premi Amorós al mèrit esportiu Ciutat de València Manuel García Ferrando Manuel García Ferrando és natural de València on la seua infància la va passar en el barri pesquer de El Cabanyal.

A més, se li va atorgar la Medalla de Plata de l’Orde del Mèrit Esportiu, guardó entregat pel Consell Superior d’Esports, Ministeri de Cultura. MEMÒRIA ANY 2011   125


VII Pla Estratègic de l’Esport de València


Mesa sectorial Pla Estratègic de l’Esport de València.

L’Ajuntament de València ha sigut l’impulsor de la realització del Pla Estratègic de l’Esport de València. La FDM s’ha encarregat de dissenyar i executar les diferents fases i ordenar i sintetitzar les diverses propostes i mesures generades per cada col·lectiu, de manera que ens permeten continuar prosperant. A partir de les conclusions que s’han extret, cada entitat haurà d’actuar en l’àmbit de les seues competències. Definició del Pla Estratègic de l’Esport de València És una iniciativa de l’Ajuntament de València que consistix en un procés d’anàlisi i de reflexió sobre la situació en què es troba la pràctica d’activitat física i esportiva en la nostra ciutat, proposant en segon terme línies estratègiques i mesures d’actuació en què treballar conjuntament amb la resta d’agents que intervenen. Objectius Dos són els objectius que han guiat en tot moment el seu desenrotllament:

–– L’objectiu principal i de competència plena municipal ha sigut el de promocionar la pràctica d’activitats físiques i esportives entre els ciutadans amb el propòsit de superar l’actual percentatge del 39% de població que habitualment fa esport almenys dos dies a la setmana, obtingut a través de les enquestes del CIS. Açò és, els que practiquen esport, almenys, dos vegades per setmana. En principi ens marquem un ambiciós repte d’incrementar este percentatge en deu punts. –– Com a objectius complementaris, i de competència compartida amb altres institucions i entitats, s’han proposat contribuir a posicionar a València com a ciutat de referència en l’àmbit de l’esport nacional i internacional, a través de l’organització d’esdeveniments esportius; col· laborar amb els altres ens rectors de l’esport, al mateix temps que contribuir a impulsar el sector econòmic i de coneixement relacionats amb el mateix. Característiques –– Sorgix de l’encàrrec de l’Òrgan de Govern de l’esport municipal (Junta rectora FDM) als tècnics de la FDM. MEMÒRIA ANY 2011   129


Constitució d’ACES Espanya.

–– S’aprofita la designació de València com a Capital Europea de l’Esport en 2011.

ra resultat esbiaixat al concórrer altres sectors i àmbits d’actuació en el món de l’esport local.

–– Es tracta d’un procés tècnic en el seu desplegament i execució amb òrgans i estructura pròpia al marge de qualsevol altra activitat.

–– Quant a l’àmbit territorial, per a l’obtenció de dades i la seua anàlisi corresponent s’ha requerit superar els límits territorials comprenent l’àrea metropolitana i inclús, en determinats casos, la província.

–– Consta d’un Consell Assessor independent per a validar el procés. –– L’estudi ha sigut integral i comprén totes les manifestacions de l’esport a València, ja que si s’haguera haguera l’anàlisi només a les competències municipals, hague-

130‌   MEMÒRIA ANY 2011

–– Les conclusions van ser el resultat de la participació de tots els agents implicats buscant el consens en les propostes. S’aspira a aconseguir una visió de futur compartida. –– Concordança amb el pla A+D del CSD.


Gran Premi de Velocitat de la Comunitat Valenciana.

Àrea 1

Àrea 2

Àrea 3

Copa de S.M. La Reina d’Atletisme.

1

Projecció de nous espais esportius

2

Accions encaminades cap a una major qualitat, funcionalitat i disseny de les instal·lacions esportives

3

Esport en edat escolar: evolució i organització

4

Esport per a adults

5

Dona i esport a València

6

Foment de l’associacionisme esportiu

7

Promoció i organització del voluntariat esportiu

8

Suport a l’esport d’elit

9

Creació del “fòrum sector privat - sector públic” en l’àmbit de l’esport

10

Desenrotllament i coordinació dels grans esdeveniments esportius

11

València pol d’atracció d’organismes i activitats del sector de l’esport

12

València destinació turística esportiu

13

Generació del cluster valencià de la indústria de l’esport

14

Impuls de la investigació i el coneixement: Creació de l’observatori o centre europeu d’investigació esportiva municipal

15

Regulació professional de l’esport a la Comunitat Valenciana

Una vegada que es van concretar la missió i la visió, amb els seus corresponents objectius, principal i complementaris, que es pretenen aconseguir i que han guiat en tot moment el seu desenrotllament, es va analitzar el sector en tota la seua amplitud i es va arribar a la conclusió de segmentar l’estudi en tres grans blocs que atengueren a la totalitat de les problemàtiques que conformen el sistema esportiu de València, al mateix temps que possibilitaren el seu necessari tractament metodològic: Àrea 1. Espais esportius Àrea 2. Esport, salut i educació Àrea 3. Esport, economia i projecció externa

Cada una d’estes àrees aglutina i tracta de donar resposta als grans interrogants sobre el nostre esport que es van formular entorn de les preguntes plantejades en el Document Zero i a les que s’ha tractat de donar resposta a través de les propostes incloses en les conclusions obtingudes. Com a conclusions del Pla Estratègic es presenten 15 projectes entre les tres àrees que es concreten amb 80 accions detallades. Cada projecte ho formen un conjunt de línies estratègiques, mesures o accions que totes juntes estan encaminades cap a un objectiu concret reflectit en el seu títol. MEMÒRIA ANY 2011   131


Entidad solidaria

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Consejo Superior de Deportes

*>ÃÃiˆ}Ê`iʏ>Ê*iÌ݈˜>]Ê{ÓʇÊ{ÈäänÊ6>m˜Vˆ>ÊUʈ˜vœÀ“>Vˆœ˜Jv`“Û>i˜Vˆ>°iÃÊUÊÜÜÜ°`i«œÀÌiÛ>i˜Vˆ>°Vœ“

Memoria d'Activitats FDM 2011  

Document que arreplega tota la activitat de la Fundació Esportiva Municipal al any 2011, en que València va ser Capital Europea del Deporte