__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

FDA ORIENTERING Tidsskrift for fællesantenneanlæg · Nr. 4 · september 2009

SPILLERE MED TV-DRØMME

HD-TV FRA HAVBUNDEN


Indhold nr. 4 · september 2009 · 27. årgang

Bøgehus · Annebergparken 21 · 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 96 17 00 · Fax 59 96 17 17 · E-mail: fda@fda.dk · Internet: www.fda.dk Telefontid: Mandag-torsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-14

Lederen: Konkurrence er godt, af Poul Juul . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Digitale konsekvenser i hovedstation og i hjem, af Henrik Nielsen 4-5 To antennelaug fælles om beboer-information . . . . . . . . . . . . . . . 5 Flere hverdagskampe på sportskanalerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Eurosport2 er nu i dansk version . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Canal9 lukkes delvist ind hos YouSee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Kontoret blev ”lagt ned” af utilfredse sport-seere . . . . . . . . . . . . 9 Principiel sag foran afgørelse efter 10 år og FDA Messen . . . . . . . 10 BOXdanmark blev skabt med for få penge . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-13 Børnefamilier har sat fordelen ved StartForfra . . . . . . . . . . . . . . . 14 Imødegår konkurrence med udbygning af nettet . . . . . . . . . . . . . 15 Ny Disney-kanal og dansk feed til National Geographic . . . . . . . . 16 Dansk ekspertise i undervands-film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Folketinget går selv i luften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Mobiltelefoni også fra Dansk Kabel TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Kodning af digitale kanaler er afskaffet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Stofa fejrer 50 års jubilæum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Eriksminde afskaffede digital kodning i april . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 55 meter hd-tv skærm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Teknik-nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Personalia og Aktivitetskalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

FDAORIENTERING Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er trykt i 2.500 ekspl. og udgivet den 11. september 2009. Eftertryk tilladt med angivelse af kilde. I redaktionen: Mogens Lorentsen, (ansv.red.) (molo) Poul Juul (pj) Carsten Pedersen (cp) Hans Carstensen (hc) Henrik Nielsen (hn)

Abonnement: Sendes gratis til bestyrelsesmedlemmer i antenneanlæg, der er medlem af FDA. Andre interesserede kan tegne abonnement incl. forsendelse: DK-abonnement 2009: kr. 850. EU-abonnement 2009: kr. 990. Udvidet abonnement 2009 (inkl. FDAs kanaloversigt): kr. 3.895. Kan tegnes af installatører og rådgivere tilknyttet AFO. De angivne priser er ekskl. moms Kontakt: Tina Boye, FDAs sekretariat.

Deadline for indlevering af redaktionel tekst: Nr. 5:  Tirsdag den 29. september Nr. 6:  Tirsdag den 17. november

Annoncer og distribution: Kontakt: Tina Boye, FDAs sekretariat. Distribution af nr. 5: Fredag den 30. oktober 2009.

Indlæg til FDA orientering sendes til: Redaktør Mogens Lorentsen Fresiavej 9, 9800 Hjørring tlf. 98 92 39 15 E-mail: redaktion@fda.dk

Forsiden: De vakse fodbolddrenge drømmer om at blive deres generations Kaká (foto) og Ronaldo, som Real Madrid har købt for 1,3 mio. kr. Det smitter af på tv-rettighederne. Læs også om hd-tv fra Storebælts bund

Skriver du på PC, så send teksten i en mail til redaktion@fda.dk. Medsend gerne illustrationer.

2   FDA orientering 4 /2009

Sats, repro og tryk: CENTERTRYK A/S. Postbox 259, 4300 Holbæk E-mail: hejo@centertryk.dk ISSN nr. 0903-2169

FDASEKRETARIAT Henrik Nielsen Tlf. 59 96 17 07 E-mail: hn@fda.dk

Tina Boye Tlf. 59 96 17 04 E-mail: tb@fda.dk

Ulla Graversen Tlf. 59 96 17 06 E-mail: ug@fda.dk

Henriette Skovgård Tlf. 59 96 17 05 E-mail: hsn@fda.dk

Svend Hansen Tlf. 59 96 17 18 E-mail: smh@fda.dk

Lisa Rimstad Jacobsen Tlf. 59 96 17 19 E-mail: lrj@fda.dk

Winnie Graversen Tlf. 59 96 17 01 E-mail: wg@fda.dk

Susanne Lyngbo Tlf. 59 96 17 02 E-mail: sl@fda.dk


Konkurrence er godt Lederen ved Poul Juul, landsformand for FDA

Poul Juul.

Et marked fungerer, hvis der er effektiv konkurrence mellem udbydere og købere. Priserne skaber balance mellem udbud og efterspørgsel. Forbrugerne køber de produkter, de vil og kan betale. Konkurrence er som ild: En god tjener og en streng herre. Effektive producenter klarer sig. De fornyr sig og leverer de bedste produkter i den rigtige kvalitet og til en rimelig pris. Andre lukker, sælges eller går konkurs.

Konkurrencen svækket I vores verden blev konkurrencen svækket i forsommeren, da A+ blev solgt til YouSee og fusioneret med Dansk Kabel TV. A+ var et innovativt firma, som gav de store distributører konkurrence. Derfor beklager FDA, at A+ gav op. Selv om YouSee har leveret og fortsat leverer mange spændende løsninger, er FDA betænkelig ved, at YouSee snart sidder på halvdelen af det totale marked. Når et enkelt firma har afgørende indflydelse på et marked, svækkes konkurrencen. Konkurrencen blev også svækket, da BOXdanmark som andelsselskab efter i to år at have forsøgt sig som fornyer på markedet, gav op. Særligt smerteligt er det, fordi BOXdanmark var et initiativ udgået fra brugerejede antenneforeninger.

Ny konkurrencesituation Alligevel er konkurrencen lige nu stærkere end nogensinde, og ophøret af de to selskaber kan også ses som udtryk for, at konkurrencen er effektiv. Digitaliseringen giver markedet flere muligheder end nogensinde. Boxers tilkomst som gatekeeper på DTT-nettet har allerede skabt en helt ny konkurrencesituation, hvor Boxer konkurrerer ivrigt med

YouSee, Stofa, Canal Digital, Viasat, TDC og fiberselskaberne. Fiberselskaberne er samtidig begyndt at krakelere. Det første er konkurs og solgt. Milliarder af vores fælles penge fra elselskaberne ser ud til at være spildt, fordi den tekniske udvikling tog en hel anden retning, end nogen forventede for 10 år siden. Fiber er godt, men det er slet ikke nødvendigt ud til de enkelte husstande i antenneanlæggene. Vores 20-40 år gamle coaxkabler kan fortsat rumme al den trafik, vi kan forestille os, også til fremtidig digitalisering og internet.

Konkurrence skal være fair Nogle firmaer søger at reducere konkurrencen ved gennem deres handelsbetingelser at svække konkurrenternes stilling. For snart 11 år siden greb FDA ind mod Viasats handelshindringer i den såkaldte ”pakketeringssag”. FDA vandt sagerne ved ophavsretslicensnævnet, landsret og højesteret. Men ny lovgivning gjorde, at Viasat kunne undlade at opfylde dommene og lade sa­ g­en køre videre ved Konkurrencerådet. Her forventes den efter en tur til Konkurrenceankenævnet og tilbage afgjort sidst i september. Konkurrenceloven og EUs konkurrenceregler skal sikre fair konkurrence til gavn for forbrugerne – også på vores marked. Konkurrencestyrelsen er det organ, der skal sikre, at konkurrencen er effektiv, og den skal gribe ind, hvis det ikke er tilfældet. Vi håber, at en endelig afgørelse af den 11 år gamle sag mod Viasat vil sikre, at urimelige betingelser på vores område ikke mere skal være gældende. FDA ønsker at sikre de mindre antenneforeningers rettigheder i forhold til en stor og stærk udbyder. Samtidig er det opmuntrende, at forhandlinger mellem Viasats og FDAs ledelser siden marts ser ud til at kunne sikre mere rimelige aftale- og konkurrencevilkår i fremtiden.

Konkurrence-forvridning Mens de fleste aktører på vores marked søger at realisere legitime mål om størst mulig fortjeneste på kortere eller længere sigt, giver den danske stat som aktør anledning til panderynker. Staten ejer både DR og TV2, og sagen om brugerbetaling til TV2 viser, at danske politikere ikke formår at holde et

armslængdeprincip: Man sammenblander på den mest uskønne måde politiske og lovgivningsmæssige interesser med ejer­ interesser i TV2. I den situation må vi glæde os over, at EUs regler ser ud til at være den eneste garant for fri og fair konkurrence, idet EU ikke har godkendt brugerbetalin­­g­en til TV2, der nu skal gennem en længere granskning.

Konkurrence-analyse FDA vil som interesse- og brancheorganisation for de brugerejede antenneanlæg fortsat arbejde for størst mulig konkurrence til gavn for de enkelte antenneanlæg og mest mulig frihed for disse til selv at træffe de demokratiske beslutninger, der sikrer det bedste og billigste udbud for antenneanlæggenes medlemmer, forbrugerne. Gennemsigtighed på markedet er også vigtig for, at konkurrencen fungerer. FDA er gået i gang med analyser af markedet og vil fortsætte dette arbejde og stille disse analyser til rådighed for medlemmerne. Antenneanlæggene selv er også i skudlinjen. DTT-nettet giver os ny konkurrence. Forbrugerne kan selv vælge, om de vil modtage digitalt tv via kabel, satellit eller egen antenne. Kvaliteten og programmerne er stort set det samme. Det er en helt ny situation i forhold til tidligere, hvor vi i praksis var ene om at kunne levere i et givet område. Vi skal glæde os over, at vi fortsat kan tappe værdi af de coaxkabler, vi gravede ned for mange år siden. Men vi skal fortsat udvikle og forbedre os selv og vores produkter.

Konkurrencefordel Digitaliseringen giver os en ny konkurrencefordel: I mange områder vil det være meget lettere og billigere for forbrugerne at tilslutte sig et eksisterende antenneanlæg frem for at bøvle med antenner og digitale bokse. Og vi kan fortsat i mange år frem glæde vores medlemmer med analogt tv, som giver forbrugerne mulighed for at udnytte deres investeringer i ”gammeldags” tv-apparater. Vores nærmeste fremtid er fyldt med både muligheder og trusler. Ingen har den endelige eller perfekte løsning. I den situation er det godt, at vi i FDA har et fællesskab, der kan hjælpe det enkelte antenneanlæg med at finde de bedste løsninger.

FDA orientering 4 /2009

   3


DET NYE TV-SIGNAL

Digitale konsekvenser i hovedstation og i hjem Det analoge sluk får konsekvenser i antenneanlæg, der modtager fra DTT-nettet Af Henrik Nielsen, direktør i FDA Det er velkendt, at de analoge tv-signaler fra DR og TV2 slukkes med udgangen af oktober, det såkaldte analoge sluk. I direkte forlængelse idriftssættes 1. november den nye mux 2 med DR Update, DR HD, DR Ramasjang, DR K og Folketings tv. Det skulle umiddelbart være uproblematisk, men der følger mere med. Noget som nok kan give dem, der tager sig af det tekniske i antenneanlæggene sved på panden.

til søndag), hvis I vil undgå sort skærm hos medlemmerne. Kanalomlægningen vil typisk medføre, at signalerne fra mux 1 skal nedtages på en anden frekvens. Samtidig skal tuneren, der skal modtage det nye signal fra mux 2, tunes ind på den lokale UHF sender. Endelig skal det sikres, at et analogt spejl af kanalerne i mux 1 (og eventuelt mux 2) fungerer som ønsket.

Andre frekvenser

Kanalsøgning på alle tv

Samtidig med det analoge sluk foretages nemlig en større kanalomlægning af de danske UHF-sendere. Denne kanalomlægning får konsekvenser for de antenneanlæg, der selv nedtager de digitale tv-signaler i mux 1 og mux 2 via UHF sendenettet. Er dit anlæg blandt disse, skal der hos jer foretages ændringer i hovedstationen natten til den 1. november 2009 (natten

Da der ved nedtagelse af mux 2 signalet distribueres nye kanaler i anlægget, skal antenneanlæggets medlemmer foretage en ny kanalsøgning på hvert enkelt fjernsyn og –tv-optager, inden de har mulighed for at se de nye kanaler. Alle tv-kanaler i mux 2 sendes ligeledes fra natten til 1. november i MPEG4 kodning. Det betyder, at man - hvis man vil se de nye kanaler på digital form - skal have

et fjernsyn med indbygget digitaltuner og MPEG4 dekoder. Det er de færreste af de fladskærms TV, der står i de danske hjem, som både har indbygget digitaltuner og MPEG4 dekoder.

Det bliver en travl nat den 31. oktober 2009: 1. De analoge must-carry signaler slukkes 2. Visse mux 1 signaler flyttes til en ny frekvens i UHF sendenettet (se hvilke på www.digi-tv.dk) 3. DR Update flyttes fra mux 1 til mux 2 4. Mux 2 idriftssættes Medlemmer af FDA kan kontakte direktør Henrik Nielsen på 59 96 17 07 for yderligere oplysninger om kanalomlægningen og det analoge sluk. For god ordens skyld bør det nævnes, at mux 3, 4 og 5, som alle bestyres af Boxer, ligeledes idriftssættes samme nat.

Færre tv-kanaler i flere Boxer-pakker Men så er forskellene heller ikke større Fremlæggelsen af det udbud, Boxer TV vil tilbyde fra 1. november, var ventet med spænding – ikke mindst fremkaldt af dets egen annoncering af et næsten frit programvalg. Boxer annoncerede jo med, at det gør op med de store pakker, hvor man må betale for meget, man ikke er interesseret i. Det gav forventninger om frit valg blandt tv-kanalerne, men de holder ikke. Det skal til gengæld erkendes, at Box­ er skubber til holdbarheden af de store programpakkers levetider. Med sine muligheder for at vælge mellem en af fire basispakker med fra fire til 25 tv-kanaler og til priser fra 89 til 239 kr. pr. måned er

4   FDA orientering 4 /2009

der en bedre udnyttelse af den fleksibilitet, som er mulig i den digitale verden. Hvor man kan supplere med tilkøb. Ikke af enkeltkanaler, men af mindre pakker.

En boks til hvert tv Det går fra, at man til en basispakke kan tilkøbe en pakke, hvortil man ud af 20 enkeltkanaler kan vælge otte til priser fra 18 til 49 kr. pr. måned. Til at man kan vælge mellem otte temapakker, hver typisk med tre kanaler til 45 kr. pr. måned. Se selv pakker og priser på Boxertv.dk. Det kan godt tage tid selv at sammensætte og regne ud, hvad det vil koste. Foruden basispakken skal man betale knap 800 kr. årligt i

kortafgift, og der skal betales ekstra for hvert tv-apparat, både til modtagebokse og programkort. Afhængigt af familiens ønsker kan det hurtigt løbe op, men selv når det ikke går grassat, vil antenneforeningerne roligt kunne sammenligne sine og Boxers priser. Det tæller ned, at der er meget lille udbud af nabolandskanaler, og hd-tv findes ikke. Som bekendt vil Viasat heller ikke levere sine kanaler til Boxer. Det positive ved Boxers udspil er, at selv om der ikke er valgfrihed, er der flere valgmuligheder. Det forventer vi, at programudbyderne vil medvirke til også kommer i antenneforeningerne. molo.


DET NYE TV-SIGNAL

To antennelaug fælles om beboer-information Præciserer, at de sender både analogt og digitalt efter det analoge sluk Timingen var perfekt. Med en fælles information til alle husstande har Jyderup Antennelaug og Mørkøv Antennelaug taget brodden af aktuelle omtaler, der kan tænkes at friste nogle til at skifte til parabol, til DTT-nettet eller ip-tv. Den hyppige snak om det analoge sendenets endeligt i slutningen af oktober kan forvirre folk. Modtrækket er en information omdelt til alle husstande i de to byer. ”Budskabet er, at vore medlemmer ikke behøver at foretage sig noget, når analogt tv fra senderne erstattes af digitalt tv den 1. november. De kan blive ved med at se analogt tv. Og vil de have digitalt tv, så har vi også det ukodet,” siger Ole Falk Jensen, der er formand i Jyderup Antennelaug med godt 1700 medlemmer. Baggrunden for den fælles information er dels, at de nu også kan tilbyde et digitalt spejl af deres analoge tv-kanaler dels enkelte reaktioner fra usikre medlemmer. Anlæggene har regionsudbuddet fra YouSee på en kort aftaleperiode, mens internet leveres af Dansk Kabel TV.

Kabel-tv tilbyder mere ”Vi har også oplevet, at nogle få, der havde droppet antennelauget, hurtigt vendte tilbage. De opdagede, at tv via både parabol og telefoni er et ringere produkt i den forstand, at det er begrænset til et enkelt apparat. På fællesantennen kan de jo på

samme tid have forskellige tv-kanaler på hjemmets apparater, uden at det koster ekstra,” fortæller Ole Falk Jensen, der videre siger: ”Vi har ønsket at bekræfte både for vore medlemmer og for omverdenen, at vi er helt med i udviklingen indenfor tv, internet og telefoni – og at der er fodslag mellem Mørkøv og Jyderup. Der er to ting, vi opfordrer folk til: 1. Læs grundigt hvad det er, konkurrenterne tilbyder og hvad det koster. Inden I skriver under. 2. Læs her om den fortsatte udvikling af vore to antennelaug, så I kan se, at I ikke behøver at foretage jer noget her og nu. Vi vil fortsat være fuldt konkurrencedygtige.”

Det koster ikke ekstra ”Med ordet fortsat henviser vi ikke kun til det digitale spejl, men også til indførelse af Docsis 3 i anlæggene. Det betyder, at hastighederne på internet kan skrues yderligere op. Vi understreger også, at medlemmerne ikke skal betale ekstra for det digitale spejl,” oplyser Tonny Køhler, der er formand for Mørkøv Antennelaug med godt 600 medlemmer. Han tilføjer: ”Jeg har oplevet frustration hos medlemmer, som tror, at det analoge forsvinder fra vores net samtidig med, at det forsvinder fra sendemasterne. Mig bekendt har dog kun en enkelt meldt sig ud med den begrundelse, og vi har ikke noget problem med medlemstallet. Men der er nok flere, som ikke helt har forstået, at de ikke berøres af det analoge sluk. Dem vil vi gerne hjælpe ved at forklare, hvordan det er.”

Nettene er udbygget

Ole Falk Jensen, formand i Jyderup.

I forbindelse med indførelsen af Docsis3 opdeles Mørkøv Antennelaugs kabelnet i tre øer. Der er ikke behov for andet, idet Mørkøv opgraderede til 862 MHz i 2004. Også Jyderup har den kapacitet, som 862 MHz sikrer. ”Jeg tror ikke, vi får behov for yderligere investeringer før 2014, selv om en stor vækst i antallet af hd-tv kanaler måske kan

Tonni Køhler, formand i Mørkøv. rykke det lidt frem,” siger Tonny Køhler. I Mørkøv har man talt om at udstrække kabelnettet til en naboby, men da den ikke har kabelnet, er det en investering, der skal regnes mere på, før bestyrelsen vil tage det op på generalforsamlingen. Formanden er heller ikke fremmed overfor, at en seks kilometer fiberbindelse mellem Mørkøv og Jyderup kan blive en fordel for begge foreninger. Men det har ikke været konkret drøftet.

Danske udsendelser i 6’eren Som de fleste ved, forsvinder 6’eren fra sendemasterne rundt i landet med lukningen af de analoge sendere 31. oktober, men allerede nu er lokalt producerede udsendelser ophørt. ”De fleste antenneforeninger er opmærksomme på, at 6’eren fremover skal tages ned fra satellit. Vi er meget langt fremme med nye danske programmer med den populære standup-komik som noget af det første, der vil gøre 6’eren attraktiv for endnu flere, fortæller Kim Falkenhard, SBS-TV. 6’eren har fortsat mænd på 21-50 år som primær målgruppe, og kanalen bliver temaopdelt med en meget klar profil.

FDA orientering 4 /2009

   5


SPORT I TV

Flere hverdagskampe på sportskanalerne Også tv-direktøren er betænkelig ved priserne, men sportens købmænd stopper ikke Af Mogens Lorentsen, redaktør, FDA-orientering

tæt samspil mellem klubber, tv-selskaber og dis­tributører, som alle bidrager til værdikæden og skal have en rimelig bid af kagen for deres arbejde – men i sidste ende er der kun én til at betale for priskrigen: Den almindelige fodboldfan og tv-seer.”

Sen erkendelse?

Claus Bretton-Meyer: Jeg har svært ved at se, hvornår fodboldrettigheder når et mætningspunkt. Jeg glippede lidt med øjnene, da jeg læste de første linjer i en kommentar, som TV2 Sports direktør Claus Bretton-Meyer 18. juni havde i internetsitet Mediawatch. Der var formuleringer næsten som jeg husker dem fra antenneforeningerne, da TV2 Sport blev lanceret i foråret 2007: ”Man må spørge sig, om mætningspunktet snart er ved at være nået,” skrev han om priserne for at se sport på tv-skærmene. Claus Bretton-Meyer tog udgangspunkt i den spanske storklub Real Madrids køb af Cristiano Ronaldo for 700 millioner kroner og hans årsløn på over 90 millioner kroner – kun få dage efter, at Real Madrid havde betalt godt en halv milliard for den brasilianske stjerne Kaká. ”Som formidler af sport på tv har vi al mulig grund til at ønske det bedste for de mange fodboldklubber, der leverer underholdende og engagerende indhold til vores seere. Men hvis de i deres guldrus glemmer, hvem der giver dem brød på bordet, har de et alvorligt problem. Fodboldens vej fra grønsværen til skærmen sker i et

6   FDA orientering 4 /2009

- En antenneforeningsformand kunne ikke have sagt det bedre. Er det en sen erkendelse, der er kommet til TV2 Sport? ”Nej, seerne er fortsat villige til at betale for den gode underholdning, som sport - ikke mindst fodbold er. Men det er min oplevelse, at jo mere kampene bliver spredt i den form, DBU har valgt, nemlig kampe i samme serie på flere kanaler, jo flere tvkanaler presses forbrugerne til at købe.” - Det kommer vel til et mætningspunkt? ”Ja, på et tidspunkt, men jeg svært ved at se, hvornår. SAS-ligaen er steget fra 730 mio. kr. til knap 1,1 mia. kr. - altså en stigning på 45 %. Alligevel er jeg usikker på, om der er et mætningspunkt. De engelske kampe er også steget rigtigt meget, og der er heller ikke udsigt til, at stopper her. I den sidste ende er det klubberne og deres udbydere, der har det afgørende ord, og udbyderne af kampene er fuldstændig centrale i det spil,” siger tv-direktøren, som altså ikke tror, at han kan smække kassen i lige med det samme:

Og tager vi igen SAS-ligaen som eksempel, kan vi på TV 2 Sport notere en fremgang på 40 % flere seere sammenlignet med sidste år på samme tid. Mange fanklubber har tidligere forholdt sig kritisk overfor mandagskampene - men faktum er, at både seertallene på tv og tilskuertallene ude på stadion er steget markant over en bred kam. Det gælder også om mandagen.

Der er andet end fodbold - I er selv med til at promovere fodbolden. I kunne vel påvirke markedet ved at fremhæve anden sport? ”Det gør vi, og der er stigende interesse for bl.a. cykling, tennis og den amerikanske NFL-fodbold, men det ændrer ikke på fodboldens dominans.” - Den er tv-selskaberne jo med til at opretholde, når stadig flere tv-kanaler kaster sig over fodbold. ”Der er blevet flere kanaler, som supplerer film og anden tv-underholdning med sport i weekenderne, men Eurosport og TV2 Sport er de eneste sportskanaler i Danmark. Der er den forskel, at TV2 Sport er dansk og Eurosport skandinavisk.”

Krisen mærkes ikke her ”Jeg er før blevet overrasket over, hvor meget forbrugerne vil betale – selv i en såkaldt krisetid. Forklaringen er vel, at danskerne generelt fortsat har stigende indkomster, lav inflation og lav rente. Trods stigende arbejdsløshed har de fleste flere penge mellem hænderne.” - Sportskanalerne kan jo lade være med at overbyde hinanden udbud efter udbud? ”Når vi og andre tv-kanaler ikke for længst er hoppet af karrusellen, hænger det primært sammen med den stigende konkurrence på markedet for fodboldtv. Det er ubetinget det, seerne vil se og betale for.

Nogle har jo ment, at Cristiano Ronaldo er 700 mio. værd!


SPORT I TV

Eurosport2 er nu i dansk version Hovedattraktionen i Eurosport 2 er Bundesligaen, som Eurosport har de eksklusive rettigheder til i Norden. Eurosport og Bundesliga er fælles i troen på, at Bundesliga vil få en stærkere placering hos seerne rundt i Europa. Eurosport sender fem kampe ugentligt fra Bundesligaen på fredage, lørdage og søndage. På mandage sendes en kamp fra Bundesliga 2. Da Eurosport 2 nu er med danske kommentatorer, har Eurosport øget antallet af danske sports-kommentatorer til flere end 200. Foruden Bundesliga fremhæver landechef Hans Peter Roth den fornyede kanals ishockey, håndbold, amerikansk fodbold, basketball, volleyball, rugby, Aussie Rules og tennis. Mest fremmedartet er australsk fodbold, som spilles på ovale græsbaner med op til 185 meter fra mål til mål. Det

minder mere om amerikansk football end europæisk fodbold. I Bundesliga spiller bl.a. Thomas Kahlenberg, Daniel Jensen, Leon Andreasen og Tommy Bechmann på tyske klubhold. Ligaen er den største satsning på Eurosport 2, der udbydes til en listepris på 4,95 kr. eks. moms og ophavsbetaling. Den godt et år gamle Eurosport HD har udviklet sig tilfredsstillende, siger man hos Eurosport i Paris. Den har nu 2,7 mio. abonnenter. Det er naturligvis ikke meget, når hovedkanalen har godt 75 mio., men hd-tv er jo i sin vorden.

Amerikansk fremstød Det Disney-ejede amerikanske selskab ESPN har med nye fodbold tv-rettigheder, erobret på kun seks uger, for alvor etableret sig i UK. Det forventes, at ESPN bruger det som udgangspunkt for at tage konkurrencen op med sportskanaler rundt i Europa. ESPN kan i sæsonen 2009-2010 viser 46 kampe i den britiske fodboldturnering Barclay Premier League og derefter 23 kampe frem til 2013. I rekordtempo har ESPN desuden købt sig til også at kunne vise 30 kampe fra den skotske Premier League samt den tyske Bundesliga, den portugiske Liga, Hollands Eresdivisie, russiske liga-kampe og Italiens Super Coppa. I UK har ESPN omgående startet to nye sportskanaler, hvori europæisk fodbold suppleres med UFC - Ultimate Fighting Championship, fransk Rugby, Australiens Rules Football (AFL), FIBA – Europas Basketball Championship og USA-sport som NHL, Major League Baseball, Major League Soccer, NCAA College Football og Basketball. ESPN Classic med klassisk sport ændres ikke.

149 kr/mdr.

Vi gør det let at være antenneforening... Nordit A/S • Lufthavnsvej 5 • 9400 Nørresundby Tlf: 9678 0800 • www.nordit.dk

– vi gør det let...

FDA orientering 4 /2009

   7


SPORT I TV

Canal9 lukkes delvist ind hos YouSee Den nye tv-kanal fik en døråbner, men heller ikke mere Nervekrigen mellem den nye Canal9 og YouSee er foreløbig endt i det kompromis, at Canal9 sendes digitalt i YouSees kabelnet fra 1. november, men ikke analogt. Dermed er den heller ikke med en af de tre pakker, de fleste hjem holder sig til. Men det er en åbning, som Canal9 kan opfatte som murbrækker. Det gælder mere end nogensinde om at overbevise seerne om, at de ikke kan leve uden den sport, som Canal9 har eneret til at vise. For det er sport, det drejer sig om. Ganske vist er der mange film i Canal9 takket været dens familieslægtskab til Canal+. Men filmrettigheder sælges stort set ikke eksklusivt.

I digital mellempakke YouSee har hidtil holdt på, at der ikke er plads til flere sportskanaler og slet ikke til en mere, der er så dyr som Canal9. Det var ikke til diskussion, forstod man.

Det var det så alligevel. Nogle vil sige, at det er en halvhjertet invitation, Canal9 har taget imod, for YouSee skønner, at ca. 200.000 hjem kan tælles med blandt de abonnenter med digitale modtagere, der kan tegne et abonnement, der også omfatter denne kanal. Det betyder imidlertid meget for Canal9, som i TV-Meter målingerne er langt bagud for dens konkurrenter. Canal9 placeres i den digitale mellempakke. ”Forudsætningen for aftalen er, at det sker på økonomiske vilkår, så det ikke ændrer mellempakkens pris,” siger underdirektør Ulf Lund. Det betyder næppe, at Canal9 ikke får en krone for at være i pakken. Og hvad koster Canal9 i grunden. Den blev lanceret til 23,95 kr. pr. måned plus moms plus afgifter. Men næsten alle betalingskanaler sæl-

ges i bundter af programudbyderne. Derfor får antenneforeningerne ingen nota, hvorpå de enkelte tv-kanaler er anført med den pris, som kabelnettet betaler pr. husstand.

På prøve YouSee ser Canal9 som et middel til at fremskynde dets sportsinteresserede kunders overgang til digitalt tv. For Canal9 er det vigtigt at komme ud på prøve i så mange hjem som muligt. Der er prøveperioder frem til april i mange anlæg. Først når de er ved at udløbe, kan man se, om listeprisen 23,95 kr. pr. måned plus afgifter er mindre væsentlig end blandingen af film og sport. Hvis der ellers er nogen, der betaler så meget. De enkelte tv-kanalers reelle priser ligger gemt i programudbydernes mængde­rabatter.

Vi samler over 100 års erfaringer ét sted Dansk Kabel TV og Aplus blev den 1. juli fusioneret, og hermed har vi samlet over 100 års erfaringer ét sted indenfor boligforeningsløsninger og antenneforeningsnet. Vores salgsteam repræsenterer herved en stor erfaring i antenneforeningsbranchen der kommer kunderne til gode. Vi ved, hvad vi taler om, når det bl.a. drejer sig om: • Bredbånd (op til 100 Mbit) • Sikkerhed på nettet • IP-telefoni • Rådgivning - og meget mere

8   FDA orientering 4 /2009

Kontakt os på 43 32 47 00 eller info@danskkabeltv.dk

ere på eget m ltv.dk Læs m be anskka www.d lus.dk p a . ww eller w


SPORT I TV

Kontoret blev ”lagt ned” af utilfredse sport-seere Eurosport har ikke fortrudt en opfordring til krav om ny generalforsamling, men beklager at bestyrelsen ikke var orienteret Konkurrencen mellem sportskanalerne fik Skanderborg Antenneforening at mærke på en uventet måde. ”En dag i foråret dukkede en helsides annonce op i den lokale ugeavis. Her blev vore 11.000 medlemmer opfordret til at ringe eller maile til vores kontor med deres ønske om igen at få Eurosport som en del af den store programpakke. Den annonce var vi ikke på forhånd gjort opmærksom på, for så havde vi reageret. Det gik, som det måtte gå: Hverken telefon eller mail kunne klare de mange henvendelser. Nogle medlemmer havde endda opfattet annoncen på den måde, at hvis bare de ringede, så ville Eurosport komme tilbage i vores udbud,” fortæller formanden Henrik Christensen. ”Havde de så endda henvist til bestyrelsen, hvis medlemmer er klædt på til at fortælle om vores måde at vælge programmer på. Men det gik ud over vores personale, som måtte lægge alt andet arbejde til side”, fortsætter formanden. Han understreger her nogle måneder senere, at Skanderborg Antenneforening er kommet i en fornuftig dialog med Eurosport, og at han betragter annoncen som en svipser. ”Den må være opstået af manglende kendskab til måden, vi og andre antenneforeninger vælger tv-kanaler på. Vores programvalg i januar-februar blev afviklet på samme måde som de foregående års. Præmisserne for at blive valgt var også de samme,” siger Henrik Christensen.

Det koster at få ønskerne opfyldt ”Vi har stor respekt for bestyrelserne i antenneforeningerne, som ofte kommer i en svær situation, når der vælges tv-kanaler. Det er jo ikke muligt at gøre alle tilfredse, men vores formål med annoncen var på ingen måde at genere bestyrelse eller gå bag dens ryg,” siger landechef Hans Peter Roth fra Eurosport i en kommentar til FDAorientering. ”Derfor vil jeg også beklage, at vi ikke på forhånd orienterede den om annoncen. Formålet var alene at gøre medlemmerne i Skanderborg opmærksomme på,

at når Eurosport var valgt fra i år, var deres eneste mulighed at bede om at få indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Jeg synes stadig, at det er en rimelig orientering at give de mange husstande, der kom til at savne Eurosport. Det var jo et spørgsmål om, hvor mange penge medlemmerne i Skanderborg vil bruge på tv-kanaler. Det er en generalforsamlingsbeslutning, men jeg tror ikke, at alle medlemmer havde gjort sig det klart, at det koster at få sine ønsker opfyldt. Set med vore øjne var der afsat for få penge til programmer. Men vi forudsatte nu, at man henvendte sig skriftligt og ikke telefonisk med de gener, det desværre medførte. Derfor glæder det mig, at formanden efterfølgende siger, at vi er tilbage i en fornuftig dialog.” Kunne I finde på at reagere med en tilsvarende annonce et andet sted, hvor I kom i en lignende situation? ”Det vil jeg ikke udelukke.”

Skanderborg har et alternativ I Skanderborg udpeges tv-kanalerne efter stemmetal, indtil der ikke er flere penge til programkøb. Er der ikke penge nok til den næste kanal i rækkefølgen, kan der ofte blive plads til en anden, som har færre stemmer, men hvis pris er lavere. ”Det er ikke nyt, og det var den regel, Eurosport kom i klemme på i år, men den får jo chancen ved næste programvalg” siger Henrik Christensen, som har et alternativ til utilfredse medlemmer: ”Som noget nyt udlåner vi digitale bokse. Med disse kan man bl.a. abonnere på yderligere fire tv-kanaler i Favoritpakken til 48 kr. pr. måned, og begge Eurosportkanaler er med i udvalget. Det er der da også medlemmer, der gør,” siger Henrik Christensen, der erkender, at historien kan gentage sig:

Også Canal9 må vente ”Lige nu står vi med den nye Canal 9, som der reklameres meget for, men som er dukket op midt i et budgetår. Alene af den grund kan vi ikke kan tage den ind. Vi må vi nok konkludere, at vi ikke kan følge med strømmen af nye tv-kanaler,

Henrik Christensen, formand i Skanderborg. hvis alle skal kunne modtage dem - især på grund af de prisstigninger på op til 70 %, som vi har oplevet. Vi er jo med til at skubbe priserne i vejret, hvis vi tager endnu en sportskanal ind i den store analoge pakke, der i år koster 3195 kr.. For at få seere nok overbyder tv-kanalerne hinanden, og dermed stiger priserne yderligere. Vi har ikke noget imod nye tv-kanaler, og de er velkomne som ekstratilbud via settop boksen. Med Canal9 på stemmesedlen næste år – som en af de dyreste - vil endnu en sports­ kanal medvirke til at sprede stemmerne i kampen om plads i den store analoge pakke. Jeg forudser, at der også vil være tv-kanaler, der kommer i klemme næste år. Deres eneste mulighed bliver at tilbyde sig som en ekstraydelse,” slutter formanden.

Dyr satsning på sport Etablering af hd-tv kanaler og de dyre sportsrettigheder, som man senere måtte afgive til Canal9, angives som årsag til, at Canal Digital i Danmark øgede omsætningen, men fik mindre i overskud i 2008 i forhold til året forud. Canal Digital oplyser, at det leverede tv-kanaler til 720.000 hjem i kabelnet, hvilket er 4.000 flere end i 2007. Antallet af parabolkunder faldt med 20.000 til 177.000.

FDA orientering 4 /2009

   9


FDA

Principiel sag foran afgørelse efter 10 år Spænding om forestående kendelse om Viasat-kanaler i programpakker Det er med spænding og trods en 10 år lang sagsbehandling positiv forventning, at FDA ser frem til en forhåbentligt endelig afgørelse af, hvorvidt Viasat kan stille krav om hvilke programpakker, antenneanlæg kan placere TV3 og TV3+ i. En afgørelse efter den fornyede sagsbehandling i Konkurrencenævnet er formentlig umiddelbart forestående.

Årsagen Sagen begyndte helt tilbage i 1999, da Hjørring Antenneselskab lancerede tre programpakker med TV3 i pakke 2 og TV3+ i pakke 3. Det fik Viasat til at lukke for TV3+ med henvisning til sine vilkår: at TV3 og TV3+, skal placeres i den første programpakke efter grundpakken. Viasat har oplyst, at det pr. 1. januar 2010 også skal gælde for TV3 Puls. Viasat kræver desuden, at TV3 og TV3+ skal distribueres til mindst 75 pct. af husstandene i antenneforeninger. Det gælder principielt også for TV3 Puls.

Flere penge i pakke 2 FDA betragtede dengang som nu sammensætningen af programpakker som anten-

neanlæggenes egen sag og indklagede Viasat for Konkurrencerådet, men den endte i Ophavsretslicensnævnet, der anså den for sit komptenceområde. Viasat argumenterede her med, at det ikke ville stilles ringere end konkurrenter, hvilket det mente var tilfældet, når BBC World og Discovery var i pakke 2 og TV3+ i pakke 3. Med sin højere penetration er en pakke 2 mere attraktiv end en tredje pakke, fordi den giver mere i abonnementbetaling og bidrager mere til reklameindtægterne. Men Viasats krav gør en pakke 2 dyr, fordi Viasats tv-kanaler er meget dyrere end de fleste andre. Ophavsretslicensnævnet gav FDA medhold i, at Viasats krav var urimeligt. Afgørelsen fra Ophavsretslicensnævnet blev stadfæstet af Østre Landsret den 22. februar 2002 og af Højesteret den 26. august 2003. Viasat valgte alligevel at tilsidesætte Højesterets dom med henvisning til en lovændring, der med virkning fra 1. januar 2004 betyder, at Ophavsretslicensnævnets kendelser ikke har bindende virkning for radio- og fjernsynsforetagender.

Begrænsning af konkurrence Det fik FDA til at gå til Konkurrencerådet, der i en afgørelse af 29. marts 2006 ikke fandt grundlag for at gribe ind over for Viasats placeringsvilkår. Rådet fandt dengang ikke, at det kunne påvises, at Viasats pakkekrav begrænser konkurrencen i strid med dansk og fælleseuropæisk konkurrencelovgivning, ligesom Viasats adfærd ikke kunne karakteriseres som misbrug af en dominerende stilling. Konkurrenceankenævnet ophævede efterfølgende rådets afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling. Ankenævnet udtalte i den forbindelse: ”… at aftalevilkåret, der efter det oplyste må anses for ensidigt dikteret af Viasat, efter sit indhold afskærer antenneforeningernes adgang til frit at sammensætte programpakker ud fra medlemmernes interesser og ønsker med hensyn til indhold og pris. Ankenævnet finder, at et sådant vilkår efter sin karakter må anses at have til formål at begrænse konkurrencen, jf. herved konkurrencelovens § 6, stk. 1”. Det er dette principielle spørgsmål, der nu – og endnu engang – står til afgørelse.

HUSK FDA MESSE OG LANDSMØDE 6.-8. NOVEMBER 2009 messe og landsmøde er årets store begivenhed for bestyrelsesmedlemmer og andre interesserede i lanIndgangssiden til www.fdamesse.dk dets antenneanlæg. Som tidligere annonceret afvikles messe og landsmøde i år på Hotel Legoland i Billund, der er 100 % besat af FDA. Indbydelser og tilmeldingskema blev sendt til FDAs medlemmer inden udgangen af august. Vi har skaffet gode priser på værelser til både 1, 2 og 3 overnattende - og både på Hotel Legoland og omgivende hoteller. Jo tidligere man bestiller, jo bedre priser, og jo større chance for at få lige præcis det, man ønsker. Der er masser af muligheder for hyggeligt samvær med medlemmer fra an-

10   FDA orientering 4 /2009

dre antenneanlæg. Fredag aften byder udstillerne på middag for alle FDA-medlemmer, lørdag aften er der FDA-landsmødemiddag.

Messe På ca. 40 stande vil store og små leverandører af programmer, distribution og services præsentere deres seneste nyheder. Kom og få en snak med din leverandør – og måske også en snak med alternative leverandører.

Konferencer På en række konferencer vil der være nyttige indlæg om vores marked, leverandører og vores måde at drive antenneanlæg på.

Landsmøde Søndag gør vi i FDA status over et aktivt

år med masser af aktiviteter. Udover de obligatoriske punkter som beretning, regnskab og valg præsenteres som afslutning på mange års visionsarbejde en række vedtægtsændringer, og hovedbestyrelsen vil forinden også drøfte muligheden for en ændret kontingentnøgle.

www.fdamesse.dk Messe og landsmøde har fået sin egen web-side, Hvis du ikke allerede har set den, bør du gøre det nu. Ideen bag den er, at der hele tiden sker ændringer, der vanskeligt kan opdateres til alle på papir. På www.fdamesse.dk kan du se hvem der udstiller, tidspunkter for konferencer og de nødvendige praktiske oplysninger. Du kan således hjemmefra planlægge dit messebesøg bedst muligt, og så er der selvfølgelig internetadgang og computere opstillet på Hotel Legoland.


Cinema Savner du en god film? Så lej en film i YouSee Cinema. StartForfra Gik du glip af starten på en tvudsendelse? Så tryk StartForfra og få det hele med.

HD

HD-pakken Har du YouSee Plus kan du tilkøbe en HD-pakke. HDTV er det allerbedste inden for digitalt tv.

Nyd stribevis af kanaler i HD

Ekstrapakker Vil du have mere valgfrihed så tjek vores store udbud af Ekstrapakker med film- og HD-kanaler og meget andet. Eller sammensæt din egen Favoritpakke med fire valgfrie kanaler, som kan udskiftes hver måned.

FDA orientering 3 /2009

   11


FDA

BOXdanmark blev skabt med for få penge De frie antenneanlæg kan bruge erfaringerne til at blive bedre rustet til den hårde konkurrence

FDA-orientering har bedt formanden for BOXdanmarks bestyrelse Michael Hansen om at se tilbage på de to år, andelsselskabet eksisterede – hvad gik galt, hvad var godt – og hvad vi kan lære af forløbet. Selv om det endte negativt for BOXdanmark, har erfaringerne styrket hans oplevelse af de frie antenneanlægs muligheder for fortsat at udvikle sig. Men de skal være bedre til at udnytte mulighederne for at samarbejde.

Det var en rigtig spændende juli aften for to år siden, da BOXdanmark blev stiftet. Vi kom rigtigt godt i gang, idet 15 anlæg var med til at stifte BOXdanmark. Efter ganske kort tid var der over 40 anlæg, som bakkede op om projektet, økonomisk og ideologisk. Nu to år efter er der ikke ret meget at se tilbage på – men rigtig mange tanker og spørgsmål. Var afsættet rigtigt? Skulle der f.eks. have været større økonomiske forpligtelser knyttet til medlemskabet? Mange andre spørgsmål melder sig, og her skal jeg gøre et forsøg at beskrive forløbet ud fra mine oplevelser som formand for en engageret bestyrelse.

Man ville ikke binde sig Der var både eksterne og interne årsager til, at BOXdanmark måtte lukke to år efter starten - uden rigtigt at være kommet i gang. I bestyrelsen oplevede vi, at mange foreninger med erklæret sympati for det fælles selskab ikke ville binde sig til at handle med os, før BOXdanmark havde alle aftaler om alle tv-kanaler, om telefoni og internet på plads! Men for BOXdanmark var det svært at opnå aftaler, før alle andelshavere havde indgået bindende aftaler! Sympatien strakte heller ikke langt nok til, at andelshaverne ville indskyde en lånekapital stor nok til, at forretningen kunne komme ordentligt i gang. Det var ret så mange penge, der var behov for, især når forventningerne var,

12   FDA orientering 4 /2009

Af Michael Hansen, BolignetAarhus

at alle varer skulle være på hylderne, når butikken åbnede. Det blev ganske vist til ca. 1,5 mio. kr. fra de risikovillige anlæg, men behovet var langt, langt større, og det er meget beklageligt, at andelshavere, der indskød penge i projektet, ikke fik set resultater af den gode vilje.

Der var heller ikke interesse nok for at starte med f.eks. at købe internet gennem os og vente med resten, selv om det bedre kunne få sat gang i forretningen. Da erkendelsen begyndte at indfinde sig i det sidste halve år, viste det sig at være for sent. Det ville ellers have været en god forretning for dem.

Lovende samarbejde

Manglende salgsstyrke

At digitaliseringen af tv-markedet skabte en hård konkurrence fra de etablerede aktører samt de mange nye aktører (herunder Boxer, elselskaberne og os selv) var forventet, men naturligvis også med til at gøre det endnu sværere at nå vore mål. Behovet for arbejdskapital og et større volumen gjorde, at vi så os om efter en samarbejdspartner uden for kredsen af andelshavere. Der var brug for et samarbejde, som hurtigt kunne hjælpe os med at opnå volumen og supplere med arbejdskraft i både forhandlingsprocessen og i salgsarbejdet. Det løste mange af vores daværende udfordringer, så vi fik lidt bedre tid til en koordinerende og opsøgende funktion. En kommerciel samarbejdspartner var det rigtige valg for BOXdanmark - det var en samlet bestyrelse enig om.

Kapitalmangel var også årsag til, at bestyrelsen i BOXdanmark ikke som ønsket af andelshavere og ledelse kunne ansætte personale, herunder en professionel sælger til støtte for organisationen og direktøren. Direktøren var således alene om opbygningen af forretningen med den støtte, som især jeg som arbejdende bestyrelsesformand og arbejdende næstformand Kai Nielsen kunne give. Det er en stor opgave at opbygge en ny organisation, forhandle aftaler med tekniske og indholdsmæssige leverandører og samtidig forhandle med dem, der derefter skulle købe. Den opgave blev undervurderet i andelshaverkredsen.

Stor tilbageholdenhed En af de hindringer, vi mødte, var, at nogle anlæg end ikke i en periode ville betale bare 25 øre mere for en programpakke i forhold til, hvad de kunne købe den for andre steder. Det ville ellers have været en hjælp til selvhjælp.

Citat ”Jeg kan sagtens forstå, at tv-stationerne går mere op i at samle 1 mio. danskere til en fodboldkamp, men vi andre idrætter har også noget spændende at byde på, så de kan simpelthen ikke være det bekendt.« Jan Filbert, formand for Danmarks Bowling Forbund,


FDA Derfor nåede vi ikke tæt nok på det mål, vi i enighed satte os for to år siden.

Vi var tæt på! På den anden var vi ikke langt fra at komme i luften med de nye mål om med en kombination af slutbrugerinternet og telefoni samt både analogt og digitalt tv. Derfor er det ærgerligt, at projektet løb tør for penge, samtidig med at samarbejdet med den kommercielle partner ikke længere var det mest befordrende. Hovedårsagen var nok, at der gik for lang tid med at finde de rigtige tekniske og kommercielle løsninger til anlæggene. At det var så svært overraskede mig. Jeg havde forventet en hård kamp i markedet, men også mere medvind fra andelshaverne. Det var dog i deres interesse, vi arbejdede. Men jeg har ikke fortrudt de mange timer, jeg brugte. Det var to lærerige år, og ikke mindst samarbejdet med Kai Nielsen og de øvrige bestyrelsesmedlemmer gav mig et mere positivt indblik i antenneforeningsverdenen, end man måske vil tro – det negative resultat taget i betragtning. Jeg er da også glad for, at BOXdanmark lukker på en pæn og ordentlig måde.

Min egen rolle

Det professionelle look fejlede ikke noget på FDA-Messen sidste år.

Vi hos Bolignet-Aarhus havde længe ledt efter samarbejdspartnere, der lignede os. Det var først, da vi kom i kontakt med antenneanlæggene og ideerne om BOXdanmark, at vi for alvor blev aktive i processen. Vores relativt unge fibernet-verden mødte her de etablerede antenneanlægs verden - som primært bruger coaxkabler. Det var et møde med stor synergieffekt og læring til begge sider. Både Bolignet-Aarhus og jeg selv tror

stadig på de brugerejede netværk. Det var også årsag til vores opbakning i form af mange timer, vi stillede til rådighed sammen med hosting af hjemmeside, mailsystem, telefonnumre, bogføringsbistand mv. I fremtiden er det op til de enkelte anlæg at tale sammen og etablere samarbejder. Det vil vi slutte op om. Bolignet-Aarhus er pt. prøvemedlem hos FDA, idet vi planlægger, at Bolignet-Aarhus

skal være et antenneanlæg i bred forstand. Jeg har trods skuffelserne og de mange ekstra arbejdstimer bevaret troen på, at der fortsat er udviklingsmuligheder i de foreningsejede antenneanlæg. Det kræver dog, at man ikke bare tror på det i bestyrelserne. Man skal arbejde aktivt sammen. Fordelene i et samarbejde kommer ikke af sig selv.

Fastholder medlemsskab Antenneforeningen i Ødis ved Vamdrup giver nu mulighed for et passivt medlemsskab som reaktion på kritik af, at det i praksis kun kan lade sig gøre at komme ud af foreningen ved at flytte fra byen. Bindingen var her som talrige andre steder det nødvendige grundlag for, at byen kunne få et antenneanlæg. ”Vi er kun 137, så udmeldelser i større tal vil fortsat gøre os sårbare, og medlemmerne bakkede bestyrelsen op på vores generalforsamling. Der kom 35, da vi satte foreningens fremtid på dagsordenen. Normalt er det stort

set kun bestyrelsen, der kommer. På generalforsamlingen orienterede jeg om, hvordan foreningen blev bygget op, og at det solidariske medlemskab er nødvendigt,” fortæller formand Kai Videbæk. Baggrunden for dagsordenen var en forudgående kritik fra nogle beboere, som ytrede interesse for at skifte til det nye fibernet, der er lagt af Profiber. ”Vi har valgt fra næste regnskabsår at give dem mulighed for at overgå til passivt medlemskab. Så skal de i givet fald kun betale den andel af kontingentet, der bruges til

at drive og vedligeholde vores hovedstation og kabelnet. Med forbehold for det endelige budget bliver det formentlig 500 kr. mod det nuværende kontingent på 1500 kr.,” siger formanden. Han føjer til, at det har fristet enkelte, at Profiber kun tog en introduktionspris på 1500 kr. for en tilslutning mod normalt 10.000 kr. ”Men alle vidste, at man ikke kan melde sig ud, idet vi i god tid havde omdelt vore vedtægter.”

FDA orientering 4 /2009

   13


FDA

Børnefamilier har set fordelen ved StartForfra Også dokumentarer, man zapper forbi, får flere seere ved den nye digitale tjeneste Brancheaftalen om StartForfra-tjenesten er nu godkendt af Kulturministeriet, hvor­ efter der for alvor kan arbejdes for, at flere bruger fordelene ved at kunne genstarte en udsendelse, man først fik lukket op for, efter at den var godt i gang. StartForfra forudsætter, at hjemmet har en interaktiv settop boks, hvilket vil sige en boks med returvejsmulighed, fra Stofa, Telia TV eller YouSee, som foreløbig er ene om at tilbyde ordningen – og at ens kabelnet har aftale om, at boksen kan indgå i kabelnettets tilbud til medlemmerne. Alle kabelanlæg og antenneforeninger kan vælge at etablere StartForfra selv eller få tjenesten via en tv-distributør, og flere andre tv-distributører vil begynde at tilbyde tjenesten, som i USA er almindelig i kabelanlæg.

Tilbage til start StartForfra er en mulighed for, at man populært sagt kan spole en tv-udsendelse tilbage, hvis man ikke nåede at se den fra starten. Når man trykker på StartForfra knappen, sender boksen et signal til leverandørens serveranlæg, hvor alle udsendelser i ordningen løbende optages. Og så får man den ønskede udsendelse fra begyndelsen på sin tv-skærm. Mange kender funktionen fra en harddisk-optager, som løbende kan optage den udsendelse, man har tændt for og som man derfor kan vende tilbage til efter en telefonopringning eller anden afbrydelse. Men modsat harddiskoptageren i hjemmet – som kun muliggør dette på den kanal man sidder og ser på – muliggør tjenesten, at man kan starte-forfra på alle kanaler, der er med i tjenesten. Aftalen omfattede fra starten op til 14 tv-kanaler, men flere ventes at komme til.

De første erfaringer Aftalen blev indgået i slutningen af sidste år mellem Copydan Kabel-TV, UBOD, KODA og NBC på rettighedssiden, og FDA, Boligselskabernes Landsforening, Stofa og YouSee på brugersiden. StartForfra har været i brug et halvt årstid som soft launch, fordi den formelle godkendelse af aftalen fra Kulturministeriets side var ventet.

14   FDA orientering 4 /2009

Derfor har man allerede nu gjort de første erfaringer. Det er især under oplysende udsendelser, seere bruger muligheden for at starte udsendelsen forfra viser en opgørelse fra YouSee. Sportstransmissioner er undtaget fra ordningen - her er behovet nok også mindst. Det er det også ved underholdningsshows som X-factor og lignende. Her har det store flertal af seere på forhånd bestemt sig til, hvad de vil se. Det er nemlig især ved udsendelser, man tilfældigt zapper forbi og bliver interesserede i, at StartForfra bruges. Samlet er der hentet over 27.000 udsendelser i årets første måneder. Der er især efterspørgsel på mandage og tirsdage, og 64 % af visningerne hentes i aftentimerne. Pudsigt nok er interessen størst kl. 18-22 blandt seere, der forsynes af YouSee, mens den først topper ved 22-tiden hos seere, der forsynes af Stofa. YouSee har opgjort, at den mest sete udsendelse havde omkring 220 StartForfra visninger. Stofa har registreret ca. 600 samtidige StartForfra strømme.

Kun på kabel-tv net Endnu er det ikke alle tilsluttede hjem til kabel-tv net, der kan bruge ordningen. Det skønnes, at der i 2010 vil være omkring 150.000 til 200.000 interaktive modtagerboxe med. På sigt vil det være en konkurrencemæssig fordel, at kabel-tv net kan tilbyde StartForfra, idet denne tjeneste ikke kan

fungere med satellit-tv eller i det terrestriske sendenet, hvor der ikke uden videre er en returvej. Erfaringerne fra USA viser, at når man først er kommet i gang med at se tv med StartForfra, så bliver tjenesten en hyppig brugt og fast del af ens tv-seening. Tjenesten omfattede fra starten ni danske og fem nabolands-kanaler, oplyser Copydan Kabel-TV, hvortil betalingen sker kollektivt for alle hjem der er tilsluttet kabelnet. Prisen reguleres dels efter antallet af tv-kanaler i ordningen, dels efter udbredelsen af interaktive settopbokse samt en kendskabsgrad.

De bedste DR produktioner Udover StartForfra giver brancheaftalen mulighed for en on-demand tjeneste med 100 timers tv-udsendelser fra DR i bedste broadcast kvalitet til fladskærmen i stuen. Her vil en tv-distributør kunne stille nogle af de bedste af DR udvalgte produktioner til rådighed on demand. Seeren kan hjemmefra vælge at se disse udsendelser, når man ønsker det. Udsendelserne vil løbende blive udskiftet og vil aldrig være mere end en måned gamle. YouSee og snart også Stofa har disse tjenester klar til deres kunder, og også her må det forventes, at flere aktører vil melde sig på banen. Tjenesten er måske et glimt af en nær fremtid, hvor alle tv-selskaber vil have et on demand univers med deres bedste produktioner. DR har i hvert fald taget hul på tidsforskudt tv, når seerne ønsker det.

Dansk tekstning med i oversigter Der er nu danske tekster på ZDF, SVT1, SVT2 og NRK, og om kort tid ventes der også at være på ARD. ”Antallet af tekstede udsendelser afhænger uge for uge af mulighederne i tvkanalernes programplanlægning. Der er normalt tale om udsendelser i kategorier som f.eks. dokumentar, kultur, natur og samfund,” siger konsulent Christian Muus hos Copydan, der står for denne nyskabelse. I startfasen har det heller ikke været muligt for seerne på forhånd at se hvilke programmer, der sendes med danske tekster, men det er der ved at komme en løsning på. ZDF har som den første tv-kanal lovet løbende at uploade sine informationer til et lukket område i sitet verdenstv.dk. Herfra kan filerne downloades til brug i avisers og blades programoversigter samt i de elektroniske programguider.


FDA

Imødegår konkurrence med udbygning af nettet Nye bygherrer kan godt se, at Dalby Antennelaug er billigst trods forhøjet tilslutningsafgift I denne måned ser Dalby Antennelaug af 1973 på Sjælland frem til færdiggørelsen af endnu en udbygning af sit kabelnet. Den er optakten til en fornyelse af programfladen næste år. ”Vi ombygger fra tre til fem øer, og vi øger båndbredden, så den overalt er 862 MHz. Det blev en del af kabelnettet forberedt til, da vi brugte en million kroner på etablering af returveje til internet,” fortæller formand Peter Lyngby. Lauget har desuden lagt kabelnet i to nye udstykninger med plads til 150 bolig­er. Det har vi selv finansieret, idet kommunen ikke mere lader antennetilslutning indgå i grundprisen ved byggemodninger.”

Direkte konkurrence

Oven i de fælles programmer kan medlemmerne så abonnere på Canal Digitals digitale Family Mix-pakke.

Nu også telefoni Aftalen indebærer desuden, at alle med Family-pakken nu kan få telefoni via kabelnettet, ligeledes i samarbejde med Canal Digital, som desuden overtager internet-driften. Da vi har vores eget Dalbynet-domæne, skal medlemmerne ikke skifte mailadresse. Under sommerens anlægsarbejde blev en tromle med 800 meter fiberkabel stjålet i Dalby. Det medførte en vis usikkerhed om, hvem der hænger på tabet, men det er afklaret, at det ikke er Dalby Antennelaugs problem.

I disse nye boligområder møder Dalby Antennelaug konkurrence fra elforsyningen, som har lagt fiber i de samme områder. ”Endnu er det et begrænset antal grunde, der bygget på. Det er ganske få bygherrer, der har valgt tilslutning til konkurrenten, selv om dennes tilslutningspris er lavere end vores. Vi er nemlig billigere, når de årlige udgifter til de to net sammenlignes,” siger Peter Lyngby. Dalby Antennelaug har endda forhøjet sin tilslutningsafgift med 2000 kr. til 6500 kr., der jo også er den typiske anlægspris ved udvidelser af kabelnet. Det er man altså villige til at betale, men skulle det blive et problem for et kommende medlem, kan der nok aftales en betalingsordning.

børn bor Gratis - på hotel leGolanD! Bo midt i LEGOLAND® 2 voksne, 2 børn og 2 dage i LEGOLAND

kr. 2.255

spar op til kr. 800 I standard dobbeltværelse

BOOK NU PÅ 79 51 13 36

Får valgmuligheder ”I dag modtager alle vore medlemmer alle 31 tv-kanaler, men der er et stigende behov for valgmuligheder. Efter forhandling med udbydere er vi nået til en aftale med Canal Digital. Firmaet hjælper os med finansieringen af ombygningen mod en fem-årig aftale om en del af programforsyningen,” forklarer formanden, som uddyber: ”Vi har lagt stor vægt på en aftale, der er gennemskuelig, og på at vi efter aftaleperioden står frit, og sådan er det blevet. Vi havde rekordstor tilslutning til generalforsamlingen, hvor mulighederne blev drøftet, og der var ingen tvivl: 133 gav os bemyndigelse til at færdiggøre aftalen, som kun 32 var imod. Dermed får medlemmerne tv-valgmuligheder, som de ikke har i dag. Vi får vi vores egen analoge grundpakke med danske og nabolandskanaler, herunder vore Viasat-kanaler. Alle disse kanaler tager vi fortsat selv ned til hovedstationen, og vi vil også gennemføre programvalg hvert andet år.

Gravkammerværelse

NYE MEDLEMMER

Reg. 2 Antenne- og grundejerforeningen Klejtrup Nord, Karl Aage Larsen, Musikbakken 9, Klejtrup, 9500 Hobro Reg. 5 Fyns almennyttige Boligselskab afd. 0116, v/Ingelise Pedersen, Birkeparken 130, 5240 Odense NØ Reg. 6 Dragør Antenne- & Kabelnet, Knud Berggreen, Lodsgården 1A, 1, 111 , 2791 Dragør

FDA orientering 4 /2009

   15


TV

En ny Disney-kanal afløser to andre Disney Channels nyhed er en dansk produceret mini-serie Både Jetix og Toon Disney forsvandt med premieren på Disney XD i de nordiske lande den 11. september. Disney XD målrettes til drenge på 6-14 år, selv om man håber, at pigerne vil kigge med. Man kan kalde det et forsøg på ligestilling, idet Disney Channel ses af en overvægt af piger. Drengenes foretrukne temaer er, kan man forstå af Disneys beskrivelse af indholdet i den nye kanal, overvejende eventyr, bedrifter, musik og konkurrencer. Udsendelserne bliver en blanding af tegnefilm og programmer med skuespillere. ”Der bliver et unikt indhold, idet Disney har investeret så mange penge i nye produktioner, at seerne ikke vil opleve udsendelser, de allerede har set i andre tvkanaler,” lover Disney Channels nordiske direktør Casper Bjørner. Den nye Disney XD sender døgnet rundt i modsætning til de to kanaler, der lukkes.

Reklame-tilpasning Disney XD vil bringe færre reklamer end Jetix, men flere end de få, der var i Toon Disney. ”Reklamemarkedet for børnekanaler er i sig selv beskedent, men vi er underlagt yderligere to begrænsninger. Som de andre to Disney kanaler sender Disney XD på en britisk sendetilladelse. De britiske reklameregler for børnekanaler er ret så strikse, og vi vil ikke udnytte dem fuldt ud, idet Disney har egne regler, som er strengere end myndighedernes,” forklarer direktøren. Det er meget få af Disneys 99 tv-kanaler rundt i verden, der viser reklamer, men Disney Channel Internationals chef Rich Ross siger til Multichannel News, at reklamer bliver en stadig vigtigere indtægtskilde for Disney. I øvrigt er Disney XD en betalingskanal, hvis pris pr. år er oplyst til 45 kr. plus Copy-

dan/Koda ved samtidigt abonnement på Disney Channel.

Eget nordiske show Den velkendte Disney Channel præsenterer her i efteråret sit første eget underholdningsprogram. Det bliver et såkaldt minisitcom – 25 korte udsendelser med titlen Frikvarter. Formatet er hentet fra Disney Channel i Italien, og det bygger igen på en amerikansk Disney-serie om børn, der bruger frikvartererne på lægge snedige planer som f.eks. at vinde en date med den kønneste pige, blive leder af en skoleklub eller af et skolesportshold. Mette Lisby og Jesper Bærenz har omskrevet serien til danske forhold, og udsendelserne produceres af det danske selskab Nobody.

Nye muligheder med tre nationale feeds Mere dansk tale og tekst på National Geographic Channel National Geographic Channel i Norden vil udnytte de muligheder, den i sommer har fået med et satellitfeed til hvert land i stedet for et fælles. ”Jeg tror, at mange har bemærket, at de ikke mere får norske reklamer mellem udsendelserne, og endnu bedre bliver det, at foromtaler af kommende udsendelser bliver med dansk tale og tekst. Får en antenneforening stadig norske reklamer, skyldes det, at den ikke har ændret frekvensen,” siger NGs nordiske direktør Charlotte Repholtz.

Mere national programlægning Af kommende muligheder nævner hun: ”Med opdelingen i tre feed kan vi mere selvstændigt præge programlægningen for hvert enkelt land. Den finder i dag

16   FDA orientering 4 /2009

sted i Holland, og det fungerer i et godt samarbejde med os, idet der ikke er store forskelle på, hvad man helst vil se i de tre lande. Men der er forskelle, og investeringen på 8-10 mio. kr. i tre satellitfeed vil vi gerne udnytte optimalt. Dermed kan vi yderligere kvittere for, at vi årligt er steget med 30 % i danske seertal. Det bliver dog nok lidt mindre i år, fordi der kommer flere nye tvkanaler, hvilket alle kanaler vil mærke.”

NatGeoWild også som hd-tv

nal her i september. Væksten i NG-kanaler og i seertal har medført, at der i dag er seks ansatte på det nordiske kontor i København – mod to, da Charlotte Repholtz tiltrådte. To nye medarbejdere er netop ansat til et nyt kontor i Oslo. Senere vil NG også etablere sig i Stockholm. ”Vi vil tættere på vore seere, og vi er meget åbne for at medvirke til arrangementer i samarbejde med lokale antenneanlæg rundt i landet,” siger Charlotte Repholtz. Hun lover, at udvidelserne ikke i sig selv

National Geographic Channel sendes både i standard digitalt format og i en hd-tv udgave. De er ikke identiske i indhold, selv om nogle udsendelser bruges i begge kanaler. Sådan er det også, efter at Nat Geo Wild er suppleret med en Nat Geo Wild HD-ka-

medfører prisstigninger: ”Vi har ikke sat prisen op de sidste seks år. Vi kan ikke undgå prisstigninger i det lange løb, men vi er meget tilbageholdne i pris, og det bliver vi ved med at være.”


FDA orientering 3 /2009

   17


TV

Dansk ekspertise i undervands-film Rester af boplads i to meters dybde ved Storebælt filmet til NG i hd-tv formatet Bent Yde Jørgensen blev noget overrasket, da Chilbal Filmproduktion på Reersø en dag fik en mail fra National Geographic Channel med spørgsmålet: Vil I lave undersøiske optagelser i Storebælt til brug i et tv-projekt? ”Det var et skulderklap til vores lille selskab,” siger Bent Yde Jørgensen, der ligesom sin kone Pernille Semler er selskabets ejer og fotograf. Det var ikke tilfældigt, at NG henvendte sig til dem.

Et skulderklap ”Vi har filmet både over og under vand til tv-kanaler i Danmark og Sverige, men det er en blåstempling, at en verdensomspændende tv-kanal som National Geographic kan bruge os. Det var også en anden måde at arbejde på. Normalt arbejder vi meget selvstændigt, men her havde vi instruktøren fra NGC med. Jeg dykkede og filmede på arkæologernes arbejdsplads, en stenalderboplads, der nu er begravet i to meters dybde. Derefter så instruktøren optagelserne i ledsagebåden og nikkede OK til, at jeg gik videre med flere optagelser. Det var meget spændende at arbejde sammen med ham,” fortæller Bent Yde Jørgensen.

7.000-års tilbageblik ”Instruktøren fik 200 minutters optagelser med hjem til sin redigering af en udsendelse, der vist skal vare halvanden time og rumme optagelser fra fire andre lande. Så det er uvist hvor mange minutter, der

Bent Yde Jørgensen kommer i land med sit undervandskamera. bliver plads til herfra,” vurderer Bent Yde Jørgensen. Det er arkæologer fra Vikingemuseet i Roskilde, der ”støvsuger” havbunden for rester af den 7.000 gamle år gamle stenalderboplads ved Tudsehage ved udmunding­en af Skælskør Fjord. Tilsvarende undersøgelser sker andre steder omkring Nordsøen og Den Engelske Kanal, hvor der var bopladser, som siden kom under vand. Her findes der rester af organisk materiale, som for længst er gået til på land. ”Optagelserne er i hd-tv formatet, hvilket meget få undervandsfotografer har

Pernille Semler tog billedet, da Bent Yde Jørgensen hoppede i vandet ved Tudsehage. Opgaven blev løst med et undervands-kamerahold på to mand og et overvands-kamerahold på tre.

18   FDA orientering 4 /2009

erfaring i. For os var det mere specielt, at vi ikke filmede ved kunstigt lys i den dybde. Det gør vi normalt for at få farverne bedre frem, men belysningen var tilfredsstillende,” oplyser Bent Yde Jørgensen.

Store krav om korrekthed ”National Geographic har før filmet i Danmark, bl.a. bygningen af Øresundsbroen, men det er altid dejligt, når Danmark har noget, der kan bidrage til et program,” siger Charlotte Repholtz, NG i Norden. ”National Geographic Societys krav til det videnskabeligt korrekte er meget høje. For eksempel tillader man ikke, at der i en udsendelse om, hvordan løver lever i en del af Afrika, anvendes klip fra et andet sted, uanset om det kan skildre en situation nok så korrekt. Man må bruge den tid, der skal til for på stedet at gøre det videnskabeligt korrekt. Det gælder alle de årligt 150 ekspeditioner, National Society finansierer. Eksempelvis tog det 3½ år at færdiggøre den halvanden times udsendelse om blåhvaler, der blev vist tidligere i år, men de videnskabelige data, der blev opsamlet i den lange periode, er guld værd for forskningen af hvalernes leveforhold” fortæller Charlotte Repholtz.


Det analoge tv-signal slukker den 31. oktober 2009

Kontakt jeres serviceudbyder eller programleverandør for at høre mere om, hvordan I sikrer modtagelsen af 6’eren når det analoge tv-signal slukker.

Danmarks eneste mandekanal www.6-eren.dk


TV

Folketinget går selv i luften De lange debatter suppleres med oplysende udsendelser i den nye kanal Folketinget valgte åbne udvalgsmøder og fra Folketingets høringer og konferencer. Det suppleres med transmissioner fra Europa-Parlamentets møder i Strasbourg og andre EU-institu­tioner. Derudover sendes oplysende indslag om Folketingets arbejde, demokratiet, EU og Christiansborg.”

Ingen politiske interviews

Studievært Kathrine Brygman i buegangen til ridebanen på Christansborg.

Med den fulde start af DTT-nettet 1. november er der også premiere på den nye tv-kanal Folketinget. Med den tager Folketinget selv hånd om tv-transmissioner af Folketingets møder og supplerer med faktuel information om livet på Christiansborg. Folketinget sendes døgnet rundt digitalt i MPEG-4, og det er dens håb, at alle antenneanlæg vil videresende den i deres net, gerne både digitalt og analogt. Den er betalingsfri, så antenneanlæggenes omkostninger er udstyr til modtagelse og eventuelt omformatering til det analoge format. De får ingen udgifter til Copydan/ Koda. Folketinget sender kun, hvad den selv har erhvervet rettigheder til.

Også tv fra udvalgsmøder DK4 var først med direkte, ukommenterede transmissioner af Folketingets møder, og senere fulgte DR2 det op – begge med billeder fra et fastmonteret kamera i folketingssalen. Ulempen for de politisk interesserede seere var, at de lange møder ofte måtte vige for andre planlagte udsendelser i de to kanaler. ”Det vil ikke ske i vores nye tv-kanal. Vi sender alle møder i Folketinget fra start til slut, og de kortere møder genudsendes om aftenen,” fortæller Folketingets tv-koordinator Mongin Forrest, der videre fortæller: ”Med vores egen tv-kanal har vi tid til meget andet. Vi transmitterer fra alle åbne møder i Folketingets europaudvalg, fra ud-

Med Søren Væver som kommunikationschef i spidsen står Folketinget for de redaktionelle koncepter i de oplysende udsendelser, som efter EU-udbud produceres af selskabet Studios, en del af det tidligere Metronome koncernen, men som i dag ejes af Shine Group. Forud for transmissioner af møder vil den nye studievært Kathrine Brygman Salomon, der har tv-erfaring fra både DR og TV2, gennemgå dagsordenen. Hun medvirker også i de korte informationsprogrammer. Det er iøvrigt hende, der ses i traileren http://www.ft.dk/ media/tv_trailer.wvx. ”Men vi laver ikke politiske interviews og arrangerer ikke politiske debatter. Det bliver ren information. Debatter og intervews er alene en opgave for andre tvkanaler, der også fortsat kan sende direkte fra møderne med egne kommentatorer,” siger Mongin Forrest. Han oplyser, at der er fast monterede kameraer i folketingssalen, landstingssalen og i EU udvalgets mødesal. Desuden har man transportabelt udstyr til optagelser overalt på Christiansborg. Folketingets tv-kanals budget er på ca. 14 mio. kr.

Hallmark ude af Norden Hallmark Channel er ikke mere tilgængelig i Norden og måske helt ude af Europa. Den amerikanske underholdningskanal, der i vidt omfang selv producerer sine film og serier, solgte i 2005 sit ”brand” i andre verdensdele til britiske interesser. To år efter solgte de videre til NBC Universal i USA. Ved redaktionens slutning var det en almindelig forventning, at NBC i stedet for at forny licensen til Hallmarks navn og produktioner erstatter den med sin egen Universal Chan-

20   FDA orientering 4 /2009

nel. Den findes allerede Østeuropa og i Asien. Mens Hallmark Channel overvejende sender film, er der en blanding af serier, comedy og film i Universal Channel. Hallmarks ophør overrasker ikke. NBC Universal har selv en meget stor produktion af film, serier og anden tv-underholdning. Universal ændrede i juni navnet på Sci-Fi til Syfy – ikke alene for det mere mundrette, men for at understrege, at kanalen handler om mere end rumvæsener, rumrejser og lignende.


BRANCHE-NYT

Mobiltelefoni også fra Dansk Kabel TV A+ og Dansk Kabel TV skal både integreres og have egne profiler, siger deres nye direktør at fungere som integrerede enheder – indtil videre på de nuværende adresser.

Forretningen skal udvikles

Flemming Hynkemejer. Dansk Kabel TV’s første lancering efter at TDC har købt A+ og lagt det sammen med Dansk Kabel TV er mobilt bredbånd og mobiltelefoni med Mobilet som det sandsynlige produktnavn. Begge selskaber har haft succes med telefoni som tilkøb til tv og internet. Det er næppe tilfældigt, at de mobile tjenester bliver det første nye produkt, efter at den 42-årige Flemming Hynkemejer i sommer tiltrådte som ny direktør for Dansk Kabel TV. Han kommer fra TDC Mobil, hvor han var teknisk direktør. I hans nye job står både organisation og videreudvikling højt på dagsordenen. Dansk Kabel TV i Tåstrup med 350 og A+ i Albertslund med 100 medarbejdere skal bringes til

Direktør Hynkemejer vil fremskynde videreudviklingen af ip-tv, som især A+ har arbejdet meget med, mens Dansk Kabel TV mere har arbejdet med de traditionelt stærke områder i kabel-tv. ”A+ har desuden betydelig erfaring på boligforenings-markedet, og det bliver nok det, som A+ i fremtiden vil have som sit betydeligste arbejdsområde, mens erfaringerne i A+ med ip-tv indarbejdes i hele virksomheden. Vi tror, der er store muligheder i dette produkt, som er mere indholdsfleksibelt end traditionelt kabel-tv,” siger direktøren, der ser videre: ”A+ har gennemført forsøg med tv-signaler fra antenneforeningsmaster, så også beboere i omegnen kan modtage dem. Sammen vil vi i ledergruppen finde ud af, hvilke elementer herfra vi først kan få gavn af at arbejde videre med. Umiddelbart vil jeg tro, at det bliver fremføring fra punkt til punkt mere end lokal rundspredning, men vi kigger hele paletten af ideer i A+ grundigt igennem og sammenligner dem med de tilsvarende, som Dansk Kabel-TV arbejder med.

Overvågning er interessant Det er jo klart, at der er dobbeltfunktioner i de to virksomheder. De har nok hver deres specialer, men de har også konkurreret om de samme kunder. Det får vi styr på i løbet af efteråret. Så kan vi markedsføre os meget mere målrettet.

Mobilt bredbånd og mobiltelefoni er i øvrigt en naturlig fortsættelse af, at i begge virksomheder har telefoni været en succes. Kunderne efterspørger total-leverance – så total som det nu kan blive. Vi er også på vej med koncepter omkring overvågning. Det vil nok i første række være af interesse i boligforeningerne, men det har en fremtid overalt. Det skaber mere tryghed i disse år, hvor der sker så mange ting, man gerne vil sikre sig mod”.

12 år i TDC Flemming Hynkemejer har stor erfaring med sig i direktørjobbet. Han lærte at lave tv-apparater hos B&O, inden han kom til TDC-koncernen for 12 år siden, og siden var han i 9 år i TDC KabelTV, nu YouSee. Her havde han med både salg og teknik at gøre, inden han i 2007 blev teknisk direktør i TDC Mobil. Han har rustet sig til lederopgaver ved at læse MBA i Frankrig og var senere i fire år i bestyrelsen for YouSee. ”Selv om de fleste af mine arbejdsopgaver er i hovedstadsområdet, bevarer min kone og jeg hjemmet med vore tre børn på Mols,” siger Flemming Hynkemejer. molo.

Citat ”TV 2 må vænne sig til, at det kræver nye kanaler, hvis man vil fastholde markedsandelen på fremtidens fragmenterede tv-marked. Indser man ikke dette, kan TV 2 ende som et dansk svar på ABC og CBS - en lille moderkanal i et oprørt hav af tv-kanaler.” Leder i Fyens Stiftstidende.

Boxer også i Finland

Tysk fusion opgivet

Det svenske statsejede Boxer har købt aktiemajoriteten i det finske tilsvarende selskab Plus TV med godt 280.000 abonnenter. I Sverige og Danmark angiver Boxer at have 680.000 på de to landes DTT-net.

De tre store kabel-tv selskaber, der tidligere blev udskilt og solgt af Deutsche Telekom, har opgivet at få godkendt deres aftale om at fusionere i et selskab. I stedet har Kabel Deutschland tilkendegivet, at det vil søge ekspansion ved opkøb af selskaber, det i dag leverer tv og data til.

FDA orientering 4 /2009

   21


BRANCHE-NYT

Kodning af digitale kanaler er afskaffet Hurtig beslutning hos YouSee om kanaler, der både sendes analogt og digitalt 15. september ophævede YouSee kodningen af de digitale tv-kanaler i grund-, mellem- og fuldpakken. Med andre ord er tvkanalerne i de tre pakker ukodede uanset om de modtages analogt eller digitalt. Kunderne slipper altså for at leje programkort. For at få glæde af de digitale signaler, skal deres tv-apparat dog have en indbygget DVB-C modtager - eller også skal det tilsluttes en digital boks. Hjem, der vil udnytte fordelene ved f.eks. StartForfra eller hente fra TV Arkiv, se hd-tv kanaler eller leje film, skal stadig have signalet via en boks og et programkort. Funktionerne samles i et ekstra abonnement, der kaldes YouSee Plus, og det indbefatter, at man får en harddiskoptager stillet til rådighed. Abonnementet koster 89 kr. pr. måned.

Filtrene bevares ”Antenneanlæg, der selv sammensætter deres programpakker, vil også kunne få de digitale signaler ukodet, men det kræver en forhandling. Vi skal sammen vurdere, om det er nødvendigt med få eller flere ændringer, derfor er de ikke med her ved starten. Jeg tror dog, at næsten alle anlæg vil kunne give deres medlemmer det samme tilbud, hvis de ønsker det,” siger vicedirektør Ulf Lund, YouSee. Styringen af hvem der må se de tre programpakker ligger fortsat i de filtre, der monteres i tilslutningsskabene til hver husstand.

Få programændringer I forbindelse med ophævelsen af kodningen af de digitale kanaler er der enkelte ændrin-

ger i grundpakken. Her tilføjes DK4 og de to nye DR Ramasjang og DR-K. For at få plads til disse nye kanaler, bliver TV4 og NRK1 fremover kun sendt digitalt, mens TV2 Norge forventes flyttet til Favoritpakken. Kanaler, som fås som ekstratilbud, f.eks. filmkanaler og kanaler i YouSees Favoritkoncept, skal brugerne fortsat have en digital boks eller et digitalt kort i en digital modtagers programlæser for at kunne se.

Citat ”Tekst-tv, denne gammeldags formidlingsform, er lige så stille blevet danskernes fortrukne nyhedskilde. Især blandt unge, som har droppet betalingsaviser og programsatte nyhedsudsendelser.” Anker Brink, professor i medieledelse.

Boxer kan nu forhandle tv-kanaler til kabelnet DTT-nettets ”forpagter” går ind på en gros-markedet sige nej, fordi vi ikke havde de nødvendige rettigheder. Dem har vi nu fået for op mod halvdelen af de kanaler, vi sender på DTT-nettet. Jeg forventer, at vi også får mulighed for at forhandle de øvrige,” siger direktør Steen Ulf Jensen, Boxer TV.

DTT-nettet brugt fra starten

Steen Ulf Jensen, Boxer TV Med nye aftaler vil Boxer forsøge også at få landets antenneanlæg som kunder. Det sker på et tidspunkt, hvor BOXdanmark ikke mere er på markedet, og A+ er blevet en del af Dansk Kabel TV, som næppe vil konkurrere med sin ejer YouSee. ”Vi er ofte blevet spurgt, om vi kan levere til antenneforeninger, men har måttet

22   FDA orientering 4 /2009

Boxer har fra starten mærket en betydelig interesse fra især de små antenneforeninger og fra boligforeninger med egne anlæg. Nogle har fra DTT-nettets første tid videresendt public service-kanaler transparent som DVB-T og henvist medlemmerne til selv at købe den nødvendige boks hos en lokal forhandler. Foruden de danske tv-kanaler er det tyske og svenske i de dele af landet, hvor det er muligt at fange ukodede digitale udsendelser fra de to lande.

Boxer har ikke overblik over, hvor mange der bruger den mulighed, fordi det ikke kræver en tilladelse herfra.

To måder at handle på De nye områder, hvor Boxer kan gå ind på markedet, er: Boxer kan tilbyde antenneanlæg med op til 500 tilsluttede at bruge Boxers tvkanaler transparent, altså i DVB-T. Det vil sige, at dets medlemmer skal købe en MPEG-4 modtageboks og selv tegne abonnement hos Boxer. Men Boxer kan også videreforhandle en del af ”sine” tv-kanaler på samme måde, som andre udbydere forhandler tv-kanaler. Her er der er ingen øvre grænse for størrelsen af anlæg, Boxer kan handle med. Anlæggene kan frit omformatere til DVB-C og lade kanalerne indgå sammen med andre i sit programudbud.


Foto: Getty Images / Sportsagency

Der er også noget for dig på DANMARKS SPORTSKANAL TV 2 SPORT er Danmarks brede sportskanal med over 2.500 timers livesport om året fra såvel danske som internationale events, blandt andet SAS Ligaen, 1. division, UEFA Champions League, UEFA Europa League, Wimbledon, ATP-tennis, NFL, OL, Super Series badminton, golf fra PGA Tour, US Masters og US Open, dansk ligahåndbold for herrer og damer, ishockey-VM, NHL ishockey, den danske isliga, VM-boksning samt motorsport, hestesport, bordtennis, cykling, basketball, beachvolley og meget mere. Se dagens program på tv2sport.dk/tv. Velkommen i klubben!

tv2sport.dk    23

FDA orientering 4 /2009


BRANCHE-NYT

Stofa fylder 50 En enkelt mands skabertrang blev til det næststørste kabel-tv selskab Det hele begyndte med en enkelt mand. Anton Pedersen lagde i 1959 grundstenen til Stofa. Den teknikglade Anton Pedersen besøgte en boligblok i Tyskland, hvor han ved en tilfældighed for første gang så et antenneanlæg, som kunne fordele tv-signaler fra én antenne til flere lejligheder. Anton Pedersens nysgerrighed blev omgående vakt – så meget at han med det samme fik sig en aftale om at forsøge at introducere fællesantenne-anlæg i Danmark. Første aftale var med en boligforening i Horsens, hvor han fik lov til for egen regning at sætte et enkelt anlæg op Anton Petersen (til højre) og projektmedarbejder Jørgen Christensen med tegninger til et projekt i firmaets unge år – i 60’erne. i en af foreningens blokke. Aftalen var så, at hvis de blev tilfredse, måtte Anton Pedersen installere i alle de andre blokke – for betaling. Anton Pedersen A/S blev dannet og med Anton Pedersen som den store drivkraft begyndte rejsen frem mod den tid, hvor fælles  antenner skulle revolutionere danskernes måde at se tv på. Selskabet voksede kraftigt og hurtigt – og i 1978 fik selskabet  nyt navn. Valget faldt dengang på Stofa – en forkortelse af Stofa  Fællesantenne Anlæg.



  

     



  

    

24   FDA orientering 4 /2009

I mange år var Stofa ejet af Egmont, Politiken og det amerikanske kabel-tv selskab Cox. De solgte i 1995 aktierne til Telia AB i Sverige, som fortsat er eneaktionær.

12 afdelinger med 500 ansatte I 2000 fusionerede Stofa i Horsens med JCA i Vejle, og i dag beskæftiger Stofa ca. 500 medarbejdere i 12 afdelinger landet over. Stofa forsyner ca. 600.000 danske husstande med tv- og radiosignaler. Heraf har 350.000 husstande mulighed for at få bredbånd og Zaptor via kabel-tv stikket. Kabel-tv tjenesterne leveres i tæt samarbejde med en lang række antenne-, bolig-, og grundejerforeninger samt kommuner. Det juridiske navn er i dag Telia Stofa A/S – men det er stadig Anton Pedersens ånd, der driver den milliardforretning, som Stofa er blevet til – ikke mindst på grund af 1990´ernes muligheder for at levere internet via den eksisterende kabelforbindelse. Anton Pedersen døde fredag den 24. juni 2005 kort tid efter et besøg på den virksomhed, der blev hans livsværk. Men hans navn vil blive nævnt mange gange, når Stofa den 2. oktober fejrer virksomhedens 50 års fødselsdag med fest for ansatte, kunder, forretningsforbindelser og venner af huset. Til festen vil der også være nuværende ansatte, som har været med helt fra Stofas spæde start.


BRANCHE-NYT

Antenneanlæg droppede digital kodning i april Og hd-tv koster ikke ekstra i Eriksminde Antenneforening Kai Nielsen, formand for Eriksminde Antenneforening i Greve, smilede lidt, da han hørte, at YouSee ophæver kodningen af de digitale tv-kanaler i de tre programpakker i grundudbuddet. ”Det vedtog vi på generalforsamlingen i november sidste år i forbindelse med beslutningen om at udvide i hovedstationen, og det blev gennemført i april, da vi havde det nye QAM-udstyr på plads,” fortæller han og fortsætter: ”Der var ikke én, der stemte imod (det er usædvanligt på vore generalforsamlinger). Alle var enige om, at når vi vælger tv-kanaler, skal vi naturligvis kunne se dem uafhængigt af, om vi har et analogt eller et digitalt apparat – og mange har begge dele,” siger han.

Beskeden merudgift Det kostede foreningen med ca. 800 medlemmer knap 100.000 kr., og det medførte ikke højere kontingent i år. ”Vi havde længe drøftet det i bestyrelsen og med nogle medlemmer, inden vi besluttede at foreslå det. Et alternativ var at gå over til kun at levere digitale tv-signaler. Det udslaggivende for mig var et medlems

svar: Tænk på mig, der har fem analoge apparater. Det bliver jo en stor udgift, hvis jeg tvinges til at købe fem bokse. Jeg er overbevist om, at det er den rigtige beslutning, når jeg ser tilbudsaviserne. Bare fra november sidste år til nu er alle nye fladskærme indrettet til MPEG-4, DVBT og DVB-C.”

Båd e

Kai Nielsen: Medlemmerne skal da ikke betale ekstra for digitale kanaler.

Flere hd-tv kanaler Eriksminde har også ukodet hd-tv som en del af sit programtilbud. ”Vi har prøvevist mange hd-tv kanaler, hentet fra satellit, og nu har vi fast begge Eurosport-kanaler både i SD og HD. Vi får DR HD fra premieren 1. november, og forinden er vi klar med SVT HD. Også med hd-tv kan vi altså markere os. Boxer har ikke plads til hd-tv, og YouSee og de andre leverandører tager ekstrabetaling for deres hd-tv kanaler. Jeg er sikker på, at hd-tv bliver eftertragtet. Eriksminde har sendt de prøveudsendelser i hd-tv, som kom på ARD HD og ZDF HD fra atletikmesterskaberne i Berlin i sidste måned. Sport er bedre som hd-tv end som sd-tv selv på min 37” fladskærm,” siger Kai Nielsen.

DVB-T og -C Eriksminde har digitale tv-kanaler både i DVB-T og i DVB-C. Kanalnøglen på www. eriksminde.dk viser fordelingen i dets net siden 1. april. Der er tre programpakker, og Kai Nielsen har opmærksomt noteret sig det nye udspil fra Boxer: ”Dets større antal af mindre pakker er interessant, og for husstande med kun et enkelt tv-apparat kan det nok inspirere – men jeg når jeg løseligt ser på typiske sammensætninger af tv-kanaler og Boxers kortafgifter, forekommer det mig, at det bliver et anseeligt beløb, de fleste vil komme af med. Vi kan fortsat være med i antenneforeningerne,” konkluderer han.

TEKNIK-NYT Hd-tv pioner indskrænker

Ny ejer af A2B

Der er nu så mange satellitsendte europæiske hd-tv kanaler, at Euro1080 i sidste måned standsede den ene af sine tre. Euro1080 var for fem år den første fælleseuropæiske hd-tv kanal, og den har siden startet yderligere to. Men der er nu så mange hd-tv kanaler, at det kniber med økonomien. De to fortsættende kanaler sendes derfor nu kun fra én satellit mod hidtil to. Det er Eurobird på 9 grader øst.

Det svenske elektronikfirma A2B, der bl.a. producerer digitale hovedstationer, er købt af Wilhelm Sihn Jr, bedre kendt som WISI. A2B i Motala fortsætter som selvstændig enhed med egen produktion og ledelse.

3D i Storbritannien

Kunder hos SureWest i Sacramento og Kansas i USA kan nu se på tv-skærmen, hvem der ringer til dem. Det afsløres i et mindre vindue, der dukker op i tv-billedet. Featuren Caller ID er en gratis service til dem, som abonnerer på både ip-tv, internet og telefoni.

BSkyB har bekræftet, at det lancerer en 3D-kanal i 2010 (se FDA-orientering nr. 3). Det bliver med en blanding af film, underholdning og sport, som 1,3 mio. af dets 9,4 mio. vil kunne se med den hd-boks, de har. Tv-apparater, der kan vise 3D-udsendelser, ventes i britiske butikker næste år.

Se hvem der ringer

FDA orientering 4 /2009

   25


BRANCHE-NYT

Dobbeltsidet 55 meter hd-tv Blandt bemærkelsesværdige nyskabelser er en dobbeltsidig fladskærm, som blev taget i brug ved indvielsen i august af det nye Dallas Cowboy Stadium i Arlington i Texas – staten hvor alt helst skal være stort. Det er en kæmpeskærm på 55 meter i længden og 22 meter i højden. Den store tv-skærm hænger på langs over hallens midterlinje – og for at alle kan se er der to mindre fladskærme vinkelret på hver af den stores gavle. I nærbilleder vises spillerne som om de er 20 meter høje, og naturligvis i hd-opløsning – 1080 p, fortæller Broadcast Engineering, som føjer til, at de ses knivskarpe overalt i hallen. Direktør Mark Foster fra Mitsubishi, der har leveret monstret, lægger ikke skjul på, at der blev brudt teknologiske barrierer til løsning af opgaven, og han tilføjer: ”Jeg ville lyve, hvis jeg ikke erkendte, at den gav nogle søvnløse nætter”. Skærmene har kostet Dallas Cowboys $40 mio., hvilket er det samme som klub-

bens gamle stadion kostede at bygge i 1971. Men det er trods alt en mindre del af det nye stadions samlede pris på $1,1 mia. – svarende til 5,85 mia. danske kroner. Med i anlægget er naturligvis et elektronisk system til playback, og som viser hvem

der scorer, tidsforløb, stillinger og hvad nu ellers 80.000 sportshungrende publikummer i hallen og millioner af seere til NFLkampe forventer her ved indgangen til den nye sæson.

Kæmpe tv-skærmen på plads under taget på det nye stadion.

Vi er sikkert enige om, at digitalt TV skal betyde større frihed! - Så skal foreningen vel også have en ægte skræddersyet løsning?

A+ har bygget en digital TV-løsning til antenneforeninger, der vil tilbyde deres medlemmer digital kvalitet og fleksibilitet. Løsningen bliver skræddersyet til den enkelte forening, så den digitale del passer fuldstændig med foreningens ønskede analoge programflade. Kontakt os på 69 12 12 10 eller salg@aplus.dk. Så får du meget mere at vide om hvad vores løsning kan gøre for din forening. A+ • Roholmsvej 19 • 2620 Albertslund • www.aplus.dk

26   FDA orientering 4 /2009


BRANCHE-NYT

Satellit-sending er for dyr En radiostation og en tv-station opgiver at sende via satellit. Den ene er The Voice Radio, der lukkede satellitsignalet med udgangen af juni, den anden er nyhedskanalen 24Nordjyske, hvis satellitsignal ophører med årets udgang. Begge begrunder det med, at satellitsending er for dyr og nu kan undværes. Mens The Voice begrunder lukningen med den måde, hvorpå Koda og Gramex beregner sine musikafgiter, henviser 24Nordjyske til, at fiberforbindelser er så udbredte, at det er billigere.

Få lyttere til satellit ”SBS Radio, som The Voice er en del af, har

betalt 42% af sin omsætning til de to rettighedsorganisationer, som ikke har villet ændre på afgifterne. Det er så voldsomt et beløb, at SBS Radio ikke vil afvente en uvis mulighed for lavere musikafgifter, når eller hvis politikernes tilsagn om en undersøgelse af deres rimelighed eventuelt fører til en nedsættelse,” siger Tobias Nielsen, The Voice Radio. Han siger, at der næppe er flere end 30.000 lyttere, som modtager The Voice direkte fra satellit – mens ca. 900.000 hører radioen fra lokale sendere eller gennem fællesantenneanlæg. Gennem de seneste år har The Voice styrket sin position med aftaler om at sende

på lokale fm-frekvenser og i de store distributørers fibernet. Derved kan SBS Radio spare en væsentlig omkostning til satellitsignalet, hvortil kommer den dobbeltbetaling, der efter radioens opfattelse er resultatet af måden, hvorpå lyttertal opgøres. ”Officielt når vi ud til mellem 1,2 og 1,4 mio. lyttere, men nogle tælles med to gange. Der er næppe mere end en million potentielle lyttere,” mener Tobias Nielsen, som forventer at det vil blive afspejlet i kommende opgørelser. ”Det er især på Sjælland og Fyn samt i Østjylland og Nordjylland, The Voice Radio har mange lyttere, og det er udpræget i de store byer,” forklarer han.

Sport på politik-kanal

Bolden skudt mod pirater

Hollands statslige tv-selskab NOE har gjort forsøg med en deltids sportskanal, Sport 24. Da NOE ikke har tv-rettigheder til en fuldtids-kanal, fik Sport 24 sendetimer på tv-kanalen Politiek24 – der svarer til den kommende digitale danske Folketinget. I et par uger i juli sendte Sport 24 fra verdensmesterskaberne i svømning og i august i en uge direkte fra VM i atletik i Berlin. Dele af VM-stævnerne blev også sendt på hovedkanalen. Det spændende er, om der også bliver plads til sport, når politikerne får travlt til efteråret.

Med en årlig indtægt på over 23 mia. kr. sætter Premier League kraftigt ind for at standse pirattransmissioner af fodboldkampene. I modsætning til piratudgaver af musik og film har fodboldkampe begrænset værdi, når resultatet er kendt. Derfor går Premier League efter hjemmesider med direkte sending, oplyser The Guardian. Det tilføjer dog, at der også føres sag mod YouTube, hvor man kan se ældre klip fra ligakampe.

TV-NYT Kabelnet i USA i strid De mindre amerikanske tv-kabel nets ACA, American Cable Association, har bedt telestyrelsen FCC om at gribe ind overfor store tv-udbyderes rutinemæssige demonstrationer af magtbrynde. ACA klager over, at de mindre kabelnet enten nægtes ret til at formidle visse tv-kanaler, eller at de afkræves meget højere priser, end de store kabelnet selskaber betaler. FCC har også fået en klage over, at det store kabelnet selskab Cox i San Diego har nægtet at levere transmissioner fra baseballklubben San Diego Padres kampe til konkurrenten AT&T. Cox ejer både klubben og tv-kanalen Channel 4 i San Diego. Cox henviser til, at FCC tidligere har accepteret, at Cox ikke vil videregive tv-signalet, fordi kampene også sendes terrestrisk i San Diego.

TV4 tjente 733 mio Den svenske TV4-koncern regnskab for 2008 viser et overskud på 733 mio. svkr., hvoraf 513 mio. er sendt videre til ejeren, Bonnier-gruppen. Reklameindtægterne steg fra 2,3 til 2,4 mia. kr., hvilket dog kun skyldes, at koncernen har købt C More med Canal+ kanalerne. Det er også forklaringen på, at abonnementsindtægterne steg med 100 mio. til 694 mio. kr. Sponsorindtægterne steg fra 308 til 352 mio. kr.

Rekordbesøg på ANGA Igen i år satte ANGA Cable Show i Köln rekord med 13.600 besøgende, hvilket var 13% flere end sidste år. Næste års udstilling holdes 4.-6. maj. På en af konferencerne efterlyste Astras chef Ferdinand Kayser en europæisk fremskyndelse af overgangen til digital sending for at få plads til flere digitale kanaler på satellitterne. Med den nuværende hastighed, eller mangel på hastighed, forudså han, at der vil blive sendt analogt frem i endnu otte-ni år.

FDA orientering 4 /2009

   27


TEKNIK Video venne-møder

Behov for elektronisk kodning

Det voksende brug af videokameraer udvikler sig til, at mange familier og venner snart vil bruge dem, som man gør ved videokonferencer, mener Cisco. Derfor ventes internettrafikken vokse til det firdobbelte om fire år. Cisco, som har indrettet videokonferencerum verden over, har købt firmaet Pure Digital for $590 mio. for at være med i konkurrencen. Den gælder de forventede mange nye brugere, der vil mødes via hjemmenes internetforbundne tv-apparater. Pure Digital i USA har solgt over to millioner videokameraer, men det er dets Flip-software, Cisco har øje for. Det overfører automatisk video til internet, når kameraet forbindes til en computers USB-stik. Cisco, der har oplevet en stagnation i salget til erhvervslivet, kan forvente hård konkurrence fra Skype, Apple, Google og Verizon om de forventede mange nye kunder. Og kabelnettene skal forberede sig på et langt større behov for datatrafik!

CableCards, indstikskort til tv- og videoapparater, er en succes, men det er en stor mangel, at det ikke kan opdateres elektronisk. Derfor appellerer CEA, Consumer Electronic Association, til FCC, den amerikanske telestyrelse, om at indføre et fælles elektronisk kodningssystem (CA), der kan downloades i alle nye modtagere. CEA henviser til, at CableCards først blev en succes, da muligheden for at bruge dem i alle nye apparater blev lovpligtig. Der er nu over 14 mio. CA-moduler i brug, men indstikskortet kan ikke opdateres til et andet kodningssystem, hvis brugeren f.eks. skifter leverandør. De store kabelnet-selskaber vender sig mod forslaget. Et af dem er Comcast, som har fået sine Motorola-bokse tilføjet mulighed for, at Comcast elektronisk kan aktivere andre kodninger end dem, der allerede er i CA-modulet. På den anden side har PolyChipher, som Comcast, Cox og Time Warner dannede for fem år siden til udvikling af et billigt alternativ til CableCards, givet op. Dets projekt DCAS, er overdraget til CableLabs til vurdering af, om det kan indarbejdes i andre projekter.

SATELLIT-NYT Satellitopsender i pengenød De små Flip-videokameraer fås også med hd-tv opløsning.

Kjærulff 1 hårdt ramt af fejl i digitale bokse Det er dyrt at lancere nye produkter med høj fejlprocent. Det har sendt firmaet Kjaerulff 1 i Odense i en krise, som direktør Karsten Kjærulff håber at overvinde efter at have overført aktiverne til et nyt selskab, Kjaerulff 1 Digital A/S. Karsten Kjærulff angiver overfor dagbladet Børsen fejl i et stort antal koreansk fremstillede digitale tv-bokse solgt i Finland fra 2007 som hovedårsagen. De blev importeret af firmaets finske datterselskab, som tillige købte flere, end det kunne afsætte. Forventningerne var store, bl.a. fordi Finland forbød analoge tv-kanaler også i kabelnet, da de analoge sendere blev erstattet af digitale. »Vi havde ikke andre muligheder for at redde os ud af den situation, og så var det vigtigste at bevare de 60 arbejdspladser i Odense. Og vi har opbakning fra de fleste af vore leverandører,« siger han.

28   FDA orientering 4 /2009

SeaLaunch, som opsender kommunikationssatellitter fra en flydende platform i Stillehavet, er i betalingsstandsning efter de amerikanske regler. De giver tid til at gennemføre de opsendelser, det har ordre på, og til at skabe et nyt kapitalgrundlag. SeaLaunch angiver en gæld på mellem en halv og hel milliard dollars mod et kapitalgrundlag på mellem $100 og $500 mio. Boeing, som er medejer, har oplyst, at det alene hæfter for $478 mio. SeaLaunch er et partnerskab mellem russiske, ukrainske, norske og amerikanske firmaer.

Ny version Intelsat har som den første kunde bestilt fire Boeing 702Bsatellitter. Boeing beskriver 702B som et konkurrencedygtigt fartøj udviklet gennem fire år med velprøvede komponenter. Den ligger i mellemklassen hvad effekt angår. De to første satellitter bliver Intelsat 21 og 22. Begge får både C- og Ku-bånd, og Intelsat 22 desuden UHF, som lejes af det australske forsvar. Den opsendes om tre år.


L A N A K V T E Y N S K R A M N A D SEN S E M A D F Å P S O nale KOM OG MdsteØdæDkning fra SAS-Ligaen. Du fåvirseogrsåogdeså Ctrhae bempidsontesinLeteagrnueatioog CANAL9 du den be ga og Serie A. Li På CANAL9 får La , ue underholdning. ag Le Premier erier og anden -s tv , m fil e fodboldligaer; or t st i håndbold sam Super Cuppen

WWW.CANAL9.DK

FDA orientering 4 /2009

   29


PERSONALIA Ny bredbåndsdirektør Allan Karlsen tiltrådte 1. august som adm. direktør i Dansk Bredbånd. Han kommer fra GE Money Bank i Danmark, hvor han var adm. direktør. Forud herfor var han underdirektør i TDC Mobil.

Ny marketingchef Lise Schubart, tidl. pr-bureauet Text 100, er tiltrådt som kommunikations- og marketingchef i Copydan, som iøvrigt har reorganiseret således, at pr- og marketingkonsulent Christian Muhs tager sig af danske undertekster, public relation og hjemmesiden www.verdenstv.dk, marketingkonsulent Tine Sommer tager sig af annoncering, mens Hans-Christian Christiansen tager sig af øvrige kommunkationsopgaver.

Allan Karlsen.

Navneændring

Nye ledere i TV2 Networks Esben Halding er udnævnt til adm. direktør for TV2 Networks med Maiken Wexø som programchef. Esben Halding var produktionschef på TV2 Networks, og Maiken har for Easy Film bl.a. været med til at lave ”Modepatruljen” og ”Zulu Valg” for TV2 Zulu.

ZDFdokukanal skifter 1. november navn til ZDFneo i forbindelse med en ændring af indholdet, så det bliver mere underholdende og målrettet mod 25-49–årige.

Programchef til Discovery

Chefskifte i Dansk Energi

Michael Grubinger er skiftet fra at være kanalchef for Discovery i Tyskland til vicepresident for Discovery Nordic med det overordnede ansvar for program­indholdet i Discoverys nordiske kanaler. Dermed fik han kun halvandet år i den tilsvarende stilling i Tyskland, inden han flyttede til kontoret i København og JVC.

Vicedirektør Lars Aagaard efterfølger direktør Hans Duus Jørgensen. som chef for Dansk Energi, der er hovedorganisation og sekretariat for bl.a. elforsyningernes fibernet-selskaber. Lars Aagaard.

AKTIVITETSKALENDER 11.-15. september:

IBC i Amsterdam. www.ibc.org

17. september: FDA Region 7: Generalforsamling i Hotel Søfryd i Jyderup kl. 19.30. Derefter ”Digitalt tv er vejen mod et friere valg” ved Thomas Jørgensen og Gert Kaae Hansen, Kjærulff1. 20. september:

FDA forum kl. 10-16 i Hotel Frederik d. II i Slagelse.

23. september:

FDA Region 8: Generalforsamling kl. 19.30 i Mørkøv Hallen..

24. september:

FDA Region 9: Generalforsamling kl. 18 i Hotel Højmølle Kro, ”Restaurant Parsberg”.

28. september:

FDA Region 1: Generalforsamling kl. 19.30 i Tylstrup Kro.

29. september:

FDA Region 2: Generalforsamling kl. 19.30, Skanderborghus

30. september:

FDA Region 5: Generalforsamling, 19.30, Næsbykund Kro, Odense N

30. september:

FDA Region 6: Generalforsamling kl. 18.30 i Valby Kulturhus.

2. oktober:

Stofas 50 års jubilæumsreception på Uraniavej 6 i Horsens.

6. november:

FDA Messe kl. 13.30-18 på Hotel Legoland i Billund.

7. november:

FDA Messe kl. 9.30-17 på Hotel Legoland i Billund.

8. november:

FDA landsmøde kl. 9-15 på Hotel Legoland i Billund. www.fda.dk

30   FDA orientering 4 /2009


FDAs hovedbestyrelse

REGIONSBESTYRELSER

Valgt af landsmødet

Helmuth Kroer, fmd.+kass. Jens Åge Thomsen, næstfmd., HB. supp. Allan Jusjong, HB. Birgit Kaa, sekr. Vera Dahl Olesen, HB.

Region 1: Tidl. Nordjyllands amt, tlf. 98 46 49 85/23 16 43 81

Landsformand, FU Poul Juul Kovangen 532 3480 Fredensborg Tlf. 48 47 57 55 E-mail: pj@pouljuul.dk

Karsten Høgh, Reg. 1 Caprifolievej 5 9440 Aabybro Tlf. 98 24 16 99 E-mail: kah@mail.dk

Næstformand, FU Carsten Pedersen Hasselvænget 9 4760 Vordingborg Tlf. 55 37 34 33 E-mail: na-formand@nyraad.net

Steen R. Mortensen, Reg. 4 Rugtoften 76, Skodborg 6630 Rødding Tlf. 74 85 07 80 E-mail: srm@post.tele.dk

Curt Andersen, fmd., HB. Svend Erik Madsen, næstfmd. Jens S. Møller, HB. supp. Ib Bach Sven Møller Andersen

Valgt af regionerne Vera Dahl Olesen, Reg. 1 Præstvangen 8, Mou 9280 Storvorde Tlf. 98 31 14 36 E-mail: veradahlolesen@mounet.dk

Peter Dam, Reg. 6 Sydhavnsgade 4, 2. s.tv. 2450 København SV. Tlf. 77 41 93 38 E-mail: pedam@frederiksholm.net

Gunner M. Nielsen, Reg. 2 Vroldgade 10 8660 Skanderborg Tlf. 40 32 36 49 E-mail: gmw@privat.dk

Kai Nielsen, Reg. 7 Højager 12 2670 Greve Tlf. 43 90 62 11 E-mail: kai.nielsen@eriksminde.dk

Curt Andersen, Reg. 3 Bjolderupvej 15 6000 Kolding Tlf. 40 63 14 07 E-mail: curtandersen@stofanet.dk

Henning H. Madsen, Reg. 8 Egebjergvej 111, Sørby 4200 Slagelse Tlf. 24 62 91 40 E-mail: formand@hashoj-net.dk

Hans O. Lorentzen, Reg. 4 Aabakken 16 6534 Agerskov Tlf. 74 83 37 22 E-mail: id.hl.aabakken16@mail.tele.dk

Jørgen Fogtmann, Reg. 9 Skovvænget 22 4840 Nørre Alslev Tlf. 54 434394 E-mail: jfo@nanet.dk

Tage Lauritsen E-mail: tage@tunenet.dk

Jørgen Kirkmand, fmd. Michael O’Halloran Hans O. Lorentzen, HB. Leif Ohlsen, næstfmd., HB. supp. Gert Lützen Region 5: Fyn, tlf. 62 26 23 25 Henning Nielsen, fmd., HB. Peter Winkel, næstfmd., HB. supp. Erik R. Laursen, sekr. Tommy Andersen Region 6: Tidl. Københavns og Bornholms amter samt Københavns og Frederiksberg kommmuner, tlf. 77 41 93 38 Peter Dam, fmd., HB. Martin Christensen Peter Colmorten, sekr. Preben Christensen Steen Eget

Kai Nielsen, fmd., HB. Hans C. Thigaard Ove B. Nielsen, sekr. Tage Lauritsen Preben Pedersen Region 8: Tidl. Vestsjællands amt, tlf. 59 91 20 36

UDVALGENE

Henning H. Madsen E-mail: formand@hashoj-net.dk

Region 4: Tidl. Sønderjyllands amt og Ribe kommune tlf. 74 84 87 32

Region 7: Tidl. Frederiksborg og Roskilde amter, tlf. 43 90 62 11

Henning Nielsen, Reg. 5 Teglbakken 39 5771 Stenstrup Tlf. 62 26 23 25 E-mail: henning.magnus@stofanet.dk

Medlem af AFOs Tekniske Udvalg

Gunner M. Nielsen, fmd. HB. Jørn Bollinger, sekr., HB. supp. Kirsten Randløv Rasmussen Morten Strandholdt Hans Carstensen Region 3: Tidl. Ringkøbing, Vejle og Ribe amter, bortset fra Ribe kom., tlf. 40 63 14 07

Allan Jusjong, FU Hørsholmvej 44 9270 Klarup Tlf. 98 31 96 95 E-mail: jusjong@aj-design.dk

Repræsentant ved Cable Europes årsmøde Hans Carstensen E-mail: hca@post7.tele.dk

Region 2: Tidl. Århus og Viborg amter, tlf. 40 32 36 49

Skat- og Økonomiudvalget Carsten Pedersen E-mail: na-formand@nyraad.net Kjeld Kaad-Hansen E-mail: gfa-kkh@mail.dk Morten Strandholdt E-mail: strandholdt@os.dk

John Nymark, fmd., HB supp. Leif Jensen Bettina Adelskov, sekr. Henning H. Madsen, HB. Flemming Engelbrecht Region 9: Tidl. Storstrøms amt, tlf. 54 43 43 94 Jørgen Fogtmann, fmd., HB Leif Jensen, næstfmd., HB supp. Frans Larsen, sekr. Villy Pedersen, supp. reg. best.

FDA orientering 4 /2009

   31


Hold pulsen oppe! Underholdning er nøgleordet. God underholdning. Med TV3 PULS får du eksklusive sportsbegivenheder, inspirerende livsstilsprogrammer, fede film og prisbelønnede serier. Kanalen for mænd og kvinder der sætter pris på solidt indhold.

Husk at stemme på TV3 PULS i din antenneforening

• • • • • • •

Kanalen er gratis i hele 2009!* Eksklusive sportsrettigheder FORMEL 1, Moto GP og UEFA Europa League Inspirerende livsstilsprogrammer Fede film Prisbelønnede serier En kanal for både mænd og kvinder.

* Fra 1. januar 2010 koster TV3 PULS 8,69 kr./md. pr. husstand

GRATIS i hele 2009!

*

Profile for FDA - Forenede Danske Antenneanlæg

FDA-Orientering 2009-4  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...

FDA-Orientering 2009-4  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded