__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Tidskrift for fællesantenneanlæg • Nr. 5 oktober 2015

ORIENTERING

Indenfor streamingog digitale tjenester går det rasende stærkt! På årets FDA konference kan du høre og se Keld Reinicke´s oplæg til den nye Tv-galakse. LÆS OGSÅ:

■ Stort anlagt FDA konference, messe og landsmøde

■ To plus to giver fem

■ Stege Kabelnet på vej med nye løsninger


FDAORIENTERING Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er trykt i 2.000 ekspl. og udgivet den 23. oktober 2015 Bladets artikler kan frit anvendes i udgivelser fra medlemmer af FDA med tydelig kildeangivelse. I redaktionen: Kris Vetter, ansv. redaktør Carsten Karlsen, Bjarke Pejtersen og Preben Pedersen. Deadline for redaktionel tekst: Nr. 6: 11. november 2015 Indlæg til FDA Orientering sendes til: E-mail: redaktion@fda.dk Medsend gerne illustrationer/foto. Forsiden FDA byder velkommen til en spændende konference, messeudstilling og landsmøde i Århus, læs om eventen og se de mange udstillere her i bladet. Abonnement: Gratis til bestyrelsesmedlemmer i antenneanlæg, der er medlem af FDA. Andre interesserede: DK-abonnement 2015: kr. 1.185,EU-abonnement 2015: kr. 1.410,De angivne priser er ekskl. moms og incl. forsendelse. Kontakt: Tina Boye, FDAs sekretariat. Annoncer og distribution: Kontakt: Kris Vetter, kv@vmarketing.dk. Distribution af nr. 6: Torsdag den 11. december 2015. Grafisk produktion: Vmarketing Tryk: PR Offset

Forenede Danske Antenneanlæg Bøgehus Annebergparken 21 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 96 17 00 Fax 59 96 17 17 fda@fda.dk www.fda.dk Telefontid: Mandag-torsdag kl. 9-16 Fredag kl. 9-14

2

En branche under fortsat stor forandring Carsten Karlsen Landsformand

I 2009 slukkede staten for det analoge Tv-signal og dermed startede den digitale æra for alvor. De fleste antenneanlæg fortsatte dog med at sende analoge Tv-kanaler til deres medlemmer, men her seks år efter er det ved at være sidste udkald. Dermed siger vi et endeligt farvel til det ”gode gamle” analoge Tv-signal. Dels er behovet blevet meget mindre, efterhånden som medlemmerne har fornyet det gamle stuealter. En anden vigtig årsag er, at det analoge Tv-signal optager for meget plads i vore kabler. Den kapacitet kan vi bruge til andre aktuelle behov, så som større bredbåndskapacitet og tilvalgskanaler (bedre kendt under navnet fritvalgs kanaler). I den seneste tid har vi desuden set flere og flere antenneanlæg ”springe ud af skabet” og erklære sig som selvstændige leverandører af bredbånd til medlemmerne. Med mulighed for de store forandringer, der åbner sig for at dække behov for en mere varieret Tv-sening, giver det god mening for foreningen selv at gribe tøjlerne. Mulighederne byder sig, hvis man vel at mærke selv kan og vil overkomme det, f.eks. med den hjælp, der kan tilkøbes eksternt. Alt dette og meget mere kan bestyrelsesmedlemmer og ansatte i antenneanlæggene få mere viden om, ved at lægge vejen forbi Aarhus i dagene 30-31. oktober, når FDA afvikler årets event. Fredag er konferencedagen, hvor der ud over meget spændende indlæg bliver tid til at snakke med leverandører og kolleger fra alle egne af landet. Her kan man høre mere om, hvordan andre foreninger griber de udfordringer, som din forening måske også står overfor an. Erfaringsudveksling er vigtig. Det åbner for nye muligheder og kan være en katalysator i bestyrelsens videre arbejde i at servicere dens slutbrugere endnu bedre. Ud over det faglige er der på FDA Messen plads til det sociale. For nogle er det mere eller mindre ”lønnen” for det kæmpe arbejde, de har udført igennem året for foreningen. Men især åbner det nye muligheder i de uformelle netværk, der så ofte etableres til gensidig fordel. Hver for sig kan vi meget, men sammen kan vi næsten det hele. Derfor er jeg som formand for brancheforeningen stolt over at FDA, som en non-profit organisation, formår ikke bare at holde liv i FDA Messen, men også at forny den. Dermed forbliver den interessant for både udstillere og besøgende. Deltagerne vil få gode oplevelser og inspiration med hjem såvel fra FDA Messen og fra fredagens konference. Vi ved, at fredagen for mange er en arbejdsdag, men meget tyder på, at vi har ramt rigtigt. Her i starten af oktober var der tilmeldt godt 160 deltagere til konferencen, og vi har fortsat mulighed for at blive flere. Konkurrencen om forbrugerne øges fortsat. De muligheder, som web-streaming giver for et øget og mere varieret udbud, kan imødekomme de ændrede behov for Tv-sening, der er ved at bryde frem. Vores udfordring er, at nye muligheder og seervaner ikke gør branchen nemmere at overskue for hr. og fru Danmark. Der er fortsat brug for lokale antenneanlæg, der uafhængigt kan rådgive og vejlede medlemmerne i, hvad der bedst dækker deres behov indenfor deres økonomiske rammer. Vi skal som antenneanlæg være endnu mere synlig og branding bliver derfor vigtigere end nogensinde før. Vi skal både fortælle om de gode forbrugeroplevelser og fortsat være ærlige om priserne på produkterne og fremhæve den unikke lokale service. Vi kan, vi vil og selvfølgelig tør vi!

FDA ORIENTERING · OKTOBER 2015


FDAINDHOLD

4 To plus to giver fem 6 Spændende konference 10 Stege på vej med nye og gode løsninger

6 Spændende konference

12 Advokatens bord: Udleje af mastepositioner 14 Mobiltelefoni - hvorfor nu det? 15 Nu er det nu..! - FDA Messe, Konference og Landsmøde i Aarhus 20 Vild med mysterier 22 Sport, sport og mere sport..! 26 Familiens behov for bredbånd er større end nogensinde 28 Der skal være plads til forskellighed

8 Steges nye og gode løsninger...

26 Branchenyt: - Ny kanalchef til DR2 - Premier League i TV3 og på Viaplay

15 Nu er det nu..! FDASEKRETARIAT Carsten Karlsen Sekretariatschef Tlf. 59 96 17 07 ck@fda.dk

Svend Hansen Regnskabsassistent Tlf. 59 96 17 18 svend@fda.dk

Mie Jørgensen Sekretær på barsel Tlf. 59 96 17 05 mie@fda.dk

Anne-Mette Reslow Regnskabsassistent Tlf. 59 96 17 06 anne-mette@fda.dk

Dorte Mejkær Vikar Tlf. 59 96 17 19 dorte@fda.dk

FDA ORIENTERING · OKTOBER 2015

3


FDAORIENTERING

To plus to giver fem Når antenneforeninger går sammen opnår medlemmerne synergier og store fordele Kris Vetter Redaktør Foto: Kris Vetter

ASOM-Net er en sammenslutning af antenneforeninger fordelt over hele landet. ASOM-Nets primære opgave er, at tilbyde stabilt og lynhurtigt Bredbånd, Tv-signal med et væld af kanaler og telefoni til lavpris. Antenneforeningerne bevarer deres selvstændighed ved medlemskab af ASOM-Net og har bestemmende indflydelse på strategien i selskabet.

- Vores mål er helt klart, at vi skal tilbyde optimale løsninger, som ligger et niveau over det antenneforeningerne kan få ved at stå alene, og meget tæt på de kommercielle, siger forretningsfører Jan List. - For vores medlemmer, og os selv, er det vigtigt at vi leverer kvalitetsløsninger. Det kræver en professionel tilgang til måden at løse opgaverne på, fastslår Jan List. ASOM-Net er derfor flyttet til mere tidssvarende faciliteter i den gamle mar-

garinefabrik midt i Vejen. En bygning som i dag er restaureret og fremstår moderne med virkelig indbydende kontorfaciliteter og med plads til udvidelse. Flytningen sker som kulminationen på en meget positiv medlemstilgang fra antenneforeninger samt deraf følgende udbygning af medarbejderstaben. - Vi kunne konstatere, at vi manglede plads både til medarbejderne og til den stigende mængde udstyr i hovedstationen. Udstyr der er nødvendig for at sikre stabilt højhastigheds internet og kvalitets Tv-signaler, siger han.

Her ses 3 af ASOM-Nets medarbejdere i det nyindrettede serverrum i det nye domicil i Vejen (fra venstre ses Jan List, forretningsfører og system administratorer Kristian Pedersen og Michael Sørensen). 4

FDA ORIENTERING · OKTOBER 2015


Fælles indkøb giver fælles fordele Som partner i ASOM-Net er fordelene mange blandt andet: En fælles hovedstation, som giver mulighed for fælles indkøb af radio/tv kanaler og internet. Men den fælles drift giver også mange rationaliserings- og besparelsesmuligheder for partnerne/medlemmerne.

“ Det handler om at være bedst og billigst...

-

Jan List, ASOM Net Vores primære opgave er, at sikre, at antenneforeningerne kan tilbyde et stabilt bredbånd der er prismæssigt billigere end foreningernes konkurrenter, og samtidigt giver flere penge i foreningens kasse. Gennem kollektive forhandlinger og indkøb kan vi sikre, at medlemmernes indkøb af radio/Tv, bredbånd og telefoni bliver en god men billig oplevelse, siger Jan List. - Også det nye issue vedrørende tilvalgskanaler arbejder vi med i ASOMNet og der er ingen tvivl om, at vore indkøbsmuligheder er gode når vi står sammen i et stort fællesskab, som vores, siger Jan List. - Det handler om at være bedst og billigst, konkluderer han med et smil.

Tilbuddene er mangesidede Tidssvarende internet setup, central internetforbindelse, redundant serverpark og redundant netværk giver medlemmerne sikkerhed for gode forbindelser og ved kun at benytte gennemprøvede produkter fra eks. Cisco, Teleste og Appear TV er målet - kvalitet - og ikke mindst stabilitet til gavn for medlemmerne. Nuværende medlemmer Antenneforeningen Vejen Brørup MedieNet GramBynet Jels Antenneforening Skodborg Antennelaug Toftlund Bynet Rødding Antenneforening Klarup Kabelnet Balle-Bredsten Antenneforening Skjern Bredbånd Bjerringbro Kabelnet Morud Antenneforening Erikminde Antenneforening Jonfo (Jerlev, Ødsted og Nr. Vilstrup Antenne Internetforsyning) Sønderho Antenneforening Hjørring Antenneselskab (1. februar 2016) - Højest opnåelige kvalitetsniveau på markedet skal nås, ligesom vi hele tiden arbejder for konkurrencedygtige priser og hastigheder. Det giver loyale og tilfredse kunder, for antenneforeningerne, siger Jan List. - Det der differentierer os fra de store medie- og energiselskaber er, at vi kun skal holde vores udgifter hjemme, og FDA ORIENTERING · OKTOBER 2015

ikke har aktionærer eller kapitalfonde, der forventer et stort overskud. Derudover har vi egen telefonsupport med eget personale. Det betyder sikkerhed for viden om produkterne og ydelserne, siger forretningsføreren og tilføjer… minimal ventetid for kunderne! Mulighederne for medlemmerne er mange Samarbejdet med de mange antenneforeninger resulterer ofte i nye samarbejdsmuligheder. Et godt eksempel er, at man nu også kan tilbyde et kvalitets økonomistyringssystem. Men der arbejdes gennem bestyrelses- og udvalgsarbejde hele tiden frem mod nye samarbejdsmuligheder til gavn for den enkelte og helheden. - Et er de mange tekniske fordele ved, at være sammen i en større sammenslutning, men også når det gælder profilering og markedsføring, kan vi sammen bedre matche de massive kampagner de store energi- og medieselskaber ”kører”, siger Jan List. - Vi skal huske på, at de mange ildsjæle i antenneforeningerne for det meste, arbejder som frivillige ulønnede og den gejst og vilje de møder med, skal vi matche. Ligesom den selvstændighed som antenneforeningerne har, er for mig at se det vigtigste element også i fremtiden, siger Jan List. 5


FDAORIENTERING

Spændende konference Efter velkomst ved landsformand Carsten Karlsen var der lagt op til en dag med titlen: Vi klær´ hele bestyrelsen på Kris Vetter Redaktør Foto: Vmarketing

Titlen var rammende for emnerne: Ophavsret og kontraktindgåelse, Fremtidens Tv, Nutidens og fremtidens antennenet/anlæg og endelig branding af antenneanlæg. Fremmødet til konferencen på Comwell i Middelfart søndag den 20. september var virkelig flot! Omkring 75 bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere fra medlemsforeningerne var mødt frem til en spændende dag med fagligt islæt men også med gode erfaringsudvekslinger med kollegaer fra hele landet. De første indlægsholdere var advokat Peter Schøning og FDAs egen advokat Benny Jensen. De havde delt indlægget op ”Ophavsret og kontraktindgåelse” og Benny Jensen kunne supplere med facts fra antenneverdenen og gode eksempler på aktuelle sager. Ophavsret ved advokat Peter Schøning Ophavsret betyder i enkel forstand, at den der har skabt værket, har retten til det! Såfremt andre ønsker at bruge værket skal der indhentes tilladelse og der kan selvfølgelig stilles betingelser om vederlag for anvendelsen. Som eksempler på rettighedshavere nævnte Peter blandt andet skabende kunstnere, forfattere, instruktører m.fl., filmproducenter og pladeselskaber. Med andre ord er rettighedshavere dem der oprindeligt har skabt ”produktet” og udøvere, producenter og endelig de personer, der har erhvervet rettighederne ved aftale. En ophavsret er ikke noget man får, det er noget man har. Ophavsretten er selvfølgelig opstået for at den der har frembragt værket, kan beskytte film6

værker, billeder og tekster mv., og i de fleste tilfælde efterfølgende tjene penge på at sælge disse rettigheder, eller dele der af til andre. Men ophavsretten har man til gengæld ikke på motiver, stilarter og kunstretninger, metoder og principper, naturgivne former eller enkeltstående oplysninger. Ophavsret og Kabel-Tv Ophavsretten giver indehaveren ret til offentlig fremførelse og spredning af eksemplarer, eneret til kopiering og beskyttelse mod efterligninger, ret til bearbejdelser og droit moral (den moralske ret er en ret af respekt for forfatteren). Mere end to tilslutninger er lig med offentlig fremførelse, når det handler om antenneforeninger. Privatsfæren er ikke opfattet af ophavsretsloven, det skal være offentlig fremførelse. Men husk det er vilkårene i den enkelte aftale, der afgør betingelserne. Antenneforeninger erhverver rettigheder fra broadcaster, resten via Copydan Verdens TV, som repræsenterer rettighedshaverne, og administrerer den tidligere tvangslicens, som nu er blevet til en aftalelicens i Danmark. Misligholdelse af aftaler kan føre til fogedforbud, samt erstatninger. Manglende kendskab til loven (ophavsretsloven m.flere) er ingen undskyldning

og på samme måde videreudsendes til almenheden ved hjælp af radioanlæg, såfremt betingelserne for aftalelicens efter § 50 er opfyldt. Bestemmelsen i 1. pkt. gælder ikke for rettigheder, som indehaves af radio- og fjernsynsforetagender. Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 må værker, der indgår i en trådløs radio- eller fjernsynsudsendelse, som modtages ved hjælp af egen antenne, videreudsendes over kabelanlæg, som ikke omfatter mere end 2 tilslutninger. Stk. 3. Ejeren af et anlæg som nævnt i stk. 1 er ansvarlig for, at der træffes aftale om videreudsendelse af radio- og fjernsynsudsendelser over anlægget. Er et vederlag, som ejeren skal betale efter en aftale indgået i overensstemmelse med stk. 1 eller en kendelse fra Ophavsretslicensnævnet efter § 48, stk. 1, fastsat som et beløb pr. tilslutning, er brugeren af den enkelte tilslutning pligtig at betale ejeren et beløb, som svarer dertil.

I de aftaler der indgås i Danmark, har vi en passus der hedder (force majour - det vi ikke selv er herre over), og i USA bruger man vendingen, Acts of god, sagde Peter Schøning med et smil. Kabel Tv-aftalelicensen findes i ophavsretsloven paragraf 35 og her bringes et uddrag som kan have betydning for antenneforeninger: Værker, som udsendes trådløst i radio eller fjernsyn, må samtidig og uændret videreudsendes over kabelanlæg FDA ORIENTERING · OKTOBER 2015

Advokat Peter Schøning foretog en gennemgribende gennemgang af kontraktindgåels og ophavsret i forhold til antenneforeningernes hverdag


Stk. 4. Værker, som udsendes i radio eller fjernsyn, må på anden måde, end hvad der er bestemt i stk. 1, gengives af andre, såfremt betingelserne for aftalelicens efter § 50 er opfyldt. Eksemplarfremstilling og tilrådighedsstillelse af værker på en sådan måde, at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt, jf. § 2, stk. 4, nr. 1, skal ske i tidsmæssig tilknytning til udsendelsen. Peter Schøning gjorde opmærksom på, at antenneforeningerne hvert år skal opgøre antallet af faktiske tilslutninger, da dette tal danner grundlag for afregningen af vederlag i det efterfølgende år (til Koda og Copydan Verdens TV). Han gennemgik ligeledes de forskellige muligheder der foreligger for klausuler i kabel-Tv kontrakter. Benny Jensen…få styr på jeres vedtægter! Få styr på jeres vedtægter inden I går i gang med at indgå aftaler, var det overordnede råd fra advokat Benny Jensen. - Måske skal vedtægterne ændres, inden I tager det nye skridt, det er ihvertfald vigtigt I har diskuteret om vedtægterne er fyldestgørende inden I går igang, sagde Benny. Benny Jensen kom i sit indlæg ind på hvad aftalens funktion er. - Man skal have fokus på ydelserne, det adfærdsregulerende og det sanktionerende, sagde advokat Benny Jensen. Indenfor det sanktionerende, skal man gøre op hvad misligholdende adfærd er? Og hvordan man kan gøre misligholdelse gældende, altså en ”køreplan”. Man skal ligeledes overveje hvad betydningen af passiv accept er og beskrive de uskrevne regler, herunder loyalitet. Fremtiden er ikke hvad den har været! Tv-fremtidsekspert Claus Bülow var inviteret til, at give sit bud på de forbrugerkrav der stiller store udfordringer til antenneforeningerne i fremtidens ”forsyningsfelt”/mediebillede. Claus evner med sin erfaring og store viden på området, at fokusere på relationen mellem Tv-teknologiudviklingen og forbrugernes adfærd med de nye medier.

Det er en virkelig spændende teknologisk udvikling vi er midt i, som ser ud til at fortsætte uden ende, sagde Claus Bülow. Hans indlæg vekslede mellem introduktion af nye teknologier og koncepter for Tv- og video distribution, og analyser af ny forbrugeradfærd med digitale medier. - Vi indhentes ofte af fremtiden og man kan sagtens fortsat tale om et paradigmeskifte, i forhold til den måde vi ser Tv nu og i fremtiden mod det traditionelle Tv-kiggeri hvor familien samles om Tv´et i stuen. Nu ser såvel ældre som unge Tv på alle mulige devices, sagde Claus Bülow. Men ifølge eksperten stopper det ikke her. Producenterne af Tv og film arbejder mod endnu bedre kvalitet i form af endnu bedre kontrast i farverne (HDR) som kan vises på et Tv. Begreber som Quantum Dot Screens og High Dynamic Range er nye begreber som vi skal vænne os til fremover. Quantum Dot Screens er en helt ny form for display-teknologi, bestående af halvleder-nanokrystaller, som ved hjælp af lysemitterende dioder (OLED) displays, kan give endnu skarpere billeder på Tv-skærmen. - Det er en virkelig spændende teknologisk udvikling vi er midt i, som vi tror ikke kan fortsætte, men virkeligheden viser bare at det fortsætter uden ende, sagde Claus Bülow. Han kommenterede også udfordringen i, at flere og flere forbrugere skærer ned i deres programantal og går fra store pakker til mellempakker eller sågar mindste pakkevalg. FDA ORIENTERING · OKTOBER 2015

Ifølge Claus Bülow sker det fordi forbrugerne ikke ønsker at betale for noget de ikke ser og fordi streaming-forbruget er stærkt stigende. Han taler ligefrem om en ”bokskrig”, hvor de store operatører kæmper om markedet lige fra Apple, ROKU, Amazon (trussel mod Netflix), Chromecast fra Google med flere. Også masser af nye Tv Apps ser verden for første gang i disse år. - Men vi skal huske på, at det kræver internet og I som antenneforeninger sidder på forbindelsen ud til forbrugerne, det kan vise sig at være et meget stærkt kort at have på hånden, sagde Claus Bülow. Sport er det programområde som alle slås om lige nu. Spørgsmålet er om Viasat/Viaplay fastholder sportskanalerne og kan de føde dem ind i den nye streamingverden? Han nævnte, at det måske kan ske som selvstændige Apps? Netflix har bekendtgjordt, at de vil bruge 5 mia. kr. på at øge udbuddet af streaming og at de indenfor de næste 2 ½ år vil være verdensomspændende. Lige nu er de sågar gået ind i Tvproduktion senest med Tv-serien Rita som distribueres til hele verden. Men hvad gør vi med de ulovlige streamingtjenester, hvor vi nok må erkende, at popcorntime er streamingtjenestens værste fjende, spurgte han til forsamlingen? - Kan vi begrænse det i vores tilbud/forbrug af internettet som udbyder, spurgte Claus Bülow. 7


FDAORIENTERING Man taler ligefrem om et nyt begreb såkaldt App..ificering, hvor seerne bruger en app i stedet for de traditionelle tv-pakker.

Kapaciteten er under pres Anders Langeland Christensen fra Brix & Kamp kom i sit indlæg ind på de tekniske udfordringer som antenneanlæggene står over for i de kommende år. Ændringer der stiller store krav til omstillingsparathed og ændringer der

Der er flere der anvender VOD, arkiv og StartForfra og efterhånden er alle kanaler tilkøb (kodet TV), flere og flere kanaler i HD og ikke mindst 4 K TV, somkræver dobbelt så meget kapacitet som HD i H.265. Der er muligheder Det analoge signal er lukket i næsten alle antenneforeninger og det giver naturligt mere bredbånd til rådighed. Det analoge signal har frigjort megen

men alt materiale der udskiftes skal være forberedt for 204/1200 MHz og anlægget skal opgraderes med regulerede forstærkere og overvågning, for et mere stabilt net. Af andre forbedringsmuligheder kan nævnes: Forberedelse for FTTLA (Fiber to the last Amplifier – fiber til D3), nedgravning af multirør og forberedelse for elforsyning af alle nodes. FTTH (Fiber to the home) er også en mulighed.

Kapaciteten på vores bredbånd er under pres på grund af en kraftig stigning i trafikken

- Men det er vigtigt, at få lavet en ”masterplan” så renoveringer og graveprojekter fra andre ledningsejere kan udnyttes til fællesgravning, sagde Anders.

måske kommer hurtigere end ventet. Kapaciteten er som bekendt under pres på grund af en kraftig stigning i bredbåndstrafikken.

Husk at kapaciteten i hovedstationen løbende bliver opgraderet:1 fibersender og modtager pr. node, nedlæg servicegrupper så der er en port/udgang til hver sender/node og udbyg med CCAP (CMTS/QAM i ét).

Anders L. Christensen, Brix og Kamp

FAKTA BRIX OG KAMP: Arbejdsområder/tilbud til antenneforeningerne: Antenneforeningens part Administration/bogholderi Kontrakt forhandlinger Projektering af kabel TV anlæg Afholdelse af licitation Afleveringsforretning Bygherretilsyn / syn & skøn Vedligeholdelse af dokumentation Besvarelse af LER Projektudvikling/masterplaner Afholdelse af bestyrelses seminar/ studietur

plads eks. fra 8-16 kanaler og internet downstream. Men på den lange bane skal vi frigøre endnu mere plads! Anders kom blandt andet ind på, at Docsis 3.1 returvejsfrekvensen kan øges med op til 200MHZ. Docsis 3.1 kan levere Gbit/s symmetrisk samtidig med en forbedret modulation og hastigheder, der matcher fiber til hjem. Men det kræver et skift af CMTS modems. FM Radio skal lukkes og nye datadåser skal monteres/installeres. - Slukning/lukning af FM båndet er nok ikke realistisk (selvom det kunne frigøre plads), da medlemmerne efterspørger det fortsat, sagde Anders. Men generelt stilles der stadig større krav til kvaliteten af COAX-nettet. Der er dog fortsat mulighed for nodeneddeling. - Det forventes at node-størrelserne ender på maksimalt 100-150 tilslutninger, men det er ikke nødvendigt endnu, sagde Anders. Fremvejen er stadig op til 862 MHz,

Fortsat vedligeholdelse er påkrævet Når det gælder distributionsnettet skal man holde fokus på fortsat vedligeholdelse at det passive net. Det handler om proaktiv service. Støj på returvejen er en hindring for høje hastigheder på internettet. Man skal også være opmærksom på, at Docsis3.1 muligvis kan kræve genberegning og opgradering af hele D3 nettet for tilretning af ”modemvinduet”. Afslutningsvis gennemgik Anders nogle af de vigtigst økonomiske scenarier omkring opgradering af et antenneanlæg. Meget af økonomien er afhængig af det konkrete anlæg og hvor meget fiber og tomrør er der nedgravet i dag. Ny node, nyt skab, lys-sender og modtager i hovedstation, inkl. Montering koster eksempelvis ca. 80.000 kr. ekskl. moms.

       

                  •          •               •                •                •       •                                                                   

 

8



FDA ORIENTERING · OKTOBER 2015





  


Nedgravning af fiberrør, indblæsning af fiberkabel, inklusiv kabel koster fra 200–250 kr. /meter.

og hvordan vi gerne vil opfattes af omverdenen og om hvor vi er på vej hen. Branding er storytelling!

Også antenneforeningernes logoer fik en lille positiv og venlig henstilling med på vejen.

- Jeg kan kun opfordre til, at I som antenneanlæg sender opgaven med opgradering af anlægget i licitation, da det jo er store udgifter, som man står overfor ved en eventuel opgradering, sagde Anders L. Christensen afslutningsvis.

For at kunne differentiere sig i et marked, er det vigtigt at man definerer egne værdier og styrker. I marketing- og salgssprog taler man om EFU = Egenskaber, fordele og udbytte. Med andre ord produkternes evner, de fordele det giver og det udbytte man får ved køb. Udbyttet er vigtigt, at fokusere på, da vi tiltrækker medlemmer igennem udbyttet.

- Har I tænkt over om jeres logoer symboliserer og står for det produkt og de ydelser I sælger? Ingen tvivl om at de har signaleffekt, men der er vel ikke mange der leverer Tv og internet via antenner i dag, spurgte han.

Smart fup og fidus, eller relevant og brugbart Med denne overskrift kunne Jeppe Ulrich projektleder, frem mod den kommende FDA Messe i Århus og partner i DJMC, i sit indlæg, spørge forsamlingen om man vidste hvad branding var. Målet var at provokere og inspirere forsamlingen til nytænkning omkring markedsføring. Branding er vores historie, vores værdier, vores DNA i virksomheden, udover det produkt vi handler med. Det er det der viser vores kunder, hvor vi er forskellige fra vores konkurrenter

- Jeg synes I generelt har mange gode muligheder for at differentiere jer i markedet, men hvor ofte har I sat jer ned og lavet en marketingstrategi, spurgte Jeppe forsamlingen. - Uden en plan kommer man jo ingen vegne. Og hvis man kender egne styrker og svagheder er det jo alt andet lige nemmere at agere, så man opnår et mersalg, sagde han.

Deltagerne fik et godt indblik i, hvad branding er og hvor vigtigt det er, at man har en strategi/tilgang til markedet og at den er veldefineret og målrettet. Alt i alt et meget positivt indspark til en verden som, jo for de flestes vedkommende består meget af bits og bytes og tekniske formuleringer. Landsformand Carsten Karlsen kunne afslutte en faglig god dag, med god spørgeaktivitet og deltagelse fra de fremmødte.

Tillykke til Stege Kabelnet

med deres nye mini CMTS anlæg Panther Applications A/S og Telecentret A/S tilbyder i et samarbejde et totalkoncept inden for internet- og TV-løsninger! Systemet er målrettet antenneforeninger. Produktet er en kombinationsløsning fra finske TELESTE (deres mini CMTS) og Panther Applications administrationssystem. Antenneforeningerne får en unik, enkel og en værdiskabende løsning. Vil du høre mere om dette anlæg og dets muligheder, kan du besøge os på vores stand på FDA messen i Århus den 31. oktober 2015. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os Telecentret A/S 43 52 66 44 eller Panther Applications A/S 70 23 34 55. NB: Der er yderligere et anlæg på vej i Hanstholm Net efter samme model.

TELECENTERET A/S

FDA ORIENTERING · OKTOBER 2015

Teleste DAH100 Mini CMTS DAH100 mini CMTS understøtter DOCSIS 2.0 og 3.0 til 200 abonnenter. Typisk anvendelse er i FTTB/FTTC netværk. DAH’en behøver ikke noget særligt lokalt udstyr og opfylder IP54 klassificering. Den kan derfor installeres i gadeskabe eller kældre. Med den indbyggede D2/ D3 forstærker samt returvejs diplexers er det nemt og enkelt at koble den ind på et bestående kabel-tv-net som er forberedt for returvej. Den leveres med 16 DS og 4 us, og dermed en kapacitet på 800 Mbps /120 Mbps down/up med QAM256/ QAM64 modulation. Kapaciteten kan opdeles ligeligt blandt alle abonnenter eller med forskellige båndbredder til de enkelte abonnenter.

9


FDAORIENTERING

Stege på vej med nye og gode løsninger Stege Kabelnet har med virkning fra den 1. juli 2015 opsagt alle aftaler med Stofa som hovedleverandør på kabelnettet, som beskrevet her i bladet tidligere Kris Vetter Redaktør Foto: Stege Kabelnet Kilde: Panther Application

Fra denne dato kan medlemmerne stadig få dækket deres behov for bredbånd, men nu bliver det leveret direkte fra Stege Kabelnet, hvilket betyder, at man kan levere hurtige hastigheder til lavere priser! Bestyrelsen og den daglige ledelse har siden beslutningen om, at gå selv ikke hvilet på laurbærrene. Man har derfor arbejdet hårdt på, at finde optimale løsninger til gavn for medlemmerne. Stege Kabelnet har som mange andre foreninger i Danmark en størrelse og et potentiale hvor det giver rigtig god mening at blive selvstændig.

op til ca. 2000 kr. årligt og vil samtidigt over de næste år give foreningen penge nok i kassen til fremover at kunne træffe egne beslutninger. Foreningens infrastruktur er klar til at kunne levere 300 Mbit/s til alle husstande, ud af de mulige 800 Mbit/s pr. node, hvis generalforsamlingen ønsker det. Systemet er allerede forberedt til at flere noder/mini-CMTS senere kan kobles på. Teknikken set indefra Der er pt. konfigureret fire øer, hver med 16 downstreams og fire upstreams, fordelt mellem ca. 550 betalende internet abonnementer og 1400 Tvabonnementer. Der forventes kraftig vækst i internet abonnenterne og her er løsningen allerede forberedt.

ved det typisk er en hård omgang selv, at “ Viovertage etablering og drift af et antenneanlæg for en lokal forening, hvorfor vi gerne hjælper

Casper Larsen, Panther Applications A/S

Panther Applications har derfor hjulpet Stege Kabelnet i den indledende fase med etablering og drift. - Det ved vi er en hård omgang, men noget vi er forberedte på og hjalp derfor også til her. Stege Kabelnet har derfor nu Panther Admin platformen i fuld drift og dermed det fulde overblik over abonnenter, økonomi og netværk, siger Casper Larsen COO i Panther Applications A/S. Penge at spare på internetdelen Internetdelen som er den mest interessante rent økonomisk giver medlemmerne i Stege en massiv besparelse på 10

En femte CMTS er indkøbt som backup i tilfælde af nedbrud, så eventuel CMTS nedbrud kan håndteres af lokale folk. Modemmerne er af type Technicolor TC 720 med router, telefoni og WiFi 802.11AC der også understøtter 16DS og hastigheder op til i omegnen af 800 Mbit/s. Foreningen er fysisk klar med 10 Gbit/s uplink, fordelt ud i 4 noder a 800/160 Mbit/s. Der er i nuværende router/firewall plads til at håndtere yderligere 3 CMTS’er. Det skulle være nok til at vokse til cirka 1.400 medlemmer med lynhurtigt internet. Hver CMTS koster foreningen cirka FDA ORIENTERING · OKTOBER 2015

50.000 kr. og kan håndtere op mod 200 medlemmer, hvilke giver en initial nodepris på cirka 250 kr. En pris der er til at håndtere når internettet er i drift. Flere og flere antenneforeninger vælger denne løsning Konceptet er næsten det samme som i de fleste andre foreninger, med Panther Admin, Evercall og Gullestrup, hvor alle medlemmer så vidt muligt tilmelder sig via webportal og i det daglige bruger portalen til at ændre sine indstillinger. Det er simpelt og den daglige drift går derfor i højere grad med lokale installatøropgaver. Selve økonomien i foreningen, herunder afregning af medlemmer foretager den lokale revisor, ReviVision i Panther Admin. Det har ikke været noget problem at lære Panther Admin. - Det er lidt vores håb at ReviVision måske fremadrettet kan håndtere økonomien i flere omkringliggende foreninger, siger Casper. - Foreningen ringer løbende til os med spørgsmål, hvis noget trænger sig på og prøver ellers at håndtere alle daglige udfordringer selv, siger Casper. Et samarbejde med Panther Applications starter næsten altid som et reelt partnerskab, hvor foreningen langsomt overgår til at kunne håndtere alle problemstillinger selv.


SLAP HAN VÆK?

Vi ses på FDA Messen

PREMIERE

7. november kl. 22.00

facebook.com/HISTORYdanmark


ADVOKATENSBORD

Udleje af mastepositioner Benny Jensen Advokat

I denne artikel, vil jeg henlede jeres opmærksomhed på, hvad der vel umiddelbart må betegnes som et luksusproblem, men som ikke desto mindre kan give anledning til betydelige overvejelser og undersøgelser. Forinden må jeg dog gøre opmærksom på, at jeg, efter udløb af ”deadline” for det forrige nummer af FDA-Orientering, modtog et særdeles begavet svar på den opgave, jeg stillede jer i dette års udgivelse nr. 4. Besvarelsen kom fra Carl Erik Torp, Brandsbjerg Nord Grundejerforening, der således gik glip af gavekortet, men som i hvert fald fortjener stor anerkendelse for indsigt og sund fornuft. Men så til sagen: Jeg modtog i sensommeren via FDA en henvendelse fra en antenneforening, der var ved at indgå en aftale om udleje af masteposition til et teleselskab. Udover de særlige bestemmelser, der skulle være gældende for aftalen (pris og varighed), bestod denne i overvejende grad af de standardbestemmelser, der er gældende for den såkaldte TI-2013aftale. For de læsere, som ikke har indgået, eller ved hvad, en aftale om udlejning af masteposition indebærer, skal jeg oplyse, at en sådan typisk går ud på, at en teleudbyder køber sig plads til opsætning af transmissionsudstyr på en allerede etableret antenne.

12

FDA ORIENTERING · OKTOBER 2015

Begrebet er særligt kendt i geografiske områder, hvor det pågældende teleselskab ikke i forvejen kan tilbyde en tilfredsstillende dækning for deres kunder. Teleselskabet har således en økonomisk interesse i at benytte allerede eksisterende antennemaster, fremfor selv at skulle bekoste omkostningerne ved opførelsen af en ny mast, - herunder omkostninger til at købe eller leje det areal, hvorpå masten skal opføres. For den antenneforening, der har en mast placeret, der tilgodeser teleselskabernes behov, kan det være en udmærket kilde til en god fast indtægt. Antenneforeningen havde i første omgang rettet henvendelse til FDA i forventning om, at FDA havde en generel holdning til den del af aftalen, som er standardiseret. I forbindelse med min behandling af henvendelsen, havde jeg en god drøftelse med formanden for den pågældende forening, og kunne bekræfte ham i, at jeg tidligere havde gennemgået de pågældende standardbestemmelser uden at dette havde givet mig anledning til indvendinger eller bemærkninger i øvrigt. Imidlertid kunne jeg, i lyset af mine hidtidige erfaringer på dette område, ikke give ham ret i, at FDA bør lægge et ”cart blanche” ud på disse aftaler. Det skyldes ikke, at standardkontrakten, eller de særlige vilkår om pris m.v., nødvendigvis giver anledning til snørklede juridiske overvejelser, men derimod at jeg nødigt ser, at antenne-


foreningerne ”blindt” indgår i denne form for aftaler, hvis ikke også antenneforeningens rådighed over masten og den matrikel, den står på, ligger helt fast. Det er således et faktum, at mange antenneforeningers master er placeret på matrikler, som antenneforeningen ikke selv råder over, men som foreningen i form af mangeårige stiltiende aftaler eller i nogle tilfælde tinglyste deklarationer, har adgang til. I det konkrete tilfælde var der tale om en deklaration, der var oprettet og tinglyst adskillige år før den første mobiltelefon blev tilgængelig for andre end millionærer, og i den råde- og adgangsret, der var indrømmet antenneforeningen til masten, var det selvfølgelig ikke forudset, at foreningen mange år senere kunne drage fordel af, at udleje ledige mastepositioner til en udbyder

af mobiltelefoni. Min gennemgang af tingbogen og deklarationen viste således helt klart, at en situation som den foreliggende slet ikke var forudsat, da aftalen oprindeligt blev indgået. Omvendt kunne jeg efter samtale med formanden konstatere, at foreningen formentlig siden 2007 havde haft en tilsvarende aftale uden indsigelser fra matriklens ejer. Det ændrer imidlertid ikke på, at den råderet, og herunder adgangsret, som en antenneforening måtte have til en matrikel, der ikke tilhører antenneforeningen selv, ikke umiddelbart kan overføres til en lejer af en masteposition. Med andre ord risikerer antenneforeningen i denne situation at give sin nye aftalepartner nogle rettigheder, som antenneforeningen ganske enkelt ikke kan give. I værste fald vil det indebære, at antenneforeningen ifalder kontraktsansvar, så snart det går op for teleudby-

deren, at antenneforeningen ikke kan leve op til de løfter, der er afgivet ved aftalens indgåelse. Eftersom denne type aftaler typisk indgås for en periode af minimum 10 år, kan de erstatningsmæssige konsekvenser efter omstændighederne blive ganske betragtelige. Når jeg derfor overfor den pågældende, og meget fornuftige, bestyrelsesformand argumenterede imod at lægge en generel anerkendelse af TI-2013-aftalen ind på FDAs hjemmeside, er det således primært fordi, at en sådan blåstempling vil kunne føre til, at antenneforeningerne ikke vil være opmærksomme på, at deres egen eventuelt begrænsede råderet over det areal, hvor deres mast er placeret, i sig selv bør give anledning til, at man tager ejeren af matriklen i ed, inden man indlader sig på en aftale med en masteudbyder. I ønskes alle et godt efterår! Benny Jensen

FDA-annonce-2015_ImgPaste.indd 1

07/10/15 15.26

FDA ORIENTERING · OKTOBER 2015

13


FDAMESSEN

Mobiltelefoni – hvorfor nu det? De fleste foreninger udbyder i dag IP telefoni (fastnet) i deres anlæg Kris Vetter Redaktør Kilde: MobileValue

Det er en ganske populær ydelse, men antallet af brugere af IP telefonien reduceres år for år fordi brugerne migrerer til mobiltelefoni. Det er der som sådan ikke noget mærkeligt i, men det er en udvikling, man skal være opmærksom på, for vi ser i stigende grad udbydere i det regi, der kan levere, den komplette pallette med tv-indhold, bredbånd og telefoni, i konkurrence med de danske antenneforeninger. De to store kabel-tv operatører, YouSee og Stofa, har taget konsekvensen af denne udvikling, og har begge fornyligt lanceret deres eget mobilprodukt - i eget navn, som de tilbyder til medlemmerne hos deres samarbejdspartnere.

Besøg vores stand på FDA messen

Fælles indkøb giver fælles fordele Jeres fordele som medlem af ASOM-Net er: • Fælles forhandlinger og indkøb, betyder at din forening sparer penge på TV-pakkerne. • Fælles drift med rationaliserings- og besparelsespotentiale • Fælles digital hovedstation der sikrer en professionel ydelsesleverance, til fordelagtige priser • Fælles support og brug af administrative ressourcer Det handler om at være bedst og billigst! Vi arbejder på at sikre din forenings konkurrencedygtighed. Det gør vi f.eks. ved effektiv drift af fælles internetplatform og support, som gør det muligt for din forening at levere en pålidelig og fremtidssikret løsning. Det gøres til en yderst kosteffektiv pris, og samtidig bevarer foreningen sin selvstændighed.

Følgende antenneforeninger er allerede medlemmer i ASOM-Net:

Antenneforeningen Vejen, Brørup MedieNet, GramBynet, Jels Antenneforening, Skodborg Antennelaug, Toftlund Bynet, Rødding Antenneforening, Klarup Kabelnet, Balle-Bredsten Antenneforening, Skjern Bredbånd, Bjerringbro Kabelnet, Morud Antenneforening, Erikminde Antenneforening, Jonfo (Jerlev, Ødsted og Nr. Vilstrup Antenne og Internetforsyning), Sønderho Antenneforening og Hjørring Antenneforening...

Skal din forening være den næste?

14

Er der plads til antenneforeningerne? Man kan så spørge sig selv, om der overhovedet er plads til antenneforeningen i denne udvikling? Hos MobileValue tror vi, at foreningerne kan få en mere markant rolle i fremtiden, som det nære alternativ til de øvrige tilbud til brugerne i takt med at udbuddet fra de store bliver mere og mere strømlinet. Vi tilbyder derfor en løsning med fokus på foreningen, hvor man får sit eget mobilselskab, som brander foreningen overfor medlemmerne – og hvor foreningen får en del af omsætningen! Ideen er blevet ganske godt modtaget blandt de danske Antenneforeninger. Selv om vi sidste år, var repræsenteret på FDA messen for første gang, så har vi allerede fået en solid tilslutning blandt de danske antenneforeninger, vi har i skrivende stund indgået aftaler med en lang række foreninger, der tilsammen forsyner næsten 150.000 husstande – eller set i mobilmarked-ets perspektiv mere end 300.000 potentielle kunder. Selv om vi er små, så har vi bevist, at vi kan stå distancen. I starten af året kunne vi bla. sammen med AN-TV i Aalborg fejre, at MobileValue rundede 10.000 mobilkunder - og hver måned kommer der nye kunder til i en jævn strøm – til trods for en ekstrem konkurrence i markedet. Har du lyst til at høre mere om vores koncept, så kig forbi på vores stand og få en snak om mulighederne (se annoncen her i bladet).

FDA ORIENTERING · OKTOBER 2015


&

2015

Nu er det nu..! Med otte dage til den årlige begivenhed i antennebranchen, nemlig FDA konference, messe og landsmøde, er programmet lagt til tre faglige og begivenhedsrige dage i Aarhus. Kris Vetter Redaktør Foto: Vmarketing og Carsten Karlsen.

Udvikling sker igennem forandring og forandringer er jo netop, hvad antenneforeningerne gennemgår i disse år. FDA messen 2015 er heller ingen undtagelse! Sidste år startede vi et nyt kapitel med afholdelse af de tre events i Aarhus, efter at have benyttet os af Billund igennem en del år. I år ændres indholdet også, så vi får en hel fredag med konference, en hel lørdag med messe og udstillinger, men holder fast i det kendte om søndagen, når landsmødet afholdes.

Både fredag og lørdag aften er der god mad, underholdning, og hyggeligt socialt samvær, hvor der både bliver tid til at få snakket sammen, foreningerne imellem, men også tid til at få taget den gode debat med leverandørerne om de udfordringer der er i dagligdagen, under afslappede forhold og i hyggelige omgivelser, og måske en drink i baren, hvem ved.

vikling som vi som antenneanlæg kan forvente at blive ”ramt” af, endnu hurtigere end vi måske går og tror. Det bliver en spændende faglig fredag, men også en dag, hvor vi med hjælp af humor får budskaberne til at nå ud til tilhørerne. Leverandørerne er naturligvis inviteret med, så der også bliver lejlighed til at networking.

Fredagens spændende konferenceprogram afholdes i år på en arbejdsdag, men vi håber alligevel (og tilmeldingen tyder på det) at mange møder op. FDA har i hvert fald gjort sit til, at I får et indblik i, hvad fremtiden bringer. Vores mål er, at synliggøre den ud-

Antenneforeningerne skal forme fremtiden Efter ankomst og morgenbuffet byder landsformand Carsten Karlsen velkommen inden forbrugerne ”tager over” repræsenteret ved Martin Salamon fra Forbrugerrådet TÆNK.

FDA ÅBNINGSTIDER: Konferencer Udstilling: Fredag den 30. oktober: 10.00-17.00 Lørdag den 31. oktober: 10.00-17.00

Frokost: 12.30-13.30 12.00-14.00

Landsmøde (kun for FDA-medlemmer) Søndag den 1. november: 9.00-15.00

Frokost: 12.00-13.00

FDA ORIENTERING · OKTOBER 2015

Middag: 18.3019.00-

15


FDAMESSEN

Forbrugernes ønsker til tv-markedet er kommet stærkt i fokus i 2015. Der har været talt om frit valg af tvkanaler, frit valg af tv-udbyder og om streamings voksende rolle. Hvad ønsker forbrugerne og hvad står i vejen for at de får samme muligheder på tv-markedet som på andre markeder? Hvis man ikke forstår fortiden, forstår man ikke nutiden og egner sig ikke til at forme fremtiden. Sådan lyder et gammel ordsprog. Derfor handler det om, at blive klædt på til at møde fremtiden.

ning vil traditionel flow-Tv blive overhalet af streaming allerede i 2019. Men..men hvor ofte har vi ikke set at prognoser og sandheder blive overhalet af teknologiske fremskridt og ikke mindst ændrede forbrugerkrav. Rettidig omhu og ændret eller tilpasset strategi til ændret målgruppe, kan være med til at sikre antenneforeningerne fortsat succes! Der er lagt op til et spændende indlæg og måske lidt provokation fra Forbrugerrådet, som helt sikkert giver stof til eftertanke.

Alle der arbejder med og ved antenneforeninger ved, at forbrugernes adfærd ændrer sig markant i disse år, hvilket en forbrugeranalyse fra Wilke påviser (se FDA Orientering juni udgaven). Når forbrugerbehov og krav ændrer sig, bør enhver leverandør overveje om man er klædt på til, at levere ”varen” i fremtiden.

Intens og spændende debat I den efterfølgende paneldebat med deltagere fra YouSee, TV2, Boxer TV, Canal Digital, Discovery og Stofa samt fra politisk hold Mogens Jensen Socialdemokratiet, får ordstyrer og inspirator Charlotte Vestergaard fra TV2 News hænderne fulde med at styre debatten. Der skal som ”overlægger” diskuteres Frit-valg, men mon ikke der bliver plads til, at diskutere hvad udviklingen kommer til at betyde for antenneforeningerne. Charlotte har i hvert fald lovet at udfordre deltagerne og I som tilhører er med til at formulere.

Det positive er jo, at danskerne fortsat ser meget Tv, det er dog ikke på den traditionelle skærm, men på en hel række andre devices. Hvis man følger en lineær fremskriv-

Der er lagt om til en spændende og intens debat. Frit-valg giver fleksibilitet og større valgfrihed? Efter en veloverstået frokost kommer Søren Bo Rasmussen fra Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen og indvier os i den rapport som for snart fire år siden med titlen ”Distribution af Tv-kanaler” satte fokus på forbrugernes ret til at vælge frit. Vi må bare erkende, at fire år er lang tid i Tv- og mediebranchen og meget er sket siden rapportens udgivelse. Søren vil komme ind på nogle af de mange distributører som har valgt, at varsle tiltag, der giver forbrugerne mere valgfrihed. Han vil også kommentere, hvorfor der er lang vej endnu, til endnu større konkurrence mellem kanaludbydere og distributører. Så går det stærkt! Næste indlæg handler om udviklingen i ny teknologi og ikke mindst streamingtjenester og andre digitale platforme, hvor de færreste kan følge med.

FDA KONFERENCE 2015 - PROGRAM Kl. 09.00-10.00 Ankomst og morgenbuffet

Kl. 12.30-13.30 Frokost

Kl. 10.00-10.15 Velkomst Carsten Karlsen, landsformand

Kl. 13.30-14.00 Frit Valg – TV-kanaler og Leverandører Søren Bo Rasmussen, Konkurrence og Forbrugerstyrelsen

Kl. 10.15-11.00 Hvad ønsker forbrugerne Martin Salamon, Forbrugerrådet Tænk Kl. 11.00-12.30 Paneldebat - Frit valg m.m. René Brøchner, YouSee Stig Møller Christensen, TV2 Ulf Lund, Boxer TV Martin Jensen, Canal Digital Mads Christensen, Discovery Networks Mogens Jensen, Medieordfører S Ole Fruekilde, Stofa Moderator: Charlotte V. Beder, TV2 News

16

Kl. 14.00-15.00 Kelds Guide til den nye TV-Galakse Keld Reinicke Kl. 15.00-15.30 Kaffe & kage Kl. 15.30-16.30 Det audiovisuelle SmartHome Gert Svendsen, Milinium Kl. 16.30-17.00 FDA byder på øl/vin og snack

FDA ORIENTERING · OKTOBER 2015


& Indlægsholder Keld Reinicke er dog en undtagelse! Senest holdt han et virkelig godt indlæg på Copenhagen Future Tv-Festival, hvor emnet var en guide til den nye Tv-galakse. Keld har en evne til at bevare overblikket og han vil indføre os i, hvad vi er oppe imod i det digitale landskab. Han har sin erfaring gennem mangeårigt arbejde med og i diverse Tv-selskaber, lige fra opstart af DR til TV2, ZULU og TV2 Charlie. Ligesom han i flere år var programchef på TV2. I dag udfører han freelancearbejde som mediekonsulent og arbejder for og med de største danske og skandinaviske medievirksomheder. Han underviser også på Den Danske Filmskole og sidder i Folketingets tænketank for fremtidens Public Service på medieområdet. En spændende personlighed, som det er lykkedes FDA, at få til Aarhus. Efter kaffepausen tager Gert Svendsen taktstokken og præsenterer det audiovisuelle SmartHome for tilhørerne. Det nye SmartHome handler dybest set om, hvordan man kun udnytte nyeste

teknologi til, at designe sit hus, således alle tekniske elementer spiller sammen, lige fra kontrol af alle elektriske installationer, lige fra lyset i pæren i loftet til endnu bedre pixels på Tv´et. Han vil forklare begreberne UHD, OLED, IoT og OTT. Kan vi overhovedet bruge det til noget og hvad med sikkerheden, når vi lader IT systemet styre det hele? Hvorom alting er, så ændrer hans gennemgang vores syn på fremtidens teknologi. FDA byder slutteligt på øl/vin og snack, så deltagerne kan komme ned i gear efter en hektisk dag med mange nye input og udfordringer. Det giver også muligheden for at få evalueret med gode kollegaer og få networket endnu engang. Lørdag morgen starter messen og udstillingen Udstillingsområdet fyldes med glade og morgenfriske gæster, bestyrelsesmedlemmer, og ansatte fra de danske antenneforeninger, som skal se hvad udstillerne kan overraske dem med. Glæd jer, da udstillerne har gjort deres

2015

ypperste for, at det skal blive en festlig dag, hvor festlige indslag og konkurrencer nok skal overraske de fremmødte positivt. Leverandørerne står klar til at hjælpe jer og slutbrugerne med udfordringer i hverdagen. Du har muligheden for at snakke med eksperterne og blive bedre klædt på til mødet med dine lokale medlemmer. Kom og få en god dialog med udstillerne, de glæder sig til at få en snak med jer! Tag bestyrelseskollegerne med fra foreningen, også de der måske ikke ”plejer” at deltage, så de kan opleve det fællesskab som foreningen er en del af, og kom ind på FDA´s stand og få en snak om foreningens udfordringer, vi kan hjælpe jer med det meste. Repræsentanterne for forretningsudvalget, hovedbestyrelsen, regionerne, erfagrupperne og udvalgene vil ligeledes være til stede under messen og kan alle fortælle om det arbejde de ligger i FDA, for at understøtte dig og din forening. - Brug os, det er derfor vi er til, siger landsformand Carsten Karlsen slutteligt.

FDA LANDSMØDE 2015 - PROGRAM Kampvalg om landsformandsposten i FDA Der er umiddelbart lagt op til et kampvalg, om landsformandsposten på dette års landsmøde. De to kandidater der er opstillet til posten er henholdsvis: Kaj Nielsen, Eriksminde Medienet, og Carsten M. Karlsen, Rødding Antenneforening Landsmødedelegerede har tale- og stemmeret.

Fredsvalg i valgkredsene Der er valg til hovedbestyrelsen i valgkreds B (reg. 3+4) og valgkreds D (reg. 6, 7, 8, og 9) I valgkreds B er Curt Andersen, AFIK Kolding, valgt i et såkaldt fredsvalg. I Valgkreds D er Preben Pedersen, Yderholm Antenneforening, valgt til hovedbestyrtelsen og Thomas Bak, Blåbærhavens Antenneforening valgt til suppleant. Begge kandidater er fredsvalgt, i det der ikke er flere opstillede kandidater. Både Preben Pedersen og Curt Andersen sidder i dag i hovedbestyrelsen. Ny på suppleantposten er derimod Thomas Bak. Tillykke til alle, og velkommen til Thomas.

FDA ORIENTERING · OKTOBER 2015

17


FDAMESSEN

Kabel Plus

Mobile Value

C More

VIA COM YOUSEE

C More

SCENEN

VERDENS TV /COPY DAN

TV2 TELECENTRET

STOFA

Pause område

TV2

Canal Digital

Viacom VERDENS TV

KK Partner

Dansk Kabel TV

Canal Digital SBS Discovery A&E Networks TRIAX Panther Fri område

KK KK

EverCall

CMORE

COMFLEX KK partner

ASOM

A&E Networks FDA ERFA GRUPPER LER

Telecenteret

Via Sat AntenneIP

TV2 UpTown

Fri område

TrioNet

Vmarketing / FDA

Panther Applications Evercall Antenne IP

Discovery Networks Danmark

NET GEO

Viasat

Nat Geo

Complex

Fri område

YouSee

Dansk Kabel TV

TRIAX

ASOM-NET TRIO NET FDA pause område FDA stand FDA ERFA grupper

Ringsted Radiomuseum

V Marketing Ringsted Radio STOFA

FDA MESSE 2015 - UDSTILLERE: A&E Networks AntenneIP ASOM-net Canal Digital C More Comflex Copydan Verdens TV Dansk Kabel TV Discovery Networks Danmark EverCall 18

FDA FDA ERFA grupper / LER Kabel Plus KK Partner MobileValue Nat Geo Panther Applications Ringsted Radiomuseum Stofa Telecenteret FDA ORIENTERING · OKTOBER 2015

TRIAX TrioNet TV2 UpTown Viacom Viasat Vmarketing YouSee

X

X

Uden opbygn

X

X

Med opbygni

ASOME NET


Ser din fjernbetjening sådan ud?

Har jeres antenneforening ikke alle 3 kanaler? Så kom og få en uforpligtende snak med os. Vi vil gøre, hvad vi kan, for at hjælpe jer. Glæder os til at se jer på FDA messen.


FDAMESSEN

Vild med mysterier Tænk på A-gruppen, Wallander, Beck, Fjällbacka-mordene, Varg Veum, Tatort og Der Alte Kris Vetter Redaktør Kilde og foto: VerdensTV.

Der er ingen tvivl om, at vores svenske, norske og tyske naboer ved, hvordan man skal skrue en god krimi med et hæsblæsende plot sammen. Forfatterne bag har solgt millioner af bøger i hele verden, og Nabolandskanalerne rydder ofte sendefladen for at sende nogle af de allerbedste filmatiseringer og krimier, du kan finde på tv. Helte kommer i mange afskygninger.

Den melankolske antihelt, den rutinerede bedstefar, rejseholdet, ægteparret og specialstyrken er blot nogle af dem, der hver uge opklarer mysterier på de svenske, norske og tyske nabolandskanaler. A-gruppen: det svenske rejsehold Var du vild med Rejseholdet på dansk tv, og elsker du en god samfundskritisk krimi med bid? Så er Arne Dahls A-gruppen noget for dig. Her følger vi nogle af Sveriges bedste kriminalefterforskere i deres arbejde med at opklare grænseoverskrid-

ende kriminalitet – både forstået helt konkret og i mere overført betydning. Det er nemlig langt fra noget idyllisk billede af Sverige, vi får præsenteret. Tværtimod bevæger vi os ind i et skyggeland, hvor prostitution og politivold lever i det skjulte og på tværs af landegrænser. A-gruppen bliver løbende sendt på SVT1 – senest i foråret 15, hvor ti nye episoder så dagens lys. Tatort: Millioner ser med Måske er du en af de mange danskere, som også er vild med tv-serien Tatort,

DE STØRSTE SPORTSOPLEVELSER

Se alle sportsrettighederne på Viasat.dk/sport

2043595_Kabel-FDA_180x130_JUN15.indd

1

FDA ORIENTERING · OKTOBER 2015

29/05/15 09.48


der på dansk kaldes Gerningsstedet. Krimien er en af de mest sete programmer på ARD og har både et 45-års jubilæum og over 900 episoder i rygsækken. Det er noget af en bedrift. Successen skyldes bl.a., at der løbende er kommet nye gerningssteder i flere byer og nye ihærdige efterforskere til. Tatort nøjes ikke kun med at give dig gode gys, men er også en fin mulighed for at opleve det store lands vidt forskellige byer og egne. Tatort bliver sendt både fredag kl. 22.00 og søndag kl. 20.15 på ARD med danske undertekster.

jævne mellemrum møde det noget blakkede makkerpar kriminalkommissær Martin Beck og vice-kommissær Gunvald Larsson. Trods deres underfundige tilbøjeligheder, fejl og mangler lykkes det alligevel gang på gang for makkerparret at løse det ene grufulde mord efter det andet. Med historien om Beck er vi langt fra den hyggelige detektivserie. I stedet får vi skarp, grænsesøgende og provokerende krimi, som sætter aktuelle problemer på dagsordenen og hiver samfundets skjulte skævheder op til overfalden.

Beck: den uheldige helt Glem alt om den blankpolerede, godmodige helt med styr på sig selv og sit liv. På SVT1 og SVT2 kan du med

SOKO: Specialenheden rykker ud hver dag For krimielskere, der ikke kan få nok, er der hjælp at hente hos ZDF. Her

kan du kl. 18.05 på alle uges dage fra mandag til og med fredag se et afsnit af den berømte SOKO-serie med danske undertekster. SOKO er en forkortelse for sonderkommission, eller på dansk en specialenhed, som står klar til at rykke ud og opklare forbrydelser i udvalgte byer i både Tyskland og Østrig. Tilbage i 1978 så SOKO München dagens lys, og sidenhen er specialenheder i nye byer som Leipzig, Kitzbühel, Köln, Wismar og Stuttgart kommet til. Find den næste krimi i tv-guide på verdenstv.dk Kom tættere på din favorit krimi og forfatterne bag på krimi.nabolandskanalerne.dk

Professionel hjælp?

r lille Ingen opgave er fo eller for stor!

Vi er din partner, når det gælder antenneanlæg - vi installerer, monterer og servicerer • Kompetente, beslutningsdygtige og “selvkørende” medarbejdere, der handler hurtigt og effektivt. • Kort responstid... hos os er hurtig service nøgleordet og din sikkerhed for minimal “nedetid”.

Søndergade 29 | 6650 Brørup | Tlf. 7538 1414 | info@kk-partner.dk | www.kk-partner.dk FDA ORIENTERING · OKTOBER 2015

21


FDAMESSEN

Sport, sport og mere sport..! Det er ingen hemmelighed at sport gennem de seneste år har fået en markant betydning for Discovery Networks Kris Vetter Redaktør Kilde: Discovery

Som man kunne læse i forrige nummer af FDA orientering, (Nr. 4. september 2015 red.) satser virksomheden på at være førende inden for området og man erkender at sport fremover bliver en af de drivende kræfter for den mere traditionelle flow -Tv seening. Virksomheden har haft en voldsom vækst på området gennem opkøb af Eurosport aktier, Canal 8 sport og Canal 9 fra CMORE, samt indkøb af rettigheder, blandt andet EM og VM kvalifikation,

Alka Superliga og senest sommer og vinter OL fra 2018 til 2024. Med købet af den lokalt forankrede ’Canal 8 Sport’, pr. 1. juni 2015, så har man hos Discovery Networks en mulighed for at styrke positionen på markedet med en sammenlægning af kanalerne Canal 8 Sport og Eurosport 2. Canal 8 Sport havde den lokale forankring og islæt, stærke tennisrettigheder og ikke mindst en ugentlig Superliga kamp, mens Eurosport 2 med det store og brede sortiment af sport i alle afskygninger kunne give både bredde og dybde til den nye kanal.

Øvelsen skulle samtidig sikre, at Eurosport brandet fremover blev mere lokalt forankret både i dens daglige udtryk og i udbuddet af rettigheder. Eurosport er et velrenommeret og kendt brand inden for sport generelt, den genkendelighed ønskede man at beholde i fusionen af de to kanaler og kanalen fik derfor navnet Eurosport Danmark. Med det nu store rettighedskatalog for kanalen undgår man i høj grad genudsendelser, ligesom man nu sender flere end 2400 timers LIVE sport på kanalen om året, det svarer til mere end 6 timer om dagen i gennemsnit.

MØD OS PÅ ÅRETS FDA-MESSE Deltag i vores uformelle workshops om ønsker til fremtiden

Sjov k på onkurr stan en den ce

Læs mere og tilmeld dig på www.danskkabeltv.dk/FDA 22

FDA ORIENTERING · OKTOBER 2015


MØD OS PÅ

MESSEN 2015 31. OKTOBER

FRIT VALG

- få TV præcis som det passer jer • TDX hovedstation til fællesantenneanlæg • Slut med irriterende og besværlige kanalomlægninger • Altid høj digital kvalitet • Mulighed for infokanal • Tilsluttes eksisterende fordelingsnet • Nemt og enkelt monteret og installeret på et par dage

triax.dk TRIAX A/S • Hornsyld • Danmark • Tel.: 76 82 22 00 • mail: triax@triax.dk


FDAMESSEN Hvad betyder lokal forankring? Vi har spurgt Discovery Networks hvordan det i det daglige kommer til udtryk at kanalen nu er lokalt forankret og hvad det egentlig vil sige? - Når vi siger, at kanalen i dag er lokalt forankret skal det ses i forhold til, hvordan Eurosport 2 var drevet inden sammenlægningen. Dengang blev kanalen styret fra Eurosports hovedkontor i Paris og man havde i Danmark ingen mulighed for selv at tilrettelægge programfladen ud fra danskernes interesse, siger distributionsdirektør Mads Christensen. - I dag har vi flyttet den proces til Danmark, så det nu er vores folk her i landet der, med alle Eurosports rettigheder i kataloget, sammensætter et program som tilgodeser danskerne. Samtidig har vi taget den beslutning at der kun må være dansk speakede programmer på Eurosport Danmark. På Eurosport 2 kunne man, ved nogle af de mindre rettigheder, opleve engelsktalende kom-

mentatorer, uden tekstning, hvilket ikke er optimalt på en lokal kanal. - Vi kan derudover også benytte dansk LIVE studie i afviklingen med den nye konstellation. Ydermere er det hensigten over tid at tilføre kanalen mere lokalt indhold. Det er naturligvis en proces, da langt de fleste rettigheder allerede har en ejer i dag, så vi indarbejder løbende den vision. Som led i processen har vi indtil nu blandt andet vist dansk travsport og Post Danmark rundt og så viser vi naturligvis Alka Superligaen hver søndag, fastslår Mads Christensen. Hvorfor sammenlægning af kanaler? Vi spurgte også hvorfor man ikke valgte at fortsætte med de to eksisterende kanaler, til det svarede Mads Christensen: - Vi mente ikke de rettigheder Canal 8 Sport lå inde med, på den lidt længere bane, kunne bære en selvstændig kanal. Her tager vi også hensyn til markedets tendenser og retning. I stedet gav det

mening at tilføre Eurosport 2 de stærke rettigheder Canal 8 Sport lå inden med og samtidig foretage øvelsen med at gøre Eurosport 2 til Eurosport Danmark – en lokal sportskanal. Afslutningsvis blev prisen (kr. 14,25) debatteret, for burde det ikke blive billigere med én kanal i stedet for to? Til dette lyder svaret: - Vi kan godt forstå at den tankegang lyder logisk, men desværre ligger langt fra de fleste udgifter til afvikling af en 24 timers sportskanal i indkøb af rettigheder og da disse ikke er blevet lavere ved fusionen kan prisen ikke sænkes. Vi har derimod sikret langt mindre fyld, i form af genudsendelser samt en højere kvalitet for de danske seere gennem en 100 % dansk afvikling, noterer Mads slutteligt.

Få jeres eget mobilselskab - det perfekte supplement til kablerne i jorden!

Med et mobilselskab i samarbejde med MobileValue kan I tilbyde jeres medlemmer en lang række fordele: • Billig mobiltelefoni og mobilt bredbånd • Gratis opkald mellem medlemmerne • Underholdningstjenester til fordelagtige priser • Tættere dialog mellem jer og medlemmerne • Opstart et mobilselskab på rekordtid - til en minimal investering uden løbende omkostninger Mød os på FDA Messen eller kontakt os på kontakt@mobilevalue.dk eller på tlf.: 30 80 69 32 og hør nærmere. www.mobilevalue.dk Tlf.: 30 80 69 32 Mail: kontakt@mobilevalue.dk

24

FDA ORIENTERING · OKTOBER 2015


NABOLANDSKANALERNE

VILD MED MYSTERIER Tænk på A-gruppen, Wallander, Beck, Fjällbackamordene, Varg Veum og Tatort. Der er ingen tvivl om, at vores svenske, norske og tyske naboer ved, hvordan man skal skrue en god krimi med et hæsblæsende plot sammen. Forfatterne bag har solgt millioner af bøger i hele verden, og Nabolandskanalerne rydder ofte sendefladen for at sende nogle af de allerbedste filmatiseringer og krimier, du kan finde på tv. Kom helt tæt på din favorit-helt på krimi.nabolandskanalerne.dk

VIND EN TUR I WALLANDERS FODSPOR

ARD/HR/Degeto/Bettina Müller

NRK/ Varg Veum

SVT/A-Gruppen

NRK/Cinemiso as

SVT/Baldur Bragason

SVT/ Wallander

Foto: Evgeny Sergeev

Nu har du chancen for at opleve Kurt Wallanders eget Ystad. Deltag i konkurrencen på krimi.nabolandskanalerne.dk

SVT/ A-Gruppen

ARD/ Tatort

verdenstv.dk


FDAMESSEN

Familiens behov for bredbånd er større end nogensinde Det er ikke kun de unge, der efterspørger stabilt og sikkert bredbånd. Vi er alle afhængige af, at vores bredbånd virker uden afbrydelser – og behovet bliver stadig større Kris Vetter Redaktør Kilde: Dansk Kabel TV

Internettet bruges i større og større grad til informationssøgning, streaming af musik og film, spil og underholdning. Og uden en ordentlig kvalitet, vil brugerne få en dårlig oplevelse. Familiens behov Alle i familien er i dag brugere af internettet - uanset om man er barn, ung eller voksen. Flere og flere enheder skal på internettet samtidig og mange af de daglige udfordringer, vi har med det trådløse internet i hjemmet skyldes, at vi har flere og flere elektroniske enheder, der benytter internettet. Vi har endnu kun set toppen af isbjerget, så det gælder om, at få hjemmenes internetkapacitet og Wi-Fi disponeret til at klare fremtidens krav. Streaming af TV, informationssøgning, spil og underholdning er nogle af de faciliteter vi allerede forventer, at vores internet har kapacitet til, men i op til 80% af hjemmene er dækningen og oplevelsen af det trådløse internet slet ikke tilfredsstillende. I mange tilfælde understøtter det modem, som udbyderen af internetforbindelsen stiller til rådighed, kun 10 aktive enheder, så med et par Smart TV, Tablets, familiens mobiltelefoner og Pc’er, er det ofte ikke nok.

I fremtiden vil det være helt almindeligt, at alle hjemmets elektroniske enheder – belysning, alarmer, vaskemaskine, køleskab, opvarmning, TV, trådløse musikafspillere - både tilkobles internettet og også ”snakker” sammen via det trådløse netværk i huset. De elektroniske enheder vil opføre sig mere intelligent end det, vi kender i dag. En vaskemaskine vil for eksempel selv kunne ”sortere” tøjet, og afvise tøj, der ikke skal vaskes med. Man skal heller ikke længere vælge vaskeprogram, da vaskemaskinen via chip kender de forskellige vaskeinstruktioner på tøjet, så den selv vælger det mest optimale vaskeprogram. Antenneforeningen – klar til fremtiden Alt dette skal antenneforeningen også forberede sig på. For medlemmerne stiller større og større krav. Dansk Kabel TV har mange års erfaring i at disponere antenneanlægs størrelse og fremtidssikre foreningen, så medlemmernes behov kan opfyldes. Nærmere information Læs mere og kontakt Dansk Kabel TV på www.danskkabeltv. dk. Vi står klar til rådgive jer om jeres forenings muligheder. Mød os også på FDA-messen til en god snak om fremtidens krav.

Vi er de lokale antenneforeningers reklamebureau Flere og flere antenneforeninger ønsker branding og bedre lokal markedsføring. Vi laver alt lige fra ideoplæg til nyt logo, tryksager i alle afskygninger, ny hjemmeside, artikler til ugeavisen med foto osv. osv. Kig ind på vores stand på FDA Messen og få en snak om muligheder...

26

FDA ORIENTERING · OKTOBER 2015

www.vmarketing.dk

Tlf. 73 84 85 45


Traditionen tro kan du møde Discovery Networks på årets FDA-messe. Kom forbi og hør mere om Eurosport Danmark og alle vores andre spændende kanaler.


FDAMESSEN

Der skal være plads til forskellighed TrioNet melder om øget tilgang af lokale antenneforeninger - Vi tilbyder medlemmer af antenneforeninger, der modtager signal fra os, et af landets billigste internetprodukter til kun 49 kr. om mdr., siger salgschef Jari Pedersen.

Kris Vetter Redaktør Kilde: TrioNet A/S.

Virksomheden har siden sidste års FDA-messe fået implementeret flere nye foreninger. Kendetegnende ved disse foreninger er, at det er foreninger der ønsker at bestemme selv. Hos TrioNet har de enkelte foreninger stor indflydelse på hvordan deres Tv-pakkers indhold skal se ud, og hvor mange pakker der skal være. Foreninger er forskellige, og derfor mener man hos TrioNet også der skal være mulighed for forskellige produktsammensætninger fra forening til forening, og plads til forskellighed. Også stor frihed når det gælder internet Ligeledes som med Tv giver TrioNet også kunderne/antenneforeningerne medbestemmelse på hvilke internetprodukter der skal tilbydes i den enkelte forening. - De kan vælge at tilbyde vores standardhastigheder til deres medlemmer, eller sammen med os lave de produkter som efterspørges i foreningen, siger direktør Jesper Kjelgaard. - Ligeledes har foreningen mulighed for at lade TrioNet stå som afsender af internetprodukterne, eller vi kan brande det i antenneforeningens navn, det er helt antenneforeningernes eget valg. Desuden har vi udarbejdet et færdigt wholesale setup, fastslår han.

- Faktisk har vi netop lavet en aftale med en forening om at levere kollektivt bredbånd på 3/1 Mbit til alle i foreningen, til en stærkt nedsat pris. Herfra har det enkelte medlem mulighed for at opgradere til højere hastighed, til en yderligere nedsat pris, konkluderer salgschefen. Fra 1. januar præsenterer TrioNet sågar et gratis 1/0,5 Mbit/s internetprodukt. Også mulighed for tilvalg af Tv-kanaler Vi har i 2015 implementeret vores foreninger i vores tilvalgs univers, hvor det er muligt at ”tilvælge” fra en enkelt kanal og til endnu flere ovenpå den pakke man allerede modtager fra foreningen. Dette tilvalg kan ske allerede fra foreningens mindste pakke. - Vi glæder os meget til FDA-messen, hvor vi vil komme med en stand med “spark” i! - Og vi ser frem til at møde vores eksisterende og kommende kunder til en hyggelig og sjov stund, samt en snak om muligheden for at lave Tv- og internetprodukter, der passer målrettet den lokale antenneforening og dens medlemmer, siger Jesper Kjelgaard slutteligt.

DE STØRSTE SPORTSRETTIGHEDER LIGGER STADIG HOS ®

42712_Annonce_FDA_mess_kabel_180x65.indd 1

28

FDA ORIENTERING · OKTOBER 2015

09/10/14 10.46


©Disney ©Disney © & TM 2015 Lucasfilm Ltd.

VISER

HELE FAMILIENS

FAVORITTER!

Vi sender hver dag: Disney Channel 24 t. Disney XD fra kl. 06 - 22. Disney Junior fra kl. 06 - 19. Alle serier og film er enten synkroniseret til eller tekstet på dansk.

www.disney.dk


BRANCHENYT

Ny kanalchef til DR2 Christoffer Guldbrandsen vender tilbage til DR for at stå i spidsen for DR2 Kris Vetter Redaktør Kilde: Mediawatch

Efter et år vender kanalens tidligere journalistiske chef, dokumentaristen Christoffer Guldbrandsen, tilbage. Ifølge Christoffer Guldbrandsen er DR2 den mest lysende stjerne på public service-himlen og måske den fedeste tv-kanal herhjemme og har sagt ja tak til jobbet for at få muligheden for at præge kanalen og tage den med ind i en foranderlig medievirkelighed. Den nye kanalchef ønsker at DR2 skal blive ved med at gå forrest i udviklingen af den tunge og seriøse journalistik herhjemme. Men ønsket er også at kanalen går forrest, når det gælder udvikling af nye formater og fortælleformer og distribution på tværs af platforme. Hans håb er at han kan styrke kanalens vitalitet og fastholde kanalen som værende nytænkende og original. DR2 har historisk spillet en stor rolle for satiren, denne rolle ønsker han også DR2 skal spille for journalistikken.

Panter Admin, så kan I selv! En administrationsplatform til antenneforeninger og bolignet. - Medlemsadministration - TV og Internet os d ø M A - IP-telefoni, e-mail mm. å FD p - Afregning og automatisering sen s e M - Selvbetjening til medlemmer - Netværksovervågning - Arbejdsopgave håndtering Få et tilbud - Opgaveautomatisering - ... og meget mere på tlf. 7023

3455

Panter Applications A/S · www.pantheradmin.dk 30

FDA ORIENTERING · OKTOBER 2015


FDAHOVEDBESTYRELSEN

Landsformand Carsten Karlsen Tlf. 50 77 22 86 ck@fda.dk

1. næstformand Bjarke Pejtersen Tlf. 24 83 82 71 bjarke@pejter.dk

2. næstformand Valgkreds D (Region 6, 7, 8 og 9) Preben Pedersen Tlf. 88 80 60 81 formand@yderholm.net

VALGKREDS A (Region 1 og 2)

VALGKREDS B (Region 3 og 4)

VALGKREDS C (Region 5)

LANDSMØDEVALGT

Allan Jusjong Tlf. 98 31 96 95 jusjong@aj-design.dk

Curt Andersen Tlf. 40 63 14 07 curt@live.dk

Per Theisen Tlf. 51 51 09 85 pt@kalnet.dk

Karsten Høgh Tlf. 98 24 16 99 kah@mail.dk

UDVALG OG REPRÆSENTANTER FDAs Forretningsudvalg Carsten Karlsen ck@fda.dk Bjarke Pejtersen pejtersen@dbmail.dk

Preben Pedersen formand@yderholm.net

FDAs Teknisk udvalg Preben Pedersen formand@yderholm.net Allan Jusjong jusjong@aj-design.dk Carsten Karlsen ck@fda.dk

Fagligt netværk for Kabel TV Carsten Karlsen ck@fda.dk Preben Pedersen formand@yderholm.net

Cable Europe Carsten Karlsen ck@fda.dk Dansk Ledningsejerforum Gunner M. Nielsen gmn@gmn.dk

REGIONSBESTYRELSER ■ REGION 1:

Vera Dahl Olesen, formand Henning Lyk, næstformand Birgit Kaa, sekretær

■ REGION 2:

Tommy Schmidt, formand Morten Doktor, næstformand Lone Jakobsen, sekretær

■ REGION 3:

Curt Andersen, formand Jens Møller, næstformand Sven Møller Andersen, sekretær Peder Pedersen Svend Erik Rasmussen

■ REGION 4:

■ REGION 5:

Per Theisen, formand Jørgen Madsen, næstformand John Sørensen, sekretær Erik Wagner Keld Elkrog Larsen

■ REGION 6 ■ REGION 7 ■ REGION 8 ■ REGION 9:

Jørgen Fogtmann, formand Kai Nielsen, næstformand Preben Pedersen, sekretær Frans Larsen Peter Lyngby

Samarbejder med region 3 Flemming Borg, formand Michael O’Halloran, sekretær

ERFAGRUPPER FOR FORENINGER MED EGET TV-UDBUD OG/ELLER EGET INTERNET: Jan List, formand Per Theisen, næstformand Carsten Gertsen, sekretær Per M. Sørensen Flemming Borg

STOFA: Børge T. Ottosen Per Flø Peter Madsen

YOUSEE: Flemming Madsen, formand Tommy Schmidt, næstformand Peder Pedersen, sekretær Gunnar Rasmussen Benny Olsen

FDA ORIENTERING · OKTOBER 2015

BOLIGFORENINGER: Peter Dam, formand Lone Jakobsen, næstformand Bjarke Pejtersen, sekretær Yderligere oplysninger om FDAs organisation på www.fda.dk

31


Kom og mød TV 2s kendte ansigter på FDA messen... SARA MARIA

PETER

CECILIE

SARA MARIA

Lav bl.a. din egen vejrudsigt, deltag i konkurrencen om Vild med PETER dans finale billetter eller prøvesmag vine fra et af vindistrikterne CECILIE Jørgen Leth besøger i programmet “Mit Frankrig”.

Vi glæder os til at se dig på messen!

Profile for FDA - Forenede Danske Antenneanlæg

FDA-Orientering 5-2015  

FDA er brancheorganisationen der henvender sig til alle, der driver antenneanlæg i Danmark, og som ønsker at tegne et medlemsskab.

FDA-Orientering 5-2015  

FDA er brancheorganisationen der henvender sig til alle, der driver antenneanlæg i Danmark, og som ønsker at tegne et medlemsskab.