Page 1

KRAGEN Nr. 1 Januar 2014 - nr. 1

INDE I BLADET: • • • •

KLASSERNES VINTERPROGRAM BØRNETEATERET ”Splejsen og kæmpen ” DEN NYE BESTYRELSE JULEMARKED DEN 23. NOVEMBER KL 11 - 16

www.fdfkragelund.dk 1


Støt vore annoncører... -de støtter Kragelund FDF

HUSK: Stof til næste nummer, senest den 1. februar 2014. Næste nummer af Kragen udkommer i marts 2014 Aflever dit indlæg til: REDAKTØR : Else V. Andreassen, Malmhøjvej 13, 8620 Kjellerup Tlf : 8686 7258 / 22 52 39 11 Email : viktor@fdf.dk

Kontingent for FDF Kragelund er 300 kr. Betaling 2 x årligt, i oktober og marts. HUSK: Udmelding skal ske skriftligt til din leder eller til dolmer@fdf.dk

2


FDF Kragelunds kredshus. Sinding Hedevej 2B 8600 Silkeborg Indhold: Side: 2

Deadline

2

Kontingent

3

Indhold

5

”Splejsen og kæmpen ” børneteater i Kragelund Kirke

8

Julemarked den 23. november

9

Den nye bestyrelse

10

Puslinge-program

11

Tumlinge - program

12

Pilte - program

13

Væbner - program

14

Seniorvæbner - program

15

Senior - program

19

FDFs formål og værdigrundlag

20

Adresseliste

3


Støt vore annoncører... -de støtter FDF Kragelund

4


Børneteater "Splejsen og kæmpen" Onsdag d. 22. januar kl. 18.30 i Kragelund Kirke En enmands-bugtaler-rap-musical… Én skuespiller i 9 roller! Kirketeateret leverer familieteater når det er bedst! Skuespiller Jens Jødal viser historien om David og Goliat på sin helt egen måde! David spilles af bugtalerdukken David, mens Jens Jødal tager sig af (denne og) alle de øvrige roller – ud over dem, som børn fra publikum får mulighed for at spille undervejs… Men David har nu sin helt egen idé om, hvordan dén historie skal fortælles! En skør, sjov, spændende og festlig forestilling, der har høstet rigtig mange roser, og som blander teater, bugtaleri og rapmusik i verdens (så vidt vides) eneste enmandsbugtaler-rap-musical! Forestillingen er absolut også for voksne og unge mennesker. Efter stykket serveres der frugt, kage, sodavand og kaffe i Konfirmandstuen. Det hele er gratis. Kragelund Menighedsråd.

5


Støt vore annoncører... -de støtter FDF Kragelund

6


Støt vore annoncører... -de støtter FDF Kragelund

7


Støt vore annoncører... -de støtter FDF Kragelund

Julemarked FDF Kragelund har en bod ved Julemarkedet på Kragelund Plejecenter , Kragelund Møllevej 5 Lørdag d. 23. november kl. 11 - 16 Der vil være salg af flettede julestjerner og hjerter. Filtet julepynt. Smykker og tasker af genbrug såsom cykelslanger, tandbørster, knapper og cowboybukser. Der er ligeledes andre boder med mange spændende ting. Der kan købes æbleskiver, gløgg og kaffe. Amerikansk lotteri med gode gevinster. Juledekorationer. På gensyn Else V. Andreassen formand

8


Den nye bestyrelse Efter vores ekstra ordinære generalforsamling den 10. november 2013, er bestyrelsen i FDF Kragelunds: Forældrerepræsentanter: Else V. Andreassen Mette Baldwin Benedikte Kirkegaard Lars Dolmer (nyvalgt) Bjørn Hoeck-Pedersen (nyvalgt) Kredsleder: Hanne Rasmussen Menighedsrepræsentant: Poul Erik Lambertus 1. suppleant: Michael Rask 2 suppleant: Pia Meyer Vi vil snarest konstituerer os. På bestyrelsens vegne Else V. Andreassen formand

9


Puslingeprogram Alder: Møde: Husk:

0. klasse. Tirsdag kl. 16.30 til 18.00 At have tøj på/med, der passer til aktiviteterne. At ringe/sms hvis du er syg eller forhindret i at komme.

December: 3. Puslingemøde 10. Puslingemøde 19. FRI - Juleferie Januar: 7. 8. 14. 21. 22. 28. 23.

FRI ONSDAG: Nytårsgudstjeneste i Silkeborg Kirke - besked senere Puslingemøde FRI ONSDAG: Teater i Kragelund kirke - se side 5 Puslingemøde Puslingemøde i

Februar:

rv å e g æg a m p k l r ytå progr und.d n l er e Eft es ny krage vor w.fdf ww

4. 11. 18. 25.

Puslingemøde FRI - Vinterferie Puslingemøde Puslingemøde

Marts: 3. 4. 11. 18. 25.

MANDAG: Kredsmøde 17.00 - 20.00. Besked senere FRI Puslingemøde Puslingemøde Puslingemøde

10


Tumlingeprogram : Alder: Møde: Husk:

1. og 2. klasse. Torsdag kl. 17.15 til 18.45 At have tøj på/med, der passer til aktiviteterne. At ringe/sms hvis du er syg eller forhindret i at komme.

December: 5. Julebagning 12. Juleafslutning 19. FRI - Juleferie Januar: 8. 9. 16. 22. 23. 30.

ONSDAG: Nytårsgudstjeneste i Silkeborg Kirke - besked senere FRI Vi laver forsøg ONSDAG: Teater i Kragelund kirke - se side 5 FRI Overraskelse

Februar: 6. 13. 20. 27.

Vi satser på sne! HUSK kælken FRI - Vinterferie Masker Vi maler masker

Marts: 3. 6. 13. 20. 21. - 22. 27.

MANDAG: Kredsmøde 17.00 - 20.00. Besked senere FRI Fantasimærket FRI Overnatning i Kragereden Bål

11


Pilteprogram. Alder: Møde: Husk:

3. og 4. klasse. Mandag fra 18:30 til 20:00 forbunds skjorte, march og lejr, at have praktiks tøj på, hvis vi nu skal være ude At ringe/sms hvis du er syg eller forhindret i at komme.

December: 2. Vi juleklipper og bager 9. Juleafslutning. Husk 2 pakker – max. 20,- i alt. 16. FRI - Vinterferie Januar: 6. 8. 13. 20. 22. 27.

Baghjuler ONSDAG: Nytårsgudstjeneste i Silkeborg Kirke - besked senere Hyggeaften med film Snitte skeer ONSDAG: Teater i Kragelund kirke - se side 5 Snitte flere skeer

Februar: 3. 10. 17. 24.

Ild aften FRI - Vinterferie Kælketur Bålkapper

Marts: 3. 10. 17. 24. 31.

Kredsmøde 17.00 - 20.00. Besked senere Sangaften Papir Tag en ven med Surpriceparty! Dennis bliver gammel

12


Væbnerprogram: Alder: Møde: Husk:

5. og 6. klasse. Torsdag kl. 19:00 til 21:00. At melde afbud og have tøj på til at være ude i.

December: 5. Juleafslutning 12. Fri 19. Fri Januar: 8. ONSDAG: Nytårsgudstjeneste i Silkeborg Kirke - besked senere 9. Pizzaløb 22. ONSDAG: Teater i Kragelund kirke - se side 5 23. FRI 25. LØRDAG: Bade i Ikast. Seddel senere 30. Knob Februar: 6. 13. 20. 27.

Mad FRI - Vinterferie Mug Mug

Marts: 3. 6. 13. 20. 27.

MANDAG: Kredsmøde 17.00 - 20.00. Besked senere Fri Gøgl Hemmelig møde Fantasi

13


Seniorvæbnerprogram: Alder: Møde: Husk:

7. og 8. klasse. Onsdag kl. 19.00 til 21.00. Praktisk tøj og godt humør.

Hey - Kig til højre. ;) (I er sammen med seniorerne!)

14


Seniorprogram: Alder: Møde: Husk:

9. klasse og opefter. Onsdag kl. 19.00 til 21.00. Praktisk tøj og godt humør.

December: 4. Netværksmøde i Kragereden—Julehygge 11. Juleafslutning med pakkeleg. Medbring 2 gaver til i alt max 20kr. gerne 1 hjemmelavet. Januar: 8. 15. 22. 29.

Nytårsgudstjeneste i Silkeborg Kirke - besked senere Mediemærke Teater i Kragelund kirke - se side 5 Mediemærke

Februar: 5. 12. 19. 26.

Mediemærke Fri - Vinterferie Mediemærke Mediemærke

Marts: 3. 5. 12. 19. 26.

MANDAG: Kredsmøde 17.00 - 20.00. - besked senere Mediemærke Dilettant i Frederiksdal Forsamlingshus - besked senere Mediemærke Mediemærke

Vi går amok med mediemærket. Nogle af møderne bliver byttet ud med f.eks. Ild-aften, Filmaften, Kælketur eller andet, hvis vi trænger til et afbræk fra medie. Enkelte netværksmøder kan forekomme. ;)

15


Støt vore annoncører... -de søtter FDF Kragelund

16


Støt vore annoncører... -de støtter FDF Kragelund

17


Støt vore annoncører... -de støtter FDF Kragelund

18


FDFs formål: FDFs formål er, at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. Vi arbejder efter dette formål med udgangspunkt i vort værdigrundlag. FDFs værdigrundlag. 1. Det kristne livssyn: Vi tror på, at mennesker har brug for et ud-gangspunkt for deres pejling i livet, og at kristendommen er det bedste udgangspunkt, der sætter os i sammenhæng med andre mennesker og den verden, vi lever i. 2. Leg og fantasi: Vi tror på, at de egenskaber, som vi har brug for i legen, er vigtige egenskaber i et men-neskeliv. Egenskaber som mod, selvtillid, kreativitet, ansvar, nysgerrighed, respekt, glæde og spontanitet. 3. At høre til I et fællesskab: Vi tror på, at et menneskes identitet, udvikles bedst i samspil med andre. 4. Ansvar for den verden vi lever i: Vi tror på, at denne verden har brug for mennesker, der vil tage ansvar, socialt og økologisk. 5. Udholdenhed og robusthed: Vi tror på, at denne verden bar brug for men-nesker, der er i stand til at holde ud og følge opgaver helt til dørs, og at børn og unge har brug for robusthed i en hurtig omskiftelig verden. 6. Visioner og drømme: Vi tror på, at forudsætningen for at kunne have indflydelse på egen tilværelse og mulighed for forandring af denne verden er, at man er i stand til at drømme og få visioner. 7. Selvstændighed: Vi tror på, at mennesket udvikler selvstændig-hed gennem medansvar og medindflydelse. 8. Brugbare færdigheder: Vi tror på, at børns og unges identitet også skabes gennem en række brugbare færdig-heder, som er til gavn for dem selv og andre.

19


Adresselisten for FDF Kragelund Kredshus: Sinding Hedevej 2B, 8600 Silkeborg, www.fdfkragelund.dk BESTYRELSEN: 8686 7258 Formand : Else V. Andreassen, Malmhøjvej 13, 8620 Kjellerup 8724 7007 Sekretær : Mette Balwin, Ørevadbrovej 24, 8632 Lemming 2624 9659 Forældrerep. : Benedikte Kirkegaard, Nisset Bygade 8, 8632 Lemming 8685 6058 Forældrerep. : Lars Dolmer, Charlottenlundvej 12, 8600 Silkeborg 4010 7378 Forældrerep. : Bjørn Hoeck-Pedersen, Frederiksdalvej 54, 8620 Kjellerup 2491 4434 Kasser : Flemming Jensen, Viborgvej 159, 8600 Silkeborg 8681 2876 Kredsledelse : Hanne Rasmussen, Højbovej 34, 8600 Silkeborg 8686 7590 Menighedsrep: Poul Erik Lambertus. S. Hedevej 9, 8600 Silkeborg PUSLINGELEDERE: 42500052 5057 4511

Stina Egvang, Engesvangvej 52, 8600 Silkeborg Birgitte Duch, Sinding Hedevej 52, 8600 Silkeborg

TUMLINGELEDERE : 8686 7461 / 2084 0416 8685 9120 / 2096 8842

Pia Heilbo, Engesvangvej 23, 8600 Silkeborg Niels Erik Nordstrøm, Lemming Bygade 79, 8632 Lemming

PILTELEDERE: 8724 5502 / 2462 7761 6151 8853 4092 7008 VÆBNERLEDERE: 8681 2876 / 2728 9823

Jan Simonsen, Sinding Hedevej 25b, 8600 Silkeborg Annette Juul Simonsen, S. Hedevej 25b, 8600 Silkeborg Dennis Klitgaard, Ryvej 18, 8752 Østbirk Knud Busk, Hesselskovvej 13, 8620 Kjellerup Hanne Rasmussen, Højbovej 34, 8600 Silkeborg Dennis Klitgaard, Ryvej 18, 8752 Østbirk

SENIORVÆBNER– og SENIORLEDRE: 5363 5970 Janus Schiøtte, Østerbyvej 17, 8632 Lemming 2252 0346 Anni Svendsen, Fundertoften 17, 8600 Silkeborg 8724 5502 / 2462 7761 Jan Simonsen, Sinding Hedevej 25b, 8600 Silkeborg 4092 7008 Knud Busk, Hesselskovvej 13, 8620 Kjellerup PEDEL: 4092 7008

Knud Busk, Hesselskovvej 13, 8620 Kjellerup

REDAKTØR: 8686 7258 / 2252 3911

Else V. Andreassen, Malmhøjvej 13, 8620 Kjellerup

20

Kragen januar 2014