Page 27

BRANCHE-NYT

Web-tv snart med i TV-Meter målingerne SmartTV er endnu for lidt udbredt Computer-tv med i år

Flere tv-modtagere med i seermålingerne, oplyser Frank Klausen, TNS Gallup.

”Vi venter, at brugen af computere til tvsening kommer med i TV-Meter målingerne i løbet af 2013,” oplyser underdirektør Frank Klausen, TNS Gallup. Gallup foretager målingerne for tv-selskaberne, for at disse kan dokumentere seertal for annoncørerne. DR er med bl.a. for bedre at kunne belyse, om DR’s kanaler lever op til public service forpligtelserne. Det er efter ønske fra tv-selskaberne, at tv-sening på andre modtagere end egent­ lige tv-apparater nu kommer med. ”Mange har relativt store skærme til deres computere og kan sagtens kan se fjernsyn på dem via det stadig mere udbredte web-tv,” siger Frank Klausen.

Tablets også med Hvor mange ser fjernsyn på computeren i stedet for eller som supplement til tvapparatet? Det forsøges klarlagt i løbet af i år ved at inddrage computerne i de 1100 hjem, der har et TV-Meter installeret. Derimod kommer SmartTV ikke med i målingerne - i denne omgang. Det er tekniske problemer, der skal løses, før det kan lade sig gøre, men SmartTV er også så nyt, at det seermæssigt ikke betyder ret meget.

Der ses efterhånden også fjernsyn på mobiltelefoner og især på tablets,” siger Frank Klausen. De sidste bruges ofte sammen med fjernsyns-apparatet som et supplerende medie, f.eks. som opslagsværk, når tv’et sender quiz-programmer, men en tablet kan jo også bruges i køkkenet til at følge en anden udsendelse end den, børnene ser i stuen. Måling af tv-udsendelser på computere er kompliceret i forhold de traditionelle

i-Connect købt af DK-TV To firmaer, der hidtil både har konkurreret og samarbejdet, er nu slået sammen. Det er sket ved, at Dansk Kabel TV har købt i-Connect. Sidstnævnte har hidtil solgt og installeret dørtelefoni, alarm- og overvågnings-anlæg i boligejendomme på Fyn og Sjælland. Det har i otte år samarbejdet med Dansk Kabel TV med løsninger af denne art, men har også konkurreret mod Dansk Kabel TV ved tilbudgivning på disse produkter.

Med købet indgår i-Connect med sine medarbejdere som en selvstændig division med eget navn i Dansk Kabel TV, hvis medarbejdere herefter også vil kunne servicere, hvor det er naturligt. ”Herudover vil i-Connect som en del af Dansk Kabel TV tilbyde også virksomheder og institutioner teknisk Facility Management, service og drift over hele landet. Vi sigter efter en omsætning i 2013 på 20 mio. kr., siger direktør Henrik Dudek, Dansk Kabel TV.

seermålinger. Der er således ret stor forskel på softwaren i traditionelle pc’ere og computere fra Apple.

SmartTV må vente

Med udviklingen af SmartTV kan der forudses et tilsvarende behov for viden om seertal for streamede udsendelser, men det står ikke lige for. ”Det kræver pålidelige metoder at måle seertal på nettet. Mig bekendt findes der ikke i dag et brugbart system, men internationalt arbejdes der med det,” siger Frank Klausen. Den nuværende aftale om danske tvmeter målinger løber til 2015, så det skal snart besluttes, om målingerne skal udbygges eller afvente en ny aftale.

Tysk kabelnet aktionerer Det store kabelnet-selskab Kabel Deutschland har begrænset ARD og ZDF i sine kabelnet. Hidtil har abonnenterne kunnet se deres regionale udsendelser fra hele Tyskland. Det blev 8. januar indskrænket til de landsdele, de er bestemt for – must carry-reglen. Den ledige kapacitet skal give plads til mere hd-tv. Men Kabel Deutchland lægger ikke skjul på, at begrænsningerne er en følge af, at ARD og ZDF ikke vil betale kabelnettene for at bære deres signaler. Det gør de til udsendelserne via satellit, mastebaserede sendere og ip-tv. Kabelnettene bærer ARD og ZDF til halvdelen af de tyske hjem. Kabel Deutschland leverer til 8,5 mio. husstande i 13 forbundslande

FDA Orientering 1/2013

  27

Profile for FDA - Forenede Danske Antenneanlæg

FDA-Orientering 2013-1  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...

FDA-Orientering 2013-1  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...