Page 1

FDA ORIENTERING Tidsskrift for f忙llesantenneanl忙g 路 Nr. 3 路 juni 2010

BRUGERNE KAN SELV


Indhold nr. 3 ·juni 2010 · 28. årgang

Bøgehus · Annebergparken 21 · 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 96 17 00 · Fax 59 96 17 17 · E-mail: fda@fda.dk · Internet: www.fda.dk Telefontid: Mandag-torsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-14

Lederen: Det er en spændende tid............................................................ 3 Tema: Flere brugere overtager deres kabel-tv net..................................... 4-8 Brugerejede fibernet breder sig i England................................................. 10 Svendborg vil selv spejle tv-kanalerne...................................................... 12 Stillingskrig om Viasat-kanalerne i Aabybro............................................. 13 Udmeldt medlem vil have penge med sig................................................. 14 Antenneforening pålagt at betale til højvandsdige................................... 15 Større areal til FDA Messen...................................................................... 16 Medieforliget baner vej for mere hd-tv og DAB radio............................... 17-19 Bredbånd på vej på telefonnettet............................................................. 20 Videnskabsministeren satser på mobilt bredbånd..................................... 21 Canal+ vil lave flere nordiske tv-kanaler.................................................. 23 Fodbold-vm fortæller om udbredelsen af hd-tv......................................... 25 Seerne får lettere ved at være med i direkte tv......................................... 26 Ny Discovery-kanal og Aktivitetskalender................................................. 27 DVB-T2 og DVB-C2 er på vej..................................................................... 28 Hjemmets eget fællesantenneanlæg......................................................... 29 Afskærmning er vigtig i kabel-tv............................................................... 30

FDAORIENTERING Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er trykt i 2.650 ekspl. og udgivet den 18. juni 2010. Eftertryk tilladt med angivelse af kilde. I redaktionen: Mogens Lorentsen, ansv. Redaktør (molo), Poul Juul (pj), Lars J. Knudsen (ljk), Carsten Pedersen (cp) og Allan Jusjong (aj). Foto i dette nummer: Fredrik Arff, Claus Kristensen, Mogens Lorentsen, Henning H. Madsen, Tommy Græsborg Nielsen og Martin Mydtskov Rønne m.fl. Deadline for indlevering af redaktionel tekst: Nr. 4: Onsdag den 11. august 2010 Indlæg til FDA orientering sendes til: Redaktør Mogens Lorentsen Fresiavej 9, 9800 Hjørring tlf. 98 92 39 15 E-mail: redaktion@fda.dk Skriver du på PC, så send teksten i en mail til redaktion@fda.dk. Medsend gerne illustrationer.

2   FDA Orientering 3 /2010

Abonnement: Sendes gratis til bestyrelsesmedlemmer i antenneanlæg, der er medlem af FDA. Andre interesserede kan tegne abonnement incl. forsendelse: DK-abonnement 2010: kr. 925. EU-abonnement 2010: kr. 1.150. Udvidet abonnement 2010 (inkl. FDAs kanaloversigt): kr. 3.995. Kan tegnes af installatører og rådgivere tilknyttet AFO. De angivne priser er ekskl. moms Kontakt: Tina Boye, FDAs sekretariat.

FDASEKRETARIAT Tina Boye Sekretariatsleder Tlf. 59 96 17 04 E-mail: tina@fda.dk

Lisa Rimstad Jacobsen Projektleder Tlf. 59 96 17 19 E-mail: lisa@fda.dk

Trine Bechmann Christensen Tlf. 59 96 17 03 E-mail: trine@fda.dk

Ulla Graversen Gruppeleder Tlf. 59 96 17 06 E-mail: ulla@fda.dk

Svend Hansen Tlf. 59 96 17 18 E-mail: svend@fda.dk

Annoncer og distribution: Kontakt: Tina Boye, FDAs sekretariat. Distribution af nr. 4: Fredag den 10. september 2010. Forsiden: Assentoft Øst kobles om til en fiberforbindelse. Se siderne 4-8 om brugerejede kabelnet på Djursland. Det lille foto viser en sender, som kan levere bredbånd på f.eks. et bytorv. Den kommer fra et firma, som også tilbyder små fællesantenneanlæg til hjemmet, se side 28. Sats, repro og tryk: CENTERTRYK A/S. Postbox 259, 4300 Holbæk E-mail: tokj@centertryk.dk ISSN nr. 0903-2169

Winnie Graversen Tlf. 59 96 17 01 E-mail: winnie@fda.dk

Bente Ellekær Hansen Tlf. 59 96 17 02 E-mail: bente@fda.dk


Det er en spændende tid LEDEREN ved Poul Juul, landsformand for FDA

Poul Juul.

Fire televirksomheder erhvervede i maj licenser til 2.500 MHz-båndet til mobilt bredbånd kaldet 4G eller LTE, som sættes i drift i 2011. Dets forholdsvis korte rækkevidde vil begrænse anvendeligheden til byområder. IT- og Telestyrelsen har varslet, at antenneforeninger og andre kabel-tv distributører fremover skal dele 800 MHz-båndet med mobilt bredbånd. Disse frekvenser kan række ud over byområderne. Det undersøges stadig, om det er forsvarligt, at 800 MHz-båndet fortsat anvendes til kabel-tv. Problemerne ligger især i tunere og tilslutningskabler. På en konference i april forsøgte fiberselskaberne endnu en gang at overbevise politikere og offentlighed om, at fiber til alle danske hjem er nødvendigt. På en anden konference afholdt af Dansk Industri og Dansk Erhverv og med deltagelse fra regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, blev det slået fast, at fiber til hjemmene er en unødvendig luksus, som ikke bliver udbredt de næste 10 år, hvis brugerne selv skal betale, men som mange vil sige ja tak til, hvis andre betaler. Når man er på farten, bliver det nye mobile bredbånd et glimrende supplement til de kabler, som fortsat vil være den vigtigste forsyningskilde med bredbånd til hjemmene. FDA anbefaler lige som regeringens Højhastighedskomite, at kablerne i 2013 skal kunne levere bredbånd på 50 Mbit/s. Formentlig vil 100 Mbit/s være tilstrækkeligt i år 2020. Men ellers vil nye tekniske muligheder til den tid sætte coaxkablerne i stand til at transmittere højere hastigheder.

Et smallere medieforlig Der kom ikke et bredt medieforlig, men en

smal ”Mediepolitisk aftale for 2011-14”. En vigtig nyhed er, at forbrugerne skal kunne købe programmer enkeltvis udover de kendte tv-pakker. FDA har længe ønsket, at antenneanlæggene skulle kunne købe tv-kanaler enkeltvis og sælge dem videre til deres brugere. Vi skal levere det, brugerne ønsker og ikke tjene penge på at sælge så mange kanaler som muligt. Et regeringsudvalg skal nu undersøge, hvordan det kan lade sig gøre. FDA ønsker at medvirke i et sådant udvalg. Man kan jo starte med at undersøge, hvorfor krav om mere fri konkurrence har medført, at man i dag skal abonnere på fem kanaler for at se superligafodbold og tre kanaler for at se fodbold VM. Must carry, som er statens krav til minimal, digital distribution i antenneanlæg, udvides med DR K og DR Ramasjang. Det er FDA tilfreds med. Forbrugerne skal kunne se alle de kanaler, de betaler via medielicensen. Folketingskanalen bliver også must carry.

Konkurrence velkommen Politikerne ønsker, at forbrugerne skal stilles frit i valg af leverandør. Derfor har de besluttet, at alle gældende krav i lokalplaner om tilslutningspligt skal afskaffes. Der kan ikke i lokalplaner oprettes ny tilslutningspligt, og forbrugerne skal kunne frigøre sig fra eksisterende bindinger. FDA er sikker på, at brugerejede antenneanlæg kan klare sig på markedsvilkår. Derfor har vi heller ikke brug for tilslutningspligt. FDA er tilfreds med, at der kommer overgangsordninger, der sikrer, at antenneanlæg ikke kommer i økonomisk klemme. Kampen mod tilslutningspligten er en mærkesag for fiberselskaberne, som har set den som en hindring for deres succes. Medieaftalen angiver, at fjernelse af tilslutningspligten skal øge konkurrencen. FDA ønsker også fri konkurrence, også at det mobile bredbånd vil øge konkurrencen. Men politikerne tillader stadig, at fiberselskaberne tager milliarder af kroner op af fede fonde, som forbrugerne har finansieret via overbetaling for el. Det er hverken fri eller fair konkurrence, og det har de politiske partier igen valgt at overse.

Leverandører til salg Stofa er til salg. Moderselskabet TeliaSonera forhandler til flere sider. Både fiberselskaberne og Telenor siges at være potentielle købere. Uansat hvem der køber Stofa, må det forventes at medføre ændringer på vores marked. YouSee bliver nok også sat til salg inden længe - sammen med moderselskabet TDC. IT- og Telestyrelsen fortsætter arbejdet med at frigive og regulere adgangen til internet via YouSee’s coaxkabler. Det kommer i høj grad til at berøre antenneforeningerne. Der er således stadig mange udfordringer til antenneforeningerne. Er vi beredt til det?

Vi skal tale mere sammen Nogle foreninger er stadig ”AF Classic” ”de frie” antenneanlæg, som selv nedtager kanaler fra parabol eller antenne eller får dem leveret over fiber. Andre køber tv-kanaler eller tv-pakker hos Stofa, YouSee eller Canal Digital. Er denne spredning en svaghed, som nogen påstår? Det kan det være, hvis vi ikke taler sammen og udveksler erfaringer. Men det kan også være en styrke. Den vigtigste grund til stadig at opretholde en antenneforening er, at man bevarer valgfriheden. Den enkelte forening kan følge markedets udvikling og selv vælge leverandør. Antenneforeningernes eksistens betyder, at der er et marked. Det er et vigtigt mål for FDA, at det stadig er et marked i bevægelse. Hvis det fryser fast, og der kun er én eller to leverandører, siger den økonomiske teori det klart: Så stiger priserne uden tilsvarende forbedring af indholdet.

Vi skal styrke os At menneskelig iderigdom og gå-på-mod stadig eksisterer, viser tilkomsten af nye antenneforeninger (se side 4-10). I FDA skal vi SAMMEN glæde os over, at vi er i gang med at styrke vores position ved etablering af ERFA-grupper. Den første for ”Canal Digital-foreningerne” har netop set dagens lys. Den næste for ”De frie” vil sikkert blive etableret i sensommeren. Og flere kommer forhåbentlig til. God sommer. Forhåbentlig med så godt vejr, at vi kan undvære tv en tid.

FDA Orientering 3 /2010

   3


KABEL-NET I BRUGER-EJE

Brugerne har taget over I flere antenneforeninger tales om, at det kan være svært at få nye til at overtage en ledig post i bestyrelsen. Men ildsjælene er der. Vi har fundet tre eksempler på Djursland, hvor kommuner har overdraget deres antenneanlæg til de brugere, der jo i overensstemmelse med kommunalfuldmagten har betalt for deres anlæg. De påstår ikke, at det er nemt,

for de overtagne anlæg er ikke up to date. På Djursland fandt vi også et eksempel på, at det ikke lykkedes for ildsjæle at få startet på bar bund. På kortet ses de tre byer, hvor kommunale anlæg nu ejes af brugerne: Assentoft, Ebeltoft og Grenå – samt Auning, hvor en boligforening har taget andre beboere ind i sit antenneanlæg.

Lejer-krav på masten forsinkede overtagelsen I Assentoft ved Randers har beboerne moderniseret fællesantennen Den gamle Sønderhald kommune etablerede fællesantennen som led i en udstykningsplan for den østlige del af Assentoft, hvor et stort boligkvarter er skudt op.

Randers kommune fik fællesantennen med ved den seneste kommunesammenlægning. Det var kommunens eneste fællesantenne, og den var ikke interesseret i at drive det videre. Med assistance fra FDA fik beboere, som kendte lidt til antennen gennem deltagelse i bl.a. dens programudvalg, overbevist kommunen om, at antennen skulle overdrages til de beboere, som jo havde betalt både oprettelsen og driften.

tv samt bredbånd, og i 2008 dannede vi antenneforeningen som en bekræftelse til kommunen på, at vi var parate til at overtage ansvaret for drift og udvikling af fællesantennen. Denne nedtog programmerne på antennemasten, som står på et højt punkt. Men hovedstationen var nedslidt, og vi fik det råd af store leverandører at få programmerne via fiber. Det ville være det billigste. Vi havde også en snak med Energi Randers, der ville lægge fiber til alle husstande, men vi vurderede, at det næppe kunne bære. Dels kunne vi ikke få sikkerhed for at fortsætte som antenneforening, dels havde Energi Randers svært ved at garantere os alle de tv-kanaler, vi var interesserede i.”

Nedslidt hovedstation

Ingen penge med

”Ved et borgermøde i efteråret 2007 drøftede godt 100 beboere, hvad der skulle ske med fællesantennen. Vi ville primært have bedre billeder, end det gamle anlæg bygget op i flere omgange af forskellige leverandører kunne præstere,” fortæller den nye antenneforenings formand Tommy Græsborg Nielsen. Han var med i et arbejdsudvalg, der sammen med det kommunale anlægs programudvalg fik til opgave at klarlægge mulighederne. Herom fortæller han: ”Vi ønskede såvel analogt som digitalt

Kommunens fællesantenne var et 360 MHz anlæg uden returveje. Derfor indhentede den nyvalgte bestyrelse tilbud fra flere firmaer. Herom siger Græsborg Nielsen: ”Vi vurderede, at YouSees var bedst for os, som selv skulle finansiere hele moderniseringen. Vi havde fået et væld af overdragelsespapirer fra kommunen, men absolut ingen formue. Det kommunale anlæg havde kun krævet op til driften, men ikke sparet op til investeringer. Overdragelsen tog sin tid, så vi var helt henne i oktober 2009, før den fandt sted. Vi

Kommunens eneste

Tommy Græsborg Nielsen, formand for Assentoft Øst

Efter næsten tre års forberedelser tog beboerne umiddelbart inden 1. maj den tidligere kommunale fællesantenne i Assentoft, en halv snes kilometer øst for Randers, i brug som et fuldt moderniseret anlæg med radio, tv, internet og ip-telefoni. Den hedder nu Fællesantennen Assentoft Øst og har 705 medlemmer. Den nye forening har selv stået for finansiering og ombygning af det gamle antenneanlæg. Det var i kommunalt eje kun på 360 MHz uden returveje og kun holdt sparsomt ved lige.

4   FDA Orientering 3 /2010


KABEL-NET I BRUGER-EJE

Overgangen markeredes med en ”teknik-lørdag” for foden af antennemasten.

nåede at holde to generalforsamlinger i en antenneforening uden anlæg. Det forsinkede også overdragelsen, at der blev rejst tvivl om, hvem der havde rettigheder til at bruge masten. Med sin placering er den attraktiv for flere. Det var især forholdet til Radio ABC og Vestdjursnet, der måtte afklares, men fik vi slået fast, at det er vores mast, hvori også TDC Mobil har lejet sig plads.”

Rundt til alle Moderniseringen, herunder opgraderingen til 862 MHz, indledtes i marts i år efter en fem-årig kontrakt med YouSee og Dansk Kabel TV. Alle var omkoblet til YouSees regionale pakke sidst i marts, og anlægsarbejdet blev meldt endeligt færdigt 1. maj. Foruden tre programpakker kan medlemmerne få internet og telefoni gennem fællesantennen. ”Det var en ganske tilfreds generalforsamling, der i marts godkendte 2009-regnskabet med et overskud på 103.000 kr. og en egenkapital på 548.000 kr.,” fortæller formanden, som tilføjer:

”Vi er en aktiv bestyrelse, som selv har været rundt til alle husstande og tjekket, hvem der var tilsluttet. Vi fandt også nogle, der ikke var med på listen, og det er blevet ordnet, ligesom vores store plejehjem er med. Status er, at vi har 730 medlemmer, hvoraf 705 er aktive. De manglende 25 betaler hver 562 kr. i kontingent, idet der er tilslutningspligt til fællesantennen i denne del af Assentoft. Det er et relativt nyt boligområde, som den daværende kommune ønskede friholdt for de udvendige høje antenner, som ellers ville være nødvendige.” Tommy Græsborg Nielsen har naturligvis også oplevet den utålmodighed, nogle medlemmer reagerer med. Eksempelvis at et medlem efter en kabelfejl har ringet til servicefirmaet og udgivet sig som formand for foreningen i håb om, at det ville fremskynde reparationen.

Sådan så der ud i den gamle hovedstation.

FDA Orientering 3 /2010

   5


KABEL-NET I BRUGER-EJE

I Grenå måtte man tage gælden med Men der er meget større værdier, og renter og afdrag koster kun 12 kr. pr. medlem pr. år gjort op, men det bliver ikke så stort som tidligere formodet. Gælden finansieres med et 20-årigt lån i Kommunekredit på 1,5 mio. kr. til en variabel rente, som for tiden er meget lav med 1,30 % pr. år. Med de nuværende renteforhold skal der betales ca. 95.000 om året i renter og afdrag, hvilket for hver af de 7.500 andelshavere svarer til ca. 12 kr. om året. Den gamle gæld er således overskuelig i forhold til, at vi har fået værdier for ca. 25 millioner kr. Kommunale forsyningsvirksomheder, som fællesantennen var, skal hvile i sig selv, men i Grenå kommune var man ikke Bestyrelsesformand Anders Lisvad på talerstolen med dirigenten advokat Jørgen Steffensen ved sin side. På spidsen af Djursland har en fem mands bestyrelse med Anders Lisvad som formand påtaget sig at videreføre den kommunale fællesantenne, som Grenå kommune har drevet i mange år. Det er den nydannede Norddjurs kommune, som har overdraget fællesantennen til dens brugere i form af foreningen Norddjurs Antenneforsyning.

Julegaven er finansieret Selv om den fik antennenettet overdraget lige før jul, kan man nok ikke kalde det en julegave. Norddjurs Antenneforsyning overtager samtidig en gæld på mellem 1,5 og 2 mio. kr. ”Vi kender først det reelle beløb, når kommunen har fået regnskabet for 2009

hurtige nok til at sætte priserne op, når tv-kanalerne steg i pris - eller når en gratis kanal gik over til at koste noget. Så det er en gæld, som under alle forhold skulle have været betalt af forbrugerne, hvis kommunen havde beholdt fællesantennen,” siger Anders Lisvad.

Potentiale til flere Han er da også fortrøstningsfuldt trådt i funktion som formand - for som han siger: ”Vi har på den positive side en del ubebyggede grunde og en del ubenyttede tilslutningsmuligheder. På den negative side må vi konstatere, at antenneanlægget trænger til en kraftig modernisering. Anlægget skal opgraderes fra 600 MHz til 862 MHz. Der er kabelstrækninger med behov for udskiftning, og der skal flyttes kabler fra bagskel til fortove.” De 600 MHz udnyttes i dag fuldt ud med 29 tv-kanaler, der sendes både analogt og digitalt, og formanden regner med, at man

skal udskifte hovedstationen for at få et anlæg, der svarer til dagens behov. Fællesantennen forsyner Grenå by samt et par mindre områder i byerne Trustrup og Lyngby, som overvejende er etableret i forbindelse med udstykninger. Kommunen har dog overtaget gælden vedrørende nye udstykninger som Møgelbjerg og Nordbakken i Trustrup, oplyses det på hjemmesiden.

Hurtigt programvalg For den daglige administration af nettet står Stofa, mens regnskabsføringen købes af Grenå-Anholt Vandværk, der lige som antennen er udskilt af kommunen. Bestyrelsen har desuden besluttet at lade sig aflaste af et programudvalg på seks medlemmer. De skal stå for de programvalg, som skal være vejledende for bestyrelsen. Anders Lisvad forventer, at der kan holdes programvalg inden sommerferien. Det resultat, man finder frem til, skal effektueres så tidligt som muligt i efteråret ”Vi havde stiftende generalforsamling i september, og den første ordinære for godt en måned siden med 153 stemmeberettigede, hvoraf en del havde ægtefælle med. Jeg tror, det var godt, at vi havde fået Peter Nørlund fra Viasat til at komme på generalforsamlingen og fortælle om prisudviklingen for tv-kanaler i almindelighed og for tv-sport i særdeleshed. Det er jo især prisen for tv-sport, der kritiseres, og han kom med en god orientering om de bagvedliggende årsager.”

Boligforening bød naboer velkommen Nogle husejere i Auning fik mulighed for at kunne tilslutte sig dens kabelnet Da beboerne i Auning opgav at etablere en antenneforening, gav Randersegnens Boligforening et begrænset antal husejere

6   FDA Orientering 3 /2010

mulighed for at blive tilsluttet det coax-net, den har i Auning. ”Vi har mange antenneanlæg, for vi

jo skal sørge for vore egne beboere, og vi får et stigende antal henvendelser fra omkringboende om at blive tilsluttet,” for-


KABEL-NET I BRUGER-EJE tæller forretningsfører Svend Aage Nielsen, Randersegnens Boligforening. ”Udlejning af boliger er imidlertid vores egentlige opgave, og vi er ikke bange for at sige nej til anmodninger fra andre om at få signal fra os. Vi har normalt ikke tid og kræfter til det. Vi har dog gjort det i mindre omfang, hvor det ikke volder større problemer. I Auning har vi boliger flere steder i byen, og de er jo forbundet til den samme hovedstation, så vi passerer en del private huse. Derfor har vi været mere positive der,” siger Svend Aage Nielsen.

Lejerne bestemmer selv Der er ret stor forskel på tv-tilbuddene i afdelingerne. I Auning er der 18 tv-kanaler samt bredbånd via Nordit. I Spentrup er der 23 tv-kanaler, og i Ø. Bjerregrav 27, men mange har betydeligt færre. ”Beboerne tager på deres afdelingsmøder selv stilling til, hvor mange tv-kanaler de vil se og betale for - inden for den ramme, deres eget kabelnet sætter. Bidrag til fællesantennen er en selvstændig post på huslejekvitteringen,” siger Svend Aage Nielsen.

På den måde voksede det, og i dag er der jo så mange muligheder, at vi langt fra kan opfylde alle ønsker. Nogle lejere tror, at når der f.eks. kommer en Canal 9, kan vi bare tage den ind og droppe en af de andre, men så enkelt er det jo ikke. Det er blevet en mediejungle, fordi det ikke mere kun er tv, man sælger. Jeg har også hørt husejere, som fik nej til en tilslutning, argumentere med, at vi jo måtte have forsyningspligt. Det har vi jo ikke, og det er vi heller ikke gearet til,” fortæller Svend Aage Nielsen.

1500 boliger i 50 byer Forretningsfører Svend Aage Nielsen.

Han lægger ikke skjul på, at det er blevet en af de mere besværlige opgaver:

En mediejungle ”Det begyndte med, at vi kunne få tvkanaler fra Astra-satellitten. Da der så kom flere muligheder, ville folk jo også have dem, men de ville ikke af med de kanaler, de allerede havde.

Randersegnens Boligforening administrerer 1500 boliger i ca. 50 små byer, som ikke har fællesantenne. På kortet markerer de mange sorte prikker de fleste af foreningens afdelinger. ”Vi har egne antenneanlæg, hvor vi har mange boliger. Hvor vi kun har et meget lille antal, har boligerne antenner til det terrestriske sendenets mux 1 og mux 2. Vil beboerne have mere, kan de selv anskaffe en parabol eller købe programkort hos Boxer TV,” slutter Svend Aage Nielsen.

d dbån Bretigh eder op til nye has

16-2 Mbit

Vi gør det let at være antenneforening... Nordit A/S • Lufthavnsvej 5 • 9400 Nørresundby Tlf: 9678 0800 • www.nordit.dk

– vi gør det let...

FDA Orientering 3 /2010

   7


KABEL-NET I BRUGER-EJE

Ebeltoft kommune var forudseende Der var penge i kassen, da brugerne overtog fællesantennen mer med en hjemmeside, som er vores egen billige løsning. Den er vi nu ved at få gjort mere professionel.”

Stadig mulighed for flere

Knud Chr. Jensen i Ebeltoft, hvis idyl ikke skal spoleres af antennemaster og paraboler.

Som den idylliske by, Ebeltoft er, har byrådet konsekvent siden 1970 i sine lokalplaner indført tilslutningspligt ved alle nye udstykninger. Man ville undgå bymiljøet skæmmet af høje antennemaster og paraboler på tagene. ”Der er større kvarterer i byen, hvor vi ikke har anlæg, så der er stadig noget at arbejde med,” siger Knud Chr. Jensen. ”Kommunen tog 3600 kr. plus moms i tilslutningsafgift. Med dagens konkurrencesituation skal vi nok ikke gå højere op, så det har vi ikke ændret. Vi undersøger nu, hvordan vi bedst kan samarbejde med andre forsyningsselskaber om udvidelser. Vi er åbne for at følge med, når andre vil grave, hvor vi ikke har anlæg, ligesom vi gerne tager andre med.” At der er muligheder, viser medlemslisten, som på de tre år er vokset med 150 til godt 2100.

Uddybende programvalg Det kom brugerne i Ebeltoft til gode, at kommunen var opmærksom på behovet for en modernisering af det kommunale antenneanlæg, også inden byrådet besluttede at overdrage den til brugerne. Ved overdragelsen i 2007, som FDA havde medvirket til, fulgte 2,4 mio. kr. med. Dermed var der et grundlag for straks at gå i gang med at opgradere nettet, der var på 360 MHz. Anlægget havde under en snes tv-kanaler, og kvaliteten var ikke for god.

Valgte det store spring ”Vi talte først om at opgradere til 450 MHz, men på en ekstraordinær generalforsamling foreslog et medlem at undersøge prisen for at gå op til 862 med det samme. Det blev besluttet og bekræftet på endnu en ekstraordinær generalforsamling,” fortæller formanden Knud Chr. Jensen, der føjer til: ”Vi havde dog det problem, at vi ikke havde dokumentation på anlægget, som Stofa var alene om at kende, da firmaet

8   FDA Orientering 3 /2010

havde varetaget den tekniske service for kommunen. Vi ringede til andre antenneforeninger med planer om at opgradere, og vi fik på den måde et indtryk af priserne, så vi så kunne vurdere det tilbud, vi fik fra Stofa. I slutningen af 2007 skrev vi en fem-årig kontrakt med Stofa. Den indbefattede den fulde opgradering, og det har vi ikke fortrudt.”

Byens foreninger på infokanal Foruden flere kanaler i en bedre kvalitet ville foreningen have internet og programpakker, forklarer Knud Chr. Jensen: ”I dag har vi en grundpakke på 16 uden betalingskanaler samt den store pakke med 16 betalingskanaler. Vil medlemmerne se mere, kan de tilkøbe temapakker via Stofas Zaptorboks. Vi har desuden en infokanal, som vi har stillet til rådighed for byens foreninger. Den bruges konstant af 5-6 foreninger, mens andre bruger den lejlighedsvis. Vi holder bl.a. kontakt til vore medlem-

Knud Jensen oplyser, at foreningen holdt et programvalg kort efter at have overtaget nettet, og at den planlægger et mere til efteråret til ikrafttræden til nytår. ”Ved det sidste programvalg var det kanalerne med flest stemmer, som kom med. Ved det kommende deler vi stemmesedlen vi op i 5-6 grupper, så alle bliver repræsenteret. Vi undgår derved at stå i en situation, hvor vi f.eks. ikke vil have en børnekanal, fordi medlemmerne ikke har været opmærksomme på, at det er der også behov for. Vi sætter priser på kanalerne på stemmesedlen, og vi vil fastsætte en beløbsramme for de tv-kanaler, medlemmerne kan sætte kryds ved. Vi vil lade et firma stå for det praktiske og for optællingen, så man kan være trygge ved resultatet. Og så vil vi supplere stemmesedlen med et spørgeskema om medlemmernes seervaner, så vi får et bredere billede af, hvordan vores tilbud bliver brugt,” slutter formanden.


WIMBLEDON 2010 Claus Elming, Jimmy Bøjgaard, Kenneth Carlsen og Michael Tauson er klar til at give dig over 100 timers livetennis fra verdens fornemste tennisturnering. Se mere på tv2sport.dk eller mød os på Facebook. Velkommen i klubben.


KABEL-NET I BRUGER-EJE

Fællesantenneanlæg i små britiske byer I landområder har man tabt tålmodigheden med de store teleselskaber

Direktør David Lewis interviewes af BBC foran Rutland Telecoms grønne skab med British Telecoms brune skab i baggrunden.

Det kunne være efter inspiration fra danske antenneforeninger, at borgere i britiske udkantsområder nu begynder at oprette deres egne kabelnetselskaber. De er trætte af at vente på, at de store selskaber vover sig uden for de store byer. Så nu gør de det selv, lige som vi herhjemme for 40 år siden begyndte at danne antenneforeninger – og stadig gør det. Midt i april var der indvielse i Lyddington i Midtengland. Her har 200 hjem fået internet, tv og telefoni gennem deres eget selskab Rutland Telecom. Med knap 400 beboere er dækningen altså høj. Som en beboer sagde til en avis: Vi føler, vi er kommet lidt tættere på et samfund, der mest har udviklet sig ved, at vi har mistet vore butikker og skole.

24 Mb/s fra starten Teknisk bygger man på ADSL2+, VDSL og

10   FDA Orientering 3 /2010

SDSL samt en kombination af fiberbaseret og trådløs kommunikation. Midlerne blev indsamlet lokalt, fordi det store British Telecom ikke ville lægge en lysleder til den lille by. Som startgrundlag udlånte 11 beboere hver, hvad der svarer til 25.000 kr. til det nye selskab. Det nye kabelnet leverer op til 24 Mb/s for 250 kr. pr. måned. Der er planlagt en opgradering til 48 Mb/s. Der leveres internet og telefoni, og selskabet forventer investeringen betalt i løbet af fem år.

IP-TV Fjernsyn kan beboerne hente selv som streamet tv som alternativ til det terrestriske sendenet og satellit-tv. IP-TV udgøres alene af public service kanalerne fra BBC og ITV samt Channel 4 og 5. Rutland Telecom har forgæves søgt at

formidle satellitoperatøren Sky Televisions mange kanaler. Det håber nu på et positivt resultat af en henvendelse herom til tilsynsmyndigheden Ofcom. Rutland Telecoms direktør David Lewis har foruden igangsætningen haft travlt med at fortælle andre små bysamfund, hvordan det er grebet an. Han forventer snart tilsvarende anlæg i Yorkshire og Leicestershire foruden i Wales, hvor Rutland Telecom allerede er partner i et tilsvarende fibernet i byen Erbistock. Hjemme i Rutland har selskabet bebudet etablering i 12 andre små bysamfund. I alle tilfælde er det en forudsætning, at der er lokal medfinansiering.


SVT - Kommisær Winter

HÆNDERNE OP! KRIMIER I VERDENSKLASSE

- KOM BAG FACADEN MED NABOLANDSKANALERNE Tag med de svenske, norske og tyske kommissærer på arbejde og bliv klogere på dine naboer. Se med, når nabolandskanalerne hver uge sender stærke og fængslende kvalitetskrimier, der tager dig med bag facaden til nogle af samfundets mere rå, socialrealistiske og skyggefulde sider. Danske undertekster fås hos YouSee, Stofa og de fleste antenneforeninger SVT1 Sverige

ZDF - Polizeiruf

ZDF - Kriminalisten

SVT2 Sverige

ZDF - SOKO

SVT - Kommisær Winter

NRK1 Norge

ARD Tyskland

ZDF - Ein Fall für zwei

SVT - Kommisær Winter

ZDF Tyskland

ZDF - Kriminalisten

SVT - Kommisær höök


FDA

Udsætter eget digitalt spejl Et klart flertal på en ekstra generalforsamling i Svendborg Antenneforening afviste et tilbud fra Stofa om den såkaldte fordelsaftale med frit digitalt spejl mod, at alle medlemmer får abonnement på telefoni og internet til en pris, der i november blev opgjort til 240 kr. pr. husstand for et år. Svendborg Antenneforening har halvandet år tilbage af sin eksisterende aftale med Stofa, og forslaget var foranlediget af, at foreningen havde ønsket at etablere sit eget digitale spejl i forbindelse med gennemførelsen af en beslutning om en tredje programpakke. ”Jeg er ganske godt tilfreds med beslut-

ningen på generalforsamlingen, selv om den kom bag på mig. Jeg havde egentlig troet, at det ville blive vedtaget, om end med et lille flertal,” siger formanden Jørgen Hansen.

Tid til at tale med alle Han forklarer tilfredsheden med, at der nu er halvandet år til grundigt at undersøge alle muligheder, idet Svendborg Antenneforening fortsat ønsker selv at etablere sit digitale spejl. ”Nu har vi tid til at snakke med alle leverandører og få deres tilbud gået grundigt igennem. Også nye tilbud fra Stofa, for vi er

ikke utilfredse med firmaet. Vi er imidlertid ikke tilfredse med dets hidtidige tilbud. Og vi er noget forundret over, at vi ikke har kunnet forhandle os til en ordning i forbindelse med vort ønske om selv at etablere et digitalt spejl,” siger formanden, som føjer til: ”Det kan blive helt spændende at komme hele vejen rundt på paletten.” Afgørelsen var meget klar: 91 stemte imod en aftale om Stofas fordelspakke, 27 stemte for, mens 3 stemte blankt. Svendborg Antenneforening har 2300 medlemmer.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER I FDA Reg. 5

Grønløkke Ant.

Lennart Bosted

Grønløkke H/F 30

5240 Odense Sø

DK_180x130_mosaic_B_Sestava 1 6/2/10 2:41 PM Stránka 1

www.tv5monde.com

TV5MONDE er den førende underholdingskanal på fransk. Kanalen modtages af 207 millioner hustande i verden og sender nyheder, dokumentarer, sport, serier, film, underholding, ungdomsmagasiner, gastronomi, mode mm. TV5MONDE har siden 1985 givet danskerne en anderledes og spændende indsigt i den fransktalende verden. TV5MONDE kan ses på kabel, Satellit, ADSL, IPTV.

12   FDA Orientering 3 /2010


FDA

Fastlåst tv-konflikt i Aabybro I andre anlæg skiftede holdningen til Viasat Aabybro Antennelaug oplyser, at det kun har modtaget en enkelt opsigelse efter at Viasat lukkede for TV3 og TV3+. Mens der er faldet ro over uenigheden mellem Viasat og flere antenneforeninger, hvis generalforsamlinger besluttede at opsige Viasat på grund af dets priser, står beslutningen i Aabybro Antennelaug fast. TV3 og TV3+ er velkommen tilbage i dets anlæg, hvis Viasat vil levere til de 24 % af medlemmerne, der ifølge laugets undersøgelse fortsat ønsker at betale for de to kanaler. Men Viasat står lige så fast på kun at ville levere, hvis antenneforeningen betaler for alle medlemmer. Til FDA Orientering nr. 2 sagde direktør Kim Poder, at han gerne tager en dialog med Aabybro Antennelaug, men der har ikke været kontakt mellem parterne. Generalforsamlingen besluttede også,

at aftalen med Canal Digital om Family Mix skulle opsiges, men da det er en fem-årig aftale løber den videre som aftalt, og med Canal Digitals aftale med TV2 om at tilbyde TV2 News som tilvalgskanal er et væsentligt kritikpunkt væk.

Flertal i to anlæg skiftede Af FDA Orientering nr. 2 fremgik, at der både i Østbirk Antenneforening og i Ølstykke Antennelaug Vest var flertal for at opsige Viasats kanaler. I begge foreninger besluttede bestyrelserne at lægge spørgsmålet til afgørelse i ekstraordinære generalforsamlinger. I mellemtiden var beslutningen utvivlsomt til debat i medlemskredsen. I hvert fald vendte stemningen. I Østbirk Antenneforening deltog 232 i afstemningen. Heraf stemte 66 nej til Viasat, men 154 stemte for at bevare kanalerne som en del af Family Mix.

Dansk Kabel TV

- Vi leverer mere end bare internet

I Ølstykkes Antennelaug Vest stemte 202 imod og 98 for den ordinære generalforsamlings beslutning om at opsige Viasatkanalerne i Family Mix-pakken.

Ro i Aabybro Salgsdirektør Kenneth Christensen, Canal Digital, siger, at efter at problemet med TV2 News er løst og Viasat-kanalerne nu kan indgå i Family Mix, er de væsentlige kritikpunkter væk. Dog har det ikke ændret beslutningen i Aabybro Antennelaug, men Canal Digital fik overraskende få reaktioner fra medlemmerne i Aabybro, efter at TV3 og TV3+ forsvandt her. ”Det er en lokal beslutning, men vi går gerne ind i en dialog, hvis de to parter ønsker vores medvirken. På andre områder har vi fået etableret en løbende dialog med Viasat,” siger han.

r og hø Ring m hvad o mere n gøre k vi a jer! for

Som bredbåndskunde hos Dansk Kabel TV får man ikke bare en stabil og sikker forbindelse til internettet. Vi leverer også den service, der gør hverdagen nemmere for jeres medlemmer.

Vores erfarne montører kommer og installerer bredbånd hos jeres medlemmer – og kører ikke, før det virker.

Vi har garanteret bredbåndshastighed, så jeres medlemmer oplever altid den hastighed, der betales for.

Vi kan servicere jeres medlemmer med markedets bedste kundeservice og support -også online 24 timer i døgnet.

Vi tilbyder en gennemtestet sikkerhedspakke.

Vi har priser fra 99 kr. og hastigheder helt op til 50/5 Mbit.

• Dansk Kabel TV

er blevet autoriseret el-installatør, så nu kan vi også udføre el-arbejde for foreningen - samtidig med at vi udfører vores øvrige opgaver. Se mere på www.danskkabeltv.dk eller kontakt os på tlf. 43324700 og hør mere om vores udbud og de mange forskellige serviceopgaver, vi kan varetage.

FDA Orientering 3 /2010

   13


FDA

Klage til Forbrugerklagenævnet over en antenneforening Udmeldt i Gårslev klager over, at han ikke kan få tilbagebetalt kontingent Stor var undren hos Gårslev Antenneforening, da der i starten af marts kom et brev fra Forbrugerklagenævnet. Et medlem havde klaget til nævnet i utilfredshed med, at Gårslev Antenneforening i forbindelse med hans udmeldelse ikke vil tilbagebetale det forudbetalte kontingent for 2010.

Gik til FDA Gårslev Antenneforening gik til FDA for at få vejledning om, hvordan foreningen bør forholde sig i en sådan sag. Ved FDAs vurdering af sagen traf FDAs hovedbestyrelse beslutning om at behandle sagen som principsag. Det vil sige, at FDAs juridiske fond betaler omkostningerne ved sagens behandling. Hovedbestyrelsens holdning er, at når der er offentlige myndigheder involveret i (klage)sager med FDAs medlemmer, så vil FDA som udgangspunkt træde ind i sagen, fordi det er vigtigt, at der ikke træffes ”forkerte” afgørelser til skade for medlemmet og til skade for andre medlemmer i tilsvarende situationer.

Den konkrete sag Medlemmet betalte kontingentet for 2010 den 15. februar 2010, og besluttede sig så for at melde sig ud af foreningen den 27. februar 2010. I forbindelse med udmeldelsen forlangte medlemmet det forudbetalte kontingent tilbagebetalt. Det afviste antenneforeningen med henvisning til foreningsvedtægternes bestemmelser. Sagen bliver nu behandlet af FDAs Juridiske Service, og der blev indgivet svarskrift til Forbrugerklagenævnet i slutningen af marts.

FDA kræver sagen afvist FDA har krævet sagen afvist for behandling i Forbrugerklagenævnet, fordi Gårslev Antenneforening ikke en privat erhvervsvirksomhed, men en demokratisk styret forening. Den drives på et ikke-kommercielt grundlag på samme måde som den lokale håndbold-, fodbold-, sejl-, eller skytteklub. Lovgivningen, der regulerer sagsbehandlingen i Forbrugerklagenævnet, kræver, at der er klaget over en virksomhed, og

14   FDA Orientering 3 /2010

der kan efter FDAs opfattelse ikke sættes lighedstegn mellem en virksomhed og en forening. FDA har tillige krævet sagen afvist, fordi der ikke klages over en vare eller en tjenesteydelse, således som lovgivningen kræver. Derimod klages der over foreningens forvaltning af et medlemskab. Der er således ikke tale om, at tv- eller radiosignalet har været af ringe kvalitet, eller at prisen for signalforsyningen ikke har været, som foreningens generalforsamling har vedtaget.

Vedtægterne er klare og entydige Hvis Forbrugerklagenævnet alligevel skulle komme frem til, at sagen kan behandles,

har FDA henvist til foreningsvedtægterne, hvoraf det klart fremgår, at forudbetalt kontingent ikke tilbagebetales ved udmeldelse. Medlemmet vidste eller burde kende disse vilkår for udmeldelse. FDA har tillige argumenteret for, at intentionen med bestemmelsen er at tilvejebringe og bibeholde det økonomiske grundlag for de forpligtelser, foreningen har overfor program- og serviceleverandører og ophavsretlige vederlag til Copydan Kabel TV. Foreningens betaling til disse kreditorer sker typisk én gang årligt i det tidlige forår. FDAs medlemmer informeres om afgørelsen, når den foreligger. ljk

Rådighedssum til nye kanaler For ikke at blive fanget i økonomien ved at tage nye betalingskanaler ind på prøve i en længere periode har Ebeltoft Antenneforenings generalforsamling accepteret bestyrelsens forslag til en politik på området. Baggrunden herfor forklarede formand Knud Chr. Jensen sådan: ”Allerede på sidste års generalforsamling oplyste vi, at Canal 9 og TV 3 Puls kun var kanaler, vi ville sende så længe de var gratis, fordi vi havde udstyr ledigt til det. Udgiften var dermed særdeles begrænset, men det er nok et spørgsmål, om vi fremover skal have kanaler så at sige på prøve i så lang en periode. Medlemmerne vænner sig til, at de er der. Det betyder skuffelse og ind i mellem vrede, når de så ophører med at blive sendt. Omvendt mener vi, at det er vigtigt at give alle mulighed for at se, hvad der rører sig på tv-området. Vi fik generalforsamlingens tilslutning til, at bestyrelsen kan disponere for op til 250.000 kr. årligt for at kunne sende videre indtil en generalforsamling eller brugerafstemning. Eller at købe en enkelt ekstra kanal og få flere oveni uden betaling, da flere

og flere udbydere sælger deres kanaler i pakker. Disse pakkeløsninger kan i øvrigt betyde, at det bliver sværere at tilrettelægge afstemninger på fornuftig vis. Det er et problem vi må overveje i fremtiden.” Knud Chr. Jensen oplyser, at rådighedssummen endnu ikke er taget i brug.

Første erfagruppe dannet 18 antenneanlæg deltog i Odense i det stiftende møde af den første erfagruppe i FDA, efter at arbejdet i tilsvarende grupper for år tilbage gik i stå. Denne første gruppe har som fællesinteresse, at de har Family Mix fra Canal Digital og ønsker at udveksle erfaringer og at drøfte udviklingsmuligheder – både internt og i samarbejde med Canal Digital. En bestyrelse på fem skal nu få arbejdet sat i gang.


FDA

FDA påklager kommunal afgørelse Vordingborg kommune forlanger, at antenneforening betaler 123.000 kr. til et højvandsdige Ved stormfloden i november måned 2006 skete der omfattende skader på bygninger og installationer m.v. ved Ore Strand sydvest for Vordingborg by. Kommunen besluttede derfor, at der skal etableres et højvandsdige, så risikoen for tilsvarende skader ved næste stormflod minimeres. Efter hørings- og informationsmøder traf kommunen afgørelse om, hvordan omkostningerne til etableringen og driften af højvandsdiget skal fordeles. Vordingborg Antenneforening blev pålagt at betale en andel på 123.000 kr. til etableringen, men intet bidrag til driften.

Overtræder sagsbehandlingsregler

Efter FDAs opfattelse er der begået grundlæggende, kommunale sagsbehandlingsfejl. Kommunen har på trods af gentagne opfordringer ikke fremlagt relevante udtalelser fra bl.a. Kystdirektoratet ved den politiske behandling af sagen. Kommunen har ikke reageret på andre opfordringer fra FDA eller gentagne rykkere herpå, og kommunen har ikke overholdt sædvanlige tidsfrister for besvarelse af FDAs begæring af aktindsigt. Disse sagsbehandlingsfejl er påklaget til Transportministeriet.

Afgørelse truffet på forkert grundlag Kommunen pålagde Vordingborg Antenneforening at betale til etableringen af højvandsdiget bl.a. fordi kommunen havde den opfattelse, at der har været udgifter på 40.000 kr. for reparation af antenneanlægget efter stormfloden 2006. Dette beløb er faktuelt forkert - det korrekte beløb er 9.000 kr., som kommunen er oplyst om. Imidlertid er disse oplysninger aldrig kommet videre til kommunens beslutningstager. Dette forhold er også påklaget til Transportministeriet.

Manglende juridisk grundlag Ifølge Lov om kystsikring er det dem, der får gavn/glæde af et dige, der skal betale bidrag til det. I første omgang er det naturligvis grundejerne i det berørte områder. Men også teleselskaber som TDC, YouSee og elselskaber. Her er det kommunens opfattelse at Vordingborg Antenneforening skal sidestilles med kommercielle udbydere som TDC,

YouSee og Canal Digital. Det er FDA ikke enig i. Det er FDAs opfattelse, at fordi Vordingborg Antenneforening drives på et ikke-kommercielt grundlag og endvidere på grundlag af frivillig arbejdskraft, så skal den sidestilles med andre foreninger som f.eks. lokale fodbold-, håndbold-, skytteeller sejlklubber. FDA bekendt er der ingen fortilfælde, hvor medlemsforeninger, der drives på frivillig basis og på et ikkekommercielt grundlag, er blevet pålagt bidragspligt. Vejledningen til Lov om kystsikring nævner heller ikke eksempler på, at de nævnte foreninger – eller antenneforeninger - er pålagt eller kan pålægges bidragspligt. Det

manglende juridiske grundlag er påklaget til Transportministeriet.

Kystdirektoratet støtter FDA Under forberedelsen af sagen har FDA taget kontakt til Kystdirektoratet, som relevant myndighed på området. Kystdirektoratet støtter FDAs synspunkt om, at der skal være forskel på private foreningers og kommercielle selskabers beskyttelsesmæssige interesser mht. bidragpligt til højvandsdiger. FDA har viderebragt Kystdirektoratets udtalelse til kommunen, men kommunen har ikke viderebragt den til de kommunale beslutningstagere. Dette forhold har FDA også påklaget til Transportministeriet.

Hjælp til at få de danske undertekster frem Copydan Kabel-TV tilbyder assistance Igennem et fælles non-profit initiativ skabt af FDA, YouSee, Stofa, BL og Copydan Kabel-TV/Verdens TV, er det i dag muligt for husstande med kabel-tv at få nabolands-kanaler med danske undertekster. Men da nogle antenneforeninger har mødt udfordringer med det tekniske set-up, der skal til for at se programmer på nabolandskanalerne med danske undertekster, tilbyder Copydan TV/Verdens TV at medvirke til en løsning. Antenneforeninger, der har problemer med at få de danske tekster frem på de udsendelser fra nabolande, som Copydan formidler de danske tekster til, kan henvende sig til Copydan per mail eller brev senest fredag d. 2. juli. Henvendelserne bedes rettet til PR og marketingkonsulent Christian Muhs på cms@copydan.dk eller i brev til Copydan Kabel-TV / Verdens TV Att.: Christian Muhs Bryggervangen 8, 1. sal 2100 København Ø. Alle henvendelser behandles og besvares i løbet af den følgende måned.

FDA Orientering 3 /2010

   15


FDA

FDA Messen får mere plads

Multihuset, som i år inddrages i udstillingsarealet. Når FDA Messen fredag den 5. november åbner på Hotel Legoland i Billund, bliver det med et væsentligt større udstillingsareal. I 2009 havde vi ikke plads nok til alle de virksomheder, der ønskede at udstille. Andre firmaer fik mindre udstillingsareal, end de havde ønsket. Forøgelsen sker ved at lægge den del, der kaldes Multihuset, til udstillingsarealet. Det er det område, hvor der i 2009 blev holdt frokost og middag. Spisning flyttes til den anden ende af hotellet.

Ud over de fordele, som arealforøgelsen i sig selv giver, betyder det, at hele udstillingsarealet er ”bundet sammen”, så man kan gå én vej rundt i hele området. Det samlede udstillingsareal bliver på 1300 kvm, hvor der ventes at være 55 udstillere i denne Nordens største fagmesse for kabel-tv net.

FDA Messens åbningstider Fredag den 5. 11. kl. 13.00 - 18.00 og lørdag den 6. 11. kl. 10.00 - 16.00.

Bestyrelsens ABC Som bilag til dette nummer af FDA Orientering er til alle bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af FDA, sendt den nyeste udgave af ”Bestyrelsens ABC for økonomi- og skatteforhold”. Pjecen er et særdeles vigtigt værktøj for alle, der arbejder med antenneforeninger. Yderligere eksemplarer kan rekvireres i FDAs sekretariat, fda@fda.dk. Alle bestyrelsesmedlemmer bør med mellemrum læse pjecen, der til stadig-

16   FDA Orientering 3 /2010

hed bliver udbygget og ajourført af FDAs Skat- og økonomiudvalg og FDAs juridiske konsulent. Pjecen kan også downloades i pdf fra www.fda.dk = FDA Debat (kræver password). Når der sker væsentlige ændringer, vil pdf-udgaven hurtigt blive ajourført. En god ting at få læst i en stille stund i løbet af sommeren. Poul Juul.

Konferenceprogram Et foreløbigt konferenceprogram ventes klar den 15. 8.

FDA Messens hjemmeside FDA Messen har sin egen hjemmeside: www.fdamesse.dk, som løbende opdateres og udbygges med informationer om, hvem der udstiller, konferenceprogram og andre aktiviteter.


MEDIE-FORLIG

Et smalt medieforlig afløser det bredere Standard-tv og hd-tv smelter sammen i det nye fire års forlig Det lykkedes ikke regeringen at samle endnu et bredt flertal om det medieforlig, som skal gælde i fire år, fra næste år til 2014. Det smallere forlig afløser det, som seks partier indgik i 2006 og som gælder dette år ud. Der er fire partier bag det nye forlig: Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

• Tilskuddene fra DR og TV2 til nye danske film reduceres til 60 mio. kr. årligt fra hver (nu 77 mio. fra DR og 68 mio. fra TV2). • DR og TV2 skal gennemføre årlige offentlige høringer om deres programmer. • Der indføres en markedsvurdering af nye væsentlige DR-tjenester. • DR skal udlægge tv-, radio- og multime-

dieproduktion til private producenter for op til 250 mio. kr. i 2014. • Produktplacering gøres lovligt. Det gældende forbud mod ’breaks’ opretholdes. • Privatiseringsplanerne for TV2 opretholdes, og dets hovedsæde forbliver i Odense.

FORLIGET I FÅ ORD Mest omtalt er, at der bruges op til 100 mio. kr. af licensmidlerne til den meget omtalte reklamefri public service-radiokanal, som alle andre end DR kan byde på. Andre væsentlige beslutninger er: • Public Service Puljen øges med næsten 50 % til 37,5 millioner årligt. • TV2 Regionerne får 1-2 timer mere i sendetid fra 2012 - og ekstra 100 mio. licenskroner i forligsperioden. Der igangsættes et udredningsarbejde vedr. et samarbejde mellem DR og TV 2 Regionerne. • DR tilføres 35 mio. kr. til styrkelse af nyheder og musik og 100 mio. kr. til produktion af en historisk dramaserie.

Så mange penge handler det om*) Samlet anslået licensindtægt i 2011 DR De regionale TV 2-virksomheder Lokal-radio og lokal-tv Styrelsen for Bibliotek og Medier Mediestatistikprojektet Det Danske Filminstitut Filmskolen Station Next Public Service Pulje Driftstilskud til FM 4 – max. Markedstest af nye DR-initiativer *) mio. kr. ekskl. moms

4.135,0 3.445,7 460,7 45,8 6,0 0,7 25,0 5,6 37,5 100,0 8,0

Udbygning af DAB-radio For at fremme udviklingen af DAB og sikre de kommercielle radioer en bedre konkurrencesituation gennemføres en præcisering i public service-kontrakten af rammerne for

Danmark fastholder DAB.

DR’s programvirksomhed på DAB. Målet er at skabe grundlaget for et bredere programudbud og sikre, at der kommer flere udbydere på markedet. Politikerne fastholder altså DAB trods kritik af radioens lydmæssige svagheder. Det gør de i erkendelse af, at forbrugerne ellers skal udskifte deres radiomodtagere. Det skal de nu nok alligevel, men på et senere tidspunkt, idet aftalen blandt andet omfatter overgang fra DAB- til DAB+standarden. Dagens DAB-radioer kan ikke modtage DAB+, hvorimod de kommende DAB+ modtagere er bagud kompatible. Det er det samme problem, som på tv opleves med MPEG 2 og afløseren MPEG 4. Det er aftalt, at udbygningen af DABblok 3 påbegyndes snarest muligt med henblik på udsendelse af DR regionalradi-

oer samt kommercielle lokale og regionale radioer. Spørgsmålet om stop for analog radio tages op, når halvdelen af husstandene har en DAB-modtager.

Hurtigt i gang Partierne bag medieaftalen har udpeget et hurtigt arbejdende udvalg, der inden september skal foreslå en programprofil for den fm-kanal, som erstatter den ene af de fire fra DR. Medlemmerne er Mette Davidsen-Nielsen med en fortid hos såvel TV2 som DR, Rolf Bagger, tidl. bestyrelsesmedlem i DR, Mette Bock, tidl. programdirektør i DR, Ole Søndergaard, direktør i radiogruppen ABC, og Jesper Sehested Lund, der har været tilknyttet såvel Talpa Radio som The Voice.

FDA Orientering 3 /2010

   17


MEDIE-FORLIG

DR 1 og DR 2 som hd-tv kanaler i 2012 Dermed følger vi NRK, som skifter helt til hd-tv næste år Medieforliget giver DR mulighed for at sende DR1 og DR2 som hd-tv om to år, når mux 1 skifter fra MPEG-2 til MPEG-4 og TV2 flyttes til mux 3. Det er op til DR, hvornår de to kanaler skal sendes i høj billedopløsning. Der skal være kapacitet dertil, som der står i aftalen. Den giver tillige yderligere 1-2 timer sendetid dagligt til TV2-regionerne på mux 1.

Alt i hd-tv kanaler Den anviste model for hd-tv svarer til den norske, hvor NRK fra næste år vil sende tre tv-kanaler som hd-tv. I de fleste lande optages det meste i dette format. Andre nye udsendelser og arkivmateriale vil blive opgraderet hertil. Vi må forvente, at tv-selskaberne, der i dag sender den samme kanal både i standard-format og som hd-tv, ligeledes vil samle dem i en hd-tv kanal og dermed sparer omkostninger til drift af to tv-kanaler med mere eller mindre samme indhold. Det bliver en glidende overgang, som NRK har valgt at fremskynde. Andre holder fast i to kanaler for så længe som muligt at undgå at blande opgraderede udsendelser med ”ægte” hd-tv. NRK venter først i 2014 at have afsluttet den komplette overgang til at optage i hd-tv. ”Selvom en stor del af udsendelserne allerede er i det nye format, skal selve tvkanalen teknisk også være tilrettelagt hertil, for at det gode billedformat kommer til sin ret,” siger teknisk chef Per Böhler. Det

forenkler programlægningen, hvis det sker for alle tre kanaler.

Satellit-signalerne fra NRK vil fortsat være i standard digitalt format.

Uændret satellit-signal

DR får ikke flere kanaler

NRK tog beslutningen efter vellykkede forsøg med åbnings- og afslutningsshows fra OL i Beijing og de olympiske vinterlege i år i Vancouver, som i sin helhed var i hd-tv. Eurovisionens Melodi Grand Prix i Oslo i maj var produceret i hd-tv. Det samme er fodbold-vm i disse uger i Sydafrika. Kapaciteten i det terrestriske sendenet i Norge øges i år, og da der i dette net fra starten blev sendt i MPEG-4, skal hjemmene ikke udskifte deres bokse.

Når DR udnytter sin ret til at sende både DR1 og DR2 som hd-tv, bliver DR HD frekvensen ledig. Den vil DR ikke kunne tage i brug til endnu en DR tv-kanal. Forliget fastslår, at der ikke er behov for flere DR-kanaler, hverken på radio eller tv. Der er snarere behov for at fokusere på indholdet i dets kanaler. Forligspartierne vil til den tid tage stilling til, hvad kapaciteten skal bruges til.

NRK har ikke en fast hd-tv kanal, men sender lejlighedsvis i formatet, som her fra vinter-OL.

Ingen tilslutningspligt, men… Krav i lokalplaner om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg skal afskaffes ved en ændring af planloven. Det sker for at imødegå forhindringer for forbrugernes frie valg af leverandør af tv-kanaler, hedder det i det nye medieforlig. Dog skal det, som ønsket af FDA, i

18   FDA Orientering 3 /2010

overgangsordninger mv. sikres, at fællesantenneanlæg ikke kommer i økonomisk klemme, fordi de i tillid til kommunalt pålagt tilslutningspligt har investeret i områder, hvori de ellers næppe ville lægge antennekabler. Tilslutningspligtens ophævelse begrundes med den teknologiske udvikling, som

giver de enkelte husstande mulighed for at få tv-forsyning på flere måder, end de tidligere havde. Politikerne erkender desuden, at det af arkitektoniske hensyn kan være fornuftigt lokalt at bevare en vis regulering af opsætning af paraboler og udvendige antenner.


MEDIE-FORLIG

Regionerne skal styrkes

Der er et overvejende sammenfald mellem regionerne, som DR radio og TV2 har etableret.

Politikerne har ikke sluppet tanken om at skabe et solidere fodfæste for en statsejet konkurrent til DR, når det lykkes at sælge TV2. Det udmønter sig dels i beslutningen om at give TV2 Regionerne yderligere 1-2 timers daglig sendetid, dels at få undersøgt, om det er realistisk at sammenlægge TV2 Regionerne med deres otte tvstationer med de ni regionalradioer i DR. Det ideelle formål er at styrke de enkelte landsdele i mediebilledet, men man skal nok ikke se bort fra et politisk ønske om fortsat at have indflydelse på medieudviklingen ved at give regionerne deres eget liv i offentligt ejerskab.

DR Net-tv fornyes DR har i en fornyelse af sit net-tv med fem af sine seks tv-kanaler – DR HD er ikke med – også ændret dets navn til DR NU. Det skal dog ikke misforstås. Web-adressen er stadig .dk. På dr.dk/nu kan man hente en række tv-udsendelser fra DR, og flere vil blive tilgængelige herfra.

Flere med must carry i kabelnet Antenneanlæg får pligt til at formidle yderligere tre tv-kanaler. Det er DR K og DR Ramasjang samt Folketingets tv-kanal. De to første bliver ”must carry” med den begrundelse, at alle husstande betaler til dem gennem licensen. Begrundelsen for den tredje er, at orientering om, hvad Folketinget beskæftiger sig med, er en væsentlig forudsætning for den demokratiske forståelse.

Produktplacering tillades De danske reklameregler er på visse punkter mere restriktive end EUreglerne, som gælder i de øvrige EU-lande. Det er imidlertid forligspartiernes vurdering, at det nugældende generelle forbud imod reklameafbrydelser i programmer bør opretholdes. Derimod lempes de danske reklameregler på følgende områder: Der gives - bortset fra DR og de regionale TV2-virksomheder – adgang til produktplacering i tvudsendelser og produktplacering i tv-lignende on-demand tjenester. Reglerne om højeste daglige sendetid for reklameudsendelser udgår, hvorimod reglerne om, at reklamer højst må udgøre 12 minutter pr. time, bibeholdes. Produktplacering er allerede videreudviklet til programplacering. Læs side 24.

Citat ”Jeg finder det overraskende, at danske politikere har så frygtelig svært ved at skabe plads til store private spillere på tv og radio-markedet, som også har public service-forpligtelser. Forliget handler mere om kompromis mellem teoretiske principper, men så kommer man ikke væsentligt videre med udviklingen af mediemarkedet.” Aktieanalytiker Henrik Schultz fra Argo Securities

”De vigtigste konsekvenser er, at de kommercielle aktører, herunder TV 2, får bedre muligheder for at konkurrere med DR. DR skal - groft sagt - holde sig til ”klassisk” public service - med vægten på oplysning og ”lødig” underholdning og kun udbyde nye tjenester på de nye medier, hvis der kan dokumenteres en klar public service-begrundelse.” Lektor Søren Sandfeld Jakobsen, Copenhagen Business School.

”De unge generationer har taget den medievirkelighed til sig uden forbehold og uden undren. Det er en helt naturlig (og stor) del af deres hverdag og deres medieforbrug. Til alle dem, der ikke har opdaget det endnu, kan man blot sige velkommen til den nye medievirkelighed. Sig god dag til fagre nye medieverden og farvel og tak til det forrige århundredes monopoltænkning og medieforlig, der er forældede, endnu inden de bliver offentliggjort.” Journalist Samuel Rachlin

Vi glæder os meget over, at man fastslår, at MUX8 skal bruges til radio- og tv-signaler, så det bliver teknisk muligt at leve op til ambitioner, som både politikerne og branchen har bl.a. til HD. I forbindelse med vedtagelsen af at der skal ændres i de lokalplaner, der binder husstande til bestemte fællesantenneanlæg, har forligskredsen taget fornuftige hensyn. Der er jo ofte tale om ganske omfattende investeringer, ikke mindst med de senere års digitalisering, som fællesantenneanlæggene skal kunne nå at afdrage og dermed kunne undgå at komme økonomisk i klemme.” Allan Bugge, formand for Branchen ForbrugerElektronik (BFE)

FDA Orientering 3 /2010

   19


BRANCHE-NYT

Fra bredbånd i kabelnet til bredbånd i telefonnet Jens B. Arnesen i ny chefstol med fokus vækst for TDCs iptv-platform Efter en halv snes år som chef for Canal Digital med bredbånd via landets antenneanlæg samt satellit-tv har Jens B. Arnesen sat sig i en anden chefstol. Nu hos konkurrenten TDC med den opgave at udvikle bredbåndstilbud med ip-tv over det ordinære telefonnet. ”Vores HomeTrio er med sin kombination af tv, telefoni og internet via de traditionelle telefonledninger allerede et meget bredt produkt. Jeg håber, at jeg med mine erfaringer kan bidrage til en fortsat kraftig udvikling,” siger Jens Arnesen.

mange muligheder tilbage med en 5 Mb/s forbindelse. 90 % af landet kan modtage TDC TV med en 5 Mb/s forbindelse, men har man behov for at bruge flere tv-apparater samtidig eller for at se hd-tv, skal man op på 10 Mb/s.

Programpakker bliver

Filmeksplosion Udviklingen er rigtig godt i gang, pointerer han: TDC TV har oplevet en stor vækst ikke mindst i forbindelse med det analoge sluk sidste år og har allerede nu over 100.000 kunder. Et eksempel på en HomeTrio tvservice, som leveres via bredbåndsforbindelsen og derfor er ”født” med returvej, er VOD (Video On Demand) som giver mulighed for direkte filmbestilling med fjernbetjeningen. ”Fra 300.000 udlejninger af film sidste år er målet at TDC koncernen i år vil komme op på en million. Kombinationen af mange gode filmtitler og at det er utroligt nemt at bestille film gør, at VOD benyttes af mere end 30 % af TDC TVs kunder. Et andet eksempel på de digitale muligheder er TDC HomeDisk, hvortil kunderne kan oploade fotos til deres egen arkivplads hos os, for når som helst at hente dem frem på deres computer- eller tv-skærm. En anden populær digital tv-tjeneste er PVR (Personal Video Recording) som gør det muligt at optage udsendelser samt spole frem og tilbage præcis som at se en DVD-film. Det afgørende for brugeren er, at det er enkelt at betjene disse tjenester. Sådanne digitale tv-tjenester vil vi fortsat udvikle”.

Afstandsproblem ”HomeTrio adskiller sig i virkeligheden ikke så meget i sine tv-grundydelser fra de tvprodukter, som antenneforeningerne udbyder. Primært er det i områder uden for

20   FDA Orientering 3 /2010

”Distribution er ikke interessant for brugerne, det er oplevelserne…” sagde Jens B. Arnesen på FDA Forum i 2006, og det står han ved også i sit nye job.

kabel- og antenneforeningsområderne, at HomeTrio giver den store merværdi for kunden ved at samle telefoni, bredbånd og tv i én pakke.*) Uanset hvor TDC leverer tjenester handler det for mig i høj om at være kundebevidst og om kontinuerligt at have fokus på indholdsservices, der skaber forbedring og dermed merværdi for slutbrugeren ,” siger Jens Arnesen videre. Han medgiver gerne, at HomeTrio langt hen ad vejen fungerer som et moderne og stort fællesantenneanlæg, selv om der stadig er en hurdle hvad nærheden til en centralenhed angår. TDC oplyser, at bare et enkelt tændt tv-apparat trækker mellem 2,5 og 4 Mb/s. Så er der ikke så

Selv om han på BFEs nylige konference om digitalt tv fremlagde, at 56 % af befolkningen ifølge et rundspørge ønsker fuldstændig frihed til at kunne vælge tvkanaler, tror han ikke på, at tv-pakkerne forsvinder helt. ”De er ganske enkelt forretningsmodellen for tv-selskaberne, fordi det gør det muligt at skabe godt dansk tv-indhold,” forklarede han, men han er ikke i tvivl om, at der vil komme mange flere valgmuligheder. Det er et krav, man ikke kommer uden om. Ved siden af pakkerne vil vi se flere muligheder for individuelle valg. Som f.eks. VOD filmbestilling og underholdningsmuligheder via web-tv. Individualiteten vinder frem ved, at det i stigende omfang bliver underordnet for forbrugerne, hvor indholdet kommer fra. Derfor er det vigtigt, at der i fremtiden er adgang til alle muligheder og kundens foretrukne indhold via netop den tv-skærm - uanset størrelse og sted - som kunden foretrækker. *) B  edøm selv konkurrenceeffekten i TDC HomeTrio med dit eget antenneanlæg på http://privat.tdc.dk/pakker/hometrio/

Citat ”Det er fortsat sådan, at programudbyderne tror, at man blot kan blive ved med at dreje på skruen for betaling – men jeg er overbevist om, at det ender galt en dag.” Knud Chr. Jensen, formand for Ebeltoft Antenneforening


BRANCHE-NYT

Adgang til 100 Mb/s for alle om 10 år

FDA - tilbyder sine medlemmer...

Medlemsservices

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen. Både enkeltpersoner og virksomheder skal have adgang til mindst 100 Mb/s bredbånd i 2020. Uanset hvor de bor. Det er regeringens målsætning, hedder det i en udtalelse fra videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen. Regeringens hidtidige målsætning har været, at alle skulle kunne få adgang til bredbånd på 512 kbit/s i 2010. Den nye målsætning er altså 200 gange hurtigere end den gældende. Men ikke dramatisk højere end Højhastighedskomiteens 50 Mb/s i 2013 til 80 % af befolkningen. Med undtagelse af Luxembourg er målsætningen om 100 Mb/s til alle den mest ambitiøse inden for EU. Den vil sætte Danmark foran vores nabolande Norge, Sverige og Tyskland. ”Bredbåndsmålsætningen sikrer, at Danmark fortsat har en infrastruktur i verdensklasse. Det er fundamentet for at skabe vækst og arbejdspladser. Samtidig er det en grundsten i at være borger i et digitalt Danmark, at der er sammenhæng mellem bredbåndskapaciteten, de tjenester, der tilbydes på nettet – og befolkningens it-kompetencer,” siger videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen. Målet skal nås ved at fortsætte den markedsbaserede og teknologineutrale tilgang, der hidtil har fungeret succesfuldt. Ministeren lægger ikke skjul på, at det er mobilt bredbånd, der primært skal løse opgaven. En accept heraf er ganske enkelt betingelsen for at komme i betragtning ved de kommende tildelinger af frekvenser. ”Vi vil naturligvis bygge videre på principperne om, at bredbåndsudrulningen i Danmark er markedsbaseret og teknologineutral. Men for at sikre, at vi når målsætningen, kan der for eksempel stilles dækningskrav i forbindelse med kommende frekvensauktioner. Det skal sikre, at hele landet får adgang til lynhurtigt bredbånd,” siger videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen. Regeringen vil løbende evaluere udviklingen på området og på den baggrund iværksætte eventuelle tiltag med henblik på, at alle husstande og virksomheder kan få højhastighedsbredbånd i 2020.

Juridisk bistand Teknisk bistand Arbejdsskadeforsikring Regionsmøder Roadshows Årlig brancheudstilling Landsmøde Kontakt til politikere Kontakt til pressen Aftalen for FællesantenneOmrådet Dansk Ledningsejer Forum Brancheforum Digitale Medier Koda og Copydan

lnformation Tidsskrift: FDA Orientering Nyhedsbrev: NYT fra FDA Webportal: FDA web Kanaloversigt Standarddokumenter Elektronisk debatforum www.fda.dk

Medlemstilbud

Regnskabsadministration Brugerafstemninger Juridisk sagsbehandling Teknisk sagsbehandling Forsikringer Dirigentkorps Stemmesedler

FDA, Forenede Danske Antenneanlæg

Ring på 59 96 17 04 for yderligere oplysninger

FDA Orientering 3 /2010

   21


Scooby-doo ™ & © Hanna-Barbera.

Total Drama World Tour © 2010 Fresh Inc.

Ben 10 and all related characters and elements are trademark of and © 2010 Cartoon Network. A Time Warner Company.

Gå ikke Gå ikke glip glip af af os os Børnekanalen Cartoon Network byder børn indenfor i et univers med en masse nye serier og gode film. Bliv bange med Scooby-Doo og mysteribanden, når de løser det ene mysterium efter det andet, se hvordan Ben redder jorden gang på gang med Omnitrixen, når vi viser nye episoder af Ben10 Alien Force og viser gode film med Ben 10 i vores filmklub om søndagen. Følg et syngende godt hold nye deltagere tæt i den nye animerede reality serie Totally Drama Verdensturné, og se med når Chowder slår sig løs i køkkenet.

www.CartoonNetwork.Dk www.CartoonNetwork.Dk


BRANCHE-NYT

Flere sportskanaler fra Canal+ Telenor har købt sig til delejerskab af sport- og filmkanalerne SAS-ligaen fremhæves i en pressemeddelelse om, at Telenor for 604 mio. kr. har købt sig til 35 % af aktiekapitalen i C More Entertainment, der ejer Canal+ kanalerne i Norden. C More har i to år været ejet af svensk TV4, som har det erklærede mål at blive det store tv-selskab i Norden. Og TV4 hører til i Bonnier-koncernen. Ved at tage Telenor ind som medejer styrkes især sportssiden af Canal+, som har film og serier som sin anden hovedaktivitet. Der er en million abonnenter på Canal+ kanalerne i Norden.

Som bekendt kom Telenor i klemme med sit køb af danske sportsrettigheder, som skulle have styrket Telenor i ansøgningen om at drive det danske digitale sendenet. Blandt rettighederne er SAS-ligaen, som endte hos den nye Canal 9. Denne ejes også af Bonnier-koncernen. Derfor blev SAS Liga-kampe nævnt i Telenors argumentation for at købe sig til en andel af C More.

Nye forretningsmuligheder Med Telenors indtræden som medaktionær i C More får Canal+ mulighed for at

Stofa tjente 92 mio. i 2009 Med henvisning til den hårde konkurrencesituation betegnede direktør Ole Simonsen resultatet for 2009 som tilfredsstillende. Overskuddet før skat faldt fra 112 mio. kr. til 92 mio. kr. ud af en omsætning på godt en milliard kroner. Moderselskabet Telias forventede salg af Stofa senere i år forstyrrer ikke Stofas udviklingsplaner, siger Ole Simonsen, der

til Berlingske bebuder net-tv, selv om det ikke står lige for. I 2009 lanceredes fordelspakken med telefoni og en internetforbindelse på 256 kb/s. Dagbladet Børsen har elselskaberne og Telenor som de mest sandsynlige købere, selv om kapitalfonde også kan være interesserede.

YouSee også på fiber Efter DONGs salg af sit fibernet i dele af Sjælland til TDC får 11.000 husstande nu tilbudt YouSees tv-pakker med samme indhold og til samme priser, som husstande på

Navneskift Norsk Kabel TV Forbund, der er jævnaldrende med FDA, har skiftet navn til Kabel Norge som en understregning af, at det ikke mere alene drejer sig om tv. Kabel Norge har de fleste kommercielle firmaer i branchen som medlem.

Advarsel om 3D-skader Samsung advarer på sin australske hjemmeside om, at forkert brug af 3DTV kan medføre helbredsproblemer, fra epilep-

erhverve så mange flere rettigheder, at det bliver muligt at starte ”et antal nye nordiske betalingskanaler”, blev der sagt ved offentliggørelsen. Selv om Telenor bliver en væsentlig aktionær, har TV4 fortsat den bestemmende aktiepost, men Telenors værdi som partner skinner måske bedst igennem i bemærkningen: ”Samarbejdet åbner også for nye satsninger og forretningsmuligheder indenfor media og telekom.” Specielt indenfor telekom er Telenor sværvægteren.

DVB-H bortvist Interessen for at sende i DVB-H (h betyder håndholdt) er så lille, at Spanien har fravalgt den fra sit terrestriske digitale tv-sendenet. ”Vi vil ikke have den fejltagelse, som har ramt Europa”, siger Bernardo Lorenzo fra den spanske telestyrelse, der vil bruge kapaciteten til andre formål. De få lande, der har indført DVB-H, har ikke haft succes med den. Herhjemme er Boxer TV pålagt at tilbyde standarden.

coax-net har mulighed for. Dertil kommer det månedlige fibertillæg på 99 kr., som også blev opkrævet af DONG.

silignende reaktioner til fald, hvis man ikke husker at tage brillerne af, inden man forlader sit tv-apparat.

Styr på tv-signal kampagnen Reklamekampagnen for det digitale tvsignal op til 1. november sidste år er gjort op. Der var afsat 43 mio. kr. til kampagnen for Det Nye TV-Signal. Den betegnes som succes både i effekt og økonomisk. 1,2 mio. ubenyttede kroner går tilbage til staten.

Navnet blev Waoo 15 elselskaber har dannet det fælles selskab Waoo til at sælge og levere bredbånd via deres fibernet. Selskabet har en tidligere TDC-mand, Anders Christjansen, som direktør. I Waoo vil aktiviteterne i Smile Content og Profiber blive samlet i løbet af efteråret. Fra starten vil det have 70.000 kunder. Produkter og priser vil først blive kendt i forbindelse med en reklamekampagne til efteråret.

FDA Orientering 3 /2010

   23


BRANCHE-NYT

NY INTERNATIONAL NYHEDSKANAL 24/7 E T N Y T OG A NDER L EDES P E R S P E K T I V P Å INTERNATIONALE NYHEDER

F R A N C E 24 PÅ E N G E L S K FÅS NU I SK ANDINAVIEN PÅ 1 G R A D V EST, K A N A L 10 5

PRØV GRATIS R E S T E N A F 2 0 10

KONTAKT: Kenneth Wenzel, Tlf. 32 11 90 00, kw@umedia.dk

24   FDA Orientering 3 /2010

France24_AP_Danish_87x260FU.indd 1

2/06/10 16:18:26

Rettighedsregler bremser udviklingen Cable Europe opfordrer EU-kommissionen til at foretage en fuldstændig revision af administrationen af de ophavsretslige regler og at klarlægge forbindelserne mellem de selskaber, der opkræver af afgifterne. Det er en reaktion på kommissionens varsling af ændringer i reglerne Caroline van Weede, for digital copyright. Cable Europe. ”Vi har krav på nye rammer for de kollektive rettigheder i EU, så de bidrager til fremgang og styrkelse af det europæiske marked. Tiden er inde til, at Europa arbejder sammen om at fremtidssikre reglerne for indhold og sikrer mod forskelsbehandling af reglerne for de enkelte platforme,” siger Cable Europes direktør Caroline van Weede. Hun peger på behov for konkurrence mellem ophavsretsselskaberne, så afgifterne afspejler prisforskellene på de forskellige markeder: ”Vi har et forældet system, der ikke er teknologi-neutralt og ikke passer til det high-tech Europa, vi lever i. Kun med den rette balance kan vi få det bedste ud af vores fiberbaserede netværk, der er i verdensklasse. Det vil Europa både økonomisk og kulturelt få udbytte af,” tilføjer hun.

Tysk kodning på vej RTL og ProSieben undersøges af de tyske konkurrencemyndigheder for i det skjulte at planlægge kryptering af kanaler. De mistænkes bl.a. for at ville kode på en måde, så seerne ikke kan springe reklamer over, og at begrænse mulighederne i øvrigt for at optage på harddiske. Det var baggrunden for en nylig samtidig kontrolaktion i de to selskabers hovedkontorer i Köln og i München. De kommercielle tv-kanaler i Tyskland har et længe næret ønske om at kryptere for at bane vej for seerbetaling. I modsætning til standard digitalt tv er hd-tv udgaverne af RTL, ProSieben, Vox, Sat1 og Kabel1 på Astra allerede kodede, og efter 90 minutter fra start kan seerne ikke mere optage eller starte forfra.


TV

Seertal til fodbold-vm i hd-tv måles særskilt Kampene i Sydafrika giver et øjebliksbillede af udbredelsen af hd-tv De igangværende kampe om verdensmesterskaberne i fodbold i Sydafrika vil også vise, hvor udbredt hd-tv er i danske hjem. TNS Gallup registrerer seertallene på de vm-hd kanaler, som TV2 og Canal 9 sender i den måned, kampene afvikles i Sydafrika. Det er vm-kampene på TV2, der måles med specifikke seertal for henholdsvis standard digitalt tv og hd-tv, så man får tal på hvor stor en procentdel, hd-tv udgør i forhold til standard-tv.

Canal 9 har afstået fra et tage imod tilbuddet og får dermed kun et samlet antal seere. DR får særskilte tal, idet både DR1 og DR HD allerede indgår fast i målingerne. For antenneanlæg kunne det også være interessant at få målt forskellen mellem seertal på de analoge og de digitale versioner af vm-kampene. Men det er ikke muligt. TV-Meter boksene i hjemmene skelner ikke mellem, om en kanal ses analogt eller digitalt.

”Det ligger lige til højrebenet at måle brugen af hd-tv, og det er ikke min fornemmelse, at tv-selskaberne, som betaler for målingerne, ønsker at holde tallene hemmelige. Men der var naturligvis overvejelser af, hvor mange ressourcer man ville bruge på en hd-tv kanal, der kun sender i fire uger,” siger Frank Klausen, TNS Gallup.

Hd-tv kræver boks eller kort

Analogt måles ikke for sig

Så godt som alle seere har adgang til de 43 kampe på DR og TV2. De resterende 21 sendes af Canal 9, som formentlig er kommet med i flere kabelnet af den grund. DR sender sine 11 kampe både på DR1 og på DR HD, men enkelte kampe på DR HD sendes forskudt.

Hvis man vil se kampene på TV2 og Canal 9 som hd-tv må det ske via en digital boks eller et digitalt kort i de antenneanlæg, der har aftaler med YouSee, Stofa eller Canal Digital. Det gælder også for DR HD i de antenneanlæg, der ikke selv nedtager kanalen. Rettighederne er således fordelt, at Canal 9 sender semifinalekampene, mens finalen 11. juli sendes af såvel DR1 som TV2.

Nabolandene deler også I Sverige sender SVT og TV4 hver 32 kampe, i Norge deler TV2 og Viasat de 64 kampe. I Tyskland fordeles 46 kampe mellem ARD og ZDF, mens RTL sender 18 kampe.

Til product placements føjes program placement Forsøg hos CNN i USA på at undgå seertab under reklameindslag Betalt placering af nye produkter i udsendelser bliver snart almindelig også i tvudsendelser herhjemme, men der er mere på vej: Program placering. Og hvorfor skulle de hyppige afbrydelser med reklamer ikke også følges op med afbrydelser af reklamer med programmer? For den, der frygter total forvirring, skal det tilføjes, at hvis et forsøg hos CNN i USA bliver en succes, så har det nye begreb i hvert fald den fordel, at det igangværende program kan følges også mens der sendes reklamer!

81 % følger reklamerne Forsøget gøres med John Kings nyhedsshow først på aftenen. Under reklameindslagene

kan seerne i bunden af skærmbilledet se nyhedsstudiet, følge ommøbleringer af inventar og kameraer, se medvirkende diskutere næste indslag – samt få lidt nyhedstekst oveni. CNN er ikke alene om at eksperimentere med blanding af reklamer og indhold. Sportskanalen ESPN, der også under reklamerne bringer sportsnyheder i et løbende bånd, har registreret, at 81 % af seerne følger reklamerne. MSNBC bringer små klip på 30-60 se-

CNN har ikke offentliggjort sine foreløbige få måneders erfaringer med seertal under John Kings nyhedsshows. Forsøget skal vise, om seerne ikke alene bliver ved John Kings nyhedsudsendelser kl. 19, men fortsætter med at se primetimeprogrammet med Campbell Brown kl. 20. ”Tv-kanalerne og marketingfolk tænker på, om de tilbagevendende skift mellem reklamer og programmer kan give seerne et uklart, uforståeligt billede af det, man vil fortælle. Det kan retfærdiggøre dem i

kunder fra de shows, reklamerne afbryder, for at undgå, at seere skifter til en anden kanal. NBC i USA har prøvet programplacering under Jay Leno-shows, men har ikke taget det op igen.

overvejelser af kontinuerligt at se fjernsyn via settopboksen for helt at springe reklamerne over”, siger John Moore, der er tv-direktør i marketingfirmaet Mullen til Advertising Age.

FDA Orientering 3 /2010

   25


TV

På Twitter-maner direkte med i tv-talkshows Norsk programudvikling spreder sig ud i verden norske Auto Dialog System fra firmaet never.no er gået et skridt videre ved at give seere chancen for at få en kommentar eller et spørgsmål på storskærmen i studiet, mens udsendelsen er igang. ”Dermed kan tv-kanalen aktivt inddrage seerne visuelt. Her-og-nu kommentarer gør debatudsendelser meget levende,” fastslår direktør Lars Lauritzsen fra det norske firma. Seerens medvirken kan være en smskommentar sendt fra mobiltelefonen – men det kan også være en stump video fra mobilen eller fra hjemmecomputeren.

Livligere sports talkshows Direktør Lars Lauritzsen.

Direkte kommunikation som f.eks. på Twitter er en af mulighederne for tv-kanaler til at komme i nærkontakt med seerne. Nok især med de unge, der har taget Facebook og Twitter mere til sig end tv’et. De foretrækker at være direkte med frem for passivt at se på det, tv-kanalerne har valgt at vise. Men det ene behøver ikke at udelukke det andet. Det er i hvert fald, hvad flere tvkanaler rundt i verden satser på.

Seere med i udsendelsen På DR har vi set studieværten eller meteorologen med raske håndbevægelser hente billeder frem på studiets storskærm. Det

En utvetydig seerkommentar i TV2 Norge.

26   FDA orientering 3 /2010

”Især unge er vante til at reagere med det samme, og et talkshow med sportsfolk bliver livligere, når seerne medvirker direkte.” siger Lars Lauritzsen. Norsk TV2 bruger især muligheden, når sport er til debat, fordi sport engagerer rigtig mange seere. Men TV2 brugte det også med held ved Stortingsvalget sidste år. Her kunne seerne både stille spørgsmål til politikerne og stemme på den, de syntes klarede sig bedst i debatten. Never.no arbejder på også at gøre programmet velegnet til nyhedsudsendelser, så seere også her kan reagere på noget af det, der løber over skærmen.

Hurtigt og direkte I praksis fungerer det på den måde, at en tv-medarbejder overvåger seernes bidrag og straks sender de mest relevante kommentarer eller spørgsmål til studiet. Uanset om det er sms, mms eller om det har en anden form, og uanset om det sendes fra en mobiltelefon eller en computer, bliver bidragene omsat til det samme web-interface. De mest spændende og relevante bidrag bliver af værten i studiet med en håndbevægelse hentet frem på en stor skærm i studiet og vist på hjemmenes tv.

Seerkommentarer kom løbende nederst på skærmen under valgdebat på TV2 Norge.

Den hurtige og direkte form kan give debatter en overraskende drejning. ”Vores løsning er omkostningsbesparende i forhold til de hidtidige muligheder, og den kan bruges både på tv og på websider. Den er så enkel, at den medarbejder, der tager mod bidrag fra seerne, i princippet kan sidde hjemme ved sin computer og ”føde” studiet med de mest spændende bidrag,” forklarer Lars Lauritzsen, som tilføjer:

Uafhængig af platforme ”Det har især vist sig at være en stor fordel, at løsningen er uafhængig af de platforme, den bruges til: tv, web-site eller storskærm. Den fungerer altså også med storskærme, der i stadig større antal dukker op i bybilledet. Her er det så en anden slags bidrag, der skal til for at gøre storskærmens indhold afvekslende og opmærksomhedskrævende,” forklarer Lars Lauritzsen. Udviklingen af et program, der kunne fungere uafhængigt af netværks-topografi og brugerterminal, blev indledt i 2001, og det blev taget i brug i 2004. Gennembruddet kom året efter på TV Norge, som brugte det til interaktivitet mellem seere og deltagere i BigBrothershows. Det er blevet så stor en succes for never.no, at det i dag bruges af tv-kanaler i mange lande, fra England og Canada til Kina og Malaysia. Den er også dukket op på Frikanalen, der i Norge svarer til de amatørdrevne tv-kanaler på det danske digitale sendenet.


TV

Discoverys 8. kanal Investigation Discovery blev her i foråret lanceret med danske tekster som den 8. tvkanal fra Discovery i Danmark. Dermed har vi fået endnu en tv-kanal med forbrydelser som hovedemne. Som navnet siger handler det om i dramatisk form at fortælle, hvordan forbrydelser opklares. Investigation Discovery har som så mange andre nye kanaler en amerikansk bag-

Ny nichekanal Efter en kort tid i enkelte europæiske lande har Fox Cable Networks besluttet at søge sin Fuel TV udbredt i hele Europa. Fuel TV startede i USA i 2003 som en underholdningskanal om livsstil og kulturer, der grupperer sig om de mest actionprægede sportsgrene. Den sendes over Eurobird 9A på 9 grader øst.

grund. Den opstod i 1996 som CBS Eye on People i et samarbejde mellem CBS og Discovery. Efter skiftevis at have haft kanalen alene og med en anden partner, og efter at den har levet med fire andre navne, fandt den for to år siden sin den nuværende form som Investigation Discovery. Siden har den spredt sig også i Europa. I USA kom den sidste år desuden i en hd-tv udgave.

Fransk fodbold med egen kanal De professionelle franske fodboldklubber har planer om at starte deres egen tv-kanal. Det er en reaktion på, at selskabet Orange, som sammen med Canal+ har tv-rettighederne, har bebudet krav om en lavere pris. Efter planerne, som ikke er endeligt

besluttede, skal fodboldkanalen omfatte både Liga 1 og Liga 2, men ikke have eksklusive rettigheder.

PERSONALIA

Skal styrkeTV2 Sport

Den 35-årige Jesper Andersson er ansat i en ny stilling som kommerciel direktør i TV2 Sport. Hans opgave bliver at koordinere salg, analyse og marketing af TV2 Sport-kanalerne og tv2sport.dk og videreudvikle brandet. Jesper Andersson kommer med bred erfaring fra mediebureaubranchen, senest som managing partner og trading director i Mediaedge:cia.

Jesper Andersson.

AKTIVITETSKALENDER 29. aug.-3. sept.: IFA i Berlin. 12.-16. sept.: IBC i Amsterdam. 14.-15. sept.: Bredbåndsdagene i Bella Center i København. 26. sept.: FDA Forum på Sjælland. 5.-6. nov.: FDA Messe i Billund. 7. nov.: FDA landsmøde i Billund.

Nyhedschef i direktionen Michael Dyrby er indtrådt i direktionen på TV2 med det overordnede ansvar for nyhedsdækningen på TV2 Nyhederne, TV2 News og TV2 Sporten. Michael Dyrby har været nyhedschef i seks år på TV2, hvortil han kom i 1994.

Åse Ytreland.

Nordisk Fox-direktør For at styrke positionen i Norden har Fox International Channels udnævnt Åse Ytreland til administrerende direktør for Norden og de baltiske lande. Åse Ytreland er en kompetent kender af internationalt tv. Med baggrund i Telenor kom hun til hedengangne The Childrens Channel, CNBC og Jetix i London, hvorefter hun har stået for udbredelse af bl.a. de amerikanske sportskanaler ESPN i Europa. Som nordisk chef for bl.a. de Fox-ejede National Geographic-kanaler vil hun arbejde ud fra kontorerne i København og Oslo.

FDA orientering 3 /2010

   27


TEKNIK

DVB-T2 snart i brug i Sverige Den nye DVB-T2 tages i brug på det svenske terrestriske digitale sendenet til efteråret for at skaffe plads til flere tv-kanaler. Med T2-standarden bliver der plads til mellem 30 og 50 % flere tv-kanaler, end den nuværende 10 år gamle T1 kan formidle. T2 standarden blev færdigmeldt i efteråret 2009. Den giver Boxer i Sverige plads til også at sende hd-tv. Det er de to hd-tv kanaler, som Sveriges Television vil lancere til efteråret, der især presser på. Forberedelsen hertil er årsag til, at syv tv-kanaler netop er flyttet fra mux 6 til mux 5, men altså stadig sendes i DVB-T1, som abonnenterne kender. For at kunne se T2 må de skifte de nuværende bokse ud med nye, der kan omsætte både T1 og T2. De nuværende bokse kan ikke vise T2. De nye bokse skulle være på det svenske marked efter sommerferien. Mux 6 og den kommende mux 7 skal begge sende i T2 og MPEG-4. I dag sendes nogle tv-kanaler i MPEG-2 og andre i MPEG-4.

Teracom, som står for sendenettet, oplyser, at op mod 800.000 ser tv fra det digitale sendenet.

nenter så skal udskifte deres nuværende bokse med de nye, der endnu ikke er på markedet.” siger Steen Ulf Jensen.

Danske Boxer venter

DVB-C2 er klar

Boxer TV, som driver tre af de fem muxe på det danske terrestriske sendenet, har ingen planer om at følge sit svenske søsterselskab. ”Sverige satte sit digitale sendenet i drift længe før vi kom i gang i Danmark. Derfor sender de langt flere tv-kanaler i MPEG-2, som på det danske sendenet kun bruges af DR på Mux 1. De fire danske mux, der blev taget i brug sidste år, sender alle i MPEG-4. Derfor kan vi sende flere tvkanaler på hver mux, end Boxer i Sverige har mulighed for,” forklarer direktør Steen Ulf Jensen, Boxer TV. - Men med T2 ville I få endnu mere plads, som bl.a. kunne imødekomme behov for flere hd-tv kanaler end den ene, som DR sender. ”Det anser vi at være mindre vigtigt i forhold til ulemperne ved, at vore abon-

På Anga-messen demonstrerede professor Ullrich Reimers fra det tekniske universitet i Braunschweig anden generation af DVB-C, som umiddelbart kan tages i brug. ”DVB-C2 er et radikalt nyt system, som inkluderer et stort antal nyudviklinger. Det er næppe muligt at forestille sig, at der kommer en bedre standard,” sagde han i sin redegørelse for universitetets praktiske prøver af den nye standard. Der blev på Anga udtrykt formodninger om, at C2-standarden i første omgang vil blive brugt i en mindre del af frekvensområdet, f.eks. til video on demand. Det vil udsætte tidspunktet for en komplet udskiftning af settop bokse, der ikke kan omsætte C2.

Coax i mange år Konklusionen i en undersøgelse fra IMS Research af antallet af hjem med to eller flere tv-apparater forbundet til coax-kabler er, at de tykke kobberkabler bevarer po-

sitionen som det bærende medie uanset fremgang for fiberoptiske kabler. Mest udbredt er coax i Polen med 71% med to coax-tilslutninger (og 36 % med tre

Box også til 3D På forårets NAB-messe i Las Vegas præsenterede Motorola DCX settop bokse med software, der fjerner problemer i tv-kanaler, der sender både 2D og 3D. Problemerne kan komme specielt ved skift mellem standard-tv, 2D, og 3D, lige-

som grafik i udsendelser ikke altid står korrekte i billedet. Med den ny software foretager boksen automatisk de nødvendige korrektioner, når tv-kanalen skifter mellem de to formater.

EuroDOCSIS 3 på vej Cable Europe Labs har godkendt de første modemer med EuroDOCSIS 3 og 2 standarderne. Det er AVM, Cisco, D-Link,

28   FDA Orientering 3 /2010

Sagem, Ubee, Pace og Echostar, der er certificeret.

eller flere). Dernæst følger 56 og 55 % i henholdsvis UK og Frankrig. I det mest kablede land Holland bruger 45 % fortsat coax til to eller flere tv-stik.

Nej til tredjeparter De to store kabelnet UPC og Ziggo vil ikke levere tv-kanaler til Tele 2 og Online trods de nye hollandske (og EU) regler om tredjeparts adgang til også være på kabelnettene. Dermed tvinges de til selv at træffe aftaler med tv-kanaler, som de vil lade indgå i deres øvrige tilbud. Det har tv-selskaberne ikke lyst til, og RTL har klart sagt nej.


TEKNIK

Hjemmets fællesantenne MoCa løser problemet med samtidig brug af flere medier Af Henning H. Madsen, Hashøj Net

Seks virksomheder viste, at de har taget MoCA til sig. Hvis man har forsøgt at streame tv, dvd og musik over sit trådløse 50 Mbit hjemmenetværk finder man hurtigt ud af, at det går fint med et medie ad gangen. Skal der derimod høres musik i et rum og samtidigt ses en hd-dvd i et andet, kniber det med overførelseshastigheden. Det rådes der nu bod på med MoCA, Multimedia over Coax Alliance. Det er en standard for home entertainment netværk. MoCA er det eneste hjemmeunderholdnings netværk, der som standard appellerer til alle tre betalings-tv segmenter - kabel, satellit og ip-tv. De nuværende bokse fra betalingsudbydere giver ikke mulighed for at se digitalt tv i andre rum og slet ikke i hd-format. Med MoCA kan der etableres et multimedianetværk på op til 16 mediaservere, hvilket skulle være nok til et almindeligt hjem. Det er ikke kun fra betalingsboksen, der skabes netværksforbindelse, men også imellem de 16 noder. Det vil sige, at sønnens gamebox også kan benyttes i stuen eller i et børneværelse. Fastnet telefonen vil også kunne deles ud over coax-nettet. I dag tilbydes kun få multimedie-enheder med MoCA indbygget. Det ventes at

stige i fremtiden, idet flere store producenter er med i alliancen. MoCA overføres via et lille modem i antennestikket. Det benytter D-båndet, der

ligger fra 1150 MHz til 1500 MHz. Afstanden imellem noderne kan være op til 300 meter og hastigheder på 175 MBit.

Der var stor interesse for at høre om dette udstyr til hjemmene, da det blev demonstreret i Bruxelles.

FDA Orientering 3 /2010

   29


TEKNIK

Afskærmningen i kabel-tv Af Hardy C. Hansen kabel-tv konsulent Den korrekte privatinstallation vil således bestå af koakssystem for tv/radio og PDS for data/internet. Det er meget væsentligt, at vores radiomiljø holdes fri for forstyrrende udstråling fra enhver installation. Trådløse funktioner øges konstant, så hvis der ikke passes på ”højfrekvensforurening”, vil disses funktioner blive begrænsede. Også indstråling i utætte installationer giver brugerne mangeartede problemer på radio og tv.

Kabel-tv anlæg er beregnet til overførsel af frekvenser fra 5 til 862 MHz med 60 tv-kanaler. Kabel-tv operatørerne kræver mindst 75 dB skærmdæmpning på deres udstyr, men mange PDS-produkter overholder max. 20 dB, så der er her nogle opgaver til Telestyrelsen. At finde udstråling fra digitale tv-signaler besværliggøres af, at disse opfører sig nærmest som atmosfærisk støj og derfor er vanskelig at lokalisere.

DVB-T i 2-3 år I kabel-tv’s barndom var det ikke tilladt at anvende tv-kanaler i frekvensområder, der anvendes til andre formål end tv. Telestyrelsen var betænkelig ved risikoen for gensidige forstyrrelser, dvs. dårlige billeder og forringelse af bl. a. flyradio og andre mobile tjenester. Det blev senere tilladt at anvende disse frekvensområder, dog under skærpede krav til afskærmningen af installationerne. I dag skal man overholde specifikke krav til ind- og udstråling i kabel-tv installationer. Det gælder også installationer i private boliger, hvilket ikke alle installatører har hørt endnu. Det ser ud til, at IT-installatører betragter tv-signaler på samme måde som datasignaler. Ofte anvendes samme type kabler og stik, dvs. PDS-kabler og ofte anvendes samme type kabler og stik, dvs. PDS-kabler og Rj45 stik. Disse installationer vil ikke kunne nå samme afskærmning som dobbeltskærmede koakskabler og koaksstik. De installatører, der vælger en PDSinstallation, løber en stor erstatningsrisiko. Forbrugeren kan kræve installationerne udskiftet, fordi de er ulovlige i EMC sammenhæng. Desværre kan private, der ”gør det selv”, købe produkter, der ikke er afskærmede. De er ikke ulovlige at sæIge, men forkerte at anvende i bestemte sammenhænge. Det burde ikke være vanskeligt at nå frem til en rigtig metode for korrekte installationer i EMC sammenhæng. Der findes adskillige vejledninger hos kabel-tv leverandører. Hvis man holder sig fra PDSkabler og Rj45 stik og i stedet installerer koakssystemer af høj kvalitet, vil EMC kravene være overholdt.

30   FDA Orientering 3 /2010

Det er et tilbagevendende spørgsmål i de mange foreninger, der startede den digitale sending til medlemmerne med tv-kanaler i DVB-T og senere også medtog DVB-C, hvornår tidspunktet for at ophøre med DVB-T kommer. For at få et indtryk af brugen af DVB-T i husstandene havde Odder Antenneforening på stemmesedlen til årets programvalg bedt medlemmerne krydse af, hvis de bruger DVB-T.

135 husstande (17 % af modtagne stemmesedler) svarede, at de har en DVB-T modtager. Heraf bruger 76 (eller ca. 10 % af modtagne stemmer) digitalmodtageren i væsentligt omfang til kabel-tv. På denne baggrund besluttede bestyrelsen at udskyde beslutningen om at fjerne DVB-T, som altså fastholdes i 2010 og tidligst udgår i 2011, men senest i 2012.

Ny kabeltype Draka har med Coax2 CT 48 S lanceret en ny type koaxialkabel, der med ekstra 2 dB dæmpning pr. 100 m ved 230 MHz er et hovedforsyningskabel velegnet til backbone. Kablet har en solid kobberleder på

mindre end 5 mm og en skærmningsfaktor, der er bedre end 120 dB i området fra 30 MHz til 1 GHz. Den indvendige isolering med opskummet polyethylene gør det ekstra fleksibelt i forhold til træk og slag.

Få kender hastigheden Hastigheden på internet spiller en stor rolle, når selskaberne skal sælge produktet. Men få forbrugere kender hastighederne, når de sender og modtager. Af 3.000 internetbrugere i USA svarede 80 %, at de ikke kender hastigheden i deres forbindelse, men 24 % har tillid til, at de har den hastighed, leverandøren har lovet. 91 % af brugerne med fastnet forbindelse er nogenlunde tilfredse, mens kun 71 % med mobil internetforbindelse svarede det samme.

Vi kender ikke tilsvarende danske undersøgelser, men mon ikke det også her er sådan, at hvis internetforbindelsen virker nogenlunde tilfredsstillende, er der andet, man går mere op i? FCC, som har spurgt i USA, vil nu tilbyde forbrugerne at afprøve hastigheden på en hjemmeside. Herhjemme er der et sådant tilbud på http://bredbaandsmaaleren.it-borger.dk/ IT- og Telestyrelsen gør opmærksom på, at målingerne er vejledende.


FDAs hovedbestyrelse

REGIONSBESTYRELSER Region 1: Tidl. Nordjyllands amt, tlf. 98 31 14 36

Valgt af landsmødet Landsformand, FU Poul Juul Kovangen 532 3480 Fredensborg Tlf. 48 47 57 55 E-mail: pj@pouljuul.dk

Karsten Høgh, Reg. 1 Caprifolievej 5 9440 Aabybro Tlf. 98 24 16 99 E-mail: kah@mail.dk

1. Næstformand, FU Carsten Pedersen Hasselvænget 9 4760 Vordingborg Tlf. 55 37 34 33 E-mail: na-formand@nyraad.net

Steen R. Mortensen, Reg. 4 Rugtoften 76, Skodborg 6630 Rødding Tlf. 74 85 07 80 E-mail: srm@post.tele.dk

2. Næstformand, FU Allan Jusjong Hørsholmvej 44 9270 Klarup Tlf. 98 31 96 95 E-mail: jusjong@aj-design.dk

Vera Dahl Olesen, Reg. 1 Præstvangen 8, Mou 9280 Storvorde Tlf. 98 31 14 36 E-mail: veradahlolesen@mounet.dk

Peter Dam, Reg. 6 Sydhavnsgade 4, 2. s.tv. 2450 København SV. Tlf. 77 41 93 38 E-mail: pedam@frederiksholm.net

Gunner M. Nielsen, Reg. 2 Vroldgade 10 8660 Skanderborg Tlf. 40 32 36 49 E-mail: gmw@privat.dk

Kai Nielsen, Reg. 7 Højager 12 2670 Greve Tlf. 43 90 62 11 E-mail: kai.nielsen@eriksminde.dk

Curt Andersen, Reg. 3 Bjolderupvej 15 6000 Kolding Tlf. 40 63 14 07 E-mail: curtandersen@stofanet.dk

Henning H. Madsen, Reg. 8 Egebjergvej 111, Sørby 4200 Slagelse Tlf. 24 62 91 40 E-mail: formand@hashoj-net.dk

Leif Ohlsen, Reg. 4 Østerbyparken 21 6630 Rødding Tlf: 74 84 88 05 E-mail: leif.o@rnet.dk

Jørgen Fogtmann, Reg. 9 Skovvænget 22 4840 Nørre Alslev Tlf. 54 434394 E-mail: jfo@nanet.dk

Gunner M. Nielsen, fmd. HB Jørn Bollinger, sekr., HB supp Kirsten Randløv Rasmussen Morten Strandholdt Hans Carstensen

Curt Andersen, fmd., HB Svend Erik Madsen, næstfmd. Jens S. Møller, HB supp Ib Bach Sven Møller Andersen Region 4: Tidl. Sønderjyllands amt og Ribe kommune tlf. 74 84 87 32 Jørgen Kirkmand, fmd. Michael O’Halloran Leif Ohlsen, næstfmd., HB Gert Lützen Flemming Borg Region 5: Fyn, tlf. 66 17 74 30 Peter Winkel, fmd., HB Tommy Andersen Jørgen Madsen, næstfmd., HB supp John Sørensen, sekr. Erik Wagner Region 6: Tidl. Københavns og Bornholms amter samt Københavns og Frederiksberg kommmuner, tlf. 77 41 93 38 Peter Dam, fmd., HB Martin Christensen Steen Eget

Peter Winkel, Reg. 5 Dronning Olgasvej 40 5000 Odense C Tlf. 66 17 74 30 E-mail: pwinkel@nal-net.dk

Region 7: Tidl. Frederiksborg og Roskilde amter, tlf. 43 90 62 11

UDVALGENE Repræsentanter ved Cable Europes årsmøde Poul Juul E-mail: pj@pouljuul.dk

Morten Strandholdt E-mail: strandholdt@os.dk

Henning H. Madsen E-mail: formand@hashoj-net.dk

Teknisk udvalg Allan Jusjong E-mail: jusjong@aj-design.dk Henning H. Madsen E-mail: formand@hashoj-net.dk

Tage Lauritsen E-mail: tage@tunenet.dk

Tage Lauritsen E-mail: tage@tunenet.dk

Skat- og Økonomiudvalget Carsten Pedersen E-mail: na-formand@nyraad.net

Preben Pedersen E-mail: formand@yderholm.net

Kjeld Kaad-Hansen E-mail: gfa-kkh@mail.dk

Region 2: Tidl. Århus og Viborg amter, tlf. 40 32 36 49

Region 3: Tidl. Ringkøbing, Vejle og Ribe amter, bortset fra Ribe kom., tlf. 40 63 14 07

Valgt af regionerne

Medlem af AFOs Tekniske Udvalg Henning H. Madsen E-mail: formand@hashoj-net.dk

Vera Dahl Olesen, fmd. HB +kass. Allan Jusjong, næstfmd., HB Birgit Kaa, sekr., HB supp Jørgen Thodberg, supp. reg. best.

Poul Juul E-mail: pj@pouljuul.dk

Kai Nielsen, fmd., HB Hans C. Thigaard Ove B. Nielsen, sekr. Tage Lauritsen Preben Pedersen, HB supp Region 8: Tidl. Vestsjællands amt, tlf. 59 91 20 36 John Nymark, fmd., HB supp Leif Jensen Bettina Adelskov, sekr. Henning H. Madsen, HB Flemming Engelbrechtsen Region 9: Tidl. Storstrøms amt, tlf. 54 43 43 94 Jørgen Fogtmann, fmd., HB Frans Larsen, næstfmd., HB supp Villy Pedersen, sekr. Leif Jensen, supp. reg. best.

FDA Orientering 3 /2010

   31


Hold pulsen oppe! Underholdning er nøgleordet. God underholdning. Med TV3 PULS får du eksklusive sportsbegivenheder, inspirerende livsstilsprogrammer, fede film og prisbelønnede serier. Kanalen for mænd og kvinder der sætter pris på solidt indhold.

TV3 PULS kan nu ses af mere end 3 millioner danskere.

• • • • • • •

Eksklusive sportsrettigheder FORMEL 1, Moto GP og UEFA Europa League Inspirerende livsstilsprogrammer Fede film Prisbelønnede serier En kanal for både mænd og kvinder. Kun 8,69 kr./md. pr. husstand

* I målgruppen 15-49 år i TV3 univers, i perioden april - december 2009. Kilde: Gallup TV-meter.

Danmarks

7. mest sete betalingskanal*

FDA-Orientering 2010-3  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...