Page 1

Blæseren

September

FDF Hedehusene 2011

Landslotteri side 3 Kredsmøde side 5 Høstfest

side 6

Tum-weekend side 7 Kontingent side 8 Pilteweekend side 9


Kredskalender September 1.

Oktober 1.

Klasseweekend

1.

2.

2.

Klasseweekend

2.

3.

3.

4. 5. 6.

FDF møde

November

Bestyrelsesmøde 36

7.

3.

FDF møde

4.

4.

Kredsweekend

5.

5.

Kredsweekend

6.

Kredsweekend

6.

uge 40

FDF møde

7.

7.

8.

FDF møde

8.

8.

9.

Seniorfestival

9.

9.

10.

Seniorfestival

10.

11.

Seniorfestival

11.

12.

uge 37 12.

13.

13.

14.

14.

Lederrmøde uge 41

10. 12.

FDF møde

13. 14.

15.

Seniorkursus

15.

16.

Landslejr lederkursus

16.

Sletten + Vork

16.

17.

Landslejr lederkursus

17.

uge 42 17.

18.

Landslejr lederkursus

18.

18.

20.

21.

21.

22.

Kredsmøde

Ef te r

20.

år SK s f S erie

FDF møde

uge 38 19.

22.

23.

23.

23.

24. Junior konfirmand dag

24.

uge 43 24.

25.

25.

25.

26.

uge 39 26.

26.

27.

27.

28.

28.

28. 29.

FDF møde

29.

30.

Klasseweekend

30.

Side 2

31

BUSK-dag Landslotteri slut 44

FDF møde

20. 21.

FDF møde

uge 46

19.

22.

29.

FDF møde

11.

15.

19.

uge 45

27.

30.

uge 47

FDF møde

1. søndag i Advent uge 48


Landslotteri

FDFs landslotteri 1. september starter vi salget af FDFs landslotteri. Vi lægger ud med at alle klasser tager ud i byen og sælger lodsedler torsdag d. 1 september herefter får alle børn lodsedler med hjem, lodsedlerne skal de så sælge til venner, bekendte, familie eller hos naboerne. Overskuddet fra salget af landslotteriet går til kredsens daglige arbejde og er bla. med til at holde kontingentet nede, således at alle har mulighed for at have råde til at deres barn/børn går til FDF. Overskuddet går også til de ugentlige klassemøder, til indkøb af lejrmaterialer, og tilskud til forskellige arrangementer, således at prisen kan holdes nede på et fornuftigt plan. Udover dette får hver klasse hvert år en pose penge til deres rådighed, således så der er mulighed for at gøre noget specielt på en weekend eller på et klassemøde. Salget af lodsedler er således et væsentligt bidrag til kredsens økonomi, og det er derfor vigtigt at vi alle sammen hjælpes ad med at få solgt rigtig mange lodsedler, så vi på den måde kan få penge til at lave rigtig sjove og udfordrende møder og lejre for børn og unge i FDF Hedehusene. Vi vil derfor opfordre alle forældre til at hjælpe og støtte deres børn og unge til at få solgt de lodsedler som de kommer hjem med.

Side 3


Det med Gud og FDF

Høst En andagt om høst, og om det under at ting gror Luk 12,22-31. Når der er høsttid, så er der travlhed for landmændene. De skal høste deres korn, kartofler, majs, roer og meget andet. Det er vigtigt for dem at vejret er godt og det er jo også vigtigt for dem at de får en god høst. Der snakkes altid en del om at nu skal høsten i hus – og alle håber på godt vejr, især landmændene. Nogle gange er der meget at høste, andre gange er der ikke så meget. Jesus siger, at vi ikke skal bekymre os om vi får mad og drikke og om vi får tøj på kroppen, for Gud skal nok sørge for os. Ligesom han sørger for de små fugle, sådan vil han også sørge for os. Vi må være Gud taknemmelige for at der hvert år bliver høstet fra landmændenes marker. Der bliver høstet sådan at vi kan købe kartofler og brød, der bliver høstet sådan at vi kan blive mætte og landmændene kan klare sig fordi de kan sælge af deres afgrøder. Gud giver vækst til årets høst. I dagens tekst bliver vi mindet om at Gud vil sørge for os. Det er Gud der sørger for at de små frø der bliver lagt i jorden kommer til at spire og vokse. Det er Gud der giver vand og sol, ja vi er helt afhængige af Gud. Det er uendeligt stort og fantastisk, at de små frø kan vokse op og blive til korn. Spirekartoflerne der bliver lagt i jorden giver nye kartofler osv. Det kan intet menneske sørge for alene, vi kan kun hjælpe til ved at fjerne ukrudt og give lidt ekstra vand, men det er Gud der har skabt solen til at give Side 4


Kredsmøde

Æblemøde for alle 22. september 2011 Tag et rødt æble med til din leder.. I aften skal vi alle sammen til æblemøde. Der er opgaver til både puslinge, tumlinge, pilte, væbnere og seniorvæbnere. Vi skal lave vores egen æblesaft, æblegrød og lækre, lune æblesnitter. Der bliver også tid til at lege og de bedste æble vittigheder bliver fortalt ved lejrbålet. Hvis du har et æbletræ i haven må du gerne tage en pose æbler med og du må også gerne tage en flaske med til saft. Vi håber nemlig at få lavet rigtig meget saft. Vi ses til en kernesund aften i FDF Mange hilsner fra Sebastian, Nicklas, Per og Søren

lys, det er Gud der giver regn og Gud giver frøene liv. Hvert år når der er høst bliver vi mindet om hvor stor og kærlig en Gud vi har. Vi tror på en Gud som sørger for os. Han giver os mad og tøj, hus og familie. Gud er ikke ligeglad med os, men han giver os alt hvad vi har brug for. Vi må sige Gud tak for at vi bor, hvor vi bor. Sige ham tak for alle de gode gaver han giver os. Side 5


Høstfest på hovedgaden

Vi leger for alvor og sjov FDF Hedehusene afholder legedag lørdag den 3. september Når FDF Hedehusene den 3. september afholder national legedag på Hovedgaden i forbindelse med frivillighedsdagen og byens høstfest, så er det både alvor, men mest for sjov. Over hele landet afholder FDF kredse legedag, og dagen skal være med til at sætte fokus på leg. På legedagen vil vi i FDF Hedehusene gerne vise noget af det frem, som vi er gode til: opfinderi, aktiviteter og leg. Når vi leger, så er det for sjov, men der er også alvor i det, for børn lærer meget om sig selv, fællesskab og samarbejde igennem leg. På dagen skal du blot besøge FDFs bod i frivilligheds området, hvor også legene udgår fra og du kan få alt at vide om det at være FDFer i Hedehusene.

Side 6


Tumlingeweekend

Tumlingeweekend med fjer på – weekendlejr for tumlinge I weekenden den 30. september til den 2. oktober tager tumlingeklassen på tur til Hvalsø. Vi skal være indianere, gå på jagt, lave mad på bål, lege en masse, lave røgsignaler, se underholdning til lejrbålet og have det sjovt. Vi mødes i kredshuset fredag d. 2/9 kl. 19 og er hjemme igen samme sted søndag d. 2/10 kl. 12.30 Vi håber at nogle af jer forældre vil kører os til og fra lejren. Prisen for lejren er kr. 90,- som afleveres sammen med tilmeldingen. Pakkeliste til weekend finder du i kredshuset eller på vores hjemmeside www.fdf.dk/Hedehusene under ’praktisk’.

Side 7


Kontingent

Kontingent 2. halvår 2011 Så er det blevet tid for indbetaling af kontingent for 2. halvår 2011. Bestyrelsen har fastholdt kontingentet på samme niveau som de tidligere år. Kontingentet udgør således 590 kr. for hele 2011. Kontingentet opkræves over 2 gange - i februar og i september. Der ydes søskenderabat. Kontingentet for 2. halvår 2011 udgør således: 1 barn: kr. 295, 2 børn: kr. 530, 3 børn: kr. 780,Af praktiske årsager modtager alle medlemmer et girokort. De familier der har flere børn indmeldt kan nøjes med at benytte det ene girokort, som så påføres de øvrige navne samt beløb. Kontingentet kan også overføres via netbank til kredsens bankkonto i Nordea, reg. Nr. 2283, konto nr. 0283304965 - husk,at angive navn og FDFklasse. Kontingentet bedes indbetalt senest den 15. september 2011. Bestyrelsen lægger stor vægt på, at kontingentet holdes på et niveau hvor alle kan være med. At det har været muligt at fastholde prisen på niveau med de seneste år skyldes, at kredsens medlemmer selv bidrager til kredsens økonomi ved salg af fx kredslodsedler og landslotteri. Kontingentindbetalingen er imidlertid ikke kun et bidrag til kredsensdaglige drift. Kontingentindbetalingen er også dokumentation for medlemsskabet i forhold til bl.a. kommunen. Det kommunale medlemstilskud er meget vigtigt for kredsens økonomi. Der er således flere årsager til, at du skal huske at betale dit kontingent. Med venlig hilsen Bestyrelsen

Side 8


Pilteweekend

Pilteweekend med gang i... 30. september – 2. oktober Så er vi klar med årets sidste Pilteweekend, turen går til Høbjerg Bakkevej 12 D Trørød pr. 2950 Vedbæk, for at komme derop håber vi at en masse søde forældre vil melde sig til at køre for os. Vi mødes i kredshuset kl. 19.00 og er hjemme igen samme sted søndag ca kl. 14.30. På weekenden får du brug for både badetøj og badehåndklæde – din dolk – du får lært lidt om hvordan man laver bål og holder gang i bålet, bare rolig vi skal ikke bruge det hele på samme tid. Vi kan love dig en spændende og lærerig weekend med mange sjove overraskelser, som du ikke bør gå glip af. For at deltage skal du tage tilmeldingen bag i bladet få dine forældre til at udfylde den og så afleverer den til din Pilteleder sammen med 90 kr. Vi vil bede dig om at aflevere din tilmelding senest d. 22. september du vil på mødet inden afgang modtage en liste over en de ting som du bør medbringe på weekenden. Hilsen Piltelederne: Henrik, Patrick, Per, Malene og Jeanette

Side 9


kl. 18.30 - 20.00 Børnehave (5år) + Bhk

Puslinge

Kære Puslinge Denne måned skal stå i naturens tegn… det vil sige at vi skal være en del ude, så derfor er det vigtigt at have tøj på der passer til vejret. Torsdag den 1. september Landslotteri I aften skal vi ud at sælge landslotteri, så der for mødes vi allerede KL. 18 og vi er hjemme igen til kl. 20. Lørdag den 3. september Høstfest Høstfest på Hovedgaden, læs mere herom på en anden side i Blæseren. Torsdag den 8. september Naturmærke 1. del. I aften skal vi være ude i den dejlige natur. Vi skal kigge på fugle, små dyr, buske, træer og planter. Og det som vi ikke når i aften tager vi på næste møde. HUSK TØJ DER PASSER TIL VEJRET. Side 10

Torsdag den 15. september Naturmærke 2. del Vi fortsætter med det vi ikke nåede sidste gang. HUSK TØJ DER PASSER TIL VEJRET. Torsdag den 22. september Kredsmøde Denne aften skal hele kredsen være sammen op det samme tema. Torsdag den 29. september Støbe lys I aften skal vi se en lille kort dvd, og bagefter skal vi ud og støbe lys. Husk tøj der passer til vejret. Fredag den 30. september til søndag den 2. oktober Klasseweekend Du vil i løbet af denne måned få mere af vide herom. Vi glæder os til at se dig Hilsen Tina, Laila, Bethina og Nicklas.


Tumlinge Kære Tumlinge Så kom vi i gang igen efter sommerferien og der er meget vi gerne vil nå inden det bliver mørkt og koldt igen. Vi skal starte på bål- og dolkemærkerne, udforske naturen og så skal vi på weekendlejr med en hel flok indianere. Vi glæder os til at se dig Mange hilsner fra Rune, Caroline, Stine, Søren og Tine I september mødes vi følgende dage Torsdag den 1. september Lodseddelsalg. I aften mødes vi kl. 18 for vi skal nå at sælge en masse lodsedler. Vi slutter kl. 20. Torsdag den 8. september Vi pakker naturvognen og går til søen for at finde ud af hvad der lever i vandet. Gummistøvler er en god idé i aften.

kl. 18.30 - 20.00 1. klasse + 2. klasse

Torsdag den 15. september I aften skal de nye 1. tumlinge starte på dolkemærket. Hvis du har en dolk må du gerne tage den med i aften. 2. tumlingene skal lave bål, så vi er rigtig gode til vores weekendlejr. Torsdag den 22. september Kredsmøde. Alle klasser holder møde sammen. Der står mere i starten af blæseren. Torsdag den 29. september Forberedelse til tumlingeweekend Vi skal lave indianerøkser og buer som vi skal bruge på weekenden i morgen.

Fredag d. 30. september til søndag d. 2. oktober Tumlingeweekend Læs indbydelsen her i blæseren og husk at tilmelde dig.

Side 11


kl. 18.30 - 20.00 Alder: 3. klasse + 4. klasse

Pilte

Kære Pilte Nu er vi kommet i gang med den nye FDF sæson vi har fået en masse ny Pilte i vores hyggelige Pilelokale så nu er der blevet trangt. I denne måned skal vi både være sælgere – kanon byggere – lave gu med æbler og så skal vi da ikke glemme at vi skal på weekend kun os Pilte Husk at tilmelde dig. Torsdag den 1. september Bemærk ændret mødetid 18.00 – 20.00 I dag skal vi hurtigt af sted for vi skal ud og sælge landslotteri. Jo flere lodsedler vi får solgt allerede i dag jo mindre skal vi sælge senere. Vi håber at alle forældre vil bakke deres Pilte op når de skal sælge lodsedler derhjemme, pengene fra salget kommer jo os alle til gode. Torsdag den 8. september I dag tager vi fat på det første af 2 kanonmøder. Vi skal i gang med at lave rygende kanoner – bøsser der kan Side 12

slange sig –vandende raketter – og mange andre kanon sjove ting. Torsdag den 15. september Vi fortsætter vores kanon møde fra sidst og i dag skal vi meget gerne ud i byparken og skyde det hele af, som var det nytårsaften…….. Torsdag den 22. september I dag skal vi holde kredsmøde, hvilket betyder at vi skal være sammen med alle de andre klasser, og mon ikke det hele kommer til at handle om en lille frugt der lige i øjeblikket hænger på træerne i massevis og som både kan være røde gule eller grønne ja rigtig gætte der er gået ævler i mødet, kom og vær med Torsdag den 29. september I FDF er der noget der hedder pionering – hvad mon det er? kan det spises? Kan man gøre det derhjemme ? kom til møde og få svar på alle disse spørgsmål. Weekend den 30. til 2. Pilteweekend se side 7.


kl. 18.30 - 20.30 5. klasse + 6. klasse

kl. 18.30 - 20.30 Væbnere/Seniorvæbnere7. klasse + 8. klasse

Kære Væbnere & Seniorvæbnere!

niorvæbnere får deres egne møder.

Så starter september og vi skal af sted på efterårets første weekendtur. Det bliver kanon sjovt, så kom og vær med d. 30/9 – 2/10 hvor vi skal mødes med mange af de andre væbnere og seniorvæbnere, som vi var på Landslejr sammen med. Vi skal nemlig deltage i O!O (Out In October) som er et særligt spændende tilbud til jer.

Torsdag den 1. september kl. 18.00 – 20.00 I aften skal du huske din cykel, din skjorte og dit gode humør. Vi skal sælge lodsedler for FDF Landslotteri, så vi kan tjene lidt penge til vores FDF aktiviteter.

I denne måned starter vi med nogle klasseopdelte aktiviteter, hvor væbnere og se-

Torsdag den 8. september I aften byder vi rigtigt velkommen til de nye væbnere, så vi har derfor kigget lidt i legedatabasen og fundet nogle alternative udfordringer frem til jer.

Side 13


kl. 18.30 - 20.30 5. klasse + 6. klasse

kl. 18.30 - 20.30 Væbnere/Seniorvæbnere7. klasse + 8. klasse

Torsdag den 15. september Denne gang deler vi klassen op, så væbnerne skal bygge med reb og rafter, mens seniorvæbnerne skal bygge med sav og skruemaskine. Det er vigtigt at alle seniorvæbnerne møder op denne aften da vores byggeprojekt skal bruges på O!O. Torsdag den 22. september Kredsaften med skøre aktiviteter på tværs af klasserne – be there or be square – sjovt bliver det i hvert tilfælde. Torsdag den 29. september Vi fortsætter med byggeproSide 14 jekterne fra d. 15/9. Igen er

det vigtigt at alle seniorvæbnerne er der, så de kan få gjort deres projekt færdigt. Ellers kan det ikke nå med på O!O i weekenden. Fredag den 30. september til søndag den 2. oktober Så skal vi på O!O og det er bare toppen. En hel weekend med væbner og seniorvæbnerhygge. Se mere i indbydelsen og på www.outinoctober.dk Husk at melde afbud, hvis du ikke kan komme en aften. Vel mødt Sebastian, Stefan, Michael,Ejnar


Tilmelding

Tilmelding til Pilteweekend med bad og bål:

Navn(e): Adresse: Telefonnummer: Cpr. nr:

......................................................... ......................................................... ......................................................... ......................................................... .........................................................

Kan kører fredag med plads til __ børn

Kan kører søndag med plads til __ børn Kommentar:

Side 15


Annoncer

Flügger Farver v/Lindeberg & Dalkvist I/S

Hovedgaden 427 • 2640 Hedehusene Tlf.: 4655 5157 Åbent ma-fr 10-17.30 – lø 9-14

Anytime Hovedgaden 496 2640 Hedehusene Tlf. 46 56 00 25

Fløng El & Service Alt El-arbejde udføres! V/Aut. El-installatør Henrik Rishøj Olsen

Side 16

Tlf. 4659 8171


Tilmelding

Tilmelding til Tumlinge weekend med fjer på:

Navn(e): Adresse: Telefonnummer: Cpr. nr:

......................................................... ......................................................... ......................................................... ......................................................... .........................................................

Kan kører fredag med plads til __ børn

Kan kører søndag med plads til __ børn Kommentar:

Side 17


Annoncer

Vesterkøb 39 · 2640 Hedehusene Tlf: 4656 1401 Åbent: mandag - fredag 900-2000 · lørdag 900-1800 Åbent hver første og sidste søndag 1000-1600

Pinnerup’s Eftf. Hovedgaden 512, Hedehusene Tlf. 4656 0902 - Fax 4656 0303

PW Malerservice APS

- Godt på vej

Peer Wielstrøm Hovmarken 34 2640 Hedehusene 50 98 82 42 p.wielstroem@mail.dk

Malermester

Vi fremstiller alle former for tryksager Ring og få et godt tilbud fra Danmarks grønne trykkeri....

Åbningstider: Mandag - Fredag 9:00 - 20:00 Lørdag 8:00 - 18:00 Første og sidste søndag i måneden 10:00 - 17:00 Tlf. 46 59 46 53

Hedevej 1 • Fløng 2640 Hedehusene

Side 18

prinfoholbækhedehusene-køge® - ét komplet grafisk hus

Akacievej 10 · 2640 Hedehusene · Tlf. 46 56 02 13 · Fax 46 56 05 37 ct@prinfohh.dk · www.prinfohh.dk Svanemærket · Godkendt SKI leverandør · ISO 14001 miljøcertificeret · EMAS registreret · FSC - certificeret


Adresser FDF Hedehusene Charlottegårdsvej 2B, 2640 Hedehusene Formand Gregers Holse, Lilleager 18 Kasserer Peter Hansen, Jernalderen 15 Lederrepræsentant Søren Pedersen, Nordvang 2 Seniorrepræsentant Patrick Holse, Lilleager 18 Forældre repræsentant Henrik Olsen Månebakken 29 Forældre repræsentant Niels Håkansson Reerslevvej 53 Kredsleder Jeanette Larsen, Topager 8

46 56 24 42 46 56 24 64 46 55 58 41 46 56 24 42 46 59 81 71 46 56 41 72 46 56 05 10

Puslinge

Bethina Dahlstrøm, Fløng Byvej 35 Laila Knudsen Charlotteager 74, st. th Tina Larsen, Bomager 7

22 55 23 70 46 56 50 82 30 36 01 21

Tumlinge

Tine Pedersen, Nordvang 2 Søren Pedersen, Nordvang 2

46 55 58 41 46 55 58 41

Pilte

Jeanette Larsen, Topager 8 Henrik Rolf, Lyngmosen 8A Per Jensen Fredriksvej 2

46 56 05 10 46 55 14 91 46 59 06 17

Væbnere Seniorvæbnere

Ejnar Fischer Rigelsen, Stenmøllen 53 Stefan Hvitfelt Rasmussen Michael Ørsted

60 82 14 32 26 84 59 88 29 16 02 81

Seniorer

Mikkel Madsen, Vangedevej 228 3 tv 2870 Dyssegård

61 36 32 30

Familieudvalg FDF Butikken

Susanne Holse, Lilleager 18 Jørgen Mathiesen, Digeager 18

46 56 24 42 46 56 33 29

Tilsyn med FDF-huset

Søren Pedersen, Nordvang 2

46 55 58 41

Weekend-hytte Udlejning

Fjordhytten Frederiksborgvej 420 C, 4000 Roskilde www.Fjordhytten.dk Henrik Rolf, Lyngmosen 8A

46 55 14 91

FDF BUTIKKEN Åben i kredshuset hver torsdag fra kl. 18 til kl. 19 Uden for åbningstid kan varer bestilles på 46 56 33 29 eller mail jmath@post11.tele.dk

BONG Bjørnbak A/S Baldersbuen 2 Postboks 179 2640 Hedehusene

Telefon 46 56 55 55 post@bong.dkSide 19 www.bong.dk


Følgende ønskes hjertelig tillykke med fødselsdagen i september:

1. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 12.

Mathias Lund Olsen Sara Ørsted Malene Marie Elsgart Johann Vive Nadja Dinesen Gabriella Schlein Alexander Wismann Cecilie Lundahl Jensen

16. 19. 23. 24.

Minik Markussen Sebastian Daleng Emilie Fog Christansen Emma Stenholdt Frederiksen

27.

Elisabeth Engelsborg Skotte

Følgende bydes velkommen i FDF Hedehusene:

Sofie Knudsen

Pusling

Shanice Sae-Gao

Tumling

Malou Nielsen

Tumling

Josephine Andersen

Tumling

Melissa Nielsen

Væbner

Vi håber du får en masse rigitg gode FDF oplevelser.

Blæseren september 2011  

Medlemsblad for FDF Hedehusene