Page 1

KRAGEN Nr. 2 - Maj 2012

Så tager Seniorvæbnerne og Seniorerne vandrestøvlerne på og vil gå 200 km. - vi ønsker dem en rigtig god tur.

Resten af kredsen tager på sommerlejr til Finderup Hytten - god lejr til jer alle.

www.fdfkragelund.dk 1


Prøv om du kan løse morsegåden nedenunder - god fornøjelse.

2


FDF Kragelund kredshus. Sinding Hedevej 2B 8600 Silkeborg

Her finder du: SIDE: 2

Morseopgave

5

Fakkeloptog 4. maj

7

Tumlingeprogram

9

Pilteprogram

11

Væbnerprogram

13

Seniorvæbner- og Seniorprogram

15

Bålaften den 13. juni

17

Deadline

19

FDFs formål og værdigrundlag

20

Adresser

REDAKTØR : Else V. Andreassen, Malmhøjvej 13, 8620 Kjellerup Tlf : 8686 7258 Fax : 8686 7257 Email : viktor@fdf.dk

3


Støt vore annoncører... -de støtter FDF Kragelund

Græsslåning - Belægning - Fræsning - Afløsning i stald og mark - BrakpudsningMinigraver 75-99 cm. - Sne rydning -Etablering af græsplæner med stennedlægger

4


Fakkeloptog 4. maj. Det er i år 67 år siden at 2. verdenskrig sluttede og traditionen tro, inviterer FDF Kragelund til 4-maj aften, med fakkeloptog. Vi er vært ved en kop kaffe, the, saft og kage kl. 19.00 i Kragereden, Sinding Hedevej 2b, og kl. ca. 19.30 starter fakkeloptoget gennem byen, med FDF Bordings Orkester i spidsen. Vi gør et kort ophold foran Kragelund Plejecenter, hvor vi synger et par sange. FDFerne sørger for fakler, og alle er velkommen til at deltage i fakkeloptoget. Efter en tur rundt i byen, slutter vi i Helledammen ved Kragelund Kirke, hvor Sognepræst Marie-Louise Wadum vil fortælle. Denne aften er for alle interesserede, så vi håber at se rigtig mange. På gensyn den 4. maj 2012. Med venlig hilsen FDF Kragelund.

5


Støt vore annoncører... -de støtter FDF Kragelund

6


Tumlingeprogram : Alder: Møde: Husk:

1. og 2. klasse. Torsdag kl. 17:15 til 18:45. Vi laver alt muligt ude som inde, så hav altid praktisk og varmt tøj på til mødeafterne. Melde afbud. Gerne SMS - se bagside.

April: 5. 12. 19. 26.

Fri - Påskeferie Forårstegn. HUSK: fornuftig påklædning Bål + kniv Løb

Maj: 3. 4. 10. 17.-20. 24. 31.

Vi holder Fri FREDAG: Fakkeloptog - se side 7 Forsøg Sommerlejr Knob og knuder Bål– og snitteaften

Juni: 4. 13.

Tumlingeafslutning ONSDAG: Bålaften kl. 18:00 - se side 15.

7


Støt vore annoncører... -de støtter FDF Kragelund

Her er der plads til en annoncør, der gerne vil støtte FDF Kragelund

8


Pilteprogram : Alder: Møde: Husk:

3. og 4. klasse. Mandag fra 1830 til 2000 Vi forsøger at lave flest mulige aktiviteter ude om sommeren og ellers indenfor om vinteren. Det er en god ide at tage praktisk tøj på, der kan tåle at komme i nærkontakt med naturen, lim, maling etc.

April: 2. 9. 16. 23. 30.

Fri - Påskeferie Fri - Påskeferie Udeliv—Vi planlægger venskabsaften Udeliv Venskabsaften—Inviter en ven med

Maj: 7. 14. 17.-20. 21. 28.

Vi eksperimenterer med bål Tur ud i foråret Sommerlejr Vi holder fri Vi holder fri

Juni: 4. 13.

2. piltene bestemmer ONSDAG: Bålaften kl. 18:00 - se side 15.

9


Støt vore annoncører... -de støtter FDF Kragelund

Helge´s Bygningsservice v/Tømmermester Helge Willumsen Kragelundvej 12 DK-8600 Silkeborg

10


Væbnerprogram: Alder: Møde: Husk:

5. og 6. klasse. Torsdag kl. 19:00 til 21:00. At melde afbud og have tøj på til at være ude i.

April: 5. 12. 19. 26. 28. - 29.

Fri - Påskeferie Vi mødes kl. 18.00 og går en tur. Lave en minilejr Sketchsaften. Medbring underholdning. Fortræning til Norgesturen

Maj: 3. 4. 10. 12.- 13. 17. 24. 31.

Fri FREDAG: Fakkeloptog - se side 7 Mad på bål/ild. 24-timerslejr. Fri - Kristi Himmelfartsdag 2. Væbnerne står for aftenen Vi mødes kl. 18.00 og går en tur.

Juni: 7. 13.

Væbnerafslutning ONSDAG: Bålaften kl. 18:00 - se side 15.

11


Støt vore annoncører... -de søtter FDF Kragelund

12


Seniorvæbner og Væbnerklassen Husk:

7. 8. 9. klasse og opefter Onsdag 19:00-21:00 (med mindre andet er angivet) Forbund skjorte, March & Lejr, praktisk tøj, godt humør og Ja-hatten. PROGRAM KAN ÆNDRES uden varsel Hver forberedt på det uforberedte

April: 4. 11. 18. 25. 27.-29.

Fri – Påskeferie Åben aften – Gode forslag imødeses Klatring i Bording Vi forbereder fortræning Norges (200km.) fortræning på Sletten (fre-søn)

Maj: 2. 9. 12.-13. 16.-20. 23. 30.

Løb (Lederne planlægger) 200 km. fortræning 24 timer (lør-søn) 200 km. tur (Kr. himmelfart) Vi ordner seniorrum 200 km. fortrængning ;-)

Juni: 6. 8.-10. 13. 20.

Vi forbereder sejltur Der skal sejles med vikingeskib (fre-søn) Bålaften/Generalforsamling (kl. 16:00-20:00) Afslutning (Surprise)

Alder: Møde:

13


Støt vore annoncører... -de støtter FDF Kragelund

14


Bålaften Onsdag den 13. juni kl. 18.00 Grillen er tændt kl. 18.00. Ta´ selv kød, tallerkner, bestik og drikkevarer med. Bestyrelsen sørger for en salatbar og brød til. I løbet af aftenen, vil der være forskellige indslag. Kl. 19.15 går forældre i Kragereden hvor der bliver afholdt generalforsamling. Imens leger Seniorerne med FDFerne i haven. Dagsordenen til generalforsamlingen bliver sendt til alle pr mail. Kl. 20.15 går vi i Kragelund Kirke til fælles afslutning. Aftenen slutter ca. 20.30. På gensyn Bestyrelsen

15


Støt vore annoncører... -de støtter FDF Kragelund

16


HUSK: Stof til næste nummer, senest den 1. august 2012. Næste nummer af Kragen udkommer til opstart i august 2012. ---------------------------------Aflever dit indlæg håndskrevet eller pr. mail til: Else Andreassen Malmhøjvej 13 8620 Kjellerup tlfnr 8686 7258, fax 8686 7257 viktor@fdf.dk

17


Støt vore annoncører... -de støtter FDF Kragelund

18


FDFs formål: FDFs formål er, at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. Vi arbejder efter dette formål med udgangspunkt i vort værdigrundlag. FDFs værdigrundlag. 1. Det kristne livssyn: Vi tror på, at mennesker har brug for et ud-gangspunkt for deres pejling i livet, og at kristendommen er det bedste udgangspunkt, der sætter os i sammenhæng med andre mennesker og den verden, vi lever i. 2. Leg og fantasi: Vi tror på, at de egenskaber, som vi har brug for i legen, er vigtige egenskaber i et men-neskeliv. Egenskaber som mod, selvtillid, kreativitet, ansvar, nysgerrighed, respekt, glæde og spontanitet. 3. At høre til I et fællesskab: Vi tror på, at et menneskes identitet, udvikles bedst i samspil med andre. 4. Ansvar for den verden vi lever i: Vi tror på, at denne verden har brug for mennesker, der vil tage ansvar, socialt og økologisk. 5. Udholdenhed og robusthed: Vi tror på, at denne verden bar brug for men-nesker, der er i stand til at holde ud og følge opgaver helt til dørs, og at børn og unge har brug for robusthed i en hurtig omskiftelig verden. 6. Visioner og drømme: Vi tror på, at forudsætningen for at kunne have indflydelse på egen tilværelse og mulighed for forandring af denne verden er, at man er i stand til at drømme og få visioner. 7. Selvstændighed: Vi tror på, at mennesket udvikler selvstændig-hed gennem medansvar og medindflydelse. 8. Brugbare færdigheder: Vi tror på, at børns og unges identitet også skabes gennem en række brugbare færdig-heder, som er til gavn for dem selv og andre.

19


Adresselisten for FDF Kragelund Kredshus: Sinding Hedevej 2B, 8600 Silkeborg www.fdfkragelund.dk BESTYRELSEN : 8685 5480 Formand : Anette S. Mortensen, Sinding Hedevej 28, 8600 Silkeborg 2027 8033 Næstformand : Villy Rasmussen, Landlystvej 51, 8600 Silkeborg 8686 7523 Kasserer : Bent Søndergaard, Kragelundtoften 36, 8600 Silkeborg 8685 6323 Sekretær : Birgitte Schmidt, Viborgvej 84 A, 8600 Silkeborg 5363 5970 Forældrerep. : Janus Schiøtte, Østerbyvej 17, 8632 Lemming 3511 6306 Forældrerep. : Karina E. Blichfeldt, Dalsgaardsvej 12, 8620 Kjellerup 8681 2876 Kredsledelse : Hanne Rasmussen, Højbovej 34, 8600 Silkeborg 8685 6058 Kredsledelse : Lars Dolmer, Charlottenlundvej 12, 8600 Silkeborg 8686 7258 Lederrep. : Else V. Andreassen, Malmhøjvej 13, 8620 Kjellerup 8686 7676 Menighedsrep: Asger Ravn, Frederiksdalvej 60, 8620 Kjellerup TUMLINGE : 8686 7461 / 2084 0416 Pia Heilbo, Engesvangvej 23, 8600 Silkeborg 8685 9120 / 2096 8842 Niels Erik Nordstrøm, Lemming Bygade 79, 8632 Lemming 8685 5576 / 2016 8276 Anders Sørensen, Serup Tinghøjvej 4, 8632 Lemming PILTE : 8685 6058 / 2662 3383 Lars Dolmer, Charlottenlundvej 12, 8600 Silkeborg 8685 6052 / 5057 4511 Birgitte Duch, Sinding Hedevej 52, 8600 Silkeborg 2121 6664 Camilla H. Pedersen, Kr. Tværvej 17, 8600 Silkeborg 8685 5412 Laura Thorman, Viborgvej 157, 8600 Silkeborg VÆBNER : 8681 2876 / 27289823 Hanne Rasmussen, Højbovej 34, 8600 Silkeborg 8724 5502 / 2881 0781 Anne Simonsen, Sinding Hedevej 25b, 8600 Silkeborg 3511 6306 Karina E. Blichfeldt, Dalsgaardsvej 12, 8620 Kjellerup 2721 9141 Daniel Laden Feldtmose, Bakkevænget 2, 8600 Silkeborg SENIORVÆBNER– og SENIOR : 8724 5502 / 2881 0781 Jan Simonsen, Sinding Hedevej 25b, 8600 Silkeborg 4092 7008 Knud Busk, Hesselskovvej 13, 8620 Kjellerup 5363 5970 Janus Schiøtte, Østerbyvej 17, 8632 Lemming 22520346 Anni Svendsen, Fundertoften 17, 8600 Silkeborg PEDEL: 8686 7009 / 4092 7008 REDAKTØR : 8686 7258 / 2252 3911

Knud Busk, Hesselskovvej 13, 8620 Kjellerup Else V. Andreassen, Malmhøjvej 13, 8620 Kjellerup viktor@fdf.dk

20

Kragen april 2012  

Kredsblad FDF Kragelund

Kragen april 2012  

Kredsblad FDF Kragelund

Advertisement