__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Tidskrift for fællesantenneanlæg • Nr. 6 december 2015

ORIENTERING

I

LÆS OGSÅ:

■ FDA hjælper med råd og vejledning når det gælder kontraktudformning

■ Et aktivt FDA skal spille en betydelig rolle

■ Læs alt fra årets FDA Konference og Messe


FDAORIENTERING Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er trykt i 2.000 ekspl. og udgivet den 11. december 2015 Bladets artikler kan frit anvendes i udgivelser fra medlemmer af FDA med tydelig kildeangivelse. I redaktionen: Kris Vetter, ansv. redaktør Kai Nielsen, Bjarke Pejtersen og Preben Pedersen. Deadline for redaktionel tekst: Nr. 1: 13. januar 2016 Indlæg til FDA Orientering sendes til: E-mail: redaktion@fda.dk Medsend gerne illustrationer/foto. Forsiden TV 2 vandt præmien for årets stand på FDA-messen. Her ses næstformand Svend Nielsen, næstformand i Eriksminde Medienet, som gæsteoptrædende metereolog. Abonnement: Gratis til bestyrelsesmedlemmer i antenneanlæg, der er medlem af FDA. Andre interesserede: DK-abonnement 2016: kr. 1.185,EU-abonnement 2016: kr. 1.410,De angivne priser er ekskl. moms og incl. forsendelse. Kontakt: Mie Jørgensen, FDAs sekretariat. Annoncer og distribution: Kontakt: Kris Vetter, kv@vmarketing.dk. Se medieplan på www.fda.dk Distribution af nr. 1: Fredag den 12. februar 2016. Grafisk produktion: Vmarketing Tryk: PR Offset

Forenede Danske Antenneanlæg Bøgehus Annebergparken 21 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 96 17 00 Fax 59 96 17 17 fda@fda.dk www.fda.dk Telefontid: Mandag-torsdag kl. 9-16 Fredag kl. 9-14

2

Vi skal arbejde tæt sammen! Kai Nielsen Landsformand

Først og fremmest stor tak til de der gjorde konferencen og messen i Århus til to informative og gode dage for deltagerne. Jeg glæder mig til arbejdet i FDA og samarbejdet i Forretningsudvalget og Hovedbestyrelsen, og ikke mindst samarbejdet med sekretariatets dygtige medarbejdere. Jeg glæder mig også til samarbejdet med alle i branchen om udvikling af nye produkter og services. Som jeg sagde på landsmødet, takker jeg for valget som ny formand og vil gerne præcisere, at jeg ikke samtidig vil være sekretariatsleder. Så derfor skal vi snarest finde en dygtig person til dette job i FDA. Et stort ønske for mig er også, at vi skal arbejde aktivt på at samle antenneforeningerne igen. Det være sig gennem et tæt samarbejde eller ved en fusion. Det er jo de samme udfordringer for den enkelte forening, hvorfor samarbejde er vejen frem. Jo flere vi er, jo bedre gennemslagskraft vil vi få! For fem år siden kom digital-tv og det har nu helt erstattet analog-tv. Sker overgangen til streaming lige så hurtigt? YouGovs undersøgelse ”Danskernes nye videovaner” viser, at brugen af streaming er steget markant siden streaming-tjenesternes gennembrud på det danske marked i efteråret 2012. Det øgede forbrug af film og tv-serier på streaming-tjenesterne har ind til videre primært været på bekostning af det fysiske marked (dvd/Blu-ray), samt til dels traditionelt flowtv, der oplever konsekvensen i form af såkaldt ”cord-shaving” (kabelcuttere), kunder der skifter store dyre tv-pakker ud med mindre - og et generelt fald i seere. Musikselskaberne har forstået at udnytte de digitale muligheder, så der bliver bygget nyskabende broer mellem forbrugere og producenter. Også biograferne har for en stor dels vedkommende formået at modstå presset fra streaming. Undersøgelsen fra YouGov viser, at danskernes foretrukne medie til at se film stadig er biografen. Undersøgelsens resultater viser dog, at yngre forbrugere forventer at gå mindre i biografen som konsekvens af de nye streaming-muligheder, hvorfor et ændret forbrugsmønster i fremtiden ikke kan afvises. Efterhånden som flere vil gøre brug af online tv-streaming og antallet af streamingtjenester stiger, sammen med antallet af måder, vi kan få adgang til dem på, bliver fremtidens tv også mere foranderligt og komplekst. Som mange antyder, er der tale om et paradigmeskifte. Denne udvikling stiller krav til internethastigheden hvorfor flere og flere danske hjem efterspørger fiberbredbånd og høje hastigheder. Her kan vi som lokale antenneforeninger fortsat spille en afgørende rolle! Mange antenneforeninger tilbyder allerede højhastigheds-internetforbindelser og husk at vi kan gøre det til særdeles konkurrencedygtige priser og med et højt serviceniveau til gavn for vore medlemmer. Jeg håber også vi kan få en snak med Copydan Verdens TV om priser og betalingsterminer, et punkt som ligger mange af mine kollegaer på sinde i antenneforeningerne. Der er mange udfordrende og spændende opgaver, jeg som nyvalgt formand for FDA i samarbejde med Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg skal arbejde med og for. FDA har som paraplyorganisation mange gode muligheder for at påvirke og samle interesserne for medlemmerne i de danske antenneforeninger. Derfor vil jeg slutteligt opfordre til at kigge fremad og samarbejde og udnytte de mange synergier, der ligger lige for, til gavn for helheden og det enkelte medlem. Med disse ord vil jeg ønske alle en God jul og Godt Nytår til alle! 2016 venter forude og lad det blive et godt nyt år. FDA ORIENTERING · DECEMBER 2015


FDAINDHOLD

4 Få hjælp til jeres kontrakt 6 Slut med roamingafgifter 8 Et aktivt FDA skal spille en betydelig rolle

6 Slut med roamingafgifter

10 Boligjobordningen skal sikre bredbånd i hele landet 16 Velbesøgt konference, messe og landsmøde 21 Status - tre år som FDA’s advokat 22 Branche-nyt: Kulturminister ønsker færre kanaler Stabil omsætning i telebranchen

8 Tre velbesøgte dage i Aarhus

FDASEKRETARIATET holder julelukket fra og med

den 21.12.2015 til og med den 03.01.2016

FDASEKRETARIAT Svend Hansen Regnskabsassistent Tlf. 59 96 17 18 svend@fda.dk

Anne-Mette Reslow Regnskabsassistent Tlf. 59 96 17 06 anne-mette@fda.dk

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2015

Mie Jørgensen Sekretær Tlf. 59 96 17 05 mie@fda.dk

3


FDAORIENTERING

Få hjælp til jeres kontrakt FDA hjælper nu sine medlemmer med en uheldig formulering af kontraktudformninger, der har bundet flere af FDAs medlemmer til Stofa i årtier Kris Vetter Redaktør Kilde: Karsten Høgh

For 25 år siden, var der ingen der tænkte på, at der nogensinde kunne etableres Internet (ja man skrev Internet med stort) på antenneforeningernes kabelnet. Internettet var netop fundet på, i forskerkredse til undervisningsinstitutioner og blev brugt til militær kommunikation under ”Den Kolde Krig”! Da Stofa gik ind i de første forsøg med, at koble en telefonInternet-forbindelse på en kasse i hovedstationen blandt andet i Aalborg Nørresundby fællesantenne selskabs anlæg, var det noget helt nyt! Denne ”kostbare” forbindelse blev delt mellem flere adresser, rundt omkring i byen og blev opfattet af alle som nyt og ukendt land, der blev betrådt, men til begejstring for mange af medlemmerne i antenneforeningen. - Jeg kørte til Hjørring og besøgte Mogens Lorentsen og Bent Vangaard på Hjørring Antenneselskabs udstilling og hørte der om Hjørrings forsøg med bredbånd rundt i byen, siger Karsten Høgh, medlem af hovedbestyrelsen i FDA samt bestyrelsesmedlem i Aabybro Antenneforening. Man kunne jo anvende en forbindelse, der var langt bedre end telefonlinjens maksimale 14,2 Kb/s. En forbindelse som i øvrigt var rasende dyr at bruge på timeog minuttaksering til Jysk Telefon. I Stofas ledelse var der sikkert lige så stor usikkerhed på, om dette forsøg med at fordele dyrt købt udstyr og signallinjer ud på mange medlemmer nogensinde ville kunne betale sig? Trods det faktum at investeringen kunne fordeles ud på mange.

4

- I min egen forening i Aabybro, havde foreningens bestyrelse, efter lange og mange møder og forberedelser, besluttet sig for at ville være med, siger Karsten. I Aabybro Antenneforening havde man vurderet og handlet rigtigt, da man selv opgraderede sit kabelnet og forstærkerkæder, for at få plads og kvalitet i medlemmernes netværk. En kapacitet der skulle anvendes til at fordele RTL, BskyB og Super Channel med egne paraboler til mange penge…! Men dog meget billigere end nogle foreninger oplevede ved, at lade sig opsluge af telefonselskabernes ”hybridnet”. - Så vi havde mod på at gentage succesen for vores medlemmer, ved at tilbyde endnu en opgradering af vores forsyningsanlæg, fastslår Karsten. Foreningen fandt en glimrende finansieringsmodel sammen med Aabybro Kommune, og kommunen havde konstateret, at man kunne spare mange penge på ”telefonregningen” og på EDB infrastruktur i Aabybro, Biersted og Nørhalne ved at samarbejde. - Men vi havde nu den udfordring, at vi skulle have en serviceleverandør der havde forstand på denne nye teknologi, siger Karsten. Bestyrelsen i AaBN-samarbejdet har altid samarbejdet med Scantemo/Siemens/Dansk Kabel TV i Vejle. Men hos Scantemo/Palle Iversen havde man ikke Internet og returvejsprodukter på hylden endnu, hvorfor Aabybro Antenneforening måtte søge anden leverandør. Valget faldt på Stofa, som på det tidspunkt var det eneste selskab som besad viden på området. - Vi forhandlede med Stofa efter bedste evne om en aftale,

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2015


der bestemt bar præg af, at der kun var dem som den eneste leverandør, siger Karsten med et ironisk smil. Aabybro signalforsyning sad klar med fyldepennene til den endelige aftale hos Stofa på Vesterbro i Aalborg, hvor man kun manglede at få sat pris og betingelser på en klausul, der ifølge Jørgen Kristensen fra Stofa skulle sikre Stofa en vis tilbagebetalingsgaranti, hvis antenneforeningens generalforsamling senere ønskede at skifte leverandør. Ifølge Jørgen Kristensen var det en harmløs paragraf, der skulle hjælpe ham og Stofas direktion med at sikre firmaets investeringer i antenneanlæg. Det var helt umuligt, at finde en beregning eller et kontant beløb på forhånd fra Stofas side, så AaBN signalforsynings bestyrelse takkede for et godt møde, og forlod kontorerne uden en aftale. Efter flere overvejelser og et stort ønske om, at komme videre med foreningens udviklingsplaner, fik man sat en overskuelig, og for begge parter, god kontrakt op med Palle Iversen fra Vejle. Kontrakten og aftalen har forløbet til alles tilfredshed og er efterfølgende blevet forlænget flere gange til Aabybro generalforsamlings store tilfredshed. - Nu i 2015 er vi i foreningen rigtige glade for, at det ovenfor beskrevne møde med Stofa ikke blev til en aftale, siger Karsten Høgh. Det ærgrer mig selvfølgelig, at vi gentagne gange i Forenede

Danske Antenneanlæg, FDA, har set, at rigtig mange medlemsforeninger og endnu flere ikke-FDA-medlemmer, har opgivet at komme fri af Stofas goodwill-klausul. Men det glæder mig, at vi stod fast i Aabybro, samtidig med at det glæder mig meget, at FDA kan hjælpe medlemsforeningerne i kontraktmæssige forhold. - Vi skal huske på, at vi som frivillige i en antenneforening ikke har den ekspertise der skal til for, at matche de store energi- og medieselskaber, når det kommer til kontraktforhandling og indhold, siger Karsten. - Derfor er det vigtigt, at vi står sammen i FDA og lærer af hinandens gode eksempler til gavn for helheden, ligesom vi bør trække på FDA sekretariatets viden og tilknyttede ”egen” advokat Benny Jensen, konkluderer han. I Aabybro er vi glade for samarbejdet i FDA og vi er særligt stolte over, at FDA har udviklet sig positivt gennem årene, da vores ældste bestyrelsesmedlem Flemming Jensen har været en af ankermændene i stiftelsen af FDA og da vi har været medlem siden opstarten! Læs mere om internettet på: http://videnskab.dk/teknologi/ internettet-fylder-40-i-dag hvor det netop i 2009 bliver forklaret, at ingen rigtig kunne forudse, hvad der kunne blive ud af den helt spæde begyndelse på www.

DE STØRSTE SPORTSOPLEVELSER

Se alle sportsrettighederne på Viasat.dk/sport

43595_Kabel-FDA_180x130_JUN15.indd 1

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2015

29/05/15 09.48

5


FDAORIENTERING

Slut med roamingafgifter EU-parlamentet har stemt og dermed er det slut med roamingafgifter i 2017 Kris Vetter Redaktør Kilde: Ritzau

Den længe ventede beslutning er nu taget og dermed vil det fra 15. juni 2017 koste det samme, at bruge sin mobiltelefon i et andet EU-land, som det koster hjemme i Danmark. Netneutralitet en realitet Europaparlamentet har i Strasbourg vedtaget en lov, der forbyder roamingafgifter på telefonopkald, internetforbrug og sms’er og da medlemslandene tidligere har givet grønt lys, er loven nu endeligt vedtaget. Den nye lov skal sikre, at internetudbydere behandler datatrafik ens, og dermed bliver såkaldt netneutralitet for første gang gjort til EU-lov. Det betyder, at internetudbydere hverken må blokere for eller forsinke indhold fra bestemte afsendere eller til bestemte modtagere, medmindre det handler om ulovligt indhold eller hackerangreb. 6

Europæernes stemme hørt EU-Kommissionens næstformand, Andrus Ansip, glæder sig over afstemningen i EU-Parlamentet, der sikrer, at afgifterne på roaming falder yderligere i 2016, inden de helt forsvinder året efter. - Europæernes stemme er blevet hørt. Dagens afstemning er det endelige resultat af en stor indsats for at fjerne roamingafgifter i EU og sikre et åbent internet, siger Ansip. Kampen mod roaming handler ikke kun om penge, men også om at fjerne forhindringer i EUs digitale indre marked, men EU skal længere endnu. Derfor vil man fra kommissionens side, allerede næste år, foretage et ambitiøst eftersyn af EU-reglerne for telekommunikation. Forbrugerorganisation ønsker reform af markedet Den europæiske forbrugerorganisation BEUC er ikke fuldt tilfreds med den nye EU-lov, som, den mener, indeholder både smuthuller og elementer af usikkerhed. FDA ORIENTERING · DECEMBER 2015

Forbrugerorganisationen mener blandt andet, at en reel afslutning på roamingafgifterne fra 2017 kommer til at afhænge af en reform af selve roamingmarkedet, hvor telefonselskaberne forbinder europæernes mobiltelefoner mellem forskellige netværk. Og sådan en reform vil næppe komme til tiden, frygter BEUC. Monique Goyens, direktøren for den europæiske forbrugerorganisation, siger, at roaming ikke hører hjemme i dagens Europa uden grænser. - Forbrugerne vil have en ende på roaming uden nogle hvis’er, og’er eller men’er. At give selskaber ret til at begrænse rettighederne, for eksempel for hyppigt rejsende er bestemt ikke den lovede ende på roaming i Europa, siger hun.


Foto: Rubicon l Lilyhammer l NRK

Foto: Glenn Meling l Mammon l NRK

DRAMA-SERIER I VERDENSKLASSE CopyDan Verdens TV

Foto: Jordskott l SVT

1/1 side annonce

Åndeløs spænding, dygtige skuespillere og store budgetter – det er opskriften på verdens bedste drama-serier. Du finder dem på vores svenske, norske og tyske nabolandskanaler.

FØLG OS PÅ FACEBOOK FÅ TIPS TIL DIN NÆSTE STORE TV-OPLEVELSE Foto: Fanaru l Lilyhammer l NRK

Foto: Julia Terjung l Weissensee l ARD

Foto: Baldur Bragason l Ängelby l SVT

Foto: Mammon l NRK

Foto: Julia Terjung l Weissensee l ARD

verdenstv.dk


FDAORIENTERING

Et aktivt FDA skal spille en betydelig rolle Landsformand Carsten Karlsen aflagde beretning for generalforsamlingen på Landsmødet. Kris Vetter Redaktør Kilde: Formandsberetningen

Vi bringer her et uddrag af den afgående formand Carsten Karlsens beretning. Han indledte med, at betone vigtigheden af, at FDA taler medlemmernes sag overfor offentlige myndigheder og leverandører. Derfor skal FDA have og fortsat udbygge gode, personlige relationer til beslutningstagerne på området. Opgaverne har været mangesidede FDA har gennem året haft møde med direktører og chefer i de mange broadcasting- og Tv-selskaber samt paraplyorganisationer og faglige netværk, ligesom man har deltaget i relevante konferencer og udstillinger i ind- og udland. Visions-kickoff-møde for hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsen havde på sit første bestyrelsesmøde i januar 2015 Anders Dahl, Aarhus, til at komme med indspark til hovedbestyrelsens fortsatte arbejde med at virkeliggøre tankerne bag vision 2015. Hjemmesiden blev fremhævet som mangelfuld og et vigtigt indsatsområde for FDA. Ifølge Anders Dahl, skal vi have fokus på at blive eksponeret så meget som muligt, og åbne op, ud i mod en verden uden for FDA. Arbejdet med rekonstruktion af hjemmesiden pågår netop nu! Anders Dahl tog ligeledes fat på den udfordring, som de fleste antenneanlæg har, nemlig at få flere til at deltage i anlæggenes generalforsamlinger. Vi skal ”tænke ud af boksen” for at tiltrække medlemmerne, som alt andet lige er antenneanlæggenes ambassadører overfor venner og bekendte, naboerne, dem de møder i fitnesscentret og så videre. Mangelfuldt fremmøde er ikke det samme som medlemstilfredshed!

i Almene Boligdage 2014 i Bella Centret, og den videre kommunikation med ledelsen i BL, samt tiltag fra ERFA-gruppen Boligforeninger, ikke havde den forventede effekt. Strukturen omkring medlemsbetaling er naturligvis blevet drøftet grundigt, da flere og flere antenneforeninger bliver større og større i disse år. FDA Orientering…nu også som digital version FDA løftede, på Roadshow 2015, sløret for et nyt tiltænkt tiltag til foreningerne. Et fælles blad/orientering til slutbrugerne, hvor FDA sammen med Vmarketing, skulle stå for at få produceret nogle artikler af fælles interesse, som eksempelvis udfordringer og fakta omkring Wi-Fi i hjemmet, fordelene ved at være slutbruger i en antenneforening, fakta omkring begreber og termer, som dagligt regner ned over slutbrugerne, fakta omkring fiber kontra Coax i relation til bredbåndsydelser, osv. Et arbejde der pågår i nær fremtid. Tanken er, at de, der ikke har mulighed for at udgive et blad selv, kan tage det ”færdige” produkt og udsende til sine medlemmer, enten digitalt og eller på tryk. Alternativt kan forsiden ændres til eget foreningsnavn, og hvis der var foreninger, der selv havde et eksisterende blad, kunne artiklerne frit ”stjæles” og anvendes i dette. Ideen er blevet godt modtaget, og skal implementeres i 2016. Der vil på dette produkt kunne blive tale om en delvis egenbetaling, afhængigt af den valgte løsning.

Fokusområderne er præciseret De syv visionspunkter/indsatsområder i Vision 2015, hvor hovedbestyrelsen har været enige om at fastholde fokus og momentum på igennem året er: Lobbyisme, kommunikation/ branding, serviceydelser, der kan tilkøbes, foreningskontakt, flere medlemmer, uddannelse, og e-videncenter.

Lobbyisme FDA har gennem året talt med journalister, haft kontakt til politikere både i Folketinget og i Europa-Parlamentet, sidstnævnte i forhold til at sikre Net-neutralitet i Danmark. I forhold til el-selskabernes lobbyisme for mere infrastruktur på landet, har medierne i de fleste tilfælde, foretrukket historien om den manglende infrastruktur i landområderne, og hvad der deraf følger, end den manglende forskel på fiber kontra Coax i forbindelse med levering af billige bredbåndsydelser i byerne. Det er vigtigt, at vi i FDA er opmærksomme på, hvad der er vore mærkesager, som influerer på vore foreninger og dermed slutbrugernes oplevede hverdag, for det er disse mærkesager der skal ”sælges” til politikere og andre med indflydelse på samme.

Fokus på medlemstilgang Hovedbestyrelsen må konstatere, at den indsats der blev lavet over for de almennyttige boligforeninger, dels ved deltagelse

Foreningskontakt Ud over den kontakt, der er imellem foreningerne og FDA i form af konferencer, nyhedsbreve, FDA Orientering, Road-

8

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2015


shows m.m., er der tidligere truffet beslutning om at landsformanden, vil opsøge foreningerne både telefonisk og ved besøg i foreningerne, for på den måde at udbrede kendskabet til, hvad FDA kan tilbyde medlemsforeningerne. Sådanne møder har været afholdt i 2015 med besøg hos Hanstholm Antenneforening, Bjerringbro Kabelnet, Skjern Antenneforening, Vonge Antennelaug og Kerteminde Antenneforening. Hertil kommer en række af arrangementer, såvel ind – som udlands, hvor der ligeledes har været mulighed for at tale med antenneanlæg, både FDA-medlemmer og potentielle medlemmer. Uddannelse I året 2015 har FDA gennemført en medlemsundersøgelse, med henblik på at få klarlagt i hvor høj en grad, der kunne være behov for at afvikle kurser i FDA-regi. Der blev i undersøgelsen tilsvarende spurgt ind til hvor meget det måtte koste i egenbetaling, hvor langt deltagerne var villige til at køre, m.m. Undersøgelsen viste en stor efterspørgsel efter kurser som branding og markedsføring af dit antenneanlæg, teknik på brugerniveau, kursus for nye bestyrelsesmedlemmer, samt den gode generalforsamling. På baggrund af disse tilbagemeldinger skal HB beslutte det videre forløb, og den økonomi der skal afsættes til en kursusrække, og hvem der skal stå for selve gennemførelsen.

årlige FDA-Roadshow, hvor, Tylstrup, Kolding, og Osted lagde lokaler til, og hvor der forud for mødernes begyndelse var muligt at deltage i fælles aftensmad. Punkterne på dagsordenen var bl.a., Velkomst og Nyt fra FDA, Wi-Fi i hjemmet, MoCA og Ethernet over Power-line, FDA App, Deltagerdebat – ordet er frit. Der var god opbakning hele vejen rundt, også set i forhold til antal tilmeldte til Roadshow 2014. FDA havde til året 2015 planlagt tre store konferencer. Første konference var søndag den 15. marts, med arbejdstitlen, Din digitale antenneforening, hvor Carsten Corneliussen fra strategix.dk, og tidligere rådgiver for DR, lagde ud med indlægget omhandlende: Den Digitale dekonstruktion – hvad sker der når Danmark bliver fuldt digitaliseret.

E-videnscenter, kommunikation og branding FDA overgik i 2015 til en ny IT-platform, fra samme leverandør som hidtil. Platformen som er hostet, fremfor som tidligere ved drift af egen server på sekretariatet, har medført en besparelse på IT-området. En måde at brande antenneforeningerne på, kunne være igennem annoncering i lokalaviserne. FDA har sammen med Copydan VerdensTV, arbejdet på en brandingkampagne, som kunne medvirke til i, første omgang, at brande de selvstændige foreninger der ikke i dagligdagen er støttet af annoncering igennem deres leverandør (eks. Stofa og YouSee). Som oplæg til et mere generelt afsæt til branding af antenneanlæg i FDA regi, har FDA på konferencen, ”Vi klær´ hele bestyrelsen på”, haft et indlæg omhandlende Branding af dit antenneanlæg, ved Jeppe Ulrich, Foqussalg. Roadshow og konferencer FDA har igen i 2015, været på tur rundt i Danmark med det FDA ORIENTERING · DECEMBER 2015

9


FDAORIENTERING Som afslutning på en spændende konference, fortalte Eskild Ebbesen, Eliteroer og kendt fra guldfireren, om hvordan man bliver verdensmester i samarbejde. Anden store konference var i Middelfart, søndag den 20. september, hvor overskriften var, ”Vi klær´ hele bestyrelsen på”. Emnerne var følgende: Ophavsret og kontrakt indgåelse, Fremtidens TV over internettet og den skærpede konkurrence, Nutidens og fremtidens antenneanlæg, samt branding af dit antenneanlæg. Den tredje og sidste store konference i 2015, som FDA afholdte var på den netop overståede event i Århus på hotel Radisson. Hovedbestyrelsen overvejer afholdelsen af større konferencer på Sjælland også. Copydan Verdens TV FDAs daværende forretningsudvalg indgik i slutningen af 2012, en ny fire årig aftale med Copydan Verdens TV, der gjaldt for årene 2013-16. Aftalen indeholder forskellige vilkår, hvor af nogle af disse, set i lyset af den udvikling der er sket hos vore medlemmer, hvor tendensen er at flere køber mindre, og nogle vælger at skifte antenneforeningen ud med en anden udbyder, gør at der er behov for at genforhandle disse vilkår på ny. FDA opsiger

Fælles indkøb giver fælles fordele Jeres fordele som medlem af ASOM-Net er: • Fælles forhandlinger og indkøb, betyder at din forening sparer penge på TV-pakkerne. • Fælles drift med rationaliserings- og besparelsespotentiale • Fælles digital hovedstation der sikrer en professionel ydelsesleverance, til fordelagtige priser • Fælles support og brug af administrative ressourcer Det handler om at være bedst og billigst! Vi arbejder på at sikre din forenings konkurrencedygtighed. Det gør vi f.eks. ved effektiv drift af fælles internetplatform og support, som gør det muligt for din forening at levere en pålidelig og fremtidssikret løsning. Det gøres til en yderst kosteffektiv pris, og samtidig bevarer foreningen sin selvstændighed.

www.asom-net.dk Følgende antenneforeninger er allerede medlemmer i ASOM-Net:

Antenneforeningen Vejen, Brørup MedieNet, GramBynet, Jels Antenneforening, Skodborg Antennelaug, Toftlund Bynet, Rødding Antenneforening, Klarup Kabelnet, Balle-Bredsten Antenneforening, Skjern Bredbånd, Bjerringbro Kabelnet, Morud Antenneforening, Erikminde Antenneforening, Jonfo (Jerlev, Ødsted og Nr. Vilstrup Antenne og Internetforsyning), Sønderho Antenneforening og Hjørring Antenneforening...

Skal din forening være den næste?

10

Carsten Karlsen benyttede, i sin formandberetning, lejligheden til at takke for samarbejdet i sin tid som formand. derfor den nuværende aftale i første kvartal af 2016, for at kunne påbegynde disse nye forhandlinger. Udfordringerne i den afregningsform vi har nu, er udfordret af at det antal medlemmer der er registreret pr. 31.12, på henholdsvis grund, mellem og fuldpakken (eller hvad der nu findes af pakkesystemer i det enkelte anlæg), vil med sikkerhed ændre sig i en for anlægget negativ retning. Dels fordi konkurrencen på at levere TV produkter er øget, og dels fordi forbrugerne søger billigere løsninger (som en konsekvens af mange års store prisstigninger), og nedgradere fra store til mindre TV-pakker, og ikke nødvendigvis kun for at spare penge, men også fordi de er blevet mere bevidste om hvad de ønsker at se af TV-kanaler. Måske kunne det tilsvarende være hensigtsmæssigt at lave en aftale af kortere varighed, alene fordi den hastighed hvor med udviklingen løber, ændrer forudsætningerne og dermed behovet på kort tid? Hovedbestyrelsen har lagt forhandlingsopgaven i hænderne på forretningsudvalget, som ligeledes vil inddrage et par medlemsforeninger i denne proces. Hovedbestyrelsen skal efterfølgende godkende FUs oplæg til en fornyet Copydan Verdens TV-aftale, inden der skrives under. FDApp I juni måned lancerede FDA en APP til smarttelefoner og tablets. APP’en blev til i et konstruktivt samarbejde mellem Aale Kabelnet, Gunnar Rasmussen og FDA, hvor 1+1 giver 3. Firmaet Easynet i Skanderborg stod for den tekniske del, og selve ønskerne til App’en udviklede sig i takt med dialogen omkring projektet, men med udgangspunkt i Tuknets påbegyndte projekt. (Aale Kabelnet er en del af Tuknet-samarbejdet). FDA Hjemmesiden HB traf allerede i januar måned, beslutning om at ændre på FDAs hjemmeside. Baggrunden var ud over det designmæssige tiltrængte løft, ligeledes ønsket om at gøre hjemmesiden endnu mere åben (informativ), for de besøgende der ikke havde en adgangskode til medlemsdelen. Den nye hjemmeside er stadig under udarbejdelse (skrivende stund). FDA Sekretariatet bliver på domicilen FDA har besluttet at forblive på lejemålet Annebergparken 21, idet vi igennem forhandling med udlejer, har fået en årlig reduktion i huslejeudgifterne.

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2015


VM KVINDEHÅNDBOLD – FRA 5. DECEMBER

JULEØNSKET – FØLG MED I TV 2’S NYE FAMILIEJULEKALENDER

TAK FOR EN GOD FDA MESSE OG FOR TITLEN SOM ÅRETS STAND!


FDAORIENTERING

Udkast til ændringer i eksisterende lov Et høringsbrev samt udkast til lovforslag om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om almene boliger (Frit valg af tv-distributør, distribution af digital radio m.v.) er udsendt fra Kulturministeriet Kris Vetter Redaktør Kilde: Kulturministeriet og FDA.

Dybest set går ændringen af lovforslaget ud på, at man vil sikre, at husstande (hvilke og undtagelser er nærmere beskrevet i lovforslaget) får mulighed for at blive fritaget fra tilslutning til fælles programforsyning i fællesantenneanlæg og betaling hertil. Samtidig skal en såkaldt ”gatekeeper” kunne distribuere digital radio ved hjælp af jordbaserede digitale radiosendenet. Ligeledes vil der være en forpligtelse til at opbevare programmer i seks måneder. Et ønske om frit-valg Som vi tidligere har beskrevet her i bladet, handler det om at sikre borgerne størst mulig frihed til selv at vælge det udbud af radio- og tv-programmer, som borgerne ønsker. Man håber derved også, at konkurrencen på især tv- distributionsmarkedet vil blive øget. Især i ejendomsforeninger, hvor der er etableret fælles programforsyning, er der en højere grad af forpligtelse til, at deltage i betalingen af de fælles muligheder. Fælles programforsyning kan være forbundet med fordelagtige økonomiske fordele for lejerne, men nye tekniske muligheder gør, at man kan frakoble enkelte ”husstande” fra den fælles programforsyning og dermed skabe den ønskede fleksibilitet og mulighed for frit-valg. Dette har som nævnt været det politiske mål for at ændre på forholdene, hvor det også har været en betingelse, at det ikke måtte medføre øgede udgifter til lejerne. 12

Medieaftalen 2012-2014 præciserer også, at ejerne af eksisterende fællesantenneanlæg ikke må komme i økonomisk klemme, ligesom der blev varslet muligheden for at lovgive på området for at sikre det individuelle valg af tvdistributør. Som det jo er antenneforeningerne meget bekendt er en fælle programforsyning jo også behæftet med variable omkostninger, som varierer med antallet at tilsluttede, herunder omkostninger til Copydan (store prisstigninger i 2016 har gjort, at FDA nu går et dybere spadestik ind i forhandlingerne med Copydan Verdens TV i nærmeste fremtid). Hvis en enkelt husstand kan fritages for at bidrage til finansiering af de faste omkostninger vil det rumme betydelige økonomiske udfordringer for eks. en antenneforening. Derfor foreslå det, at alle husstande fortsat kan forpligtes til at betale til faste udgifter, der er forbundet til med fælles programforsyning. Den nuværende retstilstand ønskes ændret Med den nuværende retstilstand er der mulighed for at etablere fælles programforsyning i alle boligformer. Programforsyningen leveres af en tv-distributør, som i visse tilfælde kan være ejer af tv-fællesantenneanlægget, mens anlægget i andre tilfælde ejes af den pågældende ejendom (ejerforening, andelsforening eller lignende). Som det er bekendt opstår en fælles programforsyning oftest ved, at beboerne på beboermøde eller generalforsamling beslutter at etablere fælles programforsyning. Denne demokratiske beslutning berører FDA ORIENTERING · DECEMBER 2015

og forpligter jo alle beboerne i foreningen. Oftest er betalingen for tv-programpakkerne fastsat i lejekontrakten. Udgifter til fælles forbedringer af driften, etablering mv. kan fordeles mellem lejemålene i en pågældende ejendom (Lejeloven er gældende). Når lejeren har individuelt programudvalg skal man kun betale for de programpakker man har adgang til. I private andelsboligforeninger er der ikke lovregler, som forpligter til betaling af fælles programforsyning. Dog er der naturligvis en økonomisk forpligtelse, hvis man i foreningen er truffet beslutning om fælles programforsyning. Det samme gør sig gældende i en ejerforening, hvis man deltager i et fællesskab med de øvrige ejere (Ejerlejlighedsloven). En rapport fra Deloitte 2013 viser, at 650.000 husstande ud af i alt ca. 2,6 mio. husstande i Danmark, har fælles programforsyning. I alt ca. 1. mio. husstande vurderes til at bo i etageboliger eller kollegier. Her medtages ikke parcelhuse, som jo også kan være omfattet af fælles programforsyning. Vi har tidligere nævnt her i bladet, at de såkaldte ”sløjfeanlæg” (130.000 ud af de 650.000 husstande) ikke har teknisk mulighed for at koble enkelte husstande fra fælles løsningen, hvis ikke der investeres i nye anlæg. Samme rapport viste, at ca. 45% af husstandene ville skulle betale 28-52% mere, hvis de valgte samme tv-pakke ved et individuelt TV-valg (med uforandret prisstruktur).


Især husstande med lille tv-pakke ville blive ramt at stigninger. Alt i alt vurderes det i en tillægsanalyse til rapporten, at husstandene vil kunne opnå væsentlige besparelser samtidig med, at de kan opnå bedre overensstemmelse mellem udbud og krav. Ovenstående er hvis som forventet, at 15% af de husstande, som i dag har fælles programforsyning, overgår til individuelle ønsker. Det anslås, at mange ejendomsejere/ foreninger ophører med at tilbyde fælles programforsyning, således at kun 66% af husstandene kan modtage fælles programforsyning fremadrettet. Disse husstande vil få en merudgift, da de er tvunget til en anden udbyder. Den samlede besparelse er i Deloittes overslag vurderet til mellem 35-115 mio. kr, naturligt afhængig af hvor mange, der vælger et alternativ til den fælles programforsyning. Det ”svære punkt” er jo altid; Hvad vil det udløse af kundehvervningskampagner” og hvad vil framelding betyde med hensyn til prisstigninger mv.? Men der henvises til, at markedet vil være meget mere dynamisk end i dag, fordi konkurrencen på markedet øges. Der vil være overvejende positive konsekvenser ved at give muligheden for at ejendomme/foreninger selv kan beslutte om de vil deltage i fælles programforsyning. Derfor foreslås muligheden sikret ved lov. Læs alle bemærkninger til lovforslaget på www.fda.dk FDA vil følge udviklingen på området tæt i de første måneder af 2016.

Boligjobordningen skal sikre bredbånd i hele landet Den efterhånden velkendte ordning udvides nu til at omfatte nedgravning af kabler til etablering af ”velfungerende bredbåndsforbindelser i hele landet”. Kris Vetter Redaktør Kilde: business.dk, altinget.dk, energi-styrelsen.dk, Dansk Erhverv og IT-branchen.

Forlængelsen af Boligjobordningen var en af de første bedrifter for regeringen i sommer, hvor det blev aftalt at forlænge håndværkerfradraget i tre år. Alternativet, SF og de Konservative pressede på for grønne forbedringer, og det er dem, der nu er blevet præciseret. Boligjobordningen er udskældt fra flere sider for ikke at skabe særlig mange job og ikke at have en særlig stor positiv effekt på klima og miljø, men trods de hårde odds er ordningen nu forlænget og udvidet til også at omfatte velfungerende bredbåndsforbindelser. Aftalen indbefatter fradrag til grønne tiltag som installation af luft-til-luftvarmepumper, energirådgivning til ener-

giforbedringer, installation af ladestik til el-biler og installation af intelligent lys-, ventilations- og varmestyring. Men som sagt, vigtigt for de danske antenneforeninger, nu også bredbåndsforbindelser. Det er blandt andet en håndsrækning til mange lokalsamfund som kæmper for bedre digital infrastruktur. Bredbånd er i dag en helt central infrastruktur i boligen, og derfor giver det rigtig god mening at det nu bliver en del af Boligjobordningen. I mange lokalsamfund kæmper borgere for at samle opbakning til at få bedre bredbåndsforbindelser rullet ud. Med de nye tilskudsmuligheder kan endnu flere nå målet. Boligjobordningen koster 800 millioner kroner i 2016 og 2017. Fradraget er todelt, så man i 2016 og 2017 kan få fradrag på op til 12.000 kroner per per-

Vi er de lokale antenneforeningers reklamebureau Flere og flere antenneforeninger ønsker branding og bedre lokal markedsføring. Vi laver alt lige fra ideoplæg til nyt logo, tryksager i alle afskygninger, ny hjemmeside, artikler til ugeavisen med foto osv. osv. Kontakt os og få en snak om muligheder...

www.vmarketing.dk

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2015

Tlf. 73 84 85 45

13


FDAMESSEN son for energirenoveringer med mere. Derudover udgør fradraget for serviceydelser i hjemmet - som eksempelvis rengøring og børnepasning - op til 6.000 kroner per person. Man vil altså i alt kunne få fradrag for i alt 18.000 kroner. De nye grønne ændringer i Boligjobordningen vil træde i kraft 1. januar 2016. Mobil og bredbåndsguide lanceres Der er stigende efterspørgsel i kommunerne på god mobil- og bredbåndsdækning. I Energistyrelsens nye guide kan du læse om, hvad du kan gøre for at forbedre dækningen dér, hvor du bor. Du kan også tilmelde dig en af fire workshops, som Energistyrelsen afholder om emnet. Alle ved at mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark hver dag har stor betydning for borgere og virksomheder. Det kan f.eks. være, når skoleopgaverne skal uploades til skolens intranet hjemmefra, eller når elektrikeren skal bestille materialer ude fra kundens bopæl. Mobil- og bredbåndsguiden, som er udviklet af Energistyrelsen i samarbejde med KL, giver overblik over dine muligheder for at skabe bedre dækning dér, hvor du bor. Guiden indeholder konkrete, detaljerede vejledninger og eksempler på det, du bør tage stilling til i arbejdet med mobil- og bredbåndsdækningen. Du kan f.eks. finde information om, hvordan du kan samle opbakning blandt dine naboer til et lokalt udrulningsprojekt, og du kan læse om kommunernes mulighed for at lægge såkaldte tomrør i jorden, når der f.eks. renoveres cykelstier – tomrør, som bredbåndsselskaberne kan benytte og dermed spare penge ved ikke selv at skulle grave, ligesom borgerne slipper for generne ved at undgå få cykelstien gravet op igen. Du finder ’Guide til bedre mobil- og bredbåndsdækning’ på Energistyrelsens hjemmeside, hvor du også kan læse om de fire workshops. Gode muligheder for lokale antenneforeninger? Nyt udspil fra regeringen skal sikre bredbånd i yderområderne men er det skruet rigtigt sammen? 14

Der er 300 milioner kroner i den nye pulje øremærket bredbånd

Regeringen offentliggjorde i slutningen af november et vækstudspil, der blandt andet indeholder en bredbåndspulje på 300 mio. kr. der skal bidrage til at sikre bredbånd til hele landet.

ene og måske åbner dette nye tiltag mulighed for, at lave ”pakkeløsninger” til lokale medlemmer med et samlet tilbud på f.eks. bredbånd/internet, tv-kanaler og telefoni.

Der er tale om en forsøgsordning med 4 gange 75 mio. kr. Ikke en ordning der får træerne til at vokse ind i himlen, men dog et signal om at man vil yderområderne og samtidig rykker det ikke ved, at markedskræfterne og teleselskabernes interesse for fortsat at investere i området. Til eksempel investerer teleselskaberne i dag omkring 6 mia. kr. om året i digital infrastruktur.

To gode muligheder for lokale antenneforeninger: - Boligjobordningen giver mulighed for de enkelte medlemmer at få fradrag for tilslutning til bredbånd. (her skal foreningerne evt. lave en samlet pakke medlemmerne kan få regning på, kravet er momsregistrering). - 300 mio. kr. øremærket til bredbånd, altså nedlægning af kabel/fiber i et nyt område.

IT-branchen hæfter sig først og fremmest ved at bredbåndsudspillet endnu en gang slår fast, at udrulningen af digital infrastruktur fortsat skal være markedsdrevet, og at reguleringen skal være teknologineutral. Markedet har sikret, at 99 pct. af alle husstande kan få 2 Mbit mens 85 pct. af alle husstande kan få 100 Mbit.

Kan vi som lokale antenneforeninger gøre opmærksom på, at vi er de lokale forbrugeres sikkerhed for optimal løsninger og konkurrencedygtige priser på bredbånd? I skrivende stund kender vi ikke de mere detaljerede betingelser, hvorfor man bør holde øje med udviklingen.

De lokale antenneforeninger sidder jo på de sidste meter kabel ud til husstandFDA ORIENTERING · DECEMBER 2015


VI HAR ORIGINALERNE

ALTING HAR EN HISTORIE PAWN STARS STORAGE WARS ICE ROAD TRUCKERS THE CURSE OF OAK ISLAND OUTLAW CHRONICLES: HELLS ANGELS

AMERICAN PICKERS AX MEN COUNTING CARS

facebook.com/HISTORYdanmark

DYK NED I HISTORIEN ULTIMATE GUIDE TO THE PRESIDENTS

AMERICA’S BOOK OF SECRETS AUSCHWITZ: JOURNEY INTO HELL HAUNTED HISTORY ANCIENT ALIENS THE UNIVERSE THE LIBERATORS OF DACHAU WWI: FIRST MODERN WAR


FDAMESSEN

Velbesøgt Konference, Messe og Landsmøde FDA konference, messe og landsmøde i Århus var tre dage til faglighed, udsyn og socialt samvær Kris Vetter Redaktør Kilde: Dansk Kabel TV

Ingen tvivl om, at antenneforeningerne gennemgår en rivende udvikling og ikke mindst transformation til nye tider i disse år. Den nyligt overståede Konference, Messe og Landsmøde i FDA-regi bar sit tydelige præg af forandringer og oprustning til nye tider. I år var stedet det samme, nemlig hotel Radisson i Århus, men indholdet og strukturen var anderledes. Deltagerne fik en hel fredag med konference, en hel lørdag med messe og udstillinger, og det velkendte Landsmøde om søndagen. Også plads til det sociale Både fredag og lørdag aften var der god mad og underholdning, så rammerne var

16

på plads til hyggeligt socialt samvær. Netop erfaringsudveksling bestyrelserne og foreningerne imellem er vigtig i en tid, hvor nye forbruger-/medlemskrav stiller store krav til både bestyrelse og det tekniske personale. Også den gode debat med leverandørerne om de udfordringer der er i dagligdagen, under afslappede forhold og i hyggelige omgivelser giver livgivende inspiration til hverdagens udfordringer. Fredagen bød på et spændende konferenceprogram og den flotte opbakning fra deltagersiden, vidner om, at medlemmerne i FDA ønsker inspiration og viden til det fortsatte arbejde ude i foreningerne. Målet med dagen var, at synliggøre hvad antenneanlæggene kan forvente at blive ”ramt” af, hurtigere end vi måske går og tror. Det blev en spændende faglig dag, med

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2015

masser af inspiration og en livlig debat, især da ”paneldebatten” var i gang med aktører fra leverandørsiden. Antenneforeningerne skal forme fremtiden Landsformand Carsten Karlsen bød velkommen inden Martin Salamon fra Forbrugerrådet TÆNK tog over. Forbrugerrådets overordnede ønsker til antenneforeningerne er, at de skal kræve frit tv-kanal valg på vegne af deres medlemmer. - Kræv unbundling af internetadgang og tv hos udbyderne til gavn for jeres medlemmer, de danske internet og tvforbrugere, sagde han i sit indlæg. Forbrugerrådet TÆNK har helt klart været med til, at sætte forbrugernes ønsker til tv-markedet i fokus i 2015.


Martin Salamon Forbrugerrådet TÆNK.

Søren Bo Rasmussen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kom i sit indlæg, efter frokosten, ind på nogle af de samme områder, men fokuserede især på, hvad der står i vejen for at forbrugerne får de samme muligheder på tvmarkedet som på andre markeder? Alle ved at forbrugernes adfærd ændrer sig markant i disse år! Når forbrugerbehov og krav ændrer sig, bør enhver leverandør overveje om man er klædt på til, at levere ”varen” i fremtiden. Som vi skrev i sidste nummer, er det positive jo, at danskerne fortsat ser meget tv, det er dog ikke på den traditionelle skærm, men på en hel række andre devices. - Vi skal huske på, at 650.000 mennesker er i dag bundet af fælles tv-løsninger

(etageboliger, boligforeninger m.m.), sagde Søren Bo Rasmussen. Indlægsholderne pointerede også, at hvis man følger en direkte fremskrivning vil traditionel flow-tv blive overhalet af streaming-tv allerede i 2019. Men det er spændende, at følge ændringerne i forbrugernes adfærdsmønstre i disse år, hvorfor fremtiden kan ”ske” hurtigere end forventet. Spændende og livlig debat I paneldebatten med deltagerne Rene Brøchner, YouSee, Stig Møller Christensen, TV 2, Ulf Lund, Boxer TV, Martin Jensen, Canal Digital, Mads Christensen, Discovery og Ole Fruekilde, Stofa, fik ordstyrer og inspirator Charlotte Vestergaard Beder fra TV 2 News hænderne fulde med at styre debatten. Der blev diskuteret Frit-valg og den forventede udvikling for antenneforeningerne.

Cmore havde flot indrettet deres stand som indgangen til en biograf og trak mange gæster

Charlotte udfordrede deltagerne og debatten blev spændende og intens. Så går det stærkt! Den kendte tv-ekspert og moderator Keld Reinicke fremførte fakta og sit syn på fremtiden. En spændende personlighed, som det var lykkedes FDA, at få til Aarhus. Senest holdt han et virkelig godt indlæg på Copenhagen Future TV-Festival, hvor emnet var en guide til den nye TVgalakse. Keld har en evne til at bevare overblikket og han indførte os i, hvad vi er oppe imod i det digitale landskab. Han har sin erfaring gennem mangeårigt arbejde med og i diverse tv-selskaber lige fra opstart af DR2 til TV 2, ZULU og TV 2 Charlie. Ligesom han i flere år var programchef på TV 2. - Det er kun Matador Mix der binder

Stofa var med på årets FDA Messe for første gang og var klar med dialog og gode diskussioner med deltagerne

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2015

17


FDAMESSEN

Flot stand fra Viasat med mulighed for at teste sine “putte-evner”...

Ringsted Radiomuseum viste DR’s 90 år i glimt på

familien sammen, da familiemedlemmerne hver især kigger på forskellige skærme og ”guddødeme” ser forskellige programmer, samtidig med at tv´et er tændt, sagde Keld med et smil.

forsamlingen fra Keld Reinicke og fortsatte: - Mobilabonnementer kan nu fås tilkoblet Netflix. Det er et godt eksempel på at ”andre” aktører kommer ind på tvmarkedet, sagde han.

Han angreb også de seertal som bliver brugt som prognoser for udviklingen og fremførte, at de målinger, der ligger til grund for seertallene ikke ”holder”. - Der er to målgrupper, at henvende sig til; over og under 45 år, sagde eksperten.

Den nye trend og økonomi hos slutbrugerne er, at det ikke er ”hot” at have mange kanaler, men at vælge selv og det forstærker tendensen mod flere og flere, der fravælger traditionel tv-seening. Han kom ind på om antenneforeningernes virkelig konkurrent måske mere er de såkaldte catch up-tjenester, hvor forbrugerne kan se tv via internettet direkte og gratis. Hvad sker der, hvis børnene og de unge lige pludselig kan se tv via deres devices på værelserne såsom Playstation og lignende? Spotify er på vej med tv-tjeneste i USA med et hav af programmer.

Det betyder, at pengene forsvinder væk fra det traditionelle tv-marked og over på andre tjenester eks. Youtube, m.m. Et faktum er, at product placementpengene i dag bliver anvendt til digitale tjenester. Et faktum er, at børnekanaler ikke ses på flow-tv i fremtiden, men på børnenes Ipads eller anden device.

“ Sport: 90% betaler for det 10% ser ... - det er sjovt, det kun er et dansk fænomen ” Keld Reinicke på årets FDA Konference med hentydning til, at sportskanalerne formår at profitere på seernes gunst.

Kommer muligheden til DK, så kan det gå stærkt! Keld Reinicke kunne i et spændende indlæg kommentere på og forudse udviklingen på tv-programmer og udbydere samt spå om antenneforeningernes muligheder og udfordringer. Keld Reinicke er en farverig og dygtig taler 18

- Kan vi forvente, at Apple også kommer på markedet med tv-programmer til deres devices, var spørgsmålet til FDA ORIENTERING · DECEMBER 2015

- Man bare rolig, tv forsvinder ikke, det skal bare have det rigtige miks for at forbrugerne er tilfredse, sagde eksperten. Hvordan sikrer vi os så en udvikling i de danske tv-programmer? Ifølge Keld Reinicke er en vigtig forudsætning, at kvaliteten følger med udviklingen. Forbrugerne er i dag meget mere selektive og gider ikke se dårlige tv-programmer.


en spændende stand

- Vi taler meget om Netflix, som den store fare, men faktum er at DRs streamingtjeneste er den mest populære hos forbrugerne, sagde Keld Reinicke. Af nye udfordringer kom han ind på, hvor let det i dag er at producere og vise tv. Et eksempel herpå er, at alle Tour de France-cykelrytterne fremover vil være monteret med Go Pro kameraer. Også firmaet Redbull er i fuld gang med, at lave egne tv-kanaler, så udviklingen går stærkt i disse år væk fra de traditionelle tv-producenter og broadcastere. SmartHome. Ny teknologi til hjemmet Efter kaffepausen tog Gert Svendsen over og præsenterede det audiovisuelle SmartHome for tilhørerne. Det nye SmartHome handler dybest set om, hvordan man kun udnytter nyeste teknologi til, at designe sit hus, således alle tekniske elementer spiller sammen, lige fra kontrol af alle elektriske installationer lige fra lyset i pæren i loftet til endnu bedre pixels på Tv´et. Han forklarede begreberne UHD, OLED, IoT og OTT (Ultra High Definition, osv..osv…) Google købte Nest (producent af varmetermostater), hvorfor gjorde de det? Varmetermostater har alle jo i deres hjem og de er oplagte til ”connected home”, hvor alle apparater snakker sammen.

Viacoms stand er altid præget at højt humør og sjove gimmicks

Spændende hvordan forbrugerne tager imod disse nye muligheder, ingen tvivl om, at vi står overfor et skifte i den måde vi etablerer forbindelser i hjemmet på.

- Husk netværket er ikke stærkere end det svageste led, hackere kan komme ind alle steder, påpegede Gert og mindede om, at routere lytter og videresender information.

- Kan vi overhovedet bruge det til noget og hvad med sikkerheden, når vi lader IT-systemet styre det hele, spurgte Gert forsamlingen. Han opfordrede antenneforeningerne til, at have et kritisk blik på routere. De er dårlige til at sende signaler og store strømslugere i hjemmet.

Det næste vi bliver ”udsat” for er, at biler bliver udstyret med 4G, sagde eksperten. Vitual reality vil blive anvendt i større og større omfang, især indenfor gaming, ligesom 3D-print vil videreudvikles.

FDA ERFA-grupperne var repræsenteret på egen stand ved årets FDA-messe FDA ORIENTERING · DECEMBER 2015

19


FDAMESSEN - En ny trend er de såkaldte wearables, ure og andre teknologier indopereret i kroppen, lige under huden. Det vil ændre vores syn i den måde, vi anskuer teknologien på i fremtiden, sagde han. - Og glæd jer til jul. Det store hit til børn og barnlige sjæle i år vil uden tvivl blive BB-8 robotten fra den nye Star Wars-film, sagde han med et smil. FDA bød slutteligt på øl/vin og snack, så deltagerne kunne komme ned i gear efter en hektisk dag med mange nye input og udfordringer. En god mulighed for at networke, som mange benyttede sig af inden turen gik hjemad. Lørdag stod i udstillingens tegn Fra lørdag morgen var udstillingsområdet fyldt med glade og morgenfriske udstillere og gæster i form af bestyrelsesmedlemmer, og ansatte fra de danske antenneforeninger som lagde vejen forbi i løbet af dagen for at få et indtryk af, hvad leverandørerne kan byde på. Udstillerne havde gjort deres ypperste for, at skabe rammen for en festlig dag. Flere udstillere havde arrangeret festlige indslag og konkurrencer for at tiltrække interesserede og for at skabe opmærksomhed omkring deres stand. På FDAs stand havde man hyret en tryllekunstner til at give eksempler på magi, måske et tegn på, at man skal gå nye veje i FDA-regi?

FDA havde hyret Henrik Specht til at give smagsprøver på magiske tryllekunstner på standen, et sjovt påfund som trak tilskuere til… Leverandørerne stod klar på standene med gode råd til antenneforeningerne, så de kan blive klædt bedre på til udfordringerne i hverdagen. Mange besøgende benyttede muligheden til at få drøftet konkrete udfordringer med leverandørerne. Repræsentanterne for forretningsud-

valget, hovedbestyrelsen, regionerne, ERFA-grupperne og udvalgene var til stede under messen, så de besøgende kunne få et indtryk i det arbejde, der lægges for dagen i FDA, for at understøtte antenneforeningerne.

Det var ikke uden grund at TV 2 vandt præmien som årets stand på FDA Messen. Standen var flot og innovativ. Deltagerne kunne selv prøve at lave en vejrudsigt, som i løbet af dagen blev lagt ud på Facebook 20

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2015


ADVOKATENSBORD

Status – tre år som advokat for FDA Benny Jensen Advokat

I skrivende stund er der forløbet ca. tre uger siden FDA Messen og Landsmødet 2015. Igen i år havde jeg æren af at være indbudt til at deltage på FDAs messestand lørdag eftermiddag, hvor det vanen tro blev til både almene drøftelser og rådgivning om verserende – eller mulige fremtidige – sager, lige som eftermiddagen bød på gensyn med såvel gamle kendinge som med nye medlemmer af FDA-familien. Landsmødet søndag indebar som bekendt, at FDA valgte ny landsformand. Nærmest sammenfaldende hermed fratrådte Dorte Mejlkjær sit vikariat i sekretariatet, da Mie Lund Jørgensen vendte tilbage efter endt barselsorlov. Det var nærmest forudsigeligt, at der i sådan et tilfælde af ”dobbelt-udskiftning” ville opstå tilfælde, hvor foreningernes henvendelse til sekretariatet umiddelbart før og efter landsmødet om juridisk assistance var i risiko for at falde ned mellem to stole. Det skete da også, men heldigvis kun i et meget begrænset omfang, og ikke på en måde, der indebar at lovbestemte frister blev oversiddet, eller på anden vis medførte retstab for foreningerne. I nært samarbejde med Kai Nielsen, Preben Pedersen, Bjarke Pejtersen og Mie, er der i de forløbne tre uger blevet ”samlet op” på de medlemshenvendelser, der blev fanget i overgangen, og jeg er glad for at kunne skrive, at jeg tror, vi i fællesskab har fået taget hånd om dem alle, og vi således er tilbage på ”business as usual”.

Ligeledes er jeg glad for at kunne meddele, at samarbejdet mellem FDA og Jystrup Advokat fortsætter, - som udgangspunkt i hvert fald det næste års tid. Der er indtil videre heller ikke sket ændringer i proceduren, hvorefter medlemmerne som absolut hovedregel skal rette henvendelse til sekretariatet, hvorefter Forretningsudvalget vurderer, om en medlemsforespørgsel skal behandles på mit kontor. Som advokat for FDA og medlemsforeningerne gør det i mit daglige arbejde generelt ingen forskel, hvem der står som kaptajn på broen. Medlemmernes og FDAs juridiske udfordringer vil skulle håndteres på samme måde som før, - og jeg er i denne sammenhæng ikke advokat for enkeltpersoner, men for organisationen og dens medlemmer. Sådan skal det naturligvis også være. Landsmødet 2015 markerede – med et par ugers forsinkelse – også tre-årsjubilæet for min forretning og dermed også for min tid som advokat for FDA. I de tre år har jeg oprettet og behandlet 180 sager for medlemsforeningerne og et endnu større antal af henvendelser, der har angået FDAs virke og organisation eller problemstillinger, der har været af generel betydning for et

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2015

større antal medlemmer, - den såkaldte løbende rådgivning, hvortil kommer deltagelse i diverse ”roadshows”, konferencer og på messerne og til landsmøderne. FDA har således fyldt en del, og når sagstilgangen de senere år har været for nedadgående, vælger jeg at se det som et tegn på, at både medlemmerne og FDA fremstår juridisk betydeligt sundere, end det var tilfældet for tre år siden. Det er naturligvis skidt for min omsætning, men så meget des mere tilfredsstillende ud fra en professionel vinkel, hvor det som advokat handler om at være med til at skabe værdi for klienten. Jeg vil tillade mig at benytte mig af denne min faste klumme i FDA Orientering til at takke den afgåede landsformand Carsten Karlsen for et godt og konstruktivt samarbejde gennem tre år. Ligeledes vil jeg benytte mig af spaltepladsen til at ønske Kai Nielsen velkommen som ny landsformand, foreløbigt for de kommende to år. På baggrund af mine hidtidige drøftelser med Kai, ser jeg frem til, at mit kontor i fællesskab med sekretariatet og FU fortsat vil kunne samarbejde om at besvare medlemmernes henvendelser med juridisk indhold. God Jul og Godt Nytår!

21


BRANCHENYT

Kulturminister ønsker færre kanaler Kulturminister Bertel Haarder ønsker færre kanaler på DR og han bliver bakket op af Liberal Alliance og Dansk Folkeparti Kris Vetter Redaktør Kilde: Mediawatch

Ministeren ønsker, at DRs bestyrelse kommer politikerne i forkøbet med et udspil om fremtidens DR og public service inden næste medieaftale. Dansk Folkepartis medieordfører Morten Marinus er tilfreds med udmeldingen om at skære ned i antallet af flowkanaler med tre til fire. Det nuværende medieforlig løber indtil 2018, hvorefter et nyt efter planen træder i kraft fra 1. januar 2019. Liberal Alliance er også klar til at ændre på DRs rammer. Medieordfører Mette Bock vil gå længere. Hun ønsker DR kommer med et helt nyt udspil omkring deres placering i mediebilledet. For partiet handler det om indholdsprioritering og om finansiering, med andre ord DRs samlede fremtid. Ifølge medieordføreren fra Liberal Alliance skal DR selv komme et fremtidsudspil og ikke afvente situationen, da DR har viden og indblik i medieudviklingen som det er få forundt. Men Liberal Alliance ønsker ikke at være forligsbryder.

Danskerne skal have færre kanaler på DR så licensbetalingen også falder, siger Bertel Haarder DR skal presses til ny kanalstrategi Kulturministeren vil gerne have DR til at kigge nærmere på blandt andet mængden af kanaler af egen drift, inden det eksisterende forlig udløber. I DF ser man dog gerne, at man presser DR til at komme med en ny kanalstrategi, som kan træde i kraft allerede fra 20172018. I de kommende medieforhandlinger tages der udgangspunkt i Public Service-udvalgets rapport. Connie Hedegaard er i spidsen som formand og skal sammen med udvalget inden udgangen af 2016 fremlægge et bud på fremtidens public service. Kulturminister Bertel Haarder har tidligere sagt, at han gerne vil fremrykke udvalgets deadline, men det ønsker den øvrige opposition ikke.

Stabil omsætning i telebranchen Kris Vetter Redaktør Kilde: Energistyrelsen

Den danske telebranche havde en omsætning på 37,7 mia. kr. i 2014, og var dermed på samme niveau som året før. Samtidig oplevede branchen en mindre stigning i investeringerne, mens der var fald i beskæftigelsen. Det viser nye økonomiske nøgletal fra Energistyrelsen. Telebranchen omsatte i 2014 for i alt 37,7 milliarder kroner, hvilket er på niveau med året før, hvor omsætningen var 37,3 mia. kr. Det bryder tendensen fra perioden 2007 – 2013, hvor telebranchens samlede omsætning var nedadgående. Samtidig er telebranchens samlede resultat (EBIT) steget 3,2 pct. i perioden fra 4,8 mia. kr. i 2013 til 5 mia. kr. 2014. Overskudsgraden er dermed steget svagt. 22

Teleselskabernes investeringer i blandt andet mobil- og fastnet steg fra 2013 til 2014 med lidt under 2 pct. fra 6,1 til 6,2 mia. kr. 2014 er således første år med en mindre stigning i investeringerne efter en lang periode med fald. Investeringsgraden - udtrykt som investeringens andel af omsætningen - var 17 pct. i 2014 og dermed et procentpoint højere end i 2013, hvor den var 16 pct. Telebranchens investeringsgrad ligger nogenlunde på niveau med det øvrige samfund, hvor investeringsgraden er 19 pct. I EU ligger den danske telebranches investeringsgrad i den øverste tredjedel. Beskæftigelsen i telebranchen er i perioden 2013 til 2014 faldet fra ca. 13.600 til 13.000 fuldtidsansatte, hvilket er et fald på lidt under 5 pct. Fra 2008 til 2014 er beskæftigelsen i alt reduceret med lidt over 4.000 ansatte, svarende til et fald på næsten 25 pct.

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2015


FDAHOVEDBESTYRELSEN

Landsformand Kai Nielsen Tlf. 28 60 79 07 kn@fda.dk

1. næstformand Bjarke Pejtersen Tlf. 24 83 82 71 bjarke@fda.dk

2. næstformand Valgkreds D (Region 6, 7, 8 og 9) Preben Pedersen Tlf. 88 80 60 81 preben@fda.dk

VALGKREDS A (Region 1 og 2)

VALGKREDS B (Region 3 og 4)

VALGKREDS C (Region 5)

LANDSMØDEVALGT

Allan Jusjong Tlf. 98 31 96 95 jusjong@aj-design.dk

Curt Andersen Tlf. 40 63 14 07 curt@live.dk

Per Theisen Tlf. 51 51 09 85 pt@kalnet.dk

Karsten Høgh Tlf. 98 24 16 99 kah@mail.dk

UDVALG OG REPRÆSENTANTER FDAs Forretningsudvalg Kai Nielsen kn@fda.dk Bjarke Pejtersen bjarke@fda.dk

Preben Pedersen preben@fda.dk

FDAs Teknisk udvalg Preben Pedersen formand@yderholm.net Allan Jusjong jusjong@aj-design.dk Kai Nielsen kn@fda.dk

Fagligt netværk for Kabel TV Kai Nielsen kn@fda.dk Preben Pedersen preben@fda.dk

Cable Europe Kai Nielsen kn@fda.dk Dansk Ledningsejerforum Gunner M. Nielsen gmn@gmn.dk

REGIONSBESTYRELSER ■ REGION A:

(tidligere region 1+2) Vera Dahl Olesen, formand Lone Jakobsen, næstformand Tommy Schmidt, sekretær Morten Doktor Henning Lyk

■ REGION 3:

Curt Andersen, formand Jens Møller, næstformand Sven Møller Andersen, sekretær Peder Pedersen Svend Erik Rasmussen

■ REGION 4:

Samarbejder med region 3 Flemming Borg, formand Michael O’Halloran, sekretær

■ REGION 5:

Per Theisen, formand Jørgen Madsen, næstformand John Sørensen, sekretær Erik Wagner Keld Elkrog Larsen

■ REGION 6 ■ REGION 7 ■ REGION 8 ■ REGION 9:

Jørgen Fogtmann, formand Kai Nielsen, næstformand Preben Pedersen, sekretær Frans Larsen Peter Lyngby

ERFAGRUPPER FOR FORENINGER MED EGET TV-UDBUD OG/ELLER EGET INTERNET: Jan List, formand Per Theisen, næstformand Carsten Gertsen, sekretær Per M. Sørensen Flemming Borg

YOUSEE: Flemming Madsen, formand Tommy Schmidt, næstformand Peder Pedersen, sekretær Gunnar Rasmussen Benny Olsen

BOLIGFORENINGER: Kontakt fda@fda.dk

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2015

Yderligere oplysninger om FDAs organisation på www.fda.dk

23


Vi ønsker alle læsere, annoncører og samarbejdspartnere en glædelig jul og et godt nytår... Redaktionen

Profile for FDA - Forenede Danske Antenneanlæg

FDA Orientering 6-2015  

FDA er brancheorganisationen der henvender sig til alle, der driver antenneanlæg i Danmark, og som ønsker at tegne et medlemsskab.

FDA Orientering 6-2015  

FDA er brancheorganisationen der henvender sig til alle, der driver antenneanlæg i Danmark, og som ønsker at tegne et medlemsskab.