__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

FDA-orientering 2-07:FDA-orientering 1-07

19/03/07

10:41

Side 1

FDA ORIENTERING Tidsskrift for fællesantenneanlæg · Nr. 2 · april 2007

NYE REALITY-KRAV

SIMPSONS I 20 ÅR

DAB-NETTET UDBYGGES – MEN -? LOKAL INFORMATION


FDA-orientering 2-07:FDA-orientering 1-07

19/03/07

10:41

Side 2

Indhold nr. 2 · april 2007 · 25. årgang

Bøgehus · Annebergparken 21 · Box 151 · 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 96 17 00 · Fax 59 96 17 17 · E-mail: fda@fda.dk · Internet: www.fda.dk Telefontid: Man.-tors. kl. 9-15 · fre. kl. 9-13 · Tors. desuden kl. 17-19

Lederen: Intensiv reklamering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

DAB landsdækkende i år, tre temasider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-8

Internet og telefoni vægter 40% i kabelnet . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

TV-Meter skal også måle brug af tv-optagere . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

TV3 tager kampen op med DR1 og TV2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

Reality i ødemarker og på lossepladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Næsten uændret tidsforbrug på tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Fire sider om information til antenneanlægs medlemmer . . . . . . . 14-18 Lange eksklusive aftaler begrænser konkurrencen . . . . . . . . . . . . .

20

Mindre antenneforening bider fra sig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

FDA-medlemmer vil gerne vide mere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Branche-nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-25 Personalia og Aktivitetskalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I redaktionen: Mogens Lorentsen, (ansv.red.) (molo) Søren Birksø Sørensen (SBS) Erik Wagner (ew) Lars J. Knudsen (LJK) Steen R. Mortensen (SRM) Deadline for indlevering af redaktionel tekst: Nr. 3, 2007: 14. maj

Indlæg til FDA-orientering sendes til: Redaktør Mogens Lorentsen Fresiavej 9, 9800 Hjørring tlf. 98 92 39 15 E-mail: molo@has.dk. Skriver du på PC, så send teksten i en mail eller på diskette i Word eller Word Perfect. Medsend gerne illustrationer.

2

FDA-orientering 2 / 2007

Lars J. Knudsen Tlf. 59 96 17 03 E-mail: ljk@fda.dk

Tina Boye Tlf. 59 96 17 04 E-mail: tb@fda.dk

Ulla Graversen Tlf. 59 96 17 06 E-mail: ug@fda.dk

26 Winnie Graversen Tlf. 59 96 17 01 E-mail: wg@fda.dk

FDAORIENTERING Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er trykt i 2700 ekspl. Eftertryk tilladt med angivelse af kilde.

Søren Birksø Sørensen Tlf. 59 96 17 07 E-mail: sbs@fda.dk

Abonnement: 1. Abonnement i Danmark hele år 2007: Kr. 725,2. Tillæg for abonnenter i Europa udenfor Danmark: Kr. 110,3. Udvidet abonnement: 2007: Kr. 3375,kan tegnes af installatører og rådgivere tilknyttet AFO. Alle opgivne priser er eksklusive moms. Kontaktperson: Tina Boye Annoncer og distribution: Kontaktperson: Tina Boye Distribution: Søndag den 1. april 2007. Forsiden: Vi gør status over DAB, som bliver landsdækkende i år – med uløste problemer. Vi ser også på antenneanlægs muligheder for lokal information, og den nyeste tendens i reality-tv: Ud i ødemarken - eller på lossepladsen! Og så jubilerer familien Simpsons Sats, repro og tryk: Vejlø Print A/S. Postbox 145, 4400 Kalundborg E-mail: job@central-tryk.dk ISSN nr. 0903-2169

Laila Holmgaard Tlf. 59 96 17 19 E-mail: lh@fda.dk

Janni S. Kramer Tlf. 59 96 17 02 E-mail: jsk@fda.dk

Henriette Skovgård Tlf. 59 96 17 05 E-mail: hsn@fda.dk


FDA-orientering 2-07:FDA-orientering 1-07

19/03/07

10:41

Side 3

Intensiv reklamering LEDEREN ved Erik Wagner, landsformand for FDA

Erik Wagner.

Det er i foråret de fleste antenneanlæg holder deres årlige generalforsamling. Her møder medlemmer den valgte bestyrelse, der aflægger beretning for det sidste år. Det er også her, bestyrelsen redegør for det indeværende års aktiviteter og såvel de økonomiske som de tekniske visioner for de kommende år.

Fokus på generalforsamlingen Så godt som alle anlæg holder programvalg hvert eller hvert andet år. Nogle steder har der op til generalforsamlingen været et vejledende programvalg som grundlag for generalforsamlingens afgørelse. Andre steder er det alene generalforsamlingens beslutning efter indstilling fra bestyrelsen. Det bliver mere og mere tydeligt, at medlemmerne ikke er ene om at være interesserede i anlæggets generalforsamling. Leverandørerne har stigende fokus på generalforsamlingerne hos deres kunder – eller mulige kunder. Tidligere viste de interesse ved at kontakte bestyrelsen for at høre, om der var noget de kunne være behjælpelig med, og om bestyrelsen eventuelt ønskede leverandørens deltagelse i generalforsamlingen. For leverandørerne var det en måde til at holde sig orienteret om, hvad der skete i de enkelte anlæg.

Aggressiv markedsføring Tilkomsten af internet og hjemmesider har betydet, at anlæggene ofte lægger oplysningerne om deres generalforsamling ud på deres hjemmeside.

Det er kendt for medlemmerne, men det er også kendt for leverandørerne, der flittigt besøger dem. Den diskrete henvendelse fra leverandøren er dermed ikke nødvendig længere. Til gengæld er leverandørernes markedsføring blevet mere aggressiv. I enkelte tilfælde er den grænsende til det respektløse.

dighed. Til gengæld kan brugerne se, at de får noget for deres penge. Den gode skik med i en periode at præsentere sig på anlæggets prøvekanal får tilsyneladende ikke leverandøren til i tilstrækkeligt omfang at tro på medlemmernes gode dømmekraft. Der skal åbenbart mere til, før de føler, at deres kanaler kan klare sig i kampen med de øvrige.

Reklamer

TV2 Sport

Leverandørerne er selvfølgelig i deres gode ret til at reklamere for deres produkter, når det sker inden for lovgivningens og æstetikkens rammer. Men et er at reklamere, noget andet er bevidst og direkte at opfordre til alene at deltage i en generalforsamling for at stemme en leverandørs produkt ind. Der er stadig flere eksempler på, at leverandørerne husstandsomdeler tryksager med direkte opfordring til medlemmerne om at møde op til generalforsamlingen kun for at forlange deres kanaler på anlægget. I enkelte tilfælde har leverandøren bedt om bestyrelsens accept, men oftest aktioneres uden bestyrelsens viden. Hvis bestyrelsen kontaktes og denne udtrykker ønske om, at der ikke reklameres massivt op til generalforsamlingen, følges disse ønsker ikke altid.

I skrivende stund vides det ikke, om Konkurrencestyrelsen giver TV2 og MTG (Viasat) lov til at lave den påtænkte TV2 Sport, selv om der allerede er husstandsomdelt reklamer for den. Skulle det ske, vil vi givet blive bombarderet med tv reklamer af langt større omfang, end da TV2 Zulu blev lanceret. Ingen af TV2s eller Viasats kanaler vil undlade at gøre opmærksom på, at de sender så meget fantastisk og uundværligt sport. Sandheden er, at der sker en reduktion af tv-sport. Når de to udbydere samler så stor en del af deres sportsrettigheder på én kanal, som de siger de vil, har flere end FDA påvist, at der ikke er sendetimer nok til den samme mængde sport. Dertil kommer, at en del af udsendelserne nødvendigvis må sendes tidsforskudt. Til ulemperne føjes en pris, der starter med at være fire gange højere end den nuværende.

Dørsalg og gevinster I de mere grelle tilfælde placerer leverandøren på trods af bestyrelsens ønske om det modsatte sit materiale i indgangen til generalforsamlingen, eller den stiller en salgsbod op i byen. Det vidner om hvor vigtige antenneanlæggene – med de stigende programpriser - efterhånden er blevet. Bliver det næste, at en leverandør udlodder gevinster til anlæggets medlemmer - forudsat at de vælger dennes produkter?

Respekt og gode kanaler Det kan undre, at kampen for en plads i anlæggene er blevet så hård, at den aggressive markedsføring tages i anvendelse. Det vidner om manglende respekt for antenneanlægget og en undervurdering af medlemmerne. Leverandøren burde koncentrere sig om at lave så gode produkter, at de på det nærmeste sælger sig selv. Løser leverandøren denne opgave, medfører det for anlæggene måske nok et øget pres på de kanalpladser, der er til rå-

Intensiv reklamering Efterhånden som udbudet af kanaler og andre ydelser til antenneanlæggene stiger, er der næppe tvivl om, at reklamering og kreativ markedsføring vil blive øget. Det kan anlæggene næppe gøre meget ved, men de kan samle gode og dårlige eksempler og dermed ruste sig til god markedsføring. Den får de brug for, når de ikke mere er ene om at levere til beboerne i området.

CITAT "Begge stationer (DR og TV 2) gik amok i blå blink fra Nørrebro og begik den klassiske brøler ikke at levere blot en minimal oversigt over, hvad der ellers var sket i går i Danmark og i verden – lige præcis på de sædvanlige sendetidspunkter for de store nyhedsudsendelser". Lisbeth Knudsen, tidl. nyhedsdirektør i DR.

FDA-orientering 2/ 2007

3


FDA-orientering 2-07:FDA-orientering 1-07

19/03/07

10:41

Side 4

DAB

Nu skal der blus på DAB i hele landet Med 10 nye sendere, heraf tre meget kraftige i henholdsvis Brønderslev, Ringkøbing og på Tåsinge, fuldendes opbygningen af DAB-systemet i Danmark - i denne omgang. De nye sendere ventes i brug hen over efteråret, og så skulle det være slut med berettigede klager over manglende signal. Som bekendt er DAB-signalerne digitale. Det betyder, at der enten kommer god lyd fra radioens højttalere - eller ingen lyd. Med udbygningen vil der være 55 danske positioner, og da der er to sendere hvert sted, bliver det altså 110 sendere. To af dem står i Helsingborg med signalet rettet mod Sjælland.

Landsdækkende, men … DAB blev oprindeligt udviklet til bilradioer, men herhjemme er DAB-radioer stort set køkkenradioer. Det er teknikeres betegnelse for små radioer, der er nemme at flytte. Der er stor forskel på dæmpningen af radiosignalet i boliger. Især betonmure forstærket med jern hæmmer signalet kraftigt. Mange kan ikke høre DAB, fordi den nærmeste sender har relativ lav effekt eller er langt væk. Det skulle blive løst de fleste steder med de 10 nye sendere. Når de er i brug vil Broadcast Service Danmark tage en ny vurdering af, om man ved ombytning af nogle af senderne kan forbedre modtagelsen uden udvendig antenne de steder, hvor det fortsat er et pro-

blem. Det vil ofte kræve forståelse hos nabolandene, der vil sikre sig, at deres sendere ikke forstyrres af de danske.

100 mio. kr., oplyser direktør Finn Søndergaard Pedersen, Broadcast Service Danmark.

Sendestyrken kan firdobles

Plads til 16-18 radioer

Muligheden kommer, når de analoge tvsendere lukkes. Det er planlagt at ske i slutningen af 2009, selv om en vis forsinkelse nok må forudses. Det var sidste års frekvenskonference i Geneve, der gav Danmark mulighed for at gøre sendestyrken fire gange så stor, når de analoge tv-sendere lukkes. Det er dog ikke besluttet, om man vil gøre det. De første DAB-sendere blev taget i brug i 2002 med 10 stationer. I betragtning af, at det tog næsten 50 år at færdiggøre fm-sendenettet, er DR meget tilfreds med, at det har udbygget DAB-nettet på 5 år. Med de sidste 10 sendere vil opbygningen af det danske DAB-net have kostet godt 90 mio. kr., hvortil kommer kodningsudstyret hos DR. Så det nærmer sig

Der er to mux på hver sendeposition. I medieaftalen er mux 1 tildelt DR og mux 2 er til kommercielle radioer. I mux 2 får Talpa Radio (Radio 100FM) og TV2 Radio hver to kanaler. De andre 4 kanaler kommer på auktion i år. Selv om man kan øge eller mindske antallet af DAB-kanaler ved at tildele dem forskellig bitrate, vil der ikke foreløbig blive flere end 16-18 DAB-kanaler i Danmark. Vi får ganske vist mulighed for også at bruge L-båndet (1500 GHz) til DAB, men i Lbåndet har senderne kort rækkevidde. Frekvensen forudses anvendt i store byområder og kan derfor blive aktuel for lokalradioer. L-båndet kan også bruges til tv til mobiltelefoner, og det har plads til begge dele.

16% kan høre DAB DR oplyser i en rapport om medieudviklingen i løbet af 2006, at 15,7% af befolkningen ved årets udgang havde mulighed for at høre DAB-radio i deres hjem. Det svarer til 721.000 personer. En måling på fem af de 16 DAB-kanaler fra DR viste, at der var ”kontakt med” 486.000 lyttere hver uge i oktober kvartal. Den mest aflyttede var DR Soft, som DR underligt nok derefter lukkede.

Faldende krav til bitraten

Nuancerne er væk Der er en markant lydforskel på fm og DAB - selv med et optimalt DAB-signal. Hele diskantområdet og alle nuancer er væk. Det er prisen for at holde båndbredden indenfor 128 kb, og det accepteres åbenbart af lytterne, siger udgiveren af Radio-tv Håndbogen Stig Hartvig Nielsen: ”Den oplevede lydkvalitet hos det store flertal af brugere er imidlertid anderledes. De hører ikke skiftevis den samme radiokanal som fm- og som DAB-radio, og deres indtryk præges af, at langt de fleste DABradioer har elendige højttalere. En anden grund er måske, at selv de 16%, der har en DAB radio, hører mere på fm end DAB.

4

FDA-orientering 2/ 2007

Det virker da også, som om DR har svært ved at finde ud af, hvad man vil sende på DAB. Der flyttes rundt på kanalernes indhold, der er efter min mening udviklet en dårlig musikprofil, og der er meget få programværter. Det efterlader lytterne med indtryk af, at DAB er discountradio, og interessen er derefter. DAB er ikke folkelig radio. I forhold til iPods, mobiltelefoner og andre gadgets, der kan høres radio med, sælges der ikke mange DAB-radioer. Havde indholdet været mere spændende, ville udbredelsen have været meget større”, mener Stig Hartvig Nielsen.

BBC konkluderede i en hvidbog om DAB i 2003, at selv om 256 kbit/s giver den bedste stereokvalitet, er en reduktion til 224 kbs ofte rimelig, og i nogle tilfælde kan man gå ned til 192 kbs. Derunder er det relativt let at opfatte lydforstyrrelser. Men sidste år reduceredes bitraten for BBC Radio 3 fra 190 til 160 kbs. De fleste danske DAB-kanaler sendes med 128 kbs, fordi DR har konstateret, at det er lytterne tilfredse med. Det er ikke klager over lydkvalitet, man oplever i lytterhenvendelser. Dog vil DR gøre forsøg med nyt udstyr fra Harris, som hævder, at det kan bearbejde lydsignalerne, så 128 kbs-lyd får samme kvalitet, som hvis bitraten havde været 160 kbs.


F DDA-orientering 2-07:FDA-orientering 1-07

19/03/07

10:41

Side 5

Internet og telefoni du kan stole på

Med en internet- og telefoniaftale hos Dansk Kabel TV, kan I tilbyde jeres medlemmer lynhurtigt internet og billig telefoni over antennenettet. Tal lige så længe du vil for 119 kr. om måneden! Gælder alle indlandssamtaler på fastnet undtagen opkald til overtakserede numre, udland samt til mobil.

Dansk Kabel TV A/S • Telefon: 70 20 25 98 kundeservice@dk-tv.dk • www.dk-tv.dk

Klik ind på www.dk-tv.dk og læs mere. Eller ring til kundeservice på telefon 70 20 25 98


FDA-orientering 2-07:FDA-orientering 1-07

19/03/07

10:41

Side 6

DAB

DAB kom dårligt fra start ”Det er utroligt kritisabelt, at man ikke for længst har lavet en permanent aftale med kabelnettene, hvad angår ophavsretsbetalingen. Dernæst er det mærkværdigt, at de fleste DAB-sendere skal modtages med en lodret polariseret antenne, når de fleste husstande med egen antenne har en vandret polariseret. Det giver et stort tab i kvalitetet. Endelig synes jeg, at det er ret uhyggeligt, at man sender i et frekvensområde, der ikke er i nærheden af fm-båndet. Almindelige mennesker kan ikke forstå, at de skal bruge tv-bøsningen i antennestikdåsen. Det er en af grundene til, at de opgiver”. Det er hovedanken fra den tidligere leder af Radiofagskolen i Ringsted Bjarne D. Nielsen mod DAB som det er sat i værk i Danmark. Dertil føjer han:

Uens multiplex ”Det største problem med dækningen har til nu været, at sendestyrken er for svag. Oveni er der det problem, at de to multiplex har forskellige styrke, så når man skifter fra den ene til den anden, går radioen ofte død.

En stor del af DAB-radioerne har end ikke en udvendig antenne og kan derfor kun bruges, hvor sendestyrken er optimal. I store dele af landet har forretningerne opgivet at sælge DAB-radioer på grund af den ringe sendestyrke. Det er synd for DR, men det må erkendes, at Broadcast Service Danmark har været bundet af internationale aftaler, der har forhindret, at man kan skrue op for sendernes effekt.

DAB er fri for støj Men Bjarne Nielsen bruger selv DAB radio hjemme og er glad for dens udvalg af tematiserede radiokanaler. Han kan ikke tilslutte sig kritikken af lydkvaliteten – hvor signalstyrken er i orden: ”Det er overskruet at nedgøre lydkvaliteten. Den er ganske vist ikke bedre end på fm, men i modsætning til fm er den fri for støj. Alene det gør, at lyden er bedre! Paul Samsøe, DR, bekræfter, at signalstyrken ikke altid er ens på to multiplex på samme position, men at han aldrig har hørt, at det skulle medføre udfald ved skift fra den ene til den anden.

For få DAB-lyttere til kommerciel radio DAB blev egentlig udviklet som bilradio, og det har været et problem, at dækningen inden døre er meget afhængig af omgivelserne. Hvis dækningen nu bliver god i det meste af landet, har DAB god mulighed for at slå igennem, mener lektor Per Jauert, Århus Universitet. Den manglende dækning er dog kun en af årsagerne til den relativt begrænsede lytning til DAB, siger Jauert, der forklarer: ”Gennembruddet kom i England, og det skyldes først og fremmest, at man gav nye radiostationer tilladelse til at sende både på fm og på DAB. Dermed blev de nye hurtigere kendt, lytterne fik mere at vælge mellem, og de mistede ikke noget ved at skifte fra fm til DAB. I forhold til England er Danmark underudviklet med reklamefinansieret radio. Vi har ikke aktuelle kommercielle aktører, der tripper for at komme med i det nye system, og DR har været alene om at bruge mange kræfter på at udvikle DAB. Det er lykkedes i den forstand, at udbredelse af DAB-radioer er på niveau med England med ca. 15% af husstandene, men

6

FDA-orientering 2/ 2007

DAB har stadig kun en lytterandel på 23%. Det er det, der gør, at TV2 Radio ikke viser nogen særlig interesse i at bruge DAB. Kommercielt bliver det næppe interessant, før dækningen kommer op på mindst 30, måske 50%”. Til den tid kan andre muligheder have overhalet DAB, siger Jauert, der dog medgiver, at Radio 100FM med gode erfaringer med sin julekanal og med Radio 100Soft har vist positiv interesse for DAB. Per Jauert tror dog, at fm-radioerne fortsætter i lang tid.

Det næste er ip-radio DRs Paul Samsøe har ret i, at vi skal vænne os til, at elektronisk udstyr forældes meget hurtigt. Det kan også ramme DAB, at der nu er internet-radioer. Dermed er der fri adgang til over 5000 radiokanaler. Med trådløs overførsel fra hjemmets router er den lige så transportabel som en fm-transistor radio.

På denne Scott internet-radio vælger man først land, så radiokanal.

ORDBOG Bitrate Den samlede mængde data (bitraten), der sendes til modtagerne, er 1.152 KBit i sekundet per multiplex. Denne datastrøm deles af det antal programmer, man ønsker at sende. Taleprogrammer kan typisk sendes i 64-80 KBit mono, idet tale altid optages i mono. Populærmusik med 128-160 KBit, klassisk og jazz 160-192 KBit. I praksis sendes de fleste DR-kanaler med 128 KBit.

L-båndet L-båndet er 1,5 Ghz området. Dets sendere har en rækkevidde på 15 km og vil primært blive benyttet i byområder til lokalradio eller tv til mobiltelefoner.

Multiplex Anlæg til at pakke signaler og dermed sende dem samlet på samme frekvens. Med digital radio er det efter indholdets art muligt at variere lydkvaliteten således, at de enkelte signaler fylder forskelligt. Radiostationer har hen over døgnet mulighed for at udbyde et varierende antal indholdstilbud, der alle er ”pakket" på samme frekvens.


FDA-orientering 2-07:FDA-orientering 1-07

19/03/07

10:42

Side 7

VL NNHUKHG RJ VW DEL O L W HW

QRU GL W D V ‡ O XI W KDYQVYHM  ‡ Q¡U U HVXQGE\ ‡ W O I  ‡ L QI R#QRU GL W GN

0HG 1RU GL W VRP SDU W QHU I nU DQW HQ QHI RU HQL QJHQ PXO L JKHG I RU DW W L O E\GH

, QW HU QHW  W HO HI RQL I RU   SU  PnQHG

VL QH PHGO HPPHU HQ NRPSO HW O ¡VQL QJ PHG 79 L QW HU QHW RJ W HO HI RQL  XGHQ RPNRVW QL QJHU 

1RU GL W L QYHVW HU HU L RJ RSV W W HU XGVW \U W L O DW KnQGW HU H L QW HU QHW O HYHU DQFHQ 1RU GL W DU EHM GHU W  W VDPPHQ PHG I RU HQL QJHQV VHU YL FHSDU W QHU 1RU GL W V DI W DO H HU NO DU RJ SU  FL V RJ GHQ EO HY I RU KnQGVJRGNHQGW DI )'$ DO O HU HGH L 

0HG L QW HU QHW JHQQHP 1RU GL W I nU PDQ  I DVW , 3 DGU HVVH  PDL O ERNVH  VSDP YL U XVI L O W HU  RS W L O  KM HPPHVL GHU  ZHEPDL O  PRGHP

3U L VHQ Sn L QW HU QHW HU I DVW  XDQVHW I RU EU XJ  RJ 1RU GL W V PL QXW SU L V Sn W HO H I RQL HU QRJO H DI 'DQPDU NV O DYHVW H

1RU GL W O HYHU HU L QW HU QHW RJ W HO HI RQL L PHU H HQG DQW HQQHDQO J L 'DQPDU N U L QJ Sn  RJ K¡U PHU H RP YRU HV SU RGXNW HU RJ VHU YL FH ZZZ QRU GL W GN


FDA-orientering 2-07:FDA-orientering 1-07

19/03/07

10:42

Side 8

DAB / TEKNIK

Ingen aftale om DAB i antenneanlæg Antenneanlæg viger fortsat tilbage for at formidle DAB. Årsagen er den ganske enkle, at de ikke kender afgiftskonsekvenserne. For 2006 var der en midlertidig aftale, som er udløbet. Distribution af DAB sker derfor uden det formelle grundlag, som ophavsretsloven forudsætter. FDAs principielle udgangspunkter for de kommende forhandlinger med Copydan kan opsummeres i følgende punkter:

1. Der bør kun betales for indholdet én gang uanset modtagemetode. 2. Med det stærkt stigende antal kanaler som følge af digitaliseringen er en afgift baseret alene på antallet af kanaler både utidssvarende og urimelig. Det faktiske forbrug bør have en betydelig vægt. 3. Afgifterne for must carry-kanaler er et særligt problem, når anlæggene er forhindret i at fravælge dem. SBS

Ny DAB-standard må vente Endnu inden DAB er fuldt udbygget i Danmark er en ny standard på vej. Den hedder DAB+ og er baseret på MPEG-4. Den nuværende bygger på MPEG-2. Det er i afventen af den, at ikke hele det planlagte svenske DAB-sendenet færdiggøres. ”Et land, der endnu ikke har indført DAB, vil uden tvivl vælge DAB+, men det er urealistisk i lande, hvor det er indført”, kommenterer underdirektør i DR, Paul Samsøe. DR bekoster det danske DAB-sendenet, og Paul Samsøe understreger, at udbyg-

ningen er så fremskreden, at det er meningsløst at afvente DAB+. ”Ingen af de eksisterende DAB-radioer kan modtage DAB+, når det er færdigudviklet. Det er med det som med anden elektronik, at det forældes hurtigere end vi har været vante til. Det må vi vænne os til. Men DAB, som vi anvender i Danmark, vil eksistere i en længere årrække”, siger Paul Samsøe. Han oplyser, at fordelen ved DAB+ vil være, at der bliver plads til flere kanaler, men ikke til bedre lyd.

100 Mbit/s med Docsis 3.0 Det canadiske kabel-tv selskab Videotron med 1,6 mio. kunder bebuder, at det inden årets udgang vil tilbyde 100 Mbit/s downstream. Det er fem gange hurtigere end den nuværende standard hos Videotron. Beslutningen er taget efter vellykkede forsøg med 98 Mbit/s på bestående kabelnet med tv, video on demand, internet og ip-telefoni ved brug af Docsis 3.0. ”Vi har testet med mange samtidige kanaler og ved, at vi kan forøge hastigheden ud over de 100 Mbit/s”, siger teknisk direktør Pierre Roy til Cable Digital News. Nettet med såvel fiberkabler som coaxkabler var ikke forud moderniseret, men der blev anvendt nye QAM-modulatorer til forsøget, hvori Cisco bidrog med CMTS-udstyr til op til 24 Docsis-kanaler.

Der blev fortrinsvis anvendt kabelmodemer fra Scientific Atlanta, der kan håndtere tre (bundtede) kanaler, og Linksy–modemer, som kan håndtere op til otte kanaler. Cisco, som ejer begge firmaer, afprøvede også andre fabrikater. CMTS’en kan håndtere hastigheder på op til 320 Mbit/s, og Docsis 3.0 har som sådan ingen øvre grænse, men der er andre problemer, som skal efterprøves. Forsøgene fortsætter nogle måneder bl.a. med en forøgelse af upstream-hastighederne. Især kundernes hastigt voksende interesse for at downloade video fra YouTube og lignende internetsteder var afgørende for Videotrons beslutning om at fremskynde overgangen til 100 Mbit/s.

Fjernsyn skal ses på tv! I denne tid, hvor begejstringen er ved at flyde over i forudsigelser af, hvad der vil afløse husalteret, er overskriften for nogle en overraskende konklusion. Men det er den, Time Warner Cable i USA har draget af et forsøg i San Diego i Californien. Her har 9000 internetkunder i halvandet år haft fri adgang til se 75 tv-kanaler på computerskærmen via deres kabelmodem. Men i gennemsnit var der færre end

8

FDA-orientering 2 / 2007

90 daglige brugere, og de brugte typisk pc-skærmen til tv, når hjemmets tv-apparater var optaget af andre. Da konverteringen af de enkelte tv-kanalers signal til ip-pakker er dyr, konkluderer Time Warner, at der næsten ingen kunder ville være, hvis de skulle betale for denne service. I stedet forsøger man at udvikle andre tv-produkter for computerbrugere.

Stereo fravalgt i klip Det sker, at uddrag af programmer, der oprindeligt i DR blev sendt med stereolyd, sendes med monolyd. Så det er altså hverken apparatet eller fællesantennen, der er noget galt med. Projektleder Jan Brünings forklarer i DRs blad DRåben: ”Det hænger sammen med nogle valg, DR har truffet allerede inden første spadestik til DR Byen. Vi valgte da et TV-A format med kun to lydspor, og altså dermed også et ambitionsniveau for lydkvaliteten, kan man sige. Valget er afgørende for, hvilken serverkapacitet, der er behov for. På Aftenshowet opleves, at klip fra programmer, der oprindeligt er sendt i stereo, bliver sendt i mono. Forklaringen er, at Aftenshowet er et TVA lignende format og derfor naturligt følger det format, vi lagde os fast på for længe siden. Når også mange andre optagelser sker i to spor, er der to forhold, der gør sig gældende. Dels er der ikke kapacitet på Panasonics P2 kort til flere spor, dels er produktionsmåden i meget høj grad, at fotografen både optager billeder og lyd. Der er ikke lydfolk med til at styre stereooptagelser”.


FDA-orientering 2-07:FDA-orientering 1-07

19/03/07

10:42

Side 9

TV ER ET VINDUE TIL VERDEN OG ”VERDENS TV” HOLDER DET ÅBENT.

ARD, ZDF og RTL er kendt for sin mangfoldighed og seriøsitet. Og med budgetter, der er svære at matche, kan du altid være sikker på produktioner af ypperste kvalitet. ZDF har siden 1963 sendt et bredt udbud af sport, film, serier og krimier. Der er rejseprogrammer og temaudsendelser om kunst, kultur og historie. ARD leverer nyheder, reportager og dybdegående analyser, som sætter tingene i perspektiv. Filmen ”Die Flucht” (billede) blev set af 13,5 mio seere.

Nabolands kanalerne giver dig kvalitetsprogrammer, som sikrer dig underholdning, viden og nyheder, som du ikke finder andre steder.

Foto: ARD ”Die Flucht”

Grænser er noget, som hører fortiden til og de svenske, norske og tyske TV-kanaler er med til at knytte os sammen både politisk og kulturelt.

SVT1, SVT2, og TV4 bringer dig det bedste indenfor serier og underholdning. Krimier og børneprogrammer er i verdensklasse. Læg dertil programmerne om kunst og kultur, og du har et udvalg af ikke-kommercielt TV uden sidestykke. Svensk TV tilbyder dig programmer, der spænder fra den dybeste alvor og engagement til 100 % underholdning, der går rent ind hos store og små. Her får du det absolut bedste indenfor musik og litteratur, grænsebrydende dokumentar og et kig ind i fremtiden.

VIND

rejser og præmier på www.verdenstv.dk

Foto: NRK1 ”MGP”

NRK1 og TV2 Norge bestræber sig på at udvikle, udfordre og underholde dig som seer. Det er TV med fokus på nyheder, aktualitet og sport. TV med en nysgerrig, sjov og intelligent profil, som gør dig i stand til at se tingene på nye og anderledes måder. PÅ NRK1 er du med hvor det sner når der blændes op for en fantastisk blanding af underholdning, kunst, musik og film.

En enkelt kanal fra et af vore nabolande koster knap 1 kr. pr. måned

På www.verdenstv.dk kan du læse mere om programmerne, deltage i

i betaling for indholdet. Det er derfor ikke mange penge, den enkelte

konkurrencer og tilmelde dig nyhedsbrevet, så du kan holde dig opda-

husstand betaler for at have adgang til dette omfattende udbud.

teret med nabolandenes udbud af kvalitets tv.

3572 CD A4 FDA magasin.indd 1

16/03/07 15:37:35


FDA-orientering 2-07:FDA-orientering 1-07

19/03/07

10:42

Side 10

CABLE EUROPE

Internet og telefoni vægter nu 40%

Dr. Guy Bisson, Screen Digest, præsenterede på Cable Congress 07 interessante nøgletal fra den europæiske kabelnet. Med udgangen af 2006 var der ca. 66 mio. kabel tv-kunder i Europa, ca. 10,9 mio. digitale kabel tv kunder, ca. 10 mio. kabel tv telefonkunder og ca. 13,3 mio. kabel tv internet kunder. Europæiske kabelnet formåede i perio-

den 2000-2006 at fordoble indtægterne fra ca. € 9,4 mia. i 2000 til ca. € 18,8 mia. i 2006 – og især fordelingen er interessant: • Indtjeningen i 2000 var 78% fra tv, 20% fra telefoni og 2% fra internet • I 2006 var indtjeningen 60% fra tv, 18% fra telefoni og 22% fra internet. Dermed kommer 40 % af europæisk ka-

belindustris indtjening fra Internet og telefoni.

Nye i EuroCableLabs EuroCableLabs bekendtgjorde på Cable Congress i februar, at Cabovisäo Televisao por Cabo i Portugal er indtrådt som medlemmer af ECL, og den amerikanske netleverandør OpVista er indtrådt som foreningsmedlem. Cabovisäo og OpVista skal sammen med de øvrige store medlemmer og foreningsmedlemmer i EuroCableLabs bidrage til udviklingen af teknologi og udveksle viden i og omkring kabelindustrien. EuroCableLabs repræsenterer over 50 mio. kabel tv-tilsluttede, og det er bestemt værd at overveje om FDA også bør være repræsenteret som foreningsmedlem – dermed vil vore medlemmer få direkte adgang til viden om ny teknologi fra de store spillere på markedet.

Næste år i Madrid Næste års Cable Congress holdes i Madrid, og den sponsoreres af det lokale kabel selskab ONO og Madrids bystyre. Det bliver spændende at se, om der igen sættes ny deltagerrekord – selvom det bliver svært med næsten 700 tilmeldte delegerede til dette års kongres. SRM

ANGA udvider

Der var stor tilslutning til kongressen i Amsterdam.

”ANGA-messerne vil fra næste år gøre udstillingerne interessante for endnu flere, idet hovedemnet, teknik til kabel-tv net, udvides til også at omfatte ip-telefoni, ip-tv og hurtigt internet. Det sammenfattes i navnet ANGA – messe for kabel, bredbånd og satellit. Dermed bliver ANGA en lige så vigtig årlig fagudstilling, som messerne i Olympic Hall i London var for år tilbage.

Hjemmesideløsningen til din antenneforening CMS-Portal – Bestyrelsens højre hånd Meddelelser og nyheder Arrangementskalender Brugerundersøgelser Kanaloversigter Debatforum Nyhedsbrev Internet & Telefoni Køb & Salg 21 valgfrie sider Kontakt os på tlf. 98 31 96 95 hvis du ønsker at få tilsendt vores brochure eller besøg hjemmesiden: www.aj-design.dk

10

FDA-orientering 2 / 2007

CITAT HFC (hybrid fiber coax) og DOCSIS er bedre sammenlignelige uanset hvilke fiberbaserede komponenter, der nævnes, og kabelnet kan vinde over enhver udfordring af den art. Men vi taler om forbrugere, og for dem lyder fiber bedre”.. Alon Bernstein, Cisco.


FDA-orientering 2-07:FDA-orientering 1-07

19/03/07

10:42

Side 11

TV

Udsat tv-sening skal nu med i målingerne Gallup øger TV-Meter målingerne næste år og tager internet med

Med svagt vigende seertal udvider tv-selskaberne fra 1. januar næste år målingen af antallet af seere til også at omfatte udsendelser, der er optaget på en harddisk eller anden tv-optager og ses på et senere tidspunkt. Udvidelsen af tv-metrenes registreringer, som skal give et mere retvisende billede af interessen for tv, er med i en ny aftale mellem tv-selskaberne og TNS Gallup. Sidstnævnte har efter en EU-licitation fået sin aftale om at stå for målingerne af tv-seningen i Danmark og Norge forlænget til 2012 med de udvidelser, selskaberne har ønsket.

1000 apparater i brug ”Vi har kunnet måle sening af optagne udsendelser på nogle tv-kanaler, men det har været et problem at identificere en del digitaliserede programmer. Det er nu løst med en ny teknologi. I løbet af i år bliver tv-metrene i hjemmene opgraderet, så vi fra årsskiftet kan opfylde selskabernes ønske om at få det fulde overblik over, hvad danskerne ser”, fortæller Bjørn Mathiesen, TNS Gallup.

De enkelte tv-selskaber bestemmer selv, om de vil bruge muligheden, men da det ikke koster ekstra, vil det formentligt blive almindeligt at tage optagne udsendelser med. Der er altid TV-Metre i mindst 1000 husstande. Med i gennemsnit 2,2 personer over tre år pr. husstand registreres altså 2200 personers tv-forbrug. Statistisk giver det et retvisende billede af, hvor meget tid danskerne bruger på tv. Årligt flyttes en femtedel af TV-Metrene til andre husstande, så hele panelet er udskiftet efter fem år.

Alle kanaler måles TV-Meter målingerne finansieres primært af DR, TV 2, TV3, SBS TV og Discovery, men en række tv-selskaber og andre firmaer køber også seertal. Kundegruppen kan forventes udvidet, idet det nu også bliver muligt at registrere brugen af programguider og internet via tv-signalet. TNS Gallup registrerer seningen af samtlige tv-kanaler, der kan modtages i danske hjem. Seertal til de enkelte udsendelser er vigtige for kanalernes annoncører. Derfor er også reklamebureauer kunder til tallene, som desuden rekvireres af ophavsretsorganisationer. Alle har mulighed for at se hovedtallene uge for uge for 16 tv-kanaler på http://www2.tns-gallup.dk/nyhedscenter. De øvrige kanalers er kun tilgængelige mod betaling, og denne gruppe udgør samlet det tredjestørste seertal efter TV2 og DR1.

History Channel er tilbage Viasat har længe haft sin, og nu tilbyder også Canal Digital en tv-kanal med historie som tema. De er dermed rustede, når DR næste år kommer med en kanal, der sender for børn i dagtimerne og historiskdokumentariske udsendelser resten af døgnet. Det er The History Channel, som Canal Digital tilbyder. Dermed vender History Channel tilbage i de nordiske lande, men nu med et indhold, der udvælges til os. Selv om det er en nordisk udgave vil kanalen i starten alene være med engelsk tale. The History Channel blev lanceret i USA i 1995 af underholdningskanalen A&E. Denne har nu seks temakanaler med historisk præget indhold. A&E, der i Europa deler ejerskabet til The History Channel med BSkyB, håber på, at dens History HD samt The Biography Channel og The Crime & Investigation Network senere også kan sælges i Europa. The History Channel blev i nogle år formidlet af Viasat, som i 2004 startede sin egen Viasat History.

CITAT "TV 2 har i for mange år - efter min mening - accepteret, at hovedkanalen er faldende. Men den udvikling skal vendes".. Per Mikael Jensen, adm. direktør, TV2.

Skal I have ny infokanal? TVhouse leverer komplette infokanal og TV-Wall løsninger

Kontakt os for nærmere information på telefon 3511 1169 eller Kontakt@TVhouse.dk

FDA-orientering 2 / 2007

11


FDA-orientering 2-07:FDA-orientering 1-07

19/03/07

10:42

Side 12

TV

Parat til at sætte penge til på ny dansk dramaserie Med underholdning ved 19-tiden vil TV3 lokke TV2-seere til sig ness” vil koste det dobbelte af ”Nynne” mere end ”Anna Pihl” har kostet TV2.

En strategisk indsats

Programdirektør Jakob Mejlhede.

TV3 sætter bevidst penge til for at få flere seere først på aftenen – efter kl. 19, når de fleste ser nyheder fra TV2 eller følger DR1 med dagsaktuelt indhold. Det skal ske med den hidtil dyreste satsning på dansk underholdning i TV3. Uden at angive et eksakt beløb siger programdirektør Jakob Mejlhede, at den nye serie med arbejdstitlen ”2900 Happi-

”Vi tror, at mange seere på det tidspunkt af dagen har fået dækket deres behov for nyheder og foretrækker dansk underholdning”, siger Jakob Mejlhede, der i november vendte tilbage til TV3 efter tre år i SBS. Prisen for den nye serie er alene et anliggende mellem Nordisk Film og TV3, men Jakob Mejlhede siger, at den koster mere, end TV3 kan få igen i reklameindtægter. I tidssegmentet efter kl. 19 tvivler han nemlig på, at ”2900 Happiness” vil få flere seere end ”Nynne” og ”5 mod 100”, der med ca. 300.000 pr. afsnit var en succes for TV3. Hvorfor så sende en dyr serie på det tidspunkt? ”Det er et strategisk valg. TV2 og TV3 er de to store kommercielle spillere i dansk tv. Efter at SBS har meldt sig ud af denne konkurrence med sine mere snævre kanaler går vi målrettet efter TV2”, forklarer Jakob Mejlhede.

48 afsnit ”2900 Happiness” er altså et led i bestræbelserne på højere seertal til den samlede aftenflade.

Det er Nordisk Film, der har præsenteret TV3 for oplægget til den nye serie, som TV3 faldt for og er med i udviklingen af. Nordisk Film står for den samlede produktion og havde ved redaktionens slutning ikke offentliggjort hverken manuskriptforfattere, instruktører eller skuespillere. Der er foreløbig aftalt 48 afsnit, som skal sendes med fire om ugen med premiere i september. Tilfredsstillende seertal vil så afgøre, om serien skal forlænges ud over de aftalte 12 uger.

Titlen er slang Der er tale om et familiedrama a la Dallas og Matador, men udspillende sig i velhaverkvarteret Hellerup nord for København. Arbejdstitlen, som er lokal slang for en del af Hellerup, bruges også som adresse på en hjemmeside for nogle forretninger i Hellerup. Det er aftalt med disse, at ”2900 Happiness” må bruges i forbindelse med tv-serien. Den skal i øvrigt som den type serier kunne følges også af seere, der må springe nogle afsnit over.

TVNYT 20 år med The Simpsons Enten elsker man dem – eller man skynder sig at slå om på en anden kanal, når The Simpsons kommer på skærmen. Sådan har det været i 20 år. 19. april 1987 viste Fox i USA i The Tracey Ulmann Show for første gang en lille film om den øldrikkende og donut-spisende Homer og hans familie. Tegneren Matt Groening blev nærmest presset til at gøre det til en serie, som siden 1989 har været vist på tv verden over. På 20 års dagen viser TV3+ alle første sæsons 13 afsnit med familien Simpsons – som optakt til premieren sidst i juli på den første Simpsons biograffilm. The Simpsons er med over 400 afsnit den længst kørende komedieserie på tv, og hvis Matt Groening kan holde tempoet bliver der også et 25 års jubilæum.

12

FDA-orientering 1/ 2007

Succes med temakanaler The Simpsons er tildelt 87 priser, heraf 23 Emmy’er.

Kinesisk hd-tv mur Kinesiske priskrav for overførsel af hd-tv signaler til Europa fra OL i Peking i 2008 medfører, at ARD og ZDF udskyder den egentlige start på hd-tv i to år. OL i Kina skulle have været trækplastret for at få seerne til at skifte til hd-tv, men kineserne har forlangt en afgift, der er 10 gange større end prisen for tv-overførsler fra Athen i 2004. Det blev for meget for de statslige tyske kanaler. I stedet satses på en massiv overgang til hd-tv ved udgangen af 2009, hvilket passer med det efterfølgende vinter-OL i Vancouver.

TV4 i Sverige kom før TV2 i Danmark i gang med tematiske tv-kanaler, og det er en økonomisk succes. Sidste år startede TV4 yderligere tre, så der nu er syv tema-kanaler. En af dem er TV4 Sport-Expressen, som ejes sammen med avisen Expressen. Om kort tid kommer også en TV4 HD kanal via Canal Digitals satellitplatform. Koncernen fik i 2006 et overskud på 395 mio. svkr. mod 262 mio. året forud. Moderkanalen TV4 øgede sit overskud med 40 mio. til 131 mio. kr., og temakanalerne bidrog med med 76 mio., hvilket er 60 mio. mere end i 2005. To af de nu syv temakanaler sendes nu også i finske udgaver.


FDA-orientering 2-07:FDA-orientering 1-07

19/03/07

10:42

Side 13

TV

Hvem vil – hvem tør?

som på op til 50 dage skal tilbagelægge mere end 10.000 km fra Moskva til Peking langs den transsibiriske jernbane. Der er op til en halv million i rygsækken til det par, som kommer først. Op til, fordi præmien afhænger af indsatsen undervejs. Indsats er krævende, fra at skaffe mad og overnatning til transport i områder, der er tyndt befolket og hvor sprogene er meget fremmede for skandinaver. Peking Express er en fællesproduktion for Kanal 5 i Danmark og Sverige samt TVNorge med tre par fra hvert land.

På lossepladsen

Et af de landskaber, deltagerne skal dyste i – med kamerahold som ledsagere. Det er stadig in blandt tv-selskaberne at lokke seerne til at melde sig som aktive i deres udsendelser. Det er ni år siden, Robinson Ekspeditionen for alvor udfordrede både seere og konkurrenter til TV3.

Der har været alt fra quizer til fjeldvandringer og hus- og hyttebyggeri i såvel Nordsjælland som Afrika. Der skal derfor stadig mere til. En af årets store udfordringer stilles til ni par,

Mens deltagerne hutler sig igennem Sibirien, håber andre at finde den store gevinst på en losseplads. Strix har solgt rettighederne til ”Paradise Lost” til 17 lande. På en losseplads skal 14 personer finde alt til livets opretholdelse, fra selv at bygge hus til at finde føden. ”Norsk TV2 havde succes med serien med titlen Søppelkongen” i efteråret. Der var 13 afsnit, hvori deltagerne gradvist stemtes ud.”

Næsten uændret seertid I gennemsnit så vi dagligt fjernsyn i 2 timer og 58 minutter sidste år. Det var tre minutter mindre end i 2005. Radiolytningen faldt med to minutter til 2 timer og 31 minutter, viser en rapport fra DR Medieforskning. Med sine nye kanaler tegner TV2-koncernen sig for 40,1% af seningen og DR for 32,5%. DR1 og TV2 alene må dog notere en tilbagegang fra 68,5 til 66,7%. Det skyldes især temakanalerne fra TV2, men også fremgang for Disney-kanalerne. De øvrige kommercielle kanaler har stort set alle tilbagegang i seerandele. Det er tidligere påvist, at selv om antallet af sportsudsendelser er firdoblet over

en årrække, bruges der ikke mere tid på at se sport.

Der er dog ingen tvivl om, at snestormen i februar og gadevolden i København i marts øgede vores forbrug af tv-nyheder.

Ikke mere tid på nyheder Det samme synes at gælde nyheder. Fra 2004 til 2006 fik vi dagligt tilbudt over en halv time mere med nyheder – men vi brugte næsten en time mindre på dem! Det skal med i billedet, at TV2 News først begyndte at sende i slutningen af 2006, men DR tror ikke, at TV2 News vil øge tidsforbruget. Som DR skriver: Det er heller ikke nødvendigt. TV2 News er som betalingskanal sikret økonomisk bæredygtighed…

Mere tid på internet I 2006 brugte vi omkring 10 timer om ugen på internettet, hvilket er en fordobling siden 2002. Det svarer til, at det samlede tidsforbrug på internettet er steget med lidt over en time pr. år siden 2002. Det er ikke tv alene, tiden tages fra. I samme periode er det daglige tidsforbrug på tv kun faldet med 35 minutter om ugen.

FDA-orientering 2 / 2007

13


FDA-orientering 2-07:FDA-orientering 1-07

19/03/07

10:42

Side 14

LOKAL INFORMATION

Otte antenneanlæg er fælles om lokalt tv Ny kommune skabte grundlag for at samarbejde om infokanaler men vi havde næsten ugentlig kontakt med borgmestrene og andre i de fire kommuner - på den hyggelige måde og med en snak om, hvad der skal ske. De har altid haft tid, når vi ringer”. Da han startede med lokal-tv i Pandrup blev til det til tre kvarter om måneden. I 2006 sendtes 650 timer incl. genudsendelser – og det udvikler sig fortsat.

Teknikken

Jørgen Mortensen med sit tv-kamera.

Dit Lokal TV er en fælles lokal-tv station for otte antenneforeninger. Den sender kun i antennekablerne, men til over 7000 hjem i den nye Jammerbugt kommune. I Sulsted, som ligger i Aalborg kommune, kan man se med, fordi Sulsted har programfællesskab med fire af de øvrige foreninger. Antenneforeningernes fordel er, at Dit Lokal TV også redigerer deres informationskanaler og disses tekst-tv sider – samt at der ellers ikke ville være lokal-tv i den relativt tyndt befolkede kommune. Derfor betaler foreningerne, hvad der svarer til 3 kr. pr. måned pr. husstand. Dit Lokal TVs fordel er, at antenneforeningernes tilskud er det nødvendige supplement til det offentlige tilskud. Uden de ekstra midler ville antallet af udsendelser være for lille til at fastholde seerne.

10 års erfaring Dit Lokal TV er Jørgen Mortensen – og lidt til. Han begyndte at lave lokal-tv for over ti år siden i Pandrup, og han så mulighed for at øge aktiviteterne med dannelsen af nye store kommuner. Pandrup indgik sammen med Aabybro, Brovst og Fjerritslev i den nye Jammerbugt kommune. ”Vi flyttede til mere velegnede lokaler i Mediecentret i Aabybro, hvor vi producerer et par timer med nyheder og interviews om ugen til antenneforeningerne”, siger Jørgen Mortensen, der har hjælp af sin kone i redigeringen af tekst-tv og infokanalerne.

14

FDA-orientering 2 / 2007

Mens Dit Lokal TV er fælles for alle, har antenneforeningerne egne infokanaler og hjemmesider. Dit Lokal TV har indtægten af de reklamer, der kan sælges til informationskanalerne. Det er ikke meget. Kapaciteten til en bedre salgsindsats mangler endnu.

To ugentlige udsendelser Med samarbejdet kan Dit Lokal TV producere udsendelser til to aftener hver uge på antenneanlæggenes infokanaler. Udsendelserne gensendes på de øvrige dage, så flere har mulighed for at se dem. Jørgen Mortensen forsøger så vidt muligt at have noget fra hver af de fire gamle kommuner mindst en gang om ugen. Til supplement af aktuelle emner har han sine noter ud fra avislæsning eller ideer sendt på mail. ”Det vigtigste er dog, at mange henvender sig - både om stort og småt, og ingen ringer uden at have et emne, der kan bruges”, siger Jørgen Mortensen, som næsten altid selv tager ud med kameraet. ”Men jeg har kontakt med enkelte journalister og fotografer, som er villige til at give en hånd med, og som jeg kan bytte lokale historier med.

650 sendetimer Det er Jørgen Mortensens håb at kunne etablere direkte udsendelser fra byrådsmøderne i den nye kommune som supplement til den gode kontakt, han altid har haft til politikerne. ”Vi går ikke ind og diskuterer politik,

”Udsendelserne optages i MPEG-2 og gemmes i serveren i Aabybro, hvorfra de om natten sendes via internet til de fire hovedstationers Scala-afviklere, der både kan vise faste billeder i karrusel og afspille video. Et ur sørger for, at udsendelserne begynder samtidig i alle fire områder. Overførslerne tager typisk en hel nat. Derfor stiler Dit Lokal TV efter at kunne optage i MPEG-4. Det vil halvere overførselstiden, og det bliver jo også det fremtidige tekniske format”, siger Allan Dekker fra TV-Data, der har leveret transmissionsudstyr og afviklere.

Medlemmerne spørges Brovst Antenneforening er en af de foreninger, der tilsluttede sig samarbejdet. ”Det var et spændende projekt, vi fik forelagt, og det ville frigøre nogle af de ressourcer, vi brugte på vores infokanal, som vi kun kunne lægge faste fotos ind på. Vi havde ikke tekst-tv, som nu er med i samarbejdet”. Det er begrænset, hvad der har været af reaktioner fra medlemmerne. Derfor har bestyrelsen netop afviklet en medlemsundersøgelse, hvori lokal tv indgår. ”Lokal tv har jo medført en tredobling af vore udgifter til information. Udgiften er derfor mere synlig i regnskabet, så vi vil gerne vide, hvad medlemmerne mener om det. Lokale foreninger bruger i et vist omfang muligheden for at få offentliggjort deres arrangementer, mens byens forretninger ikke har taget imod tilbuddet. Det er imidlertid op til Dit Lokal TV selv at få solgt reklameplads”, siger Jan Jensen, som om samarbejdet siger: ”Vi synes, lokal tv er positivt for Brovst, idet vi jo nu er med i en større kommune. For selv om vi nok kender til naboerne, lærer vi nu mere om dem, og vi ser gerne, at Dit Lokal TV også får mulighed for at bringe transmissioner fra byrådet”.


FDA-orientering 2-07:FDA-orientering 1-07

19/03/07

10:42

Side 15

Dansk Bredb책nd


FDA-orientering 2-07:FDA-orientering 1-07

19/03/07

10:42

Side 16

LOKAL INFORMATION

Op ad bakke for lokal-tv i Kerteminde Men med kun ét kamera og redigeringsudstyr bliver det alligevel til tre timer om ugen Også i Kerteminde er arbejdet med antenneforeningens infokanal og tekst-tv overdraget til byens lokal-tv forening KLM Lokal TV. ”Vi begyndte i 2005, og hvad økonomien i programproduktion angår har det været op ad bakke”, siger leder og producer Benny Knudsen. KLM Lokal TV har først i år fået bevilget 324.000 kr. fra Mediesekretariatet til produktion. Udstyret måtte vi i starten leje, men nu har vi eget kamera og redigeringsudstyr, og foreningsstrukturen er på plads: ”Vi har ganske få sponsorer og en snes almindelige medlemmer af foreningen KLM TV. Det er derfor væsentligt, at lokal tv bakkes op af en støtteforening, hvori en snes sportsforeninger og andre er medlem-

mer. De betaler 500 kr. i grundkontingent og dertil 50 øre pr. medlem.

Meget tekst-tv Vi laver tekst-tv information på baggrund af mail fra foreningerne, og vi viser slides med henvisning til deres tekst-tv sider. Dertil reklamerer vi for arrangementer. Det er ikke kun sporten, der bruger os. Pensionistforeningerne har ret mange tekst-tv sider, men også kirkesamfundene bruger dem med information og med henvisning til deres hjemmesider. Det er et ganske omfangsrigt arbejde, som typisk tager 2-3 timer dagligt.

Tre timers tv ugentligt Der er penge til at producere lokale tv-udsendelser til tre timer om ugen.

Vi er kun 1½ mand, der både optager og redigerer de lokale tv-udsendelser siger Benny Knudsen ”Men vi har føl med, og flere af dem er nu så dygtige, at de kan arbejde alene”, siger han. Han vil meget gerne lave mere, f.eks. underholdning a la kroballer, som han gjorde, da han lavede lokal tv i Odense for mange år siden. ”Men der mangler egnede lokaler til det i Kerteminde, og vi kan ikke gøre det med kun et kamera. Foreløbig må vi se hvordan det udvikler sig. Jeg er ikke bange for økonomien mere. Vi har været meget påpasselige og er nået til, at vi kan dække medarbejdernes faktiske udgifter og give kørepenge, men der er ikke til lønninger”.

Vil gerne længere ud Benny Knudsen håber på, at KLM Kabel TV i Kerteminde og MLTV i Munkebo kan genoptage en forlist aftale om at sende fra byrådsmøderne i Munkebo. KLM TV sendes allerede på fiber til et mindre antal husstande, idet elforsyningen NEF har KLM TV med i de små byer, den leverer tv til. Da det er med i NEFs fibre har Benny Knudsen erfaret, at der så langt væk som Båring Vig ved Bogense er seere til KLM TVs udsendelser. Det har givet KLM TV den tanke, at lokale antenneforeninger andre steder kunne have interesse i at se med. Det kan f.eks. gøres med lokale servere, som KLM TV kan føde via NEFs fibernet. Det har han inviteret til et uformelt møde om, for, som han siger: ”Hvis vi ikke ekspanderer, bliver vi lukket inde i et område, der reelt er for lille”.

Redigeringshjørne i KLM TV.

Fælles hovedstation for tre Perspektiv i samling af kræfterne i Munkebo De tre antenneanlæg i Munkebo har samlet deres hovedstationsudstyr hos Antennelaug Øst. Det kan være begyndelsen til en fusion af alle tre anlæg i Munkebo. I forbindelse med kommunesammenlægningen blev det besluttet, at den gamle Munkebo kommunes antenneanlægs 350 tilslutninger skal indgå i Antenneanlæg Øst, som har 1050 tilslutninger. Munkebo Antennelaugs kabelnet med 850 tilslutninger er nu også tilsluttet den fælles hovedstation.

16

FDA-orientering 2 / 2007

”Det har været en problemfri teknisk sammenlægning, hvor vi har fordelt udgifterne efter medlemstal. Meget af udstyret i de gamle hovedstationer har vi kunnet genbruge. Dermed har vi fået syv flere tvkanaler i den lille pakke”, oplyser Ove Thomsen, der er formand for Antennelaug Øst. Det står stadig åbent, om det tekniske samarbejde mellem de to antenneforeninger også skal føre til en fusion mellem de to foreninger.

Foruden hovedstationen har de sammen med kommunen været fælles om internet siden 1999. Det drives i en forening for sig, og det er ikke uden stolthed, at de fremhæver denne aktivitet: En tilslutning koster 1000 kr. i indskud og 1900 kr. til et moden. For 1000 kr. om året har brugerne frit forbrug med en hastighed på 1 Mbit/s download og 256 kb/s upload.


FDA-orientering 2-07:FDA-orientering 1-07

19/03/07

10:42

Side 17

LOKAL INFORMATION

God information skal serveres i små bidder Bliver den for langvarig, zapper medlemmerne væk lem kabelnettet og den server, hvor infokanalen ligger. Så er der sikkerhed for backup og opgradering af software. Al redigering foregår via en internetside, så man med password kan redigere fra hvor som helst. Anlægget kan give passwords til andre foreninger, den har aftale med om at levere nyheder eller anden information til infokanalen.

Arrangementer trækker

Claus Schjoldager tilråder mange, men korte informationer.

En infokanal skal ses hyppigt og af mange medlemmer, hvis den skal have værdi for antenneforeningen. Derfor bør man skifte hyppigt ud i informationerne, og de enkelte indslag bør være kortfattede, tilråder Claus Schjoldager, Info-tech. Han har specialiseret sig i infokanaler og medlemsblade til mindre antenneanlæg. Det skal være billigt, og bestyrelserne skal ikke have ret meget arbejde med det. Det dyreste er etableringen af infokanalen. For et eengangsbeløb, der er afhængigt af anlæggets størrelse, får foreningen en computer til hovedstationen og en tilhørende softwarepakke. Computeren er forbindelsesleddet mel-

Hos Info-tech er der ingen løbende udgifter til infokanalens drift. Info-tech finansierer den ved salg af annonceplads. Det er typisk landsdækkende firmaer, der reklamerer. Det er også dem, der bærer økonomien i Info-techs andet tilbud om et gratis medlemsblad. Infokanalens sider kører i en karrusel, og det er et fast princip, at ingen sider må stå ret længe på skærmen. Man skal have den nødvendige tid til at kunne læse teksten, men heller ikke mere, forklarer Claus Schjoldager: ”Jeg har lavet en brugerundersøgelse, som klart viser, at informationen skal være kort og kontant. Er der for mange eller står de i lang tid, skifter seerne væk fra infokanalen. Arrangementskalenderen trækker utroligt mange medlemmer. Derfor styres den helt firkantet: De fem første arrangementer indenfor en måned vises fuldt ud, efterfulgt af et oversigtsbillede, hvor de næste fem vises i overskriftsform. Derfor anbefaler jeg, at man får aftaler med mange foreninger, som selv lægger deres tekster ind. I Klarup er der 20 bidragydere”.

Reklamer Også reklamerne styres håndfast. Der sendes op til fire reklameblokke i timen. Hver reklameblok er på 10 sekunder, og der er typisk en eller to blokke mellem de lokale informationer. ”I praksis er der ikke reklamer for lokale forretninger eller firmaer. De er velkomne, men interessen er så lille, at det ikke kan finansiere den tid, der skal bruges for at lave aftaler”, siger Claus Schjoldager.

Medlemsblad Det gratis medlemsblad, som Info-Tech tilbyder, er primært for antenneanlæg, der selvstændigt sammensætter deres programindhold – enten på generalforsamlingen eller ved udsendelse af stemmesedler. Bladet og husstandsomdelingen finansieres med annoncer, overvejende fra programselskaberne. Da grundomkostningerne er relativt høje skal antenneanlægget gerne have 1000 eller flere tilslutninger. Info-tech leverer teksterne og står for produktionen af bladet, som er så nyt et produkt, at det kun er udsendt et enkelt sted. Et mere er aftalt, og flere har henvendt sig.

Tekst-tv Info-tech har som tekst-tv system valgt det hollandske Phecap, der gør det muligt for lokale foreninger selv at lægge informationen ind, og så er det et prisbilligt system. Ulempen, som er at det ikke kan vise æ og ø, kan man så leve med.

STAR!DAILY MANDAG – FREDAG KL 19.30 Star! Daily giver dig de seneste nyheder om underholdning fra Hollywood og resten af verden.

Telia Stofa A/S 88 13 14 15

TDC Kabel TV 80 80 40 80

Canal Digital 70 27 27 74

FDA-orientering 2 / 2007

17


FDA-orientering 2-07:FDA-orientering 1-07

19/03/07

10:42

Side 18

LOKAL INFORMATION

Glimt af alle kanaler på infokanalen Hurtigt overblik som supplement til den lokale information Man kan også få avisnyheder i overskriftsform eller programoversigter hentet fra den centrale server hos TechHouse i Ringsted, som har udviklet systemet.

Ensartet lokalt layout Tv-delen kan integreres med tekst-tv og egne hjemmesider. Et antal standardsider kan tilpasses, så anlægget har sit eget grafiske ”look” - uden at det stiller krav om at der er web-udviklere eller designere i foreningen. Man kan også vise nogle af foreningens internetsider på infokanalen. Tekst-tv med foreningsoplysninger, hvortil infokanalen kan henvise, kan udbygges med programoversigter for de tvkanaler, ens kabelnet rummer. De overføres fra den centrale servers altid ajourførte programmer fra ca. 60 tv-kanaler.

John Rasmussen med 12 kanaler og vejret.

TV-Wall er god til at skabe opmærksomhed på en infokanal. Typisk vælger man at dele skærmbilledet op i 12 mindre felter med lige så mange tv-kanaler - omkring et større midterfelt. I dette kan man indsætte information, som de fleste formodes at have interesse for. Det kan f.eks. være aktuelle vejrinformationer, således som TV House viste det på sin stand på FDA-Messen i november. De 12 mindre felter viser på skift, hvad kabelnettets tv-kanaler sender i form af et her-og-nu stilbillede. De fleste kabelnet har flere end 12 tv-kanaler, men alle bliver vist. Mens man er ved midterfeltet kan man holde øje med, om en ventet udsendelse er begyndt eller en transmission fra et atletikstævne nu har fokus på den atletikgren, man er særlig interesseret i.

Funktionen med de skiftende tv-billeder kan slås fra, når man vil bruge hele skærmen til egne informationer.

Vejr eller nyheder Vejroplysninger er blot et eksempel på, hvad man kan bruge midterfeltet til. ”Nogle viser de højdepunkter i månedens udsendelser, som tv-selskaber sender til antenneanlæggene, afvekslende med oplysninger fra anlægget eller fra lokale foreninger. Et boligselskab har vist korte instruktive film om forebyggelse af brande i kældre og trappegange. Andre bruger midterfeltet til en tv-kanal, der er på prøve i anlægget, og nogle viser fotografier fra by og egn”, fortæller John Rasmussen fra TV House.

NonStop

18

FDA-orientering 1/ 2007

Altid backup Med den centrale server skal man hverken tænke på virusbeskyttelse eller backup, som sker centralt. Den centrale server sender opdateringer i en stille nattetime og overvåger forbindelsen. Har den ikke hørt fra den lokale computer i en time, sender den en sms. Forbindelsen til den centrale server går over internettet, men også under en afbrydelse af denne forbindelse fungerer Infokanalen. Den computer, der i hovedstationen fungerer som lokal server, vil forsat skifte billeder og skilte. Den rummer også tekst-tv generatoren. Det er kun de løbende opdateringer fra den centrale server, man kommer til at undvære, så længe afbrydelsen står på.


FDA-orientering 2-07:FDA-orientering 1-07

19/03/07

10:42

Side 19

10, 07

Selector – synligt bedre billede

tdckabeltv.dk Flere digitale muligheder – til alle Med Selector kan din antenneforening få adgang til tvsignaler i digital kvalitet. Derudover kan du abonnere på programpakker som f.eks. CANAL+ TOTAL med alt fra film og

Med Selector kan I også få adgang til det digitale spejl, hvor du kan se de tv-kanaler, som du har i din almindelige programpakke, i digital kvalitet. Jeres muligheder med det digitale spejl er afhængige af, hvordan I modtager tv-signalerne fra os.

sport til tv fra fjerne kulturer, erotik eller på sprogpakker som Arabisk- og Tyrkiskpakken. Du kan også vælge Selector Favorit-løsningen, hvor du sammensætter din egen tv-pakke med netop de tv-kanaler, du vil have. Det hele leveres i digital kvalitet, som giver et knivskarpt billede og lyd i topklasse, især hvis du allerede har investeret i et fladskærms-tv.

Derfor Selector Danmarks bredeste tv-udbud med over 150 digitale kanaler O Adgang til det digitale spejl O Øget valgfrihed med Selector Favorit O Se film, når det passer dig med Selector Cinema O Sprogpakker, der giver tv- og radiokanaler fra hele verden O

Ring 80 60 50 00 og få et tilbud, eller læs mere på tdckabeltv.dk under Foreninger og erhverv

FDA_A4_10_07.indd 1

3/13/07 10:01:52 AM


FDA-orientering 2-07:FDA-orientering 1-07

19/03/07

10:42

Side 20

FDA

Hold fingrene fra lange eksklusive aftaler Glentevejs Antennelaug klagede forgæves til Konkurrencestyrelsen Konkurrencestyrelsen har afvist at foretage yderligere i en klagesag om langvarige eksklusivaftaler, indbragt af Glentevejs Antennelaug i Odense. Klagen handler om to langvarige kontrakter; en internetkontrakt og en servicekontrakt. Begge er som udgangspunkt uopsigelige indtil udgangen af 2016. En tidligere bestyrelse i lauget havde indgået disse langvarige aftaler. Den ny bestyrelse ønsker nu at komme ud af dem, men internet- og serviceleverandøren, som er en og samme virksomhed forsøger fortsat at fastholde kontrakternes usædvanlig lange bindingsperioder på hhv. 17 og 19 år.

Skaber formentlig øget pres ”Konkurrencestyrelsen afviser klagen, fordi den vurderer, at sagsbehandlingen kræver en omfattende undersøgelse, og at ressourcerne til den ikke står i rimeligt forhold til sagens betydning for konkurrencen på markederne”, fortæller sekretariatsleder i FDA Lars J. Knudsen. ”Styrelsens afvisning af sagen, kan skabe et øget pres på antenneanlæggene fra leverandører om at indgå længerevarende kontrakter. Sagt på en anden måde kan jeg forudse, at der er nogle leverandører, der vil bruge sagens udfald som incitament til et forsøg på, ja måske ligefrem som argument for, at presse antenneanlæggene til at indgå længerevarende kontrakter”, fortsætter sekretariatslederen.

Skadeligt for forbrugerne og for udviklingen Hvis et antenneanlæg indgår langvarige aftaler, så forsvinder muligheden for at

indgå andre og økonomisk mere fordelagtige aftaler, som ville have været til gavn for antenneanlægget, og dermed også for anlæggets medlemmer. Alt andet lige har antenneanlægs medlemmer en stor interesse i tilbud om f.eks. bedre og/eller billigere internetydelser. Og der er ingen motiver for en leverandør til at reducere en aftalt pris i en aftaleperiode. FDA er ikke bekendt med, at det skulle have været tilfældet. Derfor har FDA den opfattelse, at leverandører med langvarige kontrakter kan fastholde nogle priser, der er i overensstemmelse med markedsprisen på aftaletidspunktet, men ikke nødvendigvis med markedsprisen 4, 5 eller 6 år efter aftalen er indgået - uanset markedsprisen har udviklet sig anderledes end aftalt i den langvarige kontrakt. For såvel internetkontrakters, som for servicekontrakters vedkommende, dog især for internetkontrakters vedkommende, må der forventes en fortsat udvikling af antallet af ydelser, og en positiv udvikling af priserne, set med forbrugernes øjne. Altså priserne på internetydelser forventes at falde, eller også tilbydes der flere/større ydelser til samme pris. Det er den udvikling, der kan ses på nuværende tidspunkt. Især på markedet for tv-, internet- og telefoniydelser, hvor der fortsat vil være en rivende udvikling i produkter og priser, er det rigtigt skidt, hvis lange bindingsperioder hindrer en udvikling i retning af nye, bedre og billigere produkter. Det skader antenneanlæggene, det skader antenne-

anlæggenes medlemmer – altså forbrugerne - og det skader konkurrencen.

Ofte ulige vilkår ”Antenneanlæggenes bestyrelser er ofte sammensat af personer med mere ideelle end forretningsmæssige interesser. Ofte med mest vægt på den tekniske interesse. Bestyrelserne er typisk ikke sammensat af prøvede erhvervsfolk. Det kan derfor nogle gange være vanskeligt at overskue konsekvenserne af langvarige kontrakter. Især når bestyrelsesmedlemmerne sidder overfor en stor virksomheds velsmurte salgsorganisation”, fortæller Lars J. Knudsen, og fortsætter: ”Mit råd til bestyrelserne er at de skal overveje ganske nøje, hvis der kommer et forslag til en kontrakt med en bindingsperiode på 4, 5 eller 6 år. Der kan være mere eller mindre gode grunde til så lange bindingsperioder, men udgangspunktet må være, at man holder sig fra dem. Hvis der kommer argumenter på bordet om, at der skal foretages store investeringer, der kan forsvare en lang bindingsperiode, bør ejerskabet til disse investeringer også være afklaret i kontrakten”, slutter Lars J. Knudsen.

CITAT ”Hvis du ser 10 måneder frem ser du ikke megen vækst, men indenfor 10 år tror vi, at high definition vil have vundet verden over”. John Hendricks, grundlæggeren af Discovery.

Info- og lokal-TV Nøglefærdige systemløsninger Billedkarussel * Tekst-TV * MPEG II * Streaming Rådgivning * ”Kom-i-gang” * Kurser * Opdatering Læs mere på: www.dekker.dk

TV*DATA TEXTTV ApS

Tvedvangen 297, 2730 Herlev. Tel.: 44 53 28 22, Fax: 44 53 18 06 EMAIL: mail@dekker.dk

Registreret SCALA VAR i Danmark

20

FDA-orientering 2 / 2007


FDA-orientering 2-07:FDA-orientering 1-07

19/03/07

10:42

Side 21

Bredbånd fra kr. 99,- pr. måned Telefoni fra kr. 49,- pr. måned

tigt r u h og t m e t, n .dk s u l p Billig på a e r e m Læs

Med en løsning fra A+ kan foreningens medlemmer bestille bredbånd og telefoni fra kr. 148,- pr. måned. Læs mere på www.aplus.dk eller kontakt os på telefon 69 12 12 10.

A+ • Roholmsvej 19 • 2620 Albertslund • www.aplus.dk


FDA-orientering 2-07:FDA-orientering 1-07

19/03/07

10:42

Side 22

FDA

Antennelaug opgraderer efter internt flimmer Antennelauget Flimmer lader sig hverken gå på af lokale eller af leverandør-problemer Antennelauget Flimmer i Havdrup opruster for at sikre beboerne et brugerejet bredbåndsnet, som måske er truet såvel indefra som udefra. Antennelauget etablerede for tre år siden en ny hovedstation i konsekvens af, at den gamle var blevet for lille. I øjeblikket opgraderes laugets kabelnet, der nu råder over 862 MHz, med returveje, så medlemmerne også kan få internet og ip-telefoni. Arbejdet skal være afsluttet i april. Men vejen var brolagt med problemer.

Personlig hævn Et af dem er, at Solrød byråd har givet Flimmer tilladelse til at ændre vedtægterne, så medlemmer kan udtræde, men dog kun hvis de skifter til et andet fællesantenneanlæg i de områder, hvor der er en tinglyst tilslutningspligt. ”En sådan tilladelse har Flimmer ikke bedt om, og lauget agter ikke at gøre brug af den”, fortæller formanden Gert Poulsen, der forklarer: ”Det er en tidligere kasserer i vores bestyrelse, der på vegne af sin andelsboligforening har bedt byrådet om mulighed for at udtræde, og han arbejder på at få tre andre andelsboligforeninger med sig. Han har også udbredt forkerte oplysninger om antenneanlæggets kvalitet og økonomi, og da de fire foreninger udgør en tredjedel af vore tilslutninger, kunne det blive alvorligt nok. Efter at vi har dementeret oplysningerne, er mange andelsbolighavere beroliget og slutter nu op om Flimmer som signalleverandør. Men som sagt agter vi at fastholde det tinglyste medlemsforhold. Vi er ikke i tvivl om, at henvendelsen til byrådet er en hævn fra den pågældende, som forlod bestyrelsen efter at have fået en kraftig påtale fra resten af bestyrelsen. Det skete, fordi han i forbindelse med vores udbud af moderniseringen lækkede et tilbud til et af det pågældende firmas konkurrenter. Siden har han modarbejdet foreningen.

”Vi forhandlede en aftale med vores daværende servicefirma og fik den godkendt på en generalforsamling, hvor leverandørens repræsentant var til stede og bekræftede aftalen. Da vi efterfølgende skulle underskrive den, havde firmaet uden at meddele herom indsat en skærpet bestemmelse i kontrakten. Den gik ud på, at vi også efter aftalens løbetid, skulle betale en afgift til leverandøren, hvis vi skiftede til en anden leverandør. Den stramning kunne vi ikke acceptere, og da den ikke var til forhandling, valgte vi i stedet at indgå en aftale med Dansk Kabel TV, som ikke stillede en lignende betingelse.

Lauget vil udvide Flimmers bestyrelse arbejder nu på gradvist at udbrede sit kabelnet til en større del af Havdrup, hvor der bortset fra et lille område ikke findes andre fællesantenneanlæg. ”Vi har fået flere henvendelser fra interesserede beboere, der ønsker sig til-

sluttet vores forsyningsnet, og dem vil vi nok starte med at tilslutte, men vi vil også kontakte grundejerforeningerne i området for at høre, hvor interessen er størst. Flimmer forsyner i dag 366 husstande og forventer at kunne fordoble sit medlemstal i løbet af de næste år.

Fibernet er ikke aktuelt Gert Poulsen tror ikke, at elforsyningen er en aktuel konkurrent: ”Solrød kommune har ganske vist indgået en aftale med SEAS-NVE om etablering af et fibernet i kommunen, hvilket er den reelle baggrund for byrådets ”tilbud” om, at vi kan dispensere fra medlemspligten. Men fakta er, at vi ikke får fiber i den del af Havdrup, som vi forsyner, med mindre der bliver en massiv tilslutning, og så skal de pågældende iflg. kommunen selv betale for etableringen. I vort forsyningsområde står elforsyningen ikke overfor en nødvendig modernisering af sit net, hvilket andre steder er årsag til, at der så også lægges fiberoptiske kabler”.

Aftale blev ændret Oveni det problem fik bestyrelsen endnu et, fortæller Gert Poulsen:

Den kun tre år gamle hovedstation i Havdrup.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER I FDA Reg. 6

22

Brandsbjerg Nord

FDA-orientering 2 / 2007

Søren Andersen

Ejbydalsvej 194

2600 Glostrup


FDA-orientering 2-07:FDA-orientering 1-07

19/03/07

10:43

Side 23

FDA

Stor interesse for at vide mere om kabelnets udvikling 110 bestyrelsesmedlemmer fra 40 antenneanlæg viste med deres deltagelse i et fællesmøde for de fire FDA-regioner øst for Storebælt stor interesse for de kommende års udvikling af bredbåndsprodukter og deres krav til antenneanlæg. Det var Dansk Kabel TV i Tåstrup, der som vært havde tilrettelagt programmet. Teknisk direktør Jørgen Nielsen sagde bl.a., at der kan ventes behov for 10 gange større båndbredde til ip-tv, men at prisen herfor er rimelig set i forhold til andre omkostninger ved udbygningen af fællesantenneanlæg. Stort set alle relevante emner som 16:9, analogt og digitalt tv, hd-tv, coax/fiber, DVB og QAM blev gennemgået. Områdechef Henrik Christiansen opfordrede kraftigt foreningerne til at lave handlingsplaner for fremtiden i lyset af såvel den tekniske som den konkurrencemæssige udvikling.

En eftertænksom stående Jørgen Houg fra Høng lytter til Tage Lauritsen, Tune, ved sin bærbare pc. Ved hans side sidder Henning H. Madsen, Hashøj Net, og stående bag ham ses Jørgen Pedersen, formand for region 8

Besøg på nyhedskanal Fælles regionsmøder er ved at blive almindelige på Sjælland. Regionerne i Vest- og Sydsjælland samlede 40 fra 17 foreninger til et besøg hos Sjællandske Medier i Næstved, hvor radioog tv-chef Steffen Stenbæk orienterede om nyhedskanalen 24Sjællandske. Den er sendemæssigt bundet til Stofas sjællandske fibernet, men medieselskabet arbejder på en udvidelse af distributionsmulighederne for den lokale 24 timers nyhedskanal.

Steffen Stenbæk forklarer om redigering af 24Sjællandske.

Studietur til ANGA i Köln Af Laila Holmgaard, FDA FDA har i år fået fornøjelsen af at planlægge studietur i AFOregi for 40 personer til ANGA-messen i Köln den 22. til 24. maj 2007. ANGA-Messen er den største europæiske fagudstilling på vores felt. Med over 300 udstillere byder den på det ypperste indenfor kabel-, satellit- og multimedie-verdenen. Triple Play, DVB, HDTV, DOCSIS 3.0 og IPTV er blot nogle af de nøgleord, der dækker dette års messe. Sidste år blev ANGA besøgt af flere end 9.400 gæster fra 64 lande. Du kan finde flere oplysninger på www.anga.de. Vi flyver fra Kastrup Lufthavn til Düsseldorf tirsdag den 22. maj kl. 14.10 og kører i bus til Köln, hvor vi skal bo på Kosmos Hotel med forventet ankomst kl. 17.00. Alle indkvarteres i rummelige enkeltværelser med eget bad og diverse fornødenheder, herunder internetadgang. Værelserne kan ses på www.kosmos-hotel-koeln.de.

Prisen inkluderer: • Fly tur/retur med SAS • Bus Düsseldorf-Köln og retur • Kölner-velkomst (fadøl) og 3-retters middag på Kosmos Hotel, 22. maj, sponseret af Kjaerulff1. • Messe-billetter til ANGA onsdag, sponseret af DKT • Frokost i Messecentret onsdag, sponseret af Triax. • Aperitif og 3-retters middag på Kosmos Hotel onsdag aften • Lunch-pakker i flyet hjem Vi tjekker ud fra Kosmos Hotel torsdag kl. 9.00 og ankommer til Kastrup kl. 14.05. Studieturen vil max. koste 3.600 kr., inkl. moms. Hvis flere sponsorer melder sig reduceres prisen. Vi håber, at mange vil benytte sig af denne muligheden for at opleve ANGA–messen. Interesserede kan rekvirere program ved henvendelse på tlf. 59 96 17 19 eller på e-mail til lh@fda.dk.

FDA-orientering 2 / 2007

23


FDA-orientering 2-07:FDA-orientering 1-07

19/03/07

10:43

Side 24

BRANCHE-NYT

Ip-tv er på vej

TV2 udvider i Odense

3,6 mio. verden over ser nu ip-tv, opgør analysefirmaet Canalsys, og heraf bor to tredjedele i Europa. At det er en nyt marked ses af, at fem udbydere sidder på 60% af kunderne, men mange nye udbydere er ved at etablere sig. "Ip-tv vil hurtigt udvikle sig til det mest komplekse og båndbredde-krævende område", siger vicepresident Alessandra Fitzpatrick fra Canalsys. Mange udbydere har investeret millio-

Foreningen af de københavnske afdelinger i TV2 koncernen i år i en nyindrettet bygning på Teglholmen følges nu op med en udvidelse af hovedkvarteret i Odense. Her opfører MT Højgaard i samarbejde med arkitektfirmaet Creo og Rambøll en tilbygning til Kvægtorvet. Dens knap 6.000 kvm skal rumme produktion og afvikling af tv-kanaler. Byggeriet indledes 1. juni og er planlagt afsluttet inden 1. oktober næste år.

ner af euro i opgradering af deres netværk, men mangler endnu at afprøve, om ip-tv kan fungere uden at det nedsætter hastigheden i deres net". En anden udfordring er hurtigt at opbygge velfungerende afregningssystemer, hurtig service og lagringsmedier med meget stor kapacitet. Samtidig med, at Canalsys forudser aggressiv priskonkurrence fra web-tv, kabel-tv og satellit-tv.

TDC TV til hjem uden kabelnet TDC har lanceret tv-abonnement til hjem, der ikke har fællesantenne. TDC TV er digitalt tv, som omsættes i en settop boks. Den kan tilsluttes flere apparater, men alle viser den samme tv-kanal med mindre man køber en splitter.

TDC TV tilbyder 35 tv-kanaler fordelt mellem fire pakker. Alle får desuden en tvguide, picture-in-picture og mulighed for at leje film. Forudsætningen er, at man har abonnement på en bredbåndsforbindelse og lejer en digital boks.

Pakkepriserne er: 1308 kr. for basispakken med DR1, DR2 og TV2. 2388 kr. for basis- og familiepakken med yderligere 16 tv-kanaler. 3216 kr. for basis plus 15 Viasat-kanaler. 4296 kr. for alle kanaler.

Dyrere programmer Det gik godt i 2006 – til hen mod årets slutning. Så mærkede også TDC Kabel TV følgerne af de forhøjede programpriser, fremgår det af selskabets årsregnskab. I fjerde kvartal steg driftsomkostningerne med 9,2% til 476 mio. kr, og denne

stigning henføres primært til højere programomkostninger. Om året som helhed oplyses, at omsætningen steg med 16,7% til 2.5 mia. kr. Overskuddet før afskrivninger og skat (EBITDA) steg med 31,3% til 617 mio. kr.

Anlægsinvesteringerne udgjorde i forhold til omsætningen 9,9% mod 11%, hvilket primært skyldes højere omsætning i 2006. Personaleomkostningerne steg med 15,7% til 103 mio. kr. som følge af flere fuldtidsansatte.

Skifter navn

Budkamp om Tandberg

Navnet Scientific-Atlanta, der er knyttet til meget udstyr i kabelnet fra hovedstationer til settop boks verden over, forsvinder indenfor et års tid, selv om firmaet består. Det ejes i dag af et andet stort amerikansk firma, Cisco, som har besluttet, at navnet Cisco også skal anvendes på de produkter, Scientific-Atlanta udvikler. Scientific-Atlanta hører hjemme i Atlanta i USA, men har haft et dansk udgangspunkt for sine europæiske aktiviteter. Det købte i 1997 Arcodan i Sønderborg, som især blev kendt for sine forstærkere til kabelnet og var med i udviklingen af MPEG-2/DVB normen. Produktionen i Sønderborg blev flyttet til Belgien i 2005, samme år som Cisco købte Scientific-Atlanta.

Amerikanske Arris kom ikke til at stå alene med sit tilbud om at købe Tandberg Television for €910 mio. Nu har Ericsson i Sverige tilbudt €1,05 mia. for selskabet. Ericsson ejer knap 12% af aktierne i Tandberg og har tilsagn om yderligere 13%. Arris er ikke aktionær i Tandberg. Hvis Ericsson overtager Tandberg skal det være en helejet division, hvormed televirksomheden får en markant bedre position som leverandør til tv- og kabel-tv virksomheder.

Liberty Global er Europas største kabeltv selskab med datterselskaber i 11 europæiske lande, de fleste under navnet UPC.

24

FDA-orientering 2 / 2007

Europas største EU har godkendt, at Liberty Global overtager den fulde kontrol med det store belgiske kabel tv-selskab Telenet.

MTG tjente 1,5 mia. Modern Times Group, der bl.a. er moderselskab for Viasat, øgede i 2006 omsætningen med 27% til 10,1 mia. svkr. og fik et overskud på 1,5 mia. svkr., hvilket var i underkanten af forventningerne. Der oplyses ikke tal for de enkelte lande.

Digitalt på IFA ARD vil bruge digitalt tv som hovedtema for sin deltagelse i årets IFA-udstilling i Berlin. ARD vil bestræbe sig på at få alle facetter med fra produktion til præsentation i samarbejde med fagbranchen.


FDA-orientering 2-07:FDA-orientering 1-07

19/03/07

10:43

Side 25

BRANCHE-NYT

RTL Groups hovedsæde i Luxembourg.

Radio Luxembourg bliver Navnet Radio Luxembourg bringer stadig gode minder til ældre danskere, som især i halvtredserne drejede radioen ind på 208 MHz for at høre de nye hotte døgnmelodier, som Statsradiofonien ikke ville spille. Radio Luxembourg var med sin kraftige langbølgesender dog kendt allerede i 1920erne i store dele af Europa. Den blev startet af de franske brødre François og Marcel Anen som følge af restriktive regler i Frankrig og Belgien. I 1935 var den så

populær, at Radio Luxembourg indrettede eget studie i Paris. Da havde den i to år sendt på fransk, tysk og engelsk og havde direkte transmissioner af Tour de France. Fra 1954 sendtes også fjernsyn, deraf bogstavet T i RTL, men som så mange andre store firmaer er RTL Group dannet ved en række fusioner. I de sidste 20 år har det tyske selskab Bertelsmann været største aktionær med i dag 75% af stemmeretten. De sidste 25% er hos det belgiske selskab Lambert.

RTL Group driver nu 38 tv-kanaler og 29 radiostationer i 10 lande, og er verdens næststørste producent af tv-udsendelser. For Luxembourg er det ikke kun af veneration, at den gamle koncession er forlænget. Den sikrer, at hovedsædet med 600 af de 8.400 ansatte bliver i fyrstedømmet, som i øvrigt også er hjemsted for et af verdens største tv-satellitselskaber, SES Astra.

www.teleste.com www .teleste.com

M d oss p Mød på AN ANGA AC Cable, b e Køln øln n 22–24 2 2 maj på Stand D3

Vi har

løsningen løsningen ingen g ttilil dit netværk. rk. k

Ny intelligent Bredbåndsforstærker ærker bliver introduceret på ANGA udstillinge nge i år år.. Den nye AC3000 er designet med integreret ntegreret microprocessor funktioner for automatisk justering og drift af forstærkeren. ren.

Teleste’s nye Fttx Teleste’s ttx systemer bringer fiberen nærmere ærmere til brugeren i kabel kabel-nettet. Fttx betyder tyder øget kapacitet og giver således åledes mulighed for impleimpledata mentering t i aff iinteraktive t ktive tjenester som understøtter teraktive støtter t tter nye video, dat a og andre tjenester i operatørens netværk. Teleste’s T eleste’s Fttx x løsninger er baseret på en pålidelig lidelig teknologi, som Hvilket reducere antallet et af aktive og passive komponenter nenter i nettet. Hv ilket igen betyder reducerede rede omkostninger til vedligeholdelse. eholdelse.

Teleste T eleste er world-class ss leverandør af løsninger for transmissions ransmissions netværk og digital al video og data proceessing.

FDA-orientering 2 / 2007

25


FDA-orientering 2-07:FDA-orientering 1-07

19/03/07

10:43

Side 26

PERSONALIA

Ny chef for Teledan

Nyhedschef i DR

Kasper Arlund har afløst Erik Nielsen som adm. direktør for Teledan-Systems i Horsens og Witronic i Rødovre. Som hovedaktionær vil Erik Nielsen dog fortsat varetage opgaver i selskabet. Kasper Arlund, der kommer fra den grafiske branche, har fået til opgave at optimere de to firmaer, der er samlet i Teledan Group, så de, som det siges, bringes i førersædet på markedet for antennemateriel.

Ulrik Haagerup. Kasper Arlund.

MTV mister to chefer To erfarne chefer forlader MTV Norden. Den ene er Claire Melford, der i tre år har været direktør og som søger nye udfordringer i Viacom-koncernen, der ejer MTV. Den anden er Tobias Mannheimer, der dermed tager sin anden afsked med MTV. Han var musikkanalens første faste mand i

Norden som distributionschef indtil 2000. Efter tre år hos Telenor i Oslo blev han hentet tilbage for at opbygge MTVs fire nordiske kanaler. Mannheimer flytter til firmaet Qbrick som opbygger af nye tjenester indenfor streamet tv til internet og mobiltelefoner.

Den 43-årige Ulrik Haagerup tiltræder 15. april som chef for nyhedsproduktionen i DR. Ulrik Haagerup er chefredaktør i Nordjyske Medier og har tidligere haft en tilsvarende stilling på Jyllands-Posten. Stillingen som nyhedschef i DR har været ubesat, siden Lisbeth Knudsen i efteråret fratrådte som nyhedsdirektør.

Personaleændringer i FDA

V-Consult Rådgivende Ingeniørfirma

Tilbyder rådgivning til antenneforeninger Udvidelse af antenneanlæg • Opgradering af antenneanlæg og Digitalisering • Implementering af returveje og IP-telefoni • Tilstandsvurdering • Udbudsmateriale, licitation og tilsyn

V-Consult Brombærvej 4 - 4000 Roskilde Tlf: 62 69 14 24 · Mobil: 28 12 70 80 e-mail: ole@vigel.dk · http://www.vigel.dk/ole Medlem af AFO

Den positive udvikling af FDAs Landsmødeudstilling og stadig flere andre arrangementer har givet både behov for og økonomi til ansættelse af Laila Holmgaard Petersen på FDAs sekretariatet primært med disse områder som hovedopgaver. Laila, som mange kender fra tidligere vikariatopgaver hos FDA, er uddannet korrespondent, og har erfaring fra entreprenørvirksomheden Højgaard & Schultz A/S, Gastronomisk Landsforbunds Kursusejendom, og Odsherreds Turistbureau. FDA har desuden ansat Winnie Graversen for at styrke vores regnskabsservice. Winnie er kontorudannet, og har arbejdet med regnskaber hos bl.a. finansieringsselskabet AcceptFinans A/S og i det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab. Der er således tale om en delvis udvidelse af staben, idet Mie Rasmussen fratrådte sin ved udgangen af marts. FDA takker Mie for den mangeårige indsats bl.a. med planlægning og afvikling af FDAs landsmøder. FDA ønsker Mie alt mulig held og lykke i fremtiden.

AKTIVITETSKALENDER 15. april:

FDA Forum i Vingstedcentret ved Vejle.

22.-24. maj:

ANGA i Köln. www.angacable.de

15. juni:

Branchestævne hos FDA i Nykøbing Sj.

31. aug.-5. sept.:

IFA i Berlin. www.ifa-berlin.de

7.-11. september: IBC i Amsterdam. www.ibc.org 16.-18. november: FDA Messen og Landsmøde i Vingstedcentret. www.fda.dk

26

FDA-orientering 2 / 2007


FDA-orientering 2-07:FDA-orientering 1-07

19/03/07

10:43

Side 27

REGIONSBESTYRELSER

FDAs HOVEDBESTYRELSE

Region 1: Tidl. Nordjyllands amt, tlf. 98 26 27 72

VALGT AF LANDSMØDET Landsformand: FU Erik Wagner Smørvråvej 10 5462 Morud Tlf. 65 96 46 47 E-mail: wagner@morudnet.dk

Karsten Høgh, Reg. 1 Caprifolievej 5 9440 Aabybro Tlf. 98 24 16 99 E-mail: kah@mail.dk

Næstformand: FU Carsten Pedersen Hasselvænget 9 4760 Vordingborg Tlf. 55 37 34 33 E-mail: na-formand@nyraad.net

Steen R. Mortensen, Reg. 4 Rugtoften 76, Skodborg 6630 Rødding Tlf. 74 85 07 80 E-mail: srm@post.tele.dk

Allan Jusjong, Reg. 1 Hørsholmvej 44 9270 Klarup Tlf. 98 31 96 95 E-mail: jusjong@klarupnet.dk

Peter Dam, Reg. 6 Sydhavnsgade 4, 2. s.tv. 2450 København SV. Tlf. 77 41 93 38 E-mail: pedam@frederiksholm.net

Hans Carstensen, Reg. 2 Ankjær 141 8300 Odder Tlf. 86 54 09 55 E-mail: hca@post7.tele.dk

Kai Nielsen, Reg. 7 Højager 12 2670 Greve Tlf. 43 90 62 11 E-mail: kai.nielsen@eriksminde.dk

Curt Andersen, Reg. 3 Bjolderupvej 15 6000 Kolding Tlf. 40 63 14 07 E-mail: curtandersen@stofanet.dk

Mogens Andersen, Reg. 8 Strandparken 116, Havnsø 4591 Føllenslev Tlf. 59 27 73 98 E-mail: ma@jal.dk

Hans O. Lorentzen, Reg. 4 Aabakken 16 6534 Agerskov Tlf. 74 83 37 22 E-mail: id.hl.aabakken16@mail.tele.dk

Leif Jensen, Reg. 9 Bygvænget 3 4760 Vordingborg Tlf. 55 37 16 21 E-mail: ljensen@oncable.dk

Per Krohn Rasmussen, Reg. 5 Grejsdalen 10 5800 Nyborg Tlf. 65 31 03 85 E-mail: prasmussen@mail.tele.dk

Tage Lauritsen E-mail: tage@tunenet.dk

Region 4: Tidl. Sønderjyllands amt og Ribe kommune tlf. 74 84 87 32 Jørgen Kirkmand, fmd. Michael O’Halloran Hans O. Lorentzen, HB. Leif Ohlsen, HB. supp., næstfmd. Leo Beck Nielsen Region 5: Fyn, tlf. 65 31 03 85 Per K. Rasmussen, fmd., HB. Henning Nielsen Erik R. Laursen Gunnar Jensen Tommy Andersen Region 6: Københavns og Bornholms amter samt Københavns og Frederiksberg kommmuner, tlf. 77 41 93 38 Peter Dam, fmd., HB. Martin Christensen Peter Colmorten, sekr. Preben Christensen Arne Harder Bang, HB. supp. Region 7: Tidl. Frederiksborg og Roskilde amter, tlf. 43 90 62 11 Kai Nielsen, fmd., HB. Poul-Erik Jensen Ove B. Nielsen, sekr. Tage Lauritsen Preben Pedersen

UDVALGENE

Bent Vanggaard E-mail: bv@brixkamp.dk

Hans Carstensen, fmd., HB. Jørn Bollinger, sekr. Svend Erik Jørgensen Gunnar M. Nielsen Anders Andersen, HB. supp.

Curt Andersen, fmd., HB. Svend Erik Madsen, næstfmd. Jens S. Møller, HB. supp. Ib Bach Sven Møller Andersen

VALGT AF REGIONERNE

Medlem af AFOs Tekniske Udvalg

Region 2: Tidl. Århus og Viborg amter, tlf. 86 54 09 55

Region 3: Tidl. Ringkøbing, Vejle og Ribe amter, bortset fra Ribe kom., tlf. 40 63 14 07

Mogens Lorentsen, FU Fresiavej 9 9800 Hjørring Tlf. 98 92 39 15 E-mail: molo@has.dk.

Medlem af bestyrelsen i Cable Europe Steen R. Mortensen E-mail: srm@post.tele.dk

Helmuth Kroer, fmd.+kass. Jens Åge Thomsen, næstfmd., HB. supp. Allan Jusjong, HB. Ejvind Nørgaard, sekr. Jesper Jensen

Tidl. Region 8: Vestsjællands amt, tlf. 57 80 91 66 Skat- og Økonomiudvalget Carsten Pedersen E-mail: na-formand@nyraad.net Tage Majgaard E-mail: tagemajgaard@privat.dk Kjeld Kaad-Hansen E-mail: gfa-kkh@mail.dk

Jørgen Pedersen, fmd. Mogens Andersen, HB. Leif Jensen, sekr. John Nymark, næstfmd. Henning H. Madsen Tidl. Region 9: Storstrøms amt, tlf. 55 37 34 33 Carsten Pedersen, fmd. Leif Jensen, HB. Jørgen Fogtmann

FDA-orientering 2 / 2007

27


FDA-orientering 2-07:FDA-orientering 1-07

19/03/07

10:44

Side 28

LÆR NOGET NYT HVER DAG A F S T EM N Stem p ING å Viasat til KanaHistory lvalget

Lad verdenshistorien d nshistorien iindtage de ndtage d din in sstue tue oplev de største s t ør s t e ø jeblikke i vor res historie historie og oplev øjeblikke vores Viasat H Viasat History istor y ssuger uger di dig g ind i nd i vverdenshistoriens erdenshistoriens mest mest sskelsættenkelsættend eø jeblikke. H ver dag dag ffra ra kkl.l. 0 6.00 de øjeblikke. Hver 06.00

0 00.00 0.00 kkan an du du zzappe appe d dig ig ind ind p på å nogle nogle aaff vverdens e r d e ns b edste dokumentardokumentarbedste p rogr g a m me r o m genier, genier, berømtberømtprogrammer om

h heder, eder, statsstats- og og videnskabmænd. videnskabmænd. K om ttæt æt p åd e allerstørste allerstørste … og og llær ær Kom på de n oget nyt nyt h ver dag! dag! noget hver

Reklamefri dok dokumentarkanal okumentarkanal til kun kun 3,4 3,44 ,44 kr kr./md./husstand r./md./husstand inkl. kl. moms. Sendetid: kl. 0 06.00-00.00 6

HVER DAG FRA KL. 06.00-00.00 BERTIE OG ELIZABETH BRITISK HISTORISK DRAMA

DAGE, DER RYSTEDE VERDEN

FRA OLDTIDSHISTORIE TIL MUSIKHISTORIE

MYSTERIET OM DEN FORSVUNDNE MESTERPILOT

INKVISITIONEN BRITISK DRAMA

INGEN HISTORIE HIERARKI! ALT SKAL MED!

Læs mere på www.viasathistory.dk MERE END ØJET SER – BERØMTE BILLEDERS GÅDEFULDE HISTORIE

SURREALISSIMO! BRITISK HISTORISK DRAMA

HELVEDET I STILLEHAVET

Profile for FDA - Forenede Danske Antenneanlæg

FDA-Orientering 2007-2  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...

FDA-Orientering 2007-2  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded