Page 1

FDA ORIENTERING Tidsskrift for f忙llesantenneanl忙g 路 Nr. 2 路 april 2012

KLAR TIL EN GOD SOMMER OG OL I TV


Indhold nr. 2 · april 2012 · 30. årgang

Bøgehus · Annebergparken 21 · 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 96 17 00 · Fax 59 96 17 17 · E-mail: fda@fda.dk · Internet: www.fda.dk Telefontid: Mandag-torsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-14

Lederen om overdrevne fiberdrømme og FDA-opgaver................................................3 Når Murphys love bryder ind i antenneforeningens planer.......................................4-7 Fiber frem til sidste forstærker i kabelnettet.............................................................8-9 Antenneforening lukker for analoge tv-signaler.........................................................10 Organiseret kampagne for at antenneforening skulle støtte bredbånd......................12 Midtjysk anlæg har med held afskaffet tilslutningsafgiften.......................................14 Efter 800 MHz kommer plan om lukning af 700 MHz båndet....................................16 Tyske analoge tv-signaler forsvinder i denne måned.................................................17 TV 2 har råd tll mere underholdning, men generes af kvindekanaler........................18 DR-TV kæmper med aftenfladen og TV3 går på nettet..............................................19 Fratrådt Canal Digital chef lægger ud med eget firma...............................................20 Stofa erkender at det med teknik er svært at forstå..................................................21 Branche-Nyt, personalia og aktivitetskalender...........................................................22

FDAORIENTERING

Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er trykt i 2.100 ekspl. og udgivet den 20. april 2012. Eftertryk tilladt med angivelse af kilde. I redaktionen: Mogens Lorentsen, ansv. redaktør (molo), Carsten Karlsen (ck), Carsten Pedersen (cp) og Allan Jusjong (aj). Deadline for indlevering af redaktionel tekst: Nr. 3: Onsdag den 16. maj 2012 Indlæg til FDA Orientering sendes til: Redaktør Mogens Lorentsen Fresiavej 9, 9800 Hjørring tlf. 98 92 39 15 E-mail: redaktion@fda.dk

FDASEKRETARIAT

Tina Boye Tlf. 59 96 17 04 E-mail: tina@fda.dk

Anne-Mette Reslow Tlf. 59 96 17 06 E-mail: anne-mette@fda.dk

Skriver du på PC, så send teksten i en mail til redaktion@fda.dk. Medsend gerne illustrationer.

Bente Ellekær Hansen Tlf. 59 96 17 02 E-mail: bente@fda.dk

Lisa Rimstad Jacobsen Tlf. 59 96 17 19 E-mail: lisa@fda.dk På barsel fra 27. februar

Svend Hansen Tlf. 59 96 17 18 E-mail: svend@fda.dk

Mie Jørgensen Tlf. 59 96 17 05 E-mail: mie@fda.dk

Abonnement: Sendes gratis til bestyrelsesmedlemmer i antenneanlæg, der er medlem af FDA. Andre interesserede kan tegne abonnement incl. forsendelse: DK-abonnement 2012: kr. 1.185. EU-abonnement 2012: kr. 1.410. Kan tegnes af installatører og rådgivere tilknyttet AFO. De angivne priser er ekskl. moms Kontakt: Tina Boye, FDAs sekretariat.

Lene Petersen Tlf. 59 96 17 01 E-mail: lene@fda.dk

Britt Granager-Simonsen Tlf. 59 96 17 14 E-mail: britt@fda.dk

Connie Christensen Tlf. 59 96 17 06 E-mail: connie@fda.dk

Eva Bløcher Tlf. 59 96 17 03 E-mail: eva@fda.dk

2  FDA Orientering 2 /2012

Annoncer og distribution: Kontakt: Tina Boye, FDAs sekretariat. Distribution af nr. 3: Fredag den 15. juni 2012. Forsiden: Artikler om antenneforeningernes udvikling fra videresending af tv-programmer til netværk med avanceret elektronisk teknik præger dette blad med eksempler på, hvordan antenneanlæg håndterer udfordringerne. Forsiden viser mast og hovedstation i Bjæverskov ved Køge. Sats, repro og tryk: CENTERTRYK A/S. Postbox 259, 4300 Holbæk E-mail: tokj@centertryk.dk ISSN nr. 0903-2169


Hvorfor nøjes med fiber LEDEREN ved Carsten Karlsen, landsformand for FDA

Carsten Karlsen. Tror elselskaberne at de har fået patent på at redde hele Danmark fra bredbåndsunderskud, eller har de bare lagt fiberinfrastruktur for 9 milliarder kroner i den danske muld i blind tillid til, at kunderne ville sige waooo og betale ved kasse 1? Det minder mest af alt om en fibersprængning, når elselskaberne igen og igen stiller sig op på ølkassen foran Christiansborg og fortæller vidt og bredt enhver politiker, at årsagen til at de ikke kan få forrentet deres store investeringer udelukkende er, at antenneforeningerne i kongeriget påberåber sig tilslutningspligt og dermed hindrer kunderne i at komme til fiberselskaberne. Fakta er, at tilslutningspligten i visse lokalplaner og deklarationer kom for at hindre en uønsket skov af husantenner og paraboler i tættere bebyggelser. Samtidig var det en hjælp til en anden og bedre løsning for husstandene. Antenneforeningerne var for manges vedkommende kommunale anlæg, der senere blev overdraget til brugerne og videreført af dem. Medlemmerne i antenneforeningerne kunne med rette stille krav om kvalitetssignaler og udbygning af deres anlæg til tidssvarende teknologi. Det har været en løbende proces op igennem årene. Antenneforeningerne har investeret i tillid til, at de tilsluttede medlemmer var sikre ”kunder” i butikken, så de fortsat kunne være med til at afvikle den gæld, som var oparbejdet for deres skyld – og efter deres ønske. Stavnsbåndet er ophævet og med alle de nye muligheder, de danske husstande har fået for at købe tv-signaler og internet-

adgang fra andre end antenneforeningerne, er det da indlysende, at husstandene skal stilles frit til at vælge deres andel i de nye glæder. Naturstyrelsen har fundet, at en afviklingsperiode på tre år for de eksisterende bindinger vil være passende. Herefter vil tilslutningspligten i lokalplaner og deklarationer være ude af kraft.

vi kan få løst flere opgaver på kortere tid, men til glæde for alle i FDA. Det er meget at tage fat på, og jeg glæder mig til det første møde i strukturudvalget. Det skal komme med et oplæg til landmødet – et oplæg om en struktur for et FDA, der er klar til at imødegå fremtidens udfordringer til gavn for medlemmerne i et stærkt kommercialiseret marked.

Alternativer til fiberbredbånd

Markedsføring

I mange af FDA’s medlemsforeninger opretholdes og håndhæves tilslutningspligten slet ikke – og i øvrigt er det ikke antenneforeningerne, men kommunalbestyrelserne, der har opgaven. Det gælder også i områder, som er tæppebombet med fiberrør af elselskaberne. Kunderne ved bare ikke, at de kan forlade deres antenneforening, mener elselskaberne. Vi har som antenneforeninger gode produkter, både på tv- og internetsiden. Dem sætter vore medlemmer stor pris på. De værdsætter også en god og lokal service, som ikke findes bedre i de fleste andre ”butikker”. Vi sælger det, som medlemmerne har brug for og vil betale for. Vi moderniserer til stadighed vores anlæg, og dermed kan medlemmerne også i fremtiden regne med, at den lokale antenneforening kan levere højhastighedsbredbånd på 100 Mbit eller mere i takt med at efterspørgslen er der. Det er vigtigt, at hele Danmark får mulighed for højhastighedsbredbånd, men ikke nødvendigvis via fiber.

Vi skal som antenneforeninger blive endnu bedre til at markedsføre os i vores lokale område. Vi skal fortælle om det, som antenneforeningerne kan, også på internetsiden. Andre forsøger at fortælle vore medlemmer, at vi er gamle og støvede - et levn fra 70’erne. Vi skal ud i pressen og fortælle, at vi ikke kun var pionerer, men at vi har udviklet os i takt med brugernes behov. Det er gode historier. Vi kan roligt fortælle om, hvad vi kan, hvad vi gør, og hvorfor medlemmerne fortsat kan regne med os som leverandører - fordi vi er i takt med udviklingen. Eksempelvis var internet på et tidspunkt et ”add on” produkt i vores foreninger. Nu er det et hovedprodukt, som næsten alle efterspørger. Og vi er konkurrencedygtige både på hastighed og på pris.

Strukturudvalg Strukturudvalget i FDA har fastlagt sit første møde til den 8. maj 2012. Udvalget skal belyse og fremsætte forslag til, om ledelsesstrukturen i FDA med fordel kan opbygges på en anden måde. Der er behov for at modernisere bl.a. regionernes rolle. Regioner kan med fordel slås sammen til færre, men større enheder. Det vil blive muligt at sammensætte en regionsbestyrelse ud af et større antal foreninger, der både kan arbejde ”globalt” og formidle lokalt. Endvidere er det vigtigt at ikke alle arbejder på at løse de samme opgaver, men at fordele de mange opgaver på forskellige regioner. Det betyder, at

Eget internet Det kan vise sig vigtigt, at antenneforeningerne selv fastsætter priser og hastigheder for at matche lokale udfordringer. En af løsningerne er EGET INTERNET. Den store udfordring i EGET INTERNET er, at bestyrelsen skal føle sig sikker på ikke at stå med en kæmpeopgave, som den ikke er gearet til eller ikke ønsker at stå ene med. Der er heldigvis løsninger på disse udfordringer, og derfor kan det for foreninger, der overvejer eget internet, kun gå for langsomt. En god start kunne være at kontakte ERFA-Gruppen Internet. En stor sidegevinst ved eget internet er den indtjeningsmulighed, der venter. Den kan betale for den videre udbygning af antenneanlægget og dermed være en fordel for antenneforeningen og for dens medlemmer.

FDA Orientering 2 /2012

  3


FDA

Murphys lov - og alle dens facetter og afarter Planen var god, men ikke helt så enkel som tænkt …

Klarups nye hovedstation fra Appear TV fylder ikke meget.

Af Allan Jusjong, bestyrelsesmedlem i Klarup Antenneforening Man har et standpunkt til man tager et nyt ”Alt der kan gå galt, vil gå galt” Da de første digitale tv-kanaler så dagens lys, diskuterede vi i Klarup Antenneforenings bestyrelse, hvordan og i hvilken form man skulle distribuere disse. Valget faldt på DVB-T, idet en brugerundersøgelse i forbindelse med kanalvalg havde vist, at mange af vore medlemmer allerede havde investeret i en fladskærm, der understøttede dette - samt det faktum at man på det tidspunkt ikke kunne købe fladskærme med indbygget DVB-C, og at en boks til det analoge tv, der understøttede DVB-C, kostede væsentlig mere end en, der understøttede DVB-T. Oprindelig var planen at gå direkte fra DVB-T til IP-TV, men den mulighed lod vente lidt for længe på sig. Da DR lancerede DR HD. blev denne sendt i MPEG-4, medens de resterende digitale kanaler blev sendt i SD og MPEG-2. Det betød, at medlemmer, der havde været tidlig ude, måtte nøjes med SD kanalerne eller investere i en DVB-T boks, der

4  FDA Orientering 2 /2012

tere håndterede hver deres MUX. Selvom disse PC’er kunne håndtere at distribuere i DVB-C, ville det ikke udløse vores ønske om at vise nabolandskanalerne med danske undertekster, og vi ville stadig være bundet af at skulle nedtage signalerne via satellit. Canal Digital havde lovet, at vi kunne fortsætte med at nedtage signalerne fra deres satellitter, men det ville være lidt af en katastrofe for os som forening, dersom dette tilsagn pludselig ophørte. Vi ønskede derfor en fleksibel hovedstation, der kunne modtage og distribuere efter ønske og behov. Efter mange undersøgelser og diskuteren for og imod blev den endelige beslutning taget, og vi underskrev med leverandøren.

En mulighed for samarbejde understøttede MPEG-4, for at se DR HD. Det skulle vise sig at blive startskuddet til at ryste posen en ekstra gang. I vores forening fastsætter generalforsamlingen, hvad man maksimalt vil betale for den fulde pakke (vi har kun grund- og fuldpakke). Med de evigt stigende priser på kanaler og TV 2’s overgang til betalingskanal, ville det uundgåeligt betyde, at vi stille og rolig ville blive nødt til at tage betalingskanaler af. Villigheden til at betale fulgtes ikke med prisstigningerne. Dette kombineret med medlemmernes ønske om flere HD-kanaler virkede som en gordisk knude. Samtidig måtte vi også tage omlægningen af MUX 1 og 2 til MPEG-4 i ed. Bestyrelsen valgte derfor i foråret 2011 at ændre strategi. Vi meldte ud til medlemmerne, at vi fra 2. 1. 2012 ville indføre to betalingspakker, skifte til DVB-C og MPEG-4 og efterkomme medlemmernes ønske om flere HD-kanaler. Det kom dog til at gå lidt anderledes.

På jagt efter en ny hovedstation ”Hvis alt ser ud til at gå godt - så har  du helt klart overset noget” Tidligere have vi nedtaget signalerne fra satellit og DTT-nettet. En række compu-

Hvis der er fire måder, hvorpå en ” procedure kan gå galt og man forudser dette, så vil der hurtigt udvikle sig en femte og uforudset måde” I starten af oktober, umiddelbart efter at vores kanalafstemning var slut, sad vi tre fra bestyrelsen i et teknisk møde og læste bl.a. vedtægterne for ASOM-Net. Vi kunne se, at hvis vi handlede tvkanaler ind sammen med ASOM-Net, ville vi kunne tilbyde vores medlemmer mere for de samme penge. Vi bad derfor om et møde med dennes bestyrelse. Med det relative korte varsel var det ikke muligt for hele ASOM-Nets bestyrelse at møde frem, så der kunne ikke besluttes noget, men det blev en god snak. De to, der var af sted, drog hjem, fast besluttet på at forelægge vores egen bestyrelse, at vi skulle søge om optagelse i ASOM-Net. En enig bestyrelse i Klarup syntes, at dette var en god ide og anmodningen blev afsendt. Nu ligger Klarup ikke indenfor ASOMNets naturlige dækningsområde, hvilket afstedkom en række praktiske udfordringer. Ud over selve transportformen ville vi selvfølgelig gerne selv sammensætte vores programpakker og vi skulle have de regionale kanaler der naturligt tilhører os.


JA TAK! – til bedre tv-underholdning!

Stem på TV3 PULS

Kvalitetsunderholdning 24 timer i døgnet, alle ugens dage! TV3 PULS er lig med store film, prisbelønnede serier og livsstilsprogrammer for hele familien. Kort sagt god underholdning! HUSK at stemme på TV3 PULS i din lokale antenneforening – valget er dit!

Læs mere på www.viasat.dk/kabel


FDA ting vil gå galt, så vil det altid være de ting, der skaber flest problemer, der går galt” Da linien nu var etableret, kunne vi lige så godt påbegynde alle de praktiske tiltag, der var mulige, så overgangen blev så kort som mulig. Leverandøren af den nye hovedstation dukkede op den 30. 12. 2011 kl. 14 og gik i gang. Det viste sig desværre, at de kort, der skulle styre IP-strømmen, var behæftede med firmwarefejl. Selvom der blev arbejdet uafbrudt frem til lige før dronningens nytårstale den efterfølgende dag, lykkedes det ikke producentens ingeniører at få rettet firmwaren, så den kørte stabil. Gode kolleger fra Vejen Antenneforening kørte så et par hundrede kilometer medbringende et alternativ, vi kunne låne. Nu nærmede 2. januar sig, og vi måtte træffe en beslutning. Vi droppede det nye vidunder og fik den lånte hovedstation monteret. Den havde ikke samme kapacitet som den købte, så nu var vi også nødt til at prioritere hvilke kanaler, der ikke kunne komme med i første omgang. Det blev meldt ud som en midlertidig løsning frem til 11. januar, hvor der alligevel skulle laves justeringer.

De analoge kanaler

DVB-C bokse fra BlueTinum leverer de analoge tv-kanaler.

Enden på det hele blev, at Klarup Antenneforening, mod selv at dække en række udgifter, i 2012 kunne blive associeret medlem af ASOM-Net. Vi var nu nået frem til 5. december 2011.

En hektisk julemåned ”Alting tager længere tid, end du tror” Der var kun godt tre uger til, at vi skulle skifte. Den 6. december bestilte jeg hos GlobalConnect en fiberforbindelse mellem Vejen og Klarup. Denne blev, trods de normale 6-8 ugers leveringstid, lovet klar til ibrugtagning senest 31. 12. 2011 kl. 23:59. Det efterlod ikke megen tid til at teste. Vi begyndte så at kikke på indhold. Det stod hurtig klart, at vi ikke havde ressour-

6  FDA Orientering 2 /2012

cer nok til både omlægning og indførelse af flere pakker, hvorfor vi gik tilbage til én betalingspakke med intentionen om, at denne ikke måtte blive dyrere end det loft generalforsamlingen havde fastsat. Da indhold og priser var på plads, fik vi lavet en folder, som vi husstandsomdelte mellem jul og nytår. Da denne information kom meget sent, tilbød vi derfor vores medlemmer, at de kunne skifte pakke frem til 15. januar. GlobalConnect meddelte den 30. december godt middag, at der var hul igennem.

Kan man bo i en hovedstation?  ”Hvis der er en mulighed for at flere

”To fejltagelser er kun begyndelsen” Der var endnu en udfordring! Moderne hovedstationer understøtter ikke den slags teknologi længere, med mindre penge ikke er en afgørende faktor. Så der skulle tænkes alternativt, og det blev der. Et lyst hoved fik den ide at bruge en ganske almindelig DVB-C boks til hver enkelt kanal, som så sendte signalet over i en modulator. Det var vigtigt, at boksen kunne fastholde den kanal, den var indstillet på - i tilfælde af strømsvigt. Valget faldt på en boks af mærket Blue Tinum. Firmaet udviklede så en speciel firmware, så det var muligt for medlemmerne via egen fjernbetjening at se teksttv. Desværre havde vi kun kort tid til at teste boksen, men den virkede stabil. Det viste sig dog, at efter 2-3 døgn frøs teksttv, og boksen skulle genstartes. Det var naturligvis ikke holdbart, så det måtte der findes en løsning på.

Nu virker det - nu virker det ikke ”Intet er så let, som det ser ud til” Vores Hotline havde nogle travle dage 2. og 3. januar. Nogle havde signal, andre havde ikke. Med medlemmernes hjælp lykkes det at få kortlagt problemerne, og målinger viste


FDA at det digitale signal næsten overalt lå for højt i forhold til det analoge. Det betød, at mange enten havde nogenlunde analoge signaler og ingen digitale eller omvendt. Det digitale signal blev dæmpet i hovedstationen. Så fik andre fik ”sort skærm”, og hotline glødede igen. Nu skulle problemet dog søges et ikke helt uventet sted. Flere bestyrelsesmedlemmer og vores teknikker brugte det meste af en uge på at besøge folk, der klagede over ikke at have noget digitalt og/eller meget dårligt analogt signal. Desværre måtte det konstateres, at det i langt de fleste tilfælde skyldes den efterhånden velkendte dårlige husinstallation. Det var medlemmets egen skyld - og ansvar.

Bedre sent end aldrig

Alle garantier og forsikringer bliver ” ugyldige i det øjeblik, hvor man har betalt for dem” 11. januar nærmede sig, og den nye hovedstation havde stadig problemer. Hver gang et problem blev løst, opstod der tilsyneladende to nye. Vi besluttede os derfor for at returnere den og bestille en af samme mærke, som den vi havde lånt. 11. januar blev der derfor kun lavet en mindre rokade, så vi opfyldte lovens krav om must carry. Der var tre ugers leveringstid på en ny hovedstation. Heldigvis dukkede den op en uge før lovet. Så var spørgsmålet skulle vi få nogen til at programmere den, eller skulle vi gøre det selv. Vi mente, at der var kompetencer nok i bestyrelsen, så valget faldt på det sidste. Det skal ærligt erkendes, at det ikke bare var IP-adresser. EPG, NIT-tabel m.m., der krævede, at tungen skulle holdes usædvanlig lige i munden. Men bortset fra enkelte småting er alt på plads.

Efter jordskælvet kom tsunamien

Succes sker altid kun i det private – ” fejltagelser i fuld offentlighed” Efter at vi satte den nye hovedstation i drift 11. februar, med seks ugers forsinkelse, opstod en række nye udfordringer. Mange DVB-C bokse hos medlemmerne samt dem, vi brugte til de analoge signaler, begyndte helt umotiveret periodevis at genstarte. Intervallet lå mellem 10-15 minutter og op til et døgn. Da det ikke havde været et problem tidligere, måtte uhensigtsmæssigheden findes i forskellen på opsætning i den lånte og i den nye hovedstation. De eneste muligheder måtte altså ligge i enten den

digitale infokanal, NIT-tabellen eller EPGstrømmen. Det viste sig, efter megen søgen efter den berømte nål i høstakken, at EPGstrømmen var synderen. Karakterstørrelsen fyldte mere, end boksene kunne håndtere. Problemet blev midlertidig løst ved at sætte EPG-strømmen til kun at vise 2 dage frem samt skrue ned for styrken. Flere boksudviklere er nu kommet med en firmwareopdatering, der har løst problemet. I skrivende stund afventer vi en speciel opdatering til de bokse, vi bruger i hovedstationen til det analoge signal, idet vi som tidligere beskrevet skal have tekst-tv med. Når de sidste brikker er faldet på plads, tilbyder vi de medlemmer, der ikke selv kan finde ud af at opdatere firmwaren på deres DVB-C bokse, at få det gjort i vores antennebutik. Vi forudsætter, at en sådan opdatering findes. Herefter bliver der skruet op igen, så vi atter kan få fuld glæde af EPG’en.

Forsyningssikkerhed

 Naturen holder altid med den skjulte ” fejl” Allerede den første søndag i januar opdagede vi, at man er utrolig følsom, når signalerne kommer via fiber. Kl. 22:00 røg alle signalerne. Dette skyldtes, at GlobalConnect skulle flytte en masse kabler i forbindelse med ombygningen af en motorvej. Søndagen efter, på omtrent samme tidspunkt var den gal igen. Denne gang var det udstyr hos YouSee, der svigtede. Efter et par hændelser mere stod det klart, at der i et eller andet omfang skulle etableres en form for forsyningssikkerhed. Hvis signalet til den fælles hovedstation i Vejen svigter, vil man i denne skifte til en alternativ udbyder, så alle medlemsforeninger digitalt modtager DR1, DR2 og TV 2. Sker der noget med fiberen mellem hovedstationen i Vejen og Klarup vil vi ikke kunne vise noget digitalt, men vi nedtager selv signalerne fra MUX 1 og 2 og distribuerer disse analogt.

Den årlige generalforsamling Sidst i februar holdt vi vores årlige generalforsamling. Der var mødt godt 80 medlemmer, hvilket er tre til fire gange så mange, som der plejer at komme. Normalt vil det være tegn på, at et eller andet er helt galt, og bestyrelsen skal være de første til at indrømme, at ikke alt var gået som planlagt. Forløbet af generalforsamlingen er dog ganske kort beskrevet: Bestyrelsens beretning - ingen spørgs-

mål. Fremlæggelse af regnskab - ingen spørgsmål. Fremlæggelse af budget – ingen spørgsmål. Indsendte forslag – ingen. Valg til bestyrelsen – genvalg. Til gengæld kom der gang i folks spørgelyst under punktet ”Eventuelt”, der trak ud i flere timer. For medlemmerne var det godt at få svar på spørgsmål og for bestyrelsen var det nyttigt at få belyst, hvor vi i denne proces ikke helt havde slået til. Det gik for det meste på manglende information eller timingen på denne.

Var det så indsatsen værd? Ovenstående kunne skræmme enhver anden bestyrelse fra at gøre lignende tiltag. Det er der absolut ingen grund til. Vi var i konstant tidsnød i forhold til den dato, vi havde fastsat, idet der skulle spilles på flere heste, dersom en af dem risikerede ikke at komme i mål. Det vidste vi, accepterede, indstillede og forberedte os på. Meningen var, udover at tilbyde vore medlemmer væsentlig mere for de samme penge også at få erfaringer, der kan bruges af andre foreninger fremadrettet. Det er muligt at få leveret en fuld konfigureret hovedstation, der i princippet blot skal sluttes til. Den største opgave består i information – masser af information.

Gevinsten og prisen Hvad har vores medlemmer så fået ud af bestyrelsens anstrengelser? I 2011 havde vi 35 analoge inkl. en lokal infokanal og 28 digitale tv-kanaler, heraf en i HD. Prisen for den store pakke var 3850,kr./år. I 2012 har vi nu 40 analoge inkl. en lokal infokanal samt 52 digitale tv-kanaler heraf 17 i HD. Prisen for den store pakke er 3990,- kr./ år. Som det fremgår, er der en lille prisstigning. Den kan udelukkende tilskrives TV 2, som vi i øvrigt har placeret i grundpakken. Udover de nævnte digitale tv-kanaler er vi på vej med en digital infokanal samt to digitale tv-kanaler, der hedder Pejs og Akvarium. Indholdet på de sidstnævnte giver sig selv og er mest ment som en omkostningsfri gimmick. Vore omkostninger er ikke endelig opgjort, men jeg vil anslå, at de med fiberopkobling, udstyr inkl. ny hovedstation og lønninger ligger på godt 250.000 kr. Hertil kommer en månedlig transportafgift på fiberen på lige godt 3,- kr./ medlem.

FDA Orientering 2 /2012

  7


FDA

Ø-opdeling - et anderledes valg Bjerringbro fremtidssikrer med fiber til sidste forstærker forstærker såvel som D3 (slut)forstærker. Ved strategisk placering erstatter den nemt fire aktive enheder med én. Desuden tror vi på, at fremtiden bliver superhøje hastigheder til internet kunderne, og at tv-fremførslen om nogle år bliver overtaget af ip-tv eller netbaserede tv-abonnementer. Foreningen vil med en fiber frem til den sidste forstærker kunne levere op til 200 Mb med dagens teknologi indenfor modemer og CMTS. Og om nogle år endnu højere hastigheder. Når der så er ca. 25 tilsluttede til deling af 200+ Mb, klarer vi det nok. Det vil sige, at vi i teorien i dag kan levere 1 Gb til kunderne.

25 tilsluttede pr. ø

Ledninger til overvågning af nettets drift.

Af Tom Madsen, teknisk konsulent i FDA Ved FDA messen 2010 prikkede Evald Gregersen fra Bjerringbro Kabelnet til mig og spurgte, om jeg ikke kunne komme en tur til Bjerringbro til en kop kaffe. Mødet blev en snak om fremtiden for foreningen, teknik, strategi mm. Evald fortalte, at et par grunde i byen skulle bebygges med lejligheder, og at foreningen gerne ville gøre noget mere fremtidssikkert, end det man normalt gør.

En anderledes plan Planen kom hurtigt til at se således ud: Fiber helt frem til sidste forstærker.

8  FDA Orientering 2 /2012

Overvågning af anlægget. Licitation på arbejdet. Allerede tidligt i dette forløb blev et lokalt firma, MB Networks, inddraget. Mest fordi vi ønskede at få input fra et firma, som ikke tænkte kobber. Morten Balle herfra blev hurtigt en sparringspartner, som kom med nogle gode guldkorn omkring redundans, fiberplaner etc.

Fiber til sidste forstærker At føre fiberen helt frem til sidste forstærker er delvis med inspiration fra Klarup Antenneforening, men også fra messebesøg på Anga Cable i Köln. På messen præsenterede Teleste dets nye supernode AC9000. Denne node kan både være D0 (hoved)

Efter nogle overvejelser valgte vi Telestes produkter. Delvis på grund af Telestes overvågningssystem, delvis dets pris. Foreningen kan overvåge de optiske noder såvel som de forstærkere, som udskiftes i nettet med Telestes produkter. Teleste har bistået med data på produkterne såvel som rådgivning direkte til foreningen, hvilket var en stor fordel i licitationsprocessen. Ca. 20 af Ø2’s forstærkere skulle udskiftes med en fibernode. Anlægget af fibre skulle planlægges således, at noderne på sigt kan forsynes fra begge sider. Ved en overgravning kan man hurtigt omlægge signalforsyningen, uden at medlemmerne oplever flere timer uden fjernsyn og internet. Faktisk kan man sige, at planen er at ø-opdele byen fra 500 tilsluttede pr. ø til 25 tilsluttede pr. ø.

Indbudte licitationer Allerede tidligt i planlægningen blev det besluttet at udbyde arbejdet i indbudt licitation. Det var ikke uden sværdslag. Lad os sige det således: De danske kabel tv-leverandører er ikke vant til at få en opgave beskrevet og derefter afgive en pris. Således som tømrere og murere etc. gør det næsten dagligt. Vi bad foreningens daglige servicepartner Dansk Kabel TV samt Stofa og Dansk


FDA sendt langs ruten og nede på en eng piblede vandet op igennem græsset. Det viste sig, at det lokale elselskabs fiberrør var blevet gravet ned tværs over foreningens rør og havde beskadiget foreningens rør så kraftigt, at al videre fremførsel af det nye kabel var umuligt. Røret blev repareret og entreprenøren satte gang i skylningen igen. Nu gik det derudaf et par hundrede meter. Hvorefter fiberen stoppede. Endnu engang havde elselskabets entreprenører ødelagt foreningens rør. Denne gang så kraftigt, at det var et mirakel, at fiberkablet ikke var ødelagt. Sent om natten lykkedes det at få gang i kablet igen efter at røret var repareret. Kl. 6 om morgenen kunne MB Networks påbegynde splidsningen at det nye kabel.

Lang leveringstid En ting er at lave en tidsplan. Noget andet er at overholde den. Desværre rendte vi ind i en del forsinkelser. Blandt andet var der længere leveringstid på stumperne fra Teleste end forventet. Det skyldtes dels, at de ikke var lagervarer i Danmark, dels at produkterne var helt nye i Telestes sortiment. Men i oktober 2011 kunne vi se, at projektet var afsluttet til alles store tilfredshed. Og vi kunne lave en anlægsgennemgang af projektet, hvor ganske få fejl og mangler blev påpeget. Dem rettede leverandørerne omgående.

Bedre forhold til erhvervslivet

En node som denne erstatter fire slutforstærkere. Antenne Service om pris på levering af de elektroniske dele samt montage af disse. Tre lokale graveentreprenører afgav bud på nedgravning af fiberrør samt indblæsning af fiberkablerne. Foreningen forestod selv indkøb af fiberrør og kabler, hvilket økonomisk var en stor fordel.

En sagde nej til at byde Ret hurtigt meldte Stofa ud, at det ikke ønskede at afgive pris på de fremsatte vilkår. Det var vi rigtig kede af, da vi anså Stofa som et af de firmaer, der nemt kunne klare opgaven. Stofa ville gerne i dialog om en anden løsning til foreningen. Men det var ikke det, som var opgaven Dagen oprandt, hvor budene skulle åbnes. Dansk Antenne Service var billigst, faktisk en del billigere end foreningens servicepartner Dansk Kabel TV.

Dansk Kabel TV meddelte, at det nok havde regnet lidt forkert og ønskede at afgive et nyt bud. Det afslog foreningen, da alle havde haft de samme vilkår at give pris på. Det ville være useriøst at give lov til at byde igen, efter at de andre tilbud var kommet ind.

Nat med forhindringer Tidsplanen var klar, og graveentreprenøren satte de første maskiner i jorden. Da foreningens hovedstation står et par kilometer fra centrum, skulle det eksisterende fiberkabel udskiftes med et nyt, mange gange større. Det blev en kamp mod uret, da det skulle foregå om natten for at forstyrre så få brugere som muligt. Det gamle kabel blev let trukket ud, og det nye kabel skulle skylles i. Men let kom det ikke til at gå. Efter nogle hundrede meter stoppede kablet. Et gravehold blev

Kunne det så betale sig at lave denne licitation? Kort sagt ja. Foreningen sparede allerede på første del minimum 25 % af den forventede pris. At det giver lidt støj at gå imod strømmen var forventeligt. Det er ikke første gang, at Bjerringbro Kabelnet gør noget anderledes. Og det bliver heller ikke sidste gang. Nu er foreningens net klargjort til videre fremførelse af fiberen til de sidste 200 forstærkere. Hvilket vil ske løbende ved samgravning med vandværk og fjernvarmeforsyningen. Desuden har ombygningen med fibre givet foreningen mulighed for samarbejde med nye medlemmer. Byens virksomheder kan f.eks. nu leje sorte fibre mellem firmaernes afdelinger til priser, de normalt ikke kan få andre steder. Det er med til at betale den store investering og skabe et anderledes forhold til foreningens medlemmer. Direktøren tænker ikke mere på Waoo, når nu kabelnettet både leverer intranetstruktur til firmaet og fjernsyn til de ansatte både på arbejdet og privat.

FDA Orientering 2 /2012

  9


FDA

Antenneforening lukker for analogt fjernsyn i år På generalforsamlingen stemte kun et medlem imod lægget. Anlægget var allerede sidste år 100 % udnyttet. Da så DR og TV 2 begyndte, at sende i MPEG-4 fra årsskiftet og vi samtidig gerne vil tilbyde flere kanaler i HD, indføre en pakke 3 samt tilbyde højere internet hastigheder var der kun en vej at gå, nemlig at lukke de analoge kanaler.”

Stort salg i bokse

Formanden for Bjæverskov Antenneforening Steen Hagberg. Til sommer er det slut med analogt sendte tv-kanaler i kablerne fra Bjæverskov Antenneforening ved Køge. Det fik bestyrelsen tilslutning til på generalforsamlingen i februar, hvor kun et enkelt medlem stemte imod. ”Med 86 stemmeberettigede medlemmer var vi nok omkring dobbelt så mange som til de fleste af vore generalforsamlinger, så vi fik virkelig opbakning til vores forslag,” siger formand Steen Hagberg. Han oplyser, at medlemstallet er 767. ”Ønsket om at lukke for de analoge kanaler skyldes manglende kapacitet i an-

Ved programafstemningen i november 2010 oplyste 38 medlemmer, hvilket var 21,3 % af besvarelserne, at de kun så analogt tv. Pudsigt nok var det samme antal, som angav, at de kun så digitalt sendte kanaler, mens 102 både så analogt og digitalt. Han tror ikke, at lukningen af de sidste analoge kanaler vil medføre større problemer. De første analoge kanaler blev allerede lukket i forbindelse med omlægning i sendenettet den 11. januar. Dette blev der informeret om i nyhedsbrevet, der blev husstandsomdelt i december. Heri blev der nævnt, at medlemmer med et billedrørsfjernsyn eller en fladskærm med MPEG-2 tuner med fordel kunne anskaffe sig en digital boks og derved ikke ville miste kanaler. ”Vi ved, at der er mange som har købt en digital boks. I nyhedsbrevet tilbød vi vores medlemmer, at de kunne købe en boks via antenneforeningen. Via denne ordning blev der indkøbt 90 bokse hos Elgiganten, og vi ved fra dennes sælger, at

der yderligere blev solgt 40-50 bokse til vores medlemmer. Vi ved også, at mange har udskiftet deres fjernsyn,” siger formanden. Bjæverskov Antenneforening modtager tv-kanaler fra det terrestriske sendenet og fra satellitter i sin digitale hovedstation og sender dem ud i nettet som DVB-T. De fleste kanaler sendes i MPEG-2, men nogle i MPEG-4.

Tre pakker i stedet for to Den hurtige omlægning forklarer formanden med, at der i medlemskredsen er et stærkt ønske om en billigere grundpakke, at få tv-kanalerne fordelt på tre programpakker mod de nuværende to, og at få så mange kanaler som muligt i hd-kvalitet. ”Vores pakke 1 indeholder fem betalingskanaler efter at vi også skal betale for TV 2. Den lille pakke koster derfor 2200 kr., og der er et stort ønske om en billigere grundpakke. Til gengæld vil vi få to programpakker derover,” forklarer formanden. Indholdet vil afhænge af resultatet af det programvalg, der holdes i denne måned. ”Ved lukning af de analoge kanaler indgår, at vi ikke mere vil bruge 800 MHzbåndet, som næste år åbnes for det mobile bredbånd. Dermed håber vi, at risikoen for elektronisk støj mindskes hos medlemmerne,” slutter formanden.

Valgmuligheder i plejehjem I flere plejehjem i Varde kommune er det nu muligt for beboerne at vælge mellem to tv-udbydere. De steder, hvor der kun har været en udbyder, er man i gang med at ændre, så der bliver en valgmulighed, bl.a. sker det i Ansager, Ølgod, Tistrup og Outrup.

10  FDA Orientering 2 /2012

I artiklen herom i FDA Orientering nr. 1 nævntes plejehjemmet i Nørre Nebel, hvor Sydenergi havde monopol, men hvor nu også Nørre Nebel Antenneforening kan levere. Den har langt de fleste beboere valgt, ganske enkelt fordi det er væsentligt billigere. De angivne tv-muligheder kunne

misforstås, hvorfor det skal præciseres, at antenneforeningens grundpakke med 10 analoge tv-kanaler også på plejehjemmet yderligere har 25 digitale i grundpakken, foruden mellem- og fuldpakkerne samt de ekstra valgmuligheder, YouSee tilbyder.


FDA

Nej fra antenneforening til at hjælpe konkurrent Generalforsamling faldt ikke for koordineret indsats med læserbreve Himmerlands Elforsyning, HEF, har utvivlsomt været aktivt med i et usædvanligt forsøg på at få fjernet Mou Antenneforening som stopklods for udbygningen af dets fiberoptiske net. Umiddelbart op til generalforsamlingen i antenneforeningen i marts havde tre medlemmer hver deres læserbrev i den lokale ugeavis med opfordring til aktivt at støtte HEF i at etablere fibernet i området. HEF vil ikke udadtil erkende, at det er svært at få kunder i nye områder, hvor man skal konkurrere sig til det. HEF bruger derfor det argument, at Mou Antenneforening er stopklods for elforsyningens etab-

lering af fibernet, der ”ikke kan komme forbi Mou” i denne del af Himmerland. Det har vakt nogen undren i Mou Antenneforenings bestyrelse, for ingen forhindrer HEF i at etablere fibernet, hverken i Mou eller i de omliggende mindre byer. HEF må derfor mene, at med få kunder i Mou er der ikke grundlag for HEF’s fibernet i området.

Underforstået kritik ”Tre af vores medlemmer har i Østhimmerlands Folkeblad haft hvert sit læserbrev mundende ud i, at vi skal bistå HEF med at få dets fibernet etableret i området,”

fortæller Mou Antenneforenings formand Erik Dahl. De har især brugt argumentet, at fibernettet har samme hastighed i download og upload – underforstået, at Stofanet i Mou Antenneforening har lavere uploadhastighed end download. ”Det er jo rigtigt, men de fortier, at det ikke har praktisk betydning for brugerne. De kan efter behov vælge op til 111 MB i download og 11 MB i upload, og det er meget mere, end vore medlemmer har brug for.”

Opbakning til bestyrelsen Selv om de tre indlæg kom lige op til generalforsamlingen, var der kun mødt 10 flere end forrige år. Der deltog 72 af de 436 stemmeberettigede medlemmer, men læserbrevene gav selvfølgelig anledning til, at debatten kom til at dreje sig om hastighederne på antenneforeningens internettet. Samt en lille episode ved indgangen. Her mødte et ikke-medlem op inviteret af tilhængerne af elforsyningens fibernet. Han blev afvist. ”Fra bestyrelsen svarede vi forslagsstillerne, at vi ikke kan gå ind som anbefalere af fibernettet fra HEF. Vi har selv betalt vore kabelnet og har vores eget internettilbud i kraft af vores kontrakt med Stofa. En af fortalerne for HEF var i øvrigt selv med til at godkende aftalen på generalforsamlingen for to år siden. Det vil koste mange penge at bryde den, men det kan vi nu heller ikke se nogen grund til,” siger Erik Dahl. Han fortæller, at generalforsamlingen bakkede op om bestyrelsen, og han og et bestyrelsesmedlem mere blev genvalgt uden modkandidater.

Alternativerne er dyrere

Antennemasten og hovedstation i Mou.

12  FDA Orientering 2 /2012

”Jeg går ud fra, at diskussionen om os og HEF nu er overstået. Efter generalforsamlingen mødte jeg i øvrigt en mand, som lige havde meldt sig ind i antenneforeningen. Han havde forud undersøgt priser og vilkår på alternativerne og valgte os, fordi vi er 20 % billigere end de andre, når disses introduktionsrabatter er fraregnet.


Foto: Getty Images, Sportsagency, Heidi Maxmiling

MERE AF ALT DET GODE... På TV 2 SPORT kan du naturligvis følge Superligaen, UEFA Champions League og andre store fodboldturneringer. Men der er meget mere af alt det gode på Danmarks sportskanal. Med over 6.000 timers sport om året, heraf mere end 2.000 timer live, er TV 2 SPORT ikke til at komme udenom, hvis du elsker sport.

HVOR MANGE SUPERLIGA KAMPE SENDER TV 2 SPORT LIVE HVER UGE? Send svaret til jacob.moller@tv2sport.dk. Der bliver blandt de rigtige besvarelser trukket lod om nogle lækre præmier. Vinderne bliver kontaktet direkte af jacob.moller@tv2sport.dk

Danmarks sportskanal


FDA

Succes med ophævelse af tilslutningsafgiften Ejstrupholm går fra to til tre programpakker – fortrinsvis med sport i pakke 3 I Ejstrupholm er der ingen tilslutningsafgift ved indmeldelse i antenneforeningen. Den blev slettet, da MES, Midtjysk Elselskab i Brande, for at få kunder til sit fibernet gjorde det gratis eller næsten gratis at blive tilsluttet det net, det etablerede i den midtjyske by. ”Elselskabet har en meget aggressiv markedsføring med løbende henvendelser til husstandene, og for halvandet år siden besluttede vi at slette vores tilslutningsafgift. Det kunne vi gøre i kraft af, at vi har et moderne kabel-tv net og en god økonomi, og det tog den efterfølgende generalforsamling til efterretning. Så nu er reglen, at vi leverer antennekablet til skel. Herfra og ind til huset skal det nye medlem selv sørge for stiklednin-

gen, og det skal med en autoriseret installatør,” fortæller formand Ernst Pold. Selvfølgelig oplever antenneforeningen, at enkelte beboere skifter til fibernettet, men de vender næsten altid tilbage. Det bekræfter medlemsudviklingen, idet der er 670 medlemmer, hvilket 20 flere end for fem år siden.

Fra to til tre pakker ”Det er ikke kun et spørgsmål om pris. Vi prøver at tilpasse vores udbud til de aktuelle behov. Derfor skifter vi nu fra to til tre programpakker, og vi har valgt at placere TV 2 som den eneste betalingskanal i grundpakken til 1150 kr. Lægges mellempakken til, koster det 3300 kr., men så har man også det brede

udvalg af tv-kanaler. Pakke 3, der får den samlede pris for 2012 til at stige til 4650 kr., fordi den især indeholder sportskanaler,” forklarer Ernst Pold. Ejstrupholm Antenneforenings eget udbud er på 27 tv-kanaler, der alle sendes både analogt og digitalt. Medlemmerne kan få flere tv-kanaler gennem Stofas Zaptor-boks.

Nye vedtægter Generalforsamlingen i år besluttede i øvrigt at forny vedtægterne. Det var ikke en overilet beslutning, idet de gamle vedtægter stort set har været uændrede, siden foreningen blev stiftet for 37 år siden. De nye vedtægter er en lokal tilpasning af FDAs standardvedtægter.

www.comx.dk

skift til en bedre leverandør Hos ComX Networks er valgfrihed og gennemskuelige priser blandt nøgleordene. I får produkter, som er enkle at overskue og enkle at anvende. Uanset hvilke produkter den enkelte husstand ønsker leveret, er man sikret gode priser og høj kvalitet. Med ComX får I får en totalleverandør som råder over samtlige ressourcer og kompetencer. Vi lægger stor vægt på fleksibilitet, som vi mener er vigtigt for at skabe et godt samarbejde, og for at give antenneforeningens medlemmer adgang til de rigtige løsninger. Vi tilbyder en bred palette af produkter, som kan sammensættes efter behov, og vi er vant til at foreninger ønsker tilpassede løsninger.

e, og Book et mød urrencen deltag i konk ad! om den nye iP

14  FDA Orientering 2 /2012

ring 70 22 22 28 og få en uforpligtende snak eller udfyld skemaet på comx.dk/dialog


Se tv hvor du vil..

TIL SMARTPHONE TABLET OG BÆRBAR

STOFAVÆLGERE HAR DET NEMMERE WebTv To Go* giver vi dig mulighed for, at tage udvalgte programmer med dig hvor du går - både ude og hjemme - på din smartphone, din tablet og din bærbare. * WebTv To Go gælder udvalgte kanaler i din kabel-tv pakke og forudsætter Stofa Bredbåndsabonnement på mere end 256kbt. WebTv To Go koster ikke ekstra i abonnement, aftale. Stofa anbefaler at du er tilkoblet et trådløst netværk ved brug af WebTv To Go.

Læs mere på stofa.dk - eller ring på 88 30 30 30


TEKNIK

Nu kommer turen til 700 MHz-båndet Modstridende behov nord og syd for Middelhavet Selv om inddragelsen af 800 MHz-båndet til trådløs kommunikation endnu ikke er gennemført, står en tilsvarende omlægning af 700 MHz-båndet snart for døren. Der lægges op til en beslutning herom på WRC-konferencen i 2015. Det var især arabiske og afrikanske lande, der på WRC i februar opfordrede til dette næste skridt mod mere kapacitet til mobile tjenester. Der var iflg. EBU en betydelig modstand fra europæiske lande, hvilket hænger sammen med, at 700 MHz-båndet (694-790 MHz) bruges meget til radio og fjernsyn i Europa, men ikke udnyttes særlig meget i de arabiske og afrikanske lande. Som kompromis enedes man om, at landene op til konferencen om tre år skal overveje, i hvilket omfang mobile tjenester kan få andel i 700 MHz-båndet.

Anden digitale dividende Det videregående skridt kaldes den anden digitale dividende, altså frigørelse af

frekvenser i kraft af, at digitale signaler ”fylder mindre” end analoge. Den første digitale dividende er, at 800 MHz-frekvenserne (790-862 MHz) fra de terrestriske sendere fra næste år gradvis overgår til mobile tjenester. Foreløbig har 27 af de 48 CEPT-lande i Europa tiltrådt denne aftale. Medvirkende til, at forslaget om næste skridt skal behandles i 2015 var, at Rumænien og Ukraine netop har tilsluttet sig, at 800 MHz-båndet overgår til mobile tjenester.

Berører millioner af hjem Cable Europe og den tyske elektronikindustri har reageret på det mulige næste skridt med en opfordring til EU om at sikre sameksistens mellem de nye mobile tjenester og de eksisterende, herunder kabel-tv nettene. ”Millioner af husstande er afhængige af, at de eksisterende og de kommende tjenester og udstyret hertil kan fungere

EU-politik for Connected TV Udviklingen af fjernsyns signaler leveret via internet til forbrugernes apparater – Connected TV – er kommet så langt, at EU kommissær Neelie Kroes på Cable Europes kongres i marts bebudede en EU-politik på området. Ligeledes vil EU inden sommer komme med oplæg til en fælles strategi for cloud computing, levering af software, service og tjenesteydelser via internettet. Hun understregede sit ønske om at medvirke til øget konkurrence, så flere får lyst til at prøve de nye muligheder. Tre af fem hjem er stadig ikke er opmærksomme på det, sagde hun. Herhjemme indledte DR 6. marts det forsøg, som bebudedes i FDA Orienterings februarudgave, med HbbTV, et andet ord

16  FDA Orientering 2 /2012

for Connected TV. Hjem med tv-apparater, der har HbbTV-funktionen indbygget, kan via fjernbetjeningens røde knap navigere sig til de seneste syv dages udsendelser fra DR’s tv-kanaler, meget lig www.dr.dk/nu Teknisk sker der dét, at DR sender »en tynd URL« ud sammen med billedet. Kan fjernsynet fungere med Hbb-tv, så dukker der en lille rød knap op i nederste højre hjørne i 7 sekunder. Det er et link til DR’s server - aktiveres knappen via fjernbetjeningen, så åbner der sig en speciel hjemmeside. Der skal altså ikke downloades en applikation eller lægges andet på fjernsynet. ARD bruger i sit tilsvarende pilotprojekt bl.a. HbbTV til tekst-tv med billeder og videoklip.

uden at forstyrre hinanden,” siges der i henvendelsen. Manglende afklaring af, hvorledes nye mobile tjenester vil påvirke andet elektronisk udstyr, må foreligge, før gennemførelsen af den anden digitale dividende træffes.

800 MHz i udbud nu Vilkårene for åbning af 800 MHz-båndet til mobilt bredbånd er varslet af Erhvervsstyrelsen, som venter auktionen holdt sidst i juni. Vinderne skal sikre, at alle i 207 postnumre har adgang til en mobil bredbåndstjeneste med en oplevet hastighed på mindst 10 Mbit/s. Vinderne i auktionen skal sikre 98 pct. udendørs geografisk dækning. Frekvensbåndet opdeles i 5 blokke – en på 2x10 MHz og fire blokke på 2x5 MHz. Der vil derfor maksimalt kunne være plads til 5 tilladelser i frekvensbåndet. Én vinder i auktionen vil maksimalt kunne få 2x20 MHz. Minimumsbud for hver frekvensblok er 50 mio. kr., og vinderne skal have deres net i funktion inden udløbet af 2015. Erhvervsstyrelsen afviser kategorisk enhver form for bidrag til information i kabel-tv net mulige forstyrrelser fra de nye aktører. Man forventer ikke større problemer, og skulle de komme, må det blive kabelnettenes egen sag.

4Gforstyrrelser skal undgås Den britiske regering har afsat 180 mio. £ til udvikling af løsninger, der kan modvirke elektronisk støj fra 4G services i mobile sendere og modtagere. Broadcastere har advaret om, at terrestriske 4G-sendere og forbrugernes modtagere hertil vil kunne forstyrre tv-modtagelsen. Pengene skal i første række komme folk på 75 år og derover samt invalide til gode i form af filtre til deres tv-modtagere. Hvor filtrering ikke rækker, kan der gives tilskud til køb af nyt udstyr.


TEKNIK

Analogt satellitsluk for tyske kanaler Den 30. april 2012 slukkes de analoge signaler for de tyske tv-kanaler på Astra satellitterne. Langt de fleste tyske tv-kanaler kan imidlertid nedtages ukodet digitalt med almindeligt digitalt modtage udstyr (DVB-S).

Bemærk at nogle HD kanaler alene kan nedtages, såfremt man anvender en DVBS2 modtager.

Oversigt over en række udvalgte kanaler og deres modtageforhold ses her: Kanal 3sat ANIXE HD ARD Das Erste HD ARD Das Erste ARTE (D) ARTE (D)HD Eins Festival HD Kabel 1 KI.KA MDR NDR (N3) Pro7 RTL RTL II SAT.1 Super RTL VIVA (D) VOX ZDF ZDF HD

Signal Digital Clear HD Clear HD Clear Digital Clear Digital Clear HD Clear HD Clear Digital Clear Digital Clear Digital Clear Digital Clear Digital Clear Digital Clear Digital Clear Digital Clear Digital Clear Digital Clear Digital Clear Digital Clear HD Clear

Satellit Astra 1H Astra 1KR Astra 1KR Astra 1L Astra 1KR Astra 1KR Astra 1H Astra 1L Astra 1H Astra 1H Astra 1H Astra 1L Astra 1L Astra 1L Astra 1L Astra 1M Astra 1M Astra 1M Astra 1H Astra 1KR

Modtager DVB-S DVB-S2 DVB-S2 DVB-S DVB-S DVB-S2 DVB-S DVB-S DVB-S DVB-S DVB-S DVB-S DVB-S DVB-S DVB-S DVB-S DVB-S DVB-S DVB-S DVB-S2

Digitalt tv størst i kabelnet I løbet af i år vil digitalt tv overhale analogt tv i europæiske kabelnet, viser en undersøgelse af udviklingen i 27 lande. Konklusionen bygger på en stigning på 12,9 % i 2011 i forhold til året forud i antallet af kabel-net hjem, som modtager digitale signaler, i alt 27,6 mio. husstande. Der var stadig 31,9 mio. hjem med analoge tv-signaler, men med den seneste stigningstakt tipper balancen i løbet af i år, konkluderer direktør Caroline van Weede, Cable Europe. Mens internet blev modtaget af 20 % af abonnenterne i 2010, var det tilsvarende tal for 2011 på 27 %.

Globalt samarbejde MPEG Industry Forum, der gennem 13 år har udviklet MPEG-normerne, indtræder som en del af Open IPTV Forum. Det sker i forlængelse af lanceringen af MPEG-4 Part 10, også benævnt som H.264. Den er nu den mest anvendte standard for datakomprimering og til distribution af digitale billeder og lyd. Med sin indtræden i OIPTV lettes det videre arbejde med standarder i et stadig mere kompleks system, der får forbrugerprodukter og service til at arbejde sammen globalt.

TOTAL SERVICEKONCEPT TIL ANTENNEFORENINGER Dansk Antenneservice (DKA) og MB Networks er blandt landets førende specialister indenfor henholdsvis antenne-/ coaxløsninger og fiberinstallationer.

Vi har mange års erfaring og tilbyder: • Netværksinstallationer og service • Test og rådgivning • Beregning og projektering • Fuld installation, inkl. materialer og myndighedstilladelser • Service, fejlretning og vagtordning Uafhængige af materialeleverandører og indholdsleverandører. Vi rådgiver om den bedste løsning for din antenneforening, hvad enten det drejer sig om indkøb af kabler, opsætning af TV-pakker, etablering af foreningens eget internet eller andet.

KONTAKT OS: Dansk Antenneservice Baldersbuen 29F, 2640 Hedehusene Telefon: +45 46 59 47 27 www.danskantenneservice.dk MB Networks A/S Nørre Langgade 93, 8840 Rødkærsbro Telefon: +45 86 65 43 02 www.mb-networks.dk

FDA Orientering 2 /2012

  17


TV

TV 2 får råd til mere af dyrere underholdning Men det er kvindekanalerne TLC og Kanal 4, der bider TV 2 i haserne! Med YouSee’s beslutning om at placere TV 2 i grundpakken har den statsejede tv-koncern fået sine økonomiske muskler styrket så meget, at den bebuder dyre underholdende udsendelser både fredage og lørdage aftener efter sommerferien. Det er velkendte formater, der er tale om: ”Vild med dans” på fredage og ”Voice” på lørdage. Overraskende nok er den nye TLC-kanal en af begrundelserne for, at TV 2 vil spille mere med musklerne – nu tv-koncernen har fået råd til det. Programdirektør Palle Strøm har nævnt den nye kvindekanal som en af grundene til, at TV 2 har mistet seerandele. Det er gået fra 42,7 % til 40 %, når man sammenligner perioden januar-marts i 2010 med samme periode i 2011.

De andre klemmer ”TLC har taget en pæn kommerciel seerandel på 2 procentpoint, og når nye kanaler kommer til, går det næsten altid ud over de største,” var hans kommentar i Børsen. En anden forklaring er ifølge Palle Strøm, at eksempelvis SBS-kanalerne kommer bredere ud end før. Det er navnlig Kanal 4, der har ”strammet sig an” som den kanal, der især henvender sig til de samme seere som TLC, og altså indirekte tager andele fra TV 2. Men Viasat har også en andel heri, idet Viasat ligesom SBS TV har ”skruet op for egenproduktionerne.” Men så er det heller ikke værre: »Vores penetration ligger omkring 9596 pct., hvor den før lå på 99 pct. Det er vi rigtigt godt tilfredse med,” forklarede Palle Strøm til Jyllands-Posten.

Stort overskud Med et overskud i 2011 på 111 mio. kr. og den nye seerbetaling fra i år skulle TV 2 være særdeles godt rustet til den fortsatte kamp om seerne. Konkurrenterne har da også varmet deres forsvarsværker godt op. Discovery sendte 6. oktober TLC på banen for betalingskanaler. Som ny kanal havde den fordel af at overtage frekvensen for Travel & Living, men at den fik så godt

18  FDA Orientering 2 /2012

fat på så kort tid har overrasket flere end Palle Strøm. I de ugentlige seerregistreringer fra TNS Gallup ligger TLC ret konstant. I gruppen 15-50 årige, der har mulighed for at se betalingskanaler, bruges i gennemsnit ca. 14 minutter på TLC. ”TLC har lagt sig på 2,1 % med en samlet ugentlig dækning på ca. 700.000 personer. Det er væsentligt bedre tal, end vi havde forventet,” hed det i en kommentar i Børsen fra Jakob Olsen, mediebureauet IUM.

Kanal 4 har fornyet sit grafiske udseende med forskellige kvinderoller - og plads til et par mænd.

Kanal 4 satser dansk TLC har lang vej til at komme på siden af den etablerede kvindekanal, Kanal 4 fra SBS TV, som netop har givet den et nyt grafisk udseende, der skal markere kanalens værdier som underholdende, feminin, nærvær og autentisk. Den væsentlige forskel til TLC er, at Kanal 4 får produceret en del danske udsendelser, som den har succes med. Seertiden for Kanal 4 i samme gruppe som TLC blev i uge 11 opgjort til 43 minutter, og det er informationschef Jesper Jürgensen godt tilfreds med: ”Kanal 4 har i det sidste par måneder løftet sig i forhold til sidste år, og vi kan ikke mærke konkurrencen på seertal,” siger han. ”Vore programfolk har rimeligt godt fat i, hvad der virker og giver god succes på programfladen. ”De unge mødre” er det sidste tiårs største danske succes og er videreudviklet med entimes programmer i stedet for halvtimes. Vi er i god dialog med produktionsselskaberne om danske programmer, som vi så kan kombinere med gode indkøbte programmer. Det er ”Medical Night” et godt eksempel på.”

De mest populære TV-Meter målingerne viser, at ”De unge mødre” fortsat samler flest seere på Kanal 4, i uge 11 blev den efterfulgt af ”Mig og min mor” og ”Greys hvide verden”. Hos TLC var ”Girl with two faces” og ”On the case” de mest sete.

Det kan mere eller mindre være de samme seere, der midt på aftenen har set Kanal 4, hvis mest sete serier vises midt på aftenen, og sidst på aftenen skifter til TLC, når dennes favoritterne er på sendefladen. Det er internationalt, at programmer målrettet for kvinder er efterspurgte. Discovery har netop købt en 20 % andel af det franske tv-selskab Televista, der har specialiseret sig i at producere programmer for kvinder. Televista er ved at udvikle en ny kvindekanal ved navn VIA som supplement til sine bestående Cabsat og Vivolta. Discovery vil både bistå med udvikling af den nye kanal og bytte tv-programmer i en udveksling, hvor Televistas interesse især knytter sig til TLC. Denne har på knap to år fundet vej til 135 mio. hjem og er nr. 8 på ranglisten over verdens mest udbredte kvindekanaler.

Lang vej til gennembruddet Det har taget tid for danske kvindekanaler at slå igennem. I 1995 startede MTG en dansk udgave af den svenske kvindekanal TV6, der var startet året forud. Men allerede i 1996 indgik TV6 sammen med ungdomskanalen i den nye underholdningskanal TV3+, som i weekenderne hed Sportskanalen. molo


TV

DR1 får plads til længere udsendelser Spørgsmålet er imidlertid, om DR vil udnytte muligheden

Gennemføres planen bliver der mere travlt i nyhedsstudiet i DR Byen. Det er TV Avisen kl. 21, nyhedsdirektør Ulrik Haagerup har fokuseret på i sine foreløbige begrundelser for efter sommerferien at flytte nyhedsudsendelsen en halv time. Andre har mere opmærksomhed på,

hvad DR vil bruge mertiden mellem aftenens to nyhedsudsendelser til. Den hidtidige programlægning har ikke levnet plads til de store armbevægelser, hvis målet skulle være at samle flere licens-

betalende seere, der ikke er mere trofaste, end at de lader sig lokke – ikke alene af TV 2, men også at flere egenproduktioner på TV3, Kanal 4 og Kanal 5. Når TV Avisen er slut kl. 19 beslaglægger Aftenshowet en halv time, og så har der kun været en time at gøre godt med inden næste nyhedsudsendelse kl. 21. DR har ikke haft mod til tage fat med længerevarende publicservice-indhold i den halvanden time, der har været mulighed for – eller til film, som tv-kanalerne er meget forsigtige med at sende før kl. 21 af frygt for kritik over for megen vold inden børnenes sengetid. Et nyt fast nyhedsindslag lige før kl. 20, som DR også har planer om, sætter også sine grænser for udfoldelserne. Men noget skal der ske, siger Ulrik Haagerup: »Nu skal vi i første omgang analysere behovene, men det ville undre mig, hvis vi ikke skulle ud og finde nye talenter.” siger han, og uddyber: ”Ud over at styrke de klassiske områder som politik, udlandsdækning og samfundsøkonomi vil DR fokusere mere på sundhed og privatøkonomi.” Ordet underholdning brugte han ikke, men mediedirektør Gitte Rabøl nærmer sig i sin kommentar: ”Vi skal fortsat give danskerne dramatik i verdensklasse, store fælles oplevelser og skabe rammer for at vise og diskutere vores forskelligheder.” Men altså højst i en time.

Gratis TV3-udsendelser er for de betalende Egenproduktioner kommer frit på nettet, efter at TV3 har vist dem Som et supplement tilbyder TV3 nu sine seere, at de også kan se tv-kanalens egne produktioner på nettet, altså på en computer med internetopkobling. Det hedder TV3 Play. Her er det gratis, men de kan først ses seks dage efter, at udsendelserne har været vist på TV3. Dog allerede næste dag for de daglige serier, som TV3 har enkelte af. ”Det er en service, vi yder for seere, som ikke havde mulighed for at se den ønskede udsendelse, den aften den blev vist på TV3. Med seks dages forsinkelse i forhold til udsendelsen på TV3 passer det med, at man

kan se det manglende afsnit dagen før det næste afsnit. Så er man opdateret på handlingsforløbet,” forklarer Lars Mossing, der bl.a. er ansvarlig for tv3.dk. Afsnit af daglige serier som ”Paradise Hotel” kan dog ses på nettet dagen efter af hensyn til kontinuiteten. Det er vigtigt for os, at understrege, at det er et supplement, som kommer dem til gode, der allerede betaler for TV3, understreger Lars Mossing. Vi lægger heller ikke skjul på, at det er en lidt ringere billedkvalitet, end seerne har på deres tv-apparat med en stor skærm. Men på en computer-

Lars Mossing. skærm vil man næppe bemærke den lavere opløsning. De samme og flere udsendelser fra TV3 kan ses på ViaPlay.dk, men her kun mod et abonnement på denne tjeneste. Ud over at den nye mulighed er en service overfor seerne, er den med til at styrke Viasats muligheder for at sælge annoncer på sine internetsider.

FDA Orientering 2 /2012

  19


BRANCHE-NYT

Udfordrer af de store etablerede forhandlere Canal Digitals tidligere kabel-tv direktør starter for sig selv

Kenneth Christensen opfordrer antenneforeninger til at arbejde mere sammen. Med blik for opmærksomhedsskabende detaljer præsenterer Kenneth Christensen på side 3 i en brochure for sit nye firma ContentCo det interaktive tv som fase 2. Salg af tv-kanaler som står som fase 1, men på side 6. Selv om det vel er det sidste, han umiddelbart skal leve af. ”Jo, jeg bygger mit nye firma op på formidling af tv-kanaler, men det giver jo sig selv. Og det er vigtigt for mig, at fortælle, at jeg vil tilbyde produkter, der er målrettet landets 6.000 antenneforeninger”, siger han. ”Udfordringen er, at der er få, men store konkurrenter på et relativt lille marked. Interaktivt tv giver foreningerne nye muligheder, men ikke alle er opmærksomme på, at de også kan være med her. De store firmaer fortæller ikke meget om foreningernes muligheder for selv at stå for interaktivt tv og her vil ContentCo gøre en forskel. Hvad tv-rettigheder angår, vil jeg meget gerne levere præcis de kanaler og det indhold foreningerne ønsker og i alle tilfælde er det foreningerne selv, der fakturerer og håndterer egne medlemmer.

Det tager tid Med en halv snes år i chefstolen for antenneforenings-markedet hos Canal Digital har Kenneth Christensen et indgående kendskab til foreningerne. Det er den viden, han satser på i sit nye firma, som han har afsat et år til at bygge op.

20  FDA Orientering 2 /2012

”Det er en kæmpefordel at være kendt med markedet og at vide, at det tager tid. Jeg plejede selv at sige til nye sælgere, at der skal tre besøg til, før de for alvor kan tale forretning med et anlæg, der ikke kender dem. For ContentCo handler det om at få den første aftale, hvormed jeg kan vise, at jeg har tingene i orden - kan levere det aftalte til rette tid og pris. Og jeg har allerede fået reaktioner fra antenneforeninger med behov for uddybende viden om, hvad jeg kan. Jeg har også fået reaktioner fra konkurrenter og fra kommende samarbejdspartnere.

For lidt konkurrence De sidste er ikke mindst programselskaberne, som jo kender mig, men vil have sikkerhed for, at jeg har det nødvendige grundlag at starte på. Jeg har besøgt dem alle, og det var mere positivt, end jeg vel egentlig kunne forvente. For det er jo rigtigt, som Konkurrencestyrelsen gav udtryk for ved afslaget på Stofas overtagelse af hele Canal Digitals kabel-tv division: der var ved at blive for få forhandlere. Det begrundede dets frygt for mindre konkurrence på markedet. Jeg er ikke færdig med at forhandle med alle, men jeg er så langt, at jeg ikke er i tvivl om, at jeg når målet at kunne forhandle stort set alle kanaler – lige nu handler det om at få de helt rigtige vilkår.” Kenneth Christensen forklarer, at en hæmsko for en ny kanal er, at de etablerede formidlere ser mere på, om den passer ind i deres koncepter, end på den nye spillers egen styrke. ”Det hensyn skal jeg ikke tage,” siger han. Men han erkender værdien af, at anlæggene har et bredt udvalg til deres medlemmer: ”Det kan meget vel være rigtigere at foreslå lidt ekstra føjet til for samme pris, end at få prisen sat en smule ned.”

Flere enklere løsninger Nogle anlæg har problemer med supplement til store pakker. Herom siger han:

”Anlæg med egne systemer har haft sværere end nødvendigt ved at få de ønskede aftaler, f.eks. om enkeltkanaler, a la carte-kanaler, eller f.eks. en ny 3D kanal. Men i de kommende år kommer der nye tv-former, som teknisk set er ret enkle at have med at gøre, i stil med DR.Nu, TV 2 Sputnik eller leje af videofilm. Mulighederne for at få dem på foreningens egen platform eller på flere foreningers fælles platform, er samtidig blevet meget bedre. Det er også nemmere at få aftaler om, at deres medlemmer som supplement kan hente de tv-kanaler, de abonnerer på, via internettet. Så kan de også se det, de betaler for, på en computer eller iPad i sommerhuset eller et andet sted, hvor de har adgang til internet. Det er teknisk set ikke særlig kompliceret og ContentCo kan komme med løsninger, der ikke diskvalificerer foreninger med eget internet”

Produktbestyrelser I erkendelse af at der går måneder med at opnå en aftale, og at det tager tid at komme ud af bestående aftaler, budgetterer Kenneth Christensen med, at ContentCo for alvor er i gang 1. januar 2013, men det forhindrer ikke en tidligere start på de første aftaler, uanset om leveringen skal ske via satellit, fiber eller DTT. Og han har en idé om en nyskabelse på markedet: ”Jeg kalder den produktbestyrelser. Dermed mener jeg fællesskaber mellem flere antenneforeninger, der går med i aftaleprocessen om f.eks. startforfra, 200 gratis film, en fælles platform drevet på en teknisk professionel måde osv. Man behøver ikke at have en separat platform i alle hovedstationer, og i foreningerne er der mange med stor professionel viden og erfaring, som andre med fordel kan trække på. Samler vi de bedste kræfter i markedet, kan vi komme langt for få omkostninger. Den tekniske del, f.eks. et playoutcenter, vil for nogle blive en fælles nødvendighed. Det er jeg villig til at gå ind i”.


BRANCHE-NYT

Stofa vil sige undskyld Al den nye teknik gør det svært for brugerne den over 50 år gamle virksomhed. Men undervejs er Stofa og kunderne, og dermed antenneforeningernes medlemmer, kommet for langt fra hinanden. De mange produkter, routere, modemer, bokse og fjernbetjeninger er blevet for komplicerede for det store flertal,” siger salgs- og marketing direktør Michael Broch Hansen, der forklarer:

De fleste skal hjælpes igang

Michael Broch Hansen erkender, at ny teknik kan være svær at håndtere. Sammen med andre i branchen har Stofa gjort det for besværligt for kunderne at finde rundt i de mange produkter, teknologier og priser. Det erkender Stofa, som derfor ændrer kurs. ”I Stofa er de fleste meget begejstrede for ny teknik. Det har hele tiden drevet

”Analyser viser, at blot 15–20 procent af danskerne er klar til og interesserede i ny teknologi – de 80 procent skal hjælpes i gang. Da vi kom til den erkendelse, var det egentlig ikke så svært at ”sige undskyld”, hvilket vi bl.a. udtrykker i vore nye tvreklamer, hvor det siges, at Stofavælgere har det nemmere. Skuespilleren Paprika Steen fortæller i forskellige roller, at Stofa er til at finde ud af. Og det er langt fra blot et reklamestunt. I Stofa ved vi godt, at kursændringen blot er begyndelsen på en længere rejse – men alle mener det alvorligt.”

Stofa har fået en helt ny hjemmeside og foretaget en kritisk gennemgang af alle produkter, og den måde de bliver kommunikeret på.

”Hjemmehjælp” ”Vi indfører et såkaldt hjemmehjælper koncept, der fungerer som en billig løsning mellem telefonservice og teknikerbesøg. De giver en markant forbedret adgang til kundeservice på telefon, via chat og på stofa.dk. Og modemer og bokse sendes ”lynhurtigt” fra Stofas lager. Samtidig vil Stofa være i dialog på Trustpilot og på Facebook, hvor man hidtil har været fraværende. Målet er at komme i øjenhøjde med kunderne,” siger Michael Broch Hansen. ”Som den første lanceredes Stofa WebTv på iPads og WebTv To Go, som gør det nemmere at se tv. Og så har vi et bredt udbud i FritValg, som gør det nemt at få de ekstrakanaler, man gerne vil have, siger Michael Broch Hansen. Han er klar over, at kritik i enkeltsager er uundgåelige, ”men vi arbejder med det som en kultur i firmaet – alle skal fokusere på at gøre det nemmere at være Stofavælger – både som forening og som slutbruger. Vi har vi sat os for at hjælpe vores kunder til de bedste muligheder, at se mulighederne og ikke mindst gøre det nemt at forstå,” slutter Michael Broch Hansen.

Reviderede retningslinjer for fællesantenneanlæg De vejledende retningslinjer for fællesantenneanlæg er revideret af en arbejdsgruppe under AFO. Den ajourførte aftale kan i sin helhed læses på www.bfe.dk i afsnittet Branche. Som de væsentligste ændringer fremhæver Jørgen Nielsen fra Dansk Kabel-TV, som har været med i arbejdsgruppen: De generelle henvisninger til EN-standarderne er opdateret.

Der er indsat tekst om EMC-lovgivningen, herunder specielt, at man skal være opmærksom på 800 MHz båndet, der inddrages til mobilt bredbånd. Der er henvisning til vejledningen for Kabel TV husinstallationer. Afsnittet om beskyttelseskrav ved 230V installationer er opdateret. Afsnittet om udligningsforbindelser er opdateret.

Der er indført et nyt afsnit om anvendelse af returvejen. Der er indført et nyt afsnit om overvågning. Bilag vedr. krav til signalniveauer i tilslutningsdåser er opdateret med krav til DVB-C signaler. Bilag vedr. danske undertekster er opdateret.

20 % højere udbytte i MTG Bestyrelsen for Modern Times Group forslår generalforsamlingen i maj, at udbyttet forhøjes med 20 %, hvorved mindst 30 % af årets overskud går til aktionærerne. Resultatet for 2011 er et overskud på 1,3 mia. sv. Kr.. ”Vi investerer fortsat i vore virksomheder og er interesseret i at etablere eller

købe nye selskaber,” skriver direktør HansHolger Albrecht, der noterer rekordsalg for alle tv-aktiviteter. MTG offentliggør ikke resultater for de enkelte lande, men årsrapporten oplyser, at fri-tv kanalerne i Norden (TV3 m.fl.) havde fremgang trods et vigende marked. Uden for Norden har MTG investeret

3,2 mia. kr. i sine lettiske tv-kanaler, nedskrevet tv-aktiverne i Bulgarien, frasolgt tv-aktiviteterne i Slovenien og nedbragt sin andel af CTC Media i Rusland, men er stadig dettes største aktionær. MTG har det sidste par år startet syv nye såkaldte fri-tv kanaler og 12 betalingskanaler. Det driver nu 29 fri-TV kanaler i 11 lande og 38 betalingskanaler i 34 lande. FDA Orientering 2 /2012

  21


BRANCHE-NYT

PERSONALIA

Europa betaler dobbelt

Op og ned for TV2

På Cable Europes årsmøde fortalte direktør Mike Fries, Liberty Global, at Liberty i Europa betaler dobbelt så meget for tvrettigheder, som det gør i USA. Alligevel har Liberty besluttet at lancere sin Horizon settop boks i fire europæiske lande her i 2012. Det er ikke boksens pris, der afskrækker, men tv-afgifterne, som Liberty Global fortsat håber at få forhandlet ned.

TV 2-koncernens resultat blev i 2011 på 111 mio. kr., hvilket er en forbedring på 68 mio.kr. i forhold til 2010. Dertil kommer gevinsten på 47 mio. kr. ved salget af TV 2’s Momondo-aktier. I første halvår af 2011 steg tv-reklameomsætningen 18 %, men nulvækst i 2. halvår viser følsomheden, udtrykkes det beretningen, der til gengæld betegner abonnementsomsætningen som stabil – med en stigning på 7 % i 2011. Mens hovedkanalen bremsede faldet i seerandelen, havde TV 2 News, TV 2 Zulu og TV 2 Charlie fremgang, og den samlede seerandel steg fra 37,8 % i 2010 til 38,3 % sidste år. Trods abonnementsbetalingen på TV 2 blev 2012 indledt med en dækning på 95 % - langt mere end TV 2 kunne have forventet. Regnskabet for 2011 nævner de meget store erstatningskrav fra Viasat og SBS i de løbende retssager, men der er ikke sat tal på, hvad TV 2 risikerer at skulle betale. Det er alt for usikkert til, at det tjener et fornuftigt formål, hedder det.

Regional TV3 reklamer MTG i Sverige har øget opdelingen af TV3 og sine svenske radiokanaler fra 6 til 19 regioner. Mens indholdet er det samme over hele Sverige, kan annoncørerne vælge at få sendt deres reklamer til udvalgte områder i stedet for til hele landet.

Google sælger Motorola Som antydet, da Google sidste år købte Motorolas Mobilitys-produktion, var det ikke settop boksene, men firmaets ekspertise i softwareudvikling, man var interesseret i. New York Post skriver, at ikke bare Google søger købere til boksproduktionen. Cisco, Pace og Technicolor gør det også, og diverse kapitalfonde viser interesse for at købe.

London næste gang Cable Europes kongres i Bruxelles i sidste måned havde 850 delegerede fra 35 lande. Næste års kongres holdes 5.-7. marts i London.

7-tallet forsvandt Efter kun et år med 7-tallet som efternavn til TNT har Turnet slettet tallet og dermed markeret, at TNT i Norden nu helt er en del af den verdensomspændende underholdningskanal TNT. 7 i navnet TNT7 var et minde om den TV7 kanal, som blev drevet i Sverige af C4 Partners og Aftonbladet. Den købtes i 2009 af Non Stop Television, som selv blev købt af Turner året efter. Med en udbredelse til over 100 mio. hjem er TNT en af de mest udbredte internationale underholdningskanaler. TNT vil investere endnu mere i eget originalt indhold og markerer det med en ny krimiserie ”TNT Mystery Movie Nights i april.”

AKTIVITETSKALENDER 12.-14. juni: ANGA udstilling og seminarer i Köln. 31. aug.-5.sept: IFA udstilling og seminarer i Berlin. 7.-11. sept.: IBC udstilling og seminarer i Amsterdam. 2.-4. nov.: FDA Messe og landsmøde i Billund.

22  FDA Orientering 2 /2012

Ny jurist i FDA

Benny Løvstrup Jensen. FDA har ansat Benny Løvstrup Jensen til fremover at varetage de opgaver, der er forbundet med at yde medlemmerne juridisk assistance. Benny kommer til FDA med et karriereforløb, som han ikke selv tøver med at betegne som ”en anelse usædvanligt”. For det, der lignede en traditionel juristkarriere med ansættelser hos Kammeradvokaten, landsskatteretten, advokatfirmaet Groth-Andersen & Nørkær og revisionsfirmaet KPMG i perioden 1992 - 1999, tog, som han selv udtrykker det, et gevaldigt skud under vandlinjen, da han i 1999 forlod en velbetalt stilling som skattekonsulent til fordel for en ”trainee”-stilling som BlackJack-dealer på Casino Copenhagen. Efter 10 år som casino-ansat – heraf de syv som ”inspector” – vendte Benny tilbage til sin oprindelige metier i 2010 som personsagsbehandler hos Børne- og Ungdomspædagogernes afdeling i Slagelse. Han tog endvidere i 2011 eksamen som ”LEAN”-Agent. Benny Løvtrup Jensen er foreløbigt ansat i en 25-timers stilling, og vil i lighed med den hidtidige ordning have telefontid mandag–onsdag kl. 8-16. Telefonnummeret og e-mail adressen til FDA’s juridiske service er også uændret. Med ansættelsen kan man håbe, at der nu for en længere periode er skabt ro og etableret grobund for, at FDA kan tilbyde medlemmerne en tilfredsstillende servicering i juridisk regi. I hvert fald kan det konstateres, at de foreløbige tilbagemeldinger fra foreningerne i de sager, Benny har ekspederet i den korte tid, der er gået siden hans tiltræden, har været positive.

Ny hos Boxer TV Den 45-årige Bjørn Cronquist er tiltrådt som salgsdirektør i Boxer TV, hvor han efterfølger Casper Holst-Christensen. Cronquist kom til Boxer fra Tom Tom, hvor han havde ansvaret for salgsstrategi og partnerskaber i Europa, og tidligere har han været hos Microsoft.


FDAs hovedbestyrelse

REGIONSBESTYRELSER

Valgt af landsmødet Landsformand Carsten Karlsen Rødding Lindeallé 12 6630 Rødding Tlf: 74 84 22 86 E-mail: ck@fda.dk

Karsten Høgh, Reg. 1 Caprifolievej 5 9440 Aabybro Tlf. 98 24 16 99 E-mail: kah@mail.dk

1. Næstformand, FU Carsten Pedersen Hasselvænget 9 4760 Vordingborg Tlf. 55 37 34 33 E-mail: na-formand@nyraad.net

Steen R. Mortensen, Reg. 4 Rugtoften 76, Skodborg 6630 Rødding Tlf. 74 85 07 80 E-mail: srm@post.tele.dk

Vera Dahl Olesen, Reg. 1 Præstvangen 8, Mou 9280 Storvorde Tlf. 98 31 14 36 E-mail: veradahlolesen@mounet.dk

Peter Dam, Reg. 6 Sydhavnsgade 4, 2. s.tv. 2450 København SV. Tlf. 77 41 93 38 E-mail: pedam@frederiksholm.net

Morten Strandholdt, Reg. 2 Sportsvej 29 8654 Bryrup Tlf. 61 26 32 48 E-mail: morten@bryrupnet.dk.dk

Preben Pedersen Vemmedrupvej 71 4632 Bjæverskov Tlf. 88 80 60 81 E-mail: formand@yderholm.net

Curt Andersen, Reg. 3 Bjolderupvej 15 6000 Kolding Tlf. 40 63 14 07 E-mail: curtandersen@stofanet.dk

Henning H. Madsen, Reg. 8 Egebjergvej 111, Sørby 4200 Slagelse Tlf. 24 62 91 40 E-mail: formand@hashoj-net.dk

Flemming Borg, Reg. 4 Bispelunden 19 6534 Agerskov Tlf: 74 51 42 00 E-mail: fborg@dbmail.dk

Jørgen Fogtmann, Reg. 9 Skovvænget 22 4840 Nørre Alslev Tlf. 54 434394 E-mail: jfo535@gmail.com

Peter Winkel, Reg. 5 Dronning Olgasvej 40 5000 Odense C Tlf. 66 17 74 30 E-mail: pwinkel@nal-net.dk

Carsten Karlsen E-mail: ck@fda.dk

FDAs Skat- og Økonomiudvalg Carsten Pedersen E-mail: na-formand@nyraad.net

Henning H. Madsen E-mail: formand@hashoj-net.dk

Morten Strandholdt E-mail: morten@bryrupnet.dk

AFOs styregruppe Carsten Karlsen E-mail: ck@fda.dk

Carsten Jørgensen E-mail: carsten@glentenodense.dk

BDMs bestyrelse Carsten Karlsen E-mail: ck@fda.dk

Region 6: Peter Dam, fmd., HB, Steen Eget, HB supp., Michael Schrøder Region 7: Ole Bendix, fmd., Preben Pedersen, næstfmd., HB, Hans C. Thigaard, Tage Lauritsen, Poul Gaarden Region 8: Henning H. Madsen, fmd., HB Johnny Larsen, næstfmd, HB supp, Helge Knudsen, sekr., Flemming Engelbrechtsen, supp. reg. best., Uno Andersen, supp. reg. best. Region 9: Jørgen Fogtmann, fmd., HB, Frans Larsen, næstfmd., HB supp., Villy Pedersen, sekr., Bjarne Fehstedt, supp. reg. best.

ERFA-GRUPPER For Canal Digital: Peter Lyngby, fmd., tlf. 56 39 89 90 Henrik Larsen, næstfmd., Villy Pedersen, Carit Pedersen, Børge Ottosen For Frie antenneforeninger: Preben Pedersen, fmd., tlf. 80 80 60 81 Frans Larsen, næstfmd., Bent Laugesen, Bjarne Mortensen, Flemming Borg

UDVALG OG REPRÆSENTANTER

Tage Lauritsen E-mail: tage@tunenet.dk

Region 3: Curt Andersen, fmd., HB, Jens S. Møller, næstfmd., HB supp., Sven Møller Andersen, sekr., Svend E. Rasmussen, Peder Pedersen

Region 5: Peter Winkel, fmd., HB, Jørgen Madsen, næstfmd., John Sørensen, sekr., HB supp., Erik Wagner, Per Theisen

Valgt af regionerne

AFOs Tekniske Udvalg Henning H. Madsen E-mail: formand@hashoj-net.dk

Region 2: Morten Strandholdt, fmd. HB, Poul Erik B. Pedersen, næstfmd., Eskild Keller, sekr., Morten Doktor, supp. reg. best.

Region 4: Flemming Borg, fmd., HB, Benny Kristensen, næstfmd., Gert Lützen, Michael O’Halloran

2. Næstformand, FU Allan Jusjong Hørsholmvej 44 9270 Klarup Tlf. 98 31 96 95 E-mail: jusjong@aj-design.dk

Cable Europes årsmøde

Region 1: Vera Dahl Olesen, fmd. HB, Allan Jusjong, næstfmd., HB, Birgit Kaa, sekr., HB supp., Jørgen Thodberg, supp. reg. best., Torben Østerbæk, supp. reg. best.

FDAs Teknisk udvalg Preben Pedersen E-mail: formand@yderholm.net

For internet: Jan List, fmd., tlf. 75 36 40 20 Flemming W. Hansen, næstfmd., Per Sørensen, Tage Lauritsen, Peter Winkel For Stofa: Jens Finne, fmd., tlf. 55 45 35 37 Lars Kofod Ibsen, Per Fløe For YouSee: Flemming Madsen, fmd., tlf. 98 25 75 85 Tommy Schmidt, næstfmd., Peder Pedersen, sekr., Johannes Jørgensen, Knud E. Nielsen

Allan Jusjong E-mail: jusjong@aj-design.dk Tage Lauritsen E-mail: tage@tunenet.dk Carsten Karlsen E-mail: ck@fda.dk

FDA Orientering 2 /2012

  23


NABOLANDSKANALERNE ARD / Buddenbrooks, B Hupfeld

ZDF / David Garett, C Dunlop

DRAMA DOKUMENTAR KULTUR SVT /Föreställning, af Carl Johann

ZDF / Dresden, H. Mehler

DANSKE

UNDERTEKSTER SVT /Hedda Gabler, af Ronan

NRK / L Monsen, af, Erik Lieungh

Se kvalitets-tv fra Sverige, Norge og Tyskland med danske undertekster. Nabolandskanalerne byder på masser af dokumentar, dramaer, krimier, nyheder, historie- og naturprogrammer. Vi ses!

Danske undertekster fås hos YouSee, Stofa, Waoo og de fleste antenneforeninger SVT1 Sverige

SVT2 Sverige

NRK1 Norge

verdenstv.dk

ARD Tyskland

ZDF Tyskland

FDA-Orientering 2012-2  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...