__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

FDA ORIENTERING Tidsskrift for f忙llesantenneanl忙g 路 Nr. 1 路 februar 2011

OPDATERINGER


Indhold nr. 1 · februar 2011 · 29. årgang

Bøgehus · Annebergparken 21 · 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 96 17 00 · Fax 59 96 17 17 · E-mail: fda@fda.dk · Internet: www.fda.dk Telefontid: Mandag-torsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-14

Lederen: Boxer, Stofa eller YouSee Ready?...............................................................................3 Nyt år – nye muligheder...........................................................................................................3 Tør du være mekaniker i din fladskærm?..................................................................................6-8 Formand for sin antenneforening i 25 år..................................................................................10 Antenneforeningerne og FDA kom godt ud af 2010.................................................................12 Nedslidt antennelaug genrejser sig...........................................................................................14 Skagen sætter turbo på internet-tilbud.....................................................................................16 Glentevejs Antennelaug flytter hovedstationen........................................................................17 Vigtig landsretsdom om tilslutningspligt...................................................................................18 Erfa-gruppe for Stofa-foreninger...............................................................................................18 Bank lukkede foreningens kasse...............................................................................................20 FDAs nye standardvedtægter....................................................................................................20 TV2-regionerne tekster for hørehæmmede...............................................................................22 Cheferne for Viasat og TV3 bytter job.......................................................................................24 DR har opdateret Update..........................................................................................................26 Vi ser alle mere fjernsyn - også de unge..................................................................................27 Branche-nyt...............................................................................................................................28 Canal Digital og Stofa forenes..................................................................................................29 Personalia og Aktivitetskalenderen...........................................................................................30

Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er trykt i 2.550 ekspl. og udgivet den 18. februar 2011. Eftertryk tilladt med angivelse af kilde. I redaktionen: Mogens Lorentsen, ansv. redaktør (molo), Poul Juul (pj), Lars J. Knudsen (ljk), Carsten Pedersen (cp) og Allan Jusjong (aj). Deadline for indlevering af redaktionel tekst: Nr. 2: Torsdag den 10. marts 2011 Indlæg til FDA Orientering sendes til: Redaktør Mogens Lorentsen Fresiavej 9, 9800 Hjørring tlf. 98 92 39 15 E-mail: redaktion@fda.dk Skriver du på PC, så send teksten i en mail til redaktion@fda.dk. Medsend gerne illustrationer.

FDASEKRETARIAT

Tina Boye Projektleder Tlf. 59 96 17 04 E-mail: tina@fda.dk

Lisa Rimstad Jacobsen Projektleder Tlf. 59 96 17 19 E-mail: lisa@fda.dk

Svend Hansen Tlf. 59 96 17 18 E-mail: svend@fda.dk

Trine Bechmann Christensen Tlf. 59 96 17 03 E-mail: trine@fda.dk

Winnie Graversen Tlf. 59 96 17 01 E-mail: winnie@fda.dk

Mie Jørgensen Tlf. 59 96 17 05 E-mail: mie@fda.dk

Bente Ellekær Hansen Tlf. 59 96 17 02 E-mail: bente@fda.dk

Martin Christensen Tlf. 59 96 17 16 E-mail: martin@fda.dk

2    FDA Orientering 1 /2011

FDAORIENTERING

Abonnement: Sendes gratis til bestyrelsesmedlemmer i antenneanlæg, der er medlem af FDA. Andre interesserede kan tegne abonnement incl. forsendelse: DK-abonnement 2011: kr. 1.110. EU-abonnement 2011: kr. 1.335. Udvidet abonnement 2011 (inkl. FDAs kanaloversigt): kr. 3.995. Kan tegnes af installatører og rådgivere tilknyttet AFO. De angivne priser er ekskl. moms Kontakt: Tina Boye, FDAs sekretariat. Annoncer og distribution: Kontakt: Tina Boye, FDAs sekretariat. Distribution af nr. 2: Fredag den 8. april 2011. Forsiden: DR har opdateret nyhedskanalen DR Update – og mange antenneanlæg ”opdaterer” i denne tid - som led i den demokratiske funktion, generalforsamlingen har. (Foto: Agnete Schlichtkrull og Hennning H. Madsen). Sats, repro og tryk: CENTERTRYK A/S. Postbox 259, 4300 Holbæk E-mail: tokj@centertryk.dk ISSN nr. 0903-2169


Boxer, Stofa eller YouSee Ready LEDEREN ved Poul Juul, landsformand, FDA

Poul Juul. Siden den statslige regulering af fællesantenneanlæg hørte op i 1999, har AFO, Aftalen for Fællesantenne Området, sikret den tekniske kvalitet. AFO er et samarbejdsorgan mellem distributører, importører og producenter på den ene side og FDA på den anden side vegne af antenneanlæggene. Et teknisk udvalg, pt. med FDAs repræsentant Tage Lauritsen, Tune Kabelnet, som formand, har udarbejdet mange nyttige tekniske retningslinjer, som danner norm for god kvalitet af fællesantenneanlæg. I et fælles komponentregister har alle parter kunnet sikre sig, at det materiel, man anvender til udbygning og reparationer, er af god kvalitet.

Enegang Dette samarbejde er nu truet, fordi de kommercielle distributører har besluttet sig for egne godkendelsesordninger. Det startede med Boxer Ready. Nu har YouSee lavet sin egen kogebog og YouSee-ready mærkning. Stofa er klar til at følge efter.

Også kommercielt YouSee ordningerne angives at have med kvalitet at gøre. Det er FDA ikke overbevist om. Selv om ingen i branchen vil lægge navn til, siger mange, at YouSees ordninger mest har kommercielt sigte. YouSee har for at købe billigt ind udvalgt en enkelt leverandør, der har sikret sig store ordrer til landets største distributør og har givet YouSee bedre priser. Det er godt købmandskab at købe billigt ind. Men når man er så dominerende som YouSee, påvirker det resten af mar-

kedet negativt. Antenneforeninger oplever, at YouSees montører kun vil følge kogebogen og bruge komponenter, der er mærket YouSee Ready. Uanset hvad der er brugt før, uanset hvad antenneforeningen ønsker og uanset at andre tilsvarende komponenter er registret i AFOs komponentregister. YouSee bestemmer selv, hvad YouSee gør. Men for antenneforeningerne og FDA er det et væsentligt spørgsmål, om man samtidig kan være med i en fælles kvalitetssikringsordning og køre egen ordning, der udelukker andre leverandører.

Nye initiativer fra AFO På december-mødet 2010 i AFOs styregruppe, hvor både YouSee, Stofa og FDA har sæde, var der enighed om at oprette et nyt og bedre komponentregister med direkte adgang fra internettet. På samme møde foreslog FDA, at der i AFO regi udarbejdes en vejledning om bedre husinstallationer, som kan hjælpe de af antenneforeningernes medlemmer, som vælger at lave dem selv. Lige som med

stærkstrømsinstallationer. Det vil være en rigtig god hjælp til antenneforeningerne, men også til de kommercielle distributører, der heller ikke har sådanne vejledninger. AFO fortsætter behandlingen af forslaget på sit næste møde i marts.

FDA bakker op om AFO I FDAs nye standardvedtægter for antenneforeninger opfordrer vi alle foreninger til at tilslutte sig AFO. Samtidig har AFO påbegyndt en revision af vedtægterne for AFO. FDA har i den forbindelse rejst spørgsmålet, om man som stor distributør kan være med i en fælles teknisk godkendelsesordning og samtidig have sin egen ordning. Det mener FDA ikke, at man kan. FDA opfordrer derfor YouSee og Stofa til at gøre op med sig selv, om man fortsat vil være en del af en fælles teknisk godkendelsesordning eller gå egne veje. FDA ønsker fortsat, at tekniske bestemmelser er fælles for hele branchen og ikke en konkurrenceparameter. FDA vil begræde, hvis det fællesskab, der blev etableret i 1999 ikke kan fortsættes.

Nyt år – nye muligheder Af Poul Juul, landsformand for FDA En række FDA projekter er færdiggjort eller på vej ud til antenneforeningerne. Bestyrelsens ABC for 2011 med aktuel orientering om takster, satser og regler blev udsendt før jul 2010. De nye standardvedtægter for antenneforeninger, der netop er udsendt, kan give foreningerne bedre og sikrere drift af foreningen. Generalforsamlingen er antenneforeningernes vigtigste begivenhed. Her træffes de største beslutninger. FDA har netop udarbejdet ”Generalforsamlingens ABC”, der udsendes til alle FDAs medlemmer i en første foreløbig udgave sammen med dette blad. Projekterne Ny Kanalinformation og FDAvisen til foreningernes hjemmesider er ved at være færdige. De efterfølges af en

ny kanaloversigt, som mange har spurgt efter, siden Satellitkanaloversigten udgik.

Stor interesse for fiberring Vilkår og priser for fiberringen forhandles, mens dette skrives. Der har været meget stor interesse for at blive leverandør til antenneforeningerne. Foruden GlobalConnect har Nianet, TeliaSonera og TDC Wholesale meldt sig. Hermed kan FDAs endelige beslutning baseres på forhandlinger med samtlige væsentlige fiberleverandører på det danske marked. Også Broadcast Service Danmark, nu Teracom, og Boxer, som også ejes at Teracom, har meldt sig som leverandører til fiberringen. Disse forhandlinger har forlænget processen. Til gengæld vil fiberringen kunne

FDA Orientering 1 /2011

  3


levere bedre og mere spændende services, end vi oprindeligt havde forestillet os, f.eks. de fem nabolandskanaler med danske tekster i både SD og HD.

Urimelige prisstigninger Priserne på tv-kanaler har igen fået et spring opad. Forhøjelser på 10-15 % i programafgifterne er helt ude af trit med både pristal og pris- og lønudvikling. De aktuelle stigninger er for de flestes vedkommende besluttet for flere år siden. FDA mener stadig, at prisstigninger skal stoppe. Nok er nok. Og vi opfordrer markedslederen YouSee til at påtage sig at sige nej til flere kanaler og prisstigninger. I denne forbindelse skal vi rose Canal9 for det prisværdige initiativ at nedsætte prisen. Og glæde os over, at medielicensen og Copydan-taksterne fortsat holder sig til nettoprisindeksets beskedne stigningsprocenter.

Flere TV2-kanaler – hvem skal betale? TV2 startede det nye år med at annoncere, at samtidig med at hovedkanalen skal være betalingskanal fra 2012 vil man sende flere nye betalingskanaler.

Måske skal ordet betalingskanaler have en ny betydning. Hvorfor skal vi betale for flere kanaler? Hvorfor ikke omvendt? Lige som med gratisaviser. FDA foreslår, at vi byder TV2s nye betalingskanaler velkommen. At antenneforeningerne finder plads til dem på nettet. Hvis TV2 betaler en rimelig pris herfor. Danskernes tv-forbrug er steget det sidste år. Og med de ca. 50 kanaler, som kan modtages gennem de fleste kabel-tv-anlægs store pakker er der et rigeligt udvalg til de godt fire timer, gennemsnits danskeren dagligt tilbringer foran skærmen.

”Det er nok de andre” Mens de fleste af antenneforeningernes medlemmer har flotte billeder, synes nogle få, at kvaliteten er for ringe. De oplever afbrydelser og forstyrrelser. Firkanter. Pixeleringer. Midlertidige og uforklarlige kvalitetssvigt. Hvem får skylden? ”Det er nok antenneforeningen…”, ”Det er nok fordi vores kabler er så gamle…”, ”Det er også (indsæt leverandørens navn)”. Men alt for mange affinder sig med tingenes tilstand. Vi ved godt, at problemet oftest ligger

i husinstallationerne: Kablerne internt i huset, connectorer og stik samt forstærkere. Måske også i tunere i tv-apparat og settop-boks. Hvis vi i antenneforeningerne tager fat på disse problemer, kan vi hjælpe de mest utilfredse medlemmer og gøre dem tilfredse. Samtidig hjælper vi os selv. FDA har i AFO fået sat et arbejde i gang med vejledninger til antenneforeningernes gør-det-selv medlemmer. Vi foreslår foreningerne at tage kontakt til deres servicefirma og får lavet en aftale om, hvordan man sammen kan støtte og hjælpe medlemmer, der ikke får det fulde udbytte af den høje tekniske kvalitet i digitalt tv, og som vi ved findes i vores anlæg. Så motto for 2011: Nej tak til flere kanaler, medmindre de vil betale for at være på vores net. Ja tak til forbedring af kvaliteten af de kanaler, vi allerede har – også teknisk.

Citat ”Smalle film skal ses i tv – af de fleste. På den måde bliver publikum nemlig mindre smalt.” Bent Falbert, tidl. chefredaktør.

Vi er med hele vejen rundt Integration med leverandører Internet drift

N FO DI

Overvågning Fejlsøgning Vedligehold

RENIN

G

Analyse af eksisterende husinstallation

RE MEDLEM Rådgivning N FO NINGSalg DIT af kvalitets DI materialer til GØR-DET-SELV Design Projektering

Installation

DIT

4    FDA Orientering 1 /2011

Afdeling i Jylland Dansk Antenneservice ApS Samsøvej 29, 2. sal 8382 Hinnerup Tlf.: 4659 4727 mail@danskantenneservice.dk

Det digitale hjem

Assistance til trådløst lokalnet

Modernisering af returvejsanlæg Datanetværk (gigabit)

DANSK ANTENNESERVICE er en landsdækkende, kompetent, uafhængig og fleksibel servicepartner inden for alle slags kabel TV anlæg. Hvis du vil høre mere om, hvad vi kan gøre for dig og din forening så kontakt os på Hovedkontor: Dansk Antenneservice ApS Baldersbuen 29F 2640 Hedehusene Tlf.: 4659 4727 mail@danskantenneservice.dk

MEDLEM

www.danskantenneservice.dk

4659 4727


Kom med til landskamp Se med når vi viser landskampen Norge - Danmark d. 26. marts Med TV3 PULS kan du se med fra forreste række, når vi byder seerne på én af de vigtigste EM kvalifikationskampe i foråret. Desuden får du adgangsbillet til vores eksklusive rettigheder på UEFA Europa League, Formel 1 og Moto GP. For ikke at tale om prisbelønnede serier, fede film og inspirerende livsstilsprogrammer. Kanalen for kvinder og mænd der sætter pris på solidt indhold.

Husk at stemme TV3 PULS ind i din lokale antenneforening. Pris 9,04 kr. inkl. moms/md./husstand.

Danmarks

7. mest sete betalingskanal*

*Kilde: Gallup, betalingsunivers,målgruppe 15-49, januar - oktober 2010


FDA

Tør du være mekaniker i dit fladskærms-tv Producenterne fortæller ikke, hvorfor favorit-indstillinger forsvinder Af Allan Jusjong, 2. næstformand i FDA spærre for en eller flere af de funktioner, apparatet faktisk er i stand til at udføre.

Automatisk opdatering

Ville du betragte det som et teknologisk fremskridt, hvis du i stedet for en nøgle skulle starte din nye bil med håndsving – nej vel. Det er dog den vej, det er gået med noget så simpelt som håndteringen af digitale kanaler på nye fjernsyn. Blot fordi man bor i Danmark, fratages man af nogle producenter bl.a. muligheden for at sortere de digitale kanaler i rækkefølge efter eget valg. Denne artikel skulle egentlig have været en notits om en konkret sag, som en antenneforeningsformand forelagde for FDA. Da jeg begyndte at grave lidt i problemet, væltede flere skeletter ud af skabet. Det efterfølgende er en flig af de kendsgerninger, jeg er blevet bekendt med ved at surfe på internettet, det jeg selv har erfaret, samt hvad jeg har fået fortalt af bestyrelsesmedlemmer i andre antenneforeninger.

I flere apparater er der indbygget en funktion, så fjernsynet kan downloade ny firmware via tv-signalet, forudsat at funktionen er aktiveret. Brugsanvisningen bør fortælle, om den kan deaktiveres. Et medlem i min antenneforening ringede en dag med et problem. Han og naboen havde begge købt samme model fjernsyn af mærket Sony. De sidder på samme fordeler, men dette medlem manglede lyden på svensk TV1 og svensk TV2. Hvis han slog lyden fra, selvom der ingen var, og derefter slog den til igen, kom lyden. Det kunne han godt leve med, men han søgte en forklaring. Den fandt vi i forskellige firmwareversioner. En dag løste problemet sig selv, idet fjernsynet automatisk havde opdateret til samme version som naboens. Her havde automatisk opdatering altså en positiv virkning.

”Dårlige” kanaler slettes Helt anderledes har en Stofa-kunde oplevet det. DVB-C tuneren i fjernsynet (Sony) havde ingen problemer med at finde eller vise de digitale kanaler. Det var muligt at flytte rundt på kanalerne og slette de krypterede af listen samt oprette en favoritliste. Problemet viste sig, når fjernsynet havde været slukket. Så var både kanalsortering

og favoritliste forsvundet. Løsningen var at slå alle automatiske opdateringer fra i den digitale opsætningsmenu. Det fremgår ikke helt klart af den trykte manual. Hvis det antydes, skal man være nørd for at forstå det. Mange har oplevet, at kanaler forsvinder af sig selv (oftest oplevet med Sony og Philips). Det kan skyldes, at signalet midlertidig eller permanent er svagt, eller at der er forstyrrelser som følge af en dårlig husinstallation. De ”dårlige” tv-kanaler slettes så fra kanallisten, når der køres en automatisk opdatering.

Strømafbrydelser kan forværre For at spare på strømmen slukker nogle på stikkontakten, også fordi elsparefonden anbefaler at spare standby-strømforbruget. Man skulle så tro, at man slap for automatiske firmwareopdateringer, men så nemt går det ikke. Når fjernsynet igen får strøm, opfører det sig som da man pakkede det ud af kassen første gang. Apparatet ”spørger bagud”, om der er firmware med et højere versionsnummer end det aktuelle. Der er tale om små mængder data, som indlæses, inden fjernsynet igen kan vise billedet.

Opdatering via USB Selv om det tilsyneladende er mest smart at slå automatiske opdateringer fra, er der

Firmware er altafgørende I de gode gamle dage bestod et apparat udelukkende af hardware (ting man kan tage og føle på). I dag består det også af firmware (software, der passer til en given model), som er apparatets styresystem. Det praktiske er, at producenten ved at opdatere denne firmware via tv-signalet kan understøtte funktioner, der er kommet til, efter at apparatet har forladt fabrikken. Men firmware kan også bruges til at

6    FDA Orientering 1 /2011

I nogle apparater kan favorit-kanaler indlæses via et USB-stick.


FDA en anden mulighed, hvis man har adgang til Internettet. Man kan til nogle apparater downloade firmwaren fra tv-producentens hjemmeside til ens computer og overføre denne til fjernsynet via et USB-stick. Der er dog ikke altid problemfrit, hvilket jeg vender tilbage til.

Signalet der blev væk Jeg har kendskab til to antenneforeninger, hvor fjernsyn af mærket LG og Samsung ikke var i stand til at finde de digitale kanaler (Family Mix fra Canal Digital). Det løstes ved i indstillingen at ændre ”Land” til henholdsvis ”Sverige” og ”Finland”, men fastholde sproget til ”Dansk”. Så bevarede man den danske menu. Hvor er logikken?

For mange er mekanik mere overskuelig, selv om Chaplin anskueliggjorde, at der er grænser for almindelige menneskers evner og lyst til at være med.

Samsung – en historie for sig Fælles for de fjernsyn, produceret af Samsung til det nordiske marked op til og umiddelbart efter det analoge sluk, var, at man i Danmark ikke kunne flytte rundt på de digitale kanaler. Dette fremgik også af den medfølgende brugsanvisning. Men downloadede man brugsanvisningen fra Samsungs hjemmeside, fremgik det, at man godt kunne. Forklaringen fra Samsungs serviceafdeling var, at fjernsynet indeholdt en statisk tuner. På spørgsmålet om, hvorfor den tyske udgave af samme fjernsyn godt kunne, var svaret, at den indeholdt en anden hardware. Det var ikke i overensstemmelse med sandheden, hvilket var enkelt at konstatere. På fjernbetjeningen indtastes ”INFO” ”MENU” ”MUTE” ”POWER” medens der er slukket på fjernsynet, men ikke på stikkontakten. Medens det starter op, trykkes en enkelt gang på ”MENU”. Herefter har man i venstre side mulighed for at vælge Servicemenu. I denne vælges ”Option”. Her ændres Region fra ND (Norden) til EU (Europa) og Land sættes til ”Andre”. Sluk, tænd og udfør en ny søgning og sæt undertekster til ”Dansk”. Hvor mærkelig det end lyder, kan man nu sortere kanalerne i den rækkefølge, man ønsker. Der er altså hverken tale om statisk tuner eller anden hardware.

Hvorfor? Nu kan man så spørge, hvorfor Samsung ønsker at låse denne funktion, velvidende at det er et irritationsmoment for køberne. Jeg læste et sted, at en kunde havde løst problemet ved at anskaffe sig en YouSeeboks, der ikke har problemer med at sor-

tere kanalerne. YouSee leverer signaler til 1.100.000 husstande i Danmark og ja – det er Samsung der producerer boksen. Til Samsungs forsvar skal nævnes at der er kommet ny firmware til flere modeller, og at de fjernsyn, der sælges i dag, er i stand til at sortere kanalerne. Men de lidt ældre er jo stadig i brug og kilde til så stor irritation, at man spørger sig: hvilke problemer får jeg i stedet, hvis jeg køber et nyt?

Løsning blokeret Samsung har i lighed med andre fabrikanter produceret tv-apparater, der håndterer afspilning af film lagret på en USB-stick eller via DLNA (LAN). Men fjernsynet kan ikke vise filmene i det rigtige størrelsesformat. Samsung påstår, at der ikke er noget galt med fjernsynet, men at filmene er problemet, til trods for at flere kunder gentagne gange har bevist det modsatte og er kommet med gode råd til, hvordan det kan rettes via firmwaren. En fyr med forstand på programmering analyserede den eksisterende firmware og fandt frem til den del af koden, der omhandlede problemet. Her rettede han koden til og konstaterede, at mange valgmuligheder allerede fandtes, men at Samsung ikke ønskede, at kunderne fik adgang til disse.

Brugerne kan selv Han konstaterede også, at det i firmwaren var muligt at ændre lydstrømmen, som flere også havde klaget over. Der var blot ikke en menu til det. Han lagde, muligvis som den første, den tilrettede firmware, lavet af en bruger på nettet.

Ved anvendelse af denne firmware mister man garantien på sit apparat, hvilket afholdt mange fra at bruge den. Kort efter kom andre med en anden løsning - SamyGo firmware. Firmwaren kørtes fra en USB-stick (flash) og virkede, indtil fjernsynet slukkes. Herefter er fjernsynet sat tilbage til den oprindelige firmware. Samsung svarede igen ved at udgive en firmwareopdatering. Ingen ved hvad denne konkret indeholdt, men nu virkede løsningen fra SamyGo ikke længere.

Kanalsortering via USB Efter hvad jeg har kunnet læse mig til, kan alle Samsungs fjernsyn fra B-serien og opefter importere/eksportere kanalerne til en USB-stick (FAT32 formateret). SamyGo har udviklet et program, der køres på computeren, og andre er kommet til, bl.a. ChannelListPCEditor. Med dem er det muligt at sortere kanalerne på en nem og overskuelig måde. Når arbejdet er gjort, gemmes resultatet, og fjernsynet sættes til at importere listen. Det smarte ved denne metode er, at samme USB-stick kan anvendes på mange fjernsyn, eller genbruges, hvis en firmwareopdatering har slettet listen.

Den konkrete sag Nu må vi ikke glemme baggrunden for at denne artikel blev til: Formanden for en antenneforening henvendte sig til FDA efter at have e-mailet frem og tilbage med Sony og bl.a. fået udskiftet mainboardet i et Sony Bravia. Fjernsynet kan håndtere analoge signaler og har indbygget modulator for både DVB-T og DVB-C. For alle tre signaltyper kan man efter scanning opbygge en liste

FDA Orientering 1 /2011

  7


FDA området. I den aktuelle antenneforening anvendes Triax udstyr, der er monteret af Dansk Kabel TV. Til dette svarer Sony, at udstyret ikke overholder visse specifikationer og henholder sig til, at de anvender YouSee specifikationer!

Troværdighed er et nøgleord

Til og fra-muligheder på et Sony Bravia. over fundne kanaler, der herefter kan arrangeres som ønsket. Denne funktion gemmes, som man gemmer en fil på en PC. Arrangementet kan til enhver tid genkaldes ved et tryk på fjernbetjeningen. Men problemet er, at fjernsynet kun kan gemme to lister, en analog og en digital. Hvis man foretager en scanning af DVB-C og gemmer den, slettes den liste, der blev dannet og gemt ved scanning af DVB-T - og omvendt. Fjernsynet kan altså kun gemme en enkelt digital signaltype.

Apparatet er heller ikke i stand til at blande de scannede kanaler (analoge og digitale) i en favoritliste, som man kan hvis man oprettede et Excel regneark på en computer. Problemet kendes også fra andre digitale fjernsyn. Panasonic er i stand til at gemme alle tre scanninger, men kan ikke blande kanalerne. Jeg er blevet fortalt, at B&O og Loewe har modeller, som kan. Desværre er prislejet 40.000-50.000 kr. Derudover er Sonys fjernsyn også begrænset i sin evne til at scanne i DVB-C

Modem

Selvom noget af ovenstående er eller bliver rettet, bidrager svarene fra producenterne uvilkårlig til yderligere panderynker. Det kan ikke være rigtigt, at et fjernsyn ikke som minimum er i stand til at finde og sortere tilgængelige kanaler. Det skal det kunne uanset hvilken sendeform, de modtages i, og uanset hvem der leverer udstyret. Digitaliseringen skulle gerne være et fremskridt, men har givet mange brugere unødige problemer. Branchen må lære, at fem minutter efter at man har givet en forkert forklaring, spredes det blandt forbrugerne. Kun den producent, der lytter til og giver korrekte, forståelige forklaringer, som opfylder forbrugernes ønsker, overlever.

har du kabel-tv – kan vi hjælpe

Forstærkere Kabler Konnektorer

vores mål er at informere omkring svage signaler, dårlig billedkvalitet og svigtende internettilslutninger – og afhjælpe disse!

Fordelere Hovedstationer

se vejledninger og videoer:

Vores leverandører og samarbejdspartnere

gå ind på www.homeconnect.me - og se hvordan du kan hjælpe dine medlemmer Telecenteret A/S henviser gerne til nærmeste installatør

8    FDA Orientering 1 /2011 87x130 annonce.indd 1

12-01-2011 12:53:49


FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER www.globalconnect.dk I 1998 stiftede Niels Zibrandtsen GlobalConnect A/S der, som den eneste danskejede virksomhed, begyndte at grave fibernet ned i den danske muld. Det er i dag blevet til 9.000 km, som danner grundlaget for en række nationale og internationale televirksomheders service til private og offentlige virksomheder, universiteter og uddannelsesinstitutioner. GlobalConnects ejerkreds er stadig dansk og i dag omsætter vi for 368 mio. Vores vision er som fra begyndelsen: Frit fibernet til alle. Det er ganske enkelt forudsætningen for et videnssamfund i udvikling.


FDA

Overhalede formanden og er der endnu - på 25. år God økonomi og selvstændighed i programvalg er vigtigt for Ringe Fællesantenne hold, forlod han bestyrelsen. Siden har der ikke været uro i foreningen, hvis bestyrelse arbejder godt sammen,” fortæller Mogens Enger.

Opbygning af anlægget ”Manglende styr på medlemslisten var en af de første opgaver i den nye bestyrelse. Derefter at udbygge til flere tv-kanaler, end den danske og de to tyske, vi dengang havde til de ca. 300 tilsluttede husstande. Det må siges at være lykkedes, idet de godt 2700 hjem i dag umiddelbart har adgang til 35 kanaler og kan tilkøbe flere,” fortæller Mogens Enger, der lægger vægt på foreningens selvstændige muligheder for at videreudvikle: ”Vi køber selv programmer efter årlige programvalg, og siden sidste år stemmer alle over nettet. Vi har ganske vist ”kun” 1200 husstande direkte tilsluttet internet. Vi inviterer de, der ikke er på nettet, til at komme på biblioteket, hvor bestyrelsesmedlemmer hjælper med betjeningen af computerne. Den tid sparer vi til fulde i efterbehandlingen af stemmetallene. 380 stemte sidst, og det var lidt flere end året forud, men alligevel skuffende få, idet vi i 2007 var oppe på 779. På den anden side må det vel udtrykke, at der ikke er megen utilfredshed.” Mogens Enger, 25 år som formand

Smertegrænsen for tv-pakker

Med etablering af en samarbejdende bestyrelse satte Mogens Enger sig for 25 år siden i formandsstolen i Ringe FællesAntenneforening – og i den er han uantastet blevet, hvilket foreningen markerer med en reception den 1. marts forud for aftenens ordinære generalforsamling. Mogens Enger blev valgt efter en periode med så megen uro, at den daværende bestyrelse gik af. Dog ikke længere væk, end at de fleste blev genvalgt på den efterfølgende generalforsamling, hvor Mogens Enger kom til som nyvalgt. ”Bestyrelsen valgte mig som formand, fordi jeg havde fået flest stemmer. Den afgåede formand, som var mellem de genvalgte, mente, at formandsposten burde tilkomme ham – og da han ikke fik med-

Mogens Enger oplyser, at programvalget i slutningen af 2010 resulterede i, at 66 skiftede fra fuldpakken til mellempakken og 55 fra mellempakken til grundpakken. Altså valgte 121 at skifte til en billigere pakke mod kun 42 til en større pakke. Det tyder på, at priserne har nået en smertegrænse. Det er i hvert fald en fortsættelse af tendensen fra året forud, hvor der også var et klart valg væk fra de dyre løsninger. Grundpakken koster i år 900 kr. mod 800 kr. sidste år. Mellempakken koster 2800 kr. mod 2600 kr. og fuldpakken 4100 kr. mod 3500 kr. Det er dels en følge af prisstigninger på kanalerne, dels ændringer i programvalget. ”Vi bruger demokratiet ved nøje at følge stemmetallene. Vi holder også fast

10    FDA Orientering 1 /2011

på, at grundpakken skal være uden betalingskanaler. I de efterfølgende pakker placerer vi tv-kanalerne i den rækkefølge, de får stemmer til,” forklarer formanden. Og hvad ser formanden så selv? ”Jeg ser en del, især om aftenen, og gerne lidt af det hele. Men tv er ikke det store samtaleemne, når jeg møder medlemmer på gaden – undtaget i perioden med programvalg,” svarer han.

Analogt er i fare ”Med de stigende programpriser får vi naturligvis reaktioner på pakkepriserne, men det har nu ikke givet problemer. Og med YouSees bokse kan medlemmer, der ønsker mere, supplere med ekstra kanaler,” fortæller Mogens Enger, som tilføjer: ”Jeg har overvejet, om vi skal lave en pakke 4 med sportskanaler, men det må vente, for når vi mister muligheden for at bruge 800 MHz båndet, kan det blive et problem både at opretholde analogt tv og indføre en pakke mere. Derfor er det også for tidligt at bruge tid på at snakke om 3D-tv. På lidt længere sigt forsvinder de analoge kanaler, selv om der fortsat vil være gamle tv-apparater i brug. Det kan medlemmerne så komme ud over ved at købe en boks, der kan omsætte digitale signaler til analoge.”

Penge til investeringer Blandt de positive erfaringer hos Mogens Enger er, at det lykkedes at få generalforsamlingerne til at acceptere opsparing til større investeringer. ”Da vi ville opgradere til 400 MHz, var der ikke nok penge i kassen, så bestyrelsen foreslog en større engangsbetaling. Det var generalforsamlingen ikke indstillet på, men det lykkedes at skabe et kompromis med ekstrabetaling over to år. Da arbejdet var gennemført, kunne man så godt se fornuften i at have en vis kapital, og siden har vi altid haft et grundlag for større investeringer,” siger formanden. En anden markant lokal debat var fremkaldt af Energi Fyns agitation for det fibernet, det ville etablere i Ringe. ”Vi tog handsken op ved i 2008 at tage


MERE FOR PENGENE Lige nu giver Cartoon Network børn masser af

nye serier som Generator Rex, Ben 10 Ultimate Alien og Eventyrtid. Kontakt Eva Primdahl på tlf. 26 82 85 42 eller email Eva.Primdahl@turner.com og hør hvordan du får mere for pengene!

www.cartoonnetwork.dk Ben 10, Generator Rex, Adventure Time and all related characters and elements are trademark of and © 2011 Cartoon Network.


FDA imod en invitation til et møde med Energi Fyn – og det resulterede i, at Energi Fyn siden har holdt sig fra Ringe. Vi stillede hver vores regnskab op, og der var ingen tvivl om, hvor det var mest fordelagtigt at være med. Siden har Energi Fyn holdt sig til at lægge enkelte tomrør i vores område. Energi Fyn har holdt sig ude, fordi vi er i hele byen, og sammenligninger viser, at det er mest fordelagtigt at blive hos os, uanset om økonomien eller programmerne tæller mest.

Vi fastholder da heller ikke beboere i udstykninger med tilslutningspligt. Vi har på det seneste konstateret, at TDC Home er komme til byen, men det er et fåtal, der har forladt os.”

Bestyrelsen orienterer sig Teknisk fik Ringe FællesAntenneforening gjort sit net hf-tæt, efter at Arrownet havde fået lov til at tilbyde internet og manglende hf-tæthed gav nogle problemer. Det er fulgt op med information til

medlemmerne om, hvordan de kan gøre hjemmets installationer hf-tætte. ”Også i den forbindelse har det været en fordel, at vi har fastholdt, at medlemshenvendelser til Dansk Kabel TV, som er vores servicefirma, altid skal gå gennem bestyrelsen, så vi hele tiden er informeret om nettets tilstand. Vi har gavn af at have en radioforhandler og en it-mand i bestyrelsen. Vi holder os informeret via FDA og ved besøg på de store messer, når det har været aktuelt for os.

Antenneforeningerne og FDA kom godt ud af 2010 Af Poul Juul, landsformand, FDA En frisk opgørelse viser, at antenneforeningerne kom godt ud af 2010 på trods af voldsom konkurrence fra fiber- og elselskaberne, TDC Home Trio og Stofa Web TV. YouSee og Stofa har også gjort indhug ved at opkøbe enkelte antenneanlæg. FDAs medlemsforeninger havde følgende antal tilslutninger: Ultimo 2008: 320.581 tilslutninger Ultimo 2009: 321.735 tilslutninger (+ 0,4 %) Ultimo 2010: 322.917 tilslutninger (+ 0,4 %). Disse tal dækker også både over til- og afgang af antenneforeninger.

108 anlæg med fremgang Ser man på de enkelte foreninger fra ultimo 2009 til ultimo 2010 konstateres følgende bevægelser: 108 foreninger har haft fremgang i antal tilslutninger, 66 foreninger har haft uændret antal tilslutninger og 130 foreninger haft tilbagegang. Vi skal ikke bruge succesen til at læne os tilbage og være tilfredse, men aktivt arbejde for at forbedre vores ydelser til medlemmerne.

Aktiv indsats i Stege Et godt eksempel på en forening, der har været aktiv og gjort modstand er Stege Antennelaug. Det blev i efteråret 2010 udsat for et bombardement fra både el- og fiberselskabet SEAS/NVE og fra TDC med Home Trio. Bestyrelsen valgte at gå aktivt ud med

12    FDA Orientering 1 /2011

information til medlemmerne, herunder med annoncer i lokale aviser. TDCs direct mail anviste, hvordan man skal udmelde sig af antennelauget. Det er i strid med Markedsføringsloven og er dermed ulovligt. En henvendelse fra FDA til den ansvarlige direktør i TDC Jesper Theil Eriksen, medførte en omgående beklagelse, idet han oplyste, at det var overivrige medarbejdere, der havde ansvaret. Videre skrev han: ”Som lovet gentager jeg hermed min uforbeholdne undskyldning for, at vi har sendt tilbud til en række medlemmer af antenneforeninger under FDA med information om muligheden for at opsige medlemskabet af deres antenneforening… Vi ønsker at tiltrække kunder ved at markedsføre værdien af vores produkter uden at henvise til de potentielle kunders eksisterende kundeforhold til konkurrenter. Der er således tale om en uheldig fejltagelse, som jeg vil gøre mit bedste for ikke kommer til at gentage sig.” En henvendelse til Waoo i en tilsvarende sag for en anden antenneforening har ikke medført en lignende beklagelse.

De fleste kommer tilbage Stege Antennelaug oplyser, at 20 medlemmer ud af 1.540 har udmeldt sig og er gået over til SEAS/NVE eller TDC Home Trio. Antennelauget forventer at få ca. halvdelen tilbage, når prøveperioden for disse tilbud udløber. Såvel SEAS/NVE som TDC kommer helt sikkert til at tabe penge på deres fremstød. Spørgsmålet er, om de vil lære af deres

erfaringer og holde sig fra områder med antenneforeninger. Uanset hvad kan vi i antenneforeningerne lære, at det hjælper at gøre modstand og fortælle medlemmerne om fordelene ved det, vi kan levere. Mere og bedre information af antenneforeningernes medlemmer bliver et af FDAs indsatsområder i 2011.

FDA Forum i marts FDA indbyder hvert år bestyrelsesmedlemmer fra regioner og erfagrupper, udvalgsmedlemmer og eksterne repræsentanter til FDA Forum. Her fremlægger hovedbestyrelsen sine strategiplaner og konkrete initiativer og beder om yderligere input og tilbagemeldinger. For en organisation som FDA er det vigtigt, at topledelsen hele tiden fordeler sin viden til andre, men samtidig lytter til, hvad der rører sig i foreningerne. Det er netop det, der er det vigtigste formål med disse møder. Årets FDA Forum finder sted i Billund søndag den 20. marts og på Sjælland den 25. september.


MERE

AF ALT DET GODE...

Der er også noget for dig på DANMARKS SPORTSKANAL

tv2sport.dk

Foto: Getty Images / Sportsagency

Du får det bedste og bredeste udvalg af danske og internationale sportsbegivenheder, og der er noget for enhver smag - fra fodbold, håndbold, ishockey, motorsport og NFL til badminton, tennis, golf og meget mere. Med over 6.000 timers sport om året, heraf mere end 2.000 timer live, er TV 2 SPORT ikke til at komme udenom, hvis du elsker sport.


FDA

Nedslidt antennelaug vil genrejse sig Sandved står sammen om tiltrængt modernisering ternet. En samlet investering på 825.000 kr. Derefter blev ordet givet frit til spørgsmål og meninger. Og dem var der mange af. I mere end to timer blev bestyrelsen og Tom Madsen udspurgt om den foreslåede løsning og andre såvel praktiske som teoretiske muligheder. Ved den efterfølgende skriftlige afstemning var beslutningen klar. 28 stemte for og 5 imod at opgradere og renovere anlægget.

FDA reddede os Laugets bestyrelse har modtaget FDAs hjælp med stor taknemmelighed. “Vi følte os meget alene og fortvivlede efter møder med to store udbydere, der dømte vores anlæg ubrugeligt og nedslidt. Vi har fået en enorm hjælp fra FDA og uden denne var vi ikke nået til et positivt resultat”, konkluderede formanden. ”Vi får nu et anlæg, der snildt kan måle sig i pris og kvalitet med de konkurrenter, vi har her i Sandved”.

Stemmesedlerne gøres op. Sandved Antennelaug på Sydsjælland med pt. ca. 140 medlemmer, men med et potentiale på 240, gør en aktiv indsats som modtræk mod Waoo og Hometrio, som har taget en del af medlemmerne. Digitale kanaler og internet skal både hindre yderligere afgang og få en del af dem tilbage, der har forladt lauget.

Manglende vedligehold Anlægget blev etableret omkring 1976 af Finn Lindau, og nogle af forstærkerne fra dengang bruges stadig. Laugets anlæg er ikke renoveret og vedligeholdt i tilstrækkeligt omfang, og den tidligere bestyrelse var kørt træt. Men en aften i efteråret modtog FDAs juridiske konsulent en henvendelse fra lauget. Spørgsmålet gik på, om en salgspris på en krone var rimelig. Her ringede alarmklokkerne for Lars Knudsen, som henvendte sig til FDAs forretningsudvalg. Det kaldte FDAs tekniske konsulent Tom O. Madsen på banen. Efter et par samtaler med laugets formand, Jørgen Hansen, blev der aftalt et møde, som viste, at bestyrelsen ikke uden

14    FDA Orientering 1 /2011

videre var klar til bare at aflevere anlægget. Den følte, at der kunne gøres mere.

Opgradering af det hele Det blev der lagt en strategi for og derpå indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Her orienterede formanden kort om den økonomiske og tekniske situation, hvorefter FDAs dirigent Svenn Vølker styrede slagets gang. Tom O. Madsen præsenterede et gennemarbejdet oplæg, som var godkendt af bestyrelsen. Af det fremgår, at lauget står overfor en opgradering af alle komponenter. Der er behov for nye forstærkere, fordelere, stik etc., digitale tv-kanaler og in-

Sådan blev resultatet.

606 MHz med tripleplay Anlægget er nu næsten projekteret færdig. Der satses på 606 MHz båndbredde, hvilket er rigeligt til det antal analoge og digitale kanaler, som lauget har bestemt sig for. Det har søgt bistand fra Copydan til modtagelse af nabolandskanalerne i HD kvalitet med danske tekster som supplement til de øvrige digitale kanaler. Alt nyt udstyr vil være forberedt til ip-tv, således at lauget på et tidspunkt kan modtage tv-signaler via fiber. Sandved vil efter renoveringen inden sommer tilbyde en grundpakke til ca. 130 kr. om måneden og en fuld pakke til ca. 360 kr. om måneden. Heri er inkluderet andel i afdrag på lånet til renoveringen. Modellen for internet er, at foreningen køber udstyret, mens en ekstern leverandør forestår driften. Målet er at sælge en fast båndbredde på mellem 15 og 30 Mb til max 199 kr. om måneden. Overskud fra driften af internet skal anvendes til ekstraordinær tilbagebetaling på lånet. Der satses desuden på ip-telefoni gennem et af de etablerede selskaber.


BOXER

NU TIL ANTENNEFORENINGER SUPPLER MED BOXER OG GIV VALGFRIHED TIL DEN ENKELTE Få Boxer som supplement til antenneforeningens eksisterende løsning og giv alle digitalt tv og individuel valgfrihed. Det er både nemt og billigt at integrere i foreningsnettet.

KONTAKT EN AF VORES SÆLGERE OG HØR HVAD VI KAN TILBYDE JERES FORENING Øst DK: Brian Hasselflug, 4132 9593 Vest DK: Jesper Kirkholm Madsen, 4132 9553 eller på mail: antenneforening@boxertv.dk


FDA

Det går mod samme fart både op og ned Skagboerne får alle de muligheder i antennelauget, medlemmerne kan ønske sig Når de 650 er leveret, får Skagen brug for yderligere 1000 modems. Udskiftningen følger en plan, hvorefter 15, 20 og 25 Mbit modemer ombyttes først, derefter 10 Mbit. Husstande med 5 Mbit får ikke behov for nye i første omgang. Måske udskiftes disse senere. ”Medlemmerne vil helst nøjes med en enkelt boks uanset hvor mange tjenester, de bruger, men helt undgå flere bokse kan vi af tekniske grunde ikke. Desuden har vi erfaring for, at der kan være problemer med bokse, som dækker alle behov. De fleste hjem kan dog nøjes med en enkelt boks.”

3,7 mio. kr. Skagen Antennelaug investerer ca. 3,7 mio. kr. i Docsis 3 og tilhørende opgradering: 2,2 mio. kr. i hovedstation og anlæg og 1,5 mio. i nye modemer. Det rækker, fordi Skagen allerede rådede over en del af det udstyr, der skal til. ”Det er desuden en stor fordel, at vi er kommet langt i udskiftning til aktive forstærkere. Det kan vi direkte se på udgifterne til serviceog vedligeholdelse,” siger Per M. Sørensen.

Den megen agitation om hurtig upload, som elselskabernes fibernet markedsfører sig på, giver man ikke meget for i Skagen Antennelaug. ”Vi har jo allerede mange valgmuligheder af internethastigheder vedrørende download. Der er dog ønsker om en hurtigere upload hastighed. Vi fjerner grundlaget for manglende upload-hastighed ved at køre 1:1 upload / download. Dermed samme hastigheder i såvel download som upload. Og 25/25 Mb/s, der har været maksimum, sætter vi op til 33/33 Mb til en lavere pris end tidligere,” siger laugets forretningsfører Per M. Sørensen.

Nye modemer og flere noder Det er en kraftig opgradering af kabelnettet, der gør det muligt. Den omfatter Docsis 3 med en tilhørende udskiftning af kabelmodemer i det tempo, man kan få dem leveret. Og den omfatter en udbygning af nettet til 16 lysleder noder plus mulighed for yderligere fire. Alle noder bliver med fire kanaler à 50 Mbit down og fire kanaler á 30 Mbit up. Per Sørensen forklarer, at 50/30 er det maksimale, man kan opnå i hastighedsoverførsel på kanalerne. ”Sammenlagt er vi gået fra 4 kanaler til 80 kanaler, og hvis en node bliver hårdere belastet end de andre, kan vi blot indsætte

16    FDA Orientering 1 /2011

Hjemmenes økonomi er presset

fire kanaler mere på den pågældende node, siger Per Sørensen, der føjer til: ”Der er stor forskel på de hastighedsmålere, der findes på nettet. Derfor opsætter vi selv en hastighedsmåler i hovedstationen. Den kan brugerne teste deres hastighed op mod. De bør også vide, at der er forskel på den masksimale hastighed i de enkelte computere, især afhængig af computerens alder. Vi lukker faktisk mere op for Internet hastighederne i vores modemer, end vi oplyser i beskrivelserne. Vi skal helst levere godt og vel det, vi udbyder. Vi skjuler heller ikke, at det ikke helt kan lade sig gøre, hvis alle brugere går på nettet på samme tid – men det sker uhyre sjældent.”

Mangel på modemer Skagen Antennelaug er rendt ind i, at der er mangel på kabelmodemer. Det har trukket udskiftningen ud. ”Vi har fået 160 nye modemer, men mangler 650 for at kunne dække det umiddelbare behov. Forsinkelsen forklares især med mangel på chips til telefoni, som vi har behov for, idet vi har Evercall som telefonselskab i vores net”, forklarer han.

Det er ikke så meget konkurrencen fra en ny spiller på markedet, der bekymrer antennelauget. Det er frafald af medlemmer og flere restancer, og det er ikke alene konkurrentens skyld. Årsagen er dårlig økonomi hos alt for mange i Skagen, hvor mange arbejdspladser er forsvundet. ”Det er i sig selv sørgeligt, men det er særlig trist, at vi måske kunne have hjulpet nogle til at bevare kabelforbindelsen, hvis de havde henvendt sig i tide. Man kunne jo f.eks. have skiftet til en mindre tv-pakke og et billigere internet-abonnement. Og eventuelt fået en aftale om afdrag, inden gælden vokser sig uoverkommelig stor, med den følge at sagen går til inkasso. Der er for mange, der lader stå til,” siger Per Sørensen, der har 130 inkassosager i regnskabssystemet.

Alt for mange skader Han har en anke mere. ”Vi oplever så mange graveskader fra konkurrenten, at vi i perioder har en mand til at følge nedgravningen af fibernet. Vi har således på vore kabler fundet synlige skader, som bare er efterladt ved arbejdstids ophør. Det er rigtig dårlig moral. Skader på andres kabler kan undgås ved udvisning af rettidig omhu, og sker de alligevel, skal de udbedres straks,” bemærker Per Sørensen.


FDA

Hjem til Glenten Det store antennelaug flytter mast og hovedstation ”Vi har fået rigtig meget plads, efter at vi overtog de lokaler, der husede OE Kabel TV. Nu samler vi administration og teknik under samme tag. Det er der mange fordele ved, selv om hovedstationen ”kun” skal flyttes ca. 700 meter,” siger forretningsfører Peter Olsen. Han regner med, at det vil koste 2-3 mio. kr.

Højere fart til lavere pris

Peter Olsen. Et iøjnefaldende syn tæt på banen i den østlige del af Odense forsvinder. Det er en antennemast op mod firmaet Blumøllers bygninger, der skal væk. Masten på 69 meter tilhører Glentevejs Antennelaug, men står på en lejet grund. Selv om lejemålet løber frem til 2018 har antennelauget besluttet at flytte den og hovedstationen ”hjem” til laugets kontor. Det vil give en betydelig lettere arbejdsgang i det daglige – og med de ændrede kommunikationsmidler har Glenten ikke behov for så høj en mast, så den bliver kun ca. 30 meter høj ved genopsætningen.

Hovedstationens flytning kommer efter en vellykket overgang til Docsis 3 i Glentevejs Antennelaugs internet. ”Vi har hverken haft problemer med indførelsen af Docsis 3 eller med at få de nye modemer, der blev nødvendige i de mindre dele af Odense-området, hvor vi selv driver internet. Det er Fraugde og Tarup samt den tidligere antenneforening Kolibri,” siger Peter Olsen. I de tre områder er internettilslutningen på to år vokset til 1000 ud af 1800 mulige. Fra 1. juli nedsættes abonnementspriserne til 99 kr. for en 4/2 forbindelse. Den mest populære er for tiden 20/20 Mbit til 199 kr., men der kommer to nye: 50/20 til 249 kr. og 100/20 til 299 kr. Som tidligere beskrevet står Canal Digital for internet i hovedparten af Glentevejs Antennelaugs forsyningsområde, og Canal Digital har ligeledes indført Docsis 3.

Frafaldne vender hjem

Konkurrencen med nye udbydere i Odense har været hård og kostede Glenten nogle hundrede medlemmer, der faldt for billige tilbud. Men de fleste er kommet tilbage i takt med, at deres bindingsperiode på seks måneder er løbet ud.

ANGA udvider med 15 % Når danske antenneforeningsfolk vil se på Europas største udbud at tekniske anlæg og ”dimser og duppeditter” til deres antenneanlæg, drager de til Köln. Her har ANGA, der er interesseorganisation for Tysklands kabel-tv og bredbåndsvirksomheder, sin årlige udstilling, i år 3.-5. maj. Den har i år 15 % mere udstillerplads end i 2010, hvor der var 395 udstillere fra 31 lande. Som en behagelig bivirkning møder man på messen mange fra andre danske antenneforeninger og kommercielle distributører. Nogle kommercielle distributører plejer at arrangere ture, men ellers er det forholdsvis enkelt selv at gøre det. På www.angacable.com kan man se en oversigt over udstillere, registrere sig on-line og i øvrigt orientere sig. I mangel af andre præferencer, kan FDA anbefale at benytte hoteller, ANGA anbefaler. Ved bestilling i god tid, er der rimelige priser. Rejsen kan foretages i bil, men det er enklere at bruge tog til Köln eller fly, enten til Köln lufthavn, der ikke er så stor, eller til Düsseldorf, hvorfra der er tog direkte til messeområdet. Köln-området byder på mange både hyggelige og delikate restauranter, hvor middagen kan nydes og dagens input diskuteres. FDA hører gerne om andre erfaringer og formidler dem til andre interesserede.

FDA Roadshow og Messe 2011 FDA arrangerer forår og efterår møder, hvor bestyrelsesmedlemmer fra antenneforeninger kan få friske informationer om nye aktiviteter og blive opdateret omkring drift og udvikling af deres anlæg. Forårets arrangementer kalder vi Roadshow. Lige som tidligere år afholdes tre identiske Roadshow således:

Mandag den 11.4. på Sjælland Tirsdag den 12.4. i Nordjylland Onsdag den 13.4. i Trekantområdet for Sydjylland og Fyn. Alle dage kl. 18-22. Selv om emnerne ikke er endeligt fastlagt, vil TV2 brugerbetaling, konkurrencestyrelsens redegørelse vedr. frit valg, drift

af anlæggenes eget internet, FDA Fiberringen, omlægning af sendenettets muxe i 2012, herunder skiftet fra MPEG2 til MPEG4, samt bestyrelses- og ledelsesansvar, utvivlsom præge møderne. Efteråret kulminerer med FDA Messen og landsmødet i Billund 4.-6. november.

FDA Orientering 1 /2011

    17


FDA

Principiel landsretsdom om tilslutningspligt Fem borgere i Bredballe ved Vejle tabte deres sag i Vestre Landsret mod Vejle kommune om, hvorvidt kommunen kan pålægge dem medlemskab af en antenneforening. Det kan den. Sagen, som Dansk Energi står bag og betalte sagsomkostningerne ved, var anlagt, fordi kommunen gav de fem borgere påbud om at respektere tinglyste deklarationer om, at de skal være tilsluttet den lokale antenneforening.

Gældende lov skal respekteres Dommen fastslår, at hvis der i en lokalplan eller en tinglyst deklaration står, at ejendommen skal være tilsluttet et fællesantenneanlæg, skal det respekteres. Dommen betyder også, at hvis ejendommens ejer ikke ønsker at være medlem af

antenneforeningen, kan han melde sig ud i respekt for foreningsvedtægtens udmeldelsesvarsel. Han skal så ikke skal betale for de tv-signaler, som antenneforeningen tilbyder, men fortsat betale forholdsmæssigt til foreningens driftsomkostninger Disse defineres som alle omkostninger minus programafgifter og minus ophavsretlige vederlag til Copydan Verdens TV.

Undren over sagen I FDA har man undret sig over sagen i det hele taget, fordi en del af Medieforlig 2011-2014 netop handler om liberalisering af lokalplaners bestemmelser om tilslutning til fællesantenneanlæg. Det arbejde er allerede begyndt i relevante ministerier og styrelser. Således har Naturstyrelsen nedsat et udvalg, som skal

se på, hvordan lokalplaners bestemmelser om tilslutning til fælleantenneanlæg kan liberaliseres. Arbejdet ventes færdiggjort i marts i år. Det undrer også, at de fem Vejle-borgere valgte en dyr retssag i stedet for betaling af få hundrede kroner om året til antenneforeningen – indtil liberalisering af tilslutningspligten indføres.

Dommens betydning Hvis en antenneforening ønsker at fastholde betaling til foreningens drift fra medlemmer, der vil frigøres fra tilslutningspligten i en tinglyst deklaration eller lokalplan, kan der rettes henvendelse til den stedlige kommune. Kommunen kan herefter pålægge den eller de pågældende medlemskab af antenneforeningen og dermed betaling til foreningens drift. Kommunens påbud kan udstedes jf. § 43 i Planloven. LJK

Stofa-kunder deler erfaringer Af Knud Højgaard Formand for FDA Erfa-gruppe for Stofa-kunder 16. december konstituerende bestyrelsesmøde, hvor FDA var repræsenteret ved 1. næstformand Carsten Pedersen og juridisk konsulent Lars J. Knudsen Bestyrelsen konstituerede sig således: Formand: Knud Højgaard, formand i Mølholm Antennelaug. Næstformand: Jens Finne, formand i Fuglebjerg Antennelaug. Sekretær: Gerda Højer Jensen, kasserer i Aadalens Antenneforening.

Målsætninger

Så er FDAs Erfa-gruppe for Stofa-kunder en realitet. I forbindelse med FDA Messen i Billund 5. november blev ideen om Erfa-gruppen forelagt, både i forhold til kompetencer og arbejdsområder samt muligheder, og flere foreninger tilkendegav deres interesse for at blive tilsluttet. På det stiftende møde blev gruppens bestyrelse valgt, og efterfølgende var der

18    FDA Orientering 1 /2011

Gruppens formål er bl.a. at rådgive og vejlede inden for gruppens emneområde, at udbrede kendskabet til FDA og FDAs aktiviteter og arbejde for at organisere flere i FDA. Bestyrelsen vil arbejde for at sikre mere fair aftalemæssige forhold, være sparringspartner i forhold til tekniske problemer, erfaringer og fremtidige tiltag samt arbejde for at sikre bedre kundemæssige forhold i ”kundeservice”. Ideen og formålet kan jo have de bedste intentioner, men bestyrelsen er afhængig af Erfa-gruppens medlemmers opbakning

for at kunne gennemføre de tiltag, man beslutter sig for.

12 anlæg er med Siden FDA årsmødet i Billund har omkring 12 antenneanlæg tilmeldt sig gruppen. Det er flot på så relativ kort tid. Vi håber selvfølgelig, at mange flere antenneforeninger vil følge trop og tilmelde sig i den kommende tid og dermed sikre bestyrelsen det bedste grundlag for at skabe resultater, der er nyttige for alle gruppens medlemmer. Der er tanken, at bestyrelsen vil være repræsenteret ved forårets FDA Roadshow. FDAs sekretariat v/ Trine Bechmann Christensen, trine@fda.dk er os behjælpelig med forskellige sekretæropgaver, og Trine er klar til at modtage tilmeldinger fra de antenneforeninger, der ønsker at tilslutte sig gruppen. Med ønsket om en spændende og udfordrende opgave, ønsker bestyrelsen alle et godt nytår 2011.


NY SÆSON AF SUPERLIGAEN

FOTO: SPORTSAGENCY.DK

UNDERHOLDNING LIGE SOM DU VIL HAVE DET

CANAL9 ER MEGET MERE END SPORT ... FEDE FILM

SEJE SERIER

REAL LIFE

NT

TV MED KA

SPORT. FILM. SERIER. FØLG OS PÅ CANAL9.DK


FDA

Antenneforenings konto lukket ved formandsskift Strid i bestyrelse fik uventede følger I juni sidste år besluttede bestyrelsen hos et FDA-medlem, at den ville konstituere sig med andre bestyrelsesmedlemmer på både formands- og kasserer- posterne. Foreningen forhørte sig derefter hos FDA om, hvorvidt denne ”omkonstituering” var foregået på lovlig vis før, under og efter bestyrelsesmødet. På baggrund af et ret omfattende dokumentationsmateriale fandt FDA, at omkonstitueringen var foregået objektivt i overensstemmelse med foreningens vedtægter, bestyrelsens forretningsorden og foreningsretten i øvrigt. FDA meddelte samtidigt, at FDA i øvrigt

ikke medvirker til løsning af interne bestyrelsesanliggender.

Bankkonto blev blokeret Et bestyrelsesflertal på godt 70 % besluttede derefter, at formands- og kassererposterne skulle besættes med andre bestyrelsesmedlemmer. Foreningskontoen blev herefter blokeret, fordi der var uenighed om, hvem der formelt havde adgang til den. Efter pres fra FDA blev kontoen åbnet, så foreningen kunne betale sine regninger. Men efter kort tid blev kontoen igen lukket, fordi pengeinstituttets jurister vurde-

rede, der skulle en enstemmig bestyrelse til for at ændre konstitueringen. Det kræver vedtægterne imidlertid ikke.

God forligsaftale Antenneforeningens nye ledelse satte herefter advokat på sagen, og efter forhandlinger med pengeinstituttet blev kontoen igen åbnet. Advokatens salær lød på 50.000 kr., og efter råd fra FDA bad antenneforeningen pengeinstituttet om at betale beløbet i erstatning. FDA tilbød yderligere af principielle grunde, at føre sagen mod pengeinstituttet, hvis der ikke kunne opnås en for medlemmet tilfredsstillende løsning. Men i en forhandling blev der indgået en aftale mellem banken og antenneforeningen om betaling af et beløb, som antenneforeningen kunne acceptere. Herved er pengeinstituttet og FDA sparet for en dyr retssag.

FDAs nye standardvedtægt for antenneforeninger Alle foreninger har inspirationen til modernisering af vedtægterne I 1999-2000 arbejdede et juridisk udvalg i FDA med standardvedtægter til antenneforeninger. Det skete ret kort tid efter liberaliseringen på teleområdet, hvor mange myndighedskrav blev ophævet. Der var tale om en videreudvikling at de standardvedtægter i Telestyrelsens ”Vejledning om fællesantenneanlæg” fra 1997. FDAs juridiske udvalg præsenterede de nye standardvedtægter i 2000.

Omfattende høringer FDA arbejdede hen over forår og sommer 2010 på en gennemgribende modernisering af standardvedtægterne. Forslag til nye vedtægter blev præsenteret første gang for FDAs hovedbestyrelse den 25. september og dagen efter på FDA Forum. Herefter blev det sendt til samtlige bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, blev præsenteret ved en konference ved FDA Messen 6. november og dagen efter på FDAs landsmøde. FDAs advokat har også kommenteret forslaget. Det har været overvejet, om forenings-

20    FDA Orientering 1 /2011

formen fortsat er den bedst egnede driftsform for et lokalt antenne- og bredbåndsanlæg. Tilbagemeldingen fra konferencen i forbindelse med FDA Messen var klar: Det er det, bl.a. fordi der fortsat er skattefrihed for en forenings omsætning med egne medlemmer. Alle bemærkninger er blevet samlet, og et revideret forslag forlagt hovedbestyrelsen, som godkendte det 22. januar 2011. Tre dage efter blev de endelige standardvedtægter sendt til alle FDA-medlemmer sammen med en kort vejledning.

- Kommercielle aftaler har en maksimal løbetid på 3 år, - tydeliggørelse af kontingentets 3-deling: a. drift, b. programafgifter og c. andre afgifter, - man skal ikke kunne slippe for andel i gæld ved at melde sig ud, - ejerskab til udvidelser og opgraderinger skal tilhøre foreningen, - intet “frigørelsesbeløb”, når kommercielle aftaler ophører, og - opbevaring af anlæggets dokumentation skal være mere end de sædvanlige 5 år.

10 års erfaringer

FDAs anbefaling

FDA har gennem alle årene indsamlet erfaringer fra antenneforeningernes hverdag, og de problemer der er håndteret i dem. For at minimere risikoen for problemer er alle relevante erfaringer indarbejdet i de nye standardvedtægter. Her er de vigtigste. Resten fremgår af den korte vejledning sidst i de nye standardvedtægter:

Standardvedtægterne er FDAs anbefaling til medlemsforeningerne. De dækker alle de forhold, der bør reguleres. Der er tale om en ”brutto-vedtægt”. Hver enkelt forening kan foretage nødvendige tilpasninger, og i sidste ende er det den enkelte antenneforenings generalforsamling, der beslutter vedtægternes indhold.


TV

TV2-regionerne taler også til svagthørende Ingen tør sætte tal på behovet for tekstede danske udsendelser forstå deres stemmer. Hver aften, mens programmet sendes, gentager en respeaker hovedessensen i alt det, der bliver sagt i udsendelsen med undtagelse af det, der er forberedt på forhånd” Talegenkendelsessystemet må løbende foretage sandsynlighedsberegninger af ordenes betydning. Også en computer kan have svært at skelne mellem hane og Hanne – og når en computer tager fejl, bliver det ofte en rimelig markant fejl!”

Minimal forsinkelse

En ”respeaker” i funktion ved talegenkendelsessystemet på TV/Midt-Vest.

De otte TV2-regioner tekster nu al tale i hovedudsendelserne kl. 19,30-20 fra mandag til fredag – både de direkte sendte og de optagede. Underteksterne kaldes frem via tekst-tv side 399. Denne hjælp til hørehæmmede seere, som public service-kanalerne er pålagt, har ikke været en nem at løse. ”Tekstning under udsendelserne er i sagens natur vanskelig. Ordene skal jo høres, før de kan skrives,” fortæller Olav Helms, der som projektleder har stået i spidsen for indførelsen.

Computeren i lære De regionale udsendelser tekstes på to måder. Det ene grundlag er forberedte tekster, som bl.a. består af de tekster studieværten læser op fra sin teleprompter, samt af længere indslag der er færdig i god tid før udsendelsen og derfor kan klargøres på forhånd. Det andet grundlag er et talegenkendelsessystem til tekstning af de direkte indslag. Det gør en computer, men … Olav Helms forklarer: ”Vi kan desværre ikke få computeren til at forstå de mange forskellige stemmer og dialekter, der indgår i en udsendelse. I stedet har vi på hver region ansat såkaldte respeakere, som har brugt mange timer på at få talegenkendelsessystemet til at

22    FDA Orientering 1 /2011

Inden aftenens udsendelse går programværten teksterne igennem både for sin egen skyld og for at oprette ord, der ikke allerede ligger i systemet. Derfor kan man under udsendelsen ret smertefrit skifte mellem nyhederne, som ikke er tekstet på forhånd, og de forberedte indslag. TV2-regionernes system for hørehæmmede er i vidt omfang det samme, som bruges af TV Avisen på DR og Nyhederne på TV2, men der er forskel på, hvor meget tekst, der forberedes før udsendelsen. Der er også forskel på den måde, de regionale TV2 stationer bruger det. ”På TV/Midt-Vest er de sidste otte minutter altid optaget på forhånd, så de tekstes forinden. Så vi undgår den ulempe det er, at direkte tekstning aldrig kan blive 100 % præcis. Den direkte tekstning har desværre en uundgåelig forsinkelse, da ordene først skal gentages af respeakeren og derefter forstås af computeren. Selv om det måske kun drejer sig om få sekunder, kan det give meningsforstyrrelser,” siger Olav Helms, der konkluderer: ”De fleste regioner gør nogenlunde som os, og i det store og hele er vi tilfredse med kvaliteten. Men er du normalt hørende, vil du finde en del fejl i den direkte tekstning.

Kender ikke brugen Der er nok ingen tvivl om, at det er en hjælp for svagthørende, men vi ved ikke, hvor mange der bruger det. Jeg kender ikke til undersøgelser af det, og på TV/ Midt-Vest får vi får stort set ingen respons fra målgruppen.” Høreforeningens sekretariatsleder Pia Mikkelsen er glad for, at TV2 Regionerne nu også tekster. Hun siger:

”Vi ved heller ikke, hvor mange seere der bruger tekst-tv via side 399, men vi har en klar fornemmelse af, at antallet er stigende. Det skyldes ikke mindst tvkanalernes uvane med at lægge musik og andre uvedkommende lyde i baggrunden af det, de viser. Vi får også en del henvendelser fra folk, der er utilfredse med manglende tekstning eller for dårlig tekstning af tv-udsendelser. Det er både medlemmer og ikke-medlemmer, der henvender sig til os. Mange, som normalt ikke føler, at de har høreproblemer, vælger den støtte, som underteksterne er. Vi får også at vide, at udsendelser vælges fra, når de ikke er tekstet. Hvad nyheder angår har mange vænnet sig til kun at åbne for TV Avisen på DR1 kl. 18,30 eller Nyhederne på TV2 kl. 19, fordi disse tekstes.”

Meget mere tekst på DR Den nye public service-kontrakt, som DR har indgået med Kulturministeriet, pålægger DR at lægge tekster på mange flere udsendelser frem til 2014. Langt de fleste udsendelser på DR1 og DR2 skal være tekstede i løbet af næste år, mindst to daglige nyhedsudsendelser på hverdage og en hver weekend-aften. Fra 2013 gælder det også DR K og DR HD. Behovet for tekstning af DR Ramasjang og DR Update samt internetbaserede tjenester skal prioriteres i samarbejde med et nyt brugerråd for handicaporganisationerne. DR skal tegnsprogstolke nyheder på den såkaldt 4. kanal i DTT-nettet. Der skal i år synstolke ny dansk dramatik og gøres indledes forsøg med det i dokumentar- og faktaprogrammer. Endelig skal DR i år indlede forsøg med automatisk oplæsning af undertekster ved fremmedsprogede programmer. Efter disse og flere andre pålæg er det helt velgørende at læse, at DR desuden skal lægge vægt på et korrekt og forståeligt dansk i programmerne.


Se de danSke Stjerner i Premier League hver weekend På 6’eren danmarks eneste tv-kanal for mænd

Nu er alle de bedste kampe fra Premier League samlet på én kanal. Se op til 6 kampe om ugen på 6’eren.


TV

Satser på, at chefrokade udløser mere inspiration Usædvanligt lederskifte i danske TV3/Viasat Trods finanskrisen og flere konkurrerende kanaler er TV3 kanalerne gået frem i de sidste fire år og har fastholdt positionen som de mest sete efter TV2 og DR1. 15-50 årige seere med betalingskanaler bruger typisk et par timer dagligt på at se TV3 og lidt mindre på TV3+, viser TNS/Gallups TV-Meter målinger. I årets anden uge brugte seerne på 1550 år en time og 42 minutter på TV3, en time og ni minutter på TV3+ og 31 minutter på TV3 Puls i uge 2. Det kvitterer annoncørerne for. Reklamedækningen var sidste år på indeks 104,5 i forhold til 2009.

Chefrokaden På den baggrund undrer mange sig over, at direktør for TV3-kanalerne Jesper Grønholdt ved årsskiftet byttede plads med Viasats direktør Kim Poder. Kim Poder har stået i spidsen for Viasat siden 2001 og Jesper Grønholdt for TV3 siden 2002. ”Ideen med rokaden er, at når Jesper Grønholt og jeg bytter stillinger, får vi begge et endnu bredere erfaringsgrundlag. Vi vil kunne arbejde endnu bedre sammen og inspirere hinanden,” siger Kim Poder. I næste nummer vender vi tilbage med et interview med Jesper Grønholdt om hans tanker om samarbejdet med antenneforeningerne.

Kim Poder.

Upåagtet af krisen Kim Poder siger, at hovedårsagen til TV3kanalernes succes er, at de ikke har skåret ned som følge af finanskrisen: ”Vi har tværtimod koncentreret os om at udvikle kanalerne, øget staben lidt og investeret mere i danske tv-programmer. Resultatet er, at over de sidste fire år er seertiden på TV3 forøget med 34 % og på TV3+ med 25 %, selv om der i disse år kom flere kanaler,” siger han. En af de nye er TV3 Puls, som sendte første gang 23. marts 2009. Herom siger Kim Poder:

Gustav Juul og Mette Reissmann forsøger at hjælpe endnu 12 familier, der er havnet i Luksusfælden.

24    FDA Orientering 1 /2011

”Det vigtigste i jeres verden er jo, hvordan de enkelte kanaler klarer sig, men på reklamemarkedet sælges TV3-kanalerne sammen. Men også for jer er det en fordel, at tre TV3-kanaler giver flere muligheder også for at lave gode udsendelser. For mig er det spændende nyt at stå for både indhold og salg af reklametid,” siger Kim Poder. Hvad indholdet angår støtter Kim Poder sig til sin erfarne programdirektør Pil Gundelach Brandstrup i København og til programafdelingen i London. Sidstnævnte har det overordnede ansvar for programmerne, herunder indkøbet af film og serier til de nordiske tv-kanaler i MTG. Med en dansk chef og dansk næstkommanderende har de i London et særdeles godt kendskab til det danske marked.

Unge vælger ikke tv fra Det har ofte været sagt om TV3, at den med sine overvejende yngre seere får problemer, fordi flere og flere unge vil vælge fjernsynet fra til fordel for de mange alternativer, der kommer med internet, gadgets, mobile apparater af enhver art og størrelse. ”Der er rigtigt, at der hele tiden kommer nye muligheder, men det får ikke seerne, heller ikke de unge, til at melde TV3 kanalerne fra,” siger Kim Poder, der bemærker: ”Vi er stærke også i aftentimerne, fordi vi har mange danske produktioner. I år har vi flere end nogensinde på TV3, men der er også et par stykker på TV3+, og for første gang to på TV3 Puls. Vi arbejder desuden rigtig meget med flowet, så seeren holder ved aftenen igennem. Konkurrencen er så hård, at vi skal være med i alle døgnets timer,” siger Kim Poder. Han karakteriserer TV3 som den brede kanal med en lille overvægt af kvindelige seere, mens TV3+ og TV3 Puls er lidt mere til mænd. Sidstnævntes målgruppe er en smule ældre end de to andres. Der er aldrig sport på TV3, men ellers fylder sport meget, og TV3 Puls har givet os flere muligheder. Og vi er sikre på, at sport vedblivende vil fylde meget,” føjer Kim Poder til.


TDX hovedstation

En revolution. Helt enkelt. En revolution indenfor hovedstationer er på markedet. Grib den nye teknologi, der vender alting på hovedet. Med den unikke TDX-pool-teknik hvor ind- og udgangsmoduler bliver uafhængige af hinanden. Alle indgangssignaler sendes til en og samme ”pool”. Og – da indgangssignalerne ikke er tilknyttet en bestemt udgangsmodulation, kan et indgangssignal tilknyttes flere udgangsmoduler på en gang. Alt fra planlægning, konfiguration, installation og vedligeholdelse er usansynlig hurtig og enkel. Så kom og deltag i revolutionen - og oplev hvor enkel fremtiden kan det være med TDX fra Triax.

TRIAX A/S Hornsyld - Denmark +45 76 82 22 00 mail: triax@triax.dk www.triax.dk

www.triax-tdx.dk FDA Orientering 1 /2011

    25


TV

Der er kommet mere liv i Updates nyheder Med nyt studie er nyhedskanalen shinet up og har fået mere tid Indholdsmæssigt giver de tre minutter redaktionen mere råderum til at live de korte nyheder op med grafik og flere liveinterviews.

Kun én tekniker

Projektlederen for den nye DR Update, Anders Kappel. Samtidig med DR Updates flytning til det runde glasstudie i DR Byen, som blev ledigt med TV Avisens flytning til endnu større forhold, er nyhedskanalen shinet up i såvel form som indhold. En af ændringerne er, at den siden 1. februar har sendt nyhederne i et 10 minutters forløb mod hidtil i 7 minutter. For seerne har det den fordel, at nyhederne altid starter på faste minuttal – som metroen ud for DR Byen.

Det er en markant nyskabelse, at en enkelt tekniker nu kan styre hele afviklingen, inklusive op til fem forprogrammerede kameraer i loftet og på gulvet. Selv om man ikke kan sammenligne afviklingen af nyheder i DR Update med den i såvel sendetid som indhold meget mere omfattende TV Avisen, er det en meget beskeden teknisk stab. På TV Avisen kan der være op til otte teknikere i arbejde under en udsendelse.

Mere rundt i landet ”Vi har prioriteret nyhederne - altså lagt den absolutte hovedvægt på journalister,” siger Anders Kappel, der er programansvarlig for DR Update. ”Vi har et meget stramt budget, selv om vi dog er blevet lidt flere medarbejdere. En af dem er Maria Yde, der kom til os fra DR Sporten, men også medbragte erfaringer fra TV2 News. Vi har også lavet aftaler med alle DR re-

gioner om at levere nyheder til os, så vi kan komme meget mere rundt i landet. Desuden har samtlige distrikter nu studier med plads til gæster, som vi kan interviewe fra vores nye studie. Endelig har DR udvidet sin kreds af korrespondenter, som vi naturligvis også trækker på,” fortæller Anders Kappel.

Flere live-indslag Han føjer til, at selv med et par enkelte nye kan en stab på 27 medarbejdere kun fungere ud fra en nøje planlægning, når der skal leveres nyheder døgnet rundt året rundt. Selv betragter han den forenklede produktion som en meget stor fordel, fordi den er med til, at DR Update kan sende flere live-indslag. ”I dagtimerne opdaterer vi fortsat nyhederne hver halve time og derefter mindst en gang i timen. Men sker der noget stort, så bringer vi det med det samme. I redigeringen lægger vi mere vægt på at gøre det klart for seerne, hvad vi opfatter som dagens vigtigste nyheder. Der er lidt længere indslag, når der er behov for det. Naturligvis krydshenviser vi også til TV Avisens og Deadlines bredere dækning, når det er aktuelt,” siger han.

Knap så stram styring Til det visuelle har DR Update nu også fået en touchskærm, som giver studieværten bedre mulighed for at levendegøre nyhederne. ”Tidligere planlagde vi forløbet helt ned i detaljen, men nyhedsværterne har nu fået så meget kontrol over forløbene, at de har mere frihed til at fortælle nyhederne med egne ord og mere naturligt,” forklarer Anders Kappel. DR Update har sendt siden 7. juni 2007, og hvis nogen spørger, hvorfor DR har dette supplement til TV Avisen, har han svaret parat: ”Hos DR Update får seerne hele tiden korte konkrete nyheder. Hos TV Avisen kan de så få dem uddybet.” DR Updates programværter i det nye studie.

26    FDA Orientering 1 /2011


TV

Især de unge ser mere tv Der er endnu langt til det daglige tv-forbrug i USA, men danskerne arbejder hårdt på at være med. Det er i hvert fald en kendsgerning, at vi gennemsnitligt så fjernsyn i 10 minutter mere i 2010 end året forud, konstaterer DR Medieforskning. Det er måske ikke så overraskende, eftersom antallet af tv-kanaler også stiger år for år, men spådomme om, at de unge delvis vil droppe flimmerkassen til fordel for de mange andre elektroniske fristelser, synes ikke at holde.

Dobbelt så mange tv-kanaler

Medieverdenen i forandring

Optrapper nyhedskamp

Branchen ForbrugerElektronik, BFE, som FDA har samarbejde med, arrangerer hvert år en heldags konference, hvor aktuelle spørgsmål for tv-branchen sættes under debat. Den holdes i år den 23. marts i TDCs auditorium på Teglholmsgade i København. Her mødes branchens beslutningstagere og medarbejdere, som antenneforeningerne jo er en del af. Der er plads til 200 deltagere. Prisen er 2.999 kr., for medlemmer af FDA dog kun 1.999 kr. Konferencens røde tråd er den fortsatte digitale teknologiske udvikling med fokus på tv mediet. På de klassiske tv platforme – antenne, kabel og satellit – bevirker den digitale udvikling, at forbrugeren skal træffe anderledes præcise beslutninger både ved valg af udstyr og valg af platform, hvor bredbånd trænger sig på. Det er en ufordring for os, der skal rådgive forbrugeren.

I den benhårde konkurrence med andre nyhedskanaler, især BBC News og CNN, har Euronews åbnet et nyt kontor i Bruxelles med 20 medarbejdere og planlægger i år at etablere sig i Paris, Kiev, Istanbul, Dubai, Washington og Beijing. Desuden tilbydes applikationer til iPads og iPhones.

”Det er især de unge, der bruger mange kanaler. De har øget tv-forbruget 50 % siden 2007, og 90 % af de 12-30 åriges tv-forbrug fordeler sig nu over 33 kanaler, hvor det kun var spredt over 16 kanaler i 2007. Det giver endnu et fingerpeg om, at næste generation af voksne mediebrugere i høj grad vil individualisere deres mediebrug,” siger medieforsker Kurt Holm Jensen fra DR Medieforskning. Det lykkedes DR at erobre en lidt større andel af seerne: 28 %. Det er sket i kraft af

Forbud mod høj reklamelyd Det skal være slut med, at lyden bliver højere, når reklamerne dukker op i tvkanalerne – i USA. For et år siden opfordredes tv-kanalerne til at undgå de ofte bratte lydskift. Det har åbenbart ikke hjulpet, for i december sendtes en ny lov til underskrift hos præsidenten. Den pålægger annoncørerne at sørge for, at lyden i reklamerne ikke er højere end den pågældende tv-kanals lydstyrke.

de fire nye kanaler DR Update, DR K, DR HD og Ramasjang.

Ikke kun de unge Ved seermålinger skal der nu 26 tv-kanaler til for at give et talmæssigt retvisende billede mod kun 15 for to år siden. Det er ikke kun de unge, der spreder sig over flere tv-kanaler. Vil man i dybden med seernes valg, er der mange flere tal at hente på dr.dk/ publikationer.

Maria Rørbye Rønn.

Ny general i DR Den 47-årige konstituerede generaldirektør i DR Maria Rørbye Rønn overtog 7. februar chefstolen efter Kenneth Plummer. Maria Rørbye Rønn kom til DR for 15 år siden og var det sidste par år direktør for jura, politik og strategi.

Bundesliga forlænget Eurosport har forlænget aftalen om Bundesliga, således at de tyske fodboldkampe kan sendes på Eurosport 2 og Eurosport HD til og med sæsonen 2014-2015.

Specialister i passiv netværksinfrastruktur

gazelle 2010

”Behov for en ekstern, uvildig specialist til udbygninger eller service på jeres lokale netværk?” Se mere på: www.mb-networks.dk

FDA Orientering 1 /2011

    27


BRANCHE-NYT 2D og 3D i samme signal Tre italienske firmaer har udviklet et 3D hd-tv system, hvis udsendelser også kan ses som 2D hd-tv. Forsøget er gennemført med succes af Quartarete TV, der sender terrestrisk i Torino i Norditalien.

Undgå pvc-holdige kabler Miljøbelastende pvc-koaksial kabler er på vej ud af markedet, hvilket glæder Svend Olsen fra Telecentret. “Som bekendt er pvc miljøbelastende. Ved destruktion eller afbrænding udvikles giftige gasser, men heldigvis er den type koaksialkabler ved at udgå til fordel for de såkaldte halogenfri kabler. Disse fremstilles af plasttyper, der er miljøvenlige og kan destrueres uden skadelige affaldsstoffer. Det kan nævnes at TDC i flere år har forbudt anvendelse af pvc i telefonkabler. Da der ikke er pvc-afgift på de nye kabler, er priserne kun få procent højere.

Svend Olsen mener, at installatører generelt kender til problemet, men tvivler på, at brugerne gør. De fleste kabler, der allerede er i hjemmene, er uden tvivl af den gamle type. Der er formentligt også stadig pvc-holdige kabler i mange af de byggemarkeder og forretninger, der sælger antennekabler til gør-det-selv folk. Svend Olsen anbefaler derfor, at antenneanlæg gør brugerne opmærksomme på problemet.

Kapløb om hurtigt bredbånd Det store norske kabelnet-selskab Get har lanceret bredbånds hastigheder på op til 100 og 200 Mbps med upload på 10 Mb. Get vil ikke standse med det nye tilbud, idet det tester internet-hastigheder på over 1400 Mbps. De nye hastigheder er ikke billige. 100 Mbps koster 1459 nkr. pr. måned, og 200 Mbps 2459 nkr. Herhjemme har Stofa den største hastighed med 111/11 Mbit til 450 kr. pr. måned. De nye hastigheder er muliggjort efter opgradering til Docsis 3.

Cartoon i nyt design

Fornyelse med genkendelse. Cartoon Network har tilpasset sit logo ”til den tid, vi lever i”, som de udtrykker sig. Det nye logo minder om det 12 år gamle med felter, som lignede brættet til damspil. Det blev for fem år siden ændret med bogstaverne CN i et par skæve kasser. I det nye logo er kasserne rettet op, og det står til rådighed for anlæggenes kanaloversigter med logoer.

Tyske undertekster RTL er begyndt at lægge tekster på film i primetime af hensyn til svagthørende. Modtagelsen forudsætter, at man bruger et digitalt tv-apparat med DVB-S, -C eller –T, og teksterne hentes via Teletext.

Velkommen til en Verden af faktuel underholdning

Live, Life, Large

Verdens vildeste TV-kanal

En verden af forbrydelser

Slip din indre nørd løs

Ind til kernen af historien

Vil du høre mere om kanalen, så kontakt salgschef Steen Ascanius på steen_ascanius@discovery-europe.com eller tlf: 8873 0227.

Discovery Networks Nordic:

28    FDA Orientering 1 /2011

Når drømme bliver til virkelighed


BRANCHE-NYT

Canal Digital og Stofa må ikke tale højt Tavshed mens konkurrencemyndighederne overvejer Stofas køb Selv om det var i begyndelsen af januar, at Stofa købte kabel-tv afdelingen i Canal Digital, går der nogen tid, før Stofa kan integrere afdelingen i sin virksomhed. Indtil da hverken kan eller vil hverken Stofa eller Canal Digital løfte slør for, hvad der skal ske. ”Købet skal godkendes af konkurrencemyndighederne, og før det sker, må ingen af parterne sige noget om fremtiden for de to virksomheder,” siger direktør Ole Simonsen, Stofa. Konkurrencemyndighederne har indtil 90 dage til at meddele sin beslutning.

Glostrup og Odense i spil Medarbejdere og kunder må altså vente på at få at vide, hvordan Stofa har tænkt sig at indpasse den tidligere konkurrent i sin virksomhed.

Fysisk er det især de to firmaers afdelingerne i Glostrup og Odense, der optager medarbejderne. Kunderne tænker på, hvornår og hvordan fusionen vil påvirke deres aftaler om service og leverancer af tv-kanaler, internet og telefoni.

100 mio. kr. Stofa betaler 100 mio. kr. til Telenor for kabel-tv divisionen i Canal Digital, hvis omsætning i 2009 er oplyst til 383 mio. kr. Telenor viderefører den anden del af Canal Digital, der sælger tv til hjem med egen parabol. ”Selv om Canal Digital ejer store kabeltv net i Norge og Sverige, er der ingen synergieffekt i kabel-tv over landegrænserne, og Canal Digital i Danmark er for lille til at udvikle nye tjenester og produkter

til danske kabelnet,” sagde Canal Digitals direktør Jarl Sødermann i en kommentar til handelen.

Tættere på konkurrenten For Stofa betyder købet, at forskellen i størrelse op til YouSee mindskes væsentligt. Canal Digital leverer tv-programmer til 633.000 husstande i danske antenneanlæg. 32.000 hjem er Family Mix-kunder med både tv, telefoni og internet. Ole Simonsen bekræfter et tilsagn om at tage en drøftelse med FDA, inden Stofa tager beslutningerne om implementeringen af Canal Digital. Men den kan det først finde sted, når der er vished for, at overtagelsen kan ske. Indtil da vil alle gældende aftaler løbe uændret videre.

Mere konkurrence mod monopol-risici Comcast-NBC forening godkendt på usædvanlige betingelser Efter mere end et års granskning har telemyndigheden FCC og justitsministeriet i Washington godkendt, at kabelnet- og tvselskabet Comcast og film- og tv-selskabet NBC Universal slutter sig sammen. Men det er på bemærkelsesværdige betingelser. En af dem er, at Comcast skal give sine kunder større valgfrihed, specielt i valget af sport- og nyhedskanaler, ved at give konkurrenter, der leverer via satellit eller telefonlinjer, mulighed for at tilbyde deres tv-kanaler i dets kabelnet.

Ved uenighed om betingelserne kan konkurrenten klage til en forligsmand, der skal træffe en afgørelse indenfor 90 dage. Comcast skal lette video-on-demand selskabers mulighed for at videresælge enkeltudsendelser fra tv-kanaler, der ejes af det nye selskab, og konkurrerende satellittv udbydere skal kunne tilbyde tv-kanaler, som det nye selskab ejer.

Mastodont Comcast har forpligtet sig til i mindst tre år at opretholde sit 6 Mbps internet-tilbud til

uændret pris, producere flere børneudsendelser, flere lokale nyhedsudsendelser samt give plads til flere uafhængige tv-kanaler, der henvender sig til seere med spanske, afrikanske og asiatiske rødder. Comcast og NBC ejer hver ca. 15 tvkanaler og bliver den største udbyder af tv og internet i USA. Comcast forsyner 23 mio. husstande med kabel-tv, 17 mio. med internet og halvdelen heraf med telefoni. For 51 % af aktierne i NBC Universal betaler Comcast $6,5 milliarder til ejeren General Electric.

Suveræne produkter, support og effektiv service

ComX • Herstedvang 8 • 2620 Albertslund • Telefon 70 22 22 29 • www.comx.dk • kundeservice@comx.dk

FDA Orientering 1 /2011

    29


PERSONALIA

Ny markedschef

RADIO

Ny chef for DR1

Lotte Lindegaard.

Philip Philipson. Boxer TV A/S har ansat Philip Philipson, 41, som ny marketingchef. Philip Philipson kommer fra Coca-Cola, hvor han senest var nordisk marketingchef.

Nordisk chef Johan Kleberg, der for TV4 igangsatte Canal9 i Danmark, er udpeget til adm. direktør for C More/Canal+ i de nordiske lande, samtidig med at der er udnævnt nye landechefer i Norge og Sverige. I Danmark tiltrådte Charlotte Repholtz som bekendt som landechef i august sidste år.

Den 47-årige Lotte Lindegaard vender tilbage til DR, nu som chef for DR1, efter tre år som producent hos STV Production, der bl.a. leverer programmer til DR. Hun var i DR fra 1990 til 2004, de seneste fire år som børne- og ungdomsredaktør, hvorefter hun skiftede DR ud med TV2, men beholdt titlen. Lotte Lindegaard efterfølger Ulla Pors Nielsen og har sat sig for at gøre DR1 lige så attraktiv for yngre seere, som den lige nu er for ældre.

Stopper i SBS Anne Christensen, som i tre år har været programdirektør i SBS TV, fratræder med udgangen af februar, oplyser SBS TV.

Tilfreds med DAB De ugentlige lyttertal på DAB steg sidste år med 180.000 til 1,1 mio., oplyser DR Medieforskning. Derfor giver DR gradvis sine DAB-kanaler mere indhold og indsætter værter i flere programmer, siger kanalchef Ole Mølgaard. DR opgør sit samlede ugentlige lyttertal til godt 4 mio.

DAB+ i Tyskland De tyske radiostationer har forhandlet sig til rette med Media Broadcast, der driver det terrestriske sendernet i Tyskland, om DAB+ som det fremtidige digitale radiosystem. Foruden de offentligt ejede havde fem kommercielle radioselskaber tilsluttet sig aftalen inden årsskiftet. Den britiske chipproducent Frontier Silicon støtter den fireårige reklamekampagne med DAB+ chips til radioerne. DAB+ ventes i brug i september.

Kortere navn I forbindelse med en relancering har Radio 100FM skiftet navn til Radio 100. Samtidigt er skuespiller Laura Drasbæk ny gennemgående stemme.

AKTIVITETSKALENDER

Flest middagslyttere

20. marts: FDA Forum i Hotel Legoland i Billund. 23. marts: BDM Mediekonference i København. 4. april: FDA Region 7 på Hotel Søfryd i Jyllinge: Forsikringer og serviceaftaler. 11. april: FDA Roadshow på Sjælland 12. april: FDA Roadshow i Nordjylland. 13. april: FDA Roadshow på Fyn. 3.-5. maj: ANGA messen i Köln. 2.-7. september: IFA i Berlin. 8.-13. september: IBC konferencer og udstilling i Amsterdam. 25. september: FDA Forum på Sjælland. 4.-5. november: FDA Messe i Billund 6. november: FDA Landsmøde i Billund.

Radiolytningen ændrede sig sidste år fra en majoritet i morgentimerne til, at der blev flest om eftermiddagen. Gennemsnitligt 3,4 mio. over 12 år hørte ugentligt DR radio kl. 12-15 mod 3,3 mio. året før. Efter kl. 15 begynder fjernsynet lige så stille at tage over, konstaterer DR Medieforskning, som også fortæller, at DR’s lyttertal i 2010 blev større end året før, undtagen i nattetimerne. Kl. 9-12 høres i gennemsnit radio i 27,7 minutter, og 12-15 i 27,1 minutter. Først herefter følger morgenen, som traditionelt har været radioens primetime.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER I FDA Reg. 6

Grundejerforeningen Søndergaard Syd

30    FDA Orientering 1 /2011

Karsten Dueholm

Myrholmen 50

2760 Måløv


FDAs hovedbestyrelse

REGIONSBESTYRELSER

Valgt af landsmødet Landsformand, FU Poul Juul Kovangen 532 3480 Fredensborg Tlf. 48 47 57 55 E-mail: pj@fda.dk

Karsten Høgh, Reg. 1 Caprifolievej 5 9440 Aabybro Tlf. 98 24 16 99 E-mail: kah@mail.dk

1. Næstformand, FU Carsten Pedersen Hasselvænget 9 4760 Vordingborg Tlf. 55 37 34 33 E-mail: na-formand@nyraad.net

Steen R. Mortensen, Reg. 4 Rugtoften 76, Skodborg 6630 Rødding Tlf. 74 85 07 80 E-mail: srm@post.tele.dk

Vera Dahl Olesen, Reg. 1 Præstvangen 8, Mou 9280 Storvorde Tlf. 98 31 14 36 E-mail: veradahlolesen@mounet.dk

Peter Dam, Reg. 6 Sydhavnsgade 4, 2. s.tv. 2450 København SV. Tlf. 77 41 93 38 E-mail: pedam@frederiksholm.net

Gunner M. Nielsen, Reg. 2 Vroldgade 10 8660 Skanderborg Tlf. 40 32 36 49 E-mail: gmw@privat.dk

Kai Nielsen, Reg. 7 Højager 12 2670 Greve Tlf. 43 90 62 11 E-mail: kai.nielsen@eriksminde.dk

Curt Andersen, Reg. 3 Bjolderupvej 15 6000 Kolding Tlf. 40 63 14 07 E-mail: curtandersen@stofanet.dk

Henning H. Madsen, Reg. 8 Egebjergvej 111, Sørby 4200 Slagelse Tlf. 24 62 91 40 E-mail: formand@hashoj-net.dk

Carsten Karlsen, Reg. 4 Rødding Lindeallé 12 6630 Rødding Tlf: 74 84 22 86 E-mail: ck@6630.dk

Jørgen Fogtmann, Reg. 9 Skovvænget 22 4840 Nørre Alslev Tlf. 54 434394 E-mail: jfo@nanet.dk

Peter Winkel, Reg. 5 Dronning Olgasvej 40 5000 Odense C Tlf. 66 17 74 30 E-mail: pwinkel@nal-net.dk

Poul Juul, E-mail: pj@fda.dk

Morten Strandholdt E-mail: morten@strandholdt.dk

Henning H. Madsen E-mail: formand@hashoj-net.dk

Carsten Jørgensen E-mail: cj@gal-odense.dk

AFOs styregruppe Poul Juul, E-mail: pj@fda.dk

FDAs Teknisk udvalg Allan Jusjong E-mail: jusjong@aj-design.dk

BDMs bestyrelse Poul Juul, E-mail: pj@fda.dk FDAs Skat- og Økonomiudvalg Carsten Pedersen E-mail: na-formand@nyraad.net

Region 6: Peter Dam, fmd., HB, Steen Eget, Michael Schrøder Region 7: Kai Nielsen, fmd., HB, Preben Pedersen, HB supp, Hans C. Thigaard, Tage Lauritsen, Ole Bendix Region 8: John Hedbak, fmd. tlf. 26 35 45 95 Henning H. Madsen, næstfmd., HB, Leif Jensen, Bettina Adelskov, sekr., Johnny Larsen, Flemming Engelbrechtsen, supp. reg. best Region 9: Jørgen Fogtmann, fmd., HB, Frans Larsen, næstfmd., HB supp, Villy Pedersen, sekr., Bjarne Fehstedt

ERFA-GRUPPER For Canal Digital: Peter Lyngby, fmd., tlf. 56 39 89 90 Henrik Larsen, næstfmd., Villy Pedersen, Carit Pedersen, Børge Ottosen For Frie antenneforeninger: Preben Pedersen, fmd., tlf. 80 80 60 81 Frans Larsen, næstfmd., Bent Laugesen, Bjarne Mortensen, Peter Olsen

UDVALG OG REPRÆSENTANTER

Tage Lauritsen E-mail: tage@tunenet.dk

Region 3: Curt Andersen, fmd., HB, Jens S. Møller, næstfmd., HB supp, Sven Møller Andersen, sekr., Svend E. Rasmussen, Peder Pedersen

Region 5: Peter Winkel, fmd., HB, Jørgen Madsen, næstfmd., HB supp, John Sørensen, sekr., Erik Wagner, Per Theisen

Valgt af regionerne

AFOs Tekniske Udvalg Henning H. Madsen E-mail: formand@hashoj-net.dk

Region 2: Gunner M. Nielsen, fmd. HB, Jørn Bollinger, sekr., HB supp, Kirsten Randløv Rasmussen, Morten Strandholdt, Tommy Schmidt

Region 4: Leif Ohlsen, fmd., tlf. 74 84 88 05 Carsten Karlsen HB, Michael O’Halloran, sekr., Gert Lützen, Flemming Borg, næstfmd.

2. Næstformand, FU Allan Jusjong Hørsholmvej 44 9270 Klarup Tlf. 98 31 96 95 E-mail: jusjong@aj-design.dk

Cable Europes årsmøde

Region 1: Vera Dahl Olesen, fmd. HB., Allan Jusjong, næstfmd., HB, Birgit Kaa, sekr., HB supp, Jørgen Thodberg, supp. reg. best., Torben Østerbæk, supp. reg. best.

For Stofa: Knud Højgaard, fdm., Jens Finne, næstfmd. Gerda Højer Jensen, sekr., For YouSee: Flemming Madsen, fdm., Tommy Schmidt, næstfmd., Peder Pedersen, sekr., Johannes Jørgensen, Knud E. Nielsen

Henning H. Madsen E-mail: formand@hashoj-net.dk Tage Lauritsen E-mail: tage@tunenet.dk Preben Pedersen E-mail: formand@yderholm.net Poul Juul E-mail: pj@fda.dk

FDA Orientering 1 /2011

    31


Foto: ARD press, Expedition Neuguinea

Foto: ZDF press, Terra X

STOP! Jeg har dig lige pรฅ kornet - det er med danske undertekster!

SVT / Selma med Helena Bergstrรถm

Foto: ZDF press, Terra X

NABOLANDSKANALERNE I HD Nabolandskanalerne kommer nu i HD-versioner, som er gratis, hvis du i forvejen har den oprindelige SD-kanal.

SVT1 HD Sverige

SVT2 HD Sverige

NRK1 HD Norge

TV2 HD Norge

ARD HD Tyskland

ZDF HD Tyskland

SAT1 HD Tyskland Pro7 HD Tyskland RTL HD Tyskland KabelEins HD Tysk NRJ12 HD Frankrig ARTE HD Ty/Fra

verdenstv.dk

Profile for FDA - Forenede Danske Antenneanlæg

FDA-Orientering 2011-1  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...

FDA-Orientering 2011-1  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded