Page 1

FDA ORIENTERING Tidsskrift for fællesantenneanlæg · Nr. 3 · juni 2008

JUBILÆUM NY DANSK IP-TV KANAL

VI SKAL LÆRE MANGE NYE ORD


Indhold nr. 3 · juni 2008 · 26. årgang

Bøgehus · Annebergparken 21 · Box 151 · 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 96 17 00 · Fax 59 96 17 17 · E-mail: fda@fda.dk · Internet: www.fda.dk Telefontid: Mandag-fredag kl. 9-17

Lederen: Det statssubsidierede DTT-net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Kolibri’en flyver stadig, af Torben Høst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Fusioner nu i sigte i Hedensted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Vagtskifte i Hjørring Antenneselskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Sådan kom en lille by med i det store fællesskab . . . . . . . . . . . . . . 8 ASOM-Net forsyner nu seks byer med en mere på vej . . . . . . . . . . 10 Nødvendigheden af og fordelene ved settop bokse . . . . . . . . . . . . 12-13 De magelige seere glemmer hd-tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Kanal 5 og SVT sammen om krimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 TV2 afprøver digital TV2 programpakke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Dansk ip-tv kanal om spil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 FDA markerer sit 25 års jubilæum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Værdien af en antennemast er meget mere end jernet . . . . . . . . . 19 Det er med at få det hele med i nyt regnskabsprogram . . . . . . . . . 20 FDA går ud af Cable Europe, men bevarer kontakten . . . . . . . . . . . 21 BOXdanmark har nu sat rammerne op . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 DTT vil give debat i antenneforeningerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Forslag: Læg afgift på analogt tv i kabelnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Aktivitetskalenderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Branche-Nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Personalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Lars J. Knudsen Tlf. 59 96 17 03 E-mail: ljk@fda.dk

Tina Boye Tlf. 59 96 17 04 E-mail: tb@fda.dk

Ulla Graversen Tlf. 59 96 17 06 E-mail: ug@fda.dk

Winnie Graversen Tlf. 59 96 17 01 E-mail: wg@fda.dk

Svend Hansen Tlf. 59 96 17 02 E-mail: sh@fda.dk

FDAORIENTERING Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er trykt i 2650 ekspl. Eftertryk tilladt med angivelse af kilde. I redaktionen: Mogens Lorentsen, (ansv.red.) (molo) Erik Wagner (ew) Lars J. Knudsen (ljk) Hans Carstensen (hc) Deadline for indlevering af redaktionel tekst: Nr. 4: 18. august Nr. 4 udkommer: 14. september Indlæg til FDA orientering sendes til: Redaktør Mogens Lorentsen Fresiavej 9, 9800 Hjørring tlf. 98 92 39 15 E-mail: redaktion@fda.dk Skriver du på PC, så send teksten i en mail eller på diskette i Word eller Word Perfect. Medsend gerne illustrationer.

2

FDA orientering 3 /2008

Abonnement: 1. Abonnement i Danmark hele år 2008: Kr. 750,2. Tillæg for abonnenter i Europa udenfor Danmark: Kr. 110,3. Udvidet abonnement: 2008: Kr. 3.495,kan tegnes af installatører og rådgivere tilknyttet AFO. Alle opgivne priser er eksklusive moms. Kontaktperson: Tina Boye Annoncer og distribution: Kontaktperson: Tina Boye Distribution: Lørdag den ?. juni 2008. Forsiden: FDA markerer sit jubilæum to gange i år. En ny dansk tv-kanal er internetbaseret. Med digitalt tv skal vi for alvor lære nye ord og nye forkortelser, men især brugen. Vi bruger to sider på en introduktion til at det svære.

Sats, repro og tryk: Vejlø Print A/S. Postbox 145, 4400 Kalundborg E-mail: torben@vejloeprint.dk ISSN nr. 0903-2169

Lisa Rimstad Jacobsen Tlf. 59 96 17 02 E-mail: lrj@fda.dk

Henriette Skovgård Tlf. 59 96 17 05 E-mail: hsn@fda.dk

Susanne Lyngbo Tlf. 59 96 17 02 E-mail: sl@fda.dk


Det statssubsidierede DTT-net LEDEREN ved Erik Wagner, landsformand for FDA

Erik Wagner.

Medieaftalen for 2007–2010 har været genstand for en heldagskonference, hvor der særlig var fokus på den digitale omstilling og den nye gatekeeper. Af indbydelsen til konferencen fremgår: • den digitale kapacitet til public service og den nye gatekeeper er nu kendt • der skal tages stilling til hd-tv og mobilt håndholdt tv • ip-tv og web-tv er på vej • branchen og politikerne ønsker teknologi-neutral konkurrence • det er nu, medieaktørerne skal sørge for troværdig orientering om de muligheder, digitaliseringen medfører Det var interessante punkter præsenteret af en lang række af spændende og kendte talere med kulturministeren som den mest kendte.

Boxer som gatekeeper Naturligvis præsenterede Boxer TV som nyvalgt gatekeeper sine tanker om de digitale kanaler i det mastesendte net, DTT nettet. I modsætning til de etablerede leverandører til kabelmarkedet vil Boxer TV levere mange, men små pakker. Forbrugerne skal i høj grad have mulighed for at købe de kanaler, de ønsker, uden der følger en række uønskede kanaler med i købet. Det kunne opfattes som en trussel for antenneanlæggene, men da prisen vil være noget højere hos Boxer TV, er den nok ikke så reel, som den umiddelbart kan opfattes. Men det forudsætter, at anlæggene

bedst muligt forsøger at have det, som medlemmerne efterspørger. Dertil kommer, at Boxer TV er ude af stand til at levere en række af andre ydelser fra antenneanlæggene, såsom deltagelse i afstemninger via fjernbetjeningen, når det kommer, hd-tv og ikke mindst bredbånd og ip-telefoni.

kanaler både analogt og digitalt, syntes ikke at have nogen betydning for ministeren. På det nærmeste forbigik han antenneanlæggene. Derimod manglede ministeren ikke ord om den lykke, han forventer, at det bliver for Danmark med et digitalt mastesendt net til distribution af tv-signaler.

To nye leverandører

Mod bedre viden

Med BOXdanmark og Boxer TV som de sidst ankomne på markedet er dette altså udvidet med to nye leverandører. En for DTT nettet og en for antenneanlæggene. Det bliver interessant at se hvilken betydning, det får for de veletablerede leverandører, når de to nye begynder at levere signaler. De etablerede kan ikke alene blive presset til at opgive deres forsøg på at overtage markedet fra antenneanlæggene, men også de ret så store pakker, som de ønsker at fastholde, selv om digitaliseringen ikke nødvendiggør det.

Lad ham have den glæde, men det er nu skræmmende, at ministeren mod bedreviden fortæller, at det nye digitale net vil fungere på lige konkurrencevilkår med markedets øvrige aktører. Ministeren har alene ved at fastholde den urimelige dobbeltbetaling for antenneanlæg givet DTT-nettet en stor konkurrencefordel. Uanset hvordan ministeren vender og drejer det, lader det sig ikke bortforklare. Direkte adspurgt fastholdt ministeren, at det nye DTT net vil fungerer på lige vilkår med de øvrige aktører, selvom Brian Mikkelsen ikke kan undgå at vide, at så længe han fastholder dobbeltbetalingen, bliver der ikke lige vilkår. Det er svært at holde tankerne væk fra ord som favorisering af det net, ministeren er ansvarlig for.

Signaler fra Boxer TV Signalerne fra Boxer TV vil være DVB-T signaler primært rettet mod hjem, der har fravalgt såvel kabelnet som egen parabol, og DVB-T er ikke de bedst egnede i antenneanlæg. Men skulle Boxer TV i kommende forhandlinger med tv-leverandørerne opnå rettighederne til også at leverer i DVB-C, kunne det sammen med BOXdanmark blive den ene af to nye interessante leverandører til vore anlæg. Selvom DVB-T signalet ikke er særligt egnet til et kabelanlæg, kan det nok have interesse for små anlæg, der ønsker at bevare selvstændigheden, men ikke har mulighed for at samarbejde eller sammenlægge sig med et større anlæg. Dog må Boxer forvente, at dets udmeldte priser kommer til hårde forhandlinger.

Statsstøtte Det kan således fastslås, at kulturministeren på trods af tidligere udtalelser om det modsatte ikke ønsker at stille alle lige hvad angår afgiften for at se dansk tv. Men måske har ministeren ved tilkomsten af DTT nettet nu fået et økonomisk argument mere for at fastholde dobbeltbetalingen, nemlig at den indirekte statssubsidiering til DTT-nettet i form af fritagelse for dobbeltbetalingen, er nødvendig for at opnå succes. Det er ulige forhold, som ministeren har ansvaret for.

Kulturministerens ansvar Hovedtaleren på konferencen var kulturminister Brian Mikkelsen. Som forventet udtrykte ministeren sin glæde over, at der nu er fundet en gatekeeper. I sit indlæg gjorde Brian Mikkelsen meget ud af at fortælle om den betydning, han anså det at have for Danmark, at man forlader de analoge signaler. At over 2/3 af befolkningen allerede forsynes med tv-signaler fra et af landets mange antenneanlæg, der er i fuld gang med en omstilling til digital tv og for manges vedkommende allerede har samtlige

JUBILÆUMS CITAT ”Flere af vore modparter havde til tider meget svært ved at forstå, at vi i FDAs ledelse på en gang kunne være meget kritiske over for en virksomheds forretningsmæssige adfærd, samtidig med at vi for eksempel gladelig havde dem med som udstillere." Viggo Bækgaard, landsformand 1991-2001.

FDA orientering 3 /2008

3


FUSIONER

Kolibri’en flyver stadig Af Torben Høst, formand 1984 - 2008

Torben Høst

I efteråret 1970 kom Antenneforeningen Kolibri til verden. Født i den nordvestlige del af Odense, nærmere bestemt Snestrup. Det skete fordi et par stykker herude gerne ville se lidt flere fjernsynsprogrammer. Hér på Fyn var det karakteristisk de tyske programmer man kunne få fat i. Og så ville det jo være formålstjenligt - billigst? med en fælles antenne. Herefter gik historien for os sin gode gang. Ganske som for de mange andre opspirende antenneforeninger i det hele land. Flere end de få ville være med i Kolibri, så foreningen voksede. Vi fik i 1976 rejst en 80 meter høj mast midt i foreningens geografiske område, og i 1994 blev masten så lagt ned igen. Den havde tjent os godt med sine fine muligheder for at nedtage tv og radio, men teknikken løb foran og vi gik over til signalforsyning via kabel. Det blev så Fyns Telefon der forsynede os med signal. Senere kom Fyns Telefon til at hedde TDC, og vort efterfølgende samarbejde med TDC Kabel TV skal ikke kommenteres her. I år 2002 fik vi slidt os fri, og vi gik over til signalforsyning fra Glentevejs Antennelaug, som via et lyslederkabel gav os mulighed for ”frit valg på alle hylder”. Det var noget af en forandring, og det gav basis for det som - synes jeg - har været et markant kendetegn for Kolibri, nemlig vor brugerafstemning. Som i starten var 2-årig, men som senere blev afholdt hvert år.

Brugerafstemning Det særlige ved vor brugerafstemning er, at det alene er medlemmerne der bestemmer. Bestyrelsen har intet at skulle have sagt. Vi ønsker ikke at være smagsdommere. Og det kan vi sagtens fritages for, fordi vi i Kolibri har valgt at anvende pointmetoden ved vore brugerafstemninger. Pointmetoden - som vi bruger den - går i korte træk ud på, at hvert enkelt medlem

4

FDA orientering 3 /2008

får 10 point, som så enten kan satses med alle 10 point på ét program, eller som det andet yderpunkt kan fordeles med 1 point til 10 programmer. Eller man kan frit vælge en anden kombination af de 10 point. Netop ved at satse alle 10 point på ét program, kommer variationen. Som eksempel fik vi ved en af vore første afstemninger stemt MTV ind, selv om ungdommen ikke er stærkt repræsenteret i vort område. Men de unge vred armen om på os gamle! Gennem årene har stemmeprocenten varieret fra 72 til 54. Jeg synes det er en meget velegnet metode. Den giver en differentieret programflade - uden at en "klog og kulturel bestyrelse" behøver at blande sig. Den giver et resultat som har vist sig nyttigt og holdbart gennem de årlige perioder.

tilgodese medlemmernes interesser i nyttiggørelsen af mulighederne i tidens teknik. Vore medlemmer har mulighed for opkobling til internet via foreningens kabler. Og i år 2007 fik vi de digitale tv-signaler; dog langtfra alle de digitale tv-programmer da vort anlæg ikke kan videresende dem. En opgradering var derfor påkrævet hvis vi da ville med på den digitale udvikling. Og således svinder langsomt den tekniske berettigelse for bevarelsen af den mindre antenneforening. Men brugerejet og demokratiet behøver ikke at gå fløjten af den grund! Hér er vi selvfølgelig godt stillet i et byområde. Der vil som regel være mulighed for at slutte sig sammen med en anden brugerejet antenneforening i nærheden.

FDA Vi var nok lidt længe om at få Kolibri meldt ind i FDA. Vi syntes at vi havde gode ressourcer i bestyrelsen og blandt vore medlemmer. Og skulle det knibe, kunne vi jo altid købe lidt juridisk eller teknisk assistance. Hvor er det dog tænkt forkert! Jeg har ikke et øjeblik fortrudt at vi fik Kolibri meldt ind i FDA. Vi får hjælpsomhed fra FDAs medarbejdere, masser af nyttige informationer - langt bredere end jeg havde forestillet mig, perspektivrige foredrag, teknisk indsigt, fælles møder med ligestillede. Og med alt dette får vi en rigtig god fornemmelse af hvordan tv-verden ser ud uden for Snestrup og Kolibri.

Udviklingen Med den digitale teknik må vi forvente en udvikling som mere og mere nærmer sig det enkelte medlems eget ønske om selv at kunne bestemme hvilke tv-programmer han vil se. Selv den bedste brugerafstemning kan jo ikke hamle op med dette. Det ligger i luften, og vi har kunnet læse om det i FDA Orientering, at små antenneforeninger kunne få det svært med at

GAL og BOXdanmark Lykken er at BOXdanmark er etableret. En herlig nyskabelse i antenneverdenen. Thi hér vil man jo kunne købe alt hvad hjertet ønsker sig af digitale tjenester. Vel at mærke på brugerbestemte andelsbetingelser ikke noget med at skulle tilgodese kapitalinteresser. Jeg kan ikke helt overskue det, men er disse grossister med salg af tv programmer, adgang til internet, og nu vist også nedgravede lyslederkabler, ikke ganske overflødige? Hvorfor dette - set med brugernes øjne - fordyrende mellemled? De 665 medlemmer i Antenneforeningen Kolibri har nu valgt at sammenlægge Kolibri med Glentevejs Antennelaug. Dette skete i øvrigt med 1 stemme imod. Jeg ser frem til at Kolibri trives endnu bedre end før. Jeg håber at Glentevejs Antennelaug vil leve op til mine - vore - forventninger om at bevare brugerejet og brugerdemokratiet. For på den måde lever dén ånd og respekteres dén energi, der har skabt de mange antenneforeninger.

To foreninger indgår i Glentevejs Antennelaug To antenneanlæg, der i mange år har modtaget deres programmer fra Glentevejs Antennelaug, har valgt at fusionere sig ind i GAL. Fusionerne er samtidig anledningen til, at GAL selv begynder at udbyde internet, men i starten kun til de to fusionerede foreninger: Antenneforeningen Kolibri i Snestrup med 665 medlemmer og Tarup Antennelaug med godt 1000 medlemmer. Begge foreninger ligger i den vestlige del af Odense. Begges kabelnet skal opgraderes til 862 MHz, før deres medlemmer nyder godt af det fulde programudbud i GAL, som med fusionen nærmer sig de 27.000 medlemmer. Glentevejs nuværende internetbrugere vil fortsat blive betjent af Canal Digital, der købte OE Kabel TV og dermed overtog dettes internet-afdeling i Odense. OE Kabel TV finansierede etableringen af returveje i GAL mod en aftale, der løber til 2019.


Fast forbindelse til omverdenen - til fast lav pris

Med en bredbåndsedbånds- og telefoniaftale oniaftale hos Dansk sk K Kabel abel TV TV, V, kan I tilbyde tilbyde jeres medlem mer bredbånd bredbånd og og telefoni telefoni via via antennestikket antennestikket til til fast fast lav lav månedlig månedlig pris. medlemmer G iv jjeres eres medlemmer medlemmer mulighed mulighed ffor or a surfe, maile maile og og ringe ringe via via antennestikket antennestikket Giv att surfe, med store besparelser og høj øj kv alitet. kvalitet.

Vi løser opga averne lokalt, hurtigt tigt og effektivt opgaverne – i tæt samarbejde amarbejde med v o ores kunderr. vores kunder. K ind på www.danskkabeltv.dk danskkabeltv.dk k og læs meget mere Klik kontakt akt kundeservice på 70 20 25 98 - eller kontakt


FUSIONER

Fem års programfællesskab baner vej for fusioner Seks foreninger i og omkring Hedensted er ved at være modne til fusioner ”Om 3-4 år lægger vi måske foreningerne sammen,” sagde Øster Snede Antenneforenings formand Svend Erik Nielsen til FDA orientering for fem år siden. Fornemmelsen var ikke helt forkert, om end tidshorisonten lå længere væk. ”Det bliver nok ikke næste år for vores vedkommende, men ret hurtigt derefter, for vi er ikke i tvivl om, at samarbejdet i Hedensted Net vil ende med, at foreningerne fusionerer. Vi er glade for Hedensted Net, fordi det altid har været helt fremme i skoene - og det kunne vi ikke have klaret alene. Jeg kan ikke se noget formål med at fortsætte med at have lokale bestyrelser hver for sig,” siger Svend Erik Nielsen. Han oplyser, at medlemstallet i Øster Snede i de fem år er steget med godt 100 til ca. 450, hvilket hænger sammen med, at byen er godt placeret og altid har etablerede byggegrunde til tilflyttere.

Daugaard først Det første skridt mod én forening ser ud til at blive taget, når Daugaard Antennefor-

ening som forventet sidst på året beslutter at fusionere med Hedensted Antenneforening. ”Der er ikke ret langt mellem vore to byer, så geografisk er det ret logisk, og teknisk har vi jo været forbundet i fem år. Vi forsyner knap 2700 husstande, og Daugaard ca. 400,” oplyser Hedensteds formand Carl Pedersen. Med i det fælles kabelnet er også antenneforeningerne i Sebberup, Ølsted, Øster Snede og Stouby, og det samlede antal tilsluttede husstande er ca. 4000. De har samme tekniske standard og er alle gældfri. ”Med den fælles programforsyning og alle med internet fra Kærgaard Net, som 55% af husstandene har abonnement hos, kan de enkelte bestyrelser jo nemt føle sig som en slags lokale forretningsudvalg i forhold til Hedensted, selv om vi er ligeværdige, respekterer hinanden og holder et par fællesmøde om året.” Det er kun i Hedensted, at elforsyningen er aktiv på bredbåndsområdet, og den

har ikke haft en tilgang, der bekymrer Carl Pedersen. ”I Hedensted har vi oplevet en ekstrem stor byggeaktivitet, som vi naturligvis har fulgt op med nyanlæg. Vi har haft 3-5 udstykninger årligt, og selv om det nok flader lidt ud nu, er det ikke slut,” mener formanden.

Flere valgmuligheder Indholdsmæssigt arbejder de seks antenneanlæg med en ændring fra traditionelle programvalg til, at medlemmerne næste år skal kunne vælge mellem flere programpakker oveni de to grundpakker. ”Vi planlægger en mellempakke fra næste år til ca. 1500 kr., så vi har tre pakker i det analoge udbud. Alle de populære kanaler vil være her. Med en digital boks skal man kunne vælge mellem flere pakker end i dag og oveni nogle tv-kanaler enkeltvis,” forklarer Carl Pedersen.

En mere med i HAS Tversted Antenneforening i Vendsyssel med godt 250 medlemmer fusionerer med Hjørring Antenneselskab. Tversteds anlæg er fuldt opgraderet med returveje, men Tversted har haft færre tv-kanaler, end man har i HAS, som derfor har stillet nogle satellitmodtagere til rådighed. Dermed får Tversteds medlemmer lidt flere programmer i ventetiden, til en fibernetforbindelse til hovedstationen i Hjørring kan tages ibrug. Den

kommer formentlig til at gå til Sindal, som indgik i HAS for et år siden. Tversted påbegyndte for et par år siden forsyningen af et sommerhusområde op mod byen, og der er et større potentiale i det store ferieområde. HAS har gode erfaringer med tilsvarende kabellægninger i de store sommerhusområder mellem Lønstrup og Hirtshals.

H Harts War NONSTOP N ONSTOP A ACTION CTION

6

FDA orientering 3 /2008

www.nonstop.tv

Tirsdag irsdag 1 10 0 juni kl 2 21.00 1.00

Telia Stofa A/S Telia 88 13 13 14 1 15

YouSee 80 80 40 80

Canal Digital 70 27 27 74


Vagtskifte Hjørring Antenneselskab har fået ny formand. Var det ikke fordi den afgående formand hedder Mogens Lorentsen ville vagtskifter ikke give anledning til mange bemærkninger her. Men alene arrangementet og deltagelsen ved antenneselskabets afskedsreception den 16. maj viste, at det var noget andet – en markant og yderst respekteret person forlod formandsposten efter at havde beklædt den i 24 år. Deltagerlisten var rigtig lang og bestod ikke alene af folk fra nærområdet. Fra nær og fjern deltog man for at takke for et godt samarbejde med en respekteret og afholdt person, med en viden om antenneforhold, som kun ganske få besidder. For Hjørring Antenneselskab har det været 24 år med udvikling og demokratisk brugerstyring ledet af en bestyrelse med en stærk formand i spidsen. Mogens har virkelig forstået at sætte sit behagelige og personlige præg på Hjørring Antenneselskab. I FDA blev det også til mange aktive år for Mogens. Fra stiftelsen af FDA og derefter fra SANAs indgang i FDA til han i 2007 fra en plads i forretningsudvalget indstillede sin aktive deltagelse i FDA ledelse. Heldigvis har FDA fortsat glæden af at have Mogens som redaktør af FDA orientering. Erik Wagner landsformand

– vi gør det let...

Vi gør det let... at være antenneforening

Frit valg af hastighed & abonnement Bagterp Blæseorkester tog imod Mogens Lorentsen og gæsterne.

Nordit A/S • Lufthavnsvej 5 • 9400 Nørresundby Tlf: 9678 0800 • www.nordit.dk

FDA orientering 3 /2008

7


FUSIONER

Hashøj kom forbi og tog Gimlinge med HashøjNet blev dannet af tre antenneforeninger og omfatter nu fem lokale anlæg Af Henning H. Madsen, formand for HashøjNet

Henning H. Madsen.

På et fællesmøde 15. oktober 2002 blev Dalmose Antennelaug, Flakkebjerg Antennelaug og Sørby Antenneforening enige om at lægge foreningerne sammen. Vi gjorde det for at kunne tilbyde medlemmerne flere radio og tv-programmer samt nye tjenester på fællesantenneanlægget, især internet. Ideen opstod, da vi hørte om en kommunal kloakledning fra Gimlinge til Sørby. Kommunen blev kontaktet, og det blev aftalt at nedlægge trækrør til brug for en fiberforbindelse mellem foreningerne.

Foreningen kontaktede derefter firmaet Petri & Haugsted for at få lagt fiber i det manglende stykke mellem Dalmose og Flakkebjerg. Samme firma forestod indblæsning af fiberkabler fra Dalmose og frem til Sørby. I september 2003 var fiberen klar, og alle tre foreninger blev koblet op på samme hovedstation. Teknikken bag er AM modulation 1310 nm. Antennesignalet kan på denne måde sendes ca. 30 km uden forstærkning. Overførelsen er analog, idet Viasat ikke tillader at overføre dets kanaler digitalt. På internet-siden havde vi indgået en aftale med A+ om levering og drift af internet. Hovedsignalet fik vi via radiolink fra tårnet i Slots Bjergby. De første internetbrugere blev koblet på i slutningen af september 2003.

Et fjerde anlæg På en ekstraordinær generalforsamling i juni 2004 blev Slots Bjergby også omfattet af HashøjNet. Næste skridt var derfor at føre fiberen frem til Slots Bjergbys nuværende hovedstation. Vi søgte om tilskud fra EU via Artikel 33-midlerne og fik tilsagn om 250.000

kr. Hashøj kommune bidrog med samme beløb. Prisen for projektet var lidt over 800.000 kr., så tilskuddene lunede godt i kassen. Sidst i uge 39 2005 koblede vi den gamle hovedstation fra og tilsluttede fiberen fra Dalmose. Samtidig med tilslutning af Slots Bjergby lagde vi en fiber helt frem til teletårnet i Slots Bjergby. Hermed kunne Arrownet nedtage sit radiolink og benytte fiberen frem til vores hovedstation i Dalmose. Det har så siden vist sig, at Teletårnet i Slots Bjergby spiller en vigtig rolle i landet fiberstruktur.

Et femte anlæg På fiberstrækningen mellem Flakkebjerg og Sørby ligger Gimlinge. Vi har i samarbejde med landsbyrådet etableret et fællesantennenet i byen. Med ca. 40 medlemmer er det nok en af landets mindste landsbyer med fællesantenne og bredbånd. Tilslutningen af Gimlinge var årsag til, at generalforsamlingen i år blev holdt her. Vi håber meget på, at vi kan sætte skub i flere små landsbyer med tilbud om internet og fællesantenne. Samtidig er udstykningerne af nye parcelhusgrunde nærmest eksploderet i vores område. Det har givet foreningen mange flere nye tilslutninger, end vi havde håbet på. Vi ser trygt fremtiden i møde med næsten 1200 medlemmer. Samtidig kan vi glædes over et foreningsdrevet netværk, der er vores eget og giver medlemmerne direkte indflydelse på hvilke radio og tv-kanaler, vi kan hente ind i vores stuer. Men det skal ikke glemmes, at det daglige foreningsarbejde er vokset til langt over det, man kan forlange af en frivillig bestyrelse. Eksempelvis en frivillig kasserer, der vil stå til ansvar for skattelovgivningen og formidle en omsætning på 3 mio. kr.

JUBILÆUMS CITAT Den grønne streg viser fiberforbindelsen i HashøjNet.

8

FDA orientering 3 /2008

”Ved udgangen af 1989 var den korte gæld 90.873 kr. De likvide aktiver var kun 13.594 kr. – en aldeles uholdbar situation.” Børge Kiilsholm, kasserer 1989-2001


CopyDan


FUSIONER

Fælles hovedstation for syv antenneforeninger ASOM-Net i Sydjylland og Sønderjylland er sat igang

Steen Dall, formand for ASOM-Net.

I juni 2005 enedes 10 antenneforeninger om at få klarlagt, om det var realistisk at forbinde sig i et fælles fibernet. Et år efter besluttede 8 af dem at gå videre med planerne, og i november sidste år stiftede så 6 anlæg ”Fællesforeningen af Antenneforeninger i Sydjylland og Midtsønderjylland.” Det lidt uhåndterlige navn er i daglig tale blevet til ASOM-Net, som i løbet af dette halvår er sat i drift forening efter forening ud fra en ombygget og udvidet hovedstation i Vejen. Fra denne fører 94,2 km fiberpar signalerne fra Vejen til Brørup, Gram, Jels, Skodborg og Toftlund.

Rødding meldte fra og til Fiberkablerne passerer Rødding, som først var med og senere meldte fra. Men Rødding kommer med fra årsskiftet. Her havde bestyrelsen meldt fra, fordi den fandt fordelene for små i forhold til,

at medlemmerne ikke ville få fuld bestemmelse over programsammensætningen. Men efter en grundig orientering på en ekstraordinær generalforsamling, hvor både YouSee og ASOM-Net havde mulighed for at tale for deres sag, besluttede medlemmerne at vælge selvstændigheden, og dermed ASOM-Net som fremtidig programleverandør. Det skal dermed forsyne op mod 12.000 husstande med 40 tv-kanaler fordelt på to programpakker. Bestyrelsen for ASOM-Net har i første omgang fundet frem til de 40 tv-kanaler med skyldig hensyn til, hvad man lokalt havde og ønskede. Til efteråret bliver der holdt programvalg, hvor alle tilsluttede husstande kan være med, og det er så resultatet af denne, der tæller.

”Der var ikke dramatisk forskel på de enkelte foreningers økonomi og tekniske standard. Så selv om foreningerne skal betale for ændringer til det fælles niveau, er der kun mindre forskelle på, hvad der opkræves i foreningerne. Alle betaler det samme for programmerne.”

Forskellige udbydere ASOM-Net ledes af et repræsentantskab med to eller tre personer fra hver forening, og hver forening vælger et medlem til den fælles bestyrelse. ”Det har været en måske lidt lang vej, hvor der er taget skyldig hensyn til de enkelte foreningers interesser og bindinger. Men det har været et godt forløb – ikke mindst fordi der har været et meget positivt samarbejde mellem bestyrelsen og teknik-gruppen, som har løst sin del af opgaven. De enkelte foreningers aftaler er respekteret i en sådan grad, at ASOM-Net lægger fibre til forskellige udbydere af internet,” fortæller ASOM-Nets formand Steen Dall, Gram, som føjer til:

Sådan forbindes de syv antenneforeninger.

>cYh^\i! `kVa^iZi d\ deaZkZahZ

;>ABB6<:GC:H IK"@6C6A

HiZb H`VcY^cVk^V ^cY ^ Y^c egd\gVbeV``Z i^a `VcVakVa\Zi ¢ch`Zg Yj eg©kZk^hc^c\ ZaaZg bZgZ ^c[d4

10

FDA orientering 3 /2008

@dciV`i/ ^c[d5h`VcY^cVk^V#ik Ç lll#h`VcY^cVk^V#ik


addLemon.com

THEVOICETV.DK


TEKNIK

Digitale tunere i kabelanlæg Det kan være svært nok for os – hvordan er det så ikke for medlemmerne? Af Steen Nicolaisen, formand for Glentevejs Antennelaugs tekniske udvalg

Steen Nicolaisen.

På baggrund af egne erfaringer med afprøvning af en snes settop bokse opridser Steen Nicolaisen her muligheder for og problemer i dels antenneanlæggets eget valg ved overgangen til digitalt tv, dels i rådgivningen til medlemmer, der let forvirres, når de overvejer at købe et digitalt tv.

er, at den er billigere at udskifte, når der kommer nye med faciliteter, den gamle ikke rummer. Den gamle boks kan så bruges til et apparat i børneværelset eller et andet sted i hjemmet.

stadig kortere mellemrum og antenneforeningen hele tiden vil tilbyde nye tjenester. Måske vil den endda skifte udbyder, som bruger en anden boks. Lov aldrig at en boks vil holde i mange år!

Analog/digital

Digitale standarder

Som jeg ser det, vil vi i løbet af få år have 15 analoge tv-kanaler, som dækker behovet i de analoge apparater. Resten vil være digitale kanaler, som altså kræver en digital tunerboks. I dag koster en boks typisk 700 kr., men 500 kr. om et par år. Vi skal lære at holde af boksen, da den jo giver bedre kvalitet og mere fleksibilitet. I første omgang temapakker og på sigt individuelle programmer, som vi vælger selv. Forvent ikke, at der kommer “fremtidssikre” bokse. Det vil ikke kunne lade sig gøre, da de tekniske fremskridt sker med

Det første umiddelbare skridt er at tilbyde medlemmerne det digitale spejl. Her udsendes alle de analoge tv-kanaler i digital sd-kvalitet (standard definition). Næste skridt er at udsende signalerne i hd-kvalitet (high definition). I første omgang er der få hd-tv kanaler til rådighed, men antallet vil vokse støt. I high definition er antallet af prikker (pixels) ca. fire gange større end i et almindeligt

I fremtiden vil vi gerne selv bestemme lidt mere. Vi vil helst udpege de tv-kanaler, vi vil se. Derfor er digitale tv-signaler nødvendige, og de giver også en bedre kvalitet. Alle med en fladskærm burde være med i en antenneforening, som sender tv-kanalerne både analogt og digitalt (det digitale spejl). De digitale signaler kan også give bedre plads i kabelnettet, da der kan sendes otte digitale tv-kanaler i stedet for én analog.

Digitale tunere Tv-billederne kommer allerede via en digital tuner i mange hjem og efterhånden til alle øvrige. Tuneren kan være indbygget i fjernsynet eller være en i boks bag eller ved siden af skærmen. En indbygget tuner er jo mest elegant, men den er kun til gavn i en kortere tid, efter at man har købt tvapparatet. Tuneren i den løse boks, kaldes også en digital modtager, STB eller Set Top Box. Dens fordel

12

FDA orientering 3 /2008

Der skal mange ord til at forklare, hvad en god tv-skærm indeholder. Her er indbygget kortlæser til DVB-T og DVB-C.


TEKNIK traditionelt skærmbillede. Så billedet bliver meget flottere, mere skarpt og bedre farver.

Kvalitetsvurdering Jeg har foretaget en kvalitetsvurdering ud fra de mest solgte fladskærme, som er hdready med 1366*768 punkter. Når jeg sætter billedkvaliteten på det

gamle analoge tv-apparat til 4, er den på de nye fladskærme faldet til 3. Via det digitale spejl og en digitalboks er kvaliteten steget til 5. Men kvaliteten i hd-tv er 9. På et tv med Full HD med en opløsning på 1920*1080 er kvaliteten 10. Dette er min subjektive vurdering, men hd-tv er formidabelt flot.

Den svære afdeling med flere forkortelser Det naturlige valg af teknik til boksene i antenneanlæg er DVBC formatet vha. QAM-signaler. Ip-tv (internet signaler) er først interessant, når ip-kapaciteten til alle medlemmer er tilstrækkelig stor, eller hvor kablingen til slutbrugeren sker vha. fiber. Det digitale spejl sendes i DVB-C i MPEG2-formatet, som giver sd-kvalitet. Kablet mellem boksen og tv-apparatet forbindes typisk med et scart-stik. High definition udsendes typisk i MPEG4 komprimeringen. Kablet mellem boksen og apparatet skal være et HDMI-kabel. En standard DVB-C Zapperboks koster typisk 700 kr., en HD boks 2.000-2.500 kr. På én analog kanalplads kan der være 7-9 digitale kanaler vha. MPEG2, senere 11-13 vha. MPEG4 – eller 3-4 HD-kanaler. DVB-T standarden er beregnet for luftbåret overførsel til tvantenner.

Fortæl igen og igen Antenneforeningerne har et stort ansvar for vedvarende at informere medlemmerne om forskellen på DVB-T og DVB-C, da de fleste forhandlere bare skriver “digital tuner indbygget.” Det er ærgerligt at komme hjem med en digital skærm med indbygget DVB-T, når det burde have været DVB-C. Sony, Samsung, NAD, Loewe mf. har et stigende antal apparater med indbygget DVB-C tuner. Der er mange DVB-C optagebokse med en harddisk, så man kan optage flere programmer samtidig med, at man ser et tredje program. De koster typisk 4.000-4.500 kr. Jeg har endnu ikke fundet hd-tv tunere med indbygget harddisk. Erfaringerne med boksene er gjort med 15-20 forskellige fabrikater af "standard" DVB-C bokse, med og uden high definition. Standardisering er endnu ikke indført i denne del af teknikkens verden. Næsten alle boksene er forskellige. Så vil man bestræbe sig på, at medlemmerne kan få et bredt udbud af bokse,

har foreningen en udfordring i at indstille hovedstationen "bredt." Altså optimalt, med fuldt overblik af alle værdier på kanalerne.

Bindinger Det enkleste og billigste for medlemmerne er at sende de digitale kanaler ukodet. Men når medlemmerne individuelt skal vælge mellem forskellige pakker, skal signalerne kodes. Det tilbyder f.eks Stofa, YouSee, Canal Digital og Dansk Bredbånd, men så er der ingen standard i boksene mere. Hvert selskab har sit eget koncept og koder, hvor stort set kun dets egen boks kan anvendes. Desuden skal der bruges et smart-card, så udbyderen kan opkræve kortafgift for f.eks. det gratis digitale spejl. Herved bliver medlemmerne kunder hos udbyderen, der fakturerer direkte uden om antenneanlægget. Er disse systemer først udbredt i anlægget, er det vanskeligt at skifte til et bedre system og bedre priser. For selv de største antenneforeninger er disse kodningssystemer økonomisk utilgængelige.

Lys for enden af tunnelen Et nyt sikkert kodningssystem, som bl.a. er godkendt af Sony og Hollywood, introduceres i Danmark om få måneder af Glentevejs Antennelaug. Fra starten er TV2 med, med dettes betalingsprogrammer. Sikkerheden ligger i boksen, så den behøver ikke et smartcard. Herved kan de største antenneforeninger bevare deres selvstændighed og deres medlemmer kan forblive medlemmer med den indflydelse, det indebærer. Foreninger, der ikke lige har 4-5 mio. kr. at investere i det digitale spejl og kodningssystemer, kan gå sammen med hinanden og BOXdanmark og få samme fordele.

FDA orientering 3 /2008

13


TEKNIK

Film fra nettet Firmaet Roku har udviklet en bredbåndsmodtager, som filmudlejningsfirmaet Netfix sælger i USA for $100 (475 kr.), og det forhandler med producenter om at få indarbejdet modtageren i deres settop bokse. Med boksen får man fri adgang til at se 10.000 film og tv-serier som ip-tv vist direkte på tv-skærmen. Modtageren henter filmene fra Netfix hjemmeside, og den fungerer både med kabel- og trådløs tilslutning til hjemmets bredbåndsmodem.

Rokus settopboks med fjernbetjening.

Hd-tv svigtes af magelighed Fjernsyn i høj billedkvalitet kan måske blive vanedannende. En undersøgelse fra Scripps Networks viser, at seere med hd-tv ser mere fjernsyn end man gør i andre hjem i Los Angelesområdet. Resultaterne er indsamlet ved aflæsning af settop bokse i 300.000 hjem, der får tv fra kabelnetselskabet Charter.

Men seerne ringeagter ikke det mere beskedne standardformat. De ser stadig mange udsendelser i det gamle format – endda også selv om en hd-version sendes samtidig. Scripps har en mistanke om, at det skyldes magelighed. Det er nemmere at blive ved det kanalnummer, man har slået ind

Let hd-tv kamera

Provokerende salgsmåde

Kameraer til hd-tv er dyre og tunge, men udviklingen går stærkt. Sony har udviklet det hidtil mindste og letteste på 32x119x63 mm til 7.800 kr. Det kan lagre op til 55 minutters video i en opløsning på 1920x1080 pixels på et 8 gigabyte memory card.

UPC i Holland er idømt bøder på 2,3 mio. kr. for at have sendt settop bokse til mange mennesker uden at have spurgt om deres interesse og uden at fortælle, at de ville blive afkrævet betaling, når prøveperioden var overstået. En fjerdedel af dets over 2 mio. abonnenter har i dag en UPC boks.

Vil igen sælge sport

Det nye kamera er på størrelse med en mælkekarton.

Cablecards er standard Det amerikanske påbud om, at bokse og andet udstyr til afkodning af tv-kanaler skal ske med kort, cablecards, efterleves. Siden sidste sommer er der leveret 4,2 mio. settop bokse med læsere til cablecards i USA.

14

FDA orientering 3 /2008

på, end at springe til et andet sted på frekvensskalaen. Derfor foreslås det, at tv-kanaler, der sender det samme både i SD og HD, får det samme nummer i programguiderne. Det allerede sker hos satellitudbyderen Direct-TV. Dets satellitmodtager vælger så hd-tv, hvis apparatet kan vise dette format.

Påbuddets formål er at skabe konkurrence til de store kabelnet, hvis bokse hidtil kun har åbnet for deres egne tilbud, men der er ingen tal for, hvorvidt det har bragt flere udbydere på banen.

Som følge af fortsatte prisstigninger på tv-rettigheder til sport har RTL Group genetableret UFA Sports i Hamburg. Det skal både handle rettigheder til RTLs egne kanaler og sælge til andre tv-kanaler. Som leder er ansat Philip Cordes, der tidligere arbejdede for UFA Sports og i 2004-2007 var direktør for Sportfive.


TV

Kriminel alliance mellem to tv-konkurrenter Sveriges Television og Kanal 5 i Sverige har haft et usĂŚdvanligt samarbejde om et krimi-drama. En lørdag aften i maj sendte Kanal 5 afsnittet â&#x20AC;?Who and Whatâ&#x20AC;? i serien CSI kl. 21 om drabet pĂĽ en kvinde og en dreng i Las Vegas. SVT sendte derefter kl. 22 en fortsĂŚttelse om opklaringen, men fra serien â&#x20AC;?Brottskod: FĂśrsvunnenâ&#x20AC;? (Without a Trace) kl. 22. Begge tv-kanaler mĂĽtte rokere i sendeplanerne for at fĂĽ det til at passe sammen, og Kanal 5 mĂĽtte ĂŚndre rĂŚkkefølgen i CSI-dramaerne, men de var sĂĽ ogsĂĽ tilfredse med seertallene: 520.000 sĂĽ udsendelsen i Kanal 5 og hele 855.000 sĂĽ fortsĂŚttelsen i SVT. Dermed fik Kanal 5 flest seere den dag i mĂĽlgruppen 15-44 ĂĽr, og SVT havde flest seere af alle svenske kanaler denne lørdag.

De to serier er amerikanske, og inspirationen kom ogsĂĽ herfra, men derovre var det lettere, idet begge serier produceres af CBS. Herhjemme sendes CSI pĂĽ Kanal 5 og Withoout a Trace pĂĽ Hallmark Channel, og de har sĂĽ vidt vides ikke planer om et tilsvarende samarbejde.

William L. Petersen har en central rolle som politimanden Grissom i CSI-delen af historien.

Vi er sikkert enige om, at digitalt TV skal betyde større frihed! - Sü skal foreningen vel ogsü have en Ìgte skrÌddersyet løsning?

$ KDU E\JJHW HQ GLJLWDO 79OÂĄVQLQJ WLO DQWHQQHIRUHQLQJHU GHU YLO WLOE\GH GHUHV PHGOHPPHU GLJLWDO NYDOLWHW RJ Ă&#x20AC;HNVLELOLWHW /ÂĄVQLQJHQ EOLYHU VNU GGHUV\HW WLO GHQ HQNHOWH IRUHQLQJ Vn GHQ GLJLWDOH GHO SDVVHU IXOGVW QGLJ PHG IRUHQLQJHQV ÂĄQVNHGH DQDORJH SURJUDPĂ&#x20AC;DGH .RQWDNW RV Sn     HOOHU VDOJ#DSOXVGN 6n InU GX PHJHW PHUH DW YLGH RP KYDG YRUHV OÂĄVQLQJ NDQ JÂĄUH IRU GLQ IRUHQLQJ $ Â&#x2021; 5RKROPVYHM  Â&#x2021;  $OEHUWVOXQG Â&#x2021; ZZZDSOXVGN

FDA orientering 3 /2008

15


TV

Fire TV2 kanaler i en digital tv-pakke Glentevejs Antennelaug tilbyder TV2-pakke oven i grundpakken Overgangen til digitalt sendte â&#x20AC;&#x201C; og modtagne â&#x20AC;&#x201C; tv-kanaler har fĂĽet TV2 Networks til at udvikle en pakke med alle TV2-organisationens betalingskanaler â&#x20AC;&#x201C; undtagen TV2 Sport, der lever sit egen liv, som direktør Alexander Nørgaard-Madsen udtrykker sig. â&#x20AC;?Det digitale marked er i sin vorden og ĂĽbner muligheder, som alle har behov for at fĂĽ afprøvet. Vi er inspireret af, at TV4 har gode erfaringer med salget af en TV4pakke i Sverige, som har haft digitalt tv i lang tid.

De store tøver Vi har spurgt büde distributører og antenneforeninger om deres behov for en anden müde at sÌlge tv-kanaler pü. For distributørernes vedkommende er reaktionen meget forskellig - fra tøven hos de store til en positiv indstilling hos flere af

de smü. Derfor vil vi gerne have ideen prøvet af i praksis, hvilket vi har talt med Glentevejs Antennelaug om. Vores udgangspunkt er, at pakken skal koste 80 kr. om müneden, og at man skal kunne vÌlge den, blot man har abonnement pü grundpakken. Vi mener, at der mü vÌre store interesse for den, fordi vore tv-kanaler dÌkker de fleste seeres behov. I et rundspørge i sidste müned til en rÌkke antenneforeninger søgte TV2 Networks at lodde stemningen for en TV2-pakke, men undersøgelsen er sü ny, at besvarelserne ikke er bearbejdet.

GAL vil selv Glentevejs Antennelaug, GAL, regner med at kunne levere TV2-pakken digitalt om et par müneder, oplyser forretningsfører Peter Olsen.

Charlie, Zulu, Film og News i egen TV2-pakke.

â&#x20AC;?Vi køber pakken analogt af Dansk BredbĂĽnd. I løbet af kort tid anskaffer vi vores eget kodningssystem, sĂĽ vi kan pakke et udbud af digitale tv-kanaler efter vores behov. Det kan nu gøres til en rimelig pris. Vi vil nødig som en stor forening vĂŚre sĂĽ afhĂŚngig af de store leverandører, at vi kommer til at hĂŚnge pĂĽ deres settop-bokse. Vi taler ogsĂĽ med BOXdanmark om at samarbejde om digitale tv-kanaler,â&#x20AC;? fortĂŚller Peter Olsen. Han vil ikke udelukke, at Viasats TV3pakke, som Dansk BredbĂĽnd har haft i lang tid, mĂĽske ogsĂĽ kan fĂĽ en plads i det digitale udbud hos Glentevejs Antennelaug. Dansk BredbĂĽnd sĂŚlger TV2-pakken med fire kanaler for 79 kr. og har lĂŚnge tilbudt en Viasatpakke med TV3, TV3+ og TV2 News for 99 kr. molo

TV3+ vil vÌre sin egen Totalleverandør af kvalitetsløsninger indenfor:

Egenproducerede programmer og et nyt logo skal vĂŚre med til at profilere TV3+ i forhold til moderkanalen TV3. Det nye logo og en robot, udviklet i samarbejde med designudviklere, er et dagligt synligt resultat, et andet det første danske underholdningsshow â&#x20AC;?Hul i hovedetâ&#x20AC;?. I relanceringen indgĂĽr ogsĂĽ kĂĽringen af â&#x20AC;?mĂĽnedens fodboldspillerâ&#x20AC;?, idet SAS-liga kampene er et trĂŚkplaster med en stigning i seertallene pĂĽ 21% til gennemsnitligt 156.000.

y

Fiber til hjemmet

y

PON løsninger

y

Aktivt udstyr

y

Fiber, rør, splidsning, skabe

y

Wave7optics Partner

y

AntenneanlĂŚg

y

Cisco Select Partner

Showtime i 16:9

y

Tele- og data kommunikation

Filmkanalen Showtime har skiftet til billedformatet 16:9, der nĂŚsten svarer til biograflĂŚrredets widescreen-format.

Tyske hjemmekampe MĂĽgevej 22 á&#x192;&#x20AC;  +DGVWHQ á&#x192;&#x20AC; 7OI     ZZZHOFRQNRPPXQLNDWLRQGN

16

FDA orientering 3 /2008

ARD og ZDF har forlĂŚnget aftalen, der sikrer, at de kan vise alle hjemmekampe med de tyske landshold i fodbold, bĂĽde herrer og damer, frem til 2012. Aftalen omfatter ogsĂĽ kvindernes Bundesliga-kampe.


TV

Dansk ip-tv kanal om spil En tv-kanal alene om spil er overraskende i et lille land som vores, men det er, hvad ComX har lanceret i samarbejde med internetkanalen Pixel.tv, som både ip-tv kunderne og kabel tv-kunderne hos ComX har adgang til. Pixel tv er startet af Thomas Bense, der er spil-anmelder på TV2's Go' morgen Danmark og som har samlet andre eksperter i elektroniske spil til at udvælge egnede spil og kommentere udviklingen på området. Pixel.tv handler om spil for såvel computere som de populære spilkonsoller. Thomas Bense skønner, at op mod 450.000 danskere spiller på denne måde, og at gennemsnitsalderen er 29 år. På globalt plan har spil-industrien overhalet musik branchen. ”En vigtig mission for Pixel.tv er at udbrede kendskabet til spiluniverset og at skabe en forståelse for, at spil er for alle. ComX er en af få bredbånds-virksomheder, der kan sikre os den kvalitet og båndbredde, vi behøver, når vi skal tage skridtet fra at være en rent internet-baseret tv-station, til en full-blown tv-kanal i HD,” siger han.

Finn Helmer og Thomas Bense vil vise niche-tv. For adm. direktør i ComX Finn Helmer er formålet at demonstrere, at niche-om-

råder som spil er en af ip-tv platformens muligheder.

Bredbånd fra kr. 49,- pr. måned Telefoni fra kr. 49,- pr. måned

gt hurti g o mt .dk t, ne g i l l i aplus B å p m er e Læs

Med en løsning fra A+ kan foreningens medlemmer bestille bredbånd og telefoni fra kr. 98,- pr. måned. Læs mere på www.aplus.dk eller kontakt os på telefon 69 12 12 10. A+ • Roholmsvej 19 • 2620 Albertslund • www.aplus.dk

FDA orientering 3 /2008

17


FDA

FDA markerer sit 25-års jubilæum Det sker ved branchestævne i juni og i forbindelse med landsmødet i november FDAs branchestævne afvikles den 13. juni på FDAs sekretariat, hvortil FDAs hovedbestyrelse og sekretariatets samarbejdsparter inviteres. I den forbindelse holdes der reception i anledning af FDAs 25-års jubilæum,

Fyldigt festskrift I anledning af jubilæet er der trykt et 48-siders festskrift, hvis redaktør er Asta Fog Larsen fra Gistrup Antenneforening, der som mangeårigt hovedbestyrelsesmedlem og redaktør af FDA-orientering fulgte udviklingen i nogle af de mest spændende år. Festskriftet beskriver mange af de væsentlige begivenheder i FDA de første 25 år – f.eks. da FDA blev stiftet i 1983, da Stege Antenneforening i 1986 fik tilladelse til at hente fjernsyn ned fra de i Danmark så forbudte kommunikationssatellitter, samt om ophævelsen af Post- og Telegrafvæsnets (elskede og hadede) tekniske bestemmelser og dermed dannelsen af AFO (Aftalen på FællesantenneOmrådet). Der er tilbageblik fra de tidligere landsformænd Jeppe E. Hansen og Viggo Bækgaard, og historien om Filosofvængets Antenneforening, der vandt 1.000.000,00 kroner, da foreningens præmieobligationer, blev udtrukket, er også med. FDA orienterings nuværende redaktør Mogens Lorentsen har gjort sig tanker efter at have bladet i tidsskriftet fra 1983 og frem-

efter, og FDAs tidligere hovedkasserer Børge Kiilsholm fortæller om økonomi, finanser og edb, mens Sigurd Bak Christensen fortæller om, hvordan det var at være FDAs udenrigsminister, som han uofficielt blev kaldt. Festskriftet kaster også et blik ind i fremtiden i en artikel, hvori hovedbestyrelsesmedlem Allan Jusjong fortæller om digitaliseringen, der har været længe undervejs, men stadig mangler et stykke for at være tilendebragt.

Festskrift til alle medlemmer Alle FDAs medlemmer modtager et eksemplar af festskriftet, og på branchestævnet får hver tilmeldt virksomhed også et eksemplar. Der kan afgives yderligere bestilling på festskriftet ved branchestævnet, eller ved henvendelse til FDAs sekretariat. 25-års jubilæet markeres også med en reception i forbindelse med FDAs landsmøde-arrangement i dagene 7.-9. november, hvor både FDA medlemmerne og branchens folk er samlet.

Fagligt indlæg Branchestævnets faglige indlæg er ved Jannick Kirk Sørensen - Ph.D.-stipendiat, cand.mag. ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier på Syddansk Universitet. Hun giver et bud på, hvordan tv-verdenen kommer til at se ud om 3 til 5 år, hvor-

Initiativet til at danne FDA kom fra Haslev Antenneforenings daværende formand John Aakjær. dan tv-vaner vil udvikle/ændre sig, og hvordan vores adfærd med tv og internet udvikler sig. Der bliver særligt fokus på public service, men også et lidt bredere blik på forholdet mellem udbydere af medieindhold og mediebrugerne, og om hvorvidt forholdet mellem udbydere og brugere ændrer sig, når brugerne får flere valgmuligheder (f.eks. specialiserede programpakker og on-demand video). På det lidt mere generelle niveau vil spørgsmålet, om brugerne kun vil interessere sig for netop deres specifikke interesse, eller om det fælles - mainstream - stadig har en plads i medieforbruget blive belyst, især forholdet mellem dem. ljk

Citaterne rundt i bladet er hentet fra jubilæumsskriftet, hvis grafiske design er udformet af Kirsten Bach Larsen.

JUBILÆUMS CITAT ”Netop fordi hensigten var at skabe konkurrence, kunne man have håbet, at politikerne samtidig ville sikre lige vilkår for konkurrencen. Men sådan bliver det tilsyneladende ikke. På en række punkter lægges der op til en favorisering af DTT-nettet på bekostning af særligt antenneanlæggene.” Søren Birksø Sørensen, direktør i FDA 1994-2007

18

FDA orientering 3 /2008


FDA

Antennemastens værdi er ikke kun jernets pris FDA fik medhold i Landskatteretten af, at retten til at have en mast tæller med ved afskrivning stemmelser om delvis erhvervsmæssige benyttede aktiver.

FDA (Skat- og økonomiudvalget) har på vegne af et medlem indbragt en afgørelse, der er truffet af et lokalt skattecenter. Det handler om afskrivningsgrundlaget for en antennemast og afskrivningsgrundlaget for en hovedstation, der er indrettet i en jerncontainer. FDA fik medhold i den ene del, men ikke i den anden.

Afskrivning på hovedstation

Afskrivning på master Skattecenteret havde afgjort, at afskrivning på antennemasten skal ske efter Afskrivningslovens § 11 - altså som delvist erhvervsmæssigt benyttet driftsmiddel. FDAs påstand var, at et driftsmiddel (antennemasten) kun falder ind under reglerne om blandede (delvist) benyttede driftsmidler jfr. Afskrivningsloven, hvis antennemasten ved siden af den erhvervsmæssige benyttelse også benyttes til private formål. FDAs påstand var også, at antenneforeninger alene er skattepligtige af erhvervsmæssig virksomhed, og at overskud fra leverancer til medlemmer ikke betragtes som erhvervsmæssig virksomhed. Omsætningen betragtes dermed ikke som ”privat” anvendelse, men alene som en foreningsomsætning, som ikke er skattepligtig. FDA fastholdt derfor, at afskrivningen skal foretages efter Afskrivningsloven og med en efterfølgende forholdsmæssig fordeling af afskrivningen mellem den skattepligtige erhvervsmæssige del og den rent foreningsmæssige omsætning.

Masteretten er et aktiv Skattecenteret traf afgørelse om, at grundlaget for værdifastsættelse af antennema-

Container, som i 2004 blev taget i brug som hovedstation.

sten er en gennemsnitlig nyværdi (altså mastens købspris) og en estimeret levetid (afskrivningsperiode) på 10–15 år. FDAs påstand var, at værdifastsættelsen af antennemasten ikke kan ske på grundlag af en gennemsnitlig nypris og en estimeret afskrivningsperiode, men at værdifastsættelsen må ske på grundlag af et skøn i den konkrete sag. Der blev afholdt syn og skøn, og skønsmanden vurderede, at selve masten (jern, beton, bolte, kabler og antenne m.v.) har en værdi i størrelsesorden 138.000 kr., mens ejerskabet til selve mastepositionen blev anslået til et sted mellem 1.200.000 og 1.500.000 kr.. Landsskatteretten fastsatte mastens værdi til 1.338.000 kr. og fastslog, at den kan afskrives efter Afskrivningslovens be-

Skattecentret havde afgjort, at ”antennehuset” er omfattet af reglerne i Afskrivningslovens afsnit om bygninger. På dette grundlag mente skattecentret ikke, at der kunne afskrives. FDAs påstand var, at antennehuset er en jern-container uden vinduer, der er placeret direkte på jorden - altså uden nogen form for muret/støbt sokkel eller andet, der kan indikere, at jern-containeren er en bygning. Dermed er ”antennehuset” ikke nogen bygning, og kan dermed ikke være reguleret af afskrivningslovens afsnit om bygninger. FDAs påstand var også, at jern-containeren alene anvendes driftsmæssigt, og fastholdt, at der kan afskrives. Skønsmanden konkluderede ret hurtigt, at containeren ikke kunne sidestilles med en bygning, allerede fordi kommunen i sin tid betragtede opstillingen af den som en ”meddelelsessag”, hvortil der ikke kræves byggetilladelse. Landsskatteretten fastslog da også, at en jerncontainer ikke kan sidestilles med en bygning, og at foreningen – såfremt antennehuset er delvist erhvervsmæssigt benyttet – kan afskrive i henhold til afskrivningsloven (§ 11). Imidlertid fandt Landskatteretten det ikke tilstrækkeligt dokumenteret, at antennehuset også benyttes erhvervsmæssigt, hvorfor foreningen ikke kan afskrive i henhold til § 1 i Afskrivningsloven.

Ny formand i Cable Europe I perioden 23. til 25. april 2008 afholdtes kongres i Cable Europe i Madrid. FDA var repræsenteret ved et HB-medlem. Som de fleste ved, er vi medlem af Cable Europe, men det er dyrt for en lille forening som FDA. Vi er små i forhold til de fremmødte, men betaler alligevel et tre-cifret standard beløb i kontingent. På sidste HB-møde besluttede FDA derfor, at vi udmelder os. Det betyder ikke, at vi bryder båndene til Cable Europe, men blot at deltagelse i Cable Europes arrangementer bliver noget dyrere, fordi vi ikke får hotelrabat m.v. Nå det er sagt, må det konstateres, at det var en særdeles veltilrettelagt kongres, hvor mange forhold i kabelbranchen bliver vendt og drejet, samtidig med, at der blev udstukket retningslinier for de kommende års udvikling, bl.a. i teknik, økonomi og marketing. Desuden skete der et formandsskifte, idet den nuværende formand Manuel Cubero fra Spanien blev afløst af Manuel Kohnstamm, der er direktør i det internationale kabelnetselskab Liberty Global. hc

Cable Europes nye formand Manuel Kohnstamm.

FDA orientering 3 /2008

19


FDA

Problemet er at få det hele med Det kan være kompliceret at omsætte et ældre foreningsregnskab Antenneanlægs regnskaber er mere komplicerede at omsætte til fuldautomatiske edb-programmer, end andre branchers. Det er erfaringen hos WinKAS Pro, der har rundet opbygningen af 100 antenneforeningers regnskaber, så kassererne frigøres for en række af de manuelle opgaver, som stadig flere opgaver ellers vil være årsag til. Man skulle ellers synes, at f.eks. en cykelhandler med et stort varelager af cykler, tilbehør og reservedele af mange slags samt værkstedstimer ville være mere kompliceret.

Fra enkelt til kompliceret Sådan er det ikke, siger IT-chef Michael Jørgensen, der nævner fire hovedgrupper, som et antenneanlægs regnskabssystem skal bygges op til: Det nemmeste er parcelhuset med en enkelt husstand. Dernæst de små huse med to-tre husstande, der hver for sig får opkrævningen direkte fra anlæggets kasserer. Boligejendomme registreres med kontoradresse eller med administrators adresse. Det er det mest komplicerede område, fordi betalingen til anlægget deles op på principielt tre forskellige måder: I nogle ejendomme indgår kontingentet til anlæggets drift i huslejen. I andre indgår både kontingentet og grundpakken i huslejen. I begge tilfælde skal lejeren altså have en opkrævning for det supplerende fra anlægget.

Og endelig er der udlejningsejendomme, hvor lejeren skal have opkrævning på det hele. Under alle omstændigheder er det vigtigt, at det første stik i hver bolig er lagt ind i systemet som en del af ejendommen, men med lejerens navn knyttet hertil. Plejehjem, hoteller og lignende opkræves for kontingent til anlægget, men skal selv afregne til Copy-Dan og programselskaber.

Oprydning før start Selv om punkterne er kendte i antenneanlæggene, er det ikke så enkelt at konvertere et gammelt regnskabsprogram til et moderne, der skal virke fuldautomatisk – altså give mindst muligt manuelt arbejde til kassereren. Michael Jørgensen forklarer: ”Problemet er at få det hele med ind i det nye program. I de fleste tilfælde konverterer vi oplysningerne fra antenneanlæggets gamle system til WinKAS Pro-programmet. Det kan være tidkrævende. Ofte skal konverteringen ske fra systemer med begrænsede muligheder, som foreningerne selv har lappet på, når nye behov opstod. De løsninger skal vi have rede på, inden vi konverterer.

Oprydning I denne proces indgår at rydde op i registreringerne, fordi der meget ofte står medlemmer, som ikke er der mere – de står typisk som passive medlemmer.

Vi finder ofte nogle, som har fortsat med at betale, efter at de er fraflyttet anlægget. De har f.eks. ikke fået meddelt deres bank, at der ikke mere skal betales via PBS for antennebidrag på den gamle adresse, og de har ikke nærlæst oversigterne fra banken. Det er primært kassererens opgave at få slettet dem, der ikke skal med over i det nye system. Det er også ham, der skal skrive det nye ind, man beslutter at ville have med, nu hvor systemet giver muligheder for at få løst flere opgaver. Mange er ikke klar over de mange muligheder, som vi fortæller dem, at de har, og det kan være en langsommelig proces for foreninger at beslutte sig til at tage flere muligheder i brug.

Support er vigtig Det positive er, at mange kasserere har lyst til at få flere opgaver løst, men de skal hele tiden være i kontakt med en medarbejder hos os, så de ikke går i stå og sidder med en følelse af ikke at kunne komme videre. Vi har derfor tre mand, der alene yder support. Vores antenneløsning er mere enkel at gå til end så mange andre branchers, fordi vi har indbyggede specielle løsninger til netop antenneforeningerne. Og det er også vigtigt for os, at det nye program fungerer optimalt for foreningen. Blandt mulighederne er, at få programmet til at lave opgørelser ved ejerskifte, så der automatisk sker en tilbagebetaling til sælgeren og sendes en opkrævning til køberen for den resterende periode af foreningsåret. I mange foreninger henvises sælgere og købere til selv at gøre op.

Det hele skal med

Support til kasserere er en vigtig del af arbejdet.

20

FDA orientering 3 /2008

Med til starten af det nye program hører udformningen af fakturaer, rykkerbreve, kontoudtog, labels og brevark – som skal være med til at kendetegne netop den forening. I mange gamle systemer løses disse arbejdsgange over flere omgange. I vores kan det gøres med et enkelt tryk – vel at mærke, når vi har sat os ind i foreningens arbejdsgang i forbindelse med programmets opsætning. Jeg er positiv overrasket over, hvor let det går, når kassereren har forberedt sig og talt med os. En ny kunde, der kommer med sit gamle system på en CD, forventer ofte at kunne hente det nye system næste dag, men til en velforberedt kasserer har vi leveret


FDA det nye program køreklart indenfor en time. Normalt kommer vi med det nye program og underviser kassereren på stedet, så han kan tage det i brug. Det følges så op.

På mus med kassereren

På Cable Europe kongressen var sikkerheden i nettene et af de mange vigtige emner, der blev drøftet. De stormskridt, der foregår i udviklingen af kabel og fibre, har ikke kun en teknisk dimension. Der er også sikkerhedsmæssige forhold at tage hensyn til. To af disse muligheder blev drøftet indgående, nemlig spørgsmålet om sikkerhed via software og hardware, det vil sige netbaseret eller baseret på egne maskiner. Som ordstyrer eller rettere dommer mellem de to kombattanter fik Roger Blakeway sin sag for i den følgende diskussion mellem Holger Ippac fra Broadband Nagravision og Jeremy Thorp fra Latens. Det blev en verbal boksekamp. Det eneste, de kunne enes om, var, at man skal sikre sit/sine net ordentligt, fordi kaosmulighederne er næsten uendelige og nogle gange uoprettelige. Dette gjaldt både mikro og makronet. Der var dog ingen af deltagerne, som fortalte udførligt om deres produkter, men netløsningen blev oplyst at være 60% billigere end hardware løsningen - og det blev ikke imødegået. Fremtidsholdbarheden var hos begge parter ca. 15 år, men skal den vare så længe, vil det kræve opdateringer i perioden, og dem skal man betale for. I det hele taget var begge løsninger præget af dyre forhold. Det at sidde tilbage efter denne debat kunne give den idé, at man nok i bestyrelserne bør finde ud af, hvordan diverse sikkerhedsforhold er hos os selv, men i lige så høj grad hos vore leverandører, der forhåbentlig har styr på sikkerheden i de tjenester, som købes hos dem. Efterhånden, som der lukkes flere og flere tjenesteydelser ind i vore net, bliver sandsynligheden for problemer større. Hvem ved, om andre har mulighed for at sagsøge os små foreninger for erstatning, hvis vi ikke har sikret os? Måske er det et emne til efterårets bestyrelsesarbejde? I alle tilfælde er det nok værd at have med til de næste forhandlinger om køb af diverse tjenesteydelser. hc

© Gilles Scarella / France 2

Det betyder ikke, at vi forventer at det hele fungerer uden efterfølgende kontakt. Den er vigtig. Vi kan sidde her på kontoret med direkte forbindelse til kassereren og følge med på en skærm i hvad han laver. Vi kan endda styre hans mus. Det kan være en god måde at vise ham, hvordan programmer fungerer. Det er så virkelighedsnært, at vi har måttet berolige en kasserer med, at vi ikke i øvrigt kan se hvad han foretager sig på sin computer! Det er en god form for fjernundervisning. Den, der sidder foran skærmen derhjemme, ser ikke altid det, vi spørger efter. Har vi det samme skærmbillede foran os, går det meget nemmere. Det har lært os, hvor svært det er at gøre computersprog forståeligt – og vi har endda en kommunikationsekspert til at hjælpe os med at gøre computersproget forståeligt for andre. Jo, det er små lynkursus, vi bruger rigtig meget. molo

Hvilken slags sikkerhed i nettet er du til?

Oplev verden på en anderledes måde Spændende film, serier, underholding, dokumentar og magasiner m.m Le plus grand cabaret du monde, lørdag kl. 21.00 www.tv5.org tv5danmark@yahoo.dk

FDA orientering 3 /2008

21


BRANCHE-NYT

BOXdanmark har sat rammerne op Den nye leverandør melder sig klar med hovedstation og landsdækkende infrastruktur Ni måneder er der gået siden BOXdanmark blev undfanget. Dermed var et nyt familiemedlem på vej i familien af spillere på tv-markedet, hvor den store udfordring er teknologiskiftet til den digitale platform. FDA, andelshavere, medier og programleverandører ønskede tillykke med den kommende familieforøgelse. ”Forældrene” har siden arbejdet hårdt og haft mange glæder, spekulationer og bekymringer for at sikre, at ”barnet” blev levedygtigt og selvstændigt. BOXdanmark giver her et overblik over det store arbejde, som bestyrelse, direktør og andelshavere har udført de sidste ni måneder for at få de nødvendige strategier for selskabet fastlagt, få etableret det finansielle grundlag, få den nødvendige infrastruktur på plads og indgå de nødvendige aftaler om leverancer af indhold.

Startseminar Michael Hansen, formand for BOXdanmark, beskriver arbejdet med at få selskabet til at stå på egne ben: ”BOXdanmark er en stor organisation at sætte i verden. Derfor har vi helt fra starten arbejdet hårdt på at fastlægge den overordnede strategi for at have et mål at pejle efter. Tv-markedet er meget reguleret i modsætning til markedet for telefoni og internet. Men selvom begrænsende regler og juridiske forhold gør sig gældende på tvmarkedet, så får vi alligevel det vilde vestens lovløshed at føle.”

Som et led i at udarbejde den overordnede strategi holdt BOXdanmark i januar et programseminar hos Copy-Dan. Heri deltog forskellige programleverandører og andelshavere samt bestyrelsen. Seminaret var en stor succes, og programleverandørerne gav meget stor ros for, at BOXdanmark tog dialogen med dem på forhånd,” siger Michael Hansen, der om startfasen forklarer:

Hønen og ægget ”En af de store udfordringer er dilemmaet med hønen og ægget: Hvordan får BOXdanmark programleverandørerne til at indgå aftaler, uden at vi kan garantere et vist antal kunder, og hvordan får BOXdanmark kunderne til at aftage produktet, uden at vide helt præcist, hvad produktet er? Vi kunne vælge at sige, at det og de mange rettighedsslagsmål er en umulig opgave at løse, men hvorfor lade de uomgængelige udfordringer være stopklodser? Derfor har vi ufortrødent arbejdet videre efter vores strategi. En strategi som indebærer, at selvom det er en udfordring at skaffe rettigheder, kan vi sagtens bygge resten af butikken op imens. Jo større vi bliver sammen, jo større forhandlingsstyrke opnår vi.”

De første aftaler Andre vigtige milepæle i løbet af de ni måneder har været: • Indgåelse af kontrakt om landsdækkende fiberbackbone, så BOXdanmark kan komme ud til alle nuværende og kommende andelshavere via fiber. • De første aftaler med programleverandørerne. • Aftale om leverance af rå båndbredde. • Beskrivelser med præsentation af BOXdanmarks fire hovedsegmenter. • Klare krav til fremtidige samarbejdspartnere i forbindelse med blandt andet driftsplatform, overvågning, kundesupport og teknisk personale.

Startkapital sikret

Michael Hansen.

22

FDA orientering 3 /2008

Den absolut største opgave var at få etableret det finansielle grundlag. Som nystartet virksomhed har BOXdanmark brug for startkapital til det første års drift. I den forbindelse er andelshaverne blevet bedt om at bakke op med ansvarlig lånekapital.

Søren B. Sørensen.

Det har resulteret i over 1 mio. kr. for 2008. ”Jo hurtigere andelshaverne flytter deres omsætning over i BOXdanmark, jo hurtigere bliver BOXdanmark en stor spiller med en stærk økonomi,” forklarer direktør Søren Birksø Sørensen, der uddyber: ”Det er også her BOXdanmarks motto Individuel frihed og kollektiv styrke - kommer ind i billedet. Som andelshaver skal man bidrage til fællesskabet, men får samtidig lov til at bevare sin selvstændighed og får lettere ved at leve op til de krav, forbrugerne stiller i fremtiden til produkter som tv og bredbånd.”

Som ringe i vandet BOXdanmark søger nu 2-3 medarbejdere som led i en overordnet strategi, der bedst symboliseres ved ringe i vandet: • Teknikken skal afprøves i enkelte brugerejede net, før det rulles ud til alle andelshavere. • Andelshaverne bliver tilsluttet i takt med, at de er klar til at modtage produkter fra et af segmenterne og deres hidtidige aftaler udløber. • Den enkelte andelshaver får leveret de tvkanaler, som både andelshaver og BOXdanmark er klar til. ”Vi har allerede eller arbejder hårdt på at få de fleste rettigheder på plads selv eller ved at indkøbe rettigheder med samarbejdspartnere. Dermed er vi nu så langt, at


BRANCHE-NYT alle kanaler kan leveres til den enkelte andelshaver. Samtidig er det dog vigtigt, at både BOXdanmark og andelshaverne kan følge med, og det er det, vi har bygget vores overordnede strategi op efter”, understreger Michael Hansen. En af de ting, der også skal brede sig som ringe i vandet, er, at ligeså snart andelshaverne er tilkoblet BOXdanmarks infrastruktur med fiber, kan BOXdanmark levere alle digitale ydelser såsom digital tv, iptv, hd-tv samt de tilhørende settop bokse, internet, telefoni og VoD mv.

Teknikseminar Her i juni holder BOXdanmark sit første teknikseminar. Den store spørgelyst på generalforsamlingen 26. marts understegede et stort behov for en dybdegående præsentation af de tekniske løsninger og økonomien i den forbindelse. På teknikseminaret præsenteres også både priser og de tekniske krav til distribution. Dele af det tekniske setup er en landsdækkende hovedstation samt settop bokse, hvorom Søren Birksø Sørensen siger: ”BOXdanmark tager afsæt i, at hovedstationen for BOXdanmark i første generation bliver en udbygning af Glentevejs An-

JUBILÆUMS CITAT

tennelaugs eksisterende anlæg. Hermed kan vi komme i gang med mindre krav til økonomien, ikke mindst til vores likviditet.” I forhold til programstrategien forventer BOXdanmark, at det analoge udbud indenfor en kortere årrække begrænses til et mindre antal kanaler end i dag. Derfor er et af de produkter, BOXdanmark fokuserer på, det digitale spejl og på længere sigt en settop boks løsning, hvor kundeforhold samt ejerskab over og kontrol med settop boksen er BOXdanmarks.

”Især husker jeg franskmanden Kublér, der mildt sagt havde et betydeligt temperament. Vi havde fundet ud af, at Eurosport i Holland kun kostede en tiendedel af, hvad han forlangte i Danmark, og det bragte ham helt i affekt.” Sigurd Bak Christensen, udlandsudvalget 1987-2001.

Fakta om BOXdanmark Stiftende generalforsamling 30. juli 2007. • BOXdanmark ejes i dag af tilslutningsnet, der repræsenterer ca. 121.000 husstande fordelt på 38 andelshavere. • BOXdanmark er et andelsselskab med begrænset ansvar. • Alle tilslutningsnet ejes af de tilsluttede brugere i form af antenneanlæg, bolignet, boligforeninger, grundejerforeninger m.fl. • Andelsindskuddet er en krone for hver aktiv tilslutning hos den indtrædende. • Ved tilslutning til BOXdanmarks infrastruktur betales et fast beløb på 50.000 kr. samt et beløb for hver tilsluttet husstand. • Ved tilslutningen til BOXdanmarks infrastruktur betaler andelshaveren en driftsafgift fastsat på baggrund af antallet af tilslutninger hos andelshaveren. • BOXdanmarks formål er at give de brugerejede tilslutningsnet mulighed for at bevare deres selvstændighed, samtidig med at de selv kan vælge de produkter, de ønsker. Se også www.boxdanmark.dk.

DTT vil give stor debat i antenneforeningerne Udnyt sendenettets fordele i jeres anlæg lød råd fra Mediesekretariatets leder Middelfart, hvor digitaliseringen var dagens emne.

Boxer i kabelnet

Erik Nordahl Svendsen peger på Boxers mindre pakker.

”Jeg tror, at DTT-nettet vil udløse en meget livlig lokal debat: Skal vi droppe fællesantennen eller parabolen til fordel for Boxer? Eller skal vi tilslutte os (fastholde) fællesantennen?” Sådan konkluderede chefkonsulent Erik Nordahl Svendsen på FDAforum i april i

”Antenneforeningen kan jo også vælge Boxers boks og programmer fra DTT-nettet,” føjede han til. Det afviste landsformand Erik Wagner ikke som en realistisk del af antenneanlæggenes løsning med både analoge og digitale tv-kanaler i de kommende år: ”Stofa og YouSee murer sig inde med hver deres bokse, som ikke kan åbner for hinandens kanaler. I den situation kan Boxer medvirke til at bryde mure ned,” sagde han og føjede til: ”Der er ingen grund til at være bange for digitaliseringen eller fibernettene. Den, der har kunderne, har magten – men det er kun hvis man har varen på hylden, at kunden fortsat kommer i butikken.”

Øget konkurrence Nordahl Svendsen, der som leder af Mediesekretariatet er centralt placeret i udbredelsen af digitalt tv, var ikke i tvivl om den øgede konkurrence, det digitale landbase-

rede sendenet vil medføre, og han brugte Holland som et eksempel. Selv om 98% af Holland er dækket af kabel-tv net, var argumentet for et DTT-net, at mange hjem har supplerende tv-apparater, som ikke er forbundet til antennekablet. Herhjemme er kabeldækningen knap så høj, men over 65%. Alligevel modtager 40% af apparaterne tv med egen antenne. Mens 1,6 mio. hjem er tilsluttet et kabelnet, er der kun 431.000 hjem, som alene får tv via egen husantenne, men Boxer satser også på at få en del af de 264.000 hjem med egen parabol. ”DTT nettet har ikke plads til nær så mange tv-kanaler som kabelnettene og satellitudbyderne, og mister yderligere kapacitet, hvis der skal sendes hd-tv, hvad man da heller ikke skal regne med,” sagde Nordahl Svendsen, som alligevel tillægger DTT en vis konkurrenceevne overfor kabelnet: ”Det er interessant, at Boxer har lovet 16 pakker med mindst tre tv-kanaler i hver. Det er en anden måde at pakke på, som I må forholde jer til”, bemærkede han.

FDA orientering 3 /2008

23


BRANCHE-NYT

Læg en afgift på analogt tv i kabelnet Derved bliver medlemmernes udgift ikke afhængig af apparattype digitalt tv som en merudgift for medlemmerne: ”Opkræv en analog afgift, som modsvarer merudgiften, der følger med digitalt tv. Læg alle digitale tjenester i 300-600 MHz-området og de analoge kanaler derover, med mulighed for, at medlemmer kan fravælge de analoge kanaler, og dermed ikke betale for anlæg og vedligehold af analoge tjenester. Derved kan brugerne også opleve en besparelse, når de skifter til kun at modtage digitale kanaler.”

Digitale fordele Tage Lauritsen.

I sit indlæg på FDAforum anerkendte Tage Lauritsen, FDAs tekniske udvalg, DTT nettet som konkurrent, men kabelnettene har en styrke i, at de i en længere overgangsperiode kan tilbyde dobbeltdrift med såvel analoge som digitale kanaler. Men specielt ligger kabelnettenes styrke i, at de har returvejen og kan tilbyde individuelle tjenester og adskilligt mange flere programmer, med frit tilvalg, end der er plads til i DTT-nettet. Men han foreslog at ”vende bøtten” på den måde, at man betragter analogt tv som en merudgift i stedet for som nu at tale om

I sin gennemgang af det tekniske sagde Tage Lauritsen, at digitaliseringen skal kunne anerkendes som et fremskridt af brugeren. Den giver renere billeder og i standard tvformatet ægte 16:9, samt surround lyd, EPG og intuitiv betjening. Dertil kommer besparelse på driften. Antennenettet rummer i praksis plads til 80 analoge kanaler à 8 MHz. Hver af disse rummer mange digitale kanaler. Digitaliseringen muliggør individuelle tjenester. Da coax er en delt ressource, er ø-opdelingen meget vigtig for at kunne tilbyde individuelle tjenester. Ø-opdelingen bytter en lang kaskade af forstærkere ud med fiber, hvorved den giver et renere net og muliggør QAM1024, når dét kommer. ”Nettet skal både vedligeholdes og overvåges. Hold jer til standarder, brug

QAM og ikke DVB-T, som halverer kapaciteten. Sigt på IP-TV. DVB-C vil være en hybrid gøgeunge, når der skal etableres individuelle tjenester, der kommer til at køre som IP-TV. Fasthold DOCSIS som standard der bærer ip-tv. IP er ideel for alle slags digitale tjenester.”

Husinstallationerne Han fandt heller ikke den dyre DOCSIS 3løsning nødvendig: ”Den enkelte husstands båndbreddebehov for ip-tv kan faktisk dækkes med DOCSIS 1.1 eller 2.0, og settop-boksen kan dermed være en ren ip-boks og tilmed meget billigere.” Han føjede til, at antenneanlæggene har en opgave i at gøre opmærksom på, at husinstallationerne skal være i orden, og at datamodem og ip-tv modem kan være adskilte. Såvel stjernefordeling som sløjfefordeling kan benyttes. Men alle dåser skal være multimediadåser.

Få del i gevinsten ”Med ip-tv kan foreningen have sine egne lokale multiplex – de sammensættes faktisk dynamisk – men rationaliseringen ligger i en administrativ centralisering, og det er den gevinst, foreningerne skal sikre sig en andel i,” var det afsluttende råd fra Tage Lauritsen.

JUBILÆUMS CITAT

AKTIVITETSKALENDER 13. juni: 29. august3. september: 9. september:

Branchestævne hos FDA i Nykøbing Sj.

FDA Region 4: Generalforsamling kl. 19.30 på Hotel Pauli i Vojens.

14. september:

FDA Forum på Sjælland.

22. september:

FDA Region 1: Generalforsamling kl. 19,30 på Tylstrup Kro.

23. september:

FDA Region 7: Generalforsamling.

7.-9. november:

FDA landsmødeudstilling og landsmøde i Vingstedcentret.

FDA orientering 3 /2008

Viggo Bækgaard, landsformand 1991-2001.

IFA i Berlin.

12.-16. september: IBC i Amsterdam.

24

”Længe inden min sortier fra FDA stod det mig klart, at i al fald på programsiden blev konkurrencen til en kamp om hele tiden at nå laveste fællesnævner i en stor suppe af ensartethed.”

SATELLIT-NYT

Astras femte position Astra har flyttet Sirius 2 satellitten til 31,5 grader øst, der skal bygges op som Astras femte position over Europa. Sirius 2, der er fra 1997, kaldes nu Astra 5A. På 5 gr. øst er den afløst af den nye Sirius 4.


BRANCHE-NYT Ny DAB-aftale Efter nogle år, hvor tariffen for DAB radioen ikke har været reguleret, har Copydan ønsket aftalen genforhandlet. I en række møder har FDA og Copydan udvekslet holdninger til tariffen for DAB radio, og der er nu indgået aftale for 2007 – 2009. For anlæg hvor DAB radioen indgår i udbudet, skal der i aftalens periode ske følgende afregning: 2007: Ingen ændring. DAB radioen tæller som én radiokanal. 2008 og 2009: DAB radioen tæller som tre radiokanaler. Parterne er enige om, at aftalen skal genforhandles så tidligt, at en fornyet aftale er indgået inden udløbet af den bestående.

FDA det lønner sig...

Medlemstilbud

DR er tilfreds Danmarks Radios underskud i 2007 er på 92 mio. kr., men der var budgetteret med tre gange så meget, så generaldirektør Kenneth Plummer er tilfreds. Dels er det lykkedes at gennemføre besparelser hurtigere end beregnet, svarende til 30 mio. kr. i mindreudgifter, dels er projekter til 109 mio. kr. udskudt til i år, dels er der ændret i nogle afskrivninger på byggeriet. Men der venter fortsat store underskud i år og næste år.

Ondt i økonomien Den store tv- og radiokoncern ProSiebenSat1 vil af med årlige udgifter på hele 700 mio. kr. efter at resultatet for første kvartal viser et underskud på 60 mio. kr. Det forklares dels med, at selskabet bygger på store lån til især overtagelsen af SBS, dels med en uventet kraftig nedgang i reklamesalget specielt i Tyskland, hvor også størstedelen af besparelserne skal gennemføres.

Fortsætter opkøb Med køb af flere aktier ejer News Corp nu 25% af den tyske tv-platform Premiere. Det Murdoch-styrede News Corp er dermed trådt markant ind på det tyske tv-marked på mindre end et halvt år.

Stor fusion De tre store hollandske kabelnetselskaber Casema, @Home og Multikabel er fusioneret under navnet Ziggo. Det forsyner 3,3 mio. hjem, hvoraf 908.000 abonnerer på digitalt tv, og 1,4 mio. på internet og ip-telefoni.

Førende i bredbånd På OECDs liste over dækningen med bredbånd er Danmark fortsat i top med godt 35%, hvoraf 21% har ADSL, 10% via kabel-tv, 3% via fibernet og 1% anden forbindelse som mobiltelefoni. Vi efterfølges af Holland med knap 35% og Island med 32%

Regnskabsadministration Brugerafstemninger Juridisk sagsbehandling Kurser Forsikringer Dirigentkorps Stemmesedler

Medlemsservices Teknisk og juridisk bistand Arbejdsskadeforsikring Regionsmøder Roadshows Årlig brancheudstilling Landsmøde Kontakt til politikere Kontakt til pressen Cable Europe Aftalen for FællesantenneOmrådet Dansk Ledningsejer Forum Brancheforum Digitale Medier Koda og Copydan

lnformation Tidsskrift: FDA orientering Medlemsbreve: FDA nyt Nyhedsbreve Webportal: FDA web Satellitprogramoversigt Standarddokumenter Teknisk ordbog Elektronisk debatforum www.fda.dk

FDA, DA, Forenede Danske Antenneanlæg

Ring på 59 96 17 04 og få 4 måneders gratis medlemskab - på prøve

FDA orientering 3 /2008

25


PERSONALIA

50 år Direktør Ole Simonsen stod mere fast, end mange af hans kunder i antenneforeningerne kunne forstå, da han skar igennem ved at beslutte, at Stofa på internetsiden skulle satse alene på internet og ikke på iptelefoni og kunder i erhversområder, der sjældent har tv-kabler. Men den faste målsætning gav resultater. Stofa forsyner op mod 600.000 husstande med tv- og radiosignaler, fortrinsvis gennem antenneforeninger, hvis medlemmer er flittige brugere af firmaets bredbånds-tilbud med internet og i stigende omfang med interaktive tjenester via kabel-tv stikket. Det vil han blive rost for, når firmaet torsdag den 19. juni holder reception for ham i hovedsædet i Horsens i anledning af hans 50 års fødselsdag. Det var ikke et tilfælde, at han endte i direktørstolen hos Stofa, men det kunne

Direktør Ole Simonsen.

være gået anderledes. Efter at have flirtet med tanken om at blive journalist valgte han at blive økonom, selv om hans kreative interesser også kom til udtryk som ejer af et reklamebureau. ´Det blev dog i Stofa, han kom på rette hylde som finansdirektør og siden adm. direktør – i bekvem nærhed af Hornsyld, hvor han voksede op, stadig bor og i fritiden fortsat giver en hånd med, når idrætsforeningen har brug for hjælp fra sin tidligere formand og træner. I Stofa har hovedopgaven været at gøre firmaet til en førende aktør på bredbåndsområdet i skarp konkurrence med især TDC. Med et landsdækkende fibernet og afdelinger landet over omsætter de 500 ansatte for ca. 600 mio. kr.

Ny distributionschef

Direktør går af

Steen Ascanius, der tidligere har været hos SBS TV, startede 1. maj som distributionschef for Discovery Channel.

Økonomidirektør Thomas Hougaard, der efter 20 år i antennebranchen har ønsket nye udfordringer, er fratrådt Dansk Kabel TV i Tåstrup.

Ny pr-manager Sarah Winther har afløst Trine Aaen på SBS Radio, hvor hun har ansvaret for pr-aktiviteterne for The Voice radio og tv samt Radio City.

Ny informationschef Ulrika Sterner forlod 1. juni Eurosport i Stockholm, hvor hun har været informationschef i 14 år, for at blive informationschef i et forsikringsselskab. Hendes opgaver overtages af Eurosport Nordics markedsføringschef Fredrik Montgomery.

Til og fra YouSee YouSee har afgivet en chef til moderselskabet TDC og til gengæld fået en anden tilbage herfra. Programdirektør i YouSee, Miriam Hvidt, er blevet chef for en nyoprettet Juridisk og Regulatorisk Afdeling i TDC. Dettes kommunikationsdirektør Ulf Lund er vendt tilbage til YouSee som vicedirektør. Ulf Lund er velkendt med sin nye arbejdsplads, hvor han var programchef, da det stadig hed TDC Kabel TV.

Nye formænd Skanderborg Antenneforenings formand Bent Larsen har efter ni år på formandsposten valgt at træde lidt tilbage til fordel for Henrik Christensen, der har været i bestyrelsen siden 2004. Men Bent Larsen bliver som sekretær i den bestyrelse, han har været medlem af i 26 år. Hjørring Antenneselskabs bestyrelse har valgt den hidtidige næstformand Kurt Larsen til formand i stedet for Mogens Lorentsen, som efter 30 år i bestyrelsen ikke ønskede genvalg.

Ny regionsdirektør Den 37-årige produktionschef på TV2 Nord er udpeget til direktør efter at have været konstitueret siden direktør Bo Jeppesen fratrådte for fem måneder siden.

JUBILÆUMS CITAT ”Jo han var irriteret, ministeren, men han blev direkte vred, da Venstres gruppeformand Ivar Hansen lillejuleaften (1986) i Jyllands-Posten foreslog regeringen at afbryde P&T’s monopol på nedtagning af satellit-tv.” Bent Vanggaard, rådg. ingeniør.

Ulf Lund.

26

FDA orientering 3/2008


REGIONSBESTYRELSER

FDAs HOVEDBESTYRELSE

Region 1: Tidl. Nordjyllands amt, tlf. 98 46 49 85

VALGT AF LANDSMØDET Landsformand: FU Erik Wagner Smørvråvej 10 5462 Morud Tlf. 65 96 46 47 E-mail: wagner@morudnet.dk

Karsten Høgh, Reg. 1 Caprifolievej 5 9440 Aabybro Tlf. 98 24 16 99 E-mail: kah@mail.dk

Næstformand: FU Carsten Pedersen Hasselvænget 9 4760 Vordingborg Tlf. 55 37 34 33 E-mail: na-formand@nyraad.net

Steen R. Mortensen, Reg. 4 Rugtoften 76, Skodborg 6630 Rødding Tlf. 74 85 07 80 E-mail: srm@post.tele.dk

Vera Dahl Olesen, Reg 1 Præstvangen 8, Mou 9280 Storvorde Tlf. 98 31 14 36 E-mail: veradahlolesen@mounet.dk

Peter Dam, Reg. 6 Sydhavnsgade 4, 2. s.tv. 2450 København SV. Tlf. 77 41 93 38 E-mail: pedam@frederiksholm.net

Hans Carstensen, Reg. 2 Ankjær 141 8300 Odder Tlf. 86 54 09 55 E-mail: hca@post7.tele.dk

Kai Nielsen, Reg. 7 Højager 12 2670 Greve Tlf. 43 90 62 11 E-mail: kai.nielsen@eriksminde.dk

Curt Andersen, Reg. 3 Bjolderupvej 15 6000 Kolding Tlf. 40 63 14 07 E-mail: curtandersen@stofanet.dk

Henning H. Madsen, Reg 8 Egebjergvej 111, Sørby 4200 Slagelse Tlf. 58 54 53 44 E-mail: formand@hashoj-net.dk

Hans O. Lorentzen, Reg. 4 Aabakken 16 6534 Agerskov Tlf. 74 83 37 22 E-mail: id.hl.aabakken16@mail.tele.dk

Leif Jensen, Reg. 9 Bygvænget 3 4760 Vordingborg Tlf. 55 37 16 21 E-mail: ljensen@oncable.dk

Per Krohn Rasmussen, Reg. 5 Grejsdalen 10 5800 Nyborg Tlf. 65 31 03 85 E-mail: prasmussen@mail.tele.dk

Tage Lauritsen E-mail: tage@tunenet.dk

Region 4: Tidl. Sønderjyllands amt og Ribe kommune tlf. 74 84 87 32 Jørgen Kirkmand, fmd. Michael O’Halloran Hans O. Lorentzen, HB. Leif Ohlsen, HB. supp., næstfmd. Leo Beck Nielsen Region 5: Fyn, tlf. 65 31 03 85 Per K. Rasmussen, fmd., HB. Henning Nielsen Erik R. Laursen Gunnar Jensen Tommy Andersen Region 6: Tidl. Københavns og Bornholms amter samt Københavns og Frederiksberg kommmuner, tlf. 77 41 93 38 Peter Dam, fmd., HB. Martin Christensen Peter Colmorten, sekr. Preben Christensen Arne Harder Bang, HB. supp. Region 7: Tidl. Frederiksborg og Roskilde amter, tlf. 43 90 62 11 Kai Nielsen, fmd., HB. Hans C. Thigaard Ove B. Nielsen, sekr. Tage Lauritsen Preben Pedersen

UDVALGENE

Bent Vanggaard E-mail: bv@brixkamp.dk

Hans Carstensen, fmd., HB. Jørn Bollinger, sekr. Svend Erik Jørgensen Gunner M. Nielsen Kirsten Randløv Rasmussen

Curt Andersen, fmd., HB. Svend Erik Madsen, næstfmd. Jens S. Møller, HB. supp. Ib Bach Sven Møller Andersen

VALGT AF REGIONERNE

Medlem af AFOs Tekniske Udvalg

Region 2: Tidl. Århus og Viborg amter, tlf. 86 54 09 55

Region 3: Tidl. Ringkøbing, Vejle og Ribe amter, bortset fra Ribe kom., tlf. 40 63 14 07

Allan Jusjong, FU Hørsholmvej 44 9270 Klarup Tlf. 98 31 96 95 E-mail: jusjong@klarupnet.dk

Medlem af bestyrelsen i Cable Europe Hans Carstensen E-mail: hca@post7.tele.dk

Helmuth Kroer, fmd.+kass. Jens Åge Thomsen, næstfmd., HB. supp. Allan Jusjong, HB. Ejvind Nørgaard, sekr. Vera Dahl Olesen, HB.

Region 8: Tidl. Vestsjællands amt, tlf. 59 91 20 36 Skat- og Økonomiudvalget Carsten Pedersen E-mail: na-formand@nyraad.net Tage Majgaard E-mail: tagemajgaard@privat.dk Kjeld Kaad-Hansen E-mail: gfa-kkh@mail.dk

John Nymark, fmd. Leif Jensen Bettina Adelskov, sekr. Eivind Rasmussen, HB. supp., næstfmd. Henning H. Madsen, HB. Region 9: Tidl. Storstrøms amt, tlf. 55 37 34 33 Jørgen Fogtmann, fmd., HB. supp. Leif Jensen, HB., næstfmd. Carsten Pedersen, HB., sekr.

FDA orientering 3 /2008

27


?RJ\J] 1R\]X[b TJW W^ \N\ R ! VRX QSNV R .^[XYJ

5[ WXPN] Wb] Q_N[ MJP 5JM _N[MNW\QR\]X[RNW RWM]JPN MRW \]^N VNM ?RJ\J] 1R\]X[b  <NWMN[ QNUN MžPWN]  ;NTUJVNO[R MXT^VNW]J[TJWJU  -JW\TN ^WMN[]NT\]N[  1R\]X[RNW\ _RP]RP\]N žSNKURTTN  5\ VNPN] VN[N Yt ```QR\]X[b_RJ\J]MT 9Zc [©ghiZ 8dajbWjh

9Zc ]dkZYa©hZ gdbZg

O]Zc\ =Z

4^W  T[VMQ^\\]JWM RWTU VXV\

FDA-Orientering 2008-3  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...

FDA-Orientering 2008-3  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...