__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

FDA ORIENTERING Tidsskrift for fællesantenneanlæg · Nr. 5 · oktober 2011

CUP-CAKES til film om TV-HISTORIE på FDA messen


Indhold nr. 5 · oktober 2011 · 29. årgang

Bøgehus · Annebergparken 21 · 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 96 17 00 · Fax 59 96 17 17 · E-mail: fda@fda.dk · Internet: www.fda.dk Telefontid: Mandag-torsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-14

Lederen: FDA er udfordret … også af os selv............................................................................ 3 TV 2 får sin vilje de fleste steder................................................................................................ 4 Modtræk fra de andre populære tv-kanaler............................................................................... 5 Kassereren lettes for graveforespørgsler.................................................................................... 6 Sommerhus-nej til betalings-kanaler.......................................................................................... 8 LER udvider pligten til at spørge til alle arealer....................................................................... 10 Den direkte vej til at lære naboerne at kende.......................................................................... 12 Kun digital pligt for must carry-kanalerne................................................................................ 14 FDA Messe og Landsmøde 2011.............................................................................................. 16 Nordisk tv-kanal om mad er ved at blive bagt......................................................................... 18 Ny tv-kanal er især for kvindelige seere................................................................................... 20 Dansk tv-fodbold nu også på fredage...................................................................................... 20 Regionale tv-kanaler bakkes op............................................................................................... 22 Viasat afventer om der kommer nye krav til tv-udbud............................................................. 24 FritValg eller Ekstrakanaler – samme koncept......................................................................... 26 DAB radio i kabel-tv net........................................................................................................... 28 Lær det selv: Smart TV – Hybrid TV – Connected TV............................................................... 30 Settop boksens afløser............................................................................................................. 32 Multimedie platform til det hele.............................................................................................. 34 Kabelanlæg med MPEG-2........................................................................................................ 36 Sport i tv-kanalerne............................................................................................................ 38-40

FDASEKRETARIAT

FDAORIENTERING Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er trykt i 2.800 ekspl. og udgivet den 21. oktober 2011. Eftertryk tilladt med angivelse af kilde. I redaktionen: Mogens Lorentsen, ansv. redaktør (molo), Poul Juul (pj), Carsten Pedersen (cp) og Allan Jusjong (aj). Deadline for indlevering af redaktionel tekst: Nr. 6: Onsdag den 9. november 2011 Indlæg til FDA Orientering sendes til: Redaktør Mogens Lorentsen Fresiavej 9, 9800 Hjørring tlf. 98 92 39 15 E-mail: redaktion@fda.dk Skriver du på PC, så send teksten i en mail til redaktion@fda.dk. Medsend gerne illustrationer.

Tina Boye Projektleder Tlf. 59 96 17 04 E-mail: tina@fda.dk

Lisa Rimstad Jacobsen Tlf. 59 96 17 19 E-mail: lisa@fda.dk

Svend Hansen Tlf. 59 96 17 18 E-mail: svend@fda.dk

Mie Jørgensen Tlf. 59 96 17 05 E-mail: mie@fda.dk

Bente Ellekær Hansen Tlf. 59 96 17 02 E-mail: bente@fda.dk

Britt Granager-Simonsen Tlf. 59 96 17 14 E-mail: britt@fda.dk

Lene Petersen Tlf. 59 96 17 01 E-mail: lene@fda.dk

Eva Bløcher Tlf. 59 96 17 03 E-mail: eva@fda.dk

Connie Christensen Tlf. 59 96 17 06 E-mail: connie@fda.dk

Martin Christensen Tlf. 59 96 17 16 E-mail: martin@fda.dk

2  FDA Orientering 5 /2011

Abonnement: Sendes gratis til bestyrelsesmedlemmer i antenneanlæg, der er medlem af FDA. Andre interesserede kan tegne abonnement incl. forsendelse: DK-abonnement 2011: kr. 1.110. EU-abonnement 2011: kr. 1.335. Kan tegnes af installatører og rådgivere tilknyttet AFO. De angivne priser er ekskl. moms Kontakt: Tina Boye, FDAs sekretariat. Annoncer og distribution: Kontakt: Tina Boye, FDAs sekretariat. Distribution af nr. 6: Fredag den 9. december 2011. Forsiden: To søstre med stormende succes med søde sager, såkaldte cupcakes, er 28. oktober hovedaktører i den nye tv-kanal TLC. Læs om den på side 20. De nederste billeder er snapshots fra den nye film om nabolandskanaler, som har premiere på FDA Messen 4. november. Det var ønsker om at se nabolandenes tv-kanaler, der skabte de brugerejede danske kabel-tv anlæg. Det er derfor meget langt også vores historie, filmen beskæftiger sig med. Se side 12. Sats, repro og tryk: CENTERTRYK A/S. Postbox 259, 4300 Holbæk E-mail: tokj@centertryk.dk ISSN nr. 0903-2169


FDA udfordret - også af os selv LEDEREN ved Poul Juul, landsformand, FDA simple målinger af decibel og mikrovolt. I dag er teknikkerne mere udfordrende og handler om bits, bytes, multiplex, mega, giga, QAM, EdgeQAM, CMTS, OTT, HbbTV, Smart TV osv. Midt i alt dette tillader vi os fortsat at befinde os som antenneforeninger. Vi ser muligheder. Vi er en forbrugerbevægelse. Vi hylder forbrugerdemokratiet. Mest muligt frit valg. Men også valg i fællesskab.                     

Hver for sig kan vi ikke følge med

Poul Juul.

De udefra kommende udfordringer for antenneforeningerne står i kø: Stop for MPEG-2 og overgang til MPEG-4, nye MUXer, 800 MHz-båndets anvendelse til mobilt bredbånd og med ind- og udstråling i utætte husinstallationer, fortsatte prisstigninger, TV 2 som betalingskanal og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens forslag vedr. markedsforholdene i tv-branchen. Den komplette liste er meget længere. Det er fælles udfordringer for alle antenneforeninger, som vi kan hjælpe hinanden med at finde løsninger på gennem FDA. Men der er også forskel på antenneforeningerne. Nogle har tæt tilknytning til en bestemt leverandør. Andre tilhører gruppen ”frie antenneforeninger”, der selv køber ind på et mere åbent marked. Store antenneforeninger kan selv håndtere meget mere end små antenneforeninger har kræfter til. FDA skal have noget at byde på for alle antenneforeninger, for ellers falder vores fællesskab fra hinanden til skade for alle.

Vi er en forbrugerbevægelse Udgangspunktet for arbejdet i en antenneforening er, at nok er vi amatører, men vi er interesserede, engagerede amatører og lidt tekno-freaks. Vi ser muligheder for, at vores lokalområde kan få en bedre og billigere service vedr. tv, radio og internet, end de kommercielle distributører tilbyder. På det tekniske område var fortiden mere enkel. Frekvenser, teknisk kvalitet og

Vores marked er domineret af to store virksomheder, YouSee og Stofa. De vil hver for sig gerne foran og tjene penge. De er dygtige til begge dele. Og så har de store stabe af dygtige medarbejdere, som gerne vil hjælpe os, men som samtidig fratager os vores selvbestemmelse. Hvad er vores demokrati egentlig værd, hvis vi i foreningerne ikke engang kan beslutte noget så væsentligt som kanaludbud og priser? Vi må stille os det spørgsmål, om vi fortsat kan følge med som antenneforeninger. Både den kommercielle og den tekniske udvikling truer os. Den enkelte antenneforening kan ikke følge med alle steder og mange nøjes derfor med at følge med hos den egen leverandør. Selv om de har gode og spændende nyheder, har de fleste af de nye tiltag til formål at markedsføre leverandørerne og at tjene penge. Den enkelt antenneforening kan ikke følge med på alle relevante områder, hos alle leverandører, deltage i alle relevante nationale og internationale møder, have kontakt til alle relevante politikere og offentlige myndigheder.

Vi er pressede Det skal ikke skjules, at udviklingen af ”Det Nye FDA” siden 2008 har kostet penge, og at FDAs økonomi i øjeblikket er presset. Desværre er vi i den situation, at et flertal af FDAs hovedbestyrelsesmedlemmer i den situation bruger mere tid og flere kræfter på interne, organisatoriske diskussioner, fejlfinding og personfnidder end på at bidrage til løsning af de udfordringer, antenneforeningerne står midt i. Det ligner situationen, FDA var i for tre år siden, og de fleste aktører er de samme.

FDA har mulighed for at gøre meget mere for alle sine medlemsforeninger, end vi hidtil har gjort. De uudnyttede muligheder flokkes om os. Men de bliver ikke taget op, fordi vi ikke er enige, fordi vi ikke har strategisk fokus, og fordi vi ikke har ressourcer nok til at gøre alt det, vi kunne gøre for antenneforeningerne.

Udvikling af FDA Der er brug for at udvikle FDA, FDAs arbejde og FDAs organisation. Arbejdet er allerede i gang: Etablering af ERFA-grupper er et godt bidrag til ændring af FDA. Man samles i de grupper, hvor man har daglig tilknytning til en leverandør eller et interesseområde. Og samles for hele landet. FDA har også brug for mere viden. Ikke viden om fortiden, om hvad vi plejer at gøre, men viden om og indsigt i, hvad fremtiden kan bringe. Og evne til at omsætte denne viden til strategisk udvikling af antenneforeningerne. En forældet struktur, der kun satser på geografiske regioner er et af problemerne. Mangel på fornyelse et andet. Mangel på ressourcer er en tredje udfordring. Alle vil det gode, men vi har ikke ressourcerne til det.                     

Ny struktur for FDA

Derfor må FDA nødvendig have en ny struktur, en ny ledelsesstruktur og mulighed for at bruge ressourcer på de ting, som er væsentlige for antenneforeningerne. I stedet for geografisk opdeling i regioner og meget høj anciennitet, skal vi have en hovedbestyrelse eller et andet ledende organ, der repræsenterer relevante leverandør- og interesseområder, alle størrelser af antenneforeninger, evne til strategisk tænkning, viden og erfaring på relevante fagområder og selvfølgelig stadig geografisk spredning. ”We have met the enemy and he is us” lyder et berømt citat. På godt dansk: Vi er vores egne værste fjender. For vores udsyn og forståelse af fremtiden er overskygget af vores egne erfaringer, fordomme og uvidenhed. Det er en farlig situation. Vi skal holde op med at være vores egne værste fjender. Det skal vi drøfte og beslutte os for på FDAs landsmøde den 6.11.2011.

FDA Orientering 5 /2011

  3


TV 2 BETALING

TV 2 får sin vilje de fleste steder Bliver i grundpakken i de fleste anlæg trods betalingskravet

FRANSK LIVSKUNST PÅ TV5MONDE

Franske delikatesser

Det ny madlavningsprogram med engelske undertekster

ÉPICERIE FINE © Michel Langot, MON ANGE © MK2, TOUS UNIS POUR LˇARCTIQUE © PVP-Films Inc., THALASSA © Rachid Korichi / FTV

ten netop har sendt materiale ud til det traditionelle programvalg. Beslutningen er taget, fordi både bestyrelsen og repræsentantskabet har en klar forventning om, at medlemmerne vil have TV 2 uanset muligheden for at fravælge den. ”Vores klare fornemmelse er, at alle gerne have TV 2 sammen med bl.a. DRTV 2 bevarer en plads i grundpakken i hjem, kanalerne, og jeg forventer ikke, at prisder også fremover får deres tv-kanaler fra stigningen giver anledning til den store et kabel-tv net – og det er jo fleste. debat blandt vores grundpakkekunder,” Med beslutningen i YouSee om at besiger formand Søren Skaarup. vare TV 2 i grundpakken banede markedets Grundpakkens pris hæves med abondominerende udbyder vejen i antennefornementsbetalingen for TV2, moms og afeninger, der egentlig er imod at have betagiften til Copydan Verdens TV, dvs. 14 kr. lingskanaler i grundpakken, men er bundet om måneden i 2012, idet Glenten har en af en aftale om regionspakken fra YouSee. distributøraftale med TV 2 – hvad den i øvrigt også har med Viasat. Bestyrelsen arbejder hårdt på at finde Ind uden om programvalg besparelser for at minimere den prisstigAndre er på vej til samme beslutning. ning på grundpakken, som TV 2 medfører, Glentevejs Antennelaug har besluttet at fremgår det af Glentens hjemmeside. bevare TV 2 i grundpakken, selv om GlenDK_180x130_epicerie_Sestava 1 9/29/11 10:30 AM Stránka 1

På YouSees fire kundemøder i september sagde direktør Niels Breining, at det afgørende for YouSee er, at grundpakken rummer mere, end man kan få med egen antenne uden abonnement hos en distributør. Dermed mener han Boxer TV, som har svaret igen med et introduktionstilbud på TV 2 alene til 199 kr. det første år. Det er under halvdelen af Boxers normale pris for TV 2 alene. Dertil kommer udgiften til en MPEG-4 box eller et tilsvarende indstikskort pr. tv-apparat, man vil kunne se TV 2 på. Men også YouSee sælger TV 2 til underpris - hvis man nøjes med grundpakken. I øvrigt er der en form for ”rabat” på TV 2 det første år. I 2013 stiger en gros-prisen med 24 kr. plus moms og udbydernes fortjeneste. Så prisspiralen er indbygget i den betalingsordning, politikerne har fastsat for den statsejede TV 2.

Glæd jer til et gensyn med de bedste fransksprogede film. Udsendes med engelske undertekster: Søndag og torsdag kl. 21.00

Dokumentarfilm i højmkvalitet, tekstet på engelsk: Sendes mandag til fredag kl. 12.30

“Épicerie fine”: Franske delikatessers programvært er den franske stjernekok Guy Martin: Programmet sendes hver søndag kl. 13.00. Besøg vores stand på FDA-messen og deltag i vores konkurrence om en rejse for to personer til Paris fra København eller Billund. www.tv5monde.com Rejser rundt i verden med programmet ”Thalassa”, med engelske undertekster: Kig med lørdag kl. 18.30

4  FDA Orientering 5 /2011


TV 2 BETALING

Modtræk fra de andre populære tv-kanaler

bestående kunder: pr. måned pr. husstand og eksklusiv moms og afgifter: Pakke 1+2 TV3 25,30 kr. TV3+ 21,99 - TV3 Puls 7,52 -

Priserne hos SBS og Viasat afhænger af placeringen i pakkerne TV 2 koncernens store konkurrenter, SBS TV og Viasat, affinder sig – som forventet – ikke med betalingskravet fra TV 2. Reaktionen begge steder er differentierede priser på deres vigtigste tv-kanaler. Priserne forhøjes i takt med, at kanalerne flyttes op i en pakke, der aftages af færre husstande. Den højere pris skal kompensere for tabet af betalende tilslutninger. De to programselskaber holder ikke igen på prisstigningerne som følge af kravet om betaling for TV 2. Men de ”belønner” de anlæg, der beholder deres kanaler i den samme pakke som i år, med mere beskedne stigninger.

20-30 % prisforhøjelse Priserne for Kanal 4 og Kanal 5 stiger med lidt under 3,5 % ved placering i grundpakken eller pakke 1. Derimod stiger priserne

godt 20 % ved placering i en pakke 3 og 30 % ved placering i en pakke 4. Listepriserne for de fire tv-kanaler fra SBS TV fra 1. januar er pr. måned pr. husstand og eksklusiv moms og afgifter: Kanal 4 Kanal 5 6’eren

Pakke 1+2 10,75 kr. 16,50 - 10,95 -

Pakke 3 12,50 kr. 19,15 - 11,95 -

Pakke 4 13,50 kr. 20,75 – 12,95 –

Nye kunder betaler mere Viasats listeprisliste pr. 1. september skelner mellem nye kunder og eksisterende kunder. De sidstnævnte slipper med priser, der er væsentligt lavere end det, som nye kunder skal betale. Men i begge tilfælde er der tale om markante prisforhøjelser. I det følgende angives listepriserne for

Pakke 3 31,33 kr. 27,23 - 9,40 -

Pakke 4 37,59 kr. 32,68 11,28 -

Listepriser for nye kunder er: TV3 34,54 kr. 38,97 kr. 46,76 kr. TV3+ 29,22 - 32,96 - 39,55 TV3 Puls 7,52 - 9,40 - 11,28 –

Konkurrenters reaktion De ens beslutninger hos konkurrenterne SBS og Viasat om forskellige priser efter placeringen af deres tv-kanaler begrundes af informationschef Jesper Jürgensen fra SBS TV: ”Politikerne har besluttet, at TV 2 skal have mulighed for brugerbetaling fra 2012. Det er en beslutning, vi har været modstandere af, da vi ikke mener, at TV 2 har brug for pengene. Vi ønsker ikke, at vi skal bøde for den beslutning. Derfor har vi valgt at indføre en differentieret pris på vores kanaler, hvis de bliver flyttet op i anden pakke med færre brugere.”

mød comx på fda messen og få de bedste oplevelser ind i din forening ComX leverer kvalitets tripleplay løsninger til bolig- og antenneforeninger. Over 300 foreninger benytter allerede ComX som leverandør af Tv-, Internet- og Telefoniløsninger til lave priser på både fiber og coax. Vi lægger stor vægt på tæt dialog med foreningen, og leverer topkvalitet indenfor rådgivning, installation, drift og service. Kom forbi vores stand på FDA-messen og kom tæt på de bedste oplevelser - både nu og i fremtiden. Med ComX får du billet til første række.

N 2011

FDA MESSE

EN I ÅR

MØD OS IG

pændende ... og vind s

præmier

www.comx.dk - ring 70 22 22 28

FDA Orientering 5 /2011

  5


FDA

Kassereren lettes for graveforespørgsler Antennelaugs i dialog med it-firma om automatiske besvarelser til LER-systemet rede dem. På den måde kom vi i gang med at opbygge en profil for tre modeller på at lægge digitaliseringen ”op i skyen”. Vi valgte at lægge vores ledningsregistrering på deres server. De skulle garantere backup, og vi skulle have en enkel måde, hvormed vi kan lægge vore ledningsdata ind i digital form,” fortæller han og uddyber:

Det begyndte med mange skader Behovet for en enklere løsning tog sin begyndelse, da SEAS-NVE for halvandet år siden begyndte at lægge fiberoptiske kabler i en stor del af byen i forbindelse med, at luftledningerne blev erstattet af jordkabler. ”I starten gravede de stort set alle andre kabler over. Vi fandt ud af, at deres folk ikke havde detaljerede tegninger over ledningsnettene i vejene. De havde kun rekvireret kort, der viste områder, hvor der kunne være antennekabler. De havde ikke kort, hvorpå kablerne var placeret. Det fik vi rettet op på, og derefter var der ingen nævneværdige problemer med graveskader,” siger han og fortsætter:

Et problem at få det sidste med

Vemmelev Antennelaugs kasserer Olav Christensen. Vemmelev Antennelaug har i forbindelse med digitalisering af den sidste del af kabelnettet gjort betjeningen af forespørgsler via LER-systemet fuldautomatisk. Det har sikret graveentreprenører omgående svar på forespørgsler om, hvor laugets kabler ligger, og det har frigjort laugets bestyrelse, primært kassereren, for tidkrævende besvarelser. Populært sagt er det sket ved at lægge den elektroniske ledningsregistrering ”op i skyen”, som man siger. I praksis ligger den elektroniske registrering af kabelnettet på en server hos firmaet breakoutimage A/S, som også har ansvaret for den nødvendige backup.

6  FDA Orientering 5 /2011

Den nye tjeneste er udviklet i et nært samarbejde mellem antennelauget og firmaet.

Samarbejde om løsningen Det kom i gang, fordi laugets kasserer Olav Christensen med baggrund i egen edb-virksomhed sagde til sig selv, at de mange forespørgsler i LER-systemet måtte kunne automatiseres. ”Vi har Canal Digital som serviceudbyder, og jeg ville have de sidste streger digitaliseret, men det var svært. Jeg fandt ud af, at Breakoutimage markedsførte deres produkt, og dermed kom vi i dialog. Jeg så nogle muligheder, som jeg forkla-

”Vores problem med at komme videre var, at vi ikke kunne få de sidste tilføjelser og ændringer i digitaliseret form fra Canal Digital, der både leverede programmer og stod for ændringerne i kabelnettet. Det var derfor tidkrævende at give tilfredsstillende svar på forespørgsler om placeringen af vore kabler. Derfor gik vi i dialog med firmaer om en mere praktisk ordning. Den mener vi at have fundet i samarbejdet med firmaet Breakoutimage, hvis løsning ventes implementeret inden udgangen af oktober. Vi har 5-10 forespørgsler om måneden om placeringen af vore kabler. Vi forventer en kraftig reduktion, når entreprenørers forespørgsler via internettet automatisk besvares med det samme. Det bliver en stor lettelse både for os og dem, der skal grave. Prisen er afhængig af antal tilslutninger, og vi starter med en manuel LER besvarelse,


FDA

Grafisk præsentation af en del af et kabeltv net.

som årligt vil koste os omkring 5 kr. pr. tilsluttet husstand, men har man flere end tre LER-henvendelser er det en ikke uvæsentlig arbejdslettelse for den, der tager sig af disse henvendelser. Dermed bliver det også lidt lettere at få nye ind i bestyrelsen”, siger Olav Christensen.

Kan også hjælpe medlemmer Breakoutimage leverer produktet AUTOLER, som automatisk kan hente og besvare graveforespørgsler fra LER. Udover automatisk besvarelse af forespørgsler til LER fungerer det som en webbaseret ledningsregistrering. Man kan valg-

frit anskaffe begge dele eller kun en af dem. ”Med i systemet er en mulighed for, at vore medlemmer kan bruge den åbne del til selv at se, hvad der ligger i deres vej. Det er praktisk for os, fordi vi fra gammel tid stadig har ledninger liggende i bagskel. De er mere udsatte for graveskader, så det kan være praktisk for disse medlemmer at kunne se placeringen. Den er de formentlig ikke opmærksomme på, fordi man altid taler om kabler ud til vejen,” siger kassereren.

Automatisk svar – eller manuel Sådan fungerer den automatiske håndtering af graveforespørgsler: AUTO-LER henter automatisk indkomne graveforespørgsler med passende interval i LER. Forespørgslerne gemmes i AUTO-LER, som således holder en detaljeret log over indkomne forespørgsler. Disse sammenholdes af AUTO-LER med ledningsejerens net, og det afgøres på baggrund heraf hvilket svar, som skal sendes tilbage til den spørgeren: Vi har intet net i det forespurgte område.

Eller Vi fremsender hermed kortmateriale over vores infrastruktur i det forespurgte område. Man har mulighed for at udpege visse områder til “manuel besvarelse”. I så fald får ledningsejeren forsat graveforespørgsler ind i AUTO-LER, og skal blot manuelt vedhæfte nødvendige dokumenter (f.eks. CAD fil eller PDF plot) og trykke “send”. Den detaljerede log over forespørgsler giver et komplet overblik over såvel udestående som historiske forespørgsler, således at AUTO-LER fungerer som et sagsbehandlingssystem for håndtering af graveforespørgsler.

Medlemmerne holder ved Vemmelev Antennelaug har over 800 medlemmer, og de har holdt fast ved foreningen, selv om der kommet alternativet fra SEAS-NVE oven i andre muligheder. ”Medlemstallet er kun faldet med en snes. Desuden har nogle valgt at få deres internet forbindelse via fibernettet, men fortsat at få fjernsyn fra os,” siger Olav Christensen.

Overvejer foreningen: •

Ny serviceaftale?

Gennemgang, ombygning og renovering af anlæg?

Digital infokanal?

Modernisering af husinstallationer?

Drift af foreningens eget internet?

Hos Dansk Antenneservice står vi klar til at rådgive netop din forening omkring forskellige ydelser.

Mød os på FDA-messen

Du finder os i mu ltihuset på 1. sal, stand M29. Kig forbi til en snak, hvor vi sammen kan kig ge på jeres forenings behov og udfordringer.

Vi er et uafhængigt firma med kompetente medarbejdere, som yder et højt serviceniveau, og hvor nøgleordene er kvalitet, fleksibilitet og konkurrencedygtige priser. Hvis du vil høre mere, er du meget velkommen til at kontakte os på

tlf. 4659 4727 Hovedkontor: Dansk Antenneservice ApS, Baldersbuen 29F, 2640 Hedehusene Jylland: Dansk Antenneservice ApS, Samsøvej 29, 8382 Hinnerup

DKA_annonce_FDA_3.indd 2

– din fortrukne servicepartner 07/10/11 11:26:26

FDA Orientering 5 /2011

  7


FDA

Sommerhus-nej til betalings-kanaler Men de, der ønsker TV 2 næste år, får adgang til Boxer siden ikke været i tvivl om, at dens medlemmer skal have, hvad foreningen kan hente gratis ned fra luften. Det er 9 ukrypterede danske og 15 tyske tv-kanaler foruden 3 radiokanaler. Tysk fjernsyn er der jo tradition for at se i Sønderjylland, og det er der også forventning om at kunne se hos tyske familier, som er flittige lejere af sommerhuse. Flovt-Raade Antenneforening forsyner udelukkende 37 sommerhuse. Betalings-kanaler har man ikke beskæftiget sig med. Det giver for meget besvær med administration i så lille en forening.

TV 2 via Boxer Karsten Kjærsgaard. Hvad stiller de mindste antenneforeninger op med de stadig stigende programafgifter? Den lille Flovt-Raade Antenneforening syd for Haderslev Fjords udmunding i Lillebælt har fra stiftelsen for en halv snes år

Med betalingskravet fra TV 2 til januar har situationen ændret sig. ”TV 2 er så meget set, at det er urealistisk at forestille sig, at medlemmerne vil affinde sig med ikke at kunne se den. På den anden side ved vi jo, at prisen på TV 2 stiger allerede efter et år, og med prisstigninger på betalingskanalerne i øvrigt er

FÅ P

L AD

Spændende workshop på FDA Messen!

SER

Teknologien er i udvikling, også på bredbåndsmarkedet! Kapacitet, mobilitet, brugeres behov for båndbredde, priser, nye tjenester på bredbånd samt mulighed for selvforsyning er bare nogle af de emner, der er til stor debat i øjeblikket. Derfor giver vi Jer nu en unik mulighed for at deltage i én af 4 workshops med temaet ”Fremtidens bredbåndsmarked”. Her får i mulighed for at debattere, videregive erfaringer og udveksle ideer med andre foreninger, og ikke mindst påvirke bredbåndsmarkedets retning. Tilmeld Jeres forening via hjemmesiden www.danskkabeltv.dk/fda11, hvor I også kan læse mere om projektet. Se mere

www.danskkabeltv.dk/fda11

8  FDA Orientering 5 /2011

vi ikke meget for selv at etablere TV 2 mod betaling i vores antenneanlæg. Vi har noteret os, at Boxer TV markedsfører TV 2 både som enkeltkanal og i pakker sammen med andre tv-kanaler. Vi lægger derfor Boxers signal ind i vores net. Så kan de enkelte sommerhusejere selv tegne det ekstra abonnement, de ønsker,” siger formand Karsten Kjærsgaard,

Forbud mod egne antenner Det var et kommunalt krav, at der indgik et antenneanlæg, da det nye sommerhusområde blev etableret med 40 parceller, hvoraf tre endnu ikke er bebygget. Kommunen forlangte et antenneanlæg for at undgå mange paraboler eller høje antennemaster i den nye bebyggelse. ”Vi dannede antenneforeningen, fordi vi ikke rigtig kunne blive enig med den, der udstykkede området og vi meldte vi os ind i FDA for at få de praktiske råd, vi havde brug for. Den mulighed bruger vi stadig engang imellem. Da vi allerede dengang vidste, at der ville ske meget på området, startede vi med et kontingent på 800 kr. pr. hus. Det var meget mere end nødvendigt til en parabol og de gratiskanaler, vi kunne finde. Men det er vi glade for i dag, for det gav os en egenkapital, som vi nød godt af, da vi sidste år måtte igennem en teknisk fornyelse i forbindelse med digitaliseringen. Vi havde et tilbud på 130.000 kr., og havde opsparet 100.000 kr. Seelex kom ned på næsten det halve, og det fungerer perfekt. Derfor har vi stadig en egenkapital på ca. 30.000 kr.”

Kun digitalt ”Tidligere sendte vi analogt, men i dag udelukkende digitalt. Medlemmerne kan så eventuelt anskaffe sig en boks, der kan omsætte til deres analoge apparater. I forbindelse med digitaliseringen konstaterede vi i øvrigt mange problemer i husene. De skyldtes næsten alle for dårlige kabler, dåser og samlinger i husene,” fortæller formanden, som har et medlemsønske, man nu ser på: ”Flere efterlyser internet på vores kabeltv, og vi prøver at finde en løsning til forelæggelse på næste generalforsamling. Vi kan sagtens have det i kablerne, men problemet er nok mest, at det skal være trådløst til os fra leverandøren.


Man taler bare bedre over en kop kaffe! Derfor har vi valgt at brygge verdensklasse mokka på FDA-messen til november. Vi har altid været gode til at lytte. Og det gør man sjovt nok også bare bedre over en kop kaffe. Så kom og mød os på messen – i år finder du os i Multihuset.

FDA Orientering 5 /2011

  9


FDA

LER udvider pligten til at spørge til alle arealer Det er ikke kun vejarealer, der er omfattet af pligten til at spørge Af fuldmægtig Henrik Suadicani, Erhvervs- og Byggestyrelsen 2-3 % af det danske areal, til at omfatte alle arealer på land og til søs – uanset deres anvendelse. For ledningsejere (både de små ledningsejere og de landsdækkende forsyningsselskaber) er det vigtigt, at alle interesseområder (forsyningsområder), som er indtegnet i LER, nu også omfatter ledningsnettet i arealer udenfor veje. For antenneforeninger, som er omfattet af loven, ved vi, at der kan være problemer med ledninger udenfor veje. Det kan for eksempel være ledninger i gårdarealer i forbindelse med etageejendomme.

Få, men store skader For graveaktører (entreprenører, anlægs-

gartnere og kloakmestre) er den vigtigste ændring, at pligten til at forespørge i LER forud for ethvert gravearbejde nu gælder for gravearbejde i alle arealer i hele Danmark. De fleste forsyningsledninger er i vejarealer. I arealer udenfor veje har vi vurderet, at der ligger under 25 % af det samlede ledningsnet. Men karakteristisk for disse ledninger er, at de enten er større forsynings- og distributionsledninger eller er stikledninger, som kun forsyner enkeltejendomme. I forbindelse med lovarbejdet fik vi at vide, at der sker graveskader på disse store ledninger. Det var godt nok ikke det store antal skader, men til gengæld var de meget

I forarbejdet til loven om ledningsregistrering fra 2004 kan vi i arkiverne se, at der har været arbejdet på, at LER skulle gælde for alle arealer. Men lige før loven bliver forelagt i Folketinget, begrænsede man lovens virkeområde, så der kun skulle forespørges, når der skulle graves i offentlige veje og private fællesveje. Lige siden loven blev forelagt i 2004, har både ledningsejere og graveaktører udtrykt undren over, at LER kun skulle virke for vejarealer. Da lejlighed bød sig i 2009 til at revidere LER-loven, tog Erhvervs- og Byggestyrelsen emnet op igen og undersøgte hvilke problemer der ville være, hvis forespørgselspligten blev udvidet til at dække alle arealer, uanset veje eller ej. Resultatet viste, at der er store besparelser at hente ved færre graveskader og derved øget forsyningssikkerhed. Disse erfaringer er grundlaget for lovændringerne i den nye LER-lov, som blev vedtaget i Folketinget i december 2009 og som trådte i kraft 1. september 2010. I det følgende præsenterer vi de nye regler og de undtagelser, som viste sig nødvendige for at kunne udvide loven.

Pligten udvidet til alle arealer Udvidelsen af lovens virkeområde medfører, at vi går fra at omfatte veje, som udgør

10  FDA Orientering 5 /2011

Kabler uden for vejene er kommet med i LER-registreringen.


FDA bekostelige. Der var altså gode argumenter for at medtage disse områder, for at undgå skader og for at sikre en større forsyningssikkerhed til gavn for borgere og samfund.

Om at grave kartofler Udvidelsen til alle arealer medfører et behov for at undtage visse typer gravearbejde for forespørgselspligt. Den mest diskuterede er undtagelsen for at forespørge i forbindelse med overfladiske gravearbejder. Populært kan man sige, at det ville være absurd, hvis der skulle spørges i LER hver gang der skulle graves kartofler, anlægges en terrasse eller foretages almindeligt markarbejde. Vi har derfor valgt at lægge grænsen ved 40 cm. Denne dybde er valgt, fordi almindeligt markarbejde jævnligt foretages ned til en dybde på 40 cm. Specielt antenneforeninger skal være opmærksomme på disse regler. Der er ikke tradition for at denne type ledninger lægges dybt, og de er derfor mere udsatte for graveskader.

Enkelte ledningsejere udleverer ikke ledningsoplysninger efter henvendelse fra LER, men henviser i stedet til hjemmesider, hvor graveaktører selv kan hente oplysningerne.

Pligt til at udlevere oplysninger Loven siger, at der skal ske en faktisk udlevering af ledningsoplysninger. Det er derfor ikke lovligt alene at henvise til en hjemmeside. Der skal ske en faktisk udlevering af de rekvirerede oplysninger, enten i form af fremsendelse af ledningskort eller ved at de rekvirerede kort bliver gjort tilgængelige på en digital tjeneste.

Kvaliteten af ledningskort Der er gennem årene kommet mange klager over, at de udleverede ledningskort har en kvalitet, så de er uegnede til at grave efter. Med den nye lov gælder, at de fremsendte ledningskort skal have en form og

et indhold, der gør, at de umiddelbart kan anvendes ved et gravearbejde.

Få det hele med LERs dækningsareal blev i 2010 udvidet med knap 98 %. Man skulle tro, at det også vil øge aktiviteten i LER med samme andel, men det er ikke helt tilfældet. Vi kan se en fremgang i brugen af LER, men vi ved også, at mange allerede i et stykke tid har anvendt LER, uanset hvor de skulle grave. Alle graveaktører skal altså nu huske, at de skal spørge i LER hver gang, de skal grave - uanset om det er i veje eller om det er i private arealer. Det er også vigtigt at huske på, at stikledninger på private arealer ikke altid er kendte og derfor ikke oplyses i forbindelse med forespørgsel i LER. Man skal derfor altid være opmærksom på, at der kan findes stikledninger, som hverken ledningsejer eller lodsejer kender placeringen af.

Om at grave på egne arealer Der er også indført en undtagelse for forespørgselspligten for dem, der skal grave erhvervsmæssigt på arealer, som de selv ejer. Det undtager landmænd og skovejere, så længe de selv graver og har kendskab til ledningers placering. Får de derimod en entreprenør eller en maskinstation til at grave for sig eller foretage jordbearbejdning af enhver art, gælder forespørgselspligten fortsat, når der arbejdes dybere end 40 cm. Ved grusgravning og på kirkegårde gælder der særlige undtagelser for forespørgselspligten. Stikledninger vil altid være et stort problem. De er kun i ringe grad dokumenteret og værst er det for ledninger på private arealer. LER-loven skærper ikke kravene til registrering, men tydeliggør at registreringspligten i LER for stikledninger ejet af forsyningsselskabet også er medtaget uanset om de ligger i veje eller på private arealer. Der er ikke tale om at ledningsejere skal til at finde og registrere alle de stikledninger, som de ejer. De skal alene oplyse om de stikledninger, som de har kendskab til og ellers fremad huske at registrere stikledningerne, når de etableres, eller når de får kendskab til deres placering. Derimod kan det ikke lade sig gøre at få registreret ældre, privatejede stikledninger. De vil fortsat være et problem, som der desværre ikke findes en løsning på.

Specielt om antenneledninger Mange antenneforeninger mangler i LER Mange antenneforeninger har ikke indberettet i LER. Loven er formuleret noget kringlet og en del antenneforeninger er slet ikke omfattet af loven. Loven siger, at et privat, brugerdrevet telenet kun er omfattet af pligten til at registrere sig i LER, når nettets ejer har en årlig indkomst fra personer, som ikke er medejere, der overstiger 50.000 kr. om året. Det betyder, at antenneforeninger, som kun har indtægter fra foreningens medlemmer, ikke er omfattet af lovens pligt til registrering. Men det er vores erfaringer, at der blandt graveaktører er en stadigt stigende forventning om, at ejere af antenneledninger også er registreret i LER. Så det anbefales, at også foreninger, som reelt ikke har pligt hertil, registrerer sig i LER. Det er gratis at registrere sig, og det medvirker til færre skader på ledningerne. Det er vigtigt, at man har gode og nøjagtige kort over ledningernes placering og især også om dybderne. Man skal også have en mailadresse, som læses hyppigt, så man kan besvare henvendelser og indenfor 5 arbejdsdage kan fremsende de relevante ledningsoplysninger.

Gældende lov og bekendtgørelse: Den gældende lov og tilhørende bekendtgørelse kan findes i Retsinformation.dk: • Lovbekendtgørelse nr 578 af 6. juni 2011 om registrering af ledningsejere • Bekendtgørelse nr 278 af 31. marts 2011 om registrering af ledningsejere. Kontakt EBST hvis der er spørgsmål om tolkning af LER-loven på mail ler@ebst.dk eller ring på 35 46 60 00. Er der spørgsmål til at komme i gang med LER, så kan du henvende dig til LERs sekretariat på ler@ler.dk eller ringe 43 48 47 46 (kl. 8– 13).

FDA Orientering 5 /2011

  11


FDA

Den direkte vej til at lære naboerne at kende Dokumentarfilmen om Nabolands-TV får premiere på FDA Messen Af Mogens Lorentsen, redaktør, FDA Orientering Nabolands-TV finder sted, lige før også TV 2 bliver en rent kommerciel betalingskanal. Den rigdom af oplevelser og underholdning, der findes i de fem nabolandskanaler med danske tekster, koster ganske vist også noget. Men i forhold til markedets egentlige betalingskanaler er det stort set ingenting: Omkring 40 øre pr. kanal pr. måned. Det er da til at bære, siger Niels Breining.  

Hør mere på Verdens TV’s stand

Margrethe Vestager om styrken i at kende naboerne.

”Det gør et land stærkere, at det har naboer”. Sagt af Margrethe Vestager som en understregning af vores behov for at kende nabolandene som andet og mere end feriemål. Udsagnet hørte jeg ved et smugkig på den knap færdige dokumentarfilm om nabolandskanalerne, som Verdens TV præsenterer på FDA Messen i næste måned. Margrethe Vestager er kun en af flere centralt placerede politikere, der er glade for den direkte information, de får ved selv ind imellem at se tv fra nabolandene i stedet for de redigerede uddrag i danske tv-kanaler.

Vores historie Det er i vidt omfang også antenneforeningernes historie, filmen fortæller. Det begyndte jo med, at befolkningen mod formynderiske politikeres vilje forlangte og fik adgang til alternativer til det officielle Danmarks Radio. Det fik vi efter lang kamp – uden at det førte til undergang for DR, som institutionen hedder i dag. Men det er ganske over-

12  FDA Orientering 5 /2011

raskende, at vi samtidig med det fortsat voksende antal udenlandske tv-kanaler, vi har adgang til fra satellitter, og et stort antal kommercielle danskbaserede kanaler – nu har ikke færre end 22 tv-kanaler, der ejes af den danske stat!

Pippi Langstrømpe og fodbold Filmens skaber Mads Kamp Thulstrup har talt med mennesker, som ved meget om nabolandene. Han har også fundet spændende optagelser i tv-arkiverne. Ikke langtrukne historiske, men korte levende billeder fra nutiden og lige før den. Billeder vi kan huske, fordi de siger os rigtigt meget om vor tid. Han illustrerer også Margrethe Vestagers ord om, at svenskere umiddelbart kan virke formelle, korrekte, men Pippi Langstrømpe er med til at vise en anden og mere umiddelbar side. Instruktørens interesse for fodbold skinner igennem i en morsom (norsk) replik om, at det er det omstændelige danske fodboldspil, der vinder over det effektive norske fodboldspil! Det er ikke tilfældigt, at premieren på

I filmen, som et erfarent hold fra SF-Film har produceret, fortæller kendte branchefolk, politikere og kulturpersonligheder om deres mange oplevelser med de svenske, tyske og norske tv-kanaler gennem tiderne. Det bliver til nostalgiske tilbageblik med nogle af de store nationale begivenheder, som vi har fulgt med i gennem tiden. Men det bliver også til gode, korte bemærkninger om, hvorfor nabolandskanalerne stadig er spændende og relevante for os danskere. På Verdens TV’s stand vil man kunne se, hvornår filmen vises og høre mere om, hvordan man kan vinde nogle af de flotte præmier, som udloves i forbindelse med visningerne.

Citat Vores måske vigtigste ambition med DR Mama er at spejle de unges liv på en måde, som giver plads til reel refleksion ved at gå bag overfladen og vise nuancerne. Der er en tendens til, at der i meget høj grad bliver udvalgt bestemte typer af smukke, udadvendte og polerede unge til at optræde i medierne, og vi ser sjældent nuancerne. Maria Rørbye Rønn, generaldirektør for Danmarks Radio. Unge mennesker foretrækker deres digitale udstyr, og jeg tror, at fjernsynet i stuehjørnet nærmer sig udryddelse. Luke Johnson, tidl. formand for Channel 4 i UK.


exe_AP_FR24_Version_UK_87x260_V6

DEBAT

Dialog fremmer unødig opgravning af fortove Kommentar af chefkonsulent Christian Berg, Dansk Energi FDA Orientering bragte i september 2011 en artikel under overskriften: Ulovlig markedsføring af fibernet-tilslutning. Artiklen har fokus på den fremgangsmåde, som en række energiselskaber anvender for at sikre en optimal nedlægning af fibernet i vejkanten. Fremgangsmåden bygger på, at repræsentanter for energiselskaberne – såkaldte forundersøgere – opsøger husstande for at skitsere den bedste placering af fiberforgreninger i fortovet til brug for evt. fremtidig etablering af tilslutningskabel Men forundersøgelsen er ikke markedsføring, som det fejlagtigt sluttes i FDA Orientering september 2011. Formålet med forundersøgelsen er at undgå unødigt gravearbejde i fortov og vejareal, hvis husstande senere ønsker tilslutning til fibernet. Altså et værdispildshensyn. Reduceret gravning i fortov og vejareal medfører markant færre gener for beboerne. Tidligere har det ikke været usædvanligt, at fortovet på en almindelig villavej med 20 huse, har været gravet op 6-7 gange inden for få måneder. Kommunerne har været meget utilfredse med de mange opgravninger, ligesom energiselskaberne har fået en del klager fra borgere, der ikke kunne forstå, at man blev ved med at grave hele tiden. Samtidigt er leveringstiden for en fibertilslutning blevet længere, da der skulle søges gravetilladelse hos kommunen for hver ny kunde. Altså en masse administration og bøvl for kommunerne. Fibernetselskaberne imødekommer nu netop disse hensyn. Med en optimal placering af fiberforgreninger i fortovet kan gravearbejdet i mange tilfælde afgrænses til én fortovsflise. Men indgravning af fibernet fra skel til hus slipper man dog ikke for!

INTERNATIONAL NEWS

24/7

Available free-to-air in Denmark in English, French and Arabic

➡ Svar: Argumentet om at undgå unødige opgravninger holder ikke. Det er langt fra sikkert, at en ny ejer 6-12 år senere vil have sin tilslutning ind samme sted, som antenneforeningens stikledning i sin tid blev ført. Værdispild undgår man ved at koordinere gravearbejdet med andre ledningsejere. Det har antenneforeningerne evnet i over 30 år! red.

Meet us at FDA on booth n° CD4

Contact us for channel distribution: Kenneth Wenzel - +45 20 20 11 22 - kw@umedia.dk

FDA Orientering 5 /2011

  13


TV

Kun must carry-kanaler skal sendes digitalt Styrelse erkender, at den gik for vidt ved at kræve, at alle tv-kanaler sendes digital Styrelsen for Bibliotek og Medier har erkendt, at den gik for vidt i fortolkningen af reglerne for fællesantenneanlæg i afgørelsen af en klage. Det skete i behandlingen af en klage over, at Regstrup Antenneforening på Sjælland sendte nogle af sine tv-kanaler analogt uden samtidig at sende dem digitalt. Klageren fik ret, og antenneforeningen blev som omtalt i FDA Orientering nr. 2 i år pålagt at sende alle sine tv-kanaler som minimum i digital form.

Fik medhold Afgørelsen var i modstrid med al hidtidig forståelse af, at pligten til at sende digitalt kun gælder for tv-kanaler, antenneanlæg har pligt (must carry) til at sende. Regstrup Antenneforening bad derfor FDA om at bistå med en klage over styrelsens afgørelse – og det hjalp. I sit svar til klageren skriver styrelsen – efter at have konsulteret Kulturministeriet - at pligten til at sende digitalt kun gælder for must carry kanalerne. Svaret er sendt i kopi til FDA og dermed til antenneforeningen. I svaret til klageren står: Regstrup Antenneforening opfylder bekendtgørelsens krav om digital fordeling

af ”must carry”-programmer i fællesantenneanlæg, idet der ikke består en pligt til at fordele øvrige programmer digitalt. Pligten til at sende must carry-kanalerne digitalt opfylder Regstrup Antenneforening ved at videresender dem som DVB-T fra det terrestriske sendenet. Samlet sender Regstrup 31 tv-kanaler og 5 radiokanaler.

TV3 prisen er OK Klageren fulgte sin første henvendelse op med et spørgsmål om, hvorvidt antenneforeningen overholder reglerne for, hvad betalingskanaler i en programpakke må koste. Også her får antenneforeningen et venligt skulderklap fra styrelsen, idet den skriver: ”På baggrund af de af dig oplyste 30,75 kroner per kanal betragtes disse to kanaler ikke som ”high pay”-programmer. Det er dermed ikke i strid med reglerne, at disse indgår i den af dig omtalte programpakke, selvom det er den eneste pakke, du kan vælge.” Styrelsen anfører, at 31 kr. (efter afrunding) er den maksimale pris for en betalingskanal i en programpakke. Klagen gælder priserne på TV3 og TV3+,

som begge koster 29,85 kr. pr. måned. Prisen er reelt lidt højere, idet udlejeren lægger 3 % på i administrationsgebyr på antenneregningen.

Tilslutningspligt består Endelig har klageren stillet spørgsmål om tilslutningspligt. Her er svaret: ”I nye lokalplaner er det ikke længere muligt for kommunalbestyrelserne at pålægge tilslutningspligt til lokale fællesanlæg mv. til modtagelse og distribution af tv- og radiosignaler, og hermed vil der heller ikke i lokalplaner kunne pålægges medlemskab af en antenne- eller grundejerforening, for så vidt angår beslutninger i forhold til disse fællesantenneanlæg mv. Ikke-lovbestemte frivillige aftaler om etablering og drift af fællesantenneanlæg mv., herunder om aftalemæssigt medlemskab af tilhørende foreningsdannelse, vil ikke være omfattet af bestemmelsen. Den nye regel medfører heller ikke ændringer i allerede trufne bestemmelser i vedtagne og gældende lokalplaner om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg til modtagelse og distribution af tv- og radiosignaler, herunder heller ikke de eventuelle bestemmelser om tilhørende pligtmæssigt foreningsmedlemskab mv.”

Glenten har sat dato for det analoge stop Glentevejs Antennelaugs bestyrelse har skåret igennem og besluttet, at de analoge tv-kanaler i foreningens net ophører 1. april 2013. Beslutningen meldes ud nu af hensyn til medlemmerne, som stadig har analoge tv-apparater i brug. De vil ganske vist også kunne bruge apparaterne efter lukningen af analogt tv, men så skal de have en boks til omsætning af de digitale tv-kanaler. ”Vi har solgt omkring 8.000 bokse, så de

14  FDA Orientering 5 /2011

er allerede udbredte blandt medlemmerne, og om halvandet år vil der være væsentligt færre analoge apparater i brug. Men der vil stadig være mange. Man kan så glæde sig over, at bokse til omsætning af de digitale tv-signaler til den tid vil være ganske billige,” siger formanden, Søren Skaarup. Han føjer til, at lukningen af analogt tv bliver nødvendig som følge af den fortsatte vækst på andre områder: ”Vores kabel-tv net er allerede fyldt så

meget op, at vi ikke har plads til StartForfra funktionerne. Nu er det så heldigt, at det ikke er en tjeneste, der efterlyses hos os, men dels kan det jo ændre sig, dels er der så meget andet pladskrævende på vej. Der er f.eks. en fortsat kraftig vækst i behovet for højere hastigheder i internet-trafikken. Vi skal have plads til mere a la carte-tv, end vi har i dag – samtidig med et voksende antal hd-tv kanaler.”


Odense den 1. september 2011. KÆRE ANTENNEFORENING. TV 2 er Danmarks Største Fælless kab. Vi samler danskerne om nyhede r, sport, underholdning, dansk fiktion og dag sordensættende fakta. TV 2 er som den mest sete tv-kanal herhjemme et fælles mød ested, hvad enten tv’et er stillet ind på ”Vild med dans”, Tour de France, royale føds ler og barnedåb, ”Station 2” eller EM i herr ehåndbold, som TV 2 sender i januar. I dag er TV 2 den eneste gratis tv-k anal herhjemme, og hovedkanalens økonomi baseres udelukkende på konjunkturfølsomm e reklameindtægter. Abonnementsbe talingen, som indføres fra 1. januar 2012, skal stabilisere TV 2s økonomi og give et mere sikkert fundament under kanalen. Abonnementsbetalingen sikrer, at TV 2 fortsat kan levere vedkommende public serv ice og programmer i høj kvalitet og samtidig investere langsigtet i programmer , rettigheder og teknologi. Bl.a. kan dan sk fiktion, underholdning, store sportsbegivenh eder og film på TV 2 efter årsskift et ses i highdefinition (HD) uden ekstra betaling . Afregningsprisen på 10 kr. om mån eden er attraktiv i forhold til kanalen s position og programkvaliteten. En gennemsnit sdansker brugte i 2010 28 procen t af sin tid foran skærmen på at se TV 2s hov edkanal, og vi ved, at grundpakkekunderne i antenneforeningerne er meget trof aste TV 2-seere. Analyser viser, at de bruger omkring halvdelen af deres tv-tid på TV 2, og vi håber naturligvis, at disse seere også fremover har mulighed for at se TV 2 i grundpakken. I den forbindelse vil TV 2 Kanalsalg i det kommende efterår være at find e på de danske landeveje, og vi kigger gerne forbi for at servicere jer med information , tal og analyser i det omfang, I måtte ønske det. Vi glæder os på TV 2 til fortsat at

levere public service-tv i høj kvalitet Med venlig hilsen

til danskerne.


VELKOMMEN TIL MESSE OG LANDSMØDE I BILLUND

FDA Messe og Landsmøde 2011 FDA byder igen i år velkommen til FDA Messe og Landsmøde 2011 på Hotel Legoland i Billund. FDA Messe 2011 afvikles fredag den 4.11. kl. 13.00-18.00 og lørdag den 5.11. kl. 10.00-16.00. FDA Landsmøde afvikles søndag den 6.11 fra kl. 9.00 til kl. ca. 15.00 i Hotel Legolands store Aud. A.

Formålet med FDA Messen er, at det skal være stedet, hvor antenneanlæggenes bestyrelsesmedlemmer kan: • møde deres nuværende leverandører og se og høre om deres nyheder • møde andre leverandører og se og høre om deres nyheder • møde andre antenneanlægs bestyrelsesmedlemmer og udveksle erfaringer.

FDA Messen 2011 sætter fokus på faglighed, kombineret med flotte udstillingsarealer med sidste nyt fra branchens mange aktører, både leverandører, distributører, programudbydere, tekniske virksomheder, brancheorganisationer og mange flere. På gensyn på Hotel Legoland til nogle informative og festlige dage.

Konferenceprogram

Udstillere

Fredag: Aud. A: 13.15-14.00 14.15-15.00 15.15-16.00 16.15-17.00 17.15-18.00

AFO.......................................................... M31 En landsdækkende fiberring - status og planer Nye Copydan-takster og regler fra 2013 Verdens TV-filmen præsenteres TV 2 i 2012 – indhold TV 2 i 2012

Aud. B: 13.15-14.00 14.15-15.00 15.15-16.00 16.15-17.00 17.15-18.00

Nye MUX’er, ny frekvensplan, MPEG2 til 4 800 MHz i luften og kabler AFO præsentation - gode råd til husinstallationer Dansk Kabel TV: Hjemmeinstallationer Finansiering af udbygning: Opsparing og banklån

– foreløbigt

Lørdag: Aud. A: 10.15-11.00 11.15-12.00 12.15-13.00 13.15-14.00 14.15-15.00 15.15-16.00

Frit valg af enkeltkanaler: Hvad siger myndighederne og politikerne? Frit valg af enkeltkanaler: Hvad tilbyder distributørerne? Frit valg af enkeltkanaler: Hvad tilbyder public service-kanalerne? Frit valg af enkeltkanaler: Hvad tilbyder de kommercielle kanaler? Nye Copydan-takster og regler fra 2013 Verdens TV-filmen præsenteres

Aud. B: 10.15-11.00 11.15-12.00 12.15-13.00 13.15-14.00 14.15-15.00 15.15-16.00

Gravning, fællesgravning og LER-registrering Sådan kan antenneforeninger drive eget internet Mød FDAs Skat- og Økonomiudvalg Mød FDAs Teknisk Udvalg AFO præsentation - gode råd til husinstallationer Dansk Kabel TV: Hjemmeinstallationer

– foreløbig liste

Stand

Boxer TV.................................................. M4 Canal Digital........................................... M6 Canal9...................................................... M7 Comflex................................................... M17 ComX....................................................... M13 Copydan Verdens TV............................. M5 Corning Cabelcon.................................. M20 Dansk Antenneservice........................... M29 Dansk Kabel TV...................................... CD9 Dansupport............................................. U7 Discovery Networks Nordic................... M21

På www.fdamesse.dk ajourføres konferenceprogram og øvrige oplysninger om FDA Messe 2011 løbende.

ERFA-gruppers årsmøder FDAs 5 ERFA-grupper afholder årsmøder i forbindelse med FDA Messen på Hotel Legoland. Deltagelse i årsmøderne er kun for FDA medlemmer, der er registreret som medlem af den pågældende ERFA-gruppe, og fordrer tilmelding til det pågældende årsmøde. Kontakt Mie Jørgensen, for yderligere oplysninger, e-mail mie@fda.dk eller tlf. 59 96 17 05. Alle ERFA-gruppers årsmøder afholdes lørdag den 5.11.2011, i følgende tidsrum: Kl. 16.00-17.30: ERFA-gruppe Canal Digital (Aud. B) ERFA-gruppe Stofa (U8) ERFA-gruppe Frie Antenneforeninger (U11) Kl. 17.30-19.00: ERFA-gruppe YouSee (Aud. B) ERFA-gruppe Internet (U8)

16  FDA Orientering 5 /2011

Disney Channel....................................... M1 Ditkanalvalg.dk...................................... M40 euronews................................................ M12 Eurosport................................................ M2 Evercall.................................................... CD5 FDA.......................................................... M41 France 24................................................. CD4 Fyns Kabel TV......................................... M19 GlobalConnect........................................ M34 IT-Lauget Parknet................................... CD7 Kronback tracers................................... M35 MTV Networks....................................... M10 National Geographic Channel.............. M3 Panther Applications............................. M30 SBS Media............................................... CD1 Stofa........................................................ M36 Telecenteret............................................ U4 Teledan-Witronic.................................... M33 Triax......................................................... CD8 Turner Broadcasting System................. M18 TV 2.......................................................... U2 TV 2 Sport............................................... M8 TV5 Monde............................................. M37 Uptown TV.............................................. M11 Viasat....................................................... M9 YouSee..................................................... CD10

K

S


VELKOMMEN TIL MESSE OG LANDSMØDE I BILLUND FDA Messe

FDA Landsmøde

Spisning

Åbningstider: Fredag den 4.11. kl. 13.00 til 18.00

Tid: Søndag den 6.11. kl. 9.00 til 15.00

Fredag: Frokost kl. 12.00 til 14.00 Middag kl. 20.00

Lørdag den 5.11. kl. 10.00 til 16.00

Sted: Auditorium A, Hotel Legoland

Lørdag: Frokost kl. 12.00 til 14.30 Middag kl. 19.00

Sted: H  otel Legoland, Aastvej 10, 7190 Billund

Søndag: Frokost kl. 12.00 til 13.00

Sponsorater

FDA trækker lod blandt alle tilmeldte deltagere ved middagen lørdag aften: Et ophold for 4 personer på Hotel Legoland.

Deltagelse i måltider fordrer tilmelding via FDA.

Viasat sponserer messetasker til udlevering til alle tilmeldte ved FDA Messen 2011. TV 2 Sport sponserer nøglesnore til udlevering til alle tilmeldte ved FDA Messen 2011. Discovery Networks Nordic sponserer lagkage lørdag eftermiddag i foyerområdet. Discovery Networks Nordic sponserer velkomstdrinks ved middagen lørdag aften. TV 2 sponserer live-tv med Mikkel Kesslers boksekamp efter middagen lørdag aften. Uptown TV sponserer diskotek efter middagen både fredag og lørdag aften/nat.

Efter middagen lørdag aften sørger TV 2 for live-tv på Hotel Legoland med VM-boksning med bl.a. Mikkel Kessler. For alle dem, der ikke er interesserede i boksning, vil baren være åben, og Uptown TV sørger for god musik.

UDSTILLINGSAREAL Opdateret 11.10.2011 NED TIL MULTIHUSET STUEPLAN Trappe Trappe

M34 12m2

K

10 m2

10 m2

5 de TV on M

om

AFO 10m2

de

M40 4 m2

356

16m2

M 16 ng

om

10m2

M9

10

fl

m

ex

2

45 m2

t ile

r

To

er

12m2

af

é

21 m2

CD7

C

af

é

France24

35

76

om

3m

.6

m

[7

m

CD5

de

Årsmøde: ERFA-gruppe YouSee Kl. 17.30-19.00

G

-60

V’G

AUDITORIUM

3000

INSTALL.

52 605,5 m2

AUDITORIUM

A

Umiddelbart herefter konstituerende HB-møde i lokalet “Buen” for de nye HB-medlemmer

B

-G

1.29 OPHOLD

1.15 REEPTION

EN

brandskab brandskab

U11 67,50 m2

U

G

Årsmøde:70 ERFA-gruppe 79,2 m2 Frie Antenneforeninger Kl. 16.00-17.30

69

65 74,3 m2

U10

3 X 3

68 16,8 m2

18 m2

67 18,3 m2

U9

3 X 3

15 m2

62 27,8 m2 Dansupport 3,5 X 5 3 X 3 17,50 U7 m2

U8 Årsmøde: ERFA-gruppe Stofa 66 Kl. 16.00-17.30

61 27,8 3,5 X m2 5 3 X 3 U6 17,50 m2 23,10 m2

56 71,4 m2

3X3

Årsmøde: 92.6 m2 ERFA-gruppe Internet Kl. 17.30-19.00 68 m2

60 27,8 3,5 X m2 5 3 X 3 U5 m2 17,50 23,40 m2

59 58 18,7 m2 8,4 m2 Telecenteret 3,5 X5 3 X 3 17,50 U4m2 1.48 GANG

15 m2

FDAs Fiberudvalg

U3

U

FDAs check-in

FDA Udlevering af messetasker

EN

AN

]

8,75 m2

N

23,10 m2

brandskab brandskab

C 1.13 FOYER

Evercall

1.32 GANG

49,026m2 m2 40

Årsmøde: ERFA-gruppe Canal Digital Kl. 16.00-17.30

G.K. 65.630

BD-30

CD

U17

GÅRDHAVE 11838mm [11.84m]

BD-30

-G

54 292,7 m2

U12

72 19 m2 32,4 m2

M18

ELEVATOR

8 m2

44,10 m2

A

te

ti as er 8m2 rn dc ark Tu roa m B an D

BD-30

1.10 DEPOT

G

AN

U16

-G

EN

1.52 TORV

50 60,0 m2

om

BD-30

vi

GANG

M17C

26 m2

Viasat

-

de

26 m2

ng

ELEV.

tt

CD4

ni

M13

M10

M3

ge

m e a lle M10m2Cabe en m M 20 lco åb U n en L T 10 m2 va IH Fyns re US 10m2 el E Kabel ev T TV at og M19 or U 9 m2

or

9m2

9m2 ComX

MTV Networks

M8

7,60 m2

BS

C

333

euro9m2 news

STUEPLAN

TV 2 Sport

National Geographic Channel

ile

IT-Lauget Parknet

75m2

M2

To

CD8

sa

06 3

Eurosport Danmark

Trappe mellem 1. sal og stueplan i Multihuset

as

9m2

b

ka

ds

an

br

B

P

M14 M12

MULTIHUSET

M2

43,3 m2

Triax

M11

TV Uptown 9m2

Café område

10 m2

97m2

1.12 FORSAMLINGSLOKALE

9m2

36 m2

Canal9 Canal+ 67,5m2

Disney Channel 31 m2

CD1

Cafe

10,5m2

M1

SBS Media 51

M7

27 m2

Canal Digital

22,9 m2 U13

7 X 8 U14 56124,80 m2 m2

Trappe

M6

M5

Copydan Verdens-TV

72m2

BD-60

OP TIL MULTIHUSET 1. SAL

2 06

Indgang

53

52

18 m2

B

24,5 m2

38,7 m2

CD

M21

12m2

2 06

B

13,75 m2

c

76,1 m2

MULTIHUSET Boxer TV A/S M4 10,5m2

Trappe mellem stueplan og 1. sal i Multihuset

1.11 FORSAMLINGSLOKALE

283

M30 12 m2

51

Indgang til Multihuset

22,5 m2

8m2

di

12m2

DitKanalvalg.dk

Elevator mellem stueplan og 1. sal i Multihuset

CD9

M29 10 m2

Panther Appl.

12m2

8m2

M21

D N isc et o 10m2 w ve or ry ks N or

10m2

M31

M37 10 m2

1. SAL

10 m2

10m2

D A an se nte sk rv n ic ne e -

é

1.02 GANG

10 m2

00 2

af

CD10

M33

M32 16 m2

8m2

YouSee

10m2

16m2

16m2

C

Dansk Kabel TV

35

M

MULTIHUSET

FDA

M41

12m2

Hotel Legolands hovedindgang, reception, værelser og restauranter

ba

n

ro

10m2

= Flugtvejsdør

c

M41 40 m210m2 M36

ry N ve ks co or is w D et N M21 10m2 Discovery Networks Nordic 12m2

T W ele it da ro n n10m2 ic -

ck

Stofa

ic

d or

8m2

GlobalConnect

12 m2

di

M42 12m2

= Slukningsmateriel Trappe mellem 1. sal og stueplan i Multihuset

D N isc et o w ve or ry ks N or

Trappe mellem 1. sal og stueplan i Multihuset

72,75 m2

TV 2 A/S

l ti d g ne e o pe rob p a e er Tr ard ett g il to

78 U283,2 m2 71,25 m2

G.K. 65.630

77 44,2 m2

FDA mødelokale E

m lev g el a p run lem tor st laELEVATOR d u no ep g la n

72

U1

38,35 m2

1.20 CAFE/OPHOLD

center

M

ELEVATOR

BAD

10000mm [10.00m]

KEK jan 2006

P 3X3

Stueplan ; Center+Idehus

W.C.

Indgang til FDA Messen 2011

P

Opdateres løbende på www.fdamesse.dk FDA Orientering 5 /2011

  17


TV

Opskrift på nordisk tv-kanal om mad Finsk-ungarsk samarbejde om Nordic Food Channel

Nordic Food Channels direktør Pal Milkovic.

Pal Milkovics vil i samarbejde med Sami Garam starte en nordisk madkanal, og han fortæller i denne tid kabel-tv udbydere i de fire lande om den kommende tv-kanal. Optimistisk regner han med at få premiere inden jul. Kanalens start afhænger ikke af, om den med det samme kommer i alle de nordiske lande, selv om det er grundideen. ”Indholdsmæssigt vil vi beskæftige os med nordisk madkultur og det skandinaviske køkken, der har mange fællestræk og i vidt omfang samme grundlag. Etableringen i alle fire lande er da også en del af det økonomiske grundlag,” siger Pal Milkovics til FDA Orientering. ”Det skal ikke være en eksklusiv tv-kanal i den dyre ende af prisskalaen. Tværtimod

søger vi at få så brede aftaler, at prisen for de enkelte husstande bliver meget beskeden,” føjer han til - uden at nævne en konkret pris.

Åbne køkkener Partneren Sami Garam, der er finsk køkkenchef, tv-kok og forfatter, har ungarske rødder, mens journalisten Pal Milkovic er fra Ungarn. Herfra har han produceret tv-udsendelser om kogekunst og madtraditioner i østeuropæiske lande. Det var i 2008, at han under en reportagerejse faldt for det nordiske køkkens variation og formåen. ”Vi vil fremme brugen af tilsætningsfrie, økologiske råvarer, fremhæve sæsonens bedste produkter og vise madlavning på en måde, som hele familien kan være med i.”

NYHED FÅ FORENINGSAFTALE OG TV 2 HOS BOXER Kom og mød os på FDA-messen og hør om fordelene med en Boxer-foreningsaftale og vores fleksible TV 2-løsninger.

KONTAKT OS OG HØR HVAD BOXER KAN GØRE FOR JERES FORENING. JESPER KIRKHOLM MADSEN (VEST DK) PÅ 4132 9553 ANJA NIELSEN (ØST DK) PÅ 4132 9593 MAIL: ANTENNEFORENING@BOXERTV.DK LÆS MERE PÅ BOXERTV.DK

18  FDA Orientering 5 /2011


TV Derfor skal der være udsendelser fra alle fire lande, og udsendelserne fra de andre lande skal altid tekstes på dansk. ”Så kan alle i familien følge med og forhåbentlig blive inspireret til selv at følge de opskrifter, de ser anvendt – og kan downloade fra internettet.” I hvert land skal kanalen have hjemme i et restaurantlignende lokaler med publikum, der kan komme ind fra gaden og dels følge optagelserne i det åbne køkken, dels nyde de kulinariske resultater.

længere eller kortere tid efter de muligheder, producerne ser.

Hård konkurrence Nordic Food Channel er på vej ind på et marked med meget hård konkurrence – også selv om der ikke findes andre tv-kanaler, som alene beskæftiger sig med mad og madkultur. I første kvartal i år målte TNS Gallups TVMeter seertal på 51 tv-kanaler i Danmark, så både pris og indhold vægtes, når seerne skal vælge.

15 timer dagligt Pal Milkovics stod for tv-serien “Gastro Fanatic” fra Balkan i 2007 og året efter fra Skandinavien, optaget til den ungarske kanal TV Paprika. Han og Sami Garam regner med at starte Nordic Food Channel inden årets udgang fra en af Telenors satellitter. Udsendelserne skal skifte dagen igennem med optagelser fra alle fire lande. En nordisk programchef sammensætter indholdet til de 15 daglige timer ud fra aktualitet og underholdningsværdi. Produktionen af udsendelser og valget af studieværter til 15 daglige timer lægges ud til produktionsselskaber i de fire lande.

Dansk MTV også i HD

Kanalens kulinariske ekspert er kokken Sami Garam. Det er planen, at der skal være to faste formater med 12 minutters og 24 minutters udsendelser. De skal kunne varieres med

Fra 1. februar 2012 vil også MTV Danmark blive sendt i to udgaver: Den ene i standardformatet som i dag, den anden i hd-tv kvalitet. Indholdet i de to kanaler vil være ens, men med hd-tv udgaven får man den bedre billedkvalitet. Foreløbig har Stofa besluttet sig for også at sende den nye udgave. 24 timers live koncert kanalen MTV Live HD (tidligere MTVN HD) opretholdes.

NatGeo på FDA messen Vi glæder os til at byde jer velkommen på vores stand M3. Kom ind og mød vores team og oplev nogle af de spændende programmer vi kan tilbyde dig.

VIND iPad

Hvis du udfylder og afleverer denne annonce på vores stand, deltager du i konkurrencen.* *Denne konkurrence er kun for læserne af FDA bladet. Der vil på standen også være en anden konkurrence.

Navn: Tlf: Forening:

FDA Orientering 5 /2011

  19


TV

Intelligent underholdning for kvindelige seere På halvandet år satte TLC sig fast i Norge – og nu er turen kommet til Danmark

”Fra Chastity til Chaz” 30. oktober skildrer kønsskiftet af Chastity Bono, datter af popduoen Sonny og Cher.

”Der er forskel på en pink kvindekanal og en tv-kanal med intelligent underholdning, som også er for kvinder.” Det er svaret fra direktør Jan Andreassen på spørgsmålet om, hvorfor Discovery nu er kommet med tv-kanalen TLC – som et attraktivt tilbud til især kvinder. Viasat gjorde det for år tilbage og opgav, men SBS fik senere held med sin Kanal 4. Jan Andreasens svar er, at den nye TLC er anderledes, og at den danske TLC bygger videre på den succes, TLC har opnået i Norge. Her er den halvandet år efter lanceringen nr. 12 på listen over de mest sete tv-kanaler. For et halvt år siden blev TLC også lanceret i Sverige.

Også danske udsendelser ”Da vi for 3-4 år siden satte os sammen for at se, hvor der kunne være behov for en ny tv-kanal, faldt vore øjne på segmentet tv for kvinder. Den niche har vi med held arbejdet med siden. Norsk TLC har aldersmæssigt en lidt anden målgruppe end norske TV 2 Bliss. Den henvender sig til lidt yngre kvinder end vores TLC, og den udfyldte i hvert fald et behov. Det kommer TLC også til i Danmark,” er direktørens forklaring, som følges op med en understregning af, at TLC i de tre lande er forskellige.

20  FDA Orientering 5 /2011

”TLC er indholdsmæssigt ikke ens i de tre skandinaviske lande. Programmerne sammensættes af medarbejdere i hvert enkelt land, men mange programmer bruges naturligvis i alle tre lande. Selv om der ikke er stor forskel på seerne i Norge og Danmark, er tv-interesserne ikke så ens, at man kan sende alle udsendelser samtidig i alle tre lande,” forklarer han og føjer til: ”Vi har et meget stort antal nye internationale udsendelser at vælge mellem, men vi nøjes ikke med dem. Den danske udgave vil især i aftentimerne også have nye danske udsendelser, som vi får produceret af hjemlige produktionsselskaber. Dem supplerer vi med internationale produktioner, som vore danske programmedarbejdere udvælger.”

bliver en del af udsendelserne kl. 20-23 genudsendt senere, men genudsendelsesfaktoren bliver ikke speciel stor,” siger Jan Andreassen. TLC bruger produktionsselskaber over hele verden, også danske. Jan Andreassen oplyser, at distributionen er åben for med prøvetilbud, som allerede er modtaget godt i mange foreninger, og nyt i markedsføringen er: ”Vi har danske kvinder som ambassadører for TLC - både på skærmen og uden for skærmen. Vi har valgt syv typiske kvindetyper. De vil også hjælpe os til at gøre TLC endnu bedre, for det er meget vigtigt at tage ved lære af de nationale reaktioner.”

Mest for hende, men … Jan Andreassen fortæller, at Discovery via internettet har spurgt målgruppen, hvad man helst vil se. Svaret er ikke en ny lyserød kanal, men en kanal, der nok mest er til hende, men bestemt også er for ham. ”Vi kan i Norge se, at 30-40 % af seningen på TLC omfatter både mænd og kvinder, men det betyder også, at op mod 70 % er kvinder, så vi har ramt godt. Det bliver nok noget lignende i Danmark. Vores ”kernemålgruppe” er kvinder mellem 25 og 40 år, men det er klart, at mange udsendelser vil fange både yngre og ældre kvinder. Både følelsesmæssigt og lærerigt skal indholdet især tiltale kvinderne, og vi har lært meget af reaktionerne i Sverige og ikke mindst i Norge. Vi vil også bruge norske og svenske udsendelser, der egner sig for danske seere. Mere forskellige er vi jo heller ikke.”

Ambassadør-kvinder I nogle danske antenneanlæg var TLC med fra premieredagen 6. oktober, fordi den har erstattet Travel & Living. Fra denne Discovery-kanal kan man fortsat hente enkelte programmer, der egner sig til en tvkanal målrettet kvinder. ”I primetime, aftentimerne, kommer der nye programtitler hver dag, og typisk

Velkendt navn Navnet TLC huskes af ældre bestyrelsesmedlemmer i danske antenneforeninger, idet Henning Kjær repræsenterede den i Danmark sideløbende med sit store arbejde for udbredelsen af Discovery. TLC, som er en forkortelse for The Learning Channel, blev stiftet i 1972 med det formål at gøre beboerne, fortrinsvis indianere, i den vidtstrakte bjergkæde Appalachierne i det østlige Nordamerika klogere. Den fortalte om natur, videnskab, historie, medicin og teknologi samt gav råd om madlavning og boligindretning. Dens store konkurrent var Discovery, som i 1991 købte TLC og i de følgende år gjorde dens programmer mere underholdende. Siden 1998 har den kun heddet TLC og er efterfølgende etableret Canada, England, Indien, Norge, Polen, Balkan og Holland. Den er også udbredt i Latinamerika og i Asien og netop startet i Sydafrika.


Se CNN for nyeste globale nyheder af betydning du kan ogs책 dagligt se talkshows, dokumentarer og andre programmer af stor relevans for din hverdag i en global verden

cnni.com facebook.com/cnninternational

@cnni


TV

Regionale kanaler bakkes op To regionale tv-kanaler bakkes op af YouSee ved omlægningerne ved årsskiftet. Den ene er 24Nordjyske, som ejes af Nordjyske Medier og som scorer sig sikkert ind ved programvalg i mange nordjyske antenneforeninger. Den har YouSee nu besluttet at lægge ind i grundpakken i den nordjyske regionspakke næste år. Den anden tv-kanal er helt ny. Det hedder Aarhus Lokal-Tv ALT, som Århus Stifts-

tidende og Mediehus Aarhus lancerede 3. oktober. Med placering i regionspakken vil den kunne ses i 57.000 husstande. Mens 24Nordjyske er en nyhedskanal, sender ALT lokale magasinprogrammer. Begge sender døgnet rundt, men i sløjfer, så hver udsendelse kommer flere gange. 24Nordjyske er en betalingskanal, mens ALT alene lever af sponsor- og reklameindtægter.

TV4 samler nyhederne TV4 i Sverige vil samle alle medarbejdere, der har med nyhedsformidling at gøre, i et datterselskab, der både skal starte en 24 timers nyhedskanal for TV4-gruppen og sælge tv-nyhedsjournalistik til andre. Der sigtes mod, at det skal blive Nordens største produktionsselskab for samfundsjournalistik.

I første omgang samles de 440 medarbejdere i nyhedsredaktionerne i TV4 og i de 25 regionale TV4 kanaler i det nye selskab med det formål på to år at spare 50 mio. svkr. Det svarer til 40 stillinger, som man håber at kunne bevare ved salg til andre tv-selskaber.

SÅ ER DER UNDERHOLDNING TIL HELE FAMILIEN Hvor godt kender kvinder deres mænd? Det får du svaret på i vores nye underholdningsprogram, hvor kvinder udsætter deres mænd for de mest vanvittige udfordringer. Peter Mygind og Marie Egede er værterne, der skal forsøge at holde styr på ægtefællerne.

MIN MAND KAN

HVER SØNDAG KL. 21 PÅ KANAL 5

22  FDA Orientering 5 /2011

Jødisk nyhedskanal Et jødisk alternative til de verdslige internationale nyhedskanaler er nu også til rådighed. Den hedder Jewish News 1 og sender via satellit på engelsk til Europa, Nordamerika og Middelhavsområdet fra egne studier i Tel Aviv, Bruxelles og Kiev. De skal suppleres med studier også i Paris, London og Washington. Det er hensigten senere at sende på andre sprog også.

MTV decentraliserer MTV Networks flytter den overordnede programstyring i Nordeuropa til tre nye divisioner: Nickelodeon, Nick Jr. og Kindernet får hovedsæde i Berlin. MTV, TMF og VH1 samles i Stockholm og Comedy Central i Amsterdam, hvorfra alle funktionerne i dag styres.


JA TAK! – til bedre tv-underholdning!

6 kanaler KUN 7,44 kr. md./husstand

Store tv-oplevelser 24 timer i døgnet, alle ugens dage! Viasat Nature er en af Viasats 4 dokumentarkanaler, som giver dig kulturelle, historiske og samfundsvidenskabelige dokumentarer og programmer. Derudover får du 2 erotiske kanaler. HUSK at stemme kanalerne ind i din lokale antenneforening – valget er dit!

Mød os på FDA-messen


BRANCHE-NYT

Viasat afventer om der kommer nye krav til salg af tv-kanaler Det er naturligt at efterspørgslen afgør prisen, siger Viasats nye direktør for at samarbejde med. Vi vil gerne lave pakkerne, så de passer bedst til den struktur, I har opbygget,” siger hun og fortsætter:

Egenproduktion er vigtig

Direktør Jette Nygaard-Andersen, Viasat.

”Antenneforeningernes mest populære tvkanaler er også de dyreste. Det er logisk, for det koster at producere og købe gode udsendelser, og vi mærker jo også, at priserne stiger. Specielt på sport, men også på de andre.” Så enkelt konkluderer den 42-årige Jette Nygaard-Andersen, der har efterfulgt Jesper Grønholt som direktør for Viasat, på prisudviklingen for tv-kanaler i 2012, når TV 2 også bliver betalingskanal.

Venter på rapport

Hos Konkurrencestyrelsen er helt frie eller friere valg af enkeltkanaler som bekendt et væsentligt spørgsmål. Viasat afventer som branchen i øvrigt styrelsens rapport og om den følges op af en politisk aftale, der betyder, at distributørerne skal pakketere anderledes. ”Vi ser helst, at tv-kanalerne fortsat fortrinsvis sælges i pakker. Med 32 pakkesammensætnings muligheder på satellitten kan vi måske ved at ændre på placeringerne i pakkerne give forbrugerne større fordele end det helt frie, men dyrere valg. Vi tror, at det vil forbrugerne være bedst tjent med. Vi vil til gengæld gerne lave pakker, hvis sammensætning tiltaler forbrugerne. Programpakker er også til fordel for antenneforeningerne, som vi er meget glade

24  FDA Orientering 5 /2011

”Hvad Viasats udbud som distributør af tvkanaler angår, har jeg mest fokus på, at vi har det indhold, der er væsentligst for de fleste seere - især indenfor underholdning (film og serier) og sport. Det er afgørende for os, at vi hele tiden arbejder med vore produkter. Derfor har vi i Viasat megen fokus på egenproduktioner til vore tv-kanaler, hvilket Kim Poder som direktør for TV3-kanalerne har ansvaret for. Men det gælder også for Viasats øvrige kanaler, at de skal være attraktive og på en væsentlig måde differentierer sig fra konkurrenterne. Her ligger ansvaret for egenproduktioner naturligvis hos kanalerne selv. Det er ikke et område, jeg beskæftiger mig direkte med, men vi følger det nøje.

Ip-tv er det samme Til Jette Nygaard-Andersens ansvarsområde hører ip-tv, som hun erkender jo ikke adskiller sig fra det, antenneforeningerne sender videre. ”Alligevel har vi en lidt anden rolle på det område, idet ip-tv sælges direkte til de enkelte husstande - på samme måde som salget til husstande med egen parabol. På parabol- og på ip-tv områderne er priserne da også så godt som ens.” - Ved lanceringen af Boxer som distributør meddelte direktør Kim Poder efter forhandlinger med Boxer, at det ikke virkede realistisk, at TV3-kanalerne kom på DTTnettet. Nu er Boxer etableret på markedet. Har det ændret indstillingen? ”Vi har ingen konkrete planer om at levere til Boxer,” er det korte, kontante svar.

Anywhere bliver stort Om sine mål som chef for Viasat siger hun: ”Vi arbejder på hele tiden på at have de bedste hovedprodukter og dertil en række tilkøbsprodukter. Et af dem er ViaPlay, der er blevet en stor succes og er nr. 1 på en liste over de populæreste ipad tv-produkter.

Med forpremierer og højdepunkter, som man kan hente her, hvis man ikke fik afsnittet at se, da tv-kanalen sendte det, har vi ramt noget stort. De såkaldte ”anywhere-produkter” bliver væsentlige for os. De unge er jo ligeglade med, hvor de skal se det, de helst vil se. De vil bare have nem adgang til det. Vi har jo også TV3+ HD, og vi ser på, hvornår der er basis for at øge antallet af hd-tv kanaler – både egne og dem, vi er forhandlere af. Efterhånden som seerne udskifter deres tv-apparater til nye med større skærme, vil efterspørgslen stige. Men man skal ikke fokusere så meget på platforme, at det går ud over den tid, man bruger på indholdet. Det er og bliver det væsentligste.” Afslutningsvis siger Jette Nygaard-Andersen: ”Jeg deltager på FDA Messen i november og glæder mig meget til at hilse på alle FDAs medlemmer.” molo

IT-området splittes op Regeringsskiftet medfører øjensynlig store ændringer af ministeriernes områder også i forhold til vores område, idet opgaverne i Videnskabsministeriet med IT- og Telestyrelsen fordeles bredt ud: Erhvervs- og Vækstministeriet får ansvar for tele- og internetregulering samt administration af frekvensområderne. Forsvarsministeriet får ansvar for den kritiske it-infrastruktur med beredskabsplaner for teleinfrastrukturen, mens Finansministeriet skal have ansvaret for it-politik i forhold til borgerne, skriver Computerworld. Derimod synes der ikke at ske væsentlige ændringer i Kulturministeriets hidtidige opgaver.


Se mere

www.danskkabeltv.dk/fda11

Hos Dansk Kabel TV bygger vi vores forretning p책 de samme kvaliteter som findes i et godt venskab.

Vi samler p책 venner!


BRANCHE-NYT

Et skridt nærmere frit valg af tv-kanaler Næsten ens tilbud fra Stofa og YouSee på valgfrihed Stofa og YouSee har lanceret henholdsvis FritValg og Ekstrakanaler som et tilbud til dem, der mangler noget i grundpakken, men som ikke vil betale for flere pakker. Der er ikke stor forskel på de to løsninger. De har således til fælles, at der skal vælges mindst fire tv-kanaler, og at priserne på de enkelte kanaler svinger mellem 10 og 40 kr. pr. måned. Stofa FritValg er en videreudvikling af et tre år gammelt bland selv-koncept. I FritValg puljen ligger 85 tv-kanaler, som man kan vælge mellem, når blot man har sin forenings grundpakke. I YouSees Ekstrakanaler kan man på samme måde vælge enkeltkanaler ud af de 70 udbudte kanaler. Med få undtagelser indgår samtlige kommercielle danske tvkanaler i Ekstrakanaler. TV 2 Film, TV 2 Sport og TV3+ har sagt nej til at være med i begge tilbud.

”Vi kan se, at flertallet af de kunder som i dag vælger enkelte kanaler enten tilhører en bestemt sproggruppe eller har interesse i mere nicheprægede sports- eller hobbyprogrammer,” siger Jørgen Kristensen, der er direktør for Stofas TV & Content udbud. Han forudser en glidende udvikling mod frit valg af tv-kanaler, men det store flertal vil fortsat i lang tid foretrække den programpakke, der bedst dækker familiens behov.

SES som ét selskab SES i Luxembourg har samlet sine to store selskaber SES Astra og SES World Skies, hvis 47 geostationære satellitter dækker hele

Modem Forstærkere

kloden, i et selskab, der slet og ret hedder SES. SES formidler 5.900 tv- og radiokanaler til 245 mio. husstande.

Afslag til kommercielle Det hollandske Raad van State har afvist de kommercielle tv- og radio stationer samt avisudgiveres ønsker om at begrænse public service kanalernes udbygninger med temakanaler, web-sider, mobil-tv mv.

Fortsat mange billedrør En opgørelse fra BFE viser, at der stadig er 2,2 mio. tv-apparater med billedrør i danske hjem. Der er 3,2 mio. digitale fjernsyn, hvoraf ca. en million ikke kan vise hd-tv. BFE forventer, at der i år vil blive solgt 680.000 fladskærme (mod 715.000 sidste år), men jokeren er – som det udtrykkes – hvor hurtigt de flere end 225.000 MPEG-2 apparater vil blive udskiftet i forbindelse med, at der natten til 11. januar næste år lukkes for MPEG-2 på det terrestriske sendenet.

Finland opgiver DVB-H

Kabler Konnektorer

Finland har opgivet kravet om, at der i det digitale terrestriske sendenet også skal kunne sendes i DVB-H, mobilt-tv. Dermed bliver der flere frekvenser til DVB-T2, som også, men ikke kun, kan anvendes til mobil-tv. Det samme har været overvejet herhjemme.

Fordelere Hovedstationer Vores leverandører og samarbejdspartnere

Fagmesse en måned senere Anga Cable i Köln, som i maj i år med 420 udstillere og 16.500 besøgende fortsat blev Europas største fagmesse for kabel-tv net, holdes næste år 12.-14. juni. Det sker primært af hensyn til udstillerne, idet det endnu større NCTA i USA holdes 21.-23. maj.

Telecenteret A/S henviser gerne til nærmeste installatør

26  FDA Orientering 5 /2011

87x130 annonce.indd 1

12-01-2011 12:53:49


t...... Psss ge efter ig e at k ered v k e s l u d u H i den e TLC essetask m

Vi glæder os til at møde dig på

FDA-messen

Cake

Boss

ity: Curios un? Sex F is y h W

il yCtupca t i ke s ast øst h re a C haz r F C

Lily A Det e llen: r mit liv

Proof Body of


RADIO

P2 bliver Radio24syv Natten til 1. november vil vågne radiolyttere kunne høre det ”historiske skift i æteren”, som de selv kalder det, når Radio24syv overtager de frekvenser i FM-båndet, som DR i dag sender P2 på. Berlingske Medias ny radiostation lægger ud med sit første program, der meget passende hedder »Nattevagten«.

Det er den tidligere DR-chef, Jørgen Ramskov, der nu er direktør for den reklamefinansierede radio, som han bestræber sig på at gøre til et reelt alternativ til DR. Den skal tiltrække unge lyttere med aktuelle programmer, eksperimentere med radioformater, udvikle talenter og ikke mindst inddrage lytterne.

Han lover, at Radio24syv vil sende 22 timer nyproduceret radio i døgnet for en brøkdel af, hvad DR bruger. Der er 40 ansatte, idet en stor del af udsendelserne skal produceres uden for huset.

DAB radio i kabel-tv net Med etableringen af Radio 24syv forsvinder P1 og P2 i den form, vi kender dem, fra FM-båndet. DR P1 vil fremover sende aktuelle, fortrinsvis taleprogrammer, i dagtimerne - og musik i aften- og nattetimerne. Men på DAB fortsætter P1 og P2 uændret på på hver sin frekvens. Derfor har YouSee besluttet at omforme DAB-signa-

lerne til FM, så både P1 og P2 er uændrede med som DR-kanaler på kabel-tv nettet. Af andre ændringer kan nævnes, at DR1 vil blive sendt digitalt i MPEG-4, men fortsat også i MPEG-2 og analogt. Også Radio 100 agter at fiske efter lyttere i hullet efter P2. Det sker med den ny Radio Klassisk, der fra 20. november vil sende i FM båndet i

hovedstadsområdet og i Østjylland, samt i YouSees net. Radio Klassisk bliver med engelsk forbillede en reklamefinansieret radio, som skal sende døgnet rundt. Den har aftaler med de fem store danske landsdelsorkestre og vil tilpasse reklamerne, så de ikke skræmmer lytterne fra at høre på.

Ny hovedstation 1U rack enhed dækker f.eks. digitalisering af 16 satellit programmer. Enheden har plads til 6 moduler. Antenneforeninger kan nu kryptere ønskede programmerne så et simpelt kort i et moderne TV kan åbne og lukke de enkelte kanaler vilkårligt. Comflex Networks tilbyder kompetent assistance fuldt eller delvist for antenneforeninger i alle størrelser. CMTX konceptet (Klarup løsningen) Nu 200 Mbit over Coax, bruger kun returvejsbåndet hvorved alle fremvejskanaler er fri til TV.

Mød os på stand M 17 på FDA Messen 2011

Comflex Networks ApS, Sundvej 12D · 4600 Køge tlf: 43997102 · www.comflex.dk

Kom og tal med os om evt. TV2 leverance for kr. 13 pr. mdr. inklusiv moms.

28  FDA Orientering 5 /2011


Disney Channel. Disney XD. Disney Junior.

Viser HELE familiens favoritter!

© 2011 Disney

Besøg os i vores stand på FDA-messen for at få mere at vide om vores kanaler!

Vi sender hver dag fra kl. 06 - 22 (Disney Junior 06 - 19) Alle serier og film er enten synkroniserede eller tekstet på dansk. www.disney.dk


TEKNIK

Smart TV – Hybrid TV – eller Connected TV Af Tom Madsen, teknisk konsulent, FDA en besked til én, kører den direkte ind på skærmen.

Interaktiv ud af huset

Paradise Hotel satte skub i de unges lyst til at være på forkant med tv-serierne

Det åbner også for en masse muligheder for interaktivitet med et live-program. Vi vil kunne stemme på vore favoritdansepar direkte via vores fjernsyn. Skrive kommentarer til programmerne og stille spørgsmål. Det letteste er faktisk at forestille sig, at ens tv-apparat er blevet til en ny helt moderne mobiltelefon. Alt hvad den kan i dag, kan dit fjernsyn i morgen. Det stopper ikke her. For ligesom telefonen jo også kan gå på nettet og hente indhold, så vil de nye muligheder på tv flytte de aktive brugere ud over kendte grænser: Hvorfor betale 35,- kr. for en enkelt film, når du kan se alle dem, du vil, i en måned, for det samme beløb leveret fra f. eks. USA. Det er helt lovligt. Der vil sikkert ikke være danske undertekster. Men vore unge vokser jo mere op med sprog, især engelsk, end vi ”gamle”.

Har traditionelt tv en chance? Ja, kært barn får straks mange navne. Men hvad er det nu Connected TV er? – og er det noget, vi i antenneforeningen behøver at sætte os ind i? Ja, for det kommer til jer, uanset om I har lyst eller ej.

Direkte på nettet Men først, hvad er et Smart TV? De af os, som har været ude at kigge på nyt fjernsyn til hjemmet, er sikkert allerede stødt på det. Har om ikke andet set klistermærket i hjørnet, hvor der står YouTube, Sony Movie etc. Men det er meget mere end det. Generelt dækker det over, at apparatet kan tilkobles internettet direkte. Personligt er jeg ikke den helt store Facebook/Twitter aktør. Jeg er ikke kommet meget videre end e-mail og sms. Men de unge (under 40!) kommunikerer løs på en masse platforme, og nu stopper det ikke ved tv-kiggeriet. Kommer der en opdatering på Facebook, eller sendes der

30  FDA Orientering 5 /2011

Hvad nu når næsten alle har et sådan tv? Vil vore medlemmer stadig kigge på foreningens flow-tv? Ja, tænker du nu. Men der er mindst 50 % chance for, at du er lige så gammel, som jeg er - eller ældre. Svaret er nej. Se på ViaPlay, Viasats online abonnement på dets egne programmer og på sport. Hvis du køber et Smart TV med det såkaldte Netcast, kan du allerede nu se eller gense udsendelser og forpremiere på dine favoritprogrammer. Og det hele kører over nettet.

Nye seervaner Derfor vil vore medlemmers tv-kiggeri ændre sig i de kommende år. Først ganske langsomt, men de ændrer sig støt mod internet-tv. Vi kommer (næsten) alle til i større eller mindre grad at abonnere på vores favoritter. Personligt går jeg op i motorsport. En

kanal som MotorsTV ligger desværre for mig ikke i kanaludbuddet hos f.eks. YouSee. Joe, den ligger i Favorit. Men her kommer jeg til at betale 49,- kr. + kortafgift på 30 kr. hver måned. Dertil får jeg lov til at vælge tre andre kanaler, som jeg ikke gider se. Når MotorsTV kommer med en internet udgave ligesom Viasat og TV2 med flere, vil jeg være en af dens første kunder i Danmark. Udsendelserne vil komme direkte ind på mit SmartTV via Internettet. Formentlig i HD kvalitet.

I paradiset Viasat har set betydningen af premierer og eksklusivitet. Da TV3 kørte serien Paradise Hotel, var det muligt at tilkøbe sig adgang til næste dags episode. Det var en stor succes. Folk, der nærmest var afhængige af programmet, købte sig adgang for at være på forkant med de andre, som heller ikke kunne vente. Det var et hit at kunne sige til veninderne hvem der kysser hvem i morgen.

Tekniske krav For at et ”connected tv” kan fungere optimalt, skal der være en internet forbindelse på minimum 5 Mb/s, især hvis man vil se det i hd-tv kvalitet. Men hvis man vil have det maximale ud af det, vil jeg anbefale minimum 10 Mb. Hvilken betydning har det for antenneforeningen. Da jeg ikke nødvendigvis er afhængig af en masse andre kanaler, vil jeg naturligvis gå efter det billigste og mest stabile internet. Vi vil i vore foreninger blive udfordret på både hastighed og pris. Mere end nogensinde. --Hvis du kunne tænke dig at se hvordan det allerede ser ud så kig bl.a. på denne side: www.lg.com/dk/smarttv/index.jsp Her får du en virtuel oplevelse af, hvad LG kan tilbyde købere af et nyt tv.


FDA kan mere, end I lige tror!

Spar både tid og penge ved at bruge nogle af vores mange tilbud - og koncentrér jer i stedet om jeres antenneforenings fremtid!

Slip for al besværet med administration og regnskab!

Få mere liv på jeres hjemmeside, uden at røre en finger!

Spar mange penge på forsikringer, når de købes via FDA!

Vi kan tage os af foreningens bogføring og regnskab. Vi kan også servicere jeres medlemmer, sørge for kontingentopkrævninger, og skal I have kanalafstemning, klarer vi også den.

FDA Programinformation og FDAvisen er begge online karruseller, der er gratis at benytte.

Tegn en bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring for kun kr. 725 om året. Markedsprisen for denne type forsikring er typisk kr. 7-15.000.

Vores timepris ligger ofte 50 % under markedsprisen for tilsvarende ydelser.

De opdateres helt automatisk og giver dels information om kommende TV-programmer, nyheder fra udbyderne og foreningsrelevante artikler fra FDA Orientering.

Som medlem af FDA er man iøvrigt automatisk omfattet af en kollektiv arbejdsskadeforsikring, der typisk koster ca. kr. 3.000.

...Besøg vores stand M41 på FDA Messen, hvor vi står klar til at møde jer! FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG Annebergparken 21 • DK-4500 Nykøbing Sjælland • Tlf. 59 96 17 00 • fda@fda.dk • www.fda.dk


TEKNIK

Settop boksens afløser Indstikskort med udvidede funktioner er på vej fra Stofa men,” siger udviklingschef Thomas Helbo, Stofa. Han forventer produktet lanceret i begyndelsen af næste år – og derfra vil der blive arbejdet på at få endnu flere tjenester puttet ind i modulet.

Interaktive tjenester CI+ kortet øger seernes valgmuligheder

Flere funktioner, som i dag kræver en settop boks, bliver til næste år af Stofa flyttet til et CA-modul. Det er resultatet af et udviklingsarbejde foretaget i fællesskab af Neotion, Irdeto og Stofa under navnet CI+. ”Et CA-modul med indbygget smart card og en indbygget ip-forbindelse vil kunne åbne for basale tjenester – som en slags letvægts Zaptor flyttet ind i fladskær-

Softwaren i systemet gør det muligt at bruge interaktive tjenester som StartForfra og video on demand helt uden brug af en settop boks og smart card. ”Vi kan se, at vores bokskunder i stor stil benytter de interaktive tjenester. De bruger dem flittigt, når de først har set, hvor let det er, og hvor fleksibelt deres tvliv pludselig bliver, når man ikke er totalt afhængig af en programplan,” forklarer Thomas Helbo. Men han og andre tv-distributører må erkende, at for mange er boksen en barriere, som er svær at komme over. Derfor

ventes den diskrete CI+ løsning at blive mere attraktiv. ”Vi kan se, at vores bokskunder i stor stil benytter de interaktive tjenester. De benytter det flittigt, når de først har set, hvor let det er, og hvor fleksibelt deres tvliv pludselig bliver, når man ikke er totalt afhængig af en programplan,” forklarer Thomas Helbo. Det vil blive endnu mere attraktivt, når det kan opnås uden tilkobling af en boks.

Imødegår ny konkurrence Med CI+ vil Stofa desuden give antenneforeningerne et alternativ til ventede konkurrence fra de nye fladskærms tv-apparater med indbygget internet-adgang. ”Med CI+ vil brugerne få en række alternative muligheder for at få attraktivt indhold i stedet for at være henvist til at hente OTT-tjenester uden om deres antenneforening,” siger Thomas Helbo.

Valgfrihed, når det er bedst

Hos Stofa har vi gang i en masse nye tiltag, der kan give dig endnu større valgfrihed og sjovere tv. Mød os på stand nr. M36 på 1. sal i Multihuset og hør om WebTv To Go, FritValg, Mellempakken og StartForfra+. Vi byder på champagne, skrabelod med masser præmier, tryllekunster og masser af gode nyheder og råd.

32  FDA Orientering 5 /2011

Vi er jo lige her


MØD OS PÅ FDA-MESSEN

CANAL9 er ikke bare de største sportsoplevelser fra La Liga, Superligaen og EM-kvalen. Vi har også et bredt udvalg af de film og serier, som hver dag vendes over eftermiddagskaffen. Hos os kan du bl.a. opleve den amerikanske hitserie The Kennedys, som helt sikkert bliver det store samtaleemne. CANAL9 er kort sagt alt det, der bliver snakket om i morgen – og det ville være dumt at gå glip af!

CANAL9.DK


TEKNIK

Multimedie platform til det hele For et par år siden bebudede det Liberty Global-ejede UPC en nyskabelse til hjemmene i form af en elektronisk platform til tv-radio og computere – senere udvidet til de nye iPod telefoner og iPad håndholdte computere. På IBC i sidste måned annoncerede UPC, at de nye Horizon Gateways vil komme her i efteråret i Holland og næste år i Schweiz og Tyskland. Horizon Gateway er en avanceret Samsung settopboks med en trådløs teknik, der kan betjene apparater i alle boligens rum og formidle tjenester til alle typer elektroniske apparater. Dens basis er DVB-C tv-signaler, video on demand med 3.000 titler og web-tilbud fra foreløbig 60 partnere. Horizon-boksen kan streame fra en ipad til et tv-apparat, både brugerens egne

Den nye Horizon Gateway-boks. bidrag og sociale medier som YouTube, Facebook og Twitter – foruden naturligvis ordinære gammeldags e-mail! Liberty Global, der er verdens næststørste kabel-tv selskab, samarbejder bl.a. med Philips og Samsung og lægger ikke skjul på, at Horizon også skal være en modvægt til Google TV, der på sin side arbejder nært sammen med Sony og Motorola. UPC var dog langt fra ene om at tilbyde ”tv overalt”-løsninger.

1145 satellitter på vej I en undersøgelse fra EuroConsult konkluderes, at der i det næste ti-år bygges 1145 nye satellitter, hvilket er 51 % flere end i de seneste 10 år. Selv om markedet domineres af mi-

litære og andre statslige formål, er omkring 50 firmaer involveret i kommercielle satellitter i geostationær bane og 10 i satellitter i lave baner.

Japans nationale tv-selskab NHK præsenterede på IBC i år Super HiVision TV med en billedopløsning, der er 16 gange større end dagens standard for HD-TV. Demonstrationen omfattede både en optagelse af rumkapslen Endeavour og en direkte transmission i 300 Mbps fra London. Over 50.000 besøgte messen med 1300 udstillere i 13 haller. Næste års IBC holdes i Amsterdam 6.-11. september.

Verdens største TV Den største tv-skærm i verdens bliver sat op i London i forbindelse med næste års olympiske lege. Panasonic vil som officiel partner opsætte flere store tv-skærme i byen. Den største bliver en plasmaskærm på 152”, mens en anden bliver på 103”.

Citat

MoCA vinder frem Den nye standard for streaming i hjemmenes netværk MoCA, Multimedia over Coax Alliance, er slået an. Der er siden lanceringen for godt et år siden registreret over 100 certificerede MoCA-produkter, hvoraf 85 % er specificeret til brug ved betalings-tv.

16 X HD

MoCA bruges i routere, settop bokse, ethernet til coax bridges og kabelmodemer. FDA Orientering bragt i nr. 3 i 2010 en beskrivelse af nyskabelsen under overskriften Hjemmets fællesantenne.

“Helt personligt synes jeg, at det er møgærgerligt, at man lægger Mamatilbuddet på en lille og lidt ”hemmelig” kanal som DR HD og stadig forbeholder DR1 for folk over 50 år.” Mads Ulrick Holmstrup, direktør for produktionsselskabet Mastiff.

Vi glæder os til at se jer ved FDA Messe og Landsmøde 2011 i dagene fra den 4. til den 6. november. LEGO, LEGO logo, Klods- og Knop konfigurationerne, Minifiguren og LEGOLAND er varemærker tilhørende LEGO Gruppen. ©2011 LEGO Gruppen.

LEGOLAND® Hotel & Conference - så kan konferencen da kun blive legende let? Lige præcis

34  FDA Orientering 5 /2011


Foto: Getty Images, Sportsagency, Heidi Maxmiling

MERE AF ALT DET GODE... På TV 2 SPORT kan du naturligvis følge Superligaen, UEFA Champions League og andre store fodboldturneringer. Men der er meget mere af alt det gode på Danmarks sportskanal. Med over 6.000 timers sport om året, heraf mere end 2.000 timer live, er TV 2 SPORT ikke til at komme udenom, hvis du elsker sport.

Danmarks sportskanal


TEKNIK

Sådan kan anlæg forholde sig til de nye tekniske vilkår Af Tage Lauritsen, FDA teknisk udvalg Fra 11. januar udsendes DR1 i MPEG-4-kodning på det terrestriske net med en båndbredde på 6,5 MB. DR1 sendes i 720p, men det betegnes ikke som hd-tv. Det skyldes, at EBU kræver en båndbredde på 8 MB, for at man kan det. Der er kommercielle distributører, som bruger udtrykket HD ved lavere båndbredde, andre kalder det næsten HD. DR1 bliver ikke markedsført som en HD-kanal. Men med det rigtige modtageudstyr, vil det opleves som et bedre billede, nær-HD. På et fladskærms-tv med MPEG-4-kodning vises billedet i dette “nær-HD-format”. Hvis man har et fladskærms-tv, der kun har MPEG-2, omsætter det signalet til et digitalt signal med 576 linjer. Apparatet kan altså fortsat bruges.

Antenneforeningerne skal udsende DR1, fordi den er must carry. Her kommer så spørgsmålet, om antenneforeninger, der kun sender i MPEG-2, må lave signalet om til 576 linjer, lige som det sker hos det enkelte medlem. Svaret er principielt nej. Men DR forventes at ville leve med det indtil videre, fordi DR1 er must carry og skal distribueres. Må signalet sendes analogt? Ja, det må det. Men det forudsætter, at det også distribueres digitalt, idet alle must carry-kanaler skal distribueres digitalt i antenneforeningerne. Hvilke problemer giver DVB-T2, som Boxer tager i brug til april næste år? T2 kan ikke vises af apparater, som ikke er ”født med det”. Men en fællesantenne kan omsætte

DVB-T2 til DVB-T, eller -C for den sags skyld, så medlemmer ikke nødes til at udskifte et apparat, som ikke kan vise DVB-T2. Der er i øvrigt ingen grund til at videresende T2 formatet i anlægget, da der jo er plads nok i kabelnettet. Omkostningen ved at omkode fra T2 til T er nok samlet set mindre end medlemmernes samlede udgift til bokse foran deres måske ret nyindkøbte fladskærms-tv uden T2. Efter Boxers entré som distributør til fællesantenneanlæg kan foreningen i øvrigt også fordele disse signaler omsat til DVB-C og mikse sine egne indtagne gratisprogrammer ind. Blot skal man respektere de programnumre, som de Boxer-leverede programmer har. Det er et vilkår i aftagebetingelserne.

Gør jeres hjemmeside levende! Folk mister interessen, når en hjemmeside ikke opdateres

Hvordan kommer I videre?

jævnligt, og derfor er der til FDAs medlemmer udviklet FDA

Send Martin Christensen hos FDA en mail på martin@fda.dk.

Programinformation og FDAvisen for at sikre, at medlemmerne

Skriv ”Informationskarrusel” i emnefeltet og inden for 24 timer vil

altid har levende hjemmesider. FDA Programinformation og

I få tilsendt adgang til informationskarrusellerne.

FDAvisen er begge online karruseller, der er gratis at benytte. Hvad er FDA Programinformation? • Nyttige informationer til antenneforeningens medlemmer om kommende TV-programmer m.m. • Opdateres automatisk af programudbyderne.

Kanal A | Bombeeksperterne Se det alle tirsdage kl. 21.00 Se med når vi følger politiets bombeeksperter på arbejde. Med livet som indsats undersøger ...

A

Læs mere En service fra FDA ©

Vis alle Eksempel på FDA Programinformation

Hvad er FDAvisen? • FDA bringer fortrinsvis en række artikler fra FDA Orientering, som har været meget efterspurgte. • Aktuelle og antenneforeningsrelevante artikler til foreningens egne medlemmer om, hvad der rører sig inden for branchen.

Styrelse mener at alt tv... ...skal sendes digitalt

 

FDA er meget uenig med Styrelsen for Bibliotek og Medier. Læs mere En service fra FDA ©

Vis alle Eksempel på FDAvisen

   

FDAvisen er en service fra FDA med nyttige informationer til  antenneforeningernes medlemmer.    Denne artikel må citeres med angivelse af FDA Orientering som kilde:   FDA Orientering nr. 2, april 2011.    Det er tilladt at tage papirkopi af artiklen til privat brug.    Ved ønske om at anvende en illustration rettes henvendelse til:  redaktion@fda.dk 

FDA  ·  Annebergparken 21  ·   4500 Nykøbing Sjælland  ·  59 96 17 00  ·  fda@fda.dk  ·   www.fda.dk  

36  FDA Orientering 5 /2011


Kom ind og se den nye hovedstation fra TRIAX...

Kom ind og få en snak om:

Ny TDX hovedstation

• • • •

En revolution. Helt enkelt.

Den nye TDX hovedstation MPEG-2 nedlukning TV2 - betalingskanal Mobilt bredbånd i 800 MHz området MøD os På

FDa Messen 2011 4.-6. noVEMbEr

stanD CD8

HoTEl lEGolanD • billunD

Glem alt, hvad du ved om hovedstationer. Med TRIAX TDX træder du ind i en helt ny og enklere verden. Den unikke TDX-poolteknologi fra TRIAX gør det nemmere end nogensinde før at installere og håndtere hovedstationer - Så enkelt kan det være.

triax a/s Hornsyld - Denmark +45 76 82 22 00 triax@triax.dk www.triax.dk

www.triax-tdx.dk


FODBOLD I TV

Dansk tv-fodbold også på fredage til næste år Superligaens kampe på tre tv-kanaler i 2012-2015 Fodboldseere skal vænne sig til også at følge Superligaen på fredage. Det er en følge af, at MTG og TV 2 Sport købte tvrettighederne af Divisionsforeningen for et ikke nærmere angivet beløb, men dog oplyst til ”over en milliard kroner”. Der er tre umiddelbare ændringer i den tre-årige aftale, som træder i kraft fra juli 2012: Superligakampene vises fremover kun på betalingskanaler. DR viste nogle kampe i den forrige periode i kraft at et samarbejde med Canal9. Nu må DR nøjes med at vise korte glimt fra Superligaen. Fredage bliver også fodbolddage, idet TV 2 Sport vil vise fodbold både på fredags- og mandagsaftener.

så denne fortsat kan vise tre ugentlige kampe. Bemærkelsesværdigt er det, at selv om det er mange penge, aftalen sikrer fodboldverdenen, er prisstigningen for første gang i mange år begrænset til så nogenlunde den normale prisudvikling i samfundet. ”Både tilskuertallene og seertallene til kampene er faldet, og det gælder i øvrigt også for andre store sportgrene. De fleste har måttet indse, at det er krisetider. Det præger også det marked, vi handler på,” siger pressechef Bo Andersen hos TV 2 Sport. Derfor har TV 2 Sport kunnet holde sine prisstigninger for 2012 på 1,40 kr. pr. husstand til 31,25 kr. For 2013 er listeprisen 33 kr.

Beskeden prisstigning

Succes med mandagskampe

Canal9 vil fortsat vise Superliga-kampe, fordi den efterfølgende fik købt to ugentlige kampe, som MTG sidder på. MTG har i øvrigt videresolgt en af sine kampe til TV 2 Sport,

For TV 2 Sport er fredagskampene en opfølgning på den succes, kanalen har registreret i seertallene til kampene mandag aftener.

”Der var en betydelig skepsis i branchen, da mandagskampene blev indført, men den er gjort til skamme, og vi forventer, at der også vil blive høje seertal til kampene fredag aften,” siger Bo Andersen. Fredagskampene er det såkaldt 6. valg, når tv-kanalerne fordeler kampene. 6. valget var egentlig tiltænkt TV3+, da TV 2 Sport købte det af MTG, fordi fodbold fredag aften for TV 2 Sport er et godt bud, når de fleste andre kanaler satser på underholdning disse aftener. TV 2 Sports to andre kampe fra Superligaen vises lørdag eftermiddag og mandag aften. I sidste sæson var der i gennemsnit 6.476 tilskuere til superligakampe på hverdage, mens opgør lørdag-søndag og helligdage trak 7.185, en forskel på knap 10 procent. Den forskel er så lille, at tv-kanalen fandt det umagen værd at inddrage aftenkampe i sin ”spilleplan” – og har fået mod til at fortsætte.

Viasat Sport har førstevalgene Viasat Sport har fortsat førstevalget til kampene i Superligaen, og det er den godt tilfreds med. ”Med førstevalgskampen og nu også DBU Pokalen på TV3+ samt de nyligt vundne rettigheder til Champions League er vi meget glade for, hvad vi kan tilbyde seerne på fodboldfronten frem til 2015, var sportschef Peter Nørrelunds kommentar til aftalerne. C:More, der har købt superligakampene af MTG, sender de fleste på Canal9 og enkelte på Canal+.

Ikke på klub-tv

Fra superliga-dysten mellem HB Køge og Brøndby i sidste måned

38  FDA Orientering 5 /2011

Store klubber som Manchester United og Milan har egne tv-kanaler. Det har enkelte danske fodboldklubber et øje på, og de har nogle begrænsede muligheder i tvaftalerne. De må dog i givet fald ikke vise kampene direkte, og de skal under alle forhold først have samtykke fra fodboldaftalens parter. De reelle muligheder er derfor snarere at lægge højdepunkter på deres hjemmesider og finansiere dem med sponsorbidrag.


FODBOLD I TV

Mere fodbold over grænserne Det har vakt berettiget opmærksomhed, at en ny EU-dom fastslår, at der skal være frit salg i EU af programkort. Dermed har en britisk pubejer fået principiel medhold i, at det var lovligt, at hun købte et kort til sin settopboks i England hos en forhandler i Grækenland. Tv-kanaler og programudbydere gransker nu dommen. Den kan indeholde væsentlige forbehold, f.eks. at et græsk kort – eller et kort fra et andet land end købe-

rens – måske nok kan bruges lovligt privat, men ikke til at vise fjernsyn et sted med offentlig adgang. Som en dansk udbyder afslappet siger: ”Det er som at køre til grænsen for at købe billigt øl. Det gider man vel ikke ret mange gange.” Uanset hvor positivt det må være for de mange fodboldinteresserede, er de kyndige i fodboldrettigheder meget tilbageholdende.

Trods en forventning om, at tv-rettighederne nok spredes på flere bydende i de kommende år, peges der på, at det er svært at fortolke rækkevidden af EU-dommen. Men der er en forsigtig forventning om, at prisstigningerne vil blive meget mindre i de kommende år – og at det sidste ord om fodbold-rettigheder er ikke sagt.

Sport på flere tv-kanaler? kampene,” siger Mogens Jensen, der forventer flertal i Folketinget for nyordningen. ”Listen garanterer ikke noget, men den skaber i hvert fald bedre muligheder for, at de vigtige sportslige begivenheder bliver vist på landsdækkende tv,” siger han.

EM slutrunde deles af DR og TV 2

Glade OB’ere i Superligaen (Foto fra TV3+). Den nye regering er på vej med et forslag, hvis formål er at sikre, at de vigtigste sportsbegivenheder blive vist på de mest udbredte tv-kanaler. Det socialdemokratiske folketingsmedlem Mogens Jensen bebuder i JyllandsPosten opbakning fra et politisk flertal til genoplivning af den tv-liste, som blev afskaffet for 10 år siden. Formålet er, at public service-kanalerne DR og TV 2 igen kan være med, hvilket vil være svært hvis ikke betingelserne tvinger priserne ned. Vilkårene skal dog ændres for at få den ønskede effekt. Kulturministeriet havde

40  FDA Orientering 5 /2011

i foråret en skitse til en liste omfattende kvalifikationskampe og slutrunder ved VM og EM i håndbold og fodbold, samt sommer- og vinter-OL. I den gamle ordning skulle en tv-kanal kunne sikre, at 90 % af husstandene kunne se kampene. Den grænse vil nok blive lavere – især for at sikre, at TV 2 også som betalingskanal kan byde. I skitsen arbejdes med tv-stationer, som 2/3 af husstandene kan se, så DR kan få konkurrence af TV 2, Kanal 5 og TV3. ”Hvis ingen landsdækkende kanaler ønsker at byde, kan andre tv-kanaler købe

DR er hvad angår tv-sport ikke helt ude af billedet. DR og TV 2 deler næste sommers EM-slutrunde i fodbold i Polen og Ukraine, De sender hver 15 kampe, mens finalen, der spilles søndag 1. juli 2012, samsendes. Direktør Merete Eldrup siger, at EM-rettighederne er købt, efter at det stod klart, at TV 2 fra 2012 får en mere stabil indtægt fra abonnementsbetaling. EURO 2012 supplerer på TV 2 EM i herrehåndbold i januar, Giro d’Italia med start i Danmark i maj, EM i fodbold i juni-juli, Tour de France i juli, OL i London i august og EM i kvindehåndbold i december. EM-slutrunden spilles i Polen og Ukraine fra 8. juni til 1. juli. Polen og Ukraine er som værtsnationer fødte deltagere, og store fodboldnationer som Spanien, England, Tyskland, Italien og Holland er blandt de 16 deltagere.


PERSONALIA

Ny direktør i Triax

Fra TV4 til Ericsson

Dansk Kabel TV’s adm. direktør Flemming Hynkemejer skifter arbejdsplads, idet han bliver adm. direktør i Triax Gruppen med hovedsæde i Hornsyld.

Märta Rydbeck, den tidligere leder af Eurosport i Norden, forlader TV4 til fordel for Ericsson, hvor hun indgår i dets Global Service division. Ny informationschef i TV4 er David Österlund.

Tre nye medieordførere Et flertal af de politiske partiers medieordførere har bevaret deres poster, mens tre er blevet afløst. Nye er Morten Marinus Jørgensen, som Dansk Folkeparti har udpeget i stedet for Karin Nødgaard, samt Zenia Stampe fra de radikale og de konservatives Lars Barfoed. De indtræder i stedet for Jørgen Poulsen og Rasmus Jarlov, der begge er udtrådt af Folketinget. De genvalgte medieordførere er: Simon Emil Ammitzbøl, Liberal Alliance, Ellen Trane Nørby, Venstre, Mogens Jensen, Socialdemokraterne, Holger K. Nielsen, SF, og Per Clausen, Enhedslisten.

Bugges afløser valgt John Heinemann, som er chef for Philips Consumer Lifestyle i Danmark, er valgt til formand for BFE, Branchen ForbrugerElektronik, i hvis bestyrelse han har siddet i to år. Han efterfølger branchens nestor Allan Bugge, der i 17 år var direktør i BFE, inden han for to år siden blev dens formand.

Tilbage til Copydan Martin Gormsen er udnævnt til direktør i Copydan Verdens TV, hvor han sammen med adm. direktør Jacob Hedebrink skal, som det hedder, videreudvikle organisationens hovedområder. Dermed vender juristen Martin Gormsen tilbage til Copydan, hvor han i fire år fra 1998 varetog musikindustriens interesser. Det førte ham naturligt til Koda, hvor han var vicedirektør i, indtil han fratrådte tidligere i år.

Ny kanalchef for børn Kirstine Vinderskov, der tidigere har været medieforsker på børne- og ungeområdet i DR, afløser Birgitte Fredsby som kanalredaktør for DR Ramasjang. Dog flyttes hovedansvaret for det nye ungdomsunivers DR Mama til Henrik Birck, der er kanalredaktør for DR HD, hvor DR Mama sendes, og for netstedet dr.dk/ mama.

AKTIVITETSKALENDER 4.-5. november: FDA Messe på Hotel Legoland i Billund. 6. november: FDA Landsmøde i Hotel Legoland i Billund.

The Simpsons er ikke mere utålelige, end at den har fået 27 Emmy-statuetter!

Simpson overlever En skilsmisse har været længe undervejs, uudholdeligt længe for de største fans af familien Simpson. Nu skulle det være sikkert. Den parodiske tegnefilm, fortsætter i hvert fald et par år, men ikke uden sår af den økonomiske art. Trods kultstatus er seertallene nedadgående og dermed også reklameindtægterne. De seneste 10 år er seertallene faldt fra 12 til 7 mio. i USA, som jo er dens hjemland og udgangspunktet for den satiriske humor. Fox, som producerer filmene, forlangte, at de overordentlig velbetalte skuespillere, som lægger stemmer til, gik ned i løn, senest 45 %. Skuespillerne svarede igen med tilbud om lønnedgang på 30 %, men mod at få andel i de formentlig betydelige indtægter fra rettigheder til det, der sælges i Simpsons navn. Et forlig, hvis indhold hemmeligholdes, har nu sikret endnu to sæsoner. Så skulle The Simpsons kunne fejre 25 års jubilæum!

Også tv på Xbox Det måtte jo komme: Fjernsyn via spillemaskinen Xbox. Microsoft vil puste mere liv i salget af sit alternativ til PlayStation og Nintendo ved at hjælpe brugerne til at se udvalgt tvprogrammer via Xbox. Foreløbig har Microsoft truffet aftaler med europæiske tv-selskaber som BBC, Channel 4 og LoveFilm i England, ZDF i Tyskland, Telefónica i Spanien og Mediaset i Italien. Naturligvis har Microsoft også aftaler med nogle af de store tv-kanaler og kabeltv selskaber i USA. Microsoft angiver, at der er 35 mio. brugere af Xbox, som længe har haft mulighed for at vise programmer fra Sky TV og Canal+.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER I FDA Reg. 6

A/B Enggården

42  FDA Orientering 5 /2011

Formand Per Næsager

Hammelstrupvej 3, st.tv., 2450 København SV.


FDAs hovedbestyrelse

REGIONSBESTYRELSER

Valgt af landsmødet Landsformand, FU Poul Juul Kovangen 532 3480 Fredensborg Tlf. 48 47 57 55 E-mail: pj@fda.dk

Karsten Høgh, Reg. 1 Caprifolievej 5 9440 Aabybro Tlf. 98 24 16 99 E-mail: kah@mail.dk

1. Næstformand, FU Carsten Pedersen Hasselvænget 9 4760 Vordingborg Tlf. 55 37 34 33 E-mail: na-formand@nyraad.net

Steen R. Mortensen, Reg. 4 Rugtoften 76, Skodborg 6630 Rødding Tlf. 74 85 07 80 E-mail: srm@post.tele.dk

Vera Dahl Olesen, Reg. 1 Præstvangen 8, Mou 9280 Storvorde Tlf. 98 31 14 36 E-mail: veradahlolesen@mounet.dk

Peter Dam, Reg. 6 Sydhavnsgade 4, 2. s.tv. 2450 København SV. Tlf. 77 41 93 38 E-mail: pedam@frederiksholm.net

Gunner M. Nielsen, Reg. 2 Vroldgade 10 8660 Skanderborg Tlf. 40 32 36 49 E-mail: gmw@privat.dk

Kai Nielsen, Reg. 7 Højager 12 2670 Greve Tlf. 43 90 62 11 E-mail: kai.nielsen@eriksminde.dk

Curt Andersen, Reg. 3 Bjolderupvej 15 6000 Kolding Tlf. 40 63 14 07 E-mail: curtandersen@stofanet.dk

Henning H. Madsen, Reg. 8 Egebjergvej 111, Sørby 4200 Slagelse Tlf. 24 62 91 40 E-mail: formand@hashoj-net.dk

Carsten Karlsen, Reg. 4 Rødding Lindeallé 12 6630 Rødding Tlf: 74 84 22 86 E-mail: ck@6630.dk

Jørgen Fogtmann, Reg. 9 Skovvænget 22 4840 Nørre Alslev Tlf. 54 434394 E-mail: jfo@nanet.dk

Peter Winkel, Reg. 5 Dronning Olgasvej 40 5000 Odense C Tlf. 66 17 74 30 E-mail: pwinkel@nal-net.dk

Poul Juul, E-mail: pj@fda.dk

Morten Strandholdt E-mail: morten@strandholdt.dk

Henning H. Madsen E-mail: formand@hashoj-net.dk

Carsten Jørgensen E-mail: cj@gal-odense.dk

AFOs styregruppe Poul Juul, E-mail: pj@fda.dk

FDAs Teknisk udvalg Allan Jusjong E-mail: jusjong@aj-design.dk

BDMs bestyrelse Poul Juul, E-mail: pj@fda.dk FDAs Skat- og Økonomiudvalg Carsten Pedersen E-mail: na-formand@nyraad.net

Region 6: Peter Dam, fmd., HB, Steen Eget, HB supp., Michael Schrøder Region 7: Kai Nielsen, fmd., HB, Preben Pedersen, HB supp., Hans C. Thigaard, Tage Lauritsen, Ole Bendix Region 8: Henning H. Madsen, fmd., HB Johnny Larsen, næstfmd, HB supp, Helge Knudsen, sekr., Flemming Engelbrechtsen, supp. reg. best., Uno Andersen, supp. reg. best. Region 9: Jørgen Fogtmann, fmd., HB, Frans Larsen, næstfmd., HB supp., Villy Pedersen, sekr., Bjarne Fehstedt, supp. reg. best.

ERFA-GRUPPER For Canal Digital: Peter Lyngby, fmd., tlf. 56 39 89 90 Henrik Larsen, næstfmd., Villy Pedersen, Carit Pedersen, Børge Ottosen For Frie antenneforeninger: Preben Pedersen, fmd., tlf. 80 80 60 81 Frans Larsen, næstfmd., Bent Laugesen, Bjarne Mortensen, Flemming Borg

UDVALG OG REPRÆSENTANTER

Tage Lauritsen E-mail: tage@tunenet.dk

Region 3: Curt Andersen, fmd., HB, Jens S. Møller, næstfmd., HB supp., Sven Møller Andersen, sekr., Svend E. Rasmussen, Peder Pedersen

Region 5: Peter Winkel, fmd., HB, Jørgen Madsen, næstfmd., John Sørensen, sekr., HB supp., Erik Wagner, Per Theisen

Valgt af regionerne

AFOs Tekniske Udvalg Henning H. Madsen E-mail: formand@hashoj-net.dk

Region 2: Gunner M. Nielsen, fmd. HB, Jørn Bollinger, sekr., HB supp, Kirsten Randløv Rasmussen, Morten Strandholdt, Tommy Schmidt

Region 4: Flemming Borg, fmd., HB supp Benny Kristensen, næstfmd., Carsten Karlsen, HB, Gert Lützen, Michael O’Halloran

2. Næstformand, FU Allan Jusjong Hørsholmvej 44 9270 Klarup Tlf. 98 31 96 95 E-mail: jusjong@aj-design.dk

Cable Europes årsmøde

Region 1: Vera Dahl Olesen, fmd. HB, Allan Jusjong, næstfmd., HB, Birgit Kaa, sekr., HB supp., Jørgen Thodberg, supp. reg. best., Torben Østerbæk, supp. reg. best.

Henning H. Madsen E-mail: formand@hashoj-net.dk

For internet: Jan List, fmd., tlf. 75 36 40 20 Flemming W. Hansen, næstfmd., Morten Strandholdt, sekr., Per Sørensen, Tage Lauritsen For Stofa: Jens Finne, fmd., tlf. 55 45 35 37 Gerda Højer Jensen, sekr., For YouSee: Flemming Madsen, fmd., tlf. 98 25 75 85 Tommy Schmidt, næstfmd., Peder Pedersen, sekr., Johannes Jørgensen, Knud E. Nielsen

Tage Lauritsen E-mail: tage@tunenet.dk Preben Pedersen E-mail: formand@yderholm.net Poul Juul E-mail: pj@fda.dk

FDA Orientering 5 /2011

  43


NABOLANDSKANALERNE ARD / Buddenbrooks

ZDF / Terra X

drama dokumentar kultur SVT / Jägarne

ZDF / Dresden

MED DANSKE UNDERTEKSTER ZDF / Terra X

SVT / Veckans Föreställning

Se kvalitets-tv fra Sverige, Norge og Tyskland med danske undertekster. Nabolandskanalerne byder på masser af dokumentar, dramaer, krimier, nyheder, historie- og naturprogrammer. Vi ses!

Danske undertekster fås hos YouSee, Stofa, Waoo og de fleste antenneforeninger SVT1 Sverige

SVT2 Sverige

NRK1 Norge

verdenstv.dk

ARD Tyskland

ZDF Tyskland

Profile for FDA - Forenede Danske Antenneanlæg

FDA-Orientering 2011-5  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...

FDA-Orientering 2011-5  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded