Page 1

FDA-orientering 2-08 :FDA-orientering

19/03/08

16:54

Side 1

FDA ORIENTERING Tidsskrift for fællesantenneanlæg · Nr. 2 · april 2008

NYE NORDISKE SATELLITTER

MARTIN PÅ DR TAGER TV2-SEERE


FDA-orientering 2-08 :FDA-orientering

19/03/08

16:55

Side 2

Indhold nr. 2 · april 2008 · 26. årgang

Bøgehus · Annebergparken 21 · Box 151 · 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 96 17 00 · Fax 59 96 17 17 · E-mail: fda@fda.dk · Internet: www.fda.dk Telefontid: Mandag-fredag kl. 9-17

Lederen: Kanalernes kamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Studietur til ANGA Cable 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Voldsom vækst i satellitkapacitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Lars J. Knudsen Tlf. 59 96 17 03 E-mail: ljk@fda.dk

Udsalg af kommunale fællesantenner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-15 Aktivitetskalenderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

Da Telestyrelsen tog røven på politikerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Juridisk rådgivning for antenneforeninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Dansk udgave af Vh1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Disney vil doble seertallene i Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Turner kaster Boomerang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Branche-nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

Mere præcise tal på radiolytning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

Teknik-nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

Personalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Tina Boye Tlf. 59 96 17 04 E-mail: tb@fda.dk

Ulla Graversen Tlf. 59 96 17 06 E-mail: ug@fda.dk

Winnie Graversen Tlf. 59 96 17 01 E-mail: wg@fda.dk

Svend Hansen Tlf. 59 96 17 02 E-mail: sh@fda.dk

FDAORIENTERING Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er trykt i 2650 ekspl. Eftertryk tilladt med angivelse af kilde. I redaktionen: Mogens Lorentsen, (ansv.red.) (molo) Erik Wagner (ew) Lars J. Knudsen (ljk)

Abonnement: 1. Abonnement i Danmark hele år 2008: Kr. 750,2. Tillæg for abonnenter i Europa udenfor Danmark: Kr. 110,3. Udvidet abonnement: 2008: Kr. 3.495,kan tegnes af installatører og rådgivere tilknyttet AFO. Alle opgivne priser er eksklusive moms. Kontaktperson: Tina Boye

Deadline for indlevering af redaktionel tekst: Nr. 3: 13. maj Nr. 3 udkommer 7. juni

Annoncer og distribution: Kontaktperson: Tina Boye Distribution: Lørdag den 5. april 2008.

Indlæg til FDA-orientering sendes til: Redaktør Mogens Lorentsen Fresiavej 9, 9800 Hjørring tlf. 98 92 39 15 E-mail: redaktion@fda.dk Skriver du på PC, så send teksten i en mail eller på diskette i Word eller Word Perfect. Medsend gerne illustrationer.

2

FDA-orientering 2/2008

Forsiden: To nye tv-satellitter baner vej for mange nordiske flere tv-kanaler (Foto: Telenor). Flere danske tv-produktioner på flere kanaler øger konkurrencen, bla. presses TV2 af DR med X Faktor (Foto: Bjarne Bergius Hermansen ).

Sats, repro og tryk: Vejlø Print A/S. Postbox 145, 4400 Kalundborg E-mail: torben@vejloeprint.dk ISSN nr. 0903-2169

Lisa Rimstad Jacobsen Tlf. 59 96 17 02 E-mail: lrj@fda.dk

Henriette Skovgård Tlf. 59 96 17 05 E-mail: hsn@fda.dk

Susanne Lyngbo Tlf. 59 96 17 02 E-mail: sl@fda.dk


FDA-orientering 2-08 :FDA-orientering

19/03/08

16:55

Side 3

Kanalernes kamp LEDEREN ved Erik Wagner, landsformand for FDA Vigende seertal

Erik Wagner.

I antenneanlæg landet over holdes for tiden valg om sammensætning af de kanaler, medlemmerne ønsker på anlægget de næste to år. For den enkelte kanal kan valget være af stor betydning for dens indkomst og i nogen grad for dens eksistens. Indkomsten fra antenneanlæg er dog ikke den eneste, der har betydning for en kanal. Reklameindtægten er en anden betydelig faktor, og her tæller høje seertal mindst lige så meget som høje husstandstal.

Hos én kanal synes seertallet at vige mere end generelt: TV2. Flere nye formater er forsøgt uden større held. Kan hovedkanalens programsammensætning i virkeligheden være for bred til, at den på en gang kan fastholde både unge og modne seere? At TV2 som must carry kanal er sikret plads i landets antenneanlæg, sikrer ikke høje seertal. Det gør programmer, der falder i det brede publikums smag. Det er her, TV2s egenproduktion gør det dårligere end hidtil. Oven i kommer, at TV2s mange andre kanaler ikke holder sig til mere dybdegående eller nicheprægede programmer. Også de vælger hyppigt det brede programudbud og er dermed med til at skærpe konkurrence for hovedkanalen.

Vigende reklamer Med vigende seertal følger vigende salg af reklamer For seerne skulle det være tiltalende, men sådan fungerer det ikke. Lavere seertal til reklamerne forsøges opvejet med hyppigere visning af dem både på hovedkanalen og nichekanalerne. Det er en korttidsløsning. Vigende salg af reklamer medfører fald i indtægten.

Det gør det vanskeligere at opretholde en stor egenproduktion i høj kvalitet. Med en samlet årlig omsætning i reklamer på tv-markedet på cirka 2,5 mia. udgør hver procent i tilbagegang omkring 25 mio. kr. Det lægger grunden til en ond spiral. TV2 nævnes især som storebror blandt de kommercielle. Men det gælder også for de andre, at hovedkanalerne må levere brede programmer med høj kvalitet i sin egenproduktion for at fastholde seerne og dermed sikre indtægtsgrundlaget. Hvilket jo er positivt.

Nye indtægtsgrundlag Kampen om seerne er hårdere end nogensinde, hvilket udløser nye ideer. Eksempelvis vil TV2 Sport sende (sælge) en del af sine programmer via internettet. Det sker i forventning om, at denne nye markedsplads nu er ved at få fodfæste. Tiden må vide, i hvilket omfang TV2 Sport får succes på internettet. TV2 Sport oplyser, at nogle udsendelser vil være gratis, medens der skal betales kr. 30–50 for andre. Erfaringerne fra andre kanaler viser, at gratis tilgang til udsendelser ikke varer ved. Når tilstrækkeligt mange har tillagt sig den vane at se udsendelserne via nettet, ophører tv-kanalerne med at stille udsendelserne gratis til rådighed.

Det vigtige seertal For en kanal er fastholdelse og udbygning af seertallet altså af stor betydning. Kampen for høje seertal fremgår blandt andet af de mange nye tv-formater, der lanceres. Svigter seerne, bliver formatet hurtigt taget af. Et format, der fænger, suppleres hurtigt med noget i samme genre hos andre kanaler.

Nye formater Med drama har TV3 øget sin danske egenproduktion. Kanalen, der altid har erklæret at være skabt til underholdning, har altså øget bredden i sine formater. En udvikling mod mere dansk ses også hos SBS kanalerne 4 og 5. Efter mange år med stort ses ikke andet end udenlandsk underholdning af forskellig kvalitet er den danske egenproduktion forsøg på at forbedre seertallene. Ligeledes fastholder DK4 seriøse danske dokumentarer blandet med det underholdende. At dømme efter seertallene synes DK4 at have udviklet et koncept, der falder i manges smag.

Med ”2900 Happiness” trådte TV3 ind i public servicekanalers programbede. Her Jesper Lohmann og Susanne Storm i to af hovedrollerne.

FDA-orientering 2/2008

3


FDA-orientering 2-08 :FDA-orientering

19/03/08

16:55

Side 4

Studietur til ANGA-messe i Köln FDA har igen i år fornøjelsen af at planlægge og afvikle en studietur for AFO til ANGA-messen i Köln, fra den 27. til den 29. maj. ANGA-messen er den største europæiske fagudstilling på vores område, og med over 320 udstillere byder den på det ypperste inden for de strategiske og tekniske aspekter for triple play, bredbånd, indhold, Video on Demand, Voice over IP, betalings-tv, kryptering, næste generations netværk, IPTV, lovgivning og marketing. Sidste år blev ANGA-messen besøgt af over 10.000 gæster fra 68 lande. Du kan læse mere om messen på www.angacable.de Vi mødes i Kastrup lufthavn tirsdag den 27. maj kl. 17.15 og spiser sammen før indtjekning og afgang til Düsseldorf kl. 20.05. Fra Düsseldorf lufthavn bliver vi transporteret i bus til Lindner Hotel Dom Residence Köln, hvor vi forventer at ankomme ca. kl. 23.00. I prisen er inkluderet: • Fly tur/retur med AIR Berlin • Bus Düsseldorf-Köln og retur • To overnatninger inkl. morgenmad • Messe-billet til ANGA, den 28. maj * • Frokost i Messecentret, den 28. maj ** • Aperitif på Lindner Hotel Dom Residence, den 28. maj*** • Middag på Lindner Hotel Dom Residence, den 28. maj **** • Frokost på Lindner Hotel Dom Residence, den 29. maj

dingerne er allerede begyndt at komme ind, så hvis I er medlem af AFO og/eller FDA, og interesseret i at deltage, så ring til Lisa på tlf. 59 96 17 19 eller send en mail på lrj@fda.dk

Prisen for studieturen er kr. 3.850,- pr. person. Dertil kommer aftensmad i Kastrup lufthavn, til kr. 320.

* Sponseres af DKT ** Sponseres af Triax *** Sponseres af Corning Cabelcon **** Sponseres af Kjaerulff 1

Der er plads til 40 personer på studieturen, og tilmel-

Sidste frist for tilmelding er den onsdag den 30. april. Endeligt program kan ses på FDAs hjemmeside www.fda.dk eller fremsendes såfremt det ønskes.

>cYh^\i! `kVa^iZi d\ deaZkZahZ

;>ABB6<:GC:H IK"@6C6A

HiZb H`VcY^cVk^V ^cY ^ Y^c egd\gVbeV``Z i^a `VcVakVa\Zi ¢ch`Zg Yj eg©kZk^hc^c\ ZaaZg bZgZ ^c[d4

4

@dciV`i/ ^c[d5h`VcY^cVk^V#ik Ç lll#h`VcY^cVk^V#ik

FDA-orientering 2/2008

Faastforbi Fastforbi tforbi forbi orbi bi


FDA-orientering 2-08 :FDA-orientering

19/03/08

16:55

Side 5

Fast forbindelse til omverdenen enen - til fast lav v pris Med en bredbånds- og telefoniaftale hos Dansk sk K Kabel abel TV TV, V, kan kan I tilb tilbyde yde jeres medlemmer edlemmer bredbånd bånd og telefoni via antennestikk antennestikket ket til fast månedlig g pris.

Giv jeres s medlemmer mulighed for att s surfe, maile og via a urfe, m aile o g rringe inge v ia antennestikket antennestikk stikket med store ore besparelser lser og høj kv kvalitet. itet.

Kval itet til fa st lav pris Vi løser opga opgaverne verne lokalt, hurtigt rtigt og effektivt vt – i tæt samarbejde marbejde med v vores ores kunder kunder. r. Klik ind på www.danskkabeltv.dk anskkabeltv.dk dk og læs megett mere kontakt - eller k ontakt kt kundeservice på 70 20 25 98 8

Faastforbindelse_0208.indd Fastforbindelse_0208.indd forbindelse_0208.indd bin bi ndelse_0208.indd delse 0208.iind ndd dd 1

27-02-2008 12:11:4 12:11:44 44


FDA-orientering 2-08 :FDA-orientering

19/03/08

16:55

Side 6

SATELLIT-NYT

Voldsom vækst i satellitkapacitet Tre nye satellitter på halvandet år næsten fordobler transponderantallet lemøsten og Sydafrika er der en markant forøget plads til nordiske tv-kanaler. Spørgsmålet er så, om behovet er der. Det har både SES Sirius og Telenor naturligvis regnet på, idet det koster langt over en milliard kroner at få bygget og opsendt en satellit. Pengene skal tjenes ind i god tid, inden en satellits funktionstid på 15 år udløber. Da det tager over to år at få bygget satellit, skal dens kapacitet og økonomien i den beregnes flere år før den kan tages i brug.

Både hd-tv og nichekanaler

Glenn Mandelin.

”Behovet for satellit-kapacitet indgår hele tiden i vore forretningsplaner. I vurderingen af den nye Sirius 4 indgik vore for-

ventninger om en kraftig vækst i behovet for nye DTH-platforme i Østeuropa, men også om behov for flere tv-kanaler til de nordiske lande”, siger Anna-Karin Modigh, SES Sirius. ”I Telenor forventer vi i Norden både flere nichekanaler og især mange flere hdtv kanaler. Dertil kommer en kraftig vækst i Østeuropa”, siger Glenn Mandelin, Telenor Broadcast. Han regner ikke med, at ret mange nichekanaler vil komme som hd-tv kanaler. Hd-tv tager væsentlig mere kapacitet, hvorfor transponderlejen er høj. På den anden side ventes en fortsat udvikling i komprimeringsteknik, som kan komme hd-tv kanalerne til gode. molo

De nordiske satellitpositioner 5 grader øst og 1 grad vest har fået en kraftig forøgelse af kapaciteten, og det er ikke slut. Den nye Sirius 4 med 54 transpondere (sendere) er sat i drift efter at have fået overført alle tv-kanaler fra Sirius 2 og Sirius 3, der tilsammen havde 37 transpondere. Sirius 2 flyttes til en anden position, mens Sirius 3 bevares som backup på 5 øst. De blev opsendt i hhv. 1997 og 1998. Telenors nye Thor 5, som kom op i februar, afløser Thor 2 fra 1997. Det er en forøgelse af kapaciteten med 9 transpondere. Thor 2 testes med henblik på backup på 1 grad vest. Næste år opsendes Thor 6 med 36 transpondere, hvoraf de 16 rettes mod de nordiske og baltiske lande samt Polen. Intelsat har købt 10 transpondere på denne satellit, men har fortsat Intelsat 1002 på 1 grad vest, og på den har Telenor 35 Ku-transpondere. Der er ikke alene tale om flere transpondere. De dækker også geografisk større områder.

Milliard-investeringer Sammenlagt bliver der 62 flere transpondere (sendere) på de nordiske satellitter og selv om nogle rettes mod Østeuropa, Mel-

Sirius 4 er en Star 2-satellit fra Orbital i USA

Bredbånd fra ballon Det lyder kuriøst, men den skulle være god nok: tyndt befolkede områder kan få bredbånd via vejrballoner. Space Data opsender dagligt 10 vejrballoner, der dækker Arizona, New Mexico, Texas og Oklahoma med bredbånd, og firmaet vil nu også opsende balloner over dele af England, hvor man har ingen eller dårlige muligheder for at få bredbånd på anden måde.

6

FDA-orientering 2/2008

Elektronikken er i en kasse i madpakkestørrelse under hver ballon. Ulempen er, at ballonerne revner efter 24 timer i det lufttomme rum op til 30 km over Jorden. Økonomien ligger i, at der skal der bruges op til 80 mobiltelefonmaster for at dække det samme område, som en ballon kan forsyne. Elektronikkasserne findes ved hjælp af gps-signaler og genbruges.


FDA-orientering 2-08 :FDA-orientering

19/03/08

16:55

Side 7

Vi gør det let at være antenneforening... Vi arbejder målrettet på at gøre det let at være kunde hos os. Vi har styr på teknik og support, og tilbyder vores slutkunder attraktive produkter og priser. Det er dermed let at bruge Nordit som leverandør. Vores kunder er glade Vi har netop gennemført en kundeanalyse, som viser, at vores kunder er meget tilfredse med os. Det gælder både udbudet af produkter og services samt vores priser, support mv. Vi måler løbende på tilfredsheden, så vi til stadighed kan gøre det let at være kunde hos os.

Velkommen til nye foreninger Nordit har startet 2008 med overtagelsen af Sjelborg Antennelaug og Henne Strand Antenneanlæg, som begge ligger på Vestkysten. Flere og flere ser en fordel i at vælge Nordit som deres bredbånds- og telefonileverandør, og vi ser frem til at servicere og øge tilfredsheden hos kunderne i de to foreninger.

Ændring af bredbåndsprodukterne Hos Nordit ændrer vi nu bredbåndspakken, så der fremover kun er fire valgmuligheder. Den laveste hastighed, som ofte ikke kan dække kundernes relle behov, udgår pr. 1. maj, men eksisterende kunder kan naturligvis fortsætte med at anvende denne.

Forbedret telefoni Nordits netværk har netop gennemgået en større omlægning, så kvaliteten på vores telefoni er blevet endnu bedre. Vores telefoni er yderst eftertragtet, og der har således været en stigning på 150% telefonikunder det sidste år. Nordit vil i løbet af sommeren tilbyde en lang række tillægsydelser til telefoniabonnementet, så den enkelte kunde selv kan skræddersy sit eget abonnement.

Kontakt Kontakt Poul Pedersen på telefon 9678 0800 og hør hvor let det er at være antenneforening hos Nordit.

Nordit A/S • Lufthavnsvej 5 • 9400 Nørresundby Tlf: 9678 0800 • www.nordit.dk

– vi gør det let...


FDA-orientering 2-08 :FDA-orientering

19/03/08

16:55

Side 8

TEMA: KOMMUNALE FĂ&#x2020;LLESANTENNER

Tekst: Sekretariatschef Lars J. Knudsen og redaktør Mogens Lorentsen

Oplagt at kommunale antenneanlĂŚg overdrages til borgerne En rĂŚkke kommuner har afleveret deres fĂŚllesantenneanlĂŚg til brugerne En del kommuner har benyttet kommunalreformen til at vurdere, om deres kommunale fĂŚllesantenner fortsat skal drives af kommunen, om de skal overdrages til brugerne, eller om de skal sĂŚlges. Disse vurderinger er foretaget, fordi de kommunale fĂŚllesantenner ikke er et kerneomrĂĽde for de nye storkommuner. I Christiansfeld (tidligere Christiansfeld kommune â&#x20AC;&#x201C; nu Kolding kommune), Aarslev (tidl. Ringe kommune â&#x20AC;&#x201C; nu FĂĽborg/Midtfyn kommune), Assentoft (tidl. Sønderhald kommune â&#x20AC;&#x201C; nu Randers kommune), Hanstholm (tidl. Hanstholm kommune â&#x20AC;&#x201C; nu Thisted kommune), og Ebeltoft (tidl. Ebeltoft kommune â&#x20AC;&#x201C; nu Syddjurs kommune), har man besluttet at overdrage kommunale fĂŚllesantenner til borgerne. I andre kommuner er det besluttet, at fĂŚllesantennen skal i udbud, og dermed sĂŚlges til en kommerciel udbyder.

Tilbage til borgerne FDAs holdning er, at hvis en kommune beslutter sig for ikke lĂŚngere at forestĂĽ driften af en kommunal fĂŚllesantenne, sĂĽ skal den overdrages til de borgere, der har betalt for den. Kommunen har jo ikke betalt af egen lomme for etableringen og driften af antenneanlĂŚgget.

Totalleverandør af kvalitetsløsninger indenfor: y

Fiber til hjemmet

y

PON løsninger

y

Aktivt udstyr

y

Fiber, rør, splidsning, skabe

y

Wave7optics Partner

y

AntenneanlĂŚg

y

Cisco Select Partner

y

Tele- og data kommunikation

FDAs holdning er ogsü, at hvis en kommune sÌlger et kommunalt drevet antenneanlÌg til en kommerciel udbyder, sü sÌlger kommunen noget, som borgerne har betalt for en gang. Og ved et salg til en kommerciel udbyder, kommer de til at betale for antenneanlÌgget en gang til, nür udbyderen skal have tjent pengene til sin investering hjem igen. Borgerne bør have mulighed for selv at drive byfÌllesantennen videre ved at stifte en antenneforening, som antenneanlÌgget overdrages til. I forbindelse med kommunalreformen er en rÌkke kommunale antenneanlÌg overdraget vederlagsfrit til borgerne.

Billigere tv og større valgfrihed Det er FDAs vurdering, at det over en periode vil vĂŚre billigst for borgerne, hvis der stiftes en privat antenneforening til at drive fĂŚllesantennen videre. Forklaringen er ret enkel: En kommerciel udbyder skal for det første skabe et afkast, og for det andet skal den have pengene for sin investering tjent hjem igen. En privat stiftet antenneforening skal ikke skabe store afkast til medlemmerne. Den skal blot have økonomien til at hvile i sig selv. FDAs beregninger viser, at det pĂĽ sigt (typisk 3-5 ĂĽr) er billigere at fĂĽ tv og internet fra en privat antenneforening end fra f.eks. en kommerciel udbyder. Men mange lader sig besnĂŚre af slagtilbud som â&#x20AC;?gratis tilslutningâ&#x20AC;? eller â&#x20AC;?de første 3 mĂĽneder gratisâ&#x20AC;?. Prisen for slagtilbud kommer kunderne til at betale dyrt for i sidste ende. En antenneforening kan selv bestemme hvilke programmer, der skal pĂĽ programfladen, mens man hos en kommerciel udbyder er henvist til at se og betale for de programmer, der er fastlagt pĂĽ forhĂĽnd.

Modregning i bloktilskud Der sker formentlig ogsĂĽ modregning i statens bloktilskud til kommunen, hvis et kommunalt drevet antenneanlĂŚg sĂŚlges til en kommerciel udbyder, og provenuet havner i kommunekassen. Den sandsynlige modregning i kommunens bloktilskud er pĂĽ 40 procent af provenuet. Dertil kommer et deponeringskrav for de resterende 60 procent i 10 ĂĽr. SĂĽ hvis en kommune beslutter sig for at sĂŚlge et kommunalt drevet antenneanlĂŚg til en kommerciel udbyder, sĂĽ kan det nĂŚppe vĂŚre for at fĂĽ penge i kommunekassen nu og her.

CITATER â&#x20AC;?Folk ønsker at tilpasse tv-seningen til deres liv, ikke at tilpasse livet til tv-programmerne. Flere og flere optager serier for at se tre eller fire episoder samlet i weekenden. Timeshifting bliver en del af tilvĂŚrelsen.â&#x20AC;? Roger Matthews, markedsdirektør i Top Up TV.

â&#x20AC;?TV fylder endnu mere end dagblade i mediebilledet. Hver eneste lille pip jeg laver bliver nĂŚsten til en artikel."

MĂĽgevej 22 á&#x192;&#x20AC;  +DGVWHQ á&#x192;&#x20AC; 7OI     ZZZHOFRQNRPPXQLNDWLRQGN

8

FDA-orientering 2/2008

Merete Eldrup, adm. direktør, TV2.


19/03/08

16:55

Side 9

nanna-g.com

FDA-orientering 2-08 :FDA-orientering

SVENSKERE, NORDMÆND OG TYSKERE HAR NOGET TIL FÆLLES ... ... de har os danskere som naboer – og vi har dem. VERDENS TV GIVER DIG SVENSK, NORSK OG TYSK TV. Du får hermed en enestående mulighed for at lære vores naboer bedre at kende – og samtidig et indblik i hvordan de ser på os.

Foto: Gavin & Stacy - SVT2 Sverige

SVT1 Sverige

SVT2 Sverige

TV4 Sverige

NRK1 Norge

TV2 Norge

ARD Tyskland

ZDF Tyskland

RTL Tyskland

TV FRA VORES NABOLANDE ER ET VINDUE TIL VERDEN – VERDENS TV HOLDER DET ÅBENT De nordiske og europæiske tv-kanaler giver dig unik blanding af underholdning, nyheder, sport, film og dokumentarprogrammer. PÅ WWW.VERDENSTV.DK KAN DU LÆSE MERE SAMT VINDE REJSER OG ANDRE LÆKRE PRÆMIER.


FDA-orientering 2-08 :FDA-orientering

19/03/08

16:55

Side 10

TEMA: KOMMUNALE FÆLLESANTENNER

Advokats råd til Køge bygger på misforståelse Brugerrådet står fast på at videreføre fællesantennen i foreningsform kun private firmaer kan løfte den opgave. ”Vi er ikke i tvivl om, at det kan et brugerejet antennenet også. Opgaven adskiller sig ikke fra, hvad antenneforeninger har gjort andre steder i landet,” siger han.

Forkert advokatråd Per Christiansen.

Debatten har været højlydt, siden Køge byråd besluttede at sælge den gamle Køge kommunes fællesantennenet for højeste betaling og bruge pengene til noget andet.

Modernisering tiltrængt ”I Brugerforeningen Køge Byfællesantenne er vi enige om, at vi gerne vil overtage fællesantennen – ja, vi føler at byrådet har pligt til at overdrage fællesantennen til brugerne – for det er dem, der har betalt både anlægget og driften.” siger næstformand Per Christiansen. Brugerrådets primære interesse og ønske er, at fællesantennen bliver moderniseret, så de 15.000 tilsluttede husstande også kan få internet, digitalt tv og hvad et tidssvarende fællesantenneanlæg forventes at rumme. Han er helt uforstående overfor borgmester Marie Stærkes argument om, at

En advokat har for kommunen udarbejdet en redegørelse, der konkluderer, at kommunen ikke må overdrage fællesantennen til brugerne. Til det siger Per Christiansen, at advokaten misinformerer. ”Han går ud fra, at Fællesantennen i givet fald skal overdrages til en fond. Hvis det var planen, har han ret, men det har aldrig været på tale. Det er forkert, at han med den begrundelse udleder, at kommunen så ikke må overdrage den til os brugere, der har betalt den. Det er jo sket lovligt i en række andre kommuner, så det kan Køge kommune også,” siger Per Christiansen.

TV Køge i klemme Tingene er måske en smule mere kompliceret i Køge, fordi kommunen har medfinansieret det lokale TV Køge, der er en selvstændig forening, med 200.000 kr. pr. år. Byrådets udbudsbeslutning forudsætter, at TV Køge fortsat skal kunne sende på fællesantennen. Dens eksistens afhænger ikke kun af en fortsat plads i fællesantennen, men også af fortsat betaling, når kommunen ikke mere ejer kabelnettet.

Selv om TV Køge ikke står på listen over de tv-kanaler, brugerne direkte afkræves betaling for, vurderer Per Christiansen, at betalingen er i niveau med prisen på TV3.

Geografisk veludbygget ”Fællesantennen er geografisk veludbygget i den gamle Køge kommune. Foruden Køge by har den kabelnet i Herfølge, Ølsemagle og Lille Skensved. I den nye kommune er der andre antenneforeninger, som ikke er forbundet med Køge Byfællesantenne. De har derfor heller ikke mulighed for at sende TV Køge, hvis de gerne ville.

Tilsynet vurderer Køges salgsplaner Den megen omtale af Køge byråds udbud af Fællesantennen har fået statsforvaltningen i Nykøbing Falster til at bede byrådet om en redegørelse. Statsforvaltningen er det nye navn for de tidligere tilsynsråd. Som disse holder den øje med, om kommunale dispositioner er i overensstemmelse med lovgivning og forvaltningsregler. ”Da der tales om salg af et anlæg, som er finansieret af brugerne, er vi meget interesserede i, hvad kommunen vil med pengene fra salget. Vi har ikke dermed taget stilling til, om det er lovligt eller ikke lovligt. Nok er der regler for kommunale salg af anlæg, uanset om det er fællesantenne eller vandforsyning, men der er ikke skabt præcedens. Vi finder det vigtigt, at man forinden også gør sig klart, hvad der kan ske, hvis nogen skulle bestride et salg, f.eks. gennem en retssag. Statsforvaltningen har dermed ikke på forhånd taget stilling. Det vil først ske, når man har set byrådets svar,” siger fuldmægtig Henrik Villadsen.

Giv borgerne hvad borgernes er Kun et byrådsmedlem gik imod overdragelse til borgerne ”Giv dog brugerne, hvad brugernes er. Det er jo dem, der har betalt”, siger 1. viceborgmester Finn Buch Petersen, der som den eneste i Køge byråd stemte imod, da det traf en principbeslutning om at sælge det kommunale fællesantenneanlæg i Køge. ”Jeg kom i byrådet, da den gamle Skovbo kommune blev en del af den nye Køge kommune, og i Skovbo har vi private fællesantenneanlæg, som på udmærket vis løser deres opgave.

10

FDA-orientering 2 /2008

I Køge byråd har vi politikere ansvaret for fællesantennen, og det er gået op for mig, at det er umuligt at få et seerdemokrati til at virke indenfor de kommunalpolitiske rammer. Så jeg er enig i, at vi skal skille os af med Køge Byfællesantenne. Men jeg har protesteret mod salget, fordi det ikke er afklaret, hvad der skal ske med den kapital, brugerne af Byfællesantennen har indbetalt. Det har også undret mig, at et enigt byråd mener, at TV Køge skal bevares. Det er

ikke et realistisk krav at stille til en køber. Som jeg ser det, må kommunen derfor fortsat sikre økonomien i TV Køge, og hvordan skal det så finansieres? Et af mine første spørgsmål efter at være valgt til byrådet var i øvrigt, hvorfor det kun er i Køge, man kan se TV Køge. Dets daglige udsendelser burde ud i alle antenneanlæg i kommunen, men det var man ikke interesseret i Køge.


19/03/08

16:55

Side 11

Verdens vildeste TV-kanal

SE DET BEDSTE FRA DYRENES VERDEN ™ HELT UDEN REKLAMER ™ SENDER 24 TIMER I DØGNET ™ 100 % DANSKE UNDERTEKSTER På Animal Planet kommer du så tæt på klodens dyreliv, at det nærmest kan føles, mærkes og duftes! Animal Planet er verdens mest populære tv-kanal med dokumentarprogrammer om dyr og natur for hele familien. Ønsker foreningen Animal Planet på prøvekanal, kontakt jeres programudbyder.

AFTEN MED LØVER PÅ ANIMAL PLANET LØRDAG 12. APRIL KL. 19.00 – 22.00

FDA-orientering 2-08 :FDA-orientering


FDA-orientering 2-08 :FDA-orientering

19/03/08

16:55

Side 12

TEMA: KOMMUNALE FÆLLESANTENNER Kommunale fællesantenner i klemme Kommunalreformen blev anledning til, at en række kommuner har revurderet deres fællesantenneanlæg. Nogle gjorde det allerede inden kommunalreformen trådte i kraft. Andre har gjort det efterfølgende eller er inde i overvejelserne. Alle er enige om, at fællesantennedrift ikke mere kan være en kommunal opgave. Som i andre kommunale forsyningsvirk-

somheder har brugerne betalt både investering og drift. Alligevel vil nogle kommuner score en ekstra gevinst ved at sælge antenneanlæg til private firmaer. Det finder FDA helt urimeligt. FDA orientering bringer her eksempler på afsluttede og igangværende overdragelser af kommuners fællesantenneanlæg med udgangspunkt i en højspændt debat i Køge.

Kommuner snyder de borgere, der allerede har betalt På Lolland har kommunal salgsiver ødelagt muligheden for et stort brugerejet bredbåndsnet log fællesantenne. Derfor overdrog det driften til A+ - og sandelig om ikke A+ for et halvt år siden bad Dansk Bredbånd levere tv-kanaler til Maribo, men selv beholdt internet- og telefoni-delen. Så er der da for alvor gået kludder i det. Nogle af de muligheder, der kommer med digitalt tv, forudsætter en returvej via hjemmets kabelmodem. Dermed kan man hente film og andre særtjenester, men også få internet på tv-skærmen. Det kan kun blive noget rod, når der som i Maribo er forskellige leverandører af internet og tv,” konstaterer Kurt Jørgensen.

Holeby lader sig ikke slå ud Kurt Jørgensen, Holeby Antenneforening.

Kurt Jørgensen, formand for Holeby Antenneforening, er vred over, at kommuner sælger deres fællesantenneanlæg for at bruge pengene til andre formål. ”De har haft pligt til at drive deres fællesantenner med selvstændig økonomi. Brugerne har betalt driften og de opsparede værdier. Det skulle sikre, at andre ikke var med til at betale tv og internet for de tilsluttede på den kommunale fællesantenne. Deri ligger jo så, at fællesantennens brugere har opsparet de værdier, anlægget udgør,” siger han og fortsætter: ”Det er også forargeligt, at politikere ved at sælge i stedet for at overdrage deres anlæg til brugerne har forspildt muligheden for, at der på Lolland og Falster bliver et stort stærkt, brugerejet kabelnet”.

En ejer og to driftsherrer Holeby Antenneforening havde et godt og loyalt samarbejde med Maribo Fællesantenne, indtil kommunen for godt et år siden overdrog den sammen med Maribo Elforsyning til elselskabet SEAS/NVE. ”Umiddelbart efter fandt SEAS/NVE ud af, at det ikke er gearet til at drive en ana-

12

FDA-orientering 2/2008

Kurt Jørgensen lægger ikke skjul på, at han i dag ærgrer sig over, at Holeby nedlagde sin hovedstation, men det var rigtigt at gøre det dengang. Med godt 600 medlemmer er det urealistisk for Holeby at genanskaffe sig en ny hovedstation. ”Et overordnet fælles brugerejet net var med i mit syn på fremtidsmulighederne, da

vi i Holeby Antenneforening med en fiber forbandt os til Maribos kommunale fællesantenne og nedlagde vores hovedstation. Den mulighed blev forspildt, da Maribo kommune solgte sin fællesantenne. ”Det ideelle havde været, at de kommunale fællesantenner fra Nakskov til Nykøbing og Sakskøbing og fra Rødby til Maribo blev samlet i et stort net. Men politikerne har eller er i gang med at sælge fællesantennerne til konkurrerende selskaber. Enhedstanken er død. Det lever vi med i Holeby, men vi er fast besluttet på at videreudvikle os. Vore medlemmer køber også digitale tv-apparater og efterlyser digitale udgaver af de analoge tv-kanaler. Vi bor så heldigt, at DTT-sendere i Tyskland giver os mulighed for at levere ni tyske digitale tv-kanaler foruden DR og TV2, men det løser jo ikke problemet med de andre tv-kanaler, medlemmerne også vil se på deres nye apparater med større skærme.

AKTIVITETSKALENDER 10. april:

FDA Region 1: Besøg hos Klarup Antenneforening: Hvem vil være millionær – hvordan man selv driver internet. 23.-25. april: Cable Europes årsmøde i Madrid. 27. april: FDA Forum i Severin kursuscenter i Middelfart. 6. maj: FDA Region 7: IPTV eller DVB-C? 27.-29. maj: Anga Cable i Köln. 13. juni: Branchestævne hos FDA i Nykøbing Sj. 29. aug.-3. sept.: IFA i Berlin. 12.-16. september: IBC i Amsterdam. 14. september: FDA Forum. 17. september: FDA Region 5: Generalforsamling kl. 19,30 på Næsbylund Kro. 22. september: FDA Region 1: Generalforsamling kl. 19,30 på Tylstrup Kro. 23. september: FDA Region 7: Generalforsamling. 7.-9. november: FDA landsmødeudstilling og landsmøde i Vingstedcentret.


FDA-orientering 2-08 :FDA-orientering

19/03/08

16:55

Side 13

Discovery Science, TV, der spørger hvad, hvordan og hvorfor

Fra 1. april helt nyt design Sender døgnet rundt og danske undertekster Mange flere premiereprogrammer Nyeste indenfor gadgets, populærvidenskab og hverdagens teknologi Discovery Science giver et helt nyt indblik i teknologiens og videnskabens utrolige verden som ingen anden tv-kanal. Den ser på nutidens og fremtidens fantastiske teknologi med banebrydende ingeniørkunst, cool gadgets og de seneste teknologiske fremskridt. Gå på opdagelse i hvad, hvordan og hvorfor, og få viden på en spændende, sjov og informativ måde døgnet rundt. Ønsker foreningen Discovery Science på prøvekanal, kontakt jeres programudbyder.


FDA-orientering 2-08 :FDA-orientering

19/03/08

16:55

Side 14

TEMA: KOMMUNALE FÆLLESANTENNER

Mange troede, at de var tilsluttet en antenneforening Men brikkerne er ved at falde på plads i Hanstholm mune, da spørgsmålet om den kommunale fællesantennes fremtid skulle afgøres.

Ikke opgraderet ”Vi gør os ikke forestillinger om, at det bliver specielt let, men vi tror på det, selv om MidtVest Bredbånd er begyndt at lægge fiberkabler i byen og selv om fællesantennenettet ikke er opgraderet,” siger han videre. Båndbredden er 462 MHz og uden returveje til internet, så der er nok at arbejde med,” forklarer han. Umiddelbart kan fællesantennen jo drives videre som den er med 875 af de ca. 1000 husstande tilsluttet.

Internet og flere kanaler Thorkil Olesen.

”Jeg er optimist og tror på, at vi ikke bare kan bevare anlægget, men at vi kan ud-

bygge det med internet og flere tv-kanaler, når vi har fået foreningen stiftet her i april og anlægget overdraget,” konkluderer han og slutter af: “MidtVest har givet os et tilbud, som nogle nok vil opfatte som attraktivt, nemlig at levere programmerne til os gennem deres fibernet for 20 kr. pr. måned pr. husstand. Men det tilbud gælder udelukkende analoge kanaler, så det er der ingen fremtid i. Tilbuddet kom, efter at fortalerne for MidtVest meget kraftigt havde agiteret for og fået overbevist politikere om, at et fibernet ville være fremtiden. De markedsførte sig meget effektivt overfor borgere, der har indflydelse i Hanstholm - og meget uforsonligt overfor os. Jeg tror, at de troede, de havde styr på forløbet. De havde ikke forventet modspil”.

I Hanstholm blev muligheden for en overdragelse af fællesantennen fra kommunalt eje til brugereje forsinket et års tid. Det skyldtes til dels, at det elforsyningsejede Midt Vest Bredbånd var meget dygtigt til at overbevise nogle toneangivende borgere om, at det var den eneste fremtidsrettede vej. Men det skyldtes også, at en del borgere i Hanstholm troede, at fællesantennen allerede var en forening. Derfor var der jo ingen grund til at engagere sig i spørgsmålet. ”Fællesantennen havde de aldrig interesseret sig for ud over måske at deltage i programvalg,” siger Thorkil Olesen, som blev en af talsmændene for at sikre brugerejet. Det blev han på en måde, som mange foreningsformænd kan genkende:

Det kan folk ikke finde ud af ”På et kommunalt informationsmøde gav en embedsmand udtryk for, at der jo ikke var andre reelle muligheder end at overdrage fællesantennen til MidtVest. Han sagde det på den måde, at den slags kan almindelige mennesker ikke finde ud af. Det fik mig til at bede om en bedre begrundelse for, at der ikke skulle være andre muligheder,” forklarer Thorkil Olesen. Efterfølgende fandt han og 4-5 andre borgere frem til, at der var et godt grundlag for at drive fællesantennen videre i foreningsform. Det har Thisted byråd nu accepteret. Hanstholm var indgået i den nye storkom-

14

FDA-orientering 2/2008

Der er marehalm omkring parabolerne ved Hanstholms hovedstation.


FDA-orientering 2-08 :FDA-orientering

19/03/08

16:55

Side 15

TEMA: KOMMUNALE FÆLLESANTENNER CHRISTIANSFELD

Først overtagelse og så generationsskift Den gamle Christiansfeld kommune overdrog sine fællesantenneanlæg i Christiansfeld og fire mindre byer i kommunen til brugerne, som stiftede en antenneforening i august 2005. Den første bestyrelse var de fem medlemmer af antenneanlæggets brugerråd med Johan F. Rudebeck som formand. ”Det var en problemløs overdragelse, der blev bekræftet af Kolding kommune, som Christiansfeld indgik i. Med fem hovedstationer var det ikke det mest hensigtsmæssige antenneanlæg, man kunne ønske sig, men det er gået godt, og vi har haft en fremgang i medlemsantal, det er større end forventet i et anlæg, der allerede havde en meget høj dækning. Når vi er gået frem fra ca. 1600 til næsten 1750 husstande, skyldes

det især, at vi har fået internet, men også at det med kort afstand til Kolding er blevet attraktivt at bo her,” siger Johan Rudebeck.

Generationsskifte Et andet problem er også på vej til at finde en løsning: ”Vi fem i den første bestyrelse var jo i den høje ende af aldersskalaen, men med to nyvalgte og med inddragelse af suppleanten i bestyrelsens arbejde har vi fået yngre kræfter med,” uddyber Rudebeck, der sidste år skiftede til kassererposten og regner med at trække sig tilbage i år efter at være fyldt 70 år. Rudebeck blev som formand afløst af nyvalgte Morten Kipp Runge Paaske, som konstaterer, at Christiansfeld Net har en

sund økonomi. Christiansfelds fællesantenne, som blev etableret helt tilbage i 1972, er udbygget til 862 MHz, og nu forbereder man sig på indførelse af det digitale spejl. ”Vi har indgået en aftale med YouSee, som allerede havde fiberforbindelser, der kan forbinde vore hovedstationer. Dog mangler der 4,5 km, som nu bliver lagt af YouSee mod at det skal levere alle vore programmer via fiber fra Vojens. Det reducerer vore driftsomkostninger meget betydeligt, og i aftalen indgår etablering af det digitale spejl. Men det er en aftale vi kan komme ud af igen, hvis vi senere skulle ønske det,”, siger Morten Paaske. Aftalen med A+ om at stå for driften af internet fortsætter.

ÅRSLEV

Vil tjene penge på at drive internet Inden den blev opslugt i den nye Faaborg kommune overdrog Årslev kommune pr. 1. januar sidste år sin fællesantenne til den nystiftede forening Årslev Net. Brugerrådet påtog sig at få foreningen sat i gang og Anker Birker blev det formand. Årslev kommune lovede, at udgifter til nye kabler skal lægges på grundprisen, når den udstykker, så Årslev Net ikke skal stå i forskud, indtil tilslutningen tages i brug. Anker Birker siger, at overtagelsen af det kommunale net med ca. 2300 tilsluttede har været uden større problemer, men at der er rigeligt med opgaver for den nye bestyrelse:

”Vi overtog et net på 462 MHz og har været optaget af, om vi skal opgradere det til 862 MHz eller indrette det på en anden måde. Indtil videre har vi besluttet at erstatte D1 og D2-nettet med fiberkabler, og vi har opsagt aftalen med YouSee om internet og dettes settop-boks. Det sidste fordi den blokerer for 12 tv-kanaler. Så må vi se, om vi senere skal opgradere.

Udvidelse på vej Internet vil vi selv drive og tjene penge på, således som andre foreninger gør. Derfor vil vi ansætte en forretningsfører, på halv tid. Vi har fået et godt tilbud på brugt udstyr.

Det betyder, at vi kan afskrive det på et par år,” forklarer Anker Birker, der oplyser, at to fra det gamle brugerråd har givet tilsagn om at fortsætte i bestyrelsen. Den har i øvrigt mere end internet at se til, idet Årslev Net er ved at indhente tilbud på tv-programmerne og forhandler om at forsyne ca. 70 husstande i Nr. Søby med en ny 3 km fiberforbindelse. Årslev Net har i forvejen fiberkabler til Rolfsted-Ferritslev og til Nr. Lyndelse, lagt da kabelnettet var kommunalt.

GULDBORG

Programråd er ikke interesseret For Guldborgsund kommune foretager Rambøll en vurdering af mulighederne for, at kommunen skiller sig af med de kommunalt ejede antenneanlæg. Det er Nykøbings med knap 12.000, Sakskøbings med 1600 og Guldborgs med 70 tilsluttede husstande. ”På grundlag heraf forventer byrådet at have mulighederne belyst til afgørelse i sit møde 19. juni. Det er en ren politisk afgørelse, men det ligger i opgaven, at såvel overdragelse som salg skal være belyst. Der

er også et ønske om at bevare vores programråd, som er meget entusiastisk,” oplyser forsyningschef Kurt Larsen.

Håber på brugerindflydelse ”Vi erkender, at som udviklingen har været, er det ikke mere en kommunal opgave at drive fællesantenneanlæg. Men vi håber, at byrådet skiller sig af med det på en måde, så brugerne fortsat bliver taget med på råd, og at køberen kan se fordelen herved.

I Nykøbing har brugerne stemt om tvkanalerne på samme måde som i antenneforeninger, idet kommunen har trykt stemmesedlen i ugeavisen. Programrådet har så afgivet sin indstilling ud fra stemmetal og økonomi,” siger dets formand Ilse Wallace. På spørgsmålet om det kan tænkes at fællesantennen i Nykøbing overdrages til brugerne siger hun: ”Det kan jeg ikke forestille mig”.

FDA-orientering 2/2008

15


FDA-orientering 2-08 :FDA-orientering

19/03/08

16:55

Side 16

FDA

Da Telestyrelsen tog røven på politikerne Jeppe Hansen mindes en radikal politikers bramfrie reaktion, når han ser tilbage på sin formandstid i FDA Især Niels Christensen fra Gug havde en utrolig evne til at få problemet omtalt i pressen. Han kunne være så engageret, at nogle i hovedbestyrelsen blev nervøse for, at det ville give bagslag. Jeg husker, at jeg engang sagde til ham, at det nok ville være klogt at dæmpe sig lidt, men han gjorde det nu godt, og han var langt fra alene om det. Også på det tekniske område mødte vi modstand fra telefonselskaberne, som forsøgte at få sat begrænsninger, der altid var til fordel for dem. Her havde vi heldigvis Frits Brantzen, Sigurd Bak Christensen og John Aakjær som var gode til at se igennem deres argumenter og påpege konsekvenserne, hvis de blev taget til følge. Jeppe Hansen gik fra formandsposten i FDA ind i byrådspolitik, men bruger i dag mest tid på golf – og naturligvis tv.

”Sagerne om afgifterne til Copydan på public service kanalerne og især de statslige myndigheders forsøg på at tvinge antenneforeningerne ind under hybridnettet.” Det er det umiddelbare svar fra Jeppe E. Hansen på spørgsmålet om, hvad han først og fremmest hæfter sig ved fra sine år som landsformand i FDA. Det blev han i 1986 efter at have været næstformand i et år, og han var formand frem til 1991.

Skjult dagsorden ”Vi talte hele tiden om hybridnettet, fordi Folketinget var i færd med at forære antenneforeningerne til de tre telefonselskaber. Det lykkedes os at få det ændret til, at det skulle være frivilligt for foreningerne, om de ville tilslutte sig, men ustandselig oplevede jeg, at Telestyrelsen favoriserede telefonselskaberne. Det var et mareridt, at vi ikke kunne tale fornuftigt med Telestyrelsen. Vi fornemmede hele tiden, at embedsmændene havde en skjult dagsorden, når vi forhandlede med dem. Havde Telestyrelsen været en uafhængig statsinstitution, ville vi have undgået mange konflikter,” fortæller han og uddyber:

Sammenhold Teleselskaberne påstod, at antenneforeningerne ikke kunne levere fjernsyn i en teknisk god kvalitet, men vi kunne vi jo vise danskerne, at det ikke var rigtigt. Foreninger rundt i landet gennemførte en række aktiviteter, der viste, at påstanden var forkert. Vores gennembrud kom, fordi SANA og FDA i de år stod sammen og dermed omsider fik den indflydelse, vi havde haft så svært ved at opnå. Indadtil viste samarbejdet os i FDA og nordjyderne i SANA, at de andre ikke var så farlige, som nogle havde frygtet! Telefonselskabernes monopol blev kun brudt, fordi vi stod sammen - godt hjulpet af de demonstrationer, en række foreninger deltog i. Det viste befolkningen, at vi havde ret.

Manglende sammenhold Men jeg havde meget svært ved at forstå, at store byforeninger som f.eks. Horsens og dengang også Glentevej ikke ville være med i FDA med det argument, at de var så store, at de kunne klare det hele selv. Glentevej kom siden med, men jeg forstår stadig ikke, at andre store foreninger stadig ikke kan eller vil indse, at uden sammenhold går både vi og de glip af indflydelse, når der skal kæmpes mod ulighed,” forklarer Jeppe Hansen.

Benspænd

Klip og klister

Det var retten til at selv at nedtage signaler fra tv-satellitter, Telestyrelsen især spændte ben for, og som vi i de år brugte rigtig megen tid på at komme igennem med.

Han blev formand for Nykøbing Sjælland Antenneforening i 1983. To år efter blev han næstformand i FDA og påtog sig umiddelbart efter et admini-

16

FDA-orientering 2/2008

strativt arbejde, der blev mere omfangsrigt, end forudset: ”Vores første landsformand Jens M. Jensen var meget lidt meddelsom. Da vi i hovedbestyrelsen stort set ikke fik nogen information, gik jeg i gang med at samle oplysninger ved klip- og klistermetoden hjemme ved køkkenbordet. Når vi hjemme havde samlet informationer til udsendelse blev materialet kørt til Middelfart, hvor andre kuverterede og fik det sendt. I Nykøbings bestyrelse sad også bogtrykker Bent Jensen. Da han så, hvordan vi sled med det derhjemme, tog han og hans kone over og sørgede for, at materialet blev trykt. Det blev starten på FDAorientering. I de år oplevede Nykøbing Antenneforening en kraftig vækst fra 800 til over 2000 tilslutninger. For at kunne klare det administrative indgik vi derfor en aftale med FDA om kontorfællesskab med en kontorassistent på halv tid. Kontorfællesskabet er jo fortsat lige siden, men nu er det FDA, der er den store.

Møde rationalisering En anden ting, der optog mig meget, var strukturen i FDA. Rejseomkostninger i forbindelse med hovedbestyrelsens møder var store, men jeg fik gennemført, at mødeformen blev ændret til telefonmøder. Ved to af tre HB møder gik regionsbestyrelserne dagsordenen igennem. Man samledes lokalt om en telefon med højttaler, når HB mødet gik i gang. Så kunne alle lytte med, og det blev meget billigere at holde HB-møder. Med denne moderne kommunikationsform, som dengang kun Jydsk Telefon kunne etablere, var det helt forkert at bruge så mange penge på rejser, som vi hidtil havde gjort.”

Vildledte politikere Jeppe Hansen valgte at standse som formand i 1990 – både i Nykøbing og i FDA. ”Hvad angår FDA var det de mange nytteløse møder om Copydan-afgifterne, der i den sidste ende fik mig til at holde op. Selv om der da var festlige indslag som engang vi var til møde med Folketingets trafikudvalg, hvor vi endnu engang forklarede politikerne, hvad det egentligt drejede sig om.


FDA-orientering 2-08 :FDA-orientering

19/03/08

16:55

Side 17

FDA Her gik op for Bernhard Baunsgaard, at Telestyrelsen havde taget røven på politikerne. ”Det, I fortæller, er ikke det, vi har hørt,” sagde Baunsgaard. ”Nej, men det er virkeligheden,” svarede vores advokat. Men jeg orkede ikke mere, og jeg kan stadig ikke forstå, at vi skal betale dobbeltlicens for danske kanaler. Tvangslicensen er politik når den er værst.

FDA Bestyrelsen (FU) skal tage sig af de udadvendte aktiviteter til f.eks. ministerier og udbydere. For at det kan virke, må den enkelte forening bakke regionsmøderne og arbejdet i regionerne op, både ved at møde frem og ved at påtage sig enkeltopgaver og tillidsposter.

FORENINGEN Af det årlige kontingent bør 20-30 kr. henlægges til modernisering. Gøres det ikke, vil et dumping tilbud for overtagelse af foreningen kunne komme på tale som redningsplanke, når anlægget slides ned og en generalforsamling begynder at stille krav til bestyrelsen om bedre tekniske forhold.

Demokratiet fungerer I dag virker det ikke så slemt på mig som dengang, for der er så meget andet, der lykkedes. Ønsket om mange tv-kanaler er også opfyldt - og den almindelige forbruger vil jo gerne betale det, det koster. Der er her, demokratiet fungerer – og det er gode ved antenneforeningerne.” Jeppe Hansen, der var leder af de kommunale værker i Nykøbing, gik ind i lokalpolitik, da han forlod FDA. Han var medlem af byrådet i de følgende otte år. ”Politikernes evne til at få andre til at betale oplevede jeg også som forsyningschef i de landsorganisationer, vi var med i. For eksempel at det blev pålagt elværkerne at betale for opfyldelsen af politiske ønsker.” Alligevel er Jeppe ikke mere træt af politik, end at han netop har indvilget i at del2 aktivt i Venstres forening i den hjemlitage ge storkommune.

TVANGSLICENSEN Det havde været mere rimeligt, at de, der ødelægger miljøet med tagantenner, skulle betale.

SERVICEAFTALER Når servicefirmaer optræder som monopoler, foregår det tilsyneladende efter recepten ”del og hersk”.

(Pluk fraJeppe E. Hansens artikler i FDA-orientering 1986-1990 – Tegning: Franz Füchsel).

PLANLÆGNING Det er vigtigt at foreningen deltager i lokalsamfundets planlægning. Kun derved undgås overraskelser, som kan ødelægge den lokale dialog. Hvornår har du sidst talt med din kommune?

Kun 2,- kr. pr. måned.

DANSK TV-KANAL MED DE SAFTIGSTE NYHEDER FRA DANMARK OG HELE VERDEN Vi leverer TV-signalet direkte via bredbånd.

For mere information: ring på telefon 7022 9730

Vi fås også hos:

FDA-orientering 2/2008

17


FDA-orientering 2-08 :FDA-orientering

19/03/08

16:55

Side 18

Juridisk rådgivning for antenneforeninger Har foreningerne overblik over lovgivningen og deres kontraktmæssige rettigheder? Af Oluf Hjortlund og Lars Munch Andersen, advokatfirmaet Hjortlund & Partnere, Nørresundby Der er i de seneste 30 år i Danmark etableret langt over 2.000 antenneforeninger. De blev oprindeligt dannet med det ene formål at levere tv-signaler til hjemmene. Der er investeret ganske mange midler i disse antenneanlæg. I takt med udviklingen er foreningernes ydelser overfor medlemmerne vokset. Således er det i dag ikke unaturligt, at antenneforeningerne leverer langt mere end blot tv- og radiosignaler til medlemmerne. Siden liberaliseringen af markedet for elektroniske kommunikationstjenester i midten af 90erne har Folketinget vedtaget mange former for lovgivning på området. Med skiftende politiske flertal har der været tale om først en omfattende regulering af det voksende marked. Dette er efterfølgende afløst af en ny politisk struktur, hvorefter der i øget grad er blevet mulighed for aftalefrihed mellem spillerne på markedet for udveksling af elektroniske kommunikationstjenester. I forbindelse med antiterrorlovpakken er der imidlertid på ny gennemført detaljeret lovgivning, som rammer antenneforeninger mfl.

Disse regler skal sikre, at brugerne får stillet alle relevante ydelser til rådighed. Forbrugerombudsmanden har også blandet sig i retningslinjerne for udbud af elektroniske kommunikationstjenester. I samarbejde med udbyderne er der vedtaget retningslinjer for markedsføring af sådanne tjenester overfor slutbrugerne. Det kan ofte være vanskeligt at ”holde tungen lige i munden”, når sådanne produkter skal udbydes i fri konkurrence med andre udbydere. Det er ikke alle konkurrenter, som er lige gode til at overholde de aftalte retningslinjer. Det giver en skævhed i konkurrencevilkårene, og det giver anledning til nøje overvejelser omkring udbydernes markedsføringsprofil. Der bør dog ikke være tvivl om, at det i den sidste ende kan betale sig at overholde de gældende markedsføringsregler.

Aftaler med konkurrenter

To af de store udbydere af telekommunikationstjenester har også divisioner, som udbyder produkter i direkte konkurrence med antenneforeningerne. TDC Kabel TV – nu navneændret til YouSee – og TeliaStofa ejer betydelige dele af den infrastruktur, som antenneforeningerne ofte benytter. Mange foreninger har givetvis følt sig presset i forhandlinger med disse to mastodonter på det danske marked. De øgede krav fra kunderne, den komplicerede lovgivning og presset fra de store udbydere gør, at en række antenneforeninger overvejer fremtidens udfordringer.

I visse tilfælde vil antenneforeninger skulle samarbejde med andre ledningsejere for at opnå adgang til den nødvendige infrastruktur. Det kan ofte være vanskeligt at forhandle sig frem til en fornuftig aftale med de store udbydere af infrastrukturydelser. Derfor er det væsentligt at have kendskab til de rettigheder, som lovgivningen opstiller. Lov om konkurrence og forbrugerforhold på telemarkedet giver mindre spillere på markedet en række rettigheder overfor de store spillere. En udnyttelse af disse rettigheder kan være med til at få en fornuftig økonomi i antenneforeningerne. Kendskab til rettighederne er samtidig en vigtig forudsætning for at kunne gennemføre effektive forhandlinger med de store udbydere af infrastruktur.

Fremtidens udfordringer

Antiterrorlovpakken

Som leverandører af elektroniske kommunikationstjenester, herunder telefoni, Internet og radio-/tv-signaler, er antenneforeningerne undergivet en række lovkrav. I bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, findes en række krav til udbyderne.

I forlængelse af terrorhandlinger i udlandet har Folketinget vedtaget en række restriktive lovkrav for at forhindre terrorudvikling i Danmark. De specifikke regler til udbydere af elektroniske kommunikationsnet og –tjenester findes i den såkaldte logningsbekendtgørelse.

Overvejelser om fremtiden

18

FDA-orientering 2/2008

Hensigten er at sikre politiet adgang til en række informationer, som lagres i elektroniske kommunikationsnet. Forud for vedtagelsen af antiterrorlovpakken lå et omfattende udvalgsarbejde. Indholdet i logningsbekendtgørelsen er udtryk for en række kompromisser mellem politiets behov, politikernes ønsker om imødekommelse af disse behov samt de tekniske og omkostningsmæssige muligheder for udbydere af elektroniske kommunikationsnet. Andelsboligforeninger, ejerforeninger og antenneforeninger, som udbyder elektroniske kommunikationsnet eller –tjenester til færre end 100 enheder, er fritaget for de omfattende logningskrav. Endvidere finder reglerne ikke anvendelse på transport af radio- og tv-programmer alene. Alle øvrige udbydere af elektroniske kommunikationsnet er i dag omfattet af disse krav. Det udstyr, som anvendes af udbyderne, skal kunne opsamle de krævede informationer, og de skal gemmes i op til et år. Det kan stille ganske store krav til det tekniske udstyr og ikke mindst opbevaringskapaciteten i udstyret. Ved udveksling af trafik mellem flere udbydere, kan det mellem disse aftales hvilken udbyder, som registrerer og opbevarer de krævede data.

Hvem har ansvaret? Umiddelbart er det den direkte udbyder af det elektroniske kommunikationsnet eller –tjeneste, som er forpligtet at registrere og bevare data. Imidlertid lægger reglerne op til, at man dels kan aftale en ansvarsfordeling mellem flere udbydere, dels outsource forpligtelsen til tredje mand. Uanset hvorledes en udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller –tjenester forholder sig til disse muligheder, påhviler ansvaret i sidste ende den samme udbyder. Derfor stilles der væsentlige krav til aftalekonkretiseringen. I forlængelse af kravene til registrering og opbevaring af data påhviler der til stadighed udbyderne et stigende ansvar for driften af elektroniske kommunikationsnet.

Overdragelse af antenneanlæg Udsigten til det forøgede ansvar for både


FDA-orientering 2-08 :FDA-orientering

19/03/08

bestyrelse og forening kan føre til ønske om salg af hele antenneanlægget. Nogle af de store udbydere af elektroniske kommunikationsnet har udvist interesse for at overtage anlæg. Samtidig har kommunale ejere af antenneanlæg udtrykt ønske om salg af antenneanlæg til private antenneforeninger. Begge dele er efter gældende lovgivning muligt, men det giver anledning til en række overvejelser. Kommunale ejere af fællesantenneanlæg har mulighed for at overdrage anlægget til en privat antenneforening. Det forudsættes dog, at salgsvilkårene overholder det såkaldte ”hvile-i-sig-selv-princip”. Ved eventuelt salg af eksisterende private antenneforeninger til større udbydere bør en række forhold også overvejes. Antenneforeningernes medlemmers interesse skal iagttages så godt som muligt. Medlemmerne vil ikke få samme indflydelse på programudvalg mm., med mindre disse rettigheder sikres i kontraktgrundlaget.

Behov for juridisk rådgivning? Det er forståeligt, at antenneforeninger til stadighed ønsker at udbygge sine ydelser over for medlemmerne. Bestyrelserne kan således stå overfor beslutninger med stor indflydelse på antenneforeningens forhold:

16:56

Side 19

En indviklet lovgivning, som indeholder både rettigheder og forpligtelser over for andre ledningsejere, men også forpligtelser over for slutbrugerne. Regler om udbud af elektroniske kommunikationstjenester kan få alvorlige følgevirkninger. Overvejelser om køb eller salg af eksisterende antenneanlæg giver i sagens natur også anledning til ganske væsentlige beslutninger. Overblik over gældende regler og muligheder er derfor en nødvendig forudsætning for at kunne træffe den korrekte beslutning. En gammel læresætning siger, at forebyggelse er bedre end helbredelse, men i visse henseender er helbredelse ikke muligt på det juridiske område. Derimod kan korrekt og rettidig rådgivning forhindre, at negative konsekvenser overhovedet indtræffer. Med mangeårige erfaring i rådgivning af antenneforeninger og teleselskaber, er det vores erfaring, at rettidig rådgivning altid kan betale sig. Ved indhentning af juridisk rådgivning forud for væsentlige bestyrelsesbeslutninger vil bestyrelsen sikre, at medlemmernes og dermed også bestyrelsens interesser varetages bedst muligt.

Arthur C. Clarke død Englænderen, der gav navn til den geostationære bane 35.786 km uden om Jorden, Arthur C. Clarke, døde 17. marts i sit hjem i Sri Lanka, hvor han var æresborger. Arthur C. Clarke var radarofficer og foreslog i 1945 at placerede satellitter i kredsløb, som fulgte Jorden. Det ville blive verdens mest effektive kommunikationsnet. Få troede det muligt dengang. I hele sin tilværelse efter anden verdenskrig beskæftigede Clarke sig med rummet både videnskabeligt og som science fiction forfatter.

Bredbånd fra kr. 49,- pr. måned Telefoni fra kr. 49,- pr. måned

gt hur t i g o mt k t , ne g lus.d i l p l i a B å p mere Læs

Med en løsning fra A+ kan foreningens medlemmer bestille bredbånd og telefoni fra kr. 98,- pr. måned. Læs mere på www.aplus.dk eller kontakt os på telefon 69 12 12 10. A+ • Roholmsvej 19 • 2620 Albertslund • www.aplus.dk

FDA-orientering 2/2008

19


FDA-orientering 2-08 :FDA-orientering

19/03/08

16:56

Side 20

TV

Dansk Vh1 starter med begrænset udbredelse Fordansket musikkanal er foreløbig kun i to distributørers fibernet Den nye danske udgave af Vh1 er en utraditionel løsning på problemet kanalkapacitet og omkostninger. MTV Networks har vurderet, at transponderleje er for dyr til en nichekanal på det danske marked, og for at komme i gang er der i stedet indgået en aftale med YouSee og Stofa om fremførelse af kanalen via deres backbones på fibernettet. Derved er der mulighed for at få Vh1 DK ud til op imod halvdelen af de husstande, der har kabel-tv. Det betyder så, at kun antenneanlæg med en fiberforbindelse fra en af de to distributører kan få kanalen. I eget kabelnet og i de anlæg, der får de to udbyderes pakker via fibernettet, har Vh1 DK dermed erstattet Vh1 UK.

hos bl.a. Kanal 2, TV2, The Voice TV, ZTV, P3 og Sky Radio. Dan Rachlin står for et ugentligt to timers program med kunstnere som Wham, Bruce Springsteen, Arny Winehouse, Duffy og Nephew. Der loves også udsendelser med og om internationale navne, som besøger landet, og fra f.eks. Roskilde Festival.

Meget dansk

Vh1 leveres fortsat i kombination med børnekanalen Nickelodeon, men i den danske kombination har Nickelodeon kun timerne kl. 6-12 i modsætning til satellitudgavens 12 timer. Til gengæld er indholdet i de 18 timer, Vh1 DK sender, alene valgt af MTV Danmark, der har Dan Rachlin som fronfigur. Han er en erfaren studievært med fortid

Primært gives der plads til nye danske videoer med navne som f.eks. Thomas Helmig, TV2 og Saybia. Musikvideoerne udvælges i et nært samarbejde med pladeselskaberne, som især glæder sig over, at den nye kanal giver plads til de bredt appellerende kunstnere, der de senere år ikke har haft det nemt på de etablerede musikscener, som Jesper Bay fra IFPI udtrykker det. Der suppleres med udsendelser fra den britiske udgave af Vh1. Ved interviews og reportager herfra tekstes på dansk. Også MTV i Sverige arbejder på at få flere kanaler. Foreløbig har man lagt billet ind på det digitale terrestriske sendenet med et bud på en svensk udgave af den amerikanske Comedy Central, men der er rigtigt mange konkurrenter til de få nye pladser.

DR Up og 16:9 News

Tyske hd-kanaler på is

Bedre DSF-billeder

DR Update har overtaget TV Avisens sendetider kl. 12 og 15 på DR1, efter at nyhedskanalen har arbejdet sig frem til en fast sendetid på seks minutter i nyhedskarrusellen. TV2 Nyhederne og TV2 News har i forbindelse med fornyelsen af det grafiske design skiftet til 16:9 formatet, som stadig flere nyheder leveres i. Hvor det ikke er tilfældet bliver 4:3 formatet konverteret til det brede format, som fylder de ny tv-skærme ud.

HD-versioner af ProSieben og SAT1 på Astra blev indstillet midt i februar i erkendelse af, at der endnu er for få hd-tv modtagere i brug. Der menes at være 150.000 tyske hjem med en hd-modtager, og de har indtil videre tre hd-kanaler tilbage.

Den tyske sportskanal DSF vil øge båndbredden på sit signal fra Astra på 19,2 grader øst med 50%, op til 8 Mb/s for at øge billedkvaliteten i den skærpede konkurrence med andre satellitudbydere.

Dan Rachlin i front ”I den nuværende situation var det vores eneste mulighed for teknisk og økonomisk at komme i gang med en dansk musikkanal. Vi valgte den for at komme hurtigt ud og derefter arbejder vi så hårdt på at udbrede Vh1. Den er alene om at tilbyde musik for seere i målgruppen fra 25 år og opefter – og dem er der jo rigtig mange af”, siger MTV Danmarks distributionsansvarlige Jesper Dahl-Sørensen.

Dan Rachlin er frontfigur for Vh1.

TVNYT

ARTE som hd-tv Den tyske udgave af kulturkanalen ARTE begynder i januar 2009 at sende i hd-tv over Astra. Den franske udgave vil sende hd-tv allerede i år, men kun på det terrestriske net.

20

FDA-orientering 2/2008

Dansk show på TV3+ Le Man på Eurosport Eurosport har indgået aftale om retten til at sende direkte fra Le Man-løbene i 20082010 begyndende med motorcykelløbet medio april og bilernes i juni samt fra de fem løb på de store europæiske baner. Le Man fordeles med syv timer på Eurosport og 17 på Eurosport 2.

Bortset fra sport har TV3+ stort set kun sendt udenlandsk producerede udsendelser. I forbindelse med lanceringen af et nyt grafisk design for få dage siden havde kanalen premiere på sin første danske egenproduktion, et crazy show ”Hul i hovedet”, der oprindeligt er udviklet i Japan. Det har Uffe Holm som vært.


© Disney.

FDA-orientering 2-08 :FDA-orientering

19/03/08

16:56

Side 21

• Se nøje udvalgte og gennemtænkte programmer som Mickeys Klubhus, Små Einsteins og Mine Venner Tigerdyr og Plys • Playhouse Disney sender hver dag kl. 06.00 - 19.00 • Alt er synkroniseret eller tekstet på dansk • Tryg kanal med megen musik og varme


FDA-orientering 2-08 :FDA-orientering

19/03/08

16:56

Side 22

TV Målsætning for Disney:

Flere seere uden flere tv-kanaler

Casper Bjørner. Målet med en ændring af Disneys organisation i Europa er, at dens tv-kanaler skal nå til 32 mio. husstande mod 14 mio. i dag. En del af fremgangen skal hentes i de nordiske lande, som danskeren Casper Bjørner er udnævnt til direktør for. Den helt store omvæltning bliver det ikke for Bjørner, idet han de sidste fem år har delt sin arbejdstid mellem Disneys europæiske hovedkvarter i London og det nordiske i Stockholm. Selv om han stadig vil komme meget i London, er Stockholm nu det faste udgangspunkt. Casper Bjørner har fortsat ansvaret for udbredelsen af Disneys tv-kanaler i Østeuropa, Mellemøsten og Sydafrika.

Høj penetration Han skal dog bruge mere tid i Norden, hvor Disneys kanaler har bidt sig godt fast.

”Vi skal naturligvis stå for vores del af den forventede fremgang, men når Disneys kanaler kan ses i 63% af de danske hjem og vi fortsat har fremgang her, er det en stærk position i forhold til den markedsænding, overgangen til digitalt tv kan føre med sig. I UK er penetrationen under 20%, og den er mindre i store lande som Frankrig og Spanien. Her tager det længere tid at bearbejde markederne,” forklarer han. Hovedparten af Casper Bjørners arbejde vil fremover ligge i de nordiske lande. Ikke fordi Disneys kanaler opfattes så meget anderledes i hans andre ansvarsområder, men fordi markedsføringen længere væk er tilrettelagt på anden måde.

Anders And har banet vej ”Men der er en forbløffende lille forskel på at sælge Disneykanaler i Sydafrika og i Norden, selv om vi har den fordel, at kendskabet til Disneys figurer er i top i Norden - ikke mindst takket været Egmonts ”Anders And”-blade. Bladene fra Gutenberghus udkommer over det meste af verden. Derfor kender forældre i Østeuropa og Sydafrika også Disney-figurerne, og de værdsætter også, at Disneys tv-kanaler er reklamefri. Det er kun i ganske få lande, der er enkelte reklamer i Disney Channel, og vi har ingen planer om at indføre dem. Som nr. 1 blandt børnekanaler vil det nok være en dårlig ide. Til gengæld bruger vi mere tid i Norden på events, hvor vi følger op på store film og tv-shows på en måde, som børn kan deltage aktivt i.”

Børn ligeglade med hd-tv Der er ikke aktuelle planer om i Norden at tilføje nye kanaler til de tre bestående. ”Foruden at vokse ved at nå ud i flere antennenanlæg og få flere seere via satellitplatforme er der vækstmuligheder i bl.a. VoD, video on demand. Måske også som i UK i at levere i hd-kvalitet som VoD. Men hd-tv er ikke det vigtigste for Disney,” siger Casper Bjørner, som forklarer: ”Børn er ikke kræsne hvad formen angår, men de er herligt kritiske til indholdet. De zapper hurtigt videre, hvis en udsendelse ikke fænger, og det kan lige så vel være til VoD som til internettet eller andre tv-kanaler.”

Et nordisk præg Disneys tre kanaler i Norden vil fortsat have det samme indhold. ”Vi tilrettelægger hele programfladen efter et skandinavisk seermønster med fuld opmærksom på fritid og ferier i vore lande. En stor del af udsendelserne er tegnefilm, og ni af ti udsendelser køber vi internt. Disneys meget store bibliotek og produktion er så varieret, at der er rigeligt, der passer til skandinaviske seere. Vi inddrages, når Disney planlægger nye produktioner, og vi har reel indflydelse. Det er ikke mindst efter skandinavisk påvirkning, at mængden af slik og sodavand i serierne er dalet kraftigt til fordel for mere sunde produkter,” slutter Casper Bjørner, hvis søn endnu er for lille til Playhouse Disney. molo

DK4 faldt for filosofi-serie Det er sjældent, at en tv-kanal er så sikker på en ny serie, at den besluttes forlænget umiddelbart efter premieren. Det er sket for DK4, hvis 10 udsendelser om filosofiens historie knap nok var begyndt, før optagelserne til endnu 10 gik igang. Årsagen er ikke mindst den vitalitet og fortællerevne, som den 37-årige professor Vincent F. Hendricks, Roskilde Universitet, besidder. I første runde har han skiftende samtalepartnere til i studiet at hjælpe sig med at fortælle om filosofiens udvikling frem til i dag.

22

FDA-orientering 2 /2008

”Vincent Hendricks har en sjælden evne til at levendegøre det, som de fleste anser for at være tunge emner, og i næste runde bevæger Hendricks sig også uden for studiet,” fortæller Steen Andersen, DK4. Andre har øje for Vincent Hendricks evner, idet han i år modtog videnskabsministerens eliteforskningspris på 1 mio. kr. Næste runde skal sendes til sommer, oplyser Steen Andersen: ”DK4 har erfaring for, at seerne meget gerne ser dokumentarudsendelser i de måneder, hvor andre tror, at de mest tænker på at grille eller spille golf.” Vincent Hendricks – vækker tanker.


FDA-orientering 2-08 :FDA-orientering

19/03/08

16:56

Side 23

We are there for you, to push your business even higher.

Mød os på ANGA udstillingen i Køln 27–29 maj 2008

Teleste tilbyder et komplet produktprogram til dit netværk, der spænder fra IP-Headend, bredbåndsforstærkere, passive komponenter og FTTH produkter. Vore løsninger er baseret på driftsikkerhed, pålidelighed og kvalitet. Teleste står for troværdighed.

TELESTE DENMARK Naverland 2, DK-2600 Glostrup tel. +45 4346 7612

TELESTE er den ledende leverandør af bredbåndsløsninger verden over, og kendt for sine innovative løsninger.

www.teleste.com


FDA-orientering 2-08 :FDA-orientering

19/03/08

16:56

Side 24

TV

Boomerang fra Turner Kampen om børn som seere tager til med Turner Broadcastings lancering af Boomerang. Der er to overraskelser i lanceringen. Den ene er, at Boomerang er lukket ind på Canal Digitals satellitplatform, selv om Canal Digital havde tilkendegivet, at alle nye kanaler skal være i hd-tv formatet. Det er Boomerang ikke. Den anden er, at Boomerang kaldes en familiekanal, mens Cartoon Network nu af Turner betegnes som en kanal for 4-12 årige. Seerundersøgelser viser, at den også ses af mange voksne.

Fra 3 år ”Boomerang er for seere fra 3 år, men den har ingen øvre aldersgrænse,” siger marketingchef Peter Solak fra Turner. Han kalder den for en familiekanal, fordi den vil appellere til at blive set af små børn sammen med forældre og måske ikke mindst bedsteforældre. Da den sendes døgnet rundt, må der være stor forventning om voksne seere også. For de mindste vil serier som Byggemand Bob og Toget Thomas være attraktive. For de lidt ældre er det klassikere som Scooby-Doo, Tom & Jerry og The Flintstones.

Dansk tale ”Boomerang får flere episoder af de tegnefilm, som også kendes fra Cartoon. Den har ikke plads til så mange af dem mere, fordi Turner har en voksende produktion af tv-serier og film, som er mere velegnede til Cartoon,” forklarer Peter Solak. ”De to kanaler bliver meget forskellige, men begge er fuldt ud med dansk tale. De sammensættes begge i specielle nordiske versioner af nordiske medarbejdere,” føjer han til. Mens Cartoon nu også sender filmede serier mellem tegnefilmene vil Boomerang i hvert fald foreløbig alene bestå af tegnefilm. Den vil heller ikke komme som delekanal, således som Cartoon kan fås sammen med TCM.

ØL-TV Fjernsyns-underholdning vil i endnu højere grad blive et middel for firmaer til at blive mere kendte. Som optakt til de europæiske fodbold-mesterskaber i juni i Schweiz og Østrig lancerer Carlsberg sin egen tv-kanal. Den skal se på nettet på adressen partofthegame.tv Carlsberg, der er sponsor for mesterskaberne, for landsholdene i Irland og Schweiz samt for klubber i England og Danmark, lover at det bliver en kanal for fodboldfans, og at Carlsberg-navnet vil være meget beskedent.

1400 timer hd-tv sport Eurosport starter sin hd-tv kanal 25. maj med French Open i tennis som premieretilbud. Turneringen sendes frem 8. juni. Blandt andre store sportsbegivenheder i Eurosport HD i år vil være UEFA Euro 2008, Tour de France, OL fra Beijing og US Open. Eurosport HD lover det første år at sende ikke færre end 1400 timers sport direkte i det brede format. I de timer, hvor der ikke sendes i hd-formatet, bliver de traditionelle sportsreportager konverteret til ”næsten hd”. Efterhånden vil langt det meste være i hd-tv, idet den meste sport optages i dette billedformat. Også sporten i Eurosport HD får danske kommentatorer.

24

FDA-orientering 2/2008


FDA-orientering 2-08 :FDA-orientering

19/03/08

16:56

Side 25

addLemon.com

THEVOICETV.DK


FDA-orientering 2-08 :FDA-orientering

19/03/08

16:56

Side 26

BRANCHE-NYT

Gratis settop boks United Content Distributors afprøver for tiden, om reklamer også kan finansiere settop bokse. Når man tænder en af firmaets bokse kommer der reklamer på tv-skærmen fra det firma, som har sponseret boksen. UCD forestiller sig, at en boks kan følge gratis med, når man køber en bil, eller at den er gratis i en varehuskædes butikker. Til gengæld er der reklamer herfra, når man tænder for sit tv-apparat. Boksen afprøves i et coax-kabelnet i Krimpen og i et fiber-kabelnet i Amsterdam i Holland. Med boksens fjernbetjening kan man også styre sit tv-apparat, og med boksen er der adgang til internettet, hvor man også kan leje film. Boksejere kan gratis telefonere med hinanden og se hinanden i det medfølgende gratis web-kamera. Demo-side fra det hollandske forsøg.

Kabel-tv fusion

YouSee så lyset TDCs kabel-tv selskab YouSee fik i 2007 et overskud på 772 mio. kr. før afskrivninger og skat. Det er 25% mere end året forud, selv om omsætningen ”kun” steg med 16% til 2,9 mia. kr. Kerneforretningen er fortsat tv-kanaler til antenneanlæg, som omsatte for 15,6% mere, mens bredbåndstjenesterne steg med 8,2%. Den procentmæssige største stigning var 30% flere

fastnet-kunder, men med 35.000 i antal og med 26.000 VoIP-kunder udgør området en meget lille del af forretningen. TDC noterer, at større omsætning pr. kunde er en væsentlig forklaring på det større overskud i YouSee. De højere priser på tv-kanaler slår naturligvis også igennem her.

TV4 fastholdt toppladsen Med et overskud på 628 mio. svkr. mod 395 mio. forrige år noterer TV4-koncernen sit hidtil bedste regnskab, men træerne groede ikke ind i himlen. Nok steg nettoindtægten efter store investeringer i nye kanaler, men hvis ikke koncessionsafgiften til den svenske stat var sat ned med 250 mio., havde overskuddet været lidt mindre end i 2006. Afgiften var begrundet med TV4s

eneret til reklamer i det analoge sendenet, og den er siden bortfaldet i kraft af, at de sidste analoge sendere nu er lukket. Også i 2007 startede TV4 en nichekanal, TV4 Sport, og i år er startet en science-fiction kanal. Udgifterne hertil har sammen med øget konkurrence fra andre svenske kanaler og et vigende reklamemarked påvirket resultatet.

Større andel af Premiere Rupert Murdohs News Corp har købt yderligere 5% aktier i den tyske tv-udbyder Premiere, så det nu har en femtedel af aktierne. Opkøbet kommer kun tre måneder efter købet af en 14% aktiepost i Premiere, der med 3,6 mio. kunder har svært ved at slå igennem på Europas største tv-marked. News Corps nye aktiekøb bekræfter dets intention om at opnå en større del

26

FDA-orientering 2/2008

af det europæiske tv-marked. News Corp ejer Sky Italia med 4 mio. abonnenter. I England er News Corps med 39% af aktierne bestemmende aktionær i BSkyB, hvorfor konkurrencemyndighederne vægrer sig ved at tillade News Corp at øge sin andel af aktier i ITV fra 7,5 til 17,9%.

De to sammenslutninger af tyske kabelnet, Deutsche Kabelverband og ANGA, har aftalt at slutte sig sammen inden årsskiftet.

Søger uafhængighed FRK, der repræsenterer de mindre tyske kabelnet, vil oprette sin egen satellitplatform. Med 56 tv-kanaler, både gratis og kommercielle, skal den være et modtræk mod de store selskaber, der i dag leverer tv-kanaler til mindre og ofte bestemmer over programindholdet.

Norsk fremgang Norsk TV2 fik i 2007 et nettooverskud på 77 mio. nkr. mod 54 mio. året forud, selv om koncernen sidste år startede TV2 Nyhedskanalen og TV2 Sport.

CITATER "Fordi nyhederne skal bringes i hurtigt tempo, behøver de jo ikke nødvendigvis fabrikeres fem minutter, før de sendes, og med tre minutters research. Det er bare dårlig redaktionel planlægning. Hund bider mand på Nørrebro-dramaer er utrolig nemme og hurtige at lave, mens denne verdens virkelige dramaer kræver viden, research, kontekst, historik, perspektiv, koncentration." Anne Knudsen, chefredaktør, Weekendavisen.


FDA-orientering 2-08 :FDA-orientering

19/03/08

16:56

Side 27

Foto: Getty Images / Sportsagency

DU FÅR DE BEDSTE SPORTSOPLEVELSER PÅ TV 2 SPORT

GOLF G OLF US U S Mast Masters ers

FODBOLD F ODBOLD FA F A Cup

FODBOLD OLD SAS S AS Ligaen aen

MOTORSPORT MO TORSPORT

HÅNDBOLD ÅNDBOLD

BADMINTON B ADMINTON

Formel F ormel 1

Bundesliga ndesliga

DM, D M, EM og Thomas Über Cup

I de nærmeste måneder kan du glæde dig til masser af håndbold fra de bedste danske herre- og dameligaer samt fra Champions League-turneringen og den tyske Bundesliga, hvor en række af de bedste mandlige spillere kan opleves. Der er også masser af fantastisk golf fra PGA-touren samt fra US Masters, og så byder foråret ikke mindst på sæsonstart i SAS Ligaen og 1. division – en begivenhed mange har ventet på med længsel. Du kan også glæde dig til afslutningen på den engelske klassiker FA Cuppen, og vi følger stadig de tyske storhold i Bundesligaen og den tyske pokalturnering foruden de bedste hold i den hollandske og den franske fodboldliga. Motorsportsfans kan glæde sig til sæsonstart for Formel 1, mens der er masser af badminton i top-klasse, når TV 2 SPORT er med ved DM, EM og All England. Tennis-fans kan glæde sig til start på ATP Touren og de, der elsker basketball, kan følge afslutningen i Euroleague.

Få de seneste sportsnyheder, resultater og videoklip på tv2sport.dk

249 TV2_A4_antenne.indd 249_TV2_A4_antenne.indd V2_A4_antenne.indd A4 antenne.indd 1

16//03/08 16/03/08 3/08 /08 8 18:53:50


FDA-orientering 2-08 :FDA-orientering

19/03/08

16:57

Side 28

RADIO

Radioernes lyttertal bølger i takt Selv om kampen mellem de kommercielle radiokanaler er hårdt, må de nærmest sige at bølge i takt. Deres indbyrdes placering på en top 9-skala ligger ret så fast. Efter svære begyndervanskeligheder er det lykkedes TV2 Radio at placere sig på niveau med Radio 100FM, men fortsat langt fra det erklærede mål at komme på højde med DRs P3. Der er langt over en million ugentlige lyttere mellem de to, ifl. Gallup Radio-Meter målingerne. Her registreres siden årsskiftet, hvor mange lyttere hver kanal har i mere end fem minutter pr. uge.

rettigheder er årsag til, at Radio 100FM ikke mere kan høres på kabelnet, der ejes af eller forsynes af YouSee. ”100FM har opsagt aftalen med den begrundelse, at når radioen skal betale for det mulige antal lyttere og ikke det faktiske antal, er det for dyrt at være på kabelnettene. Da Koda ikke ville ændre takstgrundlaget, bad Talpa Radio os om at betale for at have radioen på vore net, men det kan vi ikke. Vi har samme holdning som antenneforeningerne, at vi ikke betaler vederlag ud over Koda-afgiften for at have radiostationer på kabelnet,” siger programdirektør Miriam Hvidt.

Om Radio City siger han: ”Radio 2 havde et mål om at have 60% mænd og 40% kvinder som lyttere. For Radio City er det omvendt, men man skal nu ikke lægge for meget i disse tal. Det er vigtigere, at vi har lyttere af begge køn og bredt til begge sider af de 25-44 årige. Vi vil også satse på en udvikling af netradio, selv om lytningen på nettet i dag ikke betyder noget. Vi tror, at det vil ændre sig i de kommende år, så den form vil vi arbejde kraftigt med.”

Top 9 De kommercielle radiokanaler havde i uge 9 følgende lyttertal: Radio 100FM 1.249.000 TV2 Radio 1.115.000 The Voice 697.000 Radio 100 Soft 580.000 Radio City 417.000 Mest aflyttet er P4 med 2,9 mio. lyttere fulgt af P3 med 2,5 mio. P1 noteres for 739.000 og P2 for 410.000. Radio City afløste i uge 5 Radio 2 og med et ændret programindhold synes den at være tilført lidt flere lyttere. Ved sammenligning af tallene skal man huske, at der er forskel på de enkelte radiokanalers geografiske udbredelse.

Koda for dyr for 100FM Konflikten om beregningsgrundlaget for radiostationernes afgift til Koda for musik-

Satser på FM og kabel Modsat 100FM har SBS Radio absolut ingen planer om at forlade kabel-tv nettene som distributør af The Voice Radio og Radio City, oplyser direktør Frederik Meyer, som har forestået omlægningen af Radio 2 til Radio City. ”Med de 25-44 årige som primær målgruppe for Radio City er den og The Voice et stærkt koncept, som vi bygger kraftigt videre på – også på kabelnettene. Vores dækning er god nok, men vi skal have andelen af det samlede lyttertal kraftigt op,” siger han. Frederik Meyer satser også på at få fortalt annoncørerne, at lytterantallet til kommerciel radio er meget højere, end man troede før radiometer målingerne.

DVB-H er nu EU standard Standarden for tv til bærbare modtagere med avancerede mobiltelefoner som største målgruppe skal i EU være DVB-H (H for håndholdt). Det har kommissionen besluttet, selv om bl.a. Holland og UK ønskede at afvente andre knap færdigudviklede standarder. EU vil også presse på for at få gjort plads til DVB-H i de terrestriske tv-sendenet. Det vil være til fordel for de gatekeepere, der ser en stor forretningsmæssig udvikling i bærbare tv-modtagere. For gatekeepere med satsning i mere traditionelle modtagere vil det i givet fald betyde en forretningsmæssig bet på grund af den begrænsning i kapaciteten, der præger DTT-nettene.

CITAT ”Vi skal løfte os op over et debatniveau, hvor vi udelukkende diskuterer, om værterne taler utydeligt, og om der bruges for mange engelske ord." Mette Bock, direktør for programproduktion, DR.

28

FDA-orientering 2/2008


FDA-orientering 2-08 :FDA-orientering

19/03/08

16:57

Side 29

TEKNIK

DVB videreudvikles DVB-C, som flere end 270 tv-selskaber har tilsluttet sig, står overfor en fornyelse. Kapaciteten i den 14 år gamle standard, som også bruges i datatransmission, er ved at blive presset som følge af det stigende behov for plads i kabelnettene til hd-tv, VoD og interaktive tjenester med de dertil hørende ønsker om kodningsformer. DVB styrelsen har derfor besluttet at indkalde forslag til videreudvikling af

standarden, så der kan udarbejdes en DVB-C2 specifikation. Det er så kompliceret et arbejde, at der ventes at gå 10-12 år, før den kan tages i brug, selv om der er gjort et forarbejde. En DVB-S2 er nemlig taget i brug. Der planlægges også en fornyelse på de terrestriske net med DVB-T2.

Ligeledes er et sæt detaljerede retningslinier for klagenævnets funktioner under udarbejdelse. Endelig vurderer AFO, om stærkstrømbekendtgørelsens krav om supplerende beskyttelse og tæthed ved gennembrydning af dampspærre/dampbremse medfører behov for et supplement til de tekniske retningslinier.

Ikke højt nok op Opsendelse af satellitter er et præcisionsarbejde, der ikke levner plads til fejl. Den kom 15. marts, da SES Americom skulle have sin nye AMC-14 satellit i bane med en russisk Proton Breeze M-raket. Raketmotoren stoppede 2 minutter og 13 sekunder for tidligt, og satellitten endte i en

bane, der er ca. 2.500 km for lav. Teknikere beregner nu, om satellitten kan bringes på plads ved egen hjælp. Det er anden gang indenfor et halvt år, at opsendelse med en Proton-raket er slået fejl. I samme periode er seks andre satellitter afleveret korrekt med samme rakettype.

Rugby i 3D-TV Verdens første direkte transmission af en sportsmatch i tre-dimensionelle billeder fandt sted i sidste måned fra Edingburgh via satellit til et udvalgt publikum i London. Det var en rugby-kamp mellem Skotland og England, der blev optaget med tre specialbyggede kameraer og sendt via satellit i et såkaldt stereoscopic-signal, hvilket er det dobbelte af hdtv. Teknikken er udviklet af The3Firm og afprøvet i et halvt år i et tæt samarbejde med BBC. ”Det var ikke som at se tv, men som at være der,” sagde en af tilskuerne til BBC News i London, hvor kampen blev vist på en storskærm.

Motorola har lanceret sit første modem, der lever på til alle Docsis 3.0 features incl. IPv6. Det bygger på Puma 5 chip fra Texas Instruments og betegnes som SB6120 Surfboard. Med op til fire down- og upstream kanaler skulle det kunne dække brugernes behov for multimedia tjenester med sine 195 Mb/s i Euro-Docsis.

Mere end hd-tv

Nyt fra AFO Fra AFO er der kommet en ny vejledning for husinstallationer af kabel-tv. Den bliver gjort tilgængelig på AFOs hjemmeside www.bfe.dk. AFO afholder en studietur til ANGA 2008 i Køln. Arrangementer tilrettelægges og afvikles af FDA på vegne af AFO. Endvidere arbejder AFO med et supplement til de tekniske retningslinier for samspillet mellem bokse i antenneanlæg.

Første Docsis 3.0 modem

Komprimering af tv-billeder får åbenbart ingen ende. Britiske BBC og NHK i Japan har besluttet at fortsætte udviklingen af super high definition med en opløsning 16 gange højere end 1080p (full hd). Italiens RAI og NHK vil udvikle satellittransmission-standard for super high hd-tv.

Trådløst hd-tv Firmaet Ruckus Wireless har i USA lanceret trådløs hd-tv indenfor hjemmets rammer med en ny kraftig version af IEEE 802.11n Wi-Fi standarden. På CableLabs konferencen i februar demonstreredes overførsel af mpeg-2 hd-tv med 20 Mb/s indenfor en radius af 30 meter.

Seertal via settopboks Det internationale analyseinstitut The Nielsen Co. har købt firmaet Audience Analytics, hvis Audience Watch software skal være rygraden i tv-målinger via hjemmenes settop bokse. Dermed spares udstationering af tv-metre, og der er i princippet ingen grænse for antallet af hjem, hvis tvforbrug kan indgå i statistikken.

SA hedder nu Cisco Efter 56 års er navnet Scientific Atlanta, SA, forsvundet. Virksomheden med de mange produkter til især kabel-tv branchen hedder nu Cisco Service Provider Video Technologi Group i konsekvens af, at Cisco købte SA i 2006. Et af kameraerne, der optog rugby i 3D.

Reklamestop i film Den svenske højesteret har givet instruktørerne Claes Eriksson og afdøde Vilgot Sjöman medhold i, at TV4 og dermed tv-kanalerne ikke måtte lægge reklamepauser ind i deres spillefilm. Sagen blev rejst i 2002 og betyder, at tv-kanalerne må stoppe reklamepauserne, hvis ikke de har en aftale med rettighedshaverne.

CITATER ”Glem apparaterne. Endemålet er en neutral infrastruktur, som fungerer for alle de forskellige måder at streame på. Det drejer sig ikke om at kommunikere med mange slags udstyr, men om at kunne forsyne dem alle med alt.” Yvette Kanouff, chief strategy officer, SeaChange International.

FDA-orientering 2/2008

29


FDA-orientering 2-08 :FDA-orientering

19/03/08

16:57

Side 30

PERSONALIA

To anlĂŚg styrker administrationen Endnu to antenneanlĂŚg har valgt at styrke administrationen og dermed give medlemmerne en bedre service.

Dyrup-Sanderum Dyrup-Sanderum Antenneforening med 4600 medlemmer har ansat formanden gennem 10 ür Børge Hansen som administrativ medarbejder ved siden af forretningsfører Niels Kenne. Børge Hansen, der i mange ür har vÌret arbejdende formand, er som formand afløst af Henrik Lindholm, men er fortsat i bestyrelsen som nÌstformand.

Børge Hansen har aflagt sin sidste formandsberetning.

Nyborg Nyborg Almene Antennelaug har valgt sin forretningsfører John Sørensen som formand efter Per Krohn Rasmussen. Han trak sig ud af bestyrelsen, hvortil han blev valgt i 1984 og hvis formand han var de seneste 13 ür. John Sørensen har i mange ür vÌret forretningsfører, og han varetager fortsat de administrative opgaver, men NAA opretter et servicekontor, hvor en deltidsansat medarbejder skal bistü John Sørensen. NAA har 7300 medlemmer..

Per Krohn Rasmussen gik ud efter 24 ĂĽr i bestyrelsen.

ec e R ption Mogens Lorentsen har efter 24 ĂĽr som formand for Hjørring Antenneselskab valgt at trĂŚde ud af bestyrelsen i forbindelse med dette ĂĽrs generalforsamling. Forretningsforbindelser, medlemmer og venner inviteres herved til at tage afsked med Mogens Lorentsen ved en reception FREDAG DEN 16. MAJ 2008, KL. 13,00 I HĂ&#x2026;NDVĂ&#x2020;RKERNES HUS, NĂ&#x2DC;RREGADE 27, HJĂ&#x2DC;RRING Med venlig hilsen

.Â&#x2019;RREGADE  s  (JÂ&#x2019;RRING s 4LF    

30

FDA-orientering 2/2008

Nye i TV2-ledelsen Peter Normann, 40, tiltrüdte 1. april som ny finansdirektør og medlem af direktionen i TV2 koncernen. Han kom fra investeringsbanken SEB Enskilda, hvor han bl.a. har beskÌftiget sig med virksomhedssalg. For TV2 tÌller det nok ogsü, at han medbringer kendskab til tvbranchen fra en tidligere stilling som nordisk chef for forretningsudvikling i Canal+. Dorte Helene Munck, 38, tiltrüdte 1. marts som marketingdirektør i TV2 koncernen med reference til salgs- og marketingdirektør Flemming Rasmussen. Dorthe Munck kommer med erfaringer fra flere reklamebureauer.

Dorthe Helene Munck.

Ny struktur i Stofa Stofa har forenklet sin organisation, süledes at salg og marketing nu er samlet under Claus Frank Sørensen, teknik, produktion og service er lagt under Kaj Skov, mens produkt og markedsudvikling er under Jørgen Kristensens ledelse. Desuden har Agnete Lundemose overtaget ledelsen af kundeservice, mens Karsten Skøtt leder den nyoprettede Facility Management med ejendomme, biler, butikker og forsikring.


FDA-orientering 2-08 :FDA-orientering

19/03/08

16:57

Side 31

REGIONSBESTYRELSER

FDAs HOVEDBESTYRELSE

Region 1: Tidl. Nordjyllands amt, tlf. 98 46 43 81

VALGT AF LANDSMØDET Landsformand: FU Erik Wagner Smørvråvej 10 5462 Morud Tlf. 65 96 46 47 E-mail: wagner@morudnet.dk

Karsten Høgh, Reg. 1 Caprifolievej 5 9440 Aabybro Tlf. 98 24 16 99 E-mail: kah@mail.dk

Næstformand: FU Carsten Pedersen Hasselvænget 9 4760 Vordingborg Tlf. 55 37 34 33 E-mail: na-formand@nyraad.net

Steen R. Mortensen, Reg. 4 Rugtoften 76, Skodborg 6630 Rødding Tlf. 74 85 07 80 E-mail: srm@post.tele.dk

Vera Dahl Olesen, Reg 1 Præstvangen 8, Mou 9280 Storvorde Tlf. 98 31 14 36 E-mail: veradahlolesen@mounet.dk

Peter Dam, Reg. 6 Sydhavnsgade 4, 2. s.tv. 2450 København SV. Tlf. 77 41 93 38 E-mail: pedam@frederiksholm.net

Hans Carstensen, Reg. 2 Ankjær 141 8300 Odder Tlf. 86 54 09 55 E-mail: hca@post7.tele.dk

Kai Nielsen, Reg. 7 Højager 12 2670 Greve Tlf. 43 90 62 11 E-mail: kai.nielsen@eriksminde.dk

Curt Andersen, Reg. 3 Bjolderupvej 15 6000 Kolding Tlf. 40 63 14 07 E-mail: curtandersen@stofanet.dk

Henning H. Madsen, Reg 8 Egebjergvej 111, Sørby 4200 Slagelse Tlf. 58 54 53 44 E-mail: formand@hashoj-net.dk

Hans O. Lorentzen, Reg. 4 Aabakken 16 6534 Agerskov Tlf. 74 83 37 22 E-mail: id.hl.aabakken16@mail.tele.dk

Leif Jensen, Reg. 9 Bygvænget 3 4760 Vordingborg Tlf. 55 37 16 21 E-mail: ljensen@oncable.dk

Per Krohn Rasmussen, Reg. 5 Grejsdalen 10 5800 Nyborg Tlf. 65 31 03 85 E-mail: prasmussen@mail.tele.dk

Tage Lauritsen E-mail: tage@tunenet.dk

Region 4: Tidl. Sønderjyllands amt og Ribe kommune tlf. 74 84 87 32 Jørgen Kirkmand, fmd. Michael O’Halloran Hans O. Lorentzen, HB. Leif Ohlsen, HB. supp., næstfmd. Leo Beck Nielsen Region 5: Fyn, tlf. 65 31 03 85 Per K. Rasmussen, fmd., HB. Henning Nielsen Erik R. Laursen Gunnar Jensen Tommy Andersen Region 6: Tidl. Københavns og Bornholms amter samt Københavns og Frederiksberg kommmuner, tlf. 77 41 93 38 Peter Dam, fmd., HB. Martin Christensen Peter Colmorten, sekr. Preben Christensen Arne Harder Bang, HB. supp. Region 7: Tidl. Frederiksborg og Roskilde amter, tlf. 43 90 62 11 Kai Nielsen, fmd., HB. Hans C. Thigaard Ove B. Nielsen, sekr. Tage Lauritsen Preben Pedersen

UDVALGENE

Bent Vanggaard E-mail: bv@brixkamp.dk

Hans Carstensen, fmd., HB. Jørn Bollinger, sekr. Svend Erik Jørgensen Gunner M. Nielsen Kirsten Randløv Rasmussen

Curt Andersen, fmd., HB. Svend Erik Madsen, næstfmd. Jens S. Møller, HB. supp. Ib Bach Sven Møller Andersen

VALGT AF REGIONERNE

Medlem af AFOs Tekniske Udvalg

Region 2: Tidl. Århus og Viborg amter, tlf. 86 54 09 55

Region 3: Tidl. Ringkøbing, Vejle og Ribe amter, bortset fra Ribe kom., tlf. 40 63 14 07

Allan Jusjong, FU Hørsholmvej 44 9270 Klarup Tlf. 98 31 96 95 E-mail: jusjong@klarupnet.dk

Medlem af bestyrelsen i Cable Europe Hans Carstensen E-mail: hca@post7.tele.dk

Helmuth Kroer, fmd.+kass. Jens Åge Thomsen, næstfmd., HB. supp. Allan Jusjong, HB. Ejvind Nørgaard, sekr. Vera Dahl Olesen, HB.

Region 8: Tidl. Vestsjællands amt, tlf. 59 91 20 36 Skat- og Økonomiudvalget Carsten Pedersen E-mail: na-formand@nyraad.net Tage Majgaard E-mail: tagemajgaard@privat.dk Kjeld Kaad-Hansen E-mail: gfa-kkh@mail.dk

John Nymark, fmd. Leif Jensen Bettina Adelskov, sekr. Eivind Rasmussen, HB. supp., næstfmd. Henning H. Madsen, HB. Region 9: Tidl. Storstrøms amt, tlf. 55 37 34 33 Jørgen Fogtmann, fmd., HB. supp. Leif Jensen, HB., næstfmd. Carsten Pedersen, HB., sekr.

FDA-orientering 2/2008

31


FDA-orientering 2-08 :FDA-orientering

19/03/08

16:57

Side 32

Lær noget nyt hver dag Lad verdenshistorien indtage din stue med ViasatHistory

• Sender hele døgnet • Reklamefri dokumentarkanal • Historiens vigtigste øjeblikke • Læs meget mere på www.viasathistory.dk

Den første Columbus

Den hovedløse romer

Kun 3,44 kr./md./husstand inkl. moms.

Zheng He – den moderne topleder

ViasatHistory kan nu ses i 4,8 mio. hjem i Europa

FDA-Orientering 2008-2  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...

FDA-Orientering 2008-2  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...