__MAIN_TEXT__

Page 1

FDA ORIENTERING Tidsskrift for fællesantenneanlæg · Nr. 1 · februar 2013

Kanalernes Kamp spidser til

FDA lægger ny Stategi

Mobilt bredbånd er nu tæt på


Indhold nr. 1 · februar 2013 · 31. årgang

Bøgehus · Annebergparken 21 · 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 96 17 00 · Fax 59 96 17 17 · E-mail: fda@fda.dk · Internet: www.fda.dk Telefontid: Mandag-torsdag kl. 9-16, fredag kl. 9-14

Lederen: Frit valg på alle hylder! .............................................................................. 3 HB har lagt planen for strategiarbejdet i FDA ........................................................... 4 Snart vil støjgener vise sig i 800 MHz-båndet ........................................................... 6

FDAORIENTERING

Web-butik hjælper til støjfri tv-modtagelse .............................................................. 7 Stofa udviklede søger til støj i kabelnet ..................................................................... 8 På vej fra TV 2 til ny bjergbestigning ....................................................................... 10 Hvor smart er dit TV? ............................................................................................... 13 Antenneforening valgte at stå på egne ben – med flere muligheder ....................... 15 Bibliotekerne byder på mange upåagtede valg ....................................................... 17 Discovery køber sig meget større i Europa .............................................................. 20 Viasat har sat sig endnu mere på tv-sporten .......................................................... 22 Nye studier til de konkurrerende meteorologer........................................................ 23 DR har taget næste skridt i fornyelsen og forøgelsen af tv-kanaler ........................ 24 Web-tv snart med i TV-Meter målingerne ............................................................... 27 Radiomuseum i nyindrettede lokaler ........................................................................ 29 Omstillingsanlæg til det mindre anlæg .................................................................... 31 Personalia og Aktivitetskalender .............................................................................. 33

I redaktionen: Mogens Lorentsen, ansv. redaktør (molo) Carsten Karlsen (ck) og Allan Jusjong (aj). Lene Kristensen Deadline for indlevering af redaktionel tekst: Nr. 2: 20. marts 2013 Indlæg til FDA Orientering sendes til: Redaktør Mogens Lorentsen Fresiavej 9, 9800 Hjørring tlf. 98 92 39 15 E-mail: redaktion@fda.dk Skriver du på PC, så send teksten i en mail til redaktion@fda.dk. Medsend gerne illustrationer.

FDASEKRETARIAT

2

Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er trykt i 2.000 ekspl. og udgivet den 15. februar 2012 Bladets artikler kan frit anvendes i udgivelser fra medlemmer af FDA med angivelse af FDA Orientering som kilde.

Abonnement: Sendes gratis til bestyrelsesmedlemmer i antenneanlæg, der er medlem af FDA. Andre interesserede kan tegne abonnement incl. forsendelse: DK-abonnement 2013: kr. 1.185. EU-abonnement 2013: kr. 1.410. Kan tegnes af installatører og rådgivere tilknyttet AFO. De angivne priser er ekskl. moms Kontakt: Tina Boye, FDAs sekretariat.

Bjarne Ziegler Tlf. 59 96 17 07 E-mail: bjz@fda.dk

Anne-Mette Reslow Tlf. 59 96 17 06 E-mail: anne-mette@fda.dk

Tina Boye Tlf. 59 96 17 04 E-mail: tina@fda.dk

Lisa Rimstad Jacobsen Tlf. 59 96 17 19 E-mail: lisa@fda.dk

Svend Hansen Tlf. 59 96 17 18 E-mail: svend@fda.dk

Mie Jørgensen Tlf. 59 96 17 05 E-mail: mie@fda.dk

Forsiden: 2013 er et år med omvæltninger. FDA går strategien efter, mobilt bredbånd kommer tæt på og tv-kanalernes kampe spidser til.

Lene Petersen Tlf. 59 96 17 01 E-mail: lene@fda.dk

Eva Bløcher Tlf. 59 96 17 03 E-mail: eva@fda.dk

Sats, repro og tryk: CENTERTRYK A/S. Postbox 259, 4300 Holbæk E-mail: hejo@centertryk.dk ISSN nr. 0903-2169

FDA Orientering 1/2013

Annoncer og distribution: Kontakt: Tina Boye, FDAs sekretariat. Distribution af nr. 2: Fredag den 19. april 2013.


Frit valg på alle hylder! ventninger, så bliver de hellere end gerne i deres antenneforening. Ikke af pligt, men fordi de har indflydelse og kan se en fordel i at ”købe ind sammen”.

Fortæl den gode historie

Carsten Karlsen.

LEDEREN ved Carsten Karlsen Landsformand for FDA Politikerne siger det, medierne skriver det, antenneforeningerne vil det, og antenneforeningernes medlemmer dels ønsker, dels kræver det: Frihed til selv at kunne bestemme, om de vil købe tv-kanaler i pakker eller i løssalg, frihed til selv at bestemme om de vil være medlem af en antenneforening, tilsluttet et el-selskab, købe Boxer-TV, eller noget helt fjerde. Når du læser denne leder, er der faldet dom i en Højesteretssag, hvor en håndfuld borgere i Vejle kæmper mod kommunen om ret til selv at bestemme, om de skal være tilsluttet en antenneforening.

Fordele og indflydelse Uanset udfaldet af dommen står antenneforeningerne med en tabersag. Den teknologiske udvikling har gjort det muligt for medlemmer, der ønsker et alternativ til deres antenneforening, at få det, så hvorfor ikke bare give slip! Antenneforeningerne har altid været konkurrencedygtige og tilpasset deres udbud til medlemmernes efterspørgsel. Det skal vi fortsætte med. Medlemsservicen i en antenneforening findes ikke bedre på markedet, og vi er lokalforankrede og bakker op om det samfund, vi lever i. Antenneforeningerne har igennem mange år gjort og gør fortsat en forskel i branchen - på ægte medlemsdemokratisk vis og på nonprofit basis. Hvis vi fortsat lever op til det og til medlemmernes for-

FDA ønsker sammen med medlemsforeningerne at fortælle hele Danmark den gode historie om det, vi står for, og den forskel vi gør for den enkelte seer. Vi skal være meget bedre til at markedsføre os selv. Der er absolut ikke mange points i ord som: stavnsbinding og tilslutningspligt. Men det er der i ord som konkurrencedygtig, frit valg, god lokal service, hurtigt og billigt bredbånd, web-tv, start forfra osv. Vi skal i endnu højere grad brande og profilere antenneforeningerne som det frie og alternative valg til den kommercielle udbyder. Derfor ønsker hovedbestyrelsen at ansætte en kommunikativ medarbejder til at hjælpe medlemsforeningerne med markedsføringen. Dette kan være i form af færdige pressemeddelelser, mere brug af lokalaviserne, tryksager efter foreningernes ønske og behov m.m.

Førstevalg FDA ønsker fortsat at bidrage til, at medlemmerne står stærkt i konkurrencen, således at den lokale antenneforening er og bliver forbrugernes foretrukne førstevalg, Det skal være med mulighed for flere valgfrie pakker og tilkøb af enkelte kanaler. Hertil frihed til at vælge mellem lave som høje hastigheder på internettet, der tilfredsstiller medlemmets behov, og det skal være til en særdeles attraktiv medlemspris. FDA vil bakke foreningerne 100 % op med de tiltag, der skal til.

Foreningstanken som omdrejningspunkt Er vi en forening eller en forretning? Spørgsmålet presser sig på, efterhånden som antenneforeningerne ”tilpasser” sig det kommercielle marked. Tilbuddene kan fremadrettet blive mere uigennemskuelige for den enkelte. Vi må som antenneforening finde ud af, hvordan vi vil differentierer os fra det kommercielle marked. Det bliver i høj grad det, vi skal profilere os på, og det er det budskab, vi skal kommunikere som ”salgsargumentet.”

Hvis vi skal sikre hinandens overlevelse, bliver vi nødt til at stå sammen i større fællesskaber. Det kan ske i form af formaliserede indkøbsfællesskaber, som har den pondus, der skal til for at tilvejebringe de udbud, som fremtidens tv- og internetforbrugere kræver. Det skal gøre os konkurrencedygtige - både på prisen og på produktet.

Fokus på medlemmerne Vi skal have fokus på, hvad der tjener vore medlemmer bedst. Vi skal tænke endnu mere forening og endnu mindre os selv. FDA inviterer derfor til dialogmøder rundt i landet. I dagene 11.,12.,13., og 14. marts lytter vi til dine ideer, synspunkter og input til det fremtidige samarbejde imellem FDA og medlemsforeninger. Det vil være med til at forme grundlaget for den fremtidige strukturelle organisation i FDA. Vi ser frem til mødet med store forventninger til vores fælles fremtid.

Styr på økonomien 2012 har budt på mange udfordringer for FDA, og en af de største var af økonomisk karakter. Hvor vi ultimo 2011 stod med et resultat på minus 592.000 kr., ser billedet for 2012 markant anderledes ud. Regnskabet er ikke helt afsluttet, men FDA forventer at præsentere et overskud i størrelsen 1,2 millioner kr. Det er overordentligt tilfredsstillende og et velfortjent resultat af alle de indsatser og tiltag, der er gjort fra såvel medarbejderne som ledelsen.

Godt Nytår - 2013 Jeg vil gerne takke alle i branchen, der på den ene eller anden måde har støttet op omkring FDA og vores medlemmers virke. Jeg glæder mig til det nye år med masser af udfordringer og opgaver, der gør denne branche spændende med nye teknologier og nye muligheder og gør det med en udviklingshastighed, der hvert år overgår sig selv. Velkommen i den digitale virkelighed.

FDA Orientering 1/2013

3


HB har lagt planen for strategiarbejdet i FDA Otte regionale møder og evaluering om et år På FDAs landsmøde 2012 blev det besluttet at arbejde videre med strategiarbejdet i FDA. Et flertal af de delegerede valgte at lægge opgaven med det videre strategi-

arbejde i hænderne på hovedbestyrelsen (HB). HB har taget hul på opgaven ved at udpege sekretariatschef Bjarne Ziegler som projektleder på det der kaldes Vision 2015.

Vision 2015 tidsplan 19. januar 2013  Hovedbestyrelsen arbejder med Mission, Vision, Mål og Strategier 11. – 14. marts Der afholdes fire regionale arbejdsmøder (roadshows):

• Tylstrup Kro den 11. marts, kl. 19.15 • Århus, Koldkærgård Konferencecenter 12. marts, kl. 19.15 • Kolding, Hotel Scandic 13. marts, kl. 19.15 • Ringsted, Hotel Scandic 14. marts , kl. 19.15

16. marts  HB bearbejder det indsamlede arbejde og udpeger både mål – og strategiområder. Desuden arbejdes med fremtidig organisering og struktur. September Der afholdes fire regionale arbejdsmøder (roadshows). Her diskuterer og arbejder foreninger og frivillige videre med hovedbestyrelsens beslutninger. Her arbejdes ikke mindst med FDAs fremtidige organisering og struktur.

Vision 2015 betyder, at vi/FDA benytter 2013 på at forberede og beslutte (bl.a. hvad skal vi lave og hvilken struktur skal FDA have), 2014 bruges til at gennemføre alle tiltagene og den 1. januar 2015 skal vi kunne ”sætte hak” ved alle de enkeltdele, som projektet indebærer.

Alle kan komme til orde HB afholdt sit interne visionsseminar i januar. Det var startskuddet for projektet. En enig hovedbestyrelse vedtog følgende vision (hvor vil FDA hen med sit virke/ hvad vil FDA være kendt for):  FDA vil være så attraktiv, at forenin” gerne aktivt vælger FDA som brancheorganisation. F DA skal være en effektiv, innovativ og respekteret partner i alle sammenhænge og være talerør overfor medieverdenen, politikere, udbydere og antenneanlæg”

21. september Hovedbestyrelsen godkender Vision 2015 og vælger den organisering/struktur, der bedst underbygger Vision 2015.

Grundtanken bag Vision 2015 er, at projektet skal være hele FDAs. Alle foreninger og frivillige skal involveres i arbejdet med visionen. Som det fremgår af Vision 2015s tidsplan bliver alle hørt to gange. Der holdes nemlig to gange fire regionale medlemsmøder/roadshows i henholdsvis marts og september.

Efter 3. kvartal

Delmål defineres

Datoer og steder er endnu ikke på plads, men meldes snarest ud.

Landsmødet

• FDAs vedtægter tilrettes • Handlingsplaner for de valgte strategier udarbejdes • Evt. nye erfagrupper oprettes og hvis gamle skal nedlægges gøres det • Sekretariatets kvalifikationer skal tilrettes • HB fremlægger resultater og konsekvenser af Vision 2015 • Der stemmes om eventuelle vedtægtsændringer

2014 Der arbejdes på alle niveauer i FDA på, at alle mål opnås og at alle de valgte strategier gennemføres. Januar 2015

4  FDA Orientering 1/2013

• Vision 2015 evalueres • Der igangsættes nyt Visionsprojekt, så FDA altid er aktuel

På de otte regionale møder er det foreningerne og de frivillige i FDA, der skal arbejde med hvilke delmål, som Vision 2015 skal indeholde. Udover at definere de opgaver, FDA skal løse, er det også hele FDAs opgave, at finde ud af, hvordan FDAs kommende struktur skal være: Hvor mange regioner, hvilke erfagrupper, hvor stort HB, hvor stort forretningsudvalg (FU) osv. Det er et udfordrende og meget vigtigt arbejde at være med til at beslutte FDAs fremtid. Derfor glæder hovedbestyrelsen sig til at se så mange deltagere på de kommende roadshows som overhovedet muligt.


Alle niveauer høres Det er i sig selv en meget spændende proces, der er igangsat. ”I forhold til tidligere visions- og strukturarbejder i FDA kommer inputtene denne gang fra ”græsrødderne”. Det har været vigtigt for HB, at alle niveauer i FDA bliver hørt. Ikke mindst vores medlemsforeninger,” siger sekretariatschef Bjarne Ziegler.

Om sine erfaringer med strategiarbejde fortæller han, at han i sit tidligere arbejdsliv i bankverdenen har bidraget til flere fusioner af idrætsforeninger og været projektleder på strategiprojekter i DGI. Bjarne har desuden en uddannelse som proceskonsulent, som der også trækkes på i Vision 2015. Desuden har FDA entreret med en ekstern konsulent til dette projekt. Og netop det, at der er en udenfor FDA

med i processen, sikrer, at vi ”holder os på sporet”. HB opfordrer endnu en gang alle til at tilmelde sig og deltage i de fire roadshows i marts og september for at få indflydelse. - Så kom og bidrag til FDAs fremtid.

Går du fra et ulåst hus?

Hvor mange lader døren til deres hus stå på vid gab, når de ikke er hjemme? Næppe nogen. Hvorfor lader så mange deres cyberspace stå pivåbent. Det kan blive dyrt hvis nogen får fat i ens CPR nr. og NemId.

Du får ingen erstatning.

Dækker din forsikring eller banken, når der er indbrud i din netbank? Hvis du har brugt et værdiløst kodeord, eller skrevet det op, så det er nemt at finde, måske endda på din skærm, er din netbank altså ikke blevet hacket. Du har derimod kvajet dig!!!

F-Secure Protection Service

En komplet sikkerhedsløsning specielt designet til private, små og mellemstore virksomheder. Ved at overlade sikkerhedsstyring til eksperterne, formindskes dine udgifter og hjælper dig til at fokusere på dit kerne omårde. Sikkerhedsløsningen lader dig aldrig være ubeskyttet. Abonnementet udløber ikke! Løsningen beskytter pc'er, Mac, og tablets med den nyeste teknologi. Er din dør til cyberspace åben? Kontakt BJ Computers og få et sikkerhedseftersyn

2. næstformand Lene Kristensen bidrager.

FDA Orientering 1/2013

  5


Snart vil støjgener vise sig i 800 MHz-båndet Brugen af især mobilt bredbånd begynder nu og over hele landet Der er ikke tvivl om, at mange husinstallationer er åbne for indstråling. Dels er mange samlinger og dåser så gamle, at der ved anskaffelsen ikke var behov for at sikre mod elektronisk støj. Dels har mange gennem årene selv omlagt og forlænget hjemmets antennenet ved ombygning og ved anskaffelse af tv- og radio-modtagere til flere rum i hjemmet. Næppe ret mange har kendt begrebet hf-tæthed, og det kan meget af det, butikkerne solgte dem, heller ikke leve op til.

800 MHz er attraktivt Generelt rækker lave frekvenser længere end høje frekvenser, og ”lave frekvenser kan bedre gå om hjørner end høje frekvenser”, som Erhvervsstyrelsen udtrykker det. Licenserne til 800 MHz er tildelt efter et udbud, der med rundt tal indbringer staten en milliard kroner fra teleselskaberne. Trods den store licensindtægt mener regeringen ikke, at staten har noget større medansvar for de gener, befolkningen påføres med forstyrrelser og deraf følgende udgifter til udskiftning af kabler, stik og samlinger.

700 MHz kan blive det næste 4G er mere end telefoni, viser Nikolaj Sonne i en af sine ”So Ein Ding”-udsendelser i DR. (Foto: Jomo Help).

Indenfor en måneds tid er frekvenser i 800 MHz-båndet taget i brug til mobile sendere og modtagere. Det er det øverste område i frekvensplanen for fællesantenneanlæg, som vi ikke mere er alene om at bruge. Det vil fortrinsvist blive brugt til mobil datakommunikation, hvortil hører de såkaldte smartphones. I almindelighed kaldes det mobilt bredbånd, men benævnes også 4G og LTE. LTE er en forkortelse for Long Term Evolution. 4G fordi det opfattes som et trin over 3G.

Støj er eget problem TDC har tilladelse til at benytte frekvensbåndene 801-821 MHz og 842-862 MHz,

6  FDA Orientering 1/2013

mens samarbejdet mellem Telenor og Telia, kaldet TT-Netværket, har 791-801 MHz og 832-842 MHz. Det er som bekendt telemyndighedernes holdning, at det er antenneanlæggenes problem, hvis det nye mobile udstyr medfører indstråling i vore anlæg. Vi kan fortsat bruge 800 MHz båndet, og der er vel håb om, at antenneforeningerne i dag stort set har deres anlæg sikret mod indstråling fra de tre teleselskabers trafik – eller i det mindste er langt fremme i sikringen.

Gør det selv-løsninger Derimod er det højst usikkert, i hvilket omfang den mobile teletrafik vil genere antenneforeningernes medlemmer.

Teleselskaberne begyndte for godt et halvt år siden at opsætte nye sendere over hele landet. Deres investeringer viser, at forventningerne er endog meget høje, og inden udgangen af 2015 ventes nye sendere at være i brug over hele landet. Det bliver der også behov for, mener de. De kan henvise til en ny måling, som Megafon har foretaget for DR. Den opgør, at 48 procent af alle over 15 år bruger nettet via deres smartphones mindst en gang om ugen mod 19 procent i 2010. Tilladelserne gælder til udgangen af 2034, men behovene ventes at stige endnu mere end kapaciteten. Det er derfor ikke sidste gang, vi påføres udgifter af den art. Der tales allerede nu om også at åbne 700 MHz-båndet, som bruges endnu mere end 800 MHz båndet i kabel-tv nettene.


Web-butik hjælper til støjfri tv-modtagelse Antenneanlæg i samarbejde om bedre produkter til hjemmene

med den fælles brochure, FDA med stor succes har tilbudt dem. Vi har så gjort vores for at hjælpe med nogle gode råd på www.homeconnect.me om, hvad man selv kan gøre med produkter, der beskytter hjemmets anlæg mod indstråling fra LTE,” siger Emborg.

LTE undervurderes

Web-butikken præsenteret af Frederiksholm Net i København. ”Der er ingen grund til at male fanden på væggen, men der er ikke tvivl om, at der kommer problemer, når smartphones, LTE, går i gang i 800 MHz-båndet”, siger direktør Chr. Emborg, DKT. I samarbejde med en række antenneforeninger i FDA har DKT opbygget en rådgivning til foreningernes hjemmesider, hvor deres medlemmer også kan bestille smådele til udskiftning af antennedele og dermed opnå den fornødne hf-tæthed.

standene finde løsningsforslag til problemer, der følger af manglende hf-tæthed i hjemmets antennekabler. DKT står for rådgivning og forslag til løsninger. Man kan så købe komponenterne hos foreningen – via dennes hjemmeside. ”Det er jo også foreningernes formål at hjælpe medlemmerne til at få den slags problemer løst. Det har de allerede vist

Chr. Emborg er imponeret over antallet af besøgende på FDA Messen og de mange ildsjæle, han mødte dér: ”Der var rigtig mange, som kunne se Ideen i at bruge deres hjemmeside til at bistå medlemmer med praktiske råd. Det næste årti vil vi opleve en langt større privat udnyttelse af bredbåndsmulighederne i antenneforeningernes net, og jeg glæder mig meget til at få med det at gøre. Jeg tror, at mange undervurderer LTE og måske også, at det kan give ganske omfangsrige forstyrrelser, hvis man ikke forebygger. Hvis hjemmets samlinger ikke er hftætte, som det hedder, opfanger de signaler udefra og ødelægger tv-billederne. Det er mange forskellige apparater, der kan forstyrre, men lige nu er opmærksomheden især rettet mod de meget udbredte smartphones,” siger han.

En fælles løsning ”Vi lancerede muligheden på FDA Messen i november, og der var stor interesse fra bestyrelsesmedlemmer. Vi fik bekræftet behov for en løsning, som gør det nemt for anlæggenes medlemmer selv at klare den slags forstyrrelser i husstandens eget net”, fortæller Chr. Emborg, som videre siger: ”Nogle har jo allerede oplevet forstyrrelser, selv om det endnu er få. Vi har erfaringerne og produkterne, men vi sælger kun en gros og har ikke kapacitet til at rådgive private. I stedet har vi i samarbejde med foreninger udviklet en løsning, som blev lanceret i december på hjemmesiden hos Frederiksholm Net i København og siden er taget op af en halv snes antenneanlæg.”

Praktiske råd På disse foreningers hjemmesider kan hus-

Tanken om web-butikken til hjemmesider blev præsenteret på FDA Messen af Chr. Emborg.

FDA Orientering 1/2013

  7


StofaTracer registrerer utætheder i antennedele Medarbejderne udviklede apparat til at finde de ventede problemer Hvordan påviser man hurtigt og enkelt utæthed i hjemmets antenneinstallationer? Det har Stofa løsningen på. ”Internt kaldes det et lyssværd, men det officielle navn på den aflange hvide antenne med tilhørende signalbehandler er StofaTracer. Det er et system, vi selv har udviklet som et effektivt hjælpemiddel for vore teknikere til at finde hf-utætheder i kundernes antenneinstallationer. Det vil sige steder i stik, kabler og samlinger, hvor radiosignaler udefra kan trænge ind i installationen og forstyrre tv-billedet,” forklarer Stofas tekniske chef Torben Mellerup.

Sporer undslippende signaler »Ibrugtagningen af LTE i 800 MHz-båndet fik os til at gå i gang med at udvikle et sporingsapparat, der nemt og hurtigt kan påvise manglende hf-tæthed i antenneinstallationer,« siger Torben Mellerup. ”Nem og hurtig var opgaven nu ikke, for vi havde længe haft opgaven liggende. Det var ændringerne i brugen af 800 MHz, der satte gang i vores udvikling af sporingsudstyret. Vi tænkte, at når et uvedkommende signal kan trænge ind, kan det vel også komme ud. Så har vi chancen for at finde stedet med en form for måleapparatur.” Udviklingsarbejdets resultat var apparatet StofaTracer. Det kan minde om en håndstøvsuger, men var mere kompliceret at skabe, end det umiddelbart giver indtryk af. ”Vi brugte hele efteråret på dette projekt, og det har været spændende. Det har også givet uventede gevinster, idet det afslørede utætheder, som vi ikke havde ventet at finde i vore hovednet. Det viste sig, at der var brugt forkerte kabler, som vi så har skiftet med andre,” siger Torben Mellerup.

Med i servicevognen ”StofaTracer er faktisk en lille computer. For at måleapparatet kan virke lovligt, er vi nødt til at bruge det på en licensfri frekvens (som bruges af andre til f.eks. tyverialarmer og varmestyringer) med et kodet signal,” forklarer Torben Mellerup, der videre siger: ”Med StofaTracer er det så enkelt, at

8  FDA Orientering 1/2013

hvis signalet ikke er kodet, når apparatet bruges, måler det ingenting. Det skal dog af montøren indstilles efter de steder, hvor han måler, idet signalspændingen i antennenet jo varierer efter, hvor i nettet der måles. Vi har i første omfang fremstillet 20 eksemplarer og er forberedt på at skulle have flere. Målet er et apparat i hver servicevogn. Desuden skal der være en generator til formålet i hver hovedstation.”

Kræver oplæring ”Det kræver naturligvis også, at vore medarbejdere er fortrolige med det nye udstyr. Derfor har jeg været i alle afdelinger for at forklare personalet, hvorfor vi gør det her, samt hvad det kan og skal bruges til. Desuden er alle afdelingsledere oplært i at instruere deres medarbejdere i den rette brug,” slutter den tekniske chef. StofaTracer fungerer ved, at der sendes et moduleret sporingssignal med en identificerbar kode fra hovedstationen til husstandene på frekvensen 869,85 MHz, altså over 862 MHz. Dermed bliver tv-signalerne i kabel-tv nettet ikke forstyrret. Mikrocomputeren i StofaTracer er kodet i forhold til den dæmpning, der lokalt er acceptabel. Hvis signalet er for kraftigt, melder computeren fejl i installationen, men den reagerer kun på Stofas signal. Derved undgås tidrøvende alarmer, der kunne være fremkaldt af f.eks. babyalarmer, tyverialarmer og andre signaler fra vo-

re efterhånden mange trådløse apparater.

Producerer til eget brug Hvis en utæthed registreres, kobler teknikeren en særlig kraftig udgave af sporingssignalet til den pågældende husstand. »Dermed kan vi måle, hvor ledningerne går inde i en væg. Det gør det nemmere at lokalisere manglende hf-tæthed til et stik, et kabel eller en samling,” forklarer Torben Mellerup, som føjer til, at det har været nødvendigt for Stofa selv at udvikle udstyret. ”Det, der findes, er ikke specifikt konstrueret til at finde det, vi har brug for – i de frekvensområder, vore teknikere arbejder. Derfor har vores udviklingsprojekt vakt stor interesse i branchen,” fortæller han, idet han dog afviser, at det er Stofas hensigt at starte en kommerciel produktion af apparatet.

StofaTracer holdes i en meters afstand af det, der undersøges for utætheder.


FDA er med i front FDAs brochure om udsigten til forstyrrelser på tv-modtagerne er blevet leveret til flere end 145.000 husstande, der er medlemmer af antenneforeninger. Den er uddelt af en stor del af antenneforeningerne som et af resultaterne af FDAs oplysningsarbejde om ændringerne i brugen af 800 MHz-båndet.

EBU er bekymret

Det er især husstandes interne installationer, der er udsatte, fordi der er brugt komponenter, som tiden er løbet fra – som ikke er HF-tætte. Også på andre måder har FDA udadtil været og er aktiv. I sidste måned havde FDA en af standene på en tv-messe, som ASIK arrangerede

De europæiske radiofoniers organisation EBU er bekymret over, at EU øjensynlig bakker op om flere medlemslandes ønske om også at begrænse brugen af 700 MHz-båndet til fjernsyn til fordel for trådløst bredbånd. England er f.eks. langt fremme med planer herom. EBU har overfor EU-kommissær Neelie Kroes præciseret, at 700 MHz båndet er meget vigtigt for den terrestriske tvdistribution:

i Kolding, og 9. marts er FDA igen på banen med en stand på YouSee-messen Live13 i Bella Center. Det er kun et par uger efter at FDA kunne have markeret, at antenneforeningernes talerør har eksisteret i 30 år til gavn for mange flere end sine egne medlemmer.

”DDT er forudsætningen for mangfoldigheden i de tilbud, som 2000 tv-kanaler giver 275 mio. seere i EU – nationalt, regionalt og lokalt. Beslutninger om ændringer i brugen af 700 MHz må afvejes både med de udgifter, de pålægger seerne, og de begrænsninger, de medfører for public service broadcasterne og dermed disses muligheder for at udvikle nyt indhold,” siger EBUs præsident Jean-Paul Phillippot.

IP overvågning til dit antennehus !

har du kabel-tv – kan vi hjælpe

vores mål er at informere omkring svage signaler, dårlig billedkvalitet og svigtende internettilslutninger – og afhjælpe disse!

se vejledninger og videoer:

Intet abonnement Følg med via mobiltelefon, iPad eller Pc’er med internet Modtag alarm-emails med billeder ved bevægelse Upload billeder til FTP Kræver kun 1 aktivt internet & 1 stk. IP kamera

IPcam-shop.dk - Skovhusvænget 1C 4632 Bjæverskov – Tel. 70 70 10 09

gå ind på www.homeconnect.me - og se hvordan du kan hjælpe dine medlemmer IP CAMSHOP 87x130.indd 1

01/02/13 14.20

FDA Orientering 1/2013

9


FDA

Så er jeg klar til at bestige næste bjerg Nørgaard-Madsen forlod TV 2, men bliver gerne i branchen varme i en januar-ferie i Florida og overvundet de minusgrader, han kom hjem til. Hverken bjerget bagud eller det endnu ikke fundne forude ligger i Florida. Bagud er 14 begivenhedsrige år på forskellige poster i TV 2 - de seneste seks år som direktør for salget af TV 2-kanalerne til kabelnet. Hvorefter han som 47-årig til manges overraskelse trak sig i forbindelse med organisationsændringen sidst på året.

Man skal stoppe på toppen

Alexander Nørgaard-Madsen er klar til nye kampe. Nu er det et ”det næste bjerg”, der skal findes og bestiges. Sådan formulerer Alexander NørgaardMadsen sin opgave for den nærmere fremtid, efter at han har nydt knap 30 graders

”Jeg har altid haft holdningen ”at man skal stoppe på toppen”, siger han og fortsætter: ”Som salgsdirektør for TV 2 Kanalsalg var det nu, hvor vi har firdoblet omsætningen fra ca. 230 mio. til næsten 1 milliard i 2012. Blandt de mest købte kanaler havde TV 2 i 2006 kun en enkelt kanal. I dag har TV 2 fire kanaler (TV 2, Charlie, Zulu og NEWS). NEWS blev lanceret december 2006, og i dag har flere købt adgang til

denne end til TV 3. Alt det har jeg været en del af, hvilket jeg er stolt af. Men så finder jeg også tiden inde til at prøve kræfter med andre udfordringer, end TV 2 kan tilbyde.”

Mere valgfrihed påkrævet Vil du så have budskaber med til branchen? ”Ja - selvfølgelig. Jeg har altid været ”meningernes mand”, svarer Nørgaard-Madsen, der om de nærliggende udfordringer siger: ”Generelt skal branchen forholde sig til den nye teknologi. Den skal bruges til at sikre øget valgfrihed samt mulighed for adgang til nye services. Det lyder måske banalt – men ikke desto mindre viser tidligere analyser, at vi er på niveau med brugtvognsforhandlere. Hvis ikke vi magter at gøre noget ved det renommé, så bliver vi overhalet indenom af enten politikerne (via konkurrencestyrelsen) eller udenlandske OTT-løsninger, der i større grad kan give kunderne det, som de gerne vil have. Det er min holdning, at de forskellige

her er det jer der bestemmer! tv | internet | telefoni

Hos ComX ved vi, at det er vigtigt for antenneforeninger at have indflydelse. Vi sætter en ære i åben dialog og fleksible produktsammensætninger. I kan skræddersy jeres TV-pakker individuelt - vi tilbyder fleksibilitet, valgfrihed, filmpakker og alle top-kanalerne. Alt sammen til meget konkurrecedygtige priser. Kontakt os, og hør hvordan I får selvstændigheden igen!

10

FDA Orientering 1/2013

70 22 22 28 | salg@comx.dk


FDA led i distributionsværdikæden derfor skal gøre det, de er bedst til. Tv-stationerne skal koncentrere sig om at lave gode programmer/kanaler, som danskerne ønsker at se og købe. Tv-distributørerne skal sammen med antenneforeningerne tilbyde fleksible løsninger – med mulighed for at slutkunderne selv kan vælge de produkter/kanaler, som de måtte ønske at betale for. De mange og dyre sportskanaler har udfordret det solidariske princip bag vores pakkesystem med grund-, mellem- og fuldpakke. Relativt få - men meget stærke - personer ser disse kanaler. Derved tvinges mange til at betale for dyre sportskanaler, som de ikke selv ser. Det er efterhånden mere end 100 kr. om måneden for sportskanalerne tilsammen. Det er nok billigt for dem, som ser fodbold. Men rigtig dyrt for dem, som ikke ser det.”

Antenneforeningerne for små Hvordan ser du antenneforeningernes rolle om fem år? ”Teknologien i de danske hjem bliver drivende for tv-distribution i de kommende år. Vi taler om valgfrihed, video on demand, start forfra, web-tv etc. Det kræver udvikling og investeringer. Det er ikke en opgave, som den enkelte antenneforening i længden selv kan klare. Det skal enten overlades til distributørerne eller til en sammenslutning af flere store antenneforeninger. Jeg ved, at flere antenneforeninger gerne vil bevare deres selvstændighed og udvikle deres egen løsning. I længden tror jeg, at det er en umulig opgave på egen hånd at matche de krav, som den nye teknologiske udvikling kræver. Hvis antenneforeningerne skal have en berettigelse på den lidt længere bane, skal de gå sammen i enheder af minimum

100.000 husstande - eller overlade det til distributørerne.”

Hvad vil FDA? ”Som jeg ser det udefra, mangler FDA en klar definition af sin rolle. Hvad er strategien og målsætningen for FDA om f.eks. 5 år?,” siger Alexander Nørgaard-Madsen videre. Det uddyber han med nogle spørgsmål til overvejelse: ”Hvornår er FDA en succes? – og hvornår er FDA det ikke? Skal FDA være en serviceorganisation for mindre antenneforeninger? – eller en interesseorganisation, som taler på alle antenneforeningernes vegne? – eller skal FDA være en kommerciel forretning, som køber tv-kanaler til antenneforeningerne og udvikler dem med ny teknologi? I min verden er det meget vigtigt, at FDA får diskuteret disse spørgsmål og udformet en meget klar mission, defineret sin rolle i relation til antenneforeningerne, branchens aktører og ikke mindst slutbrugerne. Derefter skal der skaffes konsensus i FDA, hvilket - set udefra – måske næsten bliver det sværeste. FDAs udfordring er, om man kan blive enige om, hvad FDA skal indeholde udover at være en sammenslutning af antenneforeninger. Set med mine øjne bør FDA være en interesseorganisation, som også er en serviceorganisation for antenneforeninger. Hvis FDA ønsker indflydelse, som en interesseorganisation, må FDA ikke ende som en forening kun bestående af små antenneforeninger, hvilket i mine øjne er den nuværende tendens. Det er afgørende for FDA også at repræsentere store antenneforeninger samt at der skabes en vis konsensus om, hvad FDA mener.”

Et mere synligt FDA ”FDA skal være synlig i medierne med hold-

ninger om relevante mærkesager,” siger han videre: ”Det kræver selvfølgelig, at FDA har nogle mærkesager. Men hvad kæmper FDA egentlig for? Jeg vil gerne komme med et input: Vi er i en branche, som har for lidt fokus på at skabe glade slutbrugere. FDAs mission kunne være at skaffe fuld valgfrihed til foreningernes medlemmer inden 2016. Antenneforeninger er jo bl.a. skabt for at repræsentere slutbrugerne. Hvis FDA ville arbejde for, at sammensætningen af tv-pakker flyttes fra antenneforeningen og helt ud i hjemmene, så ville jeg synes, at det var en fornem mission. Den passer med brugernes forventninger - og de nye teknologiske muligheder.”

Vil savne FDA Messerne Alexander Nørgaard-Madsen uddyber det med, at det bør være muligt at købe ned til én kanal på toppen af grundpakken: ”Det solidariske princip i form af grund-, mellem- og fuldpakke er udfordret, hvilket ikke betyder, at de skal væk. Det betyder blot, at der skal være flere alternativer til dem. Det er en udfordring for alle i branchen - en udfordring, som skal løses. Det kunne FDA passende stå i spidsen for,” siger Alexander Nørgaard-Madsen med denne hilsen til sine mange kunder rundt i landet: ”Tak for alle ”kampene”, debatterne, oplevelserne og de personlige relationer, som de sidste seks år har givet mig. Som I ved, stiller jeg gerne op med skarpe holdninger og meninger, hvis nogen kunne tænke sig en rask debat om noget i branchen. Jeg har det håb at blive i tv-branchen, således at det ikke er et ”farvel” – men et ”på gensyn”. Derfor er det også mit ønske at få en billet til den næste FDA Messe. Den vil jeg få meget svært ved at undvære.”

FDA Orientering 1/2013

  11


Invitation til

Årets event med udstillinger, fagkonferencer og underholdning Lørdag 9. marts 2013 gentager vi succesen og slår for 4. gang dørene op til et brag af en event, når YouSee LIVE’13 løber af stablen. YouSee LIVE’13 er en kæmpe event, hvor du og din bestyrelse kan deltage i fagkonferencer, møde programleverandører og andre spændende udstillere med forbrugerelektronik, opleve YouSee’s mange tilbud samt opleve et fantastisk show med hotte musiknavne og populære tv-personligheder. En dag i faglighedens tegn YouSee LIVE’13 er målrettet dig som beslutningstager i en antenneforening. Vi sætter fokus på det faglige indhold, og du vil se nye muligheder og blive klædt på til at træffe beslutninger om fremtidens behov. Det er derfor en stor fornøjelse at kunne invitere dig og hele jeres bestyrelse. Der er gratis adgang til arrangementet, som afholdes i Bella Center, i København, og der er åbent fra kl. 10.00 – 18.00. Tilmeld jer i dag Ring til YouSee Salgsafdeling på 70 70 40 00 og få billetter YouSee LIVE’13. Programmet udvides hele tiden med nye oplevelser for at gøre dagen helt særlig, og du kan følge med på www.yousee.dk/13.

Kom med til årets event. Gratis adgang for hele bestyrelsen

På gensyn i Bella Center 9. marts 2013 12

FDA Orientering 1/2013

Er din forening kunde hos YouSee modtager du din personlige invitation med posten, og behøver derfor ikke ringe til os for tilmelding.


FDA

Hvor smart er dit TV? Men for dem, som ikke generes af det, kan SmartTV være en kærkommen lejlighed til at finde mere nicheprægede apps med tv om fx fluefiskeri eller middelalderrustninger, som ellers ville være for smalle til at blive sendt på tv-kanalerne.

Endnu ikke adgang til alt

Lise Schubart.

Af Lise Schubart Kommunikations- og marketingchef Copydan Verdens TV Næsten 80 procent af alle solgte tv er i dag såkaldte SmartTV. Men hvor smarte er disse tv egentlige? Hvad er fordelene, hvad er udviklingspotentialet, og hvad betyder det for vores måde at se tv på? Der bliver i disse dage talt meget om begrebet Smart TV – det computer-agtige tv, der er forbundet til internettet, så man kan installere apps med en masse forskelligt indhold. 80 procent af de tv’er, der langes over disken i dag, er ”smarte”, så det er dem, der er standarden i dag. YouBio, Viaplay og TV 2 Play hedder nogle af de tjenester, som danskerne kan benytte sig af, men også udenlandske brands som YouTube, HBO og Netflix har meldt sig på banen. Hertil kommer en lang række andre apps med indhold, der er mere nichepræget.

En anden måde at se tv på Adgang til endnu mere indhold i vores tv er gode nyheder. Men det er vigtigt at have for øje, at brugen af disse apps kræver en lidt anden indsats, end man er vant til fra almindelig flow tv. Fordi der er så få apps med live-kanaler, vil man primært have adgang til On Demand indhold - og det vel at mærke på forskellige platforme og via forskellige brugergrænseflader. Selvom de forskellige apps således vil give adgang til et meget stort repertoire, er det ikke muligt at zappe rundt i indholdet på samme måde, som man kender det fra flow tv. Hver app skal loades for sig.

Der er flere forskellige mærker at vælge imellem, når man skal købe et SmartTV, men det gælder om at være opmærksom. Der er nemlig endnu ikke udviklet fælles tekniske standarder på tværs af fjernsynsproducenterne. Det betyder, at indholdsudbydere skal udvikle en skræddersyet app til hver producent. Det tager tid at få udviklet og godkendt disse, og især for spillere, som kun opererer på det danske marked, er det en væsentlig investering. Derfor er nogle tjenester kun tilgængelige på udvalgte SmartTV-mærker. Det kan betyde, at man afskæres fra nogle tjenester, afhængigt af navnet på det tv, man har købt.

Et supplement - ikke alternativ Spørgsmålet er så, om disse SmartTV-apps helt kan afløse medlemsskabet af en antenneforening? Ikke som tingene er i dag. Livestreamet tv er ikke teknologisk modent endnu, og hvis man skal tilgodese behovet hos alle i en familie, vil man skulle have adgang til mange forskellige apps med indhold. Og det er utrolig dyrt. Hertil kommer udfordringen med, at ens SmartTV måske ikke giver adgang til alle typer apps. Vil man være sikker på at have adgang til ”det hele”, så har disse apps simpelthen svært ved at give samme dækning som en bred tv-pakke. Det er altså ikke et alternativ i dag. Derfor er dette On Demand indhold for langt de fleste mere et supplement end et reelt alternativ til flow tv.

Endnu mere kontrol hjemme i stuerne Der er ingen tvivl om, at seerne i højere grad vil se yndlingsprogrammerne, når det passer dem, og SmartTv giver indtryk af, at de kan vise det hele. Men der er lang vej igen. Hvis man vil have interaktivt tv i dag, er antenneforeningen reelt nødt til selv at lave det, eller at samarbejde med en af de distributører, som har udviklet sådanne tjenester. YouSee og Stofa har for længst lanceret

start forfra-funktioner til deres kunder, så man med et tryk på en knap kan få hele udsendelsen med. PVR-funktioner gør det muligt at pause og optage hele serier, så man kan se, dem, når det passer en bedst. Og man kan tune ind og se med fra stranden eller sommerhuset. Der ikke tvivl om, at mulighederne i SmartTV passer rigtig godt med den måde, som vi i dag gerne vil se tv på. Den større værdi kommer den dag, hvor app’s kan erstatte tv-boksen, så man kan få adgang til de digitale tjenester som start forfra, catch up og on demand spillefilm uden en boks. Tv-seeningen er godt i gang med at blive revolutioneret, og vi er blevet i stand til at få mere og mere indflydelse på, hvad vi vil se og hvornår.

Et kig i krystalkuglen Hvis kombinationen af flow-tv-indhold og On Demand indhold er det rette match for de fleste familier, bliver det spændende at se, hvad de store danske tv-distributører foretager sig i de kommende år. Deres store fordel sammenlignet med mange af de nye spillere er jo, at de kan lave ét samlet univers, hvor seeren har alle sine flowkanaler og on demand indhold i én samlet brugerflade og har muligheden for at få disse ting til at spille sammen. Det er en stor hjemmebanefordel, som nok vil stille de danske tv-distributører godt i fremtidens kamp om seerne. Når SmartTv endnu fremstår så umodne, hænger det måske også sammen med, at de danske tv-distributører er meget langt fremme med at tilbyde digitale tjenester og bliver ved med at finde på nye. Eksempelvis har både YouSee og Stofa skabt mulighed for, at man kan tage sin tv-pakke med sig og se tv på farten, i båden og i sommerhuset.

Få bruger mulighederne Der er ingen, der kan spå om, hvordan udviklingen kommer til at gå, og hvilke spillere, der vil stå stærkest på markedet om blot fem år. Først og fremmest er det tvivlsomt om danskerne rent faktisk vil tage de nye funktioner til sig, som et SmartTV giver. Undersøgelser fra 2012 har vist, at meget få bruger de mange funktioner, som de nye tv har. Det er således blot ca. 10 % af dem, som har et tv, der kan sluttes til internettet som rent faktisk gør det. I USA, som er det land i verden, der er længst fremme, blev SmartTV funktioner brugt i en fjerdedel af alle hjem. Så der er et stykke vej endnu.

FDA Orientering 1/2013

13


Sans for drama

Skadestuen

Mest prisnominerede tv-serie på TNT fra 4. marts. Dobbeltafsnit hverdage kl. 19.00 TNT-tv.dk

Facebook.com/tntdk

14  FDA Orientering 1/2013 Turner tilbyder kanalerne TNT, CNN International, Cartoon Network, Star!, Showtime, Silver, Boomerang og TCM (Turner Classic Movies)


FDA

På egne ben og med flere valgmuligheder Herlufmagle vil løse så mange opgaver som muligt lokalt DKTV for den fremtidige service af CMTSdelen hos os, mens vi administrerer driften ved brug af Panther Admin platformen. I aftalen indgår, at vi har forbeholdt os mulighed for selv at købe flere modemmer, når der bliver behov for det. Den nye aftale med Dansk Kabel TV er også udtryk for, at vi var godt tilfreds med den måde, hvorpå Dansk Kabel TV indtil nu har drevet internetdelen siden vi måtte bryde med Canal Digital.

Fem programpakker

Frans Larsen, Herlufmagle.

Herlufmagle-Gelsted Antennelaug kom ind i 2013 i sikker fornemmelse af, at det var det rigtige valg, lauget traf sidste forår om selv at stå for så meget muligt. ”Det har givet os flere valgmuligheder og billigere drift”, konstaterer formanden, Frans Larsen, som gerne erkender, at det blev en arbejdskrævende omstilling. ”Men det har styrket os i konkurrencen med andre udbydere, der især satsede på at friste vore internetbrugere. Ved selv at overtage også den del, står vi konkurrencemæssigt stærkere og med bedre indtjeningsmuligheder,” forklarer han.

Fra 1 til 50 MB Antennelauget tilbyder tre valgmuligheder i internet-abonnement – fra 10/5 for169 kr. op til 50/10 MB for 249 kr. pr. måned. ”Vi forhørte os flere steder med hensyn til køb af udstyr. Dansk Kabel TV, som solgte internet på vores kabelnet, kunne godt se mulighederne i en fremtidig samhandel frem for, at vi meldte helt fra. Det resulterede i, at vi overtog CMTS’en hos os sammen med de ca. 270 modemmer, de udlejede til vore medlemmer. Til gengæld står

Herlufmagle-Gelsted har også valgt at være selvstændig, hvad programudbud angår. ”Vi sagde således pænt nej tak til et tilbud om en forsyningsaftale via fiber af en udbyder, som efter vores mening ønsker at være alt for styrende i forholdet til sine kunder. Vi forhandler selv aftaler med de programleverandører eller programselskaber, vi kan blive enige med, og det er gået ganske godt,” konstaterer Frans Larsen. Antennelauget tilbyder sine 1200 medlemmer en grundpakke med 24 tv-kanaler samt op til fire programpakker: Det er lille mellempakke med 13, stor mellempakke med 14, fuldpakken med to og en sportspakke med fire tv-kanaler.

Både analogt og digitalt ”Det er med 57 tv-kanaler meget tæt på grænsen for, hvad vi kan rumme. Bortset fra hd-tv kanalerne sendes alle både analogt og digitalt – og de digitale sendes som DVB-T. Enkelte kanaler sendes både i MPEG2 og MPEG4 af hensyn til de medlemmer, der ikke har mulighed for at bruge MPEG-4. Programmerne køber vi a la carte. Det vil sige, hvor vi kan købe dem billigst, og det forventer vi fortsat at kunne gøre. Vi har lige fået et tilbud på samlet levering. Det ville blive dyrere for grundpakken og den lille mellempakke, mens der ville være lidt at spare for dem, der har valgt flere pakker. Vi sagde nej tak for at bevare den større frihed i valg af programmer,” siger formanden. I antennelaugets grundkontingent på

1131 kr. indgår grundpakken uden TV 2, men den kan også fås med TV 2 som den eneste betalingskanal. Dertil kommer 13 radiostationer.

Hjemmeservice Herlufmagle-Gelsted Antennelaug har ingen fuldservice aftale. Ved større eller komplicerede uheld træder Dansk Kabel TV til mod betaling pr. opgave. Alle mindre opgaver, også i husstandene, løses hjemme, fortrinsvis af formanden, der både har været på kursus og har udstyr til elektronisk fejlsøgning. Ændringerne blev gennemført efter generalforsamlingen i foråret. Der var lidt udfordringer med udstyret og med at skaffe de rigtige filtre, og der har været en række driftsproblemer, som alle er løst.

Fusion med naboforening En af de nye opgaver for bestyrelsen var at fusionere med den nærliggende antenneforening i Skelby. Den henvendte sig i erkendelse af, at den med 65 medlemmer ud af 125 mulige havde svært ved at se, hvordan den alene skulle kunne modernisere sit 465 MHz-anlæg. ”Vi fandt frem til, at Skelby selv skulle finansiere en opgradering til 862 MHz og afvikle sin gæld. Til gengæld etablerede vi en fiberforbindelse fra vores hovedstation. Den blev taget i brug i maj, således at man i Skelby kunne få det samme kanaludbud og internet, som vi har. Skelby fik altså mange flere kanaler og internetadgang gennem fællesantennen, og der er så småt begyndt at komme nye medlemmer i Skelby. Her betaler husstandene 1000 kr. mere om året, end vi gør i Herlufmagle-Gedsted, mens de finansierer opgraderingen af deres net og afvikler anlæggets gæld. Fiberen har vi betalt,” uddyber Frans Larsen.

FDA Orientering 1/2013

  15


TIL DIG DER ELSKER SPORT

SUPERLIGA

ELITSERIEN

UFC FIGHTING

LA LIGA

SERIE A

ATP TENNIS

CANAL8 Sport er spækket med indhold som ATP tennis, motorsport, Ultimate Fighting og ikke mindst masser af fodbold fra f.eks. Serie A, Superligaen, Europa League, La Liga og den hollandske Æresdivision. Rettigheder, der ellers kunne opleves på betalingskanalen CANAL+ Sport. Med CANAL8 Sport bliver de store rettigheder nu tilgængelige for mange flere mennesker og til en markant billigere pris end tidligere. Prisen for CANAL8 er: kr. 7,95 – pakke 2 / kr. 9,95 – pakke 3

CANAL8.DK


FDA

Bibliotekernes skjulte skatte Af © Allan Jusjong, 1. næstformand FDA ten. De følgende tal blev forelagt under foredraget og stammer sikkert fra seneste opgørelse. Der er 550 filialer fordelt rundt om i landet. Disse besøges af 36 mio. der foretager 54 mio. lån. De afholder 17.000 arrangementer og de har 767 læseklubber. De har 24 mio. besøg på deres hjemmesider, hvorfra der blev foretaget 12 mio. downloads, hvoraf de 7 mio. var film og 8 mio. var CD’er.

De digitale tilbud

Bo Fristed opfordrer til at bruge bibliotekernes mange tilbud. Under planlægningen af FDA Messen 2012 blev jeg spurgt, om jeg havde nogle gode ideer til konferenceprogrammet. I den forbindelse kom jeg til at tænke på alle de muligheder, der er for at abonnere på forskellige services via Internettet. Efterhånden kan man tilgå, hvad man vil, og når man vil. Som bestyrelsesmedlem i en antenneforening er jeg dog bevidst om, at ikke alle medlemmer er lige økonomisk ressourcestærke. Findes der en mulighed, så disse medlemmer føler, at de får om ikke de samme muligheder, så i hvert fald noget der ligner, til billigere penge. Det gør der faktisk, og det er ikke bare billigere, det er gratis.

Fra tanke til handling Jeg kontaktede derfor Bibliotek & Medier for at høre, om de var interesseret. Det førte til, at Bo Fristed, der til daglig arbejder som IT og Kommunikationschef for Århus Kommune / Kultur og Borgerservice, kom og holdt et foredrag fredag den 2. november. Foredraget var både velforberedt, informativt og underholdende. Desværre var der under en snes mennesker, der havde valgt at overvære det, hvorfor jeg bringer en del af budskabet videre.

Lidt statistik om bibliotekerne Bibliotekernes drift er finansieret over skat-

Bibliotekerne har et utal af digitale tilbud til flere platforme. Det hele stilles gratis til rådighed i en låneperiode, der er afhængig af, hvad det er man låner. For at bruge de digitale tilbud kræves et lånerkort med pinkode, hvis man er under 18 år, ellers bruges sygesikringsbeviset med pinkode. Afhængig af hvor man bor, tilhører man et bestemt bibliotek. Nedenstående følger en beskrivelse af nogle af de digitale tilbud.

Tilbud til børn under én hat For at gøre det lidt nemmere er de fleste af børnebibliotekernes digitale tilbud samlet på hjemmesiden http://www.pallesgavebod.dk, der er blevet til i et samarbejde mellem Kulturstyrelsen - Center for Bibliotek, Medier og Digitalisering under Kulturministeriet og fortællevirksomheden Copenhagen Bombay.

Musik via bibzoom Bibzoom er bibliotekernes digitale musiktjeneste, der indeholder mere end 10 millioner musiknumre. Tjenesten kræver at man har en Pc eller Mac, og det eneste man som bruger skal gøre er, at downloade og installere et lille program, der sammen med Microsofts Silverligth 5 eller nyere giver adgang til musikken. Af hensyn til kunstnere og rettighedshavere er musikken kopibeskyttet med DRM (Digital Rights Management). Det er grunden til, at man eksempelvis ikke kan bruge Linux eller iPod, da disse ikke understøtter DRM. Ved download tildeles filerne, der er af typen WMA 192 kbit/s (Windows Media Audio), automatisk en afspilningslicens, som gælder en uge og kan fornyes

ubegrænset. Undtaget fra dette er musik fra Universal Music og Sony Music, der har nogle begrænsninger i forhold til lånetid og genlån. Hvis man har en mp3-afspiller, der understøtter både WMA og DRM, kan musikfilerne sammen med licenserne overføres ved hjælp af synkroniseringsfunktionen i Windows Media Player 10.

Bibzoom Shuffle Hvis man har en Android Smartphone, kan man via Google Play tilgå Bibzoom Shuffle, der er et inspirationsunivers, så brugeren kan høre musik, man måske ellers aldrig ville have fået kendskab til. Det fungerer på den måde, at man starter med at vælge et album, en kunstner eller en genre. Bibzoom Shuffle foreslår på baggrund af det valgte musik en masse lignende musik, som brugeren herefter markerer med ”like” eller ”unlike”. På dem måde udbygger man sin personlige ”Playliste”. Tjenesten er gratis, men man skal selv betale for datatrafikken. Her er det smart at koble sig op via WiFi.

SMS noveller Disse har i flere år været meget populære i Japan, hvor der har været en enorm interesse for både at læse og skrive noveller på mobilen. I Danmark tog firmaet Movellas APS sammen med Københavns Hovedbi­ bliotek initiativ til at starte et projekt op, som har udviklet sig til den service, der tilbydes i dag. De fleste noveller er i en form for realtime, og man modtager SMS’erne løbende i den periode historien foregår. Alle kan købe disse noveller, men hvis man bestiller dem via sit bibliotek er de gratis. Læs mere på: http://smspress.dk og vælg det bibliotek, du har lånerkort til.

Film via Filmstriben Dette er bibliotekernes digitale filmtilbud. Det er op til hver enkelt kommune, om man vil tilbyde denne bibliotekstjeneste. Som jeg læser det, er det kun Ærø kommune, der har fravalgt muligheden. Akkurat, som det er tilfældet med musik, kræver rettighedshaverne, at materialet er kopibeskyttet med DRM, hvorfor

FDA Orientering 1/2013

  17


FDA tilbud og muligheder. Især studerende har mulighed for, via indekserede databaser, at søge specifikt på artikler/bøger i forbindelse med opgaveløsning og benytte online-adgang til ordbøger. Også de spillegale er der tænkt på. Udover at det er muligt at låne spil til de fleste spilkonsoller, er det også muligt at downloade spil til ens PC, men lånetiden er desværre kun 2-5 dage, hvorefter der først kan genbestilles efter 30 dage. Elektroniske bøger er et andet tilbud. Disse hentes fra www.ereolen.dk og kan læses på PC, e-bogslæsere, smartphones og tablets. Uanset hvilken platform man anvender skal man oprette et Adobe-ID. Lydbøger fra www.netlydbog.dk er bøger, der bliver læst op. De virker kun på PC, hvis man downloader dem, men både på PC og Mac, hvis man streamer. Principperne er de samme som ved lån af musik, og man kan også her, som tidligere omtalt, overføre filerne til en mp3afspiller, dersom den opfylder de særlige

Små videoer vejleder i brugen af nogle af tjenesterne.

krav. det kræver en PC eller Mac i kombination med Microsofts Silverligth. Filmene, der er i DVD-kvalitet, kan overføres fra PC’en eller Mac’en til TV’et via et HDMI-kabel, dersom begge har et HDMI-stik. Arkivet indeholder mere end 1000 film, der kan opdeles i spillefilm, kortfilm og dokumentarfilm. Spillefilmene er valgt af et særligt udvalg, og de skal ifølge biblioteksloven dække begreberne kvalitet, alsidighed og aktualitet. Udbuddet er også begrænset af manglende aftaler med filmselskaber og filmproducenter, men det arbejdes der på. Udvalget prioriterer europæiske film og smalle film, og bibliotekerne betragter tjenesten som et supplement til de kommercielle filmtjenester. Ambitionen er, at

man her skal kunne finde de bedste film, samt film det kan være svært at finde andre steder. Da der hele tiden kommer nye film, er det muligt at abonnere på et nyhedsbrev, der beskriver indholdet af disse. For de antenneforeninger, der selv har en hjemmeside, er det muligt at indsætte et lille banner. Hvis man vil vide mere om disse tjenester, skal man gå ind på www.filmstriben. dk og vælge menupunktet ”Om Filmstriben”. Helt nederst på siden er der en række links og her vælges ”Hent PR materiale”

Så er der alt det andet Bibliotekerne er et uudtømmeligt univers, og det ville føre for vidt at beskrive alle

Der er hjælp at hente Nu kan man jo tænke: ”Ja det er meget godt, men det finder jeg aldrig ud af”. Det er der også tænkt på. www.ekurser. nu er stedet, hvor man finder lette kurser. Der er hjælp at hente til alt det, som bibliotekerne elektronisk stiller til rådighed. Man kan også blive klogere på emner som rejser, handel på nettet, kirkebøger på nettet, og offentlige selvbetjeningsløsninger på borger.dk, bruge Facebook eller downloade musik og bøger. Man tilstræber, at et kursus maksimalt tager et kvarter. Alle burde besøge deres lokale biblioteks hjemmeside og lære den at kende. Find ud af hvad de tilbyder – så ved du, hvor det er, når du skal bruge det.

se mere på

www.homeconnect.me/forening

DKT

januar_2013.indd 1

18

FDA Orientering 1/2013

om hvordan du kan hjælpe dine medlemmer til at få styr på tv-signalet!

31-01-2013 12:30:51


JASON OG SOLDATERNE

En stærk dokumentarserie om en gruppe sårede soldater, der sammen med Jason Watt laver et racerteam – ikke fordi tv følger med, men fordi det var et projekt, som soldaterne absolut ville sætte i gang. Det bliver en meget hårdere kamp, end Jason havde forestillet sig. Premiere 11. april kl. 20 på TV 2.

Corine Babani takkede af på FDA Messen.

GOD GEDIGEN UNDERHOLDNING

FORDI VI ELSKER COMEDY

FØRST. 24 TIMER I DØGNET FDA Orientering 1/2013

  19


TV

Discovery køber sig til stor og hurtig vækst i Europa Købet af SBS er en stor, men ikke enlig svale Af redaktør Mogens Lorentsen, FDA Discoverys køb af SBS i Norden åbner for øget konkurrence i Skandinavien, men det er kun en enkelt af flere betydelige investeringer i Europa. I Norden har Discovery haft rollen som ejer af nichekanaler, mens SBS har sigtet mere bredt på sport og underholdning. Begge med succes og med appetit på mere. Og Discovery har pengene til opkøb som den hurtige vej frem for konkurrencens lange seje træk. For den samlede virksomhed kan hurtigere udnytte synergierne i de sammenbragte virksomheder – uanset deres ret så forskellige profiler. SBS har en betydelig egenproduktion, og for Discovery må det være en fordel med dennes vågnende interesse for selv at udvikle nordiske programmer.

To selskaber i fremgang Handlen sker på et tidspunkt, hvor begge tv-grupper har fremgang. SBS TV har fået drejet Kanal 4, Kanal 5, 6’eren og den nye 7’eren, så de hver for sig fremstår med klare programprofiler: for kvinder, for mænd, for sport og for de unge - med de overlapninger, der nu engang skal til for at gøre programprofilerne lidt bredere. Discovery kan bryste sig med, at kvindekanalen TLC på rekordtid efter lanceringen i Danmark for halvandet år siden markerede sig på Top10 listen over de mest sete. Dermed fuldendtes den fællesnordiske indsats med et tv-koncept, der er et supplement til dokumentarkanalen Discovery og børnefamiliernes favorit Animal Planet.

Dansk oprindelse til SBS ProSiebenSat1 i München købte SBS for godt fem år siden og erhvervede dermed et tv-selskab, som hverken geografisk eller

20

FDA Orientering 1/2013

indholdsmæssigt faldt til i den store tyske koncern. SBS var et betydeligt selskab med tv- og radiokanaler i mange lande. Dets rødder kan i øvrigt føres tilbage til Danmark, hvorfra amerikaneren Harry Sloan siden 1989 opbyggede og udbyggede det. Der gik ikke mange år, før ProSiebenSat1 så sig om efter købere til SBS. I 2011 solgtes SBS i Holland-Belgien til mediegrupperne Sanoma og Talpa, men det kneb med at finde købere til det skandinaviske datterselskab. Ganske vist forlød det, at Discovery i USA havde øje for SBS, men først i december 2012 enedes tyskerne og amerikanerne om salget af SBS i Skandinavien til Discovery for godt 1,3 mia. euro.

begrunder det med, at dets programmer kan indbringe mere og ikke koster nær så meget at producere som den dyre underholdning, andre sender. Hajer og gorillaer forlanger som bekendt ikke honorarer. Discovery har desuden den fordel, at dets programmer vises i flest lande, i alt i 217. Det er kun News Corp. i nærheden af. I Skandinavien kan Discovery således vælge at udskifte nogle af de relativ dyre programmer i SBS TV med dets egne væsentligt billigere, hvis det skulle blive påkrævet. Discovery gør det imidlertid økonomisk så godt, at avisen forventer, at dets fortjeneste i år vil vokse med 26 % pr. aktie mod 21 % for News Corp. og Disney, 14 % for Time Warner og 12 % for Viacom.

Øje for Eurosport

Tavshed om fremtiden

Næsten samtidig købte Discovery for 34 mio. euro en femtedel af aktierne i Eurosport af Frankrigs største private tv-selskab TF1 - med option på at købe resten indenfor et par år. Discovery betaler desuden knap 3 mio. euro for en 20 % aktiepost i et datterselskab med fire tv-kanaler, som TF1 ejer. Sammen skal de udvikle programmer til fælles brug. Og i Italien har det købt Switchover Media, der driver fem tv-kanaler. I forvejen har Discovery to terrestriske tv-kanaler i Italien, hvor det desuden sælger fem via satellit. Discovery er altså et kapitalstærkt selskab med – forinden disse opkøb - over 150 tv-kanaler, der kan ses af 1,8 mia. seere.

I Danmark bliver Discovery efter købet af SBS stærk på det kommercielle marked i konkurrencen med TV 2 og Viasat, men Discovery har ikke luftet tanker om, hvad der skal ske i Skandinavien. Det vides derfor ikke, om de to selskaber skal drives videre nogenlunde som i dag som to uafhængige tv-grupper eller slås sammen med en fælles ledelse. Både SBS og Discovery har deres nordiske hovedkontorer i København, og det er næppe sandsynligt, at det flytter herfra. De to direktører, Henrik Ravn i SBS og Jan Andreassen i Discovery, er begge respekterede for deres resultater og er om nogen spændt på, hvilken linje Discovery i USA ønsker fulgt i de nordiske lande. Begge er bundet af, at ingen må udtale sig, før Konkurrencestyrelsen har godkendt handelen mellem ProSiebenSat1 og Discovery.

Producerer billigt I avisen Wall Street Journal konkluderede Miriam Gottfried op til jul, at Discovery kan tjene mere på dets tv-kanaler, end de fleste andre har mulighed for. Hun


ORKER DU IKKE EN FRANSK KUNSTFILM?

JAG

HVER MANDAG - TORSDAG 21.00

EUROPA LEAGUE STARTER IGEN D. 14. FEBRUAR

LAW & ORDER

HVER MANDAG - TORSDAG 22.00

SUPERLIGA

START D. 3. MARTS

VELKOMMEN TIL MASSER AF SPORT, ACTION, DRAMA OG SPÆNDING CANAL9.DK

SPORT & SPÆNDING FDA Orientering 1/2013

21


TV

Med to kanaler mere har Viasat sat sig på sporten TV3 lægger navn til to tv-kanaler, der kom i stedet for TV2 Sport ”Vi præsenterer et helt unikt setup med indhold, som de fleste misunder os. Vi mener i al beskedenhed, at vi nu kan måle os med de store internationale sportsbroadcastere, og vi vil med ydmyghed, glæde, passion og masser af hårdt arbejde gøre alt for, at danskerne tager de nye kanaler og den nye indpakning til sig,” siger han.

Det bedste af det hele

Sportschef Peter Nørrelund. Med det fulde ejerskab af TV 2 Sport har Viasat nu fem danske sportskanaler og sikret sig mere indhold til web-stedet Viaplay, selv om Konkurrencestyrelsen har stækket Viasat en smule med krav til udfoldelserne indtil 2015. Det er ikke i strid med godkendelsen, at TV 2 Sport den 7. januar ændrede navn til TV3 Sport 1, så længe der kun er tale om en navneændring. Men Viasat må ikke sammenkæde salget af denne med MTG’s andre kanaler. Det må heller ikke kræve, at TV 2 Sport skal indgå i bestemte pakker, og det skal respektere den aftale, som TV 2 Sport har med konkurrenten C More om Superligarettigheder. Viasat lancerede 5. februar TV3 Sport 2 som et supplement til TV3+.

”Samlet set gør det Viasat til den suverænt største udbyder af tv-sport. Vi føler os privilegerede over at få lov at lege med så mange sportsrettigheder, og vi vil udvikle kanalerne yderligere,” siger Peter Nørrelund, som garanterer høj produktionskvalitet og de bedste værter og eksperter. ”Uanset om det er Champions League, Premier League, Superliga, håndbold, tennis, NFL, Formel 1 eller nogle af de mange andre rettigheder, vi skal behandle, vil vi levere topprodukter.”

Sådan fordeles sporten TV3 Sport 1 sender superligafodbold, håndbold, NFL, Wimbledon-tennis, Ishockey VM, dansk ishockey, NHL og håndbold.

TV3 Sport 2 sender WTA-tennis og dermed også Caroline Wozniackis kampe, international boksning, dansk håndbold, dansk pokalfodbold, Betsafeliga, speedway og andet motorsport. TV3+ sender foruden anden underholdning premium-sport som Champions League, Premier League, Superliga, boksning og Formel 1. Viasat Golf: Premium-golfkanal med alt fra golfens verden. Viaplay: Webtjeneste med sport, film og TV. Alle ovenstående rettigheder plus spansk, italiensk og hollandsk fodbold.

Citat ”Når rettighederne til at vise Champions League og Superligafodbold udbydes i 2015, får MTG og MTG’s konkurrenter mulighed for at byde på lige vilkår. Indtil da har MTG forpligtet sig til ikke at udnytte, at selskabet har tv-rettighederne til langt de fleste kampe.” Kim Sparlund, vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

8000 timers sport TV3 Sport vil årligt sende mere end 8000 timers livesport. MTG og Viasat har samlet så mange sportsrettigheder, at de dominerer den del af tv-underholdningen. Foruden de to TV3 Sport-kanaler sendes fortsat sport på TV3+, Viasat Golf og TV3 Sport Premier League foruden Viaplay. Det er forståeligt, at sportchef Peter Nørrelund er glad:

22  FDA Orientering 1/2013

Ole Andersen, Særslev Antenneforening, fik på FDA Messen en gang fodboldsnak med Jes Dorf-Petersen, nu Viasat.


TV

De to store satser endnu mere på vejr-udsigterne Både DR og TV 2 sender fra nye vejrstudier Også DR har flyttet rundt med vejrstudierne. Selv om DR i 2010 tog sit nye store nyhedsstudie i DR Byen i brug med specialindretning også til vejrfolkene, dukkede de senere op i eller foran en pavillon på Islands Brygge, ligesom TV 2 endnu sender vejret fra Kløvermarken på Amager. Hos DR får meteorologerne mulighed for at få frisk luft ved at flytte ud på pladsen foran studierne i DR Byen – og hos TV 2 ud i gårdhaven på Kvægtorvet.

Høj underholdningsværdi

Vejrvært Mikkel Fønsskov i det nye studie i DR Byen.

Kan man ikke tale om andet, kan man da tale om vejret. Det gør de så meget i DR og TV 2, at begge i år endnu engang tager nyindrettede studier i brug. Vejrudsigterne skal være endnu mere oplysende og underholdende orientering. DR flyttede 7. januar sit vejrstudie fra Islands Brygge til DR-byen. TV 2 flytter til april vejrfolkene fra København til Odense, hvor nye studier til såvel Nyhederne som meteorologerne er klar. Det er mange kræfter, de to tv-selskaber lægger i at forudsige og fortælle om det svært forudsigelige vejr – så mange at de øvrige danske tv-kanaler stort set har opgivet at være med.

Høje seertal DR oplyser, at udsendelsen ”Vores vejr” kl. 18,55 og vejrudsigten i TV-Avisen 21,30 har omkring 600.000 seere, mens TV 2 Nyhederne angiver knap 900.000 til vejrudsigterne kl. 19. TV 2s tidlige vejrudsigt er i 2013 flyttet fra kl. 18,55 til kl. 17,50, hvor den har omkring 230.000 seere.

Der bliver ikke målt seertal på de mange vejrudsigter, der i øvrigt indgår i nyhedsudsendelserne dagen igennem. Vejret har gennem årene fået stadig større betydning både hos DR og TV 2. Ikke bare hovedkanalerne har flere nyhedsudsendelser med hver deres vejrudsigter, men også DR2 og TV 2 News og de regionale TV 2-stationer får vejrudsigter fra de to vejrtjenester.

Vejret er hos begge lige så meget underholdning som orientering. Derfor udvikles præsentationerne: ”Med touch-skærm, ny 3D-grafik og en kæmpe vejrskærm på 2,5 gange 4 meter, får vi virkelig mulighed for at lave vores vejrudsigter på nye og imponerende måder,” siger producer Christian Rohde, DR Og det er et attraktivt job for tv-medarbejdere. Når dette læses har Mikael Jarnvig forladt TV 2 og kommenterer nu vejret i DR – og Per Christiansen træder ind i nyhedsstudiet i Odense for at berette om vejret i stedet for om alverdens ulykker. Da han kom til TV 2 Nyhederne i 1995 var det øvrigt med vejrudsigterne som ansvarsområde.

Hyppige flytninger Konkurrencen mellem de to store afspejler sig i hyppigheden af ændringer. Det var en nyskabelse, der vakte berettiget opsigt, da TV 2 i 1994 tog et vejrcenter i brug på Sprogø. Besværet med at komme frem og tilbage opvejedes af, at seerne dermed også kunne følge med i etableringen af Storebæltsbroen. Siden hørte TV 2 Vejret hjemme i Odense og Bellinge til det i 2010 flyttede til nye studier i København, opført af produktionsselskabet STS, der stod for vejrudsendelserne. Dem tager TV 2 nu hjem til et nybygget nyhedscenter på Kvægtorvet i Odense.

Per Christiansen tilbage til Vejret på TV 2.

FDA Orientering 1/2013

  23


BRANCHE-NYT

Med DR3 har DR taget næste skridt raldirektør, Maria Rørbye Rønn: ”Med det nye programtilbud på DR3, der underholder, udfordrer, lægger op til debat og giver indsigt og udsyn, er det mit håb, at de 15-39-årige tager kanalen til sig. Med sidste års revitalisering af DR1 er flere centrale elementer dermed på plads i arbejdet med vores strategi Et skarpere DR.”

Nysgerrighed og innovation DR3 på DR HDs plads kan ses af ca. 70 pct., mens Ultra på DR Updates plads kan ses af ca. 60 procent. Med premieren på DR3 den 28. januar tog DR endnu et skridt i omlægningen af sine tv-kanaler. DR3 erstatter DR HD, hvis funktion var at fastholde seere med hd-tv apparater med udsendelser, der var få af på andre kanaler. Det behov er der ikke mere. I stedet skal DR3 holde på de yngre af de voksne seere, så de ikke alene føler sig henvist til Viasat og SBS TV – eller nettets YouTube, HBO og NetFlix.

Den 4. marts følger DR2 med en ny profil, hvor nyheder og aktualitet får en langt mere fremtrædende rolle. DR K skærpes, så den i højere grad leverer programmer med passion og perspektiv, mens den nye kanal for større børn, DR Ultra, ligeledes ser dagens lys den 4. marts.

Mest for 15-39 årige DR3 er DRs første egentlige tv-kanal til de yngre voksne seere. Om forventningerne og ambitionerne med DR3 siger DRs gene-

Kanalchef Lotte Lindegaard lover en kanal, der bider sig fast og lærer fra sig. Kanalen er ikke bange for at prøve noget nyt og har en modig og humoristisk tilgang til indholdet. ”Kanalen vender verden på vrangen og udfordrer seernes syn på sig selv og det omgivende samfund. Den samlede programpakke er bygget op om temaer som ”Mennesket og verden omkring os”, og bringer musikken tilbage på tv sammen med dokumentarer tæt på mennesker, som tør vise deres sande jeg.” DR3 vil også bringe de lidt anderledes sportsgrene i fokus.

800 MHz-folderen blev en stor succes! I sidste kvartal af 2012 producerede og solgte FDA 145.000 eksemplarer af folderen, som mange af FDAs medlemsforeninger har omdelt til deres husstande.

Mangler du? FDA har stadig et mindre oplag af folderen tilbage, så vi kan stadig levere, hvis din forening står og mangler foldere til distribution hos jeres medlemmer. Prisen for folderen er 1 kr./stk. + ekspedition og forsendelse ekskl. moms. Kontakt Tina Boye på FDAs sekretariat på tina@fda.dk eller 59 96 17 04 for bestilling.

24

FDA Orientering 1/2013


TV

Ultra for børn, der er vokset fra Ramasjang

Joakim Ingversen er vært på DR Ultra, der går i luften senere i 2013.

Den ene af de to tv-kanaler for børn, som DR forventer at lancere senere i første halvår, skal hedde DR Ultra, fordi det ”peger hen mod det uventede og overraskende,” som DR udlægger det. DR Ultra skal sendes på den frekvens, der i dag bruges til DR Update. Ultra skal involvere, eksperimentere, forandre og overraske de 7-12 årige. Ramasjang skal så især henvende sig til de mindre børn. ”DR Ultra vil ikke vise børn, som de voksne mener, at de bør være, men som de er i virkeligheden. Vi tror på de store børn som handlekraftige, nysgerrige individer, der ønsker at involvere sig i hinanden og i deres omverden. Det er vores ansvar at sørge for, at der er et tilbud, som kan reflektere og stimulere dette, men det skal være på deres præmisser, så det appellerer til dem”, siger kanalredaktør Kirstine Vinderskov, der konkluderer:

Tysk forbud mod kodning Den tyske konkurrencemyndighed Bundeskartellamt har idømt RTL og ProSiebenSat.1 bøder på i alt €55 mio. for i de sidste 6-7 år at have haft en ulovlig aftale om kodning af tv-udsendelser. Formålet var at forhindre seerne i at blokere for reklamer og at kopiere udsendelserne. De to selskaber har indvilget i at sende deres sd-tv kanaler ukodet i tyske kabelnet, mens bødens størrelse er appelleret til højesteretten i Düsseldorf.

”Der er langt fra en fire-årigs verden til en 12-årigs. Med to børnekanaler kan vi levere et langt bedre og mere alderssvarende indhold til både små og store børn.”

Ikke meget must carry tilbage Det er bemærkelsesværdigt, at politikerne, der lader staten sidde på de fleste danske tv-kanaler, stort set har opgivet at pålægge antenneanlæg must carry. Så bemærkelsesværdigt, at generaldirektør Maria Rørbye Rønn, DR, til MediaWatch følte sig foranlediget til at bemærke: “DR3 overtager DR HDs distribution og kan ses af ca. 70 pct., mens Ultra overtager DR Updates plads og kan dermed ses af ca. 60 procent. Som led i det nye medieforlig er de ikke must-carry hos distributørerne, men vi noterer os politikernes formulering i medieforliget,” siger hun med henvisning til forligets formulering, der lyder, at hvis antenneforeningerne dropper de kanaler, der før har nydt must-carry status, genindføres forpligtelsen. Hvor meget tror hun på evnerne hos DR til at skabe kanaler, danskerne ikke vil undvære? molo

FDA Orientering 1/2013

  25


HOLD VEJRET OG DYK NED I KULTURLIVET

Foto: Henrik Sørensen / Getty Images.

Tysk, svensk og norsk tv tager kulturen alvorligt – og dækker den som ingen andre kanaler. Kunst og litteratur, mode, medier og musik – og nyheder fra alle hjørner af kulturlivet, som det udspiller sig i vores nabolande lige nu. Nabolandskanalerne er kvalitetsprogrammer, der udvider vores horisont. Det er her, vi kommer tættere på vores nærmeste naboer og bliver klogere på sproget, kulturen og livet i vores broderlande. Danske tekster på udvalgte programmer gør det nemmere at få det hele med.

26

FDA Orientering 1/2013

SVT1 Sverige

SVT2 Sverige

TV4 Sverige

NRK1 Norge

TV2 Norge

ARD Tyskland

ZDF Tyskland

ARTE Tysk/Fransk


BRANCHE-NYT

Web-tv snart med i TV-Meter målingerne SmartTV er endnu for lidt udbredt Computer-tv med i år

Flere tv-modtagere med i seermålingerne, oplyser Frank Klausen, TNS Gallup.

”Vi venter, at brugen af computere til tvsening kommer med i TV-Meter målingerne i løbet af 2013,” oplyser underdirektør Frank Klausen, TNS Gallup. Gallup foretager målingerne for tv-selskaberne, for at disse kan dokumentere seertal for annoncørerne. DR er med bl.a. for bedre at kunne belyse, om DR’s kanaler lever op til public service forpligtelserne. Det er efter ønske fra tv-selskaberne, at tv-sening på andre modtagere end egent­ lige tv-apparater nu kommer med. ”Mange har relativt store skærme til deres computere og kan sagtens kan se fjernsyn på dem via det stadig mere udbredte web-tv,” siger Frank Klausen.

Tablets også med Hvor mange ser fjernsyn på computeren i stedet for eller som supplement til tvapparatet? Det forsøges klarlagt i løbet af i år ved at inddrage computerne i de 1100 hjem, der har et TV-Meter installeret. Derimod kommer SmartTV ikke med i målingerne - i denne omgang. Det er tekniske problemer, der skal løses, før det kan lade sig gøre, men SmartTV er også så nyt, at det seermæssigt ikke betyder ret meget.

Der ses efterhånden også fjernsyn på mobiltelefoner og især på tablets,” siger Frank Klausen. De sidste bruges ofte sammen med fjernsyns-apparatet som et supplerende medie, f.eks. som opslagsværk, når tv’et sender quiz-programmer, men en tablet kan jo også bruges i køkkenet til at følge en anden udsendelse end den, børnene ser i stuen. Måling af tv-udsendelser på computere er kompliceret i forhold de traditionelle

i-Connect købt af DK-TV To firmaer, der hidtil både har konkurreret og samarbejdet, er nu slået sammen. Det er sket ved, at Dansk Kabel TV har købt i-Connect. Sidstnævnte har hidtil solgt og installeret dørtelefoni, alarm- og overvågnings-anlæg i boligejendomme på Fyn og Sjælland. Det har i otte år samarbejdet med Dansk Kabel TV med løsninger af denne art, men har også konkurreret mod Dansk Kabel TV ved tilbudgivning på disse produkter.

Med købet indgår i-Connect med sine medarbejdere som en selvstændig division med eget navn i Dansk Kabel TV, hvis medarbejdere herefter også vil kunne servicere, hvor det er naturligt. ”Herudover vil i-Connect som en del af Dansk Kabel TV tilbyde også virksomheder og institutioner teknisk Facility Management, service og drift over hele landet. Vi sigter efter en omsætning i 2013 på 20 mio. kr., siger direktør Henrik Dudek, Dansk Kabel TV.

seermålinger. Der er således ret stor forskel på softwaren i traditionelle pc’ere og computere fra Apple.

SmartTV må vente

Med udviklingen af SmartTV kan der forudses et tilsvarende behov for viden om seertal for streamede udsendelser, men det står ikke lige for. ”Det kræver pålidelige metoder at måle seertal på nettet. Mig bekendt findes der ikke i dag et brugbart system, men internationalt arbejdes der med det,” siger Frank Klausen. Den nuværende aftale om danske tvmeter målinger løber til 2015, så det skal snart besluttes, om målingerne skal udbygges eller afvente en ny aftale.

Tysk kabelnet aktionerer Det store kabelnet-selskab Kabel Deutschland har begrænset ARD og ZDF i sine kabelnet. Hidtil har abonnenterne kunnet se deres regionale udsendelser fra hele Tyskland. Det blev 8. januar indskrænket til de landsdele, de er bestemt for – must carry-reglen. Den ledige kapacitet skal give plads til mere hd-tv. Men Kabel Deutchland lægger ikke skjul på, at begrænsningerne er en følge af, at ARD og ZDF ikke vil betale kabelnettene for at bære deres signaler. Det gør de til udsendelserne via satellit, mastebaserede sendere og ip-tv. Kabelnettene bærer ARD og ZDF til halvdelen af de tyske hjem. Kabel Deutschland leverer til 8,5 mio. husstande i 13 forbundslande

FDA Orientering 1/2013

  27


28  FDA Orientering 1/2013


BRANCHE-NYT

Ildsjæle bag et unikt og fornyet radiomuseum Ringsted Radiomuseum genåbner i nyindrettet hus De færreste tænker over, at der fra Danmark er udgået en række epokegørende opdagelser, der har med vores område at gøre. Det gælder således beregningen af radiobølgernes hastighed ved Ole Rømer, påvisningen af elektromagnetismen ved H. C. Ørsted, Wilhelm Hellesens opfindelse af tørelementet, Valdemar Poulsens af magnetisk registrering og Peter L. Jensens af verdens første kraftige højttaler Magnavox. En kreds af ildsjæle på Sjælland har i mange år været optaget af, at det er vores pligt og ansvar at værne om disse danske opfindelser og produkter. Det udspringer i høj grad fra Ringsted Tekniske Skole, som i 1962 fik ansvaret for oprettelsen af en fagskole for radiomekanikere. Den realiseredes i april 1963, så vi står her overfor et 50 års jubilæum.

Radiohistorisk samling Det var her de visionære faglærere Niels M. Holm og Bjarne Dahlin Nielsen blev enige om at indsamle apparater til den branchesamling, som i dag er vokset til én af landets største. Den er flyttet til et nyt hjemsted, som indvies tirsdag den 26. februar. Den store apparatsamling har været på skolen i 50 år, men nye brand-regulativer betød, at man måtte finde et andet sted til samlingen og til Radiohistorisk Forening Ringsted. Det er fundet i det ærværdige hus Sct. Hans kapel fra 1901 med en unik placering i Sct. Hansgade 24 i Ringsted.

Meget bred støtte Kommunen har stillet huset til rådighed for 1 kr. og et driftstilskud på 50.000 kr. Til gengæld krævedes et attraktivt Ringsted Radiomuseum fra starten. Det er lykkedes takket været bred økonomisk støtte og en stor ulønnet arbejdsindsats. Siden starten af september sidste år er der udført utroligt meget frivilligt arbejde. Omkring 40 personer har tilsammen hjulpet i mere end 1000 timer, og færdiggørelse af opgaven kræver yderligere ca. 1000 timers arbejdsindsats. Desuden er der udført arbejde efter

Radiohistorisk Samlings nye hjemsted i Ringsted.

håndværkertilbud på 900.000 kr. Det er finansieret med en halv million kroner fra fonde og firmaer og en anden halv million fra Radiohistorisk Forening Ringsted & Venner. ”Der er virkelig grund til optimisme og glæde over den store støtte projektet har fået,” siger Bjarne Dahlin Nielsen, der peger på, at det var lærlinge, svende og mestre fra branchen, som med stor entusiasme medvirkede til opbygningen af samlingen på Teknisk Skole i Ringsted. De mange apparater og komponenter er skænket af danske fabrikker, leverandører og forhandlere eller deres efterkommere.

Over 4.000 apparater Da Teknisk Skole Ringsted begyndte undervisning af radiomekanikere var Danmark selvforsynende med radio og fjernsyn. De danske radio- og tv-fabrikker og deres

underleverandører beskæftigede på deres højdepunkt ca. 40.000 medarbejdere, så det var en betydelig industri. Udover mere end 4.000 apparater har Ringsted Radiomuseum tusindvis af komponenter, diagrammer, bøger og blade, som vil indgå i museets kommende temaudstillinger. Radiomuseet vil på 200 kvm vise ca. 100 apparater valgt ud fra temaet 50 års design. I den faste udstilling vil man kunne se ca. 400 apparater i 40 temaer fra telegrafi, radio, fjernsyn, mobiltelefon, høreapparat, satellitmodtagning mm. i nyopbyggede montrer. Hjemmesiden www.ringsted-radiomuseum.dk fortæller om det nye museum og viser billeder fra renoveringen af den gamle bygning.

FDA Orientering 1/2013

  29


Saml det hele med Stofa Komplet Med Stofa Komplet får du kort og godt mere Stofa for pengene. Og når du vælger at samle kabel-tv, bredbånd, SmartTv og telefoni i en samlet løsning, giver vi rabat. Du bestemmer selv, hvordan du vil sammensætte din Stofa Komplet løsning. Læs mere om de forskellige kombinationsmuligheder, og hvor meget du kan spare på stofa.dk/komplet.

Stofa

FIND DEN KOMBINATION DER PASSER DIG PÅ STOFA.DK

145857_Komplet_ann_180x260.indd 1

30

FDA Orientering 1/2013

21/08/12 15.04


TEKNIK

Et omstillingsanlæg der er til at finde ud af evercall imødekommer antenneanlægs særlige behov 30 sekunder at ændre noget i sit omstillingsanlæg, for så får man det ikke gjort”, siger direktør Torben Hartvig, evercall, som har specialiseret sig i at betjene antenneforeninger. ”Vi har som udgangspunkt, at enhver pc-vant person på få minutter skal kunne styre omstillingsanlægget. Vi har prøvet at tænke, som Apple ville have gjort, hvis de havde lavet det,” siger Torben Hartvig. ”Om det er lykkedes, kan kun vores kunder afgøre, men dem, vi har demonstreret everConnect for, har været begejstrede - også efter at have taget det i brug”, slutter han.

Præmiere på FDA-messen Funktionerne opbygger man selv næsten som med byggeklodser. Kun de færreste tænker sig ikke om et par gange, inden de kaster sig ud i at lave noget om i deres omstillingsanlæg! Hvad gemmer der sig egentligt inde i teknikken, og kan der overhovedet komme noget godt ud af at forsøge at ændre på det - når vi ellers ser bort fra at holde nogle teleteknikere beskæftiget? Omstillingsanlæg opfattes som virksomhedens ”black box”: Der foregår sikkert en masse indeni, men ingen ved præcist hvad. Ingen vover at ændre på den, for tænk hvis den holdt op med at fungere! Det mener evercall at have vendt op og ned på med ”everConnect”, som er et

internetbaseret omstillingsanlæg. I hidtil uset grad er det let at tilpasse for brugeren - både ved installation og efterfølgende ændringer. Det tager kun sekunder at ændre en ringegruppe, føje en ny person til en ringekø, ændre telefontider eller hvad man nu måtte have behov for.

Mistet opkald er mistet kunde ”Verden bevæger sig så hurtigt i dag, at det stiller krav til fleksibilitet - og omstillingsanlægget er en nøglefaktor. Et mistet opkald er måske et mistet medlem, så der skal være styr på opkald, viderestilling og meget andet. Det må ikke tage mere end

4K på prøve Hvis man har lyst og kapacitet til at prøve 4K – også kaldet Ultra HD – er der en mulighed på Eutelsat 10A-satellitten på 10 grader øst. Her lanceredes 8. januar muligheden for alle, der vil gøre erfaringer med det nye billedformat med en opløsning på

8,3 mio. pixels, 2160 x 3840. Det er fire gange mere end hd-tv formatet. Premieren fandt sted samtidig med åbningen af CES i Las Vegas, hvor Ultra HD blev præsenteret eller bebudet af flere tv-fabrikater.

FDA Messen i november blev startskuddet for everConnect. En lille film viste, hvordan man på godt tre minutter kan opstille et færdigt everConnect omstillingsanlæg, og den tiltrak sig opmærksomhed. Efterfølgende har flere antenneforeninger taget det i brug. De fungerer jo i høj grad som små virksomheder med individuelle behov for åbningstider og omstillingsmuligheder uden for kontortid. ”Vi tager det som et skulderklap, at så mange foreninger allerede har taget everConnect til sig,” siger Torben Hartvig, der peger på, at man er fri for omkostninger til at justere på det, hver gang noget i foreningen eller driften ændres. Et lille omstillingsanlæg kan drives for få hundrede kroner pr. måned. Det er opbygget i små moduler, nærmest som Lego-klodser, og hver ”klods”, f.eks. en ventekø, har en månedlig pris. Slut med store pakker, man ikke udnytter!”, siger Torben Hartvig. ”Man kan forvente besparelser i størrelsesordenen 30-50 % i forhold til tilsvarende omstillingsanlæg. Og så får man et anlæg, som følger med virksomheden - ikke omvendt!”, slutter han.

FDA Orientering 1/2013

  31


TDX IP-Pool

Triax IP-baserede TDX hovedstation - en løsning lavet til fremtiden. Du kan nu investere i teknologi, som opfylder morgendagens krav til modtagelse af alle typer indgangssignaler fra satellit, terrestriske antenner, kabelnetværk, AV og internettet og via den indbyggede IP-pool efterfølgende konvertere dem til alle kendte typer af udgangssignaler. Med TRIAX TDX IP-pool, træder du ind i en helt ny og enklere verden - så hvorfor ikke allerede nu investere i et system, som sammenfletter det højeste niveau af effektivitet med stor pålidelighed. Se mere på

eller kontakt din installatør

TRIAX A/S • Hornsyld • Denmark • Tel.: 76 82 22 00 • mail: triax@triax.dk • www.triax.dk 32 FDA Orientering 1/2013


PERSONALIA

Farvel og tak

Nordisk distributionschef

Slim Allagui og prins Henrik mindedes Frankrig på en udstilling i København sidste år Efter 27 år som repræsentant for TV5Monde i Danmark er Slim Allagui med stor beklagelse fratrådt den franske tv-kanal. ”Nye vilkår gør det umuligt for mig at fortsætte samarbejdet,” siger han og takker alle, han har haft kontakt med, mens han promoverede og forsvarede TV5Mondes interesser på det stærkt konkurrenceprægede danske marked. ”Jeg er stadig overbevist om, at mange danske tv-seere sætter pris på en fransksproget kanal, som byder på et unikt og anderledes vindue mod den fransktalende verden. TV5Monde tonede som en af de første satellitkanaler frem på de danske tv-

skærme i 1985 og har siden haft et stadig større publikum. TV5Monde har trofast deltaget i alle FDA messer i næsten 20 år. Jeg vil savne de årlige møder med alle FDA medlemmer, der delte vores synspunkt om, at alsidighed er vigtig i tv-verdenen, og at valg af tv-kanaler ikke alene skal dikteres af kommercielle interesser,” siger han, som ikke skjuler sin skuffelse over, at landets største kabel-tv udbyder har fjernet den eneste fransksprogede kanal fra sin basispakke. Afskeden med TV5Monde er ikke et farvel til Danmark, hvorfra Slim Allagui fortsat vil være korrespondent til fransksprogede aviser.

AKTIVITETSKALENDER 9. marts:

YouSee Live’13 i Bella Center I København kl. 10-18.

11. marts: FDA visionsmøde på Tylstrup Kro kl. 19,15. 12. marts: FDA visionsmøde i Koldkærgård Konferencenter i Århus Nord kl. 19,15. 13. marts: FDA visionsmøde i Hotel Scandic i Kolding kl. 19,15.. 14. marts: FDA visionsmøde i Hotel Scandic i Ringsted kl. 19,15. 18. april:

BFE Mediekonference hos YouSee i Sydhavnen i København.

4.-6. juni: ANGA Com i Köln.

Jesper Dahl Sørensen har fået det overordnede ansvar for Viacoms tvkanaler i alle de nordiske lande. Jesper Dahl kom til MTV i 2005 efter tre år hos CanalDigital. I 2009 overtog han desuden ansvaret for distributionen af Nickelodeon. I Danmark har Henriette Petersen nu den primære kontakt til antenneforeningerne om MTV, Nickelodeon og Comedy Central.

Ascanius til TV 2

Det er en mand med bred erfaring i salg af tv-kanaler til antenneforeningerne, der nu er tiltrådt som salgschef i TV 2 KanalSalg, nemlig Steen Ascanius. Han har de seneste fem år haft ansvaret for markedsføringen og salg af Discovery-kanalerne til antenneanlæg. Forud herfor løste han tilsvarende opgaver for SBS TV og Canal Digital. Steen Ascanius står i sit nye job også for den daglige kontakt til de mindre tv-operatører.

FDA Orientering 1/2013

  33


VERDENS STØRSTE FASHION-SHOW KOMMER TIL DANMARK

HUSK AT STEMME PÅ TLC OG BLIV INSPIRERET AF MODE PÅ HØJESTE NIVEAU

SE FASHION STAR HVER TORSDAG KL. 21.00

www.tlcdanmark.dk En del af Discovery Networks Nordic

34

FDA Orientering 6 /2012


FDAs hovedbestyrelse

REGIONSBESTYRELSER

Valgt af landsmødet Landsformand Carsten Karlsen Rødding Lindeallé 12 6630 Rødding Tlf: 74 84 22 86 E-mail: ck@fda.dk

Karsten Høgh, Reg. 1 Caprifolievej 5 9440 Aabybro Tlf. 98 24 16 99 E-mail: kah@mail.dk

1. Næstformand, FU Allan Jusjong Hørsholmvej 44 9270 Klarup Tlf. 98 31 96 95 E-mail: jusjong@aj-design.dk

Steen R. Mortensen, Reg. 4 Rugtoften 76, Skodborg 6630 Rødding Tlf. 74 85 07 80 E-mail: srm@post.tele.dk

2. Næstformand, FU Lene Kristensen Parkvej 7 st. tv. 4000 Roskilde E-mail: lenekristensen@live.dk

Peter Dam, Reg. 6 Sydhavnsgade 4, 2. s.tv. 2450 København SV. Tlf. 77 41 93 38 E-mail: pedam@frederiksholm.net

Curt Andersen, Reg. 3 Bjolderupvej 15 6000 Kolding Tlf. 40 63 14 07 E-mail: cadk@stofanet.dk

Preben Pedersen, Reg. 7 Vemmedrupvej 71 4632 Bjæverskov Tlf. 88 80 60 81 E-mail: formand@yderholm.net

Flemming Borg, Reg. 4 Bispelunden 19 6534 Agerskov Tlf: 74 51 42 00 E-mail: fborg@dbmail.dk

Henning H. Madsen, Reg. 8 Egebjergvej 111, Sørby 4200 Slagelse Tlf. 24 62 91 40 E-mail: formand@hashojnet.dk

Peter Winkel, Reg. 5 Dronning Olgasvej 40 5000 Odense C Tlf. 66 17 74 30 E-mail: pwinkel@nal-net.dk

Jørgen Fogtmann, Reg. 9 Skovvænget 22 4840 Nørre Alslev Tlf. 54 434394 E-mail: jfo535@gmail.com

UDVALG OG REPRÆSENTANTER Carsten Karlsen E-mail: ck@fda.dk

FDAs Teknisk udvalg Preben Pedersen E-mail: formand@yderholm.net

Henning H. Madsen E-mail: formand@hashojnet.dk

Allan Jusjong E-mail: jusjong@aj-design.dk

AFOs styregruppe Carsten Karlsen E-mail: ck@fda.dk

Carsten Karlsen E-mail: ck@fda.dk

BDMs bestyrelse Carsten Karlsen E-mail: ck@fda.dk FDAs Skat- og Økonomiudvalg Carsten Pedersen E-mail: na-formand@nyraad.net

Region 3: Curt Andersen, fmd., HB, Jens S. Møller, næstfmd., HB supp., Sven Møller Andersen, sekr., Svend E. Rasmussen, Peder Pedersen Region 4: Flemming Borg, fmd., HB, Benny Kristensen, næstfmd., Gert Lützen, Michael O’Halloran

Region 6: Peter Dam, fmd., HB, Steen Eget, HB supp., Michael Schrøder

Vera Dahl Olesen, Reg. 1 Præstvangen 8, Mou 9280 Storvorde Tlf. 98 31 14 36 E-mail: veradahlolesen@mounet.dk

AFOs Tekniske Udvalg Henning H. Madsen E-mail: formand@hashojnet.dk

Region 2: Morten Doktor, supp. reg. best.

Region 5: Peter Winkel, fmd., HB, Jørgen Madsen, næstfmd., John Sørensen, sekr., HB supp., Erik Wagner, Per Theisen

Valgt af regionerne

Cable Europes årsmøde

Region 1: Vera Dahl Olesen, fmd. HB, Allan Jusjong, næstfmd., HB, Birgit Kaa, sekr., HB supp., Jørgen Thodberg, supp. reg. best., Torben Østerbæk, supp. reg. best.

Henning H. Madsen E-mail: formand@hashøjnet.dk

Region 7: Preben Pedersen, fmd., HB, Poul Gaarden, næstfmd. Hans C. Thigaard Region 8: Henning H. Madsen, fmd., HB Johnny Larsen, næstfmd, HB supp, Helge Knudsen, sekr., Flemming Engelbrechtsen, supp. reg. best., Uno Andersen, supp. reg. best. Region 9: Jørgen Fogtmann, fmd., HB, Frans Larsen, næstfmd., HB supp., Villy Pedersen, sekr., Bjarne Fehstedt, supp. reg. best.

ERFA-GRUPPER For Family Mix/Stofa: Peter Lyngby, fmd., tlf. 56 39 89 90 Henrik Larsen, næstfmd., Villy Pedersen, Carit Pedersen, Børge Ottosen, Herman Rausborg For Frie antenneforeninger: Preben Pedersen, fmd., tlf. 80 80 60 81 Frans Larsen, næstfmd., Bent Laugesen, Bjarne Mortensen, Flemming Borg For Internet: Jan List, fmd., tlf. 75 36 40 20 Flemming W. Hansen, næstfmd., Per Sørensen, Peter Winkel For Stofa: Jens Finne, fmd., tlf. 55 45 35 37 Lars Kofod Ibsen, Per Fløe For YouSee: Flemming Madsen, fmd., tlf. 98 25 75 85 Tommy Schmidt, næstfmd., Peder Pedersen, sekr., Johannes Jørgensen, Knud E. Nielsen

Citat ”Apps via SmartTV vil få sin endelige dødsdom. Der er tale om et marketing stunt fra apparat-producenterne. Det er et produkt, der i sin grundstruktur ikke passer ind i, hvorfor vi ser tv på et tv-apparat.” Steen Ulf Jensen, direktør, Boxer TV.

FDA Orientering 1/2013

  35


Her bor vi Er her ikke smukt?

Når du en dag er i nærheden, er du meget velkommen til at kigge ind til os, så gi’r vi kaffen.

Bøgehus

Annebergparken 21 • DK-4500 Nykøbing Sjælland Tlf.: 59 96 17 00 • fda@fda.dk • www.fda.dk Telefontid: Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-14 •

Profile for FDA - Forenede Danske Antenneanlæg

FDA-Orientering 2013-1  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...

FDA-Orientering 2013-1  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...