Page 1

Landsforbundet indbyder til kursus i FDF Morten Albæk holder foredrag

Bliv klædt på til bestyrelses­ arbejdet

Find ud af hvad FDF er – for forældre

ll æ f n y s ud syn n e g

Lær at lave forkyndelse der rykker

ka s s e

b

Gør skoven usikker på mountainbike

Lederuddannelse

med ambitioner 27.-29. april 2012

Bliv klogere på projektstyring

Se videopræsentation af hver gruppe, lavet af instruktørerne på: FDF.dk/GUF

Dato/sted  GUF finder sted d. 27.-29. april 2012 på FDF Fri-

Fælles-  Der er mulighed for fællestransport fra Skanderborg transport Station fredag d. 27.april 19.30.

luftscenter Sletten

Lær om professionel ledelse

Bussen kører fra Sletten til Skanderborg station søndag d. 29.april kl.14.15.

Pris  Prisen er 1.131 kr. ved overnatning udenfor. Hvis

du ønsker at sove indenfor er prisen 1.231 kr. De indendørs sovepladser fordeles således, at der tages hensyn til særlige behov, men dernæst efter først-til-mølle-princippet. Transport er inkluderet i begge priser jf. FDFs gældende kursusregler.

som tilbyder et spændende program fyldt med leg og sjov. Det er gratis at medbringe børn, men du skal selv sørge for transporten. Der kan ikke købes sengeplads til børn. Hvis du selv sover inde, kan du medbringe liggeunderlag/rejseseng til børnene. Men de vil elske at sove i telt med dig

Tilmelding Tilmelding foregår via fdf.dk/kurser Husk at oprette en brugerprofil inde på FDF-portalen før tilmelding, hvis du ikke allerede er oprettet. Tilmelding skal ske senest d. 4. april 2012. Senest 1 uge efter fristen vil du modtage en mail med praktiske informationer.

Børne-  Tag gerne dine børn med på GUF-kurset. Børn melpasning lem 0-12 år passes af kompetente børnepassere,

Kursus- Forbundssekretær Mette la Cour (LD5) leder landsdel5@FDF.dk – tlf: 41 73 11 85


Program Fredag

lørdag

søndag

19:30 – 20:30 Indkvartering 20:30 Velkomst 20:45 Fælles event 21:45 – 22.30 Gruppetid m. aftenkaffe 22:30 Aftenandagt Derefter hygge og forskellige tilbud

8:00 – 8:45 Morgenmad 9:00 Morgenandagt 9:30 – 12:30 1. modul 12:30 – 13:30 Frokost 13:30 – 14:30 Siesta m. infoboder fra forskellige FDF-udvalg 14:30 – 18:00 2. modul 18:00 – 19:00 Aftensmad 19:30 – 21:00 Foredrag v. Morten Albæk, marketingdirektør ved Vestas (børnegruppen har åben samtidig) 21:00 Aftenandagt 21:15 Aftenkaffe 21:30 Frivillige aftentilbud

8:00 – 8:45 Morgenmad 9:00 Morgenandagt 9:30 – 12:30 3. modul 12:30 – 13:00 Rengøring og tjanser 13:00 – 14:00 Frokost og farvel og tak for denne gang 14:15 Fællestransport afgang

Grupper Inspiration til nye og erfarne klasseledere 1

Ny leder i FDF

Peter Jeppesen kan skrive mange ting på sit CV: Kredsleder, forbundssekretær, centerleder, kontorchef, og kredsstarter. Han har derfor et indgående kendskab til FDF, som han i denne gruppe vil dele med deltagerne. Du vil få kendskab til og forståelse for FDFs formål, viden om og praktisk erfaring med planlægning af klassemøder, og mulighed for at udveksle erfaringer og frustrationer med andre nye ledere. Målgruppe: Ledere der ikke er vokset op i FDF eller som savner et overblik over forbundet.

2 Den hemmelige hule – friluftsliv for puslinge og tumlinge Vælger du denne børnegruppe, skal du vælge enten gruppe A, B eller C som dit første modul lørdag formiddag. I denne gruppen giver Majken Østergaard, pædagog, medlem af FDFs friluftsudvalg og studerende i friluftsliv på Friluftscenter Karpenhøj, dig et indblik i friluftslivets kvaliteter set med en pædagogisk vinkel. I gruppen får du virkemidler til at gøre friluftsliv for børn enkelt og håndterbart. Vi skal ud over den ”friluftsforskrækkelse”, som ofte kan være en barriere for at lave friluftsliv i kredsen, og du får konkrete aktiviteter med hjem. Målgruppe: Puslinge-, tumlinge- og pilteledere

4 Seniorlederen vs. Senioren og Seniorvæbneren Vælger du denne børnegruppe, skal du vælge enten gruppe A, B eller C som dit første modul lørdag formiddag. Esben Shane og Peter Burkal er henholdsvis stifter, formand og kredsleder i den københavnske kreds for unge, U-net. I denne gruppe præsenterer de U-nets specielle leder- og børnetypemodel. Der arbejdes også med kommunikation, diktatur eller demokrati, erfaringsudveksling og aktiviteter for målgruppen. Efter et kursus i denne gruppe har du fået inspiration til at være den leder, du gerne vil være, og du er motiveret til at møde og arbejde med de unge i din kreds. Målgruppe: Nye som gamle senior- og seniorledere

A

Børn med specielle behov

Brian Tjørnelund er afdelingsleder på en specialinstitution og familieterapeut og har derfor kendskab til arbejdet med børn med specielle behov. Brian er tidligere medlem af FDF, og gruppen vil have fokus på, hvordan vi bedst muligt kan inkludere børnene i det ugentlige FDFmøde – både med og uden diagnoser. Dette modul kan kun vælges, hvis du er deltager i en af børneledergrupperne

3 Pilte- og væbnerledere, der kan og vil mere

B Forkyndelse for børn

Vælger du denne børnegruppe, skal du vælge enten gruppe A, B eller C som dit første modul lørdag formiddag. I denne gruppe vil du blive præsenteret for både nye og klassiske aktiviteter til pilte og væbnere. Vi skal arbejde med både ude og inde aktiviteter, og du vil komme hjem med masser af ideer til sæsonplanen for næste år. Målgruppe: Pilte- og væbnerledere

Jakob Rönnow er pilteleder og præst. Han har bl.a. skrevet ”Fortællinger om Gud og hvermand”, og han vil lede denne gruppe hen mod, hvordan forkyndelse kan gøres spændende og vedkommende for børn. Der arbejdes på en festlig måde med, hvad vi som kristne egentlig tror på – og ikke tror på. Dette modul kan kun vælges, hvis du er deltager i en af børneledergrupperne


C Hvem bestemmer om mødet bliver godt? Jacob Thorning er erfaren FDFer, efterskoleforstander og har tidligere undervist i bl.a. pædagogik på Silkeborg Højskole. Han vil i denne gruppe give nogle bud på, hvordan det enkelte FDF-møde gøres til et godt møde. Det er nemlig ikke kun aktiviteterne, som afgør om børnene går opløftet hjem fra mødet. Det handler i lige så høj grad om, hvordan vi som voksne skaber de rigtige rammer. Dette modul kan kun vælges, hvis du er deltager i en af børneledergrupperne

Start nye aktiviteter i kredsen 5

Ud med teknik

En af folkene bag Korsets Gåde, Lars Sørensen, underviser deltagerne i denne gruppe i anvendelsen af nutidens teknologi til aktiviteter i naturen. I gruppen arbejdes der primært med smartphones og de funktioner og muligheder som de tilbyder, herunder applikationer, GPS og internet. Målgruppe: Ledere, som ikke er bange for at anvende ny teknologi

6 Naturværkstedet Erik og Kisser Kaae har i utallige år udfoldet deres passion og talent for håndværk sammen med børn i FDF. I denne gruppe vil du afprøve forskellige håndværksaktiviteter, som du kan bruge hjemme i kredsen efterfølgende. Målgruppe: Ledere

Nødvendig viden 7

12 timers førstehjælps kursus

Marie Tranholm, førstehjælpsinstruktør og førstehjælpsassistent hos Event Safety, tilbyder et 12 timers førstehjælpskursus. Kurset indeholder: Livreddende førstehjælp, hjerte-lunge redning, førstehjælp ved tilskadekomst og førstehjælp ved sygdomme Da der ikke helt er 12 undervisningstimer på kurset, må der forventes en anelse udvidet gruppetid. Målgruppe: Alle

8

Kredshjemmeside og CARLA

Du har hørt om FDFs medlemssystem, men aldrig været logget ind. Kredsen har bestilt ny hjemmeside på KredsCMS uden at være kommet i gang. Nu er chancen her for den totale nybegynder. FDFs projektleder på CARLA og kredsCMS, Jimmy Damsgaard, guider dig igennem både CARLA og kredsCMS: Lørdag formiddag kommer du i gang med Carla, og om eftermiddagen bliver du introduceret til KredsCMS. Søndag er der tid til at arbejde med kredsens egne data med adgang til hjælp. Efter kurset mestrer du de grundlæggende funktioner i de to systemer. Målgruppe: Ledere, der aldrig har været logget ind

9 God ledelse i frivillige organisationer Ulla Visbech gentager succesen fra forrige GUF, hvor denne gruppe var den absolut mest populære. Ulla er tidligere kredsleder og nu uddannelsesleder på University College Syddanmark. Denne gruppe giver et unikt indblik i, hvordan du, som kredsleder, bedst muligt leder frivillige i din kreds. Denne gruppe henvender sig udelukkende og udvalgsmedlemmer. Målgruppe: Kredsledere og udvalgsmedlemmer.

10 Projekt-styring og ledelse Som kredsleder eller udvalgsmedlem får du i denne gruppe en enestående chance for at tilegne dig kompetencer udi styring og ledelse af projekter på kreds-, netværks- og landsdelsplan. Chris Krogsøe Mienert, pædagogisk udviklingskonsulent og projektleder på Universy College Syddanmark, vil sammen med FDFs generalsekretær, Ulrich Piltoft, præsentere dig for en række brugbare værktøjer og fif, som kan kvalificere dit arbejde med projekter. Målgruppe: Kredsledere, medlemmer af landsdelsledelser og udvalgsmedlemmer

11 Bestyrelsesarbejdet i kredsen Roan H. Pedersen er tidligere kasserer i FDFs Hovedbestyrelse, medlem og kredskasserer i FDF Kibæk gennem mange år. I denne gruppe bliver du klædt på til bestyrelsesarbejdet i FDF. Du får værktøjer med hjem til at forbedre kredsens økonomi og til at gøre bestyrelsesmøderne mere effektive. Gruppen varer kun lørdag. Målgruppe: Bestyrelsesmedlemmer

Personlig udfordring 12 Mountainbike Uddannet mountainbikeinstruktør og medlem af FDF friluftsudvalget Benjamin Bjerg Pedersen vil i denne gruppe undervise i grundlæggende kendskab til, hvordan man kører på mountainbike i skoven. Du vil blandt andet lære de mest basale køreteknikker, som bremse og svingteknik. Ligeledes vil vi prøve at udfordre hinandens balanceevne gennem leg på cyklen, så vi derved kan blive endnu dygtigere til at køre på mountainbike. Efter kurset vil du være klædt på til at tage dine væbnere eller seniorer med i skoven på mountainbike. Du behøves ikke at medbringe mountainbike for at deltage i denne gruppe. Målgruppe: Væbner-/Seniorledere og ledere der har lyst til at tilføje et nyt element til deres ”frilufts-CV”

13 Challengers Martin Bruun Jensen og Stine Høy Just, som begge har erfaring fra både militæret og udfordringsgrupper på Seniorkursus Sletten, vil i denne gruppe sætte fokus på gruppedynamik, pædagogik, stresshåndtering og motivation. Du vil komme hjem med større forståelse for, hvordan en gruppe fungerer, og hvordan en gruppe kan forbedre - og forværre - en situation. Gruppen er for teamplayeren, der vil lærer mere som sig selv. Målgruppe: Ledere, som vil udfordres!


14 Træklatring – Master Class! Mikkel Overgaard, Tobias Bartholdy, Ulrik Landberg Stephansen og Martin Boier Pedersen er alle instruktører og eksaminatorer i træklatring. I denne gruppe tilbyder de træning i det, du og din makker har lært på kurserne, mulighed for at stille spørgsmål til og blive udfordret af instruktørerne. Du vil blive stillet nye udfordringer og kommer til at lære tricks, der ligger udenfor det almindelige kursuspensum. Medbring gerne dit eget grej, og tilmeld dig sammen med din klatremakker. Målgruppe: Folk med min. begynderkursus i træklatring og som har trænet derhjemme efterfølgende. Du skal tilmeldes med en klatremakker.

Musik i FDF 15 Gospel I denne gruppe får du en musikalsk oplevelse inden for gospelgenren. Du får glæde, energi og indblik i gospel - og måske får du lyst til at synge gospel hjemme i kredsen. Få luftet sangstemmen og mærk fællesskabet. Målgruppe: Sangglade ledere

16 Tingeling og hipla-hopla

Start nye projekter i kredsen 18 Ud i den store verden Rasmus Bach Ottosen, medlem af FDFs internationale udvalg, vil i denne gruppe komme med gode ideer til, hvordan man kan arbejde med det internationale i kredsen. Der vil være fokus på kulturmødet, og du vil komme hjem med værktøjer og aktiviteter, som kan bruges til at sætte et internationalt pift på de ugentlige klassemøder. Derudover får du et større indblik i, hvad internationalt arbejde er i FDF. Målgruppe: Ledere

19 Forkyndelse, der rykker I denne gruppe kommer Finn Andsbjerg Larsen, leder af Folkekirkens Konfirmandcenter og Maria Krogsøe Mienert, tidligere ungdomspræst i Esbjerg og medlem af styregruppen bag www.detmedgud.dk, med fif til forkyndelse, der rykker. Kom og få gode ideer til forkyndelsen i kredsen og bliv klædt bedre på til at tage fat på livets store spørgsmål sammen med børn og unge. Målgruppe: Ledere

Marie Egedal Christensen, medlem af FDFs landskor, og Karen Høg Madsen studerer begge musikpædagogik og sang på musikkonservatoriet og giver i denne gruppe inspiration til en sjov musikaften i kredshuset. Der vil laves enkle øvelser med rytme, sang og bevægelse og blive vist, hvordan de kan udvikles til at være for såvel puslinge som for væbnere. March & Lejr vil ikke blive brugt så meget, men mere andre former for sang og rytmik; læring igennem leg. På trods af manglende nodekendskab og instrumenter kan Du sagtens være med! Det er ikke nødvendigt med instrumenter i kredshuset eller nodekendskab. Målgruppe: Musikglade FDFere

20 Grundlæggende pionering

17 Tambur instruktøruddannelses­ forløb

Forældre i FDF

I denne gruppe vil Anette Lynghøj sætte fokus på musikundervisning i FDF. Anette er en erfaren sangerinde, producer, dirigent og musiker, der spiller både klaveret, bas, fløjte, guitar og trommer. I gruppen får du de værktøjer, du har behov for, for at kunne undervise i musik i kredsen. Weekenden er delt op i tre forskellige undervisningsmoduler: Undervisningsteknik, sammenspilsledelse og nodeteori/rytmeteori. Gruppen tager udgangspunkt i tamburkorpsmusikken, men kan også vælges af andre musikinstruktører. Målgruppe: Tamburkorps - men andre musikinteresserede er også velkomne

Du kan bygge næsten alt af reb og rafter – kun fantasien sætter grænser. Det forudsætter bare, at du kan binde besnøringer der holder, og at konstruktionerne er stabile. Niels Johannesen vil i denne gruppe lærer dig, hvordan de to forudsætninger opfyldes: Der startes med pælestikket og fortsættes over forskellige besnøringer til bygning af diverse mindre konstruktioner. Efter kurset vil du nemt kunne instruere et hold i at bygge de konstruktioner, der er nødvendige for at kunne tage de nye pionermærker. Målgruppe: Dig, som gerne vil lære at bygge med reb og rafter

21 FDF; Forældre, Der Forstår Mangeårige medlemmer og kredsledere, Morten G. Jespersen og Jonas Maibom Pedersen giver her forældre en chance for at forstå, hvad børnene mener, når de fortæller om puslinge, tumlinge, GUF, SKUM, Djeoo, lejrbål, pionering, røgvender, rafteforlænger og fedtfælde. Der bliver kigget på og afprøvet et væld af gode FDF-oplevelser. Efter en weekend i denne gruppe er du klogere på, hvorfor dit barn går til verdens bedste fritidsaktivitet. Målgruppe: Forældre, som har børn i FDF og godt kunne tænke sig at vide mere.

Brugerønsker 22 Synes du, der mangler noget? Hvis du synes, der mangler en gruppe, kan du foreslå den på FDF.dk/ GUF. Det er også der, man kan stemme på de grupper, der bliver foreslået. Hvis der kommer mange ønsker om en gruppe, vil den blive oprettet, så vidt det er muligt. Du kan dog roligt tilmelde dig allerede. Hvis der bliver oprettet flere grupper efter din tilmelding, vil du få besked herom og mulighed for at vælge dem. Målgruppe: Dig!

Indbydelse GUF forår 2012  

kursus for ledere