Page 1

Tørdi nevennert agepånat l øb? Nat ur enkanneml i ggi v emangeopl ev el s er IF DFBa l l e r u pl ær e rma na tf ær de si n a t u r e n . Bå dede nh y g g e l i g es k ov t u rom da g e nogde tu h y g g e l i g en a t l øb . Hv i sdue rf y l dt5å r , s åk om ogp r øv . Må s k ee rde tn og e tf ordi g . Duk a nl æs eme r eom osp åf df bal l er up. dke l l e rk on t a k t eosp åi nf o@f df bal l er up. dk

Mosevej13,2750 Bal l er up -Inf o@f df bal l er up. dk


FDF-plakat-2011-natloeb  

Naturenkannemliggivemangeoplevelser Mosevej13,2750 Ballerup -Info@fdf-ballerup.dk IFDFBalleruplærermanatfærdes inaturen. Bådedenhyggeligesko...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you