__MAIN_TEXT__

Page 1

Tidskrift for fællesantenneanlæg • Nr. 4 september 2019

ORIENTERING

Sport sælger... - hvorfor kanaludbyderne kæmper om rettighederne på de store sportsevents. Nu er interessen for de mindre sportsgrene vakt og en ny kanal har set dagens lys med breddeidræt på sendefladen


FDAORIENTERING Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er udgivet den 13. september 2019. Bladets artikler kan frit anvendes i udgivelser fra medlemmer af FDA med tydelig kildeangivelse. I redaktionen: Kris Vetter, redaktør Thomas Bak, Per Theisen, Carl-Erik Madsen og Søren Birksø Sørensen, ansv. redaktør. Deadline for redaktionel tekst: Nr. 5: 3. oktober 2019 Indlæg til FDA Orientering sendes til: E-mail: redaktion@fda.dk Medsend gerne illustrationer/foto. Forsiden Den nye danske sportskanal Sport Live har som ambition at bringe al den sport, som fortjener at komme på tv, ud til så mange som muligt. Derfor er kanalen også prissat i den klart nedre ende af denne type kanaler, netop for at søge en meget bred distribution. Læs artiklen om hvorledes kanalen kunne være at godt produkt i den portefølje som antenneanlæggene tilbyder kunderne. Abonnement: Gratis til bestyrelsesmedlemmer i antenneanlæg, der er medlem af FDA. Andre interesserede: DK-abonnement 2019: kr. 1.185,EU-abonnement 2019: kr. 1.410,De angivne priser er ekskl. moms og inkl. forsendelse. Kontakt: Mie Jørgensen Annoncer: Kontakt: Mie Jørgensen, mie@fda.dk. Se medieplan på www.fda.dk Grafisk produktion og distribution: Vmarketing Distribution af nr. 5: Fredag d. 18. oktober 2019.

Forenede Danske Antenneanlæg Bøgehus Annebergparken 21, 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 96 17 00 Fax 59 96 17 17 fda@fda.dk www.fda.dk Telefontid: Mandag-torsdag kl. 9-16 Fredag kl. 9-13

2

Muligheder, rammer og kendte vilkår og priser Thomas Bak Landsformand

Der er mange synspunkter på, hvad FDAs vigtigste rolle er. Jeg ser i høj grad opgaven som at skabe muligheder for de brugerejede anlæg og at sikre kendte rammer for anlæggenes aktiviteter. Hertil kommer selvfølgelig at hjælpe medlemmerne i konkrete sager. Ikke alle de ting vi arbejder med, falder ud, som FDA helst havde set det. Ikke fordi vi ikke har gjort en stor indsats for at få vores synspunkter igennem, men fordi sådan er verden nu en gang indrettet, at man ikke får alle sine ønsker opfyldt hver gang. Og det betyder heller ikke, at vi skal se det alene som et nederlag, når vi ikke kommer hele vejen. Måske vi skal blive lidt bedre til at se med glæde på det vi opnår, i stedet for at holde fokus på det, som ikke helt lykkes. Lad mig tage vores aftale om web-player og digitale rettigheder som eksempel. Forhandlingsforløbet med Copydan Verdens TV var langt og med knaster undervejs. Og nej, resultatet blev ikke kun sådan som FDA helst havde set det. MEN det betyder jo ikke, at det på nogen måder har været forgæves. Helt grundlæggende har vi gennem aftalen med Copydan Verdens TV fået lagt en juridisk ramme for at I kan bruge de nye muligheder, som digitaliseringen i stigende grad byder ind med; start forfra har vi kendt længe, men ”tv-to-go” – arkivfunktioner mv. er nye for de brugerejede anlæg og i stigende grad efterspurgt af forbrugerne og derfor også af medlemmerne i jeres anlæg. FDAs forhandling betød også en besparelse for de brugerejede anlæg i kraft af en indfasning af prisen i form af en trappemodel. Konkret betyder det ganske betydelige besparelser i de første år af aftalen, sammenlignet med hvad de operatører, som allerede har været i gang med disse services i nogen tid, betaler. I 2019 ligger den månedlige besparelse i størrelsesordenen mindst kr. 5,00 / måned / tilslutning. Det kommer lidt an på hvordan sammenligningen foretages. Men under alle omstændigheder jo et godt afkast sammenlignet med kontingent til FDA på højst kr. 2,00 / måned / tilslutning. Trappemodellen hænger sammen med en forventning om et vist indløb i den faktiske brug af de nye muligheder hos brugerne. FDA søgte en afregningsform med en tættere sammenhæng mellem ydelse og brug, men kom ikke igennem med synspunktet. Derfor skal I betale for alle tv-tilslutninger i anlægget, når I vil udbyde disse nye muligheder til jeres tilslutninger – og lokale medlemmer. Nu kender I altså betingelserne for disse nye tjenester – og den pris, I skal betale for at udbyde dem. - fortsætter på side 4 ››› FDA ORIENTERING · SEPTEMBER 2019


FDAINDHOLD

5 Demand eller streaming? 8 Tilbagerulning af medieforliget? 10 Ikke stor interesse for Radio24syv 12 Komplekst demokrati og manglende politisk handling 13 Radio4 overtager sendetilladelsen på FM4 fra Radio24syv

10 Ikke stor interesse for Radio24syv

14 Sport Live ønsker aktivt og ensidigt samarbejde 16 Aftale om web-player og digitale tv-tjenester 18 40 - men slet ikke færdig... 19 FDA Messe og Konference 23

Branchenyt: Tv-programmer trak flere seere Netflix i klar fremgang Til angreb på Google Medarbejdere siver Ny programchef med rod i DR Ny direktør i Radio24syv

16 Digital aftale... 19 Sæt kryds i kalenderen

HUSK... Næste udgave af FDA Orientering er en trykt version blandt andet med alt vedrørende den kommende FDA Messe, Konference og Landsmøde. Så hvis du er udstiller eller anden annoncør, så reserver plads i dette særnummer allerede nu. Kontakt Mie på mie@fda.dk

FDA ORIENTERING · SEPTEMBER 2019

3


FDAORIENTERING ››› - fortsat fra side 2

Sport Live Vores gode dialog med Sport Live er et andet eksempel på, at et fællesskab af brugerejede anlæg kan gøre en forskel – at vi sammen faktisk står stærkere end selv de største anlæg gør enkeltvis. Det er i skrivende stund ikke afgjort, hvilke ekstra muligheder dialogen med Sport Live vil give for FDAs medlemmer men kontakten er jo så heller ikke ret gammel endnu. Sikkerhedspakker Som vi også har omtalt det flere gange i Nyt fra FDA, så kigger vi i øjeblikket på muligheden for at indgå en rammeaftale om sikkerhedspakker til brug for anlæggenes tilslutninger. Der er nedsat en lille arbejdsgruppe til at afklare mulighederne og sammenligne på de produkter, der lige nu byder sig til. Som det tegner i skrivende stund, betyder det at stå sammen og handle i fællesskab udsigt til rabat-muligheder, der vil sætte kontingentet til FDA klart til vægs. Det vil kort sagt nok vise sig at være en økonomisk overskudsforretning at være en del af fællesskabet. Rettighedsalliancen Hovedbestyrelsen har nikket ja til at FDA kan indgå en aftale med Rettighedsalliancen som betyder at de anlæg, der er med i fællesskabet i FDA får de samme muligheder for at blokere for ulovlige hjemmesider, som der er nedlagt forbud over for, som de store teleoperatører allerede har det. Denne aftale vedrører de anlæg, der selv udbyder internetadgang, og dermed driver egen DNS server. Så snart aftalen er endeligt indgået, kommer der information ud til FDAs medlemmer herom. I kan møde Rettighedsalliancen ved Messe, Konference og Landsmødet i november i Kolding. Her vil de være tilstede med et foredrag. Interessant samarbejdspartner Der er ingen tvivl om at både kommercielle og ikke-kommercielle samarbejdspartnere ser muligheder i at indgå 4

i forskellige former for samarbejde med FDA. Når det er sagt, så har vi altid en udfordring i kredsen af brugerejede antenneanlæg; selvstændighedstrangen er stor og lokale beslutninger træffes netop lokalt. I respekt for de regler, det enkelte anlæg har. Udfordringen set fra FDAs position er, at vi har svært ved at ”love” noget meget bestemt til gengæld. FDA kan eksempelvis ikke tvinge et eneste af medlemsanlæggene til at sætte Sport Live på programfladen… og det skal vi selvfølgelig heller ikke kunne – eller måske skulle vi…. Mange af de brugerejede anlæg har jo i forvejen overdraget til andre at beslutte pakkesammensætningen gennem køb af eksempelvis forskellige operatørers regionsudbud eller tilsvarende. HVIS FDA kunne garantere en mindsteudbredelse – eksempelvis 50.000 tilslutninger til en ny tv-kanal vil det give nogle helt andre muligheder for at forhandle vilkår og priser. Messe, Konference og Landsmøde Indkaldelsen til FDAs Landsmøde 2019 er netop gået ud til alle medlemsanlæg. Og som det har været tilfældet i snart rigtig mange år, så nøjes vi i FDA ikke med at ses bare med vores medlemmer. Nej vi sætter rammerne op for den eneste brede brancheudstil-ling i Danmark på vores område – vi arrangerer en række større og mindre konferencer – vi byder enhver velkommen til at være med. Medlemskab af FDA ufortalt. Det gør vi, fordi vi helt grundlæggende mener, at det bidrager til at de brugerejede antenneanlæg også i mange år fremover kan være en væsentlig infrastruktur lokalt rundt i hele riget. Dette var en række eksempler på hvordan FDA i praksis bidrager til at I, som brugerejede antenneanlæg kan agere indenfor kendte rammer og vilkår, som er bedre end uden et fællesskab af ligesindede. Mange flere eksempler kunne nævnes, men det bliver en anden god gang.

FDA ORIENTERING · SEPTEMBER 2019


Demand og eller streaming? På årets TV Festival var temaet kunsten at følge med i udviklingen omkring demand og streaming Kris Vetter FDA redaktør

Årets Copenhagen TV Festival blev afholdt i dagene 20-21. august, og vanen tro mødte alle med kendisfaktor indenfor produktion af programmer, tvværter, m.v. op for at høre branchenyt. I år var der lagt op til, at alt er muligt, det er bare kunsten at navigerer og finde de ”rigtige” forretningsområder, der også i fremtiden er givtige. Let’s Play og se lyst på fremtiden Temaet var tænkt til at afspejle, at der især bliver sat fokus på de nye måder at producere indhold på, nyskabende cases og de digitale globale tendenser. Maria Thastum, programdirektør og medejer i STV, og formand for pro-

gramudvalget for Copenhagen TV Festival mener, der er al mulig grund til at se lyst på fremtiden. - Vi ser nye samarbejdspartnere, nye måder at producere indhold på og nye måder at publicere på. Mediebilledet er præget af en legende tilgang til produktion af udsendelser og programmer og meget afsøgende, som jeg ser det, sagde hun. Streaming i vækst dansk og internationalt Blandt årets internationale oplægsholdere var skuespilleren og instruktøren bag komediedramaet “Better Things”, Pamela Adlon, Verizon Medias “digitale forretningsprofet” David Shing og Vox’ chef for videoproduktion, der bl.a. står bag mediets Youtube-kanal med over

FDA ORIENTERING · SEPTEMBER 2019

6 mio. abonnenter og Netflix-serien “Explained”. Netflix-direktørerne Lina Brouneus og Tesha Crawford som står for henholdsvis indkøb og samproduktioner, samt orginalt indhold i Nordeuropa, var mødt frem for at tale om, hvad den amerikanske streamingtjeneste egentlig søger efter fremadrettet, og hvad der allerede er på vej i produktion. Af mere danske indslag kunne indholdsredaktør for TV 2 Play, Dorte Høeg Rask, sammen med Karsten Bartholin, udviklingschef i NENT, åbne på for maskinrummene bag deres streaming-tjenester og give indblik i, hvordan der målrettet arbejdes med at udvikle, pakketere og sælge indhold til de kommercielle platforme, ligesom kanalchef Pil Gundelach Brandstrup for YouSee og Fox’ nye streamingtjeneste

5


FDAORIENTERING

Pil Gundelach Brandstrup er kanalchef for Xee, som er et samarbejde mellem YouSee og Fox Networks Group. Foto: PR/Yousee. Xee, fortæller om planerne og strategien bag den unge tjeneste. Lille men bred kanal På årets festival havde Xees kanalchef, Pil Gundelach Brandstrup, et indlæg, hvor hun blandt andet fortalte om YouSee og Fox’ nye tv-samarbejde udkrystalliseret i form af stationen Xee: Der er tale om en “lille, men bred kanal”, som vil ramme de 20-40-årige med fodbold, amerikanske serier, kendisfaktor og danske originaler. Tv- og streamingkanalen Xee, som gik i luften 20. januar i år, er et samarbejde mellem Fox Networks Group, nu ejet af Disney, og danske YouSee. Xee lever som både selvstændig flowkanal i YouSees tv-pakker og som streamingtjeneste. - Det skal udsendelser der tiltrækker målgruppen og som gerne må ”larme”, sagde Xees kanalchef, Pil Gundelach Brandstrup, på Copenhagen TV Festival. Som en særdeles attraktiv tilføjelse har man rettigheder til at sende Premier League-fodbold, som nok vil få mange i målgruppen til at overveje stationen. Dette kombineret med udsendelser som dating, reportageserier og rejseprogrammer samt velkendte amerikanske serier

6

som “Family Guy” og “The Walking Dead” vil gøre stationen attraktiv for en bred målgruppe - primært de 20-40 årige. Man vil satse på at give de små producenter mulighed for, at vise sig på kanalen ved at at give mindre erfarne producenter chancen for at fortælle de historier, de brænder for. Fra 1. august er Xee også blevet tilgængelig hos Viasats kunder og en del af udbuddet hos Stofa og Boxer, der begge er ejet af SE. Senest har man fået rettigheder til at vise en ugentlig kamp fra den bedste tyske række, Bundesligaen. Den ugentlige kamp vil som udgangspunkt blive vist på lørdage. Selvom Bundesligaen ikke har lige så mange danske seere som Premier League, så har også den tyske fodboldliga en del danske fans, og Xee er glade for, at man nu kan give dem muligheden for at følge nogle af de spændingsfyldte tyske opgør og ikke mindst se, hvordan danske fodboldspillere som Thomas Delaney og Yussuf Poulsen klarer sig i deres klubber. Rettighederne til den øvrige del af Bundesligaen ligger hos NENT. Xees aftale om en ugentlig Bundesligakamp løber over tre år. Første kamp fra den tyske liga på Xee kan ses 14. september

FDA ORIENTERING · SEPTEMBER 2019

Tv 2 Play skal op i gear Hele ugen og hele året skal TV 2 Play have mere at byde på for at fastholde brugerne, lød det fra indholdschefen for TV 2 Play og TV 2 Zulu, Sune Roland, i hans indlæg på festivalen. Man vil have et stort udbud af udsendelser, også i sommerhalvåret, for at fastholde seerne, fordi man oplever at kunderne pendler ud og ind og hopper på andre kanalers streamingtjenester, hvis ikke interessen kan fastholdes. Ud over indkøb og spredning af indholdet hen over kalenderåret, vil TV 2 også bruge flere kræfter på at få en mere jævn seening i løbet af ugens syv dage. Noget af det, der skal lokke flere ind i Play-forretningen og få dem til at blive, er indhold, som udelukkende bliver produceret eller indkøbt til tjenesten. Målgruppen for dén type indhold bliver især de 20-30-årige, fordi man, ifølge Sune Roland, får så fantastisk meget indhold foræret af hele TV 2-familien til de andre målgrupper. TV 2 meddelte tidligere på året, at TV 2 Play har rundet 500.000 abonnenter. Viaplay i samme tanker Viaplay er med godt 1,4 mio. kunder i Norden en stor spiller på streamingmarkedet. Kunderne kan se frem til, at Nordic Entertainment Group (NENT), der står bag tjenesten, vil gøre mere ud af at sende indhold ud på tjenesten i løbet af året. Her vil man gøre mere for at fastholde og tiltrække streaming-abonnenter. Det skal ske med flere programtilbud på Viaplay året rundt og på ønskelisten står bl.a. mere indhold til børn og unge. Kenneth Kristensen, programdirektør hos NENT i Danmark, satte på Copenhagen TV Festival ord på de strategiske overvejelser hos selskabet. Som bekendt råder man udover Viaplay også bl.a. TV3-kanalerne og den annoncebårne streamingtjeneste Viafree. - Streaming skal planlægges på en anden måde end flow-tv. Når vi laver indhold til en streamingtjeneste, så kan vi ikke tillade os at holde pauser i ”sendingen”. Vi skal være på sommer og vinter, da kunderne streamer hele året rundt, hvorfor vi skal planlægge anderledes end vi skulle på flow, siger Kenneth Kristensen.


Man ønsker ligesom mange af de andre udbydere at holde på kunderne, når man nu engang har fat i dem. Men det kræver mange økonomiske midler at producere non-stop, hvorfor man overvejer og påtænker at flytte midler fra flow til streamingindhold. Målet er at sende 25 egenproduktioner, såkaldte Viaplay Originals på markedet om året. Flere og flere danske produktionsselskaber leverer indhold til Netflix Eksempelvis er Netflix-serien “The Rain” produceret af danske Miso Film og vises på Netflix. Fra producentside er man glade for muligheden for at levere til streamingtjenesten, selvom Netflix er anderledes og stiller andre krav, end man tidligere har været vant til. Betalingen sker til tiden og man får typisk grønt lys for ideer til produktion hurtigere end man har været vant til. Betalingsmodellen er dog anderledes, end man måske er vant til, og udviklingsstøtten skal man finde andetsteds, lyder det fra to af de danske producenter til Netflix; Miso Film og Plus Pictures. Plus Pictures har solgt henholdsvis tre sæsoner af “The Rain” og dokumentaren “Amanda Knox” til Netflix. Producenten er også den første som producerer originalt indhold til streamingtjenesten.

Christian Potalivo, producer hos Miso Film, og Mette Heide, adm. direktør og producer hos Plus Pictures, er enige om, at der er flest fordele ved at samarbejde med Netflix - måske især fordi Netflix giver adgange, som er svære at få igennem hos danske udbydere. Åbner for hele verden En af de åbenlyse fordele ved samarbejde med Netflix er naturligvis at hele verden kan se nye film og udsendelser, hvorved kundegruppen er massiv. Eksempelvis viser tal fra Netflix, at første sæson af “The Rain” er set af mere end 30 mio. mennesker på verdensplan. Seriens første sæson havde premiere i 2018, mens anden sæson blev tilgængelig i 2019. Serien får en tredje og sidste sæson, der efter planen præsenteres i 2020. Miso Films samarbejde med Netflix begyndte i 2016 og man oplevede, at det gik virkelig stærkt fra ide til accept af produktionen af The Rain. Og det faktum, at man kun skal forholde sig til én kunde smidiggør processen betydeligt. Mette Heide fra Plus Pictures fortæller, at samarbejdet med Netflix har været langt tættere, end hun har været vant til med danske kunder. Produktionsmøder hver anden uge i en opstartsfase, hvor man sidder over for deres redaktører, deres økonomi-

FDA ORIENTERING · SEPTEMBER 2019

afdeling, deres juraafdeling og deres postproduktionsafdeling. Alle er med i processen på begge sider af bordet og ved, hvad der foregår. Anden betalingsform end man er vant til De to producenter forklarer samstemmende, at man skal være forberedt på, at betalingsmodellen adskiller sig fra den mest gængse danske model, hvor man ud over salgsbeløbet for indholdet får rettighedsbetaling, når serien er sendt på markedet. Hos Netflix får man kun et fast beløb, som forhandles fra start, hvilket betyder at man i princippet ikke får honorar efter antal seere og dermed mister et stort provenue, hvis en serie hitter world wide. Fakta om Copenhagen TV Festival Festivalen har fundet sted siden 2000 og afvikles i Tivoli Congress Center. Den arrangeres af Producentforeningen med støtte fra DR, TV 2, Nordic Entertainment Group og Discovery Networks Danmark og Xee samt en række øvrige sponsorer og fonde.

7


FDAORIENTERING

Tilbagerulning af medieforliget? Det står næsten lige, når man spørger befolkningen Kris Vetter FDA redaktør

Rygterne omkring tilbagerulning af Medieforliget, før og under det overståede Folketingsvalg, var massive. Socialdemokratiet bekendtgjorde allerede i valgkampen, anført af daværende medieordfører Mogens Jensen (nu Fødevaremininister m.m.), at Medieforliget, besluttet i 2018, skulle rulles helt eller delvist tilbage. Wilke (markedsanalyseinstitut) har i en rundspørge her i 2019 adspurgt befolkningen (1030 blev spurgt) og her er meningerne delte næsten 50/50. Nedskæringen på 20 procent af DR frem mod 2023 blev vedtaget af den daværende VLAK-regering med opbakning fra Dansk Folkeparti og blev igangsat i 2018. Det har resulteret i en større sparerunde i DR, hvor man blandt andet planlægger at lukke radiokanalerne P6, P7 og P8 og at lukke DR Ultra og DR3 på flow-tv næste år, ligesom DRK og DR2 samles i en flow-tv-kanal. DR bekendtgør ydermere, at man forventer flere sparerunder for at imødekomme de nødvendige besparelser i 2022 og 2023. I første omgang skæres 420 mio. kr. 8

af DRs årlige omkostninger frem mod 2021. Den nye ét-parti-regering har varslet et nyt medieforlig og en ny debat om DRbesparelserne, som både SF, Enhedslisten og Radikale ønsker at ændre på. Befolkningen er dog delt i antagelserne og Wilkes undersøgelse viser med al tydelighed, hvor vanskelig en opgave der er tale om, når politikerne vedtager mediepolitik. Holdningen til public service er vidt forskellig, afhængig af hvem man spørger, hvordan man spørger og hvornår man spørger. Der er sket en mindre bevægelse i forhold til 2018, hvor man foretog en lignende analyse, således at der i dag er et lille flertal for, at man helt eller delvist skal fjerne nedskæringerne, hvilket der ikke var i begyndelsen af 2018. Med det forbehold, at tallene er udtryk for en mindre adspurgt befolkningsgruppe og ud fra lidt forskellige spørgsmål. Der kan jo også opstå en form for metaltræthed i befolkningen, når medierne konstant bringer emnet på banen over en lang periode på mere end et år. Alle husker jo også, at vi under Kulturminister Mette Bocks regeringsperiode FDA ORIENTERING · SEPTEMBER 2019

havde en hel række sager, hvor DR blev anklaget for misbrug af licensmidler, hvorfor den entydige negative profilering givet har haft indflydelse på hvordan befolkningen tænker og ikke mindst vurderer situationen. Alt i alt er den reducerede licens jo ikke færdigudrullet endnu, så derfor ved folk måske ikke nødvendigvis, hvad deres besparelse bliver efter vedtagelsen om at licensbetalingen fremover skal erstattes af en skattefinansieret model. Derfor vil det sikkert være nemmere for folk at svare konkret på, når de har gjort sig nogle personlige erfaringer med ændringerne. Medieforliget frem eller tilbage? Vores nye Kulturminister Joy Mogensen siger, at hun først forventer at sætte gang i forhandlingerne efter nytår. Støttepartier ønsker tidligere løsning og presser på, ikke mindst set i betragtning af, at de mange spørgsmål til støtten til DR og hele Public Service-puljens fordeling, samt kravet til internationale streamingtjenesters bidrag til dansk indholdsproduktion. Se i øvrigt artiklen om befolkningens holdning til dette her i bladet.


BRANCHENYT

Nyt medlem af DRs bestyrelse Tidligere minister træder ind i DRs bestyrelse Kris Vetter FDA Redaktør

DRs bestyrelse får et nyt medlem, ifølge Kulturministeriet. Ud af bestyrelsen træder Karen Rønde, der er advokat. Det sker med henvisning til “fremtidige arbejdsopgaver”. Karen Rønde var indstillet til bestyrelsen af Venstre. Helge Sander er således nyt medlem af DR´s bestyrelse, indstillet af Venstre. Helge Sander er tidligere mangeårigt medlem af Folketinget for Venstre, tidligere borgmester i Herning Kommune og tidligere minister for videnskab, teknologi og udvikling i perioden 2001-10.

DRs bestyrelse udgøres af i alt 11 medlemmer. Tre er udpeget af kulturministeren, herunder formanden, seks er udpeget efter indstilling fra Folketingets seks største partier med to indstillinger hver, mens to medlemmer vælges af DRs medarbejdere. DRs nuværende bestyrelse tiltrådte ved årsskiftet og sidder på posterne frem til slutningen af 2022. Formand er Marianne Bedsted, der var blandt de tre bestyrelsesmedlemmer, som daværende kulturminister Mette Bock (LA) udpegede.

Apple er ingen trussel mod Netflix Konkurrenterne har både større bagkatalog og bedre position, mener analytiker Kris Vetter FDA Redaktør

Til november vil Apple gå i gang med streaming og dermed melde sig ind på banen med både indkøbt indhold på hylderne og originale serier som den futuristiske “See”. Apple TV+ er prissat til 39 kr. månedligt og dermed billigere end Netflix, men ifølge eksperter på området bliver det ikke let at erobre markedsandele, da Apple i forvejen er inde i mange stuer via Tv-boksen Apple Tv. Det bliver svært at rokke ved de altdominerende giganter, som er Netflix og HBO. Netflix sidder på over 50 procent af de danske husstande, har et kæmpe bagkatalog af titler og bruger omkring 12 milliarder dollars på årsbasis på at producere og købe indhold, ifølge medieekspert Claus Bülow Christensen. Han ser Disneys kommende streamingtjeneste Disney+, der kommer på markedet i november i USA, som en langt større udfordring for spillere som Netflix og HBO. Det skyldes ikke mindst Disneys store bibliotek af blockbustere som Star Wars og Marvel. FDA ORIENTERING · SEPTEMBER 2019

9


FDAORIENTERING

Ikke stor interesse for Radio24syv Den budrunde, der var lagt op til omkring den nye DAB-kanal, kalder aktørerne for amatøragtig Kris Vetter FDA redaktør

De mange radioaktører har ikke rosende ord for tilbuddet om at byde på den nye DAB-kanal, som Radio- og tv-nævnet har sat i udbud. Fakta I sidste års medieforlig besluttede den daværende VLAK-regering sammen med Dansk Folkeparti at oprette en ny DAB-kanal med fokus på klassisk musik og kultur. Men da Radio24syv valgte ikke at byde på genudbuddet af FM4-frekvensen, som Radio24syv sender på indtil 31. oktober, blev udbuddet af DAB-kanalen ændret i retning af en taleradio. Der er deadline for at byde ind på den digitale kanal 20. september. Radio- og tv-nævnet tager stilling til de indkomne bud og vil efter planen kåre en vinder den 22. oktober. Ingen kommercielle muligheder - For os er det overhovedet ikke interessant ud fra en kommerciel betragtning, siger Bauers adm. direktør Jim Receveur (læs iøvrigt artikel om direktøren andetsteds i bladet). Danmarks største kommercielle radioaktør, Bauer Media, og kulturog podcastmediet Heartbeats afviser 10

således at ville byde på den nye digitale radiokanal, som i øjeblikket er i udbud. Det sker efter at Berlingske People har meldt ud, at selskabet agter at byde på kanalen for at videreføre Radio24syv som DAB-kanal, efter kanalens nuværende FM4-sendetilladelse er udløbet. - Ud fra vores realistiske betragtning er der ingen chance for, at den kanal vil overleve i mere end fire år, hvis den ikke får tilført flere penge fra regeringen, siger Jim Receveur, adm. direktør i Bauer Media i Danmark. Ingen reklamer men sponserede programmer Det faktum, at muligheden for reklameindtægter på kanalen er udelukket gør netop at de kommercielle muligheder er begrænsede. I det oprindelige forslag til kanalens rammer var der lagt op til, at kanalens sendeflade må indeholde reklamer. Men dén mulighed var pillet ud af udbudsbetingelserne, da de blev præsenteret i juli. Til gengæld må der godt være sponsorerede programmer efter radio- og fjernsynslovens regler på kanalen. Den nye DAB-kanal vil over de næste fire år få tilført 70 mio. kr. årligt i statsstøtte. FDA ORIENTERING · SEPTEMBER 2019

I dag har Radio24syv cirka 500.000 lyttere ugentligt. Hvis kanalen vinder det igangværende udbud, siger den farvel til den bredere FM-distribution, for i stedet at blive en DAB-kanal, hvor radiolytningen er mindre. Netop dette faktum gør, at skeptikerne ikke tror det er realistisk, at skabe økonomi i kanalen. Jim Receveur nævner som eksempel, at deres egen kanal Radio Soft har ca. 500.000 lyttere og kanalen omsatte for 22 mio. kr. i 2018. Så selvom det skulle lykkes Radio24syv at nå op på det lyttertal, den har i dag, så vil der stadigvæk mangle ca. 50 mio. kr. i kassen om fire år. Uden plan ingen retning Han er grundlæggende imod oprettelsen af kanalen, fordi der ingen forretningsplaner er. - Det er ikke gennemtænkt og jeg synes, man kunne bruge pengene bedre ved f.eks. at lave en kanal med jazz eller klassisk musik i stedet for at lave endnu en taleradio, siger han til FDA Orientering. Resultatet er, at der med den kommende digitale radiokanal vil være tre statsligt understøttede taleradioer i Danmark


nemlig DR P1, Radio4, som overtager FM4-sendetilladelsen 1. november, og den nye digitale kanal, der går i luften tidligst 1. november i år og senest 1. juli 2020. De andre aktører i markedet er for såvidt enige i betragtningerne fra Jim Receveur. Le Gammeltoft fra Heartbeat udtrykker også ærgrelse over, at det betyder tre danske statsfinansierede taleradioer og mindre musikradio, med tydelig henvisning til, at DR fra nytår lukker musikkanalerne P6, P7 og P8. Det går efter hendes mening udover aktualitetsprogrammer, når musik og kultur skal fylde så meget på sendefladen. Hun har hele tiden haft som mål, at Heartbeat skulle søge kanalen, men erkender nu at det vil være ressourcespild og hun mener ikke at andre end 24syv vil søge sendetilladelsen. Kritikken fra de øvrige medier bliver afvist af Berlingske Medias adm. direktør Anders Krab-Johansen. Jakob Kvist, nuværende medlem af Berlingske Peoples bestyrelse er tiltænkt stillingen som adm. direktør, såfremt man vinder udbuddet (læs artiklen her i bladet).

FDA ORIENTERING · SEPTEMBER 2019

11


FDAORIENTERING

Komplekst demokrati og manglende politisk handling Bestyrelsesmedlem i Radio 4 og medlem af Public Service-udvalget, Ole Mølgaard, er skuffet over politikernes ageren omkring de udfordringer, som udvalget præsenterede dem for Kris Vetter FDA redaktør

Ole Mølgaard er selvstændig konsulent i The Crowd og bestyrelsesmedlem for Radio 4. FDA Orientering har interviewet ham for at få hans syn på mediebilledet, og især radio og tv, nu og i fremtiden. - Min holdning er, at radioen bliver på én gang smallere, mere kulturfattig, mindre underholdende og mindre oplysende, efter de seneste tiltag fra den regering, der indførte besparelserne i seneste medieforlig, siger han til FDA Orientering. Ole Mølgaard var indtil 2011 radiochef i DR, og har siden arbejdet som selvstændig konsulent - bl.a. for radiofestivalen Radiodays.

kompleksiteten og styrken i demokratiet, siger han. - Det er som om alle deltagere, forsøger at sætte et positivt præg på Folkemødet og bidrager med en åbenhed og lydhørhed, som alle kan tage med efterfølgende, konkluderer han. Det var en hård nød at knække Når han bliver spurgt ind til medieforliget er tonen en anden og præget af skuffelse. I Public Service-udvalget havde man identificeret en lang række udfordringer for danske medier og for demokratiet. - Det skuffende var, at ingen af disse udstillede udfordringer er blevet adresseret og/eller løst med medieforliget, konkluderer han.

Når man spørger ham til de highlights, der har været indtil nu i 2019, er svaret helt klart, at Folkemødet har været givende og interessant. Ole Mølgaard har været drivkraften bag det såkaldte Medietelt, hvor debatter, samtaler og oplæg er det gennemgående tema.

-Tværtimod fik vi efter min mening mere stat, mindre dansk produktion og færre penge til dansk indhold, og der blev ikke fundet svar på de helt centrale udfordringer omkring generationskløften og den løbende svækkelse af journalistikken uden for hovedstaden, siger Ole Mølgaard.

- Folkemødet er en vigtig del af den synliggørelse af vores demokrati, som er så vigtig. Samtidig viser det også

Han fremhæver, at det trods alt er opløftende var, at Public Service-puljen blev forøget, og at man formentligt også

12

FDA ORIENTERING · SEPTEMBER 2019

kommer til at kunne søge til radio og audio. Udbuddet omkring FM4, kulturkanalen og Radio24syv fremhæver han som værende præget af vanvid. - Både mediepolitisk og administrativt har processen været vanvittig, men når bølgerne herfra har lagt sig, står vi nu i den helt specielle situation, at staten finansierer og er opdragsgiver på hele tre talekanaler, og at lytterne mister tre musikkanaler P6, P7 og P8. Før sommerferien var der i omegnen af 900.000 lyttere, som hver uge tunede ind på en af de tre kanaler, siger han. - De bliver nu kanalløse. Musikken og fællesskabet omkring denne har altid været det vigtigste i radiomediet. Nu kommer musikken til at fylde meget mindre, og det vil betyde en svækkelse af musikken, og især den danske, og det kommer til at svække radiomediet, at vi mister tre musikkanaler. - Radioen bliver på en gang smallere, mere kulturfattig, mindre underholdende og mindre oplysende. Håbet må være, at der er kommercielle aktører, som tager over og udnytter, at der kommer store genremæssige huller i æteren, plæderer han.


Radio4 overtager sendetilladelsen på FM4 fra Radio24syv Radio4 vandt i sommer sendetilladelsen til public service-radioen på FM4 efter en budrunde uden konkurrence Kris Vetter FDA redaktør

Radio24syv, der har sendt på kanalen siden 2012, valgte ikke at genansøge på grund af det nye krav, der er hæftet til sendetilladelsen om, at 70 procent af redaktionen skal sidde i provinsen (se supplerende artikler her i bladet). Radio4 har hovedsæde i Aarhus og drives af selskabet Radio FM4 A/S, som ni regionale avishuse står bag, med Jysk Fynske Medier som det primære anker. Radio24syv går digitalt? Samtidig går parterne bag Radio24syv efter at fortsætte parløbet og videreføre taleradioen på den DAB-kanal, som er sendt i udbud, når radioens sendetilladelse på FM4 udløber 1. november. Berlingske People (Berlingske Media og People Group ejer selskabet henholdsvis 70/30) er selskabet bag Radio24syv og de byder ind på den digitale radiokanal når Radio24syvs nuværende FM4sendetilladelse, som udløber den 31. oktober, mens den nye digitale sendetilladelse kan tages i brug fra 1. november. Udbuddet af den nye digitale radiokanal blev skudt i gang tidligere på sommeren, og der er frist for at søge 20. september. - Radioen bliver fremover 100 procent digital, og det er en udfordring, vi gerne vil tage op, siger Anders Krab-Johansen, koncernchef og udgiver hos Berling-

ske Media og bestyrelsesformand for Berlingske People, i meddelelsen. Men det bliver på et mindre økonomisk grundlag, hvis radioen fortsætter digitalt. Det forudses, at man cirka skal producere 90 timers nyt radioindhold pr. uge. I nuværende sendetilladelse må der højst være 10 procent genudsendelser i sendefladen – og altså 90 procent originalt materiale svarende til omkring 150 timer om ugen. Med i regnestykket er også, at det koster et anseeligt beløb at sende på FMbåndet. Vurderingen er, at der vil være 15-20 mio. kr. mindre til indholdsproduktion i digital version, da forventningen er, at tilskuddet falder fra de nuværende 95 mio. kr. og til kommende 70 mio. kr. Den digitale radiokanal må indeholde sponsorerede programmer, mens der ikke må være reklamer i sendefladen. Planen er også at blive boende i de samme lokaler i København, hvis Radio24syv fortsætter som digital kanal fra 1. november. Radio og Tv-nævnet tager stilling Der er som nævnt frist for at søge om sendetilladelsen 20. september. Hvem der skal vinde radioudbuddet afgøres af Radio og TV-nævnet. Nævnet træffer efter planen sin afgørelse 22. oktober, altså godt en uge FDA ORIENTERING · SEPTEMBER 2019

inden Radio24syv kan gå i gang med at anvende sendetilladelsen. Den nye digitale radiokanal får en fireårig sendetilladelse med et årligt statsligt tilskud på 70 mio. kr. Det er mindre, end Radio24syv har fået hidtil. I 2018 modtog kanalen 95,3 mio. kr. i licensmidler. Direktør i selskabet vil frem til 31. oktober være Jørgen Ramskov, der har stået i spidsen for kanalen i hele dens godt otte år lange levetid. Han skifter derefter til et nyt job som direktør for Producentforeningen (som tidligere beskrevet her i bladet).

FAKTA: Tidsplan for DAB-udbud • Udbudsbekendtgørelse trådte i kraft uge 28. • Udbuddet blev offentliggjort fredag den 26. juli 2019 med ansøgningsfrist, fredag den 20. september 2019. • Radio- og tv-nævnet træffer afgørelse, tirsdag den 22. oktober 2019 og forventet offentliggørelse af udbuddets vinder og udstedelse af tilladelse er tirsdag den 22. oktober 2019. • Sendestart for ny tilladelseshaver er tidligst fredag den 1. november 2019 og senest onsdag den 1. juli 2020.

13


FDAORIENTERING

Sport Live ønsker aktivt og gensidigt samarbejde Thomas Bak og denne artikels forfatter var i slutningen af august til et meget givtigt møde med Flemming Kjellerup og Jørgen Ravn, begge fra f3mediagroup, som er selskabet bag den nye sportskanal Sport Live Søren Birksø Sørensen FDA sekretariatschef

Kanalens engelsk klingende navn til trods er det en helt igennem dansk kanal, både i dens ejerskab og i fokus. Kanalen ser det som sin opgave at formidle danske sportsbegivenheder og sportsbegivenheder i Danmark. Fokus er på de sportsgrene, som ikke hele tiden er på de store kanaler, men gennem et samarbejde med DIF, Dansk Idræts Forbund, har kanalen adgang til alle specialforbundenes stævner, kampe med videre. Dermed kan Sport Live sende fra alle de sportsgrene som vi kender så godt fra OL, men ellers nærmest aldrig ser på de store tv-kanaler, medmindre en dansker vinder et betydende mesterskab. I naturlig forlængelse af mødet inviterede FDA Flemming Kjellerup og Jørgen Ravn til at deltage i det planlagte møde i Netværk for forretningsførere m.fl. På mødet fik deltagerne en fin introduktion til kanalen og dertil en fremstrakt hånd til samarbejde – gerne i FDA-regi. Det arbejder FDAs ledelse derfor lige nu videre med. Sport Live har som ambition at bringe al den sport, som fortjener at komme på tv, ud til så mange som muligt. Derfor er kanalen også prissat i den klart nedre ende af denne type kanaler, netop for at søge en meget bred distribution. - Allerhelst vil vi ned i grundpakkerne og her ser vi nok de brugerejede anlæg som en meget oplagt mulighed, fordi vi forstår at deres tilgang er mindre kommerciel end de store distributørers måde at se tingene på er det, siger Flemming Kjellerup. Landsformand ser gode muligheder For FDAs landsformand falder den nye kanal rigtig godt i tråd med det DNA, som de brugerejede antenneanlæg bygger på. En bred tilgang og understøttelse af lokale engagementer. Idrætslivet er jo båret af det samme lokale engagement og opbakning, som de brugerejede antenneanlæg også er det. 14

Flemming Kjellerup, direktør Sport Live. - Jeg ser det derfor som en naturlig overvejelse i disse anlæg at tage kanalen ind, og på den måde hjælpe kanalen til den udbredelse, som kan sikre den på længere sigt. Ikke for kanalens skyld så at sige, men fordi kanalen er med til at understøtte det brede foreningsbaserede lokale idrætsliv ud over hele landet, siger Thomas Bak. Samtidig har kanalen spillet åbent ud med, at de er modtagelige for gode forslag til hvad der skal vises, så længe det foreslåede lever op til de kvalitetsmæssige og journalistiske standarder, kanalen arbejder efter. - Det betyder, at I måske kan udvikle et samarbejde, hvor der kan opstå en form for symbiose mellem jer som lokal distributør – Sport Live og det lokale idrætsliv, og dermed indtage en ny rolle lokalt, opfordrer Thomas Bak. Muligt at understøtte øvrige lokale foreninger Per Theisen, Korup Antennelaug og næstformand i FDA, ser gode muligheder for, at de som lokalt forankret anlæg kan arbejde sammen med andre foreninger i området, om eksempelvis storskærmsvisninger i hallen eller i et klubhus, når der er relevante programmer for en eller flere af klubberne. - Vi har tidligere været engageret i et LAN-party-arrangement med stor succes og kan helt sikkert se muligheder med denne

FDA ORIENTERING · SEPTEMBER 2019


nye kanal, som jo gerne vil give os lov til denne type aktiviteter uden at det skal koste en masse ekstra for rettighederne, siger Per Theisen.

Krimi- og dramaserier, du ikke kan slippe igen. Kulturmagasiner med substans og naturprogrammer, der tager pusten fra dig. Nabolandskanalerne er kvalitets-tv hver dag og mange udsendelser har danske undertekster. DANSKE UNDERTEKSTER NABOLANDSKANALERNE.DK FACEBOOK.DK/NABOLANDSKANALERNE

ARD l Tatort l Foto: Marion von der Mehden

- Til den pris synes vi at alle skal have muligheden for at se med på kanalen. Vi har taget den ind som erstatning for 24 Nordjyske og dermed har vi fundet et godt dansk alternativ til en anden lokal/regional kanal, fortæller han og tilføjer, at ikke bare prisen, men også nogen af de tanker, som ligger bag kanalen finder de tiltalende. Blandt andet at de ikke har et ønske om at gå ind i kampen om dyre rettigheder, men netop vil fokusere på alt den sport, som ellers ikke kommer på tvskærmen. En slags public service-kanal for sport så at sige. FDA fortsætter dialogen med Sport Live for at afklare mulighederne for en rammeaftale, herunder blandt andet om de anlæg, som lokalt leverer grundpakkedistribution skal belønnes særligt for deres engagement i at sikre kanalen den bredest mulige distribution.

Nabolandskanalerne med danske undertekster

ARD l Tiger Girl l Foto: Timon Schäpp

Per M. Sørensen fra Skagen Antennelaug fortæller, at de hos dem allerede har besluttet at sætte den nye kanal på programfladen og at den nu ligger på prøve i grundpakken hos dem. Efter prøveperioden vil kanalen komme til at ligge i mellempakken.

FAKTA Sport Live gik i luften den 1. august i år.

Hestesport er fortsat et væsentligt element i kanalen men det bliver gradvist mindre. Allerede næste år planlægges med mere end 150 tv-produktioner fra mindst 20 specialforbund, som ellers ikke ville få tv-tid. Kanalen er teknisk tilgængelig via YouSee, Canaldigital, Stofa og Waoo.

SVT l Vores tid er nu l Foto: Carl-Henrik

Kanalen sender der hvor Dantoto Racing tidligere lå.

Prisen er sat til kr. 2,- / måned / husstand + moms og vederlag til Copydan Verdens TV. Der kommer ikke reklamer i sendefladen men der vil kunne komme kommercielle partnerskaber som det allerede er tilfældet med samarbejdet med Danske Spil.

FDA ORIENTERING · SEPTEMBER 2019

15


FDAORIENTERING

Aftale om web-player og digitale tv-tjenester Efter et langt forhandlingsforløb har FDA nu indgået en aftale med Copydan Verdens TV om web-player og digitale tv-tjenester Søren Birksø Sørensen FDA sekretariatschef

Aftalen giver de selvstændige antenneanlæg adgang til den fulde pallette af digitale tv-tjenester og den fastlægger vilkårene for disse nye tjenester. Dermed skaber FDA sammen med Copydan Verdens TV rammerne for de nye muligheder, som de brugerejede antenneanlæg i stigende tal gerne vil udnytte. - FDA har sat sit præg på aftalen, så den passer til de selvstændige antenneanlægs ønsker og behov. Aftalen er udtryk for det bedst opnåelige. Vi har selvsagt ikke fået opfyldt alt, hvad vi gerne ville, men sådan er det i en forhandling, siger FDAs landsformand Thomas Bak. Der er elementer, som FDA meget gerne havde set anderledes, men vigtigst for FDA er det, at vi med aftalen har sikret kendte rammer for de nye digitale muligheder. 16

- Tv-markedet er under fortsat forandring, og medlemmernes ønsker og forventninger til vores tv-produkter udvikler sig. FDA har med aftalen været fokuseret på at fremtidssikre de brugerejede antenneanlæg, så de fortsat er konkurrencedygtige og fortsat kan spille en stor og aktiv rolle mange år frem, siger FDAs landsformand, og tilføjer den økonomiske trappemodel som vigtig for de brugerejede anlægs muligheder for at udbyde disse nye tjenester. Tag tv-pakken under armen Aftalen giver medlemmerne i anlæggene mulighed for at tage tv-pakken med. Uanset om de skal i sommerhus eller på camping her i landet eller på ferie i EU. Det bliver muligt at starte programmer, som allerede er i gang, forfra og sætte udsendelser på pause. Er man gået glip af tv-udsendelser i sidste uge, så er der mulighed for at give adgang til sidste uges sendeflade. Derudover giver FDA ORIENTERING · SEPTEMBER 2019

aftalen bl.a. mulighed for at optage i skyen og adgang til offline-indhold. Teknisk-juridisk er aftalen udformet som en rammeaftale mellem FDA på den ene og Copydan Verdens TV, UBOD & Koda/NCB på den anden. Det betyder i praksis at de enkelte anlæg alene skal indgå en tiltrædelsesaftale på en enkelt side. Dermed har vi søgt at sikre både en enkel og overskuelig måde at håndtere det på og samtidig opnå adgang for de enkelte anlæg til at have en fleksibilitet for så vidt angår adgang til at træde ud af aftalen igen. Det fulde aftalekompleks er selvfølgelig til rådighed for alle FDA medlemsanlæg, der ønsker at se det. Ud over tiltrædelsesaftalen for at få de ophavsretlige rettigheder skal der også indgås en aftale om en teknisk platform. Anlæg, der ønsker at få tilgang til aftalen kan henvende sig til Copydan Verdens TV for at få en tiltrædelsestale eller tage kontakt til FDA, som også kan svare på spørgsmål.


FDAORIENTERING

40 – men slet ikke færdig... Søren Birksø Sørensen FDA sekretariatschef

Thomas Bak, landsformand i FDA, runder i denne september de 40. I den anledning var der inviteret til reception den 31. august på Karlebo Kro. I forbindelse med vores landsformands reseptionn indbød FDA sine medlemsanlæg, aktive i organisationen og samarbejdspatnere til at lægge vejen forbi og hilse på Thomas. FDA afregner selvfølgelig for de og kun de gæster, som deltog i kraft af at Thomas er landsformand for FDA. Der mødte repræsentanter frem fra både medlemsanlæg, FDAs ledelse og ikke mindst samarbejdspartnere i branchen. Vejrmæssigt faldt receptionen på en meget varm august eftermiddag og solen bragede ned udenfor. Indenfor gik snakken lystigt ved bordene om både mere faglige emner, men i lige så høj grad om vind og ikke mindst det voldsomt gode vejr.

?

Thomas runder nu de 40 men er langt fra færdig – konkret genopstiller han til posten som landsformand i FDA og han er jo også stadig folketingskandidat.

NY ROLL UP = BILLIG OG EFFEKTIV MARKEDSFØRING Er jeres antenneanlæg klar til markedsføring? Vi leverer roll ups, bannere, brochurer, visitkort og meget mere fra ide til færdig tryk og levering. Netop nu skarpe priser på ovenstående produkter ved bestilling inden 01.03.2019. Kontakt os og få et tilbud.

Husk vi laver også antenneanlæggenes medlemsflyere og hjemmesider

18

FDA ORIENTERING · SEPTEMBER 2019

www.vmarketing.dk

Tlf. 73 84 85 45


s o r e d æ l g . . . i r V e j e s t a l i t

FDA Messe

& &Konference o f n i e r e m g o g n i d l e Tilm www.fda.dk på FDA ORIENTERING · SEPTEMBER 2019

19


via Panther Admin ance, dual-radio AC Access Point 1bgn (2x2 MiMo) 300Mbps radio c (2x2 MiMo) 867Mbps radio net med 48 volt 802.3 af/at PoE (medfølger) på væg eller i loft

SERVICE

&FDA Messen 2019 Service-udstillere å 43526644 for yderligere på information

ET A/S

FDA Messe og Konference 2019 nærmer sig..! Fredag den 1. og lørdag den 2. november går det som bekendt løs med messeudstilling og konference Mie Jørgensen FDA sekretær Kris Vetter FDA redaktør

Vores håb er, at I vil deltage med så mange af jeres lokale antennefolk som overhovedet muligt, så vi kan få skabt en messe og udstilling, hvor både udstillere, indlægsholdere og Jer som medlemmer får optimalt output. Programmet er ”tæt” ved at være klart, og det tegner godt og spændende! Det seneste halve år har vi evalueret på messe og konferencedelen for at skabe så intim og kvalitativ god en messe og konference som overhovedet muligt. Dette arbejde har betydet beslutning om en række ændringer og nye tiltag, som

- OG FLERE KOMMER TIL 20

FDA Messe og Konference 2019 vil bære præg af. Nye tiltag og ændringer FDAs landsmøde holder flyttedag og messe og konference opdeles, så de hver især får deres egen tid. Konferencerne får overordnede temaer hhv. fredag og lørdag. Nogle af udstillerne på FDA Messen har ytret ønske om udelukkende at være med en enkelt dag. Andre af vores udstillere kan nærmest ikke få tid nok og ville tage natten til brug, hvis de havde mulighed for det. Derfor tilgodeser vi disse individuelle behov og giver i år mulighed for at man

Leverandørerne bakker traditionen flot om FDA-Messen med nyeste produkter og en faglig snak med de mange besøgende fra antenneanlæggene.

FDA ORIENTERING · SEPTEMBER 2019


INDHOLD

indhold-udstillere på&FDA Messen 2019

FDA Messen og tilhørende konference er mødestedet, hvis du vil opdateres med nyeste tilbud og muligheder fra leverandørerne og høre seneste faglige nyheder indenfor branchen. kan deltage som udstiller enten én eller to dage. Den traditionelle paneldebat pensioneres. Fredag er for udstillere, som holder fast i to dage. Én-dagsudstillerne kommer til om lørdagen. Husk at networking stadig er et vigtigt element. Vi forsøger at skabe optimale muligheder for at networke med antenneforeningsfæller, udbydere og samarbejdspartnere og ovenikøbet få ny viden og inspiration til hverdagen hjemme i antenneanlæggene ved at deltage i en række spændende faglige indlæg og debatter og besøge leverandørstandene.

Konferenceprogrammet er ved at være klar Det handler jo om at skabe det mest aktuelle og fagligt interessante indhold, hvorfor vi hele tiden forsøger at have fingeren på pulsen og være i dialog med Jer og mulige indlægsholdere. Ambitionen er konstant forbedring og merværdi for tilhørerne, så vi lytter til jeres feedback og forsøger dertil at udvikle indholdet, så det giver jer mest mulig viden til gavn for jeres antenneanlæg. I år er konferencedagene delt op i to overordnede emner. Fredag vil konferencerne være med et teknisk tema og lørdag vil temaet i

Landsmødet har holdt flyttedag og afvikles lige efter messelukningen om lørdagen

- OG FLERE KOMMER TIL FDA ORIENTERING · SEPTEMBER 2019

21


TEKNIK

konferencerne være mere indholds- og markedsrettede. Teknik-udstillere på& FDA via Messen • Overvågning Panther2019 Admin Allerede nu har vi flere spændende • High-performance, dual-radio AC Access Point indlægsholdere på banen blandt andet:

LigoWave NFT-2ac

• 2.4GHz 802.11bgn (2x2 MiMo) 300Mbps radio Kan de privatejede, coax-baserede • 5GHz 802.11ac (2x2 MiMo) 867Mbps radio • Gigabit Ethernet med 48 volt 802.3 af/at PoE (medfølger) antennenet klare sig i konkurrencen • Kan monteres på væg eller i loft fra fibernettene?

Oplægsholder: Niels Breining, FastKontakt Telecenteret på 43526644 for yderligere information

TELECENTERET A/S

speed. Niels Breining vil give sit bud på, hvorfor de mange danske antennenet længe endnu kommer til at udgøre en væsentlig del af den danske teleinfrastruktur. I konkurrencen med energiselskabernes og TDC’s fibernet kan de coax-baserede antennenet tilbyde konkurrencedygtige alternativer, som både forbrugere, udbydere og myndigheder er stærkt interesserede i. Men det forudsætter, at antenneforeningerne aktivt forholder sig til en række udfordringer. Niels Breining var i mange år øverste chef for YouSee, og er i dag medejer af Fastspeed. Erfaringer med Remote-PHY og Docsis 3.1 Oplægsholder: Stig Wulff Christensen, Infowise. Efter en udfordrende (men succesfuld) overgang til Remote-PHY baseret CMTS, til levering af internet og TV signal hos ChristiansfeldNet, deler Infowise ud af sine erfaringer. Ved at køre med en decentral RF del, får man mere kapacitet, bedre signalstøj-forhold, og ikke mindst muligheden for at flere antenneforeninger kan gå sammen om én CMTS. Man vil også vise, hvordan man kan skifte til Docsis 3.1, uden at skulle renovere hele anlægget.

- OG FLERE KOMMER TIL 22

FDA ORIENTERING · SEPTEMBER 2019

Den kendte paneldebat er gået på pension og afløses af flere individuelle indlæg, hvor indholds- og markedsaktører fra branchen vil gøre os klogere på, hvad der rører sig. Vi holder Jer orienteret om yderligere programindhold på hjemmesiden og i næste nummer af FDA Orientering. FDA Landsmøde flytter Vi rykker landsmødet et halvt døgn frem så det ikke afvikles søndag formiddag/tidlig eftermiddag, men i stedet afvikles om lørdagen lige efter at FDA Messen lukker. Landsmødet vil blive afholdt lørdag den 2. november 2019 kl. 15.00-ca. 19.00. Husk i år er der valg til landsformandsposten. Efterfølgende håber vi at alle deltagere i landsmødet vil afslutte en forrygende weekend med en god middag, hvor vi kan sige tak for denne gang og på gensyn til hinanden. Husk som konsekvens af det nye tidspunkt for landsmødet rykker årsmøderne i de fire ERFA-grupper fra lørdag eftermiddag til lørdag formiddag. Rammerne er sat Scandic i Kolding lægger igen i år, som med sin centrale geografiske placering, intime og gode forhold rammerne for og til et fantastisk arrangement. Vi glæder os til at I vil deltage i stort antal, sådan skaber vi den bedste messe. Vi ser frem til at byde jer velkommen.


BRANCHENYT

Tv-programmer trak flere seere til skærmen Kantar Gallups ugentlige seerbarometer viser i skrivende stund en stigende tendens til at se tvprogrammer, måske vejrliget også spiller en rolle? Kris Vetter FDA Redaktør

Opgørelsen fra uge 36 viser at Kanal 5 fik klemt sig ind på to af listens bedste placeringer takket være fodboldlandskampe. Det viser endnu en gang at sportsprogrammer og især fodbold trækker seere. Generelt oplevede adskillige programmer markant forbedring på seerfronten. Næsten 821.000 seere så DRs tv-program “Alle mod 1”. Det er 150.000 flere end ugen før.

Det fremgår af Kantar Gallups ugentlige seerbarometer. Kanal 5s rettigheder til fodboldlandsholdets EM-kvalifikationskampen gav 681.000 live-seere til fodboldopgøret mellem Georgien og Danmark søndag aften. Også fodboldkampen mellem Danmark og Gibraltar fik klemt sig ind blandt toplistens bedste placeringer med 606.000 seere tirsdag aften, hvilket var nok til en femteplads. Tredje og fjerdepladsen gik til gengangerne TV 2s “Beliggenhed, Beliggenhed,

Beliggenhed” og DR1s “Kender du typen?”, der fik hhv. 627.000 og 625.000 seere. Dermed kunne den forgangne uges programmer opleve en mærkbar forbedring over en bred kam. Hele 10 programmer kom over en halv million seere, mod kun tre programmer ugen før. 11 af listens mest sete programmer blev vist på DR1, mens syv kom fra TV 2 og de resterende to fra Kanal 5 i form af fodboldkampe.

Netflix i klar fremgang Antallet af downloads er steget 30 procent hos Netflix på kvartalsbasis, og steget 18 procent fra sidste års antal Kris Vetter FDA redaktør

Og så stiger aktien som bekendt på det følsomme værdipapirmarked. Aktien blev sendt op med 3 procent til en pris på 298,78 dollar. Stigningen kommer ifølge Bloomberg News, efter at Bank of America har udsendt en ny analyse af aktien. Heri peger storbanken på, at der i årets tredje kvartal har været mange, som har downloadet streaminggigantens app - og det kan hænge sammen med, at der blev udsendt en ny sæson af serien “Stranger Things” i starten af juli. Ifølge analysen er antallet af downloads steget 30 procent på kvartalsbasis, mens det er steget 18 procent fra sidste års antal. Blandt de amerikanske brugere er antallet steget 13 procent fra sidste kvartal, mens det er steget 34 procent blandt de europæiske af slagsen. I analysen skriver Bank of America - Merril Lynch til sine kunder, at reboundet “sandsynligvis er assisteret af udgivelsen af sæson 3 af “Stranger Things” i starten af juli efterfulgt af andet indhold”, skriver Bloomberg News.

Til angreb på Google Hele 50 amerikanske delstater og territorier er gået sammen om at indlede en konkurrenceundersøgelse af Google Kris Vetter FDA Redaktør

The Wall Street Journal fortalte i uge 36, at en undersøgelse fra delstaternes side var på trapperne, sideløbende med en official annoncering af en undersøgelse rettet mod Facebooks konkurrenceageren fra otte delstaters side fredag. Det er Ken Paxton, anklager i Texas, som skal stå i spidsen for undersøgelsen af Google. Ifølge anklageren er der ikke noget i vejen for en virksomhed som Google, FDA ORIENTERING · SEPTEMBER 2019

dog betinget af, at den bliver den største på sit markedsområde gennem fri markedskonkurrence. Og her mener han, at man har set beviser på, at Googles forretningspraksis kan have undermineret forbrugernes valg, kvalt innovationen, krænket brugernes privatliv og givet Google kontrol over strømmen og spredningen af data online. Det er kun Californien og Alabama, som ikke er med i undersøgelsen af Googles konkurrencepraksis, skriver Financial Times. 23


BRANCHENYT

Medarbejderne siver Afviklingen af public service-kanalen Radio24syv er i fuld gang Kris Vetter FDA Redaktør

Flere af radiokanalens ansatte har allerede sikret sig nye stillinger fra 1. november, hvor stationens sendetilladelse udløber. En af de mere kendte, der nu skifter job er Asger Juhl.

Han har efter moden overvejelse valgt at blive selvstændig, da hans ambitioner på Radio24syv ikke kunne indfries. Derfor starter han eget radio- og podcastproduktionsfirma med ambitionen om, at udvikle, producere og sælge radioprogrammer og podcasts. Han er på Radio24syv mest kendt

som vært på eftermiddagsprogrammet “Reporterne”, indtil programmet blev lukket for knap tre år siden, hvorefter han blev fast inventar i radioens morgenflade. Tidligere har han været en del af holdet bag DRs P1 Morgen.

Ny programchef til Radio4 Kris Vetter FDA redaktør

Kommunikations- og formidlingschef for VejleMuseerne og tidligere redaktionschef i DR Rikke Hedman skal stå i spidsen for Radio4s programafdeling. Rikke Hedman er 50 år og har været ansat som formidlingschef for Vejlemuseerne siden 2016. Hun er tidligere udviklingsredaktør og redaktionschef i DR, hvor hun bl.a. var med til at skubbe programmerne “Bonderøven” og “Nak og æd” i gang, inden hun stoppede i DR i slutningen af 2014.

Rikke Hedman tiltrådte 1. september og skal drive udviklingen af de kortere og længere formater, der skal tegne den nye taleradio. Rollen inkluderer også brobygningen til eksterne producenter og samarbejdspartnere. En stor mundfuld, som den nye chef glæder sig til at tage fat på. - Opgaven på Radio4 oser af både udfordringer og en stærk samarbejdsånd – både internt og i høj grad sammen med danskerne. Det glæder jeg mig til at fyre op under, siger Rikke Hedman.

Ny direktør i Radio24syv Jakob Kvist (55) er ny tiltrædende direktør i Radio24syv, i stedet for nuværende Jørgen Ramskov Kris Vetter FDA Redaktør

Radio24syv ansætter ny direktør Fra 1. november hedder direktøren for Radio24syv Jakob Kvist, der kender radioen som tidligere kreativ direktør for selskabet bag. Han overtager posten fra Jørgen Ramskov. Han har en fortid som kreativ direktør og partner hos ArtPeople. Jørgen Ramskov er udpeget som kommende direktør i Producentforeningen pr. 1/11, samtidig med at han besidder tillidsposterne som bestyrelsesformand i Copenhagen Film Fund og bestyrelsesformand for Filmtalent. Jakob Kvist overtager direktørstolen fra Jørgen Ramskov og skal dermed sikre kanalens fremtid. 24

Jakob Kvist kommer fra en stilling som kreativ direktør i ArtPeople/People’s Press, som han selv var med til at stifte i 2002. Forlaget har været en del af en større koncern, som blandt andre også tæller Berlingske og People’s Group, og dermed også Radio24syv. Desuden har Jakob Kvist siddet i bestyrelsen for Radio24syv og kender således kanalen indgående, skriver Mandag Morgen og Berlingske samstemmende. Jakob Kvist opsagde i maj 2019 sin stilling som kreativ direktør og har siden været tilknyttet PeopleGroup som konsulent med det formål at redde Radio24syv. Opsigelsen kom blot én dag efter, at nu afgående direktør for Radio24syv JørFDA ORIENTERING · SEPTEMBER 2019

gen Ramskov indgav sin opsigelse. Jakob Kvist overtager posten fra 1. november, men allerede 31. oktober udløber kanalens sendetilladelse. Radio24syv har dog for nylig besluttet at søge om sendetilladelsen til den nye DABkanal, og dermed er der en mulighed for, at kanalen kan fortsætte. Beslutningen om, hvem der vinder sendetilladelsen, bliver først truffet 22. oktober, og dermed er det en vanskelig situation at stå i. Alle medarbejdere er opsagt, og det vil de blive ved med at være, og i princippet er der ikke nogen, som ved, om de har et job, når sendetilladelsen udløber 31. oktober.


FDAHOVEDBESTYRELSEN

Landsformand Thomas Bak Tlf. 26 72 46 18 tb@fda.dk

Næstformand Per Theisen Tlf. 51 51 09 85 per@fda.dk

2. næstformand Carl-Erik Madsen Tlf. 75 52 90 55 cem@fda.dk

Bestyrelsesmedlem Vera Dahl Olesen Tlf. 25 13 16 05 veradahlolesen@ mounet.dk

Bestyrelsesmedlem Erling Elbom Tlf. 30 62 05 56 bestyrelsesmedlem2@ palaug.dk

Bestyrelsesmedlem Preben Pedersen Tlf. 88 80 60 81 formand@ yderholm.net

Bestyrelsesmedlem Peter Dam Tlf. 22 28 45 84 pedam@frederiksholm.net

UDVALG OG REPRÆSENTANTER FDAs Forretningsudvalg Thomas Bak, tb@fda.dk Per Theisen, per@fda.dk Carl-Erik Madsen, cem@fda.dk

Fagligt netværk for Kabel TV Søren Birksø Sørensen sbs@fda.dk Gert Kaae Hansen teknik@fda.dk

Cable Europe Søren Birksø Sørensen sbs@fda.dk Thomas Bak tb@fda.dk

Dansk Ledningsejerforum Gunner M. Nielsen gmn@gmn.dk Tommy Schmidt kasserer@them-salten-antenneforening.dk

FDAs Teknisk udvalg Gert Kaae Hansen, formand teknik@fda.dk

Verdens TV udvalget Carsten Larsen vtv@fda.dk

BOLIGFORENINGER: Peter Dam, formand Lone Jakobsen Hans Erik Odgaard Thomas Brandt-Knudsen

STOFA: Arne Rohde, tovholder Vera Dahl Olesen

ERFAGRUPPER FOR ANLÆG MED EGET TV-UDBUD OG/ELLER EGET INTERNET: Jan List, formand Per Theisen, næstformand Per M. Sørensen René Sieben Svend Nielsen Per J. Nielsen, suppleant

YOUSEE/DANSK KABEL TV: Flemming Madsen, formand Tommy Schmidt, næstformand Gunnar Rasmussen Sjak Christiansen Freddy Chr. Olesen, suppleant

FDASEKRETARIAT

Søren Birksø Sørensen Sekretariatschef Tlf. 59 96 17 07 Mobil 26 16 00 71 sbs@fda.dk

Mie Jørgensen Sekretær Tlf. 59 96 17 05 mie@fda.dk

Anne-Mette Reslow Regnskabsassistent Tlf. 59 96 17 06 anne-mette@fda.dk

Svend Hansen Regnskabsassistent Tlf. 59 96 17 18 svend@fda.dk

Yderligere oplysninger om FDAs organisation på www.fda.dk

FDA ORIENTERING · SEPTEMBER 2019

25


DANMARKS 20 20 19 BEDSTE 20 18 20 17 INTERNET 201 16 20 5 14 2 8 ÅR I TRÆK20 013 12

Kilde: Waoo vinder kategorien Produktkvalitet i Loyalty Groups undersøgelse BrancheIndex InternetTM 2019

Vi hjælper vores kunder med at få mere ud af internettets muligheder. Hos os kan I derfor få pakker, der dækker ethvert behov for lynhurtigt internet, WiFi, TV, streaming, telefoni, mobil og meget andet. Se mere på waoo.dk/forening

Profile for FDA - Forenede Danske Antenneanlæg

FDA Orientering 4-2019  

FDA Orientering 4-2019