Page 1

FDA ORIENTERING Tidsskrift for fællesantenneanlæg · Nr. 3 · juni 2007

PARABOLER OG IP-TV

MATCHBOLD ELLER DØDBOLD FOR TV-SPORT


Indhold nr. 3 · juni 2007 · 25. årgang

Bøgehus · Annebergparken 21 · Box 151 · 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 96 17 00 · Fax 59 96 17 17 · E-mail: fda@fda.dk · Internet: www.fda.dk Telefontid: Man.-tors. kl. 9-15 · fre. kl. 9-13 · Tors. desuden kl. 17-19

Lederen: Popularitetens prisspiral. Af landsformand Erik Wagner . . 3 TV2 Sport rejser andre spørgsmål end prisen . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Forvirrende start på TV2 Sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Generalforsamling beskar bestyrelsens råderum . . . . . . . . . . . . . . . 6 Mere for danske seere i Eurosport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Kun store sportsbegivenheder flytter seere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Seerne er fodboldmætte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Tv-nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-13 FDA-møderække med nye perspektiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 FDA tilbyder bestyrelsen mere tid til at lede . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Odense overvejer et stort fælles kabelnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Medlemmerne tog igen fusen på bestyrelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Viasats krav til pakker sendt til syvende runde . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Taulov valgte selvstændighed – Satellit-nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Der er brug for både analogt og digitalt tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Små kabelnet kan også spejle digitalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Rekordbesøg på ANGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Branche-nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Personalia og Aktivitetskalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

I redaktionen: Mogens Lorentsen, (ansv.red.) (molo) Søren Birksø Sørensen (SBS) Erik Wagner (ew) Lars J. Knudsen (LJK)

Abonnement: 1. Abonnement i Danmark hele år 2007: Kr. 725,2. Tillæg for abonnenter i Europa udenfor Danmark: Kr. 110,3. Udvidet abonnement: 2007: Kr. 3375,kan tegnes af installatører og rådgivere tilknyttet AFO. Alle opgivne priser er eksklusive moms. Kontaktperson: Tina Boye

Deadline for indlevering af redaktionel tekst: Nr. 4, 2007: 6. august

Annoncer og distribution: Kontaktperson: Tina Boye Distribution: Søndag den 24. juni 2007.

Indlæg til FDA-orientering sendes til: Redaktør Mogens Lorentsen Fresiavej 9, 9800 Hjørring tlf. 98 92 39 15 E-mail: redaktion@fda.dk Skriver du på PC, så send teksten i en mail eller på diskette i Word eller Word Perfect. Medsend gerne illustrationer.

2

FDA-orientering 3 /2007

Lars J. Knudsen Tlf. 59 96 17 03 E-mail: ljk@fda.dk

Tina Boye Tlf. 59 96 17 04 E-mail: tb@fda.dk

Ulla Graversen Tlf. 59 96 17 06 E-mail: ug@fda.dk

Winnie Graversen Tlf. 59 96 17 01 E-mail: wg@fda.dk

FDAORIENTERING Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er trykt i 2700 ekspl. Eftertryk tilladt med angivelse af kilde.

Søren Birksø Sørensen Tlf. 59 96 17 07 E-mail: sbs@fda.dk

Forsiden: Kampen om sport-seerne er så livlig som en håndbold-finale og sætter sit præg på dette nummer (foto: Eurosport). I en fibernet-tid lader paraboler sig ikke slå ud. Erik Lundsgaard, Vodskov, fandt motivet i Shanghai. Sats, repro og tryk: Vejlø Print A/S. Postbox 145, 4400 Kalundborg E-mail: job@central-tryk.dk ISSN nr. 0903-2169

Laila Holmgaard Tlf. 59 96 17 19 E-mail: lh@fda.dk

Janni S. Kramer Tlf. 59 96 17 02 E-mail: jsk@fda.dk

Henriette Skovgård Tlf. 59 96 17 05 E-mail: hsn@fda.dk


Popularitetens prisspiral LEDEREN ved Erik Wagner, landsformand for FDA TV3+. Det glemmer TV2 Sport at fortælle. Der drejer sig blandt andet om førsteret til kampene i Superligaen, Pokalturneringen, UEFA Champions League og NFL. Seerne kan altså ikke følge alle kampe i en af de populære turneringer alene ved at have adgang til TV2 Sport.

Prisstigningen fortsætter

Erik Wagner.

Med TV2 Sport fortsatte tilkomsten af nichekanaler. Mange finder formentlig denne udvikling sympatisk. Man slipper jo for at zappe mellem mange kanaler for at finde f.eks. en interessant sportsudsendelse. Desværre har udviklingen også vist, at det driver priserne i vejret. Nichekanalerne forstår at tage sig betalt - uden der sker en prisreduktion på de kanaler, der hidtil har vist programstoffet.

På trods af TV2-direktør Per Mikael Jensens lidt nedsættende bemærkninger til kritik af prisstigningen i forhold til seernes privatøkonomi – ”ikke mere end en søndagsavis” – er det en kendsgerning, at TV2 Sport er markedets dyreste kanal. Som om den firdobbelte pris ikke skulle være mere end tilstrækkelig, glemmer TV2 Sport også at fortælle, at moderselskaberne allerede til januar 2008 har til hensigt at hæve prisen med et endnu uoplyst beløb.

Prisudviklingen bremses Med de mange antenneanlæg, der har takket nej til TV2 Sport, tyder meget på, at betalingsviljen har en grænse, som er overskredet. Er det tilfældet stopper prisudviklingen af sig selv. Ellers må sammenholdet blandt leverandører og antenneanlæg samt kontraktændringer stå sin prøve i at få bragt udviklingen ind i et fornuftigt leje.

Sportens pris stiger 400% TV2 Sport har til fulde forstået at tage sig betalt for den vare, TV2 og MTG (Viasat) hidtil har leveret hver for sig. Når erhvervede rettigheder flyttes fra én kanal til en søsterkanal, medfører det alene nogle relativt små omkostninger til driften af den nye nichekanal, da moderselskaberne i forvejen har betalt for rettighederne. Til trods herfor forlanger TV2 Sport fire gange mere for at samle sporten på én kanal! Hvad berettiger til, at uændrede rettigheder ikke fortsat skal koste det samme?

Leverandørerne sammenhold En leverandør synes ikke at have forstået betydningen af sammenhold. Denne har stillet sig tilfreds med at få det, leverandøren selv betegner som en gunstig prisaftale for den resterende del af året. Hvorefter håndklædet kastes i ringen. Markedsprisen må råde, som det udtrykkes. Det må firmaets kunder, anlæggene, så være opmærksomme på i budgetlægningen for næste år.

Anlæggenes sammenhold Brudte løfter TV2 og MTG har ofte fortalt, hvor fantastisk meget og godt sport, det med TV2 Sport bliver muligt at se. Men igen; alt er sport, der hidtil er vist på en af moderselskabernes kanaler! I betingelserne for Konkurrencestyrelsen godkendelse af TV2 Sport kan man ikke læse, at løfterne om mere sport vil blive indfriet. Her fremgår, at MTG fortsat vil sende den sport, det hidtil har sendt på TV3 og

Vælger et stort antal antenneanlæg ikke at vise kanalen, vil programleverandøren ikke alene miste indtægten fra dem. Også indtægterne fra reklamer vil så falde. Når det samlede fald bliver for stort, må programudbyderen selvsagt gøre noget for at sikre sig tilstrækkelig indtjening. Smuldrer sammenholdet i antenneanlæggene, så den ublu prisudvikling ikke bringes ned i et fornuftigt leje, vil det kunne få mange andre programleverandører til også at hæve deres priser.

Antennebestyrelser må derfor forklare medlemmerne den større betydning af at sige nej til en kanal i en periode.

Indholdsgaranti Kontrakterne med programleverandørerne må desuden udvides med en beskrivelse af kanalens indhold, rumme adgang til prisregulering ved væsentlige ændringer i indholdet og mulighed for ophævelse. Det er, hvad FDA forstår ved en indholdsgaranti.

Konkurrence Det er velkendt, at konkurrence har stor indflydelse på en pris. I forhold til TV2 Sport kunne DR være med til at skærpe konkurrencen. Den rolle synes kulturministeren dog ikke, at DR skal have. I stedet har han og andre politikere krævet, at DR selv betaler for overskridelsen af byggeomkostningerne på Amager. DR har så valgt bl.a. at skære en meget stor del af sine sportsudsendelser væk. Det minder os om chokoladefrøen. Alle husker vi, hvor stor den var, da vi var børn. I fabrikkens forsøg på at fastholde prisen, blev den med årene stadig mindre. Det er, hvad der sker, når det er prisen og ikke omfanget af en vare, der er i centrum. Resulterer nedskæringen blot i, at andre udbydere hæver deres priser med henvisning til de sportsrettigheder, de køber af DR, kunne de samme penge lige så godt være brugt til en forhøjelse af licensen. Sporten ville forblive hos DR og konkurrencen derfra fortsætte.

En mulig bagtanke Tilkomsten af TV2 Sport og nedskæringen i DR er et tilfældigt sammenfald. Men erhverver TV2 Sport de nuværende DR-rettigheder, vil det styrke TV2, når det kommer til salg. Om det har haft indflydelse på kulturministeren lyst til at hjælpe DR vides ikke, men det bliver spændende at følge salget af TV2 Ikke mindst MTGs interesse for at købe, nu hvor det har fået mere indsigt i TV2!

FDA-orientering 3 /2007

3


TV2 SPORT

TV2 Sport rejser andre spørgsmål end prisen Sammenfaldet med DRs opgivelse af direkte sport kræver nytænkning i kabelnettene Af Søren Birksø Sørensen, direktør i FDA Det er blandt andet VM i fodbold i 2010 samt OL i 2008 og i 2012. Dertil kommer at transmissioner fra atletik, håndbold, cykling, speedway, skihop og cykelmagasinet "Aftentour" stopper.

Rettigheders værdi

Søren Birksø Sørensen.

Meget tyder på, at en af de mest mærkbare konsekvenser af DRs spareplan bliver, at den licensfinansierede public service-stations dækning af sporten i værste fald på det nærmeste vil være ikke-eksisterende og i bedste fald bliver meget stærkt begrænset. Det kommer oveni, at aftalen mellem MTG og TV2 om den fælles TV2 Sport samt fjernelse af sport på andre af deres kanaler forringer udbuddet af sport i tv. Når nu TV2 Sport skal koste fire gange så meget som de forsvundne Viasat Sportkanaler, al sport forsvinder fra TV2 Zulu og en del af den sport, vi har været vant til at se på TV2, nu bliver betalingssport på den nye kanal, er der meldt triste udsigter for sportsinteresserede seere. DR lægger op til, at en række af de mest sete begivenheder ikke mere vil blive vist – i hvert fald ikke på DR.

Vi oplever det særegne, at når en sportsrettighed flytter ind på en kanal, tillægges den stor værdi. Ofte bruges det som begrundelse for en prisstigning. Omvendt har den samme rettighed nærmest ingen værdi for den kanal, den flytter fra. I hvert fald har vi hidtil ikke oplevet, at en kanal er faldet i pris, fordi den har mistet centrale rettigheder i sin programflade. Nærmest tværtimod argumenteres med, at der nu kan fokuseres mere på kanalens målgruppe, hvorfor ”tabet” af sporten nærmest er en fordel. Og i hvert fald ikke medfører et prisfald.

Tv-rettigheder skal kendes Problemet for anlæggene er, at en kanal som bliver mere fokuseret på sin målgruppe, dermed tilfredsstiller færre medlemmer. Men alle husstande skal fortsat betale for den.

FDA finder det derfor nødvendigt fremover i højere grad at fremhæve anlæggenes behov for at kende varigheden af rettigheder, den enkelte kanal markedsfører sig på. Det er ikke FDAs synspunkt, at anlæggene skal blande sig i, hvad der skal sendes. Men når et bestemt indhold bruges som argument for prisen, må prisen også være knyttet direkte til indholdet. Det kunne eksempelvis være i form af ret til genforhandling, når væsentlige rettigheder forsvinder fra en kanal.

Øget koncentration Med et DR tømt for centrale sportsrettigheder og med en stigende koncentration af rettigheder på få kanaler øges presset på antenneanlæggene for at have disse kanaler ganske betydeligt – og priserne vil stige. Det kan både være en fordel og en ulempe for antenneanlæggene. På den ene side betyder koncentrationen, at færre kanaler kan dække behovene for sport. På den anden side bliver kanalerne forventeligt betydeligt dyrere, og presset på anlæggenes beslutningssystemer med modsatrettede interesser vil stige.

Læg en strategi, der rækker frem Det vil være en god ide for bestyrelserne allerede nu at begynde at lægge en plan for håndteringen af denne situation. • Hvilke sportskanaler kan (tilsammen) dække behovet? • Hvad bliver den samlede udgift? • Hvordan finansierer vi den ekstra omkostning? Superligaen hører til det efterspurgte.

• Får det betydning for vores pakke-sammensætning?

RADIO DAB på auktion Den ledige kapacitet på det udvidede DAB-net er sendt i udbud med mulighed for yderligere ni radiokanaler. I branchen anses det dog mest realistisk, at det ender i fem landsdækkende radiokanaler. Der er i dag 14 fra DR og 2 fra Radio100fm og TV2 Radio. (Se FDA-orientering nr. 2). Kulturministeriet har valgt auktionsformen med en mindstepris på 50.000 kr. årligt for licens til 128 kb/s, hvilket i dag er den

4

FDA-orientering 3 /2007

mest anvendte bitrate. Ønsker man 256 kb/s for at få bedre lydkvalitet, skal man mindst betale 100.000 kr. Tilbud skal afleveres inden 24. august. Foruden den årlige afgift, hvis størrelse altså bestemmes af, hvor højt interesserede vil byde, skal vinderne betale ophavsretsafgifter og bidrag til det DAB-net, DR har betalt for opbygningen af. Det kan meget nemt blive mere end den årlige afgift til staten.


Internet og telefoni - du kan stole på Med en internet- og telefoniaftale hos Dansk Kabel TV, kan I tilbyde jeres medlemmer lynhurtigt internet og billig telefoni over antennenettet.

Lynhurtigt internet fra kun 149 kr. om måneden

Tal lige så længe du vil for 119 kr. om måneden!*

Klik ind på www.dk-tv.dk og læs meget mere - eller ring til kundeservice på telefon 70 20 25 98 For at kunne tegne et telefoniabonnement, er det et krav, at man også har et internetabonnement hos Dansk Kabel TV. *Gælder alle indlandssamtaler på fastnet undtagen opkald til overtakserede numre, udland samt til mobil.

Dansk Kabel TV A/S • Telefon: 70 20 25 98 kundeservice@dk-tv.dk • www.dk-tv.dk


TV2 SPORT

Forvirrende start på TV2 Sport Siden TV2 og MTG 21. december på et pressemøde annoncerede, at de ville gå sammen om en ny sportskanal, har dette projekt fyldt ganske meget i FDAs hverdag. På samme måde som det har fyldt godt i hverdagen hos ledelsen i mange antenneanlæg landet over. Forløbet har hele tiden været præget af en situation med flere spørgsmål end svar. Ud over de helt almindelige uafklarede spørgsmål som pris og indhold m.v., var der i flere måneder tillige usikkerheden om, hvorvidt kanalen ville blive godkendt af konkurrencemyndighederne og i givet fald på hvilke betingelser.

Flere parallelle forløb Forvirringen er øget af flere samtidige, parallelle forløb: • en ny kanal – i et nyt selskab • opsigelsen af distributionsaftalerne på Viasat Sport 1, 2 og 3

De to forløb er emnemæssigt nok mere eller mindre sammenfaldende, men juridisk er det to forskellige sager. Opsigelserne af distributionsaftaler for Viasat sport har fået sit eget liv i lyset af at programselskabet efter FDAs vurdering langt fra overholder de indgåede kontrakter. Det er nu ved at blive vurderet juridisk.

Ny kanal uden aftale Den nye kanal blev godkendt 11. april og samme dag lukkede Viasat for Viasat Sport 1, samtidig med at TV2 Sport gik i luften på samme frekvens og ved brug af den samme kryptering. Antenneanlæg med en aftale om Viasat Sport 1 oplevede altså, at en kanal, de havde en aftale om, blev erstattet af en anden kanal, de ingen kontrakt havde om.

Ingen svar på FDA-udspil

Sport. FDAs hovedbestyrelse stillede midt i april et forslag, der efter FDAs bedste skøn kan løse mange problemer. Tilbuddet var at prissætte TV2 Sport som Viasat Sport 1 året ud. Derved vil antenneanlæg, som har en distributionsaftale om Viasat Sport 1, fortsat kunne distribuere sport til medlemmerne – også selvom det formelt set er en anden kanal. FDA vurderer, at det vil kunne holdes inden for rammerne af bestyrelsernes kompetencer at beslutte det. En fortsat distribution vil være til glæde for de mange hjem, som har en berettiget forventning om at have en sportskanal. Samtidig vil den nye kanal få tid til og mulighed for at vise sin værdi for seerne, hvorefter den på normal måde kan indgå i næste års budgettering eller programvalg. TV2 Sport har i skrivende stund hverken takket ja eller nej til tilbuddet fra FDA. SBS

Det helt store spørgsmål er prisen på TV2

Generalforsamlingen tog bestyrelsens råderum Både kritik af udeblevne medlemmer og af priskravet for TV2 Sport fulgt, men afslaget fjernede det økonomiske grundlag for, at bestyrelsen kunne forhandle en aftale.

Stor pakke 1

Bent Larsen.

”Vi har fået rigtig mange klager, men det er ikke bestyrelsen, man bebrejder, at Skanderborg Antenneforening ikke har andre sportskanaler end Eurosport”, fortæller formanden Bent Larsen. Beslutningen var den konsekvens, bestyrelsen måtte tage, efter at generalforsamlingen med kun 89 deltagere besluttede kun at forhøje kontingentet med det halve af de 400 kr., bestyrelsen havde foreslået. Det var ikke sikkert, at TV2 Sport havde afløst Viasat Sport 1, hvis forslaget var

6

FDA-orientering 3 /2007

De 2500 kr., der blev fastsat, var nemlig ikke nok til at opveje prisstigningerne. Med priskravet for TV2 Sport skulle der lukkes for flere betalingskanaler end BBC Food og de tre Viasat Sport-kanaler, som nu blev sparet væk. Et plaster på såret er, at den lille programpakke udvides med hele 12 tv-kanaler, så der bliver 20 ”gode nabolandskanaler samt kanaler fra europæiske lande og hvor betalingen udelukkende er Copy-Dan afgift”, som det begrundes i en pressemeddelelse. – Den koster 1025 kr.

sender ud i januar. Det er nødvendigt også at møde op på generalforsamlingen”, skriver Bent Larsen, som til FDA-orientering føjer til: ”Nu sker der det, at foreningen, men ikke bestyrelsen, bebrejdes, at der ikke er råd til TV2 Sport, og der er ønsker om en ekstraordinær generalforsamling. Men sportsinteresserede har naturligvis lagt mærke til, at bestyrelsen ud over at henvise til økonomien klart har udtrykt, at den ikke finder, at TV2 Sport er bedre end Viasat Sport 1. Vi ønsker ikke at betale for en kanal, der indeholder det samme som Viasat Sport 1, som kun koster 1/5 af prisen på den nye kanal”.

Ekstraregning, hvis … Man bør møde op Det i forhold til tidligere år lille fremmøde på generalforsamlingen fik formand Bent Larsen til i foreningens blad at minde medlemmerne om, at de selv er med til bestemme, hvor stort et råderum, bestyrelsen skal have: ”Hvis du vil have fuld indflydelse, er det ikke nok at udfylde stemmesedlen, som vi

Bent Larsen afviser ikke, at et meget stort antal klager kan føre til en ekstraordinær generalforsamling. Den tager man så, og hvis det bliver et ja til TV2 Sport, bliver der sendt en ekstraopkrævning til medlemmerne.


1\W I U D DQW HQQHI RU HQL QJHQV L QW HU QHW  RJ W HO HI RQL O HYHU DQG¡U

QRU GL W D V ‡ O XI W KDYQVYHM  ‡ Q¡U U HVXQGE\ ‡ W O I  ‡ L QI R#QRU GL W GN ,3 WHO HIRQL O ¡VQL QJ VL NUHU WL O IUHGVH NXQGHU 1RU GL W V I ¡U VW H JHQHU DW L RQ DI , 3 W HO HI RQL YDU EDVHU HW Sn HQ HNVW HU Q ER[ VRP EO HY NREO HW HI W HU NXQGHQV NDEHO PRGHP NXQGHU QHVYHGNRPPHQGH EHW ¡GGHW I O HU HNDEO HU RJVW U ¡PI RU )RU V\QL QJHU DW KRO GH VW \U Sn HQG PDQ HU YDQW W L O I U D GHQ QRU PDO H FRPSXW HU RSV W QL QJ 9RU HV XGI RU GU L QJHU QH PHG GHQQH O ¡VQL QJ YDU DW GHU W HNQL VN VHW YDU VW HGHU KYRU I RU EL QGHO VHQNXQQHI HM O HKYL VHW SU REO HPVNXO O H RSVW n 6RP P QJGHQ DI EU XJHU H VW HJ L DQW DO  L QGVn YL DW GHQQH O ¡VQL QJ L NNH YDU KRO GEDU L O  QJGHQ RJ DW YL I RU VW DEL O L W HW HQ RJ GU L I W VL NNHU KHGHQV VN\O G YDU Q¡GW W L O DW VNL I W H SO DW I RU P (I W HU DW KDYH N¡U W W HVW V Sn HQ U  NNH XGVW \U  I DQGW YL I U HP W L O HQ NRPEL QHU HW O ¡VQL QJ I U D &L VFR

V I L U PD 6FL HQW L I L F $W O DQW D 9L KDU L I RU YHM HQ HW JRGW NHQGVNDE W L O GHU HV XGVW \U  GD GH O HYHU HU VW ¡U VW HGHO HQ DI DO O H GH PRGHPHU YL VHQGHU XG W L O NXQGHU /¡VQL QJHQ EHVW nU DI HW NDEHO PRGHP PHG L QGE\JJHW W HO HI RQL 9L KDU QX HQ GU L I W VL NNHU W HO HI RQL O ¡VQL QJ YL NDQ W L O E\GH YRU HV NXQGHU RJ YRU HV XGI RU GU L QJHU PHG GHW Q\H XGVW \U  O L JJHU L DW XGYL NO H Q\H I XQNW L RQHU RJ KHU PHG \GHU O L JHU H I RU EHGU H NXQGHU QHV RSO HYHO VH 3n 1RU GL W V W HO HI RQL O ¡VQL QJ VL NU HV W DO HNYDO L W HW HQ YHG DW GHU DXW RPDW L VN JL YHV NXQGHQV PRGHP PHU H EnQGEU HGGH QnU GHU I RU HW DJHV HQ W HO HI RQ VDPW DO H RJ YHG DW SU L RU L W HU H W HO HI RQL GDW D RYHU DO PL QGHO L JH GDW D )RU YRU H NXQGHU EHW \GHU GHW  DW GH NDQ KDYH HQ YHO I XQJHU HQGH W HO HI RQL  RJ L QW HU QHW O ¡VQL QJ PHG I O DW U DW H L QW HU QHW W L O SU L VHU I U D NU   SU  PnQHG 1RU GL W V VDPW DO HSU L VHU HU VDPW L GL JW EO DQGW GH EL O O L JVW H Sn PDU NHGHW  1RU GL W V QXY U HQGH NXQGHU J¡U L VW DGL J VW ¡U U H JU DG EU XJ DI GHW W H JRGH W L O EXG .RQW DNW 3RXO 3HGHU VHQ Sn W HO HI RQ I RU DW K¡U H KYRU GDQ PHGO HPPHU DI DQGU H DQW HQQHI RU HQL QJHU RJVn NDQ I n JO  GH DI GH PDQJH PXO L JKHGHU 

1nU SXEO L NXP NDQ O L ¶ PXVL N NHQ JL YHU GH SRVL W L YW W L O EDJH PHGNO DSRJU RV GHU L JHQ I nU GHXG¡YHQGHPXVL NHU H W L O DW JL YH O L GW HNVW U D   GHW HU GHQ SRVL W L YH FL U NHO  , O H GHO VH NDO GHV EHJU HEHW SO XV VXP VSL O  %DJDO O H1RU GL W VSU RGXNW HU VW nU GHU PHQQHVNHU GHU  VDPDU EHM GHU I RU DW RSW L PHU H SU RFHVVHU  Vn GHQ HQ NHO W HNXQGHI nU HQSRVL W L Y RSO HYHO VH L VL Q NRQW DNW PHG 1RU GL W  6RP PHG PXVL NNHQ I nU DO O HHQEHGU HRSO HYHO VH QnU YL VSL O O HU VDPPH PHO RGL 3U HEHQ.HM VHU GL U HNW ¡U I RU 1RU GL W $ 6 RJ PXVL NHU L ³ 'H /XQH\GHU ´ RJ³ .HM VHU HQV Q\H NO U ¶ ´


TV2 SPORT

Mere for danske seere på Eurosports kanaler Direkte Champions League-håndbold, Tour de France og tennis vægter meget indflydelse på, hvordan vi fremover vil sammensætte vore programmer”, siger Eurosports nytiltrådte nordiske direktør Daniel Ljungh.

søg også fra danske håndbold-stævner, og reaktionerne var yderst positive. Men selv om vi gør endnu mere ved håndbold forsømmer vi ikke de sportsgrene, vi er mest kendt for – tennis, cykelløb og vintersport. Her sender vi fra alle de store turneringer. Også motorsport og boksning er godt repræsenteret. Vi opdyrker også gerne mindre påagtet sport. I år har vi sendt en del snooker fra England, og tv-meter målingerne dokumenterer, at de blev fulgt af en stor del af vore danske seere.

EBU-rettigheder

Daniel Ljungh.

Eurosport følger nøje den danske debat om TV2 Sport og nedlæggelse af sportsredaktionen i DR. Som Europas store sportskanal er Eurosport med to kanaler formentlig det eneste realistiske alternativ for de sportsinteresserede seere. ”Vi er langt inde i overvejelser af, hvordan vi kan betjene vore danske sportsinteresserede seere endnu bedre. Ændringerne i de danske kanalers udbud af sport får stor

Eurosport har både egne tv-rettigheder og adgang til rettigheder, som tilhører EBU og som også DR og TV2 også kan trække på. Tour de France er et eksempel, som Daniel Ljungh gerne fremhæver: ”Jeg forstår, at TV2 kun vil sende det sidste par timer af dagens løb. Eurosport vil fortsat sende Tour de France dagen igennem”, forklarer han og tilføjer: ”Eurosport sender først og fremmest direkte fra store sportsbegivenheder – mindst halvdelen er direkte, og vi sender ikke kun de mest omtalte idrætsgrene. Det kan lade sig gøre, fordi vi har to kanaler, og netop det kommer vore seere i Danmark til gode. Vi har således sikret os Champions League i håndbold, som danskerne er meget interesserede i. Herfra sender vi alle kampe på Eurosport 2. Sidste år sendte vi som for-

Kun dansk på den ene Både Eurosport 1 og Eurosport 2 sender fra tidlig morgen til over midnat. Mens Eurosport 1 har danske kommentatorer, er Eurosport 2 med engelske. Det er hensigten, at også den skal have danske kommentatorer, men Daniel Ljungh tør ikke sige, hvornår det bliver. Eurosport har i øvrigt lidt den tort, at Sveriges største kabelnet ComHem har besluttet kun at sende Eurosport digitalt, og at TV4s sportskanal skal sendes analogt.

Programfordelingen er fast fra år til år Kun store sportsbegivenheder giver markante forskelle hos TV2 Der er en evig jagt på populære programmer, men når indholdet deles op i kategorier, skal der store sportsbegivenheder til for at ændre det samlede billede, når man gør op år for år. Det er konklusionen i årsberetningen om 2006 fra TV2, hvori programtypernes indbyrdes vægt fra 2002 til 2006 gøres op procentuelt. De største spring var mellem 2004 og 2005, hvor kategorien oplysning og kultur steg fra 7 til 10%, mens sportens andel faldt fra 11 til 7%. Begge tal rettede sig året efter. Den enkle forklaring er, at der ikke var store sportsbegivenheder i 2005. Året forud var der sommer-OL og fodbold EM. Året efter vinter-OL og fodbold VM. Den ”ledige sendetid” kom især oplysning og kultur til gode. Det samme skete fra 2002 til 2003, hvorimod stigningen for regional-tv skyldes øget sendetid til regional-stationerne. Sendetiden steg i de fem år fra 5913 til 7150 timer.

Nyheder trækker mest

2002 8 2 15 6 5 4 44 13 3 100

2003 9 2 14 6 5 3 45 9 7 100

2004 8 2 13 7 5 4 42 11 8 100

2005 9 2 13 10 6 3 43 7 8 100

2006 8 2 13 7 5 4 45 9 7 100

Sendte og sete timer i pct. pr. programformål – DR TV 2005 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

Sport

Underholdning

Seertid

Musik

Sendetid

Udenlandsk dramatik

Dansk dramatik

Undervisning

Oplysning og kultur

FDA-orientering 3 /2007

Nyheder (almene) Sportsnyeder Aktualitet og debat Oplysning og kultur Underholdning og musik Dansk/Nordisk fiktion Udenlandsk fiktion Sport (ekskl. nyheder) Regional-tv Total

Aktualitet

8

TV2s sendetid i programtyper (i pct.)

Nyheder

DR havde ved redaktionens slutning ikke offentliggjort beretningen for 2006, og den forrige viser ikke statistik flere år tilbage. Men i grafisk form får man om 2005 ikke alene oplyst antal sendetimer fordelt på kategorier, men også det antal timer, seerne brugte på de enkelte kategorier. DR-seernes tidsforbrug var procentvis større på de underholdende kategorier, end den procentdel af sendetid, DR tildelte disse kategorier. Det gælder endnu mere for nyheder.

At sporten vægtede under det halve af, hvad TV2 brugte af tid, er vist alment kendt.


Foto: NRK Foto: SVT1

Foto: SVT2

Foto: ZDF

Foto: ZDF Foto: ZDF Foto:SVT2

DU D UH HAR A R ET E T ANSVAR ANSVAR Vil du se andet endd amerikanske film, så byder vore nabolands bolands tv-kanaler på alsidighed og masser af kvalitets tv indenfor underholdning, m underholdning, kunst, sport og kulturprogrammer. kulturproggrammer.

De svenske, norske norske og tyske tv-kanaler er med til at knytte os sammen med vore nabolande bolande og holder os opdateret om dee seneste udviklinger, og hvad der sker omkring os, politisk og kulturelt.

VIL V IL DU DU HAVE HAVE KVALITETS KVALITETS TV, TV, SÅ SÅ STEM STEM PÅ PÅ VORES VORES NABOLANDES NABOLANDES TV-KANALER TV-KANALER OG OG VÆR VÆR MED MED TIL TIL AT AT HOLDE HOLDE VINDUET VINDUET ÅBENT ÅBENT RTL ARD, ZDF og R TL er kendt for sin mangfoldighed og seriøsite et. Og med budgetter, der seriøsitet. er svære at match e, kan du altid være sikker matche, på produktioner aff ypperste kvalitet. kvalitet ZDF har siden 1963 sendt et e bredt udbud af sport, film, serier og krimier. Der D er rejseprogrammer og temaudsendelser om o kunst, kultur og historie. ARD leverer nyhed der, reportager og dybdegånyheder, ende analyser, som m sætter tingene i perspektiv, uanset om det dre ejer sig om politik, miljø eller drejer økonomi.

SSVT1 VT1 SSverige verige

SSVT2 VT2 SSverige verige

SV VT1, SVT2, og TV4 bringer dig det bedste dste SVT1, ind denfor serier og underholdning. Krimi er og indenfor Krimier bø rneprogrammer er i verdensklasse. Læ æg dertil børneprogrammer Læg pro ogrammerne om kunst og kultur, kultur og ddu har et programmerne udv valg af ikke-kommercielt TV uden sid destykke. udvalg sidestykke. Sve ensk TV tilbyder dig programmer, derr spænSvensk derr fra den dybeste alvor og engageme nt til engagement 10 0 % underholdning, der går rent ind hos h store 100 og små. Her får du det absolut bedste in ndenfor indenfor mu usik og litteratur, grænsebrydende do okumenmusik dokumentarr og et kig ind i fremtiden.

AARD RD TTyskland yskland

NRK1 N RK1 Norge Norge

En enkelt kanal fraa et af vore nabolande koster knap 1 kr. pr. måned i betaling for indholde et. Det er derfor ikke mange penge, dden enkelte husstand indholdet. betaler for at havee adgang til dette omfattende udbud udbud..

TTV2 V2 N Norge orge

NRK1 og TV2 Norg ge be estræber sig på at udNorge bestræber vikle, udfordre og underholde rholde dig som seer. Det er TV med fokus på nyheder, heder, aktualitet og sport. TV med en nysgerrig, nysgerrig sjo ov og intelligent profil, sjov som gør dig i stand til att se tingene på nye og anderledes måder. PÅ NRK1 er du med hvor det sner når der blændes opp for en fantastisk blanblan ding af underholdning, kunst, musik og film.

ZZDF DF TTyskland yskland

TTV4 V4 SSverige verige

R RTL TL TTyskland yskland

På www.verdenstv.dk denstv.dk kan du læse mere om programmerne, rammerne, deltage i konkurrencerr og tilmelde dig nyhedsbrevet, så du kan holde dig opdateret med nabolandenes ndenes udbud af kvalitets tv.


TV2 SPORT

Seerne er fodboldmĂŚtte

Martin Hedal.

Samtidig med at tv-stationerne fortsat byder store beløb for rettigheder til sport, konstaterer Idan, IdrÌttens Forskningsinstitut, at seerinteressen falder. I modsÌtning til fodbold generelt oplevede SAS Ligaen i de senere ür en pÌn vÌkst i seernes forbrug, og 3+ har med succes fodret de danske seere med flere og flere kampe. Det kulminerede i 2005, hvor

danskerne sü 17 mio. timers SAS Liga pü kanalen, hedder det i en rapport fra april, hvor medieanalytiker Martin Hedal skriver: �Det niveau kunne ligaen langt fra holde sidste ür. Et fald pü 21 procent til 13,4 mio. seertimer blev det til. Årsagerne kan vÌre mange. Et fald i eksponeringen pü 7 procent, Ìndrede spilletidspunkter, manglende spÌnding om udfaldet, AGF’s deroute, Brøndbys miserable efterür i 2006, VM, salg af spillerprofiler og mange andre faktorer spiller ind�. Rapporten gør op, at mens tv-timetallet pü TV3 og TV3+ steg fra 87 i 2001 til 108 i 2006, faldt seertallene i samme periode fra 139.000 til 124.000 i gennemsnit pr. kamp.

gaen. De har begge vÌret i positiv vÌkst gennem flere ür, men har ogsü begge oplevet et fald i 2005/2006. Med MTG og TV 2’s bemÌrkelsesvÌrdige samarbejde omkring TV 2 Sport kan fodboldseerne nu se frem til mere SAS Liga pü skÌrmen. MTG/Viasat har gennem lÌngere tid sendt alle SAS Liga-kampene live til sükaldte Viasat Guld-abonnenter, men med TV 2 Sport kan langt flere seere fü adgang til et bredt udvalg af kampene. Om det vil fü betydning for den samlede seertid, mü tiden vise. Produktet skal i givet fald vÌre mere attraktivt end andre fodboldkampe pü tv. For fodboldseerne vil med stor sandsynlighed heller ikke sluge flere fodboldkampe de kommende ür�.

Paralleller til kvindehündbold Hedal drager direkte paralleller til kvindehündboldens Toms Ligaen, som ogsü har nüet et loft i seernes forbrug: �Udviklingen afspejler sig ogsü i tilskuertallene for büde Toms Ligaen og SAS Li-

2P]P[ 3XVXcP[b bP[VbcTP\ WPa UzTc e^ZbTeÂŹaZ 6ad]STc bc^a bdRRTb _z CaX^=Tc Z^]RT_cTc ^V U^aeT]c]XVTa cX[ UaT\ cXST] \TS Q[P 73ce WPa 2P]P[ 3XVXcP[ ^_cX\TaTc cTP\Tc U^a 9Tb_Ta :YT[VPPaS

B<0CE

7^[STc bTa XSPV bz[TSTb dS) <XRWPT[ :YÂŹa 0]STabT]

:T]]TcW 2WaXbcT]bT] <PaZTSbSXaTZ c­a 9Tbb<XRWPT[ 9TbbT] bP[VbRWTU <XRWPT[ :Ya 0]STabT] RWTUZ^] bd[T]c 9Tb_Ta :YT[VPPaS CaX^=Tc

:T]]TcW 2WaXbcT]bT]

Z^]bd[T]c 9Tb_Ta 9T]bT] :Th 0R R^d]c <P]PVTa U^a 9h[[P]S ^V ST[T PU 5h] 6TaSc B_PP]WTST] :Th 0RR^d]c <P]PVTa U^a BYÂŹ[[P]S ^V ST[T PU 5h] 9Tb_Ta 9T]bT]

EX[ Sd W­aT \TaT ^\ e^aTb cX[cPV ^V hST[bTa Ta Sd eT[Z^\\T] cX[ Pc Z^]cPZcT ^b _z cT[TU^]

& !& !& &$ 10

FDA-orientering 3 /2007

9Tbb<XRWPT[ 9TbbT]

6TaSc B_PP]WTST]


Digitalt spejl? I takt med at flere og flere har investeret i fladskærme, stiger kravet fra det enkelte medlem til at få leveret et digitalt signal hele vejen ind i stuen. Flere TV producenter vælger nu også at levere deres fladskærme med indbygget digital kabeltuner, og der ses flere og flere kabelreceivere på markedet.

CI 2010 S Satellite receiver

CI 3030 S

CI 2010 S Satellite receiver

2210 MX

Satellite receiver IP output

Internet

2112 TM T

CI 3020 S

Modulator with terrestrial FTA transmodulator

Satellite receiver IP input

Multiplexer, 8 inputs

CI 2011 T Terrestrial receiver

CI 2011 T

2112 TM T

STB

Modulator with terrestrial FTA transmodulator

STB

Terrestrial receiver

STB Maximum 2010 S Satellite receiver

Internet

Frontpanel

CI 3020 S Satellite receiver IP input

Bagpanel

CI 3013 S2 DVB S2 receiver

2210 MX Multiplexer, 8 inputs

DVB-C

CI 3012 C

Maximum 2210MX Multiplexer

2112 TM T Modulator with terrestrial FTA transmodulator

Cable receiver

Frontpanel

STB Analog Video

2310 EC Cable receiver MPEG2 encoder

STB

2112 TM T

STB

Modulator with terrestrial FTA transmodulator

Bagpanel

Maximum 2110TM S Modulator

Frontpanel

2110 TM S Modulator with satellite FTA transmodulator

Bagpanel

Kjaerulff 1 A/S lancerer nu digital hovedstation med mulighed for at sammensætte programmer i egne QAM-pakker, og dermed lave et digitalt spejl til antenneforeningens medlemmer. Vi har lagt vægt på at produkterne er af høj kvalitet, men samtidig til en overkommelig pris. Udstyret kan sammensættes på mange måder, og løsningen kan derfor skræddersys til den enkelte forenings behov.

Der er receivere til både satellit, terrestrisk, kabel og IP, og disse signaler kan multiplexes og moduleres ud i nettet som QAM pakker. Vi står naturligvis til rådighed med rådgivning omkring hovedstationsudstyr samt eventuelt valg af kabelreceivere i samarbejde med antenneforeningens servicepartner.

Kjaerulff 1 A/S C.F. Tietgens Boulevard 19 . 5220 Odense SØ Tlf. 66 13 54 80 . Fax. 66 13 54 10

mail@kjaerulff1.com www.kjaerulff1.com

Kjaerulff 1 blev grundlagt i 1957. I dag er virksomheden Nordens førende totalleverandør af antenne/satellit, Audio/Video, TV og IP udstyr. Kjaerulff 1 har salgsselskaber i Norge, Sverige, Finland, Tyskland og Polen. Til at understøtte sine produktionsaktiviteter i Østen har firmaet etableret eget kontor i Kina, Shenzhen. Virksomheden fejrer i år 50 års jubilæum.


TV

Ønsker tv med mere gennemslagskraft Ny udviklingschef skal hæve TV2 på karakterskalaen

Thomas Breinholt. Thomas Breinholt er ansat som udviklingschef på TV 2 for at styrke tv-selskabets programformater. Med Thomas Breinholdt som udviklingschef for TV2 forsøger programdirektør Palle Strøm at hæve gennemsnitskaraktererne for såvel tv som radio fra TV2 koncernen.

"TV 2 skal i stigende grad markere sig med unikke, originale tv- og radioformater. Der skal luges ud i 8- og 9-tallene. Vi skal have flere 11- og 13- taller," siger han. Thomas Breinholt skal stå for en udviklingsproces frem med to nye store pejlemærker: Operation Fællesskab og Operation Markans. Det første handler om at styrke den fællesskabsstemning, der er hos seerne, når de ser TV 2, forklares det i en pressemeddelelse, der videre fortæller, at markans er en sammentrækning af ordene markant og substans og handler om at skabe indhold med større kant og gennemslagskraft. Thomas Breinholt har igennem mere end tre år været ansat hos TV 2 som redaktør i henholdsvis programafdelingen, TV 2 World og TV 2 Networks.

Robinson for 10. gang TV3 gør op med manges formodninger om, at seernes interesse for realityshows som Robinson Ekspeditionen er forbi. Optagelserne til en 10. runde sker i sommer i Malaysia, og de sendes i efteråret. Årets ekspedition er sammensat af tidligere deltagere i Robinson- og Paradise Hotel-shows. Vært er atter Jakob Kjeldbjerg med Jeppe Juhl fra Strix Television som producer. Han er dermed tilbage efter tre år med andre opgaver.

Lost er tabt om fire år En af de store successer for ABC i USA er tv-serien ”Lost”, som havde premiere for tre år siden og også blev en kassesucces på dvd. Allerede nu er det besluttet, at man skal stoppe, mens legen er god – og det er den om fire år. Lost, der herhjemme sendes af Kanal 5, bliver desuden afkortet til 16 episoder pr. år.

Fra tv-serien ”Lost”.

Robinsonvært Jakob Kjeldbjerg klar til ny runde.

TVNYT Filmaftaler

Analog lukning

Svensk HD-TV

Tv-kanalerne forbereder sig til de mørke aftener med nye aftaler om film og serier. Viasat Broadcasting har således erhvervet tv-rettighederne i de skandinaviske lande til en række film og tv-serier fra NBC Universal og Sony. SBS TV har indgået en tilsvarende aftale med Nordisk Film for Kanal 4 og Kanal 5.

Canal Digital vil næste år lukke for analoge tv-kanaler på sin satellitplatform for at skaffe plads til flere hd-tv kanaler.

Såvel SVT som TV4 sender nu også hd-tv kanaler, begge via satellit og i kabelnettet ComHem. SVT HD sender desuden i DTT-nettet i Stockholmområdet. Begge sender i starten kun hd-tv i meget begrænset sendetid.

Tv-serier i bogform Med seks bøger har TV2 haft premiere på sit nye forlag, som i år venter at udgive ca. 40 bøger. Det er især populære tv-serier, der afføder bogudgivelser. Blandt de første er en quizbog med udgangspunkt i ”Hvem vil være millionær” og en kogebog med afsæt i ”Desperate Housewives”.

12

FDA-orientering 3 /2007

Hvem vil se hvad og hvor? En ekspertgruppe i London er gået i gang med at udrede, hvorfor og hvornår seere foretrækker at se tv på traditionel vis, hvornår de vil se tv på mobil-telefon, på computerskærm, som ip-tv eller andre tekniske muligheder – og hvordan programmerne bedst tilpasses flere modtagetyper. CNN International har nedsat gruppen under ledelse af udviklingsdirektør David Webb. Dens anvisninger skal udnyttes i CNN Internationals platforme over alt i verden.

Temakanaler med tysk sport Den tyske sportskanal DSF planlægger fire temakanaler som supplement til hovedkanalen. Det skal være DSF Live med direkte transmissioner, DSF Motors, DSF Classic med ældre optagelser af store kampe og DSF Pub med poker og dart.


TV

TV2 News tager markedsandel Nyhedskanalen har lagt afstand til to konkurrenter Nyhedskanalerne læser seermålinger på en anden måde end andre tv-kanaler. Kriteriet i TNS Gallups tv-meter målinger er, at man har set en given kanal i mindst fem minutter. TV2 News baserer sine seertal på mindst et minuts sening pr. dag. Nyhedsseere er mere flygtige end seere til fodboldkampe, film og quizprogrammer. Med Gallups udgangspunkt brugte TV2 News-seerne i uge 19 gennemsnitligt 6 minutter i døgnet. Det er det næstlaveste af de tilgængelige seertal. Andre nyhedskanalers seertal måles også, men de er ikke offentligt tilgængelige. Men de findes, og TV2 News har sendt os en graf, hvori seertal fra TV2 News, CNN og BBC World sammenlignes.

Men konkurrencen er blevet skarpere, og flere holder igen. Der er stadig anlæg, som ikke har plads til flere kanaler – og ikke vil skifte ud. Desuden melder der sig flere konkurrenter til såvel en plads på frekvensskalaen som i opkrævningerne til medlemmerne. Især det sidste gør med adskillige prisstigninger kampen hårdere – og paradoksabelt nok er halvsøster TV2 Sport den grådigste.

Både ja og nej - Den viser, at TV 2 News dagligt bruges af ca. fire gange flere danskere end CNN og BBC World, og seerne bruger to-tre gange mere tid på TV 2 News end på de to andre kanaler. Samlet er NEWS fire gange større end CNN og BBC World tilsammen, siger Alexander Madsen fra TV 2 Kanalsalg. Han er også tilfreds med udbredelsen, idet han angiver, at 45% af landets antenneforeninger har sagt ja til kanalen, herunder den største, Århus Antenneforening. Til gengæld har den næststørste Aalborg-Nørresundby Antenneforening sagt nej tak.

Kamp om pengene Det er halvandet år siden, TV2 News havde premiere. Dermed har de fleste antenneanlæg taget stilling til, om de vil købe den.

TV2 News fik ekstra brugsværdi med snestormen i uge 8, og det kulminerede med rydningen af Ungdomshuset i København ugen efter. Derefter stabiliserede seertallene sig.

Tv-kanal vil kun sende på internet Den amerikanske The Black Family Channel skiftede 1. maj fra at være traditionel tvstation i kabelnet til kun at sende ip-tv. Det er ikke kun tro på, at det er fremtiden for tv. Det er også en redningsplan, idet tv-kanalen for afro-amerikanere har sendt med underskud siden starten for otte år siden trods et grundlag på 16 mio. seere. Troen har de, idet ejerne indskyder ny kapital. Det er bl.a. kabelnet som Time Warner og Comcast, den professionelle sværvægtsbokser Evander Holyfield og tv-kanalen Gospel Music Channel, som til gengæld overtager gospel-udsendelserne i Black Family Channel.

”Det er den bedste strategi som tiderne er. Jeg er overbevist om, at folk meget snart begynder at se tv på deres mobiltelefoner. De vil se det, de lige nu har lyst til at se, og ikke hvad vi har bestemt at sende, når de tænder for apparatet”, siger Willie Gary, der stiftede kanalen. Med seernes mulighed for selv at vælge mellem udsendelserne kan man sælge målrettede reklamer – hvis seerne følger med over i den nye teknik. Kanalen blev startet som et alternativ til vold og sex i tv. ”Det er stadig vores opgave, vi gør det bare smartere”, siger Willie Gary.

Endnu en filmkanal Canal Digital lancerede filmkanalen Silver 1. maj i Norden i standard tv-formatet og med danske tekster til danske seere. Fra 1. september vil tv-kanalen også kunne fås som hd-tv kanal. Silver, som startede i 2006 i det svenske DTT-net, viser både amerikanske og europæiske film. Det er en betalingskanal uden reklamer.

CITAT ”Har du hørt en eneste eliteidrætsudøver sige noget som helst interessant til en DR-mikrofon de seneste fem – nej ti eller femten – år?« Claus Bøje, journalist og idrætsforsker

FDA-orientering 3 /2007

13


FDA

Møderække med nye perspektiver Stor interesse for højaktuelle emner for FDA-anlæg Af Lars J. Knudsen, sekretariatsleder i FDA alle FDAs medlemmer efter dette udvalgsmøde.

Fælles distributionssystem

Lars J. Knudsen

Tylstrup, Skanderborg, Kolding, Odense og Ringsted dannede rammer for forårets FDA-møderække med højaktuelle emner på dagsordenen. 277 deltagere hørte om og debatterede emner som: KASSERERENS ABC, et eventuelt fælles distributionssystem, det billede, der er ved at tegne sig af længere og længere kontraktbindinger og naturligvis Konkurrencemyndighedernes godkendelse af TV2 Sport. Topscorer var Kolding med 94 deltagere.

Kassererens ABC FDAs Skat- og Økonomiudvalg har hen over efteråret og vinteren arbejdet med KASSERERENS ABC. Det er en let læselig informationsfolder med svar på de spørgsmål, der typisk opstår i et antenneanlæg om skat, moms, honorarer, arbejdsmarkedsforhold og meget mere. Folderen blev præsenteret af Skat- og Økonomiudvalget som lagde vægt på, at det er en vejledning – altså ”chefkokkens gode råd” – om hvordan antenneanlæg kan forholde sig til forskellige skatte- og momsmæssige situationer. Der kom rigtig mange gode spørgsmål og kommentarer efter præsentationen, og de bliver behandlet af udvalget inden sommerferien. Det er planen, at den tilrettede informationsfolder udsendes til

14

FDA-orientering 3 /2007

Der synes at tegne sig et billede af, at nogle leverandører benytter sig af forskellige muligheder for f.eks. i forbindelse med digitalisering af anlæggene at opnå den såkaldte ”klistereffekt”. Det er forsøg på at binde anlæggene og deres medlemmer tættere til sig selv. Det gøres på forskellige måde, f.eks. ved at tilbyde forskellige former for bokse kombineret med kontraktbindinger, som giver den pågældende leverandør fuld kontrol over leverancen til de enkelte tilslutninger. Så debatemnet blev i høj grad, om FDA skal være fødselshjælper til et fælles modtage- og distributionssystem, eller om skal man binde sig op på en kommerciel udbyders. Der blev diskuteret fordele og ulemper ved begge dele. Fordelene ved et fælles distributionssystem er frihed til selv at beslutte/vælge. Selvstændigheden bevares. Ulemperne er bl.a., at der er et større arbejde med at etablere det – både teknisk og organisatorisk. Fordelene ved at binde sig til en kommerciel udbyders system kan være, at man som bestyrelse ikke behøver at koncentrere sig om noget som helst – ud over at betale de regninger, udbyderen fremsender. Ulemperne kan blive, at man bliver ejer af et net man selv skal vedligeholde, men at leverandørerne distribuerer på det. Der giver næppe megen indflydelse. Bestyrelserne får sandsynligvis mere karakter af et program- og vedligeholdelsesråd. Der var stor tilslutning til, at FDA skal arbejde videre med at undersøge mulighederne for et fælles modtage- og distributionssystem.

Kontraktbindinger Meldingen fra FDA er, at der også her synes at tegne sig et billede af, at nogle leverandører præsenterer kontraktforslag med længere og længere kontraktperioder. Der blev givet et konkret eksempel på urimeligt lange kontraktbindinger på 17 og 19 år. Konkurrencemyndighederne har afvist at behandle antenneanlæggets klage over disse to lange kontraktbindingsperioder,

og skrækeksemplet er omtalt i det forrige nummer af FDA-orientering. Meldingen fra FDA var også, at der kan være mere eller mindre gode grunde til lange kontraktperioder. Hvis leverandørens argument er, at der skal foretages ”store investeringer”, så få aftalt ejerskabet til de ”store investeringer”, som alt andet lige bør tilfalde antenneanlægget. Det har jo har betalt for dem ved at tiltræde en lang og eksklusiv kontraktperiode.

TV2 Sport Der var stor debat om konkurrencemyndighedernes godkendelse af TV2 Sport og endnu mere debat om prisen på kanalen og den måde, Viasat har lanceret den på. Der blev informeret i hovedpunkter om de gældende aftaler og de aftalebrud, der formentlig er sket, da der blev ”switchet” fra Viasat Sport 1 til TV2 Sport. Den forlangte pris på TV2 Sport på 20 kr. plus moms og ophavsretlige vederlag har bragt rigtigt mange antenneanlæg i en meget uheldig situation, fordi 2007-budgettet for langt de flestes vedkommende er vedtaget tidligere på året. For at løse denne gordiske knude har FDAs hovedbestyrelse givet dette tilbud til TV2 Sport: Giv antenneanlæggene TV2 Sport gratis på prøve i en måned, sådan som der er kutyme for, og sælg TV2 Sport til antenneanlæggene til Viasat Sport 1s pris i resten af 2007. På den måde kan TV2 Sport vise, om den er pengene værd, og samtidig kan budgetterne i antenneanlæggene holde. Man skal være opmærksom på de rettigheder, TV2 Sport rent faktisk har fået til bl.a. Superligaen, Den Danske Pokalturnering og UEFA Champions League. Hovedprincippet er, at andre end TV2 Sport har første- og andetvalg til visning af live-kampene.

CITAT ”Min fornemmelse siger mig, at video on demand vil rumme det hele, ikke kun primetime shows. På dit tv vil du kunne hente praktisk taget alt, der har været sendt – når du ønsker det”. Stephen Burke, direktør i Comcast, USA.


FDA

Den arbejdsfri bestyrelse FDA lancerer medlemstilbud om total administration – Bestyrelserne kan helt koncentrere sig om at træffe beslutninger Af Lars J. Knudsen, Sekretariatsleder i FDA FDA har tæt på 10 års erfaring med administration af regnskaber for antenneanlæg og er i dag blandt dem, der har den bedste ekspertise på regnskabsområdet. Der er samlet meget værdifuld regnskabsteknisk viden gennem disse snart 10 år. I dag administreres 29 antenneforeninger med tilsammen knapt 16.000 tilslutninger, så det er typisk de mindre antenneanlæg, der vælger at lade deres regnskab administrere af FDA. Regnskabsafdelingen i FDA er stille og roligt vokset med ca. 3 nye foreninger og 1.600 tilslutninger om året.

Billig og neutral ekspertviden Anlæg, der får regnskabet administreret af FDA, får adgang til kompetente medarbejdere, med den specialviden/erfaring, der er oparbejdet. Medarbejderne har de relevante uddannelsesmæssige baggrunde. Med den ekspertviden, der er samlet ét sted, er det en meget stærk konstellation.

En anden styrke ved FDAs regnskabsadministration er, at der ikke er bundet kommercielle interesser til aftalen. Nogle aktører tilbyder også administration af regnskab til antenneanlæg - med de fordele og ulemper det medfører for antenneanlægget. Sidst men ikke mindst: antenneanlæggene betaler alene FDAs kostpris for administration af regnskaberne. FDA skal blot have økonomien til at løbe rundt.

Tæt på den ”den arbejdsfri bestyrelse” Der bliver flere og flere forhold at holde styr på i antenneanlæggene. Den tid, hvor regnskabet blev lavet en lørdag formiddag ved køkkenbordet, er forbi. Og tiden med meget korte bestyrelsesmøder er nok også ved at være forbi, FDAs nye Visionsudvalg vil derfor også arbejde på at lægge rammerne for, hvordan antenneanlæggenes bestyrelser kan mindske de administrative og arbejdskrævende byrder.

FDA har i en årrække udført total administration for et enkelt antenneanlæg, med alt hvad det indebærer ud over regnskabsføring. Det drejer sig bl.a. om: henvendelser fra anlæggets medlemmer, fejlmeldinger, åbning og lukning af signal ved tilslutninger, kontakt til serviceleverandør og andre samarbejdsparter. Ved årsskiftet 2006/2007 blev der indgået aftale med endnu et antenneanlæg om totaladministration. Arbejdsopgaverne var blevet for mange i anlæggets bestyrelse. Med FDAs tilbud om total administration er man meget tæt på den ”arbejdsfri bestyrelse”. Man kan stort set sige, at det eneste, bestyrelsen skal koncentrere sig om, er at træffe politiske beslutninger. Der er naturligvis ydelser, som FDA ikke tilbyder, og som bestyrelsen derfor selv må stå for eller udlicitere. Det kan f.eks. være oprettelse/drift af hjemmeside, infokanal og aftaler med relevante leverandører.

Vil styrke regionen Bestyrelsen for Region 1, Nordjylland, har tanker om at udvide bestyrelsen fra fem til syv personer i et par år for at få nye med i FDA-arbejdet. Årsagen er, at et generationsskifte har udviklet sig vel hurtigt, oplyste formand Helmuth Kroer, Sæby, på et medlemsmøde i maj i Klarup. Selv var han fratrådt formandsposten til fordel for Jesper Jensen, Sulsted. Men da Jesper Jensen efterfølgende tog imod et tilbud om en stilling i Canal Digital, forlod han formandsposten for at undgå interessemodsætninger.

Derfor lod Helmuth Kroer sig konstituere som formand frem til næste generalforsamling. Da Jens Åge Thomsen, Vrå, også har udtrykt ønske om at fratræde, er det altså tre af fem i regionsbestyrelsen, der går af. Med syv i bestyrelsen inddrages flere i FDA-arbejdet, uden at de enkelte belastes urimeligt meget tidsmæssigt, var Helmuth Kroers argument.

STAR!DAILY MANDAG – FREDAG KL 19.30 Star! Daily giver dig de seneste nyheder om underholdning fra Hollywood og resten af verden.

Telia Stofa A/S 88 13 14 15

TDC Kabel TV 80 80 40 80

Canal Digital 70 27 27 74

FDA-orientering 3 /2007

15


FDA

Ser gerne Odense som et stort kabelnet Tre store antenneforeninger er ved at undersøge mulighederne for at forbinde sig Selv om der kun er 20 cm mellem Næsbys og Glentevejs fiberkabler ét sted og kun 50 meter mellem fiberkabler fra Glentevej og Dyrup-Sanderum et andet sted, skal der graves noget mere. Men i forhold til andre sammenlægninger af hovednet må det være overkommeligt for de tre anlæg.

Fælles programkøb ”Udgangspunktet er fælles programkøb, men vi sigter mod et videre samarbejde. For os er det vigtigste ikke at bevare vores foreningsnavn. Der er praktiske forhold, der skal udredes, og det er dem, vi ser på nu. Vi og Dyrup-Sanderum driver f.eks. egne internettjenester, mens Glentevej er bundet af en længerevarende aftale. Så fælles programindkøb bliver nok det første, og her vil jeg gerne have undersøgt

fordelene ved fuldt ud at have de samme programmer og fordele ved, at hver forening fortsat selv kan vælge programmer fra en fælles hovedstation. Vi ved jo også, at overgangen til digitalt tv, herunder hd-tv, stiller krav til udstyr, som det må være en fordel at være fælles om”, siger Rolf Flemming Poulsen. Han føjer til, at initiativet er positivt modtaget af i hvert fald to leverandører, og at Kragsbjerg Antennelaug, som også dækker en del af Odense byområde, har udtryk interesse for at komme med i samarbejdet. I det perspektiv kan samarbejdet omfatte over 40.000 husstande. ml

© TF1 International

De brugerejede antenneanlæg i Odense er ved at undersøge mulighederne for at forbinde deres hovedstationer. På forhånd anses det for at være en overkommelig opgave, selv om et bysamfund som Odenses er dyrt at grave i. ”Glentevejs Antennelaugs, Dyrup-Sanderum Antenneforenings og Næsby Antennelaugs bestyrelser ser jo regelmæssigt hinanden, og med de krav til størrelse, vi stilles overfor ved indkøb, forekom det os naturligt at tage en seriøs drøftelse af samarbejdsmuligheder”, fortæller Næsby Antennelaugs formand Rolf Flemming Poulsen. ”Det har resulteret i, at to teknikere fra hvert anlæg nu er i gang med at undersøge, hvordan vi kan forbinde de tre hovedstationer, og hvad det vil koste. Så får bestyrelserne et konkret grundlag for at drøfte det i løbet af efteråret”.

TV5 hedder nu TV5MONDE

-Endnu flere udsendelser med danske undertekster

Se TV5MONDE uden at slå up i ordbogen CINÉMA

16

FDA-orientering 3 /2007

Film, serier og nyhedsmagasiner hver dag med danske undertekster På Hotbird 6 – digital. PID 3662 TV5MONDE, en gratis, men ikke kedelig kanal!

www.tv5.org tv5danmark@yahoo.dk


FDA

Medlemmer tog – igen – fusen på bestyrelsen Generalforsamlingen i Skagen fravalgte otte tv-kanaler

Per M. Sørensen – fra næsten fuldtid til fuldtid! Det kom meget bag på bestyrelsen i Skagen Antennelaug, at et stort flertal på generalforsamlingen forrige år i en enkelt afstemning føjede 14 betalingskanaler til de 16 i programpakke 3. Det kom lige så meget bag på den, at dette års generalforsamling reagerede lige modsat. Kanal 4, Viasat Sport 1-3 og 24 Nordjyske, som kom ind for to år siden, blev stemt ud. Det samme skete med TV2 News, TV2 Sport og Playhouse Disney, der var på prøve og dermed automatisk var foreslået. Et forslag om at beholde de nævnte kanaler uden at fjerne andre fik kun 24 stemmer. 119 stemte imod. Dog blev den tyske regional-tv station MDR accepteret – formentlig fordi den kun koster Copydan-afgiften.

Det var en sparerunde ”Vi opfattede det som en sparerunde, idet vi først troede, at de fremmødte ville bruge pengene til TV2 Sport, der var til afstemning sidst. Men heller ikke den kunne samle stemmer nok.

Telia Stofa A/S 88 13 14 15

TDC Kabel TV 80 80 40 80

Canal Digital 70 27 27 74

Derfor opfatter vi afvisningen som en reaktion på forrige års generalforsamlings overraskende accept af hele 14 flere tv-kanaler og den dermed følgende prisforhøjelse,” fortæller Per Sørensen. Selv om der blev afgivet 60 færre stemmer end forrige år, var der dog 144 stemmer i salen. Det var ikke en usædvanlig lille tilslutning, der var årsagen til kovendingen. Skagen Antennelaug har knap 6.000 medlemmer. ”Jeg tror, at det var en tilkendegivelse af, at vi nok ikke skal have flere programmer end i dag, fordi vi også skal have plads til digitale kanaler”, siger Per Sørensen.

Formanden blev forretningsfører Det var hans sidste generalforsamling som formand, men han slap ikke for de spørgsmål og kommentarer, der kom i de følgende uger, efter at de vragede tv-kanaler forsvandt. Det er især TV2 Sport, der spørges til og får nogle til at overveje egen parabol. Men selv om antennelauget siger OK til ethvert ønske om udmeldelse, har der kun været tale om såkaldt naturlig afgang. Efter at have bestridt formandsposten siden 1985 var Per Sørensen af bestyrelsen inden generalforsamlingen ansat som forretningsfører med både tekniske og administrative opgaver. Hvilket ikke har overrasket nogen i Skagen. Til ny formand valgtes Henrik Lyk.

Skagen eller Afghanistan Om sin ændrede position siger Per Sørensen, at han skal vænne sig til ikke at være

formand, men at arbejdsbyrden fremover næppe gør en meget stor forskel. ”Jeg har som formand haft et fritidsjob, der nærmede sig et fuldtidsarbejde, og jeg har i meget god tid advaret om, at jeg kunne blive nødt til at holde op. Det trak for alvor op hertil, da jeg måtte orientere bestyrelsen om, at jeg som radartekniker i Flyvevåbnet kunne blive udsendt til Afghanistan. Det fik bestyrelsen til at foreslå, at jeg i stedet blev ansat af antennelauget. Allerede ved tidligere generalforsamlinger var det også varslet, at vi får behov for kontorpersonale, idet arbejdsomfanget hele tiden tager til. Nu er jeg ansat med både administrative og tekniske opgaver. Jeg skal jo tjene min løn ind, og en af måderne bliver, at vi til årsskiftet selv overtager forretningen med internet og måske digital-tv senere. Det betyder bl.a., at antennelauget skal ombytte 2400 internet modemer.

Savner en valgmulighed Per Sørensen er ikke i tvivl om, at den udvidede forretning vil kunne finansiere det nødvendige personale både til internet og til opfyldelse af medlemsønsker om flere programpakker. Skagen har i dag tre pakker, hvoraf de to alene rummer kanaler i Copydan-gruppen. ”I den tredje pakke er der 28 kanaler (plus de to mindre pakkers 29), og den opfattes af mange som for stor. Man vil gerne kunne vælge mellem en mindre og en større pakke med betalingsprogrammer. Det kan vi administrativt håndtere, men Viasats krav om fortrinsret har til nu forhindret denne løsning”. ml

WHERE MOVIES SHINE nonstop.tv

FDA-orientering 3 /2007

17


FDA

Viasats krav til pakker sendt til syvende runde Konkurrencerådets kendelse blev kasseret af ankenævnet Af Søren Birksø Sørensen, direktør i FDA Konkurrenceankenævnet har efter godt et års sagsbehandling ophævet Konkurrencerådets kendelse til fordel for Viasat i spørgsmålet om dettes krav om særlig gunstig placering i programpakker. Dermed starter behandlingen forfra.

Skarp afvisning Konkurrenceankenævnet er endog meget skarp i afgørelsen, særligt når det gælder bedømmelsen af den afgrænsning og beskrivelse af det relevante marked, som Konkurrencerådet har baseret sin afgørelse på. Ankenævnet anfører blandt andet: ”Det ses imidlertid af redegørelsen for den påklagede afgørelses opbygning og indhold, at afgørelsen er baseret på en beskrivelse og afgrænsning af det relevante marked, som er postulerende og upræcis, selvmodsigende og uklar. De foretagne undersøgelser om bl.a. det omtvistede vilkårs påvirkning på markedet er derfor baseret på et mangelfuldt grundlag. Hertil kommer, at aftalevilkåret, der efter det oplyste må anses for ensidigt dikteret af Viasat, efter sit indhold afskærer antenneforeningernes adgang til frit at sammensætte programpakker ud fra medlemmernes interesser og ønsker med hensyn til indhold og pris. Ankenævnet finder, at et sådant vilkår efter sin karakter må anses at have til formål at begrænse konkurrencen, jf. herved konkurrencelovens § 6, stk. 1. Højesteret har da også i dommen af 26. august 2003 (UfR 2003 s. 2391) tiltrådt Ophavsretslicens-

nævnets bedømmelse, at hensyn af konkurrenceretlig karakter ”under alle omstændigheder bestyrker, at vilkår som det omhandlede bør modvirkes”.”

Jura i foreløbig syv runder Dermed er der lagt op til endnu en behandling – den syvende - af den sag, som på det nærmeste ikke vil dø. Siden FDA indbragte det vi anser for et urimeligt vilkår, for myndighederne i år 2000 har den været behandlet af: 1. Konkurrencestyrelsen som henviser til Ophavsretslicensnævnet 2. Ophavsretslicensnævnet, som tilsidesætter vilkåret som urimeligt 3. Østre Landsret, som stadfæster kendelsen fra Ophavsretslicensnævnet 4. Højesteret, der stadfæster dommen fra landsretten 5. Konkurrencestyrelsen / Konkurrencerådet, som ikke tilsidesætter vilkåret 6. Konkurrenceankenævnet, som ophæver afgørelsen og hjemviser sagen til fornyet behandling. 7. Konkurrencestyrelsen / Konkurrencerådet, som er nu i gang med sin fornyede behandling af sagen.

Syv højesteretsdommer ikke i tvivl Viasat har i pressen givet udtryk for, at man vil indbringe Konkurrenceankenæv-

nets afgørelse for Sø- og Handelsretten. Hvorvidt dette vil ske og i givet fald på hvilket juridisk grundlag og med hvilke påstande er ved redaktionens afslutning fortsat uklart. Igennem den lange sagsbehandling har ikke færre end 7 (syv) forskellige højesteretsdommere taget stilling i sagen. Hver gang højesteretsdommere har deltaget i en afgørelse, har FDA fået medhold. Selvom kendelsen fra Konkurrenceankenævnet giver FDA god grund til optimisme så arbejder tiden desværre til gunst for Viasat. Så længe vilkåret ikke er endegyldigt tilsidesat, opnår programleverandøren at undgå at skulle konkurrere med de øvrige kanaler om at komme i de mest udbredte pakker i antenneanlæggene. Vilkåret sikrer Viasat større abonnementsindtægter, end det må formodes at kunne få i normal åben konkurrence. Det er selvsagt meget utilfredsstillende at den part, som i alle afgørelser på nær én har lidt nederlag, igennem nu syv år har profiteret på det vilkår, som mere end hver tredje dommer i Højesteret har tilsidesat som urimeligt.

Konkurrenceankenævnets afgørelse kan ses i sin helhed (107 sider) på følgende link: http://www.ks.dk/konkurrence/kendelser og domme/kendelser/2007/antenne/

WHAT BECOMES OF THE BROKEN HEARTED NONSTOP ACTION

18

FDA-orientering 3 /2007

www.nonstop.tv

ONSDAG 20 JUNI 23.00

Telia Stofa A/S 88 13 14 15

TDC Kabel TV 80 80 40 80

Canal Digital 70 27 27 74


FDA

Taulov valgte at forblive sig selv Opgradering til 1,3 mio. kr. færdig i august Nok var der en vis interesse for alternativet, men stemmetallene var klare nok, da Taulov Antenneforenings generalforsamling blev stillet overfor valget mellem en selvfinansieret opgradering til 1,3 mio. kr. eller at overdrage anlægget til Profiber i Fredericia. Det vitale spørgsmål samlede over 250, hvoraf 209 var stemmeberettigede. 121 stemte for, at foreningen forbliver selvstændig og opgraderer fra 550 til 862 MHz. 68 stemte imod.

Tilbud i sidste øjeblik Formand Henning Kristensen er glad for opbakningen – men også lidt forundret over, at det ene af de tre tilbud først blev afleveret på kl. 14 på generalforsamlingsdagen. ”Profiber, som vi havde haft nogle møder med, kom så sent, at bestyrelsen ikke havde en reel chance for at foretage en nøjere gennemgang af dets tilbud. Det var næsten lige så nyt for os som for de mange medlemmer, der mødte op”, siger han. Men han føjer til, at han stadig foretrækker selvstændigheden. Der er intet i

udviklingen af de rent fiberbaserede kabelnet i området, der tilsiger andet.

Plads til flere kanaler Opgraderingen er da også sat i arbejde af firmaet Hougaard Jepsen, og arbejdet ventes færdigt i august. I tilbuddet indgår udskiftning af nogle strækninger med gamle kabler. I første omgang vil bestyrelsen formentlig tage flere nabolandskanaler ind til supplement for det ene svenske og det ene norske, den har i dag. Det er så op til generalforsamlingen næste år at afgøre, om der også skal være flere egentlige betalingskanaler.

Ønske om regler for udmeldelse Efter den ordinære generalforsamling har Taulov Antenneforening måttet holde en ekstraordinær på begæring af et medlem, der ønskede mulighed for udmeldelse med tre måneders varsel til et årsskifte. I øjeblikket eksisterer begrebet udmeldelse næsten ikke i vedtægterne. Forslagsstilleren ønskede også, at foreningen skal ophæve tinglysninger, der pålægger grundejere i visse områder tilslutningspligt til antenneforeningen.

”Det sidste kan vi ikke, da det ikke er os, der har ladet bestemmelsen tinglyse”, siger Henning Kristensen, som heller ikke er præsenteret for ønsker om udmeldelse fra andre. Tværtimod har Taulov Antenneforening et stigende medlemstal som følge af høj byggeaktivitet i området. Ved generalforsamlingen havde foreningen 1001 medlemmer.

Udmeldelse kan ske nu Der var over 160 deltagere i den ekstraordinære generalforsamling, hvor fordele og ulemper ved at åbne mulighed for udmeldelse af foreningen blev livligt debatteret. Efter en suspension af generalforsamlingen, hvor der blev foretaget redaktionelle og indholdsmæssige ændringer af det oprindeligt stillede forslag, vedtog generalforsamlingen at åbne mulighed for udmeldelse. Udmeldelse kan ske efter nærmere fastlagte rammer, bl.a. skal det medlem, der melder sig ud, betale en forholdsmæssig andel af foreningens gæld og kontraktlige forpligtelser.

SATELLITNYT Nye nordiske satellitter De to mest anvendte satellitpositioner til tv og radio i de nordiske lande, styrkes i de kommende år med nye satellitter. I august ventes Sirius 4 opsendt til 5 grader øst. SES Sirius får dermed rådighed over 52 Ku og 2 Ka transpondere mod de 46 Ku, der er på de to Sirius-satellitter, den skal erstatte. Sirius 4 leveres af Lockheed Martin i USA. Senere på året opsendes Thor 5 med 24 transpondere til 1 grad vest. Den bygges af Orbital i USA. Begge satellitter opsendes med russiske Proton-raketter. Telenor har bestilt endnu en satellit til 1 grad vest. Denne Thor 6 bygges af Thales Alenia Space i Frankrig. Den får 36 transpondere, hvoraf 16 rettes mod de nordiske lande og de andre mod Central- og Østeuropa. Den ventes op i 2009, hvormed Telenor så også har fornyet sine satellitter. Det bliver en fordobling af kapaciteten, idet de to nye med 60 transpondere skal

Mindre satellitter erstatte Thor II og Thor III med tilsammen 29 transpondere, Den samlede investering i de to satellitter er 2,5 mia. nkr. Desuden råder Telenor fortsat over Kukapaciteten på Intelsats satellit på samme position.

I stedet for de tunge tv-satellitter, der er mest anvendt i dag, planlægger det europæiske rumagentur små, billigere geostationære satellitter. Der er afsat €100 mio. til første del af udviklingen under betegnelsen Artes 11. Der stiles efter en satellit på kun 300 kg - mindre end en tiendedel af de mest anvendte i dag. Den første udvikles af OHB i Tyskland i samarbejde med LuxSpace i Luxembourg, SSC i Sverige og Oerlikon i Schweiz.

Ny Eutelsat-plads Sirius 4 monteres hos Lockheed Martin.

Eutelsat har taget en ny position i brug til sin Hotbird 2, som er flyttet fra 13 gr. øst til 9 gr. øst. Selv om der nu kun er tre satellitter tilbage på hovedpositionen er kapaciteten med de to, der kom til sidste år, den hidtil største - med 1000 tv-kanaler.

FDA-orientering 3 /2007

19


TEKNIK

Vi har brug for både analogt og digitalt tv Der er ingen snuptags-løsninger, når der skal tages hensyn til medlemmerne Forbrugeren kan så starte med f.eks. at få ip-tv til ét tv-apparat og analogt tv til de øvrige, indtil han er parat til at få settop bokse flere steder i hjemmet. Der er dog ikke tvivl om, at fremtidens tv er digitalt og vil gøre sig godt på de nye fladskærms-tv. Fremtiden skal man altså forberede sig på, men det er også vigtigt at se på, hvad forbrugeren har mest glæde af her og nu.

Analogt og digitalt

Heine B. Clausen, DKT, siger både-og.

Når man som antenneanlæg skal tage stilling til signalform i de kommende år, står valget ikke mellem analogt tv, digitalt tv eller ip-tv. Man kommer ikke uden om en kombination af det analoge og det digitale. ”Teknologien giver ganske vist mulighed for at levere al tv og radio digitalt over høje bredbåndsforbindelser (ip-tv) via FTTH (fiber til hjemmet) med helt op til 100 Mbps og snart 1000 Mbps. FTTH tilbyder en suveræn kapacitet til almindeligt analogt tv og fm såvel som iptv, internet og telefoni. Desværre laver flere bredbåndsoperatører rene ip-løsninger på optiske lyslederkabler. De overser det analoge tv, der trods alt er mest gængse i dag. Det stiller forbrugerne udfordringer, de måske endnu ikke er helt klar til”, siger Heine B. Clausen, Market Manager hos DKT, der her uddyber problemstillingen:

Analogt tv er den form for tv, vi er vant til. Alle tv-apparater forstår det analoge signal, og kabelnettet kan derfor levere et hav af programmer i 45-862 MHz-båndet uden behov for yderligere teknisk udstyr. Signalet transmitteres på velkendte koaksiale kabler, og langt de fleste hjem er forberedt med disse kabler mere eller mindre til alle rum. ”Når vi taler FTTH med ip-tv contra antenneanlæggets opgradering til ip-tv, er der ikke nogen forskel som sådan – set med forbrugerens øjne. Begge anlæg kan håndtere de digitale programmer og i begge typer anlæg kræver det, at forbrugeren har et antal set top bokse i hjemmet. Forskellen er dog, at en ren FTTH-løsning kræver en fiberforbindelse, hvilket ik-

20

FDA-orientering 3 /2007

Analogt tv fortsat vigtigt ”Selvom vi fremover i højere grad vil levere rene digitale løsninger, så tror vi på, at anlæggene lige nu skal tilbyde kombinationen af analogt og digitalt tv. Analogt tv giver stadig forbrugeren den bedste oplevelse. Med kombinationen kan hjemmet så tilvælge nye fremtidige digitale tjenester som for eksempel hd-tv og video on demand (VoD) efter eget behov. Så selvom digitalt ip-tv er fremtiden, er udviklingen ikke kommet så langt, at vi kan se bort fra analogt tv. Skulle man allerede have droppet de analoge signaler, kan det faktisk lade sig gøre at tilføre analoge tjenester i et rent ipbaseret net. Det analoge overlay kan populært sagt lægges oven på ip-tjenesterne. Det vil dog være en fordel at have det forberedt allerede ved opbygningen af det ipbaserede net. Vi tror, at signalet ind i hjemmet med tilpasset udstyr bliver rent digitalt inden for 5-8 år, og at det vil kunne foregå på både koax- og FTTH-anlæg”.

Rentabel løsning

Ip-tv betyder mange bokse ”Med en ren ip-tv løsning skal forbrugeren have en del settop bokse – én ved hvert apparat (tv og radio) og derfor trække ekstra kabler i hjemmet. Det er ikke omkostningsfrit. Det stiller også forbrugeren overfor tekniske udfordringer, som man ikke kan forvente, at alle er parate til. Derfor anbefaler vi, at anlæggene kombinerer analog og digital transmission i deres FTTH-løsning og dermed tager ansvaret for de kommende tekniske udfordringer.

ke mange antenneanlæg tilbyder slutbrugeren. Desuden kan radio ikke tilsluttes en ren ip-platform. Her må forbrugeren bruge stue- eller udvendig antenne”, siger Heine B. Clausen.

Samling af en node, der konverterer optisk tv-signal til koax-net.

Heine Clausen konkluderer, at merinvesteringen i optisk udstyr og netværk til transmission af analogt tv og radio i dag er på et niveau, der gør det attraktivt: ”En kombination af analoge og digitale programmer vil give en styrket tv-service med en bedre brugervenlighed. Det vil resultere i flere tilsluttede abonnenter og dermed en god forrentning af merinvesteringen. Brugerens oplevelse af den nye måde at se tv på sammenholdt med de markante udgifter, som digitalt tv alene påfører hjemmene, taler for, at antenneanlæggene både skal tilbyde analogt og digitalt tv. De analoge tjenester kan gradvist overføres til et digitalt format for til sidst helt at udgå, når hjemmets apparater er klar til det. Den store fordel er, at man ikke behøver nær så mange set top bokse for at se og høre de mest populære programmer”.


Bredbånd Bredbå nd fra fra kr kr. r. 9 99,- pr pr. r. måned må åned Telefoni T elefoni eleffoni fr fra a kr kr. r. 49, 49 49,-- pr pr. r. måned m

tigt r u h og t m e t, n .dk s g i u l l l i p B på a e r e m Læs

Med en løsning fra A+ kan foreningens medlemmer bestille bredbånd og telefoni fra kr. 148,- pr. måned. Læs mere på www.aplus.dk eller kontakt os på telefon 69 12 12 10.

A+ • Roholmsvej 19 • 2620 Albertslund • www.aplus.dk


TEKNIK

Små kabelnet kan også spejle digitalt Ny QAM-enhed til hovedstationen fra Kjaerulff1 Vil ip-tv overflødiggøre kabelnettene, som vi kender dem i dag? Spørgsmålet var naturligt under en rundtur på ANGA, selv om ip-tv ikke var specielt fremtrædende. Thomas H. Jørgensen, souschef i Kjaerulff1, tøvede ikke, da han præsenterede en ny hovedstationsenhed til konvertering af tv fra satellit, fra sendemast eller streamet over internet til QAM-signaler i kabelnettene. ”Ip-tv er i sin vorden, er stadig under udvikling. Der vil nok gå 1-2 år, måske mere, før vi har det til brug i kabelnettene. Når det så kommer, bliver det – som jeg ser det lige nu – en overbygning til de kabelnet, der leverer både analogt og digitalt tv. Her vil ip-tv primært blive brugt til video on demand og andre ekstra tjenester”.

Thomas Jørgensen ved enheden til digitalt spejl.

Digitalt spejl for en halv million Uanset hvor hurtigt det kommer, er Thomas Jørgensen ikke i tvivl om, at der er brug for kabelnettene i mange år frem – vel at mærke hvis bestyrelserne formår at få deres medlemmer til at forstå, hvad der sker, og hvad de kan forvente sig i de kommende år.

”Medlemmerne ved, hvad de vil have. Det er ikke det, bestyrelserne skal fortælle dem. Men de hjælper dem ved løbende at fortælle om udviklingen”. Den nye QAM hovedstation er ifølge Kjaerulff1 prismæssigt sat til under en halv

million kroner med det antal multiplexere, der skal til for at omsætte dets kanaler til et digitalt spejl i kabelnet med 200 eller flere tilsluttede husstande. Hver multiplex kan omsætte 4-6 tv-kanaler.

Rekordsalg i bokse

Kort skal fremme billige bokse

Salget af settop bokse steg dramatisk sidste år, hvor producenterne leverede 27,5 mio., hvilket var 11,9 mio flere end i 2005. Det var især i Kina efterspørgslen steg dramatisk. Med udviklingen af digitalt tv ventes der også i år et meget stort salg i alle verdensdele.

Den amerikanske telestyrelse forlanger nu, at settop bokse og tvapparater med indbyggede bokse skal have en læser til det såkaldte CableCARD. Formålet er at fremme udviklingen af (billige) standardbokse, der kan holde i flere år, idet de løbende ændringer i kodninger klares med opgradering af det langt billigere kort.

22

FDA-orientering 3 /2007


TEKNIK

Rekordbesøg på ANGA ANGA Cable i Köln i maj satte rekord med over 10.000 besøgende fra 31 lande. Der var 367 udstillere på messen, som koncentrerer sig om teknik til kabelnet, men udvider næste år med udstyr til andre indenfor bredbånd og til satellit-modtagelse. Blandt nyhederne var Scientific Atlantas første MPEG-4 hd-settop boks med software til den europæiske DVB-standard og med 160 GB harddisk. De mange settop bokse hos udstillerne viser, at digitalt tv breder sig hastigt, men der var stort set ikke det udstyr til kabelnet, som ikke var på ANGA med hele hovedstationer som noget af det mest iøjnefaldende. I den henseende viste svenske A2B den mere ydmyge Multibox 6T, der kan konvertere op til seks digitale tv-kanaler til det analoge format - udviklet til små antenneanlæg. Danske virksomheder som Triax, DKT, Kjaerulff1 og Cabelcom berettede alle om tre travle dage. FDA arrangerede en vellykket AFO-tur til ANGA Og et par leverandører til antenneanlæg havde tilbudt kunder en tur hertil.

Kabelnet skal være med til at udvikle tv Fodboldklubberne og tv-kanalerne skal arbejde meget mere sammen, hvis de vil fastholde seernes interesse. Det var konklusionen i et indlæg, direk-

Kundesnak hos Cabelcon.

tøren for Unity Media (som omfatter de tyske kabelnetselskaber ish, iesy og TeleColumbus West) Parm Sandhu holdt i forbindelse med ANGA. ”I Bundesliga var udviklingen gået i stå. Der skete ingenting”, sagde han og brugte det som en af årsagerne til, at det er svært

for kabelnettene at sælge digitale tv-pakker. ”Digitaliseringen kan kun blive en succes, hvis udsendelserne tilføres en større værdi i seernes øjne. Det batter ingenting, hvis vi giver 5 eller 10 euro i rabat på prisen. De kommercielle tv-selskaber må tage et direkte ansvar for udviklingen af programmerne. Der skal investeres mere, og tv-selskaberne skal koncentrere sig mere om indholdet. Til gengæld skal man acceptere, at kabelnetselskaberne og indholdsleverandørerne knytter sig tættere til hinanden”.

CITAT ”Sport er et lokomotiv for en allmenkringkaster, og jeg tror at det er en risiko for at DR uten sport vil kunne bli en nisjekanal. Da igjen forsvinner fundamentet for lisens. For å si det pent: Dette er dristig av dem”. Tor Aune, rettighedschef i NRK. Triax præsenterede bl.a. sine Hirschmann hovedstationer.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER I FDA Reg. 1

NordTV - Voersaa

Karsten Gade

Østskystvejen 373, Voersaa

9300 Sæby

Reg. 6

GlostrupNet

Ole Hammer

Sportsvej 21, 1. tv.

2600 Glostrup

Reg. 6

A/B Grønnegården

Jesper D. Nielsen

Sjællandsgade 9,3 th.

2200 København N

FDA-orientering 3 /2007

23


BRANCHE-NYT

Halvdelen skal tjenes på andet end tv

Lars Mossing – vil øge grundlaget.

MTV gør endnu en indsats for at få børnekanalen Nickelodeon placeret i flere nordiske kabelnet. Det er en af målsætningerne for Lars Mossing, der har afløst Claire Melford som direktør for MTV i Norden. Til Børsen har han oplyst, at han også gerne ser musikkanalen VH1 opdelt i nationale nordiske udgaver. Han er tiltrådt i en periode med fremgang, idet han oplyser, at opdelingen af MTV i nationale udgaver har fordoblet reklame-

DR nyheder på net-tv ”Den største trussel mod os kommer fra nettet og fragmenteringen af markedet. Vi må derfor sikre, at vi har de rigtige nichekanaler. Om 10 år er nettet vores største platform”, sagde generaldirektør Kenneth Plummer på et forårsmøde med de øvrige nordiske statslige tv-selskaber. Kun godt en måned senere, 7. juni, kom DR så med nyhedskanalen DR Update på internettet. Den nye kanal, der får fem programværter, var et af kravene i public service-kontrakten. Den er til rådighed døgnet rundt og kan også ses på Canal Digitals satellitplatform. DR anvender en såkaldt peer-to-peer teknik, der skulle muliggøre op til 20.000 samtidige brugere, idet hver bruger popu-

salget. Samtidig er seerandelen øget 14 procentpoint til 1,3% i målgruppen 15-34 årige. Lars Mossings mål er, at MTV vokser 10% i år, men han erkender, at musikkanalen er en nichekanal, og at der skal et større indtægtsgrundlag til. Han forventer, at andre platforme end tv om 3-4 år står for halvdelen af indtægterne. En af satsningerne er, at få de unge til at lytte til MTV på deres mobiltelefoner. Lars Mossing er hentet indenhus i MTVgruppen, hvortil han kom fra TV3.

Ny bredbåndsudbyder

DR Update på nettet.

lært sagt afgiver noget af sin uploadhastighed til andre brugere af nyhedskanalen.

CNN dropper betaling DR har bl.a. skelet til CNN Pipeline. Dennes videoservice har hidtil kostet $25 om året, men fra 1. juli bliver den gratis i et forsøg på at øge interessen. Til gengæld må man forvente korte reklame ved starten af videoseningen. DR Update finansieres af licensen.

Content Danmark A/S er et nyt selskab dannet ved fusion af indholdsudbyderne iVISJON og Smile Content, der ejes af EnergiMidt i Silkeborg, MidtVest Bredbånd i Holstebro og Lyse Tele i Stavanger. De har hentet erfarne branchefolk til det nye selskab, som skal tilbyde ip-tv i såvel de jyske selskabers egne fibernet som i fibernet tilhørende andre elselskaber. Som administrerende direktør er ansat Tonny Gjettermann, der har været direktør i Ivisjon, og formandsposten er besat med Rune Bech. For TV2 udviklede Rune Bech tv2.dk til en af Danmarks mest besøgte internetportaler og ikke mindst TV2 Sputnik, som mod betaling leverer tv til computerbrugere. Contents varemærke er Smile, som Rune Bech lover vil blive den mest innovative indholdsspiller på bredbåndsmarkedet.

Kun én leverandør

TV Shop solgt

Mere muskelkraft i A+

Der er en klar tendens til, at forbrugerne vælger at købe tv, internet og telefoni hos én leverandør, viser en EU-undersøgelse. I gennemsnittet er det 20% med englænderne som topscorere med 24%. Samtidig vælger flere den faste telefonlinie fra. 22% bruger mobiltelefonen, mens 17% telefonerer via deres internetforbindelse. Formentlig er der tale om en kombination. Telefoner med møntindkast nærmer sig udslettelse i bl.a. de nordiske lande, men er stadig meget anvendt i UK, Letland og Grækenland.

MTG har solgt TV Shop Europe til GuthyRenker for 70,3 mio. skr., hvilket giver MTG en nettogevinst på 10 mio. skr. I forhold til Guthy-Renker, der er et af verdens største firmaer i tv-salg, er TV Shop af beskeden størrelse. Dets 47 ansatte sælger varer for godt 348 mio. skr.

A+ Koncernens finansielle muskler er styrket med en kapitaltilførsel på 100 mio. kr. fra LD Equity. Indskuddet skal målrettet bruges til at fortsætte en udvikling, der har betydet en forøgelse af omsætningen med i gennemsnit 30% om året de seneste tre år, oplyser direktør Henrik Lind. Det skal ske både ved naturlig vækst, opkøb eller investering, således som det er sket med køb af 49% af aktierne i FastTV. Målet for A+, der i 2006 havde et overskud på 27 mio. kr., er inden for tre år som minimum at blive en af de fire største bredbåndsleverandører. Det kræver en tredobling af de godt 50.000 kunder ved udgangen af 2006.

Under moders vinger TDC har lagt tre datterselskaber, der formelt var selvstændige aktieselskaber, ind under moderselskabet. Men TDC Kabel TV forbliver som det eneste som aktieselskab, selv om det nu også tilbyder tv til moderselskabets ADSLkunder. TDC Kabel TV har ca. 1100 ansatte.

24

FDA-orientering 3 /2007

Eneejer af svensk TV4 Den svenske mediekoncern Bonnier er med et milliardkøb nu eneejer af tv-selskaberne TV4 i Sverige og MTV i Finland, efter at den har købt investeringsselskabet Proventus’ halvpart af Nordic Broadcasting. Proventus har dog ydet Nordic Broadcasting et uoplyst stort lån til videreudvikling af de to tv-selskaber, og Proventus forbliver i de to tv-selskabers bestyrelser. Bonnier har i forbindelse med handelen oplyst, at det fortsat er interesseret i både dansk og norsk kommercielt tv, men at det ikke i "en rimelige fremtid" ser interessante muligheder.

Dyrere rettigheder Af Telenors årsregnskab 2006 fremgår, at divisionen Broadcast fik et overskud på 966 mio. nkr., hvilket er 49 mio. mindre end året forud, selv om indtægterne steg med 12%. Det forklares med flere udgifter til tvrettigheder og etableringsudgifter til hd-tv.


PERSONALIA

Udviklingschef hos Teledan Knud Aage Madsen tiltrådte 1. maj som Product Support Manager i Teledan-gruppen, hvor han med udgangspunkt i Horsens primært vil beskæftige sig med produktudvikling, indkøb og kvalitetssikring af fiber-produkter, teknisk salgssupport og udarbejdelse af produktdokumentation. Knud Aage Madsen er velkendt i antennebranchen, bl.a. fra Triax og senest som udviklingsansvarlig hos Danlab, som han også var med til at stifte.

Knud Aage Madsen.

Ny ledelse af TV2 Networks Efter Palle Strøm og Keld Reinicke, der i efteråret blev henholdsvis programdirektør og programchef hos TV2 Danmark har TV 2 Networks nu fået lederstillingerne besat med Esben Halding som adm. direktør og Maiken Wexø som programchef. Esben Halding har været produktionschef på TV 2 Networks, hvor han senest har haft stor succes med Zulu-hittet "Zulu Djævleræs". Maiken Wexø kommer fra Easy Film og har som producer her haft ansvaret for bl.a. "Modepatruljen" og "Zulu Valg" på TV 2 Zulu.

Disney-chef avanceret Casper Bjørner er udnævnt til vicepresident for Disney Channel i UK og Norden mv. Casper Bjørner har tidligere været hos TvDanmark, hvorfra han flyttede til Disney som marketingchef i Norden.

Farvel til TV2 Sportschef Morten Stig Christensen tog konsekvensen, da han ikke blev inddraget i beslutningen hos TV2 om oprettelsen af TV2 Sport. Han forlod TV2 den 1. april efter 18 års ansættelse.

Farvel til SBS Direktør Markus Tellenbach har forladt SBS Broadcasting efter seks år. Det var Tellenbach, som for to år siden forestod salget af SBS til investeringsselskaberne KKR og Permira. Hans efterfølger Patrick Tillieux overtog reelt chefposten for et år siden.

Ny direktør Nordisk Film har udnævnt Lykke Neiiendam til direktør for Nordisk Film TV i Danmark, hvor hun i to år har været redaktionschef. Lykke Neiiendam var journalist på TV Avisen indtil 2002, da hun blev reporter på ”Go’ aften Danmark”, som produceredes af Nordisk Film. Hun afløser Nordisk Film TVs nordiske direktør Jacob Houlin, som sideløbende har haft ansvaret for det danske selskab.

Esben Halding – direktør for TV2 Networks.

Hurtig exit

AKTIVITETSKALENDER

26

31. august5. september:

IFA i Berlin. www.ifa-berlin.de

7.-11. september:

IBC i Amsterdam. www.ibc.org

13. september:

Region 3: Generalforsamling.

13. september:

Region 9: Generalforsamling.

13. september:

Bredbåndsdagen. Falkonercentret.

16. september:

FDA-forum i Rørvigcentret.

24. september:

Region 1: Generalforsamling kl. 19,30 på Tylstrup Kro.

16.-18. november:

FDA landsmødeudstilling og landsmøde i Vingstedcentret. www.fda.dk

FDA-orientering 3 /2007

Det blev kun i fem måneder, Dansk Bredbånd nåede at have Niels Svenningsen som direktør. 1. maj flyttede den 41-årige Niels Svenningsen til London for at stå i spidsen for den japanske IT-koncern Hitachi Data Systems aktiviteter i den største region i Europa, der tæller ni lande.

Distributionschef SBS TV, der står bag kanalerne Kanal 4, Kanal 5, SBS NET og The Voice TV, har udnævnt Kim Falkenhard til distributionschef. Den 33-årige Kim Falkenhard har tidligere været salgschef i distributionsafdelingen og på det tidligere TV Danmark Fyn.


REGIONSBESTYRELSER

FDAs HOVEDBESTYRELSE

Region 1: Tidl. Nordjyllands amt, tlf. 98 26 27 72

VALGT AF LANDSMØDET Landsformand: FU Erik Wagner Smørvråvej 10 5462 Morud Tlf. 65 96 46 47 E-mail: wagner@morudnet.dk

Karsten Høgh, Reg. 1 Caprifolievej 5 9440 Aabybro Tlf. 98 24 16 99 E-mail: kah@mail.dk

Næstformand: FU Carsten Pedersen Hasselvænget 9 4760 Vordingborg Tlf. 55 37 34 33 E-mail: na-formand@nyraad.net

Steen R. Mortensen, Reg. 4 Rugtoften 76, Skodborg 6630 Rødding Tlf. 74 85 07 80 E-mail: srm@post.tele.dk

Allan Jusjong, Reg. 1 Hørsholmvej 44 9270 Klarup Tlf. 98 31 96 95 E-mail: jusjong@klarupnet.dk

Peter Dam, Reg. 6 Sydhavnsgade 4, 2. s.tv. 2450 København SV. Tlf. 77 41 93 38 E-mail: pedam@frederiksholm.net

Hans Carstensen, Reg. 2 Ankjær 141 8300 Odder Tlf. 86 54 09 55 E-mail: hca@post7.tele.dk

Kai Nielsen, Reg. 7 Højager 12 2670 Greve Tlf. 43 90 62 11 E-mail: kai.nielsen@eriksminde.dk

Curt Andersen, Reg. 3 Bjolderupvej 15 6000 Kolding Tlf. 40 63 14 07 E-mail: curtandersen@stofanet.dk

Mogens Andersen, Reg. 8 Strandparken 16, Havnsø 4591 Føllenslev Tlf. 59 27 73 98 E-mail: moa@andersen.mail.dk

Hans O. Lorentzen, Reg. 4 Aabakken 16 6534 Agerskov Tlf. 74 83 37 22 E-mail: id.hl.aabakken16@mail.tele.dk

Leif Jensen, Reg. 9 Bygvænget 3 4760 Vordingborg Tlf. 55 37 16 21 E-mail: ljensen@oncable.dk

Per Krohn Rasmussen, Reg. 5 Grejsdalen 10 5800 Nyborg Tlf. 65 31 03 85 E-mail: prasmussen@mail.tele.dk

Tage Lauritsen E-mail: tage@tunenet.dk

Region 4: Tidl. Sønderjyllands amt og Ribe kommune tlf. 74 84 87 32 Jørgen Kirkmand, fmd. Michael O’Halloran Hans O. Lorentzen, HB. Leif Ohlsen, HB. supp., næstfmd. Leo Beck Nielsen Region 5: Fyn, tlf. 65 31 03 85 Per K. Rasmussen, fmd., HB. Henning Nielsen Erik R. Laursen Gunnar Jensen Tommy Andersen Region 6: Tidl. Københavns og Bornholms amter samt Københavns og Frederiksberg kommmuner, tlf. 77 41 93 38 Peter Dam, fmd., HB. Martin Christensen Peter Colmorten, sekr. Preben Christensen Arne Harder Bang, HB. supp. Region 7: Tidl. Frederiksborg og Roskilde amter, tlf. 43 90 62 11 Kai Nielsen, fmd., HB. Poul-Erik Jensen Ove B. Nielsen, sekr. Tage Lauritsen Preben Pedersen

UDVALGENE

Bent Vanggaard E-mail: bv@brixkamp.dk

Hans Carstensen, fmd., HB. Jørn Bollinger, sekr. Svend Erik Jørgensen Gunnar M. Nielsen Anders Andersen, HB. supp.

Curt Andersen, fmd., HB. Svend Erik Madsen, næstfmd. Jens S. Møller, HB. supp. Ib Bach Sven Møller Andersen

VALGT AF REGIONERNE

Medlem af AFOs Tekniske Udvalg

Region 2: Tidl. Århus og Viborg amter, tlf. 86 54 09 55

Region 3: Tidl. Ringkøbing, Vejle og Ribe amter, bortset fra Ribe kom., tlf. 40 63 14 07

Mogens Lorentsen, FU Fresiavej 9 9800 Hjørring Tlf. 98 92 39 15 E-mail: molo@has.dk.

Medlem af bestyrelsen i Cable Europe Steen R. Mortensen E-mail: srm@post.tele.dk

Helmuth Kroer, fmd.+kass. Jens Åge Thomsen, næstfmd., HB. supp. Allan Jusjong, HB. Ejvind Nørgaard, sekr. Jesper Jensen

Region 8: Tidl. Vestsjællands amt, tlf. 57 80 91 66 Skat- og Økonomiudvalget Carsten Pedersen E-mail: na-formand@nyraad.net Tage Majgaard E-mail: tagemajgaard@privat.dk Kjeld Kaad-Hansen E-mail: gfa-kkh@mail.dk

Jørgen Pedersen, fmd. Mogens Andersen, HB. Leif Jensen, sekr. John Nymark, næstfmd. Henning H. Madsen Region 9: Tidl. Storstrøms amt, tlf. 55 37 34 33 Carsten Pedersen, fmd. Leif Jensen, HB. Jørgen Fogtmann

FDA-orientering 3 /2007

27


5[ WXPN] Wb] Q_N[ MJP 5JM _N[MNW\QR\]X[RNW RWM]JPN MRW \]^N VNM ?RJ\J] 1R\]X[b

<]NV Yt

K^VhVi =^hidgn

 1_N[ MJP O[J TU   ;NTUJVNO[R MXT^VNW]J[TJWJU  1R\]X[RNW\ _RP]RP\]N žSNKURTTN  5\ VNPN] VN[N Yt ```_RJ\J]QR\]X[bMT

;dg ;jaYZ HZ_a

BniZgcZh Deg^cYZahZ

4^W T[VMQ^\\]JWM RWTU VXV\

]RU 4JWJU_JUPN]

:a^oVWZi] 9Vk^Yh a^k WaVcYi deh`g^[iZg

Profile for FDA - Forenede Danske Antenneanlæg

FDA-Orientering 2007-3  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...

FDA-Orientering 2007-3  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded