__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

FDA ORIENTERING Tidsskrift for fællesantenneanlæg · Nr. 1 · februar 2009

FØRSTE PUBLIC SERVICE-STØTTE

MESSE FOR DIGITALT SPEJL

KONCERTHUS ER FIRE TV-STUDIER


Indhold nr. 1 · februar 2009 · 27. årgang

Bøgehus · Annebergparken 21 · 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 96 17 00 · Fax 59 96 17 17 · E-mail: fda@fda.dk · Internet: www.fda.dk Telefontid: Mandag-torsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-14

Lederen: FD-hva´ eller FDA? Af landsformand Poul Juul . . . . . . . . . TV2-afgift på frit valg af tv-kanaler. Af Søren Birksø Sørensen . . . Politikerne kender ikke grundpakkerne. Af Mogens Lorentsen . . . . TV2 må opkræve seerbetaling om tre år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . YouSee forstår TV2-løsningen, men prisen er for høj . . . . . . . . . . . Staten tager toppen af TV2-prisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EU fastholder TV2 på konkurrencereglerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . Også public service-støtte til kommercielle kanaler . . . . . . . . . . . . FDA bakker antenneforening op i landsretssag . . . . . . . . . . . . . . . Ny direktør i FDA fra 1. marts. Interview på side . . . . . . . . . . . . . Invitation til fælles fibernet i Vejle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antennelaug arbejder målbevidst med medlemsinformation . . . . . TUK-Net holdt det digitale spejl frem på velbesøgt messe . . . . . . Højdespringere og snegle i kapløbet om seernes tid . . . . . . . . . . . Mød det nye koncerthus i DR2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alle i antenneforening fik settop bokse i sidste måned . . . . . . . . . Kabel-tv net søges også åbnet for flere udbydere . . . . . . . . . . . . . Upopulær, men ubrugt regel om dekodere er på vej ud . . . . . . . . . Personalia og Aktivitetskalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 4 6 7 8 10 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26

I redaktionen: Mogens Lorentsen, (ansv.red.) (molo) Poul Juul (pj) Carsten Pedersen (cp) Hans Carstensen (hc)

Abonnement: Sendes gratis til bestyrelsesmedlemmer i antenneanlæg, der er medlem af FDA. Andre interesserede kan tegne abonnement incl. forsendelse: DK-abonnement 2009: kr. 850. EU-abonnement 2009: kr. 990. Udvidet abonnement 2009 (inkl. FDAs satellitprogramoversigt): kr. 3.895. Kan tegnes af installatører og rådgivere tilknyttet AFO. Kontakt: Tina Boye, FDAs sekretariat.

Deadline for indlevering af redaktionel tekst: Nr. 2: Onsdag den 4. marts 2009

Annoncer og distribution: Kontakt: Tina Boye, FDAs sekretariat. Distribution af nr. 2: fredag den 3. april 2009.

Indlæg til FDA orientering sendes til:

Forsiden: Hvad er public service? Messe for nye brugere af det digitale spejl og Hvordan vil DR bruge det dyre koncerthus, så seerne også får glæde af det? Forsiden illustrerer tre af temaerne i dette nummer. (Foto: TV2, TUK-Net og DR).

Redaktør Mogens Lorentsen Fresiavej 9, 9800 Hjørring tlf. 98 92 39 15 E-mail: redaktion@fda.dk

Skriver du på PC, så send teksten i en mail til redaktion@fda.dk. Medsend gerne illustrationer.

2

FDA orientering 1/2009

Henrik Nielsen Tlf. 59 96 17 07 E-mail: hn@fda.dk Pr. 1. marts 2009

Tina Boye Tlf. 59 96 17 04 E-mail: tb@fda.dk

Ulla Graversen Tlf. 59 96 17 06 E-mail: ug@fda.dk

Henriette Skovgård Tlf. 59 96 17 05 E-mail: hsn@fda.dk

Svend Hansen Tlf. 59 96 17 18 E-mail: smh@fda.dk

FDAORIENTERING Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er trykt i 2800 ekspl. og udgivet den 13. februar 2009. Eftertryk tilladt med angivelse af kilde.

FDASEKRETARIAT

Sats, repro og tryk: Vejlø Print A/S. Postbox 145, 4400 Kalundborg E-mail: torben@vejloeprint.dk ISSN nr. 0903-2169

Lisa Rimstad Jacobsen Tlf. 59 96 17 19 E-mail: lrj@fda.dk

Winnie Graversen Tlf. 59 96 17 01 E-mail: wg@fda.dk

Susanne Lyngbo Tlf. 59 96 17 02 E-mail: sl@fda.dk


FD-hva’ eller FDA? Lederen ved Poul Juul, landsformand for FDA

Poul Juul.

Hvis man taler med nogen uden for antenneverdenen og fortæller, at man arbejder med FDA, spørges der ofte: FD-hva’? Vi er ikke en særlig kendt organisation. Men endnu værre. Også når man møder folk fra antenneverdenen, f.eks. bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, kan man få spørgsmålet: Hvad er FDA, hvad mener FDA, hvad laver FDA og hvad står FDA for? Mange antenneanlæg kender bedst bogstaverne FDA som en udgiftspost i årsregnskabet. Det er naturligt at spørge, hvad man så får for disse penge, og ofte gives ikke noget svar, for FDA har alt for længe været alt for usynlig. FDA’s indsats og resultater kendes af alt for få. Det kan vi ikke bebrejde andre. Ansvaret ligger hos FDAs ledelse.

Velfungerende hovedbestyrelse I de sidste 4 måneder er meget ændret. En ny ledelse har skabt rammerne for Det Nye FDA. I dag har FDA en velfungerende hovedbestyrelse, der trækker på samme hammel og er i stand til at træffe de nødvendige beslutninger. Hovedbestyrelsens medlemmer er eller har selv været formænd for antenneanlæg og kender derfor antenneanlæggenes udfordringer fra egen praksis. Den nye hovedbestyrelse er antenneanlæggenes garant for, at FDA bevæger sig i den rigtige retning, politisk og administrativt. I spidsen for hovedbestyrelsen står Det Nye Forretningsudvalg, der også består af personer, der selv er eller har været formænd for antenneforeninger og hvis ”civile” kompetencer dækker forskellige

fagområder af betydning for FDA. Vi har et fint, dagligt samarbejde og kan træffe de beslutninger, der skal træffes. I de sidste 3½ måned har sekretariatet været uden direktør/sekretariatschef. I den situation har det været skønt for FDAs politiske ledelse at opleve, at sekretariatets gruppeledere og medarbejdere har taget ansvar i en sådan grad, at man ikke bare har klaret den daglige drift på bedste vis, men også har været i stand til at udvikle, ændre og kvalitetsforbedre indsatsen på en række områder. Det er meget betryggende for både den politiske ledelse og antenneanlæggene at vide, at vores faste stab både kan og vil klare de opgaver og udfordringer, FDA dagligt stilles over for. Vi har samtidig udvidet stab og kompetencer: Fra 1. november blev FDAs service udvidet med en juridisk konsulentservice, der på alle hverdage kan kontaktes kl. 1719.

Ny direktør Den 1. marts tiltræder vores nye direktør. Hovedbestyrelsen har valgt at ansætte en meget kompetent person med en for FDAs sekretariat helt ny profil: En civilingeniør med en omfattende lederuddannelse og – erfaring (se interview side 16). FDAs nye direktør lever således på alle områder op til den meget ambitiøse stillingsannonce, alle kunne læse i FDA-orientering 5-2008. Hermed fremstår Det Nye FDAs nye sekretariat med en fin kombination af kompetence og erfaring, som i de kommende måneder og år vil udvikle nye services, som antenneanlæggene kan trække på. I disse meget travle måneder er der også sket fejl. Det er altid ærgerligt, når noget går galt. Det beklager vi. FDA har både viljen og evnen til at forbedre sig, og vi lærer af fejlene og bliver stadig bedre.

FDA har indflydelse Men på trods af de mange forandringer de seneste måneder, har FDA ikke ligget på den lade side. Lad mig nævne et par aktiviteter og resultater. Vi har netop påtaget os en principiel landsretssag for et antenneanlæg. I samarbejde med Det nye tv-signal og Brancheforum for Digitale Medier har vi orienteret antenneanlæggene om den kommende digitalisering. Vores web-side www.fda.dk har fået et gevaldigt facelift. Vi har hjulpet Konkurrencestyrelsen med oplysninger om antennebranchen til en sag, som drejer sig om antenneanlæggenes ret til selv at bestemme sammensætning af program-

mer. Vi har været i kontakt med en række mediepolitikere og distributører, Og ikke mindst har vi aktivt markeret antenneanlæggenes modstand mod at betale mere til TV2. Det er naturligvis ikke vores fortjeneste, at brugerbetalingen til TV2 (foreløbig) er udsat til 2012. Men vi har satset på at få indflydelse, og konkret kan vi glæde os over, at de anlæg, der er medlem af FDA, har sparet ca. 400 mio. kr. på ikke at skulle betale til TV2 i 2009-2011.

FDA har kompetence Det er efter vedtægterne FDA’s formål at ”tale sine medlemmers sag over for offentlige myndigheder og leverandører samt bistå dem med erfaringsudveksling og rådgivning omkring anlæggenes daglige drift, herunder juridisk og teknisk bistand.” Det er det, vi dagligt arbejder med. Hvis FDA ikke eksisterede måtte vi danne et FDA. For uden FDA ville man som antenneanlæg stå meget alene og kun skulle basere sig på råd og vejledning fra leverandører. FDA har nu de kompetencer, der skal til. Vi har et rigtig godt samarbejde i de ledende, politiske organer. Og med Nyt fra FDA pr. e-mail til bestyrelsesmedlemmer i alle antenneanlæg orienterer vi om stort og småt en gang eller to om ugen. Og 6 gange om året leverer FDA orientering nyttig information og artikler om væsentlige udfordringer for antenneanlæggene. Vi tror, at det er vejen frem, så alle i stedet for FD-hva? ved, at FDA er det kompetente fælles organ for varetagelse af antenneanlæggenes fælles interesser og med vilje og evne til at gøre det nødvendige. FDA har det mål, at den service og interessevaretagelse, vi yder vore medlemmer, skal være mere værd end det, man betaler for at være med.

CITAT ”Det er nemmere at være i selskab med sit tv end at invitere gæster, og det er langt nemmere at skifte kanal end at smide gæsterne ud.” Stig Hjarvard, professor i film- og mediekundskab

FDA orientering 1/2009

3


TV2

TV2-afgift på det frie valg af tv-kanaler Det er valgfriheden, som politikerne har talt varmt for, der lægges afgift på Af Søren Birksø Sørensen, direktør, BOXdanmark

Søren Birksø Sørensen.

Flere konsekvenser af politikernes aftale om refinansieringen af TV2 er ret bizarre. Mest iøjnefaldende er, at der i realiteten indføres en TV2-afgift på det frie valg af betalings-tv kanaler. Det er unægteligt en nyskabende konstruktion. Lad mig med et eksempel vise konsekvenserne:

direkte ovenpå grundpakken. Skandinavia tilbydes husstanden til en pris på kr. 12,50 pr. måned. I 2012 vil vi stadig have en grundpakke med TV2, fordi det efter aftalen fortsat skal være ”gratis” at modtage TV2 i en pakke, som ikke indeholder andre betalings-tv-kanaler. For en husstand udgør den årlige udgift til at abonnere på Skandinavia direkte ovenpå grundpakken inklusiv TV2, i dag kr. 150,-. Når TV2-betalingen indføres i 2012 skal husstande, som har adgang til andre betalings-tv-kanaler, betale et abonnement til TV2 på kr. 20,- til kr. 25,- / måned i 2009-priser. Med vores model med maksimal valgfrihed vil den årlige udgift til at abonnere på Skandinavia direkte ovenpå grundpakken medføre: ENTEN: Adgangen til TV2 skal fjernes (hvilket teknisk kan være vanskeligt), hvorved betalingen til Skandinavia fastholdes på de nuværende kr. 150,- årligt. ELLER: Udgiften stiger fra de nuværende kr. 150,- til et nyt og væsentlig højere niveau på kr. 390,- til kr. 450,- årligt. De yderligere kr. 240,- til kr. 300,- er den betaling til TV2, som alene udløses af, at husstanden vælger også at få adgang til kanalen Skandinavia.

