Page 1

FDA ORIENTERING Tidsskrift for f忙llesantenneanl忙g 路 Nr. 2 路 april 2010

GULT KORT TIL TV-PRISERNE


Indhold nr. 2 · april 2010 · 28. årgang

Bøgehus · Annebergparken 21 · 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 96 17 00 · Fax 59 96 17 17 · E-mail: fda@fda.dk · Internet: www.fda.dk Telefontid: Mandag-torsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-14

Lederen: Kablerne lever og har det godt................................................... 3

FDASEKRETARIAT

Oprør mod tv-priserne............................................................................... 4-13 TV2-vejret fra nyt vejrcenter i København................................................. 14 Formanden sagde goddag til 30 sortseere................................................ 15

Tina Boye Sekretariatsleder Tlf. 59 96 17 04 E-mail: tina@fda.dk

Er lav stemmeprocent det samme som lille interesse?.............................. 16 Nyt antenneanlæg betalt på fem år.......................................................... 16 YouSee har købt endnu en konkurrent...................................................... 18 IT-prisen til Erik Bonnerup......................................................................... 18 Debat: YouSees køb af Nordit................................................................... 20

Lisa Rimstad Jacobsen Projektleder Tlf. 59 96 17 19 E-mail: lisa@fda.dk

Vejen banet for betalt produktplaceringer................................................ 25 Problemer med undertekster på nabolandskanaler................................... 22-23 3D i tv er godt på vej................................................................................ 26-28

Trine Bechmann Christensen Tlf. 59 96 17 03 E-mail: trine@fda.dk

Personalia og Aktivitetskalender............................................................... 30

FDAORIENTERING Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er trykt i 2.550 ekspl. og udgivet den 14. april 2010. Eftertryk tilladt med angivelse af kilde. I redaktionen: Mogens Lorentsen, ansv. Redaktør (molo), Poul Juul (pj), Lars J. Knudsen (ljk), Carsten Pedersen (cp) og Allan Jusjong (aj). Fotos i dette nummer: Mogens Lorentsen, Henning H. Madsen, Morten Strandholdt og Gert Svendsen. Deadline for indlevering af redaktionel tekst: Nr. 3:  Mandag den 17. maj 2010 Indlæg til FDA orientering sendes til: Redaktør Mogens Lorentsen Fresiavej 9, 9800 Hjørring tlf. 98 92 39 15 E-mail: redaktion@fda.dk

Skriver du på PC, så send teksten i en mail til redaktion@fda.dk. Medsend gerne illustrationer.

2   FDA Orientering 2 /2010

Abonnement: Sendes gratis til bestyrelsesmedlemmer i antenneanlæg, der er medlem af FDA. Andre interesserede kan tegne abonnement incl. forsendelse: DK-abonnement 2010: kr. 925. EU-abonnement 2010: kr. 1.150. Udvidet abonnement 2010 (inkl. FDAs kanaloversigt): kr. 3.995. Kan tegnes af installatører og rådgivere tilknyttet AFO. De angivne priser er ekskl. moms Kontakt: Tina Boye, FDAs sekretariat.

Ulla Graversen Gruppeleder Tlf. 59 96 17 06 E-mail: ulla@fda.dk

Svend Hansen Tlf. 59 96 17 18 E-mail: svend@fda.dk

Annoncer og distribution: Kontakt: Tina Boye, FDAs sekretariat. Distribution af nr. 3: Fredag den 18. juni 2010. Forsiden: Med rekordstor deltagelse stod medlemmer af Aabybro Antennelaug sammen om at give det gule kort i protest mod prisstigningerne på tv-kanaler. Reportage side 4-6. Sats, repro og tryk: CENTERTRYK A/S. Postbox 259, 4300 Holbæk E-mail: tokj@centertryk.dk ISSN nr. 0903-2169

Winnie Graversen Tlf. 59 96 17 01 E-mail: winnie@fda.dk

Bente Ellekær Hansen Tlf. 59 96 17 02 E-mail: bente@fda.dk


Kablerne lever og har det godt LEDEREN ved Poul Juul, landsformand for FDA kommercielle netværk. Det skræmmende er ikke bare koncentrationen, men at de to net dækker hver deres geografiske område, som derfor i realiteten har monopolstatus. Monopoler svækker konkurrencen, skaber stagnation og højere priser. I Danmark var der før 1990 fire geografiske monopoler på telefon. Alle kan se de store fordele vi har ved i dag at have 43 telefonselskaber: Lavere priser og flere og bedre services. Poul Juul.

Bag mit hus er nedgravet et coaxkabel, som til husets beboere leverer 20 Mbit/sbredbånd og internet til 5 laptops og 2 stationære pc-er, broadcast af 30 analoge tv-kanaler, 55 digitale tv-kanaler, heraf 12 i hd, 20 fm radiokanaler samt unicast som Start forfra og Video-On-Demand til familiens 4 beboere med 2 digitale og 3 analoge tv-apparater. Det er rigeligt til at tilfredsstille alles behov og ønsker på disse områder. Det fantastiske er, at kablerne, der transmitterer disse herligheder, blev gravet ned for 37 år siden. Dengang til 4 analoge tv-kanaler og nogle radiokanaler fra en fællesantenne. Mens kablerne har ligget uberørt siden, er den oprindelige kapacitet på 5-230 MHz med nyere forstærkere opgraderet til 5-862 MHz med aktiv returvej. Men kablerne er de samme. Ingen havde for 15 år siden forestillet sig, at coaxkabler ville komme til at transmittere så store trafikmængder, som de kan i dag. DOCSIS 2 giver os 20 Mbit/s og DOCSIS 3 kan levere 100 – 150 – 200 Mbit/s.

Flere brugere hos færre udbydere I Danmark forsyner coaxkabler ca. 1,6 mio. af landets 2,6 mio. husstande (62 %) med bredbånd, tv og radio. Ca. 600.000 af husstandene forsynes fra antenneforeninger opstået som den danske andelsbevægelse: Lokale, fælles løsninger på fælles problemer. På Cable Europes kongres i marts i år blev det oplyst, at antallet af husstande med kabel-tv i Europa stadig stiger. Men også, at der sker en koncentration fra mange små til færre store net. I Belgien er f.eks. tusinder af uafhængige net reduceret til to

4.500 danske foreninger Danmark har allerede to store kabel-tv- og internetselskaber: YouSee og Stofa. Hertil kommer et par mindre kommercielle distributører samt 4.500 antenneforeninger, mange med et godt samarbejde med de to distributører. Men hvis ikke vi skal tilbage til situationen før 1990, er det nødvendigt, at antenneforeningerne forbliver uafhængige og fremmer konkurrencen. For ca. 25 år siden kom glasfiber frem. Den bliver stadig udviklet, og alle operatører og mange antenneforeninger bruger fibre i deres back-bone og overordnede net. El-selskaberne, som jo stadig er lokale monopoler, så her en ny forretningsmulighed: Når man alligevel skulle grave, kunne man lige så godt samtidig lægge rør med fibre til kabel-tv og internet. Det burde give øget konkurrence og dermed bedre priser og produkter, men det har ikke været tilfældet. Fiberselskabernes store vision er, at få nogen til at betale for, at alle danskere får fiber til hjemmet. Det vil give alle hjem en kapacitet på ca. 1 Gbit/s, som vi absolut intet har at bruge til de næste 10 år.

Monopolmetoden El-selskabernes forretningsmodel er totalt kuldkastet af den teknologiske udvikling. De har baseret sig på, at coaxkabler kun kunne levere ganske få Mbit/s, men kablerne kan nu levere op mod 200 Mbit/s. Og snart bliver fiberselskaberne igen overhalet. Denne gang af trådløst bredbånd. Fiberselskaberne har investeret 43.000 kr. i hver tilslutning. Antenneforeningerne plejer at investere ca. 5-10.000 kr. i en tilslutning. Fiberselskaberne har brugt mere end 7 mia. kr. på at komme ind på vores marked, hvor de åbenbart er uden tilstrækkelig viden og kunnen. Og for vores egne penge, som monopolselskaber gjorde på

telefonområdet. Realiteterne er, at Danmark allerede er så godt dækket med bredbånd via coax, at næppe noget land i verden kan slå os.

Antenneforeningerne er klar Regeringens Højhastighedskomite har modstået det usaglige pres fra el-selskaberne. Højhastighedskomiteen har sat det mål, at 80 % af alle danske husstande i 2013 skal have bredbånd med 50 Mbit/s i download og de resterende 20 % af husstandene skal have mindst 20 Mbit/s. Den målsætning kan FDA bakke op og anbefale antenneforeningerne at sætte som konkret mål. Nogen opfylder det allerede i 2010. Det kan sagtens klares uden fiber til hjemmene. Antenneforeninger skal være klar til at investere i mere fiber, når behovet opstår. Men at investere i en fiberforbindelse til hjemmene, der kan levere 1 Gbit/s, er rent spild af ressourcer. Landets største elselskab Dong har indset dette, har givet op og solgt sine fibernet til YouSee til ¼-del af prisen.

Coax til alle hjem! El-selskaberne har rigeligt med udfordringer i f.eks. at levere billig grøn strøm fra vindmøller. Mon ikke de skulle satse på at løse deres egne problemer? De brugerejede antenneanlæg står over for mange udfordringer: Usaglig markedsføring fra el-selskaberne, som vil sælge fiber til hjemmene. Koncentrationer og monopoldannelser, der vil skade konkurrencen og øge omkostninger og priser. Men vi har et trumfkort: Coaxkabler ud til alle hjem i vores områder. Det er vores guldrandede investering. Den skal vi passe, pleje og udvikle. Til gavn for vores medlemmer. Kablerne længe leve!

Citat ”Om nogle år har vi nogle softwarepakker, der er egnet til at tage alt det her bøvl ud af web-tv. Så kan du surfe rundt uafhængigt af teleselskaberne. Du slipper for pakketing og flertalsafgørelser, der bestemmer, hvilke kanaler der skal være tilgængelige for dig.” Torben Rune, direktør, Netplan

FDA Orientering 2 /2010

   3


OPRØR MOD TV-PRISER

Markant dyrere at se fjernsyn I sjælden grad har årets første generalforsamlinger i antenneforeningerne været præget af debat om og beklagelser over store prisstigninger på betalingskanaler. Men det er vist første gang, at det i flere tilfælde er endt med, at medlemmerne med eller mod deres bestyrelses ønske besluttede at udelukke en leverandør i protest. Det er overgået både Viasat og Canal Digital. Eksempler på prisstigninger har vi fra

Glentevejs Antennelaug i Odense, men tilsvarende kunne hentes andre steder. Hos GAL stiger pakke 2 med 14,2 % i forhold til 2009. Pakke 3 stiger med 27,3 %. Pakke 4 med 20,3 %, Grundpakken uden betalingskanaler stiger med 2,4 %. Prisstigningerne her og andre steder er en kombination af, at tv-selskaberne både forhøjer priserne på de eksisterende kanaler og ved programvalg har fået

nye tv-kanaler valgt ind. Der er så stor forskel på de enkelte antenneanlægs program-sammensætninger, at direkte sammenligninger ikke er mulig. Heller ikke deres pakkepriser er sammenlignelige, dels fordi der er store indholdsforskelle, dels fordi rabatter ved programkøb ikke offentliggøres.

På ståplads til opgør med to leverandører Både Canal Digital og Viasat blev stemt ud i Aabybro Antennelaug Af Mogens Lorentsen, FDA Orientering

Lasse Schjøtt aflægger beretning. I gnistrende frost gik eller kørte 370 af Aabybro Antennelaugs 2011 medlemmer til generalforsamling i Mediecentret i byens østlige del for at være med til at tage stilling til to store leverandørers fremtid – og deres egne muligheder – på byens kabel-tv net. Havde vejret og især føret været mildere stemt, var der kommet mange flere. Enkelte opgav, da de var kommet frem.

4   FDA Orientering 2 /2010

Mens jeg hængte min frakke i garderoben mødtes to mænd her, og den ene konstaterede, at de jo kom til at stå op. Det kom helt bag på den anden, selv om lauget havde meddelt, at det forventede så mange, at det var eneste mulighed. ”Ja, jeg gider ikke stå op en hel aften. Så jeg går hjem og ser fjernsyn,” sagde han, fandt frakken og trak huen godt ned om ørerne.

til et ultimativt krav fra Viasat og dermed undvære TV3 og TV3+, dels skulle bryde båndene til Canal Digital, der kun fire måneder tidligere havde etableret Family Mix i Aabybro. Selv om flere gav udtryk for, at de følte sig snydt og urimeligt behandlet, og selv om nogle sagde, at bestyrelsen burde have valgt en anden programudbyder, var det leverandørerne, der stod for skud.

Generalforsamling i to sale

TV2 News forsvandt

Der kom ikke over 500, som bestyrelsen forsigtigt havde gættet på, men da alle var på plads – enkelte på stole de selv havde fundet i huset – var 370 medlemmer mødt. Vi stod i to sale, hvilket var forudset. Der var flere tv-apparater i begge, så man kunne følge med i, hvad der skete på og ved scenen, og da det kom til debatten, vandrede bestyrelsesmedlemmer rundt med mikrofoner. Det fungerede overraskende godt. Dirigenten, advokat Per Mogensen, bidrog med vendsysselsk ro til, at det hele forløb urbant og efter vedtægterne. Det må siges at være imponerende i betragtning af, at generalforsamlingen skulle tage stilling til, om man dels skulle sige nej

Det var primært Viasats priskrav, vreden blev rettet imod, men Canal Digital måtte også bære ryg til kraftig kritik af, at man ikke havde aftalerne bagud på plads med Viasat og med TV2, som havde modsat sig levering af TV2 News efter nytår. I aftalen om Family Mix indgår, at medlemmerne i tilkøb kan vælge yderligere to tv-kanaler til 10 kr. pr. måned pr. kanal. Og her var TV2 News den, der var største efterspørgsel på. Bestyrelsen burde nok have brugt en uafhængig konsulent, inden den indgik aftalerne, blev der sagt.

Aftale i god tro Til deres ros skal det tilføjes, at to mand fra


OPRØR MOD TV-PRISER Canal Digital havde stillet på generalforsamlingen til de klø, som kunne forventes. Jesper Kjelgaard forklarede, at man i efteråret fremlagde det programindhold, som Family Mix havde, i forventning om, at blev det samme i år. Man kunne ikke vide, at f.eks. TV2 News ikke kunne leveres efter årsskiftet. Canal Digital havde heller ikke fornemmelse af, at Viasat ville forhøje sine priser så kraftigt, som det skete, men det er på den anden side heller ikke Canal Digitals ansvar. Jesper Kjelgaard erkendte, at der var startproblemer ved igangsætningen af aftalen med Aabybro Antennelaug, men det vil der altid være ved en så stor installation. Han sagde, at medlemmer, som ikke får de bestilte tilvalgskanaler, om ønsket straks kunne blive frigjort for aftalen. Det var der flere, der efterfølgende benyttede sig af, idet de derefter nøjes med laugets grundpakke. Den rummer 17 analoge danske og

Som dirigent havde Per Mogensen rigeligt med forslag at holde styr på.

nabolandskanaler samt 9 digitale danske tv-kanaler. De kan så trøste sig med, at det kun ko-

ster 450 kr. for hele året, og så kan det jo være, at der i årets løb kommer en løsning på problemerne med Canal Digital – og hvem ved måske endog med Viasat?

Bundet i fem år Bestyrelsen lagde på generalforsamlingen ikke skjul på, at den efter at en række fejl var rettet, ikke er så utilfreds med Canal Digital, som afstemningen gav udtryk for.

Jesper Kjelgaard, Canal Digital, tog i mod megen kritik i Aabybro.

Nogle benyttede lejligheden til at framelde sig Family Mix-pakken.

De er da også bundet til hinanden af en fem-årig aftale. Den kan ophæves i utide, men det er dyrt. Canal Digital har mere stillet i udsigt end konkret lovet løsninger, som skal holde i hele aftaleperioden. Formanden, Lasse Schjøtt, sagde afslutningsvis, at bestyrelsen vil undersøge alle

FDA Orientering 2 /2010

   5


OPRØR MOD TV-PRISER muligheder for en varig løsning, der kan tilfredsstille medlemmerne. Den har også inviteret Viasat til en aftale om TV3-kanalerne til de 24 %, der ved afstemningen fortsat var interesseret i Viasats kanaler til den dobbelte pris, men Viasat har ikke reageret.

Aftalerne opsagt Til generalforsamlingen var indleveret ni delvis sammenfaldende forslag om at afbryde samarbejdet med Canal Digital. Dem samlede dirigenten i en afstemning, som ved håndsoprækning viste en massiv opbakning til at opsige Canal Digital. Forslag om at indgå aftale med en anden navngiven leverandør blev afvist, så bestyrelsen kan forhandle med alle, også Canal Digital. Derimod kom det til en helt klar afgørelse om Viasats kanaler: 220 stemte for, at Viasats kanaler fjernes fra kabelnettet, hvis betingelsen er, at de skal kunne ses og betales af alle medlemmer. 66 stemte imod.

I aulaen blev forhandlingerne fulgt på tv-skærme, men der var siddepladser.

Nej tak til honorar Selv om bestyrelsen ind imellem blev skældt grundigt ud, har den opbakning. Mest markant kom det under budgetbehandlingen. Her foreslog et medlem, at den skal have 25.000 kr. årligt i kompensation for den megen tid, der bruges på foreningen. Bestyrelsen takkede for anerkendelsen, men afslog at tage imod betaling for sit arbejde.

Citat ”Vi skal samle danskerne, og i den sammenhæng skal vi turde lave flere historier, der retter sig mod fællesskaber i stedet for enkeltpersoner. Vores opgave er ikke at konkurrere med TV 2, der kæmper om annoncekroner med TV3.” Ulrik Haagerup, direktør for DR Nyheder.

I den store sal var der kun ståpladser.

Mistede TV2 News Til kritikken i Aabybro af, at TV2 News ikke mere kunne tilkøbes Family Mix-pakken, som Canal Digital havde lovet, siger direktør Alexander Nørgaard-Madsen, TV2 KanalDistribution: ”Canal Digital havde ikke fået bragt aftalegrundlaget for TV2 News på plads, efter at de gamle aftaler udløb med 2009. Det drejer sig om en rammeaftale, som omfatter flere forhold, herunder ip-tv. Derfor er den ikke uden komplikationer. Når det

6   FDA Orientering 2 /2010

kommer til digitale tilbud, skal vi tænke os om. Det ligger fast, at sender man vore kanaler analogt, kan man frit også bringe dem i et digitalt spejl. Det er ved digitalt brug udenfor det analoge område, vi skal tale om det, og Family Mix er jo et digitalt produkt. Vi vil gerne være i så mange antenneforeninger som muligt, og da vi ikke optræder som distributører, hjælper vi gerne. En for-

ening, der måtte have problemer med at få en aftale om vore kanaler, vi vil bistå med få løst problemet på en måde, der er rimelig for både den og for os,” siger NørgaardMadsen, som ikke vil kommentere, hvorvidt man kendte problemet i Aabybro. Ved redaktionens slutning meddelte Canal Digital, at der er indgået en ny aftale med TV2 om, at TV2 News igen indgår i Family Mix eller kan tilkøbes for 20 kr. pr. måned.


OPRØR MOD TV-PRISER

Viasat fordoblede prisen medlemmerne sagde nej Medlemmerne reagerede kontant, da de fik at vide, at Viasat fordoblede prisen, efter at Aabybro Antennelaug havde taget en ny aftale i brug med Family Mix-pakken fra Canal Digital. Alle ca. 2.000 tilsluttede husstande fik tilsendt et spørgeskema, og 71 % sagde nej til, at deres forening fortsat skulle tilbyde Viasats kanaler. Det var 647, der på denne måde gav udtryk for, at så meget er TV3 og TV3+ ikke værd for dem. Kun 225 (24 %) ville acceptere så høj en pris. Der er vist ikke set tilsvarende eksempler på en så klar markering af, at prisskruen var strammet for hårdt.

Søgte forgæves kontakt med Viasat Laugets bestyrelsen havde på forhånd lovet, at den ville indstille afstemningens resultat til godkendelse på generalforsamlingen 2. marts. Det skete med en oplysning om, at Viasats kanaler fjernes fra Family Mix-

pakken med den deraf følgende prisnedsættelse. På generalforsamlingen sagde Lasse Schjøtt, at man forgæves havde søgt at få en forhandling med Viasat for at finde en løsning, men det havde ikke været muligt. Bestyrelsen havde fået brev fra Viasat kun ganske få uger efter starten på Canal Digitals levering af Familie Mix med bedsked om, at ”såfremt vi ikke ville underskrive en ny aftale med dem (med en prisstigning til 100,- pr. medlem pr. måned), så ville de lukke TV3 og TV3+ med virkning fra den 1. december,” forklarede formanden. Medlemmerne troede, at de kunne få den store tv-pakke for 179 kr. om måneden, men med prisstigningen fra Viasat regnet ind, ville den stige til 249 kr. - plus naturligvis kontingentet for at være medlem af foreningen.

Syv dage til at underskrive

os til at underskrive en aftale, såfremt vi ikke skulle have ”sort” skærm på TV3 og TV3+. Det er ikke en fremgangsmåde, bestyrelsen opfatter som fremmende for samarbejdet mellem Viasat og Aabybro Antennelaug,” uddybede formanden, som videre sagde: ”Viasat kræver også i dets kontrakt med Aabybro Antennelaug, at dets kanaler skal ligge på bestemte kanalpladser, og at vi ikke må tilbyde en eneste betalingskanal, uden at Viasats programmer også er med. Det lyder helt utroligt, at man i 2010 kan anvende sådanne metoder,” konkluderede Lasse Schjøtt. Han oplyste, at kun takket været et temmelig stort beløb fra Canal Digital, havde medlemmerne ikke allerede fra 1. december oplevet prisstigningen fra Viasat. Bestyrelsen håber fortsat at kunne få en aftale med Viasat om, at dets kanaler kan indgå sammen med de mange andre fjernsynskanaler, medlemmerne kan købe individuelt på den digitale platform som antennelauget indførte i november 2009. Det er jo en mulighed, Viasat har givet sine kunder i mange år på andre platforme. ”Der er trods alt 24 % af vores 2000 medlemmer, der gerne vil betale 1200 kr. om året for Viasats kanaler,” føjede han til.

”Viasat gav os ”hele” syv dage til at beslutte

d dbån Bretigh eder op til nye has

16-2 Mbit

Vi gør det let at være antenneforening... Nordit A/S • Lufthavnsvej 5 • 9400 Nørresundby Tlf: 9678 0800 • www.nordit.dk

– vi gør det let...

FDA Orientering 2 /2010

   7


OPRØR MOD TV-PRISER

Viasat lover dialog ”Vi tager gerne en dialog med Aabybro Antennelaug, også om mulighederne for at levere Viasat-kanaler til færre end samtlige medlemmer”, siger adm. direktør Kim Poder, Viasat. Men han tilføjer: ”Man skal vide, at det bliver til andre priser, og her vil jeg gerne erindre om, at i antenneanlæg betaler man væsentligt mindre for TV3-kanalerne, end andre gør. Man er heller ikke pålagt at abonnere på en Viasat-pakke, som hjem med egen parabol er.

Upåagtede fordele Kim Poder vil ikke ind på de muligheder, der kan være, og han afviser ikke på forhånd TV2-pakken som en af de modeller, man kan tale om. Han synes bare ikke, at det er den bedste løsning. TV2-modellen egner sig efter hans mening bedre til nichekanaler end til brede kanaler som TV3, TV3+ og TV3 Puls. Han tror også, at medlemmerne kan forstå, at når der ikke betales for alle medlemmer, får det ret så store konsekvenser for prissætningen: ”Jeg kender jo ikke bare antenneforeningerne, men også kravene fra programselskaberne. Ud fra det vil jeg påstå, at antenneforeningerne har fordele, som de måske ikke er klare over. Vores prissætninger er baseret på, hvad vi ved, at seerne vil betale, og hvor meget vi skal investere i programmer. De to ting er vi gode til at kombinere.”

Sparer ikke på indhold ”Jeg synes ikke, det er fair at klandre os for overvældende store prisstigninger. Vore konkurrenter forhøjer også priserne, men vi er bedre til at give værdi for pengene. Når man sammenligner pris og kvalitet behøver vi ikke skamme os”, siger Kim Poder og føjer til: ”Viasat lærte af den forrige krise, hvor man også måtte spare, fordi reklameindtægterne tog et stort dyk. Dengang gik det også ud over programindhold, men det gav bagslag. I den nuværende krise, hvor reklameomsætningen igen må holde for, har Viasat været igennem sin femte sparerunde, men den var intern, og den har seerne ikke mærket. Programkvaliteten har vi lært ikke at røre ved.”

Forkert valgform ”Vi er meget optaget af, at vore priser giver

8   FDA Orientering 2 /2010

Kim Poder, direktør for Viasat plads til mere dansk produceret tv. TV3 er den kanal, der bruger flest penge på dansk tv i aftentimerne, og den billigste måde at få TV3 på er gennem tilslutning til en antenneforening. Det synes jeg af og til bliver

glemt i kritikken imod os,” siger Kim Poder, som videre forklarer: ”Vore kanaler er i meget fin vækst både i seertal og i bredden af seertyper. Det er især vigtigt i antenneforeninger, hvor alle har adgang til alt. Jeg tror derfor, at man får et ærligere billede af stemningen i Aabybro, når man ikke mere kan se vore kanaler. Jeg anerkender, at 45 % er en pænt høj deltagelse i afstemningen forud for generalforsamlingen, men i den deltog jo også de medlemmer, der kun har grundpakken og som derfor på forhånd har valgt ikke at bruge penge på kommercielle tv-kanaler. Jeg ved godt, at det er normalt i antenneforeninger, at alle husstande kan deltage i programvalg. Jeg er bare ikke helt enig i, at det er rigtigt at lade dem, der ikke vil betale for at se tv, være med til bestemme over valget af betalingskanaler.”

Viasat får en ny chance i Ølstykke Antenneforeningen Ølstykke Vests generalforsamling besluttede 23. februar at standse samarbejdet med Viasat. Som i Aabybro var det en reaktion mod alt for store prisforhøjelser for Viasats tvkanaler. Også Ølstykke Vest har Family Mix fra Canal Digital. Det blev i beretningen nævnt, at frem til september kostede TV3 og TV3+ godt 40 kroner pr. måned, inklusiv moms. Den 1. september kostede de 53,63. Den 1. januar 2010 koster TV3, TV3+ samt TV3 Puls 99,00 kroner, og de stiger den 1. september 2010 til 102,96 kroner. Forslaget om at standse Viasats kanaler var på forhånd indleveret af et medlem, og det blev vedtaget med 60 stemmer for og 58 imod, mens to tilkendegav, at de hverken stemte for eller imod.

Ny generalforsamling Beslutningens gennemførelse afventer dog en ekstraordinær generalforsamling, idet bestyrelsen efterfølgende konstaterede procedurefejl ved afstemningen, oplyser formand Herman Ransborg: ”Vi har haft en tradition for, at med-

lemmer, der ikke har betalingskanaler, undlader at deltage i afstemninger om programmer. Men i vore vedtægter står, at hvert medlem har en stemme. Der er ingen undtagelser fra reglen. Derfor kan ingen udelades fra adgang til at stemme, og når forslaget blev vedtaget med kun to stemmers flertal, kan vi komme i problemer, hvis afstemningens gyldighed bestrides. Der var 140 stemmeberettigede medlemmer til generalforsamlingen, hvor kun 120 kom til at stemme. Vi ved ikke, om resultatet ville have været anderledes, hvis vi ikke havde haft den traditionelle afvigelse fra vedtægterne, men det giver en usikkerhed, som vi ikke kan leve med. Jeg er derfor meget glad for beslutningen om at holde en ekstra generalforsamling. Jeg forventer, at den skaber ekstra opmærksomhed, og at der kommer endnu flere end til den ordinære. Det giver forhåbentlig en klar afgørelse. Generalforsamlingen ventedes holdt først i april og har kun to punkter på dagsordenen: Valg af dirigent og stillingtagen til, om Viasats kanaler fortsat kan være i vores anlæg.”


OPRØR MOD TV-PRISER

Vi kæmper for endnu flere valgmuligheder Canal Digital beklager fejl, men Family Mix har bidt sig fast vikling af konceptet, som han erkender ikke kom helt så glat fra start som ønsket. Der var tekniske problemer under opbygningen og ikke mindst problemer på det sidste med nogle af programmerne.

TV-kanalerne har bevæget sig

Kenneth Christensen, salgsdirektør i Canal Digital.

”Family Mix har været en rejse med udfordringer, men vi føler, vi er kommet rigtigt godt igennem. I den har vi et afsæt, vi kan bygge videre på. Vi har lige rundet 20 anlæg med 30.000 husstande, der har Family Mix, men det skal man også have for at få det til at fungere funktionsmæssigt og aftalemæssigt. Nu bliver det interessant for programselskaber at tale med os om nye koncepter med endnu større valgfrihed, som vi håber at kunne tilbyde i løbet af efteråret med flere ekstra tilbud.” Med de ord gør salgsdirektør Kenneth Christensen status over Canal Digitals ud-

”Det enkelte medlem skal kunne vælge, hvad det vil have, og det vil vi kæmpe benhårdt for,” siger han og uddyber: ”Vi har præcist vist foreningerne hvilke tv-kanaler, man kunne vælge, da aftalen blev indgået, men vi kan ikke garantere, at hele konceptet efterfølgende holder, da markedet er bevægeligt. Bliver vi stillet overfor et krav, vi ikke kan acceptere, siger vi hellere nej for at nå vores mål om størst mulig valgfrihed. Programselskaberne bryder sig ikke om den, men jeg synes nok, at markedet har bevæget sig, nogle tv-kanaler endda temmelig meget. En af udfordringerne var Copydan, som ikke var glade for konceptet, men vi enedes om en udmærket aftale.

Viasat med næste år De største udfordringer er de danske programselskaber. Viasat stillede krav om en prisstigning på 50 kr. til 100 kr. pr. måned, men det vidste vi ikke, da aftalen om Family Mix i Aabybro blev indgået. Det interessante for hjemmene er den totale pris for Family Mix og ikke, hvor meget de enkelte kanaler koster ud af den samlede pris på Family Mix.

I Aabybro valgte man så Viasat-kanalerne fra, og derfor satte vi prisen på FamilyMix ned, men det er kun for 2010. Fremover vil Family Mix være en fuld pakke med Viasats kanaler. Prisen på FamilyMix i 2011 er det for tidligt at tale om, fordi andres prisstigninger jo også kommer til. I virkeligheden tror jeg ikke, at det er de 249 kr. for Family Mix, der er problemet. Den skal jo sættes i forhold til, at langt de fleste antenneforeningers pris på den store pakke er på 3000 kr. Det er det urimeligt korte varsel, den kom med og som betød, at man ikke kunne planlægge sig ud af det.

Valgmuligheder giver merarbejde News var en separat aftale mellem os og TV2. Den udløb med årsskiftet, selv om der ellers i branchen er kotume for, at aftaler fortsætter, mens man forhandler. En ny aftale blev indgået midt i marts. Kommende nye kanaler afhænger af efterspørgslen, men der bliver ikke flere i år. Jeg kan godt forstå, at det var svært for BOXdanmark at starte op med digitale kanaler. Når man går ind på et nyt område som valgfrihed, er der mange leverandører, der gerne vil have processen udskudt. Det er også betalingsmæssigt svært at styre. Om tilvalgskanaler ringer f.eks. vore digitale kabel-tv kunder i gennemsnit syv gange om året. Jo mere valgfrihed, der tilbydes, jo flere ændringer bliver der i fakturaer og dermed flere opklarende spørgsmål. 70-80 % af hjemmene vælger en digital boks. Selv i de mest moderne antenneanlæg er 15-20 % af husstandenes installationer ikke helt i orden og kan derfor ikke få boksene til at fungere”.

Et nej mere til Viasat Østbirk Antenneforenings generalforsamling har efter forslag fra et medlem besluttet at afbryde samarbejdet med Viasat. Men inden Viasats kanaler udelukkes fra foreningen med 800 medlemmer ønsker bestyrelsen afgørelsen behandlet ved en ekstraordinær generalforsamling, der blev indvarslet til 7. april (efter at redaktionen af dette blad var afsluttet). ”Det var ikke bestyrelsens forslag, men vi forstår det som en reaktion på den store utilfredshed med de nye priser på Viasats kanaler,” siger formand Søren Veis.

10   FDA Orientering 2 /2010

Østbirk har den samme aftale med Canal Digital om Family Mix, som Aabybro, og 60 % af medlemmerne på generalforsamlingen mente som forslagsstilleren, mens 40 % stemte imod en her og nu opsigelse. ”I bestyrelsen ved vi jo godt, hvor populær Viasats kanaler er hos nogle medlemmer. Selv om 60 % for en opsigelse er et reelt flertal, vil vi gerne have det bekræftet ved en ny behandling. Vi vil også gerne i kontakt med Viasat om muligheder for en anden løsning. For mig at se kan der teknisk set ikke være

noget til hinder for, at medlemmerne f.eks. kan tilkøbe de tre Viasat-kanaler via den digitale boks. Men det kræver, at de to programleverandører kan tale sammen,” siger formanden. Østbirk Antenneforening dækker med ca. 800 medlemmer 95 % af byen, og der var 107 stemmeberettigede til generalforsamlingen.


SVT / Selma - med Helena Bergström som Selma Lagerlöf

Ikke flere misforståelser, min skat - det er med danske undertekster!

NABOLANDSKANALERNE

NU MED DANSKE UNDERTEKSTER Nu kan du se kvalitets-tv fra Sverige, Norge og Tyskland med danske undertekster. Nabolandskanalerne byder på masser af dokumentar, dramaer, krimier, nyheder, historie- og naturprogrammer. Danske undertekster fås hos YouSee, Stofa og de fleste antenneforeninger

SVT1 Sverige

SVT2 Sverige

NRK1 Norge

ARD Tyskland

ZDF Tyskland

verdenstv.dk

NRK / Fleksnes

ZDF / Terra X

SVT1 / Jägerne

ZDF / Antikörper

SVT1 /Hedda Gabler

ARD / Mein Leben

SVT1 / Rånarna, Persbrandt

ZDF / Terra X


OPRØR MOD TV-PRISER

Et nej mere til Canal Digital Vemmelev Antennelaugs bestyrelse har efter debat på generalforsamlingen besluttet at tage en alvorlig snak med Canal Digital. Bare to måneder efter Canal Digitals pakkeløsning ”Family Mix” var kommet på skærmene i Vemmelev, oplyste selskabet medlemmerne om en prisstigning på 40 procent. Der ligger et krav om, at vi skal lave

en grundig gennemgang af forholdene mellem Vemmelev Antennelaug og Canal Digital. Det går vi i gang med, siger formand Kim Niemann til Sjællandske.dk, der citerer: ”Til trods for, at Canal Digital har valgt at hæve sine priser, bibeholder vi nok samarbejdet. Det ligger primært i, at vi har en kontrakt, der ikke umiddelbart kan

Færre kanaler næste år Lige nu kan medlemmer af antenneforeningen Brørup Medie Net se 41 forskellige tv-programmer i den store programpakke, men til efteråret kan den store pakke blive mindre. Det forudser Brørup Medie Nets formand, Jørn Mårtensson, der i sin formandsberetning på årets generalforsamling gav sit bud på antenneforeningens nærmeste fremtid:

”I løbet af efteråret vil vi i samarbejde med ASOM-Net gennemføre en ny brugerafstemning, der skal fastlægge programudbuddet for de næste to år. Da prisudviklingen på tv-programmer er større end prisstigninger i almindelighed, vil vi arbejde for, at den store pakke bliver lidt mindre, og at nogle kanaler lægges over i Canal Digitals mix-pakke,” siger Jørn Mårtensson.

brydes, slutter formanden, der ligeledes afviser, at prisstigninger kan betegnes som aftalebrud.” 125 af laugets 842 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

Fisker i rørte vande Bredbånd Nord, der ejes af elselskaberne i Vendsyssel, prøver endnu engang af få beboerne i Aabybro gjort interesseret i at skifte antennelaugets kabler ud med sine. En kampagne, der løber til midt i april, giver administrerende direktør Carsten Jensen håb om, at der kommer et par hundrede nye kunder. Netop i Aabybro har det været svært for selskabet at få fodfæste, siger han til Nordjyske Stiftstidende.

- hjælpen er kun et opkald væk r og hø Ring m hvad o mere an gøre k i v ig! for d

Dansk Kabel TV www.danskkabeltv.dk

Vi varetager store som små opgaver, herunder: • Opsætning af antenneanlæg • TV/Videoovervågning • Ophængning og installation af TV, DVD, og Settopboks mm. • Reparation og vedligeholdelse af alle typer el-installationer • TV/Videoovervågning • Mange andre serviceydelser Hos Dansk Kabel TV kan vi meget andet, end at levere bredbånd. Vi tilbyder en lang række ekstra ydelser, der alle har til formål at gøre hverdagen lettere, og mere sikker for dig og alle andre beboere i din antenne- eller boligforening. Ring allerede i dag på telefon 43324700 og hør mere om de mange forskellige service-opgaver vi kan varetage.

Dansk Kabel TV www.danskkabeltv.dk

12   FDA Orientering 2 /2010


OPRØR MOD TV-PRISER

Glentevej leverer gerne til andre antenneanlæg Flere valgmuligheder til såvel egne som andre antenneanlægs medlemmer

Søren Skaarup.

Glentevejs Antennelaug, GAL, går gerne i spidsen for at bryde vejen for større frihed i valget af tv-programmer. Den teknologiske udvikling gør, at Glentevejs Antennelaug allerede i år forventer både at give sine egne medlemmer flere valgmuligheder, og at kunne tilbyde at levere til andre antenneanlæg. Et par hundrede medlemmer i GAL har valgt en eller flere af de fire tematiske kanaler fra TV2 i tilkøb til grundpakken med 11 gratis tv-stationer. Der skal være flere valgmuligheder i GAL’s eget net, som foruden fire programpakker allerede har så mange ekstratilbud, at det fører for vidt at nævne dem her. Vi henviser i stedet http://glenten.dk/content/ view/185/52/

Kan komme til konfrontation ”Andre tv-stationerne stritter endnu imod at lave aftaler med os, hvis de ikke kommer ud til en meget stor procentdel af vore husstande. Vi presser dog på for at få nogle flere a la carte kanaler, enkeltvist eller i små pakker. Det er ikke umuligt, men store tvselskaber som Viasat og SBS stritter endnu imod,” siger formand Søren Skaarup. Han udelukker ikke, at bestyrelsen vil søge bemyndigelse til at udelukke dem, der hverken er til at stikke eller hugge i. Søren Skaarup tager til efterretning, at der er et betydeligt pres fra medlemmerne

for at få mange kanaler, men det er en reaktion på, at der er så få muligheder for at vælge enkeltkanaler. På dette års generalforsamling kom bestyrelsen med to forslag: Et med uændret pris og dermed færre kanaler. Et andet med det store brede kanaludbud. Generalforsamlingen valgte de mange kanaler og dermed prisstigninger på 14,2, 27,2 og 20,3 % for hhv. pakke 2, 3 og 4, idet grundpakken ikke indeholder betalingskanaler. Det skyldes både prisstigninger og flere kanaler, idet 6’eren kommer i pakke 2. TV 3 Puls kommer i pakke 3. Canal 9 kommer i pakke 4. ”Vi gav medlemmerne to valgmuligheder. Jeg respekterer demokratiet, og når flertallet vil betale den store prisstigning, bliver det sådan,” siger formand Søren Skaarup.

Kan levere og styre GAL har med kodningssystemet Enigma og egne settop bokse mulighed for at håndtere valgfrihed både med hensyn til små programpakker og enkeltkanaler. Disse faciliteter er med til at muliggøre leverancer af såvel tv-kanaler som internet til antenneanlæg andre steder i landet. ”Som efterfølger for det BOXdanmark, der aldrig rigtigt kom i gang,” siger Søren Skaarup, der forklarer: ”Vi er ved at få vores organisation på plads, så vi kan tilbyde tv-kanaler til andre anlæg. Foruden at forsyne vores egne 28.000 tilsluttede husstande, kan og vil vi sælge både tv og internet videre til andre foreninger. Som associerede medlemmer i GAL skal de kun betale et begrænset kontingent til os for at få leverancerne herfra.

Flere er interesserede Det var gennem vores medlemskab af BOXdanmark, at det gik op for os, at især prisen for internet hænger meget sammen med antallet af medlemmer. Og i dag er det helt ligegyldigt hvortil i landet, vi skal levere, uanset om det er tv-kanaler eller internet. Der er fiberforbindelser overalt, og vi har allerede udstyr til og erfaring i at sende. Vi mangler dog et betalingssystem, der

kan arbejde sammen med vores edb-system. Det venter jeg, at vi har inden årets udgang.” GAL har kontakt til foreninger, som er interesserede i leverancer fra Odense, men Søren Skaarup kan ikke sætte stednavne på ud over, at en jysk forening formentlig bliver den første. To foreninger på Sjælland har også henvendt sig.

Charlie populært supplement ”Ved salg af enkelt-kanaler bliver det utvivlsomt til andre, højere, priser, men jeg er sikker på, at det for mange vil være interessant at kombinere vores grundpakke med gratiskanaler med tilkøbskanaler, som de selv vælger. Måske i stil med TV2-pakken, hvorfra vore medlemmer kan plukke en eller flere af TV2’s temakanaler. Hos os er især TV2 Charlie populær som enkeltkanal, og ellers køber man hele pakken i supplement til grundpakken.

Dyre kanaler risikerer udelukkelse De tv-kanaler, der især trækker, er jo sportskanalerne, som også er de dyreste. Dem kan vi i dag ikke sælge enkeltvist. Lige som vi heller ikke kan komme igennem med vores ønske om at kunne sælge Viasats kanaler til de medlemmer, som ønsker dem, i supplement til grundpakken”.

Ingen overraskelse fraTV2 Regnskabet for TV2 for 2009 blev næsten som forventet (se FDA Orientering nr. 1) med et underskud på 27 mio. kr. før skat. Hovedkanalen har et minus på 363 mio. kr., mens nichekanalerne, som vi betaler for, er i plus med 336 mio. kr. Reklamesalget faldt med 21,3 % til 1,2 mia. kr., idet hovedkanalens kommercielle seerandel faldt fra 49,1 til 45,6 %, hvorimod nichekanalernes seerandel til sammen steg fra10,8 til 12,2 %.

FDA Orientering 2 /2010

   13


FDA - tilbyder sine medlemmer...

Vejrudsigterne får et løft hos TV2

Medlemsservices Juridisk bistand Teknisk bistand Arbejdsskadeforsikring Regionsmøder Roadshows Årlig brancheudstilling Landsmøde Kontakt til politikere Kontakt til pressen Aftalen for FællesantenneOmrådet Dansk Ledningsejer Forum Brancheforum Digitale Medier Koda og Copydan

lnformation Tidsskrift: FDA Orientering Nyhedsbrev: NYT fra FDA Webportal: FDA web Kanaloversigt Standarddokumenter Elektronisk debatforum www.fda.dk

Medlemstilbud

Regnskabsadministration Brugerafstemninger Juridisk sagsbehandling Teknisk sagsbehandling Forsikringer Dirigentkorps Stemmesedler

FDA, Forenede Danske Antenneanlæg

Ring på 59 96 17 04 for yderligere oplysninger

14   FDA Orientering 2 /2010

Jens Ringgård Christiansen forklarer vejrudviklingen landet over.

”Vi kan ikke love bedre vejr, men vi tør godt love bedre vejrforudsigelser i mere levende præsentationer”, siger direktør Niels Severin, STV Production, der står for vejrudsendelserne i TV2. Det er TV2, der har ønsket fornyelse af TV2 Vejret, som STV har produceret i alle de år, det har været en fast del af TV2 Nyhederne. Det er Niels Severin magtpåliggende at mane enhver formodning i jorden om, at produktionen af TV2-vejret flyttes fra Odense til København som led i en spareplan. ”STV tager et nyt vejrcenter på 300 kvm i brug i København, fordi vi med en daglig produktion af over 50 udsendelser til TV2 og TV2 News samt TV2 Regionerne har behov for at have mange kyndige mennesker til rådighed. Langt de flere faste medarbejdere og freelancers, som vi har brug for hertil, bor i hovedstadsområdet,” føjer Niels Severin til. ”TV2 ønsker at udvikle vejrudsendelserne, så seerne får mere ud af at se dem – både i viden om vejret og som seeroplevelser. Men vi holder detaljerne for os selv et stykke tid endnu. Selv om vi om få måneder er klar til at sende i et nyt koncept fra det nye vejrcenter, kan jeg roligt sige, at der ikke bliver tale om københavneri. Vi vil være oftere rundt i landet, end man hidtil har set”, lover Niels Severin. STV, der har oprindelse i Odense, har stået for vejrudsigterne i TV2 helt tilbage fra 11. juli 1994, da den første blev sendt fra Sprogø. Øen midt i Storebælt blev valgt, fordi det herfra også var muligt at følge opførelsen af Storebæltsbroen. Det var en nyskabelse, men det var dyrt, fordi det var besværligt at komme til og fra. Efter fire år flyttedes vejrstudiet ind i midt i Odense og derefter til Bellinge, 10 km fra Odense. TV2 Vejrets seertal svinger meget dagen igennem - og med vejret. Fra under 100.000 om morgenen til over en halv million om aftenen.


FDA

Antenneformand sagde goddag til 30 sortseere Manglende styr på økonomien i antenneforening blev rettet op, da pensionister kom til Der kommer mange forklaringer på, at nogle ikke har betalt til antenneforeningen, selv om huset er tilsluttet og stikledningen er i brug. Men der er ikke mange, der er nye for Bruno Knudsen, formand for Bryrup Antenneforening. Under monteringen af filtre i gadeskabene sidste år tjekkede Dansk Kabel TV også for sortseere. Hvor mange så fjernsyn fra fællesantennen uden at være medlemmer? ”Der var ca. 30 – og dem tog jeg rundt og snakkede med. Det var meget forskellige forklaringer, jeg fik, og jeg blev også skældt ud, men det betalte sig. Vi fik nok 20 flere betalende medlemmer,” fortæller han. Inspirationen kom, da Dansk Kabel TV havde foretaget de første tilslutninger til internet og konstateret, at otte ikke var registreret som medlemmer. Så bad bestyrelsen om at få tjekket i forbindelse med, at der blev monteret filtre.

Bevar roen Det var ikke alle steder, Bruno Knudsen blev lukket ind, da han havde præsenteret sig. ”Som tillidsmand gennem mange år var jeg vant til at blive inddraget i konflikter, så jeg tog det roligt, også når jeg blev skældt godt og grundigt ud. Jeg reagerede ud fra, at den, du skændes med, får du aldrig som medlem. Ender det med, at vi får pengene, bevarer vi normalt også medlemmet. Men hvis en beboer skældte ud og fastholdt, at han ikke var tilsluttet, afbrød vi stikledningen – og fem sager sendte vi til inkasso. De fleste af dem, jeg besøgte, er fortsat medlemmer. Jeg tilbød gerne at slå en streg over resten af gælden, hvis synderen ville betale for det seneste halvandet år. Og der var da en mand, der straks betalte fire år tilbage.

Udlejer beholdt pengene En dame benægtede at have det fjernsyn, jeg kunne høre var i gang i huset, som ingen parabol havde. Jeg afsluttede en længere diskussion med at sige, at hvis hun kom på bedre tanker, kunne sagen sluttes med, at hun betalte til kassereren.

Bryrup Antenneforenings formand Bruno Knudsen.

Fra ham fik jeg så en mail om, at hun havde ringet og sagt, at nu betalte hun så for et år. Jeg bad ham svare, at det skulle være for halvandet år – som jeg havde tilbudt hende - og han fik pengene. En mand forklarede, at han havde købt huset på tvangsauktion og derfor ikke skulle betale noget til antenneforeningen, men den går ikke. Antennetilslutningen tæller lige såvel som el, vand og kloak. En lejer dokumenterede, at antennebidraget indgik i huslejen. Her var det husejeren, der ”glemte” at sende det videre! Og det var da pinligt, at kommunen kun betalte for en af dens otte ældreboliger, selv om bidraget til vores forening indgik i alle huslejerne. De penge kom inden aften den dag, jeg gjorde vrøvl! Det var til gengæld ikke rart for mig, at enkelte viste mig gamle email, de havde sendt med ønske om at blive udmeldt – uden at de havde fået svar. Opsigelserne var ikke registreret i foreningen, og der var eksempler helt tilbage fra 2001.”

Betalte for meget for tv-kanaler Bruno Knudsen flyttede til Bryrup i 2005 og gik til generalforsamlingen i 2006, fordi

der var flere ting, han syntes burde fungere bedre. Så blev han valgt til bestyrelsen. ”Det første år fandt jeg ud af, at vi til tv-kanaler havde betalt ca. 50.000 kr. mere om året, end vi havde medlemmer til, at der blev brugt 40.000 kr. om året på at flytte kanaler, og at vi havde en ubrugelig hjemmeside. Samt et underskud på 87.234 kr. Vi fik styr på regnskaberne, så vi kunne slutte 2007 med et overskud på 58.881 kr. Det år var formanden forsvundet omkring 1. maj, og han dukkede først op 15. november med foreningens papirer i tre plasticposer. Jeg har ikke set ham siden, og vi fik en ny i bestyrelsen. Som ny formand forlangte jeg nu alle papirer til gennemsyn, godkendelse og underskrift, også fra den daværende kasserer. Jeg fik udlejet en plads i antennemasten for 25.000 kr. om året. Kort efter fik jeg udlejet endnu en plads, og senest er der kommet et tredje mobiltelefonselskab til. Så nu har vi 86.000 kr. årligt i lejeindtægt. Vi er godt placeret i den forstand, at mens byen ligger lavt, står masten på et af de højeste punkter,” siger Bruno Knudsen videre. ”Noget af det, der kom fuldstændig bag på os, var, at vi fandt 250 ubesvarede email, bl.a. om mulighed for at leje sig ind på vores antennemast.”

Underskud hurtigt vendt Et underskud på godt 87.000 kr. i 2006 blev til et overskud på 59.000 året efter, hvor vi så kunne begynde at hensætte til en ombygning af vores anlæg. Den blev betalt sidste år med 830.000 kr., hvorefter vi havde 69.000 kr. i overskud. I 2008 gik bestyrelsen i gang med mange møder for at finde frem til den rigtige løsning på antenneforeningens fremtid. Jeg fik bestyrelsens godkendelse af, at Morten Strandholdt og jeg stod for det, selv om Morten på det tidspunkt ikke var medlem af bestyrelsen. Det blev han, da den sidste fra den gamle bestyrelse trådte ud. Sidst på året var vi så langt, at vi kunne holde stormøde i skolens aula, hvor man tog stilling til vores forslag om udvidelse. Der var omdelt stemmesedler til alle medlemmer, og de skulle afleveres senest på mødet. Der deltog 225, og 86 % stemte for og 14 imod.

FDA Orientering 2 /2010

   15


FDA Vi gik straks i gang med de sidste forhandlinger med Dansk Kabel TV og YouSee.”

Parløb Morten Strandholdt var lige som Bruno Knudsen tilflytter og kom en dag med et tilbud om at oprette og stå for en hjemmeside for Bryrup Antenneforening. Senere kom han i bestyrelsen, hvor han både er næstformand og kasserer, samt står for informationskanalen. ”Som pensionister har vi tid til at pleje foreningen, der har 559 medlemmer”, siger

Bruno Knudsen, der konkluderer: ”Vi har en bestyrelse, der fungerer 100 %. Vi har indsigt i alle foreningens forhold, og vi har styr på driften. Jeg forstår ikke de foreninger, der både overlader regnskaberne og medlemskontakten til deres servicefirma. Hvordan kan de have føling med deres anlæg, hvis medlemmerne i alle forhold henvises til at ringe til foreningens leverandør? Vi har truffet aftale med FDA om at stå for bogføring samt kontingentopkrævning, så medlemmerne kan betale via PBS. Men alle andre kasserer-funktioner står vi selv for.”

Er lav stemmeprocent udtryk for lille interesse? Kun 15-20 % deltog i programvalget i AaBN Signalforsyning Stemmeprocenter på 15-20 har sat bestyrelserne i de fire antenneforeninger, der samarbejder i AaBN Signalforsyning, i et dilemma: Har medlemmerne mistet interessen for at være med til at præge programsammensætningen – eller er de 85 % ganske enkelt så tilfredse, at de ikke har fundet det nødvendigt at deltage, selv om alle havde fået tilsendt en stemmeseddel? Kan man med henvisning til den lave deltagelse spare arbejdet og udgifterne ved at holde et programvalg, typisk hvert 2.-3. år, som det har været kotume i Sydvestvendsyssel?

Dækker jo behovene ”I bestyrelsen hæfter vi os mest ved den interesse, som stemmesedlerne udtrykker. Vi kan lige så godt opfatte den lave stemmeprocent som udtryk for tilfredshed som udtryk for manglende interesse. Det er jo en kendsgerning, at valgene udløser ændringer, selv om det ikke er mange. Jeg tolker stemmeprocenten på den måde, at vi har en programflade, som dækker det store flertals behov. Når den er næsten ens i alle fire foreninger, er der for mig ingen tvivl om, at nettene indeholder det, der skal være. Jeg tror, at vi fortsæt-

Vil ikke binde medlemmer Nyborg Almene Antennelaug har besluttet ikke at fastholde de tilslutningspligter, der er pålagt ejendomme ved udstykninger af byggegrunde. Herefter kan alle 7.000 medlemmer frit melde sig ud efter reglerne i laugets vedtægter, hvis de er utilfredse eller lader sig friste af andre løsninger.

ter med programvalg for alle medlemmer forud for generalforsamlingerne i marts i alle fire foreninger,” siger Thor Olsen, der er formand for AaBN Signalforsyning. I hans egen forening, Birkelse-Ryaa, blev 6’eren og TV3 Puls således valgt ind i mellempakken og fuldpakken, og i Sulsted kom 6’eren ind i fuldpakken. I Nørhalne skete der ingen ændringer, og i Biersted …

Behøver ikke enighed AaBN Signalforsyning har fælles hovedstation, og i programaftalen med YouSee har de mulighed for hver for sig at vælge tv-kanalerne i mellempakken. De tv-kanaler, man er enige om i de fire foreninger, sendes både analogt og digitalt. Vælger en forening en tv-kanal, som de andre ikke ønsker, kommer denne kanal alene i analog form, idet omkostningen ellers bliver for stor.

Nyt fællesantenneanlæg betalt på kun fem år Birkelse-Ryaa markerede det med en kampagne, som fik 47 til at melde sig til Da Birkelse-Ryaa Antenneforening lagde ud i 2004 var det med en tilslutningspris på 9.900 kr., hvilket var en del mere end andre antenneforeninger. Men selv med en tilslutning på 50 % i den relativt spredte bebyggelse var det et nødvendigt minimum – og beboerne sluttede op om initiativet. Bestyrelsen lovede til gengæld, at de øvrige husejere ikke skulle slippe billigere ved at vente for at se, om det nu også blev til noget. Løftet var at fastholde prisen, indtil gælden var betalt, dog højst i 10 år. Økonomien blev hurtigt så meget bedre, at man på generalforsamlingen for to år siden besluttede at imødegå konkurrencen fra Han Herreds Elforsyning, nu Bredbånd Nord, med en nedsættelse til 4.995 kr.

16   FDA Orientering 2 /2010

Elselskabets fibernet var ikke den trussel, nogle frygtede. Det slår på højere hastigheder for internet, men i Birkelse-Ryaa er man tilfredse med de hastigheder, man kan vælge hos Dansk Kabel TV til lavere priser.

1500 kr. i rabat Det fik man bekræftet med en kampagne sidste efterår med et tilbud om en rabat. Med den markerede foreningen, at etableringsomkostningerne nu var betalt. ”Tilbuddet lød på 1500 kr. mindre i tilslutningsafgift. Det gav 47 nye tilslutninger, og for hele året fik vi 57 flere medlemmer,” fortæller formand Thor Olsen. ”Vi er nu vendt tilbage til de 4.995 kr.

Kampagneprisen gav ikke kritiske bemærkninger på generalforsamlingen, da alle kunne se, at investeringen kabelnettet er betalt,” føjer han til. Antenneforeningen havde ved årsskiftet 274 medlemmer, hvoraf 175 også havde internet og 100 ip-telefoni. Antenneforeningen blev etableret med god hjælp fra de dengang fire foreninger, som samarbejdede om en fælles hovedstation i Aabybro. Derimod var det svært at få gennemført en aftale med Aabybro kommune, men det løste sig med en aftale med Han Herreds Elforsyning om brug af dettes nye fiber mellem Birkelse og Aabybro.


natgeotv.com

MEDLEMSTILBUD

PRØV GRATIS I 2 MDR.* National Geographic Channel Prisvindende tv-dokumentarer baseret på virkelige hændelser – i naturen og verden omkring os. I 45 år har National Geographic Channel vist de mest utrolige programmer med spektakulære billeder, medrivende fortællinger og gribende oplevelser – filmet af verdens bedste fotografer.

Nat Geo Wild Her er kanalen med det bedste om dyrelivet og naturen. Fra de mest afsidesliggende, utrolige omgivelser til oceanernes skræmmende dybder – Nat Geo Wild’s fantastiske billeder og fortællekunst tager seerne med på en rejse rundt i vores vilde verden. Det bli’r vildt!

*Kontakt Jesper Bjarnø, jesper.bjarnoe@ngc.tv

National Geographic Channel HD Næsten bedre end virkeligheden. De bedste og mest eventyrlige programmer fremstår endnu bedre i knivskarp ægte HD-kvalitet med bl.a. widescreen. Detaljerne er utrolige og farverne er mere intense i HD. Nyd National Geographic Channel HD og glæd dig til at opleve den virkelige verden. Redifineret.

Nat Geo Wild HD Optimal tv-oplevelse. De fantastiske tv-billeder er endnu skarpere, har utrolige detaljer og så intense farver, som kun ægte HD-tv kan give dig. Forskellen er enorm og giver mere liv til eventyret. Det vildere bliver dermed lidt vildere og naturog dyreelskere får svært ved at slå væk, når først de er tunet ind.


BRANCHE-NYT

Nordit købt af YouSee Problemer med at få tilstrækkelig mange rettigheder til formidling af tv-kanaler er den umiddelbare anledning til, at dets to ejere, adm. direktør Preben Kejser og salgsdirektør Poul Pedersen, har solgt virksomheden til YouSee. Grundlaget for Nordit er bredbånd og telefoni til ca. 60 mindre antenneanlæg landet over, og på det seneste har Nordit også styrket sin stilling på markedet med tilbud om tv-kanaler. ”Vi løb imidlertid ind i det problem, at vi med kun 25.000 kunder ikke kunne få rettigheder til at forhandle ret mange tv-kanaler. Det var reelt en stopklods for videreudviklingen. Vores søgen efter en løsning førte til, at YouSee tilbød at overtage firmaet og garantere os leverance af de digitale tv-kanaler, vi har behov for,” siger Preben Kejser. Han oplyser, at en snes antenneforeninger får digitalt tv gennem Nordit. Nordit har hjemsted i Nørresundby og beskæftiger 12 medarbejdere. Det ændres der ikke på, siger Preben Kejser, men firmaets planer om at udvide med mobiltelefoni gennemføres ikke.

Preben Kejser og Poul Pedersen foran Nordit i Nørresundby. Preben Kejser bebuder besøg hos kunderne i den kommende tid. Her vil man informere om, hvorledes Nordit i kraft af tilhørsforholdet til YouSee kan forbedre sine tilbud til kunderne. Nordit vil fortsat koncentrere sig om mindre og mellemstore antenneanlæg.

Firmaet forøgede i februar bredbåndshastighederne, således at der tilbydes op til 16 Mb/s download og 2 Mb/s upload. Nordit leverer sine produkter via Telenors sendere landet over, og det samarbejde fortsætter.

YouSee samler tre afdelinger Forårsmånederne er for en stor del af YouSees medarbejdere præget af flytningen af tre afdelinger på Amager til Teglholmsgade i Københavns sydvest-kvarter. Her er der bygget to nye kontorfløje til brug for TDC Erhverv op imod TDC kontor-

Tysk ønske om adgang til kabler Med henvisning til Holland og Danmark har Deutsche Telekom bedt myndighederne om at tvinge kabelnettene til åbne for konkurrerende tilbud. Tyske kabelnet har været så længe om at opgradere deres net, at de kun har en tiendedel af bredbåndsmarkedet. Først nu tager Kabel Deutschland Docsis 3 i brug. Men Deutsche Telekoms chef René Obermann erkender, at kabelnettene kan levere data meget hurtigere end hans telefonselskab, og at kabelnettenes ofte 10 år lange aftaler med ejendomsselskaberne gør det svært for konkurrenter at komme til.

18   FDA Orientering 2 /2010

komplekset. Det har frigjort plads, så YouSees afdelinger på Amager kan samles her. Deltagere i konferencer i auditoriet i komplekset vil huske den store trappe op fra parkeringspladsen. YouSees nye faciliteter indrettes i lokalerne til venstre for

Com Hem omsatte 7 % mere Sveriges største kabel-tv selskab Com Hem fik i 2009 et beskedent overskud på 1,6 mio. svkr. efter at omsætningen var steget med 7 %. Antallet af digitale tv-kunder steg i årets løb med næsten 100.000 til 575.000, antallet af bredbåndskunder steg 1 % til 522.000 og telefonikundeantallet med 3 % til 647.000.

trappen - modsat auditoriet. Omkring 500 af YouSees ansatte vil have skiftet arbejdssted inden sommerferien. Hovedstationen på Borups Allé i København og YouSees afdeling i Århus berøres ikke.

Digitalt tv overgår analogt De europæiske kabelnet vokser med de digitale tjenester. På Cable Europes kongres i marts oplystes, at omsætningen i 2009 steg med 3 % til €17,4 mia. 21,5 mio. hjem abonnerer nu på digitalt tv, hvilket er en stigning på 21 %. Det svarer til 35 % af husstandene, som står for 51 % af indtægterne. 65 % af hjemmene modtager fortsat analogt tv. Omsætningen på bredbånd voksede med 3 % og telefoni med 7 %. I 13 lande tilbyder kabelnet nu bredbånd på 100 Mb/s eller mere.


Mænd og Motor • Sport • Friday Fight Night Sci-Fi Søndag • Film for mænd

Danmarks eneste TV-kanal for mænd


BRANCHE-NYT

IT-prisen til Bonnerup Den 71-årige Erik Bonnerup er hædret med IT-prisen for sin indsats som formand for Højhastighedskomiteen. Det var ikke tilfældigt, at Videnskabsministeriet bad den tidligere departementchef og direktør i Danica om at stå i spidsen for en rapport om mulighederne for at sætte skub i udbredelsen af de elektroniske veje. For Teknologirådet stod han tidligere i spidsen for en udredning af, hvorfor store offentlige it-projekter ofte går galt. Dele af

rapporten blev fulgt, men det har undret Bonnerup, hvorfor det ikke er sket med udvalgets opfordring til at lave følgegrupper til store it-projekter, så man kan lære af det, der måtte gå galt. Denne opmærksomhed på faldgrupper har måske været medvirkende til, at det store flertal i Højhastighedskomiteen som et første mål, i 2013, anbefaler tilbud om hastigheder på 10 Mbit/s downstream og 5 Mbit/s upstream, hvor bredbåndselskaberne ville gå langt videre. Komiteen

Motorola ud af Europa

kr. året forud. Egenkapitalen voksede til 74,5 mio. kr., fremgår det af årsregnskabet for selskabet, som TV 2 og MTG ejer i fællesskab.

Motorola har solgt sin omsætning af kabelmodemer i Europa, Mellemøsten og Afrika til producenten Compal Electronis i Taiwan. Den årlige omsætning oplyses at have været 34,4 mio euro.

Presset til at frasælge

Stort fald i overskud TV2 Sport måtte nøjes med et overskud på 9,4 mio. kr. efter skat mod 26,4 mio.

Efter krav fra myndighederne har BSkyB nedbragt sin aktieandel i ITV fra 17,9 til 7,5 % med et betydeligt tab til følge. BSkyB kan fortsat blokere for konkurrenters opkøb i ITV, der har en slags TV2-status i Storbritannien, mens BSkyB dominerer udbuddet af satellitsendt tv.

anbefaler, at man så stiler mod at nå op 1 Gbit/s om 10 år. Som Erik Bonnerup tidligere har udtrykt det: ”Det er dejligt nemt at sige, at man ikke ønsker et A- og B-hold - navnlig når man ikke kender konsekvenserne af, at alle skal have det samme. Men hvad er det egentlig, at det skal bruges til, og hvad koster det?” Komiteens forslag er i øjeblikket i høring.

Ingen kritik Daværende direktør Anders Kronborgs dispositioner påførte ikke TV2 tab i forbindelse med byggeriet på Teglholmen i København. På baggrund af Rigsrevisionens kritik har PricewaterhouseCooper gennemgået papirerne for Kulturministeriet. Revisorerne mener tværtimod, at det ville have påført TV2 et stort tab, hvis ikke Anders Kronborg havde gennemført byggeriet. Heller ikke kritik af distributionsaftalerne med Viasat og Canal Digital støttes af revisionsfirmaet.

DEBAT

Yousees køb af Nordit Af Benny Jensen, Jerlev Antenneforening Med YouSees køb af Nordit er firmaet desværre næsten enerådende på markedet. Nordits nye model var åbenbart ved at blive så populær, at YouSee følte det som en trussel. Hvorfor frigav YouSee dets digitale spejl? Det er der nok kun et svar på: det var presset af Nordits og nogle større antenneforeningers løsninger med frit digitalt spejl. Det viser jo, at konkurrence er godt for antenneforeningerne, men den konkurrence ønsker YouSee ikke. Nordits løsning bestod i, at det lavede et gratis spejl af antenneforeningens programpakker incl. HD-kanaler. Nordit leverede internet- og telefoni-leverancen til priser, der endda er væsentlig lavere.

20   FDA Orientering 2 /2010

Bliver YouSees model med faste pakker eller Nordits model med frit programvalg og frit digitalt spejl inklusivt HD-kanaler nu videreført - eller fastholdes begge løsninger? Man må spørge sig, hvorfor så mange antenneforeninger vælger YouSees regionspakker i stedet for at lave en afstemning blandt deres medlemmer og selv sammensætte pakker efter medlemmernes ønsker. Skyldes det, at det er lettest for bestyrelsen? Jeg vil påstå, at har man valgt YouSees løsning, og har medlemmerne købt YouSees digitale bokse, er man sat uden for indflydelse. Der er ikke noget behov for en bestyrelse mere.

Vil man som bestyrelse have indflydelse, må man forlange fri sammensætning af programpakker med frie digitale (også HDkanaler) i DVB-C, så medlemmerne er fri for ekstra bokse. Antenneforeningerne bør desuden have del i YouSees millionrabatter hos programleverandørene, så vi kan stå stærkere over for elselskabernes fibernet. Det må være en opgave for FDA. Jeg har fuld forståelse for, at alle virksomheder skal have en fornuftig indtjening, men ikke for, at antenneforeningerne skal finansiere kapitalfondenes grådighed.


DANMARKS

24T MUSIK TV – OGSÅ LADY GAGA


TEKNIK

Svært eller dyrt at få danske undertekster Copydan bistår antenneforeningerne med at løse et problem

Tom Madsen, som er tilknyttet FDA som teknisk konsulent, er af Copydan bedt om at finde en økonomisk overkommelig løsning for de frie antenneanlæg.

Danske tekster på nogle af public servicekanalerne fra vore nabolande er et større problem, end initiativtageren Copydan havde forudset, da BL, FDA, YouSee, Stofa og Copydan fik etableret danske undertekster. Der var ikke taget højde for mangfoldigheden af tekniske løsninger i det store antal fællesantenne-anlæg. Meget tyder på, at Copydan havde draget den fejlslutning, at når YouSee og Stofa er med, er stort set hele landet dækket ind. Det er det ikke. YouSee og Stofa tager nabolandskanaler ned i hver sin hovedstation, hvorfra de digitale signaler sendes i egne backboneforbindelser til de antenneanlæg, de forsyner med tv-kanaler. Det meget store antal antenneanlæg med egne velfungerende hovedstationer står tilbage med det problem, at deres satellitmodtagere ikke nødvendigvis får de danske tekster med, når de henter tre af de fem nabolands-kanaler: tyske ARD og ZDF og norske NRK1.

Sikkerheden Mens SVT anvender Teletext-systemet ved tekstning, bruger NRK og de to tyske kanaler systemet DVB Subtitles. Det er det

22   FDA orientering 2 /2010

sidste, der er problemet. De danske DVB subtitles signaleres ikke synligt. Derfor kan de modtagere, som sidder rundt omkring, ikke indstilles til danske undertekster. At de ikke signaleres, skyldes at seere i nabolande ikke må få danske tekster i stedet for tekster på det sprog, de skulle have haft. Samtidig sikrer det, at parabol-husstande ikke gratis får danske undertekster. Ligesom herhjemme findes der tekster på forskellige sprog og til forskellige formål, og der skal være en klar adskillelse mellem tekstversionerne. Norske settop bokse må naturligvis ikke vise danske tekster i stedet for norske. ”Min vurdering er, at mange husstande ikke får tekster fra nabolandskanalerne med, fordi deres antenneanlæg ikke råder over satellitmodtagere, der er moderne nok,” forklarer Tom Madsen, firmaet Seelex.tv, der for Copydan arbejder på at kunne finde egnet modtageudstyr, som er til at betale for mindre anlæg. Indtil videre er det dog stadig muligt at få danske undertekster på SVT1 og 2 da disse sendes ud via Teletext. Modtageren skal blot omstilles i menuen til den korrekte side. Dette er dog en stakket frist, da SVT selvfølgelig også har planer om at overgå til DVB subtitles.”

Dansk på analogt tv er dyrt ”Det er en teknisk udfordring at få problemet løst. Mit umiddelbare forslag er, at man udskifter satellitmodtagere, hvor det er nødvendigt, og kun sender nabolandskanalerne digitalt ud i nettet med de danske tekster. Man kan stadig konvertere programmerne til analog form, men det kræver igen udstyr til omsættelse fra DVBC til analog. I DVB-Subtitles står teksterne med skjult ID, og da mange modtagere ikke manuelt kan indstilles til undertekster, skal man have nye modtagere, hvis man vil have teksterne med. Mit forslag er, at man i de mindre anlæg skifter satellitmodtagere, hvor det er nødvendigt, og sender nabolandskanalerne digitalt DVB-C i nettet med de danske tekster.

Det kan lade sig gøre også at få teksterne med på de nabolandskanaler, der lokalt også sendes analogt. Men det er dyrt og derfor et spørgsmål, om man ikke kan leve med at undvære dem i de relativt få år, man endnu sender både analogt og digitalt. Det har YouSee valgt at gøre for NRK1, som kun sendes digitalt.

Den kringlede vej Egentlig er det ikke modtagerne, der håndterer teksterne. Det er multiplexerne, som henter de ”skjulte” tekster frem. ”Man skal have en satellitmodtager, der generer en ASI strøm til multiplexeren. I denne piller man så de signaler ud, som man gerne vil have med f.eks. danske tekster. Man kalder det også cherrypicking. Fra multiplexeren går ASI signalet i en QAM eller COFDM modulator. Hvis man også vil have dette signal analogt, skal man desuden have en QAM modtager-PAL. Så det ender op i en længere vej, end det vi er vant til.

Fælles bokse for alle Den amerikanske telestyrelse FCC har ikke opgivet flere års kamp med kabelnet-selskaberne, der modsætter sig dens forsøg på at indføre en billig settop boks. I et forslag til kongressen indstilles, at der skal besluttes en fælles standard for alle bokse, som tages i brug senest ved udgangen af 2012. Den muliggør udvikling af billige bokse til brug i alle kabelnet. Dens interface skal omfatte conditional access, tuning og modtagelsesøgning – men ikke de fancy muligheder, som udbydere lægger ind, så boksen kun kan fungere på deres net. Når den kan bruges overalt, bliver den billig at fremstille, og åbner for konkurrence fra andre udbydere.


TEKNIK

Skrivefejl blokerede for danske undertekster 100 Mb i 13 lande Europas kabel-tv net oplevede i stor fremgang også i 2009, konstaterede Cable Europes formand Manuel Kronstam på kongressen i Bruxelles i marts. Således steg abonnementstallet på internet 13,4 % til 21,5 mio., mens der blev 21 % flere brugere af digitalt tv, tilfældigvis ligeledes 21,5 mio. ”I 13 lande tilbydes nu 100 Mb/s, og det vil fortsat vokse,” lovede Kronstam.

3D nærmer sig

Copydan arbejder støt videre med at få danske tekster på et stigende antal udsendelser fra norsk, svensk og tysk tv. Arbejdet koordineres via en følgegruppe, hvori FDA og YouSee indgår. Oversigten fås ugentligt på www.verdenstv.dk Copydans formål er at varetage rettighedshavernes interesser. Ophavsret kan være vanskelig at fortolke for udenforstående – og det kan de åbenbart også for fagfolk. I hvert fald havde Copydan annonceret med danske tekster på den første af seks dele af Millennium-trilogien, som SVT sendte 20. marts. Umiddelbart inden premiere måtte Copydan aflyse på grund af uforudsete uafklarede spørgsmål omkring rettig-

hederne om de danske undertekster pga. en menneskelig fejl, idet den medarbejder, som skulle se på kontrakten omkring Millennium fejlagtigt kom til at godkende, at der kunne sættes danske undertekster på. Hos Copydan arbejder man ufortrødent videre med de danske tekster som planlagt, og marketingchef Lise Schubart siger, at Copydan meget gerne bistår anlæg, der har problemer med at få teksterne på, med at finde fornuftige løsninger. Den mindre forhøjelse af Copydan-afgiften, der kom i år til finansiering af de danske tekster, bruges bl.a til dette formål. ”Danske tekster er non-profit, og Copydan skal ikke have overskud på denne service,” siger Lise Schubart.

Forventninger til 3D TV er så store, at både Samsung og Panasonic har lanceret 3D duelige tv-apparater. Sony lancerer i juni og har forventninger om næste år at sælge 2,5 mio. 3D apparater ud af et forventet salg på 25 mio. stk. Det bebuder desuden software i juni til opdatering af Playstation 3, så spillekonsollen kan vise Blu-ray film i 3D. Flere og flere tv-kanaler forsøger sig med udsendelser i 3D, selv om der ikke er en internationalt anerkendt standard for formatet.

Målrettet tv-reklame Google og satellit-tv udbyderen Dish i USA har indledt forsøg med Googles søgesystem Android i settop boks. Google vil forsøge, om det er muligt at sende tv-reklamer målrettet til de enkelte hjem ud fra, hvad deres tvsening afslører om deres interesser.

Nye MTV-logoer i USA Nye logoer, der både markedsfører MTV og stjerner i dets udsendelser, har afløst det 28 år gamle MTV-logo, men kun i USA. Der er ingen planer om at indføre det i Europa, siger man hos MTV. Om de nye logoer siger direktør Stephen Friedman, at MTV har mange seere, som åbner for bestemte shows uden at

være bevidste om, at det er på MTV, de ser dem. For dem er der mere genkendelse i fotos af medvirkende i de mest populære shows, end der er i bogstavlogoet.

FDA orientering 2 /2010

   23


Foto: Getty Images / Sportsagency

Der er også noget for dig på DANMARKS SPORTSKANAL TV 2 SPORT er Danmarks brede sportskanal med over 2.500 timers livesport om året fra såvel danske som internationale events, blandt andet SAS Ligaen, 1. division, UEFA Champions League, UEFA Europa League, Wimbledon, ATP-tennis, NFL, OL, Super Series badminton, golf fra PGA Tour, US Masters og US Open, dansk ligahåndbold for herrer og damer, ishockey-VM, NHL ishockey, den danske isliga, VM-boksning samt motorsport, hestesport, bordtennis, cykling, basketball, beachvolley og meget mere. Se dagens program på tv2sport.dk/tv. Velkommen i klubben!

tv2sport.dk


TV

UK baner vej for nye produkter i tv-drama Viasat og SBS får fordel af nye britiske regler for, hvad der må vises Om tv-kanalerne ved en lempelse skal have del i denne betaling er foreløbig uafklaret.

Må ikke influere på handlingen

Jens Albinus i hovedrollen med en af de mobiltelefoner, som serien Ørnen var med til at introducere. (Foto: Ulla Voigt, DR). Det danske forbud mod betalte produktplaceringer i tv-udsendelser er under pres, efter at Storbritannien nu vil tillade det i tv-kanaler, der sendes med britisk sendetilladelse. Briterne vil dog fortsat forbyde produktplacering af bl.a. alkoholiske drikke, mad og drikke med højt fedtindhold, salt eller sukker og spil. Danmark og England er de sidste lande i EU med forbud mod betalte produktplaceringer i tv-udsendelser. Det hæmmer britiske tv-producenter i konkurrencen på det internationale marked, og det er denne argumentation, myndighederne i UK har bøjet sig for. Derfor kommer forbuddet nu til debat i forhandlingerne om det kommende danske medieforlig, siger Producentforeningens direktør Klaus Hansen til FDA Orientering.

Flere penge til programmer Betalt produktplacering i tv-udsendelser vil give flere penge til programmer, og det er efter Klaus Hansens opfattelse tiltrængt. ”Producenterne har det hårdt, fordi faldet i reklame indtægterne hos tv-kanalerne har presset hele markedet,” forklarer han. ”Den britiske lempelse, som træder i kraft i august, er en håndsrækning til de

danske tv-stationer, der har britisk sendetilladelse, og det har en ganske stor del af dem,” siger Klaus Hansen. Især Viasat- og SBS-kanalerne vil få fordel heraf. Men hvis de danske regler ikke lempes, vil hverken TV2 eller andre tv-kanaler med dansk sendetilladelse kunne tjene penge ved at lade nye produkter indgå i udsendelser.

Alle bør stilles ens ”Vi synes, at det rimeligste må være, at alle kanalerne er ens stillet. Ellers er det konkurrenceforvridning. Vi er ikke bange for, at det vil føre til overdrevne produktplaceringer – at udsendelser plastres til med præsentation af varer, som ikke naturligt kan indgå i udsendelserne. Det vil seerne reagere imod ved at fravælge udsendelserne,” siger Klaus Hansen. Han gør opmærksom på, at produktplaceringer er både kendt og accepteret i danske tv-udsendelser. De er fuldt lovlige, hvis tv-kanalen dels ikke kræver penge for at lade produkterne indgå i udsendelserne, dels afviser at lade firmaerne få indflydelse på programmerne. Men producenterne kan tage betaling for at placere attraktive varer i udsendelserne.

”Begrebet produktplacering har vi erfaring i at håndtere,” siger Klaus Hansen, der som det nok mest omtalte eksempel nævner krimi-serien Ørnen, som DR producerede i 24 afsnit og vandt en Emmy på for fem år siden. Politifolkene i serien brugte en ny type mobiltelefoner, og det gav en del omtale i andre medier. DR brugte også selv denne interesse aktivt i markedsføringen af serien, idet seerne over nettet kunne downloade både seriens trailer og dens logo til deres egne mobiltelefoner. ”Vi har erfaring for, at produkter som disse nye mobiltelefoner skaber en vis opmærksomhed, og det ser vi ingen problemer i – når blot det ikke giver leverandøren indflydelse på programmernes indhold – og der er stor åbenhed omkring det fra producenternes side,” siger Klaus Hansen.

Foreslår en forsøgsperiode Han synes da også, at der er partier, der er lige lovlig forskrækkede over udsigterne til betalte produktplaceringer i tv. ”Deres frygt for misbrug vil vi gerne komme i møde på den måde, at muligheden for en prøveordning vil indgå i vores udspil til det kommende medieforlig. Muligheden er ikke taget med i de forslag til lovændringer, vi har set, men vi har ikke givet op. Betalt produktplacering vil nemlig ikke blive mere end en niche i økonomien for danske tv-producenter,” slutter direktør Klaus Hansen. molo

Citat ”Først skal du vise kunderne noget mere. Når de så er glade for det, kan du sende dem en større regning!” Hans Holger Albrecht, direktør for MTG

FDA Orientering 2 /2010

   25


TV

Det er nu ikke så dumt med de 3D tv-briller Manglende standarder for 3D tv holder ikke producenterne tilbage Af Gert Svendsen, formand for det danske HDTV Forum i hovedet, men det bliver aldrig for meget eller unaturligt. Man vil også opleve, at underteksterne flytter sig i 3D perspektivet, eftersom det er problematisk at have en action scene langt tilbage i billedet, hvis man samtidig skal læse underteksten lige foran næsetippen. Det hører med til historien, at James Cameron og hans kameramand Vince Pace har udviklet et nyt 3D kamera system sammen med Sony. Alle animationer er også lavet på en ny måde: Et kamera filmer skuespillernes ansigter og derefter digitaliseres alle bevægelser. Det gør bl. a., at ansigtsudtryk og øjnene bliver mere levende på animerede væsner, end vi har set tidligere. Nu er der også gået mode i 3D-briller!

3D tager fart i år 3D var uden sidestykke den teknologi, der var mest hype omkring på CES i år i Las Vegas. Alle de store producenter var på banen med ”3D Ready” fjernsyn og Blu-ray afspillere. Der var et par forsøg på at lave 3D uden briller, men det er stadig ikke den samme oplevelse, og man skal stå helt præcist i midten for at få 3D effekten. Bevæger man sig bare 10 cm, er den væk. Men det behøver nødvendigvis ikke se så dumt ud at bære 3D briller, som nogen måske vil påstå. Der var også bud på moderigtige 3D briller.

Avatar baner vej Men hvorfor skulle 3D nu være interessant? Har du set Avatar? Hvis ikke, så aflæg den nærmeste 3D bio et besøg, før det er for sent! Avatar er en af de typer film, der går ind i historien som et eksempel på, hvad der er teknisk muligt i en tidsperiode. Ligesom Jurassic Park gjorde det i 1993, hvor dinosaurerne løb rundt og bed lidt i hinanden og væltede et par biler. Vildt var det i 1993, men da efterfølgeren The Lost World kom frem i 1997, var bæsterne pludselig blevet meget hurtigere, mere aggressive, og man havde næsten

26   FDA Orientering 2 /2010

oplevelsen af, at de første fra 1993 var helt venlige… Hvorfor – fordi processorkraften lader Hollywood gøre det. Jeg tror, vi vil se samme udvikling i 3D. Avatar tager biografoplevelsen til nye højder, og i 3D versionen bliver man helt grebet af dens dybde-illusion. De tre timer, filmen varer, føles som 10 minutter.

Man glemmer brillerne Hvad så med 3D brillerne, vil de fleste spørge. Intet problem, de er glemt efter 5 minutter. Jeg oplevede ingen gener eller træthed, selvom jeg har både styrke og korrektion for bygningsfejl i mine briller. Der har været en del 3D demonstrationer fra de store producenter. Specielt på IFA 2009 var der en hel del. Fælles for dem var, at de viste 3D hele tiden, og det er for meget. Man bliver simpelthen træt af at se unaturlige billeder og få ting i hovedet hele tiden. Kunsten er at anvende 3D effekten der, hvor den passer ind i historien. Det er her, James Cameron har gjort et genialt stykke arbejde med Avatar. Filmen er i 3D, men nogle gange oplever man ikke den store effekt, men når man tager brillerne af, kan man godt se, at dybden forsvinder. Der er naturligvis også scener, hvor man får ting

Når man efter at have set Avatar kommer hjem og tænder for en HD TV kanal, der under normale forhold ser flot ud, så virker den pludselig lidt ”flad” i oplevelsen, men efter et stykke tid vender man sig til traditionel 2D HD TV igen. Set tilbage på år med en del animerede og teknisk avancerede film får man lidt tanken, at hvor er det ærgerligt, at film som District 9 og 2012 ikke er lavet i 3D... Det ser ud, som om 2010 bliver året, hvor 3D tager fart. Det er tidligere, end de fleste havde forventet. Display Search antager, at det globale salg af 3D TV vil stige fra 700.000 i 2009 til 196.000 mio. i 2018. Producenterne er klar. Panasonic, Samsung, LG og Sony havde alle store planer og forventninger til salget af 3D apparater.

OLED i baggrunden Til gengæld var mange andre nye teknologier skubbet lidt i baggrunden. Ægte OLED tv er et eksempel, som dog ikke må forveksles med producenternes kreative markedsføring af LED tv, der principielt stadig virker som en velkendt LCD skærm og absolut intet har med OLED at gøre. For et år siden var Sony stærkt på banen med en 11” model til ca. kr. 30.000, og LG havde da også et 15” OLED TV med på CES, Fortsættes side 28.


YouSee Plus inkl. 4 Favorit-kanaler

137,-

pr. md.

Mindstepris i 6 mdr. v/BS 822 kr.

Med YouSee Plus får du tv, der er skarpt ad HD til Alle har mulighed for at få YouSee Plus og dermed se tv på en helt ny måde. YouSee Plus er både HDTV, som er det allerbedste inden for digitalt tv. Og så er det friheden til at starte en udsendelse forfra, leje film direkte med fjernbetjeningen og se TV Arkiv, som indeholder sidste måneds tv fra DR. YouSee Plus er et kort og en YouSee boks og kan anvendes på alle fjernsyn. Med YouSee Plus kan jeres medlemmer se masser af sport, natur og dokumentar i allerskarpeste kvalitet. Og med YouSee Plus får de friheden til at vælge. De kan f.eks. sammensætte deres egen tv-pakke og vælge mellem over 50 kanaler, inklusive 10 HD kanaler*.

Læs mere på yousee.dk/foreninger eller ring på 80 60 50 00 * Forudsætter YouSee’s Mellem- eller Fuldpakke. Pris v/BS. Abon. er uopsigeligt de første 6 mdr., men kanalerne kan skiftes hver måned, uden at det koster ekstra. 12 kr. pr. kanal og minimum 4 kanaler. Enkelte anlæg har et begrænset udbud.

Nyd stribevis af kanaler i HD Sammensæt selv en Favorit-pakke med mindst 4 kanaler og vælg mellem 10 HD kanaler*


TV vende så meget båndbredde, som hvis man havde valgt at sende et 1080p signal til hvert øje. Resultatet vil alt andet lige blive det samme, eftersom mange af billedinformationerne er de samme, men at forskellen, der udgør 3D oplevelsen, bibeholdes.

3D i 2D apparater

Gert Svendsen i Billund, hvor 3D blev fortalt og vist for FDA Forum i Legolands biograf.

som er verdens største kommercielt tilgængelige OLED TV p. t. Men ikke noget større hype set i forhold til 3D. Sikkert fordi en ny og meget bedre skærmteknologi ikke nødvendigvis sælger flere skærme. OLED er stadig en dyr teknologi, man har ikke de store erfaringer med den ud over i Japan, hvor bl. a. farvebalancen har været et stort problem på nogle modeller, og så er panelerne ikke store nok i forhold til behovet. Derfor kommer 3D teknologien som sendt fra himlen. 3D giver brugerne en helt ny oplevelse og ikke kun en opgradering af billedkvaliteten, som i forvejen er fremragende på moderne HDTV, men trods alt er endnu bedre med OLED. Nu er forbrugerne tvungne til at investere i nye 3D Ready TV samt 3D Blu-ray afspillere for at se 3D, og det er vil generere omsætning.

Øje for øje Den eneste reelle standard indenfor 3D netop nu er 3D Blu-ray, som blev lanceret i december 2009. Det gør det muligt for producenterne at lave 3D Blu-ray afspillere, og Hollywood kan producere 3D film til levering på Blu-ray mediet. HDMI 1.4 er også en realitet. En af de nye funktioner, 1.4 versionen byder på, er overførsel af 3D indhold, så uden HDMI 1.4, intet 3D. Jeg skal ikke komme dybere ind på standarden her, men kort fortalt går den ud på 2D+delta princippet. Det vil sige, at man skaber et 1080p feed samt ét feed, der indeholder forskellen imellem det oprindelige 1080p feed, og det andet øje, altså 3D effekten. Det betyder, at man ikke behøver at an-

28   FDA Orientering 2 /2010

Det har også stor betydning for fremtidens 3D transmission, eftersom ingen har båndbredde eller økonomi til at sende et 3D signal på 2 x 1080p. Hvis man ønsker, at det samme indhold skal være tilgængeligt for 2D seere, skal man yderligere sende et HD signal i 1080i og måske endda et SD signal til seere uden HD udstyr. Det er helt håbløst og spild af kapacitet. Ved at vælge 2D+delta modellen vil HDTV seere med eksisterende 2D udstyr kunne se indholdet i 2D og for dem, der har investeret i 3D udstyr, vil dette automatisk vise indholdet i 3D ud fra det samme feed. BSkyB har sendt de første fodboldkampe til de engelske pubber i 3D, men i et andet princip. De har valgt at sende et stereoskopisk 3D signal via DVB-S2 til deres eksisterende HD modtagere, men det kan ikke anvendes til andet, så hvis deres 2D kunder skal se samme fodboldkamp, så kræver det et traditionelt 2D feed parallelt. Det stereoskopiske princip har den ulempe, at den reelle opløsning er mindre end HDTV 1920 x 1080. Det er baggrunden for, at Panasonic bruger meget krudt på at kommunikere 3D Full HD. Panasonic støtter op om Blu-ray formatet, altså 1080p, og har den holdning, at 3D oplevelsen skal være videreudviklingen af HDTV, ikke en nedgradering.

3D kanal i denne måned Senest har BSkyB sagt, at de vil lancere 3D kanalen her i april med VM fra Sydafrika, hvorfra der vil være 3D signaler tilgængelige i et eller andet omfang. BSkyB har naturligvis en meget stor interesse i dette, da de producerer meget indhold selv og derfor i produktions leddet har brug for al den erfaring om 3D, de kan få. 3D produktion er nemlig slet ikke standardiseret. DVB nedsatte i januar en gruppe, som arbejder med 3D udfordringerne i transmissions-leddet. Jeg tror ikke, vi vil se en bred vifte af 3D kanaler fra de velkendte udbydere, før DVB har fastlagt en transmissionsstandard for, hvordan disse 3D signaler skal sendes ud til forbrugeren. Men vi vil sikkert se en del begivenheder transmitteret via velkendte standarder dukke op hen over sommeren på verdensplan. De vil formentlig kun være tilgæn-

gelige i den periode, en begivenhed varer. På et senere tidspunkt bliver de så afløst af mere permanente 3D kanaler. Der er heller ikke 3D indhold nok endnu. Forbrugere kan stadig finde på at klage over, at der genudsendes for mange programmer på de nuværende HDTV kanaler, selvom de fleste broadcastere, med respekt for deres eget indhold og fremtiden, har produceret i HD de sidste 5 år. Hvordan vil forbrugerne så ikke reagere på 3D på liniære kanaler? Derimod er begivenheder og On Demand tjenester er oplagte formater til 3D.

Tilbage i Europa TLC, The Learning Channel, er kommet tilbage i Europa. Da Discovery købte den amerikanske kanal i 1991 var den, som navnet siger, en undervisningskanal. Dens programindhold blev i de følgende år omlagt mere og mere mod kvinder, men samtidig forsvandt den fra Europa. Den havde premiere i Norge 4. marts med fokus på livsstil og miljø samt hjem og opdragelse. Der er ikke sat dato på dens premiere i Danmark, men det ventes at blive i andet halvår.

Endnu en fakta-kanal Svenske TV4 har taget endnu et skridt mod sit erklærede mål at blive markant stor i Norden. Det skete i marts med lanceringen af TV4 Fakta i Norge, efter at den er lanceret i både Sverige og Finland.

Angreb på YouTubefrihed Som det første land i Europa har Italien varslet skærpede regler for video på web-sider. Der skal ved brug af ophavsretsligt materiale gælde de samme regler, som i dag gælder for tv-stationer. Det vil formentlig i praksis udelukke, at private kan placere optagelse fra tv eller fra andre producenter på italienske hjemmesider på måder, der minder om f.eks. video klip hos YouTube.

Endnu en kanal FLN, livsstils-kanalen Fine Living Network, lanceres fra 1. april i Europa og Mellemøsten i et samarbejde mellem dens amerikanske ejer Scripps Network og det europæiske selskab Chello Zone.


16:9

MPEG4

- ready

! NyCh-HeD d 417 CX

- Triax ptagesen har o kabelbok via USB funktion

HDTV


PERSONALIA

Tage Lauritsen, da han var hovedperson ved firmaets reception for ham 22. marts.

Tage Lauritsen 60 år Hvis nogen kalder Tage Lauritsen en nørd, så er det som ros til et meget venligt menneske med stor indsigt i kabel-tv verdenens teknik. En indsigt, som han gerne giver videre, men nødig i få sætninger. For Tage er det, vi andre spørger om, ikke kompliceret, men det ligger ham på sinde, at vi får mere at vide, end vi måske har spurgt om. FDA Orienterings læsere værdsætter hans lejlighedsvis grundige udredninger af ofte komplicerede tekniske forhold. Tage er netop fyldt 60 år, hvilket blev behørigt og fortjent markeret ved en reception, som han formentlig kun kom til, fordi han ved, at det forventedes. Han bryder sig ikke meget om at være hovedperson, men står gerne bi, når andre har brug for dele af hans omfattende viden. Både i de store firmaer og i de små antenneanlæg. Det begyndte i Tune, hvor han fandt sammen med andre, der havde forventet mere aktivitet i antenneforeningen, end der var på det tidspunkt. Så tog de over, og for Tage var det nok især internetdelen, det begyndte med. Han er der stadig som sekretær i bestyrelsen. Via Tune kom han i bestyrelsen for

Region 7, i FDAs tekniske udvalg, FDArepræsentant i BDM og AFO, fast deltager i FDA Forum m.m. Han lytter meget, og når han tager ordet, deler han ud af en faglig viden, som de færreste har. Den bærer præg af en erhvervsmæssig indsats, der var med til at gøre ArrowNet, senere A+, til en så respekteret udfordrer af de store, at YouSee måtte købe firmaet og fik på den måde Tage med. Det var i A+, Tage opbyggede en særlig ekspertise i ætersendt data og tv, og på FDA Messer lyste glæden, når han viste de første resultater efter nye eksperimenter. ml.

Skal samle bredbåndsselskaber De 16 elselskaber, der er gået sammen om et fælles bredbåndsselskab, har ansat den 43-årige cand.polit Anders B. Christjansen som administrerende direktør. Han har senest været vicedirektør i TDC Mobil, men skal nu samle de 16 selskabers medarbejdere og aktiviteter på bredbåndsmarkedet i en fælles indsats. Det ny selskab bliver en fiberaktør på privatmarkedet, mens elselskaberne har Nianet som aktør i erhvervsmarkedet.

Ny radiodirektør Tobias Nielsen, der har været hos SBS i 15 år, er udnævnt til vicedirektør med det overordnede ansvar for program, marketing, promotion, pr og New media for radioerne NOVA fm og The Voice.

AKTIVITETSKALENDER 19. april: FDA Roadshow på Sjælland kl. 19-22. 20. april: FDA Roadshow i Nordjylland kl. 19-22. 21. april: FDA Roadshow i Kolding-området kl. 19-22. 4.-6. maj: Anga Cable i Köln. 11. juni: FDA Branchestævne. 29. aug.-3. sep.: IFA i Berlin. 12.-16. sep.: IBC i Amsterdam. 21.-22. sep.: Bredbåndsdagene. 26. sep.: FDA Forum på Sjælland. 5.-6. nov.: FDA messe i Billund. 7. nov: FDA landsmøde i Billund.

30   FDA Orientering 2 /2010

Henrik Lind.

Idéudvikler er gået Henrik Lind har trukket sig tilbage fra branchen, som han har været med til at præge i mange år. Han sluttede karrieren af med at sælge A+ til konkurrenten YouSee for et lille år siden, men blev som udviklingsdirektør indtil dette forår. Han opbyggede A+ på det tidligere Arrownet med et landsdækkende fiberoptisk net. I i 2006 overtog det FastTV og året efter servicefirmaet Fascom. A+, som i starten baserede sig på internet, var dermed et fuldskala firma med tv, telefoni og datakommunikation. I udviklingen var Henrik Lind både ideskaber og tekniker med baggrund i sin uddannelse i tele- og datakommunikation, og på det seneste markeredes det sig som pioner indenfor formidling af ip-tv.

SATELLIT-NYT

Eneejer af 5 grader øst Selv om positionen fem grader øst er svensk, er der ikke mere svenske kroner i satellitterne. SES Astra i Luxembourg købte sig ind for 10 år siden og fik dermed halvdelen af aktiekapitalen i Sirius AB. For to år siden købte SES sig til 90 %, og nu har SES købt de sidste 10 % af aktierne.

CNN kun digital Med udgangen af marts ophørte de analoge signaler med CNN fra Astra på 19 gr. Øst, men de digitale signaler opretholdes. Det er mere udtryk for, hvor hurtigt skiftet fra analogt til digitalt sker, end det har den store praktiske betydning for seere på kabelnet, der selv omformer til analogt. Størst gene vil det være i tysktalende dele af Europa, hvor analoge tv-apparater stadig dominerer i hjem med egen parabol.


FDAs hovedbestyrelse

REGIONSBESTYRELSER Region 1: Tidl. Nordjyllands amt, tlf. 98 31 14 36

Valgt af landsmødet Landsformand, FU Poul Juul Kovangen 532 3480 Fredensborg Tlf. 48 47 57 55 E-mail: pj@pouljuul.dk

Karsten Høgh, Reg. 1 Caprifolievej 5 9440 Aabybro Tlf. 98 24 16 99 E-mail: kah@mail.dk

1. Næstformand, FU Carsten Pedersen Hasselvænget 9 4760 Vordingborg Tlf. 55 37 34 33 E-mail: na-formand@nyraad.net

Steen R. Mortensen, Reg. 4 Rugtoften 76, Skodborg 6630 Rødding Tlf. 74 85 07 80 E-mail: srm@post.tele.dk

Gunner M. Nielsen, fmd. HB Jørn Bollinger, sekr., HB supp Kirsten Randløv Rasmussen Morten Strandholdt Hans Carstensen

Curt Andersen, fmd., HB Svend Erik Madsen, næstfmd. Jens S. Møller, HB supp Ib Bach Sven Møller Andersen

Valgt af regionerne Vera Dahl Olesen, Reg. 1 Præstvangen 8, Mou 9280 Storvorde Tlf. 98 31 14 36 E-mail: veradahlolesen@mounet.dk

Peter Dam, Reg. 6 Sydhavnsgade 4, 2. s.tv. 2450 København SV. Tlf. 77 41 93 38 E-mail: pedam@frederiksholm.net

Gunner M. Nielsen, Reg. 2 Vroldgade 10 8660 Skanderborg Tlf. 40 32 36 49 E-mail: gmw@privat.dk

Kai Nielsen, Reg. 7 Højager 12 2670 Greve Tlf. 43 90 62 11 E-mail: kai.nielsen@eriksminde.dk

Curt Andersen, Reg. 3 Bjolderupvej 15 6000 Kolding Tlf. 40 63 14 07 E-mail: curtandersen@stofanet.dk

Henning H. Madsen, Reg. 8 Egebjergvej 111, Sørby 4200 Slagelse Tlf. 24 62 91 40 E-mail: formand@hashoj-net.dk

Leif Ohlsen, Reg. 4 Østerbyparken 21 6630 Rødding Tlf: 74 84 88 05 E-mail: leif.o@rnet.dk

Jørgen Fogtmann, Reg. 9 Skovvænget 22 4840 Nørre Alslev Tlf. 54 434394 E-mail: jfo@nanet.dk

Region 4: Tidl. Sønderjyllands amt og Ribe kommune tlf. 74 84 87 32 Jørgen Kirkmand, fmd. Michael O’Halloran Leif Ohlsen, næstfmd., HB Gert Lützen Flemming Borg Region 5: Fyn, tlf. 66 17 74 30 Peter Winkel, fmd., HB Tommy Andersen Jørgen Madsen, næstfmd., HB supp John Sørensen, sekr. Erik Wagner Region 6: Tidl. Københavns og Bornholms amter samt Københavns og Frederiksberg kommmuner, tlf. 77 41 93 38 Peter Dam, fmd., HB Martin Christensen Steen Eget

Peter Winkel, Reg. 5 Dronning Olgasvej 40 5000 Odense C Tlf. 66 17 74 30 E-mail: pwinkel@nal-net.dk

Region 7: Tidl. Frederiksborg og Roskilde amter, tlf. 43 90 62 11

UDVALGENE Repræsentanter ved Cable Europes årsmøde Poul Juul E-mail: pj@pouljuul.dk

Morten Strandholdt E-mail: strandholdt@os.dk

Henning H. Madsen E-mail: formand@hashoj-net.dk

Teknisk udvalg Allan Jusjong E-mail: jusjong@aj-design.dk Henning H. Madsen E-mail: formand@hashoj-net.dk

Tage Lauritsen E-mail: tage@tunenet.dk

Tage Lauritsen E-mail: tage@tunenet.dk

Skat- og Økonomiudvalget Carsten Pedersen E-mail: na-formand@nyraad.net

Preben Pedersen E-mail: formand@yderholm.net

Kjeld Kaad-Hansen E-mail: gfa-kkh@mail.dk

Region 2: Tidl. Århus og Viborg amter, tlf. 40 32 36 49

Region 3: Tidl. Ringkøbing, Vejle og Ribe amter, bortset fra Ribe kom., tlf. 40 63 14 07

2. Næstformand, FU Allan Jusjong Hørsholmvej 44 9270 Klarup Tlf. 98 31 96 95 E-mail: jusjong@aj-design.dk

Medlem af AFOs Tekniske Udvalg Henning H. Madsen E-mail: formand@hashoj-net.dk

Vera Dahl Olesen, fmd. HB +kass. Allan Jusjong, næstfmd., HB Birgit Kaa, sekr., HB supp

Poul Juul E-mail: pj@pouljuul.dk

Kai Nielsen, fmd., HB Hans C. Thigaard Ove B. Nielsen, sekr. Tage Lauritsen Preben Pedersen, HB supp Region 8: Tidl. Vestsjællands amt, tlf. 59 91 20 36 John Nymark, fmd., HB supp Leif Jensen Bettina Adelskov, sekr. Henning H. Madsen, HB Flemming Engelbrechtsen Region 9: Tidl. Storstrøms amt, tlf. 54 43 43 94 Jørgen Fogtmann, fmd., HB Leif Jensen, næstfmd., HB supp Frans Larsen, sekr. Villy Pedersen, supp. reg. best.

FDA Orientering 2 /2010

   31


Hold pulsen oppe! Underholdning er nøgleordet. God underholdning. Med TV3 PULS får du eksklusive sportsbegivenheder, inspirerende livsstilsprogrammer, fede film og prisbelønnede serier. Kanalen for mænd og kvinder der sætter pris på solidt indhold.

TV3 PULS kan nu ses af mere end 3 millioner danskere.

• Eksklusive sportsrettigheder • FORMEL 1, Moto GP og UEFA Europa League • Inspirerende livsstilsprogrammer • Fede film • Prisbelønnede serier • En kanal for både mænd og kvinder. • Kun 8,69 kr./md. pr. husstand

* I målgruppen 15-49 år i TV3 univers, i perioden april - december 2009. Kilde: Gallup TV-meter.

Danmarks

7. mest sete betalingskanal*

Profile for FDA - Forenede Danske Antenneanlæg

FDA-Orientering 2010-2  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...

FDA-Orientering 2010-2  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded