Page 1

KRAGEN Nr. 2 - April 2013

Nye tider? Nej - det er blot det nye program der er på gaden. - program fra de forskellige klasser - fakkeloptog 4. maj - bålaften den 12. juni - sommerlejr i uge 31 - nyt fra bestyrelsen PÅ GENSYN INDE I BLADET!

www.fdfkragelund.dk 1


Støt vore annoncører... -de støtter Kragelund FDF

HUSK: Stof til næste nummer, senest den 1. AUGUST 2013. Næste nummer af Kragen udkommer til FDFs opstart 2013 Aflever dit indlæg til: REDAKTØR : Else V. Andreassen, Malmhøjvej 13, 8620 Kjellerup Tlf : 8686 7258 / 22 52 39 11

Email : viktor@fdf.dk

KONTINGENT: I FDF Kragelund Koster det 300 kr. pr. halve år at være FDFer. Betalingen falder 2 x årligt, i oktober og marts. Med i kontingentet får du sangbogen March og Lejr som udkommer en gang om året.

HUSK: Udmelding skal ske skriftligt til din leder eller til dolmer@fdf.dk

2


FDF Kragelund kredshus. Sinding Hedevej 2B 8600 Silkeborg

Her finder du: SIDE: 2

Deadline

5

Fakkeloptog 4. maj

7

Puslingeprogram

9

Tumlingeprogram

11

Pilteprogram

13

Væbnerprogram

15

Seniorvæbner- og Seniorprogram

16

Bålaften den 13. juni

17

Nyt fra bestyrelsen

19

FDFs formål og værdigrundlag

20

Adresser

REDAKTØR : Else V. Andreassen, Malmhøjvej 13, 8620 Kjellerup Tlf : 8686 7258 / 2252 3911 Fax : 8686 7257

3


Støt vore annoncører... -de støtter FDF Kragelund

Græsslåning - Belægning - Fræsning - Afløsning i stald og mark - BrakpudsningMinigraver 75-99 cm. - Sne rydning -Etablering af græsplæner med stennedlægger

4


Fakkeloptog 4. maj. Det er i år 68 år siden at 2. verdenskrig sluttede og traditionen tro, inviterer FDF Kragelund til 4-maj aften, med fakkeloptog. Vi er vært ved en kop kaffe, the, saft og kage kl. 19.00 i Kragereden, Sinding Hedevej 2b, og kl. ca. 19.30 starter fakkeloptoget gennem byen, med FDF Bordings Orkester i spidsen. Vi gør et kort ophold foran Kragelund Plejecenter, hvor vi synger et par sange. FDFerne sørger for fakler, og alle er velkommen til at deltage i fakkeloptoget. Efter en tur rundt i byen, slutter vi i Helledammen ved Kragelund Kirke, hvor Sognepræst Ejner Stobbe vil fortælle. Denne aften er for alle interesserede, så vi håber at se rigtig mange. På gensyn den 4. maj 2012. Med venlig hilsen FDF Kragelund.

5


Støt vore annoncører... -de støtter FDF Kragelund

6


Puslingeprogram Alder: Møde: Husk: April: 2. 3.

0. klasse. Tirsdag kl. 16.30 til 18.00 At have tøj på/med, der passer til aktiviteterne. At ringe/sms hvis du er syg eller forhindret i at komme.

9. 16. 23. 30.

Puslingemøde SING IN på Silkeborg Højskole kl. 18.30 - nærmere besked senere Puslingemøde Puslingemøde Puslingemøde Puslingemøde

Maj: 4. 7. 14. 21. 28.

LØRDAG: Fakkeloptog - se side 5 Puslingemøde Puslingemøde Puslingemøde Puslingemøde

Juni: 4. 11. 12.

Puslingemøde Puslingemøde ONSDAG: Bålaften kl. 18:00 - se side 16.

Uge 31

Sommerlejr til Vranum Bakkehus

7


Støt vore annoncører... -de støtter FDF Kragelund

8


Tumlingeprogram : Alder: Møde: Husk:

April: 3. 4. 11. 18. 25. Maj: 2. 4. 9. 16. 23. 30. 31.

1. og 2. klasse. Torsdag kl. 17:15 til 18:45. Vi laver alt muligt ude som inde, så hav altid praktisk og varmt tøj på til mødeafterne. Melde afbud. Gerne SMS - se bagside. SING IN på Silkeborg Højskole kl. 18.30 - nærmere besked senere Overraskelse Cykeltur. Medbring cykel og cykelhjelm Vi bruger alle vores sanser Vandretur. (Vandremærket) MØDESTED: Charlottenlundvej nr. 8 i Sinding Bålhyggesnitte LØRDAG: Fakkeloptog - se side 5 Fri - Kr. himmelfartsdag Storelegedag (Legemærket) Silkeborg brandstation FRI. Du skal pakke til Weekendtures FREDAG til LØRDAG overnatning i kragereden. Fredag fra kl. 17.00 til lørdag kl. 14.00

Juni: 6. 12.

Tumlingeafslutning ONSDAG: Bålaften kl. 18:00 - se side 16.

Uge 31

Sommerlejr til Vranum Bakkehus

9


Støt vore annoncører... -de støtter FDF Kragelund

10


Pilteprogram : Alder: Møde: Husk:

April: 1. 3. 8. 15. 19. - 21. 22. 29. Maj: 4. 6. 13. 20. 27. Juni: 3. 10. 12. Uge 31

3. og 4. klasse. Mandag fra 18.30 til 20.00 Vi forsøger at lave flest mulige aktiviteter ude om sommeren og ellers indenfor om vinteren. Det er en god ide at tage praktisk tøj på, der kan tåle at komme i nær kontakt med naturen, lim, maling etc. PÅSKEFERIE SING IN på Silkeborg Højskole kl. 18.30 - nærmere besked senere løbsmærket - kom i perlehumør Vi forbereder weekendtur Pilteweekend Vi hviler ud efter weekenden og holder fri Legemærket LØRDAG: Fakkeloptog - se side 5 Reb og rafter Mere reb og rafter PINSEFERIE Bålmad Jeg kan selv FRI ONSDAG: Bålaften kl. 18:00 - se side 16. Sommerlejr til Vranum Bakkehus

11


Støt vore annoncører... -de støtter FDF Kragelund

Helge´s Bygningsservice v/Tømmermester Helge Willumsen Kragelundvej 12 DK-8600 Silkeborg

12


Væbnerprogram: Alder: Møde: Husk:

April: 3. 4. 11. 18. 25.

5. og 6. klasse. Torsdag kl. 19:00 til 21:00. At melde afbud og have tøj på til at være ude i. SING IN på Silkeborg Højskolen. Kl. 18.30 - nærmere besked senere Mad på bål. Medbring 1 ingrediens. Filmaften med popcorn Spille og legeaften

Maj: 2. 4. 4. - 5. 9. 16. 23. 24. - 25. 30.

LØRDAG: Fakkeloptog - se side 5 24 timers lejr. Kr. Himmelfartsferie Spiseaften Drama. Underholdning til sommerlejr 25 års Jubilæum i Gl. Rye - nærmere besked senere Cyklerne tjekkes.

Juni: 6. 12.

Væbnerafslutning ONSDAG: Bålaften kl. 18:00 - se side 16. Uge 31

Sommerlejr til Vranum Bakkehus

13


Støt vore annoncører... -de søtter FDF Kragelund

14


Seniorvæbner og Væbnerklassen Alder: Møde: Husk:

April: 3. 3. 10. 17. 24. Maj: 1 4. 4. - 5. 8. 15. 22. 29. Juni: 5. 12. 12. Uge 31

7. 8. 9. klasse og opefter Onsdag 19:00-21:00 (med mindre andet er angivet) Forbund skjorte, March & Lejr, praktisk tøj, godt humør og Ja-hatten. PROGRAM KAN ÆNDRES uden varsel Hver forberedt på det uforberedte Mærkeaften SING IN på Silkeborg Højskole kl. 18.30 - nærmere besked senere Mærkeaften Fælles seniormøde Mærkeaften Kampdag LØRDAG: Fakkeloptog - se side 5 24 timers lejr. Seniorer er med som ledere - tænk at jage rundt med de ”små” ….. FEDT Fælles seniormøde Ny mærkeaften Ny mærkeaften Ny mærkeaften Grundlovsmøde ONSDAG: Bålaften kl. 18:00 - se side 16. Fælles seniormøde Sommerlejr til Vranum Bakkehus

15


Bålaften Onsdag den 13. juni kl. 18.00 Grillen er tændt og klar kl. 18.00. Ta´ selv kød, tallerkner, bestik og drikkevarer med. Bestyrelsen sørger for en salatbar og brød til. I løbet af aftenen, vil der være forskellige indslag. Kl. 19.15 går forældre i Kragereden hvor der bliver serveret en kop kaffe og afholdt generalforsamling. Imens leger Seniorerne med FDFerne i haven. Dagsordenen til generalforsamlingen bliver sendt til alle pr mail. Kl. 20.15 går vi i Kragelund Kirke til fælles afslutning. Aftenen slutter ca. 20.30. På gensyn Bestyrelsen

16


Nyt fra bestyrelsen Kalenderes siger marts, fuglene er begyndt at kvidre, solen titter mere frem og dagene bliver længere . Vi går en dejlig tid i møde. Men vi i bestyrelsen har ikke været i vinterhi. Vi har bl.a. brugt vinteren til at finde en ny kasser. Det har bestemt ikke været et nemt job, men Flemming Jensen har sagt ja, og vi glæder os til det fremadrettet samarbejde. Han er i øjeblikket ved at blive sat ind i opgaverne af vores nuværende kasser, som stopper til generalforsamlingen, når han har aflagt regnskabet. Derfor står der to kasser på adresselisten bagpå Kragen. Vi har, som tidligere skrevet, fokus på økonomien i FDF Kragelund. Den skal der rettes op på, hvis vi fortsat skal have en kreds der hedder FDF Kragelund. Der er nye tiltag på vej, som vi løbende vil orientere om. Vi skal have de sidste detaljer på plads, og så håber vi at de bliver godt modtaget, så vi kan få nogle penge i kassen. Når vi sidder og kigger i de forskellige klassers programmer, glædes vi over det arrangement som lederne bruger deres fritid på for at være sammen med en masse dejlige unger. Denne sæson sluttes af i uge 31, hvor hele kredsen drager til Vranum Bakkehus (der hvor der var efterårslejr) og det bliver spændende hvad ugen byder på. Den 1. februar havde vi et arrangement for leder og bestyrelsesmedlemmer. Vi havde en god og hyggelig aften, hvor vores samarbejde blev styrket, og vi lærte hinanden bedre at kende. Vi spillede spillet ”U-turn Uganda”, som handler om FDFs nye missionsprojekt. Tak for en hyggelig aften - det lover godt for samarbejdet mellem lederne og bestyrelsen. På bestyrelsens vegne

17


Støt vore annoncører... -de støtter FDF Kragelund

18


FDFs formål: FDFs formål er, at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. Vi arbejder efter dette formål med udgangspunkt i vort værdigrundlag. FDFs værdigrundlag. 1. Det kristne livssyn: Vi tror på, at mennesker har brug for et ud-gangspunkt for deres pejling i livet, og at kristendommen er det bedste udgangspunkt, der sætter os i sammenhæng med andre mennesker og den verden, vi lever i. 2. Leg og fantasi: Vi tror på, at de egenskaber, som vi har brug for i legen, er vigtige egenskaber i et men-neskeliv. Egenskaber som mod, selvtillid, kreativitet, ansvar, nysgerrighed, respekt, glæde og spontanitet. 3. At høre til I et fællesskab: Vi tror på, at et menneskes identitet, udvikles bedst i samspil med andre. 4. Ansvar for den verden vi lever i: Vi tror på, at denne verden har brug for mennesker, der vil tage ansvar, socialt og økologisk. 5. Udholdenhed og robusthed: Vi tror på, at denne verden bar brug for men-nesker, der er i stand til at holde ud og følge opgaver helt til dørs, og at børn og unge har brug for robusthed i en hurtig omskiftelig verden. 6. Visioner og drømme: Vi tror på, at forudsætningen for at kunne have indflydelse på egen tilværelse og mulighed for forandring af denne verden er, at man er i stand til at drømme og få visioner. 7. Selvstændighed: Vi tror på, at mennesket udvikler selvstændig-hed gennem medansvar og medindflydelse. 8. Brugbare færdigheder: Vi tror på, at børns og unges identitet også skabes gennem en række brugbare færdig-heder, som er til gavn for dem selv og andre.

19


Adresselisten for FDF Kragelund Kredshus: Sinding Hedevej 2B, 8600 Silkeborg www.fdfkragelund.dk BESTYRELSEN : 8685 5480 Formand : Else V. Andreassen, Malmhøjvej 13, 8620 Kjellerup 5078 3489 Næstformand : Annette B. Jensen, Øster Bording, 8600 Silkeborg 8724 7007 Sekretær : Mette Balwin, Ørevadbrovej 24, 8632 Lemming 5152 2292 Forældrerep. : Kara Bertelsen, Ingerslevvej 3, 8632 Lemming Forældrerep. : 4034 5294 Forældrerep. : Peter Bjørn, Skægkær Banevej 21, 8600 Silkeborg 8686 7523 Kasserer : Bent Søndergaard, Kragelundtoften 36, 8600 Silkeborg Kasserer : Flemming Jensen 8681 2876 Kredsledelse & Lederrep. : Hanne Rasmussen, Højbovej 34, 8600 Silkeborg 8685 6058 Kredsledelse : Lars Dolmer, Charlottenlundvej 12, 8600 Silkeborg 8686 7676 Menighedsrep: Asger Ravn, Frederiksdalvej 60, 8620 Kjellerup PUSLINGE: 42500052 Stina Egvang, Engesvangvej 52, 8600 Silkeborg 8685 6052 / 5057 4511 Birgitte Duch, Sinding Hedevej 52, 8600 Silkeborg TUMLINGE : 8686 7461 / 2084 0416 Pia Heilbo, Engesvangvej 23, 8600 Silkeborg 8685 9120 / 2096 8842 Niels Erik Nordstrøm, Lemming Bygade 79, 8632 Lemming PILTE : 8724 5502 / 2881 0781 Jan Simonsen, Sinding Hedevej 25b, 8600 Silkeborg 4092 7008 Knud Busk, Hesselskovvej 13, 8620 Kjellerup VÆBNER : 8681 2876 / 27289823 Hanne Rasmussen, Højbovej 34, 8600 Silkeborg 3511 6306 Karina E. Blichfeldt, Dalsgaardsvej 12, 8620 Kjellerup 2721 9141 Daniel Laden Feldtmose, Bakkevænget 2, 8600 Silkeborg SENIORVÆBNER– og SENIOR : 8724 5502 / 2881 0781 Jan Simonsen, Sinding Hedevej 25b, 8600 Silkeborg 4092 7008 Knud Busk, Hesselskovvej 13, 8620 Kjellerup 5363 5970 Janus Schiøtte, Østerbyvej 17, 8632 Lemming 22520346 Anni Svendsen, Fundertoften 17, 8600 Silkeborg PEDEL: 8686 7009 / 4092 7008 REDAKTØR : 8686 7258 / 2252 3911

Knud Busk, Hesselskovvej 13, 8620 Kjellerup Else V. Andreassen, Malmhøjvej 13, 8620 Kjellerup viktor@fdf.dk

20

Kragen april 2013  

FDF Kragelund

Kragen april 2013  

FDF Kragelund

Advertisement