Page 1

Vilstrup FDF har brug for din hjælp!

Vilstrup FDF er en organisation, der er baseret på frivillig arbejdskraft, og vi har mange arbejdsopgaver, hvor vi godt kan bruge nogle ekstra hjælpende hænder. Vi vil derfor bede forældre/bedsteforældre til FDF´ere aflevere nedenstående kupon, når du/I har udfyldt den med de opgaver, du/I har mulighed for at hjælpe med. Vi glæder os til at modtage din hjælp! Hilsen bestyrelsen i Vilstrup FDF

Navn: ____________________________________ Tlf: _______________________ Mailaddresse: _____________________________________ Jeg/vi vil gerne hjælpe med følgende: ___ hjælpe med praktisk arbejde til Vilstrups cykelsponsorløb til foråret. ___ Hjælpe til Sogneindsamling marts 2013 ___ Hjælpe Jan Jahns med at holde orden på skrotpladsen. ___ Transport af bagage til og fra lejre evt. på trailer. ___ hjælpe på lejre – som tante/onkel i køkkenet. ___ hjælpe til i og omkring kredshuset til forældre-arbejdsdag den 23. maj 2013

___ hjælpe med salg i Loppetanken den første lørdag i november 2012 kl. 9.30-15.00 ___ hjælpe med salg i Loppetanken den første lørdag i februar 2013 kl. 9.30-15.00 ___ hjælpe med salg i Loppetanken den første lørdag i maj 2013 kl. 9.30-15.00 ___ hjælpe med salg i Loppetanken den første lørdag i august 2013 kl. 9.30-15.00

___ rengøring af kredshus en valgfri dag i september 2012 ___ rengøring af kredshus en valgfri dag i oktober 2012 ___ rengøring af kredshus en valgfri dag i november 2012 ___ rengøring af kredshus en valgfri dag i december 2012 ___ rengøring af kredshus en valgfri dag i januar 2013 ___ rengøring af kredshus en valgfri dag i februar 2013 ___ rengøring af kredshus en valgfri dag i marts 2013 ___ rengøring af kredshus en valgfri dag i april 2013 ___ rengøring af kredshus en valgfri dag i maj 2013 ___ rengøring af kredshus en valgfri dag i juni 2013 ___ rengøring af kredshus en valgfri dag i august 2013

Afleveres til dit barns FDF-leder eller i postkassen Kirkeløkke 18, Sdr. Vilstrup

Hjælperseddel, efterår 2012  
Hjælperseddel, efterår 2012  

Hjælperseddel, efterår 2012