__MAIN_TEXT__

Page 1

Tidsskrift for fællesantenneanlæg • Nr. 6 december 2019

ORIENTERING

Sport sælger... - hvorfor kanaludbyderne kæmper om rettighederne på de store sportsevents. Nu er interessen for de mindre sportsgrene vakt og en ny kanal har set dagens lys med breddeidræt på sendefladen

Det har aldrig været vigtigere at have en brancheorganisation som FDA, imens konflikten mellem Danmarks største TV-distributør og en af de tre store danske broadcastere kører på fuld kraft.


FDAORIENTERING Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er udgivet den 6. december 2019. Bladets artikler kan frit anvendes i udgivelser fra medlemmer af FDA med tydelig kildeangivelse. I redaktionen: Kris Vetter, redaktør Thomas Bak, Per Theisen, Carl-Erik Madsen og Søren Birksø Sørensen, ansv. redaktør. Deadline for redaktionel tekst: Nr. 1: 11. marts 2020. Indlæg til FDA Orientering sendes til: E-mail: redaktion@fda.dk Medsend gerne illustrationer/foto. Forsiden Årets FDA-Messe, Konference og Landsmøde blev afviklet, traditionen tro, med mange flotte udstillinger fra leverandørside og med plads til fagligt og socialt netværk på tværs af landet for de fremmødte fra antenneanlæggene. Abonnement: Gratis til bestyrelsesmedlemmer i antenneanlæg, der er medlem af FDA. Andre interesserede: DK-abonnement 2020: kr. 795,Prisen er ekskl. moms og inkl. forsendelse. Kontakt: Mie Jørgensen Annoncer: Kontakt: Mie Jørgensen, mie@fda.dk. Se medieplan på www.fda.dk Grafisk produktion og distribution: Layout: Vmarketing Distribution af nr. 1: Fredag d. 20. marts 2020.

Tak for sidst i Kolding Dejligt med opbakning til Messe, Konference og Landsmøde Thomas Bak Landsformand

Det er ikke nogen hemmelighed, at vi gerne havde set flere deltagere – både gæster og udstillere. Det er jo ikke de udeblevnes skyld som sådan – det må i hvert fald delvist være udtryk for, at noget ved formen ikke er, som det skal være, for at være tilstrækkeligt spændende og interessant til at bruge tiden på at komme og være med. Derfor er vi også i FDAs daglige ledelse i gang med at overveje, hvad vi med fordel kan gøre anderledes næste år. Når vi selv har diskuteret det, vil vi som noget helt selvfølgeligt inddrage branchen i øvrigt – særligt selvfølgelig vores faste udstillere – men også nogle af de virksomheder, som vi mener burde deltage med en stand. Mit eget foreløbige bud er, at placeringen af vores Landsmøde lørdag eftermiddag er kommet for at blive i en periode frem – og at vi grundigt skal gentænke formen på udstillingen – måske ved at have en vekslen mellem en stor messe med mindre konference og en stor konference med en mindre messe. Hvis du tænker, at du sidder med netop den ide, som vil kunne gøre en stor forskel, så tøv endelig ikke med at skrive til enten mig på tb@fda.dk eller til fda@fda.dk. Alle gode forslag og ideer er mere end velkommen! Landsmødet betød udskiftninger i Hovedbestyrelsen. Preben Pedersen fra Yderholm Antenneforening opnåede ikke genvalg. Jeg vil derfor på denne plads gerne sige en stor tak til Preben for den indsats, han på mange forskellige poster har ydet for FDA. Tak for alle de opgaver, han har løst og løftet. Dette er ikke et farvel til Preben, for han har heldigvis tilkendegivet, at han ikke vil stoppe med at yde en indsats for fællesskabet i FDA. Men det er en passende anledning til at stoppe op og takke. I umiddelbar forlængelse af landsmødet valgte Erling Elbom fra PræstøNet ved det konstituerende hovedbestyrelsesmøde, at meddele sin afgang fra FDAs ledelse. Derfor indtrådte den netop valgte 1. suppleant Sten Andersen fra Sønderho Antenneforening i hans sted. Det var således en Hovedbestyrelse med to nye ansigter; Morten Paaske fra Christiansfeld Net, som blev valgt af landsmødet i stedet for Preben Pedersen og Sten Andersen, som konstituerede sig med genvalg af CarlErik Madsen fra Kolding.net til medlem af Forretningsudvalget og dermed som 2. næstformand.

Forenede Danske Antenneanlæg Bøgehus Annebergparken 21, 4500 Nykøbing Sj.

Jeg ser meget frem til arbejdet i den nye Hovedbestyrelse – til gavn for FDAs medlemmer i fællesskabet af brugerejede antenneanlæg.

Tlf. 59 96 17 00 Fax 59 96 17 17

Konflikten mellem Discovery Networks og YouSee (Nuuday) er, mens disse linjer skrives, fortsat uløst. Det får som sin mest umiddelbare konsekvens, at en hel masse husstande efter det

fda@fda.dk www.fda.dk Telefontid: Mandag-torsdag kl. 9-16 Fredag kl. 9-13

2

- fortsætter på side 4 ››› FDA ORIENTERING · DECEMBER 2019


FDAINDHOLD

6 Streamingtjenester påvirker den danske indholdsproduktion 9 TDC opdeler i to selskaber 10 FDA Ønsker at være neutral og objektiv 12 FDA er antenneanlæggenes talerør

16 FDA messe og konference

16 FDA havde inviteret...

24 Spændende udstilling hos radiomuseum 26

Advokantens Bord: Lukning af FM-signalet - nu tilbage tilsat 360 graders kværulanteri

28 Branchenyt: Ny redaktør i Ramasjang Dansk Top og debatter

24 Spændende udstilling FDA Orientering ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2019

3


FDAORIENTERING ››› - fortsat fra side 2 kommende årsskifte ikke længere har adgang til de i alt 11 flow-tv-kanaler, som Discovery repræsenterer i Danmark. Heraf mange husstande, der er medlemmer i anlæg, som er organiseret i FDAs fællesskab for brugerejede antenneanlæg. Det har bragt en række anlæg ind i en dilemmafyldt situation, hvor nogle medlemmer vil være utilfredse, men hvor anlæggene/bestyrelserne i realiteten meget lidt kan gøre. Nogle anlæg søger at pege på Dplayabonnement, som løsning til de medlemmer, der ikke kan se sig uden det indhold, de ikke længere har adgang til. Andre anlæg gør ingenting. Nogen har bedt YouSee om prisnedsættelser, og atter andre har valgt at opsige eller at undlade at forny/forlænge aftaler med YouSee. Et af de meget spændende aspekter ved den aktuelle situation, er hvorvidt den i sig selv vil skubbe på forbrugerne i retning væk fra flow-tv-pakkerne og hen til livestreamet tv play-tjenester. Det har i lang tid været en generel udvikling, men den kan meget vel blive accelereret nu, fordi fokus i højere grad kommer

4

på denne mulighed. Ikke mindst fra Dplay, men også eksempelvis TV 2 Play opruster og tilpasser sine streamingtilbud. Den udvikling bør i sig selv få de brugerejede anlæg til at overveje den rolle, de skal have fremadrettet og til at gennemtænke om den nuværende økonomimodel er den rette i fremtiden. Skal jeres anlæg primært være en lokal demokratisk ejet bredbåndsinfrastruktur - kort og godt. Og hvis det skal være jeres rolle, hvordan skal udbuddet af serviceydelser til jeres medlemmer så konkret etableres. Internettjenesten i sig selv, kan I vælge at byde ud selv eller i samarbejde med nogen, som ligner jer selv – altså som også er brugerejede og drives i en organisation med demokratisk indflydelse fra de tilsluttede brugere. En anden mulighed kunne måske være at få etableret et system med ”åbne net” sådan som debatten i høj grad lige nu går i forhold til elselskabernes fibernet. Jeg har ikke et færdigt bud på, hvordan det helt præcist kan sættes op, men en vej kunne måske være at indgå

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2019

aftale med TDC Netco, om at blive de yderste dele af deres store infrastruktur og så gennem fee-betaling via dem få driften til at hænge sammen. Så vil alle de tjenester, som byder sig ud via den infrastruktur – i flæng kan nævnes YouSee – Fullrate – Fastspeed – Boxer med flere – kunne byde sig til overfor jeres lokale medlemmer – i fuld konkurrence med hinanden. OM det vil være en realistisk model, og om den er ønskelig, ved jeg som sagt ikke, men hvis ikke vi hele tiden tester vores nye ideer gennem debat med hinanden, så vil andre ende med at afgøre, hvad der kommer til at ske med de brugerejede antenneanlæg. Slutteligt vil jeg takke alle jer, som på hver sin måde har lagt et stykke arbejde til gavn for fællesskabet af brugerejede antenneanlæg i FDA i det år, som vi nu snart tager afsked med. Ingen nævnt og ingen glemt. I ved hver især hvem I er. Jeg glæder mig til, at vi også i 2020 skal arbejde sammen for at sikre bedre og gode forhold for de brugerejede antenneanlæg og deres mange tilsluttede medlemmer. Glædelig jul og godt nytår ønsker jeg for jer alle og jeres kære.


Få frie h æ

nder nu

RING . 44 400 970

Frihed til at være den antenneforening, I er Sidder jeres medlemmer med andre behov, end dem I kan tilbyde i dag? Hos Asom-NET gør vi op med one size fits all-løsninger og skræddersyr tv- og internetløsninger i samme høje kvalitet som store udbydere. I får det bedste fra to verdener: Stordriftsfordele, kompromisløs kvalitet, konkurrencedygtige priser og friheden til at bevare selvstændigheden. I er nemlig ikke forpligtet til at aftage alle vores produkter, men kan frit sammensætte produktspejl og priser, der afspejler jeres medlemmers ønsker. Vi tilbyder en stærk supportfunktion, og skal vi varetage jeres administration, gør vi gerne det, men det er selvfølgelig helt op til jer.

Asom-NET er et non profit fællesskab for frie antenneforeninger, der tilbyder et bredt produktspejl inden for tv og internet. Vi arbejder for at give vores medlemmer og deres medlemmer store administrative, tekniske og økonomiske fordele uden at gå på kompromis med selvstændigheden og servicerer i dag mere end 75.000 medlemmer.

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2019

5


FDAORIENTERING

Streamingtjenester påvirker den En ny rapport, udfærdiget af Deloitte, kaster lys over det danske marked for streamingtjenester og kommer med forslag til, hvordan streamingtjenester potentielt ville kunne bidrage til dansk indholdsproduktion Kris Vetter FDA redaktør Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen

Baggrundshistorik Baggrunden er, at den tidligere regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti, som del af medieaftalen for 2019-2023, indgik en aftale om en forpligtelse for udbydere af streamingtjenester til at investere i dansk indhold. På den baggrund bad Kulturministeriet Deloitte om, at kortlægge streamingtjenester på det danske marked og opstille et bud på udmøntning af forpligtelsen. Af den politiske forståelse mellem regeringen og dens støttepartier (RV, SF og EL) fra juni 2019 fremgår det blandt andet, at regeringen vil tage initiativ til, at streamingtjenester bidrager mere til danskproduceret indhold. Efter folketingsvalget i juni 2019 har Socialdemokratiet overtaget regeringsmagten, og der er ikke længere flertal bag medieaftalen. Det fremgår dog af den politiske forståelse mellem regeringen og dens støttepartier (Radikale Venstre, SF og Enhedslisten), at Regeringen vil gøre status på implementeringen af medieaftalen og på den baggrund indbyde til politiske drøftelser, med det mål at styrke dansk public service og blandt andet tage initiativ til, at streamingtjenester bidrager mere til danskproduceret indhold, som det lyder i forståelsespapiret. - Rapporten bidrager med nyttig viden forud for de kommende medieforhand6

linger, mener Kulturminister Rasmus Prehn, som fortsætter: - Danske medier og dansk indhold udfordres af internationale aktører, der spiller en stadig større rolle herhjemme. Det hænger blandt andet sammen med danskernes streamingforbrug, der fortsætter med at stige – også her spiller udenlandske medievirksomheder en stor rolle. Med rapporten får vi ny brugbar viden, som kan bruges i forbindelse de kommende forhandlinger om et nyt medieforlig, hvor regeringen bl.a. vil pålægge streamingtjenester at bidrage til dansk indholdsproduktion. Det er kun fair og rimeligt, at udenlandske streamingtjenester bidrager mere til dansk indhold, ifølge ministeren. Rapporten er udarbejdet af Deloitte og præsenterer dels en kortlægning af det danske streamingmarked, samt Deloittes overvejelser om, hvordan en eventuel forpligtelse for streamingtjenester til at bidrage til dansk indholdsproduktion kunne tilrettelægges. Rapporten opstiller to modeller, der tager udgangspunkt i henholdsvis en investeringsforpligtelse, som pålægger streamingudbyderne på egen hånd at investere direkte i dansk indhold, samt en bidragsforpligtelse, som pålægger udbyderne at indbetale til en fond, hvor udbydere og producenter efterfølgende kan søge om støtte til at producere dansk indhold. Omfanget af det økonomiske bidrag til dansk indholdsproduktion vil afhænge af, hvilke tjenester, der skal være omFDA ORIENTERING · DECEMBER 2019

fattet, og den nærmere udformning af forpligtelsen. Vi ved alle i branchen, at mediemarkedet i disse år er under voldsom forandring. Distributionsteknologien går fra kabelog luftbårne tv-signaler til internetbaseret streaming, forretningsmodellerne flytter sig fra flow-tv og faste tv-pakker til on demand- og individuelle løsninger, og danskernes forbrug af audiovisuelle medier bliver ligeledes stadig mere individualiseret. Derfor gøres der politiske overvejelser om at forpligte streamingtjenester til at bidrage til dansk indholdsproduktion, og på at sikre, at den digitale udvikling ikke underminerer dansk indholdsproduktion og danskernes adgang til dansksproget indhold. Problemstillingen gælder ikke kun Danmark, men er på den politiske dagsorden på tværs af Europa. I den forbindelse har Europa-Parlamentet og Rådet for den Europæiske Union med AVMS-direktivet tilvejebragt et regelsæt, som skal bidrage til at sikre optimale konkurrencevilkår og respekt for kulturel og sproglig mangfoldighed. Hvor ligger mulighederne for forpligtelse? En eventuel dansk forpligtelse for udbydere af streamingtjenester til at bidrage til dansk indholdsproduktion, vil være baseret på EU-direktivet om audiovisuelle medietjenester (AVMSdirektivet). AVMS-direktivet har til formål, at sikre den frie bevægelighed af audiovisuelle medietjenester i EU, beskytte forbrugere samt fremme kulturel mangfoldighed og mediefrihed. Det seneste ændringsdirektiv fra 2018 åbner mulighed for, at medlemsstaterne kan anmode medietjenesteudbydere om at bidrage finansielt til europæisk indholdsproduktion. Med afsæt i AVMSdirektivets definition har Deloitte identificeret 41 streamingtjenester på det


danske indholdsproduktion danske streamingmarked og estimeret den samlede omsætning på tjenesterne til cirka 4 mia. kr. i 2018. Så det er store summer, der er på spil, men også en omsætning, der kan ”bære” et bidrag? Det er især VOD-producenterne, der agerer i Danmark. VOD-producenterne står for cirka 80 procent af omsætningen på markedet, og omfatter for eksempel DR TV, Netflix, TV2 Play og ViaPlay. Alle VOD-producenter, inklusive Netflix, bidrager i dag væsentligt til dansk indholdsproduktion. Investeringsniveauet varierer dog betydeligt, hvor danske public service-virksomheder investerer op mod 50 procent af deres omsætning i nyt dansk indhold, mens udenlandske aktører investerer nogle få procent af deres danske omsætning. Hvordan og hvem kan forpligtes? Den første model består i en investe-

ringsforpligtelse, som pålægger streamingudbyderne på egen hånd at investere direkte i dansk indhold. Den anden model består i en bidragsforpligtelse, som pålægger udbyderne at indbetale til en fond, hvor udbydere og producenter efterfølgende kan søge om støtte til at producere dansk indhold. Det er grundlæggende set et politisk spørgsmål, om der foretrækkes en investerings- eller en bidragsforpligtelse. Grundlæggende set kan alle streamingforretningsmodeller håndtere en bidragsforpligtelse og i et eller andet omfang bidrage til en central fond, mens det alene er VOD-producenter med egen produktion, som meningsfuldt vil kunne indfri en investeringsforpligtelse. De øvrige forretningsmodeller forudsætter indkøb af præproduceret indhold, og de vil formentlig have svært ved at honorere en forpligtelse om at skulle

investere direkte i en hel- eller delvis egenproduktion. Det er dog fortsat alene VOD-producenterne, som vil kunne søge og udnytte produktionsmidler fra en central fond. Man foreslår at undtage public servicevirksomheder, fordi de allerede bidrager til dansk indholdsproduktion og foreslår desuden at undtage TVOD-leverandører (enkeltsalg af konkret indhold) og VOD-distributører (distribution af andres tjenester), fordi deres forretningsmodel grundlæggende består i at distribuere andres indhold. Slutteligt foreslår man, at undtage virksomheder med en omsætning på streamingtjenester på under 75 mio. kr. for at målrette forpligtelsen mod store aktører, som kan bære byrden, og sikre, at den konkrete forpligtelse udgør et reelt bidrag til dansk indholdsproduktion.

Det danske streamingmarked

Omsætningen er opgjort eksklusiv moms. Kilde: Deloitte FDA ORIENTERING · DECEMBER 2019

7


FDAORIENTERING Resultat-forpligtelsen vil forventeligt komme til at omfatte fire udbydere med en samlet omsætning på cirka 1,2 mia. kr. Det er især undtagelsen for public service-virksomhederne DR og TV2, som reducerer det forventede omfang af en eventuel forpligtelse og man har estimeret, at public service-virksomhederne står for lidt over halvdelen af den samlede omsætning på det danske streamingmarked. Et nyt, men omfattende fænomen On demand-streaming er et forholdsvis nyt, men hurtigt voksende fænomen. Netflix og HBO gik ind på det danske marked i 2012, og efterfølgende har også en række af de eksisterende aktører på det danske tv-marked etableret on demand-løsninger. Forbrugerne har hurtigt taget de nye muligheder til sig, og on demandstreaming udgør i dag en væsentlig del af det audiovisuelle medieforbrug. I 2018 anvendte cirka 40 procent af danskerne streaming på daglig basis, mens over 60 procent anvendte det minimum

en gang om ugen (se for eksempel Slotsog Kulturstyrelsens rapport om mediernes udvikling fra 2018, som tidligere er beskrevet her i FDA Orientering). Den samlede omsætning på streamingmarkedet vurderes at være 3,9 mia. kr. eksklusive moms i 2018. Omsætningen omfatter samtlige indtægtskilder, det vil sige direkte salg til forbrugeren af egne eller andres streamingtjenester, salg til andre virksomheder med henblik på videredistribution til forbrugeren, reklameindtægter og eventuel offentlig finansiering. VOD-producenterne, som leverer eget indhold produceret enten in-house eller bestilt hos eksterne producenter, er de altafgørende spillere og står for cirka 80 procent af omsætningen på markedet. VOD-producenterne omfatter for eksempel DR TV, Netflix, TV2 Play og ViaPlay. Brudt ned på leverancemodeller er SVOD og FVOD de mest udbredte med henholdsvis 45 og 47 procent af omsætningen.

En ny rapport skal hjælpe politikerne med, at træffe de ”rigtige” beslutninger til, hvordan streaming kan hjælpe til at sikre dansk-produceret indhold i fremtiden. 8

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2019

Hvordan kan forpligtelsen indrettes (uddrag)? Overordnet set ser Deloitte to modeller for en forpligtelse udbydere af streamingtjenester om at bidrage finansielt til dansk indholdsproduktion: • Investeringsforpligtelse: Forpligtelsen pålægger streamingudbyderne på egen hånd at investere direkte i dansk indhold • Bidragsforpligtelse: Forpligtelsen pålægger udbyderne at indbetale til en fond, hvor udbydere og producenter efterfølgende kan søge om støtte til at producere dansk indhold. Modellerne kan kombineres. For eksempel er det muligt ved valg af en investeringsforpligtelse at åbne mulighed for, at aktører uden egen produktion undtagelsesvist kan ansøge om at indbetale til en fond, for eksempel Det Danske Filminstituts filmstøtteordninger. Skal evalueres løbende, da den teknologisk udvikling går stærkt Den samlede nominelle forpligtelse er på baggrund af et niveau på 2-5 procent estimeret til 24-60 mio. kr., men det reelle merbidrag til dansk indholdsproduktion kan være mindre. Ved udmøntning som en investeringsforpligtelse, vil det reelle merbidrag være mindre end det nominelle, da de berørte aktører allerede i væsentligt omfang investerer i dansk indhold. Ved såvel en investeringsforpligtelse, som en bidragsforpligtelse, vil aktørerne kunne søge nuværende og eventuelle nye fonde om støtte til egne produktioner. Aktørerne vil også kunne søge støtte til produktioner, som de ville have gennemført uden støtte. Derfor vil det samlede merbidrag til dansk indholdsproduktion, uanset udformningen af forpligtelsen, potentielt kunne blive mindre end det politisk ønskede. Det kan give anledning til at overveje den samlede balance mellem effekt og byrde, herunder hvornår en eventuel forpligtelse skal træde i kraft. Markedet er under fortsat udvikling med en stadigt større streamingandel, hvorfor effekten forventes at vokse over tid, hvorfor netop løbende evaluering er nødvendig. Læs hele rapporten her


BRANCHENYT

TDC opdeler i to selskaber TDC Group ønsker at opdele Nuuday og TDC NetCo i to selvstændige selskaber for, at fokusere på deres respektive markeder og på at forløse deres unikke potentialer som selvstændige selskaber Kris Vetter FDA Redaktør Kilder: TDC

I juni måned i år besluttede TDC Group at man nu vil fokusere på at understøtte, rådgive og servicere de to datterselskaber i arbejdet med at fuldføre deres individuelle strategier og samtidig sikre, at ejernes ambitioner indfries. Opdelingen af TDC i to selvstændige selskaber er et centralt element i strategien for fremtidens TDC. - Gennem de sidste 140 år har TDC forbundet danskerne med hinanden og Danmark med verden. Nu står vi over for den største og mest omskiftelige æra hidtil, og nye tider kræver nye tilgange. Med den juridiske separation, vi nu har gennemført, sætter TDC Group Nuuday og TDC NetCo fri til at fokusere på deres respektive markeder og på at forløse deres unikke potentialer som selvstændige selskaber. Det er et spændende, nyt skridt mod en digital fremtid for TDC og et digitalt Danmark, sagde daværende direktør Allison Kirkby. Allison Kirkby er i mellemtiden blevet headhuntet til opgaven som administrerende direktør for Telia, hvorfor TDC nu er på jagt efter en ny topchef.

Et primært fokus bliver at bygge fremtidens bedste digitale infrastruktur ved at rulle fiber ud og etablere et landsdækkende 5G-netværk. - Som individer og som samfund bliver vi mere og mere afhængige af at kommunikere digitalt og af at tilgå og bruge data i hjemmet, på farten og på arbejde. Med den eksplosion, vi ser i dataforbruget, kan gårsdagens infrastruktur ikke understøtte morgendagens efterspørgsel. Derfor skal TDC NetCo bygge den digitale infrastruktur, som muliggør en ny æra i digitaliseringen af Danmark, siger Andreas Pfisterer, direktør for TDC NetCo. Fremover kommer TDC Netco til at hedde TDCnet.

Nuuday består af TDCs kundevendte brands som YouSee, TDC Erhverv, Fullrate, Telmore, Hiper, Blockbuster og Firmafon og vil fokusere på, at levere innovative digitale kundeoplevelser og underholdning. - Vi lever i en verden med stigende digitalisering og teknologi overalt. Men teknologi er en tom skal. Det er os – mennesker og samfund – som giver teknologien et formål og en retning, og det er drivkraften i Nuuday. For os handler det om, at give teknologien mening, ved at skabe de bedste og mest overbevisende løsninger, som er målrettet kundernes behov, og dermed yde vores bidrag til at øge udbyttet af den voksende digitalisering af Danmark, sagde direktør for Nuuday Jaap Postma, tilbage i juli måned i år. Jaap Postma er nu blevet erstattet på posten af direktør for TDC Erhverv Michael Moyell Juul, som ny direktør for Nuuday. TDC NetCo skal designe, drive og udvikle TDCs netværk og dermed forme Danmarks digitale fremtid ved at levere det bedste mobilnetværk, de hurtigste faste forbindelser og en fantastisk kundeoplevelse. FDA ORIENTERING · DECEMBER 2019

9


FDAORIENTERING

FDA ønsker at være neutral og objektiv Der er her ultimo november 2019 fortsat ikke indgået en distributionsaftale mellem Discovery Networks og YouSee/Nuuday Søren Birksø Sørensen FDA sekretariatschef

Det betyder, at de 11 flow-tv-kanaler, Discovery repræsenterer i det danske marked, forsvinder fra YouSees platforme ved årsskiftet. For FDA har det været afgørende vigtigt at fremstå neutral og objektiv i sagen. FDA har ikke taget stilling for eller imod nogen af de to parter. - Vores fokus er på de brugerejede antenneanlæg og deres interesse og behov i den konkrete situation, siger sekretariatschef i FDA, Søren Birksø Sørensen. - Vi ser det som en konflikt mellem to, i den danske sammenhæng, store økonomiske spillere i vores særlige del af verden. Den konflikt spiller direkte ind i antenneanlæggene, særligt selvfølgelig for de anlæg, som har YouSee som programleverandør, men jo ikke kun dem. Det sætter i det hele taget fokus på tv-distribution og dermed også på de brugerejede antenneanlæg, konkluderer Søren Birksø Sørensen.

Derfor betyder en sådan situation også, at det er en god anledning til at overveje, hvordan fremtiden for brugerejede antenneanlæg skal tegne sig. En række anlæg skifter leverandør En række antenneanlæg skifter leverandør væk fra YouSee. Det er der ikke nødvendigvis noget opsigtsvækkende i, men netop som følge af sammenfaldet med denne strid, kommer der særligt fokus på disse skift. Særligt de større anlæg er der også en pressemæssig interesse for. Nogle af disse skift kommer i forbindelse med, at den eksisterende aftale står over for udløb – for andre anlæg er der tale om en opsigelse ”før tid” så at sige af det bestående leverandørforhold. FDA holder gennem sit nyhedsbrev Nyt fra FDA medlemmerne opdateret på status, typisk en gang hver uge.

tv-reklamer, så har stationen for nylig meddelt sine annoncører, at der sker prisændringer i størrelsesordenen omkring 7-8 procent i en såkaldt ”alt-andetlige-situation”. Hvad det helt præcist betyder tør denne skribent ikke byde ind på at udlægge. De pakkeændringer, der sker hos YouSee ved årsskiftet, tilfører TV 2s flowkanaler et betydeligt antal ekstra seere. Det skønnes, at der samlet kommer 900.000 ekstra husstande til de 3 kanaler som rykker pakkeplacering hos YouSee. Det er flytningen af TV 2 Charlie fra mellem- til grundpakken og TV 2 Fri og TV 2 Sport, der begge rykker fra fuldpakken til mellempakken. Det betyder, at TV 2 får udvidet sit marked for tv-reklamesalg på flow-tv ganske betydeligt.

TV 2 hæver priserne på annoncer Selvom TV 2 har bedyret ikke at ville udnytte konflikten mellem YouSee og Discovery til at hæve priser på sine

Her i skrivende stund (ultimo november) må vi konstatere, at striden mellem Discovery og Yousee ikke er afsluttet endnu


Betaling for retransmission Søren Birksø Sørensen FDA sekretariatschef

FDA er blevet opmærksom på afgørelser fra EU-domstolen, som kan betyde ganske dramatiske ændringer i den nuværende betaling for (re)transmission af nationale tv-kanaler i kabelanlæg indenfor det oprindelige dækningsområde. Uden at vi på det grundlag, vi har lige nu, skal drage for dramatiske slutninger, så kunne det få som konsekvens, at den aktuelle betaling for de danske antenneanlægs distribution i Danmark af DRs kanaler ikke længere er i overensstemmelse med EU-retten / EU-domstolens praksis. En række fremtrædende juridiske professorer udtrykker i en artikel, om den danske ophavsret, til et EU-retligt serviceeftersyn at ”Dommen truer med at afspore pengestrømme på milliarder af kroner og sender chokbølger gennem det europæiske rettighedshavermiljø.” En sådan afsporing vil set med betalernes øjne jo ikke nødvendigvis opleves som noget direkte dårligt. For nu at udtrykke det på den måde. Faktisk har FDA i rigtig mange år, vel

nok startende med den indsigt i disse forhold S. Bak Christensen, mangeårigt HB-medlem m.v. i FDA, havde i disse forhold, haft den opfattelse, at det ikke giver nogen logisk mening at lægge til grund, at en distribution af eksempelvis DRs kanaler i et dansk kabelanlæg tilfører ekstra seere / publikum til indholdet. Når en ejer af en spillefilm indgår en aftale med DR om, at den skal vises på en DR-kanal, kan det ikke komme som nogen betydelig overraskelse for ejeren, at DRs indhold kan tilgås af ALLE danskere. Det er jo en rigtig konsekvens af logikken, at hvis der ikke mere skal ske betalinger som hidtil, vil der mangle nogen penge der, hvor de ikke mere strømmer hen. MEN hvis det er et problem, må det jo så efterfølgende løses. Ikke ved at fastholde en urimelighed, men ved at finde andre måder at få pengestrømmen etableret på. FDA vil finde nogen med dybere indsigt end den, vi selv har på dette felt, til at skrive om dommen og dens eventuelle danske konsekvenser.

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2019

F-Secure til meget attraktive priser Søren Birksø Sørensen FDA sekretariatschef

FDA har netop lavet en aftale med FSecure om, at FDAs medlemmer kan få sikkerhedspakker til deres medlemmer til meget favorable priser. Særligt når sikkerhedspakker-ne leveres sammen med internet fra anlægget selv, er priserne rigtig spændende. FDA har været igennem et forløb med forhandlinger med to potentielle leverandører. Valget faldt ud fra en samlet vurdering på en aftale med F-Secure. Måske vil den anden leverandør vil tilgå antenneanlægsmarkedet uden om FDA. - Det hverken kan eller vil vi blande os i. MEN selvfølgelig opfordrer FDA til at medlemmerne indgår aftalen via FDAs kommende aftale – og på den måde bakker op om og styrker de resultater, vi opnår i kraft af fælles-skabet af brugerejede antenneanlæg, siger Søren Birksø Sørensen. - Vi forventer at vi meget snart kan melde priserne ud og komme med en tidsplan for hvornår salget kan gå i gang. Det går dog ikke helt så hurtigt, som vi alle gerne vil, fordi der er nogle tekniske forhold, som lige skal afklares og på plads først, siger han.

11


FDAORIENTERING

FDA er antenneanlæggenes talerør Det årlige Landsmøde blev i år, som noget nyt, afholdt om eftermiddagen lørdag efter messe-afslutningen Kris Vetter FDA redaktør

Vi bringer her et uddrag af Landsmødet. Lørdag den 2. november kunne landsformand Thomas Bak takke for ordet med, at fastslå at en af FDAs vigtigste opgaver er, at være fælles talerør for anlæggene, hvilket der jo i høj grad er brug for i verden, hvor de aktører, vi samarbejder med, næsten alle er større end os, både i økonomi, mandskab, ressourcer med videre. Man skal yde for at nyde Netop nu ser vi vigtigheden af en brancheorganisation. Den aktuelt verserende konflikt mellem Danmarks største TV-distributør og en af de tre store danske broadcastere kører på fuld damp. Alle kan se behovet for en brancheorganisation, men det er desværre ikke alle, der vil betale for musikken. Thomas Bak understregede, at den kritik jo selvfølgelig ikke er møntet på FDAs medlemmer, som jo netop betaler for ”musikken”.

Se bare på en del af de deltagere her på messen, der er masser af ikke-medlemmer, som gladeligt kommer og nyder godt af det arbejde, FDA laver og gerne vil høste frugterne af det, vel at mærke for jeres penge. Thomas Bak gjorde klart, at de anlæg, der ikke vil bidrage økonomisk, ikke kan være det bekendt over for flertallet. En stærk organisation kræver medlemmer – og flere medlemmer vil også bidrage til FDAs økonomi og muligheder. Godt samarbejde med boligorganisationerne Thomas Bak fortalte herefter, at FDA har et godt samarbejde med BL og de almene boligorganisationer. For mange af BLs medlemmer gør det sig gældende, at de ikke har udskilt antenneanlægget fra den resterende del af organisationen, og de er dermed ikke så klare potentielle medlemmer af en organisation som FDA. Men heldigvis har FDA da nogle

medlemmer fra den del af medlemskredsen. Men en stor del af samarbejdet mellem FDA og BL er på den politiske bane og FDA har fokus på BLs område, både til politiske møder og når FDA afgiver høringssvar. Thomas Bak fortsatte med at fortælle, at hans første valgperiode sluttede på dette Landsmøde, og at han i de sidste to år har prioritet den politiske del af arbejdet. Han har søgt at gøre FDA tydelig overfor alle de aktører, som anlæggene spiller op imod. Herunder, at FDA har været synlige i pressen. Senest har FDA fået god presseomtale i de landsdækkende medier med artikler i Berlingske, Mediewatch, IT-watch, mfl. Thomas Bak udtrykte stor tilfredshed med, at medierne havde fået øjnene op for FDA, og at de nu spørger os til råds eller beder om vores udsagn i en given sag. Politiske resultater Thomas Bak fortsatte med at fortælle om de politiske resultater, som FDA i hans første valgperiode var kommet i mål med: - Aftale om digitale rettigheder med Copydan/VTV, samt netop modtaget tilbud om forenkling af prisstrukturen, afskaffelse af penetrationstillægget, mv. - Bedre hul igennem til ordførere, myndigheder, beslutningstagere mv. FDA har jævnlige møder og udveksler jævnligt synspunkter med branchen. - Verserende politisk sag om elmålere.

12

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2019


FDA har enslydende holdninger med en række andre aktører (Banedanmark, Vejdirektoratet, Kommunernes Landsforening), som ligesom FDAs medlemmer har masser af infrastruktur, som kører med et konstant elforbrug. FDA oplever, at der politisk lyttes til vores argumentationer. Derfor er opfordringen stadig fra FDA, at man som antenneanlæg ser tiden an. - Endnu en verserende sag er den om selektiv adgang til det åbne net, når man er leverandørforsynet af en af de store leverandører. Anlæggene skal selv

kunne bestemme hvem, hvor mange og hvornår man som antenneanlæg giver adgang til nettet. - Code of Conduct indgået med Rettighedsalliancen, hvor FDA opfordrer vores medlemsanlæg, der selv styrer dns, mv. til at støtte det arbejde, som Rettighedsalliancen gør i forhold til adgange til hjemmesider med ulovligt indhold. Aftalen blev underskrevet formelt under FDA Messen. YouSee-Discovery er stadig i konflikt Den aktuelle konflikt mellem YouSee

Her takkes mangeårigt hovedbestyrelsesmedlem Preben Pedersen, Yderholm Antennenet, for sin arbejdsindsats af Landsformanden. FDA ORIENTERING · DECEMBER 2019

og Discovery. Den fylder meget, og har og vil få stor betydning for hele vores område, og ikke kun de anlæg der er YouSee-forsynet, sagde Landsformanden. De sejre, YouSee måtte opnå, må det være forventeligt, at Stofa også vil agere på, og hvis ikke YouSee kan tvinge ændringer igennem hos Discovery, er der vel ingen forventning om at Stofa så kan. Så på længere sigt har konflikten stor betydning på markedet. Men i første omgang er det jo de YouSee-forsynede anlæg, som pr. 1. januar 2020 står til ikke længere at kunne tilbyde Discoverys kanaler i deres tvpakker over for deres medlemmer. FDA har haft stor opbakning til de 5 informationsmøder om konflikten, som vi afholdte i uge 43 og 44. Flere end 200 deltagere var tilmeldt fra tæt på 100 anlæg. På mødet blev deltagerne præsenteret for den juridiske vurdering, som FDA har fået lavet af Kammeradvokaten, på baggrund af en gennemgang af kontrakter mellem YouSee og antenneanlæggene. Ganske overraskende er Kammeradvokatens vurdering, at en række anlæg med stor sikkerhed har forbrugerstatus og dermed hører under Forbrugeraftaleloven. Dette betyder, at de lange opsigelsesvarsler og kontraktlængder, som YouSee (og andre) hidtil har bundet antenneanlæggene til, ikke er bindende, idet Forbrugeraftale-loven siger at en forbruger maks. kan bindes til en kontrakt i 12 måneder. 13


FDAMESSE

Der er forskellige regler i forhold til om der er 12 eller 6 måneders binding, men ellers er der som udgangspunkt en måneds løbende opsigelse til udgangen af en måned. FDA har fået den første henvendelse fra et medlemsanlæg, som ønsker FDAs hjælp til at udtræde af deres kontrakt på de nævnte betingelser. Vi er klar over, at det nok er en sag der kommer til at gå til domstolene, da det vil være et opgør med mange af de kontrakter, der er indgået mellem YouSee og antenneanlæggene. Discovery Networks har ligeledes fået vurderet kontrakter hos deres advokater, som er nået til samme konklusion, som Kammeradvokaten. De to advokathuses vurderinger lægger sig op ad tidligere domme, som siger, at et antenneanlæg er at betragte som en forbruger. Men i sidste ende er det en dommer, der skal vurdere sagen. Det er dermed ikke sagt, at alle anlæg vil kunne betragtes som forbrugere. Er anlægget så stort, at man selv nedtager og videresælger tvpakker og internet til andre anlæg, så er der med ganske stor sandsynlighed ikke længere tale om et forbrugerforhold.

Sten Andersen, nyvalgt bestyrelsesmedlem 14

Uden at kunne lave en eksakt opdeling af, hvilke og hvor mange anlæg, der befinder sig i hvilke grupper, så er vurderingen, at langt størstedelen af antenneanlæggene vil være at finde i den gruppe, der hører under Forbrugeraftaleloven. Sikkerhed på nettet er et must Herefter fortsatte Thomas Bak med at fortælle om en drøftelse, som FDA har haft med flere virksomheder, som tilbyder sikkerhedspakker til anlæggene og deres medlemmer. Behovet for sikkerhed på nettet bliver større og større, og FDA har derfor indhentet tilbud fra leverandører af disse sikkerhedspakker. Når de anlæg, som har behov for sikkerhedspakker til deres medlemmer, køber ind i samlet flok, kan vi opnå en pris, som det enkelte anlæg ikke i selvstændig egenskab kan. FDA har lavet et netværk for de anlæg, som benytter sig af Panther Admin i den daglige admi-nistration af anlæggene. Det er FDAs oplevelse, at der har manglet et netværk til erfaringsud-

Morten Paaske, nyvalgt bestyrelsesmedlem FDA ORIENTERING · DECEMBER 2019

veksling Panther-brugerne imellem og tilbagemeldingerne har været, at man er glad for initiativet. Medlemsudviklingen stabiliseret Thomas Bak kunne herefter berette om en stabiliseret medlemsudvikling. FDA oplever fortsat lidt tab af medlemmer, men nye kommer også til, hvilket i det store hele betyder, at medlemstallet er rimeligt stabilt. Vi håber, at den store synlighed over for ikke-medlemmer i forbindelse med informationsmøderne om YouSeeDiscovery-konflikten, vil medføre tilslutning af nye medlemmer. Thomas Bak fortsatte med at forklare, at opbakningen til FDA er vigtigt, men at det jo ikke er Landsmødets deltagere, der skal overbevises om det, idet de jo bidrager både som medlemmer og deltagere til Landsmødet. Det er snarere alle de anlæg, dels medlemsanlæg, der vælger ikke at deltage, og så de anlæg, der slet ikke er medlemmer. Der var deltagelse i Landsmødet fra 31 anlæg, der var tilmeldt som delegerede. Det er trods alt kun ca. 1/5 af FDAs medlemsanlæg. Thomas Bak udtrykte et ønske om, at endnu flere medlemmer bakker op om FDAs aktiviteter og selvfølgelig at endnu flere ikke-medlemmer indtræder i fællesskabet. Økonomien i FDA Budgettet for 2020, som var udsendt i landsmødekompendiet er på flere punkter allerede forbedret. Især betyder beslutningen, om at skære FDA Orientering ned fra de nuværende 6 numre til 4 numre fra næste år, en bedre økonomi. Baggrunden for at skære i antallet af blade skal ses i lyset af, at FDA er begyndt at sende mere af aktualitetsstof-


fet ud i Nyt fra FDA i stedet for i FDA Orientering. Dette betyder dels, at vi kan være hurtigere med nyhederne, men det betyder også at det efterlader ledig plads i FDA Orientering. Hertil kan siges, at nogle af de hidtidige numre at FDA Orientering historisk set er lidt tynde, da de reelt ligger for tæt på hinanden, så at skære antallet af numre ned vil give en bedre kadence set over hele året. Thomas Bak fortsatte med at fortælle, at man i sekretariatet søger at reducere omkostningerne til lokalefaciliteter, enten i den nuværende lokation ved at skære ned på antallet af kvadratmeter eller finde nye lokaler. FDAs sekretariat er gået fra 12 ansatte for år tilbage, til nu snart at være 3. Dette gør selvfølgelig behovet for størrelsen på kontoret mindre.

Søren Birksø Sørensen gennemgik udviklingen i FDAs medlemsskare og den generelle økonomi for de fremmødte til Landsmødet

Afhængig af udviklingen i medlemstallet og antallet af opgaver i administrationen, så vil vi tilpasse mandskabstimerne herefter. Medlemsudvikling Herefter gennemgik Søren Birksø Sørensen udviklingen i FDAs medlemsskare, som i 2018 betød at kontingentet blev højere end budgetteret, hvilket jo er en positiv afvigelse. En anden af de positive var, at overskuddet efter messe og landsmøde i 2018 blev større end budgetteret. Søren Birksø Sørensen fortsatte til at fortælle om medlemsudviklingen. Der var i 2018 en medlemstilgang på 8 medlemmer og en medlemsafgang på 11 medlemmer. Dette resulterede ved årets udgang til et stigende antal tilslutninger, end ved årets begyndelse.

Landsformand Thomas Bak fremhævede i sin fremlægning af beretningen, at FDA trods hårde odds har en rimelig stabil medlemstilslutning

Valgt til Hovedbestyrelsen Landsformand Thomas Bak (genvalgt uden modkandidat) Carl-Erik Madsen (genvalgt) Morten Kipp Runge Paaske (nyvalgt) Peter Dam (genvalgt) Sten Andersen, blev valgt som 1. suppleant og Steen Erik Christiansen, blev valgt som 2. suppleant. Siddende HB-medlem Erling Elbom valgte på det efterfølgende konstituerende HB-møde at nedlægge sit mandat i HB, hvorfor nyvalgte 1. suppleant Sten Andersen indtrådte i HB.

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2019

15


FDAMESSE

FDA satte rammerne... FDA Messe og Konference 2019 - fredag den 1. og lørdag den 2. november Kris Vetter FDA redaktør

Årets højdepunkt for antenneanlæggene i Danmark og FDA er FDA Messe og Konference, hvor de trofaste udstillere havde sat hinanden stævne endnu en gang i Kolding. Det er stedet, hvor kollegaer mødes med leverandører til antenneanlæggene, for at blive inspireret og for at vidensudveksle med hinanden. Scandic Kolding dannede igen i år rammen om FDA Messen og med den centrale placering lige ved motorvejen i trekantsområdet, og med virkelig gode parkerings- og adgangsforhold, kunne deltagerne let finde vej og indfinde sig til et par hyggelige dage i hinandens samvær. Netop intimiteten spiller en afgørende rolle for afviklingen, da det handler meget om, at møde sine kollegaer i et afslappet og uhøjtideligt miljø, hvor der også er plads til socialt samvær! Konferencesalen, messeområdet, restaurant, bar, hyggeområder og værelser var

som tidligere år bygget op i umiddelbar nærhed af hinanden.

ideer og input også til de kommende år, sagde han.

Det handler om hele tiden at udvikle til noget endnu bedre Selvom at omgivelserne er kendte, så forsøger man hele tiden at optimere FDA Messen, således både de besøgende og udstillerne får optimale forhold. For at imødekomme lidt mere ro omkring indlægsholderne på konferencedelen, havde man i år valgt at afholde konferencen i et område adskilt fra udstillerne.

- Vi ønsker nemlig konstant forbedring og merværdi for tilhørerne, så vi lytter til jeres feedback og forsøger hele tiden at udvikle indholdet, så det giver jer mest mulig viden til gavn for jeres antenneanlæg, sagde han blandt andet.

Programmet for konferencedelen var sammensat således, at man både kunne få teknisk og politisk indsigt i aktuelle emner. Landsformand Thomas Bak bød velkommen begge dage og gav startskuddet til messe og konference.

Fremtiden er blevet nutid Med denne overskrift var der lagt op til et spændende indlæg fra Gert Svendsen, Millinium. Han kom blandt andet ind på, hvad der er ”hot” på teknologifronten lige nu, set i relation til indhold og distribution. 8K er på vej med endnu flere pixels, som over tid gør billedoplevelsen endnu bedre, så snart udsendelserne, altså produktionsselskaberne, er klar til at levere optagelserne.

- Vi har hele tiden fingeren på pulsen i forhold til at sammensætte det mest aktuelle konferenceprogram for messens besøgende, og tager gerne imod gode

- Lige når vi tror, vi har nået det højeste kvalitetsniveau og tænker nu kan vi ikke nå højere, sætter man barren op for endnu bedre billedkvalitet, og man

UHDTV Roadmap

UHDTV Roadmap

UHD-1 Test 2160p

UHD-2 Test 4320p ?

Rec. BT-2020, HFR op til 120 fps, HDR op til 12 bit

Rec. BT-2020, HFR op til 120 fps, HDR op til 12 bit

UHD-1a Test 2160p Kun antal pixles og HDR

4K Test 2160p

Rec. BT-2020, 30-40 Mbit/s

4K Drift 2160p

Rec. BT-2020, Slog3, 10 bit, HDR HLG, HEVC 35 Mbit/s

8K 4320p Test

8K Drift

Rec. BT-2020, 60 fps 4K: 30-40 Mbit/s, 60 fps 8K: 80-100 Mbit/s, 120 fps Mbit/s +10%

2014

2015

1. Nov. 2019

16

2016

2017

2018

FDA 2019 v/Gert Svendsen, Millinium

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2019

2019

2020

8


Hvad betyder den nye teknologi for menneskeheden? Gert Svendsen påpegede alle de teknologiske landvindinger, som kunstig intelligens vil medføre for menneskeheden. Han nævnte blandt andet selvkørende biler og robotter, som to store indsatsområder, hvor der i disse år bliver satset milliarder af kroner på at komme først og vise verden de produkter, der skal føre os ind i den nye teknologiske tidsalder. - Vi taler om systemer, der integreres mere og mere og tager egne beslutninger, ligesom vi ser en større algoritmisering af samfundet, hvor såkaldt Big Data spiller en afgørende rolle, og hvor viden om kundeadfærd og hvordan vi bevæger os på internettet, bliver den store kommercielle spiller nu og i fremtiden, sagde han. På udstillingsstandene var der god tid til en faglig snak, her med repræsentanter fra vores grønlandske FDA-medlem i Nuuk tænker der nok ikke er en øvre begrænsning for hvad vi kan nå, sagde Gert i sit indlæg. Hele diskussionen om 5G fylder naturligvis også meget i disse måneder og år. Der er selvsagt tale om den femte generation af det mobile netværk, som vi til dagligt anvender på blandt andet vores mobiltelefon, via vores mobile bredbånd eller på vores tablets. Det gør det muligt for os at være på nettet, når vi er på farten, og indtil videre er 4G den hurtigste løsning på markedet. Men den femte generation kan inden længe se ud til at blive en realitet, hvilket kommer til at have en enorm betydning - både for private og i det offentlige rum. Forskere fra de største teknologifirmaer i verden har siden 2009 arbejdet på, at udvikle den femte generation af netværket, og selvom de allerede nu er nået utroligt langt, er der stadig en masse problemstillinger, der skal løses, før vi får det nye netværk bredt ud i hele verden. Prognosen var oprindelig, at vi skulle få teknologien at se i 2020, men lige nu mangler vi endelig politisk afklaring efter regeringsskiftet i sommers. Det var banebrydende, da man gik fra

3G til 4G, men det kommer til at blive endnu vildere, når vi engang får skiftet den fjerde generation ud med den femte. For så kommer der virkelig til at være fart på netforbindelsen. Faktisk ser det, i følge flere eksperter, lige nu ud til, at vi får en mobil internethastighed på op til 5-10 Gbit/s. Det vil være omkring 100 gange så hurtigt som det nuværende 4G-netværk, og det vil jo være revolutionerende, hvis det en dag skulle blive en realitet…! Man forventer, at de to følgende Olympiske Lege i hhv. Tokyo 2020 og i Beijing 2022 vil bære præg af 5Gteknologien.

Den digitale opfattelse ændrer sig, og beslutninger og meninger er flyttet ud i det offentlige rum. Selv USAs præsident Donald Trump taler til verden via twitter og man ser i stigende grad, at forhandlinger føres i medierne. Det medfører, at moral, respekt og ordentligheden er under voldsomt pres og til stadighed påvirkes. Man begynder nu at kunne bruge Data til noget, blandt andet kan Google og Facebook, grundet deres størrelse, anvende kundedata til at påvirke os og ikke mindst samfundet. Dette rejser også mange spørgsmål: Hvad er fake news og hvem definerer det? Og kan vi overhovedet stole på, hvad vi læser, når man ikke forholder sig kritisk til nyheder, inden de frigives

Gert Svendsen, Millinium, kom i et spændende indlæg ind på udviklingen i billedkvalitet. FDA ORIENTERING · DECEMBER 2019

17


FDAMESSE til offentligheden. I dag genereres mere og mere stof jo via clicks og likes, hvorfor man oftere og oftere oplever nyheder som ”gamle”, inden de bliver sendt på de store flow kanaler.

Er DVB-I (tv via internettet) guds gave til fremtidens indholdsdistributører, så de kan fokusere på at lave indhold og ikke skal udvikle egne distributionsteknologier og apps, som de gør nu?

Som antenneanlæg og dermed kunder for indholdsdistributører vil I opleve, at få endnu flere udbydere og indholdsleverandører at vælge imellem. Det kan godt være, de gratis tjenester via nettet er at foretrække netop på grund af prisen, men det kommer meget an på, hvad man vil se.

Man kan jo med rette diskutere om det bliver nemmere for kunderne? Der er selvfølgelig let adgang via apps og browsere, men mange abonnementer kan være både dyrere og uoverskuelige. Hvis både udbyder og platform er ejet af samme virksomhed, er det lige til, men hvis produkt og udbyder ikke er den samme, skal der jo uværligt være en settop boks, for at man kan se produktet.

- Jeg tænker vi i fremtiden vil se, at de traditionelle leverandører forsvinder og man i stigende grad vil gå direkte til slutbrugerne, sagde Gert Svendsen. De store spørgsmål vil så være, om det i virkeligheden kun er den teknologiske distributionsplatform, der er gået fra antenne, kabel og satellit til IP, og man kan spørge sig selv om det stadig er den samme forretningsmodel, der ligger bag?

Trends Mere og mere indhold flyttes fra udbyderne til broadcastere og rettighedshavere og broadcasterne vil levere direkte til forbrugerne, som tidligere nævnt. TV2 Play, Dplay, DR, HBO, Cmore, Disney m. fl. Er gode eksempler på dette. Forbrugeren skal derfor forholde sig til

mange indholdsleverandører og vel at mærke med hver sin app med forskellige priser og business conditions, som gør det svært for eksisterende udbydere at følge med. Det bliver nødvendigvis ikke billigere og vi vil sikkert have få store indholdsplatforme i fremtiden såsom: Apple TV+, Roku og YouTube. Afslutningsvis berørte Gert Svendsen også de turbulente og historiske efterår i den danske medieverden, blandt andet med afslutningen på Radio24Syv, som af mange er beskrevet som danmarkshistoriens største mediepolitiske skandale. Kan coaxbaserede antennenet klare sig i konkurrencen med fibernettene? Med denne overskrift havde mangeårig direktør i TDC, nu Fastspeed, Niels Breining lagt op til et indlæg om ”cost advantage kontra udgifter”. Monopol er kun godt hvis man selv har det - Politikerne ønsker ikke et monopol, hvorfor coax er en god pendant til fiber, som samtidig kan sikre flere udbydere på de samme kabler, sagde Niels Breining og undskyldte for at han måske ikke var helt up to date i forhold til deltagerne på konferencen. - Men kunderne, altså jeres medlemmer, skal vide, at coax fungerer godt og måske i mange tilfælde ligeså godt som fiber, fastslog han.

NIELS BREINING Arbejdet med coaxnet og kabel tv i Danmark i mere end 30 år Altid med særlig interesse for ”foreningsmarkedet” 1999-2013: Koncerndirektør i TDC 1999-2013: Chef for YouSee 2000-2013: Bestyrelsesformand for Dansk Kabel TV Siden 2013: Konsulentarbejde og ellers fulgt branchen fra sidelinjen KK Partner har som fast udstiller på FDA-messen god kontakt og dialog med de danske antenneanlæg. 18

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2019

Ultimo 2018: Sammen med Freddie Fjeldsted medejere af Fastspeed


Han begrundede også antenneanlæggenes eksistensberettigelse med, at det nu giver tv-stationer og indholdsproducenter mulighed for at levere direkte til forbrugerne gennem antenneanlæggene. - Det er tredive år med store forandringer vi kan se tilbage på, sagde den tidligere direktør.

DERFOR HAR COAX FORTSAT MANGE ÅR I SIG IFØLGE NIELS BREINING Coax-teknologien er forsat markedsleder i USA, Tyskland, Benelux og Skandinavien. Teknologien er fuldt udviklet til IP (internet og IP streaming). Docsis 3.1 leverer i praksis hurtigere og billigere bredbånd end fibernet. Mere end 75% af de danske hjem kan blive tilsluttet coaxnet. Det er langt billigere at opgradere et coaxnet end at etablere et fibernet. Og sidst men ikke mindst ønsker lovgiverne ikke, som nævnt tidligere, at et enkelt fibernet får monopol på infrastruktur til hjemmene.

Han beskrev udviklingen lige fra lokale coaxnet over hele landet til hybridnettet og starten på et samarbejde mellem YouSee og tusindvis af lokale privatejede coaxnet. Herefter begyndte udviklingen og introduktionen af tv-pakker og flere danske tv-kanaler, samtidig med at man udvidede nettenes kapacitet til mange flere tv-kanaler. Så kom hele digitaliseringsbølgen med hensyn til tv-distributionen og returvej og bredbånd fandt sin vej ind i systemet, ligesom streaming af tv lige pludselig blev hverdag for mange danskere. - Nu er I så kommet til Docsis 3.1, som det nyeste teknologiske vidunder, og den næste udvikling er allerede i gang, sagde han. - Jeg er sikker på, at streaming af TV vil slå traditionel digital tv ihjel, indenfor få år, hvorfor antenneforeningerne er kommet til en korsvej, fastslog Niels Breining. Han lagde provokerende op til, at antenneforeningerne, ude lokalt, nu kan vælge: Ønsker I at være en af to stærke, konkurrerende tele-infrastrukturer i lokalområdet eller ønsker I at sælge til en af de store landsdækkende ejere af fibernet? FDA ORIENTERING · DECEMBER 2019

Begge veje er/kan være relevante, men der er kun de to muligheder. Vinder fibernettene over coax? Svaret ligger antenneanlæggene/foreningerne inde med, da I jo som bekendt ejer coax-nettet. Meget taler for fiber, da der er stærke kræfter bag. Fiberteknologien er anerkendt, populær og masseproduceres og har ”magtfulde og rige tilhængere”. Det der taler imod er, at det fortsat er dyrt at etablere nye fibernet. - Tre delvist landsdækkende udbydere af tele-infrastruktur vil satse på fibernet TDC vil overalt i Danmark få konkurrence fra enten Norlys eller SEAS/ NRGi, sagde Niels til tilhørerne. Efter hans mening vil alle investeringer de næste 10 år gå til fibernet, men man vil forsøge at undgå dobbeltkabling med fiber. Efter hans mening vil alle investeringer de næste 10 år gå til fibernet, men man vil forsøge at undgå dobbeltkabling med fiber. Der vil uden tvivl blive forsøgt undgået blive etableret fibernet, der hvor der allerede er coaxnet. - Derfor tænker jeg ikke investeringer i coaxnet kun vil ske, hvis det kan betale sig på meget kort sigt. Det er i hvert fald sikkert, at TDC over de næste år 19


FDAMESSE ikke vil bruge flere penge på det gamle telefonnet, sagde Niels Breining. Han sagde også, at antenneforeningerne kan betragte sig som store indkøbscentre med butikker, hvor man kan leje sig ind med tanke på tv-producenter og distributører. ”Samarbejdet” med de lokale netejere gør det svært Når man ønsker monopol på fiber, er det da irriterende at der findes lokale ”netejere”! Aftaler om tv-pakker har vist sig ikke længere værende nok til at kontrollere ”samarbejdet”. - Derfor tilstræber de i stedet ”kontrol” over udbuddet af bredbånd og hvor de selv ejer eller kan kontrollere det lokale coaxnet, kan de selvfølgelig styre flytningen af kunder fra coax til fiber, sagde han. Teleeksperten mener i bund og grund ikke, at politikerne ønsker konkurrence til fiber, selvom de selvsamme politikere ønsker konkurrence på nettene. Hjemmene skal have mulighed for tilslutning til flere forskellige kabel-

net og der skal være tjenester fra flere forskellige udbydere på de enkelte net, ifølge politikerne. - Det stritter jo åbenlyst i flere retninger og er vanskeligt at forholde sig til, sagde Niels Breining. Samtidig har myndighederne gudskelov fået øjnene op for værdien af de lokale privatejede net og tror ikke længere på telefonnettets fremtid. De tror på to konkurrerende lokale net, men ikke to overlappende fibernet. Her skal coaxnettene sikre konkurrencen til fibernettene og det undersøges derfor nu, om Stofas coaxnet også skal ”åbnes”? - Det skal efter min mening kræves, at også de lokale privatejede coaxnet åbnes og vilkårene for ”åbning” af coaxnettene og fibernettene skal være afstemte, foreslår han. I spiller en vigtig rolle Skal coaxnettene overleve, skal forbrugerne vide, at deres kabel-tv-tilslutning teknisk kan tilbyde lige så gode løsninger som fibernettet og opdage, som tidligere nævnt, at deres kabel-tv-

tilslutning er et ”butikscenter” af mulige tjenester og leverandører og opleve lavere priser end på fibernettene. Husk forbrugerne er jo ligeglade med, hvilket kabel de bruger. - Faktisk ved de ikke engang, om det er fiber eller coax. De er med andre ord ikke loyale over for en infrastruktur, der ikke har de ønskede tjenester, og jeg er sikker på, at de fremover vil vælge bredbånd, før de vælger tv og endda ofte vil de kun vælge bredbånd og selv finde ud af at streame tv, sagde en oplagt Niels Breining til tilhørerne. Husk coaxnettet, som I ejer, er lokalområdets sikkerhed for de bedste og billigste tjenester. Her får forbrugerne, som bekendt, mange flere mulige muligheder at vælge mellem, samtidig med at I er garant for at priserne også på fibernettet holdes nede! I skal også huske, at de landsdækkende ejere af fibernet og coaxnet har ingen særlige præferencer for det enkelte lokalområde. Deres største frygt er lokal konkurrence

Fastspeed er den “nye dreng i klassen”, som tilbyder bredbåndsløsninger til antenneanlæggene. 20

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2019


fra en infrastruktur, de ikke har kontrol over! Derfor opfordrer Niels Breining til, at antenneanlæggene får kigget formål, vedtægter og visioner igennem snarest muligt. - I er ikke længere garanten for masser af tv til området, opgaven er løst og solidariteten er ikke længere nødvendig for at få tv og det er tv-pakker for den sags skyld heller ikke, sagde han. Forbrugerne vil have valgmuligheder, og de vil have bredbånd. Og sidst men ikke mindst: I er ikke længere en antenneforening! En ny målsætning kunne være: ”Antenneanlægget er sat i verden for at sikre lokalområdet et stort og varieret udbud af bredbånd og tv til attraktive priser. Vi vil eje og drive et fremtidssikret kabelnet og sikre en effektiv konkurrence til de andre kablede og trådløse tele infrastrukturer i området” Derfor bør I skifte navn, hvis ikke det allerede er sket.

Fibia tilbyder fiberbredbånd med garanteret hastighed.

Som han ser det vil coaxnettene blive til bredbåndsnet, der også distribuerer tv. I dag er det bredbånd før tv og ikke længere tv før bredbånd. - Så kan I også skaffe medlemmerne gode tv-pakker, er det fint, men det er ikke vigtigt. I bør i stedet prioritere IP-kodning (internet) højere end DVBkodning (Digital tv), foreslog Niels Breining. DVB-kodet tv vil om 5-8 år være afviklet, ligesom analog tv blev det for 5-10 år siden, ifølge eksperten.

Novomatrix er Danmarks førende specialist i fiber til boligforeninger.

Storcenter-tanken I dag ”forpagtes” mange coaxnet ud til en enkelt ”supermarkeds kæde”. Det sker til priser og vilkår, som I ikke har haft megen indflydelse på. - YouSee og Stofa vil fortsat kunne være vigtige ”butikker” i jeres ”storcenter” og de vil helt sikkert gerne leje sig ind, siger han. I skal have viljen og evnen til at drive jeres net som et ”storcentret” og gøre op med jer selv, hvad vilkårene og priserne og vilkårene skal være for at have en ”butik”?

ASOM net arbejder for at give medlemmerne administrative, tekniske og økonomiske fordele med tv, internet og telefoni. FDA ORIENTERING · DECEMBER 2019

21


FDAMESSE ”Antenneforeningen” er reelt kun selvstændig, såfremt der er styr på indtægterne til administration og drift og såfremt der løbende opbygges en formue til finansiering af større moderniseringer. Samtidig må ”nettet” ikke være ”pantsat” eller ”forpagtet”, ligesom man skal huske at eventuel leverandørfinansiering er med til at reducere selvstændigheden markant. Husk at skelne mellem aftaletyper, når I indgår disse. Leverandøraftaler: 1.Administration, drift, vedligeholdelse og modernisering af jeres net. 2.Tilslutning til andre net og hjælp til drift af tjenester. Aftaler om brugen af nettet: 1. Udbud af bredbånd, Ip streaming, TV pakker, alarmtjenester, mm. De to typer af aftaler skal holdes klart adskilte. Hvis I vil undgå at komme i lommen på ”fibernet-ejeren” skal I: - Have to adskilte aftaler: En om in-

Fibia kunne servere lækker specialkaffe på standen. frastruktur og en om tjenester. - Selv beholde råderetten over hele eller dele af kapaciteten (frekvenserne) på nettet. - Have flere uafhængige tjenesteudby-

Skal jeres antenneanlæg have ny hjemmeside eller tryksag? Vi klar med idésparring og oplæg til konkurrencedygtige priser Suså Net har f.eks. fået designet: NYT LOGO INFO-FOLDER TILBUDS-LØSBLAD ROLL UPS BEACHFLAG - kontakt os og hør om mulighederne!

Vores kendskab til antenneanlæggene er stort, vi producerer f.eks. også FDA Orientering. Uanset hvilken form for markedsføring I har brug for, er vi klar med et godt tilbud.

dere på nettet. - Sikre, at det af aftalerne med dem klart fremgår, hvordan den enkelte udbyder direkte eller indirekte betaler for at bruge nettet, og dermed er med til at dække jeres omkostninger. - Hvorledes begge parter skal bidrage til et brugervenligt ophør at aftalen. Det kan stadig være en god ide, at samarbejde med eks. YouSee og Stofa, hvis man hele tiden husker på, at de vil fremme udrulning af fiber! Han foreslår, at antenneanlæggene prøver om de kan få en skriftlig garanti for, at fiberselskaberne vil undlade at bygge fibernet selv om de allerede er på jeres. At de ikke fremover vil forsøge at flytte kunder fra jeres net til deres egne net og at de vil fortsætte med at finansiere moderniseringer af jeres anlæg.

Husk også: Man bør “ikke være naiv,

når man sætter ræven til at vogte gæs

sagde Niels Breining med slet skjult hentydning til de store fiber- og energiselskabers interesser

www.vmarketing.dk • Tlf. 73 84 85 45

22

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2019

Han hentyder også til, at der findes andre leverandører (som ikke udbyder


tjenester) end de kendte store udbydere. Og nogle af dem kunne godt gå hen og blive ret store, og han nævner som eksempler: Global Connect, som en udbyder med sund likviditet og en aggressiv strategi. Dansk Kabel TV (godt nok ejet af TDC), men med fokus på coaxnet og de udbyder ikke bredbånd på coax eller fiber. ASOM er et samarbejde om at udbyde en tjeneste (Bredbånd). Denne løsning sikrer dog ikke adskillelse af infrastruktur og udbud af tjenester. Husk alle udbydere vil basere sig på IP, og mange vil gerne streame tv. TV stationerne vil tilbyde streamede kanaler og program-pakker uden om YouSee og Stofa, da de ikke ønsker at dele indtægterne med en distributør. Udbydere af bredbånd vil tilbyde bredbåndsprodukter med eller uden IP baserede tillægsprodukter. Her har ASOM, Fastspeed og Boxer allerede vist sig som interesset. Som medejer af Fastspeed nævner han naturligvis også den som en mulig leverandør. Dette kræver dog, at antenneanlæggene anmoder Yousee om at åbne deres net for andre udbydere. Dette kan ske selektivt eller generelt. Afslutningsvis kom Niels Breining med 6-7 gode råd/overvejelser til antenneanlæggenes bestyrelser: Vil I være den ene af de to lokale infrastrukturer i området, eller vil I afvikle? Hvordan vil I opnå, at jeres net først og fremmest er kendt for bredbånd og streaming? Hvordan vil I sikre jer, at lokalområdet handler i ”butikkerne” i jeres ”storcenter”? Hvad skal foreningens navn være fremover? Hvordan undgår I at ”komme i lommen på” ejeren af det konkurrerende fibernet? Hvordan sikrer I jer, at leverandører og udbydere vil jeres bedste. Også på længere sigt? - Og sidst men ikke mindst lidt reklame: Hvor hurtigt kan I afse tid til et møde med Fastspeed, afsluttede han med et smil.

Telecentret er specialister i rådgivning, projektering og salg af tekniske løsninger.

Global Connect leverer højhastigheds fibernet.

FDAs erfagrupper kunne med egen stand opfordre flere antenneanlæg til at blive en del af fællesskabet. FDA ORIENTERING · DECEMBER 2019

23


FDAMESSE

Spændende udstilling hos radiomuseum Ringsted Radiomuseum havde på dette års FDA-Messe en virkelig flot stand, som kræver en specialomtale Søren Birksø Sørensen FDA sekretariatschef

Samlingen består af 5.000 apparater og dækker hele 100 års radio/tv apparater og udvikling. På FDA-messen var de fem hovedtemaer: - Indførelsen af TV i Danmark, vi medbringer ca. 10 af de ældste Fjernsyn. - Ældste danske FA-anlæg, fremstillet til FORUM-udstillingen i 1950 - Krøniken/Bella-fabrikken, det første Bella-TV, samt Kai Holger Nielsens TV. - Bella-bogen om de danske Radio- og TV-fabrikker fra 1925 til 1975. (pris. 250 kr.) - Apparater som vi har udlejet til den kommende storfilm: De forbandede år (1940-41). Instruktør: Anders Refn. Hovedpersoner: Jesper Christensen og Bodil Jørgensen. På FDA-messen kunne man fremvise den selvsamme mikrofon som blev brugt af BBC til at fremsige frihedsbudskabet i 1945.

Landsformand Thomas Bak beundrer her den smukke mikrofon sammen med Bjarne D. Nielsen fra Ringsted Radiomuseum på FDA-Messen. Efterfølgende blev den doneret af BBC til DR. Ringsted Radiomuseum havde den i udlån fra DR i et år, grundet deres gode samarbejde, blandt andet fordi museet har leveret alle apparaterne til Krøniken. Den var et trækplaster som blev beundret af mange (se foto). Baggrund for museet Ringsted Tekniske Skole fik i 1962 ansvar for oprettelsen af en fagskole for Radiomekanikere. Uddannelsen blev nedlagt i 2017. I 1963 ansattes Niels M. Holm og Bjarne D. Nielsen i 1966. De blev hurtigt enige om at indsamle apparater

24

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2019


Der blev sagt pænt farvel til en radiobranchesamling. Lærlinge, svende og mestre hjalp til med stor entusiasme. I 1970 fik skolen ansvar for uddannelse af Radiohandlere for hele landet. Skolen, som i dag kaldes ZBC, gennemfører stadig branchens uddannelser for salg. En stor del af Radiobranchens lærebøger blev, gennem mere end 50 år, udarbejdet af dygtige Ringsted faglærere.

Kris Vetter FDA redaktør

Svend Hansen har besluttet at takke af, efter mange års tro tjeneste i FDA Sekretariatet. Opgaverne har være mange gennem de mere end 10 år Svend har været hos FDA. Lige fra administration for FDAs medlemsanlæg og i de senere år også FDAs eget regnskab.

Den uformelle reception på FDA Messen skete for at markere Svends fratræden som vil ske i det nye år. Landsformand Thomas Bak havde kun rosende ord som afsked til Svend og takkede ham for sin indsat. Herefter blev der behørigt budt velkommen til kage og lidt champagne til de mange fremmødte.

I 1963 var Danmark selvforsynende med radio & TV. I 1960 fremstilles 250.000 fjernsyn fra de 25 danske TV-fabrikker. I 1966 var 21 af de 25 TV-fabrikker lukket. Kun tre af de danske tv-fabrikker fremstillede farvefjernsyn: Eltra i København (lukkede i 1974), Arena i Horsens (lukkede i 1979) og B&O i Struer, Danmarks Internationale ikon som blev 90 år i 2015. Udover ca. 5.000 apparater, har RFR i dag tusindvis af komponenter, diagrammer, fagbøger og -blade. Huset drives udelukkende ved idealistisk/frivilligt arbejde, så kom og mød disse idsjæle og få en snak om gamle dage, hvor alting var bedre og måske mere enkelt. Se www.radiomuseum.dk for mere spændende information.

Svend Hansen blev behørigt takket for mange års trofast indsats for FDA i forbindelse med at han fratræder for at gå på pension i starten af 2020

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2019

25


ADVOKATENSBORD

Lukning af FM-signalet – nu tilbage tilsat 360 graders kværulanteri Benny Jensen Advokat

Mange vil formentlig kunne huske, at den daværende kulturministers varsling af lukning af FM-signalet tilbage i foråret 2018 udløste, at bl.a. Forenede Danske Motorejere (FDM) og Autobranchen gik på barrikaderne. Da YouSee allerede ultimo 2017 lukkede for deres FM-signal medførte det også, at en del brokkehoveder kom på banen på de sociale medier, - desuagtet at de fortsat havde adgang til FM-

26

signalet via TV eller alternativt kunne få udlevet en gratis stueantenne fra YouSee. Jeg har for nylig overtaget en sag fra en antenneforening, der modtager deres signaler fra Stofa. Konkret lukkede Stofa for FM-signalet til foreningen i begyndelsen af juni 2019. En slutbruger har i den anledning anlagt retssag mod foreningen. Han er, hvad man i advokatbranchen betegner som ”selvmøder”.

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2019

I praksis indebærer det, at han repræsenterer sig selv i sagen, og at der derfor ikke er det ”advokat-filter”, der normalt ville betyde, at sagen – alene ud fra et tåbelighedskriterium - ikke var blevet anlagt. Søgsmålet bærer da også betydeligt præg heraf, hvor der skydes fra alle tænkelige retninger mod foreningen. Således anfægtes det bl.a., at bestyrelsen i det hele taget har haft hjemmel til at indgå forsyningsaftalen med Stofa,


med forsinket - at Stofas beslutning om lukning af FM-signalet burde have været behandlet som et beslutningspunkt – og ikke under punktet diverse - på generalforsamlingen i 2019, - og at han har haft betragtelige omkostninger til omstilling og til indkøb af nyt hardware. Disse omkostninger har han dog indtil videre ikke dokumenteret, og han har derfor i stedet - fuldstændig arbitrært – påstået sig tillagt kompensation svarende til kontingentet for seks måneder til foreningen. Derudover gør han gældende, at han troede, at det informationsbrev, han modtog fra Stofa om lukningen af FMsignalet, var en reklameskrivelse, som han derfor ikke læste, og at han i øvrigt modtog brevet for sent. I den forbindelse bebrejder han også foreningen Post Nords langsommelige udbringning!

mandskortet”. Verden er sandsynligvis blevet alt for stor og uoverskuelig for ham, og det skal nogle andre bøde for. Overraskende er det i lyset af dette, at han fortsat er medlem af foreningen, og i kraft heraf har adgang til FM-signalet via TV, ligesom han også har haft et stående tilbud om at få udleveret en stueantenne fra foreningen uden beregning. Det har han også meget bekvemt undladt at sætte sig ind i, og mener formentlig heller ikke, det er hans ansvar. Det mest forbandede ved sagen er, at den på grund af beløbsstørrelsen er anlagt under den såkaldte småsagsproces. Det indebærer, at foreningen kun vil kunne få en lille brøkdel af omkostningerne for mit arbejde ved sagens behandling godtgjort.

Han gør også gældende, at han ikke kan bebrejdes ikke at have læst referatet fra generalforsamlingen i 2019.

Sager om 3 mio. kr. kan være vanvittigt simple; - sager om 3.600 kr. kan være voldsomt tidskrævende. Det tager omkostningsudmålingen i småsagsprocessen ikke højde for.

Han skyder således på alt og alle – undtagen selvfølgelig på sig selv. Uden at jeg i øvrigt er bekendt med hans alder, tyder alt på, at han spiller ”gammel-

Jeg vil derfor foreløbig anmode retten om, at sagen løftes ud af småsagsprocessen og overgår til behandling efter retsplejelovens almindelige regler

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2019

om behandlingen af civile retssager, jf. retsplejelovens § 402. Det skal tilføjes, at jeg i forbindelse med min indtræden i sagen har haft en god dialog med såvel foreningens key account manager hos Stofa A/S, lige som jeg har trukket på mit gode forhold til Stofas ”inhouse”-advokat, Hans Jahn, der hurtigt har forsynet mig med dokumentation til fremlæggelse under retssagen. Advokat Hans Jahn og jeg optræder normalt i FDA-sammenhænge på hver vores side af bordet. Denne gang er vi på samme side. Kollegaskab, når det er bedst! Jeg er kommet sent ind i sagen og dertil kort før min efterårsferie, og jeg har derfor i skrivende stund ikke afgivet duplik i sagen. Når I læser denne artikel, er den afgivet. Jeg vil selvfølgelig holde Jer orienteret med omtale af sagen i kommende artikler. I ønskes en God Jul samt et Godt Nytår!

27


BRANCHENYT

Ny redaktør i Ramasjang Den nye redaktør for DRs børnekanal for de 3-6-årige kommer fra en direktørstilling i reklamebureau og har en baggrund i produktionsbranchen Kris Vetter FDA Redaktør Kilder: DR Foto: Lasse Lundberg

1. december tiltrådte Niels Lindberg stillingen som kanalens nye redaktør. Det fremgår af et opslag fra DR på Ramasjang. Hans rolle, som redaktør på Ramasjang, bliver at sikre, at Ramasjang trods øget global konkurrence og fragmenteret mediebrug, fastholder sin relevans og gennemslagskraft i målgruppen. Han tror på, at børn skal kunne se sig selv i alle historier, og at Ramasjang skal kunne bruge fortællegreb fra alle kasser til, at fortælle inspirerende historier til vores børn. - Jeg håber, at vi kan finde flere programbrands, der kan udkomme oftere,

og styrke det fantastiske karakterunivers, der allerede bor i Ramasjang, udtaler Niels Lindberg. Personfakta Niels Lindberg kommer fra en stilling som kreativ direktør i reklamebureauet Splay One, hvor han var ansat i godt et år. Forinden var han med til at starte bureauet Nice One op i Danmark. Han har tidligere været ansat i produktionsselskaberne Metronome og Strix, på Copenhagen TV Festival samt DR, hvor han i 2015 til -16 arbejdede med programindkøb.

Niels Lindberg skal stå for bestillingen af alle DRs danske børneproduktioner til tv-kanalen Ramasjang.

Dansk Top og debatter DK4s nye DAB-kanal vil sende dansktop og samtlige debatter fra Folketinget Kris Vetter FDA Redaktør Kilder: DK4

Det er med fokus på dansk musik og debatter fra Folketinget, når DK4 nu sender på den ny DAB-kanal. Store dele af de planer, som selskabet lagde for den statsstøttede DAB-kanal, bliver ikke realiseret. Det har man simpelthen ikke råd til, ifølge kanalens ledelse. I øvrigt har kanalen proklameret, at man vil afvise spilreklamer fra nytår, dog ikke fra Danske Spil. Spiludbydere, der ikke har et almennyttigt formål, vil fra nytår ikke kunne købe sig ind i reklameblokke på DK4. Det vil ifølge salgsansvarlig koste cirka halvdelen af omsætningen på spilreklamer 28

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2019


FDAHOVEDBESTYRELSEN

Landsformand Thomas Bak Tlf. 26 72 46 18 tb@fda.dk

Næstformand Per Theisen Tlf. 51 51 09 85 pt@fda.dk

2. næstformand Carl-Erik Madsen Tlf. 75 52 90 55 cem@fda.dk

Bestyrelsesmedlem Vera Dahl Olesen Tlf. 25 13 16 05 vdo@fda.dk

Bestyrelsesmedlem Morten Paaske Tlf. 28 69 22 42 mp@fda.dk

Bestyrelsesmedlem Sten Andersen Tlf. 22 51 43 27 sa@fda.dk

Bestyrelsesmedlem Peter Dam Tlf. 22 28 45 84 pd@fda.dk

UDVALG OG REPRÆSENTANTER FDAs Forretningsudvalg Thomas Bak, tb@fda.dk Per Theisen, per@fda.dk Carl-Erik Madsen, cem@fda.dk

Fagligt netværk for Kabel TV Søren Birksø Sørensen sbs@fda.dk Gert Kaae Hansen teknik@fda.dk

Cable Europe Søren Birksø Sørensen sbs@fda.dk Thomas Bak tb@fda.dk

Dansk Ledningsejerforum Gunner M. Nielsen gmn@gmn.dk Tommy Schmidt kasserer@them-salten-antenneforening.dk

FDAs Teknisk udvalg Gert Kaae Hansen, formand teknik@fda.dk

Verdens TV udvalget Carsten Larsen vtv@fda.dk

BOLIGFORENINGER: Peter Dam, formand Lone Jakobsen Hans Erik Odgaard Thomas Brandt-Knudsen

STOFA: Arne Rohde, tovholder Vera Dahl Olesen

ERFAGRUPPER FOR ANLÆG MED EGET TV-UDBUD OG/ELLER EGET INTERNET: Jan List, formand Per Theisen, næstformand Per M. Sørensen René Sieben Svend Nielsen Per J. Nielsen, suppleant

YOUSEE/DANSK KABEL TV: Flemming Madsen, formand Tommy Schmidt, næstformand Gunnar Rasmussen Sjak Christiansen Freddy Chr. Olesen Jørgen Hansen, suppleant Peter Gøttig, suppleant

FDASEKRETARIAT

Søren Birksø Sørensen Sekretariatschef Tlf. 59 96 17 07 Mobil 26 16 00 71 sbs@fda.dk

Mie Jørgensen Sekretær Tlf. 59 96 17 05 mie@fda.dk

Anne-Mette Reslow Regnskabsassistent Tlf. 59 96 17 06 anne-mette@fda.dk

Svend Hansen Regnskabsassistent Tlf. 59 96 17 03 svend@fda.dk

Yderligere oplysninger om FDAs organisation på www.fda.dk

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2019

29


Profile for FDA - Forenede Danske Antenneanlæg

FDA Orientering 6-2019  

FDA Orientering 6-2019