TV2 er gratis BOXdanmark forfølger den målsætning at give den størst mulige valgfrihed til forbrugerne, samtidig med at denne valgfrihed bliver en reel økonomisk mulighed. Derfor har vi besluttet at give mulighed for tilvalg af yderligere (betalings)-tv-kanaler enkeltvist (også kaldet a la carte) allerede ovenpå grundpakken. I grundpakken ligger typisk de danske public service-kanaler som DR1, DR2, TV2 og DR Update sammen med et antal kanaler fra vores nabolande. Alle kanaler i grundpakken er karakteriseret ved, at der ikke opkræves betaling for dem. Det er en del af den politiske aftale, at det også fremover skal være muligt at få TV2 ”gratis”, når forbrugeren alene har adgang til tv-kanaler, som ikke opkræver egentlig betaling i form af abonnement.

4

FDA orientering 1/2009

Platformenes behandling Det er et stort konkurrencemæssigt problem, hvis én operatør på markedet skal administrere gratiskortene for hele markedet. Det bør derfor være enten DIGI-TV eller TV2 selv. Hvem skal iøvrigt bære omkostningerne ved de gratis kort (produktion – administration – distribution)? Hvordan kontrollerer man, at husstanden ikke har betalings-tv på andre platforme? Hvis f.eks. en husstand med egen parabol med abonnement på betalings-tv beder om et gratis TV2 kort til jordsendenettet?

TV2 afgift virker som skat I det konkrete eksempel stiger udgiften ved at bevare Skandinavia uden at opgive TV2 mellem 260 og 300% afhængigt af, hvor TV2 fastlægger sit betalingskrav. Betalingen til TV2 bliver altså i realiteten en afgift på valgfrihed eller en TV2skat på de øvrige betalings-tv-kanaler. Det er unægtelig en mærkværdig og nyskabende situation. Jeg kan ikke vide, om politikerne har været fuldt ud opmærksomme på denne konsekvens af deres beslutning, men det er ikke desto mindre, hvad der vil ske i konsekvens af deres måde at redde TV2 på. At valgfrihed, som politikerne i øvrigt længe og med stigende intensitet har udtrykt ønske om, nu bliver belagt med en TV2 afgift ville være komisk - hvis ikke sammenhængen var så tragisk.

TV2 er ikke gratis BOXdanmark har en aftale om at tilbyde filmkanalen Skandinavia som tilvalgskanal

(eller en anden betalingskanal) stiger altså med ét slag til måske det tredobbelte – uden at forbrugeren får adgang til yderligere indhold i forhold til i dag. Det bliver en pædagogisk udfordring at forklare dette til de undrende tv-seere, og jeg ønsker mediepolitikerne god fornøjelse med den opgave. TV2-afgiften på andre betalingskanaler kan i særlig grad være et problem for kanaler som konkurrerer direkte med TV2s egne niche-betalings-tv-kanaler (Film eksempelvis). Hvordan sikres ensartet betaling for alle husstande som opkræves betaling – og ønskes det?

Tredoblet pris Udgiften til at få adgang til Skandinavia

Uafklarede spørgsmål Hvad bliver konsekvensen af f.eks. YouSees nuværende grundpakke-konstruktion? Hvilken kodningsform vælges, og hvem skal være operatør? Aftalen rejser i øvrigt en række andre uafklarede spørgsmål, som man må forvente vil være helt afklarede, inden aftalen træder i kraft om tre år.

CITAT ”Underholdning og sport er at betragte som public service og kan defineres således. Det blåstempler (EF-)Retten eksplicit.” Frands Mortensen, medieforsker


TAG MED

CHRIS RYANS ELITEPOLITI PÅ HÆSBLÆSENDE AKTIONER

HVER ONSDAG KL. 22.00 PÅ DISCOVERY CHANNEL

TRÆD SPEEDEREN I BUND

I FEMTE GEAR HVER FREDAG KL. 22.00 FRA 27. FEBRUAR PÅ DISCOVERY CHANNEL Discovery Channel er en del af Discovery Networks Nordic

discovery.dk


TV2

Politikerne ved ikke hvad en grundpakke er De har overset, at TV3 og Kanal 4 er med i grundpakken i nogle kabelnet Af Mogens Lorentsen, redaktør af FDA-orientering

Mogens Lorentsen. Repræsentanterne for partierne bag den mediepolitiske aftale 2007-2010 kendte øjensynlig ikke nok til markedsforholdene for kabel-tv, da de 9. januar besluttede at hjælpe TV2 - og dermed staten – ved at give TV2 ret til at opkræve betaling fra den del af hjemmene, der ser betalings-tv via kabelnet eller egen parabol. Derved er vi havnet i den groteske situation, at nogle vil kunne se f.eks. TV3 og Kanal 4 gratis. Mens andre skal betale ekstra for TV2, hvis de tillige har mulighed for at se blot en enkelt betalingskanal uanset hvilken.

Grundpakke er lovgrundlag Det er den logiske følge af, at der i den ”Model for abonnementsbetaling for TV2”, som mediepolitikerne nikkede OK til, står:

”Husstande, som er tilsluttet kabel-tvanlæg, og som kun modtager "grundpakke", vil således kunne modtage TV 2 uden yderligere betaling, da TV 2 ikke opkræver betaling herfor. Seere, som køber en større pakke end grundpakken indeholdende betalingskanaler, vil derimod skulle betale for TV 2.” I Kulturministeriet bekræfter afdelingschef Jesper Hermansen, at det afgørende er, at der ikke skal betales til TV2, hvis man i kabelnet kun modtager grundpakken. Og begrebet grundpakke opfatter han, som det er beskrevet i loven.

Loven holdes ikke Han er ikke klar over, om politikerne har været opmærksomme på, at det ikke er alle steder, at grundpakken kun indeholder mustcarry og nabolands-kanaler. Det var ikke omtalt, da de mediepolitiske ordførere indgik tillægsaftalen. Men i §6 i Lov om radio og fjernsynsvirksomhed påbydes, at der i kabelnet med flere programpakker skal være en pakke uden betalings-kanaler, idet man dog ser væk fra betalingen til Copydan/Koda. IT- og Telestyrelsen er den myndighed, der skal tage stilling til uoverensstemmelser om programpakker i kabel-tv anlæg. Men styrelsen har aldrig reageret på, at YouSee sidste år tog betalingskanaler ind i grundpakken, og bestemmelsen følges altså ikke mere af YouSee og heller ikke i

mange af de kabelnet, der forsynes herfra. YouSee oplyser, at op mod 200.000 hjem modtager grundpakken med TV3 og Kanal 4, men vicedirektør Ulf Lund afviser, at det er i strid med reglerne:

Accept uden ja ”Eftersom vi ikke har forhøjet prisen for grundpakken, er vi i overensstemmelse med intentionerne i loven, der som vi opfatter den primært er til for at beskytte forbrugerne. Vi har sat en pris på grundpakken, der dækker vedligeholdelsen af vore net, afgifterne til Copydan/Koda samt en fortjeneste, som enhver jo skal have for at kunne drive en forretning. Før vi besluttede at tage de to betalingskanaler ind i grundpakken uden at forhøje dens pris, havde vi samtaler med såvel Kulturministeriet som Telestyrelsen, som ikke har reageret imod,” forklarer Ulf Lund. ”Vi har ingen skriftlig accept, men de har helt klart ikke sagt, at det er ulovligt, og de er vel bekendte med, hvad der er sket,” supplerer Ulf Lund, som føjer til: ”I og med at politikerne nu anerkender, at TV2 skal være en betalings-tv kanal, men også at den skal være gratis i grundpakken, har de jo blåstemplet, at vi godt må have andre betalingskanaler i vores grundpakke.”

Tid til fordybelse Store fortællinger

direkte fra hjertet Kontakt: info@skandinavia.tv · www.skandinavia.tv

6

FDA orientering 1/2009


TV2

TV2 får lov til at opkræve seerbetaling om tre år Men det kom bag på politikerne, at TV2 igen har overskud Det er konjunkturerne i år, der foruroliger TV2 og ikke udviklingen siden koncernen iværksatte en række besparelser. Sådan afviste adm. direktør Merete Eldrup politikere og andre, der mere end antydede, at TV2 havde ført dem bag lyset ved at gøre den økonomiske situation for TV2 meget værre, end det foreløbige regnskabsresultat for 2008 giver belæg for. Det viser et overskud før skat på ca. 20 mio. kr. Det er en markant forbedring i forhold til, at TV 2 i 2007 endte med et underskud før skat på 213,5 mio. kroner. Umiddelbart forinden havde partierne bag medieforliget besluttet at gøre TV2 til en betalingskanal i 2012, når det terrestriske digitale sendenet helt overgår til MPEG-4, og en stor del af de nuværende brugere af DTT-nettet dermed tvinges til at købe nye settop bokse.

lerede i 2008-regnskabet kan efter Merete Eldrups opfattelse ikke bruges til noget, når fremtiden for TV2 skal vurderes. Besparelserne er slået hurtigere igennem end forventet, og faldet i reklameindtægterne blev mindre end frygtet. ”Men der er så stor usikkerhed om reklamemængden i år, at selv om tv-selskaberne holder igen på priserne, holder annoncørerne alligevel igen på annonceringen. Desværre startede 2009 med en betydelig nedgang i reklameomsætningen,” forklarede den adm. direktør.

Skeptiske politikere Hendes forklaring blev modtaget med be-

Sværere at sælge reklamer Udsigten til et overskud på de 20 mio. al-

tydelig skepsis hos de politikere, der lige havde været igennem kovendingen at omskabe TV2 fra at være gratis til at koste penge – for de fleste. ”Situationen er ikke nær så slem på TV2, som vi troede,” var udmeldingen fra Socialdemokraternes medieordfører Mogens Jensen (S). "Det her vil få mig til at samle medieforligskredsen for at diskutere, hvordan vi kontrollerer TV2. Vi må udvælge nogle parametre, så vi kan sikre, at TV2 fremadrettet er ude af den krise, man har talt om. Er der ikke brug for brugerbetaling, må man ændre beslutningen," sagde han til Berlingske Tidende. Kulturminister Carina Christensen (K) reagerede derimod med stærk utilfredshed over, at der stilles spørgsmål ved forliget: "Det er glædeligt, at TV2 er kommet ud med et bedre resultat. Men det ændrer ikke på, at den langsigtede forretningsplan ikke holder."

Billig telefoni der virker...

Kundeservice

der er til at få fat Ni ud af ti kunder, er så tilfredse med vores

Mere end 90 % er tilfredse eller meget

telefoni, at de vil anbefale os til andre.*

tilfredse, med såvel ventetid i supporttele-

Den gennemsnitlige ventetid i supporttelefonen er under ét minut.

Nordit A/S • Lufthavnsvej 5 • 9400 Nørresundby Tlf: 9678 0800 • www.nordit.dk

i!

fonen, som med løsningen af deres problem.* * Nordit kundetilfredshedsundersøgelse oktober 2008

– vi gør det let...

FDA orientering 1/2009

7


TV2

Ønsker ikke medansvar for TV2 beslutningen YouSee kan forstå ønsket om betaling, men er helst fri og finder prisen for høj ”Vi har sagt til politikere og andre, at vi principielt ikke kan vurdere TV2s økonomi. Men når andre vurderer, at TV2 kan gå konkurs, går vi ud fra, at politikerne grundigt undersøger, hvordan dets økonomi hænger sammen. Nu har de så valgt en løsning, hvorefter det først er i 2012, TV2 får brugerbetaling. Vi går derfor ud fra, at det så også betyder, at hvis det forinden viser sig, at der alligevel ikke er brug for brugerbetaling, så bliver der heller ingen brugerbetaling.”

20-25 kr. er alt for meget Ulf Lund.

”Jeg kan godt se, at vores udspil om en pris på 10 kr. i direkte betaling for TV2 kan opfattes, som om YouSee går ind for, at TV2 skal være betalingskanal, men så bogstaveligt skal det ikke forstås. Forslaget skal ses ud fra situationen, hvor TV2 ganske klart havde problemer, som politikerne måtte tage stilling til.” Det ønsker vicedirektør Ulf Lund at præcisere – også efter at landsformand Poul Juul i forrige nummer af FDA-orienterings artikel ”TV2, YouSee og forbrugerne” konstaterede, at YouSee jo har en interesse i nye tv-kanaler, som det kan tjene penge på.

Tid til at gøre om Vicedirektør Ulf Lund siger om YouSees holdning til TV2-beslutningen.

8

FDA orientering 1/2009

”Men hvis situationen ender i et valg mellem konkurs eller brugerbetaling, synes vi, at brugerbetaling er det mindste onde. Alternativer som f.eks. reklamebreaks vil formentlig være mere uacceptable for seerne. Men TV2 skal ikke have lov at opkræve mere i brugerbetaling, end det er nødvendigt. Vi har sagt, at vi umiddelbart synes, at 10 kr. pr. måned pr. husstand må være maksimum. De 20-25 kr., TV2 selv har spillet ud med, er alt for meget.

Også helst fri Når Poul Juul har læst det, som om vi støtter brugerbetaling, er det vigtigt for os at sige, at det vil vi da også helst være foruden. Men vi har tolket, at de politiske vinde under alle omstændigheder blæser i retning af brugerbetaling. Derfor synes vi det mest rigtige er at argumentere for, at den bliver så lille som muligt i stedet for blot at sige nej og stå uden for indflydelse.

Heri tror jeg, at vi og FDA dybest set er enige.”

Boxer favoriseres Heller ikke Ulf Lund finder betalingsfrihed for TV2 ved dettes placering i en grundpakke uproblematisk. Han kan også forudse, at betalingen kan blive svær at administrere på en måde, så den er platformneutralt. ”Det vil være et ufravigeligt krav fra os, at man ikke laver en løsning, der favoriserer andre platforme på bekostning af kabel-tv og antenneforeninger. Vi har også forstået, at flere eksperter betvivler lovligheden af en ordning, hvor TV2 er gratis for nogle, mens andre skal betale.

Afgift på betalings-tv Det hænger jo sammen med, at det så reelt ikke ender med at være en betaling for TV2, men en afgift på betalings-tv, idet det gør enhver betalingspakke 20-25 kr. dyrere. Det kan vi godt forestille os, at andre kommercielle tv-stationer også finder stærkt problematisk. Som det tredje har man lagt op til, at ordningen på DTT nettet skal administreres af Boxer. Vi mener, at det giver Boxer en uberettiget fordel, idet det dermed får en direkte adgang til at sælge noget mere til de kunder, der ikke vil have betalings-tv. Derfor bør det gratis kort i givet fald administreres af f.eks. TV2 selv og ikke af Boxer,” slutter Ulf Lund.


THEVOICE.DK

addLemon.com


TV2

Staten stryger toppen af TV2-betalingen Af momsen går op mod 120 mio. kr. direkte i statskassen Af Poul Juul, formand for FDA

=E:; =HKD:; TIL AT

DER ER MANGE VÆLGE

JL ( IFEHJ

Live på JL ( IFEHJ i \[XhkWh" cWhji e] Wfh_b 87:C?DJED Badmintonligaen All England

<E:8EB: SAS Ligaen Viasat Divisionen UEFA Champions League VM-kval Europa VM-kval Sydamerika Bundesligaen Tysk pokalturnering Carling Cup Ligue 1

?I>E9A;O AL-Bank Ligaen A-VM i ishockey

87IA;J Euroleague >vD:8EB: CBB Mobil Ligaen GuldBageren Ligaen Champions League håndbold Bundesligaen (tysk) Liga Asobal (spansk)

9OA;BIFEHJ 6-dages løb Umloop Het Volk Kuurne-Brussel-Kuurne Dwars door Vlaanderen Den Brabantske Pil, Rund um den Henninger Turm Tre Dage ved Panne Baskerlandet Rundt Rund um den Henninger Turm J;DD?I ATP World Tour Masters 1000

8EAID?D= Sauerland events

Kulturministeren og Folketingets medieordførere har indgået et forlig om 20-25 kr. om måneden i brugerbetaling til TV2. Beløbet er inkl. moms og dermed en ny skat til staten. Et regneeksempel: Lad os antage, at der i Danmark er 2½ mio. familier/husstande og at 2 mio. af disse skal betale 25 kr. om måneden incl. moms til TV2 fra 2012. Jeg antager samtidig, at ½ mio. familier kun vil have en grundpakke og derfor fortsat kan få TV2 gratis. De 2 mio. familier betaler hver 300 kr. om året. Det bliver i alt 600 mio. kr. Heraf udgør de 120 mio. kr. moms, der går direkte i statskassen som ny skat. Er det skattestop?

Flere skal have andele Så skulle der være 480 mio. kr. til TV2, men sådan går det næppe. Man må formode, at de store distributører (YouSee, TeliaStofa, Canal Digital, A+, BOXdanmark m.fl.) vil tage sig betalt for at opkræve det ekstra beløb til TV2. Mon ikke 30% i rabat og omkostningsdækning er en rimelig antagelse. Derfor går 30% af de 480 mio. kr. = 144 mio. kr. til omkostninger. Så i sidste ende bliver der ikke 480 mio. kr. til TV2, men kun 336 mio. kr. af de 600 mio. kr., familierne skal betale.

Forskelsbehandling Forbrugerne bliver diskrimineret. Nogle skal betale for TV2, andre ikke. Små og mellemstore antenneforeninger bliver også diskrimineret, for de kan næppe opnå de samme rabatter som de store distributører. Medieforliget om TV2 resulterer altså i, at forbrugerne dels skal dække underskuddet i en stats-virksomhed, der i nogle år har soldet vildt, dels skal betale mere i skat (= moms) og endelig skal betale en større indtjening til de store distributører.

Tid til at gøre det bedre Folketinget kan endnu nå at handle og rette op på medieforliget. Hvis man i stedet, som foreslået af Forenede Danske Antenneanlæg, havde valgt at hjælpe TV2 via medielicensen og fordelt byrden på 336 mio. kr. ligeligt på 2,5 mio. familier, ville det kun betyde en årlig regning til hver på 134 kr. årligt i form af hel eller delvis forøgelse af medielicensen. Det kunne så standses, når TV2s økonomi er rettet op. I forhold til EU vil det sagtens kunne godkendes, at vi alle betaler TV2 lidt for dets public serviceforpligtelser - som f.eks. nyheder og sport. Samtidig ville man undgå øget beskatning og diskrimination af seerne, der opdeles i to grupper: En der skal betale for at se TV2 og en anden, der kan se TV2 gratis.

Og så var det ikke så galt

jl(ifehj$Za

10

FDA orientering 1/2009

Siden medieforliget blev indgået, har det vist sig, at TV2 slet ikke har underskud, som man ellers havde fortalt politikerne. Tværtimod har man overskud for 2008, lige som TV2 har haft råd til et større belønningsprogram til sine chefer i million-klassen. Mon ikke medieordførerne skulle se på forliget endnu en gang, inden man begynder at lovgive?


YouSee â&#x20AC;&#x201C; en del af TDC

UndgĂĽ nitter VĂŚlg dine egne favoritter TĂŚnk hvis du selv kunne bestemme hvilke tv-kanaler, du ønsker i din tv-pakke! Og sĂĽ tilmed i digital eller HD-kvalitet. Det kan jeres medlemmer med Favoritpakken. Med Favorit vĂŚlger jeres medlemmer individuelt mellem 50 digitale og 3 HD-kanaler â&#x20AC;&#x201C; MTV HD, TV 2 FILM HD og National Geographic Channel HD â&#x20AC;&#x201C; og derfor kan hver husstand selv sammensĂŚtte deres helt egen tv-pakke, som er skrĂŚddersyet til netop deres interesser. Som navnet antyder, er Favoritpakken vores mest populĂŚre digitale tv-pakke. Med KLU RHU THU OrUKWS\RRL Ă&#x201E;YL `UKSPUNZRHUHSLY MVY R\U  RY VT TrULKLU 6N O]LY mĂĽned kan man skifte de enkelte kanaler ud â&#x20AC;&#x201C; uden at det koster ekstra. Man kan jo altid fĂĽ nye yndlinge, ikke? Skal jeres medlemmer ogsĂĽ have adgang til deres egne favoritter? Ring 80 60 50 00 og hør mere om mulighederne med Favorit Oprettelse ved abon. pĂĽ digital tv-pakke Leje af HD-boks med harddisk for 59 kr./md. Digital tv-pakke fra 48 kr./md. HalvĂĽrlig kortafgift

0 kr. 354 kr. 288 kr. 199 kr.

Mindstepris i 6 mdr. bindingsperiode v/ betaling via PBS

841 kr.

FĂĽ valgfrihed med Favorit

Enkelte anlÌg har et begrÌnset digitalt udbud. Favorit forudsÌtter en aftale om løsningen med YouSee,digital boks/kortlÌser og et programkort fra YouSee i husstanden. Ved leje af boks u/abon. pü en digital tv-pakke er oprettelsesprisen 500 kr.


PUBLIC SERVICE

EU fastholder TV2 på konkurrencereglerne Derimod er public service-kravene et dansk anliggende I debatten om finansieringen af TV2 indgår, at statens kommercielle tv-kanal til forskel fra konkurrenterne har public service-forpligtelser. Det kan medføre flere spørgsmål end svar, for public service er ikke et entydigt begreb.

Et spørgsmål om reklamer ”Skal man sige det kort, er public servicetv det, der ikke er kommercielt. Det passer på de statslige tv-kanaler i Norden og England samt nu også i Frankrig, som netop har afskaffet reklamer i de offentligt ejede tv-kanaler,” siger chefkonsulent Erik Nordahl Svendsen, Mediesekretariatet. TV2 Danmark skiller sig ud ved både at være statsejet og kommerciel. I Tyskland, Italien, Spanien og andre lande i EU bringer statslige tv-kanaler også reklamer, om end der er betydelig større restriktioner for dem end for de kommercielle kanaler i de samme lande. Privatejede kanaler kan pålægges public service pligter. Det er både TV2 Norge og TV4 i Sverige til gengæld for, at har ret til at sende terrestrisk. Ligesom TV2 i Danmark.

De enkelte lande i EU definerer selv begrebet public service.

Hvilket både DR og TV2 har måttet erkende.

Sport er et problem

Nyheder, dramatik og børn

Det kan give konflikter med EU-kommissionen, som skal påse, at landene overholder de fælles konkurrenceregler. Derfor er EU nøjeregnende med, at Danmark ikke giver TV2 fordele på de kommercielle tv-kanalers bekostning. Loven om radio og fjernsyn præciserer, at befolkningen skal sikres et bredt udbud af programmer omfattende nyheder, oplysning, undervisning, kunst og underholdning, og der skal tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. At underholdning er medtaget, hvilket det også er i andre lande, er ofte årsag til debat, idet sport bredt opfattes som underholdning. Men som bekendt har rettighederne til at vise sport udviklet sig til en pengemaskine, som begrænser statslige tv-kanalers muligheder for at være med. Her har konkurrencereglerne langt større vægt end de ideelle public service-regler.

I EU er kulturpolitik et nationalt område. Derfor anerkendes i Amsterdam-traktaten, at der kan gives statsstøtte til tv til opfyldelse af kulturelle, demokratiske og sociale behov. ”Man kan både tale om ligheder og forskelle i EU, men det grundlæggende er, at programvirksomhed skal være uafhængig af den siddende regering, og lægge vægt på nyhedsformidling og national kultur, f.eks. national dramatik. I Danmark lægges specielt vægt på nyheder, dansk dramatik, børn og minoriteter. Der er forskelle i kravene til DR og TV2, hvad angår kultur i øvrigt, og DR er pålagt at tilbyde undervisning,” forklarer Erik Nordahl Svendsen. Kravene er specificeret i Kulturministeriets public service aftaler med henholdsvis DR og TV2, som årligt redegør for, hvorledes de har opfyldt aftalerne. molo

cnn.com/international

Be the first to know

Canal Digital 70 13 19 19, Stofa 88 30 30 30, Viasat 70 13 40 50, YouSee 80 80 40 40

12

FDA orientering 1/2009


PUBLIC SERVICE

Kommercielt tv kan også få public service-støtte Stor interesse for medieforligets forsøgsordning

Bo Mortensen. Som et forsøg har kommercielle tv-kanaler mulighed for at få statsstøtte til delvis finansiering af public service-udsendelser. Den kom med det gældende medieforlig, som foreløbig har udløst støtte til udvikling af syv projekter, og der er givet tilsagn om produktionsstøtte til ligeledes syv projekter.

TV2 og TV3 fører an Den meget omtalte dokumentarserie ”Skolen” på TV2 er foreløbig den eneste, der har været vist. TV2 fik 2,1 mio. kr. til beretningen om, hvordan Gauerslund Skole mellem Frederi-

cia og Vejle med nye undervisningsformer kunne opnå bedre karakterer til sine elever. To projekter har modtaget mere i støtte end ”Skolen”. Mest er givet til 12 afsnit i dramakomedien ”Lulu”, som TV3 får 15 mio. kr. til. Det er et par millioner mere end dramaserien ”Lærkevej” på 10 afsnit til TV2. Desuden får TV2 Zulu 6,2 mio. til sitcomserien ”Kristian”, mens Kanal 5 har fået 4,6 mio. til sitcom-serien ”Terrorcellen”. Til udvikling af det animerede tv-drama ”Pandaerne” har TV3+ fået 450.000 kr., 250.000 kr. er tildelt DK4 til drama-serien ”Frelseren og bødlen” og 100.000 kr. til TV2 til ”Blekingegade”. Desuden får TV2 i alt 2,7 mio. til produktion af to dokumentarserier. Kanal 4 støttes med en halv million til udvikling af to dokumentarserier, og DK4 med 80.000 kr. til en dokumentar. En tv-kanal skal kunne ses af mindst halvdelen af befolkningen og må ikke modtage licensmidler for at få tilskud.

Vover en større risiko ”Vi fokuserer meget på, at støtten ikke udlignes med besparelser i modtagerens egenproduktion, og at den bidrager til en højere kvalitet,” siger producer Bo Mortensen, Det Danske Filminstitut, der administrerer støtteordningen. Et støttet projekt skal være originalt og nyskabende, og ord-

ningen skal gerne ende i en større dansk egenproduktion og i bedre kvalitet, end vi ellers kunne forvente. Selv om vi endnu ikke kan gøre resultaterne op, kan vi se, at tv-kanalerne påtager sig en større risiko ved i højere grad at gå ind i drama og dokumentarer frem for at købe udenlandske udsendelser. Som man kan se, kan også TV2 komme i betragtning, men udsendelser med støtte fra public service-puljen tæller ikke med, når TV2 overfor Kulturministeriet dokumenterer, at det opfylder kravene i public service-kontrakten.

Foreløbig sidste år Puljens midler skal fordeles mellem drama og dokumentarer i forholdet 70:30 opgjort i kroner. Støtteordningen er en del af medieforliget, og det vides ikke, om den vil blive videreført i et nyt medieforlig. ”Vi behandler ansøgninger i fem runder, og fristen til den fjerde er 20. marts, men derudover kan vi foretage en løbende sagsbehandling af udviklingsansøgninger. På nuværende tidspunkt er der givet tilsagn om 45 af de 75 mio. kr., der er til rådighed indtil udgangen af i år. Vi er spændte på at se, hvilke muligheder ordningen får i medieforliget 2011-2014, som politikerne skal begynde at forhandle om i løbet af i år,” slutter Bo Mortensen.

Det første resultat af public servicefondens støtte gav os et indgående indblik i Gauerslund Skole i Børkop.

FDA orientering 1/2009

13


FDA

Udmeldte sig fra ekstra betaling til kabelnettet FDA træder ind i sag, hvis afgørelse truer grundlaget for antenneanlægs videre udvikling 40 tidligere medlemmer af Vipperød Antenneforening har fået medhold i, at de ikke skal betale 2300 kr. som deres andel af en opgradering af kabelnettet til større kapacitet, herunder mulighed for internet og ip-telefoni. Antenneforeningen har straks appelleret dommen til landsretten, og FDAs hovedbestyrelse har tilsluttet sig, at sagen er så principiel, at den nu føres med støtte fra FDA og vores juridiske fond. Hvis dommen står ved magt, kan den true grundlaget for antenneanlægs videre udvikling og dermed deres eksistens.

Bestyrelsen var for hurtig Opgraderingen blev vedtaget af et flertal på en generalforsamling i marts 2007, og bestyrelsen fastsatte umiddelbart efter, at de 2300 kr. som det første af fem års ekstrabidrag skulle betales i september samme år. 72 utilfredse medlemmer udmeldte sig i overensstemmelse med vedtægterne med virkning fra udgangen af 2007. Nogle fortrød, men tilbage var 40, som enten nægtede at betale, eller efterfølgende krævede deres bidrag tilbagebetalt. Deres begrundelse var dels beløbets størrelse, dels blev de i retten i Holbæk citeret for, at internet og ip-tv, som opgraderingen ville muliggøre, ikke var en naturlig del af en antenneforening. Retten lagde især vægt på, at de utilfredse burde slippe for at betale deres bidrag, når de havde opsagt deres medlemskab efter vedtægternes regler, og når det uden større vanskeligheder ville have været muligt for antenneforeningens bestyrelse at udsætte opkrævningen af det første års ekstrabidrag til det efterfølgende år.

Forholdsmæssig stor udgift Retten tager ikke stilling til de udmeldtes påstand om, at internet og ip-tv ikke er en naturlig del af en antenneforenings tilbud, hvilket vel også ville være vanskeligt i betragtning af, at det er med i fleste anlæg i dag.

Men dommeren lægger vægt på, at ”opgraderingen indebar en forholdsmæssig stor udgift for det enkelte medlem set i relation til det ordinære kontingent.” Der henvises til, at medlemmer med den lille programpakke betalte 931 kr. i 2007. Foreningens advokat Peter Ruhr er overrasket over dommen i sin kommentar til Holbæk Amts Venstreblad: ”Ingen forening kan (efter denne dom) træffe beslutning om noget som helst med økonomiske konsekvenser for sine medlemmer, da dommen indfører en form for fortrydelsesret for det enkelte medlem. Det vil i urimelig grad besværliggøre beslutningsprocessen i foreninger, der ikke ved, hvorvidt foreningen økonomisk set vil kunne gennemføre beslutninger, som notorisk er fuldt lovligt besluttet på en generalforsamling.”

Opgraderingen er gennemført Frafaldet af 40 medlemmer får ikke betydning for Vipperød Antenneforenings tilbageværende 500 medlemmer, idet det ikke har været nødvendigt at hæve det årlige bidrag på 2.300 kroner i fem år til opgraderingen til 862 MHz, oplyser formand Henrik Nielsen. Opgraderingen, der er årsag til sagen, er gennemført af Dansk V Kabel-TV og er taget i brug.

V-Consult Rådgivende Ingeniørfirma

Tilbyder rådgivning til antenneforeninger Udvidelse af antenneanlæg • Opgradering af antenneanlæg og Digitalisering • Implementering af returveje og IP-telefoni • Tilstandsvurdering • Udbudsmateriale, licitation og tilsyn

V-Consult Brombærvej 4 - 4000 Roskilde Tlf: 62 69 14 24 · Mobil: 28 12 70 80 e-mail: ole@vigel.dk · http://www.vigel.dk/ole Medlem af AFO Henrik Nielsen ved et af de nye skabe, der er en del af opgraderingen.

FDA orientering 1/2009

15


FDA

En rivende udvikling også i de kommende år FDA har fundet sin nye direktør, der har erfaring med både kabler og organisation Af Mogens Lorentsen, redaktør af FDA-orientering Den nye direktør for FDA blev den 52-årige civilingeniør Henrik Nielsen, som 1. marts tiltræder med forudsætninger, der er som skabt til opgaven i at lede antenneforeningerne videre ind i den teknologiske fremtid. Henrik Nielsen er uddannet som civilingeniør i svagstrøm og medbringer erfaringer fra TeleDanmark og SEAS, hvor han har beskæftiget sig med kabellægning, overvågning af nettene og kundeservice. Desuden har han betydelig erfaring i organisationsudvikling fra den stilling, han kommer fra som direktør for ArbejdsmiljøCentet Selv ser han nyheder fra både DR og TV2 og meget gerne udsendelser med natur og dyr som f.eks. Discovery bringer mange af.

I ledelsen af sin antenneforening

Henrik Nielsen, der tiltræder som direktør 1. marts.

”Jeg tror ikke, at den tekniske udvikling vil overhale eksistensgrundlaget for antenneforeningerne, hvis de fortsat udvikler sig,” siger den nye direktør på mit udfordrende spørgsmål. Han begrunder det gerne: ”Kig på udviklingen af TDC Kabel TV, hvor internet er blevet en meget stor del af omsætningen. Heri ser jeg, at der mere er tale om en sammensmeltning af opgaver end om, at kabel-tv skulle forsvinde. Men vi kan lære af udviklingen i telefoni. Den er gået fra kun at være i ledninger til i meget høj grad at fungere trådløst. Jeg kan godt forestille mig, at i hvert fald dele af tv-kablerne erstattes med relativt få centrale sendere. Det vil give os lavere driftsomkostninger.

Flere programmer, men bedre? Men endnu mere spændende er, hvad der sker med indholdet. Vi får nok flere og flere programmer, men måske bliver der i virkeligheden færre, det er værd at bruge tid på. Det kan så føre til store ændringer på indholdssiden. Vi er i det hele taget i en fantastisk spændende periode, hvor nye muligheder og dermed nye vaner får konsekvenser for både leverandører og forbrugerne.”

16

FDA orientering 1/2009

Henrik Nielsen bor i Veksø, der som andre nordsjællandske småbyer er vokset i takt med, at det er blevet dyrere at bo i hovedstaden. Det betød nyt byggeri og et fremsynet myndighedskrav om tilslutning til fællesantennen, som på Stenløse kommunes initiativ blev stiftet i 1987. Så længe har Henrik Nielsen ikke været med, men det er mere end 12 år siden, han blev sin grundejerforenings medlem af antenneforeningens repræsentantskab. ”På baggrund af min tekniske uddannelse og mit erhvervsarbejde med kabelnet blev det spændende for mig. I vores forening, der forsyner 650 husstande, er repræsentantskabet med 19 pladser sammenlignelig med en bestyrelse, idet den daglige ledelse varetages af formand og kasserer. Det betyder, at vi normalt mødes et par gange om året, men hyppigere når der er større investeringer eller programbeslutninger undervejs.” Bortset fra den ældste del af Veksø forsyner antenneforeningen næsten alle husstande, og repræsentantskabet er sammensat af almennyttige boligforeninger, andelsboligforeninger og grundejerforeninger.

Den demokratiske struktur I TeleDanmark var det i starten meget forskning og udvikling, der var Henrik Nielsens områder. Senere fik han som netchef også erfaringer med kabelnet – overvågning og den slags. I SEAS fik han andelsejet, den demokratiske struktur, tæt ind på livet som regionschef for 175.000 kunder.

”Kombineret med de meget lokale erfaringer i Veksø tror jeg, det er en god ballast for den indsats, som de medlemsejede antenneforeninger forventer af mig. I SEAS, som også har et større kabelnet, var vi åbne overfor andres ønsker om at være med, når der skulle lægges kabler. Især var mobiltelefonselskaberne meget interesserede, og jeg har fulgt udviklingen på begge områder. I Veksø har jeg registreret ønsker hos enkelte om fiberforbindelser, fordi de har behov for høj hastighed også ved upload. Det er imidlertid omkostningstungt at lægge et parallelt fibernet, og vi har et velfungerende kabelnet, der også har de digitale mustcarry kanaler. Men det går kun til 300 MHz, så vi taler meget om det fremtidige behov.”

Omstillingsprocesser ArbejdsmiljøCentret, som Henrik Nielsen har været adm. direktør for i fire et halvt år, er en rådgivende konsulentvirksomhed. ”Det er en anden boldgade, som jeg gik ind i, fordi jeg gerne ville stå for en omstillingsproces, som jeg tidligere havde gjort i TeleDanmark. ArbejdsmiljøCentret var også foreningsopbygget, men er i dag en virksomhed i selskabsform med en fond bagved. Det har givet mig et godt indblik i juraen bagved.”

Potentialet skal udnyttes Henrik Nielsen glæder sig til at lære FDA at kende indefra. Han finder det vigtigt, at FDA forstærker sin indsats som brancheorganisation med de muligheder for politiske påvirkning, som medlemsforeningerne ikke har. ”Jeg ved desuden, at potentialet i form af flere medlemmer bliver en hovedopgave. Det er vigtigt at vide, hvorfor nogle medlemmer har forladt FDA – om vi ikke har varetaget deres interesser godt nok, ikke har haft de rigtige varer på hylden eller på anden måde mangler noget væsentligt. Jeg regner derfor med at komme meget rundt i landet for at møde både nuværende og potentielle medlemmer,” siger han og slutter: ”Dertil kommer det politiske, hvis vigtighed TV2 problemerne understreger. Her skal vi have aftalt en arbejdsdeling mellem landsformanden og direktøren.”


FDA

Hovedbestyrelsen byder den nye direktør velkommen I oktober blev stillingen som direktør i FDA opslået i en række blade og jobbaser samt i nærværende blad. Den 17.11.2008 var der indkommet 76 ansøgninger, et overvældende antal, som glædede hovedbestyrelsen. Der var rigtig mange kompetente ansøgere, og i løbet af december blev der gennemført interviews med 20 af disse. I sidste runde havde FDAs forretningsudvalg og en repræsentant for medarbejderne interview med fem meget kvalificerede ansøgere: To med teknisk/ingeniørmæssig baggrund og tre med juridisk/samfundsvidenskabelig baggrund. Alle fem med ledererfaring på direktørniveau. Men én kandidat scorede særligt højt på alle de ni kompetenceområder, som fremgik af stillingsannoncen. Det var Henrik Nielsen, som udover uddannelse som civilingeniør har en HD(O) og lederuddannelser fra både INSEAD og IMD. Et enigt forret-

ningsudvalg anbefalede derfor ansættelse af Henrik Nielsen, og FDAs hovedbestyrelse tilsluttede sig enstemmigt denne indstilling. Da etablering af FDAs juridiske konsulentservice har dækket dette fagområde, og da en række andre kompetencer er dækket af FU og HB, fandt HB det også naturligt at udvide FDAs kompetence med det tekniske område. Henrik Nielsen tiltræder direktørstillingen den 1. marts 2009 og FDAs politiske organer og sekretariatets medarbejdere glæder sig til samarbejdet og en fast, daglig ledelse af FDAs sekretariat. Når Henrik Nielsen er kommet ind i arbejdet, regner vi med, at vores nye direktør kan præsentere sig for medlemsforeningerne på en række møder i maj 2009. Poul Juul

Invitation til fælles net i Vejle Byens store boligforening og Aplus i samarbejde om 19 km fiberring Boligforeningen AAB i Vejle færdiggør i løbet af foråret en 19 km fiberring i Vejle, hvor den har 19 afdelinger i hele byområdet. Med i projektet er Aplus med egne fiberkabler i ringen til forsyning af sine kunder. Med denne ringforbindelse tegner der sig en mulighed for antenneforeningerne i Vejle til det nære samarbejde, som FDA tidligere uden held prøvede at få dem til at arbejde med.

AAB forsyner i dag sine egne 4100 boliger samt andre 400 boliger i nærtliggende ejendomme med tv fra fem hovedstationer. De bliver knudepunkterne i en ø-struktur med en fælles hovedstation i den igangværende fase 1. ”I en fase 2 vil vi opbygges en ny infrastruktion med pds-kabling til afdelingernes lejligheder,” oplyser Hans Lind, der er næstformand i AAB Vejle.

”Med det fælles forsyningsnet er vi bedre rustet til bredbåndstjenester og til digitalt tv, men det giver os også en bedre position, når vi forhandler programmer og andre tjenester til vore beboere. I den forbindelse er vi åbne for et samarbejde med andre foreninger om fælles indkøb og udnyttelse af den nye hovedstation,” siger han.

SATELLIT-NYT Sirius 2 løb løbsk

Nej til ny satellit

Den kun 11 år gamle satellit Sirius 2 er faret vild. Det meste af dens levetid sendte den fra 5 grader øst i et samarbejde mellem GE Americom og NSAB i Sverige med en kapacitet på 32 transpondere. Nogle år efter at samarbejdet var indledt, kom både GE Americom og NSAB ind i SES Astra-koncernen. Den ændrede satellittens navn til Astra 5A i forbindelse med dennes flytning til 31,5 gr. øst, da Sirius 3 var i funktion på den nordiske position. I januar svigtede senderne på satellitten, hvis sidste brændstof blev brugt i et forsøg på at dirigere den ud i rummet til det, man kalder satellitternes kirkegård. Men det lykkedes ikke. Astra 5A rev sig løs og tog kurs østpå – men stadig i Clarkbæltet med risiko for, at den rammer en af de andre tv-satellitter.

Eutelsat har afvist at tage imod satellitten W2M, som blev opsendt lige før jul. Der er problemer i strømforsyningen i den indisk byggede satellit med udstyr fra Astrium i Frankrig. De to firmaer arbejder på højtryk for at finde årsagerne. Eutelsat, der ikke forventer en hurtig løsning, vil i stedet placere W3B på 16 grader øst, når den er opsendt næste sommer.

FDA orientering 1/2009

17


FDA

Åbenhed og information om bestyrelses arbejde Nyhedsbreve og aktuel hjemmeside er vigtige for Kirke Hyllinge Antennelaug I en bevidst målsætning om at give så megen information som muligt til medlemmerne så hurtigt som muligt indgår et åbent antennehus-arrangement i Kirke Hyllinge Antennelaug her i foråret. På den daværende formands sidste generalforsamling i 2000 blev der stillet forslag om, at lauget skulle give mere information, og det har bestyrelsen bestræbt sig på at leve op til. ”Primært er det sket med nyhedsbreve, når der har været anledning til det – og det har der været flere gange med vores forslag om opgradering af nettet og med de mange ændringer i vilkårene for programmer fra starten af TV2 Sport og fremover. Med åbent hus i hovedstationen til foråret vil bestyrelsen vise nogle af de fysiske resultater af medlemmernes beslutninger. Vi er sikre på, at en del gerne vil se, hvad der gemmer sig af udstyr i den normalt utilgængelige hovedstation,” siger Palle Sørensen, der blev formand i 2001.

Dialog via nettet Det først fornødne var efter bestyrelsens opfattelse at modernisere vedtægterne, hvilket skete i 2003 som grundlag for et moderne kabelnet med programpakker og med internet, som er fulgt op med telefoni. Udover nyhedsbrevene har bestyrelsen etableret hjemmesiden www.krhantenne.dk, hvor man kan orientere sig om bl.a. frekvenser, priser, kontaktpersoner og driftsforstyrrelser samt se referater fra bestyrelsens møder m.m.

”I de ni år, jeg har været i bestyrelsen, har vi aldrig haft en afstemning. Vi har altid talt os til enige beslutninger,” siger formanden, som roser sine bestyrelseskolleger for deres aktive deltagelse.

Åbne referater

Palle Sørensen i hovedstationen. ”Personligt har jeg også talt for, at vi skal have en informationskanal, men det er endnu ikke lykkedes at få de andre i bestyrelsen med på idéen,” føjer formanden til. ”Jeg tror, at mange af vore medlemmer vil have nemmere ved at snakke med os, når de med fjernbetjeningen samtidig kan kalde f.eks. kanalmønstret frem på tv-skærmen – eller se og få uddybet et nyhedsbrev. Her kan vi også annoncere generalforsamlinger og varsle opkrævninger, men de andre synes, at infokanaler er overhalet af internettet.” Den manglende begejstring for formandens ønske er ikke udtryk for nogen større uenighed.

Det sorte antennekabel til venstre og forstærkerskabet til højre er klar til forsyning af nye huse i Kirke Hyllinge.

18

FDA orientering 1/2009

”I min formandstid har jeg arbejdet på, at vi skal være så åbne som muligt om vores arbejde. Derfor lægger vi referater fra bestyrelsesmøder på hjemmesiden vel vidende, at det kan være både godt og skidt. Det er godt for informationen til medlemmerne – men der kan på den anden side derved komme oplysninger ud, som det kan vise sig, at det havde været bedre at vente lidt med. Vi pådrog os et problem med en mand, der skulle udstykke en del af et nyt boligområde. Det så vi ikke noget problem i at forsyne, men for en sikkerheds skyld ville vi gerne rådspørge en advokat, inden vi indgik en aftale. Udstykkeren læste desværre referatet, som om vi så et kommende økonomisk mellemværende, selv om vores hensigt alene var at håndtere sagen korrekt. Hvilket jo også ville være i hans interesse. Det gav desværre en kurre på tråden, men det er nu de ændrede konjunkturer, der er årsag til, at der endnu ikke er kommet rigtig gang i grundsalget.”

Opgav samgravning Selv om Kirke Hyllinge Antennelaug har haft medlemsfremgang hvert år, har den et stort potentiale i og med, at den kun dækker halvdelen af byen, der ligger midt mellem Roskilde Fjord og Isefjorden. ”Vores fremgang i medlemstal skyldes på det seneste en ny udstykning, og vi arbejder på at få udbygget til den halvdel, hvor vi ikke har kabler. Vi forsøgte at få kabler med, da NESA, nu Dong Energy, gravede for at lægge luftledningerne i jorden, men NESA forlangte en alt for høj pris. Det var tydeligvis ikke dets mening, at vi skulle med. Siden er vi gået ind i mindre dele op mod vores eksisterende net, men interessen for at blive tilsluttet har været forbløffende lille,” siger Palle Sørensen. Han konstaterer også, at der i nærheden kun er en enkelt antenneforening, det er realistisk at forbinde sig med i et samarbejde. ”Det har vi foreslået at tage en forhandling om, men det har i hvert fald endnu ikke udløst interesse hos naboen, selv om det oplagt vil være til begge foreningers fordel,” siger han.


FDA

En messe for det digitale spejl Stort besøg af medlemmer hos TUK-Net forud for kanalomlægning Overgangen fra analoge tv-kanaler til såvel analoge som digitale og dermed også supplerende elektronik fik TUK-Net til at sætte ind med flerstrenget information op til skiftet 20. januar. Det betød ikke kun nye muligheder for de 3400 tilsluttede husstande i området mellem Horsens og Vejle. De oplevede også, at de fleste tv-kanaler fik andre pladser og dermed en opgave i at omstille deres faste programplaceringer. TUK-Net har som overbygning for syv forbundne antenneforeninger ansvaret for programforsyning og service, selv om der i samarbejdet er mulighed for lokalt at supplere med tv-kanaler, som de andre foreningers medlemmer ikke har den samme interesse i.

Husstandsomdelt folder ”Forud var gået en opgradering til 862 MHz i alle antenneanlæg, hvilket nogle var i god tid med, mens andre fik det gjort i løbet af sidste år. Alle var således klar til dagen, hvor omlægningen og det digitale spejl skulle tages i brug,” fortæller TUK-Nets formand Mogens Pedersen, Grejs, der om forberedelserne fortæller: ”For at man kunne være klar i hjemmene, havde vi husstandsomdelt en folder med bred orientering. Halvanden uge inden skiftet tog alle syv en ny fælles infokanal i brug, og lørdagen forud holdt vi så en messe i Langskovhallen i Ølholm. Vi var meget spændte på i hvor høj grad medlemmerne ville tage imod tilbuddet om at få mere at vide om settop bokse, ip-telefoni, programpakker og internet. Jeg gættede forsigtigt på, at der ville komme godt 300, så det var en glædelig

TV2 News gav lagkage til kaffen.

overraskelse, at flere end 1300 besøgte messen.

Så man kunne se digitalt tv på fladskærme, prøve telefoni via internettet eller høre mere om internettets mange muligheder. Nettet er nu velkendt hos os, idet 65% af husstandene allerede er på internettet via fællesantennen. Især fladskærme, ekstra tv-tilbud og ikke mindst ip-telefoni var der meget stor interesse for. Og naturligvis ville mange også gerne have uddybet deres programmuligheder. Både A+ og YouSee stillede op for at vise de nye muligheder, og der blev stillet mange spørgsmål til dem”.

Leverandører bakkede op

Tre programpakker

Der var da også særdeles god mulighed for at få mere at vide, for vore leverandører og to radioforhandlere bakkede os i høj grad op.

TUK-Net tilbyder tre programpakker med 18 mustcarry og nabolandskanaler samt DAB og DTT i den billigste. Den har ca. 400 husstande valgt, så teknikerne har skullet udskifte et tilsvarende antal filtre, da grundpakken nu er blevet større. Oven i den kommer fra 1. april en mellempakke med fem danske betalingskanaler. Dertil bliver der en udvidet pakke med seks tv-kanaler, som man kan se i alle syv antenneanlæg, samt 3-5 tv-kanaler, som kun findes i nogle af de syv anlæg. En oversigt kan ses på www.tuknet.dk

Flere steder i hallen var der borde, hvor man kunne stille spørgsmål.

Rimeligt smertefrit

Internet og telefoni i forgrunden – digitalt tv i baggrunden.

Skiftet fra alene analogt til både analogt og digitalt tv forløb til alles tilfredshed. ”Det var ikke problemfrit, bl.a. fordi den gamle hovedstation var for lille, men det forløb rimeligt smertefrit, selv om teknikerne fra Dansk Kabel TV måtte arbejde med en midlertidig hovedstation til supplement for den gamle,” siger Mogens Pedersen.

FDA orientering 1/2009

19


TV

SBS havde et godt seerår TV2 News og TV2 Sport fik også markant fremgang I konkurrencen om færre reklamekroner spiller seertallene en væsentlig rolle, og samlet gav SBS-kanalerne konkurrenterne baghjul i 2008. Andre kan også glæde sig, selv om det også her gælder, at procenttal skal ses i forhold til udgangspunktet. Men en stigning på 157% for TV2 News må lyse gevaldigt op i direktionslokalerne på Kvægtorvet i Odense. Og TV2 Sport, som de deler med Viasat, har også en flot stigning. Den store vinder efter TV2 News er Kanal 4, og Kanal 5 og SBS Net følger pænt efter. Selv tilføjer SBS, der med rette er meget glad for tallene, at 2008 jo heller ikke bød på så mange store sportsbegivenheder, der altid trækker seere til de konkurrenter, der har tv-rettighederne hertil. SBS Net har stille og roligt arbejdet sig op og med det nye navn 6eren håber SBS at få denne nye, men anderledes mandekanal slået godt fast i 2009. For til næste år skal seerne også betale for denne kanal. Skemaerne ved artiklen er rangfølgen opstillet efter plus og minus i seerandele,

Nye tv-kanaler Nu kan også Animal Planet fås i en hd-tv version i de nordiske lande. Det er Discoverys kanal nr. 2, der nu sendes i såvel normal som høj opløsning, Med TV1000 Drama er føjet en filmkanal mere til de i forvejen syv filmkanaler fra TV1000, som samtidig har fornyet logoerne til samme stil som Viasats. Viasat har 23. marts premiere på den tredje TV3 kanal, der får efternavnet

dvs. gennemsnittet af den enkelte kanals andel af det samlede seertal på samme tidspunkt. Ved opgørelse af seertal til hver kanal for sig ændrer rangfølgen sig til, at TV2, TV3 og TV3+ ikke overraskende sætter sig

på de tre første pladser, med Kanal 5 som den fjerde. I deres indbyrdes konkurrence tæller reklamekanalerne nødigt DR-kanalerne med, men de er ikke glemt.

Alle kanaler – sorteret efter vækst % af seere 15-60 år 2007 TV 2 NEWS 0,7 Kanal 4 1,8 TV 2 Sport 1 SBS NET 1,2 Kanal 5 4,1 Voice TV 0,5 DR 2 3,2 TV3+ 5,5 Discovery 2,1 TV 2 FILM 1,5 TV 2 Zulu 4,1 DR 1 21,5 TV 2 Charlie 1,3 TV 2 32,7 TV3 8,3

2008 1,6 2,6 1,1 1,3 4,3 0,5 3,1 5,3 2 1,4 3,8 19,9 1,2 29,7 7,5

Ændring 129% 44% 10% 8% 5% 0% - 3% - 4% - 5% - 7% - 7% - 7% - 8% - 9% -10%

Puls med film, sport, serier og livsstilsprogrammer. TV3 Puls koster ca. 120 kr. pr. husstand i 2010, idet den er betalingsfri resten af dette år. Til efteråret præsenteres DR1 HD, som vil sende DR1-programmerne, hvis de er optaget i høj opløsning, og i den øvrige tid sende andre hd-tv programmer. DR kommer altså med tre nye kanaler, idet DR som tidligere nævnt kommer både med en børne/ungdomskanal og en historie/kulturkanal.

% af seere fra 3 år TV 2 NEWS Kanal 4 TV 2 Sport Kanal 5 SBS NET Voice TV TV 2 FILM Discovery TV3+ TV 2 DR 1 TV3 TV 2 Zulu DR 2 TV 2 Charlie

2007 0,7 1,2 0,9 2,6 0,9 0,3 1,1 1,3 3,7 33,4 26,5 5,3 2,5 4,6 2,7

2008 1,8 1,8 1,1 2,9 1 0,3 1,1 1,3 3,6 31,3 24,6 4,9 2,3 4,1 2,4

Ændring 157% 50% 22% 12% 11% 0% 0% 0% -3% -6% -7% -8% -8% -11% -11%

CITAT ”Tv-stationernes journalister bruges stadig oftere som eksperter i ”vi sender live”. Det kan skabe sammenhæng og overblik hos seere, men det kræver ressourcer og viden. Og det bliver der stadig mindre af på tv-stationerne.” Flemming Svith, Journalisthøjskolen i Århus

TVNYT Digitalt tv skuffer

Comedy Central i Sverige

Den belgiske forbrugerorganisation Test-Aankoop konstaterer i en skarp kritik, at digitalt tv kun har givet få fordele i forhold til de meromkostninger, der er pålagt forbrugerne. Det skyldes især, at den lovede øgede konkurrence er udeblevet, mener Test-Aankoop, som uddyber: ”Distributionsselskaberne lovede os programmer a la carte, interaktive muligheder, elektroniske programguider, ekstraordinært gode billeder, bedre lydkvalitet og mere af samme slags. Tre år efter de første digitale tv-kanaler har vi stadig skuffende dårlige billeder – og hvor lyd og billeder er gode, er der for mange tilbagefald til, at man kan tale om et reelt fremskridt i forhold til analogt tv.”

Den amerikanske underholdningskanal Comedy Central har lagt ud i Sverige med en nordisk udgave, som tilbydes både på kabelnet og på DTT – på sigt også herhjemme. Comedy Central hører til i Viacoms MTV-gruppe.

20

FDA orientering 1/2009

VoD-brugen vokser Video on demand fra internettet er dobbelt så populært som video on demand via settop boksen, viser en undersøgelse, som kabelnettenes organisation i USA, CTAM, har foretaget. I gennemsnit ser brugerne video direkte i 5,9 timer om ugen, mens timeforbruget på VoD via settop boksen i undersøgelsen var 2,9 timer.


TV

Fire koncertstudier til glæde for hele landet Især DR2 lover med flid at bruge det store blå hus i DR-Byen Det 26.000 kvm store koncerthus, som DR indviede 17. januar, skal komme hele landet til gode. Kritik af at DR har forsømt især koncertområdet, hvad fjernsyn angår, vil især DR2 råde bod på, blev det tilkendegivet i forbindelse med indvielsen. Med fire koncertsale i varierende størrelser er mulighederne til stede og vil blive udnyttet, lover musikchef Leif Lønsmann. Der bliver nok at øse af, idet der i år bliver 120 koncerter i det nye koncerthus, og alle vil blive optaget til radio og/eller tv. DR lover, at alle musikformer vil få plads i Koncerthuset fra det klassiske til de unges fortrukne sprælske. Også et meget stort antal lyttere og seere i andre lande får mulighed for at opleve

Koncerthuset er om dagen en stor firkantet blå blok, men om aftenen liver lys og billeder op i den nye DR by på Amager. koncerterne i det nye hus. Den ekseptionelle indretning har vakt stor international opmærksomhed, og i Eurovisionssamarbejdet

har radiofonier verden over mulighed for at transmittere herfra. Den internationale bevågenhed skyldes også, at den verdensberømte franske arkitekt Jean Nouvel har ansvaret for udformningen af koncertsalene – studierne – men ikke mindst at den japanske akustiker Yasuhisa Toyota har medvirket med såvel materialevalg som indretning for at opnå optimale lydforhold. Det store koncerthus er beklædt med en 45 meter høj koboltblå skærm, hvorpå der om aftenen skal projiceres billeder og lys, der har med det musikalske liv i huset at gøre og fortrænge opmærksomhed på, hvor meget Koncerthuset har belastet økonomien i DR med.

Det kunne måske minde om kommandobroen på et skib, men udsigten er til Koncerthusets Studie 4.

Endnu et tv-format

Opgiver wws-billedstyring

Knap har vi vænnet os til 16:9 formatet som alternativ til det gamle 4:3, før der igen tilbydes nyt. Philips har i Tyskland, Belgien, Frankrig og UK lanceret et 56” fladskærms-tv med billedformatet 21:9. Det viser biografernes widescreen film helt uden sorte felter.

TV2 News har hidtil sendt i formatet 4:3, hvorfor indslag optaget i 16:9 vises i ”letterbox”-formatet. Det er nu ændret til, at indslagene vises i det format, de er optaget i. Det betyder, at mere og mere er i 16:9, hvorved seere med digital skærm og digitalt signal slipper for at bruge fjernbetjeningen til formatskift. Hidtil har wws-signalet automatisk styret formatet i digitale tvmodtagere, men det er opgivet, fordi det forringer billedkvaliteten, meddeler TV2 News.

TV5 tekster mere Den franske TV5 vil imødegå et 10% fald i seertal på verdensplan med en 50% forøgelse af tekstede udsendelser og en kraftig indsats overfor seere på internet og mobile modtagere. Det er især udsendelser med engelske tekster, der satses på, men der bliver også flere udsendelser på andre otte sprog, TV5 tekster på.

FDA orientering 1/2009

21


TEKNIK

Digital harddisk-boks til alle medlemmer Bestyrelsen har rykket vores antennelaug frem i første række Af Bent Christensen, formand for Bredstrup-Pjedsted Antennelaug dag er BPA en moderne fremtidssikret 862 Mhz fællesantenne. Nettet blev opdelt i to noder, en såkaldt ø-opdeling, via en fiberforbindelse, og det giver skarpe tv-billeder helt ud til de yderste medlemmer.

Nye programmer

Bent Christensen.

Alle husstande i Bredstrup-Pjedsted Antennelaug (BPA) ved Fredericia har fået udleveret programkort og en digital settop boks med harddisk. Det er sidste del af en strategisk udvikling af vores lille fællesantenneanlæg. På generalforsamlingen i 2007 informerede bestyrelsen om målet for den fremtidige udvikling, og på 2008 generalforsamlingen i oktober fik medlemmerne endelig status på de opnåede resultater og igangsatte tiltag.

Programleverandør For at undgå fremtidige urimelige dyre investeringer i vores hovedstation besluttede vi at indkøbe tv- og radioprogrammer igennem en stor programudbyder. Valget faldt på YouSee, som tilbyder det hele og var klar til at etablere lyslederforbindelse frem til vores hovedstation. For en lille forening som vores var det vigtigt at slippe fri af den økonomiske og tekniske stopklods i hovedstationen, og i dag er paraboler og en 4-benet antennemast på 45 meter i princippet overflødige. Det letter væsentligt i den daglige drift både på kravet om forbedret kvalitet, på vedligehold og på omfanget af antennelaugets serviceaftale.

YouSees signaler blev koblet ind på fællesantennen 5. januar, og 7. januar blev der udleveret 400 digital bokse med harddisk til alle medlemmer. Digital boksen er en del af vores strategi for fællesantennen, der skal tilbyde alt til alle. Tidligere udsendte BPA 28 tv-programmer og et mindre antal radioprogrammer. Det var nogle voldsomme tiltag, som medlemmerne reelt ikke havde den store indflydelse på, men ved at afstemme beslutninger internt i bestyrelsen har vi under ansvar opnået den handlefrihed, der er nødvendig for at rykke for alvor. Vi er for små til at kunne forhandle os til væsentlige rabatter. Til gengæld har vi som Danmarks første 100% fuldt digitaliserede antenneforening andre fordele – og medlemmerne bliver glade for det.

Pakkeopdeling Under indflydelse af, at et andet forsyningsselskab uden at kommunikere har nedgravet tomme røde rør foran mange af fællesantennens brugere, besluttede bestyrelsen, at der fremover kun skal tilbydes én tv-pakke – en såkaldt ”supermarkedspakke” – store varer i store kasser til billige penge. Derfor opgav BPA fra årsskiftet at videreføre hardware filtrering af tv-programmer. Tidligere havde foreningen to tv-pakker, men det er slut nu. Fremover er der kun én prismodel, hvori der er inkluderet programmer fra YouSees Fuldpakke samt en digital-boks med programkort. Til gengæld halverer BPA driftsbudgettet for 2009 igennem reducerede omkostninger til f.eks. hardware filter, vedligehold, udbygninger og serviceaftale.

Millioninvestering I foråret begyndte vores serviceleverandør Stofa at opgradere antennenettet. Sidst i oktober var opgaven flot gennemført, og i

22

FDA orientering 1/2009

Sortseere opvejer afgang Resultat heraf endte med et årligt kontingent på 3.600 kr. inkl. moms for 2009.

Vi var forberedt på at miste nogle af de 41 husstande, der abonnerede på den lille pakke med must-carry programmerne. Aktuelt ville de jo opleve en prisstigning på ca. 2.500 kr., fordi de nu kun kan modtage fuldpakken med 47 digitale og 42 analoge tv-kanaler. Prisstigningen medførte ganske som forudset, at omkring halvdelen af husstandene med den lille pakke meldte sig ud. Alligevel er medlemstallet i dag pudsigt nok det samme som før omlægninger. Vi fik nye medlemmer, der fik øje på de nye muligheder, og ganske fornøjeligt gik flere ”sortseere” i fælden. De mødte fortrøstningsfuldt frem for at afhente en digital boks, og haps fik vi ajourført vores medlemsliste. Derfor er status i dag at BPA har et uændret medlemsantal.

Ikke nervøse for Boxer Bestyrelsen har spillet med åbne kort overfor medlemmerne og har yderligere tilbudt at hjælpe de medlemmer, der ikke ønsker fortsat medlemskab, med at skifte til en DVB-T eller IPTV-løsning. Vi frygter ikke konkurrence fra Boxers sommerhusmodel. I dag inkluderer et medlemskab af BPA mulighed for bredbånd fra A+, hd-digital signaler, digital-boks med harddisk optager, analogt spejl, video on demand og radiokanaler i rå mængder til alle medlemmer. Det mener jeg, at mange vil finde attraktivt i forhold til en privatinstallation uden tillægsprodukter.

Billedkvalitet Efter at Stofa har afsluttet udbygningen, er det blevet en ny situation for bestyrelsen. Tidligere var det tv-apparatet, der var teknisk i top, mens antennesignalerne haltede bagefter. Nu er det omvendt. Bestyrelsen har aktivt hjulpet specielt ældre medlemmer med at få gang i digitalboksen, og de mange besøg har afsløret, at betydeligt flere medlemmer end forventet tilbringer deres tid foran et ældre tvapparat. Specielt har det været en opgave at få gang i digitalsignaler på ældre B&O modeller, som stadig er i drift hos mange -


TEKNIK

Alle husstande tilsluttet BPA har fået denne settop box som en del af abonnementet.

også selv om apparaterne har mere end 15 år på bagen. Helt sjovt er det også, at den lokale tvforhandler har solgt op imod et halv hundrede fladskærme til medlemmer i BPA siden skift af programleverandør først i januar!

Teknikken Hjemmets installationer har været lukket land for bestyrelsen. Det var op til den enkelte at sikre, at det leverede signal blev udnyttet korrekt. Ved at alle nu har en digital boks er det en helt anden situation. Den mindste fejl fra stander og ind til boksen medfører digitalisering af billedet. Det har i opstartsfasen givet grå hår for bestyrelse og flere medlemmer.

Fokus er lige nu rettet imod antenneledningen i hjemmet fra vægstik til modtager. Dette kabel skal være i super kvalitet for at begrænse elektrisk støj. Bestyrelsen har erkendt, at det er svagheden i coax-anlæg i forhold til fiberinstallationer. I BPA er bestyrelsen dog overbevist om, at den valgte løsning med digital boks til alle sikrer, at antenneanlægget efter indkøringsperioden er på højde med et fibernet mht. elektrisk støj. Pålideligheden af et antenneanlæg er ikke bedre end det svageste led. De svagheder, der måtte være, såvel inde som ude, har vi i fællesskab fjernet, når indkøringsperioden snart er afsluttet.

CITAT ”Brugen af video on demand vil stige brat i takt med, at der kommer tv-apparater med online forbindelse til internettet. Der vil ske det samme, som vi ser med væksten i bankforretninger, musikhentning og rejsebestillinger via nettet.” Tim Barber, direktør i Continental Research.

Docsis 3 kabelmodem SMC har lanceret det første kabelmodem til Docsis 3.0. Det har otte downstream kanaler og fire upstream med en hastighed på 320 Mb/s downstream.

Få en snak med vores nye salgsdirektør

Han v Han vil il g gerne erne fortælle fortælle om om alle alle de de muligheder muligheder Dansk Dansk Kabel Kabel TV TV kan tilb tilbyde ilbyde jeres forening og jeres res medlemmer indenfor: indenfor: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

(WDEOHULQJ RJ GULI G GULIWW DI DQWHQQHDQO J 3URJUDPIRUV\QLQJ 3URJUDPIRUV\Q QLQJ 'ULIWRYHUYnJQLQJ 'ULIWRYHUYnJQLQ QJ 6HUYLFH RJ YHGOLJHKROGHOVH YHG GOLJHKROGHOVH /\QKXUWLJW /\QKXUWLJW \ EUHGEnQG EUHG GEnQG RS WLO  0ELW

7HOHIRQL 7HOHIRQL H WLO IDVWW ODY ODY SULV .XQGHVHUYLFH .XQGHVHUYLFH RJ R VXSSRUW

.RQWD .RQWDNW DNW +HQULN 'XGHN Sn n WHOHIRQ Q     HOOHU SU SUU PDLO KGX#GDQVNNDEHOWYGN KGX# #GDQVNNDEHOWYGN GN

6DOJV RJ 3URGXNWLRQVGLUHNW¡U 3URGXNWWLRQVGLUHNW¡U Henrik Dudek Dudek

FDA orientering 1/2009

23


BRANCHENYT

Konkurrenter skal have en chance i kabel-tv net Samme regler for en gros bredbånd i telefonnettet forberedes til kabel-tv net kan etablere sig i de fremskudte indkoblingspunkter.

TDC har en så dominerende stilling på engrosmarkedet for bredbånd via kobber og kabel-tv net, at IT- og Telestyrelsen vil pålægge TDC og dermed også YouSee at give konkurrenter mulighed for at levere bredbåndstjenester i de samme net og på samme vilkår. Et udkast til et sådant pålæg har netop været i høring, men en endelig beslutning forelå ikke ved redaktionens afslutning.

Bremse på udbygningen

TDC er alt for dominerende ”I en analyse for bredbåndsmarkedet konkluderer vi, at TDC har en stærk markedsposition på en gros markedet for bredbånd. Vi finder, at vi i Danmark har en unik konkurrencesituation, nemlig at det samme selskab ejer både kobbernettet og det største kabel-tv net. Vi ønsker at give konkurrenter adgang til kabel-tv nettet ligesom til det almindelige telefonnet, hvor TDC længe har været pålagt at give adgang for konkurrenter,” siger kontorchef Jakob Willer. Kabel-tv nettene har påkaldt sig Telestyrelsens interesse, fordi udviklingen her er gået så stærkt, at disse net nu på mange måder har en bedre struktur, hvad kapacitet angår, end telefon-kobbernettet. Det skyldes ikke mindst opgraderingen af stadig flere kabel-tv net til brug af DOCSIS 3.

Flaskehalse Overordnet siges det, at markedet er præget af flaskehalse, idet eksterne engroskunder i de fleste områder af landet alene har mulighed for at aftage bredbåndstilslutninger fra TDC. Mens tre lokale fiberselskaber udbyder bredbåndstilslutninger via fiber til eksterne engroskunder, udbydes bredbåndstilslutninger via kabel-tv net ikke til eksterne engroskunder.

Der skal være plads til flere internetudbydere i kabel-tv net, mener IT- og Telestyrelsen.

Deres reelle muligheder for leverandørskift er derfor stærkt begrænsede. Behovet for at give TDC samme pålæg i forhold til kabel-tv net, som er gældende på telefonnettet, forklares med, at engroskunderne vil efterspørge bredbåndstilslutninger fra TDC med højere hastigheder i det omfang, engroskunderne ikke selv

”TDC har et økonomisk incitament til ikke at foretage en udbygning af kobberaccessnettet i de områder, hvor TDC råder over kapaciteten i kabel-tv net, og TDC har derigennem en umiddelbar adgang til yderligere at styrke sin position på markedet”, hedder det. For så vidt angår adgang til bredbåndstilslutninger via fibernettet har styrelsen ikke fundet det påkrævet på nuværende tidspunkt at pålægge en forpligtelse om adgang. Baggrunden herfor er, at TDC ifølge IT- og Telestyrelsens oplysninger i dag kun i begrænset omfang afsætter fiberbaserede bredbåndstilslutninger. TDC skal give adgang til alle funktionaliteter, der kan understøtte et udbud af bredbåndsprodukter via henholdsvis kobber og kabel-tv net, der afsættes til slutbrugere, og som TDC selv anvender, hedder det i høringsudkastet.

FDA har betænkeligheder ”FDA støtter initiativer, der øger konkurrencen og gennemsigtigheden på markedet, men ser også problemer i forslaget,” siger landsformand Poul Juul, der forklarer: ”Den adgang til trafik på YouSees og TDCs net, som andre udbydere vil få, ser ud til også at skulle omfatte trafik hos YouSees og TDCs kunder blandt antenneforeningerne. Det vil betyde, at andre udbydere af internetydelser vil kunne forlange at få adgang til at bruge antenneforeningernes coaxnet til også at distribuere internet til antenneforeningernes medlemmer - uanset om antenneforeningerne ønsker det eller ej. Det er selvsagt ikke acceptabelt, og FDA vil gøre IT og Telestyrelsen opmærksom på dette misforhold i et høringssvar, vi er ved at udarbejde over det 65 sider lange forslag til afgørelse. Hvis forslaget gennemføres med ovenstående indhold, vil det være ekspropriation af antenneforeningernes ejendom, og det er naturligvis uacceptabelt”.

Boxer mister kunder

Eneejer

I Sverige mistede Boxer 20.000 abonnenter sidste år, svarende til 3%, hvilket direktør Per Norman begrunder med øget konkurrence fra udbydere af ip-tv og andre betalings-tv kanaler. Han trøster sig med, at Boxer nu mærker stigende interesse for ekstra tv-kort og bokse, der kan optage tv-udsendelser, hvilket øger indtægterne. Men Boxer mangler også omsætning fra syv nye tv-kanaler, der ikke kan komme på DTT-nettet. Boxer ejes af Teracom, som igen ejes af staten. Og Teracom er i strid med statens P&T om de priser, det må tage af abonnenterne. Der mangler 100 mio. svkr., mener Teracom, som derfor har sat udbygningen i stå. De syv kanaler skulle have været i drift sidste år.

Disney har købt mindretalsaktionærerne i Jetix Europe ud, så Disney frit kan ændre det i programindholdet, som det anser nødvendigt for at styrke børnekanalen.

24

FDA orientering 1/2009

Ønsker mere for hd-tv SBS i Holland undersøger, om kabelnettene vil betale 15-20 kr. ekstra om året for hd-tv kanaler. Det begrundes med, at meromkostningerne ved den højere billedkvalitet er omkring 20%, og at reklamepriserne ikke kan bære mere. De kommercielle kanaler føler sig presset af, at de tre statslige kanaler til sommer også vil sende hd-tv.


BRANCHENYT

Kritiseret bestemmelse foreslüs nu ophÌvet I bekendtgørelse nr. 515 fra 2001 om anvendelse af dekodere i fÌllesantenneanlÌg m.v. er der en bestemmelse, hvis formül var at øge konkurrencen ved at give flere adgang til samme net. Den foreslür IT- og Telestyrelsen nu ophÌvet. Den har vist aldrig vÌret brugt. Ministeriet har i hvert fald aldrig füet henvendelser om den eller mødt behov for den. Bekendtgørelsen, som var et led i teleliberaliseringen, giver programudbyderne lige adgang til at fremføre programmer i fÌllesantenneanlÌg og til at benytte eventuel-

le fÌlles dekodersystemer. Herudover giver bekendtgørelsen programudbyderne adgang til at anvende egne dekodere og til at kunne afregne direkte med de husstande, der er tilsluttet programfordelingsanlÌgget. Süvel FDA som vore leverandører protesterede uden held mod dette indgreb i friheden til selv at kunne disponere. Det ville begrÌnse mulighederne for at udnytte ens kabelnet, og specielt var muligheden for direkte afregning mellem udbyder og kunde en anstødssten, men det praktiseres jo i dag i vidt omfang büde ved film og internet.

LĂŚnge om at tilpasse EU-regler EU-kommissĂŚr Viviane Reding er utilfreds med, at det gĂĽr langsomt med et fĂĽ landene til at revidere lovreglerne for tv, sĂĽ de er i overensstemmelse med EU's Audiovisual Media Service direktiv, som blev vedtaget for over et ĂĽr siden. Reding beder landene om at fĂĽ det gjort i ĂĽr, da national lovgivning hĂŚmmer det frie marked pĂĽ dette omrĂĽde. Nogle lande har delvis ĂŚndret deres regler. Danmark er ikke et af dem

Analogt stop udsat USA vil forlĂŚnge fristen for lukning af landets analoge tv-sendere i fire mĂĽneder til 17. juni med henvisning til, at 6,5 mio.

Ministeriet har sendt bestemmelsen i høring med en frist, der udløb 10. februar.

CITAT "Vi har fĂĽet billigt bredbĂĽnd pĂĽ kobbernettet, fordi elselskaberne har investeret i fibernet." Jan Damsgaard, professor i informationsteknologi.

husstande endnu ikke har anskaffet det nødvendige udstyr, settopboks eller lignende. Med start i Cherbourg-regionen begynder Frankrig 19. november at lukke de første analoge tv-sendere.

Servicedel udskilt Firmaet Relacom, der etablerer og vedligeholder netvĂŚrk for tele- og elselskaber i 17 lande, har overtaget den tekniske del af Canal Digitals kabel-tv drift. Det er sket efter model fra Norge, hvor Relacom servicerer over 300.000 husstande, der modtager tv fra Canal Digital. Aftalen betyder, at 17 medarbejdere fra Canal Digital nu er ansat hos Relacom i Taastrup.

Vi er sikkert enige om, at digitalt TV skal betyde større frihed! - Sü skal foreningen vel ogsü have en Ìgte skrÌddersyet løsning?

$ KDU E\JJHW HQ GLJLWDO 79OÂĄVQLQJ WLO DQWHQQHIRUHQLQJHU GHU YLO WLOE\GH GHUHV PHGOHPPHU GLJLWDO NYDOLWHW RJ Ă&#x20AC;HNVLELOLWHW /ÂĄVQLQJHQ EOLYHU VNU GGHUV\HW WLO GHQ HQNHOWH IRUHQLQJ Vn GHQ GLJLWDOH GHO SDVVHU IXOGVW QGLJ PHG IRUHQLQJHQV ÂĄQVNHGH DQDORJH SURJUDPĂ&#x20AC;DGH .RQWDNW RV Sn     HOOHU VDOJ#DSOXVGN 6n InU GX PHJHW PHUH DW YLGH RP KYDG YRUHV OÂĄVQLQJ NDQ JÂĄUH IRU GLQ IRUHQLQJ $ Â&#x2021; 5RKROPVYHM  Â&#x2021;  $OEHUWVOXQG Â&#x2021; ZZZDSOXVGN

FDA orientering 1/2009

25


PERSONALIA

I spidsen for nye DR tv-kanaler DR har sat navne på de tre kanalredaktører, der står i spidsen for de tre nye tv-kanaler, som DR lancerer til efteråret. Den tredje kanal kom med takket været de økonomiske problemer for TV2. I den politiske aftale blev det til en betingelse, at når TV2 skulle have midler, skulle der også falde ekstra penge af til DR.

Dermed bliver det muligt at etablere DR1 HD foruden de planlagte for henholdsvis børn/unge og historie/kultur. Igangsætter af børnekanalen er Signe Lindkvist, som har arbejdet med børnefjernsyn i DR i mange år. Historiekanalens redaktør er Flemming Hedegaard Larsen, der tidligere var medie-

forsker i DR og på det senere redaktør på DR1. HD-kanalens redaktør er Henrik Faurby Birck, som også er hentet i organisationen, hvor han har været medieforsker og redaktør på DR2.

Signe Lindkvist.

Henrik Faurby Birck

Flemming Hedegaard Larsen.

Ny programchef Med en alsidig baggrund tiltræder 33-årige Bo Thorp 1. maj som ny programchef for The Voice TV i Danmark. Bo Thorp er nordmand og uddannet i mediekommunikation i London. Efter nogle år hos NRK og TV2 Norge fik han ansvaret for alle MTV’s nordiske egenproduktioner, og siden 2006 har Bo Thorp arbejdet i The Voice-regi i Sverige.

Øget ansvar Marketingdirektør i Canal Digital, Solveig Thrane-Møller har fået udvidet sit ansvarsområde til også at omfatte forretningsudvikling og CRM, nu med titel af markedsdirektør.

Nyt job

AKTIVITETSKALENDER 4. marts:

FDA Region 7 på Hotel Prindsen i Roskilde: Hvordan overlever vi digitaliseringen?

18.-20. marts:

Cable Europes årsmøde i Berlin. www.cable-europe.eu

29. marts:

Hotel Legoland, Billund: FDA forum.

26.-28. maj:

ANGA kabel-tv messen i Köln. www.angacable.com

12. juni:

Branchestævne hos FDA i Nykøbing Sj.

4.-9. september:

IFA i Berlin. www.ifa-berlin.de

10.-11. september: Bredbåndsdagene i København. www.bredbaandsudvikling.dk 20. september:

FDA forum kl. 11-16.

11.-15. september: IBC i Amsterdam. www.ibc.org

26

28. september:

FDA Region 1 holder generalforsamling på Tylstrup Kro kl. 19.30.

6.-8. november:

FDA messen og landsmøde.

FDA orientering 1/2009

Direktør Esben Halding forlader TV2 Networks for 1. marts at tiltræde som adm. direktør for tv-produktionsselskabet Eyeworks Danmark, der bl.a. har lavet udsendelser med Bubber og BS, Årgang 0, Peking Expressen og Dirty Jobs.

Salgsdirektør i Dansk Kabel TV Henrik Dudek tiltrådte 1. januar som salgsog produktionsdirektør i Dansk Kabel TV. Efter 2½ år som direktør i Connectpartner var det naturligt at flytte med til Dansk Kabel TV, da firmaet blev fusioneret ind i Dansk Kabel TV efter at TDC havde solgt erhvervsdelen fra. Henrik Dudek er stærkstrømsingeniør og var i firmaet Carl Bro, inden han blev direktør i Slagelse Håndboldklub i et nært spændende samarbejde med Anja Andersen.


REGIONSBESTYRELSER

FDAs HOVEDBESTYRELSE

Region 1: Tidl. Nordjyllands amt, tlf. 98 46 43 81

VALGT AF LANDSMØDET Landsformand, FU Poul Juul Kovangen 532 3480 Fredensborg Tlf. 48 47 57 55 E-mail: pj@pouljuul.dk

Karsten Høgh, Reg. 1 Caprifolievej 5 9440 Aabybro Tlf. 98 24 16 99 E-mail: kah@mail.dk

Næstformand, FU Carsten Pedersen Hasselvænget 9 4760 Vordingborg Tlf. 55 37 34 33 E-mail: na-formand@nyraad.net

Steen R. Mortensen, Reg. 4 Rugtoften 76, Skodborg 6630 Rødding Tlf. 74 85 07 80 E-mail: srm@post.tele.dk

Vera Dahl Olesen, Reg. 1 Præstvangen 8, Mou 9280 Storvorde Tlf. 98 31 14 36 E-mail: veradahlolesen@mounet.dk

Peter Dam, Reg. 6 Sydhavnsgade 4, 2. s.tv. 2450 København SV. Tlf. 77 41 93 38 E-mail: pedam@frederiksholm.net

Gunner M. Nielsen, Reg. 2 Vroldgade 10 8660 Skanderborg Tlf. 40 32 36 49 E-mail: gmw@privat.dk

Kai Nielsen, Reg. 7 Højager 12 2670 Greve Tlf. 43 90 62 11 E-mail: kai.nielsen@eriksminde.dk

Curt Andersen, Reg. 3 Bjolderupvej 15 6000 Kolding Tlf. 40 63 14 07 E-mail: curtandersen@stofanet.dk

Henning H. Madsen, Reg. 8 Egebjergvej 111, Sørby 4200 Slagelse Tlf. 58 54 53 44 E-mail: formand@hashoj-net.dk

Hans O. Lorentzen, Reg. 4 Aabakken 16 6534 Agerskov Tlf. 74 83 37 22 E-mail: id.hl.aabakken16@mail.tele.dk

Jørgen Fogtmann, Reg. 9 Skovvænget 22 4840 Nørre Alslev Tlf. 54 434394 E-mail: jfo@nanet.dk

Jørgen Kirkmand, fmd. Michael O’Halloran Hans O. Lorentzen, HB. Leif Ohlsen, næstfmd., HB. supp. Leo Beck Nielsen Region 5: Fyn, tlf. 62 26 23 25 Henning Nielsen, fmd., HB. Peter Winkel, næstfmd., HB. supp. Erik R. Laursen, sekr. Gunnar Jensen Tommy Andersen Region 6: Tidl. Københavns og Bornholms amter samt Københavns og Frederiksberg kommmuner, tlf. 77 41 93 38 Peter Dam, fmd., HB. Martin Christensen Peter Colmorten, sekr. Preben Christensen Steen Eget

Kai Nielsen, fmd., HB. Hans C. Thigaard Ove B. Nielsen, sekr. Tage Lauritsen Preben Pedersen Region 8: Tidl. Vestsjællands amt, tlf. 59 91 20 36

UDVALGENE

Tage Lauritsen E-mail: tage@tunenet.dk

Region 4: Tidl. Sønderjyllands amt og Ribe kommune tlf. 74 84 87 32

Region 7: Tidl. Frederiksborg og Roskilde amter, tlf. 43 90 62 11

Henning Nielsen, Reg. 5 Teglbakken 39 5771 Stenstrup Tlf. 62 26 23 25 E-mail: henning.magnus@stofanet.dk

Bent Vanggaard E-mail: bv@brixkamp.dk

Gunner M. Nielsen, fmd. HB. Jørn Bollinger, sekr., HB. supp. Kirsten Randløv Rasmussen Morten Strandholdt Hans Carstensen

Curt Andersen, fmd., HB. Svend Erik Madsen, næstfmd. Jens S. Møller, HB. supp. Ib Bach Sven Møller Andersen

VALGT AF REGIONERNE

Medlem af AFOs Tekniske Udvalg

Region 2: Tidl. Århus og Viborg amter, tlf. 40 32 36 49

Region 3: Tidl. Ringkøbing, Vejle og Ribe amter, bortset fra Ribe kom., tlf. 40 63 14 07

Allan Jusjong, FU Hørsholmvej 44 9270 Klarup Tlf. 98 31 96 95 E-mail: jusjong@aj-design.dk

Repræsentant ved Cable Europes årsmøde Hans Carstensen E-mail: hca@post7.tele.dk

Helmuth Kroer, fmd.+kass. Jens Åge Thomsen, næstfmd., HB. supp. Allan Jusjong, HB. Ejvind Nørgaard, sekr. Vera Dahl Olesen, HB.

Skat- og Økonomiudvalget Carsten Pedersen E-mail: na-formand@nyraad.net Tage Majgaard E-mail: tagemajgaard@privat.dk Kjeld Kaad-Hansen E-mail: gfa-kkh@mail.dk

John Nymark, fmd., HB supp. Leif Jensen Bettina Adelskov, sekr. Henning H. Madsen, HB. Flemming Engelbrecht Region 9: Tidl. Storstrøms amt, tlf. 54 43 43 94 Jørgen Fogtmann, fmd., HB Leif Jensen, næstfmd., HB supp. Frans Larsen, sekr. Villy Pedersen, supp. reg. best.

FDA orientering 1/2009

27


DeaZkZahZheV``Zc

 TJWJUN[ OX[ T^W ,!)) `g# Y[ VM Y[ Q^\\]JWM RWTU VXV\ cdgbVaeg^h &%!.) `g#

.W _N[MNW JO XYUN_NU\N[ 1R\]X[RNW\ _RWPN\^\ \]X[\UtN] WJ]^[ XP N_NW]b[URPN XYUN_NU\N[  -N KNM\]N MXT^VNW]J[TJWJUN[    [NTUJVNO[R  -JW\TN ^WMN[]NT\]N[  .T\YNMR]RXWN[ QR\]X[RN XP Vb\]N[RN[  .[X]R\TN ORUV  5\ VN[N Yt ```_RJ\J]MT  4^W  T[ VMQ^\\]JWM RWTU VXV\

K^VhVi CVijgZ

K^VhVi =^hidgn K^VhVi=^hidgn

K^VhVi 8g^bZ K^VhVi8g^bZ

K^VhVi :meadgZg K^VhVi:meadgZg

He^XZ

EaVnWdn

Profile for FDA - Forenede Danske Antenneanlæg

FDA-Orientering 2009-1  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...

FDA-Orientering 2009-1  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded