Page 15

FDA

På egne ben og med flere valgmuligheder Herlufmagle vil løse så mange opgaver som muligt lokalt DKTV for den fremtidige service af CMTSdelen hos os, mens vi administrerer driften ved brug af Panther Admin platformen. I aftalen indgår, at vi har forbeholdt os mulighed for selv at købe flere modemmer, når der bliver behov for det. Den nye aftale med Dansk Kabel TV er også udtryk for, at vi var godt tilfreds med den måde, hvorpå Dansk Kabel TV indtil nu har drevet internetdelen siden vi måtte bryde med Canal Digital.

Fem programpakker

Frans Larsen, Herlufmagle.

Herlufmagle-Gelsted Antennelaug kom ind i 2013 i sikker fornemmelse af, at det var det rigtige valg, lauget traf sidste forår om selv at stå for så meget muligt. ”Det har givet os flere valgmuligheder og billigere drift”, konstaterer formanden, Frans Larsen, som gerne erkender, at det blev en arbejdskrævende omstilling. ”Men det har styrket os i konkurrencen med andre udbydere, der især satsede på at friste vore internetbrugere. Ved selv at overtage også den del, står vi konkurrencemæssigt stærkere og med bedre indtjeningsmuligheder,” forklarer han.

Fra 1 til 50 MB Antennelauget tilbyder tre valgmuligheder i internet-abonnement – fra 10/5 for169 kr. op til 50/10 MB for 249 kr. pr. måned. ”Vi forhørte os flere steder med hensyn til køb af udstyr. Dansk Kabel TV, som solgte internet på vores kabelnet, kunne godt se mulighederne i en fremtidig samhandel frem for, at vi meldte helt fra. Det resulterede i, at vi overtog CMTS’en hos os sammen med de ca. 270 modemmer, de udlejede til vore medlemmer. Til gengæld står

Herlufmagle-Gelsted har også valgt at være selvstændig, hvad programudbud angår. ”Vi sagde således pænt nej tak til et tilbud om en forsyningsaftale via fiber af en udbyder, som efter vores mening ønsker at være alt for styrende i forholdet til sine kunder. Vi forhandler selv aftaler med de programleverandører eller programselskaber, vi kan blive enige med, og det er gået ganske godt,” konstaterer Frans Larsen. Antennelauget tilbyder sine 1200 medlemmer en grundpakke med 24 tv-kanaler samt op til fire programpakker: Det er lille mellempakke med 13, stor mellempakke med 14, fuldpakken med to og en sportspakke med fire tv-kanaler.

Både analogt og digitalt ”Det er med 57 tv-kanaler meget tæt på grænsen for, hvad vi kan rumme. Bortset fra hd-tv kanalerne sendes alle både analogt og digitalt – og de digitale sendes som DVB-T. Enkelte kanaler sendes både i MPEG2 og MPEG4 af hensyn til de medlemmer, der ikke har mulighed for at bruge MPEG-4. Programmerne køber vi a la carte. Det vil sige, hvor vi kan købe dem billigst, og det forventer vi fortsat at kunne gøre. Vi har lige fået et tilbud på samlet levering. Det ville blive dyrere for grundpakken og den lille mellempakke, mens der ville være lidt at spare for dem, der har valgt flere pakker. Vi sagde nej tak for at bevare den større frihed i valg af programmer,” siger formanden. I antennelaugets grundkontingent på

1131 kr. indgår grundpakken uden TV 2, men den kan også fås med TV 2 som den eneste betalingskanal. Dertil kommer 13 radiostationer.

Hjemmeservice Herlufmagle-Gelsted Antennelaug har ingen fuldservice aftale. Ved større eller komplicerede uheld træder Dansk Kabel TV til mod betaling pr. opgave. Alle mindre opgaver, også i husstandene, løses hjemme, fortrinsvis af formanden, der både har været på kursus og har udstyr til elektronisk fejlsøgning. Ændringerne blev gennemført efter generalforsamlingen i foråret. Der var lidt udfordringer med udstyret og med at skaffe de rigtige filtre, og der har været en række driftsproblemer, som alle er løst.

Fusion med naboforening En af de nye opgaver for bestyrelsen var at fusionere med den nærliggende antenneforening i Skelby. Den henvendte sig i erkendelse af, at den med 65 medlemmer ud af 125 mulige havde svært ved at se, hvordan den alene skulle kunne modernisere sit 465 MHz-anlæg. ”Vi fandt frem til, at Skelby selv skulle finansiere en opgradering til 862 MHz og afvikle sin gæld. Til gengæld etablerede vi en fiberforbindelse fra vores hovedstation. Den blev taget i brug i maj, således at man i Skelby kunne få det samme kanaludbud og internet, som vi har. Skelby fik altså mange flere kanaler og internetadgang gennem fællesantennen, og der er så småt begyndt at komme nye medlemmer i Skelby. Her betaler husstandene 1000 kr. mere om året, end vi gør i Herlufmagle-Gedsted, mens de finansierer opgraderingen af deres net og afvikler anlæggets gæld. Fiberen har vi betalt,” uddyber Frans Larsen.

FDA Orientering 1/2013

  15

Profile for FDA - Forenede Danske Antenneanlæg

FDA-Orientering 2013-1  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...

FDA-Orientering 2013-1  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...