__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

FDA ORIENTERING Tidsskrift for f忙llesantenneanl忙g 路 Nr. 6 路 december 2011


Indhold nr. 6 · december 2011 · 29. årgang

Bøgehus · Annebergparken 21 · 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 96 17 00 · Fax 59 96 17 17 · E-mail: fda@fda.dk · Internet: www.fda.dk Telefontid: Mandag-torsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-14

Lederen: Problem eller mulighed ............................................................................... 3 For 15 % betyder frit valg lavere tv-pris .................................................................... 4 Formandsskifte i FDA ................................................................................................. 7 Frie antenneforeninger kan matche de store ............................................................. 9 Mange anlæg gør klar til en FDA Ring ..................................................................... 11 Gistrup fik ikke medhold i striden med Nr. Tranders ................................................ 12 Årets stande på FDA Messen ................................................................................... 13 Messe og Landsmøde set gennem kameralinser ...................................................... 14 Sådan fandt man det rigtige indhold til TLC ............................................................ 16 Sportskanal på internettet forsøger sig i kabelnettene ............................................ 18 Dårlig skærmtæthed giver problemer i netværket ................................................... 20 800 MHz udbydes til mobile brugere til foråret ....................................................... 22 Canal Digital solgte fra, men bliver som programformidler ..................................... 24 Branche-Nyt ............................................................................................................. 25 Personalia og Aktivitetskalender .............................................................................. 26

FDAORIENTERING

Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er trykt i 2.150 ekspl. og udgivet den 9. december 2011. Eftertryk tilladt med angivelse af kilde. I redaktionen: Mogens Lorentsen, ansv. redaktør (molo), Carsten Karlsen (ck), Carsten Pedersen (cp) og Allan Jusjong (aj). Deadline for indlevering af redaktionel tekst: Nr. 1: Onsdag den 18. januar 2012 Indlæg til FDA Orientering sendes til: Redaktør Mogens Lorentsen Fresiavej 9, 9800 Hjørring tlf. 98 92 39 15 E-mail: redaktion@fda.dk

FDASEKRETARIAT

Tina Boye Projektleder Tlf. 59 96 17 04 E-mail: tina@fda.dk

Lisa Rimstad Jacobsen Tlf. 59 96 17 19 E-mail: lisa@fda.dk

Svend Hansen Tlf. 59 96 17 18 E-mail: svend@fda.dk

Mie Jørgensen Tlf. 59 96 17 05 E-mail: mie@fda.dk

Bente Ellekær Hansen Tlf. 59 96 17 02 E-mail: bente@fda.dk

Britt Granager-Simonsen Tlf. 59 96 17 14 E-mail: britt@fda.dk

Lene Petersen Tlf. 59 96 17 01 E-mail: lene@fda.dk

Eva Bløcher Tlf. 59 96 17 03 E-mail: eva@fda.dk

Connie Christensen Tlf. 59 96 17 06 E-mail: connie@fda.dk

Martin Christensen Tlf. 59 96 17 16 E-mail: martin@fda.dk

2  FDA Orientering 6 /2011

Skriver du på PC, så send teksten i en mail til redaktion@fda.dk. Medsend gerne illustrationer. Abonnement: Sendes gratis til bestyrelsesmedlemmer i antenneanlæg, der er medlem af FDA. Andre interesserede kan tegne abonnement incl. forsendelse: DK-abonnement 2012: kr. 1.185. EU-abonnement 2012: kr. 1.410. Kan tegnes af installatører og rådgivere tilknyttet AFO. De angivne priser er ekskl. moms Kontakt: Tina Boye, FDAs sekretariat. Annoncer og distribution: Kontakt: Tina Boye, FDAs sekretariat. Distribution af nr. 1: Fredag den 17. februar 2012. Forsiden: Tre spændende dage i Billund med debatter og præsentationer fra tv-selskaber og servicefirmaer samt et landsmøde, der kulminerede med formandsskifte. (Foto: Mie Jørgensen). Sats, repro og tryk: CENTERTRYK A/S. Postbox 259, 4300 Holbæk E-mail: tokj@centertryk.dk ISSN nr. 0903-2169


Problem eller mulighed LEDEREN ved Carsten Karlsen, landsformand for FDA for at komme igennem - og så er der chance for mål. I vores antenneanlæg er de svageste led komponenter som stikdåser, splittere, forstærkere, dårlige kabler osv. Begrebet HF-tæthed bliver et nyt væsentligt emne. Findes der i husinstallationen steder med HF-utæthed, kan signalerne fra de elektroniske kommunikationstjenester ”krybe” ind og forstyrre billederne på tvapparaterne med frysning eller pixelering. Carsten Karlsen. Der er meget, vi som en samlet organisation kan og skal påvirke det omkringliggende samfund, ting som påvirker vores dagligdag, og som ikke altid er til vores umiddelbare fordel. Et eksempel er 800 MHz-problemet. En del af ”vores” frekvensbånd eksproprieres af staten, fordi det tjener hvad der opfattes som et bedre formål. Vi kan fortsat bruge frekvenserne i vore kabelnet, men i æteren skal de give plads til andre elektroniske kommunikationstjenester, herunder mobilt bredbånd. Det kan levere trådløs kommunikation for mobiltelefoner og lignende med hurtigere hastigheder end det eksisterende 3G netværk. Frekvensbåndet 790-862 MHz har i begge typer net været brugt til tv-signaler, og det ligger i direkte forlængelse af de øvrige tv-frekvenser. Med digitaliseringen er det overordnede synspunkt, at den mobile trafik er vigtigere, og da digitalt tv ”fylder” mindre end analogt sendt tv, kan vi jo bare holde op med at sende analogt. Det tæller ikke hos myndighederne, at der af andre grunde er et stigende behov for de digitale frekvenser i kabel-tv net. Det ville da heller ikke have været et problem, hvis det ikke havde vist sig, at brugen af 790-862 MHz i æteren, kan forstyrre i vore antenneanlæg.

Hvordan hænger det så sammen? Vi sender jo i lukkede kabler, der igen for størstepartens vedkommende er gravet ned i jorden. Hvordan kan vi da påvirkes af de trådløse signaler fra de nye elektroniske kommunikationstjenester? Det er lidt som i fodbold. Hvor forsvaret er svagest, finder angriberen muligheder

HF-tætte installationer De fleste husejere har sandsynligvis selv monteret stik, kabler og andet antenneforbindelse i hjemmet. Det kunne næsten ikke gå galt. Det ”gode gamle” antennestik med u-formet plastikkappe var det foretrukne stik, og findes i stort antal rundt omkring i hjemmene. Vel har vi oplevet udfordringer med husinstallationer i forbindelse med overgangen fra analoge til digitale udsendelser. Men de nye elektroniske kommunikationstjenester kan give større problemer i hjemmene. Der bliver behov for at informere om, hvordan man kan forebygge disse signalforstyrrelser. Der bliver behov for nye HF-tætte stik, for kabelsamlinger med krympede F-connectorer, for metalafskærmning bag på stikdåsen på væggen, for nye kabler, dobbelt-skærmet med folie og en flettet strømpe af kobbertråd - og meget gerne med fastmonteret HF-tæt stik. Alt sammen primært på grund af, at de elektroniske kommunikationstjenester ligger klods op af vore frekvensbånd.

Staten må påtage sig et ansvar Statens salg af 800 MHz-båndet ventes at indbringe mange penge. En del af dem må staten afsætte til en god informationskampagne over for borgerne, der har købt deres husinstallationer i tillid til uforstyrret brug – og oven i har haft store udgifter i forbindelse med digitaliseringen af hele tv-området. Vi i antenneforeningerne bliver også påført udgifter og risiko for uberettiget at blive mødt af sure medlemmer, der generes af det, de opfatter som dalende kvalitet af vore signaler.

FDA opfordrer staten til at sikre en god og forståelig informationskampagne, og til også at kanalisere midler til decentral information i antenneforeningerne. Det, der forudses at blive et problem, er i virkeligheden en mulighed for at oplyse hr. og fru Danmark om problemets egentlige årsag, den fortsatte udvikling af digitale fordele. Som et lille ekstra bidrag kan den fremme beskæftigelsen hos vore servicepartnere, som får mere at lave i de hjem, der ikke selv vil eller kan give sig af med at forbedre deres installationer.

Ny på jobbet En badge med denne overskrift kunne have været en del af min nye ”uniform”. Det første par uger i mit nye formandsjob er gået - ikke bare stærkt, men rigtig stærkt. Jeg har valgt at opholde mig en del på Sjælland her i starten, nærmere betegnet på sekretariatet i Nykøbing. Så må familien undvære far og mand, men heldigvis er den indstillet på, at sådan må det det nødvendigvis være i en periode. Jeg har lært personalet i vores administration bedre at kende, og arbejdsgange og arbejdsrutiner er lige så stille ved at indfinde sig. Jeg kommer som en åben bog og suger til mig fra alle sider. I den regnskabsmæssige afdeling, den politiske afdeling og afdelingen for IT er der mange spændende arbejdsopgaver og ikke mindst muligheder for udvikling og nytænkning - ikke kun fra min side, men i høj grad fra medarbejderne. Jeg stiller spørgsmål begyndende med hvorfor, hvordan og hvornår. Der kommer masser af gode svar og ikke mindst nye spørgsmål. Jeg kan godt lide at gå i dialog og at inddrage medarbejderne i problemløsninger. Kun på den måde bliver vi bedre og stærkere til at servicere vore medlemmer. Jeg glæder mig til hver ny arbejdsdag og nye opgaver, selv om det er mørkt, når jeg tager af sted, og mørkt, når jeg kommer ”hjem”. Jeg er blevet taget rigtig godt imod og glæder mig til det fremtidige samarbejde. ck.

FDA Orientering 6 /2011

  3


FDA

For 15 % vil frit valg betyde lavere tv-pris Konkurrencestyrelsen tror ikke, at tv-kanaler i programpakker af den grund bliver dyrere Af Mogens Lorentsen, FDA Orientering

Direktør Agnete Gersing føler sig sikker i forslaget om en politisk løsning for at få frit programvalg Det vil være attraktivt for ca. 15 % af seerne at kunne købe tv-kanalerne enkeltvist i stedet for i programpakker. Det skønner Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, efter at have talt med alle branchens udøvere. Det fremgår af rapporten ”Distribution af TV-kanaler”, som konkluderer at frit valg af tv-kanaler vil styrke konkurrencen og gavne forbrugerne. Konklusionen er en provokation for nogle og måske en lettelse for andre. At frit valg af tv-kanaler skulle kunne gennemføres uden dramatiske prisforhøjelser er næsten for godt til at være sandt.

Nogle vil kunne spare Men styrelsens direktør Agnete Gersing er fast i mælet, da jeg spørger, hvordan styrelsen kan mene, at frit valg ikke betyder højere priser for os, der køber programpakker. Hun mener, at tv-stationerne i en situation med muligheder for enkeltkøb stadig vil tilstræbe, at deres kanaler placeres i attraktive pakker med mange abonnenter. Det er logisk, at tv-kanaler bliver dyrere ved enkeltsalg, men køber man relativt få tv-kanaler, skulle de 15 % af forbrugerne kunne gøre det billigere – eller få et indhold der bedre passer til deres ønsker - end

4  FDA Orientering 6 /2011

hvis de fastholdes i en eller flere programpakker. Og så slipper de for tv-kanaler, de aldrig ser. Der er jo seere, der irriteres over at betale for kanaler, de ikke ser. Selv om de næsten følger gratis med, hænger følelsen af at betale for meget ved. Men det er ikke den detalje, der har affødt undersøgelsen: ”Konkurrencen har det ikke godt. Langt de fleste betaler for flere kanaler end de bruger. Vi kan ikke gribe ind over for det, så hvis problemet skal løses skal der lovgivning til,” siger Agnete Gersing, der giver denne baggrund for den:

Alle er hørt ”Undersøgelsen er en udløber af medieforliget sidste år, hvor politikerne aftalte at se nærmere på problemstillingen omkring frit valg, og vi blev bedt om at kigge på det. Vi har nu fremlagt vore konklusioner - så er det op til politikerne og Kulturministeriet, der i givet fald kan komme med forslag til lovændringer. Vi bruger altid megen tid på en sådan rapport, og vi har talt med alle implicerede. Vi peger på muligheden for at pålægge distributørerne at sælge kanalerne enkeltvis – evt. ovenpå en grundpakke uden betalingskanaler. Hvis forbrugerne for alvor skal have frit valg og konkurrencen skal være effektiv, er det afgørende at man kan få en grundpakke uden betalingskanaler. Men vi har ikke noget imod, at distributørerne fortsat udbyder forskellige pakker med betalingskanaler. Pakkerne vil fortsat være en fordel for mange forbrugere.” Hun oplyser, at styrelsen ikke specifikt har set på, at de dyre, men meget sete TV3 og Kanal 5 som betalingskanaler findes i kommercielle grundpakker. Der vil TV 2 også ofte være, selv om der næste år skal betales for den.

Pakkesalg er attraktivt Styrelsen har generelt set på, men ikke direkte vurderet, om enkelte danske be-

talingskanaler kan miste så meget ved frit valg, at de må lukke. Eller udenlandske ejere måske vil standse salget af nogle af deres kanaler til danske seere. ”Hvis de gør det, er der ikke et kommercielt grundlag for dem. I givet fald vil det afspejle, at forbrugerne ikke mener, at de er pengene værd,” konstaterer hun. Generelt konkluderes i rapporten, at det ikke er sandsynligt, at tv-stationerne vil forhøje priserne for kanaler i pakker. I analysens modelberegninger sker tilpasningen til fald i efterspørgslen derfor udelukkende i form af forventning om højere priser ved enkeltsalg. En forhøjelse af prisen på en kanal til pakkesalg indebærer en risiko for, at distributører og antenneforeninger ikke placerer kanalen i de pakker, som købes af flest abonnenter, men i stedet lægger kanalen i dyrere pakker til færre abonnenter.”

Norske konklusioner I Norge konkluderede flertallet i en arbejdsgruppe med det samme emne, at et påbud om salg af tv-kanaler enkeltvist næppe vil ændre markedet, fordi disse kanaler så vil blive prissat forholdsvist for højt. ”I den norske undersøgelse var branchen bredere repræsenteret, og her vurderede man, at et påbud om enkeltsalg forudsætter prisregulering af hele værdikæden. Det vil være mere kompliceret, end vi mener nødvendigt i Danmark,” siger Agnete Gersing, der har en anden opfattelse: ”Vi har selv undersøgt priser og udbud i Norge, hvor udgangspunktet er et andet. For det første er markedsstrukturen anderledes, og for det andet har de norske forbrugere bedre mulighed for frit valg, end vi har i Danmark. I Norge er RiksTV, som svarer til Boxer TV i Danmark, pålagt at udbyde tv-kanalerne enkeltvis, og RiksTV har en langt større markedsandel. Vi mener heller ikke, at der er behov for at regulere priserne. Vores konklusion er, at forbrugerne kan sikres frit valg og konkurrencen kan skærpes med en lovgivning, der pålægger di-


Mød verdens bedste kokke i Danmark Få toptunede tips og tricks om julens mad fra Nigella, Gordon Ramsey og Jamie Oliver. Med TV3 PULS får du desuden adgangsbillet til vores prisbelønnede serier, fede film og inspirerende livsstilsprogrammer. Kanalen for kvinder og mænd der sætter pris på solidt indhold.

Husk at stemme kanalen ind i din lokale antenneforening.


FDA stributørerne at give forbrugerne mulighed for at købe enkeltkanaler som supplement til køb af programpakker. Tv-kanalerne skal kunne tilbydes a la carte alene eller a la carte oven på en grundpakke uden betalingskanaler.”

Vi køber tv for 11,5 mia. Rapporten oplyser, at over 80 pct. af seertiden anvendes på 18 danske kanaler fra DR, TV2, Viasat og SBS. Den samlede forbrugerudgift var i 2010 ca. 11,5 mia. kr. inkl. moms. Heraf var 4 mia. kr. tv-licens og ca. 7,5 mia. kr. abonnementsbetaling til distributører af tv-kanaler og antenneforeninger. Seernes abonnementsbetaling er steget ca. 40 pct. siden 2007. Det skyldes både flere tv-kanaler og højere rettighedspriser. Der er adgang til ca. 300 tv-kanaler, hvoraf godt 20 kanaler har indhold produceret specielt til det danske marked. Der er seks større distributører af tv-kanaler på forskellige distributionsplatforme (kabelnet, fibernet, telefonnet, satellit og antennenet). Det er nødvendigt for de fleste husstande at være tilsluttet en eller flere distributionsplatforme. Tv-stationernes og distributørernes forretningskoncepter er baseret på, at tvkanalerne distribueres i pakker af forskellig størrelse og indhold. Mindre end 1 pct. af

det samlede salg af kanaler kan betragtes som enkeltsalg. Detailmarkedet for tv-kanaler er karakteriseret ved få udbydere. TDC-koncernen (TDC, YouSee og Fast TV) har en meget

stærk markedsstilling både som distributør og ejer af distributionsplatforme, idet den forsyner op mod halvdelen af alle abonnenter.

Listepriser og beregnede enkeltkøbspriser for udvalgte tv-kanaler, kr. inkl. moms pr. måned pr. husstand Tv-stationers listepriser for salg af kanaler i pakker Beregnede enkeltsalgspriser TV3 30 54 TV3+1 26 47 TV3 Puls1 9 16 Kanal 4 12 22 Kanal 5 19 34 6´eren 9 16 TV2 Zulu 19 34 TV2 Charlie 12 22 TV2 News 14 25 TV2 Film 8 14 TV2 Sport 35 63 Canal9 22 40 Discovery 8 14 Disney Channel 8 14 Eurosport 8 14 Animal Planet 3 6 Viasat har forskellige listepriser for TV3, TV3+ og TV3 puls, afhængig af, om kanalen placeres i pakke 1+2, pakke 3 eller pakke 4. Desuden er listepriserne forskellige afhængig af, om der er tale om eksisterende eller nye kunder. Her er valgt listepriserne for pakke 1+2 for eksisterende kunder. Det er de laveste listepriser.

Få griber muligheden På FDA Messen samlede et seminarforløb om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rapport ca. 300 deltagere. Her sagde salgsdirektør Alexander Nørgaard-Madsen, at TV 2 er positiv over for at udvikle den nye teknologi til gavn for de seere, der vil have mere valgfrihed, men at udviklingen bør ske uden lovindgreb.

Opgaven ligger på landets distributører, og tv-selskaberne skal være med til at gøre det muligt. ”Selvfølgelig skal det på sigt være muligt at nøjes med f.eks. TV 2 Charlie på toppen af en grundpakke – eller en TV 2 pakke til en god pris. Vi har været i kontakt med distributørerne angående en TV 2–pakke

på toppen af en grundpakke til ca. 100 kr., hvilket kunne være et alternativ for de kunder, som vil have lidt mere end en grundpakke. Men indtil nu har for få lanceret denne mulighed. ”Vi er bevidst om udfordringerne på fremtidens tv-marked, og vi deltager i flere koncepter af denne type,” sagde han.

Til FDA seminaret mødte hele tre fra styrelsen: Carsten Kvetny, Joakim Mogensen og Søren Bo Rasmussen.

6  FDA Orientering 6 /2011


FDA

Formandsskifte i FDA Poul Juul ønskede ikke genvalg, og Carsten Karlsen har afløst ham kurrence- og Forbrugerstyrelsens rapport om distribution af tv-kanaler. ”Vi holder isen åben, vi skaber konkurrence og sikrer, at monopolerne ikke tager over – så længe vi er levende, aktive og kritiske.”

Digital tvang afvist

I debatten opfordrede Carsten Jørgensen, Glenten, hovedbestyrelsen til at klarlægge strategien i arbejdet næste år. 137 delegerede oplevede et usædvanligt landsmøde i år. I afslutningen af sin mundtlige beretning meddelte landsformand Poul Juul, at han med omgående virkning gik af og således ikke som meddelt i Kompendiet genopstillede som formand for FDA. Som ny landsformand valgtes hovedbestyrelsesmedlem Carsten Karlsen fra Rødding med 75 stemmer. 31 stemte imod og 10 undlod at stemme. Stemmetallene afspejlede en forudgående uenighed i hovedbestyrelsen, hvis flertal indstillede Carsten Karlsen som ny landsformand. Denne roste efter valget Poul Juul for hans visionære indstilling til FDA’s arbejde og et højt aktivitetsniveau, som til gengæld har kostet så mange penge, at arbejdskapitalen skal genopbygges. Det har ikke så meget været driftsudgifterne, der har været problemet, som de høje forventninger i budgettet til indtægter. Desuden har FDA’s juridiske fond været belastet af uforudsete store udgifter til retssager af principiel karakter.

vi ikke opnået det, der gør, at FDA er en succes.” Han konkluderede, at hovedbestyrelsen er enig i, at pengene er brugt godt og har skabt værdi for FDA og for antenneforeningerne. Om året konstaterede han, at IT og Telestyrelsen er nedlagt, idet det meste her er flyttet til Erhvervs- og Vækstministeriet, at 800 MHz problemerne er på stand by, men at FDA har leveret vægtige bidrag til Kon-

Han erklærede sig tilfreds med, at FDA har sikret en overgangsperiode på tre år, inden ophævelsen af de tilslutningspligter, der er i dele af kommunerne. Han noterede, at det er lykkedes at afvise forsøget fra Bibliotek og Mediestyrelsen på at tvinge antenneanlæg til at sende alle tv-kanaler digitalt og at skabe et godt forhandlingsklima til Copydan og til de kommercielle tv-distributører. Han konstaterede også et godt forhold til TV 2 ”på trods af rygende uenighed” foranlediget af FDA’s ønske om at undgå betalingskanaler i grundpakkerne. I omtalen af det interne arbejde glædede han sig over færdiggørelsen af Bestyrelsens ABC, Generalforsamlingens ABC, FDA Webinfo, FDA Programinformation, FDAvisen og www.fda.dk. Derimod ærgrede det ham, at arbejdet med fiberringen og en ny debat om strukturændringer i FDA er forsinket. ”Det har været tre spændende, arbejdsfyldte år, men jeg mener, at FDA har brug for en ny ledelsesstruktur. Der er mange,

Pengene er brugt godt Hovedbestyrelsen er enig i, at de penge, der er givet ud, er brugt godt, konstaterede Poul Juul i sin sidste beretning efter tre år på posten. Han lagde ikke skjul på, at det seneste år havde kostet meget, ”men hvis vi havde nøjedes med det, vi havde, havde

Den tidligere landsformand Viggo Bækgaard var landsmødets kyndige dirigent.

FDA Orientering 6 /2011

  7


FDA meget kompetente i antenneforeningerne landet over, og jeg håber, at de vil engagere sig endnu mere i FDA’s arbejde,” sagde Poul Juul til de delegerede.

Ekstra landsmøde Forinden beretningen var tidligere landsformand Viggo Bækgaard valgt til dirigent, og han åbnede for en debat, der overvejende drejede sig om genopretning af landsorganisationens trængte økonomi. Den fik bl.a. Carsten Jørgensen, Glenten, til at opfordre HB til at se på strategien for at få afklaret, hvad vi vil. På spørgsmål fra Viggo Bækgaard om, hvorvidt aktivitetsniveauet fortsat skal være højt, var svarene fra salen overvejende, at det bør det. Poul Erik Pind, Varde, håbede, at bestyrelsen har røde ører over regnskabet, men understregede, at hans forening meldte sig ind, fordi FDA de seneste år er blevet mere aktiv. Også Jørn Almdal, Kalundborg, og Ole Bendix, Vindeløv, opfordrede til fortsat høj aktivitet. Erik Wagner, Morud, fandt et højt aktvitetsniveau udmærket, men sagde, at engangsopkrævning som følge heraf kan koste medlemmer

Poul Juul forlod landsmødet med mundtlig og vinøs tak for en visionær indsats. Debatten mundede ud i en opfordring til hovedbestyrelsen om at indkalde til et ekstraordinært landsmøde i begyndelsen af det nye år til behandling af organisationens økonomi. Landsmødet genvalgte Allan Jusjong,

Klarup, til hovedbestyrelsen. Denne genvalgte ham efterfølgende til forretningsudvalget, der desuden udgøres af landsformanden og 1. næstformand Carsten Pedersen, Nyråd.

tak for sidst! vi håber du havde mulighed for at besøge os ved årets fda messe, og at du så de mange muligheder vi tilbyder til antenneforeninger indenfor internet tv og telefoni.

vi s næ es igen ste år

hvis ikke du var forbi vores stand ved messen, kan du på comx.dk se meget mere om os og hvad vi tilbyder til bolig- og antenneforeninger. eller ring til os og få en uforpligtende snak eller et tilbud på en comx løsning i jeres forening.

www.comx.dk - ring 70 22 22 28

8  FDA Orientering 6 /2011


FDA

Frie antenneforeninger kan matche de store FDA’s nye formand: Vi skal være modvægten, når de kommercielle – og det offentlige – dyrker egne interesser Af Mogens Lorentsen, redaktør, FDA Orientering ”Den daværende formand var ikke særlig opmærksom på mulighederne i det samarbejde, andre antenneforeninger talte om. Vi var så nogle, der fik Steen Dall fra ASOM-Net til at komme og fortælle om det. Vi fik også YouSee som nuværende leverandør til at fortælle, hvordan det så på udviklingen. Derefter var det op til medlemmerne, om vi selv skulle fortsætte med YouSee eller gå med i ASOM-Net. Vi valgte det sidste, fordi den ånd, der ligger i at gøre noget sammen, slog igennem – og det var også på det tidspunkt, jeg blev valgt ind i bestyrelsen. Ved en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling besluttes det at gå med i ASOM-Net. Det har vi ikke på nogen måde fortrudt. Det er stadig syv foreninger, men på tv-siden fungerer det som én. Jeg har været i bestyrelsen i Rødding i fire år og formand i tre år. Den nyvalgte formand på sin tilhørerplads på landsmødet. ”Egentlig mener jeg, at Rødding er et godt udgangspunkt for min videre færd til formandsposten i FDA. For det var nytænkning, da vi gik ind i ASOM-Net, hvor syv lokale antenneforeninger samarbejder godt om en ny hovedstation, er enige om de samme tv-kanaler og har plads til andre, som ikke alle vil sende. Det krævede godt samarbejde at komme i gang, og det er også det, der er brug for i FDA.”

Salg/Service og elektronik Med ovenstående udgangspunkt er Carsten Karlsen, når dette læses, travlt optaget med at sætte sig ind i de mest aktuelle opgaver som landsformand. Hans baggrund er en kombination af praktiske erfaringer fra erhvervslivet og en privat interesse for almindelige menneskers mulighed for at arbejde med elektronikkens muligheder. Det sidste fik han rig lejlighed til at

prøve i Rødding IT-Hus, hvor han som formand og underviser lærer medborgere at bruge elektronikken og dens programmer til blandt andet selv at producere video, redigere på computere, udføre billedbehandling og meget andet. Med Røddings placering i højskoleverdenen er det vel naturligt også at gøre dataverdenen folkelig. ”Jobbet” som formand for IT-Huset er nu afløst af bestyrelsesarbejde i den lokale biograf. Rødding Bio har to sale, er fuldt digitaliseret og viser også film i 3D. Carsten producerer den lokale reklame og står for det tekniske i biografen. Den 19. november sagde biografen velkommen til gæst nr. 25.000 i 2011.

Fra en til syv foreninger ”Med min interesse for teknik var det naturligt at være med til at skabe nytænkning i Rødding Antenneforening, da jeg blev valgt ind i bestyrelsen i 2008,” fortæller han og fortsætter:

Overordnet knowhow Jeg føler selv, at jeg havde et ”godt overordnet knowhow” indenfor det tekniske, da jeg kom ind i arbejdet, men samtidig arbejdede jeg for, at bestyrelsen kom til at fungere på en mere demokratisk måde end hidtil. Som formand i Rødding blev jeg medlem af ASOM-Nets bestyrelse. Jeg synes, at det er fantastisk, at syv forskellige antenneforeninger på en positiv og rolig måde kan udvikle et stort set fælles tv-udbud med ganske få variationer til flere end 10.000 medlemmer. Det næste bliver at se på synergien i også at samle os om en fælles internetløsning, hvor vi i dag har forskellige leverandører. Til tv-signalerne vi har vi på almindelige markedsvilkår lejet os ind i den fiberring, kommunerne lagde. Fiberringen gør det muligt at nøjes med én hovedstation, som syv antenneforeninger har glæde af. I FDA skal vi fortsætte med at udbygge det fællesskab, vi har i landsorganisationen, men vi skal have flere inddraget i det.

FDA Orientering 6 /2011

  9


FDA Når flere får glæde af det, FDA skaber – vil flere forhåbentligt også gerne bidrage til det. I den forstand er ASOM-Nets syv foreninger egentlig et ganske godt eksempel på samarbejde, hvor selvstændigheden opretholdes. Vore leverandører har faktisk gjort det samme – med den væsentlige forskel, at de køber op, mens vi forhandler os til noget bedre. Det skal vi fortsætte med i vore foreninger, så medlemmerne alle kan få moderne faciliteter, som f.eks. startforfra og andre fordele. Det er løsninger, man skal være mange om for økonomisk at kunne etablere det. Vi kan gøre det som frie antenneforeninger, og det behøver ikke nødvendigvis at være ved sammenlægninger.

Udvikling i samarbejde FDA skal fortsat have en stærk rolle i at rådgive og formidle viden, så antenneforeningerne får glæde af at være med i nyudvikling - uden at alle nødvendigvis skal udvikle hver for sig. Jeg mener, at det er nødvendigt, at regionerne får samlet op på behovene i

deres områder, og at regioner kan arbejde på tværs af hinanden. Aktive regionsbestyrelser vil befordre et aktivt FDA. I den forbindelse skal vi være åbne for at få nye ind i vores arbejde. Jeg vil selv gerne ud i regionerne, høre om deres behov og efter evne bistå dem med at komme videre. Erfa-grupperne er målrettede på fagområderne, mens regionerne er græsrødderne og fødekæden i det demokratiske arbejde. Men den, der sidder i en regionsbestyrelse, kan jo også være med i en erfa-gruppe. Det er ikke modsætninger, men begge dele kræver engagement. Jeg holder på, at dialog kan være et bredt udgangspunkt for det videre arbejde i FDA.”

Privatliv og fritid Carsten Karlsen er gift med Bente – lærer på Kost og Tekstilskolen i Rødding og sammen har de Nicolai på 21 og Louise på 20. I fritiden fylder antenneforeningsarbejdet og bestyrelsesarbejdet i Rødding Bio en del, men der skal også være tid til Carstens store hobby som privat pilot. ”Det startede med faldskærmsspring, men efter en brækket fod fandt jeg det

tåbeligt at kaste mig ud at et fly, der fungerede. Derfor tog jeg flycertifikat. Privat har jeg dyrket svæveflyvning og motorsvæveflyvning siden 1988. Det giver overblik, men kræver også evne til selvstændig tænkning - hurtig handling, når det er nødvendigt. For en måneds tid siden fløj jeg over den britiske kanal ved Calais-Dover, og jeg har tidligere fløjet til Tjekkiet, med udgangspunkt fra svæveflyveklubben i Skrydstrup,” fortæller han.

Erhvervsbaggrund Carsten Karlsen har sin erhvervsmæssige baggrund i handel og service. Efter en uddannelse i markedsføring og en gros-kolonial og sælger i et par hvidevarer-kæder kom han via ISS til Elite Miljø, hvor han i 15 år var driftsleder i Sydjylland og derefter tre år regionschef - for Jylland på rengøringssiden og for hele landet på vinduespolering - med en årlig omsætning på 160 mio. kr. Carsten Karlsen fratrådte ultimo september i forbindelse med en omstrukturering, hvori regionsledelserne blev samlet i én funktion.

Er din forening klar til MPEG2-sluk og til TV2? Dansk Antenneservice er klar til at hjælpe din forening igennem MPEG2-sluk samt genetablering af TV2. Undgå at dine medlemmer mister signalet – Kontakt os for nærmere info og priser.

Vi er et uafhængigt firma med kompetente medarbejdere, som yder et højt serviceniveau, og hvor nøgleordene er kvalitet, fleksibilitet og konkurrencedygtige priser.

Vi står også klar til at rådgive netop din forening omkring forskellige andre ydelser. Det kunne f.eks. være:

Hvis du er interesseret i en uafhængig samarbejdspartner, så kontakt os for en uforpligtende snak, hvor vi sammen kan kigge på jeres forenings behov og udfordringer.

• • • •

Serviceaftale til attraktive priser uanset signalleverandør. Gennemgang, ombygning samt udvidelse af anlæg Modernisering af husinstallationer Rådgivning omkring f.eks. egen drift af foreningens eget internet

Tlf.: 4659 4727

Hovedkontor: Dansk Antenneservice ApS, Baldersbuen 29F, 2640 Hedehusene Jylland: Dansk Antenneservice ApS, Samsøvej 29, 8382 Hinnerup

10  FDA Orientering 6 /2011

– din fortrukne servicepartner


FDA

Mange anlæg gør klar til en kommende FDA Ring FDA Messen i år skabte endnu mere interesse tyder, at der er ubegrænset kapacitet. De er derfor sikret stabile hurtige forbindelser uden forstyrrende pixeleringer i tv-billederne eller støj i telefonien. Vi har i en del år haft tilsvarende forbindelser til mange boligforeninger Vi har fortsat forhandlingerne med FDA, men vi har holdt lav profil. Vi ved jo, at der er mange størrelser af antenneforeninger, og at de har forskellige behov og beslutningsprocesser. Derfor har vi stille og roligt etableret forbindelser til flere antenneanlæg med punkt til punkt forbindelser med de båndbredder, de enkelte anlæg har behov for. Når der er et tilstrækkeligt antal, er det nærliggende at danne den FDA Ring, der blev lagt op til i Billund for et år siden. Det er vi i kontakt med FDA’s fiberudvalg om.” Claus Lund tog imod mange på GlobalConnects stand.

”Selv om der er gået et år, siden tankerne om en FDA Ring blev præsenteret på FDA Messen, er den endnu ikke officielt etableret, men vi arbejder videre på projektet sammen med FDA,” fortæller direktør Claus Dindler, GlobalConnect. Han præsenterede ideen under stor opmærksomhed, og GlobalConnect havde da også en velbesøgt stand på dette års FDA Messe. ”Vi blev dengang og siden kontaktet af adskillige antenneforeninger. Vi har fuld forståelse for, at et så ambitiøst projekt tager tid, og at det for nogle haster mere end for andre at komme i gang. Derfor har vi i det forløbne år etableret forbindelse mellem vores datacenter i Tåstrup og en række antenneforeninger. De har således allerede nu direkte kontakt med leverandører af tvkanaler, internet og/eller telefoni. Det er punkt til punkt-forbindelser med den båndbredde, de enkelte anlæg har behov for,” fortæller han og fortsætter:

Stille og rolig vækst ”Selv om det ikke er en lukket FDA Ring, fungerer det i praksis på samme måde i vore sorte fibre – hvilket i vores verden be-

100 henvendelser På GlobalConnects stand på FDA Messen standsede adskillige op for at få mere at vide. ”Vi havde travlt både fredag og lørdag”, fortæller regionalchef Claus Lund. ”Vi fik omkring 100 henvendelser fra antenneforeninger om deres muligheder for at komme i gang. Det typiske er, at en bestyrelse efterfølgende beder os om at fremlægge mulighederne på deres generalforsamling. Hvis den så synes, at det er interessant, får bestyrelsen mandat til at forhandle videre. Med den interesse, vi mødte, tror jeg, at vi bliver inviteret til en del generalforsamlinger i de kommende måneder.”

Han tilføjer, at en forbindelse til GlobalConnect typisk vil være interessant for antenneanlæg med et par hundrede brugere eller flere.

Især internet og telefoni Han forklarer: ”Afstanden til vore knudepunkter betyder også noget - især for mindre foreninger, fordi kabelføringen til et knudepunkt i GlobalConnects forbindelser er foreningens omkostning. Men vi har et udbredt net med mange knudepunkter i Jylland og endnu flere på Sjælland. Når beslutningen er taget, vi kan vi levere indenfor 12 uger, men der går ofte lidt længere tid, fordi de fleste foreninger er bundet af opsigelsesvarsler i andre aftaler. Der er typisk fokus på internet og telefoni, når vi får henvendelser, fordi foreningerne selv henter tv-signalerne til deres hovedstationer. Der er imidlertid intet i vejen for, at de også kan få tv-signalerne via vore fibre, og det er der da også nogle, der beslutter sig for.”

Citat Et politisk indgreb kan betyde, at det går ud over mangfoldigheden: der vil simpelthen være kanaler, som ikke længere vil blive tilbudt forbrugerne. Og hvad hjælper det så at de kan vælge kanaler enkeltvis? Bent Frausing, direktør for BFE

Konkurrencekrav opgivet Et år efter at de hollandske myndigheder meddelte landets kabel-tv net, at de ville blive tvunget til at åbne for konkurrenter på deres net, er kravet opgivet. Telemyndigheden OPTA har efter høring meddelt, at den ikke mere anser konkurrenter på de kommercielle kabel-tv net som nødvendig, fordi forbrugerne har flere valgmuligheder. Dels er de oprindeligt kobberbaserede kabelnet udbygget med digital teknik, dels er der alternative tilbud til kabelnettene.

FDA Orientering 6 /2011

  11


FDA

Gistrup fik ikke medhold i striden med Nr. Tranders Sagen har ingen vinder, erkender også modparten Den sidste del af striden mellem Nørre Tranders Antenneforening (NTA) og Gistrup Antenneforening (GAF) er slut. Nørre Tranders Antenneforening fik rettens medhold i, at den er den retmæssige ejer af fibernettet i Gistrup. Retten i Aalborg siger i dommen i den næsten to år gamle sag, at Gistrup Antenneforening ikke, som den nedlagde påstand om, er den retmæssige ejer af hvad retten kalder det overordnede fibernet og de dertil hørende skabe i Gistrup by.

Overbygning betalt af NTA Det er velkendt, at samarbejdet mellem paraplyorganisationen Nørre Tranders Antenneforening og Gistrup Antenneforening, som modtog tv- og internetsignaler via Nørre Tranders overordnede net, i årevis har haltet, men havde dog fungeret. I 1978 købte og fik GAF etableret sit egen kabeltv net i Gistrup, men indgik samtidig aftale med NTA om at få signalerne derfra, idet Aalborg kommune ikke ønskede flere høje antennemaster i området. Retten anerkender påstanden fra NTA om, at det overordnede net eller i hvert fald den væsentlige del af det i forbindelse med en udbygning, der også omfattede

12  FDA Orientering 6 /2011

internetforsyning, er betalt af den fælles kasse i Nørre Tranders Antenneforening og derfor tilhører denne. Det er den korte beskrivelse. Retten beskæftiger sig ikke med den drastiske afbrydelse af tv- og internetsignalerne til Gistrup i februar 2010, da formanden for NTA Leo Andersen klippede forbindelsen til Gistrup over.

Forslag om voldgiftsaftale Det var denne handling, der fik Poul Juul til som landsformand for FDA at foreslå branchen, at den slags stridigheder altid bør løses ved forhandling - eller ved voldgift når en forhandlingsløsning viser sig umulig. Gistrup fik hurtigt tv- og internet genetableret i en aftale med Dansk Kabel TV. Gistrup Antenneforenings formand Asta Fog Larsen konstaterede allerede på generalforsamlingen i marts, at sagen ikke længere var en principsag, da GAF har fået et nyt og bedre net og derfor ikke mere er interesseret i det gamle. Forlig er forsøgt, men NTA er ikke interesseret. Leo Andersen er tilfreds med dommen, men kommenterede den således: ”Som jeg ser det, er der ingen vindere. Det er træls for beboerne i Gistrup, at de

ender med regningen. Det er også træls for os i NTA, for vi har mistet medlemmer,” sagde Leo Andersen. GAF blev dømt til at betale sagsomkostninger for NTA med 103.149,00 kroner. Nørre Tranders har 6424 og Gistrup har 1525 tilslutninger.

Ny formand Det er uden forbindelse med sagen, at Gistrup Antenneforening fik Jørn Simonsen som ny formand efter generalforsamlingen i marts. Da meddelte Asta Fog Larsen nemlig, at hun ikke ønskede genvalg efter at have været i bestyrelsen siden august 1978 og formand for foreningen i over 27 år, hvor den sidste periode med striden med NTA var arbejdstung. Som hun sagde, da hun afgav formandsposten: ”Så har jeg vel aftjent min borgerpligt.” Det er dette blads læsere velbekendt, at Asta Fog Larsen også har været meget aktiv i FDA, både som medlem af hovedbestyrelsen og som dette blads redaktør frem til 1998.


exe_AP_FR24_Version_UK_87x260_V6

Årets stande

FDA

INTERNATIONAL NEWS

24/7

Fantasien manglede ikke noget, da tv-selskaberne lagde hovederne i blød for at gøre deres stande på FDA Messen så attraktive, at vi besøgende ikke kunne holde os væk. Og de mest kreative blev belønnet med mange stemmer i publikums valg af årets stand. Vinderen blev Discovery, der ikke blot havde den ny kanal TLC (og kager) at lokke med. Der var også en menneskekrop, som vi kunne skille ad og sætte sammen igen, hvis vi nu kunne huske, hvor de enkelte indre organer hører hjemme. Det puslespil var der mange, der blev fascineret af.

TV 2 bød på pixelering, som vi ikke har set skildret før på den måde. En hel væg var klistret til med fliser, hvis farver dannede fire kendte ansigter for dem, der havde talent til at se det. Det hjalp, når man kom langt nok væk – tilbage i døråbningen til standen. Det er jo lidt det samme, når billederne på tv-skærmen pixerer. Så det bare var med at komme tilbage til stemmesedlen, hvilket gav TV 2 en andenplads.

Available free-to-air in Denmark in English, French and Arabic

Meet us at FDA on booth n° CD4 Tredjepræmien gav de besøgende til YouSee, hvor der på den meget store stand var rig lejlighed til både at snakke med kyndige branchefolk fra leverandøren – og bekendte, der også kiggede indenfor. YouSee-folkene blev ofte spurgt om næste års programmer, og om tablets og andre tekniske finurligheder, som breder sig, efterhånden som mere og mere bliver trådløst forbundet.

Contact us for channel distribution: Kenneth Wenzel - +45 20 20 11 22 - kw@umedia.dk

FDA Orientering 6 /2011

  13


Nye bekendte – og gamle venner

14  FDA Orientering 6 /2011


Der var ofte trængsel – men af den behagelige slags på årets FDA Messe i Billund – som billederne her fra udstillinger og seminarer samt det afsluttende landsmøde viser.

Vi noterede os en betydelig interesse for nyt til vore kabel-tv anlæg såvel som til vore medlemmer. Foto: Mie Jørgensen og Mogens Lorentsen.

FDA Orientering 6 /2011

  15


TV

Tæt på kvinderne – og deres tv-forbrug Sådan analyserede Discovery behovet for TLC Af Alexander P. Nielsen, Analysechef, Discovery Networks Nordic paradis for forskere). I den kan man bl.a. læse at 80% af alle kvinder er interesseret i mode, mens tallet halveres for mænd. Omvendt forholder det sig med biler, hvor mændene som gruppe er mest interesseret. Således er det på en række interesseområder.

Ingen fælles fokusgruper

Alexander P. Nielsen fortæller, hvordan kvinderne var med til at lægge linjen for indholdet i TLC. I januar 2009 mødtes 10 kvinder i receptionen på et hotel i Danmark. De kendte ikke hinanden, men de kom alligevel i de næste 2½ time til at snakke meget intenst om et emne, som de alle var eksperter i: Deres tv-forbrug. Kvinderne hilste høfligt på hinanden, da de fandt ud af, at de havde fælles ærinde. Snakken begyndte så småt på vej ind i lokalet, hvor et bord var pænt dækket med mad og drikke - med et kamera sat op ved bordenden. ”Alt bliver optaget. Vi fanger alle jeres ord og jeres ansigtsudtryk med dette kamera”, sagde moderatoren. ”I de næste timer skal I vide at ALT hvad I har at fortælle er vigtigt. Intet er rigtigt og intet forkert.... alle jeres holdninger har værdi. Derfor skal I ikke holde jer tilbage.”

Interviews med 60 kvinder Således begyndte fokusgruppen på sit møde, og kvinderne fortalte fra hjertet om alle aspekter af deres tv-forbrug. Det var den første fokusgruppe med kvinder, som Discovery holdt i Norden.

16  FDA Orientering 6 /2011

Umiddelbart efter blev der holdt en fokusgruppe mere og i de følgende dage blev yderligere fire fokusgrupper holdt i Danmark. Det skulle vise sig, at resultaterne var så interessante, at der også blev behov for dybdeinterviews, hvor en objektiv person besøgte kvinderne i deres vante omgivelser for at lære mere om, hvordan tv-forbruget indgår i personens hverdagsliv. Over 60 kvinder blev interviewet i Danmark, og det samme skete i Norge og Sverige.

Interesseforskelle Det er ingenlunde Discoverys holdning, at køn skal sættes i kasser. Efter at have været aktive i Norden i over 20 år ved Discovery udmærket, at 30 % af seerne på Discovery er kvinder, og vi er lige så glade for vore kvindelige seere som for vore mandlige. Men det ville være forkert at vende det blinde øje til interesseforskelle som tydeliggøres i store undersøgelser som Gallups Index Danmark. Her bliver over 10.000 mennesker interviewet om alt mellem himmel og jord (ja, denne undersøgelse er et sandt

Jamen, kunne man indvende, uanset disse forskelle....burde Discovery ikke invitere både mænd og kvinder til samme fokusgrupper? Er Discovery med til at fastholde en traditionel og stereotyp kønsopfattelse ved at opdele fokusgrupperne i kvinder og mænd? Til dette må vi svare, at danske analyseinstitutter anbefaler så ”homogene grupper som muligt”, som det hedder. Herved undgår man, at en del af gruppen viser sig at være langt mere vidende om et givet emne og dermed, at nogle få personer ”styrer” gruppen. Desuden spiller det en rolle, at kvinder enten i mange henseender er stærkere verbalt end mænd, eller at mænd simpelthen lader dem snakke mere, end de selv gør i sociale sammenhænge.

Velformulerede og iagttagende Derfor valgte Discovery efter nøje overvejelse at lave fokusgrupper og dybdeinterviews med kvinder med tanke på en tv-kanal med vægt på dokumentar, livsstil, tøj, madlavning, sundhed og krimi. Antallet af tv-apparater i hjemmet, livssituation samt alder var styrende for, hvordan kvinderne blev udvalgt til forskellige fokusgrupper. Det kom ikke som en overraskelse, at danske kvinder var meget velformulerede og skarpe i deres iagttagelser af tv-kanaler generelt samt deres egne tv-præferencer. Desuden var det opmuntrende så nysgerrige mange af dem var i forhold til at opsøge nye tv-kanaler for at finde programmer af en bedre kvalitet end det daværende programudbud på hovedkanalerne.


TV Det medførte klare anbefalinger af hvilke programmer, den nye tv-kanal TLC skal sende samt nuancer i, hvordan programmerne skal krydres rigtigt med hinanden.

Gentaget to år efter Rigtig programlægning er resultatet af gode mavefornemmelser og solid indsigt i værdien af forskellige programmer i seernes øjne. Denne indsigt er kernen i en tv-kanal. Derfor valgte Discovery at genopfriske resultaterne med en ny række fokusgrupper i 2011 for at sikre os, at TLC lanceredes med den stærkest mulige opstilling af programmer til de danske seere. Denne sidste bølge af fokusgrupper gjorde det klart, at indholdet af TLC ”sad lige i øjet” på kernemålgruppen, men også at danske kvinder ikke kan lide at blive sat i bås som .... kvinder. Enhver form for generalisering på baggrund af køn blev taget meget ilde op.

Fooditainment Discovery lærte, at selv om TLC programmerne i sig selv anses som ”spændende”, ”interessante”, ”helt sikkert noget jeg ger-

ne vil se”, ”godt at dette emne behandles med respekt”, ”lige noget for mig!” - så skal de serveres på den helt rigtige måde: en moderne og varm måde. De stærke Discovery værdier som høj programkvalitet, modig og aktiv fremstår helt tydeligt. Endvidere fandt vi ud af, at kvinder meget gerne vil se succeshistorier om andre kvinder, der klarer sig godt på trods af urimelige omstændigheder. Desuden vil de gerne se spændende personligheder lave mad. På engelsk kaldes det ”fooditainment” og handler om at blande et traditionelt faktuelt program med nogle meget underholdende personligheder. En dansk vinkel var her, at mange kvin-

der har brug for et frirum fra en travl hverdag samt noget, der kan forsøde tilværelsen. Her kommer konditorkunsten ind som noget, der fænger...ja, noget der opleves som relevant, spændende og sjovt.

Kvinder har øget tv-forbruget Det er også interessant, at kvinder på 2034 år har øget deres tv-forbrug med hele 18 % siden 2008 (kilde: Gallup TV-Meter). Desuden ser kvinderne dagligt flere minutters tv end mændene, fordi de er langt mere åbne overfor underholdende faktaprogrammer. Mændene som gruppe lader deres tv-forbrug toppe af store sportsbegivenheder.

En ny tv-kanal fødes Hvordan skaber man en ny tv-kanal, så den har rimelig chance for at få fodfæste? Analysechef Alexander P. Nielsen beskriver her, hvordan Discovery Networks Nordic lagde TLC i kuvøse og først bragt den til verden, da man følte sig så sikker på, at barnet ville få et godt liv, som man nu kunne være – efter at mange kvinder i Skandinavien var taget i ed.

FORENINGSWEB Hurtig og overskuelig sideopsætning! Gratis oprettelse for foreningens medlemmer!

Hjemmeside Fra kun 400 kr. md.

Få en professionel og flot hjemmeside!

Inkl. support og vejledning Pris excl. moms.

Fordele med Foreningsweb Vedligeholdelse og opbygning af egen hjemmeside kan være en

skrifttyper, logo og så videre. Siden er supporteret af dygtige

bekostelig affære - både økonomisk og i tid. Med Foreningsweb

medarbejdere, hvilket gør, at betjeningen nemt kan udføres af

giver vi jer værktøjerne til, at opbygge en overskuelig og bru-

personer med meget lidt eller slet ingen erfaring på området.

gervenlig hjemmeside, der er let at betjene. Hør mere Nem opbygning

Ønsker I yderligere information om Foreningsweb eller måske en

Opbygningen kan designes efter de specifikke behov, I måtte

gennemgang af de mange funktioner, der gør det både sjovt og

have som forening, og giver jer samtidig mulighed for at

let at opbygge og vedligeholde jeres forenings hjemmeside, så

tilpasse siden til jeres unikke farver,

kontakt Karsten Dueholm på kdu@danskkabeltv.dk eller telefon 43 32 47 43.

For mere information

www.foreningsweb.dk eller telefon 43 32 47 43 FDA Orientering 6 /2011

  17


TV

Ny dansk web-tv kanal vil forsøge sig med kabel-tv KanalSport får en fod indenfor i YouSees fuldpakke derne til at vise sport, men de har ikke så meget plads til historierne bag. Et eksempel, som KanalSport har på nettet, er præsentationen af en hollandsk forsvarsspiller, der er kommet til 1. divisionsklubben Hjørring FC.

Samarbejde med DIF

Holger Kristiansen vil gerne i kontakt med antenneforeningerne. Klubber og idrætsforbund, der længe har set frem til andet end dyrt professionelt sport på tv-skærmene, får en ny chance med KanalSport. Den får plads i fuldpakken hos YouSee til marts og KanalSport håber på, at andre kabel-tv anlæg også vil lukke den ind. Danmarks Idræts-Forbund samarbejder med Kanal Sport, som i 2 ½ år har sendt sportsoptagelser på internettet. Bag KanalSport står Ecosys Media i Silkeborg. Med kontor i Idrættens Hus i København er den tæt på de mange specialforbund i DIF.

Supplement til de store ”Vores tv-kanal bliver stort set det modsatte af de store sportskanaler, der køber dyre rettigheder. Men vi starter ikke på bar bund. Vi leverer allerede indslag fra sportens verden til kanaler som TV 2 Sport og Canal9, men det primære har været vores egen internet-kanal. Det er erfaringerne herfra, vi bygger videre på med tvkanalen,” siger direktør Holger Kristiansen. KanalSport konkurrerer ikke med de store sportskanaler om dyre rettigheder som Superligaen, Champions League eller tennisverdenens WTA. Den går mere efter at bringe nyheder og at ”gå bagom sporten,” hvorfra der er meget at fortælle. De store sportskanaler bruger rigtig mange penge på rettighe-

18  FDA Orientering 6 /2011

”Vi laver live-tv i et stærkt samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund. Vi kan ikke vise alle dets 61 forbunds mange aktiviteter, men jeg kan da nævne speedwayligaen og softball som eksempler på, hvad vi har bragt. Vi producerer enten selv med eget udstyr, og har færre kameraer end de store ved kampene. Eller vi får optagelserne fra et produktionsselskab. Et problem for sporten er, at de store kanaler ikke synes, at de kan leve med udsendelser, der kun ses af måske 20.000 seere. For os er det rigtig mange. Vi bliver altså en helt anden type tvkanal, der som udgangspunkt er finansieret af sponsorer. Vi er glade for at komme med i YouSees digitale fuldpakke, og vi vil meget gerne også være med i de antenneforeninger, som ikke ad den vej får KanalSport med i deres programsammensætninger,” siger Holger Kristiansen.

Også som Smart TV Han glæder sig til at bygge videre på erfaringerne fra nettet, men har endnu ikke besluttet i hvilket omfang, tv-udsendelserne skal minde om indslagene på nettet. ”Det spændende for os er at komme i gang. Så må tiden vise, om det økonomisk kan blive en god forretning i løbet af det første par år. Vi har haft op til 40.000 seere til programmer, vi laver for de store sportskanaler, det bestyrker os i, at vi har en fremtid også som tv-kanal,” forklarer han. KanalSport allerede har allerede aftaler med Samsung og Philips om, at dets produktioner også kan vises som Smart TV på de to firmaers tv-apparater med internetbrowser. ”Det er en aktivitet, der er i sin vorden og som vi derfor ikke har ret mange erfaringer med endnu,” siger Holger Kristiansen.

Der kan også blive en synergi til selskabets spilaktiviteter på nettet. Det har Danske Spil som partner og lægger ikke skjul på, at det ser frem til den kommende liberalisering af lovgivningen om spil. Der er også en sammenhæng til selskabets trykte fodboldmagasin 90M.

Mange penge i spil Netop spil, som Holger Christiansen henviser til, synes at være en væsentlig del af kanalens grundlag. Med den kommende liberalisering af kommercielle spil har KanalSport en direkte interesse i at få flere seere – men den får også flere konkurrenter. Først og fremmest har TV3 tilkendegivet, at den følger nøje med i de reklamemuligheder, det kan tilføre tv-kanalerne. Spillemarkedet, inkl. Danske Spil og Klasselotteriet, vil lægge ca. 80-85 mio. kr. til tv-selskaberne i 2011. 60-65 mio. kr. af dem er fra betting- og poker-annoncører, lyder en forsigtige vurdering fra bureauerne MEC og IUM. Firmaet Betsafe er således næste år en af sponsorerne til Superligaen Med liberaliseringen af det danske spillemarked vil den pulje vokse i 2012. Der er dog langt fra enighed om hvor meget. Ingen tror på vækst over 50 procent som følge af liberaliseringen, men selv med en vækst på 15-20 procent, er der nye penge at slås om.

KanalSports chefredaktør Allan Hvid på sidelinjen med sit kamera.


Foto: Getty Images, Sportsagency, Heidi Maxmiling

MERE AF ALT DET GODE... På TV 2 SPORT kan du naturligvis følge Superligaen, UEFA Champions League og andre store fodboldturneringer. Men der er meget mere af alt det gode på Danmarks sportskanal. Med over 6.000 timers sport om året, heraf mere end 2.000 timer live, er TV 2 SPORT ikke til at komme udenom, hvis du elsker sport.

Danmarks sportskanal


TEKNIK

Problemer i netværket er oftest dårlig skærmtæthed Gode råd om forebyggelse af forstyrrelser i kabelnet og hjemmene Af Allan Nelsson, Marketing Manager, Cabelcon

drejer sig om UHF kanalerne 61 til 69 - eller frekvenser over 790 MHz, der således ikke længere kan anvendes til tv transmissioner.

Her er risikoen Skærmtæthed har altid været et problem i kabelnet og det ser ud til, at problemet vil øges i den kommende tid. Mange lande i Europa har som bekendt allerede slukket for de gamle analoge tv-sendere og erstattet dem med DVB-T transmissioner, der giver langt højere effektivitet i brugen af frekvensbåndet. Mobilkommunikation er imidlertid en hastigt voksende industri, og behovet for frekvenser til brug på tværs af grænserne vokser. Derfor har en række lande - deriblandt Danmark - besluttet at implementere et nyt LTE 800 MHz bånd til brug for mobil kommunikation og datatrafik. Det

Desværre er sameksistens mellem mobil kommunikation og tv transmission i samme frekvensområde en dårlig cocktail. De fleste kabelnet i Danmark og alle tv-apparater er konstrueret til bredbåndstransmission og modtagelse af UHF-frekvenser op til 862 MHz. Efter at tv-transmissionerne over 790 MHz ophører, vil kabel-tv anlæggene og tv-modtagerne stadig være i drift i dette frekvensbånd med deres aktive komponenter - altså forstærkere og tunere. Det giver en latent risiko for interferens eller ligefrem blokerede forstærkere eller tv-tunere fra nærliggende LTE systemer –

især hvis skærmtætheden i anlægget ikke er i orden. Der er udført en række forskellige internationale undersøgelser med det formål, at afdække problemernes omfang, dog med forskellige konklusioner. Nogle forudsiger minimale problemer, medens andre melder om større risiko for interferens. Man har forsøgt at minimere problemernes omfang ved at fastlægge båndplanen således, at de stationære anlæg ligger i den nederste del af båndet fra 791 MHz og de bærbare terminaler i den øverste del. Derved kommer de frekvensmæssigt længst muligt væk fra tv-kanalerne.

Sådan minimeres den Og hvordan kan vi så minimere risikoen for forstyrrelser? Kabel/antenneinstallatøren sørger naturligvis for, at alle anlæggets dele er skærmtætte i henhold til forskrifterne ved brug af korrekt monterede kvalitetskomponenter. Hvor der er hovedstationer med modtagelse af DVB-T og bredbåndsforstærkere vil det sandsynligvis blive nødvendigt at montere LTE spærrefiltre.

Hvor kravene tidligere har været lidt lempeligere siger man nu, at skærmtætheden i alle dele af nettet som minimum skal være Klasse A, og gerne Klasse A+ eller endda A++ (se skemaet). Så kan det heller ikke gøres bedre. De største indstrålingsproblemer opstår som oftest omkring dårlige kabler og konnekteringer. Derfor skal installatøren sikre, at alt er forskriftsmæssigt installeret. Det er dog i reglen ikke her problemerne ligger.

Flest problemer i hjemmene Allan Nelsson var igen i år på FDA Messen, hvor han flittigt instruerede i korrekte samling i nettene.

20  FDA Orientering 6 /2011

70 procent af alle servicekald kan erfaringsmæssigt relateres til abonnenterne. De fleste støjproblemer ligger i den yderste


TEKNIK Dårlige modemkabler, dårlige konnektorer, unøjagtige kabelsamlinger eller blot konnektorer, der ikke er spændt tilstrækkeligt, er ensbetydende med indstråling i nettet. Disse forstyrrelser overdøver datasignalerne med det resultat, at teknikken ikke længere fungerer.

Nogle gode råd

Det her skal skiftes ud. del af netværket fra standeren eller fordelerskabet og ind til tv-apparater og kabel modemer - og her kan vi selv gøre noget. Problemet er oftest, at der er anvendt dårligt skærmede kabler og/eller dårlige konnektorer. Det kan være gamle kabler, men også nye dårlige tilslutningskabler indkøbt fra supermarkedet, byggemarkedet eller købt på internettet. Der er nu ingen garanti for, at kablet er godt, selvom det har været dyrt. Det billigste kan godt være det bedste. En nylig undersøgelse foretaget af YouSee viste, at kun få ud af et større antal indkøbte kabler var tilstrækkeligt skærmede. Dette bekræftes af målinger foretaget på Cabelcons laboratorium. Derfor skal en mærkningsordning i Danmark nu hjælpe forbrugeren til at købe et kabel, der er i orden.

Mange fejl med løse stik At man har købt det bedste kabel er imidlertid ingen garanti for, at alt er i orden. Vores påstand er, at mindst 25 % af alle F-konnektorer i nettene kan løsnes med

Fig. 1.

fingrene. Årsagen er, at de fra starten ikke har været spændt tilstrækkeligt. Det medfører at de over tid løsner sig, grundet sætninger i materialet på fordelerne - godt hjulpet af temperaturændringer. Det giver for alvor støj i nettet! Støj er ensbetydende med mange datafejl og dermed systemsvigt. Hos Cabelcon anbefaler vi derfor installatørerne, at man spænder med momentnøgler til 3.5 – 4.5 Nm på metalfordelere. Man skal dog ikke gøre det på en SAT-modtager eller et kabelmodem, der risikerer at gå itu. Her må man spænde til efter behov.

Baby-alarmer kan forstyrre De dårlige kabler eller konnektorer, der ikke er spændt til, er årsag til massive problemer, både med ud- og indstråling. Der er egentlig tale om to slags støjproblemer – downstream og upstream. Downstream er de signaler, der rammer modtagelsen af tv og internet. Forstyrrelserne stammer fra tjenester såsom TETRA og andre landmobile radiotjenester (taxi, beredskab osv.) der arbejder i de samme frekvensbånd, typisk fra 60 MHz og opefter. Og fremover altså også fra 800 MHz LTE systemerne. Upstream går den modsatte vej – fra abonnenten tilbage til hovedstationen. Det er f.eks. internet datatrafik, data fra settop bokse med ”besked” om at bestille videoon-demand og så videre. Her kommer forstyrrelserne oftest fra abonnenterne selv – eller naboerne. Eksempler kunne være baby-alarmer eller fjernstyret legetøj, der typisk opererer på 27 eller 40 MHz og som derfor lige præcis falder sammen med returbåndsområdet i kabelnettet.

Anvend kun kvalitetskabler og kvalitetskonnektorer. Det absolutte minimum er Klasse A, men gerne bedre. Brug aldrig twist- eller screw-on konnektorer. Har du nogen af dem i dit net – så udskift dem med kvalitetskonnektorer. På markedet findes skærmtætte ”SelfInstall” konnektorer, der kan monteres uden brug af montageværktøjer, når man ikke råder over det. På det seneste er der ligeledes udviklet helt nye SpringConnect modemkabler og konnektorer. De sikrer effektivt imod løse konnektorer og løser én gang for alle indstrålingsproblemer på modemkabler.

Med løs møtrik Fig. 1 viser hvor galt det kan gå, når en konnektor ikke er ordentligt spændt. Den grønne kurve viser en kvalitetskonnektor (i dette tilfælde en Cabelcon CX3 compression) med en fremragende skærmdæmpning på over 140 dB i UHF båndet. Men se nu hvad der sker når møtrikken er løs - det er den øverste mørkeblå kurve. Her er der nu næsten garanti for indstrålingsproblemer med en skærmdæmpning reduceret til omkring 80 dB. Den røde kurve viser hvorfor man ikke skal anvende twist-on konnektorer. I eksemplet er konnektoren monteret korrekt og også spændt korrekt. Alligevel er der en meget dårlig skærmdæmpning. Til alle målingerne er anvendt det samme kvalitetskabel med fremragende skærmdæmpning. Konklusion: Med korrekt monterede kvalitetskabler og konnektorer, er du godt på vej til modtagelse uden forstyrrelser.

Om Corning Cabelcon Corning Cabelcon i Vordingborg er Europas førende og i øvrigt største specialfabrik for konnektorer. Cabelcons produkter sælges over hele verden. Cabelcon har i årevis været forberedt på stigende indstrålingsproblemer. Allerede siden begyndelsen af sidste årti har Cabelcon videreudviklet Comet systemet, som bruges til test og måling af skærmtæthed og transfer impedans på stik og jumper kabler i samarbejde med Bedea. Cabelcons set-up er det mest præcise testsystem for sådanne målinger.

FDA Orientering 6 /2011

  21


TEKNIK

800 MHz udbydes til foråret Bestemmelserne for den første auktion over frekvenser til mobilt bredbånd og anden elektronisk kommunikation er sendt i høring inden den egentlige auktion, som ventes holdt i maj. Det er Den Danske Telemyndighed – den tidligere IT og Telestyrelse – der står som afsender. Dennes opgaver blev ved regeringsdannelsen efter valget fordelt over tre ministerier. Antenneforeningerne har en vital interesse i brugen af 800 MHz båndet, som skal åbnes for til mobile sendere og modtagere. Umiddelbart er båndet principielt frataget os, selv om det ikke nødvendigvis er helt så galt. Antenneanlæggene kan fortsat anvende frekvenserne i deres lukkede net, men det forudsætter, at de er HF-tætte. Det bør kabel-tv nettene efterhånden være, men det menes de interne installationer i hjemmene langt fra at være.

Hjemmets problem Ingen kender problemets omfang, men ubeskyttede komponenter og kabler er solgt i detailhandelen i årevis og brugt i

22  FDA Orientering 6 /2011

private hjem. De har vel stort set fungeret godt, så længe der kun blev sendt analogt fjernsyn og 800 MHz båndet ikke er anvendt af andre. Nu kommer der nye mobile sendere af forskellig art i dette frekvensområde, og hvis de forstyrrer tv-modtagelsen, er det i princippet hjemmets problem. Et andet problem er, at en del tv-apparater også udsender elektronisk støj, der kan forstyrre modtagelsen.

Kampagne om HF-tæthed Telemyndighederne har i sit udbud betinget sig, at nye brugere af 800 MHz-båndet ikke forstyrrer DTT-nettet. Kabel-TV området forudsættes at beskytte sig selv. Opgaven er at fortælle seerne, at der kan komme et problem, når de nye aktører tager 800 MHz-båndet i brug samtidig med, at det fortsat bruges i de lukkede kabelnet. FDA er repræsenteret i et arbejdsudvalg i IT- og Telestyrelsens regi, og det knapt færdige arbejde genoptages i december.

Det her virker. Udvalget har henstillet til, at staten finansierer en oplysningskampagne. Det kan finansieres af de midler, staten forventes at få ind ved aktionen over frekvenserne i foreløbig tre specificerede områder. Disse midler er der også andre, der er ude efter at få andel i, idet Dansk Industri ønsker midlerne reserveret til udbredelse af højhastighedsforbindelser i hele landet. Både FDA og servicefirmaerne i kabel-tv området er indstillet på også selv at formidle information til brugerne, så de kan afværge forstyrrelser med udskiftning af de dårlige kabler og samlinger, der måtte være.


Vi takker for de festlige dage og titlen som Årets stand på

FDA-messen 2011

Cake

il yCtupca t i ke s t øst has z C re a a h r F C

Boss

ugle Diskok nce rre konku

Kage

surpri

se

lespil

us Krops-p


BRANCHE-NYT

Canal Digital solgt sine andele i antenneanlæg Men CD vil fortsat levere tv-kanaler til antenneanlæg ”Vi er fortsat meget aktive i levering af tv-kanaler, og nu kan vi helt kan koncentrere os om det, der altid har været vores kærneforretning,” forklarede økonomidirektør Lennart Wiggen-Ursin, og han tilføjede: ”Vi er meget opmærksomme på den udvikling, der måske er på vej med Konkurrencestyrelsens ønske om, at forbrugerne skal have mulighed for at købe enkelt kanaler som supplement til f.eks. grundpakken. Vi er ikke enige i styrelsens betragtninger for så vidt, som vi frygter, at helt frit valg vil medføre store prisstigninger, men

Det langvarige forløb af salget af Canal Digitals danske kabel-tv division endte overraskende med, at Stofa må nøjes med den del af forretningen, der har investeret direkte i anlæg, mens Telenor står tilbage med resten. ”Resten” er Canal Digitals forhandling af tv-kanaler til antenneforeningerne. Og den virksomhed fortsætter.

det rammer jo i givet fald alle. Det er heldigvis en lang proces, der måske sættes i gang. Forudsætningen er jo også, at tv-selskaberne vil sælge deres tv-kanaler enkeltvist – og til hvilken pris. Det vender ikke fra dag til dag. Så her og nu koncentrerer vi os om at levere de tvkanaler, som antenneforeningerne ønsker. Den del af virksomheden er ikke så ubetydelig, som nogle måske har fået indtryk af. Vi er syv medarbejdere, der har til opgave at bistå antenneanlæggene med at få netop de tv-kanaler, som de og deres medlemmer ønsker.”

Frit valg er en lang proces

Stordriftsfordele

Canal Digital var især aktiv på FDA Messen for at kunne fortælle, at firmaet fortsat ønsker at samarbejde med antenneforeningerne og konkurrere med de andre leverandører af tv-kanaler.

Ved offentliggørelsen af den reducerede handel oplystes det, at Stofa betaler 51 mio. kr. for de aftaler, Canal Digital har med 31 danske antenneanlæg. Tilsammen har de ca. 20.000 tv‐kunder, et tilsvarende

Lennart Wiggen-Ursin.

antal internet‐kunder og 6300 telefonikunder. I denne del af forretningen omsatte Canal Digital sidste år for 83 mio. kr. Det er overvejende antenneanlæg, hvori Canal Digital har investeret i hovedstationer eller andre dele af anlæggene. Ved denne handel har Stofa styrket sig i konkurrencen med den dominerende YouSee i udviklingen af nye kapitalkrævende tjenester. Stofa har tilkendegivet, at det respekterer alle indgåede aftaler, men naturligvis vil give de berørte antenneanlæg en grundig orientering om, hvad Stofa arbejder med og kan tilbyde. Stofa trådte tilbage fra tilsagnet om at købe hele tv-divisionen i Canal Digital i konsekvens af konkurrencemyndighedernes tilkendegivelser i forhandlingerne om en godkendelse. Med det reducerede omfang kom handelen under det niveau, der kræver myndighedsgodkendelse. ”Vi vil kunne få nogle stordriftsfordele, ligesom vores størrelse vil kunne bruges i forhandlinger med leverandører – og så glæder vi os bare over, at endnu flere vil få gavn af vores gode produkter og services”, sagde Stofas direktør Klaus Høeg-Hagensen ved handelens offentliggørelse.

Mindre analogt tv

Boxer rundede 100.000

Jagten på frekvensplads har endnu engang fået YouSee til at droppe analoge tv-kanaler i de regionale programpakker. De vil fortsat blive sendt digitalt. Både NDR og ZDF er udgået i Syddanmark, hvor de traditionelt altid har været til rådighed i kabel-tv nettene. I Nordjylland udgår den lokale nyhedskanal 24Nordjyske. I det øvrige land mister de analoge seere hos YouSee SVT1. For at se disse kanaler må seerne anskaffe bokse til omsætning af de digitale signaler. De analoge frekvenser bruges i stedet til bl.a. TNT 7 digitalt og HD, Disney Junior samt til TLC, der sendes både analogt og digitalt.

Det tog to år efter starten på det nye digitale sendenet, før Boxer TV i sidste måned rundede abonnement nr. 100.000. Og der er ingen tvivl om, at forventningerne i selskabet til yderligere store stigninger i antallet er store, når TV 2-signalet på DTT nettet bliver kodet i januar. Boxer markerede det runde abonnementtal ved at byde abonnent nr. 100.000 vedlkommen med en 50” fladskærm med 3D, mulighed for internet samt forberedt til DVB-T2. Det den kodning, der bruges, når Boxer TV næste år supplerer sit udbud med hd-tv kanaler.

24  FDA Orientering 6 /2011


BRANCHE-NYT

Roligere drift med flere noder

Fjernstyring via OB-vogn

Ved en ekstraordinær generalforsamling gav 54 medlemmer af Nørre Alslev Antenneforening bestyrelsen bemyndigelse til en udbygning med tre noder ud over den ene, der er i dag. Antenneforeningen forbedrer sit net med en fiberforbindelse til yderliggende husstande. De får et bedre signal og foreningen en roligere drift. ”Vi fremrykker med tre flere noder, så der i det område bliver fem husstande pr. node mod nu 10 husstande. Samtidig ændrer vi på nogle af de elektriske installationer, som vi mangler at få bragt helt i overensstemmelse med de nye regler på området,” oplyser formand Jørgen Fogtmann. Den nye fiberforbindelse er blevet mulig ved et trække den sammen med en ny fiberforbindelse, som GlobalConnect lægger i Nørre Alslev. Arbejdet finansieres med en halvårlig kontingentstigning på 50 kr.

De store OB-vogne med mandskab og udstyr til udsendelser fra især sportsbegivenheder er omkostningstunge, fordi de sjældent kan klare mere end et arrangement pr. dag. Det har firmaet Twentyfourseven forsøgt at gøre noget ved. Under IBC blev der sendt optagelser fra 10 kameraer i Stockholm til udstillingen i Amsterdam, hvor udsendelsen blev redigeret. Hvis de redigerende kan sidde hjemme under direkte udsendelse, kan man ofte klare et par stævner pr. dag. Det vil gøre det billigere at sende direkte. Måske kan det også udvikles til, at der anvendes fjernstyrede kameraer, siger Leif Toftegaard fra Twentyfourseven til AVMmagasinet.

Nye OB-vogne til DR DR har bestilt to nye OB-vogne, der skal være med til at øge antallet af egenproducerede udsendelse i hd-tv. Den ene kan operere med op til 12 kameraer, mens den anden bliver en mindre model med op til 6 kameraer. De leveres af det belgiske firma VideoHouse i henholdsvis august og december næste år.

Radiomuseum på vej Den hjemløse Radiohistorisk Forening i Ringsted har fået et tilbud fra kommunen om at overtage bygningen Sct. Hansgade 34 i Ringsted for 1 kr. Men der skal bruges mindst 870.000 kr. til istandsættelse og indretning med de mange gamle radioer og tv-apparater, meddeler den ihærdige Bjarne D. Nielsen. Initiativet kan støttes ved et abonnement på det elektroniske nyhedsbrev Radioten for 100 kr. om året eller medlemskab af venneforeningen. Læs mere på www.radiohistorie.dk Bjarne D. Nielsen var også med til at genskabe Pouls Radio i Den Gamle By i Århus.

Programpakker i USA mister mange seere Amerikanske kabel-tv net er ved at komme til en erkendelse af, at tiden er ved at løbe fra de programpakker, de har forsvaret i den sidste halve snes år, skriver Broadcast Engineering. Vendingen forklares med et kundefrafald, der begrundes med den økonomiske krise og med et stigende valg af enkeltprogrammer via internettet. Men også årlige prisstigninger på 6-10 pct. Som herhjemme er det især de dyre sportsrettigheder, der henvises til, men i mindre grad også at tidligere rent reklamefinansierede tv-kanaler som ABC, CBS, NBC og Fox er begyndt at kræve betaling for at være i kabelnettene. Det angives, at de to største kabel-tv selskaber Comcast og Time Warner Cable har mistet 1,2 mio. kunder i løbet af de to seneste halvår.

Ny ”tidsbestilling” til video-optagere

Med den grønne knap styres tidsbestillingen på ens PVR. NordDig har udvidet standarden for PVRoptagere, Personal Video Recordere, og den har DR besluttet at indføre på samtlige kanaler, der fra 11. januar sendes på MUX1 og MUX2. På et branchemøde forklarede DR’s Per Mønsted, der er formand arbejdsgruppen for den nordiske standard for PVR, at seere med et sådant anlæg kan vælge at optage alle de programmer inden for en eller flere genrer, vedkommende er interesseret i. Det kan f.eks. være børneudsendelser, madprogrammer eller dramaserier. Og tvkanalen får endda mulighed for at foreslå seeren andre programmer af samme type. ”Det er så enkelt, at man med et tryk på den grønne knap på fjernbetjeningen, når en trailer vises, er sikker på at få optaget programmet, og man får hele udsendelsen optaget, selv om den skulle blive forsinket. Der kan endda optages to programmer samtidig,” forklarede han. Udsendelsestidspunkterne opdateres løbende med en maksimal forskydning på 10 sekunder, så hele programmet kommer med. Det kaldes »split-recordings« og betyder, at ligger eksempelvis TV-Avisen i pausen i en håndboldkamp, kan man vælge udelukkende at optage håndboldkampen. Ikke alle funktioner vil være med fra starten, men komme til i løbet af 1. kvartal næste år.

Citat

Internationalt samarbejde ANGA i Tyskland og Cable-Tec Expo i USA har aftalt et tæt samarbejde om de store udstillinger og konferencer for kabel-tv i de to verdensdele, således at en stor del af emnerne bliver belyst ved begge shows.

”De fleste broadcastere foretrækker at købe store formater med en veldokumenteret track record, og hvis de ikke kan få dem, vil de hellere have en kopi frem for noget helt nyt.” Anna Carrfors Bråkenhielm, adm. direktør, Scandinavian Studios.

FDA Orientering 6 /2011

  25


PERSONALIA

Jørgen Madsen nordisk direktør

Jørgen Madsen. Direktør for Modern Times Group i Danmark Jørgen Madsen er udnævnt til vicedirektør og chef for koncernens tv-aktiviteter i Norden og Anders Nilsson er ny vicedirektør for Centraleuropa, mens Irina Gofman fortsætter i spidsen for bl.a. det russiske marked. MTG har desuden oprettet en ny stilling som adm. direktør for dens afrikanske tv-operationer med Joseph Hundah som direktør. Det afspejler MTG’s engagement på kontinentet, siger MTG’s øverste chef Hans-Holger Albrecht.

Teracom søger chef Den danske del af firmaet Teracom søger ny direktør, efter at Finn Søndergaard har valgt at trække sig tilbage efter en lang karriere i telebranchen. Dog ikke længere, end at han får til opgave at koordinere koncernens netplanlægning. Mens Teracom leder efter hans efterfølger fungerer økonomichef Steffen Weber også som adm. direktør. Teracom ejes af den svensk stat og driver sendenet i Danmark, Finland og hjemlandet. Boxer TV indgår i koncernen.

Kommerciel udvikler i MTG

Ny marketingdirektør Michael Broch Hansen, 44 år, er tiltrådt som salgs- og marketingdirektør hos Stofa. Han kommer fra en stilling som projektdirektør i Arla og har været hos Cocio og Rodenstock.

Citat ”On-demand bliver endnu mere populært, men broadcast-sening vil fortsat være det mest almindelige.” Anders Erlandsson, Ericsson ConsumerLab.

Lars Mossing. Lars Mossing tiltræder til årsskiftet en ny stilling i MTG Danmark som Head of Business Development med reference til TV3direktør Kim Poder. Uafhængigt af salg og andre afdelinger skal han udvikle nye forretningsområder, herunder afdække markedets behov for digitale kommercielle produkter. Lars Mossing var i TV3, til han for seks år siden kom til MTV med kommercielt ansvar for alle nordiske MTV brands.

AKTIVITETSKALENDER 22. januar: Odense Congress Center kl. 12: Ekstraordinært landsmøde i FDA. 2. februar: Copenhagen FutureTV Conference. 7.-9. marts: Cable Europes kongres i Bruxelles. 16. april: FDA Roadshow i Sorø. 18. april: FDA Roadshow i Tylstrup. 19. april: FDA Roadshow i Kolding. 12.-14. juni: ANGA udstilling og seminarer i Köln.

26  FDA Orientering 6 /2011

TV 2 gør klar til betaling

Allerede nu er TV 2 ”på prøve” på MUX3 i DTT-sendenettet, men uden den kodning, som med krypteringen fra 11. januar kræver et TV 2-abonnement. Samtidig ændres signalerne for DR, DR2 og TV 2 fra MPEG-2 til MPEG-4. Formålet er i denne måned at give distributørerne mulighed for at indstille og afprøve modtagelsen i god tid inden 1. januar, som er den officielle start på betalingsordningen. Det er især de frie antenneforeninger og private hjem, som bruger DTT-signalet. Flere af de store distributører henter TV 2-signalerne i fiber fra TV 2 i Odense. Med hovedsignalet TV 2, TV 2 HD og otte regionale TV 2-kanaler er det et teknisk puslespil, der skal gå op. Et af problemerne for landsdækkende distributører er de otte regionale vinduer i TV 2. Det distributionsproblem forøges med TV 2 HD, som fra årsskiftet også vil findes i otte udgaver med regionale vinduer, der skal fordeles geografisk korrekt rundt i landet.    Distributører kan vælge en af de otte udgaver i HD til alle sine kabel-tv kunder, hvis de ikke har kapacitet til alle otte udgaver og eksempelvis formidler satelletsignalet. TV 2 har endnu ikke overblik over antallet af kabelnet, der næste år vil sende TV 2 både i SD og i HD. En detalje er, at TV 2 næste år indfører en mini-reklameblok på bare et enkelt minut. Den skal afslutte det regionale vindue kl. 20. Interessen blandt annoncører er så stor, at der formentlig er udsolgt for 2012 inden årsskiftet.

Citat ”Vi vil hellere have nogen, der har noget at sige og ikke kan lave radio, end værter, som har masser af erfaring og ikke mener noget.” Mikael Bertelsen, kanalchef, Radio24syv.


FDAs hovedbestyrelse

REGIONSBESTYRELSER

Valgt af landsmødet Carsten Karlsen Rødding Lindeallé 12 6630 Rødding Tlf: 74 84 22 86 E-mail: ck@fda.dk

Karsten Høgh, Reg. 1 Caprifolievej 5 9440 Aabybro Tlf. 98 24 16 99 E-mail: kah@mail.dk

1. Næstformand, FU Carsten Pedersen Hasselvænget 9 4760 Vordingborg Tlf. 55 37 34 33 E-mail: na-formand@nyraad.net

Steen R. Mortensen, Reg. 4 Rugtoften 76, Skodborg 6630 Rødding Tlf. 74 85 07 80 E-mail: srm@post.tele.dk

Vera Dahl Olesen, Reg. 1 Præstvangen 8, Mou 9280 Storvorde Tlf. 98 31 14 36 E-mail: veradahlolesen@mounet.dk

Peter Dam, Reg. 6 Sydhavnsgade 4, 2. s.tv. 2450 København SV. Tlf. 77 41 93 38 E-mail: pedam@frederiksholm.net

Gunner M. Nielsen, Reg. 2 Vroldgade 10 8660 Skanderborg Tlf. 40 32 36 49 E-mail: gmw@privat.dk

Kai Nielsen, Reg. 7 Højager 12 2670 Greve Tlf. 43 90 62 11 E-mail: kai.nielsen@eriksminde.dk

Curt Andersen, Reg. 3 Bjolderupvej 15 6000 Kolding Tlf. 40 63 14 07 E-mail: curtandersen@stofanet.dk

Henning H. Madsen, Reg. 8 Egebjergvej 111, Sørby 4200 Slagelse Tlf. 24 62 91 40 E-mail: formand@hashoj-net.dk

Flemming Borg, Reg. 4 Bispelunden 19 6534 Agerskov Tlf: 74 51 42 00 E-mail: fborg@dbmail.dk

Jørgen Fogtmann, Reg. 9 Skovvænget 22 4840 Nørre Alslev Tlf. 54 434394 E-mail: jfo535@gmail.com

Peter Winkel, Reg. 5 Dronning Olgasvej 40 5000 Odense C Tlf. 66 17 74 30 E-mail: pwinkel@nal-net.dk

Carsten Karlsen, E-mail: ck@fda.dk

Morten Strandholdt E-mail: morten@bryrupnet.dk

Henning H. Madsen E-mail: formand@hashoj-net.dk

Carsten Jørgensen E-mail: carsten@glentenodense.dk

AFOs styregruppe Carsten Karlsen, E-mail: ck@fda.dk

FDAs Teknisk udvalg Allan Jusjong E-mail: jusjong@aj-design.dk

BDMs bestyrelse Carsten Karlsen, E-mail: ck@fda.dk FDAs Skat- og Økonomiudvalg Carsten Pedersen E-mail: na-formand@nyraad.net

Region 6: Peter Dam, fmd., HB, Steen Eget, HB supp., Michael Schrøder Region 7: Kai Nielsen, fmd., HB, Preben Pedersen, HB supp., Hans C. Thigaard, Tage Lauritsen, Ole Bendix Region 8: Henning H. Madsen, fmd., HB Johnny Larsen, næstfmd, HB supp, Helge Knudsen, sekr., Flemming Engelbrechtsen, supp. reg. best., Uno Andersen, supp. reg. best. Region 9: Jørgen Fogtmann, fmd., HB, Frans Larsen, næstfmd., HB supp., Villy Pedersen, sekr., Bjarne Fehstedt, supp. reg. best.

ERFA-GRUPPER For Canal Digital: Peter Lyngby, fmd., tlf. 56 39 89 90 Henrik Larsen, næstfmd., Villy Pedersen, Carit Pedersen, Børge Ottosen For Frie antenneforeninger: Preben Pedersen, fmd., tlf. 80 80 60 81 Frans Larsen, næstfmd., Bent Laugesen, Bjarne Mortensen, Flemming Borg

UDVALG OG REPRÆSENTANTER

Tage Lauritsen E-mail: tage@tunenet.dk

Region 3: Curt Andersen, fmd., HB, Jens S. Møller, næstfmd., HB supp., Sven Møller Andersen, sekr., Svend E. Rasmussen, Peder Pedersen

Region 5: Peter Winkel, fmd., HB, Jørgen Madsen, næstfmd., John Sørensen, sekr., HB supp., Erik Wagner, Per Theisen

Valgt af regionerne

AFOs Tekniske Udvalg Henning H. Madsen E-mail: formand@hashoj-net.dk

Region 2: Gunner M. Nielsen, fmd. HB, Jørn Bollinger, sekr., Kirsten Randløv Rasmussen, Morten Strandholdt, HB supp., Tommy Schmidt

Region 4: Flemming Borg, fmd., HB, Benny Kristensen, næstfmd., Gert Lützen, Michael O’Halloran

2. Næstformand, FU Allan Jusjong Hørsholmvej 44 9270 Klarup Tlf. 98 31 96 95 E-mail: jusjong@aj-design.dk

Cable Europes årsmøde

Region 1: Vera Dahl Olesen, fmd. HB, Allan Jusjong, næstfmd., HB, Birgit Kaa, sekr., HB supp., Jørgen Thodberg, supp. reg. best., Torben Østerbæk, supp. reg. best.

Tage Lauritsen E-mail: tage@tunenet.dk Preben Pedersen E-mail: formand@yderholm.net Carsten Karlsen, E-mail: ck@fda.dk

For internet: Jan List, fmd., tlf. 75 36 40 20 Flemming W. Hansen, næstfmd., Morten Strandholdt, sekr., Per Sørensen, Tage Lauritsen For Stofa: Jens Finne, fmd., tlf. 55 45 35 37 Lars Kofod Ibsen, tlf. 46 99 13 80 Per Fløe, tlf. 65 32 27 51 For YouSee: Flemming Madsen, fmd., tlf. 98 25 75 85 Tommy Schmidt, næstfmd., Peder Pedersen, sekr., Johannes Jørgensen, Knud E. Nielsen

FDA ønsker alle et godt nytår. Sekretariatet og konsulenterne holder julelukket fra den 21.12.2011, og er tilbage igen den 2.1.2012.

FDA Orientering 6 /2011

  27


t t FOTO: SVT, Tjuvarvas jul,

FOTO: ZDF, Andre Rieu, Raymond Brekelmans

JULEKALENDER - TYVENES JUL Den 1-24 december kL. 18.25 PÅ SVT1

ANDRÉ RIEU JULEAFTENSKONCERT Den 24 december kl. 20.15 PÅ ZDF

t

t

FOTO: ARDS, Die Helene Fischer Show, Dabdoub

HELENE FISCHER SHOW Den 25 december kl. 20.15 PÅ ARD

FOTO: NRK, Jul i Blåfjell

JULEKALENDER - JUL I BLÅFJELL Den 1-24 december kl. 18.25 PÅ NRK1

t JUL PÅ NABOLANDSKANALERNE t Kom i julestemning med nabolandskanalerne, og gør den lange ventetid lidt hyggeligere. Vi ses!

t

t SVT1 Sverige

SVT2 Sverige

NRK1 Norge

verdenstv.dk

ARD Tyskland

ZDF Tyskland

Profile for FDA - Forenede Danske Antenneanlæg

FDA-Orientering 2011-6  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...

FDA-Orientering 2011-6  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded