__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Tidskrift for fællesantenneanlæg • Nr. 1 februar 2015

ORIENTERING

Spændende samarbejde NUUK Tv har meldt sig ind i FDA for at styrke det tværfaglige samarbejde

LÆS OGSÅ:

Juelsminde Antenneforening er fortsat medlem af FDA

Kickoff for Hovedbestyrelsen

Bolignet-Aarhus en stærk forening, godt rustet til fremtiden


FDAORIENTERING Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er trykt i 2.000 ekspl. og udgivet den 13. februar 2015 Bladets artikler kan frit anvendes i udgivelser fra medlemmer af FDA med angivelse af FDA Orientering som kilde. I redaktionen: Kris Vetter, ansv. redaktør Carsten Karlsen, Bjarke Pejtersen og Karsten Høgh. Deadline for indlevering af redaktionel tekst: Nr. 2: 1. april 2015 Indlæg til FDA Orientering sendes til: E-mail: redaktion@fda.dk Medsend gerne illustrationer/foto. Forsiden Et nyt samarbejde mellem NUUK Tv og FDA skal være med til, at styrke det tværfaglige samarbejde, således begge parter opnår synergier og bedre beslutningsgrundlag for fremtidens udfordringer. Abonnement: Sendes gratis til bestyrelsesmedlemmer i antenneanlæg, der er medlem af FDA. Andre interesserede kan tegne abonnement inkl. forsendelse: DK-abonnement 2015: kr. 1.185,EU-abonnement 2015: kr. 1.410,De angivne priser er ekskl. moms. Kontakt: Tina Boye, FDAs sekretariat. Annoncer og distribution: Kontakt: Tina Boye, FDAs sekretariat. Distribution af nr. 2: Torsdag den 30. april 2015. Grafisk produktion: Vmarketing Tryk: PR Offset

Forenede Danske Antenneanlæg Bøgehus Annebergparken 21 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 96 17 00 Fax 59 96 17 17 fda@fda.dk www.fda.dk Telefontid: Mandag-torsdag kl. 9-16 Fredag kl. 9-14

2

Kampen atter fløjtet i gang! Nu kunne det godt være VM i håndbold jeg hentydede til, men det er det ikke Carsten Karlsen Landsformand

Derimod er det kampen for hele tiden at sikre medlemmerne de bedste vilkår og muligheder for konkurrencedygtigt bredbånd, TV og telefoni i hele Danmark. Det siges, at det er lysten, der driver værket. I de frivillige antenneforeninger, hvor bestyrelserne ikke er lønnede, men måske får et lille honorar for den store indsats, de udfører for deres medlemmer, er det netop lysten og interessen der driver værket. Lysten og interessen er ”brændstoffet”. At møde tilfredse medlemmer fra foreningen, der er taknemmelige for billige priser på bredbånd, TV og telefoni, der er glade for den lokale og hurtige service, de oplever i dagligdagen, som roser foreningen overfor venner og bekendte hvad enten de mødes i fitnesscentret, hos bageren eller i brugsen - det glædes vi ved. Alle har brug for anerkendelse, fordi den gør os glade og motiverer os til at tage et nyt skridt, et vigtigt skridt og troen på at Vi kan, vi vil og vi tør! Hovedbestyrelsen deltog i weekenden 17-18. januar i FDA Kick Off 2015, hvor fokus var rettet mod, hvordan vi kan gøre det endnu bedre for foreningerne, at være medlem af FDA. Anders Dahl fra Aarhus, gav hovedbestyrelsen en vitaminindsprøjtning, som du kan læse mere om inde i bladet. Danmarks Radio har netop udgivet en rapport om medieudviklingen i 2014, og det er spændende læsning. Værdikæden er under stor forandring. Der ses en tendens til brancheglidning, forbruget af tv-oplevelser via streamning vokser, og så er der de slutbrugere, der helt eller delvist dropper ud. De er omtalt som henholdsvis Cable Cutter og Cable shaver, eller på godt dansk kabel klippere og kabel barbere. Ifølge rapporten vælger 2 procent af befolkningen helt at klippe deres kabler. Sammenlignet med en nedgang i antal tilslutninger blandt FDAs medlemmer på 1,97 procent rammer vi også plet. Kigger vi derimod på, hvordan nedgangen er fordelt på leverandører, er forskellene større. Den gennemsnitlige reduktion i antal tilslutninger, hos medlemmer med Stofa som leverandør ligger på 2,76 procent, hos YouSee udgør den 2,04 procent og endelig hos Canal Digital/Viasat er nedgangen på 1,4 procent. Hvis vi udelukkende kigger på reduktionen i antal tilslutninger hos FDA-­medlemmer med eget internet, så er den markant lavere; kun 0,78 procent har valgt at forlade disse foreninger. Hvad den egentlige årsag er til denne forskel vides ikke, men det kunne være interessant at undersøge nærmere. Med denne leder giver jeg atter bolden op, og opfordrer alle FDA­Teams til at være klar, klar til at give andre spillere i markedet kamp til stregen. Det skylder vi ”publikum”, for de er jo vores medlemmer. Husk på at vi spiller for at medlemmerne vinder, hver gang. Bedste hilsner Carsten Karlsen, landsformand, FDA FDA ORIENTERING · FEBRUAR 2015


FDAINDHOLD

4 Spændende samarbejde mellem Nuuk TV og FDA 6 Ny teknologiske muligheder kræver mere båndbredde 8 Medlemsskab i FDA giver fordele

4 Nuuk TV og FDA samarbejder

9 Kickoff 2015 for Hovedbestyrelsen 10 Tæt på Copydan Verdens TV 12 Erfaringsudveksling og socialt samvær 14 Viasat: topsportens hjemmebane 16 Lokalt antennelaug fejrer jubilæum 18 Antenneforening med en vision, mission og værdigrundlag 19 Udviklingen mod mere streaming fortsætter 20 Når et retsbrud kan smitte 22 Branchenyt: - Ny i stolen hos Boxer

9 Kickoff 2015 for Hovedbestyrelsen 16 Jubilæum i Vonge

FDASEKRETARIAT Tina Boye Økonomi- og salgsassistent Tlf. 59 96 17 04 tina@fda.dk

Anne-Mette Reslow Regnskabsassistent Tlf. 59 96 17 06 anne-mette@fda.dk

Mie Jørgensen Sekretær på barsel Tlf. 59 96 17 05 mie@fda.dk

Svend Hansen Regnskabsassistent Tlf. 59 96 17 18 svend@fda.dk

Lisa Rimstad Jacobsen Projektleder Tlf. 59 96 17 19 lisa@fda.dk

Trine Bechmann Vikar Tlf. 59 96 17 03 trine@fda.dk

FDA ORIENTERING · FEBRUAR 2015

3


FDAORIENTERING

Spændende samarbejde mellem Nuuk TV har meldt sig ind i FDA for, at styrke det tværfaglige samarbejde og for at få bedre beslutningsgrundlag til fremtidens store udfordringer Kris Vetter Redaktør Foto: Carsten Karlsen, Nuuk TV

Nuuk TV er Grønlands største og ældste tv-forening med 13 fuldtidsansatte samt en række af freelance medarbejdere. Radioforhandler Windsted startede under navnet “Godthåb lukkede Telenet” i slutningen af 60`erne med distribution af Tv-signaler gennem kabelnet. Med ny lovgivning (1. januar 1970) blev Godthåb TV forening startet og siden har foreningen udviklet sig i takt med den teknologiske udvikling, og er i dag helt ”fremme i skoene” hvad teknik angår. Foreningen har siden august 2002 udsendt digitale Tv-signaler via DVB-T, og har i dag mere end 4.000 husstande som medlemmer, hvilket svarer til mere end 70 procent af husstandene i Nuuk.

4

Som en forening med fastlagte vedtægter har medlemmerne stor indflydelse og mulighed for, at sætte sit præg på virksomheden ved generalforsamlingerne. En samlet enhed med mange arbejdsområder I dag består virksomheden af én samlet enhed med navnet Nuuk TV. Arbejdsområderne er: - TV produktion. Afdelingen består af en håndfuld kreative og dedikerede medarbejdere med stor erfaring inden for bl.a. produktion af TV og film, manuskriptforfatning, projektledelse og medieverdenen generelt. - Salg af tv-reklamer til reklameblokkene før og efter Nuuk TVs lokale nyheder. - Produktion og distribution af lokal-tv.

FDA ORIENTERING · FEBRUAR 2015

De lokale tv-produktioner distribueres digitalt via DTT. Nyhederne kan ses, når det passer medlemmerne, som WEB-TV på hjemmesiden. - Udsendelse af digital-tv. Nuuk TV var først i verden med at distribuere kodede tv-signaler via jordbaserede sendemaster og siden 1. august 2002 har Nuuk TV (som de første i kongeriget) distribueret digitale tv kanaler via Digital Video Broadcast (DVB-T). Programudbuddet på den digitale platform er baseret på europæiske satellit tv-programmer. I dag leverer Nuuk TV hele 48 digitale TV kanaler. Nuuk TV producerer og sender daglige nyhedsudsendelser samt musik & temaudsendelser og foredrag. Medlemskab skal give synergier Nuuk TV valgte i efteråret at melde sig ind i FDA efter grundige overvejelser. For medievirksomheden er det, som i


Nuuk TV og FDA Danmark, en udfordring at finde nye indtægtsgrundlag, hvorfor man for tiden arbejder mod en ny strategiplan, som forelægges for generalforsamlingen i maj måned 2015. - Vi er midt i en brydningstid, hvor det for os handler om at finde nye forretningsområder, som kan sikre en fortsat udvikling og konsolidering af vores virksomhed, siger direktør for Nuuk TV Bjørn Holm. På et seminar i efteråret var FDA ved landsformand Carsten Karlsen inviteret til at give et inspirationsindlæg om netop driftsoptimering og nye indtjeningsmuligheder. Ifølge Bjørn Holm var det meget udbytterigt og satte tankerne omkring en ny strategi yderligere i gang! - Vores medlemskab af FDA skal ses som et tiltag mod idegenerering og sparring med ligesindede med sammenlignelige interesser, siger Bjørn Holm. Organiseringen af TV og internetudbydere i Grønland er vidt forskellig fra danske forhold, men på mange punkter skal Nuuk TV igennem en forandringsproces som er sammenlignelig med den, mange danske antenneforeninger har gennemgået eller skal gennemgå. I Nuuk kan man naturligvis se tv og få leveret internet, men længere ude i landet er sagen ganske anderledes. Her er det mindre lokale antenneforeninger,

der udsender tv signaler, eller også må man anvende parabol for at se tv, eller hente de programmer man kan via internettet. - Vi ser meget pragmatisk på tingene, hvorfor vi ikke ser nogen anledning til, at ”opfinde den dybe tallerken” to gange, hvis vi kan lære af vore danske kollegaer, siger direktøren. - Når man driver en virksomhed som vores, handler det jo om at blive udfordret hele tiden, til at gøre tingene bedre, så man ikke går i stå. Derfor er vi utrolig glade for, at vi nu kan sparre og få hjælp gennem FDA i Danmark, siger Bjørn Holm og tilføjer:

Her ses Nuuk Tv`s hus udefra tværs, er åbne for nye ideer, derfor var det en fornøjelse at deltage i deres seminar i Ilulissat tilbage i november 2014. - FDA er glade for at Nuuk TV har tegnet medlemskab og at vi nu samarbejder omkring erfaringsudveksling til gavn for begge parter, nu skal vi bare have de andre antenneforeninger i Grønland med siger formanden for FDA afslutningsvis.

- Også når det kommer til juridisk bistand, ser vi mange gode muligheder for at få hjælp gennem FDAs sekretariat og advokat, fastslår han. Fra FDAs side er man også glade for samarbejdet. - Det er spændende at møde nye kolleger og vi kan lære meget af hinanden, siger landsformand for FDA Carsten Karlsen. - Nuuk TV og de andre antenneforeninger i Grønland som samarbejder på

Her er journalist Bikki Reimer i fuld gang med at klippe et indslag til dagens nyhedsudsendelse

FDA ORIENTERING · FEBRUAR 2015

Formand Peter Frederik ved tavlen NTK seminar i Ilulissat

5


FDAORIENTERING

Ny teknologiske muligheder kræver mere båndbredde I forbindelse med anvendelse af båndbredde til andre formål, lukker flere og flere antenneforeninger landet over for det analoge signal! Kris Vetter Redaktør

Antallet af skærme med HD er eksploderet og nu er UHD også stærkt på vej. Du husker nok da fladskærms-tv begyndte at komme frem. De var ikke bare dyre, men man begyndte også at tale om HD (High Definition), som åbnede en helt ny verden af detaljer i film, tvudsendelser og spil. Før fladskærmenes ankomst var vores tv-skærme og tv-signaler i SD (standard definition, typisk 720x480 pixels). I dag har vi to HD-formater kaldet henholdsvis 720p (1280x720 pixels) og 1080p (1920x1080 pixels eller Full HD). Et groft skitseret overblik over opløsningen på de forskellige modtageformer: SD: DVD, normal tv-kanal HD 720p: Fleste HD-kanaler, visse streamingtjenester Full HD 1080p: Blu-ray, visse streamingtjenester

Én enkelt analog kanal kan give plads til op mod 6-8 digitale kanaler. Derfor opfordrer antenneforeningerne i stort tal brugerne, der har et ældre tv til at anskaffe sig en digital boks med DVB-C tuner - alternativit købe et nyt tv. Mou Antenneforening gjorde det allerede tilbage i juli 2014. Inden da havde man i bestyrelsen drøftet det over en længere periode. - Vi gjorde det i forbindelse med, at vi kunne tilbyde tre tv-pakker, siger formand for Mou Antenneforening Vera Dahl Olesen. - Kun ganske få medlemmer har reageret på dette, og det har mest været dem med flere tv-apparater, hvor nummer to eller tre i huset, måske har været et analogt tv, siger hun. Nogle har købt en boks (Stofa kom med

Ultra HD eller 4K er nu på banen og udi fremtiden kan vi forvente 8K…! Full HD = 1920x1080 pixels = 1080p = 2K Ultra HD = 3840x2160 pixels = 2160p = 4K Ultra HD = 7680x4320 pixels = 4320p = 8K Forskellen i opløsning er ret markant De nye teknologiske landvindinger mod skarpere billeder i form af 4-K (4K-opløsningen er rundt regnet en firdobling af antallet af pixel på aktuelle HD-tv. Betegnelsen 4K er en reference til billedets bredde: Cirka 4.000 pixel) (og med 8-K på vej) samt streaming og andre digitale tjenester fordrer mere båndbredde. Alt dette gør, at pladsen er blevet “trang” i antenneanlægget. 6

FDA ORIENTERING · FEBRUAR 2015

et tilbud til halvpris inkl. opsætning), mens andre har investeret i et nyt tv. Da der er kamp om kunderne fra tvforretningerne med store prisfald til følge, har mange medlemmer benyttet lejligheden til, at skifte et gammelt utidssvarende tv ud, med et nyt frem for en tv-boks. Fjerritslev følger trop Det analoge signal blev slukket den 20. januar i Fjerritslev Antenneforening. DR slukkede i 2009 for det analoge signal, men Fjerritslev Antenneforeningen har fortsat med at sende mange tv-kanaler både analogt og digitalt, fordi mange stadig havde et ældre tv, som ikke var i stand til at vise de digitale signaler. Alle antenneforeningens medlemmer blev informeret i et brev, og der blev påsat løbetekster på det analoge tv, der fortalte, hvornår signalet blev slukket, så alle medlemmer havde god tid til at forberede sig.


DE STØRSTE SPORTSRETTIGHEDER LIGGER STADIG HOS

STEM PÅ DE BEDSTE SPORTSKANALER! Viasat har samlet de stærkeste sportsrettigheder og folder det hele ud for dig i en intens vifte af verdensklasse-begivenheder. Vi har eksklusive rettigheder til verdens største sportsbegivenheder. Vi viser også verdensklasse tennis, atletik, motorsport og meget meget mere.....

Se alle sportsrettighederne på Viasat.dk/sport


FDAORIENTERING

Medlemsskab i FDA giver fordele Pr. 31.12.2014 havde Juelsminde Antenneforening udmeldt sig af FDA, men forblev medlem! Kris Vetter Redaktør

Juelsminde Antenneforening er stiftet i 1974. Antenneforeningen dækker stort set hele Juelsminde By som ligger på spidsen af Juelsminde-halvøen (mellem Horsens og Vejle). Foreningen har 1559 medlemmer Heraf er der 1343 helårstilslutninger og 216 sommerhustilslutninger. Over 50 procent af medlemmerne modtager internet gennem foreningen. Pakkerne er fordelt på grund-, mellem- og fuld-pakke. Helårsboliger: 327 grundpakke, 206 mellempakke og 810 fuldpakke. Sommerhuse: 77 grundpakke, 14 mellempakke og 125 fuldpakke. Foreningen har som nok mange andre foreninger tidligere købt kanalerne direkte hos kanaludbyderne for selv, at sammensætte tv-pakkerne. - Vi har i Juelsminde Antenneforening igennem flere år lavet brugerafstemninger og sammensat pakkerne herefter, siger forretningsfører Marina Lind. - I forbindelse med overgangen til de digitale kanaler valgte vi at tegne kontrakt på YouSee´s regionsudbud som udbød kanaler, der stemte helt overens med brugerafstemningerne, siger hun. YouSee leverer ”bland selv” produkter som bliver mere og mere attraktive for foreningens kunder, samtidig leverer YouSee også web-tv som også er meget efterspurgt. Stærk sammensætning i bestyrelsen Bestyrelsessammensætningen er godt aldersrepræsenteret fra 35 til 70 og det har ikke på noget tidspunkt været svært at finde engagerede bestyrelsesmedlemmer. Foreningens styrker: • Bestyrelsen har gennem tiderne været fremsynet og etableret net i hele området, hvilket ikke har gjort det særligt attraktivt for andre udbydere at etablere net i området. • Højt serviceniveau og samarbejde: Foreningen har kontorfællesskab med det lokale vandværk, hvilket betyder daglig kontortid, hvor kunderne får hurtig betjening af lokale folk. Kontorfælleskabet betyder, at administrationsomkostningerne kan holdes nede. Samarbejdet har også omfattet gravearbejde, hvor vandværket har nedgravet nye vandledninger har antenneforeningen fået lagt kabler ned. • Bred alderssammensætning/spredning i bestyrelsen. • Korte kontrakter med udbydere.

- P.t. kan vores coaxkabler sagtens levere den nødvendige båndbredde, men fremtiden kræver jo mere hastighed, så her udfordres vi, siger forretningsføreren og tilføjer: - Den højeste hastighed er ikke på nuværende tidspunkt særlig efterspurgt. Fortsat medlem af FDA Pr. 31.12. havde Juelsminde Antenneforening udmeldt sig af FDA, hovedsagligt for at spare kontingentet. Efter nærmere overvejelser valgte foreningen dog at trække udmeldelsen tilbage. - Kombinationen af, at FDA har formået at forhandle gode forsikringsordninger til medlemsforeningerne og også tilbyder hjælp fra jurist med speciale i antenneanlæg samt samler de relevante informationer fra markedet og lovgivningsmæssigt, har gjort, at vi finder store fordele ved et fortsat medlemskab af FDA, siger formand for Juelsminde Antenneforening Thomas Christiansen. - Vi skal huske på, at FDA varetager foreningernes interesser. Som non-profit forbrugerejet antenneforening står vi stærkere med et FDA i ryggen, overfor de store og kapitalstærke udbydere, i et tv- og bredbåndsmarked der er præget af store forandringer og en skærpet konkurrence. Det er vores fornemste opgave som bestyrelse i en brugerejet forening, at sikre medlemmerne de bedste produkter til en konkurrencedygtig pris. FDA giver os den nødvendige sparring i samarbejdet med andre ligestillede. På billedes ses fra venstre Keld Lorentsen, Jørgen Rønnow og Thomas Christiansen (Formand)

Foreningens udfordringer Vedligeholdelse af kobberkabler. Anlægget er fuldstændigt renoveret i 2013/2014 men kravet til hastighed på nettet betyder at man til stadighed må have anlægget 100 procent vedligeholdt. Streaming af tv bliver mere og mere udbredt blandt den yngre generation, hvilket kræver en vis nethastighed. 8

FDA ORIENTERING · FEBRUAR 2015


Kickoff 2015 for Hovedbestyrelsen Stifter og tidligere medejer af firmaet Ipaper Anders Dahl fra Aarhus kom med indspark til Hovedbestyrelsen Kris Vetter Redaktør Foto: Carsten Karlsen

Her var han indbudt til at sparke, ikke til bolden, men derimod til hovedbestyrelsen, så man kunne komme godt fra start, ved årets begyndelse. Anders Dahl, Interim manager fra Aarhus, gav hovedbestyrelsen sin mening,( råt for usødet) om hvad en bestyrelses fornemmeste opgave går ud på, og understregede at det forpligter alle i bestyrelsen at stå i spidsen for en organisation.

senter burde kunne finde informationer omkring branchen og dermed promovere FDA som interesseorganisation. Hovedbestyrelsen var meget enig med Anders Dahl heri. - Vi har allerede fået mange nye ideer som vi er gået i gang med at bearbejde, og lige nu arbejder vi på at få noget uddannelse op at stå for vore medlemsforeningers bestyrelser, og så arbejder vi på at finde interessante emner til FDA konferencen 2015, som afholdes søndag den 15. marts i Kolding. - Sæt allerede nu kryds i kalenderen, nærmere information følger, siger Carsten Karlsen slutteligt.

Da Anders Dahl ikke tidligere har beskæftiget sig med antenneforeningsbranchen på det professionelle plan, havde han forud for mødet iværksat en brugerundersøgelse på internettet, samt benyttet sig af tilgængeligt information på FDAs hjemmeside. Omdrejningspunktet for seancen var Vision 2015, og dens videreudvikling. Der giver god mening at få andres vurdering på det arbejde der udføres, og skal vi forandre os og gøre det bedre end sidst, skal vi lytte, arbejde hårdt og målrettet, samt eksekvere beslutningerne. Vi skal turde udfordre os selv dagligt, for derigennem at skabe nye brugbare resultater, det skylder vi medlemsforeningerne siger landsformand for FDA Carsten Karlsen. De beslutninger der træffes i medlemsforeningerne, træffes naturligvis decentralt af den lokale bestyrelse, og FDAs fornemmeste opgave er at vise forskellige veje til at gøre hverdagen nemmere for disse, samt tilvejebringe ydelser som skaber en god nytteværdi for alle. Et ankepunkt fra Anders Dahl var bl.a. den lukkethed der præger FDAs hjemmeside, som sikkert er sat iværk for at tilgodese medlemmer frem for ikke medlemmer, men som bestemt også er FDAs ansigt ud af til, og der vor nye potentielle medlemmer måske beslutter sig for at melde sig ind. Ligeledes er der også der hvor medier og andre interesFDA ORIENTERING · FEBRUAR 2015

9


FDAORIENTERING

Tæt på Copydan Verdens TV Alle antenneforeninger i landet kender Copydan Verdens TV Kris Vetter Redaktør Kilde: Verdens TV

I sidste nummer kiggede vi nærmere på, prisen på en tv-pakke, og hvad pengene går til. Nu går vi et spadestik dybere og får adm. direktør Jacob Graff Hedebrink fra Copydan Verdens TV til at fortælle lidt mere om samarbejdet med foreningerne og planerne for fremtiden. Forholdet mellem antenneforeningerne og Copydan Verdens TV går mange år tilbage. Copydan Verdens TV blev stiftet af kunstnere og kulturproducenter i 1985 som en konsekvens af ændringer i ophavs-retsloven og fotografiloven. Loven gav mulighed for at give adgang til viderespredning af radio- og tv-kanaler fra Danmark og andre lande gennem fællesantenneanlægget eller gennem det nye hybridnet. I dag mere end 25 år senere består relationen og samarbejdet fortsat og grundtanken er uændret: nemlig, at antenneforeningerne kan få adgang og rettigheder til at bruge en stor mænge tv-indhold på én gang. Copydan Verdens TV håndterer ophavsrettigheder i forbindelse med distribution af mere end 150 forskellige danske og udenlandske tv- og radiokanaler. Der er tale om mange forskellige typer af rettigheder f.eks. tv-stationers rettigheder, kunstnerrettigheder, producentrettigheder og komponistrettigheder. Vi har spurgt Jacob Graff Hedebrink, adm. direktør, om nogle af de spørgsmål, som ligger antenneforeningerne på sinde: Når man skal beregne priserne, opdeler I kanalerne i forskellige typer – hvorfor gør I det? Vi er ejet af over 30 forskellige rettighedsorganisationer fra kulturindustrien i Danmark og det betyder, at antenneforeningerne kan få adgang og rettigheder til at bruge en stor mænge tv-indhold på én gang. Men det er ikke sådan, at vi administrerer lige mange 10

rettigheder i alle typer af kanaler. Omfanget af rettighederne varierer, og derfor bliver vi nødt til at opdele kanalerne i hovedgrupper: • Copydan tv-kanaler, hvor Copydan Verdens TV håndterer alle ophavsrettigheder, så man kun behøver én distributionsaftale. Det er her, man finder de svenske, norske og tyske nabo-landskanaler, de bedste danske public service-kanaler samt en udvalg af spændende tv-kanaler fra resten af verden. • Mellemgruppe tv-kanaler, som er de danske eller dansk versionerede kommercielle tv-kanaler, hvor Copydan Verdens TV i samarbejde med Koda håndterer alle de rettigheder, som ikke er overdraget til tv-stationen. For denne type af tv-kanaler skal der indgås både en aftale med Copydan Verdens TV og en aftale med tvstationen omfattende det, som nogen kalder en programafgift. • Musik tv-kanaler, der er den sidste type af kanaler, er kommercielle tvkanaler med forskelligt indhold, hvor der formelt kun udestår håndtering af forskellige typer af musikrettigheder. Her skal man også indgå både en aftale med Copydan Verdens TV og en aftale med tv-stationen. Musik tv-kanalerne hed tidligere Koda tvkanaler. De tre typer af tv-kanaler dækker over langt størstedelen af tvkanalerne, men der er enkelte tvkanaler, der håndteres anderledes f.eks. UptownTV og UptownClassic. Hvordan finder man ud af en kanals status og hvordan den skal håndteres? Hvis man er i tvivl om status for en kanal, så har vi en ”Kanaloversigt A-Z” på vores hjemmeside, der fungerer som et opslagsværk, hvor man kan se de enkelte tv-kanalers status og også læse om håndteringen. Da der løbende sker ændringer, kan der være kanaler der f.eks. ikke er med i ”Kanal-oversigt A-Z”, og der må man ringe eller skrive til os. Det er blevet anført, at jeres afregning er kompliceret. Hvad tænker du om det? FDA ORIENTERING · FEBRUAR 2015

Der er ingen tvivl om, at nogle foreninger oplever afregningen til os som kompliceret. Det er vi meget opmærksomme på. Vi ved jo, at det er ildsjæle rundtomkring, som bruger deres tid på foreningsarbejde, og som vi er meget optagede af at hjælpe bedst muligt. Noget er lige ud af landevejen, men noget er også ganske kompliceret, og vi arbejder løbende på at lave forenklinger og hjælpe foreninger rundt omkring. Det er vigtigt for os, at antenneforeningerne oplever, at de får den kundeservice og eventuelle hjælp til besvarelse af afklarende spørgsmål, som de har brug for. Vi har for eksempel gjort rigtig meget ud at fortælle foreningerne, at vi meget gerne laver beregninger for dem, så det bliver nemmere at budgettere for det kommende år. Og det skal være nemt for foreningerne at tage fat i os og få hjælp. I særligt travle perioder kan der selvfølgelig godt være længere svartid på telefonen, men vi er meget stolte af, at den gennemsnitlige ventetid for indgående telefonopkald var på 19 sekunder under sidste rapporteringsperiode. Derudover er det vigtigt for os, at antenneforeningerne forstår hvad de betaler for og hvorfor de betaler. Det er vores erfaring, at mange foreninger anerkender og værdsætter, at deres betaling både går til nye produktioner - nyt indhold - og samtidig udgør en vigtig løn for de skuespillere, dramatikere, instruktører, kulturproducenter, komponister og lignende kunstnere, som står bag tvsendefladerne på vores skærme. Hvad gør I for at gøre det nemmere for foreningerne? Af konkrete initiativer har FDA og Copydan Verdens TV i fælleskab fundet en løsning på, at flere og flere antenneforeninger har fået tv-pakker, der befinder sig i spændet mellem 40-50 procent eller 50-60 procents penetration eller udbredelse. Hvor det tidligere har været de mere regnetunge tariffer uden for basisudbud, der har været gældende, blev der i 2013


aftalt en forenkling af afregningen. Et af de tungtvejende hensyn har været antenneforeningernes behov for at kunne planlægge og lægge budget uden at opleve overraskelser undervejs. Derudover har der været et ønske om at forsimple afregningen for antenneforeningerne - dette ønske er en central årsag til den stribe forsimplinger af afregningen, som de seneste samarbejdsaftaler mellem FDA og Copydan Verdens TV indeholder. Generelt er det vores ønske, at det skal være så nemt som muligt for foreningerne, og vi arbejder løbende på løsninger herom og er kommet et godt stykke af vejen. Hvad har du af forventninger til fremtiden? Det vi ser lige nu er, at markedet for

traditionelt flow-tv er under forandring. Danskerne bruger i stigende grad audiovisuelt indhold via streaming, og det giver nogle helt nye fleksible muligheder for at se tv når som helst og hvor som helst. Tv-kanalerne i vores tv-pakker kan fortsat ses som flow-tv - og det vil de kunne i rigtig mange år endnu, da flow-tv rummer særlige styrker – men herudover bliver tv-kanalernes sendeflader mere og mere tilgængelige som catch up og tv-kanalerne suppleres af unikt on demand indhold. Tv-pakke-produktet udvikles således hurtigt i disse år og det kræver sit at følge med udviklingen. Udbredelsen af tablets og smartphones er med til at understøtte udviklingen og muliggøre den hastige forandring.

Tablets og smartphones kan nemlig fungere som tv-boksen og fjernbetjeningen, og derved løses det tekniske dilemma med, at alle husstande skulle have tv-bokse ved alle tv-apparater. Det er en spændende tid, og det er utrolig spændende at være en del af. Vi vil gerne være med til at skabe løsninger og levere rettigheder til nye digitale tjenester og de nye måder at se tv på. I det perspektiv ser vi antenneforeningerne som havende en vigtig rolle, da fundamentet for langt størstedelen af de danske forbrugere fortsat er antenneforeningerne, som leverer et nærvær og et engagement, som man ikke ser ret mange andre steder, og som altid har søgt at følge med udviklingen.

Lej en dirigent... Som medlem af FDA, kan man bestille en mødedirigent via sekretariatet. Som medlem af FDA, kan man bestille en mødedirigent via sekretariatet. Har I generalforsamling og vil I sikre en god og kvalitativ afvikling, så lej en dirigent ved FDA!

STEMM

ES

EDLER Medlem mer ka n købe stemme sedler t il brug genera ved lfo en ford rsamlinger til elagtig pris. 100 ste mmese dler: kr. + Eksp.g 50,e + Porto byr: kr. 80,+ Mom s Send e-m ail på f d dk eller ring 59 a@fda. 96 17 0 og oply 0, s, hvor ma stemme sedler d nge u skal bruge.

I får inkluderet i prisen: • FDA-dirigentens forberedelse og afvikling af mødet. • FDA-dirigentens eventuelle ”efterarbejder”, som eksempelvis gennemgang, kommentering/rettelse og underskrift af mødereferat. • FDAs administration af ordningen / korpset.

FDA ORIENTERING · FEBRUAR 2015

• FDAs uddannelse og efteruddannelse af dirigentkorpset. • Tiden der er forbundet med kørsel fra FDA-dirigentens bopæl til mødet og retur. Dirigenten bestilles ved at kontakte FDAs sekretariat på fda@fda.dk eller telefon: 59 96 17 00. Se de mange medlemsfordele på www.fda.dk og/eller ring sekretariatet og hør mere.

11


FDAORIENTERING

Erfaringsudveksling og socialt samvær Som medlem i en antenneforening har man udover medindflydelse også muligheden for at deltage i en hel række arrangementer Kris Vetter Redaktør Foto: Region 1 v. Vera Dahl Olesen

FDA regionsbestyrelser gør et stort stykke arbejde for, at involvere og aktivere medlemmerne gennem informationsmøder og faglige ture. Medlemmerne i Region 1 og 2 fik muligheden for, at komme til Skagen og se, hvorledes Skagen Antennelaug driver foreningen.

medlemmerne besøgte Skagen Antennelaug. Der var stor interesse for arrangement med mange deltagende antenneforeninger. - Det var en særdeles interessant dag, hvor vi fik fortalt hvorledes Skagen Antennelaug driver antenneanlægget, og hvor vi fik mange gode ideer til hvordan man kan gøre, siger formand for Mou Antennelaug Vera Dahl Olesen.

tror på, at vi gennem aktiv erfarings“ Jeg udveksling og sparring kan forbedre hinandens beslutningsgrundlag. Men der er også et stort socialt aspekt i, at være sammen med andre bestyrelsesmedlemmer

- Det er utrolig vigtig, at vi som beslutningsdygtig bestyrelse hele tiden holder os ajour og opdateret omkring teknologisk udvikling, men også omkring hvordan vi træffer de ”svære” beslutninger ud fra et demokratisk princip, fastslår hun. - Ved at høre om andres erfaringer, kan man tage de bedste elementer og overføre til egen forening og derved styrke beslutningsgrundlaget, konkluderer hun. - Vi forsøger hele tiden at udvikle os teknisk, så vi er foran med nye muligheder, både når det gælder internet og tv-løsninger, siger forretningsfører Per Sørensen Skagen Antennelaug og tilføjer: - Vi deler gerne vore erfaringer med ligesindede antenneforeninger.

Per Sørensen, forretningsfører Skagen Antennelaug

Det var en ”familietur” forstået således at bestyrelsesmedlemmerne kunne tage familiemedlemmer med. Familiemedlemmerne kunne gå på sightseeing i Skagen, imens bestyrelses-

- Vi havde en god dag i selskab med formanden for Skagen Antennelaug, Henning Lyk og forretningsfører Per Sørensen, hvor der var god tid til sparring og erfaringsudveksling, siger Vera.

FAKTA: Skagen Antennelaug har seks fuldtidsansatte og tre servicebiler til at servicere det stigende antal medlemmer. Antennelauget får månedligt mellem 20-35 nye bredbåndskunder, og det kræver dedikerede medarbejdere med en høj grad af fleksibilitet. Lauget opererer med 24 timers vagt på anlægget, som er fuldt elektronisk overvåget og som sender automatisk alarm til vagten ved fejl. Udover et stigende medlemstal opleves en stor tilgang af erhvervskunder. Senest har Skagen Antennelaug udviklet et system, der tilbyder ”frit valg” af tv-kanaler.

12

FDA ORIENTERING · FEBRUAR 2015


MÆRK PULSEN

Nu muligt til FDA medlemmer!

MILLIONÆRKLUBBEN ULLA TERKELSEN I ITALIEN FDA ORIENTERING · FEBRUAR 2015

13


FDAORIENTERING

Viasat: topsportens hjemmebane Kampen om de store og dyre sportsrettigheder er ikke blevet mindre de senere år, men Viasat er fortsat garant for at levere de største oplevelser inden for sportens verden Tekst og foto: Viasat

Omdrejningspunktet på Viasats mange tv-kanaler kredser især om egenproduktionerne på TV3, hvor der tages hul på en lang række nye programmer i foråret 2015, og så selvfølgelig sporten. På et stadig mere konkurrencepræget tv-marked med flere store spillere, er der hård kamp om at hente de vigtigste sportsrettigheder hjem. Rettigheder, der kun bliver dyrere og dyrere, som årene går. Det ved man alt om hos tv-udbyderen Viasat, der har været med i gamet i mange år, og derfor også har været fast leverandør af topsport gennem ligeså mange år. En position de fortsat fastholder og

14

har en klar forventning om at styrke, selvom bl.a. TV 2 netop har lanceret en ny sportskanal, og andre står i kø for at vippe Viasat af tronen. - Med de eksklusive rettigheder til Champions League i både fodbold og håndbold, Formel 1, de store golfturneringer og Wimbledon og de primære rettigheder til bl.a. Superligaen og Premier League synes jeg ikke, det er for meget at påstå, at vi står stærkest, når det gælder leveringen af den vigtigste topsport, siger Kenneth Krabbe, der for ganske nyligt er tiltrådt som ny salgsdirektør hos Viasat og dermed har det øverste ansvar for salget af kanaler til antenneforeningerne og fortsætter: - Man skal som seer kunne stole på, at

FDA ORIENTERING · FEBRUAR 2015

Viasat er garant for at levere den bedste sport fra den øverste hylde på vores kanaler som TV3 SPORT 1+2, TV3+ og Viasat Golf. Og derfor er det også en klar prioritering fra vores side, at der bliver investeret store summer i at indhente de store sportsbegivenheder, så de danske seere kan få mulighed for at følge Ronaldo, Messi, Wozniacki, Hamilton og alle de andre verdensstjerner på dansk tv. U21 EM i fodbold netop sikret Fodbold er fortsat den mest populære sportsgren i Danmark, hvorfor den bliver eksponeret tilsvarende omfattende på dansk tv. Og der er ikke noget som en god slutrunde, der kan samle danskerne foran tv-skærmene. Men 2015 er som bekendt ikke et


slutrundeår. Og dog. For de unge fodboldstjerneskud Cornelius, Okore og Højbjerg er nemlig klar til at gøre Danmark ære, når de stiller til start ved U21 EM-slutrunden i Tjekkiet fra 17. juni denne sommer. Og Viasat er med hele vejen. I januar kunne tv-udbyderen nemlig afsløre, at man har sikret seerne rettighederne til slutrunden. En slutrunde, der er den mest spændende set med danske øjne, siden A-landsholdet deltog i EM i 2012. Og seerne kan glæde sig til at se den altid aktive fodboldredaktion dække en slutrunde.

ton hos McLaren, som skal samarbejde med Honda, med Hamilton og Rosberg hos suveræne Mercedes og med Red Bull og Williams som dygtige konkurrenter. Så vi tror på en mindst ligeså fantastisk Formel 1-sæson i 2015, hvor mange står i kø for at udfordre Mercedes’ suveræne præstation i 2014, siger Kenneth Krabbe.

Formel 1 med speederen i bund i 2015 Seneste Formel 1-sæson slog alle seerrekorder. På de helt store dage trak de enkelte Formel 1-løb mere end 300.000 seere. Der skal nok ikke herske nogen tvivl om, at den danske deltagelse i form af Kevin Magnussen har haft en positiv indvirkning på sportens tv-popularitet i Danmark. Mini-Mag, som han også bliver kaldt, er ikke med i den kommende sæson, der starter igen 15. marts, men det får på ingen måde Viasat til at trække i bremsen i forhold til Formel 1.

TV3 TV3+ TV3 PULS TV3 SPORT 1 TV3 SPORT 2 Viasat Golf Viasat Nature Viasat Crime Viasat Explore Viasat History Viasat Film Viasat Film Action Viasat Film Classic Viasat Film Drama Viasat Film Family Viasat Film Comedy

- Formel 1 var også en populær og spektakulær rettighed, før Kevin Magnussen gjorde sin entre, så det vil det blive ved med at være. 2015 byder på en fantastisk sæson med Sebastian Vettel som ny mand hos Ferrari, med Alonso og But-

Overblik – de vigtigste sportsbegivenheder på Viasats kanaler: • UEFA Champions League (kun hos

FAKTA - Viasat distribuerer:

FDA ORIENTERING · FEBRUAR 2015

Viasat – frem til 2018) • Alka Superliga (primære rettigheder – frem til 2021) • 1. divisionsfodbold (kun hos Viasat – frem til 2021) • DBU Pokalen (kun hos Viasat – frem til 2021) • EHF Champions League håndbold mænd + kvinder (delte rettigheder – frem til 2020) • Formel 1 (kun hos Viasat – frem til 2018) • U21 EM i fodbold 2015 (kun hos Viasat) • Wimbledon (kun hos Viasat – frem til 2018) • WTA tour i tennis for kvinder (kun hos Viasat – frem til 2016) • Grand Prix-serien i speedway (kun hos Viasat – frem til 2018) • VM i landevejscykling (kun hos Viasat) • Diamond League i atletik (kun hos Viasat – frem til 2018)

15


FDAORIENTERING

Lokalt antennelaug fejrer jubilæum Det hele startede i 1975 og Vonge Antennelaug kan med stolthed fejre et velfortjent jubilæum i år Kris Vetter Redaktør

40 år er meget i en meget omskiftelig branche, hvor det handler om teknologi og om kundeservice, men Vonge Antennelaug er et skolet eksempel på, at selv mindre antenneforeninger kan matche nutidens krav og ønsker. Tilbage i 1975 opfordrede ildsjæle beboerne til, at tage stilling til om der skulle oprettes en antenneforening i og omkring Vonge. Den første generalforsamling fandt sted den 19. marts 1975 og en ny antenneforening var skabt! En 80 meter høj fællesantenne blev rejst og modtagerne kunne se de mange spændende programmer fra Danmarks Radio. Men også NDR og ZDF kunne modtages. I 1988 kom TV2 som bekendt på banen og op gennem 90`erne gik det stærkt med flere og flere programmer! Erfaren bestyrelse sidder ved roret I 1996 gik den siddende bestyrelse af. Men stærke kræfter i lokalområdet opfordrede den nuværende formand Bent Andersen til, at stille op som ny formand. Med undtagelse af et ”lille” år, som menigt bestyrelsesmedlem, har Bent været formand lige siden 1996. 16

Jens Møller (nuværende kasser og bestyrelsesmedlem) fik samme opfordring fra de fremmødte og takkede også ja til udfordringen. Tre andre fik samme opfordring til at indtræde i bestyrelsen, blandt andet Ove Tøndring, en rutineret erhvervsmand, som havde stor erfaring med bestyrelsesarbejde. Ove måtte dog give op allerede efter fire år på grund af et svigtende helbred, og selvom han ikke er her mere, huskes han for sit gode og smittende humør. Efter Ove stoppede, fik man den tidligere formand Carsten Malberg ind i bestyrelsen som sekretær. En post han stadig besidder. Siden er bestyrelsen blevet udvidet med yderligere to yngre deltagere, så generationsskiftet er forberedt. I starten af 2000 blev Stofa servicepartner til antennelauget, indtil man for cirka syv år siden skiftede til YouSee, da Stofa ikke ønskede at servicere antennelauget mere. - Det har indtil nu været et givtigt samarbejde med YouSee. Vi har i dag et anlæg som er udbygget sammen med YouSee og som er moderne og fremtidssikret, siger formand for Vonge Antennelaug Bent Andersen. FDA ORIENTERING · FEBRUAR 2015

Loyalt medlem af FDA Bent Andersen og Jens Møller har siden starten deltaget i samtlige landsmøder i FDA og efterhånden er de øvrige bestyrelsesmedlemmer også med til landsmøderne. - Vi har det hyggeligt og får megen brugbar viden og sparring ved Landsmøderne, så det er noget vi ser frem til hvert år, siger formand Bent Andersen. - I dag har vi også FDA til at føre vores regnskab og udsende girokort til medlemmerne. Det er utrolig dejligt, at man som forening baseret på frivillig og ulønnet arbejdskraft, har en paraplyorganisation, som kan hjælpe med de opgaver, vi ikke selv kan løfte, siger kasser Jens Møller. Formand og kasser overtog i 1996 141 medlemmer i foreningen og da man var flest medlemmer var tallet 225. Pr. 1.1 2015 er medlemstallet 186. Torsdag den 12. marts inviteres til fejring af jubilæet. Det sker i VongeKollemorten hallen fra kl.17-19. - Vi vil selvfølgelig gerne markere jubilæet, og håber rigtig mange vil møde op til et par hyggelige timer, siger formanden slutteligt.


Antenneforening med en vision, mission og værdigrundlag Bolignet-Aarhus blev stiftet i 2001 og siden da er det gået stærkt! Kris Vetter Redaktør

Bolignet-Aarhus er en non-profit forening, med en tydelig defineret vision: Bolignet-Aarhus vil være det foretrukne valg af bolignet, med det primære fokus på Aarhus området. Målsætningen var klar lige fra starten i 2001: • Vi vil vokse med 30 procent om året de næste 3 år • Vi vil fastholde og udvikle produkter, kvalitet og brugervenlighed • Vi vil sikre tilfredshed hos kunderne ved at lytte til deres behov og ønsker, og agere derefter Fra slutningen af 2014 blev visionen modificeret til: • Bolignet-Aarhus er en forening, der leverer informations- og kommunikationsveje til boliger, erhverv og foreninger. • Ydelserne leveres effektivt, brugervenligt, prismæssigt favorabelt og på kundernes præmisser • Foreningen ønsker at være kendt for, at kunne levere knivskarpt tv, lynhurtigt internet samt billig telefoni til beboere i boligforeninger og på kollegier primært i Aarhus. • Bolignet-Aarhus bygger på tanken om, at jo flere, der køber ind i fællesskab, jo billigere bliver det.

FAKTA

- Vi har lige fra starten haft en klar målsætning om, at være det foretrukne valg, når det gælder tv, internet og telefoni, siger bestyrelsesmedlem i Bolignet-Aarhus Bjarke Pejtersen. Derfor tog foreningen sin mission, vision og værdier op til en grundig revision i 2012 og igen i 2014, da markedet i de forgangne år har gennemgået en kraftig forandring. Samtidig fik vedtægterne også en grundig gennemgang og tilpasning. Arbejdet med det nye visionsgrundlag udmøntede sig i følgende reformulerede visionsgrundlag:

ling var gået cirka to års arbejde med at forberede og planlægge projektet. I oktober 2000 blev der afholdt licitation på byggeriet. Licitationen blev sendt til beboerafstemning på kollegierne i første kvartal af 2001, hvor samtlige kollegier besluttede, at tilslutte sig projektet. Bolignet-Aarhus er oprettet som en paraplyorganisation, hvilket vil sige at medlemmerne i foreningen er andre organisationer, for eksempel kollegier og boligforeninger, der gerne vil sikre deres beboere adgang til favorable telefoni- og internetaftaler.

• Vi vil udvikle os til at være en ledende leverandør af bolignet i Danmark ved at fastholde og udvikle brugervenlighed samt kvalitet. • Vi vil sikre tilfredshed hos kunderne ved at lytte til deres behov og ønsker, og agere derefter. • Vi vil være en attraktiv arbejdsplads med engagerede og kompetente medarbejdere.

Klare værdier i udførelsen Alle medarbejdere og ledelse skal i hverdagen leve op til ansvarsfuld betjening af kunderne gennem kvalitetsarbejde med kunden i fokus. Kunden skal føle, at arbejdet er værdiskabende.

- Det er vigtigt, at vores mission, vision og værdigrundlag bliver taget op i bestyrelsen og tilpasset, således det er i tråd med de arbejdsområder vi arbejder med, siger direktør for Bolignet-Aarhus Morten Doktor. Det startede i 2001 Bolignet-Aarhus blev stiftet d. 20. juni 2001 af 27 kollegier i Århus. Forud for den stiftede generalforsam-

- Vi ønsker at medarbejderne er engageret i deres arbejdsplads. Dette søges via gensidig respekt for hinanden, således alle medarbejdere føler værdi for det de udfører. Som bekendt er ingen kæde stærkere end det svageste led, hvorfor alle skal bidrage efter bedste evne, siger Morten Doktor. For at sikre kvalitetsarbejde og sikkerhed for, at de overordnede visioner også gennemføres mødes bestyrelsen seks gange om året til bestyrelsesmøder. Derudover er bestyrelsen i løbende kontakt med både hinanden og Bolignet-Aarhus administration.

Bolignet-Aarhus leverer tv, internet og telefoni til 14 boligforeninger samt boligadministrationer, der repræsenterer mere end 80 boligafdelinger og kollegier med i alt ca. 13.000 lejemål. Bolignet-Aarhus beskæftiger 14 fuldtidsansatte og 5 studentersupportere. FDA ORIENTERING · FEBRUAR 2015

17


FDAORIENTERING Formandskabet og forretningsføreren fra Bolignet-Aarhus mødes cirka hver tredje uge, hvor den daglige drift diskuteres. Nutiden og fremtiden Foreningen har som så mange andre antenneforeninger en udfordring med, at tiltrække nye bestyrelsesmedlemmer og arbejder hele tiden med nye tiltag på området. Bolignet-Aarhus ser ligesom så mange andre også, at streamingforbruget bliver større og større. - Dette kan vi direkte aflæse af foreningens samlede båndbreddeforbrug. Flowtv spiller dog fortsat en meget vigtig rolle og vi kan måske ane en tendens til, at der bliver nedgraderet fra den helt store pakke. Det skal vi naturligvis forsøge at gøre noget ved, siger Morten Doktor. Antenneforeningen er meget opmærksom på bland selv tv-kanaler, og følger markedet meget tæt. - Vi har endnu ikke haft medlemmer, der har ønsket, at det skulle være en del af udbuddet. Vi føler at vores tilbud for nuværende er det rigtige i forhold til det medlemmerne ønsker, men er omvendt klar til at ændre/tilpasse udbuddet, så vi altid er i tråd med medlemmernes ønsker, konkluderer han. Bolignet-Aarhus leverer internet via PDS, Coax og/eller fiber. - Udviklingen går stærkt og vi følger den nøje og gør meget for at få nyeste teknologi implementeret i vores netværk. TV leverer vi kun via Coax. Vi har tidligere leveret IP-tv, men det har aldrig rigtigt slået igennem og vores erfaring er, at det heller ikke er lige så stabilt som almindeligt kabel-tv, siger Morten Doktor. Vægter kundeservice og drift-stabilitet højt Bolignet-Aarhus har opbygget kompetencer inden for drift og kundeservice af/til anlæg og servicerer i dag flere og flere anlæg udover eget sendenet. - Denne forretningsgren tilbyder vi i vid udstrækning til andre antenneforeninger udover vores eget sendenet, siger Morten Doktor og tilføjer slutteligt: Det handler jo hele tiden om at forny sig og finde nye indtjeningsmuligheder til gavn for såvel medlemmerne som vores egen bundlinje, fastslår direktøren.

18

Udviklingen mod mere streaming fortsætter Vi har flere gange her i magasinet gjort opmærksom på, at streamingtendensen er voksende Kris Vetter Redaktør Kilde: Mediewatch, dr.dk

Norden ligger i front med streaming af musik. Hele otte millioner streamer musik i de fire nordiske lande. Det svarer til, at knap 31 procent af den samlede befolkning streamer, hvilket gør at Norden er længst fremme, når det gælder digital musik. Også tv-forbruget fortsætter sit skred mod mere og mere streaming-tv. Som vi skrev i efteråret 2014 er tv-forbruget svagt vigende, hvorimod streaming tv-sening nu udgør 17 procent af al slags tv-kiggeri. Samlet forbrug af levende billeder er usvækket, vurderer DR Medieforskning i deres årlige rapport for 2014. Over hele året 2014 er danskernes forbrug af traditionel broadcast-tv faldt med fire procent i forhold 2013, konstaterer DR Medieforskning i den selvsamme rapport. Tv-sening via streaming tager med andre ord hele tiden markedsandele fra

FAKTA 29 procent af husstandene råder over mindst ét betalt streaming-abonnement ifølge brancheforeningen ”Forbrugerelektroniks” årlige Gallup-undersøgelse. De meste benyttede tjenester er fortsat Netflix og YouTube. Dernæst kommer Viaplay, TV2 Play, YouBio og DR TV. Hele 29 procent bruger YouTube sitet til alt muligt hver dag. FDA ORIENTERING · FEBRUAR 2015

den traditionelle tv-sening. Det gælder indenfor kategorierne: Tidsforskudt tv-sening og sening af streamingtjenester, hvad enten de er fra traditionelle broadcastere eller fra alle andre udbydere. Dog er det ikke muligt, at definere/ lokalisere og måle direkte om faldet i traditionel tv-sening skyldes streaming alene, men også skal ses som om publikum ændrer vaner? Netflix er firstmover Der hersker ikke længere tvivl om, at Netflix driver udviklingen mod mere streaming! Sidste år estimerede DR Medieforskning, at streaming-sening udgjorde 12 procent af danskernes samlede tvforbrug. Nu er det steget til 17 procent. Det betyder en stigning på hele 5 procent bare fra 2014 til her i starten af 2015. Det er markant! Men også YouTube følger efter med streaming af levende billeder. Danskerne bruger dagligt seks minutter på denne tjeneste. Det er tankevækkende at det samlede tv-forbrug er uændret, men at forbruget har og fortsat vil flytte sig fra det traditionelle tv til at se tv på andre måder og på andre devices. Det er som så ofte før ungdommen, der hovedsageligt tager den nye teknologi og dens muligheder til sig, hvorfor de unge har markant anderledes vaner end resten af befolkningen. Unges flow tv-sening faldt med 10-12 procent i 2014 i forhold til 2013, og de unge tilbringer ca. 33 procent af deres samlede tv-forbrug på streaming. Hvis man skal fremskrive denne udvikling kommer man virkelig på prøve, da de senere års udvikling er gået så stærkt, at en fremskrivning vil være gætværk.


jordskott ny serie på svt premiere 16. februar

Snart kryber uhyggen ind over din tv-skærm, når SVT1 sender det første af 10 afsnit af den spritnye thriller JORDSKOTT, Serien tager os med dybt ind i den svenske urskov, hvor der foregår foruroligende ting. Politikommissær Eva Thörnblads datter forsvandt for nogle år siden ved en skovsø. Nu er en dreng forsvundet i samme område, og Eva vender tilbage for at undersøge sagen ... Følg med på facebook/nabolandskanalerne eller på nabolandskanalerne/jordskott.dk FDA ORIENTERING · FEBRUAR 2015

SVT1 Sverige

>> Serien er tekstet på dansk. 19


ADVOKATENSBORD

Når et retsbrud kan smitte Benny Jensen Advokat

Et stigende antal antenneforeninger i FDA-regi har allerede påtaget sig opgaven med at drive eget internet. Det er et koncept, som FDA har været – og fortsat er – varm fortaler for, og som vel kun kan anskues som en selvfølgelig konsekvens af den glidning, der allerede er sket med hensyn til, hvor slutbrugerne henter deres medie-oplevelser. Begreber som ”streaming”, ”SmartTV” og tjenester fra eksempelvis TV2 og Viasat, der understøtter brugernes frihed til at vælge, hvor og hvornår de vil se TV, er udmærkede eksempler på, at antenneforeningerne vil gøre klogt i at overveje, hvordan de fremtidigt bedst kan servicere deres medlemmer. Som i de fleste af andre af tilværelsens forhold følger imidlertid med friheden ganske ofte også forpligtelser, hvilket Sø- og Handelsrettens kendelse af 11. december 2014 (sag A-0038-14) er et godt eksempel på. Som udbyder af internetadgang er det selvsagt nærliggende at læne sig tilbage 20

og lade det være op til brugerne at afgøre, hvilke hjemmesider de vil besøge. Hvis hjemmesiderne imidlertid er af egentlig kriminel karakter, - eksempelvis hvis de indeholder børnepornografi eller opfordringer til terroraktioner - er der formentlig ingen internetudbyder, der vil have skrupler med at efterkomme et pålæg om, at undlade at formidle slutbrugerne adgang til sådanne hjemmesider på internettet. Men hvad så, hvis der blot er tale om en hjemmeside, der ikke opfordrer til handlinger omfattet af straffelovens bestemmelser om personfarlig eller anden alvorlig kriminalitet, men som kan være i konflikt med andre retsregler? Dette spørgsmål er - i hvert fald til dels - afgjort ved den nævnte kendelse fra Sø- og Handelsretten, hvor sagens omstændigheder i store træk var følgende: I alt fem producenter og licenshavere til dansk design i form af møbler og belysning opnåede i maj 2014 dom over virksomheden Interior Addict Ltd., der i henhold til dommen havde solgt og markedsført såkaldt ”slaviske kopier” af licenshavernes eksemplarer af møbler m.v. Ved dommen blev det Interior FDA ORIENTERING · FEBRUAR 2015

Addict Ltd. forbudt at fortsætte salg og markedsføring af de af dommen omfattede produkter. Via hjemmesiden www.interioraddict. co.uk fortsatte den dømte virksomhed imidlertid lystigt udbuddet af kopiprodukterne, og spørgsmålet var nu under sagen, om en internetudbyder kunne pålægges at træffe foranstaltninger, så udbyderens slutbrugere ikke kunne få adgang til denne hjemmeside. Internetudbyderens argument herimod var bl.a. – vel ikke overraskende – at man netop kun var internetudbyder, og intet kendte til eller mente at man havde ansvar for den pågældende hjemmeside. Internetudbyderen anlagde dog samtidig en mere praktisk synsvinkel, og udbad sig - i givet fald - et sikkert retsgrundlag for, hvorledes man skulle håndtere et eventuelt forbud, - herunder på hvilket teknisk niveau dette skulle implementeres. Nogle af de helt centrale spørgsmål, som Sø- og Handelsretten her skulle svare på, var bl.a. om internetudbyderen kunne anses om medvirkende til det retsbrud, som allerede var konstateret i forhold til virksomheden bag www.


interioraddict.co.uk.; - om det ville være ude af proportioner at pålægge internetudbyderen at dæmme op for dette retsbrud, bl.a. ud fra et synspunkt om internetbrugernes adgang til retsmæssig information; - og dertil om det - inden for realistiske praktiske rammer - i det hele taget var muligt for internetudbyderen at gennemføre en blokering af den pågældende hjemmeside. I en bemærkelsesværdig klar og retningsgivende kendelse udtalte Sø- og Handelsretten bl.a.: ”…..Det følger endvidere af art. 11 i direktiv 2004/48/EF om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (Retshåndhævelsesdirektivet), at medlemsstaterne skal sikre, at rettighedshavere har mulighed for at ansøge om udstedelse af et påbud til en mellemmand, hvis tjenesteydelser anvendes af en tredjemand til at krænke en intellektuel ejendomsrettighed. Ved at give sine kunder adgang til hjemmesiden www.interioraddict. co.uk. medvirker Telia Danmark til eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse af værkerne for almenheden i Danmark, som sagsøgerne har eneret

til at råde over, jf. ophavsretslovens § 2... … Idet det endvidere kan lægges til grund, at de produkter, der krænker sagsøgernes rettigheder, udgør en væsentlig del af varesortimentet på www.interioraddict.co.uk, og at det umiddelbart vil være faktisk muligt for Telia Danmark at foretage en blokering af hjemmesiden på DNS-niveau, findes blokering ikke i unødigt omfang at fratage internetbrugernes adgang til retsmæssig information, og en blokering vil ikke være i strid med proportionalitetsprincippet…” For såvel de antenneforeninger, som er helt nye på markedet for driften af eget internet, som de foreninger og sammenslutninger, der allerede har nogle års erfaring på dette område, er Sø- og Handelsrettens kendelse vigtig at have i tankerne, hvis der skulle komme en henvendelse fra indehaveren af en ophavsrettighed, der bliver krænket på en offentligt tilgængelig hjemmeside. Det er næppe enhver hjemmeside, der ud fra Sø- og Handelsrettens præmisser vil kunne kræves blokeret af internetFDA ORIENTERING · FEBRUAR 2015

udbyderen, men enhver forening der mødes med et sådant krav bør tage henvendelsen alvorligt for at undgå, at blive slået i hartkorn med virksomheder eller personer, der krænker andres ophavsret, - være sig i form af design, musik, film eller andre ophavsretligt beskyttede værker. Hertil kommer, at der ikke ved dommen er taget konkret stilling til, hvorvidt det vil være foreningen eller foreningens leverandør af rå båndbredde, der i påkommende tilfælde skal gennemføre blokeringen, men det er nærliggende at antage, at det ud fra en praktisk og økonomisk synsvinkel vil være leverandøren – og ikke foreningen – der skal bære det endelige ansvar herfor. Helt utvivlsomt er spørgsmålet dog ikke. Jeg vil derfor under alle omstændigheder opfordre foreningerne til, at man i konkrete tilfælde kontakter FDAs sekretariat for vejledning og bistand.

21


BRANCHENYT

Ny i stolen hos Boxer Ulf Lund tiltræder 1. august 2015 som adm. direktør for Boxer TV A/S Kilde: Boxer

Han kommer fra TDC, hvor han siden 2001 blandt andet har fungeret som programdirektør i YouSee, kommunikationsdirektør for TDC-koncernen, vicedirektør i YouSee, og nu mediedirektør med ansvar for al indhold på tværs af TDCkoncernens mange platforme. - Boxer er succesfuldt opbygget, og siden sidste år er selskabet også økonomisk rentabelt. Nu venter den næste store rejse, som skal transformere Boxer fra en traditionel tv-udbyder til en moderne indholdsleverandør med hylderne fulde af spændende indhold på mange platforme. Vi kunne ikke ønske os nogen bedre til opgaven end Ulf, udtaler Åsa Sundberg, koncernchef for Teracom Boxer Group. Den udfordring glæder Ulf Lund sig til at gå i gang med. - Det bliver en fantastisk udfordring at være med til at finde den helt rigtige plads for Boxer som en lille og vågen tvdistributør, der gør tingene på sin helt egen måde i fremtidens konvergerende mediemarked, hvor streaming og flow-tv smelter sammen og udkommer på alle tænkelige platforme. Jeg har været med på en superspændende rejse med TDC, men nu har jeg fået chancen for at få foden under eget bord, og det glæder jeg mig utrolig meget til, udtaler den kommende chef for Boxer.

AKTIVITETSKALENDER

Ulf Lund afløser Steen Ulf Jensen, der har stået i spidsen for Boxer siden 2006. Boxer TV’s gatekeeper-koncession udløber om fem år, men med direktørens afgang her efter nytår tvinges ejeren, svenske Teracom til nu at tage pejling på fremtiden.

15. marts 19. maj 20. maj 21. maj

Boxer TV tabte 8 pct. af abonnenterne i 2013, men alligevel leverer tv-selskabets sit første overskud. Lavere omkostninger og stigende omsætning per kunde trækker op på resultatet for året.

FDA konference FDA Roadshow FDA Roadshow FDA Roadshow

Ønsker du: • Nyt logo • Designmanual • Tryksager fra ide til færdigt produkt • Artikler i din lokale avis incl. fotos • Hjemmesideløsning, enkel og meget funktionel

22

Vi markedsfører lokale antenneforeninger... Kontakt os og få et godt tilbud på dine marketingsopgaver

Ådalen 7C · 6600 Vejen · Tlf. 73 84 85 45

FDA ORIENTERING · FEBRUAR 2015

Fle flere a re og n forenintennebruger ger os...

www.vmarketing.dk


FDAHOVEDBESTYRELSEN

Landsformand Carsten Karlsen Tlf. 50 77 22 86 ck@fda.dk

1. næstformand Bjarke Pejtersen Tlf. 24 83 83 71 pejtersen@dbmail.dk

2. næstformand Karsten Høgh Tlf. 98 24 16 99 kah@mail.dk

VALGKREDS A (Region 1 og 2)

VALGKREDS B (Region 3 og 4)

VALGKREDS C (Region 5)

VALGKREDS D (Region 6, 7, 8 og 9)

Allan Jusjong Tlf. 98 31 96 95 jusjong@aj-design.dk

Curt Andersen Tlf. 40 63 14 07 curt@live.dk

Per Theisen Tlf. 51 51 09 85 pt@kalnet.dk

Preben Pedersen Tlf. 88 80 60 81 formand@yderholm.net

UDVALG OG REPRÆSENTANTER FDAs Forretningsudvalg Carsten Karlsen ck@fda.dk Bjarke Pejtersen pejtersen@dbmail.dk Karsten Høgh kah@mail.dk

FDAs Teknisk udvalg Preben Pedersen formand@yderholm.net Allan Jusjong jusjong@aj-design.dk Carsten Karlsen ck@fda.dk

Fagligt netværk for Kabel TV Carsten Karlsen ck@fda.dk Preben Pedersen formand@yderholm.net

Cable Europe Carsten Karlsen ck@fda.dk Dansk Ledningsejerforum Gunner M. Nielsen gmw@privat.dk

REGIONSBESTYRELSER ■ REGION 1:

Vera Dahl Olesen, formand Henning Lyk, næstformand Birgit Kaa, sekretær

■ REGION 2:

Tommy Schmidt, formand Morten Doktor, næstformand Lone Jakobsen, sekretær

■ REGION 3:

Curt Andersen, formand Jens Møller, næstformand Sven Møller Andersen, sekretær Peder Pedersen Svend Erik Rasmussen

■ REGION 4:

■ REGION 5:

Per Theisen, formand Jørgen Madsen, næstformand John Sørensen, sekretær Erik Wagner Keld Elkrog Larsen

■ REGION 6 ■ REGION 7 ■ REGION 8 ■ REGION 9:

Jørgen Fogtmann, formand Kai Nielsen, næstformand Preben Pedersen, sekretær Frans Larsen Peter Lyngby

Samarbejder med region 3 Flemming Borg, formand Michael O’Halloran, sekretær

ERFAGRUPPER FOR FORENINGER MED EGET TV-UDBUD OG/ELLER EGET INTERNET: Jan List, formand Per Theisen, næstformand Carsten Gertsen, sekretær Per M. Sørensen Flemming Borg

STOFA: Børge T. Ottosen Per Flø Peter Madsen

YOUSEE: Flemming Madsen, formand Tommy Schmidt, næstformand Peder Pedersen, sekretær Gunnar Rasmussen Benny Olsen

FDA ORIENTERING · FEBRUAR 2015

BOLIGFORENINGER: Peter Dam, formand Lone Jakobsen, næstformand Bjarke Pejtersen, sekretær Yderligere oplysninger om FDAs organisation på www.fda.dk

23


Profile for FDA - Forenede Danske Antenneanlæg

FDA-Orientering 1-2015  

FDA er brancheorganisationen for alle, der driver antenneanlæg i Danmark

FDA-Orientering 1-2015  

FDA er brancheorganisationen for alle, der driver antenneanlæg i Danmark