__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Tidskrift for fællesantenneanlæg • Nr. 4 september 2015

ORIENTERING

Ikke alle antenneforeninger lader sig spise af de store tele, medie- og energiselskaber LÆS OGSÅ:

■ Stege Kabelnet har opsagt samarbejdet med Stofa

■ 20.000 antenneforeningsmedlemmer siger farvel til Stofa i Hjørring

■ FDA Messe, konference og Landsmøde, reserver datoen nu!


FDAORIENTERING Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er trykt i 2.000 ekspl. og udgivet den 4. september 2015 Bladets artikler kan frit anvendes i udgivelser fra medlemmer af FDA med angivelse af FDA Orientering som kilde. I redaktionen: Kris Vetter, ansv. redaktør Carsten Karlsen, Bjarke Pejtersen og Preben Pedersen. Deadline for redaktionel tekst: Nr. 5: 23. september 2015 Indlæg til FDA Orientering sendes til: E-mail: redaktion@fda.dk Medsend gerne illustrationer/foto. Forsiden Ønsket om selvstændighed, gode “produkter” og lavest mulige priser gør, at flere og flere antenneforeninger går egne veje. Læs mere inde i bladet. Abonnement: Gratis til bestyrelsesmedlemmer i antenneanlæg, der er medlem af FDA. Andre interesserede: DK-abonnement 2015: kr. 1.185,EU-abonnement 2015: kr. 1.410,De angivne priser er ekskl. moms og incl. forsendelse. Kontakt: Tina Boye, FDAs sekretariat. Annoncer og distribution: Kontakt: Tina Boye, FDAs sekretariat. Distribution af nr. 5: Torsdag den 23. oktober 2015. Grafisk produktion: Vmarketing Tryk: PR Offset

Forenede Danske Antenneanlæg Bøgehus Annebergparken 21 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 96 17 00 Fax 59 96 17 17 fda@fda.dk www.fda.dk Telefontid: Mandag-torsdag kl. 9-16 Fredag kl. 9-14

2

Antenneanlæg med mod på fremtiden Carsten Karlsen Landsformand

FDA konferencer, messe og udstilling venter forude, henholdsvis den 20. september i Middelfart, det store arrangement den 30. og 31. oktober, og slutteligt landsmødet den 1. november i Aarhus. Det er dage med masser af nyttige informationer til de danske antenneanlægs bestyrelser, og ikke mindst til sparring antenneanlæggene imellem. I en tid med flere større forandringer i vores måde at drive antenneanlæg på, og hvor der både fra politisk og fra slutbrugernes side fremsættes stadig nye ”krav” formelle eller uformelle - til hvilke produkter, foreningerne bør have på ”hylderne”, er det blevet endnu vigtigere at stå sammen i et fællesskab som FDA. Fritvalg ”spøger” fortsat i kulissen, og vi har nu kunnet læse i medierne, at det ultimative frie valg, uden en grundpakke - forventeligt lanceres af Stofa i første kvartal af 2016. Det er glædeligt for forbrugerne, som ser frem til og har en forventning om, at det så bliver billigere kun at se de tv-kanaler, som de selv har valgt. Fritvalg bliver også et af de store emner på FDA konferencen i Aarhus, hvortil vi har inviteret repræsentanter fra branchen, medieordførere, konkurrence- og forbrugerstyrelsen samt Forbrugerrådet til at komme med deres syn på det frie valg. Der er dermed lagt op til en god paneldebat, som modereres af en vært fra TV 2. En anden vigtig ting for den lokale antenneforening er branding. Vi skal som forening være den kendte og foretrukne leverandør. Vi har brug for at være synlige i slutbrugernes bevidsthed, så de ikke lader sig lokke væk fra foreningen af en dygtig sælger, som kan sælge sand i Sahara. På konferencen i Middelfart den 20. september får vi firmaet FoqusSalg til at sætte ord på emnet branding og ikke mindst komme med et oplæg til, hvordan vi får sat antenneanlæggene på Danmarkskortet. Vi skal vise forbrugerne, at vi lever og har det godt, at vi har en plan, og ikke mindst har det mod på fremtiden, som gør forbrugerne trygge ved fortsat at blive i det fællesskab der hedder ”antenneforeninger”. De skal være trygge for, at vi også i morgen kan dække det store flertals ønsker, og vi fortsat vil og kan stræbe efter også at dække mindretallets behov, så længe det er økonomisk ansvarligt. Jeg håber, at så mange som muligt fra bestyrelserne vil afsætte tid til at deltage i FDA´s kommende arrangementer, og jeg glæder mig til at hilse på såvel nye som ”gamle” bestyrelsesmedlemmer, og medarbejdere fra foreningerne. Sammen får vi mod på fremtiden! Carsten Karlsen landsformand, FDA. FDA ORIENTERING · SEPTEMBER 2015


FDAINDHOLD

4 Fritvalg til ejer- og andelsforeninger? 6 Dansk Kabel TV køber FAE 8 Bedre og billigere ved at gøre det selv!

4 Fritvalg til ejer- og andelsforeninger

10 Digitale eller trykte nyheder? 12 De kan selv i Stege 16 Discovery har vokseværk 18 FDA Messe, konferencer og Landsmøde i Aarhus 22 Advokatens bord: Og vinderen er... 25 Kendt ansigt fejrede jubilæum 26 Branchenyt: - Se tysk Bundesliga fodbold med APP - Stofa tilbyder forbrugsafregnet tv

8 Bedre og billigere...

18 FDA Messe, konference og landsmøde FDASEKRETARIAT Carsten Karlsen Sekretariatschef Tlf. 59 96 17 07 ck@fda.dk

Svend Hansen Regnskabsassistent Tlf. 59 96 17 18 svend@fda.dk

Mie Jørgensen Sekretær på barsel Tlf. 59 96 17 05 mie@fda.dk

Tina Boye Økonomi- og salgsassistent Tlf. 59 96 17 04 tina@fda.dk

Anne-Mette Reslow Regnskabsassistent Tlf. 59 96 17 06 anne-mette@fda.dk

Dorte Mejkær Vikar Tlf. 59 96 17 19 dorte@fda.dk

FDA ORIENTERING · SEPTEMBER 2015

3


FDAORIENTERING

Fritvalg til ejerog andelsforeninger? Regeringen barsler som bekendt med et lovforslag om fritvalg til landets boligforeninger Kris Vetter Redaktør Foto: Boligselskabernes Landsforening

FDA Orientering har derfor interviewet BL – Danmarks Almene Boliger for at høre til deres forventninger til et sådant lovforslag. - Forventningen er, at der er penge, at spare, men vi mangler at få fokus på prisen for dette fritvalg, siger afdelingschef i Boligselskabernes Landsforening Bjarne Zetterström. De omkring 550.000 lejere i landets boligforeninger udgør jo en stor kundegruppe og forventninger er selvfølgelig at mange vil sige fra over for de nuværende tv-pakker, hvis de får muligheden (forventning omkring 15 procent). Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anslår i en ny analyse (”Fælles tvforsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg”).

En tidligere analyse fra Deloitte i 2013 viser, at de to centrale tv-leverandører YouSee og Stofa leverer tv til omkring 90 procent af de husstande, der er omfattet af aftaler gennem deres boligforening. Analysen peger på at samlet vil et helt frit valg af tv-kanaler kunne spare lejerne for 68 millioner kroner om året. Til gengæld vil hver femte lejer eller omkring 125.000 husstande stå uden tv-udbyder som følge af fritstilningen af markedet, fordi deres nuværende boligforening vil opgive at levere tv-kanaler. Årsagen til, at det ventes, at hver femte lejer tvinges til at finde en helt ny tvudbyder er, at særligt i gamle ejendomme findes de såkaldte sløjfeanlæg udbredt. I disse anlæg er det ikke teknisk muligt at koble enkelte husstande fra den fælles løsning. Derfor vil antenneforeningen enten ophøre, eller beboerne skal betale for at få en ny fælles løsning. Konsekvensen for det flertal af lejere,

der vil fortsætte med tv-pakkerne, vil være en pris, der er marginalt mere end i dag, lyder det i analysen. Analysen skal synliggøre fordele og ulemper Analysen er bestilt af Folketinget for at man kan synliggøre om en fritstilning af markedet vil være en fordel eller en ulempe for tv-seerne. Et fåtal af beboere ønsker ikke en kollektiv tv-forsyning ifølge konkurrencestyrelsens rapport. Opkrævningen til vedligehold af kabelanlægget sker over huslejen, på samme vilkår og betingelser, som øvrige fællesudgifter. Antenneanlæggets regnskab skal dog udarbejdes særskilt, og efter ”hvile i sig selv princippet”. De borgerlige partier synes klar til at gennemtvinge et frit tv-valg, mens regeringen og SF og EL endnu ikke har meldt klart ud. Den tidligere kulturminister Marianne Jelved (R) har tidligere sagt til JyllandsPosten, at når analysen er gennemført, vil hun tage stilling til behovet for lovgivning. Den daværende regering lagde vægt på, at en gennemførelse af frit valg af tv-distributør skal indeholde overgangsordninger, der respekterer eksisterende aftaler med tv-distributører. Derudover vil ejendomme/foreninger med ældre anlæg (sløjfeanlæg) først blive omfattet af de nye regler i takt med, at anlæggene udskiftes. I hovedparten af de eksisterende boligforeninger ejer man kabelanlæggene, og vedligeholder selv deres infrastruktur, men har en ekstern leverandør til at drive anlægget. Det giver beboerne mulighed for på deres årlige afdelingsmøde, blandt andet at vælge serviceleverandør.

4

FDA ORIENTERING · SEPTEMBER 2015


Vi mangler at få fokus på prisen for fritvalg, siger afdelingschef i Boligselskaberne Landsforening Bjarne Zetterström

- Jeg ser faktisk meget positivt på det forventede lovforslag og betragter større frivillighed som et gode som måske også giver nye muligheder fra leverandørside, påpeger Bjarne Zetterström. Han påpeger desuden, at der hvor antenneforeningerne og boligorganisationerne/boligforeningerne er medspillere, kan man ”levere” varen og at i hans

optik har de store programudbydere tabt kampen. - Samtidig føler jeg, at vi har vundet forståelse for, at ”pakkeløsninger” ikke altid er af det onde. Det kan faktisk være fornuftige løsninger, hvor kunderne får gode programmer til attraktiv priser, siger han. - Det spændende er jo som sagt, hvad

kommer fritvalgs løsningerne til at koste og hvor meget beboerne i boligforeningerne er villige til at betale for fritvalg, siger Bjarne Zetterström. BL – Danmarks Almene Boliger er en interesse- og brancheorganisation for ca. 550 almene boligorganisationer med tilsammen 560.000 boliger - eller hver 5. danske bolig. Læs mere på www.bl.dk

r nte e C ik TV tron Kabel k e l gE nsk ne o l af Da n e t e nd s An Fyn evet e l er b

Sammen - og endnu tættere på Vil vil være endnu tættere på vores kunder, og det kommer vi nu på Fyn. Med Fyns Antenne og Elektronik Center som en del af Dansk Kabel TV, står Ulrich Hestehauge i spidsen for 26 medarbejdere, der alle er klar til at hjælpe og servicere jer. Vi glæder os til at møde jer!

Kontakt os på

FDA ORIENTERING · SEPTEMBER 2015

Telefon 63 11 13 51

5


FDAORIENTERING

Dansk Kabel TV køber FAE Fyns Antenne & Elektronikcenter den fynske ekspert på antenneanlæg, kabel TV og IT netværk, bliver en del af Dansk Kabel TV A/S Kris Vetter Redaktør

Danske Kabel TV A/S overtager selskabet med virkning fra 1. juli 2015. - FAE er et godt match til Dansk Kabel TV, med FAE får vi styrket vores tilstedeværelse på Fyn, således vi sammen kan yde en endnu bedre service til vores kunder og samarbejdspartnere på Fyn, siger Dansk Kabel TVs adm. direktør Henrik Dudek. - Med købet af FAE har Dansk Kabel TV 5 regioner der dækker hele Danmark, og servicerer antenne- og boligforeninger samt erhvervskunder endnu mere lokalt tæt på kunderne, konkluderer han. FAE blev etableret i 2003 af Ulrich Hestehauge, der har udviklet selskabet til i dag at være ekspert på salg, montage, service og reparation af alt indenfor antenne og parabolanlæg, Kabel TV og Fiberteknik, TV og Lyd samt IT netværk og videoovervågning. Ulrich Hestehauge fortsætter i Dansk Kabel TV som ansvarlig for FAE og Dansk Kabel TV´s aktiviteter på Fyn, og bliver en del af Dansk Kabel TV´s forretningsledelse. - Jeg ser frem til at blive en del af Dansk Kabel TV og få musklerne til at udvikle forretningen til vores kunders fordel, samt bidrage til den fortsatte udvikling af hele Dansk Kabel TV´s landsdækkende forretning, udtaler Ulrich Hestehauge, tidligere ejer af FAE, nu regionschef for Dansk Kabel TVs region Fyn. 6

Her ses Direktør for FAE Ulrich Hestehauge (tv.) og Adm. direktør for Dansk Kabel TV Henrik Dudek (th) ved indgåelse af aftalen. Ulrich Hestehauge vil fremadrettet være Regionschef for en ny og selvstændig Dansk Kabel TV region Fyn.

Dansk Kabel TV region Fyn servicerer 20 antenne- og boligforeninger med i alt 38.100 medlemmer samarbejder med flere større og mindre erhvervskunder samt servicerer private kunder. Dansk Kabel TV region Fyn får adresse i FAE´s lokaler på Klokkestøbervej 9, Odense.

FDA ORIENTERING · SEPTEMBER 2015


Kris Vetter Redaktør Foto: Kris Vetter

R


FDAORIENTERING

Konferencen 2015

Vi klær’ hele bestyrelsen på

Program: Kl. 09.00-10.00 Ankomst. Kaffebuffet. Kl. 10.00-10.10 Velkomst v/Carsten Karlsen, FDAs landsformand Kl. 10.10-12.30 Ophavsret og kontrakt indgåelse med leverandører ved Advokat Peter Schøning og Advokat Benny Jensen. Pause imellem de to indlæg. Kl. 12.30-13.30 Frokost inkl. kaffe & 1 vand/øl. Kl. 13.30-14.30 Fremtidens TV - over internettet og den skærpede konkurrence v/ Claus Bülow, GlobalConnect Kl. 14.30-15.30 Nutidens og fremtidens antenne anlæg – Kapacitet og økonomi v/ Anders L. Christensen, Brix & Kamp Kl. 15.30-16.10 Pause med kaffebuffet med kage, juice og frugt Kl. 16.10-16.55 Branding af dit antenneanlæg v/ Jeppe Ulrich, Foqussalg Kl. 16.55-17.00 Afslutning v/Carsten Karlsen, FDAs landsformand Praktiske oplysninger vedr. FDA Konferencen Tid: Søndag den 20. september 2015, kl. 9.00-17.00. Sted: Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart. Tlf. 63 41 81 00 Deltagere: Arrangementet er åbent for alle bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere i antenneforeninger i Danmark, således også antennefore ninger, der ikke er medlem af FDA. Tilmelding: Via link på fda.dk efter først til mølle(medlem) princippet, med fortrinsret for bestyr elsesmedlemmer i antenneforeninger, der er FDA-medlemmer. Tilmelding: Tilmelding skal ske via FDA Sekretariatet (IKKE medlem) på dorthe@fda.dk, eller tlf. 59 96 17 19 Pris: For hele arrangementet, inkl. morgen mad kl. 9-10, frokost samt eftermiddagskaffe/-kage: FDA-medlemmer: gratis Øvrige deltagere: 1.395 kr Alle oplyste priser er ekskl. moms. Afregning foregår via faktura fra FDA. Tilmeldingsfrist: Onsdag d. 16. september 2015 kl. 9.00. Ændring/afbud skal inden dette tids punkt ved henvendelse til FDAs sekre tariat, på e-mail dorte@fda.dk. Efter d. 16.09.15 opkræves det fulde beløb. Mere info: Dorte Mejlkjær, tlf. 59 96 17 19 eller på e-mail dorte@fda.dk.

8

Bedre og billigere ved at gøre det selv! Hjørring Antenneselskab vil fremover selv varetage opgaven med at udbyde bredbånd til medlemmerne og har opsagt samarbejdet med Stofa Kris Vetter Redaktør Foto: Hjørring Antenneforening

Hjørring Antenneselskab (HAS) er Hjørring Kommunes største antenneforening med cirka 20.000 medlemmer, så det er ikke en ”lille” forening, der nu siger farvel til Stofa. - Vi har været rigtigt glade for samarbejdet med Stofa, men vi har beregnet, at vi kan spare vores medlemmer for ret mange penge, når vi selv står for ydelsen, fortæller formand Kurt Larsen. Det skyldes først og fremmest, at den medlemsejede forening ikke skal give overskud og at antenneanlægget allerede er betalt over de sidste mange år. Fakta om Hjørring Antenneselskab En lille gruppe borgere med revisor Knud Buhl i spidsen stiftede sidst i 1970 Hjørring Antennelaug med det formål at drive fællesantenneanlæg i Hjørring kommune. I 1973 og 74 var der en heftig debat om lokal-tv i Hjørring. Kulturminister Niels Matthiasen tænkte nye tanker og var indstillet på at bryde Danmarks radios monopol med lokal-tv. Kulturministeriet stillede midler i udsigt til forsøg, og tanken slog an i Hjørring. Forudsætningen var, at der var et lokalt kabelnet, der kunne transmittere udsendelserne. Byrådet krævede, at der skulle være mindst 1.000 tilsluttede, før lokal-tv forsøget kunne begynde. Det blev desværre ikke til noget, da P&T fandt for mange fejl ved anlægget, men byrådet troede til gengæld på tanken om en lokal antenneforening og ydede et større lån til antennekablerne i udsigt under forudsætning af, at Antennelauget blev omdannet til et selskab. Hjørring Antenneselskab blev stiftet den 15. marts 1976. Forud lå en lang diskussion om lokal-tv og kommunens rolle ved nedgravning af kabler. I Hjørring Byråd blev der spurgt, om man ville bevillige 150.000 kr. til en forbindelse mellem en antennemast i Hjørring Bjerge og en mast i Højene.

FDA ORIENTERING · SEPTEMBER 2015


Bestyrelsen kom til at bestå af syv medlemmer, hvoraf tre skulle udpeges af byrådet. Antenneselskabet var altså fra begyndelsen organiseret som et andelsselskab med begrænset ansvar, men har gennem alle årene arbejdet som en forening med generalforsamlingen som øverste myndighed. Nu, da lånene for længst er betalt tilbage, bliver alle medlemmer af bestyrelsen valgt af generalforsamlingen. Ved udvidelser og tekniske forbedringer har foreningen i snart mange år været selvfinansierende. Det gælder også ved de seneste års sammenkobling af Hjørring by med oplandsbyerne ved hjælp af fiberkabler. Gennem foreningen af seks separate anlæg har Hjørring Antenneselskab for alvor nået formålet i vedtægterne fra 1976, nemlig at drive fællesantenneanlæg, der dækker alle Hjørring kommune større bysamfund. Ansvarsbevidst bestyrelse Bestyrelsen har selvfølgelig haft indgående drøftelser om, hvorvidt man kan påtage sig forpligtelsen og ikke mindst de mange opgaver, der følger med, ved selv at forestå driften og kundebetjeningen i fremtiden. - Vi er selvfølgelig meget bevidste om det store arbejde, vi påtager os, når vi overtager bredbåndsdelen, siger formand for antenneselskabet Kurt Larsen. - Rent teknisk er det en stor opgave at overtage bredbåndsdelen, men ikke så vanskelig, at vi ikke tør binde an med den, siger Kurt Larsen og tilføjer: - Vi har et særdeles velfungerende anlæg, som også i fremtiden kan levere højere hastigheder og derved matche kundekrav og behov, fastslår formanden. Foreningens bestyrelse har endnu ikke lagt sig fast på de hastigheder og priser, der skal tilbydes medlemmerne efter overtagelsen, da overtagelsen først effektueres med virkning fra den 1. februar 2016. - Vi ønsker at inddrage medlemmerne, hvorfor vi inviterer medlemmerne og andre interesserede til informationsmøder i løbet af efteråret, siger Kurt Larsen. Bestyrelsen med formanden i spidsen forventer, at rigtig mange vil møde op, for at høre om de mange nye muligheder konsekvensen af opsigelsen med Stofa får.

- Vi kan spare medlemmerne for mange penge uden at gå på kompromis med kvaliteten, siger Kurt Larsen. bliver helt sikkert til stor fordel for vores medlemmer, fastslår Kurt Larsen. På kontoret Nørrebro 11 i Hjørring foregår kontakt til medlemmer, serviceopgaver og salg af antennemateriale antennestikstik og kabler. Det er her de mange tråde i Hjørrings største forening samles. - Det bliver med garanti en spændende tid, vi går i møde, men jeg kan love medlemmerne, at vi vil gøre alt for, at løfte opgaven, så medlemmerne får en god kvalitativ oplevelse, siger Kurt Larsen slutteligt.

- Et af ønskerne med at vi nu ”går selv” er jo også dialogen med medlemmerne, som vi finder særdeles vigtig og givtig, siger formanden. Udover medlemsmøderne vil foreningen også informere gennem sociale medier, nyhedsbreve, på foreningens hjemmeside og på informationskanalen. Et mangeårigt samarbejde stopper nu Stofa har i cirka 15 år leveret bredbånd til medlemmer i HAS gennem antenneanlægget. Tidligere stod HAS selv for internetdelen. Som en af de allerførste i Danmark brugte foreningen allerede fra 1996 egne kabler til internet over antenneanlægget, men af forskellige grunde valgte HAS at indgå aftale med Stofa om salg og markedsføring af bredbånd fra 2001. Det er denne del, foreningen nu igen vil drive i eget regi. - Vi er sikre på, at vi med denne beslutning i højere grad kan leve op til vores slogan “Lokalt og ligetil” og ændringen FDA ORIENTERING · SEPTEMBER 2015

9


FDAORIENTERING

Digitale eller trykte nyheder? Brugerundersøgelsen på FDA Orientering afslører ikke endeligt om læserne ønsker et trykt medie eller om de ønsker at ”gå” digitalt gælder layout, format, kvalitet og helhedsindtrykket. Besvarelserne ”Rigtig godt” eller ”godt” svarer til rundt regnet 90 procent af de samlede besvarelser i denne kategori. Der er i alt 207 indkomne besvarelser, hvilket svarer til ca. 18 procent af alle

Kris Vetter Redaktør

Dog kan man konkludere at læserne overordnet er tilfredse med bladet i sin nuværende form både når det

medlemmer, hvilket FDA`s hovedbestyrelse mener, er et virkelig godt udgangspunkt for at kunne udtrække hovedkonklusioner. Knap 86 procent af de adspurgte mener, at de nuværende 6 udgivelser om året er passende.

Hvad synes du om FDA Orientering i dets nuværende TRYKTE form?” Rigtig godt

Opsætning og layout

54

26,09%

133

Kvalitet (papirtykkelse)

62

29,96%

136

Format (A4)

68

Helhedsindtryk af bladet i fysisk form

32,85%

59

28,50%

Godt

134 123

På det jævne

64,25% 64,73%

19

9,18%

0

7

3,38%

0

4

65,70% 59,42%

1,93%

22

Dårligt

0,00%

0

10,63%

0,00% 0,00%

2

0,97%

Rigtig dårligt 1

0,48%

2

0,97%

1

0,48%

1

0,48%

Hvad synes du om antallet af udgivelser om året (pt. 6 gange om året)?” Det er passende med 6 udgivelser om året 178

85,99%

Det er for få udgivelser 9

Det er for mange udgivelser

4,35%

20

9,66%

Hvis bladet kom i en DIGITAL udgave - via internettet - i stedet for i den TRYKTE form, ville FDAs medlemsforeninger kunne spare mange penge, til trykning og porto, men hvad ville det betyde for dig? Det er en god idé med en digital udgave i stedet for en fysisk udgave 138

66,67%

Jeg kunne godt bruge en digi- Jeg vil IKKE læse en digital Det ved jeg ikke tal udgave som supplement udgave af bladet - jeg foretræktil den fysiske udgave ker den fysiske udgave 33

15,94%

29

14,01%

7

3,38%

Hvor ofte læser du FDA Orientering? Hver gang 157

75,85%

Ofte 35

Sjældent

16,91%

14

Aldrig

6,76%

1

0,48%

Hvilke artikler læser du normalt i FDA Orientering? Lederen

88

Artikler om andre antenneforeninger

74

Artikler om tekniske forhold

93

Altid

42,51%

67

35,75%

82

44,93%

72

Ofte

Jævnligt

Sjældent

32,37%

31

14,98%

19

9,18%

2

39,61%

35

16,91%

12

5,80%

4

34,78%

28

13,53%

12

5,80%

2

Aldrig

0,97% 0,97% 1,93%

Reportager om FDA arrangementer

50

27,54%

70

33,82%

55

26,57%

23

11,11%

2

0,97%

Advokatens Bord Firmaprofiler

53

71

34,30%

50

24,15%

31

14,98%

2

0,97%

Branchenyt/Personalia

31

25,60%

47

22,71%

55

26,57%

57

27,54%

43

20,77%

5

2,42%

10

14,98%

46

22,22%

63

FDA ORIENTERING · SEPTEMBER 2015

30,43%

60

28,99%

7

3,38%


Elektronisk forbrugermagasin, der giver bedre “råd” - udgivet af FDA

Digitalt eller trykt blad, eller måske begge dele? Meningerne er delte, men overvejelserne er gået i gang

orien terin g Tidskrif t for fæ

llesante nn

Uden WIFI intet liv!

eanlæg

• Nr. 4

septemb

- hvis man spørger de unge

De sidste cirka 15 procent er fordelt med 4,35 procent på ”for få udgivelser” og 9,66 procent på ”for mange udgivelser”. Der er knap 67 procent der mener det er en god idé med en digital udgave i stedet for den nuværende trykte udgave – knap 16 procent mener det er et godt supplement – og knap 14 procent mener det er en dårlig idé. 3 ud af 4 læser FDA Orientering hver gang De artikeltyper, der altid læses er lederen (ca. 42 procent) og artikler om teknik (ca. 45 procent). Artikler, der primært læses ofte er artikler om andre antenneforeninger (ca. 40 procent), om FDA arrangementer

En fremtid uden TV,

som vi kender det idag?

SKAL DU som forbruger BETALE for at se TV?

10 GODE RÅD til en god forbindelse i hjemmet.

Ikke all e antenn eforen inger lader s ig medie spise af de sto - og en ergisels re tele, kaber LÆS OGSÅ:

■ Steg e Ka

belnet opsagt har sa med St marbejdet ofa

(ca. 34 procent) og advokatens bord (ca. 34 procent). Artikler, der primært læses jævnligt er firmaprofiler (ca. 30 procent) og branchenyt/personalia (ca. 28 procent). Disse tal er overordnet betragtet og der er naturligvis mindre udsving i disse data. Undersøgelsen indikerer således, at de

■ 20.0 00 an

forening tennesmedle siger fa mmer rv Hjørrin el til Stofa i g

■ FDA Messe, ko

nferen og Land ce sm reserver øde, datoen nu!

adspurgte er tilfredse med det nuværende trykte blad, men at de samtidig er klar til at ”gå digitalt” – fortsat med 6 udgivelser om året.

DE STØRSTE SPORTSOPLEVELSER

Se alle sportsrettighederne på Viasat.dk/sport

43595_Kabel-FDA_180x130_JUN15.indd 1

FDA ORIENTERING · SEPTEMBER 2015

29/05/15 09.48

11

er 2015


FDAORIENTERING

De kan selv i Stege Stege Kabelnet har efter grundige overvejelser opsagt samarbejdet med Stofa Kris Vetter Redaktør Foto: Stege Kabelnet

Stege Kabelnet har med virkning fra den 1. juli 2015 opsagt alle aftaler med Stofa som hovedleverandør på kabelnettet. Fra denne dato kan medlemmerne stadig få dækket deres behov for bredbånd, men nu bliver det leveret direkte fra Stege Kabelnet, hvilket betyder, at man kan levere hurtige hastigheder til lavere priser! Historikken er kort fortalt, at Stege Kabelnet for fem år siden lavede en aftale med Canal Digital om leverance af tv og internet. Efter cirka 1 1/2 år købte Stofa en del af Canal Digital og Stege Kabelnet fik Stofa som ny leverandør. Lige fra starten havde Stege Kabelnet ønske om, at fastholde det lokale selskab Phebo som serviceleverandør til medlemmerne. Det var Stofa ikke tilfredse med, da de selv ønskede at varetage denne del også. Men i aftalegrundlaget med Canal Digital havde Stege Kabelnet anført, at Phebo skulle levere servicebackup. Dette fastholdt bestyrelsen overfor Stofa, som efter hårde forhandlinger måtte ”give” sig. Men samarbejdet holdt ikke - Hovedårsagen til, at vi opsagde samarbejdet med Stofa var, at vi gennem længere tid blev mødt med utilfredshed fra medlemmernes side, siger formand for Stege Kabelnet Klaus Nøhr Hansen.

12

Især kundebetjeningen i det såkaldte call-center hos Stofa får ”hårde” ord med på vejen. - Medlemmerne følte sig ikke ”prioriteret” og værdsat, når de kontaktede Stofa for spørgsmål eller ønskede ændringer til eksisterende tv-pakker. Nøjagtig det samme følte vi i bestyrelsen for Stege Kabelnet. Vores selvstændighed var taget væk fra os og vi følte ikke længere vi var medlemmernes egen antenneforening, siger formanden. - Stofa mangler forståelsen for, at en lokal antenneforening består af ildsjæle, som ønsker at servicere og betjene lokalområdet så godt som overhovedet muligt, gennem højt serviceniveau og lave priser, siger Klaus Nøhr Hansen. - Et eksempel på manglende fleksibilitet fra Stofa er også, at de ønskede at alle møder med bestyrelsen i Stege Kabelnet skulle afholdes indenfor normal arbejdstid, hvilket betød at vi måtte tage fri fra arbejde for at deltage. Det kan man som ulønnet bestyrelsesmedlem ikke forsvare overfor en given arbejdsgiver, fastslår han. Prisen var også et afgørende element. Det blev for dyrt for medlemmerne. Flere og flere medlemmer tog tilbud fra andre leverandører og søgte væk. Bestyrelsen traf en principbeslutning og opsagde samarbejdet med Stofa. Men da en sådan beslutning kræver opbakning fra generalforsamlingen, måtte man

FDA ORIENTERING · SEPTEMBER 2015

FAKTA: Stege Antennelaug blev etableret 18. november 1972. I starten som fællesantenneanlæg for Søvænget (plus en enkelt husstand på Nymarksvej). Antennerne står der stadig som et minde om fortiden). ”Hele” 32 husstande var med fra starten. Stege Antennelaug var den første antenneforening i Danmark til at modtage sattelitprogrammer (tre programmer i første omgang). Senere kom Hjørring, Fakse og Horsens til. Hele Stege by kom med på fællesantenneanlægget i perioden 1975-79. I slutningen af 1990´erne blev der gravet fiber ned til samtlige husstande og et stort sommerhusområde ved Ulvshale blev tilsluttet. Foreningen havde på det tidspunkt ialt 1550 tilslutninger. Klaus Nøhr Hansen blev valgt ind i bestyrelsen i 2007 (først som sekretær og i 2008 blev han valgt til formand).


Vi ønsker vores selvstændighed tilbage, så medlemmernes ønsker og krav igen kommer i fokus, siger Klaus Nøhr Hansen

afvente at generalforsamlingen ”nikkede” ja til et sådant forslag. Da Stofa erfarede, at Stege Kabelnet var på vej væk kontaktede Stofa en suppleant i bestyrelsen. Dette blev gjort for, at man ønskede at påvirke generalforsamlingen til at blive hos Stofa. - Det var en ubehagelig situation for bestyrelsen og jeg synes, set i bakspejlet, ikke det var fair, at man fra Stofas side forhandlede med en suppleant udenom bestyrelsen, siger formand for Stege Kabelnet Klaus Nøhr Hansen. Cirka 100 medlemmer deltog i generalforsamlingen og flertallet bakkede op om bestyrelsens beslutning. Formand siden 2008 - Jeg ønskede, at snuse lidt til bestyrelsesarbejdet inden jeg sagde ja til formandsposten, hvorfor jeg brugte det

første år (2007-2008) til at sætte mig grundigt i tingene og ikke mindst finde ud, hvad de forskellige arbejdsopgaver indebar, siger Klaus Nøhr Hansen. Fiber gav høje hastigheder Da man gravede fiber ned, ønskede kommunen at det skete i baghaverne, da de kommunale veje var nyligt asfalterede. Dengang lød det meget fornuftigt, men set med fremtidens øjne nok ikke den klogeste beslutning. - I dag har vi jo den udfordring, at vi skal spørge alle husejerne om lov, før vi foretager ændringer på eksisterende installationer og altid skal til at grave i folks haver. Det er ikke så hensigtsmæssigt, siger Klaus Nøhr Hansen. Som en sjov kuriøsitet har man sågar, ved et parcelhus, valgt at placere en ny garage ovenpå installationen, hvilket

betyder at adgangen til installationen bliver endnu sværere. - Det er jo det sjove ved at have været med i bestyrelsen i så mange år. Man oplever man sjove og spændende ting også i dialogen med medlemmerne, siger formanden. Især internetdelen har vist sig, at være en styrke i antenneforeningen. Der er tale om et særdeles velfungerende net med mulighed for op til hele 100MB med 40MB i upload. - Vores internetdel er nu hele 8 gange stærkere end tidligere og vi kan for en særdeles konkurrencedygtig pris tilbyde medlemmerne højhastighedsinternet, konkluderer formanden. Fremtiden tegner godt Medlemstallet er igen stigende og et

TRIONET UDVIDER MED TILVALGS TV MED

TILVALGS TV DIT VALG!

OVER 90 KANALER AT VÆLGE IMELLEM. RING OG HØR MERE PÅ TLF.:

- NEMT OG ENKELT

20 18 28 28 ELLER 51 90 10 93

ER DIN FORENING PÅ UDKIG EFTER NY TV UDBYDER

VÆGTER I SELVSTÆNDIGHED OG MULIGHED FOR SELV AT SAMMENSÆTTE JERES TV-PAKKER, SKAL I VÆLGE TRIONET. TRIONET TILBYDER OGSÅ MEDLEMMERNE TILVALGS TV DIREKTE FRA GRUNDPAKKEN.

FDAannonce.indd 1

30/03/15 12.38

FDA ORIENTERING · SEPTEMBER 2015

13


FDAORIENTERING informationsmøde efter generalforsamlingen med hele 380 deltagere, viser at opbakningen til Stege Kabelnet er optimal. - Det har været hårdt arbejde og krævet en stor indsats fra bestyrelsen. Men set på den ”korte” bane, har det også været givende at opleve hvordan kunderne kommer tilbage og tager godt imod vore tiltag, siger Klaus Nøhr Hansen. Som eksempel har man i perioden fra onsdag den 1. 7 og frem til 8.7 modtaget hele 1100 opkald, hvilket er en enorm belastning. Derfor har man i en periode anvendt et call-center for at kunne besvare og selektere de mange opkald. Når man spørger formanden om de ville gøre det igen er svaret klart: - Det har været hårdt, men jeg kan kun opfordre andre antenneforeninger, til at gøre det selv. Vi skal huske vi er medlemmernes antenneforening, hvorfor vi ikke er til for at skabe værdi for aktionærer, men derimod tilbyde Tvkanaler og internet ud fra devisen høj kvalitet til lavest mulige priser, fastslår Klaus Nøhr Hansen. - Vi er nu ved, at være ovenpå igen og arbejdet har lønnet sig. Blandt andet

Her ses Stege Kabelnets hovedstatione og mast.

har vi haft stor succes med et tilbud på teknikerassistance i hjemmet for kun 198,- kr. for en halv time. Det har muliggjort at mange medlemmer har kunnet få indstillet indtil flere Tv i hjemmet til særdeles ”små” penge, siger formanden. Bestyrelsen har taget konsekvensen af de mange kundehenvendelser, hvorfor man har etableret et kontor i Rosengårdsstrædet, hvor medlemmerne kan få råd og vejledning mandag, onsdag og torsdag på nærmere definerede tidspunkter. Derudover arbejdes der hårdt på en ny hjemmeside, hvor medlemmerne kan få relevant og opdateret viden om programpakker mv., ligesom det på sigt vil blive muligt med kortbetaling. Man har desuden et samarbejde med Panther Admin til servicering af hele medlemsdelen. Potentiale i sommerhusområde Som et specialtilbud til sommerhusmedlemmerne arbejdes der på, at det i fremtiden skal være muligt, at man kan købe internet efter behov. Stege Kabelnet vil tilbyde et trådløst net med op til 50MB, som kunderne kan koble sig på og af efter behov og dermed kun betale for den tid man har brug for internet.

14

FDA ORIENTERING · SEPTEMBER 2015

Antenneforeningen mangler dog at få tilladelse til opsætning af master/”flagstænger”. - Grundejerforeningen i sommerhusområdet har fået øjnene op for, at netop internet har stor betydning for udlejningsprocenten på husene. Omvendt ser vi et stort forretningspotentiale i at levere højhastighedsinternet til sommerhusene, da de repræsenterer op imod 500 husstande, siger Klaus Nøhr Hansen. Sidst men ikke mindst er tiden for analoge kanaler ved at løbe ud. Derfor har Stege Kabelnet besluttet, at man fra nytår stopper med, at sende signaler analogt. Man har fastholdt, at muligheden for analogt signal skulle være tilstede sålænge medlemmerne efterspørger produktet. Men det er simpelthen blevet for dyrt at vedligeholde, hvorfor det nu er slut. - Vi har i en længere periode tilbudt medlemmerne ”bokse” så de fortsat kan se analog Tv, da vi hele tiden skal huske på at vi er til og for medlemmerne. Men nu er det blevet for dyrt at vedligeholde, hvorfor vi fra nytår stopper med analogt signal og derved giver vi medlemmerne god tid til at skifte utidssvarende Tv apparater ud, siger formanden.


MEGET MERE END BARE HISTORIE PAWN STARS STORAGE WARS

ICE ROAD TRUCKERS THE CURSE OF OAK ISLAND AMERICAN PICKERS COUNTING CARS MOUNTAIN MEN

VI HAR ORIGINALERNE DYK NED I HISTORIEN AMERICA’S BOOK OF SECRETS WWII: LOST FILMS SERIAL KILLER EARTH WARRIORS ANCIENT ALIENS

THE UNIVERSE ANCIENT IMPOSSIBLE

facebook.com/HISTORYdanmark


FDAFIRMAPORTRÆT

Discovery har vokseværk Discovery har i 25 år givet danskerne Tv-programmer af høj kvalitet indenfor områderne dokumentar, serier, sport og underholdning fra hele verden Kris Vetter Redaktør Foto: Discovery Channel

Mediehuset Discovery Networks Danmark, der er en del af den globale tv gigant Discovery Networks, som i dag samler en lang række stærke tv-brands under sig, har haft vokseværk de seneste år. Vokseværket kommer i særdeleshed til syne når man ser på virksomhedens voksende kanalportefølje og rettighedsinvesteringer især på sportsfronten. Discovery Networks Danmark er en del af den nordeuropæiske region i det globale Discovery Networks International. Regionen omfatter Danmark, England & Irland, Benelux, Norge, Sverige og Finland. I den nordeuropæiske region når Discovery Networks ud

Vi ønsker at give de danske seere storslåede dokumentar udsendelser i højeste kvalitet, siger distributionschef Mads Christensen 16

til seere i 18 lande med 28 kanalbrands og hele 69 mio. seere om måneden. Discovery Networks Danmarks nuværende kanalportefølje tæller hele 12 kanaler på det danske marked; Kanal 4, Kanal 5, 6’eren, Canal 9, ID - Investigation Discovery, Eurosport Danmark, Eurosport, Discovery Channel, TLC, Animal Planet, Discovery World og Discovery Science. Herudover har virksomheden egne produktionsfaciliteter og er til efteråret på markedet med den nye straemingtjeneste Dplay. Hver især henvender virksomhedens kanaler sig til en skarpt defineret målgruppe. Lidt firkantet kan man blandt andet sige, at kanal 4 henvender sig til kvinder, kanal 5 er til det “brede” publikum og 6’eren er til mænd, mens eksempelvis Animal Planet er til alle dyreelskere og ID til dem med krimi i blodet. Senest er Canal 8 og Eurosport 2, efter Discoverys opkøb af Canal 8 Sport og Canal 9 fra det svenske NTV, blevet fusioneret til den nye lokale 24 timers sportskanal Eurosport Danmark. Denne fusion er blevet muliggjort gennem Discoverys gradvise opkøb af aktier i Eurosport, som det fornyligt blev annonceret nu tæller 100 procent, mod de 51 procent Discovery har ejet gennem det seneste år. - Målet hos Discovery har hele tiden været, at give de danske seere storslåede dokumentarer af aller højeste kvalitet. På indholdssiden har man dog de seneste to til tre år har fulgt en velFDA ORIENTERING · SEPTEMBER 2015

defineret strategi om, at man vil være velfunderet på det lokale marked i de lande, hvor Discovery er repræsenteret og udforske nye genrer indenfor tv. Her tog man første skridt i 2013 med opkøbet af SBS TV i norden. SBS TV som producerede tv indenfor underholdnings- og sportsgenren. Siden hen har man investeret yderligere i sport, ved opkøb af Eurosport aktier, rettighederne til EM og VM kvalifikationskampe og senest rettigheden til både sommer og vinter OL fra 2018 til 2014. Nyhedsudsendelser og børneprogrammer er, og vil fortsat ikke være, et område som Discovery i Danmark satser på, siger distributionschef Mads Christensen fra Discovery Networks Danmark. Discovery er kommet fra baghjul i Danmark med en startende markedsandel på kun 2 procent til i dag at kunne prale af en markedsandel på ca. 22 procent, således at man i dag er en markant spiller på det danske marked. -Vi har især et stort fokus på Kanal 5 som vores flagskib, og det er ingen hemmelighed at vi ønsker at give TV2 hovedkanalen konkurrence ved hele tiden at styrke Kanal 5, som vores hovedkanal. Det er Kanal 5 der viser alle fodboldlandsholdets kvalifikationsog venskabskampe, hvilket har været med til at flytte Kanal 5 frem i danskernes bevidsthed. Herudover vil man til efteråret på Kanal 5 kunne se en ny kæmpe satsning i Ninja Warrior, et enormt gameshows som allerede er kendt i det meste af verden og har levet på de sociale medier i Danmark i


Danmarks Ninja Warrior har premiere den 7. september på Kanal 5. længere tid tilføjer distributionschefen til FDA Orientering. Sport driver udviklingen Sport spiller en meget væsentlig rolle for Discovery i dag og man satser benhårdt på, at være den førende leverandør af sportskanaler. - Vi må bare erkende, at sport er en af de væsentligste “drivers” for udviklingen med hensyn til Tv-seening, hvorfor vi satser meget på dette marked, siger Mads Christensen. - Vores hurtige vækst på sportsområdet, siger vist alt om hvor meget vi satser på dette område. Vi er gået fra kun 20 procent ejerandel i Eurosport for bare halvandet år siden, videre til 51 procent ejerandel og nu i dag 100 procent ejerskab, siger Mads Christensen, som også fremover forventer sig meget af den alliance: Eurosport er førende inden for sport i Europa og deres rettighedskatalog spænder videre end man næsten kan forestille sig. Den styrke vil give os en fordel fremadrettet på et stærkt konkurrencepræget sportsmarked. Også udvikling i nær fremtid Til september ruller Discovery Networks Danmark streamingtjenesten Dplay ud. På Dplay kan du streame live sport, se snigpremierer på udvalgte programmer og gå på opdagelse i et væld af aktuelle og tidligere viste programmer. Du kan følge Danmarks fodbolddrenge i den nervepirrende afslutning på EM-kvalifi-

kationen, se kampe fra Alka Superligaen og fra den tyske Bundesliga, Europa League, FA-Cup og Capital One Cup. Dplay byder også på efterårets nye store programmer på Kanal 5 og Kanal 4. Dplay har i et stykke tid kørt i beta udgave, men nu skulle den altså snart være klar til en mere regulær lancering. Hidtil har Discovery Networks kørt streamingindhold via nutv.dk, men det er altså Dplay.dk, der tager over i fremtiden. - Vi erkender de forandringer der er i danskernes forbrugsmønster når det kommer til tv og lige netop derfor har vi følt behov for at udvikle og opdatere vores nuværende streamingtjeneste nutv.dk, som faktisk var en af de første af sin slags i Danmark, til en ny forbedret tjeneste, siger Mads Christensen. Du kan se Dplay på to forskellige måder, enten i et gratis univers med reklamer, hvor der er mulighed for at se danske programmer syv dage efter tvpremiere, eller med et månedsabonnement, uden reklamer, hvor der er adgang til alle programmer, sport og udvalgte snigpremierer. -Vi ser på en løsning til foreningsmarkedet, da vi ved mange foreninger gerne vil kunne tilbyde denne type tjenester til deres medlemmer på fordelagtig vis. Vi ved dog på nuværende tidspunkt ikke om dette bliver muligt og i så fald i hvilken form. Discovery Networks Danmark er i disse uger i gang med de sidste forberedelser inden de mange nye og også velkendte FDA ORIENTERING · SEPTEMBER 2015

danske egenproduktioner dukker frem på skærmen fra uge 35. I sportens verden er langt de fleste ligaer og turneringer allerede sparket i gang og som noget nyt produceres der nu også Superliga og Bundesliga fra virksomhedens studier i Mileparken i Herlev.

FAKTA: Discovery Networks køber i 2013 SBS TV. SBS TV bestod dengang af kanalerne Kanal 4, Kanal 5, 6’eren og 7’eren. Herefter får virksomheden navnet SBS Discovery Media. I foråret 2014 køber SBS Discovery Media rettigheden til at vise det danske landsholds kvalifikationskampe til EM i 2016 og VM i 2018 I juni 2014 meldes det ud at Discovery Networks har købt aktiemarioteten i Eurosport og nu ejer 51 % mod de tidligere 20 % 1. november 2014 lanceres ID – Investigation Discovery og 7’eren lukkes ned I foråret 2015 skifter virksomheden navn fra SBS Discovery Media til Discovery Networks Danmark 1. juni 2015 køber Discovery Networks Canal 8 og Canal 9 af det svenske NTV. 1. juli 2015 fusioneres Canal 8 og Eurosport 2 til Eurosport Danmark. I juli blev det ligeledes meldt det ud at Discovery Networks har købt OL rettighederne fra 2018 til 2024.

17


FDAORIENTERING

FDA Messe, konferencer og Landsmøde i Aarhus Et stort udstillingsareal og gode konferencefaciliteter udgør igen basen for dette års arrangement på Radisson Blu i Aarhus i weekenden 30. oktober til søndag den 1. november

Og udstillerhåndbogen er klar, så hvis du er udstiller så rekvirer et eksemplar eller book din stand nu, der bliver rift om pladserne! I år bliver messen opdelt i to vigtige og intense dage:

Allerede nu kan vi offentliggøre, at det bliver en spændende konference med deltagelse fra det politiske ved medieordfører Mogens Jensen, (S), Analyseinstitutet Wilke gør os klogere på forbrugernes ønsker og adfærd, en paneldebat, med debattører fra YouSee, Canal Digital, BoxerTv, m.fl., hvor vi stiller skarpt på udfordringerne i branchen. Ud over dette, arbejder vi på nogle spændende indlæg som vi formentlig kan løfte sløret for umiddelbart efter at dette blad er kommet på gaden. Vi arbejder ligeledes på at kunne få deltagelse af Forbrugerrådet, samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Det hele styres og bindes sammen af en TV-2 vært, som vil sikre at deltagerne stiller skarpt på aktuelle emner, der har betydning og relevans for jeres antenneforeninger og dermed slutbrugerne - jeres medlemmer. En fredag som helt sikkert vil give stof til eftertanke og give ny viden til videre drøftelser hjemme i de respektive antenneforeninger. Programmet for dagen er vi i fuld gang med at planlægge, og det vil løbende blive opdateret på www.fda.dk.

Konferencedag - Fredag Det bliver en koncentreret konferencedag, med efterfølgende networking, buffet og god underholdning. Med mange spændende konferenceindlæg, vidensdeling og et kig ind i fremtiden, håber vi kvalitativt det er det deltagerne søger og vi håber på at så mange som muligt vil tage en fridag og bruge den på at blive opdateret med nyeste viden, og socialt samvær.

Messe og Udstilling - Lørdag Det er den officielle messedag, hvor de flotte og spændende udstillinger skal besøges samme med gode kollegaer fra hele landet. I år forsøger vi at gøre messen endnu mere intim og samlet, ud fra de erfaringer vi fik sidste år. Samtidig bliver al krudtet brændt af på en dag, hvilket alt andet lige vil skabe en højere intensitet!

Kris Vetter Redaktør Foto: Carsten Karlsen og Kris Vetter

Du kan som konference/messedeltager og udstiller godt begynde at glæde dig, til dette års FDA Messe, konferencer og Landsmøde. Allerede nu tager sekretariatet imod bestilling fra udstillere til fagmessen, hvor det igen bliver muligt, at vise jeres produkter frem overfor beslutningstagere, som repræsenterer omkring en halv million danskere. FDAs ledelse har lyttet til de ønsker, der har været fra udstillere og besøgende og har tilstræbt sig på, at imødekomme disse i så stor udstrækning som muligt.

Udstillerne er klar med konkurrencer, mange nyheder og ikke mindst er de klar til en god dialog med kunderne. I messeområdet er der ligeledes plads til, at I kan networke med

FDA MESSEN 2014: 100 antenneforeninger besøgte i alt messen (83 FDA-foreninger og 17 andre antenneforeninger). Omkring 400 registrerede besøgende. Rugsted og Kreutzfeldt underholdte fredag aften ved sidste års FDA Messe 18

Der var 32 udstillende virksomheder/stande. I alt godt 130 udstillerrepræsentanter.

FDA ORIENTERING · SEPTEMBER 2015


kollegaerne og besøge FDAs stand, samt hilse på repræsentanterne for erfagrupperne m.m. Messeområdet er typisk stedet hvor der også er plads til sjove events og højt humør, så absolut et besøg værd. Søndag Fra klokken 9.00 er der vanen tro FDA Landsmøde, hvor landsformanden aflægger hovedbestyrelsens mundtlige beretning for året, der er gået, hvor regnskabet for 2014, samt kontingent for 2016 skal godkendes, og hvor der bl.a. er valg til posten som landsformand, samt yderligere et hovedbestyrelsesmedlem. FDA Landsmøde vil finde sted på Radisson Blu Scandinavia Hotel.

Faciliteter på Radisson Blu Scandinavia Hotel Radisson Blu Scandinavia Hotel er et 4 stjernet hotel med 5 stjernede konferencefaciliteter. Sammen med Scandinavian Congress Center rummer hotellet bl.a. 36 konferencelokaler og en stor kongressal med en stor foyer. Alle værelser på hotellet har eget bad, telefon, fladskærms-tv med kabel-tv, gratis trådløst internet, aircondition, minibar, værdiboks, buksepresse og hårtørrer. Hotellet har desuden to restauranter, morgenmadsrestauranten Scenario – samt à la carte restauranten La Pyramide, hvor der også er en bar. Parkering og offentlig transport – bedre forhold Det er muligt at parkere lige ved hotellet, mod betaling, og

Canal Digitals stand blev kåret som den bedste stand på FDA Messen 2014. FDA ORIENTERING · SEPTEMBER 2015

19


FDAORIENTERING hotellet råder over godt 1.000 parkeringspladser. FDA har indgået en favorabel aftale med hotellet vedr. betaling for parkering, når man deltager ved FDA Messen. Det bliver nemmere at benytte offentlig transport til og fra FDA Messe og Landsmøde på Radisson Blu Scandinavia Hotel, idet FDA via hotellet kan tilbyde deltagere rabat ved rejse med Molslinien. FDA arbejder ligeledes på – via hotellet – at opnå en favorabel pris for deltagere, der ankommer via

Ikke mindst fordi, at deltagerne var kendte, både blandt udstillerne og kollegaerne fra landets mange antenneforeninger.

arrangementer og modtager og læser FDA Orientering med stor interesse. Spændende at se de mange nye teknologiske landvindinger og få en snak med programudbyderne her på messen

- Vi glæder os meget til, at præsentere det endelige program, ligesom vi ser frem til at modtage tilsagn fra de mange udstillere, som plejer at bakke op om FDA Messen, siger Landsformanden.

“ Vi deltager så vidt muligt i FDAs

Bjarne Sinding, sekretær i Gauerslund Sogns Antenneforening på FDA Messen 2014 i Aarhus.

Storebæltsbroen. Mere herom følger senere. Transitbussen www.rødbillet.dk stopper lige uden for hotellet. Endelig ligger banegården ca. 500 meter fra Radisson Blu Scandinavia Hotel, hvor Rute 888 stopper. Begge buslinjer har flere daglige afgange. Vi glæder os til at se dig Sekretariatet og medarbejderne i FDA har travlt med forberedelserne lige nu og arbejder på højtryk i ugerne op til arrangementet! Indsatsen sidste år bar frugt; I den efterfølgende evaluering oplyste deltagerne, at de følte sig godt modtaget under nye ukendte rammer.

- Lige nu arbejder vi på højtryk med det endelige program for konferencerne, men jeg kan love allerede nu, at det bliver spændende og både fagligt og inspirerende, siger Landsformand Carsten Karlsen. - Jeg kan kun opfordre jer til, at følge programmets tilblivelse på fda.dk, hvor vi løbende vil opdatere og informere, siger han.

Der bliver naturligvis sørget for fortæring: Frokostbuffet fredag bliver i restauranten ved siden af konferenceområdet og lørdag på balkonen lige over udstillingsområdet. Aftenarrangementerne med fælles buffet og middag samt festlige/musikalske indslag bliver afholdt i et stort lokale, hvor alle kan sidde samlet både fredag og lørdag aften. Mød dine kollegaer Konferencer, Messe og Landsmøde handler også om, at møde kollegerne under uformelle former! Det er der rig lejlighed til både i pauserne, på messen og ikke mindst til aften arrangementerne. Flere praktiske oplysninger inkl. tilmelding til evt. overnatning og forplejning følger i starten af september, hvor indbydelse til FDA Messen 2015 udsendes sammen med indkaldelse til FDA Landsmøde til FDAs medlemmer, og hvor indbydelse også udsendes til andre interesserede. Forudgående tilmelding til al forplejning og overnatning i forbindelse med FDA Messen er som altid nødvendigt. Alle er altid meget velkomne til at kontakte FDAs messesekretariat for yderligere oplysninger. Jeppe Ulrich, tlf. 59 96 17 03, e-mail messe@fda.dk.

e d n e d n æ p s 3 l ! i s t u s h e r a A Vi s i da g e FORELØBIGT PROGRAM FOR FDA MESSE OG LANDSMØDE 2015:

20

Dag:

Aktivitet:

Tidsrum

Frokost:

Fredag

Konference

kl. 10.00-17.00

kl. 12.30-13.30 kl. 19.00-

Lørdag

Udstilling

kl. 10.00-17.00

kl. 11.30-14.00 kl. 19.00-

Søndag

Landsmøde

kl. 09.00-15.00

kl. 12.00-13.00

FDA ORIENTERING · SEPTEMBER 2015

Middag:


NABOLANDSKANALERNE

VILD MED MYSTERIER Tænk på A-gruppen, Wallander, Beck, Fjällbackamordene, Varg Veum og Tatort. Der er ingen tvivl om, at vores svenske, norske og tyske naboer ved, hvordan man skal skrue en god krimi med et hæsblæsende plot sammen. Forfatterne bag har solgt millioner af bøger i hele verden, og Nabolandskanalerne rydder ofte sendefladen for at sende nogle af de allerbedste filmatiseringer og krimier, du kan finde på tv. Kom helt tæt på din favorit-helt på www.krimi.nabolandskanalerne.dk

VIND EN TUR I WALLANDERS FODSPOR

Foto: Henrik Baugstø

SVT/ Wallander

Foto: Bernd Schuller

Foto: Baldur Bragason

Foto: Baldur Bragason

ARD/ Tatort

Foto: Evgeny Sergeev

Nu har du chancen for at opleve Kurt Wallanders eget Ystad. Deltag i konkurrencen på www.krimi.nabolandskanalerne.dk

ZDF/ SOKO

NRK1/ Lilyhammer

verdenstv.dk FDA ORIENTERING · SEPTEMBER 2015

21


ADVOKATENSBORD

Og vinderen er... Benny Jensen Advokat

I det seneste nummer af dette blad måtte jeg i mangel på aktuelle nyheder divertere læserne med et konstrueret problem, som nogle af Jer heldigvis har brugt tid og kræfter på at løse. Det vil jeg gerne takke for, og det har været interessant at gennemgå Jeres besvarelser, - ikke mindst fordi der er en del lighedspunkter, men så sandelig også store forskelle i såvel resultat som begrundelse. Særligt er jeg glad for at konstatere, at I har gjort så meget ud af at begrunde Jeres respektive besvarelser, da opgaven fra min side også var tænkt som en form for anskuelighedsundervisning i, hvorfor det ganske ofte ikke er muligt at give helt eentydige svar, på de spørgsmål jeg modtager fra foreningerne via Juridisk Service i FDA. Særligt spørgsmålet om Jensens ansvar som fuldmagtshaver for Hansen og Petersen har delt vandene, men herom senere nedenfor. Opgavens første halvdel vedrører spørgsmålet om generalforsamlingen er blevet afholdt med det nødvendige kvalificerede fremmøde – såkaldt quorum – og således, om generalforsamlingen lovligt har kunnet stemme om det fremsatte forslag om ændringer af foreningens vedtægter. Underforstået indebærer denne første halvdel også spørgsmålet om, hvem der – subjektivt – er nærmest til at bære ansvaret, hvis

22

quorumkravet ikke har været opfyldt. Quorumkravet må nødvendigvis vurderes objektivt, hvorefter det nødvendige antal tilstedeværende stemmer har været i alt 120. Så langt er besvarelserne også ganske enslydende. Det første spørgsmål er selvfølgelig, om de tre restanter kan medregnes blandt de fremmødte, eftersom de fysisk har været til stede, dog uden stemmeret. Som det fremgår af opgaveteksten forudsætter vedtægterne ikke, at de fremmødte skal være stemmeberettigede, - kun at de rent faktisk er med ved generalforsamlingen. En næsten 100 år gammel dom (Ugeskrift for Retsvæsen 1918.352) fastslår i så henseende, at aktionærer, der var mødt uden stemmeret, måtte betragtes som ”ikke mødt”. Så er vi nede på 120 mødte ved generalforsamlingens begyndelse. Det antages imidlertid den foreningsog selskabsretlige teori, at det ikke er tilstrækkeligt, at quorumkravet er opfyldt ved mødets begyndelse, eftersom kravet i princippet først får betydning, når der skrides til afstemning om et quorumkrævende spørgsmål. Det antages ligeledes i teorien, at det er dirigentens opgave at påse, at kravet er opfyldt, - sågar efter omstændighederne at foretage flere optællinger eller navneopråb under generalforsamlingens forløb. Dirigenten kan således ikke uden videre lægge til grund, at blot fordi

FDA ORIENTERING · SEPTEMBER 2015

quorumkravet var opfyldt ved mødets begyndelse, er det også opfyldt umiddelbart forud for afstemningen om vedtægtsændringerne. Uanset den lidt aparte situation, hvor dirigenten tager stilling til antallet af Jensens fuldmagter, kunne han på dette tidspunkt således trække de fem udvandrerede bestyrelsesmedlemmer ud af ligningen, hvorved antallet af tilstedeværende blev reduceret til 115. Allerede af denne grund var quorumkravet ikke opfyldt på afstemningstidspunktet, og afstemningen burde således ikke have været gennemført. Udgangspunktet er derfor, at beslutningen ikke er gyldig. Ingen af de indkomne besvarelser går nærmere ind i overvejelserne om bestyrelsens rolle i forløbet, - herunder den interesse bestyrelsen måtte have haft i at ”sabotere” quorumreglen ved ikke at være til stede, da der blev skredet til afstemning. Det antages hos Kristian Mogensen:


Håndbog for Dirigenter, 2. udg., p. 62, note 2, at: ”Undertiden kan en utilfreds minoritet være fristet til ved udvandring at gøre forsamlingen ikke-beslutningsdygtig. Dette våben kan i alt fald ikke anvendes, når en afstemning er påbegyndt.” Samme sted, p. 62 – 63 antages det videre at: ”([Meget] taler for at opstille den regel, at indsigelsen om manglende quorum skal rejses før en afstemning, således at medlemmer, der er klar over, at quorumkrav ikke er opfyldt, ikke fristes til at drive den spekulation, at indsigelsen kun rejses, hvis man er utilfreds med afstemningens udfald”. Var jeg som advokat blevet konfronteret med det beskrevne sagsforløb fra én af de forsvundne bestyrelsesmedlemmer, ville jeg være mest tilbøjelig til at bede pågældende stikke piben ind, eller i hvert fald bede vedkommende forklare, hvorledes han med nogen rimelighed kunne forvente beslutningen omstødt under de givne omstændigheder. Videre ville jeg forklare vedkommende, at selvom beslutningen måtte blive omstødt ud fra en rent objektiv vurdering, ville stadig henstå spørgsmålet om, hvem der subjektivt måtte kunne tilregnes ansvaret herfor; - herunder ansvaret for ikke at henlede dirigentens opmærksomhed på, at den samlede bestyrelse ”saboterede” generalforsamlingens beslutningsdygtighed, og dertil spørge vedkommende, om jeg også kunne have forventet hans indsigelse,

hvis vedtægtsforslaget var ”faldet”, for dette spørgsmål vil utvivlsomt kunne forventes stillet af foreningens advokat under en eventuelt efterfølgende retssag. En sejr på det objektive grundlag, ville derfor meget vel for bestyrelsesmedlemmet ende med et – dyrt -nederlag af subjektive årsager, - herunder betaling af omkostningerne for at en retssag i det hele taget blev nødvendig, og dertil omkostningerne forbundet med, at afstemningen skal gå om. Med hensyn til spørgsmålet om retshjælpsdækning, er det Forsikringsankenævnets praksis, at retssager, der udspringer af klub- og foreningsarbejde som altovervejende udgangspunkt ikke kan forventes at blive anerkendt som dækningsberettigede, da de i særdeles vidt omfang vurderes som ”erhvervsmæssige”, og derfor ikke dækket af de traditionelle familie- og indboforsikringer. Det er derfor lidet sandsynligt, at bestyrelsesformanden ville kunne opnå retshjælpsdækning til førelsen af en sådan sag. Med hensyn til forholdet mellem Jensen og Hansen, er der som indledningsvis nævnt meget store meningsforskelle blandt svarene. Et svar angiver det som en tillidssag mellem fuldmagtsgiver og fuldmagtshaver, og anfører i øvrigt, at fuldmagtsgiver ikke kan forpligte fuldmagtshaver til at stemme på en bestemt måde. Et andet svar anlægger en bevismæssig betragtning, og påpeger i den forbindel-

FDA ORIENTERING · SEPTEMBER 2015

se, at der består et nærmest uoverskueligt dokumentationskrav for Hansen med hensyn til at bevise Jensens overskridelse af fuldmagten. I den helt anden ende af skalaen er der en besvarelse, der når frem til, at Jensen er hjemfalden til straf for mandatsvig, jf. straffelovens § 280, og dertil at Jensen skal erstatte Hansen det tab, han har lidt – og fremover vil lide – som følge af Hansens beslutning om at melde sig ud af foreningen og indgå aftale med en anden udbyder. Til denne del af opgaven bemærker jeg: Det kan uden videre lægges til grund, at Jensen ikke har fulgt Hansens instruks, og han derfor principielt vil kunne holdes ansvarlig, hvis der konstateres den fornødne årsagssammenhæng mellem et eventuelt tab for Hansen på den ene side og Jensens tilsidesættelse af instruksen på den anden side. Dertil skal tabet også vurderes som værende adækvat – det vil sige påregneligt – og ikke en meget fjerntliggende konsekvens af den isoleret set ansvarspådragende handling og årsagssammenhæng. Med andre ord: Vidste eller burde Jensen have vidst, at hans stemmeafgivning ville indebære et samlet afstemningsresultat, der ville føre til vedtagelse af vedtægtsændringer (1), der ville få Hansen til at melde sig ud af foreningen (2) og derefter investere i en anden – og dyrere – tv-løsning (3). Allerede til første led af dette spørgsmål er svaret formentlig ”nej”, og i hvert

23


ADVOKATENSBORD fald til andet led af spørgsmålet er svaret ”nej”. I tilfælde af, at en domstol måtte nå til et andet resultat, vil herefter skulle vurderes spørgsmålets tredje led om påregnelighed og dertil egen skyld, hvor man utvivlsomt vil nå frem til, at Jensen ikke skal bære Hansens øgede udgifter til tvsignal, da det er Hansens eget ansvar at have investeret i en anden løsning, og at denne konsekvens var helt upåregnelig, da Jensen besluttede at vælge Hansens fuldmagt fra i forbindelse med stemmeafgivelsen. Herudover ville fra Jensens side kunne inddrages spørgsmålet om konkurrerende skadesårsager, herunder om beslutningen i det hele taget var lovlig, jf. ovenfor, spørgsmålet om efterfølgende standpunktsrisiko, da Hansen ”tilgiver” Jensen ved vejfesten, og spørgsmålet om efterfølgende udvist passivitet f.s.v.a. de seks måneder der passerer, fra Hansen erfarer den rette sammenhæng, til han indtaler kravet mod Jensen. Byretten vil dog som udgangspunkt ikke kunne afvise stævningen. Afvis-

ning finder eksempelvis sted i de tilfælde, hvor en stævning eller andet processkrift er mangelfuldt (og der skal rigtigt meget til), - hvor en part ikke møder op til et (forberedende) retsmøde, eller oversidder fristen for andre processuelle handlinger. Selv hvor en sag ingen gang har på Jord, - eksempelvis hvis man er kommet til at sagsøge den forkerte – vil rettens reaktionsmulighed være frifindelse, - ikke afvisning. For en ordens skyld skal jeg dog også knytte en kommentar til, hvad der forudsættes for dom for mandatsvig, eftersom en af besvarelserne inddrager dette spørgsmål. Det er en betingelse for anvendelse af straffelovens § 280, at der subjektivt er handlet med forsæt til egen eller andres uberettigede vinding, og dertil objektivt at handlingen har ført til et formuetab for en anden. Forsøg på samme straffes tilsvarende, jf. straffelovens § 21. Allerede fordi der ikke i opgaven er oplysninger, der kan føre til at det lægges til grund, at Jensen – eller nogen andre – ville opnå vinding hvis der

Har du “bestilt” den nye App fra FDA?

Husk App`en er gratis* for FDA medlemmer... - så hvad venter I på?

stemtes ”ja” i modsætning til, hvis der stemtes ”nej”, er der ikke grundlag for at anse Jensens stemmeafgivning som et forsætligt forsøg på at opnå nogen form for vinding. Forholdet kan derfor ikke henføres under straffelovens § 280 eller straffelovens bestemmelser om berigelsesforbrydelser i øvrigt. Og så til det, I formentlig har ventet på: Den helt uden tvivl bedste besvarelse er indsendt af Per Ulrik Pedersen fra Skansen i Sønderborg, der således kan imødese at modtage et gavekort på 300 kr. til ”Restaurant Flammen” fra FDA. Jeg skal for en ordens skyld nævne, at eventuelle indkomne besvarelser efter den 29. juli 2015 ikke er taget i betragtning grundet ”deadline” for aflevering af dette indlæg. I ønskes alle en go’ sensommer – Jeg glæder mig til at se Jer til konferencen i september. Benny Jensen, Advokat

Nu er den nye FDApp tilgængelig for din forening, og du har modtaget brugernavn og login til back-end i en e-mail fra sekretariatet. Er der spørgsmål eller andet vi kan være dig behjælpelig med, så kontakt os bare, vi er til for dig. Den nye App fra FDA giver jeres medlemmer hurtig hjælp om netop din forening og er altid lige ved hånden. • Kontaktoplysninger på jeres forening findes nemt • Dritsstatus • Teknisk info • Frekvensplan mm. Mulighederne er mange og I er selv med at definere indholdet... I sparer tid og penge og medlemmerne oplever kvalitet og højt serviceniveau!!

MeD sMåt: App’en er blevet til i et samarbejde mellem Aale Antenneforening (TUK-Net) og FDA og er et godt eksempel på, hvordan en virkelig god lokal idé kan videreudvikles til gavn for alle FDA-medlemmer. *Der opkræves årligt 200,- kr. ekskl. moms til dækning af hosting og opdatering.

24

FDA ORIENTERING · SEPTEMBER 2015


FDAORIENTERING

Kendt ansigt fejrede jubilæum Lørdag den 1. august kunne Tina Boye fejre 25 års jubilæum som ansat hos FDA Kris Vetter Redaktør Foto: Carsten Karlsen

Det blev naturligvis markeret med et åbent hus arrangement i uge 32, hvor repræsentanter for medlemsforeningerne kunne besøge sekretariatet. FDA bød på kaffe og kage, samt en skarp til halsen til de, der lagde vejen forbi for at hilse på jubilaren. Nogle havde ikke mulighed for at komme, men sendte i stedet en flot blomster buket, som også fremgår af billedet.

Det får du som FDA-medlem

• Teknisk rådgivning • Juridisk rådgivning • Kollektiv arbejdsskadeforsikring (lovpligtig) • Fagbladet “FDA Orientering” • Nyt fra FDA - nyhedsbreve • Folderne “Antenneforeningens ABC” og “Generalforsamlingens ABC” • Medlemskab i ERFA-grupper og Regioner • Deltagelse i årlig branchemesse og landsmøde

• Regnskabsservice og medlems- betjening til fordelagtige priser • Deltagelse i brancheorienterede konferencer og foredrag • Stærkt fællesskab med andre antenneforeninger • FDA app til dine slutbrugere • Billig bestyrelsesansvarsforsikring • Attraktiv anlægsforsikring (inkl. stikledning) • Del i kollektive FDA aftaler/rabatter

Kontakt sekretariatet og hør mere om hvordan du bliver en FDA’er... FDA ORIENTERING · SEPTEMBER 2015

25


BRANCHENYT

Stofa tilbyder forbrugs-afregnet tv Stofa har taget initiativ til ”Stofa MitTv” - et nyt forbrugsafregnet tv-produkt, hvor seerne kun betaler for de kanaler, de ser og i de måneder, de ser dem Kris Vetter Redaktør Kilde: Stofa

Se tysk Bundesliga fodbold med APP DFL, den tyske nationale fodboldliga ønsker at lancere sin egen APP til smartphones og tablets til den kommende Bundesliga sæson Kris Vetter Redaktør Kilde: Broadbandnews.com

Administrerende direktør Christian Seifert fra DLF konkluderer, at man med ”egen” APP får langt bedre muligheder for at kommunikere med fans i Tyskland, men også i hele verden. Her i den nye sæson, startende 14. august har man derfor lanceret en video on demand service. Tilbuddet kaldes ”Bundesliga Forever”. Og ønsket er at give fans mulighed for at se arkivmateriale, herunder Bundesliga kampe, sæsonens højdepunkter, spiller portrætter og mange andre baggrunds funktioner. Spændende bliver det naturligvis, om der kan vælges andre lydspor en tysk, når de vil lave en international APP.

Ønsker du: • Nyt logo • Designmanual • Tryksager fra ide til færdigt produkt • Artikler i din lokale avis incl. fotos • Hjemmesideløsning, enkel og meget funktionel

26

Essensen er, at man kan vælge frit mellem alle Stofas kanaler og kun betale for det man ser. Man er endnu ikke endelig på plads med KODA/Copydan, men forventningen er, at de også vil komme til at støtte op om konceptet, ifølge Ole Fruekilde Madsen, adm. direktør i Stofa. Ingen tvivl om, at tv-markedet er under stor forandring i disse år, og det har udfordret alle dele af tv-branchen. Streamingforbruget vokser hurtigt og bidrager til, at nogle danskere har valgt at nedjustere deres tv-pakker. Samtidig ser man særligt USA helt nye aktører på markedet, bl.a. Sony med produktet Vue, som udfordrer de velkendte tv-pakker. Stofa med Ole Fruekilde Madsen i spidsen, har sammen med Antenneforeningen Aarhus i løbet af det seneste halve år forsøgt, at skabe det nødvendige grundlag for Stofa MitTv. Ole Fruekilde Madsen understreger, at det kommende forbrugsafregnede tv-produkt kun kan blive en succes, hvis alle programselskaberne, der har rettighederne til tv-indholdet, er med på at skabe større valgfrihed for forbrugerne.

Vi markedsfører lokale antenneforeninger... Kontakt os og få et godt tilbud på dine marketingsopgaver

Ådalen 7C · 6600 Vejen · Tlf. 73 84 85 45

FDA ORIENTERING · SEPTEMBER 2015

Fle flere a re og n forenintennebruger ger os...

www.vmarketing.dk


FDAHOVEDBESTYRELSEN

Landsformand Carsten Karlsen Tlf. 50 77 22 86 ck@fda.dk

1. næstformand Bjarke Pejtersen Tlf. 24 83 82 71 bjarke@pejter.dk

2. næstformand Valgkreds D (Region 6, 7, 8 og 9) Preben Pedersen Tlf. 88 80 60 81 formand@yderholm.net

VALGKREDS A (Region 1 og 2)

VALGKREDS B (Region 3 og 4)

VALGKREDS C (Region 5)

LANDSMØDEVALGT

Allan Jusjong Tlf. 98 31 96 95 jusjong@aj-design.dk

Curt Andersen Tlf. 40 63 14 07 curt@live.dk

Per Theisen Tlf. 51 51 09 85 pt@kalnet.dk

Karsten Høgh Tlf. 98 24 16 99 kah@mail.dk

UDVALG OG REPRÆSENTANTER FDAs Forretningsudvalg Carsten Karlsen ck@fda.dk Bjarke Pejtersen pejtersen@dbmail.dk

Preben Pedersen formand@yderholm.net

FDAs Teknisk udvalg Preben Pedersen formand@yderholm.net Allan Jusjong jusjong@aj-design.dk Carsten Karlsen ck@fda.dk

Fagligt netværk for Kabel TV Carsten Karlsen ck@fda.dk Preben Pedersen formand@yderholm.net

Cable Europe Carsten Karlsen ck@fda.dk Dansk Ledningsejerforum Gunner M. Nielsen gmn@gmn.dk

REGIONSBESTYRELSER ■ REGION 1:

Vera Dahl Olesen, formand Henning Lyk, næstformand Birgit Kaa, sekretær

■ REGION 2:

Tommy Schmidt, formand Morten Doktor, næstformand Lone Jakobsen, sekretær

■ REGION 3:

Curt Andersen, formand Jens Møller, næstformand Sven Møller Andersen, sekretær Peder Pedersen Svend Erik Rasmussen

■ REGION 4:

■ REGION 5:

Per Theisen, formand Jørgen Madsen, næstformand John Sørensen, sekretær Erik Wagner Keld Elkrog Larsen

■ REGION 6 ■ REGION 7 ■ REGION 8 ■ REGION 9:

Jørgen Fogtmann, formand Kai Nielsen, næstformand Preben Pedersen, sekretær Frans Larsen Peter Lyngby

Samarbejder med region 3 Flemming Borg, formand Michael O’Halloran, sekretær

ERFAGRUPPER FOR FORENINGER MED EGET TV-UDBUD OG/ELLER EGET INTERNET: Jan List, formand Per Theisen, næstformand Carsten Gertsen, sekretær Per M. Sørensen Flemming Borg

STOFA: Børge T. Ottosen Per Flø Peter Madsen

YOUSEE: Flemming Madsen, formand Tommy Schmidt, næstformand Peder Pedersen, sekretær Gunnar Rasmussen Benny Olsen

FDA ORIENTERING · SEPTEMBER 2015

BOLIGFORENINGER: Peter Dam, formand Lone Jakobsen, næstformand Bjarke Pejtersen, sekretær Yderligere oplysninger om FDAs organisation på www.fda.dk

27


Profile for FDA - Forenede Danske Antenneanlæg

FDA-Orientering 4-2015  

FDA-Orientering 4-2015