__MAIN_TEXT__

Page 1

Tidskrift for fællesantenneanlæg • Nr. 3 juni 2019

ORIENTERING

■ På årets Folkemøde på Bornholm fyldte diskussionen om medieforliget naturligvis meget... - læs mere inde i bladet


FDAORIENTERING Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er udgivet den 28. juni 2019. Bladets artikler kan frit anvendes i udgivelser fra medlemmer af FDA med tydelig kildeangivelse. I redaktionen: Kris Vetter, redaktør Thomas Bak, Per Theisen, Carl-Erik Madsen og Søren Birksø Sørensen, ansv. redaktør. Deadline for redaktionel tekst: Nr. 4: 21. august 2019 Indlæg til FDA Orientering sendes til: E-mail: redaktion@fda.dk Medsend gerne illustrationer/foto. Forsiden FDA deltog på årets Folkemøde ved Søren Birksø Sørensen som kom tæt på aktørerne... - læs mere s. 12- 16. Foto: Ib Konrad Jensen, Danske Mediedistributører Abonnement: Gratis til bestyrelsesmedlemmer i antenneanlæg, der er medlem af FDA. Andre interesserede: DK-abonnement 2019: kr. 1.185,EU-abonnement 2019: kr. 1.410,De angivne priser er ekskl. moms og inkl. forsendelse. Kontakt: Mie Jørgensen Annoncer: Kontakt: Mie Jørgensen, mie@fda.dk. Se medieplan på www.fda.dk Grafisk produktion og distribution: Vmarketing Distribution af nr. 4: Fredag d. 6. september 2019.

Thomas Bak Landsformand

FDA har det udgangspunkt, at den infrastruktur, som de brugerejede anlæg i fællesskab har købt og betalt, skal de selvfølgelig have råderetten over – indtil relevante myndigheder af eksempelvis konkurrenceretlige grunde måtte gennemtvinge noget andet. Sådan forholder det sig desværre ikke helt i øjeblikket. Jeg er, både som landsformand i FDA og som formand for Antenneforeningen Blåbærhaven i Kokkedal, misfornøjet over YouSee. Jeg ser klare tegn på, at det TDC-ejede selskab bevidst hæmmer konkurrencen ved at blokere for, at udfordreren Fastspeed kan sælge internet til antenneforeningernes medlemmer. Det er min oplevelse, at YouSee agerer meget presset og aggressivt i øjeblikket. Den oplevelse grunder sig på den aktuelle strid mellem YouSee og Fastspeed, som har ført til, at sidstnævnte har kontaktet Erhvervsstyrelsen med beskyldninger om, at YouSee skævvrider konkurrencen. Men ikke kun derfra. Jeg hører fra flere af FDAs medlemsanlæg, at YouSee meget aggressivt forsvarer sit territorium og derfor overvejer de selvsamme antenneforeninger andre løsningsmodeller, end at åbne nettet for eksempelvis Fastspeed. YouSees ageren stemmer tit og ofte ikke overens med, hvad man burde forvente fra så stor en spiller. Det kunne måske bunde i, at de ikke er skarpe nok på konkurrencen. Hjemme i min egen forening i Kokkedal ejer vi selv hele netværket fra fiberen, der kommer ind i hovedstationen, til kabeltv-kablerne ud til de enkelte husstande. Præcis som det er tilfældet i langt hovedparten af de brugerejede anlæg bredt set. Hos os har vi valgt YouSee som leverandør på en måde, så de håndterer leverancerne af tv og internet. En leverance, som selskabet hidtil har haft monopol på. Men med Fastspeeds fremkomst og deres erklærede mål om at tage markedsandele på dette marked fra YouSee, er det nødvendigt, at kablerne bliver åbnet, så Fastspeed også kan levere internet.

Forenede Danske Antenneanlæg Bøgehus Annebergparken 21, 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 96 17 00 Fax 59 96 17 17 fda@fda.dk www.fda.dk Telefontid: Mandag-torsdag kl. 9-16 Fredag kl. 9-13

2

Derfor har vi FDAs ledelse valgt at bruge Antenneforeningen Blåbærhaven som prøveklud i forsøget på at få YouSee til at åbne for nettet og give mulighed for Fastspeed ift. også skal kunne tilbyde sig over for vores medlemmer i Blåbærhaven. FDA har som administrator af antenneforeningen Blåbærhaven givet Fastspeed en fuldmagt til at få åbnet for Fastspeed i Blåbærhaven. - fortsætter på side 4 ››› FDA ORIENTERING · JUNI 2019


FDAINDHOLD

5 Streamingtjeneste står stærkt 8 Den nye medievirkelighed 14 Hvor skal vi hen du? 17 Demokratisk ejerskab - det nye sort? 18 Hvor bor kritisk infrastruktur bedst?

8 Future TV Konference

18 FDA indtræder i mediepolitisk udvalg 20 Superligaen er dyr med ikke for dyr 21 Grand Slam i TV 2 22 Glæd dig til FDA Messe og Konference 2019 26 Branchenyt: Nyt dagligt talkshow i luften Ny nordisk marketingschef Foto: Ib Konrad Jensen, Danske Mediedistributører

14 Folkemødet på Bornholm 22 Sæt kryds i kalenderen

FDA ORIENTERING · JUNI 2019

3


FDAORIENTERING ››› - fortsat fra side 2 Men YouSee har efter min opfattelse forhalet processen og sat foden ned med begrundelsen, at det ikke er teknisk muligt kun at give Fastspeed adgang. Ifølge YouSee vil det kræve at alle andre udbydere, som eksempelvis Boxer og Hiper, også skal have adgang til vores netværk, hvis vi i Blåbærhaven ønsker at give adgang for Fastspeed. Det mener jeg, helt principielt, er forkert. Det er simpelthen bare ikke godt nok, for det er vores anlæg. Hvis vi vil have, de åbner for alle, så er det det, vi beslutter og meddeler YouSee. Hvis vi alene ønsker, at der skal åbnes for Fastspeed, er det det, vi meddeler YouSee. Hvorvidt vi i Blåbærhaven så ønsker at åbne for alle eller ej, det skal være op til os. Præcist på samme måde, som det er vores beslutning at indgå en aftale med YouSee. Som FDA-formand, er det selvfølgelig min fornemmeste opgave at stå vagt om de brugerejede anlægs ret til selv at bestemme over deres anlæg. Det må være sådan, at anlæggene skal kunne åbne enkeltvis for de aktører, de hver især ønsker at lave aftaler med, uanset om de også har en aftale med YouSee eller ej.

YouSee tager medlemmerne som gidsler, ved at hindre valgfrit internet

4

Og så til noget helt andet – men slet ikke mindre vigtigt En lang række af FDAs medlemmer modtager breve fra deres lokale el-netselskaber. Henvendelserne handler om, at der inden udgangen af næste år skal etableres fjernaflæste elmålere på alle forbrugssteder. Dermed har de fleste anlæg modtaget henvendelser fra deres lokale elnetselskaber om at få etableret sådanne målere – vel at mærke på alle forbrugssteder. Det betyder, at mange anlæg i udgangspunktet skal etablere målere på en hel masse steder i nettene, hvor der tidligere har været afregnet el efter en bestemmelse om, at der kan afregnes efter beregnet forbrug, når der er tale om et konstant og kendt forbrug. Denne regel har været brugt ved eksempelvis forstærkere. Forstærkerne i et antenneanlæg kører konstant, og der er tale om et forbrug, som er kendt med stor nøjagtighed. Det faktiske forbrug og det beregnede forbrug ligger derfor så tæt på hinanden, at det ikke giver anledning til problemer i forholdet mellem sælgeren og køberen. Den nye regel om fjernaflæste elmålere baserer sig på et ønske om at få en langt mere tidstro afregning af elforbruget – nok typisk på timebasis. Dette ønske grunder sig i en hensigt om, at gøre elforbruget mere klimarigtigt og skal ses i lyset af at prisen på el svinger hen over døgnet, afhængig af udbud og efterspørgsel.

FDA ORIENTERING · JUNI 2019

Typisk sådan at strømmen koster mindst om natten, hvor forbruget generelt er mindre, end i dagtimerne. Den tidstro afregning skal så animere forbrugerne til at rykke rundt på strømforbruget – eksempelvis ved at bruge vaskemaskiner og andre hårde hvidevarer, som kan tidsstyres og altså vaske om natten, i stedet for om eftermiddagen, lige når man er kommet hjem. Det giver sådan set rigtig god mening, der hvor forbruget faktisk i et vist omfang kan flyttes i tid. Det er bare ikke tilfældet for en række forbrugssteder – herunder forstærkerne i et antenneanlæg. Det bliver jo ikke sådan, at anlæggene slukker for signalet, når strømmen er dyr, og først tænder igen når prisen er faldet. FDA er i en god dialog med KL (Kommunernes Landsforening) om dette, da det ikke kun er antenneanlæg, som har en sådan situation. Det gælder således for eksempelvis trafikanlæg som lyskryds. Heller ikke her kan man forestille sig, at de skal ”gå i sort” alene som følge af elprisens udsving hen over et døgn? FDA vil tage kontakt til embedsværket og de relevante politikere, for at forsøge at få en adgang til undtagelser skrevet ind i regelværket. Som det ender med at blive lige nu, vil de eneste vindere blive de installatører, som skal foretage de nødvendige opsætninger af målerne og så målerleverandørerne. Taberne bliver medlemmerne i de brugerejede anlæg og borgerne bredt set.


Streamingtjeneste står stærkt Streamingtjenesten TV 2 Play har rundet 500.000 kunder og står centralt i TV 2s treårige strategiplan Kris Vetter FDA redaktør

Platformen så dagens lys i 2012 og indgår i et kapløb med tunge spillere som Netflix, HBO Nordic og Viaplay om brugernes voksende streamingtid for at kunne bevare rækkevidden ud til seerne i takt med det faldende forbrug af flow-tv. TV 2 Play er som bekendt en streamingtjeneste udviklet af TV 2. TV 2 Play giver adgang til tv-kanalerne TV 2 (hovedkanal), TV 2 ZULU, TV 2 CHARLIE, TV 2 NEWS, TV 2 FRI og TV 2 SPORT samt en række Playkanaler hvor eksempelvis ekstra sportstransmissioner eller lignende vises. Herudover indholder TV 2 PLAY et fuldt on demand katalog med indhold fra alle TV 2s kanaler. Der er mulighed for adgang via pc, smartphones, tablets samt fladskærm via Apple-TV, Chromecast eller indbygget smart-tv funktionalitet. Baggrund TV 2 påbegyndte streaming af levende billeder via tv2.dk allerede tilbage i år 2000 og etablerede en abonnementstjeneste den 6. december 2004 under navnet TV 2 Sputnik. Tjenesten skiftede navn til TV 2 Play d. 21. maj 2012.

I centrum for arbejdet med streamingtjenesten de kommende år står fire områder. Øverst på dagsordenen står brugernes muligheder for at finde indhold, enten af egen drift eller gennem anbefalinger.

Vi tilbyder bl.a. rådgivning indenfor: Stikprøvekontrol på serviceeftersyn Kapacitetsmåling og projektering Opgradering af coax-anlæg 5G-betydning og muligheder

Som del af strategiarbejdet 2018 har man udpeget content discovery som det vigtigste område i den kommende periode.

Uafhængig teknisk og kommerciel rådgivning til foreninger, offentlige instanser og private virksomheder inden for tele, data og it. Ring og book et uforpligtende møde Tlf: 4824 6828 eller skriv til info@netplan.dk


FDAORIENTERING

5G er ikke som de andre G’er det grundlæggende spørgsmål: Hvilken båndbredde og forsinkelse vil man som bruger opleve på en 5G smartphone. Svaret på det spørgsmål er næsten i bogstaveligste forstand frit i luften svævende.

5G er også 4G, 3G, 2G og WiFi I de tidligere generationers mobiltelefoner, var der tale om såkaldte monolitiske systemer, dvs. systemer som kun benyttede en enkelt radioteknologi ad gangen. Den egenskab har mobilsystemerne nedarvet fra alle tidligere generationer, og vi kender jo så udmærket telefonens display, som diskret oplyser om, hvilken af de tilgængelige teknologier der er i brug. Bliver 4G dækningen for ringe hopper telefonen over på f.eks. 3G eller 2G nettet, og forbliver der, indtil der igen er ordentlig 4G dækning. Det princip er der vendt fuldstændig op og ned på i 5G. I stil med de tidligere generationer kommer 5G også til at understøtte de gamle teknologier, men med en stor forskel: En 5G telefon kan bruge alle tilgængelige teknologier samtidig. Det førte for nogle år siden til definitionen af begrebet “pervasive networks”, et begreb som også er brugt om cloud computing, men som i dag næppe siger ret meget om hvad der egentlig ligger bag. Brugt i 5G sammenhæng indebærer dette nye princip en fundamental ændring i den måde vi i fremtiden vil opleve mobildækning.

sige dækning der måtte være i et givet område. Faktisk er denne mulighed måske den mest betydningsfulde teknologiske ændring i forhold til de tidligere generationers netværk, netop fordi den vil betyde både højere båndbredder og bedre udnyttelse af dækning. Og derfor er det også bemærkelsesværdigt, at denne egenskab nærmest aldrig omtales når 5G fremhæves som fremtidens netværk. Reelt betyder aggregeringen af båndbredder på tværs af RATs at begrebet handover omdefineres. Telefonen håndteres nemlig ikke af en enkelt RAT, men i fællesskab mellem mange RATs, som indbyrdes sørger for at fordele belastningen mellem sig - helt umærkeligt for brugeren af telefonen. Hvilke RATs kommer 5G til at understøtte? Med 5G følger også en ny RAT, som betegnes New Radio eller NR. Faktisk inkluderer 5G standarden en række forskellige radioer under betegnelsen NR, men fælles for dem er, at deres funktion er opdelt i tre forskellige kategorier: enhanced Mobile Broadband (eMBB) som vil være den kategori kommende smartphones - eller UEs (user equipment)’s - vil betjene sig af, UltraReliable Low-Latency Communications (URLLC), som er tiltænkt industrielle anvendelser og f.eks. føreløse biler, og Massive Machine Type Communications (MMTC) som skal benyttes i f.eks. sensorer, kameraer osv. Hver af de tre klasser har forskellige egenskaber, og det er vigtigt at notere sig, at f.eks. den meget lave latency, som 5G fremhæves for, er defineret for URLLC radioklassen, mens andre egenskaber, f.eks. de høje båndbredder vil være tilgængelig i flere af klasserne.

Derfor ser mange WiFi RATen som fremtidens indendørs mobilteknologi, og det er meget sandsynligt, at når en tilstrækkelig stor del af UEer er 5G telefoner, vil behovet for Distribuerede antenneanlæg (DAS systemer) til mobildækning falde bort, og erstattes af WiFi. Mange virksomheder som i dag overvejer DAS løsninger, bør allerede nu tage denne mulighed i betragtning. Faktisk kan man fremadrettet forestille sig, at et helt 5G teleselskab kan opbygges alene ved hjælp af WiFi, og principperne for at lave et sådant, er allerede på plads med MuLTEFire.

Mange RATs deles om arbejdet Når en 5G telefon kan dele sin netværkstrafik mellem flere forskellige Radio Access Technologies (RATs), får man reelt adgang til hele den radiomæs-

Til det billede skal så lægges, at en 5G smartphone spreder sin trafik over både den 5G NR som telefonen er født med, samt et eller flere af de andre tidligere generationers net. Og dermed bliver

Torben Rune Teleanalytiker - Civilingeniør - MSc.EE Netplan A/S

Forventningerne til det nye 5G mobilnet er høje, og der går næppe en dag mellem hver ny artikel eller reklamefremstød. Og det er ikke småting der loves på forhånd: 100 gange højere hastighed, forsinkelser i sub-milli sekund området, bedre dækning, nye frekvenser osv. osv. Der er bare et problem: 5G er ikke som de andre tidligere generationers mobiltelefoner, og derfor skal forventningerne til den nye teknologi tages med flere gran salt.

6

FDA ORIENTERING · JUNI 2019

WiFi kommer til at spille en betydelig rolle i 5G Den måske vigtigste og mest oversete RAT i 5G er WiFi. WiFi indgår på lige fod med de øvrige RATs, og vil - hvis WiFi nettet tillader det - give 5G UEs de samme egenskaber som når nuværende telefoner kobles på WiFi net - blot med den forskel, at WiFi som 5G RAT understøtter fuld funktionalitet med de øvrige RATs, hvormed UEen bevarer alle sine 5G tjenester intakt.

Group Cooperative Relay 5G adskiller sig på et andet væsentligt punkt, idet der er lagt op til, at man i 5G kan tilbyde såkaldt Group Cooperative Relay. Princippet er, at UE’er som befinder sig på kanten af et dækningsområde, men som måske kan nå andre UE’er radio-mæssigt, kan bruge disses dækning til at opnå bedre forbindelse. Relæfunktionen vil typisk være Operator Controlled hvilket indebærer, at det er operatøren - dvs. teleselskabet - som udpeger en passende relæ enhed, og meddeler kant-UE’en hvilket relæ der skal bruges.


Relæforbindelsen etableres så via f.eks. WiFi eller Bluetooth. Implikationerne af en sådan forbindelse er betydelige: Hvordan påvirkes båndbredden på kant UE’en, hvad betyder det for relæ UE’en, hvordan vælger operatøren den mest fornuftige relæenhed, osv. Summen af det hele 5G er ikke som de andre G’er. Faktisk er det mere en kompleks overbygning på alle tidligere generationers mobilnet, og dermed bliver det også ganske diffust, hvad man som kunde reelt får ud af sin 5G telefon. Der er næppe tvivl om, at man vil få bedre dækning og højere båndbredder, men om det skyldes 5G New Radio, aggregering af båndbredder i eksisterende 4G og 3G netværk, eller om det skyldes lokal WiFi dækning eller kombinationen af det hele, bliver et ganske kompliceret spørgsmål at få svar på. Fremtidens brugere af 5G vil formode

entlig være fuldstændig ligeglade, blot der er “hul igennem “. Til gengæld vil det blive et ganske omfattende arbejde at konstatere, om de dækningskrav som teleselskaberne mødes med når de skal købe nye licenser til at drive 5G nettene, reelt er opfyldt. At måle hvad brugeren oplever af båndbredde giver i sagens natur ikke svaret - og måske er det også i det lange løb ligegyldigt, når blot kunderne oplever at der er båndbredde nok. Men er der ikke båndbredde nok,

FDA ORIENTERING · JUNI 2019

så bliver målinger i den grad en ikketriviel opgave. Har du spørgsmål vedrørende artiklen er du velkommen til at skrive eller ringe til Netplan A/S på netplan@netplan.dk Tlf: +45 4824 6828. Om Netplan Netplan er et uafhængigt konsulenthus, der yder teknisk og kommerciel rådgivning til offentlige og private virksomheder og foreninger inden for tele, data og it.

7


FDAORIENTERING

Den nye medievirkelighed Årets Future TV Konference i Industriens Hus var en god kvalitativ blanding af indlæg om nuværende forhold og fremtidsvue for mediebranchen Kris Vetter FDA redaktør

Claus Bülow Christensen kunne som arrangør byde deltagerne velkommen til en spændende dag, hvor især fremtiden prægede billedet. - Streaming dominerer internettet bag kulissen, sagde Claus Bülow Christensen i sin indledning. - Når det er sagt åbner streaming op for mere produktion af udsendelser, til gavn også for de danske filmproducenter, plæderede Claus Bülow Christensen.

Efter et par sløje år, ser tendensen nu bedre ud for de danske filmproduktionsselskaber, som mærker den økonomiske fremgang efter trange år. Den sorte hest er dog nedskæringer i DR. Her i skrivende stund kender vi dog ikke den ”nye” regerings beslutning omkring DR. Før valget bekendtgjorde man, at man ville rulle alle besparelser tilbage. Netflix har investeret hele 84 mia. kr. i ny indholdsproduktion i 2018 på verdensplan, og melder sig dermed på banen som både distributør og contentleverandør. Man formoder det har ført

til op imod 9 mio. nye brugere, samt naturligvis en øget omsætning. Men husk Netflix giver ikke overskud endnu, men de tager markedsandele både fra andre distributører, og nu også filmproducenter. - Netflix giver seertal, det må man lade dem. En film som Birdbox, instrueret af danske Susanne Bier, lagde næsten landet øde, da den blev lanceret, sagde Claus Bülow Christensen. Spændende er det om Netflix forøger indsatsen i Danmark også med produktioner indenlands.

Streaming dominerer internettet bag kulisserne

Streaming dominerer internettet bag kulisserne

Kilde: Sandvine, The Global Internet Phenomena Report: 2018

8

FDA ORIENTERING · JUNI 2019


De unge cutter kabler DR-Medieforskning kunne fremlægge deres bud på, hvordan man måler succes i den ”nye” medievirkelighed. De unge cutter kablet og ser ikke tv, men ser film samt andre klip på sociale medier, herunder YouTube og via streaming, siger Dennis Christensen, DR-Medieforskning. De unges fald i andelen af tv-forbrug er markant i disse år. Fra 2015 og til 2018 er forbruget faldet DR Medieforskning fra 117 minutter til i 2018 kun at være 54 minutter.

Og denne tendens ventes at fortsætte. Samtidig stiger andelen af husstande helt uden tv også. Hvis man tager alle aldersgrupper over en kam, er resultatet mere både/og, ikke enten/eller, da de ældre fortsat holder fast i flow-tv, selv om de midaldrende også begynder at fravælge flow til fordel for streaming og ren internetbaserede udsendelser. - Det kan derfor være svært, at måle hvilke udsendelser der er en succes i nutidens målestok, pointerer Dennis Christensen.

MARKANT FALD BLANDT YNGRE Markant fald blandt yngre Dagligt minutforbrug på flow-tv Små børn

Der er store udsving på tværs i forhold til titler på programmer og de seertal udsendelserne kan mønstre. Sport ”trækker” stadig som enkelt område flest seere over tid, men populære udsendelser såsom ”Alene i vildmarken” og ”Kender du typen” trækker fortsat mange seere. Men igen, såkaldt tv-kiggeri på internettet er svær at gøre målbar. - Men ingen tvivl om, at vi har stærkt brug for nye måleværktøjer til at spore, hvilke udsendelser og programmer forbrugerne ønsker i fremtiden, konkluderer Dennis Christensen.

DAGLIGT MINUTFORBRUG PÅ FLOW-TV

Selvbestemmende børn

Unge

Unge voksne

Voksne

Modne voksne

Ældre

300

Minutter pr. dag

240 180 120 60 0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kilde: Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen

FDA ORIENTERING · JUNI 2019

9


DR Medieforskning FDAORIENTERING

DE UNGE CUTTER KABLET De unge cutter kablet Andel uden tv tilkoblet f.eks. kabel, antenne eller parabol i 2018

ANDEL UDEN ET TV TILKOBLET FX KABEL, ANTENNE ELLER PARABOL I 2018

50 39

40 30

24

20 12 10 0

20-29 år

30-39 år

Hvordan vælger danskerne underholdningsunivers? Julie Nygaard, Wilke, fokuserede i sit indlæg på konferencen på forbrugernes adfærd omkring tv-vaner og deres ændrede adfærd. Ingen tvivl om at det indhold vi anbefaler til hinanden spiller en stadig større rolle, når vi skal vælge, hvad vi skal se, uanset om det er på flow-tv eller via streaming eller klip på nettet. - Hele 1 mio. forbrugere står udenfor DR Medieforskning

40-49 år

4

3

2

50-59 år

60-69 år

70+ år

Som det tydeligt fremgår af figuren, er antallet af forbrugere der kun har tv-kanaler faldende, samtidig med at antallet af forbrugere, der kun streamer via internettet er stigende.

Det er tankevækkende, at alt tyder på, at betalingsvilligheden hos forbrugerne er tilstede, da en del forbrugere vælger indtil flere streamingtjenester for at få lige netop den sammensætning af udsendelser, den enkelte ønsker. Samtidig med at den samlede andel af abonnenter er stigende.

Det positive for antenneanlæggene er dog fortsat, at mange forbrugere vælger at kombinere flow-tv og streaming, hvorved mange fastholder en pakkeløsning.

Dette er måske en ”åbning” for antenneanlæggene til at analysere lokalt, hvad kunderne/medlemmerne ønsker og derefter sammensætte programmerne målrettet lokale forhold?

et kundeforhold til en tv-distributør, fastslog Julie Nygaard.

BÅDE OG - IKKE ENTEN ELLER Både og - ikke enten eller

SEERSAMMENSÆTNING

15-31 år

Alle

Kun flow

10

Kombiseere

32%

8%

Kun stream

Ikke seere

43%

53%

16%

32%

FDA ORIENTERING · JUNI 2019

9%

7%

Periode: 2018, Kilde: Kantar Gallup


Udvikling i seerfænomenerne

Har kun en tv-pakke Har kun streamingabonnementer

Kombinerer tv-pakken med streamingtjenester

Bemærk især den store interesse, der er for Disneys lancering af streaming senere på året. 19 procent forventer adspurgt at ville abonnere på tjenesten og hele 36 procent forventer helt at droppe nuværende streamingløsning til fordel for Disney. - Relevans er nøgleordet. Den moderne medieforbruger vil have indhold, der matcher den enkeltes krav og forbrugsmønster, hvorfor kollegaers, familie og medier driver udviklingen for den enkelte, fastslår Julie Nygaard.

Hele 48 procent af befolkningen har i en analyse anbefalet en tv-pakke eller streamingtjeneste til andre. 20 procent af de adspurgte, siger at tjenesterne er for dårlige til at anbefale, hvad der kan være interessant for dem. Og 22 procent mener at indholdet er blevet for uoverskueligt på grund af mængden af tilbud. Hentyder måske igen til begrebet relevans, og at man ønsker nogen træffer de ”rigtige” valg til gavn for publikummet? - Vi skal huske at tilfredse og glade

kunder ikke nødvendigvis er loyale kunder. Det kræver altså meget mere at skabe kunder, som bliver reelle ambassadører, siger Julie Nygaard. Det gamle udtryk: Vi sætter kunden i centrum, gælder fortsat. Måske en kæmpe fordel for antenneanlæggene, hvis vi forstår at udnytte kundernes krav til indhold og service. Et andet fokusområde bør være brugervenligheden. Brugerundersøgelser viser, at det skal være nemt at finde indhold og nemt at opsige en aftale.

Tre typer af “pakker” for dem som kun har abonnementer på streamingtjenester, og ikke har en tv-pakke

FDA ORIENTERING · JUNI 2019

11


FDAORIENTERING

Derudover skal der hele tiden være nye tv-serier og film (høj aktualitet), nem mobiladgang og der skal være mange amerikanske tv-serier og film. Her viser undersøgelser, at Netflix præsterer bedst på brugervenlighed, skarpt forfulgt af DR TV, Viaplay og TV 2 Play. - For danskerne er kvalitet primært lig med et stort udvalg af film og serier,

når de skal vælge streamingtjeneste, konkluderer Julie Nygaard. Vi kigger to år frem Wilke har analyseret hvilken rolle tv og streaming vil spille for forbrugerne to år frem. Her viser undersøgelsen, at en aggregator er vigtig (en aggregator skal forstås som en person eller gruppe, der kan hjælpe kunden med at tage den for kunden rigtige beslutning).

Bliver din tjeneste anbefalet?

12

FDA ORIENTERING · JUNI 2019

65 procent af dem, der har en tv-pakke i dag forventer fortsat at have en tv-pakke to år ud i fremtiden og hele 87 procent af disse er positive stemt over for aggregator-rollen. Konklusionen er, at andelen af danskere uden en tv-pakke og som kun streamer er og vil fortsat være stigende, men en aggregator har sin berettigelse. Danskerne er stressede over det voksende udbud af tjenester og indhold,


som de skal følge med i, hvorfor alle leverandørled skal arbejde aktivt med at forblive relevante. I mange år har convenience (bekvemmelighed) været et vigtigt begreb og det er ikke blevet mindre. - Vi skal fra alle sider arbejde koncentreret med, hvordan vi kan leverer gode brugeroplevelser og holde kunden i hånden. Her er antenneanlæggene jo tæt på forbrugerne/kunderne og ved via

dialog, hvad de ønsker og kan sammensætte programindhold, internet og andre ydelser målrettet til den enkelte husstand, opfordrer Julie Nygaard slutteligt. Kommentar fra FDA - Omkring aggregator-rollen kan antenneanlæggene måske spille en meget væsentlig og vigtig rolle, som den uvildige og non profitpartner, der kan samle udbuddet. Her forstås tv-pakke og streamingløsning i ét ”produktabonne-

ment”, siger Søren Birksø Sørensen, sekretariatschef i FDA. Antenneanlæggene er jo tæt på forbrugerne/kunderne som tillige er medlemmer og medejer,e. Via målrettet dialog kan man jo sammensætte programindhold, internet og andre ydelser målrettet til den enkelte husstand, opfordrer Søren Birksø Sørensen slutteligt.

Behovet for en aggregator er stigende

FDA ORIENTERING · JUNI 2019

13


Hvor skal vi hen du?? På vej til ny regering og med et nyvalgt Folketing, hvor flertallet er skiftet, er det naturligt at spørgsmålet om hvad der skal ske med medieforliget melder sig Søren Birksø Sørensen FDA sekretariatschef Kris Vetter FDA redaktør Foto: Ib Konrad Jensen, Danske Mediedistributører.

På årets Folkemøde på Bornholm var der en række emner omkring medier, og som noget naturligt blev det blandt andet drøftet, hvordan fremtidens medier skal se ud. Det var i år niende gang Folkemødet blev afholdt og mediedebatten fyldte også denne gang meget. Medieordførere - tidligere, nuværende og måske kommende - og fagfolk diskuterede, hvordan vi også i fremtiden sikrer grundlaget for danske medier og for den danske indholdsproduktion. Der var flere spørgsmål end svar, men noget blev dog klart. FDA Orientering var tilstede ved Sekretariatschef Søren Birksø Sørensen. Da en række af debatterne foregik samtidig, er det ikke alle de interessante diskussioner, vi kunne overvære, men her kommer en samling af indtryk. Kommer der et nyt medieforlig med en ny regering? Mange af spørgsmålene kan måske samles i dette ene; Kommer der et nyt medieforlig med en ny regering? Svarene var lidt forskellige, men det helt klare hovedindtryk er, at der kommer ændringer i det seneste medieforlig. På Folkemødet var både Mogens Jensen, Socialdemokratiet, og Søren 14

DRs Generaldirektør Maria Rørbye Rønn har taget den “siddende” regerings krav om besparelser til sig og allerede gennemført mange reduktioner i program-udbud og medarbejderantal.

Claus Bülow betegnes af mange som en af de førende eksperter indenfor tv, streaming og den digitale medieudvikling. Han er bl.a. også strategen bag den årlige event Copenhagen Future TV konferencen. FDA ORIENTERING · JUNI 2019


Søndergaard, Enhedslisten, ganske præcise på dette punkt og Morten Marinus, Dansk Folkeparti, gjorde det også klart, at de har ønsker til ændringer. Han blev som bekendt ikke selv genvalgt, men han tog ikke desto mindre den “mediepolitiske tørn” på Folkemødet for sit parti. Der kommer – hvis det kan nås - måske ændringer i forhold til nogen af de igangværende udbud på radioområdet. I hvert fald hvis Søren Søndergaard kan få lov at bestemme. Han gav meget klart udtryk for utilfredshed med forløbet omkring de to udbud - både FM4 og DAB-kanalen. Han rejste således tvivl om, hvorvidt vi faktisk får det bedste bud, når der kun er et enkelt at vælge imellem, sådan som det er tilfældet med FM4-kanalen dennegang ligesom det også var tilfældet da Radio24/7 vandt udbuddet tilbage i 2011. Søren Søndergaard gav også klart udtryk for, at hans parti ikke mener at der skal blandes offentlige penge sammen med reklamefinansiering, på den måde som det er aftalt i medieforliget. Enhedslisten ønsker at holde publicservice radioerne fri for reklamer. Samtidig var han meget præcis om at ville fastholde armslængdeprincippet, forstået sådan, at politikerne skal formulere de (brede) politiske ønsker til rammerne, som andre så fylder ud og bedømmer. Udbud kan blive så konkrete og præcise, at det ligner bestillingsarbejde så at sige.

Ikke enighed om alt, men helt sikkert om noget Der er ikke enighed om alle elementer i mediepolitikken hos det nye flertal, som blev resultat af valget, men det er helt tydeligt, at der er politiske ønsker om at understøtte den danske indholdsproduktion, herunder ikke mindst public service-indholdet på en anden vis, end det seneste medieforlig er udtryk for. Det kan vist også udledes, at der er enighed om at salget af TV 2 nu bliver taget af bordet; salget “er skrottet” som Mogens Jensen udtrykte det for nylig. Mogens Jensen gav udtryk for, at det nuværende forlig på medieområdet ikke bare svækker Danmarks Radio, men helt tager flere hundrede millioner offentlige kroner væk fra dansk indholdsproduktion, og det på et tidspunkt hvor presset fra både store udenlandske techog mediegiganter og fra ”fake-news”, trollefabrikker, med videre, er større end nogen sinde før. ”Det er den helt forkerte vej at gå netop nu” slog Mogens Jensen fast, men føjede så til, at desværre er pengene brugt på forskellig vis. De ligger ikke i en papkasse i en skuffe ovre i Kulturministeriet, så det bliver i sidste ende et spørgsmål om finansiering, hvor langt vi kan rulle udviklingen baglæns. Også Søren Søndergaard var inde på det med pengene. Hans parti ønsker en omlægning af den aftalte finansiering, så der kommer progression ind også i denne del af finansieringen, sådan som det er hovedprincippet i dansk skattepolitik - altså FDA ORIENTERING · JUNI 2019

princippet om at de bredere skuldre skal bære en relativ større andel af byrden. Den model, som lige nu er aftalt, har karakter af en såkaldt kopskat, altså en model hvor alle betaler lige meget i kroner uanset deres indtægt. Derved kommer den nye model, på samme måde som licensen, til at vende den tunge ende nedad. Måske mindre ændringer i første omgang Både Søren Søndergaard og Mogens

Medieordfører for Socialdemokratiet Mogens Jensen lægger op til ændringer på det mediepolitiske område. 15


Jensen lagde op til, at der VIL komme ændringer på det mediepolitiske område, og de nævnte begge muligheden af at starte med en række mindre ændringer i første omgang, for så at lave et mere gennemgribende forlig senere. Der var flere tilkendegivelser af at smalle forlig koster på flere måder, og at brede forlig er at foretrække. Morten Marinus signalerede, at et forlig hen over midten på ingen måde er udelukket. I det nuværende forlig er det aftalt, at der skal komme en midtvejsevaluering, og det blev nævnt som en mulighed, at der kan komme et mindre antal umiddelbare ændringer og så kan midtvejsgennemgangen blive til en egentlig forhandling af et helt nyt forlig. Hvordan sikres dansk indhold i fremtiden? Repræsentanterne for det nye flertal efter valget var ganske præcise i, at de ønsker at styrke dansk indholdsproduktion. Det var der forskellige bud på; eventuelt fjerne den del af besparelserne fra DR, som de endnu ikke har iværksat, blev nævnt. En endnu større Public Service-Pulje var et andet bud, herunder at DR skal have muligheden for at søge penge fra puljen. Jørgen Ramskov, adm. direktør i Radio 24/7, gav udtryk for en tvivl om, hvorvidt der lige nu er brug for flere (tv) stationer, eller om det ikke er indhold, vi mest efterlyser. Derfor kunne det overvejes ikke at støtte en tv-kanal mere, men lade midlerne gå til eksempelvis Public Service-Puljen i stedet. Så styrkes indholdssiden og der må så tages stilling til distributionen, men der savnes vel dybest set ikke distributionskanaler. Og så er der enighed om, at søge at få de store internationale techgiganter til at bidrage til den danske indholdsproduktion på et niveau, som med stor sikkerhed bliver højere, end det nu lægges op til, og måske også i en form, hvor det går længere end en produktionsforpligtelse. Debatterne fra medieteltet bliver inden for kort tid tilgængelige som podcasts på Cibicoms Linked In-profil. 16

Morten Marinus, DF. Medieordfører frem til valget, men opnåede ikke genvalg til Folketinget.

Anne-Marie Dohm, CEO FM4, der har budt på den fjerde FM-kanal.

- Har vi brug for flere tv-stationer eller handler det ikke mere om indhold, var direktør i Radio 24/7 Jørgen Ramskov spørgsmål til de øvrige paneldeltagere og publikum. FDA ORIENTERING · JUNI 2019


Demokratisk ejerskab – det nye sort? Folkemødet bød på flere debatter med fokus på det såkaldte demokratiske ejerskab Søren Birksø Sørensen FDA sekretariatschef

Ud over den mere konkrete debat knyttet til den kritiske forsyningsinfrastruktur – se særlig artikel herom - var der flere andre debatter med fokus på den demokratiske ejerform - altså ejerskab i former som eksempelvis kooperation – andelseje – foreningseje - medarbejdereje. Grundlæggende fordeles beslutningskraften i demokratiske virksomheder væsentligt forskelligt fra investorejede virksomheder. I den sidste type virksomhed besluttes efter princippet “1 krone, 1 stemme”. I de demokratiske virksomheder efter princippet “1 person, 1 stemme”. Det, som i eksempelvis de klassiske andelsmejerier, blev til mottoet om at stemme efter hoveder og ikke efter høveder. Mangfoldighed og lige vilkår Tidligere departementschef i Erhvervsministeriet, Jørgen Rosted, gjorde sig til talsmand for at sikre både mangfoldighed og lige vilkår på ejerformerne. Han pegede i øvrigt på, at den demokratiske ejerform kan være med til at løse det formuefordelingsproblem, som vi ser blive stadig større. At nogle opgaver er for vigtige til at overlade til markedet alene; kritisk infrastruktur som vand mv. Endelig kan denne ejerform fremme bestemte formål. Jørgen Rosted advarede mod at give denne type virksomheder særlige fordele, og dermed skævvride konkurrencen. Hvis en ejerform får for attraktive fordele og dermed klarer sig i kraft af disse, så vil den dø på den længere bane. Pelle Dragsted, Enhedslisten, var også inde på problemet med den stadig skævere formuefordeling og ser en

mulighed for at fordele værdien FØR den bliver skabt så at sige – gennem en distribution af ejerskabet. Benny Engelbrecht, erhvervsordfører for Socialdemokratiet, er opmærksom på at der kan være behov for at denne type virksomheder får sin egen særlige virksomhedsform i regelværket, sådan som det kendes fra eksempelvis AS og ApS. De demokratiske virksomheder organiserer sig aktuelt ofte på mange forskellige måder, som de nu finder mest passende, men uden at der er en særlig form for netop dem. Det behov vil han gerne se på og tage med ind på Christiansborg. Han ser i øvrigt ikke nogen klassisk politisk konflikt her, og savner måske mest en god grund til at få taget fat på arbejdet. Brugerejede antenneanlæg på forkant De brugerejede antenneanlæg er gode eksempler på demokratisk ejerskab til

en infrastruktur, som efter at den også er blevet bæremedie for højhastighedsinternet, må betegnes som kritisk. Langt de fleste anlæg har vist sig at være klart levedygtige, samtidig med at de har evnet at udvikle deres tilbud og infrastruktur over tid. En rejse fra at nedtage nogle få nabolandstv- og radiokanaler over satellit-tv til streaming og web-tv. Og så selvfølgelig ikke den helt store transformation med returvejsombygningerne og den øgede hastighed og kapacitet at forglemme. Måske der er udsigt til en særlig ny virksomhedsform, som passer bedre end det nuværende foreningseje, også for disse anlæg. Hvis det sker, vil FDA selvfølgelig følge med og bringe nyhederne herom videre til medlemmerne, ligesom vi vil søge indflydelse på de nye muligheder.

Erhvervsordfører for Socialdemokratiet Benny Engelbrecht ser ikke den store konflikt i om antenneanlæggene udgør en del af den kritiske infrastruktør. FDA ORIENTERING · JUNI 2019

17


Pelle Dragsted, Enhedslisten ser en væsentlig forskel på forbrugerejede antenneanlæg og investorejede virksomheder.

Hvor bor kritisk infrastruktur bedst? Ejerskabet til såkaldt kritisk infrastruktur er kommet på den politiske dagsorden i forlængelse af Ørsteds ønske om at sælge Radius. Den debat blev også taget på Folkemødet, hvor den blev mere generel Søren Birksø Sørensen FDA sekretariatschef Foto: Mark Knudsen

En af debattørerne var Pelle Dragsted, netop udtrådt af Folketinget, hvor han var valgt for Enhedslisten. Han er fortsat politisk aktiv og knyttet til Enhedslisten. Han skelner i sin tilgang mellem det han betegner som investoreje og forbrugereje. En af hans pointer er, at hvor virksomheder, der er præget af investoreje eksisterer for at tjene penge, så forholder det sig med forbrugerejede virksomheder sådan, at de tjener penge for at eksistere. Hurtigt afkast eller forsyningssikkerhed I debatterne om netop den kritiske infrastruktur lagde flere af debattørerne stor vægt på hvilke interesser, der knytter sig til ejerskabet. Er interessen alene at få det bedst mulige afkast af sin investering, eller er der (også) en mere langsigtet interesse knyttet til elementer som forsyningssikkerhed og fremtidssikring af infrastrukturen. 18

I den sammenhæng blev det pointeret, at forbrugerejet, som det kendes i eksempelvis i andelselselskaberne som SEAS-NVE, SE og Eniig med mange flere, er eksempler på den “rette form” - altså hvor de tilknyttede forbrugere er direkte medejere, og dermed er med til at sikre, at strategien for selskaberne falder sammen med deres interesser som forbrugere. Investorer eller forbrugerejede I direkte tilknytning hertil blev det fra blandt andre Pelle Dragsted understreget, at hvis et andelsselskab går ind og optræder som investor i et andet selskab, så bliver de at betragte som investorejere og ikke som forbrugerejere. Det vil eksempelvis blive tilfældet, hvis SEAS-NVE køber Radius af Ørsted - UDEN at gøre kunderne i Radius til medejere på lige fod med andelshaverne i det nuværende elselskab. I den forstand ville der ikke være forskel på, om Radius skifter fra det nuværende ejerskab til en amerikansk kapitalfond eller til SEAS-NVE – hvis der bliver tale om rene investor-relationer til virksomheden. Martin Romvig, CEO i andelsselskabet Eniig, gjorde sig til talsmand for FDA ORIENTERING · JUNI 2019

vigtigheden af andelsejerskabet til disse kritiske infrastrukturer, fordi det er vigtigt at ejerskabsinteressen netop knytter sig til den langsigtede målsætning om forsyningssikkerhed og fremtidssikring ud over forbrugerønsket om passende priser. Han gjorde det samtidig klart at der ligger betydelige demokratiske udfordringer i ejerformen, men at de i deres selskab oplever en stigende interesse for at påtage sig ejerrollen i repræsentantskab, mv. Pelle Dragsted gik så langt som til at hævde, at det private ejerskab har spillet fallit, når det gælder forsyningssektoren. Det viser en række erfaringer fra udlandet, hvor der er eksempler på at privat ejerskab fører til underinvesteringer i infrastrukturen og til forhøjelse af priserne. Et selskab kan så at sige ikke tjene to herrer på samme tid – det kan ikke både sikre et maksimalt stort afkast til investorkapitalen i klassisk pengemæssig forstand, samtidig med at de langsigtede interesser i forsyningssikkerhed og fremtidssikring kan tjenes fuldt og helt. LÆS OGSÅ artiklen Demokratisk ejerskab – det nye sort?


FDAORIENTERING

INDHOLD

indhold-udstillere på&FDA Messen 2019

FDA indtræder i mediepolitisk udvalg Dansk Erhverv, DE har revitaliseret sit Mediepolitiske Udvalg, som er rådgivende i forhold til Dansk Erhvervs direktion og bestyrelse Kris Vetter FDA redaktør

Udvalget har fokus på at styrke medlemskredsens politiske rammevilkår. Udvalget drøfter mediepolitiske problemstillinger, som rejses af udvalget selv eller af Dansk Erhvervs bestyrelse, direktion, medlemsvirksomheder eller brancheforeninger. Det kan for eksempel være public service, rettigheder og distributionsvilkår. Udvalget har en bred sammensætning, som afspejler medlemskredsens interesser inden for mediepolitik. Udvalget er sammensat af repræsentanter fra medlemsvirksomheder og brancheforeninger i Dansk Erhverv. - For FDA er det helt naturligt at træde ind i Mediepolitisk Udvalg i DE, fordi det giver os mulighed for at påvirke de politiske ønsker, som DE rejser i forhold til medieområdet. Samtidig styrker deltagelsen FDAs brede netværk i branchen og det giver os en god fornemmelse af, hvad der er vigtigt for de øvrige aktører i den værdikæde, som de brugerejede anlæg er et vigtigt led i, siger sekretariatschef Søren Birksø Sørensen. Arbejdsgruppe vedrørende medieforhandlinger FDA er tillige indtrådt i en arbejdsgruppe under Mediepolitisk Udvalg, som skal forberede DEs arbejde frem mod de forventede mediepolitiske

UDVALGETS MEDLEMMER ER: Christian Philip Morgan mediedirektør, TDC Jørgen Steensgaard adm. direktør, Waoo Tine Aurvig-Huggenberger direktør, Kreativitet & Kommunikation Christine Bødtcher-Hansen direktør, Danske Forlag Lasse Lindholm direktør for kommunikation og public affairs, Ifpi Jacob Graff Hedebrink adm. direktør, Copydan Ole Dreyer Wogensen formand, Musikforlæggerne Vakant, Producentforeningen Mette Lundberg direktør for politik og kommunikation, IT-Branchen Søren Birksø Sørensen sekretariatschef, FDA Niels Zibrandtsen direktør, Zibra Ulf Lund CEO, Boxer Kim Poder CEO, Nordic Entertainment Group Danmark Jim Receveur CEO, Bauer Media John Robert Gjørup Kristensen adm. direktør, Gramex Christian Kemp CEO, Discovery Network Danmark forhandlinger i forlængelse af det nye flertal i Folketinget efter valget Grundlovsdag. FDA ORIENTERING · JUNI 2019

19


FDAORIENTERING

Superligaen er dyr, men ikke for dyr Sporten trækker seertal og der konkurreres derfor dagligt om de store sportsevents blandt kanaludbyderne Kris Vetter FDA redaktør

Tabet af Premier League fik ikke Discovery til at gå mere aggressivt efter Superligaen! De konkurrerer til dagligt om brugernes tid og penge, men for nylig var der noget, der minder om total harmoni i forholdet mellem Nordic Entertaiment Group (NENT) og Discovery Networks. Kim Mikkelsen, sportschef hos førstnævnte, og Anders Antonsen, nordisk sportsdirektør hos sidstnævnte, kunne præsentere en ny aftale med Superligaen A/S om rettighederne til de to bedste danske fodboldrækker samt pokalturneringen. Dette er blot en forlængelse af det samarbejde, som NENT og Discovery har kørt i en årrække, når det kommer til Superligaen. Fordelingen er således, at NENT tegner sig for to tredjedele af rettighederne til Superligaen, mens Discovery sidder på den sidste tredjedel. NENT har rettighederne til den næstbedste række, Nordicbet Ligaen, og 20

pokalturneringen, Sydbank Pokalen, for sig selv. Gælder i perioden 2021-2024 Nordic Entertainment Group har to tredjedele af rettighederne til Superligaen, mens Discovery Networks har den resterende tredjedel. DR har rettighederne til højdepunkter i levende billeder samt radiorettighederne til dansk klubfodbold. Antallet af hold i Superligaen reduceres fra sæsonen 2020/21 fra de nuværende 14 til 12, ligesom antallet af kampdage reduceres, så alle kampe i Superligaen bliver spillet søndag og mandag. Historisk aftale Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, kalder aftalen “historisk” og “den bedste nogensinde”, også i økonomisk henseende, i øvrigt uden at man vil oplyse beløbets størrelse. Men gode rettigheder er som bekendt dyre og det gælder også Superligaen. UEFA’s seneste opgørelse over det økonomiske fodboldlandskab i Europa FDA ORIENTERING · JUNI 2019

tegnede Superligaens samlede tv-indtægter sig for 35 mio. euro i 2017 svarende til omkring 261 mio. kr. Det er det højeste blandt de skandinaviske lande, men langt under de største rettigheder, som er britiske Premier League og spanske La Liga. NENT kigger på streaming Fra Nordicbet Ligaen og Sydbank Pokalen kan vises kampe, som NENT ikke vil udnytte rettighederne til, på klubbernes egne platforme. Så spørgsmålet er hvor vil man så vise kampene, som måske med fordel kunne streames? NENT kigger lige nu på en model, hvor man viser et antal kampe på tv og har et streamingprodukt på resten, måske også fra den næstbedste danske fodboldrække. Under alle omstændigheder kan det først blive aktuelt fra 2021, hvor aftalen træder i kraft. Indtil da gælder parternes eksisterende aftale.


Udskudt forløb på grund af konkurrencemyndighederne Forløbet startede allerede i juli 2018. Her gav Divisionsforeningen, som repræsenterer de bedste danske fodboldklubber, på den ene side, og NENT og Discovery på den anden, hinanden håndslag på at forsøge at forlænge fodboldrettighederne frem til 2024. Det blev imidlertid bremset af konkurrencemyndighederne, og i stedet blev der sat gang i den udbudsproces, der altså har fundet sin afslutning. Konkurrencemyndighederne sidder med ved forhandlingerne, hvorfor processen styres omhyggeligt. Samtidig er der en række mekanismer indlagt, som skal sikre en proces, hvor interesserede kan byde sig til. Discovery sikres derved fodboldrettigheder Discovery har ganske vist de vigtige rettigheder til det danske herrelandsholds fodboldkampe, mens selskabet tidligere på året måtte sande, at det hører fortiden

til at transmittere kampe uge efter uge fra den ligeledes afgørende engelske Premier League. Rettighederne deles fra den kommende sæson af NENT og tvog streaming-kanalen Xee, som Yousee og Fox står bag. Premier League går til anden side fra sommer, hvorfor det er vigtigt for Discovery at man fortsat går efter flere sportsrettigheder, men den femårige aftale omkring Superligaen giver ro, da der er en stor interesse for dansk fodbold hos seerne. Dog uden sammenligning med internationale klubkampe som eksempel Champions League. Til eksempel spillede FC København og Brøndby i maj en kamp i slutspillet i Superligaen. Her så 274.000 seere med, mens semifinalerne i Champions League, som blev spillet i samme uge, trak cirka hhv. 100.000 og 200.000 flere seere. Seertal til landskampe ligger endnu højere. Senest var der knap 800.000 seere, da Danmark mødte Georgien.

TEKNIK

Teknik-udstillere på& FDA Messen

2019

Grand Slam i TV 2 Britisk tennisturnering vender retur til TV 2 efter mere end ti års fravær Kris Vetter FDA redaktør

De kommende fire år har TV 2 sikret sig rettighederne til den prestigefyldte tennisturnering. Kampene fra turneringen, der er én af de fire Grand Slam-turneringer rangerer højest i tennishierarkiet og vil blive vist på TV 2, TV 2 Sport og streamingtjenesten TV 2 Play.

Rettighederne er købt af IMG Nordic. For år tilbage havde TV 2 rettighederne til Wimbledon i perioden fra 1999-2006. Siden da har rettighederne tilhørt først den sportskanal, som TV 2 og Viasat drev i fællesskab, og siden NENT. Årets udgave af Wimbledon begynder 1. juli.

- OG FLERE KOMMER TIL FDA ORIENTERING · JUNI 2019

21


FDAORIENTERING

Glæd dig til FDA Messe og Konference 2019 Datoerne er lagt fast, så reservér allerede nu fredag den 1. og lørdag den 2. november i din kalender Mie Lund Jørgensen FDA sekretær Foto: Oliver O’Loughlin Petersen

Glæd dig til FDA Messe og Konference 2019 Datoerne er lagt fast, så reservér allerede nu fredag den 1. og lørdag den 2. november i din kalender. I FDA glæder vi os til endnu engang at byde velkommen til rigtig mange deltagere, både fra udstiller- og deltagerside. Programmet er under planlægning allerede nu, og det tegner godt og spændende – og ikke mindst ganske forskelligt fra plejer! FDA har i det seneste halve år evalueret på FDA Messe og Konference, både internt og sammen med vores udstillere. Dette arbejde har betydet beslutning om en række ændringer og nye tiltag, som

FDA Messe og Konference 2019 vil bære præg af. • FDAs landsmøde holder flyttedag • Messe og konference opdeles, så de hver især får deres egen tid • Konferencerne får overordnede temaer hhv. fredag og lørdag • Udstillerne får mulighed for kun at udstille én dag • Den traditionelle paneldebat pensioneres Udstillere både som én- og to-dages Nogle af udstillerne på FDA Messen har ytret ønske om udelukkende at være med en enkelt dag. Andre af vores udstillere kan nærmest ikke få tid nok og ville tage natten til brug, hvis de havde mulighed for det. FDA vil gerne tilgodese alle vores udstillere bedst muligt og giver i år mulighed for at man

kan deltage som udstiller enten én eller to dage. Fredag er for udstillere, som holder fast i to dage. Én-dagsudstillerne kommer til om lørdagen. Opdelt konferenceprogram Vi har hele tiden fingeren på pulsen i forhold til at sammensætte det mest optimale konferenceprogram for messens besøgende. Ambitionen er konstant forbedring og merværdi for tilhørerne, så vi lytter til jeres feedback og forsøger dertil at udvikle indholdet, så det giver jer mest mulig viden til gavn for jeres antenneanlæg. Som nævnt ovenfor har vi i år valgt at dele konferencedagene op i to overordnede emner. Fredag vil konferencerne være med et teknisk tema og lørdag vil temaet i

?

NY ROLL UP = BILLIG OG EFFEKTIV MARKEDSFØRING Er jeres antenneanlæg klar til markedsføring? Vi leverer roll ups, bannere, brochurer, visitkort og meget mere fra ide til færdig tryk og levering. Netop nu skarpe priser på ovenstående produkter ved bestilling inden 01.03.2019. Kontakt os og få et tilbud.

Husk vi laver også antenneanlæggenes medlemsflyere og hjemmesider

22

FDA ORIENTERING · JUNI 2019

www.vmarketing.dk

Tlf. 73 84 85 45


• Overvågning via Panther Admin • High-performance, dual-radio AC Access Point • 2.4GHz 802.11bgn (2x2 MiMo) 300Mbps radio • 5GHz 802.11ac (2x2 MiMo) 867Mbps radio • Gigabit Ethernet med 48 volt 802.3 af/at PoE (medfølger) • Kan monteres på væg eller i loft

SERVICE

&FDA Messen 2019 Service-udstillere Kontakt Telecenteret på 43526644 for yderligerepåinformation

TELECENTERET A/S

konferencerne være mere indholds- og markedsrettede. I samme forbindelse har vi valgt at pensionere den traditionelle paneldebat for de fleste af branchens aktører. I stedet planlægger vi nogle individuelle indlæg, hvor indholds- og markedsaktører fra branchen vil gøre os klogere på, hvad der rører sig. Et mere udspecificeret konferenceprogram vil følge i de to kommende numre af FDA Orientering og være tilgængelig på FDAs hjemmeside efter sommerferien.

Networking er stadig vigtigt element Vi forsøger at skabe optimale muligheder for at networke med antenneforeningsfæller, udbydere og samarbejdspartnere og ovenikøbet få ny viden og inspiration til hverdagen hjemme i antenneanlæggene ved at deltage i en række spændende faglige indlæg og debatter og besøge leverandørstandene. Vi sætter rammerne sammen med Scandic i Kolding igen i år, som med sin centrale geografiske placering, intime og gode forhold vil bidrage til et fantastisk arrangement.

FDA Landsmøde 2019 Som nævnt i begyndelsen af artiklen, så holder FDAs Landsmøde som noget helt nyt flyttedag. Vi rykker landsmødet et halvt døgn frem så det ikke afvikles søndag formiddag/tidlig eftermiddag, men i stedet afvikles om lørdagen lige efter at FDA Messen lukker. Landsmødet vil blive afholdt lørdag den 2. november 2019 kl. 15.00-ca. 18.45.

Vi glæder os til at I vil deltage i stort antal, sådan skaber vi den bedste messe. Vi ser frem til at byde jer velkommen. Sæt kryds i kalenderen – vi glæder os til at se dig i Kolding den 1. og 2. november på FDA Messe & Konference 2019. I vil modtage yderligere information angående tilmelding og program, m.v., når sommeren er ved at gå på hæld. I mellemtiden arbejder FDAs sekretariat og udstillerne videre på at skabe et fantastisk program og en fantastisk udstilling.

Vi håber med flytningen på stor opbakning til landsmødet fra FDAs medlemmer, hvor vi i år bl.a. har valg til landsformandsposten. Efterfølgende håber vi at alle deltagere i landsmødet vil afslutte en forrygende weekend med en god middag, hvor vi kan sige tak for denne gang og på gensyn til hinanden. I konsekvens af det nye tidspunkt for landsmødet rykker årsmøderne i de fire ERFA-grupper fra lørdag eftermiddag til lørdag formiddag.

Kontakt FDAs sekretariat Alle er altid meget velkomne til at kontakte FDAs sekretariat for yderligere oplysninger om messe, konferencer og landsmøde. Mie Lund Jørgensen Tlf. 59 96 17 05 E-mail: mie@fda.dk

- OG FLERE KOMMER TIL FDA ORIENTERING · JUNI 2019

23


BRANCHENYT

Nyt dagligt talkshow i luften TV 2 har et nyt dagligt talkshow klar til sendefladen

Værterne i TV 2s kommende aktualitets-talkshow er (fra venstre) Jes Dorph-Petersen, Petra Nagel, Abdel Aziz Mahmoud og Natasja Crone. (Foto: Ulrik Jantzen / TV 2) Kris Vetter FDA Redaktør Kilde: TV 2

To af programmets fire værter er hentet fra DR. Producent er Nordisk Film. Fra den 19. august sendes dagligt det nye talkshow med to skiftende værtspar: Natasja Crone og Abdel Aziz Mahmoud samt Petra Nagel og Jes Dorph-Petersen. Det oplyser TV 2 i en pressemeddelse. Både Abdel Aziz Mahmoud og Petra Nagel kommer fra DR. Abdel Aziz Mahmoud kommer senest fra værtsstillinger på “Abdel mellem fjender” på DR2 og radioprogrammet “Shitstorm” på P1. Han har dog tidligere været vært på TV 2-forbrugerprogrammet “Basta”. Petra Nagel er nok mest kendt fra DR3 programserierne “Petra dater hele verden”, “Petra elsker sig selv” og “Petra får en baby”. Målet er at lave tv, hvor man tydeligt kan mærke at det er live! Samtidig skal der være følelse, nerve og nærvær, ifølge Petra Nagel. 24

De er blevet sat sammen med de to faste TV 2-værter Jes Dorph-Petersen og Natasja Crone. Sendetiden er i to dele mandag til fredag kl. 17.20 og kl. 18.25, hvor der i dag bliver sendt “Go’ aften Danmark”. Titlen på talkshowet er endnu ikke fastlagt.

TV 2-redaktør Henriette LadegaardPedersen siger adspurgt, at man har mange tanker og gode ideer, men ikke er færdige med at udvikle på formatet endnu. Men det vigtigste; værtsrollerne er på plads

Ny nordisk marketingchef Dorte Tandrup dansk marketingchef i NENT rykker til Viaplay som ny nordisk chef med ansvar for markedsføringen af streamingtjenesten Kris Vetter FDA redaktør Kilde: NENT

Samtidig får dansk Viaplay-chef udvidet sit ansvar i NENT. Efter tre et halvt år slipper NENTs marketing- og kommunikationschef, Dorte Tandrup, de danske tøjler og bliver en del af den nordiske ledelse af Viaplay med titel af VP Nordic Sales & Marketing. Det skriver NENT i en pressemeddelelse. FDA ORIENTERING · JUNI 2019

Hun afløser Björn Gent, der er stoppet i NENT, og overtager i den nye rolle ansvaret for Viaplays marketing- og brandstrategi på tværs af de nordiske lande. Dorte Tandrup afløses i NENTs danske afdeling af Flemming Fjeldgaard, der er chef for Viaplay i Danmark, og som fremover også får ansvaret for den danske marketing- og kommunikationsafdeling.


FDAHOVEDBESTYRELSEN

Landsformand Thomas Bak Tlf. 26 72 46 18 tb@fda.dk

Næstformand Per Theisen Tlf. 51 51 09 85 per@fda.dk

2. næstformand Carl-Erik Madsen Tlf. 75 52 90 55 cem@fda.dk

Bestyrelsesmedlem Vera Dahl Olesen Tlf. 25 13 16 05 veradahlolesen@ mounet.dk

Bestyrelsesmedlem Erling Elbom Tlf. 30 62 05 56 bestyrelsesmedlem2@ palaug.dk

Bestyrelsesmedlem Preben Pedersen Tlf. 88 80 60 81 formand@ yderholm.net

Bestyrelsesmedlem Peter Dam Tlf. 22 28 45 84 pedam@frederiksholm.net

UDVALG OG REPRÆSENTANTER FDAs Forretningsudvalg Thomas Bak, tb@fda.dk Per Theisen, per@fda.dk Carl-Erik Madsen, cem@fda.dk

Fagligt netværk for Kabel TV Søren Birksø Sørensen sbs@fda.dk Gert Kaae Hansen teknik@fda.dk

Cable Europe Søren Birksø Sørensen sbs@fda.dk Thomas Bak tb@fda.dk

Dansk Ledningsejerforum Gunner M. Nielsen gmn@gmn.dk Tommy Schmidt kasserer@them-salten-antenneforening.dk

FDAs Teknisk udvalg Gert Kaae Hansen, formand teknik@fda.dk

Verdens TV udvalget Carsten Larsen vtv@fda.dk

BOLIGFORENINGER: Peter Dam, formand Lone Jakobsen Hans Erik Odgaard Thomas Brandt-Knudsen

STOFA: Arne Rohde, tovholder Vera Dahl Olesen

ERFAGRUPPER FOR ANLÆG MED EGET TV-UDBUD OG/ELLER EGET INTERNET: Jan List, formand Per Theisen, næstformand Per M. Sørensen René Sieben Svend Nielsen Per J. Nielsen, suppleant

YOUSEE/DANSK KABEL TV: Flemming Madsen, formand Tommy Schmidt, næstformand Gunnar Rasmussen Sjak Christiansen Freddy Chr. Olesen, suppleant

FDASEKRETARIAT

Søren Birksø Sørensen Sekretariatschef Tlf. 59 96 17 07 Mobil 26 16 00 71 sbs@fda.dk

Mie Jørgensen Sekretær Tlf. 59 96 17 05 mie@fda.dk

Anne-Mette Reslow Regnskabsassistent Tlf. 59 96 17 06 anne-mette@fda.dk

Svend Hansen Regnskabsassistent Tlf. 59 96 17 18 svend@fda.dk

Yderligere oplysninger om FDAs organisation på www.fda.dk

FDA ORIENTERING · JUNI 2019

25


Profile for FDA - Forenede Danske Antenneanlæg

FDA Orientering 3-2019  

FDA Orientering 3-2019